Zápis č. 1/2015. p. Al-Rashyová, p. Šťastná, Mgr. Košek, Mgr. Springer, p. Večerník, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 1/2015. p. Al-Rashyová, p. Šťastná, Mgr. Košek, Mgr. Springer, p. Večerník, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek"

Transkript

1 Zápis č. 1/2015 ze schůze KMS Svinary, konané dne v klubovně SDH Svinary Přítomni: Omluveni: p. Al-Rashyová, p. Šťastná, Mgr. Košek, Mgr. Springer, p. Večerník, p. Rind, p. Borková, p. Balcárek Bc. Holubová, p. Menclová, p. Černík Schůze komise jsou pravidelně každou druhou středu v měsíci od v klubovně hasičů, změna je vyhrazena. Svoz biomasy, svoz odpadkových košů a souvisejících činností od Na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného městem Hradec Králové bude společnost Hradecké služby a.s. od 1. ledna 2015 zajišťovat pro občany města svoz rostlinné biomasy, komunitní kompostování, svoz odpadů z odpadkových košů a související činnosti. Svoz odpadkových košů a košů na psí exkrementy bude zajišťován od v původním rozsahu a harmonogramu přechod na nový svozový plán proběhne k Svoz rostlinné biomasy první svoz v roce 2015 proběhne v pondělí 2. března svozové plány budou uveřejněny v průběhu měsíce února Svoz odpadů zatím bude v režimu, který právě běží, středy papír 1x měsíčně (týden 4.,8.,12.,16., ), plasty 1 x za 2týdny (sudé), směsný odpad zatím týdně. Textil každý čtvrtek. Více informací na telefonu HS, a.s. Nádoby na biomasu a separovaný sběr si můžete objednat na stránkách HS a.s. v podsekci E- obchod (odkaz zde shopid=2 ). Provozní doba HS a.s. Pondělí 07:00-17:00 Úterý 07:00-17:00 Středa 07:00-17:00 Čtvrtek 07:00-17:00 Pátek 07:00-17:00 Dotazy a žádosti o informace směřujte na Požadavky na městskou policii: 40/12/2014 K nově vybudované komunikaci Pod Haltýřem - KMS upozorňuje na zneužívání výhybného rozšíření návštěvníky městských lesů, kteří tam parkují i přes označení obytné zóny a stání aut na zelených plochách na rozcestí Pod Haltýřem 38/12/2014 Neoprávněné ohrazení pozemku kolem chaty pana Burdy v Dubině, elektrický ohradník pro koně zasahuje na protipovodňový stávek, kůň očividně ničí stávek. Kontakt: Zbyněk Večerník, , Zápis 1/2015 str. 1

2 Na stávku v osadě Dubina stojí altán. Z tohoto místa také zmizel pískovcový mezník a dochází k vyvážení rostlinných odpadů na cizí pole prosíme dořešit - Ohradník po zásahu MP odstraněn 36/11/2014 Občané Svinar zaslali písemný požadavek na měření rychlosti aut v ulici Podhůrská v úseku Parlament Hostinec U Karla povolená rychlost 30 km - Úsek nebyl schválen pro MP HK Trvalé úkoly: 35/11/2014 Žádost sboru dobrovolných hasičů a kroužku mladých hasičů žádá o častější kontrolu osob, které se pohybují ve večerních hodinách na autobusové zastávce a na návsi u klubovny hasičů. 07/3/2013 Sledovat auta parkující na chodníku/cyklostezce v Podhůrské ulici, dále na komunikacích, kde není dostatečná šířka vozovky (např. Květná, Borová). Každý má parkovací plochu na pozemku nebo upravené stání mimo komunikaci. 26/2009 Pravidelné kontroly dětského hřiště. 39/2008 Sledovat a postihovat ty majitele psů, kteří porušují vyhlášku o volném pohybu psů a úklidu po svých svěřencích. Nově projednané body: 44/01/2015 Připojujeme se k požadavku KMS Malšova Lhota, aby se v rámci zpřístupnění lesního okruhu pro bruslaře a cyklisty opravila cesta v ML podél Stříbrného rybníku od hřbitova k lesu. Tak se opraví i část cyklostezky Malšovou Lhotou - Odbor správy majetku K bodům projednávaným na minulých schůzkách: 43/12/2014 Vzhledem k vybudovanému rekreačnímu lesnímu okruhu KMS žádá Městské lesy, aby vyhodnotily situaci s parkováním na konci ulice K Lesu a zřídily, třeba i nezpevněnou, parkovací plochu ještě před letní sezónou, již nyní tam najíždějí auta a parkují v obytné zóně nebo v nezpevněné části ulice Pod Haltýřem u kontejnerů a brání provozu. - Odbor správy majetku, Městské lesy 42/12/2014 Chodník ulice Podhůrská(směr Blešno) poškozen stavbou RD, KMS upozorňovala na tuto skutečnost při zahájení stavby. Vlastník nemovitosti neuvedl chodník do původního stavu. - informován příslušný odbor MmHK(P. Hartmanová, p. Pešl) 41/12/2014 Retardér na vjezdu do ulice K Lesu je drobně poškozen (kostky) - TSHK - opraveno Kontakt: Zbyněk Večerník, , Zápis 1/2015 str. 2

3 39/12/2014 Komise žádá šerify osad ve Svinarech (Dubina, Ostrov, U Mlejna, Parlament), aby se zaměřili na způsob nakládání s rostlinnými odpady a odpadními vodami a sjednali si v tomto problému pořádek. Vzniká spousta drobných černých skládek na městských pozemcích a pozemcích Povodí Labe, přímo na březích Orlice. - Kontaktovat šerify 37/11/2014 Na KMS se obrátily místní maminky, které jezdí autobusem s kočárky. Žádají o nasazování autobusu č. 17 s co největším prostorem pro kočárky. 33/11/2014 Obyvatelé ulice Malinová požádali o vybudování veřejného osvětlení ( 1-2 sloupy) do slepé odbočky této ulice. Je vypracován projekt na vybudování zpevněného povrchu v celé této ulici v roce 2015, nechceme, aby se pak zasahovalo do nové cesty. 26/09/2014 KMS navrhuje spojit plánovanou opravu silnice z Bělče do Svinar s výstavbou dvou autobusových zastávek v tomto úseku (Opuka, Škvárovka-OVS) - linka č. 17. Jsou tu trvale bydlící občané. - Odbor dopravy, odbor majetku a investiční odbor MmHK, DPmHK, - prosíme řešit, jedná se o zastávky MHD. Inv. odbor nemá správné informace. Kontakt: Zbyněk Večerník, , Zápis 1/2015 str. 3

4 20/08/2014 Žádost o obnovu živého plotu u pomníku padlým v ulici K lesu. - Bude provedeno do konce roku 2015 k 12/05/2014 (k 25/2011) Jednání na MmHK o zřízení zóny 30 v oblasti od ulice k 25/2011 Stříbrné k Orlici - komise podporuje verzi zóna 30 s předností zprava a parkováním pouze na vyznačených parkovištích. - P. Schiller, MmHK bude zapracováno do projektové dokumentace k 37/11/2013 Veřejné osvětlení Svinary Stříbrný rybník dále v jednání. k 30/2012, k 36/2011 k 23/06/2013 Vzhledem ke změně vlastnických vztahů k pozemku, kde chybí část chodníku v ulici Stříbrná, žádáme o dořešení výkupu pozemku a dostavbu chybějící části chodníku. - Řešení vlastnických práv, další kroky Města až po dořešení k29/2012 Oprava nebo rekonstrukce stávajícího volejbalového hřiště podle nových parametrů, - Není finanční krytí k 5/2012 k 45/2011 k 30/2009 Věnujte zvýšenou pozornost pohybu cizích lidí po obci. Pokud zaznamenáte podezřelý pohyb neznámých osob nebo vozidel nebo projevy vandalismu, volejte městskou (156) nebo státní (158) policii. Zamykejte si branky, dveře a kůlny. Zápach v Podhůří. Volejte na číslo Prosíme, volejte vždy, když zápach ucítíte!! Přístřešek MHD na zastávce U Čechů. Kontakt: Zbyněk Večerník, , Zápis 1/2015 str. 4

5 Požadavky na Organizační oddělení: Bod 26/09/2014 Bod 30/2009 termín realizace? 25/2011(12/05/2014)-realizace? Priorita 1999 Veřejné osvětlení Stříbrný rybník Svinary, Priority Rekonstrukce ulice Malinová - příprava realizace 2015 Rekonstrukce ulice Podhůrská, Revitalizace dětského hřiště Příští schůze KMS se uskuteční ve středu od v klubovně hasičů Svinary. Své požadavky zašlete em případně vhoďte do schránky SDH nebo pod vývěsku v Podhůří (i do schránek členů komise) nejpozději do Za Komisi místní samosprávy Svinary Zbyněk Večerník, v. r INFORMACE A UPOZORŇENÍ Navštivte webové stránky KMS Svinary: Na webových stránkách magistrátu města byly znovu zprovozněny stránky naší KMS. Naleznete na nich např. zápisy komise od roku 2006, diskusní fórum a původní Pamětní knihu Svinar z roku 1923! Odkaz: Upozornění na nesvítící nebo blikající lampy ve vašem okolí V rámci rychlého odstranění závady si poznamenejte číselné označení sloupu a volejte přímo na Technické služby, tel: Sběrný dvůr Připomínáme, že je nám všem k dispozici sběrný dvůr na Slezském Předměstí (vjezd u firmy Vitamín), otevírací doba: Středa hod., pátek 13,00 18,00 hod., sobota 8,00 16,00 hod. Stavební suť či velkoobjemový odpad patří do sběrného dvora Udržujte pořádek kolem kontejnerů na komunální a na separovaný odpad! V případě přeplněnosti kontejnerů odkládejte odpad až v den odvozu těchto kontejnerů ne dříve. Žádáme majitele psů, aby po svých čtyřnohých miláčcích uklízeli exkrementy zvlášť na veřejném prostranství hrázi a pláži na břehu řeky Orlice! Žádáme je též, aby nenechávali psy volně pobíhat podle plotů a znečišťovat a ničit předzahrádky. Městská policie byla požádána o zvýšený dohled a penalizaci těch, co příslušnou vyhlášku města nedodržují! Kontakt: Zbyněk Večerník, , Zápis 1/2015 str. 5

Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015

Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015 Podněty občanů doručené v měsíci únoru 2015 Stacionární doprava, O.-Hrabová Stacionární doprava, O.-Moravská Ostrava Stacionární doprava, O.-Jih Znečišťování veřejného prostranství a narušování veřejného

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Rekonstrukce sadů Pětatřicátníků

Rekonstrukce sadů Pětatřicátníků 1 Březen 2003 Vážení spoluobčané, v dnešním úvodníku se chci zmínit o dvou významných kapitolách ve výdajové části rozpočtu našeho obvodu na letošní rok. Rozpočet obvodu je přirovnatelný k rozpočtu velké

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XII **** VYCHÁZÍ 05. LEDNA 2015 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2015:

Více

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH 3,-kc ú j e z d s k ý zpravodaj 12 p r o s i n e c 2005 OBSAH Úvod - str. 1 Zprávy z rady - str. 2 Z úřadu - str. 4 OŽPD - str. 6 Rady občanům - str. 10 Rozhovory s lidmi - str. 11 Otázky čtenářů - str.

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 Čarodějnice 2010 se vydařily Krásné počasí a bohatý program přilákaly poslední dubnový den do sportovního areálu rekordní množství asi

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného,

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného, KOPANINSKÉ1/2015 listy Vážení spoluobčané, po letech stavební stagnace vznikají v Přední Kopanině nové obytné projekty. Na Hokešově náměstí plánuje developer výstavbu 22 bytů, v ulici K Padesátníku se

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města ZDARMA TOP SERVISZ OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VII. ročník Město Ostrov v roce 2004 Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města zasedali šestkrát na řádném zasedání zastupitelstva a přijali 234 usnesení. Jedno mimořádné

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více