ŘÍJEN ,40 Kč Vybavení bytu: elektrický sporák, kuchyňská linka Zálohy za služby za 1 osobu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍJEN 2013. 1 163,40 Kč Vybavení bytu: elektrický sporák, kuchyňská linka Zálohy za služby za 1 osobu:"

Transkript

1 Dolní Podluží Ú S T E C K Ý K R A J Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PERMONÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČ ANY A CHALUPÁŘ E DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘ ETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 247 ročník XXI ŘÍJEN 2013 Cena dotovaná 4 Kč OÚ DOLNÍ PODLUŽÍ Obecní úřad Dolní Podluží zveřejňuje záměr PRONAJMOUT od byt č. 12 v Dolním Podluží v čp. 515 pro seniory Výměra obytné plochy: Pokoj + kk 24,59 m 2 Předsíň 4,44 m 2 Koupelna 5,74 m 2 Nájemné: 1 163,40 Kč Vybavení bytu: elektrický sporák, kuchyňská linka Zálohy za služby za 1 osobu: Vodné 200 Kč/měsíc Topení 700 Kč/měsíc Teplá voda 300 Kč/měsíc Osvětlení spol. prost. 40 Kč/měsíc STA 30 Kč/měsíc Odpady 400 Kč/rok K žádosti je nutné doložit: 1/ Potvrzení o příjmu za období srpen 2012 září / Čestné prohlášení, že žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani jej neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. PRONAJMOUT od byt č. 15 v Dolním Podluží čp. 371 Výměra obytné plochy: Kuchyň 35,17 m 2 Pokoj 11,96 m 2 Předsíň 5,14 m 2 Koupelna 7,64 m 2 Obytná hala 8,84 m 2 Sklepní kóje 11,33 m 2 Nájemné: Kč Vybavení bytu: Elektrický sporák 121,77 Kč/měsíc Kuchyňská linka 53,75 Kč/měsíc Zálohy za služby: Topení Kč/měsíc/byt Vodné 150 Kč/měsíc/osoba Teplá voda 200 Kč/měsíc/osoba Osvětlení společné prostory 40 Kč/měsíc/osoba STA 30 Kč/měsíc K žádosti je nutné doložit: Potvrzení o příjmu za období srpen 2012 září Bližší informace vám budou poskytnuty na Obecním úřadě v Dolním Podluží v úředních hodinách (pondělí, středa 8 12, h). Hřbitovní kaple dostala nový kabát DOLNÍ PODLUŽÍ Zaměstnanci obce Dolní Podluží v měsících srpnu a září zhotovili fasádu na hřbitovní kapli. Odvedli výbornou práci a patří jim za to poděkování. Věřím, že si jejich práce všimnou občané naší obce a fasáda nám vydrží nepoškozená co nejdéle. Josef Pecinovský, starosta obce, foto Miroslav Pásek OÚ JIŘETÍN P/J OZNÁMENÍ O záměru obce pronajmout a následně odprodat níže uvedené pozemky určené k individuální výstavbě k trvalému bydlení: p.p.č. 400/5 o výměře 837 m 2 p.p.č. 223/3 o výměře 894 m 2 Bližší informace na Obecním úřadu Jiřetín pod Jedlovou nebo telefonicky na tel , SVOZ tříděného odpadu Getsemanská zahrada má novou zeleň JIŘETÍN p/j Getsemanská zahrada v areálu Křížové hory v roce 2012 prošla celkovou rekonstrukcí. Hlavní práce byly směřovány na opravy kamenných sloupů, nový dřevěný plot a restaurátorské práce na sochách uvnitř zahrady. V letošním roce byla zahrada osazena novou zelení, kterou provedla místní firma Sabiny Chládkové. Osázením zeleně se ukončila další etapa obnovy křížové cesty. Obnova bude pokračovat i v následujících dvou letech, kdy bychom chtěli opravit omítku 11 zastaveních křížové cesty a božího hrobu. Text a foto Pavel Zoser, místostarosta obce

2 4 PERMONÍK Říjen 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLNÍ PODLUŽÍ První projektový den V pátek 6. září 2013 se konala v Horním Podluží v restauraci U Vleku a v přilehlých prostorách konference na téma chovu masného skotu. Učitelé a žáci školy využili programu této akce a zúčastnili se v rámci projektu Obec a okolí, Vlast a Evropa. Viděli jsme výstavu traktorů a standardně používaných doplňků traktorů pro celoroční využití v našich oblastech (pluhy na odhrabování sněhu, sekačky, nakladače aj.). Byly zde vystaveny jak velké traktory pro velké plochy, tak malé traktůrky pro menší plochy. Velmi zajímavé bylo seznámení s různými plemeny skotu (býci, krávy, telata, jalovice). K pohlazení lákala malá stáda ovcí různých plemen. Děti si troufly ovce i nakrmit. Také byla připravena ukázka práce ovčáckého psa se stádem ovcí. Do této části se zapojili aktivně žáci z 6. třídy. Vytvořili sloupy, mezi kterými ovčácký pes zaháněl ovce. V závěru celého dopoledne si mohli žáci zakoupit některé regionální potraviny (ovčí sýr, chleba se sádlem, se škvarky nebo výpečky masa, řízek a další potraviny). Žáci získali mnoho nových poznatků z oblasti zemědělství a chovu dobytka v našich podmínkách. J. Poláková, Mgr. Hobzová foto Mgr. Sošková Divadelní představení V úterý navštívili žáci 3., 4. a 5. třídy divadelní představení Byl jednou jeden drak, které se konalo v multifunkčním kině v Krásné Lípě. Představení sem přijelo zahrát divadlo Agnez z České Lípy. Pohádka se odehrávala v příjemném prostředí kina, jehož multifunkční uspořádání na divadelní či taneční sál je zajímavým řešením. Touto cestou děkuji panu Šustovi, který nám zařídil a uhradil cestu autobusem do Krásné Lípy a zpět jako sponzorský dar. Seminář na téma První pomoc Všichni učitelé ZŠ se zúčastnili odpoledního semináře první pomoci, který vedly Mgr. J. Beková a paní I. Neumannová. Kolegyně měly perfektně připravený program s praktickými ukázkami, jak poskytnout první pomoc při poranění nejrůznějšího druhu. Část ukázek pomoci předvedli také žáci školy Gábina Bužiková a Vojta Hugr. Překvapili nás velkými znalostmi v tomto oboru. Všem jmenovaným patří poděkování za výborně zvládnutý úkol. Jistě jsme si všichni oživili tolik potřebnou problematiku, jako poskytnutí první pomoci. Mgr. Hobzová MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘETÍN POD JEDLOVOU V měsíci září jsme v naší školce přivítali nové kamarády Honzíka, Jíťu, Dádu, Haničku, Jeronýmka, Toničku, Rozálku a naplnili opět kapacitu naší školy na 28 dětí. Sedm malých kamarádů mělo před sebou první zářijové dny těžký úkol zvládnout pobyt ve školce bez maminky. Všem se to povedlo a už se těší na skřítky, kteří nás i v letošním školním roce budou provázet a připravovat pro děti zajímavé akce. V úterý 17. září jsme začali jezdit do bazénu do Varnsdorfu. Plaveckého výcviku se poprvé v letošním roce zúčastní všechny děti ze školky. V pondělí 23. září nás ve školce navštívil skřítek Podzimníček, který dětem přinesl dopis plný úkolů a hádanek pro nastávající podzim. Těšíme se a přejeme si hezké počasí na toulky podzimní přírodou. Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat panu starostovi Zoserovi za nově zrekonstruované sociální zařízení, které má moderní vzhled a hlavně splňuje hygienické normy, které této rekonstrukci předcházely. Děkuji panu J. Paříkovi za sponzorský dar zhotovení vozíku na lehátka. Paličková Radka

3 Říjen 2013 PERMONÍK 5 MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLUŽÁNEK DOLNÍ PODLUŽÍ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V novém školním roce naši mateřskou školu navštěvuje opět 28 dětí ve věku od 2 do 7 let. O ně se starají paní ředitelka Miloslava Böhmová, paní učitelka Bc. Hana Samková a domovnice Veronika Záhonová. Naše škola pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem Hrajeme si od jara do zimy. I nadále děti seznamujeme s německým jazykem a v měsíci září jsme vypracovali nový projekt s názvem Společná budoucnost 6 na spolupráci s partnerskou mateřskou školou v Neugersdorfu, se kterou zahajujeme již šestý školní rok aktivní spolupráce. Čekáme na schválení projektu a odsouhlasení žádosti o finanční prostředky na společné akce, které již probíhají. Na společné schůzce s rodiči jsme si pověděli vše potřebné, probrali jsme režim MŠ a zájmové kroužky. Nový školní rok jsme zahájili divadelním představením O medvědu Míšovi, který přivítal našich osm nových dětí: Leilu Dohnalovou, Lindu a Davida Hoang, Simonku Chvojkovou, Miu Mejstříkovou, Kristiána Píchu, Pepíka Samka a Matýska Volfa. Všem předal dáreček, ukázal jim prostory školky, jejich značku a místečko na lehárně a v šatně. Medvídek Míša nám je celé září k dispozici při výchovně vzdělávacím programu. Nové děti (foto vlevo) se již adaptují a slziček stále ubývá. Farmářské trhy Navštívili jsme areál pod sjezdovkou v Horním Podluží, kde se konaly farmářské trhy. Prošli jsme výstavu masných plemen skotu, zhlédli jsme práci pasteveckých honáckých psů a prohlédli si zemědělské stroje. V hotelu Slávie jsme si pochutnali na zmrzlině a pohráli si na průlezkách. Waltersdorf Do Waltersdorfu nás pozvali naši kamarádi z partnerské mateřské školy v Neugersdorfu. Tento den je světovým dnem dětí, a tak byl připravený program k tématu Posilování vztahu k životnímu prostředí. Zhlédli jsme divadelní představení Natur - o skřítkovi a bylinkách, prošli stanoviště s úkoly třídění odpadu (co patří a nepatří do lesa), vyrábění zvířátek z papíru, společné zpívání... Pochutnali jsme si na pohoštění z bio potravin formou švédských stolů. Za odměnu jsme dostali vystřihovánku chráněného netopýra a medaili s trpaslíkem. Text a foto kolektiv MŠ DĚKUJEME Děkujeme paní Aleně BANDASO- VÉ, včetně celé její rodiny, a Jaroslavě NĚMCOVÉ za výbornou organizaci setkání pracovnic tkalcovny v sobotu v hotelu Slávie v Horním Podluží. Bývalý kolektiv tkalcovny Stapu v Horním Podluží VZPOMÍNÁME Dne 21. září 2013 jsme vzpomněli desátého výročí, kdy nás opustila naše maminka Marie SCHEINHERROVÁ. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Mirka Havlíčková a syn Jaroslav Scheinherr s rodinami Spolek ŽIVOT děkuje Obecnímu zastupitelstvu v Dolním Podluží za finanční příspěvek pro svou činnost. Za spolek Miloslava Böhmová Veřejné slyšení v Senátu PČR ohledně koncepce vyšších odborných škol Dne se konalo veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Jednacím sále Valdštejnského paláce A na základě předložené petice Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR, kterou podepsalo občanů ČR. Na toto slyšení byl pozván ředitel VOŠ a SŠ Varnsdorf, Ing. Bc. Petr Jakubec a jeho zástupkyně pro VOŠ Mgr. Zdeňka Vajsová. Průběh veřejného slyšení řídil senátor PhDr. Marcel Chládek, MBA, předseda výboru. Nechyběly ani zainteresované strany: Asociace vyšších oborných škol zastoupena předsedkyní Ing. Markétou Pražmovou, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zastoupeno samot- ným ministrem prof. RNDr. Daliborem Štysem, CSc. a jeho náměstky, Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na problematiku vzdělávání všeobecných zdravotních sester a v neposlední míře jednotliví představitelé vyšších odborných škol. Pan ministr Dalibor Štys ve svém projevu vyzdvihnul nezastupitelnou úlohu vyšších odborných škol v systému vzdělávání (celý jeho projev je možné zhlédnout na webových stránkách MŠMT). Jen cituji podstatné z jeho projevu Úsilí o lepší prostupnost mezi vyšším odborným a vysokoškolským vzděláváním bude vyžadovat dílčí změny v obou dotčených sektorech. Tyto změny však nejsou nezbytně podmíněny změnami zákona, byť například zavedení profesního bakaláře jako titulu udělovaného na VOŠ, by vyřešilo mnohé. Valná část diskuze pak byla věnována zdravotnickým vyšším odborným školám, které vzdělávají diplomované všeobecné sestry. Uplatnitelnost a ohodnocení však tyto všeobecné zdravotní sestry nacházejí spíše v zahraničí než v České republice, kde se dnes na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR požaduje akademické vzdělání s titulem Bc. nebo úplné Mgr.. V závěru diskuze vystoupil ředitel VOŠ a SŠ Varnsdorf Petr Jakubec, který představil varnsdorfskou VOŠku jako stabilní a dynamicky se rozvíjející instituci s širokou škálou nabídky vzdělávacích programů a jako nejvyšší dostupnou formu vzdělávání ve Šluknovském výběžku. Připomněl, že naše škola reaguje na poptávku trhu práce, a jako příklad uvedl nový vzdělávací program Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií, jež má akreditaci a začne se vyučovat od školního roku 2014/2015 a navazuje historicky na strojírenskou tradici v této oblasti. Dále představil i další nový vzdělávací program Bezpečnostně právní činnosti, který již leží na MV ČR pro udělení předběžného souhlasu o akreditaci a následně poputuje k akreditační komisi MŠMT. Co říci úplným závěrem k proběhlému tématu. Budeme věřit, že opět, tak jako se stávalo v minulosti, nezůstane jen u slov, ale že senátor Marcel Chládek dokáže zrealizovat sliby, které tam padly a že Vošky konečně vyhrají letitý souboj o své oprávněné postavení, které bude napevno zakotveno do systému vzdělávání ČR. Ing. Bc. Petr Jakubec

4 4 PERMONÍK Říjen 2013 Expozice církevního umění v Rumburku V rekonstruované vstupní budově Lorety Rumburk byla nově zpřístupněna Expozice církevního umění Šluknovska. Přístupná je v otevírací době Lorety. Komentovaná prohlídka expozice se uskuteční od h (45 min). Počet míst ve skupině je omezen na deset osob a nutná je předchozí rezervace na tel. čísle nebo u: Vstupné je 50 a 25 Kč. Právní poradenství v Kostce KRÁSNÁ LÍPA Po odpočinkovém prázdninovém období je možno v rámci odborného sociálního poradenství poskytovaného Poradnou v kostce opětovně využít bezplatných konzultací u JUDr. Zbyňka Pražáka. V budově Komunitního centra v Krásné Lípě poskytuje kvalifikované právní rady vždy každé první a třetí pondělí v měsíci, a to od hodin. Nejbližší následující termín je 7. října Ke konzultaci je nutné se objednat buď osobně v Poradně v kostce nebo na tel. číslech nebo V Komunitním centru se můžete rovněž s důvěrou obrátit i na poradce Poradny v Kostce, kteří se Vám budou snažit pomoci při řešení rodinných, majetko- -právních, občansko-právních, finančních i pracovních problémů. Poradnu můžete navštívit ve všedních dnech pondělí až středa v dopoledních hodinách od 9 do 11 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin. Poradenská činnost Poradny v Kostce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. MH POZVÁNKA Den MAS Šluknovsko 19. října 2013 POHOTOVOST ZUBNÍHO LÉKAŘE Vážení a milí přátelé, čtyři roky od doby, kdy jsme vyhlásili svou první výzvu k příjmu žádostí o dotaci, uběhly jako voda. Od srpna 2009 až dosud jsme finančně podpořili 94 projektů, které nepochybně přispějí k rozvoji našeho regionu. Z nich bylo úspěšně ukončeno k dnešnímu dni již 37 projektů a ostatní se realizují nebo dokončují. Na podpořené projekty byla výběrovou komisí a programovým výborem MAS Šluknovsko schválena dotace ve výši tis. Kč, a to z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV Leader na období Kromě žádostí o dotaci se MAS Šluknovsko podílela na řadě dalších aktivit a projektů. Domníváme se, že ukončení programového období je výbornou příležitostí k malému bilancování naší dosavadní činnosti, ale především k poděkování všem členům, partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a přátelům MAS Šluknovsko za dosavadní práci, pomoc a přízeň. Rádi bychom Vás proto co nejsrdečněji pozvali na DEN MAS ŠLUKNOVSKO, který jsme pro Vás připravili na sobotu 19. října 2013 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu. Program Dne MAS Šluknovsko bude oficiálně zahájen až v 16 hodin, ale již od 8 hodin ráno bude na nádvoří Klubu Střelnice probíhat tzv. Jablečný den, další z řady tematicky komponovaných farmářských trhů, pořádaných naší MAS. Kromě tradiční nabídky farmářských trhů zde budete moci ochutnat řadu jablečných dobrot a moštů. Kromě členské základny MAS Šluknovsko, členů programového výboru, výběrové a kontrolní komise bychom touto cestou rádi pozvali i ty, kteří do našich rukou svěřili svou žádost o dotaci a poté i jejich pětiletou administraci. Bez vzájemné spolupráce a důvěry bychom nebyli úspěšní. PROGRAM JABLEČ NÝ DEN nádvoří Klubu Střelnice, Varnsdorf 8.00 h stánkový prodej, občerstvení, tradiční jablečné dobroty i jablečné speciality DEN MAS ŠLUKNOVSKO sál Klubu Střelnice, Varnsdorf h hodnocení Programu rozvoje venkova a činnosti MAS, představení priorit MAS Šluknovsko na nové progr. období h večeře h ochutnávka regionálních výrobků h posezení při cimbálu (pořízeného za pomoci dotace PRV) Prosím Vás, abyste svou účast na Dni MAS Šluknovsko zaregistrovali na nejpozději do 11. října Těším se na Vás! Ing. Eva Hamplová, předsedkyně MAS Šluknovsko POZVÁNKA Srdečně Vás zveme na Workshop komunitního plánování, který se uskuteční ve čtvrtek 10. října 2013 v době od 10 do 16 hodin ve Společenském klubu Střelnice ve Varnsdorfu, ul. Boženy Němcové 476. Workshop je určen všem, kteří se o komunitní plánování zajímají, a také samosprávám. Využijte této příležitosti a vyšlete na něj zástupce Vaší obce. Účast je bezplatná. Co je hlavním tématem workshopu? - proč zapojovat veřejnost do rozhodování - jak oslovovat veřejnost - jak vzbudit zájem lidí o dění v obci - mapování zdrojů - metodika plánovacího setkání - prezentace úspěšného komunitního projektu v obci - lektorovat bude Katka Bláhová V případě zájmu se zaregistrujte zde default.aspx nebo na případně volejte na Více informací na Datum Stomatolog Adresa Telefon MUDr. Bolfiková Renata Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná MUDr. Křemen Adolf Teplická 270, Jílové MUDr. Pojtingerová Hana Divišova 140/10, Děčín IV MUDr. Milič Tomáš Fügnerova 600/12, Děčín I Ordinační hodiny hodin. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

5 Říjen 2013 PERMONÍK 5 Z HISTORIE kladní Zá k ško D la Do lní Po P odluží Z CD s třídními fotografiemi absolventů Základní školy v Dolním Podluží v letech je možné koupit v Informačním středisku v Jiřetíně pod Jedlovou nebo v obchodě ovoce-zelenina u paní Secké. Cena je 50 Kč. Dnes již neexistující objekt restaurace Kretscham v Horním Podluží dříve stojící v místech, kde jsou dnes řadové domky č.p. 304, mezi domem rodiny Hovorkovy a penzionem Jana (ze sbírky Romana Petterse z Horního Podluží) Podstávkové domy ~ 26 ~ Z německého originálu přeložil Miroslav Kabeláč Když sledujeme pozorněji dříve užívané způsoby ochrany proti vlivům počasí, pak nám musí být jasné, s jakou řemeslnou zručností a jakým jemným citem pro optimální řešení si tehdejší řemeslníci počínali. Některá z těchto očividných řešení, stojí za připomenutí. Komínové stříšky: téměř zcela zmizely, protože kdysi ochraňovaly široké kouřové trubky. Větrné deštění: také používané v horní části domů, se nacházelo při štítech a původně působilo jako ochrana střešních hran před náporem větru. Často se přidávalo dodatečně, proto k našemu velkému potěšení se s ním můžeme ještě setkat v dnešní době. Dřevěná deštění: v praxi se používaly tři druhy obkladů. První možností bylo jednoduché přibití prken, známé pod názvem deštění na přesah. V tomto případě se užívaly často prkna řezaná z trámů, tedy neomítnuta. Velmi rozšířený byl druhý způsob, kdy omítnutá prkna se přibíjela vzájemně vedle sebe. Přitom si bylo třeba uvědomit, že pravá strana prkna bude vnější a okraje prkna se přitlačí na hrázdění. Spáry se pokryly lištami přibitými jen po jedné straně. Tím se zabraňovalo roztržení lišt, když se prkna počala smršťovat. Třetím druhem ochrany jsou bednění, vzniklá z prken vyrobených strojem, to znamená prken spojených na péro a drážku mit Falsen oder Stäbung. Tato deštění jsou téměř vždy mladšího data. Hoblování vnějších ploch: jde např. o zaoblování lišt a žlábky na spodních hranách prken popřípadě oblých lišt, zhotovené dutým dlátem, širokým 1 cm. Tyto žlábky urychlovaly odtok vody. U bednění s krycími lištami jsou poslední z nich často přiříznuté tak, že dole asi 2 cm nad bednění vyčnívají. Prkna umístěná před zhlavím trámů: další způsob, kterým lidé chránili svá obydlí před vlivy počasí. Dřívější stavitelé vycházeli ze skutečnosti, že nejvíce bude změnou počasí ohroženo než dřevo podélné dřevo příčné, které je nejdůležitější, proto stahovali bednění z okruhu zhlaví často hlouběji. Šířka a délka vystupujících částí se řídila především rozměry zhlaví trámu, jenž měl být pokrytý. Aby bylo možno dosáhnout jejich přijatelného vzhledu, přiřezávaly se do formy lichoběžníku, nebo oblouku. Obklady oken: další forma ochrany před rozmary počasí, jde o prkna na obou stranách oken a nahoře nacházející se tzv. korunovací prkna, jež jsou nejlepším způsobem těsnění oken u všech dřevěných a hrázděných stěn. Kromě toho jde o pozoruhodné ozdobné prvky. Okenní parapet: účelná konstrukce, jež odpovídá požadavkům týkajících se ochrany domů před vrtochy počasí. Většinou jde o fošnu silnou 7 12 cm. Utěsňování zdí: poslední způsob ochrany domu před klimatickými vlivy. Jde o způsob, jenž se užíval ještě v době meziválečné na území severních Čech a Lužice a ještě dnes v jedné variantě je použitelný. Míněno je tím obložení podstávkového pole /okna zůstanou přirozeně volná/. To se dělá pomocí svazků rýže nebo listí, které se pěchují za tyče nebo prkna, SERIÁL popřípadě se používala sláma, většinou se utěsňovalo od října. Účelem bylo ušetření drahého paliva. Touto procedurou se zvýšila hodnota tepelné izolace vnější zdi. I dnes je obvyklé ke zdi ukládat zásoby paliva. I tady zůstávají okenní plochy volné. Tenhle způsob nemusí nikdo na jaře odstraňovat, protože dřevo se postupně v zimě spotřebuje. OCHRANA PŘED POŽÁREM Všechny stavby, u kterých /jako u podstávkových/ se užilo mnoho dřeva, bývaly ohrožovány požárem. Pokud pomyslíme na dobu otevřeného ohně na ohništích, jehož kouř unikal hrázděnými komíny, je jasné, že malé neopatrnosti nebo náraz větru mohly způsobit lehce požár. Většinou zapaloval také blesk. Proto u žádného domu nechyběly žebřík, hasební hák, vědro s vodou a někdy také hasební kůže /ve vodě namočený kus kůže o velikosti 25 cm x 40 cm, upevněné na bidlu/. Pokud hořelo v sousedství, vylezl majitel na hřeben střechy a snažil se pomocí kůže hasit přiletující jiskry. /1/ Doškové střechy nebyly v protikladu k prvnímu dojmu příliš citlivé na jiskry, protože často byly pokryté mechem. Při bouřkách, když už to bylo opravdu nutné, nastoupil druhý způsob ochrany, prolití první vrstvy deštěm. Aby se předešlo škodám vzniklými požáry, pokoušely se úřady již velmi brzy stanovit příslušná pravidla. Korunou všech těch pokusů o předcházení požáru byl mandát vydaný v roce 1775, jenž se týká striktně dodržovaných protipožárních pravidel a také je krátce nazván Vesnický protipožární řád. Toto nařízení bylo sto prosadit svou platnost ještě v první čtvrtině 19. století. Progresivita tohoto řádu je mimo všechny pochybnosti, ačkoli se netýká všech příčin a podnětů. O oddělení půdního prostoru od zbývajících částí domu hliněným protipožárním stropem bylo už pojednáno. K tomuto opatření přistupuje ještě konstrukce, jež umožnila uzavření protipožárního přístupu do střešního prostoru. Dva příklady k tomu v domě v Obercunnersdorfu, Hauptstraße 27 se zachovaly padací dveře zhotovené z prken silných přibližně osm centimetrů a na nich ze strany půdy připevněné tlusté hliněné vrstvy. Protože se dveřmi dalo sotva pohnout, vymyslil tesař otvírací mechanismus prostřednictvím kladkostroje, druhý příklad je z Ebersbachu v M. Niemöllerstraße 4: schodiště na půdu překlenula hrázděná konstrukce, jež byla utěsněna hlínou, dokonce i dveře vznikly takovým způsobem. U obou příkladů jsou vidět na uzavřené půdě jen hladké hliněné plochy. I každý záklopový strop staršího data se považuje za relativně zabezpečený proti velkému ohni. Hrázděné zdi provlhlé prostřednictvím hasicí vody nejsou vůbec hořlavé. Stejně tak dlažba před kamny je zárukou toho, že z těchto míst oheň vyjít nemůže. Přitom se přednostně počítalo s kamny na vaření, jež téměř ve všech jizbách podstávkových domů stály. Dnes se ochrana před požárem zajišťuje pomocí současných předpisů upravujících jak místa s ohněm, tak odvody kouře. Někde se používají ohnivzdorné nátěry střešních trámů. Velmi mnoho domů si pořídilo bleskosvody. pokračování příště

6 6 PERMONÍK Říjen 2013 KINO LUŽ DOLNÍ PODLUŽÍ Sony Digital Cinema 4K tel PROGRAM NA ŘÍJEN Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin L Í B Á N K Y ČR Nový film Jana Hřebejka Dramatický film odehrávající se ve třech dnech svatebních oslav Ml. přístupno Vstupné 80 Kč 95 minut Pátek v 18 hodin PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR 3D USA Být bohem na Olympu není jednoduché už proto, že jsou tam božských postav plné mraky. Sci-fi v české znění Ml. přístupno Vstupné 130 Kč, děti a důch. 100 Kč 105 min. Sobota v 18 hodin LETADLA 3D USA Rodinný dobrodružný animovaný film v českém znění Ml. přístupno Vstupné 130 Kč, děti a důchodci 100 Kč 90 minut Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin E L Y S I U M USA Sci-fi film V roce 2159 existují dva druhy lidí: bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické stanici Elysium, a zbytek živoří na přelidněné Zemi. Ml. přístupno Vstupné 80 Kč 105 minut Pátek ve 20 hodin Sobota v 18 hodin K A M E Ň Á K 4 ČR Další pokračování humorných příběhů v nové filmové komedii Ml. přístupno Vstupné 110 Kč 90 min. SAMAT TOUR 2013 JIŘETÍN p/j Poslední srpnovou sobotu se v Jiřetíně pod Jedlovou konal tradiční cyklistický závod SAMAT TOUR Pod heslem: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! se na letošním X. ročníku Samat tour 2013 sešel opět rekordní počet závodníků. Své síly si přijelo poměřit celkem 170 malých i velkých cyklistů. Těší nás každoroční stále větší zájem malých účastníků. Na startu se jich sešlo nejvíce v celé historii závodu 127 závodníků na kolech, ale i těch nejmenších na odstrkovadlech. Startovalo se v těchto kategoriích: KATEGORIE A (celkem 92 závodníků) A1) odstrkovadla 1. Marek Kulhánek 1:06 2. Julie Horáčková 1:09 3. Dorotka Žličarová 1:13:47 A2) děti do 7 let 1. Honza Schleier 1:32:79 2. Ondřej Boczan 1:35:27 3. Karolína Tlapáková 1:37:06 A3) děti do 10 let Holky: 1. Justýna Zajícová 2:03:53 2. Tereza Sulmajová 3. Eliška Hubková Kluci: 1. Tobiáš Gajdoš 1:41:91 2. Tomáš Šťovíček 1:48:15 3. Matyáš Neumann 2:00:86 KATEGORIE B (celkem 35 závodníků) Holky: 1. Anna Mateiciucová 11:09:33 2. Natálie Faloutová 11:46 3. Šárka Pancová 12:23 Kluci: 1. Filip Srbecký 8:34:17 2. Jakub Jäckel 9:18 3. Mirek Menc 9:19 KATEGORIE C / mládež a dospělí od 16 do 99 let (celkem 43 závodníků) Ženy: 1. Radka Holubářová 38:48 2. Táňa Trubačová 3. Jana Šmidtová Muži (kategorie Amatéři): 1. Filip Holubář 50:57 2. Ondřej Zábranský 3. Vladislav Anděl Muži (kategorie Profíci): 1. Tomáš Podrazil 1:15 2. Aleš Vohanka 1:18 3. Milan Spurný 1:20 Celou akcí provázel vtipným komentářem moderátor Vratislav Krupa a měl tak zásluhu na příjemné atmosféře závodu. Pro všechny zúčastněné byl odměnou jedinečný sportovní zážitek a věcné ceny, které věnovali sponzoři akce. Žádný závodník neodešel s prázdnou. Všichni si odnesli žlutá trička s logem akce a občerstvení. Děkujeme účastníkům závodů, fanouškům, organizátorům a především sponzorům, kteří věnovali pěkné a hodnotné ceny pro všechny závodníky, které byly odměnou za námahu i motivací do dalších sportovních klání. Těšíme se opět za rok na startu v dalším již XI. ročníku cyklistického závodu SAMAT TOUR 2014 v Jiřetíně pod Jedlovou. Hlavní pořadatel závodu SAMAT s.r.o., výrobce plastových oken a dveří ve spolupráci s Cyklosport Bartys Rumburk a Ruli. Sponzoři cyklistického závodu SA- MAT TOUR 2013: SAMAT, Bartys, Ruli, Hörmann, KMT Profi, AB elektro Bukáček, Climax, Amann, Comtel, Soudal, Haas+Sohn, Café Dlask, Fima, Cukrárna Sluníčko, Geze, Haf Haf shop, Cukrárna Merlin, Sates, Parapety Radek Sadil, Inoutic, EKO servis, Berner, Mühl, Aluprof, CCS, Noprosu, Pivovar Kocour Varnsdorf, Heroal, Würth, VBH, Metal trade comax, Nobillis Tillia, Pilkington, Rina Sport, Ratio, Silnice a mosty, Rybářská Bašta, VOD, Termi, S+K, Telecon servis, Falta stavebniny, Marius Pedersen, Safety Master, Cukrárna Venezia, IVT Petr Vágner, Kadeřnictví Maruška, Knihkupectví Kalivoda, Krupovi-VHM, Milénium, Perník Manufaktury, Your Lowe Italka, Milko, Dárky z věžičky, Novia Fashion, Radek Tesař, Gealan, Lyreco, Shop 102, Winkhaus, VP Trend, Renolit, Ritschel, Autoservis Šrejma, Schäfer a Sýkora, Eurogreen, Salon R- Kadeřnictví, Jedlová sportovní areál František Mašek Barbora Rajtrová JIŘETÍN p/j Dne se v našem sportovním areálu uskutečnil tenisový turnaj ve čtyřhrách. Za příjemného počasí se zúčastnilo 6 dvojic. Na stupně vítězů se postavily tyto dvojice v tomto pořadí: Kalvach M. Herman D. Žampach J. Zoser Pavel st. Zoser J. ml. Neumann M. Pavel Zoser předseda TJ Slovan Jiřetín p/j Aerobik Cvičíme každé úterý od 18 hod. Těšíme se na Vás v tělocvičně ZŠ Dolní Podluží! UZÁVĚRKA příštího čísla je v úterý a vyjde ve středu PERMONÍK měsíčník pro občany a chalupáře Jiřetína pod Jedlovou, Dolního Podluží a Horního Pod lu ží vydávají: OÚ Jiřetín p. J., tel , , OÚ Dolní Podlu ží, tel , OÚ Horní Podluží, tel , reg. OÚ Děčín č. 24/93 inzerci přijímá p. Kapráliková (OÚ Jiřetín p/j), tel příspěvky čte ná řů, jejichž obsah nemusí být totožný s názory a stanovisky redakce, při jí ma jí OÚ grafická úprava a sazba Jiří Stejskal, tel , ristejskal.cz tisk SOŠmgp Rumburk náklad 1050 ks vychází první (příp. druhou) středu v měsíci

NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2013

NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ KVĚTEN 2013 Dolní Podluží Ú S T E C K Ý K R A J Jiřetín pod Jedlovou Horní Podluží PER MO NÍK Založen 1993 NOVINY PRO OBČANY A CHALUPÁŘE DOLNÍHO PODLUŽÍ, JIŘETÍNA POD JEDLOVOU A HORNÍHO PODLUŽÍ Číslo 242 ročník XXI

Více

Kde začíná a kde skončí lidská blbost?

Kde začíná a kde skončí lidská blbost? 461 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 24. října 4,- Kč Čtvrtek 10. října Za měsíc si krásnolipští turisté připomenou třicet dva let svého trvání. Po celou tu dobu se vedle sportovní

Více

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci

Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci 18/2013 Aktuálně z radnice Den seniorů představil bohatou nabídku pomoci poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7:00 do 21:30 včetně víkendů a svátků a včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Jak jsme volili do zastupitelstva

Jak jsme volili do zastupitelstva ČÍSLO 19 24. ŘÍJNA 214 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jak jsme volili do zastupitelstva Když jsem psal před čtyřmi roky článek o komunálních volbách a jejich výsledcích

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Hrádek potřebuje živou vodu

Hrádek potřebuje živou vodu ČÍSLO 8 17. DUBEN 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Přestože se po loňských komunálních volbách změnilo zastupitelstvo a vzniklo nové vedení města, mnohé úkoly z předcházejících

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé!

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé! 487 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 30. října 4,- Kč Čtvrtek 16. října Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé! Není úplně lehké být dvacet let v čele města a snažit se dělat další

Více

oční optika registrovaný optometrista statut zdravotnického zařízení MĚSTO DĚČÍN Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

oční optika registrovaný optometrista statut zdravotnického zařízení MĚSTO DĚČÍN Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín MĚSTO DĚČÍN www.zpravodajdecin.com Z PRAVODAJ Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín Kulový blesk a kachna o Letné str.2 Bývalé letní kino Bažantnice čeká na využití str.3 V Děčíně

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz. Jedním z posledních varnsdorfských

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz. Jedním z posledních varnsdorfských ČÍSLO 19 19. ŘÍJEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz KOCOUR JE FIRMOU ROKU ÚSTECKÉHO KRAJE Varnsdorfský pivovar má další úspěšný zářez. Kromě cen, které pravidelně vozí

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 6 23. BŘEZEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MINISTR DRÁBEK NAVŠTÍVIL SCHRÖDINGERŮV INSTITUT V den svých narozenin, 5. března, navštívil Schrödingerův institut

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ŘÍJEN 2013 Číslo 10 Ročník XXII Vyšlo dne: 18. 10. 2013 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE 1) Dne 4. 10. 2013 byla realizována trvalá místní úprava vodorovného

Více