Výsledky výchovy a vzdělání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky výchovy a vzdělání"

Transkript

1 MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b) Zřizovatel: Město Bzenec c) Jméno ředitele školy: Mgr. Bc. Jiří Adamec d) Jméno vedoucí učitelky: Marie Pekárková e) Telefon: f) Kapacita školy: 109 dětí g) ová adresa: h) Provoz školy: 6:00 16:00 i) Provoz jednotlivých tříd: I. 6:00 16:00 II. + III. 7:00 15:30 IV. 8:00 12:00 Školní rok 2009/2010 tříd dětí dětí na jednu třídu dětí na učitele Prům. docházka v % tř. standardní ,5 74,40 tř. speciální-logo tř. se specific.zam. tř. internátní Celkem ,5 74,40 Průměrná docházka počítána bez omezeného prázdninového provozu. Pozn. Mateřská škola je součástí Základní a mateřské školy Bzenec. a) Pedagogická práce mateřské školy Výsledky výchovy a vzdělání Škola nemá speciální zaměření, pracujeme podle školního programu, který je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu a je zaměřen na celkový rozvoj dětské osobnosti. Součástí je předplavecký výcvik i práce logopedická náprava řeči (3 učitelky). Ve spolupráci s VIS Bílé Karpaty program celoročního seznamování s přírodou. Zájmové aktivity: - hrajeme si s angličtinou

2 Akce školy: - vítání do života - účast na krojovaném vinobraní - mikulášská besídka - besídka ke Dni matek - velikonoční tvoření s rodiči a dětmi - zájezd do divadla v zámeckém parku Buchlovice - výlet do Lednice - návštěva knihovny a bzeneckého muzea - divadla a hudební programy v MŠ - slavnostní rozloučení s předškoláky s programem Trend: na základě analýzy tohoto školního roku chceme v příštích letech pokračovat ve výchově dětí k zdravému způsobu života a dále rozvíjet již tradiční aktivity mateřské školy. Vše je rozpracováno ve školním programu Je nám dobře na světě. Pro další období je třeba zlepšit vybavení mateřské školy. Nutné rekonstrukce a opravy: - výměna podlahové krytiny ve třídách - renovace toalet pro děti - vybavení tříd stoly a židlemi dle ergonomických potřeb - rekonstrukce povrchu cesty a chodníků v areálu MŠ - nátěry vnitřních dveří - dořešit problém s ukládáním lůžkovin Účast v soutěžích: Výtvarná soutěž Soutěž ZŠ a MŠ Bzenec Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Přijetí dítěte do MŠ 26 Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 1 nepřijatých dětí 9 Odklad povinné školní docházky: dětí Odklad povinné školní docházky 8 Dodatečné odložení povinné školní docházky Celkem 8

3 Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2009/2010 Vzdělání nejvyšší dosažené Střední pedagogická škola 7 VŠ-předškolní výchova 0 VŠ-speciální pedagogika 2 leté studium 1 Jiné 2. Kvalifikovanost fyzických osob Přepočtený počet v % na plně zam. Kvalifikovaní pracovníci 8 7,8 100 Nekvalifikovaní pracovníci Celkem 8 7, Věkové složení pedagogických pracovníků do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu zúčastněných pracovníků Příprava předškoláka 1 Metoda pevného objetí 2 Rozvoj grafomotorických dovedností 2 Rozvoj matematických představ 1 Nejčastější poruchy chování 2 Metodika a rozvoj jazykové výchovy 2 Emocionální a sociální rozvoj osobnosti 1 Formy komunikace v předškolním věku 1 Rozvoj smyslového vnímání 1 Netradiční výtvarné techniky 2 V Bzenci, dne Vypracovala: Marie Pekárková zástupce ředitele pro MŠ

4 MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ II Bzenec - Kolonie, Podhájí 520 b) Zřizovatel: Město Bzenec c) Jméno ředitele školy: Mgr. Bc. Jiří Adamec d) Jméno vedoucí učitelky: Iveta Bednaříková e) Telefon: f) Kapacita školy: 28 g) ová adresa: h) Provoz školy: hod Školní rok 2009/2010 tříd dětí dětí na jednu třídu dětí na učitele Prům. docházka v % tř. standardní tř. speciální-logo tř. se specific.zam. tř. internátní celkem Pozn. Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy Bzenec a) Pedagogická práce mateřské školy Výsledky výchovy a vzdělání MŠ pracuje dle ŠVP s názvem Kamarádi mějme se rádi, zaměřený na mezilidské vztahy, rozvoj sociálního cítění dětí a schopnost empatie. Akce Mateřské školy: - Vánoční besídka - Karneval - Den matek - Den dětí - Loučení s předškoláky

5 Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Přijetí dítěte do MŠ 10 Ukončení docházky dítěte 0 Odvolání 0 Odklad povinné školní docházky dětí Odklad povinné školní docházky 2 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 celkem 2 Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2008/2009 Celková situace, její hodnocení: Vzdělání nejvyšší dosažené Střední pedagogická škola 2 VŠ-předškolní výchova 0 VŠ-speciální pedagogika 0 Jiné/jaké/ 0 2. Kvalifikovanost fyzických Přepočtený počet na v % osob plně zam. Kvalifikovaní pracovníci % Nekvalifikovaní pracovníci Celkem % 3. Věkové složení pedagogických pracovníků do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem počet

6 4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu zúčastněných pracovníků Požadavky inspekce na MŠ 1 Ve Bzenci, dne Vypracovala: Bednaříková Iveta vedoucí učitelka MŠ II

7 MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ III Bzenec, Boženy Němcové 85 b) Zřizovatel: Město Bzenec c) Ředitel: Mgr. Bc. Jiří Adamec d) Vedoucí učitelka: Jana Žáková e) Telefon: f) Kapacita školy: 26 g) ová adresa: h) Provoz školy: oo hod. Školní rok 2009/2010 tříd dětí dětí na jednu třídu dětí na učitele Prům. docházka v % tř. standardní tř. speciální-logo tř. se specific.zam. tř. internátní počet Pozn. Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy Bzenec Výsledky výchovy a vzdělání a) Pedagogická práce mateřské školy V minulém školním roce jsme pracovali dle školního vzdělávacího programu nazvaném Rok s kocourem Matyášem. Kocourek děti vhodně motivoval ke všem činnostem a vzděláváním v průběhu celého školního roku. Snaha byla o dosažení všech klíčových kompetencí dětí. Z 10 předškolních dětí do 1.roč. ZŠ odešlo 5 dětí, 5dětem byla odložena školní docházka na základě žádosti rodičů. Mezi dětmi a pedagogickými pracovníky byl vytvořen velmi blízký vztah, na jehož základě se podařilo odstraňovat negativní projevy dětí. Příznivé sociální klima podporovalo výchovu ke zdravotnímu životnímu stylu.

8 Samozřejmostí byl individuální přístup a přizpůsobení vzdělávání potřebám dětí. Děti byly nadále rozvíjeny v pohybové oblasti tělesnou výchovou v tělocvičně MŠ I, předplaveckou průpravou. Režim dne byl zpestřen divadelními představeními, koncerty, návštěvami institucí města, organizováním oslav narozenin dětí, svátku dětí atd. Děti se aktivně účastnily výzdoby městského loutkového divadla svými obrázky. Tradičně děti připravily besídku pro maminky k jejich svátku. Koncem školního roku se uskutečnil školní výlet do zábavného centra Galaxie ve Zlíně, který udělal dětem velkou radost. Školní rok byl ukončen slavnostním rozloučením s předáváním diplomů a různých ocenění. Spolupráce s rodiči byla uskutečňována formou 3 třídních schůzek, individuálních konzultací, dále měli možnost se vyjádřit k chodu MŠ v dotazníku pro rodiče dětí docházejících do MŠ. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Přijetí dítěte do MŠ 7 Ukončení docházky dítěte - Odvolání - Odklad povinné školní docházky dětí Odklad povinné školní docházky 3 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 3 Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2009/2010 Celková situace, její hodnocení Vzdělání nejvyšší dosažené Střední pedagogická škola 2 VŠ-předškolní výchova 0 VŠ-speciální pedagogika 0 Jiné/jaké/ 0

9 2. Kvalifikovanost Přepočtený počet v % fyzických osob na plně zam. Kvalifikovaní pracovníci Nekvalifikovaní pracovníci Věkové složení pedagogických pracovníků do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem počet Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu zúčastněných pracovníků Metodika rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku 1 Rozvoj matematických představ a dovedností 1 v předškolním věku Příprava předškoláka na vstup do ZŠ 1 Cestička do školy aneb Budou z nás školáci 1 Neklidné dítě problém zvaný ADHD 1 Formy komunikace v předškolním věku I a II 1 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění graf. 1 obtíží Zhodnocení a závěr Ve výchovně-vzdělávacím procesu se osvědčily vzdělávací programy VIS Bílé Karpaty, na něž bylo navázáno v další vzdělávací práci učitelek. Budeme reagovat na výsledky dotazníků rodičů. Ve Bzenci, dne Vypracovala: Jana Žáková vedoucí učitelka MŠ III