Obsah. Bez přestání se modlete 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Bez přestání se modlete 5"

Transkript

1 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám 13 Jak dobrý je Bůh k upřímným lidem 15 Jak milý je tvůj příbytek 18 Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího 20 Oslavím Hospodina celým srdcem 22 Chvalte, Hospodinovi služebníci 24 Zvedám své oči k horám 25 Kdyby Hospodin nebyl s námi 26 Byli jsme jako ve snách 27 MODLITBY K BOŽÍ CHVÁLE 29 Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců 30 Velebí má duše Hospodina 31 Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele 32 Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka 34 Udeřte na buben ke cti Páně 35 Veleben buď, Hospodine 36 MODLITBY VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 37 Modleme se k Pánu 38 Nejprve, Pane, proměň mé klasy v chléb 39 Smiluj se nade mnou 41 Jako zářivá jitřenka

2 Boží cesto, veď mne 43 Osvecuj naše srdce 44 Daruj mi i všechno ostatní 45 Přebohatý prameni veškeré milosti 46 V bezpečném útočišti pod tvými křídly 47 K tobě volá má duše 48 Pane, toužím po tvé tváři 49 Pane, uč mě, jak tě hledat 50 Dej se mi poznat a dopřej mi radovat se z tebe 51 Zdráv buď, milovaný Ježíši 53 Přijď, Duchu svatý 54 Můj Bože a můj zachránce, jen tebe chci milovat 55 Chceš, abychom tě hledali 56 Pěstuješ ve mně strom života 57 Chválím a oslavuji tvou nezbádanou moudrost 58 Dovol mi pokojně spočinout v tobě 59 Miluji tě, můj Bože 60 Smiluj se nad mými dětmi 61 Stvořils nás, abychom konali tvou vůli 62 Dej nám být živoucími lidmi 63 Hlásaje všemoc Otcovu 64 Dovol mému srdci tebe milovat 65 Wessobrunnská modlitba 66 Pane mých hodin a let 67 S MODLITBOU PO CELÝ DEN 69 Díky za toto ráno 70 Ranní modlitba 71 Vyrvi nás temnotám 72 Cestou do práce 73 Modlitba před začátkem práce 74 Jak mám odpovědět na úřední dopis? 75 Vězím v práci až po uši

3 Modlitba o přestávce 77 Polední modlitba 78 Dej nám na chvíli spočinout u tebe 79 Uč mě pozvolné chůzi 80 Modlitba za správné využití volného času 81 Díky za uplynulý den 82 Této noci mě opatruješ 83 Tělo i duši drž v moci 84 Noční modlitba 85 Modlitba před usnutím 86 Když nemohu spát 87 MODLITBY V RODINĚ A S DĚTMI 89 Ráno 90 Ať ti dnes naslouchám 91 Před jídlem 92 V noci 93 Před výletem 94 Narozeninové požehnání 95 Jmeninové požehnání 96 V mateřské škole 97 Na počátku školní docházky 98 Při školním výletu 99 Ve škole 100 V první školní den po prázdninách 101 Před zkouškami 102 Prosba o odvahu a sílu 103 RADOST A BOLEST MODLITBY PŘÍLEŽITOSTNÉ 105 Modlitba ve smutku 106 Modlitba ve strachu 107 Děkuji ti za všechno, cos mi dal

4 Prosba o důvěru 110 Děkuji ti za každý okamžik 112 Prosba o útěchu 113 Daruj mi odvahu bojovat za vlastní život a budoucnost 114 Prosba o sílu 115 Prosba o rozvahu 116 Prosba o radu a poznání 117 Modlitba při pochybnostech 118 V osamělosti 119 Před meditací 120 Prosba o moudrost 121 Prosba o lásku 123 Prosba o přátelství 124 Prosba za osvobození se od sobectví 125 Prosba o sebepřijetí 127 Prosba o odvahu zacházet se sebou laskavěji 128 Ve výčitkách svědomí 129 Dávám ti své srdce 130 Modlitba v utrpení 131 Vyslyš mě a zmírni mou bolest 132 Modlitba v nemoci 133 Ať tvůj uzdravující duch hojí moje rány 134 Modlitba ve hněvu 135 Modlitba v žárlivosti 136 Modlitba v závisti 137 Modlitba v rezignaci 138 MODLITBY PŘI EXERCICIÍCH VŠEDNÍHO DNE 139 Přebývej ve mně 140 Otevři mě 141 Vyřkni slovo lásky a přijetí 142 Zakoušet Boha ve skrytu srdce

5 Díky za to, že jsem tvé dítě 144 Dáváš nám svého Ducha svatého 145 Prosím, dej mi pozornost a trpělivost 146 Daroval jsi mi nový život 147 Dej, ať zakouším tvou spásnou přítomnost 148 Ať jsem prostupný pro tvou lásku 149 Díky, že mě zcela pronikáš svou láskou 150 Učiň mě nástrojem svého pokoje 151 MODLITBY NA RŮZNÝCH MÍSTECH 153 V Boží přítomnosti 154 V přírodě 155 Při jízdě 156 Na pěší túře 157 Na pouti 158 U svatého obrázku nebo u Božích muk 159 Na mostě 160 Přede dveřmi 161 V labyrintu 162 V kostele 163 V nemocnici 164 V domově pro seniory 165 V hospici 166 Na hřbitově 167 MODLITBY BĚHEM ROKU 169 Adventní modlitba 170 Na svatého Mikuláše 171 Na svatou Barboru 172 V předvánoční čas 173 O Vánocích 174 Zachránce, Bůh náš, se zrodil 176 Na přelomu roku

6 Na Nový rok 178 Na Zjevení Páně 179 O masopustu 181 Na Popeleční středu 182 V postní době 183 Na jaře 184 Na Květnou neděli 185 O Svatém týdnu 186 Na Velký pátek 187 O Velikonocích 189 Pán vpravdě vstal 190 Na 2. neděli velikoniční 191 Na Den matek 193 O Nanebevstoupení Páně 195 O Letnicích 197 O prázdninách a na dovolené 199 Na podzim 200 Na svátek svatého Františka 202 Na slavnost Všech svatých 203 Na svatého Martina 205 MODLITBY S BENEDIKTEM Z NURSIE 207 Chci ti zpívat před tváří andělů 208 Chvalte moudře 209 Prosba o čisté srdce 210 Požehnaný duchem praotců našich 211 MODLITBY K TROJJEDINÉMU BOHU 213 Bože, můj Otče a má Matko 214 V Boží dlani 215 Ježíši, můj bratře 216 Ježíši, chlebe života 217 Ježíši, dobrý pastýři

7 Ježíši, ty jsi dveřmi k životu 219 Prosba o Ducha svatého 221 Duchu svatý, výhni lásky 223 ŽEHNACÍ MODLITBY 225 Ranní požehnání 226 Požehnání u stolu 227 Večerní požehnání 228 Modlitba požehnání 229 Požehnání rodičů dětem 231 Požehnání manželovi 232 Požehnání manželce 233 Požehnání blízkému člověku 234 Požehnání tobě 235 Árónské požehnání 236