Myšlenka na týden. Chceš být blízko Bohu? Rozjímej! Chceš být blízko lidem? Naslouchej! Chceš být blízko sobě? Prožívej! Slovo duchovního správce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myšlenka na týden. Chceš být blízko Bohu? Rozjímej! Chceš být blízko lidem? Naslouchej! Chceš být blízko sobě? Prožívej! Slovo duchovního správce"

Transkript

1 dobroučské farnosti neděle 2. října neděle v mezidobí 7/2011 Myšlenka na týden Chceš být blízko Bohu? Rozjímej! Chceš být blízko lidem? Naslouchej! Chceš být blízko sobě? Prožívej! Slovo duchovního správce Růženec moc a síla (Mozaika lásky, J. Doubrava) Říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Mnoho věřících se schází k této modlitbě a svěřují Matce Boží své radosti i starosti. Tato modlitba je modlitbou malých, obyčejných a tichých, kteří vidí její sílu a modlí se růženec s láskou. Síla růžence spočívá ve skutečnosti, že proměňuje obsah víry na modlitbu. Předkládá nám velké pravdy života, smrti a oslavení Pána Ježíše, abychom o nich rozjímali, a tím je intenzivněji prožívali ve svém srdci. Síla růžence je mimořádná v tom, že nás nutí přemýšlet o tajemstvích spásy. Staví nám před zrak Svatou rodinu, ukazuje dům a prostředí, ve kterém Bůh konkrétně ukazoval svou nekonečnou lásku k lidem, a tím je vlastně vyzýval, aby na tuto lásku odpověděli láskou. Bratři a sestry, je mnoho cest ke Kristu a jedna z nich vede i skrze jeho a naši matku Pannu Marii. Ať je pro nás měsíc říjen, měsíc svatého růžence, měsícem naší vnitřní obnovy skrze rozjímání o životě Pána Ježíše a Panny Marie. o. Jano

2 2 Cesta do Říma (vzpomínka na beatifikaci Jana Pavla II.) Dostali jsme nabídku od naší známé profesorky z pražské Církevní zdravotní školy Jana Pavla II., zda bychom nechtěli doplnit jejich autobus na beatifikaci Jana Pavla II. v Římě. Tuto příležitost jsme rádi využili a v sobotu jsme časně ráno odjeli vlakem do Prahy. Podle plánu odtud vyjel autobus v 9:00 hod. přes Rakousko a cípek Německa do Itálie. V italském Roveretu jsme už byli vícekrát, ale většinou se Itálií projíždělo v noci. Tentokrát jsme však měli možnost vidět alpské pohoří ve dne, a k tomu za krásného slunného počasí. Při jedné z pravidelných zastávek u pumpy jsme uviděli naproti přes dálnici nám známý Památník padlých. Řidiči nám potvrdili, že je to opravdu Rovereto. Komu z Marka se ozvat, že jsme nedaleko? A jak jim to řekneme? V mobilu jsme našli jméno Petr Slavík. Při prvních návštěvách v Dobrouči přijel jako překladatel. Pochází z Čech, za ženu si vzal Valesu a žijí spolu v Roveretu. Po něm jsme tedy (česky) pozdravovali v Marku a přislíbili modlitbu za naše přátele. A už zase jedeme dál, z dálnice ještě vidíme vysokou štíhlou věž kostela v Marku. Opravdu nás to zahřálo u srdce. Ve večerních hodinách nám cestu autobusem zpříjemnilo promítnutí životopisného filmu na DVD o Janu Pavlu II. Krátké společné modlitby a zpěv nás spojili v jedno společenství poutníků, ve kterém jsme se cítili dobře. Do města Říma přijíždíme 1. května ráno ve 3:30 hod. Z autobusu jdeme rovnou do stanice metra Anagnina, které dnes otevřou už o čtvrté hodině ranní (jindy je to až v 6:00 hod.). Veliká prostorná hala je plná především mladých. Někteří zpívají s kytarou, jiní ukázněně čekají, zatímco polské skupiny neukázněně předbíhají. Ale nikdo se na ně nezlobí. Po čtvrté hodině ranní se dav pohnul a plné vlaky metra odjíždějí jeden za druhým. Byli jsme rádi, že sedíme, protože do cílové stanice Octaviano to bylo 21 zastávek asi 50 minut jízdy. Hustý dav postupoval pomalu, ale jistě směrem na vatikánské náměstí. Takový prvomájový průvod nikdo z vás jistě nezažil! To jsme ale ještě netušili, že celé kruhové Svatopetrské náměstí i s přilehlou ulicí k Andělskému hradu jsou už od sobotní večerní modlitby růžence zcela zaplněné. Dav se stále snažil postupovat. Řekli jsme si, že se vrátíme zpět na náměstí Risorgimento, kde byla nainstalovaná obří obrazovka (prý jich bylo po celém Římě celkem 42). Tam jsme si našli ve stínu místečko pro skládací židličky a najedli se. To už bylo asi sedm hodin ráno. Čekání do desáté hodiny dopolední na slavnostní mši svatou ale docela rychle uteklo. Vedle nás byli Francouzi, řádová sestra z Madagaskaru, rodina ze Sicílie, poutníci z Libanonu, o kousek dál tančili a bubnovali černoši. Právě to vědomí, proč se tu tolik křesťanů z celého světa sešlo (údajně jeden a půl milionu), bylo největším a nejsilnějším zážitkem a posílením naší víry.

3 3 Po jedné hodině odpolední mše sv. končí, ale na obrazovkách se promítají záběry z pontifikátu papeže Jana Pavla II. V klidu se pouštíme do dalších zásob a pak se jdeme podívat na Svatopetrské náměstí. Na ulicích poutníci dostávají z kamionů zdarma jablka, pomeranče, lahve s vodou. Neskutečný nepořádek se hned odklízí. Ani jsme se nepokoušeli postavit se do fronty na uctění ostatků Jana Pavla II. Vždyť máme v 18:00 hod. sraz a do té doby bychom se na řadu jistě nedostali. Sedáme si proto do příjemného stínu a sledujeme ten babylon národů. Všichni se usmívají. Příjemný je nocleh v hotelu s nedělní večeří i pondělní snídaní. Čeká nás ještě prohlídka památek města Říma. A tak jsme viděli: Španělské schody, obelisky Via del Corso, fontánu di Trevi, pomník (krále) Viktora Emanuela II., staré římské vykopávky Forum Romanum, Koloseum a monumentální basiliku San Giovanni Laterano se sochami apoštolů od Michelangela. Navštívili jsme také kostel Santa Croce (sv. Kříže), kde byla v 16:00 hod. sloužena mše sv. pro české poutníky. Koncelebrovali ji biskupové Graubner, Duka a Radkovský. Po mši sv. jsme krátce pohovořili s otcem Dominikem a pozdravovali ho z e. Po prohlídce chrámu Santa Maria Maggiore už se vracíme opět metrem k našemu autobusu a opouštíme Řím. V úterý odpoledne jsme šťastně dorazili do Prahy a v podvečer už jsme byli doma. Bylo to náročné, ale stálo to za to! Jaroslava a Jan Maříkovi Misijní most modlitby O předposledním říjnovém víkendu budeme slavit Misijní neděli. V předvečer této slavnosti se vytváří tzv. Misijní most modlitby, kdy se po celém světě chudí modlí za bohaté a bohatí za chudé. Zapojit se chceme i v naší farnosti. V sobotu 22. října se sejdeme v 19:30 hod. po večerní mši svaté u kostela a společně půjdeme k Horákově kapli. Zváni jste úplně všichni! Děti si mohou např. vyrobit lampiónky, jinak si určitě vezměte baterku. Protože starší generace je zvyklá se obětovat a něco si odepřít, chceme oslovit zvláště vás, mladé. Přijďte a podpořte misie alespoň touto formou, vyměňte sezení u televize, sobotní párty nebo brouzdání po internetu za společenství modlitby. Něco na zamyšlení Kateřina Rýznarová Až jednou poznáš, co je vnitřní život, vypořádáš se i s nejtěžším vnějším životem. K. Pfleger

4 4 Růženec Není růženec snad zcela mechanická modlitba, při níž se padesátkrát nebo třikrát padesátkrát říká totéž Zdrávas? Chcete-li milovanému člověku říci, že ho milujete (on už to dávno ví), můžete mu to ve zvláštních chvílích říkat mnohokrát po sobě: Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád Nepřemýšlíte o tom, jen cítíte, že při opakování zatlačuje slovo láska všechny ostatní duševní obsahy, zůstává jen láska. Časté opakování několika mála slov působí, že naše já ustupuje. Když člověk nepřetržitě opakuje slova modlitby, zatlačuje toto zdánlivé mechanické modlení všechny světské myšlenky. Člověk už se nemodlí, už žije a dýchá modlitbou, je modlitbou a tak by měl člověk žít dýchaje Boha. Louise Rinserová Dobré skutky, které nic nestojí: Dobré slovo. Návštěva nemocného. Pochválit jídlo. Zatelefonovat, abychom někomu řekli něco milého. Nezapomenout na nejbližší narozeniny nebo jmeniny. Poděkovat. Dát dobrou radu. Udělat radost dopisem. Nepřipomínat odpuštěnou vinu. Nevlídné slovo nebrat jako urážku. Uznat slovy dobro bližního. Humor. Čestně přiznat křivdu, které jsme se dopustili. Těšit se na druhý den. Všechny texty převzaty z knihy Myšlenky a modlitby, A. Pereira Pořad bohoslužeb v i a okolí ve dnech od do října 27. neděle v mezidobí 7.30 Horní Dobrouč 9.00 Za farnost Hnátnice Modlitba sv. růžence Mariánská družina

5 PONDĚLÍ 3. října 4. října 5. října ČTVRTEK 6. října 7. října 8. října 9. října PONDĚLÍ 10. října 11. října 12. října ČTVRTEK 13. října 14. října 15. října 16. října PONDĚLÍ 17. října 18. října 19. října P. Marie Růžencové 28. neděle v mezidobí sv. Terezie z Avili 29. neděle v mezidobí sv. Ignáce Antiochijského sv. Lukáše Zpovídá P. J. Krajíček Ke cti Nejsv. Srdce Ježíšova Hnátnice Ostrov 9.00 Za farnost dětská+rytmyka Lanšperk Modlitba sv. růžence Za živé a zemřelé členy rod. Dvořákovy a Nouzovy Za Alžbětu Rajnetovou, manžela a celý rod Biblická hodina Za Bedřicha Jansu, sestry a oboje rodiče Adorace a svátost smíření Za Františku a Antonína Halbrštátovy Ostrov Za děti a vnoučata 7.30 Horní Dobrouč 9.00 Za farnost Hnátnice Modlitba sv. růžence Za rodiče Kubíčkovy, Josefa Hotmara a živé členy rodiny 9.00 DPS Za Boží pomoc a ochranu

6 ČTVRTEK 20. října 21. října 22. října 23. října PONDĚLÍ 24. října 25. října 26. října ČTVRTEK 27. října 28. října 29. října 30. října 30. neděle v mezidobí sv. Šimona a Judy 31. neděle v mezidobí Za Václava a Zdislavu Novotných Adorace a svátost smíření Za Marii a Jaroslava Plívovy Hnátnice Za Marii a Josefa Šislerovy a Františka Vacka 7.30 Ostrov 9.00 Za farnost dětská+rytmyka Lanšperk Modlitba sv. růžence Za Františku a Antonína Halbrštátovy a celý rod Za Josefa Jansu, manželku a živé členy rodiny Biblická hodina 7.00 Za Karla Halbrštáta a oboje rodiče Adorace a svátost smíření Za Amálii Ryšavou, manžela a dva syny Ostrov Za +Vlastu Šislerovou, Zdislavu Štovičkovou a všechny řivé z rod. Šislerovy 7.30 Horní Dobrouč 9.00 Za farnost Hnátnice Modlitba sv. růžence Vydává: Římskokatolická farnost, 1, , tel , Vychází každou první neděli v měsíci. Uzávěrka vždy v sobotu o týden dříve. Pouze pro potřebu farnosti! Kontaktní osoby: P. Ján Kubis Mgr. Iva Špinlerová Mgr. Pavel Dušek