VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT ГОДОВОЙ ОТЧЁТ"

Transkript

1 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2 Úvodní slovo Vážení společníci a obchodní partneři, rok 2004 byl charakterizován dokončováním významných projektů v Bělorusku, probíhaly zejména inženýrské činnosti na stavbě s malým množstvím dodávek. Z této skutečnosti vyplývá nižší dosažený obrat společnosti při udržení dobré ziskovosti. Dosažené ekonomické ukazatele potvrzují stabilitu společnosti a schopnost reagovat na měnící se podmínky. V oblasti investiční výstavby byl dokončen a uveden do provozu komplex Hydrocracku, který je klíčovou referencí pro další projekty tohoto typu. V Rusku úspěšně proběhly komplexní zkoušky a zkušební provoz na plynovém závodě, kde jsme poprvé na velkém projektu použili kompletní řízení s využitím komunikace Fieldbus Foundation. Druhou oblastí našeho zájmu je Střední východ. I přes zhoršenou bezpečnostní situaci v Iráku, bylo dosaženo uzavření dodatku ke kontraktu na výstavbu reformingu v Basře, na jehož základě mohou být vystaveny bankovní záruky a zahájena realizace projektu. Na domácím trhu se úspěšně prosazuje náš výrobní informační systém PHARIS pro vsádkovou výrobu, včetně našich služeb pro validaci řídicích systémů, tak aby farmaceutické společnosti vyhověly auditu FDA a SÚKL. V oblasti mechatronických systémů se podařilo aplikovat výsledky vývojového projektu NETZ pro malé jednotky na spalování odpadů. Těžiště prací však spočívalo v oblasti leteckých přístrojů. V roce 2004 dosáhl podíl zahraničních projektů a projektů, kde byl konečný zákazník v zahraničí 85 %. To potvrzuje schopnost konkurence na mezinárodní úrovni, ale též vyjadřuje požadavky na odbornou úroveň našich pracovníků a představuje výzvu do budoucna. V tomto roce byly zahájeny práce na dosud největší zakázce společnosti v oblasti investičních celků - projekt reformingu do Basry v objemu cca 1,7 miliardy Kč, proto se budeme koncentrovat na technické a organizační zvládnutí tohoto projektu. Z hlediska dlouhodobých cílů směřujeme k technologické firmě zaměřené na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, ale též s vysokými požadavky na kvalifikaci všech zúčastněných. Jiří Kovář Generální ředitel V uplynulém roce nadále rostl podíl projektů z oblasti výzkumu a vývoje jak interního, tak s příspěvkem Evropské Unie nebo Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejvýznamnější je dokončení a obhájení projektu nízkoemisního turbinového zdroje NETZ, kde byl leaderem konsorcia tří firem. se podílel též na dvou mezinárodních vývojových projektech s účastí předních evropských firem. V oblasti SW nástrojů se stal Procesor Expert známým a uznávaným produktem pro rychlý návrh SW embedded aplikací nejen v USA, ale i v Evropě. V oblasti automobilového průmyslu byl kladně hodnocen koncernem VW a probíhaly práce na variantě dle požadavku sdruženi Autosar.

3 Profil společnosti Průmyslová automatizace Základní aktivitou, která se největší měrou podílí na obratu společnosti, je realizace komplexních automatizovaných systémů pro řízení rozsáhlých technologických celků v energetice, teplárenství, petrochemickém a chemickém průmyslu, farmacii a dalších průmyslových odvětvích. Úspěch společnosti je dán vysokou odborností inženýringu. Společnost zajišťuje veškeré inženýrské činnosti, t.j. návrh koncepčních řešení v námi nabízených profesích ve spolupráci s ostatními profesemi, vlastní projekční práce, výběr dodavatelů v souladu s požadavky zákazníka, dodávky i montáž, koordinaci a autorský dozor při realizaci včetně zprovoznění námi dodávaného zařízení a spolupráce při zprovoznění zařízení dodávaného jinými dodavateli. Samozřejmou součástí nabízených a prováděných činností je i zákaznický servis. Projekční řešení odpovídá normám ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST a dalším. Měření a regulace V oblasti měření a regulace zpracovává projektové studie, úvodní, prováděcí a jednostupňové projekty procesní instrumentace, požární signalizace a detekce plynů. Projekty řeší také vazby na profese elektro a řídicí systémy, rozvaděče a návrhy odběrových systémů pro připojení na technologii. Projekty jsou zpracovávány v programech INtools a vždy v souladu s požadavky zákazníka. Elektrické systémy Projekty elektro řeší připojení na nadřazenou síť, napájecí rozvody, rozvodny nn a vn, motorické, světelné a hromosvodné instalace, uzemňovací rozvody, a to vše v návaznosti na další profese ve společnosti a na ostatní profese dodavatelů komplexních investičních celků (technologie, stavební a strojní profese, atd.). Projekty jsou zpracovávány v programech SmartPlant Electrical, AutoCAD a jeho nástavbách (ElproCAD,apod). V souladu s požadavky zákazníka je možné zpracovat dokumentaci i v programu E-plan a Microstation. Řízení technologických procesů Společnost dodává řešení pro všechny úrovně automatizace ve spojitých i nespojitých technologických procesech. Rozsah automatizace pokrývá úlohy od jednoduchých samostatných regulačních okruhů nebo zařízení přes automatické řízení funkčních skupin až po komplexní řízení technologických celků. Základem řešení pro automatizaci technologických procesů je řídicí systém sestávající se obvykle z distribuovaného řídicího systému, programovatelných automatů, bezpečných systémů a operátorských pracovišť s aplikacemi typu SCADA/HMI. Řídicí systém je navrhován s ohledem na co největší bezpečnost, spolehlivost, dostupnost a příznivou cenu. V oblasti řízení technologických procesů zajišťuje analýzu procesu, návrh řídicích algoritmů včetně vizualizace, implementace a integrace programového vybavení, zprovoznění a odladění aplikačního software. Řídicí a informační systémy Jako součást činností spojených s řídicími systémy technologických procesů, provádí vývoj a implementaci výrobních informačních systémů a systémů pro optimalizaci a vyšší řízení. Výrobní informační systémy (MES) Pro potřeby vsádkové výroby (farmacie, potravinářství, speciální chemie) byl vyvinut výrobní informační systém PHARIS, založený na modulární struktuře. PHARIS standardně obsahuje funkce pro sledování výrobního procesu a jednotlivých šarží během výroby, správu výrobních předpisů a instrukcí, krátkodobé rozvrhování výroby, tvorbu elektronického záznamu o výrobě šarže, vyhodnocení výroby (výrobní a bilanční ukazatele), sledování jednotlivých výrobních zařízení a jeho součástí je i plnohodnotný laboratorní subsystém. Součástí každého řešení MES systému je centrální datový sklad a v případě potřeby zavedení vyššího stupně automatizace, jsou implementovány systémy pro řízení technologických procesů. Řešení společnosti jsou otevřená, tzn. umožňují propojení s úrovní procesního řízení a s podnikovými informačními systémy typu ERP. Dodávané řídicí a informační systémy splňují požadavek validovatelnosti dle předpisů FDA,

4 SÚKL, GAMP, ISO atd. provádí validace řídicích a informačních systémů třetích stran, završené vyhotovením IQ a OQ validační dokumentace a přípraveností pro audit příslušného kontrolního orgánu. Optimalizace a vyšší řízení V oblasti optimalizace a vyššího řízení vyvinula společnost nástroj pro tvorbu aplikací (aplikačního systému) s názvem Control Information System Designer (C&IS Designer), který umožňuje realizovat obecné funkce požadované životním cyklem vývoje softwarového projektu. Vývoj softwarových nástrojů pro embedded mikrokontrolery Úspěšně se rozvíjejícím segmentem aktivit společnosti je vývoj softwarových nástrojů pro rychlý vývoj aplikací (RAD) založených na embedded mikrokontrolerech, ve kterém se se svou technologií Processor Expert stal jedním ze světových lídrů a významným partnerem světových výrobců Freescale Semiconductor, National Semiconductor, Fujitsu. Inovativní přínos tohoto nástroje byl v roce 2000 oceněn v nejprestižnější evropské soutěži za inovace v IT cenou IST Prize. Od té doby tato technologie přichází neustále s novými vlastnostmi reagujícími na nové standardy a požadavky partnerů a činí tak z Processor Experta stále oblíbenější nástroj vývojových pracovníků. Vývoj a výroba mechatronických systémů Nedílnou součástí aktivit je vývoj a výroba speciální elektroniky pro řízení kritických aplikací v letectví, automobilovém průmyslu a v robotice, vývoj a výroba řídicích jednotek mikroturbín a výkonové elektroniky. je schopen zajistit kompletní životní cyklus výrobku od prvotní analýzy, návrhu hardware, PCB, konstrukčních prvků a software, až po prototypovou a malosériovou výrobu, zhotovení certifikační dokumentace a certifikace dle mezinárodních standardů civilního letectví a zajištění servisu.

5 Reference - služby Petrochemie Rafinérie Naftan, Bělorusko Frakcionalizace Jednotka na výrobu vodíku Hydrokrak Jednotka na výrobu kyseliny sírové Atmosfericko-vakuová destilace AVT-6 Stabilizace benzínů Termokraking Visbreaking Vakuová destilace Česká rafinérská, a.s., Litvínov Zabezpečovací systém pecí Implementace INtools ESD systém Slovnaft, a.s., Slovensko Zpracování ropných produktů EFPA Automatika hořáků kotle Rekonstrukce ethylenové pece Rekonstrukce kotle Polní instrumentace pece Severgazprom Sosnogorsk, Rusko Rekonstrukce plynového závodu Chemie Ufaorgsintěz, Rusko Rekonstrukce pece na výrobu ethylenu PO Azot Fergana, Uzbekistán Jednotka na výrobu kyseliny dusičné a ledku amonného Kondenzační turbína, protitlaká turbína Moravské chemické závody, a.s., Ostrava Operátorské pracoviště pro výrobu vodíku Výroba fenoplastů Regulace a měření množství páry Synthesia, a.s., Pardubice Vizualizace řízení kotlů Rekonstrukce kotlů Energetika ČEZ, a.s. Elektrárna Prunéřov denitrifikace bloků, automatika ofukování dvojice Ljungströmů Elektrárna Ledvice blok 110 MW s fluidním kotlem Elektrárna Tisová rekonstrukce fluidního kotle Elektrárna Chvaletice suchý odběr popílku Elektrárna Tušimice II - automatika ofukování dvojice Ljungströmů Pražská teplárenská, a.s., Teplárna Malešice Chemická úpravna vody Rekonstrukce kotle 2x160 t/h Rekonstrukce turbogenerátoru 2x55 MW Špičkové ohříváky NRG Energetický provoz, s.r.o., Kladno Elektrárenský blok 2x135MW Kondenzační jednotka 60MW Jaderná elektrárna Dukovany Čerpací stanice Elektrárna TES Bobov Dol, Bulharsko Automatika ofukování dvojice Ljungströmů MS Tengizchevroil, Kazachstán Výroba a rozvod elektrické energie Runcorn Boiler Plant, Anglie Parní kotel 3x125 t/h Farmacie Pliva-Lachema, a.s., Brno Centrální monitoring výroby cytostatických API Validace systému Labguard II Validace řídicího systému výrobny nects tablet Farmak, a.s., Olomouc Řídicí a informační systém výroby nesterilních API Integrace výrobny PJ Infusia, a.s., Hořátev Řídicí a informační systém výroby infúzních roztoků Biont, a.s., Slovensko Řídicí a informační systém výroby PET radiofarmak Ekologie Termizo, a.s., Liberec Spalovna odpadů

6 Reference - výrobky a vlastní technologie Letectví Systém avionických modulů (SAM) Je unikátní otevřený distribuovaný avionický systém, který plní důležité specifické funkce na letounu (řízení dodávky paliva, odledování nosných ploch, vyhřívání čelního skla a vrtule, dodávky elektrické energie, hydrauliky, monitorování parametrů motoru, multifunkční displej). SAM je první aplikací na světě využívající komunikační rozhraní CAN v civilním letectví. Nasazení: letoun Ae270, AERO Vodochody. Řízení proudové turbíny (TJET) Řídicí jednotka zajišťuje rozběh a řízení otáček proudové turbíny a čerpadel paliva a oleje. Při dosažení požadovaných otáček se sepne generátor a vestavěný měnič začne dodávat elektrický výkon (1 kw). Nasazení: proudová turbína, PBS Velká Bíteš. Průmyslové aplikace 100 kw výkonový měnič (NETZ) Jednotka výkonového měniče zajišťuje převod elektrického proudu z generátoru o frekvenci cca 2 khz na proud se síťovou frekvencí 50 Hz / 60 Hz. Velikost výstupního napětí je 3x380 V. Systém je řešen modulárním způsobem s možností dodávky modulů zobrazovací jednotky, řídicí jednotky turbíny a spalování, externí komunikační jednotky (GSM, internet). Nasazení: turbínový zdroj energie, PBS Velká Bíteš. Řízení zkapalňovače helia (HEXTR) Řídicí jednotka dvojice expanzních turbín, které jsou dodávány pro zkapalňovač helia. Jednotka reguluje turbíny pohybující se rychlostí ot/min. Nasazení: zkapalňovač helia, PBS Velká Bíteš. Automobilový průmysl Moduly vzájemně komunikují po sběrnici CAN. Nasazení: hasicí speciály, THT, s.r.o. Polička. Softwarové nástroje Processor Expert (PE) PE je softwarový nástroj pro rychlý vývoj aplikací (RAD) pro emdedded mikrokontrolery. PE nabízí unifikovanou metodologii pro 8, 16, 32-bitové a DSP CPU. Poskytuje jednotné rozhraní pro různé cílové platformy, připravuje se podpora automobilových standardů (HIS, AUTOSAR). Na trhu existuje jako samostatný software, online webová aplikace, integrovaná součást rozsáhlých IDE (CodeWarrior firmy Metrowerks). Podporované platformy: Freescale (HC08, HCS12, 56800, MPC), National Semiconductor (COP8), Fujitsu (16LX). PHARIS Výrobní informační systém PHARIS, kategorie MES (Manufacturing Execution System) poskytuje funkce umožňující optimalizovat výrobní aktivity počínaje zadáním a plánováním výroby, přes sledování jednotlivých šarží a detailní evidenci jejich rodokmenu, až po závěrečné laboratorní testování a propouštění hotových produktů v reálném čase. Umožňuje operativně vyhodnocovat veškeré aspekty výrobního procesu ve všech souvislostech a pružně reagovat na případné anomálie. Odpovídá normám ISA S88.01, GAMP 4 a FDA 21CFR Part 11. Nasazení: Infusia Hořátev, Farmak Olomouc, Biont Bratislava. C&IS Designer Control Information System Designer je nástroj pro tvorbu aplikací. Jde o aplikační systém, který umožňuje realizovat obecné funkce požadované životním cyklem vývoje softwarového projektu, tzn. deployment view, process view, logical view, implementation view. Systém přiměšování pěnidel (FACS) Systém automatického přiměšování pěnidel a ovládání lafety pro hasicí vozy je plně modulární. Skládá se ze tří jednotek: centrální řídicí jednotka FCU umístěná v technologické části vozidla, multifunkční zobrazovač MFD v kabině vozu, který umožňuje dálkové ovládání přiměšování a lafety a jednotka ovládání lafety LAFE.

7 Struktura společnosti Massag Chemoprojekt HiPro Fayn Invest Computers Slovensko Bělorusko Ukrajina Portugalsko Irák Organizační schéma společnosti Generální ředitel Ing. Jiří Kovář Řízení jakosti letecké techniky Řízení jakosti Výzkum a vývoj Controlling a plánování Obchod Finance Realizace Mechatronické systémy Řídicí a informační systémy Řízení technologických procesů Projekce měření a regulace Projekce elektro Embedded systémy

8 Řízení jakosti V souladu se strategickými záměry a cíly organizace klade vedení společnosti velký důraz na zajištění kvality napříč všemi zpracovávanými projekty v každém okamžiku jejich realizace. Pouze neustálým zlepšováním všech procesů ve společnosti lze dosáhnout maximální spokojenosti našich zákazníků, obchodních partnerů a v neposlední řadě i všech zaměstnanců společnosti. Vedení společnosti vyhlásilo, ve shodě se záměry organizace, politiku jakosti. Základem této politiky je: neustálé zjišťování požadavků zákazníků, vývoje trhu a informací o konkurenci a vyhledávání zpětných vazeb od zákazníků. aktivní řízení procesu zlepšování uvnitř organizace i v jednání se zákazníky, dodavateli a dalšími organizacemi. zapojování všech zaměstnanců do přijímání praktických a realistických cílů a plánů na všech úrovních v souladu s rozvojem společnosti. trvalé vzdělávání, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností všech zaměstnanců. Společnost je certifikována podle normy ISO 9001:2000 včetně certifikátu pro vývoj software TickIT renomovanou certifikační společností Lloyd s Register Quality Assurance. Společnost je certifikována podle normy ISO 9001 a TickIT již od roku V roce 2003 získala společnost, na základě splnění požadavků předpisů CAA-TI-026 a JAR 21, od Úřadu pro civilní letectví České republiky oprávnění pro projektování a výrobu letadlových zařízení. Po vstupu ČR do EU získala společnost na výrobu letadlových zařízení nové oprávnění EASA POA, v souladu s nařízením komise ES č. 1702/2003, část 21, oddíl A, hlava G. Společnost je také vlastníkem licencí, které ji opravňují realizovat projekty v oblasti chemie, petrochemie, energetiky a ekologie pro Rusko a Bělorusko.

9 Hospodářské výsledky Obrat v mil. Kč Počet zaměstnanců 1 2 Podíl zakázek z pohledu konečného uživatele (v mil. Kč) 1 Zahraniční zakázky 325,0 2 Tuzemské zakázky 55,4 Podíl zakázek dle oborového členění (v mil. Kč) Petrochemie 254,78 2 Chemie 38,55 3 Energetika 26,01 4 Farmacie 1,11 5 Mechatronické systémy 6,92 6 Embedded systémy 23,22 7 Vývoj * 8,83 8 Ostatní 20, *Vývoj (v mil. Kč) 1 OSVR Návrhář pokročilých řídicích systémů 5,57 2 SESA Evropská standardizace vestavného SW pro automobilový průmysl 0,27 3 FULL Open 32 bits Full Speed multi-protocol Chip Card 1,06 4 UNDP Moderní metody syntézy číslicových systémů 0,05 5 COTS Komerční datové sběrnice pro pokročilé systémy avioniky a aplikace v letectví 1,89

10 , spol. s r.o. Jundrovská 33 CZ Brno Tel: Fax: Slovensko, spol. s r.o. Veterná 18/B SK Trnava Tel: Fax: