Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost"

Transkript

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o

2 září únor 2015

3 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na komplexní prohloubení a zvýšení kvalifikační úrovně klíčových profesních dovedností a znalostí zaměstnanců společnosti T-MAPY v oblasti IS nutných pro výkon činností na odborných pozicích. Umožňuje specifické vzdělávání, které je postaveno na nové firemní strategii tzv. expertních doménách. Jsou to oblasti, na které se společnost specializuje a které tvoří základ firemního portfolia.

4 Společnost T-MAPY EXPERTNÍ DOMÉNY Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce Specializuje se na budování informačních systémů (IS). Společnost sídlí v Hradci Králové, další tři pobočky působí v Praze, v Brně a v Ostravě. Pro udržení své pozice mezi nejvýznamnějšími dodavateli informačních systémů pro zákazníky veřejné správy i komerční sféry je nezbytně nutné pružně reagovat na rychlý technologický vývoj v oblasti IT, vzrůstající požadavky zákazníků, zvyšující se konkurenci na trhu a zvyšující se fluktuaci zaměstnanců mezi společnostmi působícími v oblasti IT. Rozvoj zaměstnanců je podřízen potřebám společnosti a v maximální možné míře sladěn s prioritami zaměstnanců. Tím je zajištěna potřebná kvalita zaměstnanců a zároveň posílena jejich motivace a zvýšena možnost seberealizace.

5 Hlavní strategické cíle společnosti T-MAPY profesionálně vystupující, odborně silná a pružně reagující, stabilní a tedy konkurenceschopná firma kladení důrazu na odpovědnost, aktivitu, kvalitu práce a schopnost týmové práce jednotlivců posilování vysoké profesní kvality zaměstnanců zajištění motivujících podmínek a prostředí pro zaměstnance

6 Cílová skupina projektu Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti T-MAPY. Celkem má společnost 52 zaměstnanců, do projektu jsou zapojeni pouze zaměstnanci pracující v Hradci Králové, v Brně a v Ostravě, celkem 38 zaměstnanců. Získané dovednosti budou využity v projektech realizovaných společností T-MAPY. Realizace projektu zabezpečí zaměstnancům zvýšení kvalifikační úrovně klíčových dovedností a znalostí ve firemních expertních doménách.

7 Průběh projektu EXPERTNÍ DOMÉNY Projekt probíhá od září 2013 do února 2015 Všechna školení jsou realizována jako interní pod vedením interních lektorů, jelikož školení jsou úzce zaměřena na prohloubení znalostí o produktech, službách a know-how, které byly navrženy, vyvinuty a získány společností T-MAPY. Školení se realizují v sídle společnosti T-MAPY v Hradci Králové na ulici Špitálská 150. V rámci projektu bude realizováno 32 klíčových aktivit.

8 Klíčové aktivity projektu Školení jsou zahájena klíčovou aktivitou Úvodní seznámení s expertními doménami a dále pokračují klíčovými aktivitami, které jsou dle zaměření rozděleny na sedm expertních domén: 1. Komplexní GIS veřejné správy 2. Tvorba a užití geografických dat 3. Přidaná hodnota k ESRI technologiím 4. GIS pro krizové řízení a záchranné systémy 5. Řešení pro kartografickou a datovou produkci 6. Podpora managementu dopravy 7. Řešení pro spisovou službu

9 Úvodní seznámení s expertními doménami A1: Úvodní seznámení s expertními doménami - Aktivita je zaměřena na základní seznámení se se všemi expertními doménami, základní výčet produktů, služeb a know-how. - Školení je určeno pro vedoucí projektů, obchodníky, garanty projektů a programátory - Klíčová aktivita byla realizována v září 2013 a celkem se jí zúčastnilo ve dvou jednodenních školeních 29 účastníků.

10 1. Komplexní GIS veřejné správy EXPERTNÍ DOMÉNY Komplexní GIS zahrnuje návrh, vývoj a implementaci software, zakázkové programování a další služby včetně tvorby metodiky s použitím různých technologií. Zahrnuje i komplexní systémy, geoportály, jednotlivé jednoduché mapové aplikace s databázovou složkou, programové vybavení základního IS, geografické IS, integrace IS, zpracování studií a koncepcí, projektů, konzultace a systémovou podporu. Školení je rozděleno do desíti školících aktivit, prováděno je formou jednodenních nebo dvoudenních interních školení. Dle svého zaměření jsou určeny pro vedoucí projektů, obchodníky, programátory, analytiky, systémové specialisty, specialisty GIS a konzultanty. Jednotlivá školení se realizují od října 2013 do března 2014.

11 2. Tvorba a užití geografických dat EXPERTNÍ DOMÉNY Tato expertní doména zahrnuje zpracování geografických dat a jejich využití v GIS - zejména katastrální mapy, technické mapy a jejich odvozeniny (topografické, navigační, vojenské a další speciální a odborné mapy), územně analytické podklady, územně plánovací dokumentaci v digitální podobě a tvorbu geografických dat na klíč. Také digitalizaci analogových podkladů a další metody tvorby digitálních map velkých měřítek. Školení je rozděleno do šesti školících aktivit, prováděno je formou dvoudenních interních školení. Dle svého zaměření jsou určeny pro vedoucí projektů a specialisty GIS. Jednotlivá školení se realizují od dubna 2014 do listopadu 2014.

12 3. Přidaná hodnota k ESRI technologiím V této expertní doméně se účastníci seznámí s implementací Esri technologií, s doplňováním a přizpůsobováním nadstavbové funkčnosti a vývojem aplikací s využitím technologií Esri na klíč, s rozšířením pro ArcGIS Server, extenzí k ArcGIS desktop, enterprise implementací Esri technologií včetně návrhu datového skladu s ArcSDE, s laděním výkonu, optimalizací uložení dat. Školení je rozděleno do šesti školících aktivit, prováděno je formou dvoudenních interních školení. Dle svého zaměření jsou určeny pro vedoucí projektů, obchodníky, specialisty GIS, programátory a analytiky. Jednotlivá školení se realizují od dubna 2014 do února 2015.

13 4. GIS pro krizové řízení a záchranné systémy Účastníci se seznámí s návrhem, vývojem a implementací software a metodik v oblasti GIS pro podporu operačního a krizového řízení a každodenní činnost složek Integrovaného záchranného systému. Budou seznámeni s vlastní desktopovou aplikací (GIselIZS/ GISelISZ AE), aplikací nad ArcGIS desktop, webovou aplikací nad ArcGIS Serverem, dále se zpracováváním koncepcí GIS, analýzou a návrhy GIS IZS. Školení je rozděleno do dvou školících aktivit, prováděno je formou dvoudenních interních školení. Dle svého zaměření jsou určeny pro vedoucí projektů a obchodníky. Jednotlivá školení se realizují od října 2014 do listopadu 2014.

14 5. Řešení pro kartografickou a datovou produkci Tato expertní doména představuje návrh a implementaci informačních systémů pro sériovou tvorbu map, komplexní datovou produkci, implementaci produktů rodiny CPS, Workflow Manager a dalších softwarových řešení. Účastníci budou obeznámeni se zkušenostmi z velkých projektů Informační systém státního mapového díla a Digitální mapa Prahy. Školení je rozděleno do čtyř školících aktivit, prováděno je formou jednoho jednodenního a tří dvoudenních interních školení. Dle svého zaměření jsou určeny pro vedoucí projektů, obchodníky a specialisty GIS. Jednotlivá školení se realizují od března 2014 do listopadu 2014.

15 6. Podpora managementu dopravy EXPERTNÍ DOMÉNY Účastníci školení budou seznámeni s tvorbou a implementací softwarového řešení pro dispečerské řízení integrovaných dopravních systémů veřejné dopravy a s integrací s dalšími dopravními systémy, aplikačním a komunikačním serverem, s ovládáním elektronických informačních panelů. Školení je rozděleno do dvou školících aktivit, prováděno je formou jednoho jednodenního a jednoho dvoudenního interního školení. Školení jsou určena pro vedoucí projektů a obchodníky. Jednotlivá školení se realizují od dubna 2014 do května 2014.

16 7. Řešení pro spisovou službu EXPERTNÍ DOMÉNY V této expertní doméně se účastníci seznámí s dodávkou a implementací software, s integrací s externími systémy i dalšími částmi informačního systému zákazníka a následnou metodická podporou, softwarem T-WIST Evidence dokumentů + moduly. Školení představuje jednu školící aktivitu realizovanou jako jednodenní interní školení. Školení je určeno pro vedoucí projektů a obchodníky. Školení bude realizováno v květnu 2014.

17 Průběh školících aktivit Všechna školení jsou realizována v sídle společnosti T-MAPY v Hradci Králové. Účast na školeních je pro všechny účastníky zdarma. Po absolvování školení obdrží každý účastník certifikát.

18 Přínos projektu EXPERTNÍ DOMÉNY Zaměstnanci zvyšují úroveň svých odborných znalostí, čímž dochází ke komplexnímu zvýšení jejich kvalifikační úrovně, klíčových dovedností a znalostí ve firemních expertních doménách. Svým rozvojem si upevňují pracovní pozice ve společnosti a posilují možnost kariérního růstu. Společnost T-MAPY zvyšuje kvalitu produktů a služeb, rozšiřuje know-how v rámci expertních domén. Vzděláváním zaměstnanců společnost posiluje své postavení na IT trhu.

19 Kontaktní informace EXPERTNÍ DOMÉNY T-MAPY spol. s r.o. IČO Špitálská 150 DIČ CZ Hradec Králové Garant projektu: Pavel Zahálka, tel

S námi vždy trefíte cíl

S námi vždy trefíte cíl S námi vždy trefíte cíl Digitální mapa Prahy Popis projektu krok GISel Novinky v roce 2008 ÚAP / ÚPD Zkušenosti z projektů za krokem (str. 8 až 11) GISelIZS AE roste (str. 24 + 26) Výdejní modul ÚAP (str.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM

Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů PDQM Nabídka Expertní činnosti zlepšování interních procesů obecná nabídka společnosti PDQM 2013 2013 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Nabídku předkládá PDQM, s.r.o. IČO: 278 70 588 DIČ: CZ27870588 (plátce

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2008. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, přes

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

Informační systém státního mapového díla Zeměměřického úřadu

Informační systém státního mapového díla Zeměměřického úřadu Tento článek byl uveřejněný v časopise Geodetický a kartografický obzor č. 8/2011 Informační systém státního mapového díla Zeměměřického úřadu RNDr. Ing. Michal Traurig Zeměměřický úřad Mgr. Jan Langr

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o. Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» V Olomouci dne 20. února 2013 1 Závěrečná zpráva projektu. «Rozvoj

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation Academic Initiation IBM University Czech Republic IBM Internship program Cíl programu IBM University Czech Republic IBM Internship program Cílem programu studentských stáží v prostředí společnosti IBM

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE Česká spořitelna, a. s. Centrála České spořitelny Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 Info linka: 800 207 207 E-mail: csas@csas.cz www.csas.cz Česká spořitelna je moderní banka

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Vy znáte své cíle. My cesty, jak jich dosáhnout.

Vy znáte své cíle. My cesty, jak jich dosáhnout. Vy znáte své cíle. My cesty, jak jich dosáhnout. ACCON GROUP sdružení poradenských společností Prezentace služeb ACCON managers & partners, s.r.o. ACCON human resources management, s.r.o. ACCON system

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více