číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký arcibiskup

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Osmnáctá neděle v mezidobí PO Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa Nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze ST Památka sv. Jana Marii Vianneye, kněze ČT Nezávazná památka Zasvěcení římské baziliky Panny Marie PÁ Svátek Proměnění Páně První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba SO Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze Sobotní památka Panny Marie NE Devatenáctá neděle v mezidobí Hlavní pouť v Provodově u Zlína Pontifikální mši svatou v hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner PO Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy ÚT Svátek sv. Vavřince, mučedníka ST Památka sv. Kláry, panny ČT Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice PÁ Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků SO Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka NE Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Hlavní pouť na Svatém Hostýně Pontifikální mši svatou v hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner PO Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského ČT Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze PÁ Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve SO Památka sv. Pia X., papeže NE Dvacátá první neděle v mezidobí Tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně Pontifikální mši svatou v 10 hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner PO Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny ÚT Svátek sv. Bartoloměje, apoštola ST Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristiána, mučedníků Nezávazná památka sv. Ludvíka Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze PÁ Památka sv. Moniky 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Jistý bohatý turista přenocoval v kartuziánském klášteře. Udiven strohou výbavou cely se zeptal svého mnicha průvodce: Kde máte nějaký nábytek? A kde máte vy, vážený pane, svůj nábytek? odpověděl kartuzián na otázku otázkou. Já? Já tudy přece projíždím. No právě, odpověděl řeholník, my jsme tu také pouze na cestě. Toto se mi vybavilo, když jsem do Rožnova stěhoval o dvě banánovky víc než před dvěma roky do Zlína O tomtéž mluví Ježíš v evangeliu této neděle (Lk 12,13 21): Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Dalo by se říct, že se nemáme ani tak bát zlodějů a lupičů kolem nás, ale toho zloděje v nás, který má jméno chtivost. Proč? Kdysi se zeptali známého milionáře Rockefellera: Kolik musí mít člověk peněz, aby byl šťastný? Odpověď zněla: O něco víc, než právě má. Chtivost je taková černá díra, která pohlcuje a nenasytně vysává, nikdy nemá dost. Proto nikdy nepřinese štěstí a pokoj. V době dovolených řada z nás podniká cesty za hranice. Před cestou si musíme proměnit někde ve směnárně naše české koruny v nějaké ty dolary či eura. Ty si převezeme přes hranice a platíme s nimi tam, kde za naše peníze nic nepořídíme. Všecky nás jednou čeká jedna velká cesta za hranice tohoto světa při smrti. Jaké valuty platí tam? Za hrob si nikdo nic nevezme. Banka věčnosti naše majetky nepřijímá a nepromění. Nebo snad přece? Bůh je Láska. Na věčnosti platí jenom láska, to je jediná hodnota. Snažme se tedy proměnit zavčas do této měny naše jmění na zemi. Jen tak budeme skutečně bohatí! P. Roman Vlk SO Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve NE Dvacátá druhá neděle v mezidobí PÁ Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba SO Sobotní památka Panny Marie Osmnáctá pouť muklů vězňů v totalitních režimech na Svatém Hostýně NE Dvacátá třetí neděle v mezidobí Upozorňujeme čtenáře Života farností, že příští číslo vyjde v neděli 5. září. Uzávěrka tohoto čísla bude v pondělí 30. srpna. ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Vyučování náboženství pro děti: PROČ a K ČEMU? Milí rodiče, kteří máte děti ještě či už školou povinné. V den křtu vašich dětí jste na sebe vzali povinnost, že naučíte vaše děti poznávat a milovat Boha, poznávat a plnit jeho příkazy. Máte být prvními zvěstovateli víry a v tomto úkolu jste nezastupitelní. Bůh vám dává příležitost spolupracovat s Ním na lidské a také na náboženské formaci Jeho dětí. Je to úžasné. Člověk smí spolupracovat s Bohem. Chtěl bych nejdříve každému z vás poděkovat, co jste už udělali pro náboženskou formaci vašich dětí. Je to nejnáročnější úkol, protože se rozhoduje o věčnosti vašich dětí. Nikdo to nemůže zvládnout jen svými silami. Základ náboženské výchovy se dává doma, dítě ale stejně nutně potřebuje mít také společenství svých vrstevníků. S nimi také objevuje víru a učí se podle ní žít. A k tomu je vyučování náboženství. Pokud jste ještě nepřihlásili své dítě do náboženství, využijte co nejrychleji této nabídky pro žáky od 1. do 9. třídy i pro středoškoláky. Přihlášku dostanete buď na faře, nebo v kostele. Nabídněte tuto možnost i rodičům školáků, o kterých víte, že jejich děti jsou pokřtěny či by chtěly být pokřtěny a informaci o náboženství nedostali. Moc smutná statistika Každým rokem od třetí třídy rapidně klesá počet dětí přihlášených na náboženství. Třeba před čtyřmi lety bylo u prvního svatého přijímání 28 dětí. Z nich jsou letos přihlášené pouze dvě děti. Nebo před třemi lety bylo u prvního svatého přijímání 35 dětí. Z nich jich letos zůstala jen jedna pětina, tj. 7dětí. Můžete si prohlédnout níže uvedenou tabulku, která zřetelně ukazuje, jaká je situace, stav víry v rodinách u dětí i u rodičů. Čemu se dává přednost? 2006/ / / / / třída: 5 dětí 1. třída: 9 dětí 2. třída:11 dětí 1. třída: 13 dětí 2. třída: 23 dětí 3. třída: 9 dětí 1. třída: 15 dětí 2. třída: 23 dětí 3. třída: 29 dětí 4. třída:14 dětí 1. třída: 5 dětí 2. třída: 9 dětí 3. třída: 12 dětí 4. třída: 7 dětí 5. třída: 2 děti 2. třída: 23 dětí 3. třída: 35 dětí 4. třída: 19 dětí 5. třída: 12 dětí 6. třída: 7 dětí 3. třída: 28 dětí 4. třída: 17 dětí 5. třída: 11 dětí 6. třída: 11 dětí 7. třída: 2 děti 4. třída: 21 dětí 5. třída: 16 dětí 6. třída: 9 dětí 7. třída: 7 dětí 8. třída: 2 děti 5. třída: 14 dětí 6. třída: 7 dětí 7. třída: 6 dětí 8. třída: 6 dětí 9. třída: 4 děti 6. třída: 12 dětí 7. třída: 10 dětí 8. třída: 8 dětí 9. třída: 2 děti 7. třída: 8 dětí 8. třída: 3 děti 9. třída: 1 dítě 8. třída: 12 dětí 9. třída: 7 dětí 9. třída: 9 dětí 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Vyučování náboženství pro děti ZŠ a pro středoškoláky Upozorňujeme rodiče i studenty, že na nástěnce vpředu v kostele u mariánského oltáře budou od 16. srpna vyvěšeny seznamy dětí přihlášených do náboženství na školní rok 2010/2011. Na seznamu bude uveden také vyučující, den a hodina vyučování a také termín zahájení výuky. Vyučování náboženství bude probíhat pro menší děti v klášteře (Divadelní 6) a pro starší na faře. Pokud na seznamu nenajdete jméno vašeho dítěte dopište je do seznamu nebo nahlaste na faře. Adorační den Na neděli 8. srpna připadá na naši farnost adorační den. Každá farnost má totiž daný adorační den, takže po celý rok je v naší arcidiecézi někde vystavená Nejsvětější Svátost. U nás bude vystavena Nejsvětější Svátost po skončení poslední dopolední mše svaté, to je ve hod. až do začátku večerní mše svaté. Využijme této příležitosti a najděme si čas na osobní audienci s živým Pánem Ježíšem. Máme přece za co děkovat, ale i také mu naslouchejme a vyprošujme sobě, svým blízkým, naší arcidiecézi vše potřebné. Žehnání školních aktovek prvňáčků V neděli 29. srpna při mši svaté v 8.30 hod. se budou žehnat děti s jejich školními aktovkami. Prosíme tedy rodiče prvňáčků, aby si jejich děti vzaly do kostela své aktovky. Příprava na křest pro dospělé V první polovině září začne příprava na křest pro dospělé. Ti, kteří uvažují o přijetí křtu, ať se přihlásí co nejdříve na faře. Těšíme se na vás! Příprava na biřmování V první polovině září začne v naší farnosti příprava na biřmování, pokud bude zájem. Proto do konce srpna se mohou na faře přihlásit ti, kteří by chtěli příští rok přijmout tuto svátost. Pouť děkanátu Zlín Pouť děkanátu Zlín za obnovu křesťanských rodin a nová kněžská povolání bude v sobotu 11. září na Velehradě. V 16 hod. bude modlitba růžence, pak adorace a v 18 hod. mše svatá s otcem arcibiskupem. Pro rodiny s menšími dětmi je nabízena možnost jít společně od hod. po poutní cestě ze Starého Města s příchodem až na mši svatou v 18 hod. Už v předstihu oznamuji tuto děkanátní pouť, abyste si nechali volno a společně si šli vyprosit zdravé křesťanské rodiny a také nová kněžská povolání. P. Ivan Fišar SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. ŽIVOT FARNOSTÍ

6 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Provoz naší kanceláře o prázdninách Protože máme o prázdninách různé akce a aktivity, i vzhledem k čerpání vlastní dovolené, budeme mít o prázdninách omezené hodiny pro veřejnost. K dispozici budeme v pondělí a ve středu v klasickém čase ( a hodin). V ostatních dnech sice většinou v kanceláři také někdo z nás bude, ale pokud nás budete chtít navštívit, radši si předem zavolejte. Pravidelné programy Všechny kluby, kroužky a kurzy budou pokračovat ve své činnosti zase v září s těmito výjimkami: Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: během prázdnin bude probíhat na Orlovně, a to každý čtvrtek od h (v srpnu budou některé týdny vynechané); cvičení na balónech bude každé pondělí také na Orlovně v hodin. Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek: pro rodiče a děti, kterým bude o prázdninách po Sedmikráskovi smutno, jsme připravili PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ. Uskuteční se v pondělí 26.7., ve středu a v pátek 30.7., vždy od 9.00 do hodin. Čeká vás vždy v první hodině cvičení, hry, říkadla a tvoření se Sedmikráskem, ve druhé hodině volné hraní na skluzavkách, trampolínách, tunelech apod. Cvičení Sedmikrásek bude probíhat v obou tělocvičnách v přízemí Orlovny, těší se na vás cvičitelky Dana Orsavová a Míša Straková. Poplatek je 40 Kč na den nebo 100 Kč za všechny tři dny. Přihlašovat se můžete přímo u cvičitelek: Míša Straková, tel , Dana Orsavová, tel , Exercicie pro ženy V naší kanceláři se můžete přihlašovat na exercicie s MUDr. Krausovou, které se uskuteční od úterý do neděle v poutním domě Stojanov na Velehradě. Cena je 1750 nebo 1950 Kč (podle ubytování). Poradna Konzultace psychologické a rodinně-právní přes prázdniny neposkytujeme (s výjimkou opravdu mimořádných situací). Poradna přirozeného plánování rodičovství probíhá i během prázdnin, můžete se objednat s jakoukoli otázkou týkající se plánování rodiny, antikoncepce, kojení atd. LL likvidace lepry Jako každý rok můžete i letos nosit do kanceláře Centra svoje příspěvky na sbírku pro LL likvidaci lepry na pomoc lidem, trpícím malomocenstvím. 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Prázdninové aktivity pro děti ve městě V naší kanceláři můžete přihlašovat svoje děti školního věku na srpnové dny od 23. do a od 30. do Začátek je vždy ve všední den v 8.00 hodin v budově Regina, konec v tamtéž nebo podle dohody. S sebou potřebujete jen svačinu a oblečení podle počasí a programu. Děti se mohou přihlásit na jeden nebo více dní (nebo na všechny) podle zájmu o uvedený program. Cena je 220 Kč za den, v tomto poplatku je zahrnut oběd + pitný režim, materiál na tvoření, vstupné, jízdenky na MHD. Program: Po Jezdecké středisko Příluky: jízdy na koních, táborák Út výtvarná dílna (pletení košíků z pedigu) St výlet na hrad Malenovice Čt exkurze u hasičů (starší děti), Jezdecké středisko Zlín-Příluky (mladší děti) Pá laser. střelnice (starší děti), exkurze u hasičů (mladší děti) Po ukázky bojového umění, exkurze v multikinu Zlaté jablko Út lanové centrum (pozor, změna) Ještě je několik volných míst. Zájemci, přihlaste se co nejdříve v naší kanceláři. Těšíme se na Vás! Předem děkujeme Vám všem za pomoc! Andrea Šimečková CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: V měsíci září budeme i v Charitě Zlín pořádat širokou škálu aktivit jak pro poskytovatele či uživatele sociálních služeb, tak i pro širokou veřejnost. Na první dny měsíce září pro veřejnost připravujeme: Pátek 3. září, 14 hod. Barvy podzimu Zálešná I/3222 zahradní posezení při pěkné muzice a typickém podzimním koštování; hrát a zpívat budou manželé Miklovi a pěvecký a taneční soubor seniorů Kvítková Sobota 11. září, hod. SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS chrám Narození Panny Marie ve Štípě benefiční koncert duchovní hudby s programem Gregoriánský chorál od počátků až k ranému vícehlasu, a to v podání předního světového interpreta středověké duchovní hudby; vstupné dobrovolné Čtvrtek 16. září Poutní zájezd Dub nad Moravou duchovní zájezd pro seniory a jejich přátele do nedalekého poutního moravského místa; odjezd v 8 hod. ze Zlína; po obvyklém programu prohlídka kostela komentovaná místním knězem; prodej místenek (110 Kč) do autobusu: kostel sv.filipa a Jakuba od 28. srpna do 12. září, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů od 28. srpna do 5. září; informace na tel.: , Pavla Romaňáková ŽIVOT FARNOSTÍ

8 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Vikingové tábor Albionu Letos jsme se s oddílem vydali do velkého království na severu, zmítaného nájezdy nepřátelských Vendelů. Naším úkolem bylo porazit toto zlo a pomoci králi Rodgarovi i celé zemi. Během tábora jsme pomohli opravit naše město a dostavět táborovou stavbu. Při rozplétání příběhu etapové hry jsme navštívili Radhošť, město Štramberk a nedalekou jeskyni Šipka. Po celý tábor nám přálo krásné a slunečné počasí, proto jsme se zchladili na koupališti ve Valašské Senici. Šest členů složilo na táboře skautský slib a tím se přidali k velké skautské rodině. S duchovním programem nám pomáhali naši kněží P. Ivan Fišar a P. Petr Polívka a také oddílový patron Pavel Šintál. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu tábora přímou pomocí nebo modlitbou. Filip Němeček a Jan Pobořil Tábor Antares 2010 Letošní tábor probíhal od 3. do 24. července v Lidečku-Račném. V jeho průběhu se zde vystřídalo celkem 24 členů našeho oddílu včetně vedení. Hlavní téma tábora neslo název podle vědecko-fantastického románu Arkadije a Borise Strugackých STALKER. Podle románu byla na Zemi vytvořena tajemná Zóna. Její původ byl neznámý, mnozí se domnívali, že se jedná o dílo mimozemské civilizace. Zóna představovala nebezpečnou oblast, ve které se však nacházelo neuvěřitelné bohatství. Dovnitř se odvážili jen ti nejodvážnější naši táborníci. Cílem expedice, která se vydala do Zóny, bylo odhalit její tajemství a zamezit jejímu zhoubnému vlivu na pozemský život. V Zóně jsme nacházeli množství anomálií, mimozemských artefaktů a nebezpečných tvorů, které nikdo nikdy dříve neviděl. Přes množství útrap a nebezpečí, které nám Zóna přinášela, jsme na konec tábora dosáhli jejího zhroucení. Během tábora jsme se také učili mnohým skautským dovednostem pomocí praxí, které vedli naši vedoucí. Své znalosti o dovednosti jsme rozšířili v oblastech šifrování, uzlování, topogra- 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 fie, zdravovědy, vázaných staveb, rostlin, dřevin, panoramatického náčrtu a skautského krojového řádu. Za zmínku také jistě stojí zařazení tzv. Commandos dvoudenní vojenské akce, společné se skautským oddílem Albion. Naším úkolem bylo zajistit poklidný průběh prvních svobodných Iráckých voleb. Proti nám se postavilo množství teroristů, kteří demokracii neuznávají. K jejich poražení bylo třeba nasazení všech dostupných sil. Letos, stejně jako každý rok, proběhl během tábora slavnostní skautský slib. Do naší velké rodiny skautů se připojili dva nováčci: Tomáš Bartošík Špendlík a Radek Pelikán Atti. Jan Kouřil BUDE VÁS ZAJÍMAT Máme nového děkana Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jmenoval k novým děkanem zlínského děkanátu faráře z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně P. Ivana Fišara (1946), který nastupuje do funkce po Mons. ICLic. Antonínu Kupkovi, jenž po třech letech odchází ze Zlína na nové působiště jako farář do Hradčovic. P. Ivan Fišar se tak stává devátým děkanem zlínského (dříve gottwaldovského) děkanátu, který byl vytvořen k 3. lednu Zlínský děkanát se skládá ze třinácti farností (Březnice, Halenkovice, Lhota u Malenovic, Mysločovice, Napajedla, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Velký Ořechov, Zlín-Malenovice, Zlín farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín farnost sv. Filipa a Jakuba). Josef Pala Na hlavní pouť v Provodově přijede olomoucký arcibiskup Letošní hlavní pouť u Panny Marie Sněžné v Provodově u Zlína bude slavnostnější než v minulých letech. Nedaleké oblíbené poutní místo slaví totiž 275. výročí posvěcení poutního kostela. Věřící si zároveň připomenou 300. výročí milostného obrazu Panny Marie. Při této příležitosti navštíví Provodov v neděli 8. srpna 2010 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který zde bude sloužit hlavní mši svatou v hod. Mše svaté budou také v 7.30, 9.00 a ve hod. Farní úřad v Provodově k významnému výročí vydal dvě nové pohlednice poutního místa. Josef Pala ŽIVOT FARNOSTÍ

10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Otevírací doba o prázdninách Pondělí 16. srpna až pátek 20. srpna 16 až 20 hod. Pondělí 23. srpna až čtvrtek 26. srpna 16 až 20 hod. Během dní, kdy máme zavřeno, je vám k dispozici s nabídkou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež T-Klub. Vít Mach Táborová stavěčka Stejně jako v mnoha předchozích letech jsme se na začátku prázdnin vydali směrem do Budkovic, kde leží naše tábořiště pro středověký a indiánský tábor. Někteří z nás tam strávili pět dní... Ono taky postavit a vybavit dva tábory není nic jednoduchého. První skupinka odvážných vyrazila v pátek v šest hodin ráno. Do večera jsme stihli postavit dvě indiánská tee-pee a čtyři středověké stany. Sobota byla opět stavební, stihli jsme dostavit středověk a skoro celý indiánský tábor. Na fotky postavených táborů se můžete podívat na zlin.sdb.cz nebo také na Vít Mach Středověké putování mezi světy Na začátku července jsme prožily s holkama nezapomenutelné dny. Na táboře nás čekala spousta překvapení, neznámých bytostí a výzvy k překonávání sebe sama... Po příchodu do vesnice jsme zjistily, že tamějším lidem po mnoha válkách uhasl životodárný oheň, který jim dával všechno teplo. Poprosili nás, abychom jim ho přinesly zpět. Nebylo to ale snadné. Protože oheň nepocházel z tohoto světa, musely jsme najít bránu, která nás přenese do světů, o kterých jsme nikdy neslyšely. Na naší cestě jsme se setkaly se ztřeštěnými barevnými lidmi, s pomalými obyvateli Taurisie nebo s vílami, které nás potom nechtěly pustit domů... Po zdolání všech překážek a vítězné bitvě s loupežníky, kteří nám ukradli vzácné dary, jsme se konečně dostaly k Pánu ohňů. Ten nás vyslyšel, oheň byl vesnici slavnostně navrácen a mohly jsme oslavovat, zpívat a radovat se až do rána. Kateřina Abrahámová 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 HLASY A OHLASY Putování Skřítků po stopách Pána Ježíše První farní tábor farnosti sv. Filipa a Jakuba jsme započali 11.července procházkou z Filových ateliérů na naši šestidenní základnu faru v Březnici. Sešlo se devět holčiček, čtyři větší cérky animátorky, tři vedoucí a jeden odvážný mladý muž. Společně s rodiči a našimi souzenci jsme po cestě potkávali a pomáhali třem králům Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, kteří nás vzali také s sebou za malým Ježíškem.Večer nás však čekalo překvapení. Přišel k nám velký vznešený a fousatý skřítek Eljakim, který nás pasoval na skřítky své družiny a každému z nás daroval překrásnou skřítkovskou čepičku. Také nám řekl, že s ním můžeme poznávat život Pána Ježíše, neboť maličcí skřítkové mohou putovat v čase a tak zažít neobyčejné věci. A tím začal týden plný dobrodružství, zábavy, ale někdy i sporů a sebezapření. Počasí nám přálo, tak jsme mohli navštívit pštrosy Agátu a Edu v Bohuslavicích. V úterý jsme však museli prchnout, protože nám hrozilo nebezpečí od Herodových vojáků. Cesta do Egypta byla náročná, ale nakonec jsme dokázali přejít hranice i nakoupit suroviny od kupců, ze kterých jsme si poté sami uvařili na ohni guláš. Mše svatá pod širým nebem, ukončená nádherným západem slunce byla opravdu hlubokým zážitkem. Někteří poprvé přespávali pod širým nebem, ale hvězdné nebe nás ukolébalo tak, že za chvilku jsme všichni beze strachu usnuli. Cestou zpět na faru jsme museli překonat i pobyt na poušti. Při večerní návštěvě rodičů jsme vyzkoušeli své znalosti z náboženství a Písma při speciálních Aktivitách. Zažili jsme i bouřku na moři v podobě plavby na člunu na Kapřině na Březůvkách. Poslední noc jsme se vydali za ženichem s našimi lucerničkami stejně jako jedenáct panem. Mohli jsme si sami zažít, jak je důležité pečovat o svoje světlo, pečovat také o svůj dar víry. Celý tábor jsme na faře potkávali otce Jaroslava, který byl nejen skvělým a trpělivým hostitelem, ale často i průvodcem za cestě na Pánem Ježíšem. Těšily nás návštěvy našich kněží, otce Ivana Fišara, Pavla Šupola i Petra Polívky, kteří za námi přijížděli, kdykoliv našli volnou chvíli. Velkou pomocí nám byly i mnohé maminky. Hodně jsme tak vnímali, že všichni tvoříme jednu rodinu. Po celou dobu našeho tábora jsme sbírali drahokamy za soutěže a dobré skutky. To nám pomáhalo k tomu, abychom se naučili si více pomáhat, být na sebe hodni, nemyslet jen na sebe. V pátek, když jsi pro nás přijeli rodiče, odváželi si, myslím, o malinko vnímavější, radostnější a především Pánem Ježíšem proměnnější dítko. Protože náš Pán působil skutečně velkou silou své milosti. Tak na závěr tedy jen DÍKY, NÁŠ PANE, a pro účastníky DÍKY, ŠÉFE! Marie Domanská, ml. ŽIVOT FARNOSTÍ

12 V Jaroslavicích oslavili 100 let kaple Již loni začaly v Jaroslavicích oslavy 100. výročí postavení místní kaple sv. Anny. Při poutní slavnosti byl na její věž umístěn nový zvon zasvěcený Panně Marii. Slavnostní mši svatou sloužil kancléř Arcibiskupství olomouckého P. Mgr. Antonín Basler. Letos oslavy vyvrcholily při tradiční pouti v neděli 25. července, kdy si věřící připomněli výročí posvěcení kaple před sto lety. Při této příležitosti do Jaroslavic zavítal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. O tom, že to byla největší událost v historii Jaroslavic, svědčí účast dalších významných osobností veřejného i církevního života. Pozvání přijala nejen zlínská primátorka PhDr. Irena Odrová spolu se svým náměstkem Mgr. Miroslavem Kašným, ale také zlínský farář a nově jmenovaný děkan P. Ivan Fišar a další tři kněží, kteří ve Zlíně před lety působili a Jaroslavice, jak se říká, měli jako kaplani na starosti. Dnes devadesátiletý P. Jan Krist, emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a dlouholetý farář v Trnavě u Zlína, který působil v naší farnosti jako kaplan v letech 1954 až 1963, z Prostějova přijel osmdesátiletý P. Stanislav Palásek, který působil v naší farnosti jako kaplan v letech 1972 až 1979 a pak jako administrátor v letech 1990 až Díky jeho obětavosti a nevšednímu zájmu o Jaroslavice byla v roce 1974 provedena rozsáhlá rekonstrukce kapličky podle liturgických zásad Druhého vatikánského koncilu, dalším hostem byl zlínský rodák P. Mgr. Arnošt P. Jan Krist, P. Stanislav Palásek, P. Arnošt Červinka a P. Ivan Fišar Snímek Josef Pala Červinka, kanovník Kolegiátní kapituly v Kroměříži a profesor tamního Arcibiskupského gymnázia, autor první rozsáhlé publikace o zlínské farnosti, který působil v tehdejším Gottwaldově jako kaplan v letech 1967 až Pozváni byli ještě další kněží, kteří se však omluvili, z nichž připomínáme zvláště P. Karla Tinku, který jako vyučený elektrikář se v roce 1974 provedl zdarma novou elektrifikaci celé kapličky. Pro svůj vysoký věk (v únoru oslavil 90. narozeniny) a nepříliš dobrý zdravotní stav se omluvil. Slavnostní mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner. Konala se pod širým nebem na upraveném prostranství před kaplí. Předpoklady o hojné návštěvnosti se naplnily, v okolí kaple se shromáždily přes čtyři stovky lidí. Na začátku bohoslužby přivítal všechny účastníky pouti místní kronikář PhDr. Josef Pala, který také představil jednotlivé hosty. V závěru svého vystoupení přečetl stručný zápis ze zlínské farní kroniky o posvěcení kapličky před sto lety. 12 ŽIVOT FARNOSTÍ

13 Tohoto roku byla na Jaroslavicích posvěcena dne 11. září 1910 krásná kaplička zasvěcená sv. Anně. Vystavena byla milodarky, které k tomu účelu sbíral zbožný osadník Jaroslavský František Čech, podsedník na Jaroslavicích. Plán ku stavbě nakreslil darem p. Otokar Janáček, architekt z Prahy, jsa návštěvou ve Zlíně a kapli vystavil stavitel Novák z Vizovic... První mši svatou sloužil zlínský farář Ignát Nepustil. Na začátku mše svaté arcibiskup Graubner zavzpomínal na své působení v našem regionu a zvláště v naší farnosti, kde působil jako kaplan krátce po kněžském svěcení v roce 1973, než odešel na vojnu, a pak v letech 1975 až Několik občanů z Jaroslavic oddal ve zlínském farním kostele, mnohé jaroslavické děti učil náboženství a na místním hřbitově pohřbil osm občanů. Homilii začal vzpomínkou na předky, kteří kapli postavili. Zdůraznil, že chtěli, aby jejich kaple postavená uprostřed vesnice - byla znamením Boží přítomnosti pro všechny lidi. A právě tak i dnes by měl být Bůh středem našeho spořádaného života. Proč si vaši předkové vybrali za patronku kaple a vlastně celé obce sv. Annu? položil otázku arcibiskup a hned na ni také sám odpověděl: Vybrali si matku Panny Marii a babičku Pána Ježíše, vybrali si matku a babičku, aby zdůraznili význam rodičů a prarodičů. A toto poselství platí pro naše rodiny i dnes. Generace našich babiček a dědečků má velký význam pro naše děti i v naší společnosti. Arcibiskup hovořil o nutnosti zkvalitnit mezilidské vztahy, o úctě a vzájemné lásce. Stále se hovoří o krizi, kterou procházíme, o krizi ekonomické a sociální. Továrník Baťa řekl již ve třicátých letech minulého století, že ekonomická krize je jen důsledkem úpadku morálního. Pokud se podíváme kolem sebe, na statistiky o sňatcích a rozvodech, na naříkající školy, kterým chybí peníze, to také o něčem hovoří, dotkl se arcibiskup Jan Graubner stavu současné společnosti. Na závěr bohoslužby zavzpomínali na své působení v naší farnosti a na své cesty do Jaroslavic všichni tři bývalí kaplani. Arcibiskup Jan Graubner vedl v Jaroslavicích i odpolední požehnání, s věřícími se pomodlil litanie k sv. Anně. Snímek Josef Pala Snímek Petr Klinkovský Na závěr odpověděl v neformální besedě na některé otázky, které mu ŽIVOT FARNOSTÍ

14 lidé položili. Setkání ukončil až déšť a sám arcibiskup slovy: Jak vidím, většina z vás nemá deštníky, já ano, a tak se domnívám, že je čas na milosrdenství. Při své návštěvě v Jaroslavicích navštívil olomoucký arcibiskup i vnuka zakladatele a budovatele kaple sv. Anny, 85letého místního občana Františka Čecha, který se pro nemoc nemohl slavnosti zúčastnit. Letošní jaroslavická pouť se vydařila. Ke kráse bohoslužby přispěl jistě také nový venkovní vzhled kaple, která dostala trojbarevný fasádní nátěr. I počasí se umoudřilo a po dvou deštivých dnech alespoň mše svatá byla bez deště. U příležitosti výročí vznikla publikace s názvem Jaroslavice Sto let kaple svaté Anny, kterou napsal místní kronikář. Na závěr je třeba také poděkovat členům komise místní části Jaroslavice, která celou slavnost připravila, včetně bohatého doprovodného programu pro širokou veřejnost. Zvláštní poděkování patří také místním občanům Antonínu Cekotovi, Ing. Zbyňku Domanskému, Vlastimilu Karolovi a Pavlu Šintálovi, kteří měli největší podíl na celkovém zdaru tak pěkné akce, a také Ing. Marii Domanské za její dlouholetou obětavou službu v péči o jaroslavickou kapličku (výzdoba, úklid, vedení májových pobožností). Josef Pala I letos změny v obsazení farností Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se konají každoročně před prázdninami, dochází k četným změnám ve vedení mnohých římskokatolických farností. K 1. červenci 2010 provedl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner více než sto personálních změn v olomoucké arcidiecézi, z nichž uvádíme ty nejvýznamnější a také ty, které se týkají našeho regionu. P. Mgr. Petr Bulvas (1970), farář v Bánově, byl jmenován farářem v Holešově a zároveň také děkanem děkanátu Holešov. P. ThLic. ICLic. František Cinciala (1960), farář v Holešově, byl jmenován farářem ve Vyškově a zároveň také děkanem děkanátu Vyškov. P. Ivan Fišar (1946), farář ve Zlíně ve farnosti sv. Filipa a Jakuba, byl jmenován děkanem děkanátu Zlín. P. Mgr. Josef Pelc (1972), farář v Lipníku nad Bečvou, se stal farářem v Uherském Brodu a zároveň také děkanem děkanátu Uherský Brod. Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D. (1934), soudní vikář, byl znovu jmenován soudním vikářem na další období. Mons. Mgr. Josef Šich (1942), prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský vikář pro duchovní formaci a pastorační působení Arcidiecézní charity Olomouc, byl uvolněn z obou funkcí. Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (1947), rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, byl uvolněn z této funkce a zároveň byl jmenován děkanem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, rovněž byl uvolněn z činné služby kanovníka Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, nadále však zůstává emeritním kanovníkem této kapituly. P. Antonín Štefek (1963), farář ve Vyškově, byl jmenován novým rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 14 ŽIVOT FARNOSTÍ

15 P. Mgr. Ladislav Švirák (1972), farář v Dolním Němčí, byl jmenován dómským farářem u sv. Václava v Olomouci. P. Mgr. Jan Turko (1965), farář v Jevíčku, byl jmenován farářem v Uherském Hradišti a zároveň také děkanem děkanátu Uherské Hradiště. P. Bohumír Vitásek (1947), dómský farář v Olomouci, byl jmenován novým prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc. Do zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba nastupuje novokněz P. Mgr. Jan Polák (1982), další novokněz P. Mgr. Marek Adamík (1983) nastupuje jako kaplan do Valašských Klobouk. Dlouholetý mysločovický farář P. Jan Vavřinec Černý (1947) nastupuje jako farář do Vlachovic, jeho místo v Mysločovicích převzal bývalý uherskobrodský děkan P. František Král (1962), který bude zároveň jako exkurendo administrátor spravovat také farnost Tlumačov. Jezuitský kněz P. Ing. František Kuběna se stal novým duchovním správcem ve Všemině. Mons. ICLic. Antonín Kupka (1939), dosavadní zlínský děkan, byl jmenován farářem v Hradčovicích. Změna ve vedení duchovní správy nastala také ve Velkém Ořechově. Tamního faráře P. Mgr. Stanislava Matyáše (1964), který nastupuje jako farář do Kostelce na Hané, vystřídal P. Mgr. Martin Vévoda (1979). Zlínský kaplan P. Mgr. Roman Vlk (1981) převzal místo kaplana v Rožnově pod Radhoštěm. Zlínský kaplan P. Mgr. Ing. Pavel Šupol (1977) byl jmenován kaplanem pro mládež děkanátu Zlín. Josef Pala Do duchovní správy farnosti sv. Filipa a Jakuba přišel novokněz P. Jan Polák, rodák z Tatenic. Přivítali jsme ho v neděli 25. července při bohoslužbách v 7 a v 10 hodin. Po skončení mše svaté otec Jan uděloval individuálně novokněžské požehnání. Snímky Libuše Jakubíčková Po dvou letech služby v duchovní správě farnosti sv. Filipa a Jakuba odchází P. Roman Vlk na své další působiště ve farnosti Rožnov pod Radhoštěm. S otcem Romanem jsme se rozloučili v neděli 11. července. ŽIVOT FARNOSTÍ

16 HLASY A OHLASY Jak jsme prožili Manželská setkání Začátek prázdnin jsme letos prožili na Manželských setkáních (dále MS) v Kroměříži v pořadí už po desáté. Jedná se o týdenní kurz pro manželské páry, který pořádá YMCA Setkání. Jezdíme pravidelně každý rok i s dětmi. Přátelé se nás často ptají, proč tam pořád trávíme svou dovolenou, když jsou přednášky na stále stejná témata a musíme už přece všechno vědět (v manželství žijeme 17 let). To hlavní, co nás stále oslovuje, je otevřenost manželů, kteří na MS přednášejí. Jsou to hluboká svědectví o hledání, krizích a uzdravování jejich manželských vztahů. Též si velmi vážíme všech manželů, kteří na kurz jezdí. V malých skupinkách, kde se scházíme, poznáváme, jakou mají odvahu a touhu pracovat na svém vztahu a nevzdávají se. Jejich upřímné sdílení nám pomáhá otevírat vlastní nitra. Vždy po roce zjistíme, že mezi námi narostla zase nějaká zeď, skrze kterou se nám nedaří komunikovat tak, jak bychom chtěli. Během týdne se na kurzu pokoušíme tyto zdi zbourat (odpuštění, komunikace, pozornosti ) a začínáme zase znovu s čistým štítem. Ostatní nás povzbuzují a motivují k vlastní práci na sobě. To, co už není v našich silách, odevzdáváme Bohu v modlitbě. Letos po kurzu vnímáme velké obdarování, radost a pokoj v srdci. Opět jsme oba udělali krok k sobě. Konkrétně se teď oba učíme říkat si o svoje potřeby a vyjadřovat své pocity. A tak jdeme dál s novou chutí a nadějí pracovat na sobě, přemáhat se a věnovat se svému partnerovi (pozornosti). Kdo žijete v manželství a potřebujete obnovit svůj vztah, je toto jedna z možností, jak se k sobě zase přiblížit. Nenechávejte svůj vztah umírat! Existují různé manželské obnovy. My svědčíme o tom, co jsme prožili, a můžeme říct, že MS velmi uzdravila a uzdravují náš vztah. Děkujeme Bohu, že můžeme být přítomni na tomto velkém Božím díle. Chceme aspoň touto cestou předat požehnání, kterému se nám dostalo. Proto píšeme toto svědectví. Příští rok budou Manželská setkání v Kroměříži od 2. do Vřele doporučujeme. Více informací o akcích YMCA Setkání najdete na: Pavla a Mojmír Genzerovi ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012

číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXIII neděle 5. srpna 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička Také o dovolené si udělejme čas na Boha

Více

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007

Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Ze života farnosti Pozlovice Rok 2007 Tak jako každý rok i letos se v naší farnosti konala Tříkrálová sbírka. Začátek této sbírky začalo požehnáním koledníků v kostele. Ti se pak rozešli ve skupinkách

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 9 ročník XXIII neděle 6. května 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE 6. 5. Pátá neděle velikonoční ÚT

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012

číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 13 ročník XXIII neděle 1. července 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Cyrilometodějské slavnosti Velehrad 2012 Středa 4. července

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život

Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory...

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012

číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 11 ročník XXIII neděle 3. června 2012 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Leoš Hrdlička V obou našich farnostech přistoupily děti

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 Na současného člověka - a možná na každého člověka - působí mnohem více

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZLÍN - ODJEZDY AUTOBUSŮ stanoviště Časové údaje 1 BOHUSLAVICE X X X X X X 214 X 27 6 24 X X 21 5.20 5.30 6.05 6.25 6.45 7.00 7.30 7.30 8.05 9.30 7 219 X X X 270 X X 270 X X X 10.15 10.55

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í

IN ORMACE. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine 1: 2 Král 4,42-44 2: Ef 4,1-6 Ev: Jan 6,1-15 A R N Í F A R N Í IN ORMACE 30. 7. 2006 Ročník XIII. číslo 31 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více