číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna 2010"

Transkript

1 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 14 ročník XXI Neděle 1. srpna Snímek Helena Palová Jaroslavice navštívil poprvé v historii olomoucký arcibiskup

2 Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE NE Osmnáctá neděle v mezidobí PO Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa Nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze ST Památka sv. Jana Marii Vianneye, kněze ČT Nezávazná památka Zasvěcení římské baziliky Panny Marie PÁ Svátek Proměnění Páně První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba SO Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze Sobotní památka Panny Marie NE Devatenáctá neděle v mezidobí Hlavní pouť v Provodově u Zlína Pontifikální mši svatou v hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner PO Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy ÚT Svátek sv. Vavřince, mučedníka ST Památka sv. Kláry, panny ČT Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice PÁ Nezávazná památka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků SO Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka NE Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Hlavní pouť na Svatém Hostýně Pontifikální mši svatou v hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner PO Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského ČT Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze PÁ Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve SO Památka sv. Pia X., papeže NE Dvacátá první neděle v mezidobí Tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně Pontifikální mši svatou v 10 hod. slouží olomoucký arcibiskup Jan Graubner PO Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny ÚT Svátek sv. Bartoloměje, apoštola ST Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristiána, mučedníků Nezávazná památka sv. Ludvíka Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze PÁ Památka sv. Moniky 2 ŽIVOT FARNOSTÍ

3 DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ Jistý bohatý turista přenocoval v kartuziánském klášteře. Udiven strohou výbavou cely se zeptal svého mnicha průvodce: Kde máte nějaký nábytek? A kde máte vy, vážený pane, svůj nábytek? odpověděl kartuzián na otázku otázkou. Já? Já tudy přece projíždím. No právě, odpověděl řeholník, my jsme tu také pouze na cestě. Toto se mi vybavilo, když jsem do Rožnova stěhoval o dvě banánovky víc než před dvěma roky do Zlína O tomtéž mluví Ježíš v evangeliu této neděle (Lk 12,13 21): Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Dalo by se říct, že se nemáme ani tak bát zlodějů a lupičů kolem nás, ale toho zloděje v nás, který má jméno chtivost. Proč? Kdysi se zeptali známého milionáře Rockefellera: Kolik musí mít člověk peněz, aby byl šťastný? Odpověď zněla: O něco víc, než právě má. Chtivost je taková černá díra, která pohlcuje a nenasytně vysává, nikdy nemá dost. Proto nikdy nepřinese štěstí a pokoj. V době dovolených řada z nás podniká cesty za hranice. Před cestou si musíme proměnit někde ve směnárně naše české koruny v nějaké ty dolary či eura. Ty si převezeme přes hranice a platíme s nimi tam, kde za naše peníze nic nepořídíme. Všecky nás jednou čeká jedna velká cesta za hranice tohoto světa při smrti. Jaké valuty platí tam? Za hrob si nikdo nic nevezme. Banka věčnosti naše majetky nepřijímá a nepromění. Nebo snad přece? Bůh je Láska. Na věčnosti platí jenom láska, to je jediná hodnota. Snažme se tedy proměnit zavčas do této měny naše jmění na zemi. Jen tak budeme skutečně bohatí! P. Roman Vlk SO Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve NE Dvacátá druhá neděle v mezidobí PÁ Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve První pátek v měsíci Společná adorace před Nejsvětější svátostí oltářní od hod. ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba SO Sobotní památka Panny Marie Osmnáctá pouť muklů vězňů v totalitních režimech na Svatém Hostýně NE Dvacátá třetí neděle v mezidobí Upozorňujeme čtenáře Života farností, že příští číslo vyjde v neděli 5. září. Uzávěrka tohoto čísla bude v pondělí 30. srpna. ŽIVOT FARNOSTÍ

4 INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba, Sadová 149, Zlín tel.: , web: Vyučování náboženství pro děti: PROČ a K ČEMU? Milí rodiče, kteří máte děti ještě či už školou povinné. V den křtu vašich dětí jste na sebe vzali povinnost, že naučíte vaše děti poznávat a milovat Boha, poznávat a plnit jeho příkazy. Máte být prvními zvěstovateli víry a v tomto úkolu jste nezastupitelní. Bůh vám dává příležitost spolupracovat s Ním na lidské a také na náboženské formaci Jeho dětí. Je to úžasné. Člověk smí spolupracovat s Bohem. Chtěl bych nejdříve každému z vás poděkovat, co jste už udělali pro náboženskou formaci vašich dětí. Je to nejnáročnější úkol, protože se rozhoduje o věčnosti vašich dětí. Nikdo to nemůže zvládnout jen svými silami. Základ náboženské výchovy se dává doma, dítě ale stejně nutně potřebuje mít také společenství svých vrstevníků. S nimi také objevuje víru a učí se podle ní žít. A k tomu je vyučování náboženství. Pokud jste ještě nepřihlásili své dítě do náboženství, využijte co nejrychleji této nabídky pro žáky od 1. do 9. třídy i pro středoškoláky. Přihlášku dostanete buď na faře, nebo v kostele. Nabídněte tuto možnost i rodičům školáků, o kterých víte, že jejich děti jsou pokřtěny či by chtěly být pokřtěny a informaci o náboženství nedostali. Moc smutná statistika Každým rokem od třetí třídy rapidně klesá počet dětí přihlášených na náboženství. Třeba před čtyřmi lety bylo u prvního svatého přijímání 28 dětí. Z nich jsou letos přihlášené pouze dvě děti. Nebo před třemi lety bylo u prvního svatého přijímání 35 dětí. Z nich jich letos zůstala jen jedna pětina, tj. 7dětí. Můžete si prohlédnout níže uvedenou tabulku, která zřetelně ukazuje, jaká je situace, stav víry v rodinách u dětí i u rodičů. Čemu se dává přednost? 2006/ / / / / třída: 5 dětí 1. třída: 9 dětí 2. třída:11 dětí 1. třída: 13 dětí 2. třída: 23 dětí 3. třída: 9 dětí 1. třída: 15 dětí 2. třída: 23 dětí 3. třída: 29 dětí 4. třída:14 dětí 1. třída: 5 dětí 2. třída: 9 dětí 3. třída: 12 dětí 4. třída: 7 dětí 5. třída: 2 děti 2. třída: 23 dětí 3. třída: 35 dětí 4. třída: 19 dětí 5. třída: 12 dětí 6. třída: 7 dětí 3. třída: 28 dětí 4. třída: 17 dětí 5. třída: 11 dětí 6. třída: 11 dětí 7. třída: 2 děti 4. třída: 21 dětí 5. třída: 16 dětí 6. třída: 9 dětí 7. třída: 7 dětí 8. třída: 2 děti 5. třída: 14 dětí 6. třída: 7 dětí 7. třída: 6 dětí 8. třída: 6 dětí 9. třída: 4 děti 6. třída: 12 dětí 7. třída: 10 dětí 8. třída: 8 dětí 9. třída: 2 děti 7. třída: 8 dětí 8. třída: 3 děti 9. třída: 1 dítě 8. třída: 12 dětí 9. třída: 7 dětí 9. třída: 9 dětí 4 ŽIVOT FARNOSTÍ

5 Vyučování náboženství pro děti ZŠ a pro středoškoláky Upozorňujeme rodiče i studenty, že na nástěnce vpředu v kostele u mariánského oltáře budou od 16. srpna vyvěšeny seznamy dětí přihlášených do náboženství na školní rok 2010/2011. Na seznamu bude uveden také vyučující, den a hodina vyučování a také termín zahájení výuky. Vyučování náboženství bude probíhat pro menší děti v klášteře (Divadelní 6) a pro starší na faře. Pokud na seznamu nenajdete jméno vašeho dítěte dopište je do seznamu nebo nahlaste na faře. Adorační den Na neděli 8. srpna připadá na naši farnost adorační den. Každá farnost má totiž daný adorační den, takže po celý rok je v naší arcidiecézi někde vystavená Nejsvětější Svátost. U nás bude vystavena Nejsvětější Svátost po skončení poslední dopolední mše svaté, to je ve hod. až do začátku večerní mše svaté. Využijme této příležitosti a najděme si čas na osobní audienci s živým Pánem Ježíšem. Máme přece za co děkovat, ale i také mu naslouchejme a vyprošujme sobě, svým blízkým, naší arcidiecézi vše potřebné. Žehnání školních aktovek prvňáčků V neděli 29. srpna při mši svaté v 8.30 hod. se budou žehnat děti s jejich školními aktovkami. Prosíme tedy rodiče prvňáčků, aby si jejich děti vzaly do kostela své aktovky. Příprava na křest pro dospělé V první polovině září začne příprava na křest pro dospělé. Ti, kteří uvažují o přijetí křtu, ať se přihlásí co nejdříve na faře. Těšíme se na vás! Příprava na biřmování V první polovině září začne v naší farnosti příprava na biřmování, pokud bude zájem. Proto do konce srpna se mohou na faře přihlásit ti, kteří by chtěli příští rok přijmout tuto svátost. Pouť děkanátu Zlín Pouť děkanátu Zlín za obnovu křesťanských rodin a nová kněžská povolání bude v sobotu 11. září na Velehradě. V 16 hod. bude modlitba růžence, pak adorace a v 18 hod. mše svatá s otcem arcibiskupem. Pro rodiny s menšími dětmi je nabízena možnost jít společně od hod. po poutní cestě ze Starého Města s příchodem až na mši svatou v 18 hod. Už v předstihu oznamuji tuto děkanátní pouť, abyste si nechali volno a společně si šli vyprosit zdravé křesťanské rodiny a také nová kněžská povolání. P. Ivan Fišar SLOUŽÍME NEMOCNÝM Mše svatá v Baťově nemocnici je sloužena každou sobotu v hod. v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) ve výukovém sále v suterénu. Svaté přijímání pro nemocné Svátost smíření (svatá zpověď) Svátost nemocných (pomazání nemocných) O tyto služby je třeba požádat na Farním úřadě ve Zlíně, na Sadové ulici 149, tel.: Nahlaste jméno, oddělení a pokoj, popř. bydliště. ŽIVOT FARNOSTÍ

6 CENTRUM PRO RODINU Divadelní 6, Zlín; tel.: , Provoz naší kanceláře o prázdninách Protože máme o prázdninách různé akce a aktivity, i vzhledem k čerpání vlastní dovolené, budeme mít o prázdninách omezené hodiny pro veřejnost. K dispozici budeme v pondělí a ve středu v klasickém čase ( a hodin). V ostatních dnech sice většinou v kanceláři také někdo z nás bude, ale pokud nás budete chtít navštívit, radši si předem zavolejte. Pravidelné programy Všechny kluby, kroužky a kurzy budou pokračovat ve své činnosti zase v září s těmito výjimkami: Rekondičně-relaxační cvičení pro ženy: během prázdnin bude probíhat na Orlovně, a to každý čtvrtek od h (v srpnu budou některé týdny vynechané); cvičení na balónech bude každé pondělí také na Orlovně v hodin. Cvičení rodičů s dětmi Sedmikrásek: pro rodiče a děti, kterým bude o prázdninách po Sedmikráskovi smutno, jsme připravili PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ. Uskuteční se v pondělí 26.7., ve středu a v pátek 30.7., vždy od 9.00 do hodin. Čeká vás vždy v první hodině cvičení, hry, říkadla a tvoření se Sedmikráskem, ve druhé hodině volné hraní na skluzavkách, trampolínách, tunelech apod. Cvičení Sedmikrásek bude probíhat v obou tělocvičnách v přízemí Orlovny, těší se na vás cvičitelky Dana Orsavová a Míša Straková. Poplatek je 40 Kč na den nebo 100 Kč za všechny tři dny. Přihlašovat se můžete přímo u cvičitelek: Míša Straková, tel , Dana Orsavová, tel , Exercicie pro ženy V naší kanceláři se můžete přihlašovat na exercicie s MUDr. Krausovou, které se uskuteční od úterý do neděle v poutním domě Stojanov na Velehradě. Cena je 1750 nebo 1950 Kč (podle ubytování). Poradna Konzultace psychologické a rodinně-právní přes prázdniny neposkytujeme (s výjimkou opravdu mimořádných situací). Poradna přirozeného plánování rodičovství probíhá i během prázdnin, můžete se objednat s jakoukoli otázkou týkající se plánování rodiny, antikoncepce, kojení atd. LL likvidace lepry Jako každý rok můžete i letos nosit do kanceláře Centra svoje příspěvky na sbírku pro LL likvidaci lepry na pomoc lidem, trpícím malomocenstvím. 6 ŽIVOT FARNOSTÍ

7 Prázdninové aktivity pro děti ve městě V naší kanceláři můžete přihlašovat svoje děti školního věku na srpnové dny od 23. do a od 30. do Začátek je vždy ve všední den v 8.00 hodin v budově Regina, konec v tamtéž nebo podle dohody. S sebou potřebujete jen svačinu a oblečení podle počasí a programu. Děti se mohou přihlásit na jeden nebo více dní (nebo na všechny) podle zájmu o uvedený program. Cena je 220 Kč za den, v tomto poplatku je zahrnut oběd + pitný režim, materiál na tvoření, vstupné, jízdenky na MHD. Program: Po Jezdecké středisko Příluky: jízdy na koních, táborák Út výtvarná dílna (pletení košíků z pedigu) St výlet na hrad Malenovice Čt exkurze u hasičů (starší děti), Jezdecké středisko Zlín-Příluky (mladší děti) Pá laser. střelnice (starší děti), exkurze u hasičů (mladší děti) Po ukázky bojového umění, exkurze v multikinu Zlaté jablko Út lanové centrum (pozor, změna) Ještě je několik volných míst. Zájemci, přihlaste se co nejdříve v naší kanceláři. Těšíme se na Vás! Předem děkujeme Vám všem za pomoc! Andrea Šimečková CHARITA Burešov 4886, Zlín, tel.: V měsíci září budeme i v Charitě Zlín pořádat širokou škálu aktivit jak pro poskytovatele či uživatele sociálních služeb, tak i pro širokou veřejnost. Na první dny měsíce září pro veřejnost připravujeme: Pátek 3. září, 14 hod. Barvy podzimu Zálešná I/3222 zahradní posezení při pěkné muzice a typickém podzimním koštování; hrát a zpívat budou manželé Miklovi a pěvecký a taneční soubor seniorů Kvítková Sobota 11. září, hod. SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS chrám Narození Panny Marie ve Štípě benefiční koncert duchovní hudby s programem Gregoriánský chorál od počátků až k ranému vícehlasu, a to v podání předního světového interpreta středověké duchovní hudby; vstupné dobrovolné Čtvrtek 16. září Poutní zájezd Dub nad Moravou duchovní zájezd pro seniory a jejich přátele do nedalekého poutního moravského místa; odjezd v 8 hod. ze Zlína; po obvyklém programu prohlídka kostela komentovaná místním knězem; prodej místenek (110 Kč) do autobusu: kostel sv.filipa a Jakuba od 28. srpna do 12. září, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů od 28. srpna do 5. září; informace na tel.: , Pavla Romaňáková ŽIVOT FARNOSTÍ

8 6. SKAUTSKÉ STŘEDISKO K Pasekám 569, Zlín, tel.: internet: Vikingové tábor Albionu Letos jsme se s oddílem vydali do velkého království na severu, zmítaného nájezdy nepřátelských Vendelů. Naším úkolem bylo porazit toto zlo a pomoci králi Rodgarovi i celé zemi. Během tábora jsme pomohli opravit naše město a dostavět táborovou stavbu. Při rozplétání příběhu etapové hry jsme navštívili Radhošť, město Štramberk a nedalekou jeskyni Šipka. Po celý tábor nám přálo krásné a slunečné počasí, proto jsme se zchladili na koupališti ve Valašské Senici. Šest členů složilo na táboře skautský slib a tím se přidali k velké skautské rodině. S duchovním programem nám pomáhali naši kněží P. Ivan Fišar a P. Petr Polívka a také oddílový patron Pavel Šintál. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu tábora přímou pomocí nebo modlitbou. Filip Němeček a Jan Pobořil Tábor Antares 2010 Letošní tábor probíhal od 3. do 24. července v Lidečku-Račném. V jeho průběhu se zde vystřídalo celkem 24 členů našeho oddílu včetně vedení. Hlavní téma tábora neslo název podle vědecko-fantastického románu Arkadije a Borise Strugackých STALKER. Podle románu byla na Zemi vytvořena tajemná Zóna. Její původ byl neznámý, mnozí se domnívali, že se jedná o dílo mimozemské civilizace. Zóna představovala nebezpečnou oblast, ve které se však nacházelo neuvěřitelné bohatství. Dovnitř se odvážili jen ti nejodvážnější naši táborníci. Cílem expedice, která se vydala do Zóny, bylo odhalit její tajemství a zamezit jejímu zhoubnému vlivu na pozemský život. V Zóně jsme nacházeli množství anomálií, mimozemských artefaktů a nebezpečných tvorů, které nikdo nikdy dříve neviděl. Přes množství útrap a nebezpečí, které nám Zóna přinášela, jsme na konec tábora dosáhli jejího zhroucení. Během tábora jsme se také učili mnohým skautským dovednostem pomocí praxí, které vedli naši vedoucí. Své znalosti o dovednosti jsme rozšířili v oblastech šifrování, uzlování, topogra- 8 ŽIVOT FARNOSTÍ

9 fie, zdravovědy, vázaných staveb, rostlin, dřevin, panoramatického náčrtu a skautského krojového řádu. Za zmínku také jistě stojí zařazení tzv. Commandos dvoudenní vojenské akce, společné se skautským oddílem Albion. Naším úkolem bylo zajistit poklidný průběh prvních svobodných Iráckých voleb. Proti nám se postavilo množství teroristů, kteří demokracii neuznávají. K jejich poražení bylo třeba nasazení všech dostupných sil. Letos, stejně jako každý rok, proběhl během tábora slavnostní skautský slib. Do naší velké rodiny skautů se připojili dva nováčci: Tomáš Bartošík Špendlík a Radek Pelikán Atti. Jan Kouřil BUDE VÁS ZAJÍMAT Máme nového děkana Olomoucký arcibiskup Jan Graubner jmenoval k novým děkanem zlínského děkanátu faráře z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně P. Ivana Fišara (1946), který nastupuje do funkce po Mons. ICLic. Antonínu Kupkovi, jenž po třech letech odchází ze Zlína na nové působiště jako farář do Hradčovic. P. Ivan Fišar se tak stává devátým děkanem zlínského (dříve gottwaldovského) děkanátu, který byl vytvořen k 3. lednu Zlínský děkanát se skládá ze třinácti farností (Březnice, Halenkovice, Lhota u Malenovic, Mysločovice, Napajedla, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv, Tlumačov, Velký Ořechov, Zlín-Malenovice, Zlín farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín farnost sv. Filipa a Jakuba). Josef Pala Na hlavní pouť v Provodově přijede olomoucký arcibiskup Letošní hlavní pouť u Panny Marie Sněžné v Provodově u Zlína bude slavnostnější než v minulých letech. Nedaleké oblíbené poutní místo slaví totiž 275. výročí posvěcení poutního kostela. Věřící si zároveň připomenou 300. výročí milostného obrazu Panny Marie. Při této příležitosti navštíví Provodov v neděli 8. srpna 2010 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který zde bude sloužit hlavní mši svatou v hod. Mše svaté budou také v 7.30, 9.00 a ve hod. Farní úřad v Provodově k významnému výročí vydal dvě nové pohlednice poutního místa. Josef Pala ŽIVOT FARNOSTÍ

10 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE Okružní 5430, tel.: , internet: Otevírací doba o prázdninách Pondělí 16. srpna až pátek 20. srpna 16 až 20 hod. Pondělí 23. srpna až čtvrtek 26. srpna 16 až 20 hod. Během dní, kdy máme zavřeno, je vám k dispozici s nabídkou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež T-Klub. Vít Mach Táborová stavěčka Stejně jako v mnoha předchozích letech jsme se na začátku prázdnin vydali směrem do Budkovic, kde leží naše tábořiště pro středověký a indiánský tábor. Někteří z nás tam strávili pět dní... Ono taky postavit a vybavit dva tábory není nic jednoduchého. První skupinka odvážných vyrazila v pátek v šest hodin ráno. Do večera jsme stihli postavit dvě indiánská tee-pee a čtyři středověké stany. Sobota byla opět stavební, stihli jsme dostavit středověk a skoro celý indiánský tábor. Na fotky postavených táborů se můžete podívat na zlin.sdb.cz nebo také na Vít Mach Středověké putování mezi světy Na začátku července jsme prožily s holkama nezapomenutelné dny. Na táboře nás čekala spousta překvapení, neznámých bytostí a výzvy k překonávání sebe sama... Po příchodu do vesnice jsme zjistily, že tamějším lidem po mnoha válkách uhasl životodárný oheň, který jim dával všechno teplo. Poprosili nás, abychom jim ho přinesly zpět. Nebylo to ale snadné. Protože oheň nepocházel z tohoto světa, musely jsme najít bránu, která nás přenese do světů, o kterých jsme nikdy neslyšely. Na naší cestě jsme se setkaly se ztřeštěnými barevnými lidmi, s pomalými obyvateli Taurisie nebo s vílami, které nás potom nechtěly pustit domů... Po zdolání všech překážek a vítězné bitvě s loupežníky, kteří nám ukradli vzácné dary, jsme se konečně dostaly k Pánu ohňů. Ten nás vyslyšel, oheň byl vesnici slavnostně navrácen a mohly jsme oslavovat, zpívat a radovat se až do rána. Kateřina Abrahámová 10 ŽIVOT FARNOSTÍ

11 HLASY A OHLASY Putování Skřítků po stopách Pána Ježíše První farní tábor farnosti sv. Filipa a Jakuba jsme započali 11.července procházkou z Filových ateliérů na naši šestidenní základnu faru v Březnici. Sešlo se devět holčiček, čtyři větší cérky animátorky, tři vedoucí a jeden odvážný mladý muž. Společně s rodiči a našimi souzenci jsme po cestě potkávali a pomáhali třem králům Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, kteří nás vzali také s sebou za malým Ježíškem.Večer nás však čekalo překvapení. Přišel k nám velký vznešený a fousatý skřítek Eljakim, který nás pasoval na skřítky své družiny a každému z nás daroval překrásnou skřítkovskou čepičku. Také nám řekl, že s ním můžeme poznávat život Pána Ježíše, neboť maličcí skřítkové mohou putovat v čase a tak zažít neobyčejné věci. A tím začal týden plný dobrodružství, zábavy, ale někdy i sporů a sebezapření. Počasí nám přálo, tak jsme mohli navštívit pštrosy Agátu a Edu v Bohuslavicích. V úterý jsme však museli prchnout, protože nám hrozilo nebezpečí od Herodových vojáků. Cesta do Egypta byla náročná, ale nakonec jsme dokázali přejít hranice i nakoupit suroviny od kupců, ze kterých jsme si poté sami uvařili na ohni guláš. Mše svatá pod širým nebem, ukončená nádherným západem slunce byla opravdu hlubokým zážitkem. Někteří poprvé přespávali pod širým nebem, ale hvězdné nebe nás ukolébalo tak, že za chvilku jsme všichni beze strachu usnuli. Cestou zpět na faru jsme museli překonat i pobyt na poušti. Při večerní návštěvě rodičů jsme vyzkoušeli své znalosti z náboženství a Písma při speciálních Aktivitách. Zažili jsme i bouřku na moři v podobě plavby na člunu na Kapřině na Březůvkách. Poslední noc jsme se vydali za ženichem s našimi lucerničkami stejně jako jedenáct panem. Mohli jsme si sami zažít, jak je důležité pečovat o svoje světlo, pečovat také o svůj dar víry. Celý tábor jsme na faře potkávali otce Jaroslava, který byl nejen skvělým a trpělivým hostitelem, ale často i průvodcem za cestě na Pánem Ježíšem. Těšily nás návštěvy našich kněží, otce Ivana Fišara, Pavla Šupola i Petra Polívky, kteří za námi přijížděli, kdykoliv našli volnou chvíli. Velkou pomocí nám byly i mnohé maminky. Hodně jsme tak vnímali, že všichni tvoříme jednu rodinu. Po celou dobu našeho tábora jsme sbírali drahokamy za soutěže a dobré skutky. To nám pomáhalo k tomu, abychom se naučili si více pomáhat, být na sebe hodni, nemyslet jen na sebe. V pátek, když jsi pro nás přijeli rodiče, odváželi si, myslím, o malinko vnímavější, radostnější a především Pánem Ježíšem proměnnější dítko. Protože náš Pán působil skutečně velkou silou své milosti. Tak na závěr tedy jen DÍKY, NÁŠ PANE, a pro účastníky DÍKY, ŠÉFE! Marie Domanská, ml. ŽIVOT FARNOSTÍ

12 V Jaroslavicích oslavili 100 let kaple Již loni začaly v Jaroslavicích oslavy 100. výročí postavení místní kaple sv. Anny. Při poutní slavnosti byl na její věž umístěn nový zvon zasvěcený Panně Marii. Slavnostní mši svatou sloužil kancléř Arcibiskupství olomouckého P. Mgr. Antonín Basler. Letos oslavy vyvrcholily při tradiční pouti v neděli 25. července, kdy si věřící připomněli výročí posvěcení kaple před sto lety. Při této příležitosti do Jaroslavic zavítal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. O tom, že to byla největší událost v historii Jaroslavic, svědčí účast dalších významných osobností veřejného i církevního života. Pozvání přijala nejen zlínská primátorka PhDr. Irena Odrová spolu se svým náměstkem Mgr. Miroslavem Kašným, ale také zlínský farář a nově jmenovaný děkan P. Ivan Fišar a další tři kněží, kteří ve Zlíně před lety působili a Jaroslavice, jak se říká, měli jako kaplani na starosti. Dnes devadesátiletý P. Jan Krist, emeritní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a dlouholetý farář v Trnavě u Zlína, který působil v naší farnosti jako kaplan v letech 1954 až 1963, z Prostějova přijel osmdesátiletý P. Stanislav Palásek, který působil v naší farnosti jako kaplan v letech 1972 až 1979 a pak jako administrátor v letech 1990 až Díky jeho obětavosti a nevšednímu zájmu o Jaroslavice byla v roce 1974 provedena rozsáhlá rekonstrukce kapličky podle liturgických zásad Druhého vatikánského koncilu, dalším hostem byl zlínský rodák P. Mgr. Arnošt P. Jan Krist, P. Stanislav Palásek, P. Arnošt Červinka a P. Ivan Fišar Snímek Josef Pala Červinka, kanovník Kolegiátní kapituly v Kroměříži a profesor tamního Arcibiskupského gymnázia, autor první rozsáhlé publikace o zlínské farnosti, který působil v tehdejším Gottwaldově jako kaplan v letech 1967 až Pozváni byli ještě další kněží, kteří se však omluvili, z nichž připomínáme zvláště P. Karla Tinku, který jako vyučený elektrikář se v roce 1974 provedl zdarma novou elektrifikaci celé kapličky. Pro svůj vysoký věk (v únoru oslavil 90. narozeniny) a nepříliš dobrý zdravotní stav se omluvil. Slavnostní mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner. Konala se pod širým nebem na upraveném prostranství před kaplí. Předpoklady o hojné návštěvnosti se naplnily, v okolí kaple se shromáždily přes čtyři stovky lidí. Na začátku bohoslužby přivítal všechny účastníky pouti místní kronikář PhDr. Josef Pala, který také představil jednotlivé hosty. V závěru svého vystoupení přečetl stručný zápis ze zlínské farní kroniky o posvěcení kapličky před sto lety. 12 ŽIVOT FARNOSTÍ

13 Tohoto roku byla na Jaroslavicích posvěcena dne 11. září 1910 krásná kaplička zasvěcená sv. Anně. Vystavena byla milodarky, které k tomu účelu sbíral zbožný osadník Jaroslavský František Čech, podsedník na Jaroslavicích. Plán ku stavbě nakreslil darem p. Otokar Janáček, architekt z Prahy, jsa návštěvou ve Zlíně a kapli vystavil stavitel Novák z Vizovic... První mši svatou sloužil zlínský farář Ignát Nepustil. Na začátku mše svaté arcibiskup Graubner zavzpomínal na své působení v našem regionu a zvláště v naší farnosti, kde působil jako kaplan krátce po kněžském svěcení v roce 1973, než odešel na vojnu, a pak v letech 1975 až Několik občanů z Jaroslavic oddal ve zlínském farním kostele, mnohé jaroslavické děti učil náboženství a na místním hřbitově pohřbil osm občanů. Homilii začal vzpomínkou na předky, kteří kapli postavili. Zdůraznil, že chtěli, aby jejich kaple postavená uprostřed vesnice - byla znamením Boží přítomnosti pro všechny lidi. A právě tak i dnes by měl být Bůh středem našeho spořádaného života. Proč si vaši předkové vybrali za patronku kaple a vlastně celé obce sv. Annu? položil otázku arcibiskup a hned na ni také sám odpověděl: Vybrali si matku Panny Marii a babičku Pána Ježíše, vybrali si matku a babičku, aby zdůraznili význam rodičů a prarodičů. A toto poselství platí pro naše rodiny i dnes. Generace našich babiček a dědečků má velký význam pro naše děti i v naší společnosti. Arcibiskup hovořil o nutnosti zkvalitnit mezilidské vztahy, o úctě a vzájemné lásce. Stále se hovoří o krizi, kterou procházíme, o krizi ekonomické a sociální. Továrník Baťa řekl již ve třicátých letech minulého století, že ekonomická krize je jen důsledkem úpadku morálního. Pokud se podíváme kolem sebe, na statistiky o sňatcích a rozvodech, na naříkající školy, kterým chybí peníze, to také o něčem hovoří, dotkl se arcibiskup Jan Graubner stavu současné společnosti. Na závěr bohoslužby zavzpomínali na své působení v naší farnosti a na své cesty do Jaroslavic všichni tři bývalí kaplani. Arcibiskup Jan Graubner vedl v Jaroslavicích i odpolední požehnání, s věřícími se pomodlil litanie k sv. Anně. Snímek Josef Pala Snímek Petr Klinkovský Na závěr odpověděl v neformální besedě na některé otázky, které mu ŽIVOT FARNOSTÍ

14 lidé položili. Setkání ukončil až déšť a sám arcibiskup slovy: Jak vidím, většina z vás nemá deštníky, já ano, a tak se domnívám, že je čas na milosrdenství. Při své návštěvě v Jaroslavicích navštívil olomoucký arcibiskup i vnuka zakladatele a budovatele kaple sv. Anny, 85letého místního občana Františka Čecha, který se pro nemoc nemohl slavnosti zúčastnit. Letošní jaroslavická pouť se vydařila. Ke kráse bohoslužby přispěl jistě také nový venkovní vzhled kaple, která dostala trojbarevný fasádní nátěr. I počasí se umoudřilo a po dvou deštivých dnech alespoň mše svatá byla bez deště. U příležitosti výročí vznikla publikace s názvem Jaroslavice Sto let kaple svaté Anny, kterou napsal místní kronikář. Na závěr je třeba také poděkovat členům komise místní části Jaroslavice, která celou slavnost připravila, včetně bohatého doprovodného programu pro širokou veřejnost. Zvláštní poděkování patří také místním občanům Antonínu Cekotovi, Ing. Zbyňku Domanskému, Vlastimilu Karolovi a Pavlu Šintálovi, kteří měli největší podíl na celkovém zdaru tak pěkné akce, a také Ing. Marii Domanské za její dlouholetou obětavou službu v péči o jaroslavickou kapličku (výzdoba, úklid, vedení májových pobožností). Josef Pala I letos změny v obsazení farností Stalo se již tradicí, že v souvislosti s vysvěcením nových kněží a jáhnů, která se konají každoročně před prázdninami, dochází k četným změnám ve vedení mnohých římskokatolických farností. K 1. červenci 2010 provedl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner více než sto personálních změn v olomoucké arcidiecézi, z nichž uvádíme ty nejvýznamnější a také ty, které se týkají našeho regionu. P. Mgr. Petr Bulvas (1970), farář v Bánově, byl jmenován farářem v Holešově a zároveň také děkanem děkanátu Holešov. P. ThLic. ICLic. František Cinciala (1960), farář v Holešově, byl jmenován farářem ve Vyškově a zároveň také děkanem děkanátu Vyškov. P. Ivan Fišar (1946), farář ve Zlíně ve farnosti sv. Filipa a Jakuba, byl jmenován děkanem děkanátu Zlín. P. Mgr. Josef Pelc (1972), farář v Lipníku nad Bečvou, se stal farářem v Uherském Brodu a zároveň také děkanem děkanátu Uherský Brod. Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D. (1934), soudní vikář, byl znovu jmenován soudním vikářem na další období. Mons. Mgr. Josef Šich (1942), prezident Arcidiecézní charity Olomouc a biskupský vikář pro duchovní formaci a pastorační působení Arcidiecézní charity Olomouc, byl uvolněn z obou funkcí. Mons. Mgr. Vojtěch Šíma (1947), rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, byl uvolněn z této funkce a zároveň byl jmenován děkanem Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, rovněž byl uvolněn z činné služby kanovníka Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, nadále však zůstává emeritním kanovníkem této kapituly. P. Antonín Štefek (1963), farář ve Vyškově, byl jmenován novým rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 14 ŽIVOT FARNOSTÍ

15 P. Mgr. Ladislav Švirák (1972), farář v Dolním Němčí, byl jmenován dómským farářem u sv. Václava v Olomouci. P. Mgr. Jan Turko (1965), farář v Jevíčku, byl jmenován farářem v Uherském Hradišti a zároveň také děkanem děkanátu Uherské Hradiště. P. Bohumír Vitásek (1947), dómský farář v Olomouci, byl jmenován novým prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc. Do zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba nastupuje novokněz P. Mgr. Jan Polák (1982), další novokněz P. Mgr. Marek Adamík (1983) nastupuje jako kaplan do Valašských Klobouk. Dlouholetý mysločovický farář P. Jan Vavřinec Černý (1947) nastupuje jako farář do Vlachovic, jeho místo v Mysločovicích převzal bývalý uherskobrodský děkan P. František Král (1962), který bude zároveň jako exkurendo administrátor spravovat také farnost Tlumačov. Jezuitský kněz P. Ing. František Kuběna se stal novým duchovním správcem ve Všemině. Mons. ICLic. Antonín Kupka (1939), dosavadní zlínský děkan, byl jmenován farářem v Hradčovicích. Změna ve vedení duchovní správy nastala také ve Velkém Ořechově. Tamního faráře P. Mgr. Stanislava Matyáše (1964), který nastupuje jako farář do Kostelce na Hané, vystřídal P. Mgr. Martin Vévoda (1979). Zlínský kaplan P. Mgr. Roman Vlk (1981) převzal místo kaplana v Rožnově pod Radhoštěm. Zlínský kaplan P. Mgr. Ing. Pavel Šupol (1977) byl jmenován kaplanem pro mládež děkanátu Zlín. Josef Pala Do duchovní správy farnosti sv. Filipa a Jakuba přišel novokněz P. Jan Polák, rodák z Tatenic. Přivítali jsme ho v neděli 25. července při bohoslužbách v 7 a v 10 hodin. Po skončení mše svaté otec Jan uděloval individuálně novokněžské požehnání. Snímky Libuše Jakubíčková Po dvou letech služby v duchovní správě farnosti sv. Filipa a Jakuba odchází P. Roman Vlk na své další působiště ve farnosti Rožnov pod Radhoštěm. S otcem Romanem jsme se rozloučili v neděli 11. července. ŽIVOT FARNOSTÍ

16 HLASY A OHLASY Jak jsme prožili Manželská setkání Začátek prázdnin jsme letos prožili na Manželských setkáních (dále MS) v Kroměříži v pořadí už po desáté. Jedná se o týdenní kurz pro manželské páry, který pořádá YMCA Setkání. Jezdíme pravidelně každý rok i s dětmi. Přátelé se nás často ptají, proč tam pořád trávíme svou dovolenou, když jsou přednášky na stále stejná témata a musíme už přece všechno vědět (v manželství žijeme 17 let). To hlavní, co nás stále oslovuje, je otevřenost manželů, kteří na MS přednášejí. Jsou to hluboká svědectví o hledání, krizích a uzdravování jejich manželských vztahů. Též si velmi vážíme všech manželů, kteří na kurz jezdí. V malých skupinkách, kde se scházíme, poznáváme, jakou mají odvahu a touhu pracovat na svém vztahu a nevzdávají se. Jejich upřímné sdílení nám pomáhá otevírat vlastní nitra. Vždy po roce zjistíme, že mezi námi narostla zase nějaká zeď, skrze kterou se nám nedaří komunikovat tak, jak bychom chtěli. Během týdne se na kurzu pokoušíme tyto zdi zbourat (odpuštění, komunikace, pozornosti ) a začínáme zase znovu s čistým štítem. Ostatní nás povzbuzují a motivují k vlastní práci na sobě. To, co už není v našich silách, odevzdáváme Bohu v modlitbě. Letos po kurzu vnímáme velké obdarování, radost a pokoj v srdci. Opět jsme oba udělali krok k sobě. Konkrétně se teď oba učíme říkat si o svoje potřeby a vyjadřovat své pocity. A tak jdeme dál s novou chutí a nadějí pracovat na sobě, přemáhat se a věnovat se svému partnerovi (pozornosti). Kdo žijete v manželství a potřebujete obnovit svůj vztah, je toto jedna z možností, jak se k sobě zase přiblížit. Nenechávejte svůj vztah umírat! Existují různé manželské obnovy. My svědčíme o tom, co jsme prožili, a můžeme říct, že MS velmi uzdravila a uzdravují náš vztah. Děkujeme Bohu, že můžeme být přítomni na tomto velkém Božím díle. Chceme aspoň touto cestou předat požehnání, kterému se nám dostalo. Proto píšeme toto svědectví. Příští rok budou Manželská setkání v Kroměříži od 2. do Vřele doporučujeme. Více informací o akcích YMCA Setkání najdete na: Pavla a Mojmír Genzerovi ŽIVOT FARNOSTÍ čtrnáctideník zlínských farnosti Vydává Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba (Sadová 149, Zlín, tel.: ) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Panny Marie Pomocnice křesťanů (Okružní 5430, Zlín, tel.: ) Redakční radu ve složení P.Ivan Fišar, Leoš Hrdlička, Ondřej Jakubíček, Libuše Jakubíčková a PhDr. Josef Pala řídí doc.phdr. Vojtěch Cekota Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku je možno vhodit do schránky na faře kostela sv. Filipa a Jakuba označené Život farností Internet: Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při výběru dává přednost textům stručným Určeno pro vnitřní potřebu.