Výroční zpráva. za rok Centrum pro rodinný život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok 2014. Centrum pro rodinný život"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinný život

2 Obsah O nás... 3 Programy v roce 2014 Programy pro rodiny... 4 Programy pro ženy a pro muže... 5 Programy pro mladé a snoubence... 6 Programy pro seniory... 7 Programy pro neúplné rodiny... 8 Další činnost Poděkování...11 Souhrnný přehled aktivit Centra pro rodinný život za rok příloha 1 4 Hospodaření Centra pro rodinný život v roce příloha 5 6

3 O nás Poslání spolku Budování a podpora rodiny jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Aktivity a činnosti směřující k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů. Základní údaje Název: Centrum pro rodinný život Adresa: Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: Web: Organizační struktura Předseda: Mgr. Josef Záboj Místopředseda: Pracovníci: Bc. Marcela Řezníčková Alena Večeřová Mgr. Peter Markovič Mgr. Lucie Cmarová Mgr. Martina Orságová Počet členů spolku: 1397 Statut: spolek IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: /2010 3

4 Programy pro rodiny Vzdělávací semináře V roce 2014 jsme pořádali dva víkendové a dva jednodenní vzdělávací semináře pro manžele a rodiče. Víkendy pro rodiče s dětmi na Svatém Hostýně byly tradičně sestaveny z přednášek, osobních rozhovorů a skupinové práce. V červnu se semináře zúčastnilo 31 osob a na podzimní víkend přijelo celkem 12 rodin s dětmi. Během programu pro rodiče se o děti staralo pečovatelů. Jednodenní sobotní seminář pro manžele se uskutečnil na Sv. Kopečku u Olomouce s účastí 30 osob. Kurz efektivního rodičovství letos absolvovalo 16 rodičů. Kurz jim mimo jiné pomohl lépe porozumět svým dětem, předcházet jejich nevhodnému chování a učil správné komunikaci nejen s dětmi, ale také mezi rodiči. Partnerským dvojicím jsme v tomto roce opět nabídli kurz Manželské večery, který tvoří 8 setkání. Program vhodným způsobem vytváří jednotlivým párům vhodné prostředí a společné strávení času a přitom se zabývat důležitými otázkami svého manželství. Záměrem setkání je posílit a prohloubit partnerský vztah. Tento kurz letos absolvovalo 12 párů. Kurz plánovaného rodičovství Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Pomáhá těm, kteří touží po dítěti, nebo potřebují naopak početí předcházet. První setkání je vždy směřováno pro širší veřejnost. Kurzy pod vedením zkušeného lektorského páru z Ligy pár páru se skládají ze 4 setkání po 3 hodinách. V roce 2014 proběhly dva kurzy na jaře a na podzim. První absolvovalo 30 a druhý 22 osob. Setkání rodin Oblíbené jednodenní setkání rodin s doprovodným zábavným programem pořádáme tradičně na Svatém Hostýně. Setkání, které se uskutečnilo 30. srpna, se neslo ve znamení oslav Roku rodiny (20. výročí Mezinárodního roku rodiny). Připravili jsme proto společně s dceřinými CPR bohatý program. Soutěžními stanovišti prošlo přibližně 400 dětí, jejich rodiče si také mohli vybrat z nabídky aktivit. Naše centrum 18. května spolupořádalo setkání rodin na Svatém Kopečku u Olomouce. Na akci se dostavilo kolem 200 rodičů s dětmi. 4

5 Programy pro ženy a pro muže Aktivity pro otce s dětmi Programy nabízejí otcům příležitost strávit spolu se svými dětmi dostatek kvalitního času, ve kterém se jim mohou plně věnovat, prožít spolu něco pěkného, a to všechno v příjemné a motivační atmosféře dobrého společenství. Ve dnech 20. až 22. června 9 otců a 21 dětí absolvovalo pěšky přes 60 km po poutní cestě z Velehradu na Svatý Hostýn. Putování otců s dětmi se úspěšně konalo již počtvrté a díky doprovodným informačním panelům a dalším materiálům mělo nejen sociálně-aktivizační, ale i naučný charakter. Setkání pro nezadané Pro svobodné a ovdovělé jsme v roce 2013 uspořádali první dvě setkání. V roce 2014 jsme kvůli evidentnímu zájmu nabídli této cílové skupině další dvě seznamky, kterých se účastnilo v dubnu a v listopadu pokaždé kolem 20 osob (stejný počet mužů a žen věkové skupiny let). Setkání probíhala celé dopoledne, po společném úvodu formou krátkých rozhovorů v párech, kde se u stolečků kavárny mohlo postupně potkat až 10 potenciálních partnerů. Byla zajištěna částečná anonymita, přesto vládla příjemná atmosféra. Seminář pro muže Každoročně tyto jednodenní semináře zaměřujeme na prohloubení sebepoznání a identity účastníka, na motivaci k růstu v osobním, rodinném i profesním životě a k odpovědné službě bližnímu se zvláštním zřetelem na duchovní dimenzi muže. V roce 2014 jsme v dubnu uspořádali jeden seminář, kterého se se zájmem a vlastním nasazením účastnilo 16 mužů. Seminář vedl zkušený lektor P. Mgr. Kamil Obr. 5

6 Programy pro mladé a snoubence Škola partnerství Jedná se o celoroční kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou, připravuje na život v partnerském vztahu. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Kompletní šestivíkendový kurz v Rajnochovicích absolvovalo 41 účastníků, další ročník programu pak se zájmem začalo navštěvovat 42 mladých lidí. Průplav Tento formační kurz pro mladé lidi ve věku od 14 do 18 roků, který jsme zahájili v září 2013, pokračoval i během školního roku 2014/2015. Měl podobu pravidelných setkání jednou za týden a jednoho víkendu. Pravidelné schůzky se vždy zaměřují na jedno konkrétní téma. Cílem kurzu bylo pomoci mladým lidem zorientovat se v náročných požadavcích dnešní společnosti, pomoci mladým lidem rozvinout všechny stránky jejich osobnosti a pomoci jim v hledání smysluplného využití času s důrazem na prosociální chování. Program průměrně navštěvovalo 10 teenagerů. Příprava snoubenců na manželství Centrum pro rodinný život v Olomouci se věnuje přípravě snoubenců na manželství již od roku Snoubenci se pravidelně scházejí a na jednotlivých setkáních zaznívají z úst manželských párů a odborníků nosná témata, která prostupují manželským vztah. Tematickými pilíři jsou způsoby komunikace a nejčastější chyby při ní, řešení konfliktů a následné smíření, potřebnost společně prožívaného času, manželství jako závazek, sexualita atd. Přednášející, kteří sami již mnoho let v manželství žijí a procházejí i vlastním zráním v lásce, se snaží méně přitažlivou teorii jednotlivých témat naplnit vlastními zkušenostmi a příklady ze života. V roce 2014 jsme realizovali 4 kurzy. Mimořádně pozitivní odezvu měl pro páry zahajovací víkend (proběhl dvakrát; jednou celodenní setkání), který poskytl prostor zejména pro obohacující diskuze a vzájemné sdílení. Přípravu absolvovalo celkem 148 párů snoubenců. Několik párů jsme připravili individuálně. 6

7 Programy pro seniory Víkendy pro seniory Víkendy jsou určeny pro ty, kteří prožívají třetí věk svého života. Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, na rodinné vztahy a také na vztah k tomu, co nás přesahuje. Víkendů se účastní jak jednotlivci, tak i manželské páry. Většinou je věkový průměr kolem 70 let. Tradičními místy setkávání jsou Svatý Hostýn a Velehrad. V roce 2014 jsme uspořádali čtyři víkendy s celkovou účastí 82 seniorů. Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty Seniorům jsme i letos nabídli tento oblíbený letní pobyt, který se tentokrát uskutečnil na Velehradě. Cílem programu je prohloubení a zkvalitnění mezigeneračního soužití a vztahů. Každý den byl připraven naučný i rekreační program, a to jak pro děti, tak i pro prarodiče, společně či individuálně. Pobytu se společně zúčastnilo 38 seniorů a dětí. Vzdělávání a formace moderátorů seniorů Formačně vzdělávací setkání se letos v Olomouci uskutečnila dvě. Jsou určena především pro ty, kdo se podílejí na vedení různých seniorských společenství. Součástí programu je přednáška pozvaného hosta (kněz, lékař, psycholog apod.) na zajímavé téma s následnou diskuzí, bohoslužba, společný oběd, odpolední sdílení zkušeností z vlastní práce ve svém působišti, případně předání informací o aktivitách a akcích pro seniory. Tyto jednodenní programy absolvovalo v březnu a v červnu celkem 49 moderátorů. Víkendové setkání, které má podobnou formu, absolvovalo v prosinci na Velehradě 8 moderátorů. Také letos jsme společně s kolegy s brněnského Centra pro rodinu a sociální péči uspořádali kurz pro tuto cílovou skupinu. Na pěti setkáních se účastníci se dozvěděli informace o tom, jak začít s vedením seniorského společenství, jaká jsou specifika komunikace se seniory, jaké jsou kompetence vedoucího společenství, jak strukturovat setkání, jak řešit obtížné situace ve společenství, či jak se může seniorské společenství angažovat v rámci mezigeneračních aktivit. Kurzem prošlo 14 frekventantů. Na nabídku kurzu první pomoci pro seniory pak svou účastí odpovědělo 7 moderátorů. 7

8 Programy pro neúplné rodiny Setkávání žen v obtížných životních situacích Osamělé matky společně s dalšími ženami v obtížných životních situacích se v Olomouci setkávaly jednou měsíčně v průběhu roku (kromě prázdnin). Střídaly se zde přednášky odborníků na aktuální témata s tvořivými dílnami, do kterých se mohly zapojovat i děti. Pokud přišly s maminkou na přednášku děti, zkušená pečovatelka pro ně zajišťovala během přednášek samostatný program. Jednotlivých setkání se pravidelně účastnilo zhruba 10 až 15 účastnic (celkem 125 žen). Služby rodičům, kterým zemřelo dítě Rodiče, kteří zažili úmrtí dítěte, nesou velkou bolest a nemají moc možností setkat se s někým, kdo jejich bolesti alespoň trochu porozumí. V poradenství Centra pro rodinu se od roku 2014 mohou setkávat s akreditovaným poradcem pro pozůstalé. V polovině prosince se Na Svatém Kopečku u Olomouce sešlo kolem 30 rodičů a příbuzných zesnulých dětí, kteří se zúčastnili jednoduchého programu, který byl zapojen do celosvětové aktivity Zapalme svíčku. Účastníci si s sebou kromě společného sdílení přinesli i svíčku (případně lucerničku), někteří i fotografii dítěte. Pobyty pro osamělé matky Letní pobyt pro osamělé matky s dětmi byl opět zaměřen na osvojení a posílení efektivních vzorců řešení problémů, které život neúplné rodiny přináší, a k posílení rodičovských kompetencí osamělých matek. Během přednášek pro maminky a následných diskuzí v malých skupinách probíhal program pro jejich děti. Účastníci mohli během týdne využít také možnosti osobních konzultací u přítomných odborníků, příležitosti ke společným výletům do okolí a dalších nabídek. Letní pobyt 2014 byl realizován v termínu od 21. do 26. července ve Velkých Losinách pro 55 účastníků. V roce 2014 se uskutečnil také jeden víkend pro osamělé matky. Do exercičního domu v Českém Těšíně přijelo v březnu 9 klientek. Vzdělávání V uplynulém roce jsme uspořádali dva vzdělávací víkendy externích dobrovolných moderátorek programů pro osamělé matky. Víkendy byly zaměřeny na zvýšení odborného vzdělání pomocí přednášek, osobních konzultací a společného sdílení zkušeností z práce s neúplnými rodinami. Jednotlivých vzdělávacích víkendů se zúčastnilo 8 a 10 dobrovolnic, uskutečnily se v Újezdě u Uničova. 8

9 Další činnost Rozvoj organizace Do pole této naší činnosti spadají dceřiná centra pro rodinu, která svoji činnost vyvíjejí na území Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Tímto způsobem naše organizace napomáhá a slouží rodinám a dalším cílovým skupinám, v jejichž blízkosti tyto naše pobočky nyní působí. V roce 2014 existovalo a pracovalo 21 dceřiných rodinných center, z nichž více než polovina jsou už organizace s vlastní právní subjektivitou. Naše poslání zakládající organizace se projevuje především ve formě metodického vedení a dalšího vzdělávání pracovníků těchto center. V roce 2014 jsme pro ně připravili 10 pracovních setkání, přičemž jednotlivých školení se účastnilo 25 až 35 pracovníků. Výčet center je seřazen chronologicky, tak jak vznikala: Zlín, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Přerov-Pavlovice, Strážnice, Veselí nad Moravou, Šumperk, Vizovice, Hranice, Uherské Hradiště, Kroměříž, Zábřeh, Vyškov, Vsetín, Prostějov, Svitavy-Moravská Třebová, Holešov, Uničov, Kyjov, Valašské Meziříčí a Konice. Poradenství Také v r nabídlo naše Centrum pro rodinný život pro lidi v obtížných životních situacích pomoc odborníků: Mgr. Vít Hušek, Th.D. nabízí manželské a rodinné poradenství určené lidem, kteří řeší problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a problémy v mezilidských vztazích. Za rok poskytl celkem 67 hodin poradenství. MUDr. Jitka Krausová poskytuje pastorálně-terapeutické poradenství v oblastech problémů souvisejících s vírou, psychických problémů a v otázkách osobnostního růstu. Paní doktorka poskytla celkem 138 hodin. Bc. Marcela Řezníčková poskytuje poradenství v obtížných životních situacích, jako jsou závažná životní rozhodnutí, prožívání bezvýchodné osobní situace, krize v rodině, vyčerpanost, úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny apod. Kolegyně poskytla celkem 136 hodin. Na podzim r jsme nabídli poradnu pro rodiče, další službu určenou rodičům, kteří aktuálně řeší těžkosti vztahu s dítětem, jsou konfrontováni výchovnými neúspěchy či odmítavými postoji nespolupráce dítěte. Bc. Marcela Kořenková pak toto poradenství nabízí i těm rodičům, kteří neřeší tzv. patologii vztahu, ale touží svůj vztah s dítětem více prohloubit, obnovit, zkvalitnit. Po zahájení služby bylo do konce roku 2014 poskytnuto celkem 5 hodin. 9

10 Další činnost Časopis Rodinný život Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije, nebo kdo se zabývá problematikou rodinného života. V roce 2014 byl vydáván v nákladu 2100 až 2200 kusů. Témata jednotlivých čísel: Nejmenší děti Svatost a manželství Rodina na cestách Kněz v rodině Děti v zahraničí Přednášková činnost Zaměstnanci Centra pro rodinný život často přednášejí na programech, které pořádáme. Přednášky obsahují širokou škálu témat se zaměřením na rodiny, mládež, lidi ohrožené sociálním vyloučením nebo ty, kteří zažili či zažívají velkou ztrátu a snaží se s touto skutečností vyrovnat. Jako externí lektoři spolupracovali v roce 2014 na čtyřdenním semináři pro matky v Návojné (20 účastnic), víkendu pro matky v Rajnochovicích (38 účastnic) a matky s dcerami v Pavlovicích u Přerova (6 účastnic). Taktéž přednášeli manželům v Litovli (11 účastníků), snoubencům na Sv. Hostýně (16 účastníků) a matkám v Pavlovicích u Přerova (7 účastnic). 10

11 Poděkování Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na práci, společenství i na dobrém jméně Centra pro rodinný život v uplynulém roce podíleli. Děkujeme všem našim zaměstnancům, zvláště také všem brigádníkům a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci a obětavosti by spousta programů nebyla vůbec uskutečnitelná. Děkujeme také sponzorům a těm, kteří moudře rozdělují finanční prostředky ať už jsou sponzorské, nadační, dotační či jen prostě z rodinného rozpočtu. Všem patří velký dík a podíl na našem díle. 11

12 Centrum pro rodinný život Biskupské nám. 2, Olomouc Telefon: IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Fio banka Dolní náměstí 20, Olomouc Číslo účtu: /2010

13 SOUHRNNÝ PŘEHLED AKTIVIT CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT ZA ROK 2014 AKTIVITY PRO RODINY druh akce datum místo počet zajišťoval, přednášel Manželské večery (8 setkání) Svatý Kopeček u Olomouce 12 A. Večeřová Malá pouť za velké věci Olomouc Sv. Kopeček 22 M. Řezníčková Pouť zamilovaných Dub nad Moravou 50 J. Záboj, P. Markovič Kurz plánování rodičovství STM (4 setkání) Olomouc 30 A. Večeřová, manželé Kolčavovi Malá pouť za velké věci Olomouc Sv. Kopeček 20 M. Řezníčková Rodinné centrum Slunečnice ve šk. roce setkání 2 týdně Olomouc prům. účast 8 dosp dětí M. Stavinohová, L. Řezníčková Vzdělávací seminář pro muže Olomouc 16 P. Markovič, J. Záboj Kurz efektivního rodičovství (KER) (8 setkání) Olomouc 16 M. Kořenková Malá pouť za velké věci Olomouc Sv. Kopeček 9 M. Řezníčková Pouť rodin Svatý Kopeček u Olomouce 200 J. Záboj, A. Večeřová Malá pouť za velké věci Olomouc Sv.Kopeček 11 M. Řezníčková Vzdělávací víkendový seminář pro rodiny s dětmi Svatý Hostýn 31 účastn., 15 pečovat. J. Záboj, J. Červenka Pěší pouť otců s dětmi Svatý Hostýn Velehrad 9 otců + 21 dětí P. Markovič, J. Záboj Pouť rodin na Svatém Hostýně Svatý Hostýn 500 dětí s rodiči J. Záboj + tým Malá pouť za velké věci Olomouc Sv. Kopeček 7 M. Řezníčková Vzdělávací víkendový seminářpro rodiny s dětmi Svatý Hostýn 12 rodin s dětmi J. Záboj Kurz plánování rodičovství STM Olomouc 22 A. Večeřová, manželé Kolčavovi Malá pouť za velké věci Olomouc Sv.Kopeček 12 M. Řezníčková Malá pouť za velké věci Olomouc Sv.Kopeček 12 M. Řezníčková Rod. centrum Slunečnice seminář Olomouc 24 matek + 21 dětí M. Řezníčková Seminář pro manžele Svatý Kopeček u Olomouce 30 J. Záboj, L. Cmarová Setkání rodičů, kterým zemřelo dítě Svatý Kopeček u Olomouce 30 A. Večeřová, M. Řezníčková Malá pouť za velké věci Olomouc Sv.Kopeček 11 M. Řezníčková příloha 1

14 AKTIVITY PRO MLADÉ druh akce datum místo počet zajišťoval, přednášel Škola partnerství 2013/14 (3 setkání) Rajnochovice 41 A. Večeřová Společenství Průplav pro mladé (1 týdně) Olomouc 10 L. Cmarová, A. Večeřová Setkání pro nezadané Olomouc kavárna Õde 21 M. Řezníčková Setkání pro nezadané Olomouc kavárna Õde 20 M. Řezníčková Škola partnerství 2014/15 (3 setkání) Rajnochovice 42 A. Večeřová Víkend společenství Průplav Charváty u Olomouce 12 L. Cmarová, A. Večeřová PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ druh akce datum místo počet zajišťoval, přednášel Kurz pro snoubence zahajovací víkend Dub nad Moravou 26 L. Cmarová Kurz pro snoubence (4 setkání) Olomouc 40 L. Cmarová Kurz pro snoubence zahajovací víkend Dub nad Moravou 18 L. Cmarová Kurz pro snoubence (4 setkání) Olomouc 56 L. Cmarová Kurz pro snoubence (4 setkání) Olomouc 26 L. Cmarová Kurz pro snoub. (4 večery a celodenní setk.) Olomouc 26 L. Cmarová příloha 2

15 AKTIVITY PRO SENIORY druh akce datum místo počet zajišťoval, přednášel Formačně vzdělávací setkání moderátorů seniorských společenství Olomouc 28 L. Cmarová, Víkend pro seniory Velehrad 36 M. Budínová Kurz pro moderátory seniorských společenství (5 setkání) , , , 4. 6., Olomouc 14 L. Cmarová Víkend pro seniory Svatý Hostýn 18 M. Budínová Formačně vzdělávací setkání moderátorů seniorských společenství Olomouc 21 L. Cmarová Rekreační pobyt pro prarodiče s vnoučaty Velehrad 38 L. Cmarová Víkend pro seniory Svatý Hostýn 13 M. Budínová Kurz první pomoci pro seniory Olomouc 7 L. Cmarová Víkend pro seniory Velehrad 15 M. Budínová Formačně vzdělávací víkend pro moderátory senior. společenství Velehrad 8 L. Cmarová, P. František Uriga AKTIVITY PRO NEÚPLNÉ RODINY druh akce datum místo počet zajišťoval, přednášel Setkávání žen v obtížných životních situacích (10 setkání) 1 měsíčně mimo prázdniny Olomouc celkem 125 M. Řezníčková, různí lektoři Víkend pro osamělé matky Český Těšín 9 M. Řezníčková Pobyt pro ovdovělé (ve spolupráci s CPR Vizovice) Dolomity 40 M. Řezníčková Vzdělávací víkend moderátorek osamělých matek Újezd u Uničova 8 M. Řezníčková Jednodenní seminář pro ovdovělé Olomouc 100 M. Řezníčková společně s CPR Vizovice Velké Losiny 55 M. Řezníčková, A. Večeřová Pobyt pro osamělé matky s dětmi Újezd u Uničova 10 M. Řezníčková Vzdělávací víkend moderátorek osamělých matek Olomouc 7 L. Cmarová příloha 3

16 DALŠÍ ČINNOST druh akce datum místo počet zajišťoval, přednášel Pastorálně-terapeutická poradna kalendářní rok Olomouc 138 MUDr. J. Krausová Manželská a rodinná poradna kalendářní rok Olomouc 67 V. Hušek,Th.D. Poradna v obtížných životních situacích kalendářní rok Olomouc 136 M. Řezníčková Poradna pro rodiče kalendářní rok Olomouc 5 M. Kořenková Školení dceřiných center pro rodinu (9 setkání) Redakční rada časopisu Rodinný život (RŽ) 7. 1., , 8. 4., , , 9. 9., , , , , , 6. 5., , Olomouc, Dub nad Mor., Rožnov pod Radhoštěm Olomouc 8 J. Záboj, J. Hrdlička, F. Petrík, J. Graubner, K. Obr M. Řezníčková, A. Večeřová, L. Cmarová Spolupráce na semináři pro ženy na MD Návojná 20 M. Řezníčková Přednáška pro manžele Litovel - RC Rybička 11 A. Večeřová Formačně vzdělávací vícedenní seminář propracovníky dceřiných CPR Sv. Hostýn 19 všichni pracovníci Přednáškový den pro snoubence (CPR Val. Klobouky) Svatý Hostýn 16 M. Řezníčková Přednáška Gabriele Kuby Olomouc 85 všichni pracovníci Přednášky na víkendu pro matky a dcery Pavlovice u Přerova 6 M. Řezníčková Pracovní setkání CPR pracujících na úrovni krajů Dub nad Moravou 21 všichni pracovníci Přednáška pro matky Pavlovice u Přerova 7 M. Řezníčková Výroční redakční rada časopisu RŽ Olomouc 7 M. Řezníčková, A. Večeřová Spolupráce na víkendu pro maminky Rajnochovice 38 M. Řezníčková, A. Večeřová příloha 4

17 HOSPODAŘENÍ CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT V ROCE 2014 Přehled obdržených finančních darů dárce výše daru v Kč Artdent ,- Dokulilovi ,- AOL 5 000,- na činnost (anonymní dárci) ,- sponzorská část předplatného ,- celkem ,- Příjmy v Kč MPSV SmOl RŽ ostatní aktivity 1. dotace MPSV , ,- 2. dotace SmOl , ,- 3. zálohy na pobyty , , ,- 4. členské příspěvky 200,- 200,- 5. časopis RŽ , ,- 6. brožury a skripta 3 075, ,- 7. semináře a přednášky , ,- 8. ostatní , , ,- příjmy celkem , , , , ,- příloha 5

18 Výdaje v Kč MPSV SmOl RŽ ostatní aktivity 1. spotřeba materiálu , , , ,- 2. služby , , , , ,- 3. mzdové náklady , , , , ,- 4. daně a poplatky 324,- 324,- 5. ostatní náklady 6 756, ,- výdaje celkem , , , , ,- Hospodářský výsledek v Kč příjmy celkem ,- výdaje celkem ,- hospodářský výsledek celkem ,- příloha 6

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2013

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2013 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2013 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2012 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2010

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2010 Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Miroslav Horníček Obsah Poslání a cíle

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2009 4 Ve své rodině si nejvíc vážím toho, že je nás hodně a držíme pospolu. Říká se: Čím víc se směješ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Církevní dětský domov Emanuel, Stará Ves Stará Ves 204, 751 07 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Zpracoval: Mgr. Jan Tomiga, ředitel 1. Identifikace zařízení 1.1 Název: Název zařízení: Církevní

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

charita záměr částka

charita záměr částka ID charita záměr částka 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Přímá pomoc 20 000,00 Kč 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Podpora provozu a vybavení Denního stacionáře pro seniory 85 000,00 Kč 7003 Oblastní

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Výroční zpráva zapsaný spolek VOLAVKA 2012. rok třetí: 2014. www.volavkaos.cz

Výroční zpráva zapsaný spolek VOLAVKA 2012. rok třetí: 2014. www.volavkaos.cz Výroční zpráva zapsaný spolek VOLAVKA 2012 rok třetí: 2014 www.volavkaos.cz tím, že budeme štědří, najdeme své Bohem dané dary a svého Bohem daného génia. Robert T. Kiyosaki OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 WILLÍK - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM Praha Vážení přátelé, Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov Zlatnická 206, 434 01 Most. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Realizační tým občanského sdružení Komunitní centrum Chánov Základní informace Stanovy Cíle činnosti Služby Aktivity Projekty Ekonomika Název sdružení: "Komunitní centrum Chánov". Právní

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva I. Mateřská škola Polička Riegrova 7, 572 01 Polička Identifikátor: 600 100 138 Zřizovatel: Město Polička, MÚ, Palackého, 572 01 Polička

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných

Výroční zpráva. Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Výroční zpráva 2013 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných 1 Výroční zpráva 2013 Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných Jednotlivé části výroční zprávy vypracovaly: PhDr. Zdenka

Více

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015 Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015 Uchazeči mají dle Výzvy k podání nabídek povinnost předložit v rámci své nabídky dokument Způsob realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN 2006 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Druhý rok střediska rané péče byl zaměřen na zkvalitňování a rozšiřování služeb pro rodiny s malými postiženými dětmi. Mnohokrát jsem se přesvědčila,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obec Babice, Pečovatelská služba Babice 687 03 Babice 594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Pomáhat, kde je třeba, má smysl. 1 OBSAH Část I. Základní údaje str. 3 Část II. Charakteristika služby str. 4-5 Část

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 22.10.2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Vážení přátelé a příznivci Vesny,

Vážení přátelé a příznivci Vesny, VESNOVINY 1/2014 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 3. 1. 2014 -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení přátelé a příznivci

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Dotazník pro Denní stacionář

Dotazník pro Denní stacionář Dotazník pro Denní stacionář Vážení rodinní příslušníci, nejdříve bychom Vás rádi informovali, proč Vám tento podrobný dotazník předkládáme. Pokud člověk trpí poruchami paměti nebo přímo některým z onemocnění

Více

Vážení představitelé měst, městysů a obcí,

Vážení představitelé měst, městysů a obcí, Vážení představitelé měst, městysů a obcí, Žďár nad Sázavou dovolte mi, abych Vám předložila zpravodaj Oblastní charity Žďár nad Sázavou, který obsahuje základní informace o jednotlivých službách naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 OBSAH ZPRÁVY: o sdružení členové sdružení a funkce akce roku 2007 správa sdružení 2007 hospodaření SDRUŽENÍ

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Základní údaje o organizaci

Základní údaje o organizaci Obsah Úvodní slovo...3 Základní údaje o organizaci...4 Profil arcidiecéze...5 Struktura arcidiecéze...6 Kronika roku 2014...7 Pastorační činnost... 20 Charitní činnost... 29 Kultura a památky... 32 Hospodaření

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti za rok 2005 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. Služby sociální

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2011 OBSAH: 1. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 2. Rok 2011 3. Orgány sdružení, zaměstnanci 4. Programová nabídka 5. Akce pro celou rodinu 6. Vzdělávací

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Rožďalovický předškoláček

Rožďalovický předškoláček 1/2014-2015 1. - 12. září 2014 Se Sluníčky, Beruškami a nejmladšími Myškami jsme v pondělí 1. 9. zahájili nový školní rok. Ve čtvrtek 4.9. přišel děti do školky pobavit klaun Pepíno. V pondělí 8.9. zasadily

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 2015.

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 2015. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Dívejme se pozorně, zda jsme nepotkali někoho, kdo zrovna potřebuje pomoc. Pevně doufáme, že budeme úspěšní, že najdeme způsob, jak pomoci bližním v nouzi, bez rozdílu národnosti, náboženství,

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

PROJEKT TALENTED CHILDREN

PROJEKT TALENTED CHILDREN PROJEKT TALENTED CHILDREN Vzdělávání nadaných dětí ve Velké Británii z pohledu účastníků studijní cesty Birmingham, 29. 6. 3. 7. 2015 PROGRAM STUDIJNÍ CESTY Den Dopoledne Odpoledne Aktivita Čas Místo Pondělí

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

1. modul: Vedení lidí

1. modul: Vedení lidí 1. modul: Vedení lidí Datum: 15.-16.1.2015 v Praze Co se dnes očekává od manažera? Jak stanovovat cíle podle metody SMART a Balanced Scorecard? Jaké jsou čtyři základní pravidla komunikace pro manažera?

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které Mgr. Dana Kroupová ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví

Více

Výroční zpráva. rok 2009

Výroční zpráva. rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené, Brno Ředitelka v roce 2009: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35,

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Hesperia Hotel, Brněnská 55, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika. KVV ČSLH Olomouckého kraje, ve spolupráci s územně sousedícími KVV ČSLH

Hesperia Hotel, Brněnská 55, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika. KVV ČSLH Olomouckého kraje, ve spolupráci s územně sousedícími KVV ČSLH Zápis ze schůze číslo 2015/16/06/01 zk Aktiv klubů a oddílů Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje Datum: středa 10. červen 2015, 15:00 hod. Místo: Hesperia Hotel, Brněnská 55,

Více

Jak podpořit neformální pečovatele. Publikace pro pracovníky veřejné správy

Jak podpořit neformální pečovatele. Publikace pro pracovníky veřejné správy Jak podpořit neformální pečovatele Publikace pro pracovníky veřejné správy Jak podpořit neformální pečovatele Publikace pro pracovníky veřejné správy Jak podpořit neformální pečovatele Publikace pro pracovníky

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Jazykovědné sdružení České republiky

Jazykovědné sdružení České republiky Jazykovědné sdružení České republiky Letenská 4, 118 51 Praha 1 tel.: 225 391 438 http://jazykovednesdruzeni.cz/ kontaktní mail: martina.smejkalova@pedf.cuni.cz Zápis z volebního valného shromáždění Jazykovědného

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra 17.číslo Zpravodaj Duben 2015 Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra Kulturní program na měsíc květen:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II.

Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. Tato příloha řeší rozpracování následujících vzdělávacích programů: 1. Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků II. 2. Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Úvodní slovo. Petr Novák. předseda Rady CESPO, o.s. V Ústí nad Labem 30.března 2012

Úvodní slovo. Petr Novák. předseda Rady CESPO, o.s. V Ústí nad Labem 30.března 2012 ÚSTÍ NAD LABEM Úvodní slovo Setkáváme se opět po roce u výroční zprávy, ve které Vás budeme informovat o všech aktivitách, které jsme uskutečnili v loňském roce a nebylo toho zrovna málo díky našim sponzorům.

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více