POUTNICKÝ PAS OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUTNICKÝ PAS OLOMOUC"

Transkript

1 POUTNICKÝ PAS OLOMOUC

2 Noc kostelů Olomouc Kostel sv. Kateřiny Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Kostel sv. Michala Kaple sv. Jana Sarkandra Kaple Nejsvětější Trojice Kostel sv. Mořice Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Husův sbor Kostel Panny Marie Sněžné Modlitebna Církve bratrské Kaple Božího milosrdenství Katedrála sv. Václava Kaple sv. Anny Kostel Českobratrské církve evangelické Pravoslavný chrám Sv. Gorazda Kostel Panny Marie Pomocné Kostel sv. Cyrila a Metoděje Bazilika Navštívení Panny Marie Biskupská kaple v arcibiskupském paláci Modlitebna Apoštolské církve Misto pro razítka 46 47

3 8 U Husova sboru nám. Národních hrdinů tř. Svobody Studentská Sokolská Slovenská 7 8. května 5 6 Horní nám. Opletalova Ostružnická Ztracená Mahlerova Michalská Žerotínovo nám. Panská 4 3 Školní Purkrabská Dobrovského nám. Republiky 9 10 Denisova1. máje Botanická zahrada Mariánská Křížkovského 11 Bezručovi sady Wurmova Václavské nám. Dómská Komenského 1. máje 17. listopadu Žižkovo nám. Husova 14 Gorazdovo nám Dolní nám. Kozí 1 Kateřínská 2 I. P. Pavlova Hraniční 16 Pionýrská 17 Cyrilometodějské nám. Cyrilská Na Trati Metodějská Erenburgova 18 nám. Sadové Dvorského

4 1 Kostel sv. Kateřiny Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka 19:00 19:30 21:00 21:30 Gotický kostel sv. Kateřiny, postavený před r spolu se zdejším původním klášterem sester dominikánek. Po r byl kostel přestavován. V r byl interiér regotizován a v r byla odkryta původní gotická okna s kamennými kružbami. Kateřinská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby:

5 2 Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Zázemí sboru a školy Prohlídka a historie školy VOŠSaT Dorkas. Cyril a Metoděj u baptistů Misie baptistů ve světě a u nás. Moderní uctívání Minikoncert chval mládeže. Filmy ze života sboru Video mapující historii našeho společenství. Povídej, naslouchám. Prostor pro vzájemné naslouchání sobě navzájem i Bohu. 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00 21:00 22:00 22:00 24:00 Stále něco na zub, pro ucho i oko Občerstvení, rozhovory, foto-kronika společenství baptistů, táborů a akcí. Sbor Bratrské jednoty baptistů působí v Olomouci od 60. let 20. století. V současné době se schází v domě Vyšší odborné školy sociální a teologické DORKAS. Tento dům zasahuje svou jižní částí až nad hradby v oblasti Bezručových sadů dříve tu stávala jako součást opevnění tzv. Blažejská brána. Blažejské nám. 9., Olomouc Nedělní bohoslužby:

6 3 Kostel sv. Michala Je to barokní stavba, jejíž tři zelené kopule hrají významnou roli v panoramatu města. Původní kaple z 12. stol. byla ve 13. stol. Nejprve přestavěna na kostel v gotickém slohu a koncem 17. stol. ve slohu barokním. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. Doprovodný program pro děti v křížové chodbě. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. Doprovodný program pro děti v křížové chodbě. Královský nástroj Varhanní hudba v podání Václava Michálka. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 Žerotínovo nám., Olomouc Nedělní bohoslužby: 7.30,

7 4 Kaple sv. Jana Sarkandra Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka 18:30 19:00 20:30 21:00 22:00 22:30 Byla postavena v r na místě městské věznice, kde byl Jan Sarkandr vyslýchán útrpným právem. V r je vybudována barokní kaple. Současnou podobu získala v r Před kaplí je fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra, od sochaře Otmara Olivy. Na hradě, Olomouc Nedělní bohoslužby:

8 5 Kaple Nejsvětější Trojice Komentované prohlídky 17:00 24:00 Sloup Nejsvětější Trojice je největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. Ve dolní části je umístěna kaple Nejsvětější Trojice. V r byl sloup zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Horní nám., Olomouc 14 15

9 6 Kostel sv. Mořice Zahájení s varhanní hudbou Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem 18:00 18:15 18:30 19:00 19:00 19:15 19:30 20:00 20:00 20:15 20:30 21:00 21:00 21:15 21:30 22:00 22:00 22:15 22:30 23:00 23:00 23:15 23:30 24:00 Chrám sv. Mořice je gotický trojlodní kostel, z přelomu 14. a 15. stol., dokončený v polovině16. stol. Naleznete zde královnu moravských varhan od mistra Michaela Englera z roku Otevřena věž kostela, krypty ul. 8. května, Olomouc Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00,

10 7 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie dominikánský Pravidelná bohoslužba (s pozvánkou k účasti na Noci kostelů) 1. skupina Prohlídka kostela a sakristie s průvodcem 2. skupina Prohlídka kláštera a klášterní zahrady s průvodcem Slovo a tón (duchovní koncert) 1. skupina Prohlídka kláštera a klášterní zahrady s průvodcem 2. skupina Prohlídka kostela a sakristie s průvodcem Slovo v tichu (večerní modlitba) Poté: Jsme tu pro Vás Zakončení s požehnáním 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 24:00 Tvoří součást klášterního komplexu, který vybudovali františkáni. Kostel byl vysvěcen v r V r jej převzali olomoučtí dominikáni. Střešní konstrukce a krovy jsou jednou z nejzachovalejších původních památek na našem území. Slovenská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: 9.30,

11 8 Husův sbor Byl postaven v r Jde o trojlodní baziliku s asymetricky umístěnou zvonicí a monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Chrám je završen kopulovou střechou s lucernou a věžičkou. V zadní části kostela je věž zakončená kalichem. Slavnostní fanfáry Žesťový nonet ZUŠ Iši Krejčího Prohlídka kolumbaria Zpřístupnění půdních prostor nad kostelem Za příznivého počasí organizovaný výstup na střechu. Loutkové divadlo pro děti (farní klubovna) Komentovaná prohlídka Pěvecký soubor z Uničova Komentovaná prohlídka Hudební divertimento studentů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc Komentovaná prohlídka Varhanní nocturno Volná prohlídka, modlitby, ztišení, možnost duchovního rozhovoru 18:00 18:30 18:00 22:00 18:00 22:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:12 22:30 23:30 U Husova sboru, Olomouc Nedělní bohoslužby:

12 9 Kostel Panny Marie Sněžné Vítejte v našem krásném barokním chrámu! Setkání s chrámovým pěveckým sborem Koncert sboru z díla světových mistrů. Historie kostela a komentovaná prohlídka Exkurze u královského nástroje Prohlídka barokního kůru a historických varhan. Královský nástroj se představuje Krátký varhanní koncert. Historie kostela a komentovaná prohlídka Exkurze u královského nástroje Prohlídka barokního kůru a historických varhan. 18:15 18:30 18:30 19:10 19:30 20:00 20:15 20:45 21:00 21:30 21:45 22:10 22:15 22:45 Byl postaven v r jako součást komplexu jezuitských školních budov. Jedná se o stavbu sálového typu s pětiosým, bohatě sochařsky zdobeným průčelím se dvěma věžemi. Portál zhotovil olomoucký kamenický mistr Václav Render. Denisova ul., Olomouc Nedělní bohoslužby:

13 10 Modlitebna Církve bratrské Touha po vlastním sboru vedla v r ke koupi objektu Matice školské. Obytnou částí je bývalý kanovnický dům ze 17. století a shromažďovací budovou je bývalá školní učebna, přistavěná ve 20 století. Prvním kazatelem se stal v r Josef Štifter z Letovic. Tvořivá dílna Možnost výroby malých upomínkových předmětů. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Chvilka hudby Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Chvilka hudby Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky. Židovské tance Workshop tradičních židovských tanců. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Tiché zastavení Chvíle ticha, meditací a modliteb. 18:00 19:30 19:30 19:45 19:45 20:30 20:45 21:00 21:15 22:00 22:00 22:45 22:45 23:00 23:00 24:00 Kavárna pro unavené poutníky Možnost malého občerstvení k načerpání nových sil. Ze života sboru Jak žije náš sbor? Prezentace fotek z bohoslužeb, táborů a akcí. Kostel z lega Každý se může připojit ke společné stavbě kostela z lega k dispozici bude mnoho tisíc kostiček. Mariánská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: Výroba záložek do knihy Každý z poutníků může někomu vyrobit záložku do knihy s biblickým veršem. 25

14 11 Kaple Božího milosrdenství Volná prohlídka kaple s možností dotazů Po celou dobu bude návštěvníkům k dispozici P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Prezentace historie kaple Pár slov o původním záměru, budování a otevření kaple. 15. zastavení 2013 Představení nového obrazu v křížové cestě. 18:00 23:00 19:00 19:30 20:00 20:30 Nachází se v areálu Arcidiecézní charity v průčelní části kanovnického domu Křížkovského č. 6. Byla posvěcena r Kapli navrhli a vyzdobili Jindřich Suchánek, Tomáš Černoušek, Jan Jemelka, Pavel Hřebíček a Tatiana Tzoumasová. Křížkovského ul., Olomouc Bohoslužby: úterý a pátek v

15 12 Katedrála sv. Václava Sv. Cyril a Metoděj přichází k nejmenším Naši nejmenší se mohou seznámit se sv. Cyrilem a Metodějem pomocí zajímavých úkolů na stanovištích. Sv. Cyril a Metoděj přichází na Velkou Moravu a zvěstují víru Slovanům. Předávají nám nejen Boží slovo, ale i poznání, že Boha můžeme chválit v rodné řeči Příchod soluňských bratří nám přiblíží divadelní představení dětí naší farnosti. Chvalme Pána v mateřštině Sv. Cyril a Metoděj byli vynikající znalci prostředí, kde působili. I díky nim dnes chválíme Pána v jazyce, kterým hovoříme a způsobem, jež je nám blízký. Mládež naší farnosti vám přiblíží písně, které obvykle znějí při mších zejména pro děti a mládež. Musica variata Hudební uskupení pod vedením paní Květy Fridrichové nás uvede do světa barokní hudby. Štafetová prohlídka Katedrálu si můžete projít i po vlastní ose. Na vybraných stanovištích Vás průvodci seznámí se zajímavými místy chrámu. Varhany a zpěv ať znějí V podání Marie Maňákové a Pavly Vejmelkové zazní skladby pro varhany a zpěv. Nebe a země se setkávají při liturgii. Východní křesťané pozemskou liturgii vnímají jako zrcadlo nebeské Pěvecký sbor Carmen nás uvede do zpěvů východní liturgie a nezapomene ani na soluňské bratry, sv. Cyrila a Metoděje, kteří nám slovanskou liturgii přinesli. Štafetová prohlídka Na vybraných místech katedrály Vás budou očekávat průvodci, kteří Vás rádi blíže seznámí s historií. Loučíme se s Vámi Zbyněk Štěpánek se hrou na varhany rozloučí s Nocí kostelů. 16:00 17:50 18:00 18:20 18:30 19:00 19:10 19:40 19:50 20:15 20:20 20:50 21:00 21:30 21:40 22:40 22:50 23:10 Počátky spadají do 1. poloviny 12. stol., kdy zde stála románská bazilika. Na přelomu 13. a 14. stol. byly provedeny výrazné gotické úpravy. Prošla několika přestavbami, na konci 19. stol. dostala podobu novogotické katedrály. Hlavní věž měří více než 100 metrů. Václavské nám., Olomouc Nedělní bohoslužby: 8.00, Jižní věž Vás zve ke zvonu sv. Václava! Sv. Cyril a Metoděj v katedrále V chórové kapli sv. Cyrila a Metoděje budete moci shlédnout fotoprojekci grafik s portréty i motivy ze života, díla i odkazu soluňských bratří, svatých Cyrila a Metoděje. Liturgický oděv a čas je název komentované výstavy v kryptě. 29

16 13 Kaple sv. Anny Svatá liturgie Řeckokatolická farnost Olomouc návštěvníky srdečně zve na Svatou liturgii podle byzantsko-slovanského obřadu. Vysluhována bude v církevněslovanském jazyce, který k nám přinesli i soluňští bratři, sv. Cyril a Metoděj. Svatí Cyril a Metoděj Letos si připomínáme výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jaké dědictví nám soluňští bratři zanechali? Mohou oslovit i dnešního člověka? Přednáška Vám napoví Ikony Ikony obrazy křesťanského Východu. Nabízí pouze umění nebo dávají poznat víc? Dozvíte se v přednášce 18:00 19:15 19:30 20:15 20:30 21:15 Původně raně gotická stavba, postavená po r Původní kaple byla mezi r přestavěna pro vzácný přemyslovský relikviář paži sv. Anny, získaný po zavraždění krále Václava III. r v Olomouci. V r byla ukončena její celková přestavba v manýristickém duchu. Václavské nám., Olomouc Bohoslužby: pondělí sobota v

17 14 Kostel Českobratrské církve evangelické Byl postaven podle návrhu mnichovského architekta Otto Kuhlmanna ve válečných letech a otevřen byl až v r Interiér kostela byl obnoven v letech Troubení z věže kostela Slovo na zahájení Br. kurátor Ing. Jan Matějka. Hrají a zpívají studenti Konzervatoře Evangelické akademie Zpívejte s námi Blok křesťanských písní hudební skupiny Bohdana Gallata, při kterém si mohou zazpívat i návštěvníci Noci kostelů. Slovanský překlad Bible v 9. století Prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Individuální prohlídka kostela rozhovory Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá Pěvecký sbor Zpěvokol. Biblické slovo S. farářka Mgr. Jana Rumlová. Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá Pěvecký sbor Zpěvokol. Zpívejte s námi Blok křesťanských písní hudební skupiny Bohdana Gallata, při kterém si mohou zazpívat i návštěvníci Noci kostelů. Individuální prohlídka kostela rozhovory Někdo mě vede za ruku Písně z evangelického zpěvníku. Modlitba Na závěr večera s. Jana Hojná. V dolních sálech: Výstava k Roku Bible: Bible a biblické pomůcky S výkladem pro zájemce. Pořad o J. A. Komenském na DVD ThDr. Josef Hromádka možnost rozhovoru. Program pro děti s tématem Rok bible :00 18:10 18:10 18:20 18:20 18:50 19:00 19:30 19:30 20:10 20:10 20:30 20:30 21:00 21:00 21:20 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 23:00 23:30 23:30 24:00 18:00 22:00 Husova, Olomouc Nedělní bohoslužby:

18 15 Pravoslavný chrám Sv. Gorazda Pravoslavný kostel bude otevřený s možností prohlídky a zodpovězení dotazů Večerní bohoslužba se zpěvy a modlitbami 17:00 23:00 18:00 18:45 Chrám je volně stojící, symetrická a členitá stavba. Vrcholí osmibokou věží, zakončenou cibulovitou pozlacenou bání s křížem. Nad vstupem je v nice olej na plechu - obraz sv. Gorazda, ve stěně zvonice nad chrámovou předsíní je obraz Bohorodičky. Kostel byl postavený v r Gorazdovo nám., Olomouc Nedělní bohoslužby:

19 16 Kostel Panny Marie Pomocné Olomouc Nová Ulice Mše svatá Doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.: Historie Fakultní nemocnice Olomouc Malý varhanní koncert - varhaník V. Fujerík Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.: Sv. Albert Chmielowski revolucionář a novoulický vězeň Novoulická schóla: Křesťanské zpěvy mladých Společná meditace Zakončení večera 18:00 19:00 19:45 20:30 21:00 21:30 22:00 Byl postaven r Z původního kostela, stojícího blíže městu, se zachoval oltářní obraz Panny Marie, mramorová kropenka a křtitelnice. Věž byla přistavěna r Jeden ze zvonů nese letopočet 1520, druhý Kolem kostela byl hřbitov, kde se pochovávalo do r ul. I. P. Pavlova, Olomouc Nedělní bohoslužby:

20 17 Kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc Hejčín Mše svatá Oficiální zahájení Noci kostelů 2013 v Olomouci Pásmo četby z literárního díla soluňských bratří Proglas, Zákon sudnyj ljudem, Panonské legendy) prokládané hudbou staroslověnské zpěvy, varhany a flétna, kytarový soubor ZUŠ Iši Krejčího Olomouc. Cyrilometodějská hra pro děti Noční modlitba Fotoprojekce týkající se života, díla a odkazu sv. Cyrila a Metoděje Modlitba u sv. Cyrila a Metoděje 17:00 18:00 18:30 21:00 18:30 21:00 22:45 23:00 18:30 22:45 18:30 22:45 Je postaven ve stylu neoklasicizující moderny, vysvěcen r Věž je vysoká 65 m, kříž na vrcholu věže je 8 m. Bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje na průčelí věže, sochy na bočních oltářích, sochy v kapli Panny Marie a reliéfy vytvořil sochař Julius Pelikán. Cyrilometodějské nám., Olomouc Hejčín Nedělní bohoslužby: 7.00, Změna programu vyhrazena. Aktuální program na 39

21 18 Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku Mše svatá Kytarová schola 18:00 18:50 19:00 19:30 Komentovaná prohlídka baziliky 19:30 20:00 Varhany a flétny 20:00 20:30 Kytarová schola 20:30 21:00 Komentovaná prohlídka baziliky 21:00 21:30 Varhany a flétny 21:30 22:00 Kytarová schola 22:00 22:30 Komentovaná prohlídka baziliky 22:30 23:00 Varhany a flétny 23:00 23:30 Modlitba a požehnání 23:30 24:00 Zakončení celého večera modlitbou se zpěvy z Taizé Byla vystavěna v r jako poutní místo olomouckého premonstrátského opatství Klášterní Hradisko. Hlavním architektem byl Giovanni Pietro Tencalla. Svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou patří chrám mezi mimořádně zdařilé barokní stavby. Po celý večer také (od 19 hod.): prohlídka muzea výstup ke zvonům vyhlídka z věže výstava ornátů čtení z Bible soutěž pro děti návštěva u poustevníka ochutnávka vína (od 21:00) a další Olomouc sv. Kopeček Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10:30,

22 19 Biskupská kaple P. Marie v arcibiskupském paláci Komentované prohlídky 18:00 21:00 Barokní kaple z r s valenou klenbou je opatřena původní, bohatě plastickou štukovou výzdobou, která je dílem italských umělců. Nad oltářem je zavěšena kopie známého římského obrazu malíře Carla Dolciho. Arcibiskupský palác, Wurmova ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: 42 43

23 20 Modlitebna Apoštolské církve Něco na začátek Přivítání, představení sboru. Malý koncert Soudobé křesťanské chvály. Jak a čím žijeme Prezentace fotografií, modlitby, čtení z Bible. Film Setkání I to se vám může stát. Jak a čím žijeme Prezentace fotografií, modlitby, čtení z Bible. 18:00 18:30 18:30 20:00 20:00 21:00 21:00 22:45 22:45 24:00 Vstup od zast. tram č. 4 Pavlovická Budova bývalé sokolovny s navazujícím činžovním domem byla zakoupena z vlastních prostředků v r Poté byly prostory postupně adaptovány na modlitebnu s bezbariérovým přístupem, předsálí a dvě klubovny. U Podjezdu 12, Olomouc-Pavlovičky Nedělní bohoslužby:

24 Místo pro razítka:

25 Vážení návštěvníci! Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování po olomouckých kostelech, kaplích, sborech a modlitebnách. Na začátku brožury najdete mapu s vyznačením kostelů a modliteben, které pro Vás otevřely svoje brány a nabídnou Vám bohatý program prohlídek architektonických skvostů, sakrálních prostor, liturgických předmětů, koncertů, hudebních vystoupení, účast na bohoslužbách, duchovním programu, tvořivých dílnách pro děti i dospělé, seznámí Vás se životem farností a sborů a nabídnou mnoho dalšího zajímavého. V letošním roce Vás zveme k návštěvě 20-ti kostelů, kaplí, sborů a modliteben v Olomouci. Při jejich návštěvě můžete požádat o pamětní razítko do Vašeho POUTNICKÉ- HO PASU. Pokud získáte všechna razítka (můžete ještě i v průběhu června), obdržíte na Turistickém centru v Arcibiskupském paláci CERTIFIKÁT POUTNÍKA. Přejeme Vám radostné putování! Záštitu nad Nocí kostelů 2013 převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Martin Novotný, primátor Statutárního města Olomouce, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtman Pardubického kraje, MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova, a další starostové měst a obcí olomoucké arcidiecéze Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého, Zlínského kraje a Pardubického kraje, Statutárního města Olomouce, Statutárního města Zlína a Statutárního města Prostějova