POUTNICKÝ PAS OLOMOUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUTNICKÝ PAS OLOMOUC"

Transkript

1 POUTNICKÝ PAS OLOMOUC

2 Noc kostelů Olomouc Kostel sv. Kateřiny Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Kostel sv. Michala Kaple sv. Jana Sarkandra Kaple Nejsvětější Trojice Kostel sv. Mořice Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Husův sbor Kostel Panny Marie Sněžné Modlitebna Církve bratrské Kaple Božího milosrdenství Katedrála sv. Václava Kaple sv. Anny Kostel Českobratrské církve evangelické Pravoslavný chrám Sv. Gorazda Kostel Panny Marie Pomocné Kostel sv. Cyrila a Metoděje Bazilika Navštívení Panny Marie Biskupská kaple v arcibiskupském paláci Modlitebna Apoštolské církve Misto pro razítka 46 47

3 8 U Husova sboru nám. Národních hrdinů tř. Svobody Studentská Sokolská Slovenská 7 8. května 5 6 Horní nám. Opletalova Ostružnická Ztracená Mahlerova Michalská Žerotínovo nám. Panská 4 3 Školní Purkrabská Dobrovského nám. Republiky 9 10 Denisova1. máje Botanická zahrada Mariánská Křížkovského 11 Bezručovi sady Wurmova Václavské nám. Dómská Komenského 1. máje 17. listopadu Žižkovo nám. Husova 14 Gorazdovo nám Dolní nám. Kozí 1 Kateřínská 2 I. P. Pavlova Hraniční 16 Pionýrská 17 Cyrilometodějské nám. Cyrilská Na Trati Metodějská Erenburgova 18 nám. Sadové Dvorského

4 1 Kostel sv. Kateřiny Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka 19:00 19:30 21:00 21:30 Gotický kostel sv. Kateřiny, postavený před r spolu se zdejším původním klášterem sester dominikánek. Po r byl kostel přestavován. V r byl interiér regotizován a v r byla odkryta původní gotická okna s kamennými kružbami. Kateřinská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby:

5 2 Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Zázemí sboru a školy Prohlídka a historie školy VOŠSaT Dorkas. Cyril a Metoděj u baptistů Misie baptistů ve světě a u nás. Moderní uctívání Minikoncert chval mládeže. Filmy ze života sboru Video mapující historii našeho společenství. Povídej, naslouchám. Prostor pro vzájemné naslouchání sobě navzájem i Bohu. 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00 21:00 22:00 22:00 24:00 Stále něco na zub, pro ucho i oko Občerstvení, rozhovory, foto-kronika společenství baptistů, táborů a akcí. Sbor Bratrské jednoty baptistů působí v Olomouci od 60. let 20. století. V současné době se schází v domě Vyšší odborné školy sociální a teologické DORKAS. Tento dům zasahuje svou jižní částí až nad hradby v oblasti Bezručových sadů dříve tu stávala jako součást opevnění tzv. Blažejská brána. Blažejské nám. 9., Olomouc Nedělní bohoslužby:

6 3 Kostel sv. Michala Je to barokní stavba, jejíž tři zelené kopule hrají významnou roli v panoramatu města. Původní kaple z 12. stol. byla ve 13. stol. Nejprve přestavěna na kostel v gotickém slohu a koncem 17. stol. ve slohu barokním. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. Doprovodný program pro děti v křížové chodbě. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. Doprovodný program pro děti v křížové chodbě. Královský nástroj Varhanní hudba v podání Václava Michálka. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 Žerotínovo nám., Olomouc Nedělní bohoslužby: 7.30,

7 4 Kaple sv. Jana Sarkandra Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka 18:30 19:00 20:30 21:00 22:00 22:30 Byla postavena v r na místě městské věznice, kde byl Jan Sarkandr vyslýchán útrpným právem. V r je vybudována barokní kaple. Současnou podobu získala v r Před kaplí je fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra, od sochaře Otmara Olivy. Na hradě, Olomouc Nedělní bohoslužby:

8 5 Kaple Nejsvětější Trojice Komentované prohlídky 17:00 24:00 Sloup Nejsvětější Trojice je největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. Ve dolní části je umístěna kaple Nejsvětější Trojice. V r byl sloup zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Horní nám., Olomouc 14 15

9 6 Kostel sv. Mořice Zahájení s varhanní hudbou Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem 18:00 18:15 18:30 19:00 19:00 19:15 19:30 20:00 20:00 20:15 20:30 21:00 21:00 21:15 21:30 22:00 22:00 22:15 22:30 23:00 23:00 23:15 23:30 24:00 Chrám sv. Mořice je gotický trojlodní kostel, z přelomu 14. a 15. stol., dokončený v polovině16. stol. Naleznete zde královnu moravských varhan od mistra Michaela Englera z roku Otevřena věž kostela, krypty ul. 8. května, Olomouc Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00,

10 7 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie dominikánský Pravidelná bohoslužba (s pozvánkou k účasti na Noci kostelů) 1. skupina Prohlídka kostela a sakristie s průvodcem 2. skupina Prohlídka kláštera a klášterní zahrady s průvodcem Slovo a tón (duchovní koncert) 1. skupina Prohlídka kláštera a klášterní zahrady s průvodcem 2. skupina Prohlídka kostela a sakristie s průvodcem Slovo v tichu (večerní modlitba) Poté: Jsme tu pro Vás Zakončení s požehnáním 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 24:00 Tvoří součást klášterního komplexu, který vybudovali františkáni. Kostel byl vysvěcen v r V r jej převzali olomoučtí dominikáni. Střešní konstrukce a krovy jsou jednou z nejzachovalejších původních památek na našem území. Slovenská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: 9.30,

11 8 Husův sbor Byl postaven v r Jde o trojlodní baziliku s asymetricky umístěnou zvonicí a monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Chrám je završen kopulovou střechou s lucernou a věžičkou. V zadní části kostela je věž zakončená kalichem. Slavnostní fanfáry Žesťový nonet ZUŠ Iši Krejčího Prohlídka kolumbaria Zpřístupnění půdních prostor nad kostelem Za příznivého počasí organizovaný výstup na střechu. Loutkové divadlo pro děti (farní klubovna) Komentovaná prohlídka Pěvecký soubor z Uničova Komentovaná prohlídka Hudební divertimento studentů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc Komentovaná prohlídka Varhanní nocturno Volná prohlídka, modlitby, ztišení, možnost duchovního rozhovoru 18:00 18:30 18:00 22:00 18:00 22:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:12 22:30 23:30 U Husova sboru, Olomouc Nedělní bohoslužby:

12 9 Kostel Panny Marie Sněžné Vítejte v našem krásném barokním chrámu! Setkání s chrámovým pěveckým sborem Koncert sboru z díla světových mistrů. Historie kostela a komentovaná prohlídka Exkurze u královského nástroje Prohlídka barokního kůru a historických varhan. Královský nástroj se představuje Krátký varhanní koncert. Historie kostela a komentovaná prohlídka Exkurze u královského nástroje Prohlídka barokního kůru a historických varhan. 18:15 18:30 18:30 19:10 19:30 20:00 20:15 20:45 21:00 21:30 21:45 22:10 22:15 22:45 Byl postaven v r jako součást komplexu jezuitských školních budov. Jedná se o stavbu sálového typu s pětiosým, bohatě sochařsky zdobeným průčelím se dvěma věžemi. Portál zhotovil olomoucký kamenický mistr Václav Render. Denisova ul., Olomouc Nedělní bohoslužby:

13 10 Modlitebna Církve bratrské Touha po vlastním sboru vedla v r ke koupi objektu Matice školské. Obytnou částí je bývalý kanovnický dům ze 17. století a shromažďovací budovou je bývalá školní učebna, přistavěná ve 20 století. Prvním kazatelem se stal v r Josef Štifter z Letovic. Tvořivá dílna Možnost výroby malých upomínkových předmětů. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Chvilka hudby Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Chvilka hudby Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky. Židovské tance Workshop tradičních židovských tanců. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Tiché zastavení Chvíle ticha, meditací a modliteb. 18:00 19:30 19:30 19:45 19:45 20:30 20:45 21:00 21:15 22:00 22:00 22:45 22:45 23:00 23:00 24:00 Kavárna pro unavené poutníky Možnost malého občerstvení k načerpání nových sil. Ze života sboru Jak žije náš sbor? Prezentace fotek z bohoslužeb, táborů a akcí. Kostel z lega Každý se může připojit ke společné stavbě kostela z lega k dispozici bude mnoho tisíc kostiček. Mariánská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: Výroba záložek do knihy Každý z poutníků může někomu vyrobit záložku do knihy s biblickým veršem. 25

14 11 Kaple Božího milosrdenství Volná prohlídka kaple s možností dotazů Po celou dobu bude návštěvníkům k dispozici P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Prezentace historie kaple Pár slov o původním záměru, budování a otevření kaple. 15. zastavení 2013 Představení nového obrazu v křížové cestě. 18:00 23:00 19:00 19:30 20:00 20:30 Nachází se v areálu Arcidiecézní charity v průčelní části kanovnického domu Křížkovského č. 6. Byla posvěcena r Kapli navrhli a vyzdobili Jindřich Suchánek, Tomáš Černoušek, Jan Jemelka, Pavel Hřebíček a Tatiana Tzoumasová. Křížkovského ul., Olomouc Bohoslužby: úterý a pátek v

15 12 Katedrála sv. Václava Sv. Cyril a Metoděj přichází k nejmenším Naši nejmenší se mohou seznámit se sv. Cyrilem a Metodějem pomocí zajímavých úkolů na stanovištích. Sv. Cyril a Metoděj přichází na Velkou Moravu a zvěstují víru Slovanům. Předávají nám nejen Boží slovo, ale i poznání, že Boha můžeme chválit v rodné řeči Příchod soluňských bratří nám přiblíží divadelní představení dětí naší farnosti. Chvalme Pána v mateřštině Sv. Cyril a Metoděj byli vynikající znalci prostředí, kde působili. I díky nim dnes chválíme Pána v jazyce, kterým hovoříme a způsobem, jež je nám blízký. Mládež naší farnosti vám přiblíží písně, které obvykle znějí při mších zejména pro děti a mládež. Musica variata Hudební uskupení pod vedením paní Květy Fridrichové nás uvede do světa barokní hudby. Štafetová prohlídka Katedrálu si můžete projít i po vlastní ose. Na vybraných stanovištích Vás průvodci seznámí se zajímavými místy chrámu. Varhany a zpěv ať znějí V podání Marie Maňákové a Pavly Vejmelkové zazní skladby pro varhany a zpěv. Nebe a země se setkávají při liturgii. Východní křesťané pozemskou liturgii vnímají jako zrcadlo nebeské Pěvecký sbor Carmen nás uvede do zpěvů východní liturgie a nezapomene ani na soluňské bratry, sv. Cyrila a Metoděje, kteří nám slovanskou liturgii přinesli. Štafetová prohlídka Na vybraných místech katedrály Vás budou očekávat průvodci, kteří Vás rádi blíže seznámí s historií. Loučíme se s Vámi Zbyněk Štěpánek se hrou na varhany rozloučí s Nocí kostelů. 16:00 17:50 18:00 18:20 18:30 19:00 19:10 19:40 19:50 20:15 20:20 20:50 21:00 21:30 21:40 22:40 22:50 23:10 Počátky spadají do 1. poloviny 12. stol., kdy zde stála románská bazilika. Na přelomu 13. a 14. stol. byly provedeny výrazné gotické úpravy. Prošla několika přestavbami, na konci 19. stol. dostala podobu novogotické katedrály. Hlavní věž měří více než 100 metrů. Václavské nám., Olomouc Nedělní bohoslužby: 8.00, Jižní věž Vás zve ke zvonu sv. Václava! Sv. Cyril a Metoděj v katedrále V chórové kapli sv. Cyrila a Metoděje budete moci shlédnout fotoprojekci grafik s portréty i motivy ze života, díla i odkazu soluňských bratří, svatých Cyrila a Metoděje. Liturgický oděv a čas je název komentované výstavy v kryptě. 29

16 13 Kaple sv. Anny Svatá liturgie Řeckokatolická farnost Olomouc návštěvníky srdečně zve na Svatou liturgii podle byzantsko-slovanského obřadu. Vysluhována bude v církevněslovanském jazyce, který k nám přinesli i soluňští bratři, sv. Cyril a Metoděj. Svatí Cyril a Metoděj Letos si připomínáme výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jaké dědictví nám soluňští bratři zanechali? Mohou oslovit i dnešního člověka? Přednáška Vám napoví Ikony Ikony obrazy křesťanského Východu. Nabízí pouze umění nebo dávají poznat víc? Dozvíte se v přednášce 18:00 19:15 19:30 20:15 20:30 21:15 Původně raně gotická stavba, postavená po r Původní kaple byla mezi r přestavěna pro vzácný přemyslovský relikviář paži sv. Anny, získaný po zavraždění krále Václava III. r v Olomouci. V r byla ukončena její celková přestavba v manýristickém duchu. Václavské nám., Olomouc Bohoslužby: pondělí sobota v

17 14 Kostel Českobratrské církve evangelické Byl postaven podle návrhu mnichovského architekta Otto Kuhlmanna ve válečných letech a otevřen byl až v r Interiér kostela byl obnoven v letech Troubení z věže kostela Slovo na zahájení Br. kurátor Ing. Jan Matějka. Hrají a zpívají studenti Konzervatoře Evangelické akademie Zpívejte s námi Blok křesťanských písní hudební skupiny Bohdana Gallata, při kterém si mohou zazpívat i návštěvníci Noci kostelů. Slovanský překlad Bible v 9. století Prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Individuální prohlídka kostela rozhovory Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá Pěvecký sbor Zpěvokol. Biblické slovo S. farářka Mgr. Jana Rumlová. Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá Pěvecký sbor Zpěvokol. Zpívejte s námi Blok křesťanských písní hudební skupiny Bohdana Gallata, při kterém si mohou zazpívat i návštěvníci Noci kostelů. Individuální prohlídka kostela rozhovory Někdo mě vede za ruku Písně z evangelického zpěvníku. Modlitba Na závěr večera s. Jana Hojná. V dolních sálech: Výstava k Roku Bible: Bible a biblické pomůcky S výkladem pro zájemce. Pořad o J. A. Komenském na DVD ThDr. Josef Hromádka možnost rozhovoru. Program pro děti s tématem Rok bible :00 18:10 18:10 18:20 18:20 18:50 19:00 19:30 19:30 20:10 20:10 20:30 20:30 21:00 21:00 21:20 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 23:00 23:30 23:30 24:00 18:00 22:00 Husova, Olomouc Nedělní bohoslužby:

18 15 Pravoslavný chrám Sv. Gorazda Pravoslavný kostel bude otevřený s možností prohlídky a zodpovězení dotazů Večerní bohoslužba se zpěvy a modlitbami 17:00 23:00 18:00 18:45 Chrám je volně stojící, symetrická a členitá stavba. Vrcholí osmibokou věží, zakončenou cibulovitou pozlacenou bání s křížem. Nad vstupem je v nice olej na plechu - obraz sv. Gorazda, ve stěně zvonice nad chrámovou předsíní je obraz Bohorodičky. Kostel byl postavený v r Gorazdovo nám., Olomouc Nedělní bohoslužby:

19 16 Kostel Panny Marie Pomocné Olomouc Nová Ulice Mše svatá Doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.: Historie Fakultní nemocnice Olomouc Malý varhanní koncert - varhaník V. Fujerík Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.: Sv. Albert Chmielowski revolucionář a novoulický vězeň Novoulická schóla: Křesťanské zpěvy mladých Společná meditace Zakončení večera 18:00 19:00 19:45 20:30 21:00 21:30 22:00 Byl postaven r Z původního kostela, stojícího blíže městu, se zachoval oltářní obraz Panny Marie, mramorová kropenka a křtitelnice. Věž byla přistavěna r Jeden ze zvonů nese letopočet 1520, druhý Kolem kostela byl hřbitov, kde se pochovávalo do r ul. I. P. Pavlova, Olomouc Nedělní bohoslužby:

20 17 Kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc Hejčín Mše svatá Oficiální zahájení Noci kostelů 2013 v Olomouci Pásmo četby z literárního díla soluňských bratří Proglas, Zákon sudnyj ljudem, Panonské legendy) prokládané hudbou staroslověnské zpěvy, varhany a flétna, kytarový soubor ZUŠ Iši Krejčího Olomouc. Cyrilometodějská hra pro děti Noční modlitba Fotoprojekce týkající se života, díla a odkazu sv. Cyrila a Metoděje Modlitba u sv. Cyrila a Metoděje 17:00 18:00 18:30 21:00 18:30 21:00 22:45 23:00 18:30 22:45 18:30 22:45 Je postaven ve stylu neoklasicizující moderny, vysvěcen r Věž je vysoká 65 m, kříž na vrcholu věže je 8 m. Bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje na průčelí věže, sochy na bočních oltářích, sochy v kapli Panny Marie a reliéfy vytvořil sochař Julius Pelikán. Cyrilometodějské nám., Olomouc Hejčín Nedělní bohoslužby: 7.00, Změna programu vyhrazena. Aktuální program na

21 18 Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku Mše svatá Kytarová schola 18:00 18:50 19:00 19:30 Komentovaná prohlídka baziliky 19:30 20:00 Varhany a flétny 20:00 20:30 Kytarová schola 20:30 21:00 Komentovaná prohlídka baziliky 21:00 21:30 Varhany a flétny 21:30 22:00 Kytarová schola 22:00 22:30 Komentovaná prohlídka baziliky 22:30 23:00 Varhany a flétny 23:00 23:30 Modlitba a požehnání 23:30 24:00 Zakončení celého večera modlitbou se zpěvy z Taizé Byla vystavěna v r jako poutní místo olomouckého premonstrátského opatství Klášterní Hradisko. Hlavním architektem byl Giovanni Pietro Tencalla. Svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou patří chrám mezi mimořádně zdařilé barokní stavby. Po celý večer také (od 19 hod.): prohlídka muzea výstup ke zvonům vyhlídka z věže výstava ornátů čtení z Bible soutěž pro děti návštěva u poustevníka ochutnávka vína (od 21:00) a další Olomouc sv. Kopeček Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10:30,

22 19 Biskupská kaple P. Marie v arcibiskupském paláci Komentované prohlídky 18:00 21:00 Barokní kaple z r s valenou klenbou je opatřena původní, bohatě plastickou štukovou výzdobou, která je dílem italských umělců. Nad oltářem je zavěšena kopie známého římského obrazu malíře Carla Dolciho. Arcibiskupský palác, Wurmova ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: 42 43

23 20 Modlitebna Apoštolské církve Něco na začátek Přivítání, představení sboru. Malý koncert Soudobé křesťanské chvály. Jak a čím žijeme Prezentace fotografií, modlitby, čtení z Bible. Film Setkání I to se vám může stát. Jak a čím žijeme Prezentace fotografií, modlitby, čtení z Bible. 18:00 18:30 18:30 20:00 20:00 21:00 21:00 22:45 22:45 24:00 Vstup od zast. tram č. 4 Pavlovická Budova bývalé sokolovny s navazujícím činžovním domem byla zakoupena z vlastních prostředků v r Poté byly prostory postupně adaptovány na modlitebnu s bezbariérovým přístupem, předsálí a dvě klubovny. U Podjezdu 12, Olomouc-Pavlovičky Nedělní bohoslužby:

24 Místo pro razítka:

25 Vážení návštěvníci! Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování po olomouckých kostelech, kaplích, sborech a modlitebnách. Na začátku brožury najdete mapu s vyznačením kostelů a modliteben, které pro Vás otevřely svoje brány a nabídnou Vám bohatý program prohlídek architektonických skvostů, sakrálních prostor, liturgických předmětů, koncertů, hudebních vystoupení, účast na bohoslužbách, duchovním programu, tvořivých dílnách pro děti i dospělé, seznámí Vás se životem farností a sborů a nabídnou mnoho dalšího zajímavého. V letošním roce Vás zveme k návštěvě 20-ti kostelů, kaplí, sborů a modliteben v Olomouci. Při jejich návštěvě můžete požádat o pamětní razítko do Vašeho POUTNICKÉ- HO PASU. Pokud získáte všechna razítka (můžete ještě i v průběhu června), obdržíte na Turistickém centru v Arcibiskupském paláci CERTIFIKÁT POUTNÍKA. Přejeme Vám radostné putování! Záštitu nad Nocí kostelů 2013 převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Martin Novotný, primátor Statutárního města Olomouce, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtman Pardubického kraje, MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova, a další starostové měst a obcí olomoucké arcidiecéze Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého, Zlínského kraje a Pardubického kraje, Statutárního města Olomouce, Statutárního města Zlína a Statutárního města Prostějova

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Kostel Korandova sboru v Plzni

Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni je skryt za sborovým domem na Anglickém nábřeží. Obě budovy tvoří jeden architektonický celek. Patří k nejvýznamnějším

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Dominik Duka OP kardinál Miloslav Vlk

Dominik Duka OP kardinál Miloslav Vlk Slovo úvodem Noc kostelů proběhne letos 28. května 2010 také v pražské arcidiecézi. Vítám tuto aktivitu s otevřenou náručí pro ty, kteří najdou poprvé cestu do kostela, pro ty, kteří vykročí ze svých kolejí

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015

Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko zájezd 12. 5. 16. 5. 2015 Toskánsko je domovem světově proslulých turistických ikon, láká návštěvníky již od dob, kdy se zde usadili Etruskové. Malebná krajina se středověkými pevnostmi na vršcích

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 11. Baroko. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 11 Baroko Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 11. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

Vzdělání, kultura, společenství

Vzdělání, kultura, společenství Vzdělání, kultura, společenství Školní rok 2013/2014 1 Brozura A5.indd 1 Brozura A5.indd 2 Milí přátelé, rádi bychom Vám přiblížili činnost občanského sdružení Centrum svaté Zdislavy, které v Jablonném

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Jubilejní 10. ročník Festivalu muzejních nocí odstartuje v pátek 16. května ve Zlíně

Jubilejní 10. ročník Festivalu muzejních nocí odstartuje v pátek 16. května ve Zlíně TISKOVÁ ZPRÁVA 13. května 2014 Jubilejní 10. ročník Festivalu muzejních nocí odstartuje v pátek 16. května ve Zlíně Muzejní noci patří ve velkých evropských metropolích i ostatních městech již řadu let

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013

LETNÍ ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST 2013 Něco málo o Mladé Boleslavi - historie Nejstarší doložená historie sahá asi do poloviny 10.století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

50 let zimního stanování v Čechách 8. 11. prosince Připomínáme na akci 50 let zimního stanování ve dnech 8. 11. prosince. Je to nejstarší zimní Při této příležitosti bude pořádán koncert Českolipského

Více

Školní výlet - 16. června 2015 IX. třídy

Školní výlet - 16. června 2015 IX. třídy Školní výlet - 16. června 2015 IX. třídy Je úterý 16. června 2015 sedm hodin ráno, polojasno, pravděpodobnost srážek 0%, vlhkost 58%, předpoklad pociťované teploty maximálně +22 stupňů a s touto předpovědí

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více