POUTNICKÝ PAS OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUTNICKÝ PAS OLOMOUC"

Transkript

1 POUTNICKÝ PAS OLOMOUC

2 Noc kostelů Olomouc Kostel sv. Kateřiny Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Kostel sv. Michala Kaple sv. Jana Sarkandra Kaple Nejsvětější Trojice Kostel sv. Mořice Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Husův sbor Kostel Panny Marie Sněžné Modlitebna Církve bratrské Kaple Božího milosrdenství Katedrála sv. Václava Kaple sv. Anny Kostel Českobratrské církve evangelické Pravoslavný chrám Sv. Gorazda Kostel Panny Marie Pomocné Kostel sv. Cyrila a Metoděje Bazilika Navštívení Panny Marie Biskupská kaple v arcibiskupském paláci Modlitebna Apoštolské církve Misto pro razítka 46 47

3 8 U Husova sboru nám. Národních hrdinů tř. Svobody Studentská Sokolská Slovenská 7 8. května 5 6 Horní nám. Opletalova Ostružnická Ztracená Mahlerova Michalská Žerotínovo nám. Panská 4 3 Školní Purkrabská Dobrovského nám. Republiky 9 10 Denisova1. máje Botanická zahrada Mariánská Křížkovského 11 Bezručovi sady Wurmova Václavské nám. Dómská Komenského 1. máje 17. listopadu Žižkovo nám. Husova 14 Gorazdovo nám Dolní nám. Kozí 1 Kateřínská 2 I. P. Pavlova Hraniční 16 Pionýrská 17 Cyrilometodějské nám. Cyrilská Na Trati Metodějská Erenburgova 18 nám. Sadové Dvorského

4 1 Kostel sv. Kateřiny Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka 19:00 19:30 21:00 21:30 Gotický kostel sv. Kateřiny, postavený před r spolu se zdejším původním klášterem sester dominikánek. Po r byl kostel přestavován. V r byl interiér regotizován a v r byla odkryta původní gotická okna s kamennými kružbami. Kateřinská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby:

5 2 Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Zázemí sboru a školy Prohlídka a historie školy VOŠSaT Dorkas. Cyril a Metoděj u baptistů Misie baptistů ve světě a u nás. Moderní uctívání Minikoncert chval mládeže. Filmy ze života sboru Video mapující historii našeho společenství. Povídej, naslouchám. Prostor pro vzájemné naslouchání sobě navzájem i Bohu. 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00 21:00 22:00 22:00 24:00 Stále něco na zub, pro ucho i oko Občerstvení, rozhovory, foto-kronika společenství baptistů, táborů a akcí. Sbor Bratrské jednoty baptistů působí v Olomouci od 60. let 20. století. V současné době se schází v domě Vyšší odborné školy sociální a teologické DORKAS. Tento dům zasahuje svou jižní částí až nad hradby v oblasti Bezručových sadů dříve tu stávala jako součást opevnění tzv. Blažejská brána. Blažejské nám. 9., Olomouc Nedělní bohoslužby:

6 3 Kostel sv. Michala Je to barokní stavba, jejíž tři zelené kopule hrají významnou roli v panoramatu města. Původní kaple z 12. stol. byla ve 13. stol. Nejprve přestavěna na kostel v gotickém slohu a koncem 17. stol. ve slohu barokním. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. Doprovodný program pro děti v křížové chodbě. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. Doprovodný program pro děti v křížové chodbě. Královský nástroj Varhanní hudba v podání Václava Michálka. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 Žerotínovo nám., Olomouc Nedělní bohoslužby: 7.30,

7 4 Kaple sv. Jana Sarkandra Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka 18:30 19:00 20:30 21:00 22:00 22:30 Byla postavena v r na místě městské věznice, kde byl Jan Sarkandr vyslýchán útrpným právem. V r je vybudována barokní kaple. Současnou podobu získala v r Před kaplí je fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra, od sochaře Otmara Olivy. Na hradě, Olomouc Nedělní bohoslužby:

8 5 Kaple Nejsvětější Trojice Komentované prohlídky 17:00 24:00 Sloup Nejsvětější Trojice je největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. Ve dolní části je umístěna kaple Nejsvětější Trojice. V r byl sloup zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Horní nám., Olomouc 14 15

9 6 Kostel sv. Mořice Zahájení s varhanní hudbou Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem 18:00 18:15 18:30 19:00 19:00 19:15 19:30 20:00 20:00 20:15 20:30 21:00 21:00 21:15 21:30 22:00 22:00 22:15 22:30 23:00 23:00 23:15 23:30 24:00 Chrám sv. Mořice je gotický trojlodní kostel, z přelomu 14. a 15. stol., dokončený v polovině16. stol. Naleznete zde královnu moravských varhan od mistra Michaela Englera z roku Otevřena věž kostela, krypty ul. 8. května, Olomouc Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00,

10 7 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie dominikánský Pravidelná bohoslužba (s pozvánkou k účasti na Noci kostelů) 1. skupina Prohlídka kostela a sakristie s průvodcem 2. skupina Prohlídka kláštera a klášterní zahrady s průvodcem Slovo a tón (duchovní koncert) 1. skupina Prohlídka kláštera a klášterní zahrady s průvodcem 2. skupina Prohlídka kostela a sakristie s průvodcem Slovo v tichu (večerní modlitba) Poté: Jsme tu pro Vás Zakončení s požehnáním 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 24:00 Tvoří součást klášterního komplexu, který vybudovali františkáni. Kostel byl vysvěcen v r V r jej převzali olomoučtí dominikáni. Střešní konstrukce a krovy jsou jednou z nejzachovalejších původních památek na našem území. Slovenská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: 9.30,

11 8 Husův sbor Byl postaven v r Jde o trojlodní baziliku s asymetricky umístěnou zvonicí a monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Chrám je završen kopulovou střechou s lucernou a věžičkou. V zadní části kostela je věž zakončená kalichem. Slavnostní fanfáry Žesťový nonet ZUŠ Iši Krejčího Prohlídka kolumbaria Zpřístupnění půdních prostor nad kostelem Za příznivého počasí organizovaný výstup na střechu. Loutkové divadlo pro děti (farní klubovna) Komentovaná prohlídka Pěvecký soubor z Uničova Komentovaná prohlídka Hudební divertimento studentů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc Komentovaná prohlídka Varhanní nocturno Volná prohlídka, modlitby, ztišení, možnost duchovního rozhovoru 18:00 18:30 18:00 22:00 18:00 22:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:12 22:30 23:30 U Husova sboru, Olomouc Nedělní bohoslužby:

12 9 Kostel Panny Marie Sněžné Vítejte v našem krásném barokním chrámu! Setkání s chrámovým pěveckým sborem Koncert sboru z díla světových mistrů. Historie kostela a komentovaná prohlídka Exkurze u královského nástroje Prohlídka barokního kůru a historických varhan. Královský nástroj se představuje Krátký varhanní koncert. Historie kostela a komentovaná prohlídka Exkurze u královského nástroje Prohlídka barokního kůru a historických varhan. 18:15 18:30 18:30 19:10 19:30 20:00 20:15 20:45 21:00 21:30 21:45 22:10 22:15 22:45 Byl postaven v r jako součást komplexu jezuitských školních budov. Jedná se o stavbu sálového typu s pětiosým, bohatě sochařsky zdobeným průčelím se dvěma věžemi. Portál zhotovil olomoucký kamenický mistr Václav Render. Denisova ul., Olomouc Nedělní bohoslužby:

13 10 Modlitebna Církve bratrské Touha po vlastním sboru vedla v r ke koupi objektu Matice školské. Obytnou částí je bývalý kanovnický dům ze 17. století a shromažďovací budovou je bývalá školní učebna, přistavěná ve 20 století. Prvním kazatelem se stal v r Josef Štifter z Letovic. Tvořivá dílna Možnost výroby malých upomínkových předmětů. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Chvilka hudby Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Chvilka hudby Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky. Židovské tance Workshop tradičních židovských tanců. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Tiché zastavení Chvíle ticha, meditací a modliteb. 18:00 19:30 19:30 19:45 19:45 20:30 20:45 21:00 21:15 22:00 22:00 22:45 22:45 23:00 23:00 24:00 Kavárna pro unavené poutníky Možnost malého občerstvení k načerpání nových sil. Ze života sboru Jak žije náš sbor? Prezentace fotek z bohoslužeb, táborů a akcí. Kostel z lega Každý se může připojit ke společné stavbě kostela z lega k dispozici bude mnoho tisíc kostiček. Mariánská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: Výroba záložek do knihy Každý z poutníků může někomu vyrobit záložku do knihy s biblickým veršem. 25

14 11 Kaple Božího milosrdenství Volná prohlídka kaple s možností dotazů Po celou dobu bude návštěvníkům k dispozici P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Prezentace historie kaple Pár slov o původním záměru, budování a otevření kaple. 15. zastavení 2013 Představení nového obrazu v křížové cestě. 18:00 23:00 19:00 19:30 20:00 20:30 Nachází se v areálu Arcidiecézní charity v průčelní části kanovnického domu Křížkovského č. 6. Byla posvěcena r Kapli navrhli a vyzdobili Jindřich Suchánek, Tomáš Černoušek, Jan Jemelka, Pavel Hřebíček a Tatiana Tzoumasová. Křížkovského ul., Olomouc Bohoslužby: úterý a pátek v

15 12 Katedrála sv. Václava Sv. Cyril a Metoděj přichází k nejmenším Naši nejmenší se mohou seznámit se sv. Cyrilem a Metodějem pomocí zajímavých úkolů na stanovištích. Sv. Cyril a Metoděj přichází na Velkou Moravu a zvěstují víru Slovanům. Předávají nám nejen Boží slovo, ale i poznání, že Boha můžeme chválit v rodné řeči Příchod soluňských bratří nám přiblíží divadelní představení dětí naší farnosti. Chvalme Pána v mateřštině Sv. Cyril a Metoděj byli vynikající znalci prostředí, kde působili. I díky nim dnes chválíme Pána v jazyce, kterým hovoříme a způsobem, jež je nám blízký. Mládež naší farnosti vám přiblíží písně, které obvykle znějí při mších zejména pro děti a mládež. Musica variata Hudební uskupení pod vedením paní Květy Fridrichové nás uvede do světa barokní hudby. Štafetová prohlídka Katedrálu si můžete projít i po vlastní ose. Na vybraných stanovištích Vás průvodci seznámí se zajímavými místy chrámu. Varhany a zpěv ať znějí V podání Marie Maňákové a Pavly Vejmelkové zazní skladby pro varhany a zpěv. Nebe a země se setkávají při liturgii. Východní křesťané pozemskou liturgii vnímají jako zrcadlo nebeské Pěvecký sbor Carmen nás uvede do zpěvů východní liturgie a nezapomene ani na soluňské bratry, sv. Cyrila a Metoděje, kteří nám slovanskou liturgii přinesli. Štafetová prohlídka Na vybraných místech katedrály Vás budou očekávat průvodci, kteří Vás rádi blíže seznámí s historií. Loučíme se s Vámi Zbyněk Štěpánek se hrou na varhany rozloučí s Nocí kostelů. 16:00 17:50 18:00 18:20 18:30 19:00 19:10 19:40 19:50 20:15 20:20 20:50 21:00 21:30 21:40 22:40 22:50 23:10 Počátky spadají do 1. poloviny 12. stol., kdy zde stála románská bazilika. Na přelomu 13. a 14. stol. byly provedeny výrazné gotické úpravy. Prošla několika přestavbami, na konci 19. stol. dostala podobu novogotické katedrály. Hlavní věž měří více než 100 metrů. Václavské nám., Olomouc Nedělní bohoslužby: 8.00, Jižní věž Vás zve ke zvonu sv. Václava! Sv. Cyril a Metoděj v katedrále V chórové kapli sv. Cyrila a Metoděje budete moci shlédnout fotoprojekci grafik s portréty i motivy ze života, díla i odkazu soluňských bratří, svatých Cyrila a Metoděje. Liturgický oděv a čas je název komentované výstavy v kryptě. 29

16 13 Kaple sv. Anny Svatá liturgie Řeckokatolická farnost Olomouc návštěvníky srdečně zve na Svatou liturgii podle byzantsko-slovanského obřadu. Vysluhována bude v církevněslovanském jazyce, který k nám přinesli i soluňští bratři, sv. Cyril a Metoděj. Svatí Cyril a Metoděj Letos si připomínáme výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jaké dědictví nám soluňští bratři zanechali? Mohou oslovit i dnešního člověka? Přednáška Vám napoví Ikony Ikony obrazy křesťanského Východu. Nabízí pouze umění nebo dávají poznat víc? Dozvíte se v přednášce 18:00 19:15 19:30 20:15 20:30 21:15 Původně raně gotická stavba, postavená po r Původní kaple byla mezi r přestavěna pro vzácný přemyslovský relikviář paži sv. Anny, získaný po zavraždění krále Václava III. r v Olomouci. V r byla ukončena její celková přestavba v manýristickém duchu. Václavské nám., Olomouc Bohoslužby: pondělí sobota v

17 14 Kostel Českobratrské církve evangelické Byl postaven podle návrhu mnichovského architekta Otto Kuhlmanna ve válečných letech a otevřen byl až v r Interiér kostela byl obnoven v letech Troubení z věže kostela Slovo na zahájení Br. kurátor Ing. Jan Matějka. Hrají a zpívají studenti Konzervatoře Evangelické akademie Zpívejte s námi Blok křesťanských písní hudební skupiny Bohdana Gallata, při kterém si mohou zazpívat i návštěvníci Noci kostelů. Slovanský překlad Bible v 9. století Prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Individuální prohlídka kostela rozhovory Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá Pěvecký sbor Zpěvokol. Biblické slovo S. farářka Mgr. Jana Rumlová. Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá Pěvecký sbor Zpěvokol. Zpívejte s námi Blok křesťanských písní hudební skupiny Bohdana Gallata, při kterém si mohou zazpívat i návštěvníci Noci kostelů. Individuální prohlídka kostela rozhovory Někdo mě vede za ruku Písně z evangelického zpěvníku. Modlitba Na závěr večera s. Jana Hojná. V dolních sálech: Výstava k Roku Bible: Bible a biblické pomůcky S výkladem pro zájemce. Pořad o J. A. Komenském na DVD ThDr. Josef Hromádka možnost rozhovoru. Program pro děti s tématem Rok bible :00 18:10 18:10 18:20 18:20 18:50 19:00 19:30 19:30 20:10 20:10 20:30 20:30 21:00 21:00 21:20 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 23:00 23:30 23:30 24:00 18:00 22:00 Husova, Olomouc Nedělní bohoslužby:

18 15 Pravoslavný chrám Sv. Gorazda Pravoslavný kostel bude otevřený s možností prohlídky a zodpovězení dotazů Večerní bohoslužba se zpěvy a modlitbami 17:00 23:00 18:00 18:45 Chrám je volně stojící, symetrická a členitá stavba. Vrcholí osmibokou věží, zakončenou cibulovitou pozlacenou bání s křížem. Nad vstupem je v nice olej na plechu - obraz sv. Gorazda, ve stěně zvonice nad chrámovou předsíní je obraz Bohorodičky. Kostel byl postavený v r Gorazdovo nám., Olomouc Nedělní bohoslužby:

19 16 Kostel Panny Marie Pomocné Olomouc Nová Ulice Mše svatá Doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.: Historie Fakultní nemocnice Olomouc Malý varhanní koncert - varhaník V. Fujerík Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.: Sv. Albert Chmielowski revolucionář a novoulický vězeň Novoulická schóla: Křesťanské zpěvy mladých Společná meditace Zakončení večera 18:00 19:00 19:45 20:30 21:00 21:30 22:00 Byl postaven r Z původního kostela, stojícího blíže městu, se zachoval oltářní obraz Panny Marie, mramorová kropenka a křtitelnice. Věž byla přistavěna r Jeden ze zvonů nese letopočet 1520, druhý Kolem kostela byl hřbitov, kde se pochovávalo do r ul. I. P. Pavlova, Olomouc Nedělní bohoslužby:

20 17 Kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc Hejčín Mše svatá Oficiální zahájení Noci kostelů 2013 v Olomouci Pásmo četby z literárního díla soluňských bratří Proglas, Zákon sudnyj ljudem, Panonské legendy) prokládané hudbou staroslověnské zpěvy, varhany a flétna, kytarový soubor ZUŠ Iši Krejčího Olomouc. Cyrilometodějská hra pro děti Noční modlitba Fotoprojekce týkající se života, díla a odkazu sv. Cyrila a Metoděje Modlitba u sv. Cyrila a Metoděje 17:00 18:00 18:30 21:00 18:30 21:00 22:45 23:00 18:30 22:45 18:30 22:45 Je postaven ve stylu neoklasicizující moderny, vysvěcen r Věž je vysoká 65 m, kříž na vrcholu věže je 8 m. Bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje na průčelí věže, sochy na bočních oltářích, sochy v kapli Panny Marie a reliéfy vytvořil sochař Julius Pelikán. Cyrilometodějské nám., Olomouc Hejčín Nedělní bohoslužby: 7.00, Změna programu vyhrazena. Aktuální program na 39

21 18 Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku Mše svatá Kytarová schola 18:00 18:50 19:00 19:30 Komentovaná prohlídka baziliky 19:30 20:00 Varhany a flétny 20:00 20:30 Kytarová schola 20:30 21:00 Komentovaná prohlídka baziliky 21:00 21:30 Varhany a flétny 21:30 22:00 Kytarová schola 22:00 22:30 Komentovaná prohlídka baziliky 22:30 23:00 Varhany a flétny 23:00 23:30 Modlitba a požehnání 23:30 24:00 Zakončení celého večera modlitbou se zpěvy z Taizé Byla vystavěna v r jako poutní místo olomouckého premonstrátského opatství Klášterní Hradisko. Hlavním architektem byl Giovanni Pietro Tencalla. Svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou patří chrám mezi mimořádně zdařilé barokní stavby. Po celý večer také (od 19 hod.): prohlídka muzea výstup ke zvonům vyhlídka z věže výstava ornátů čtení z Bible soutěž pro děti návštěva u poustevníka ochutnávka vína (od 21:00) a další Olomouc sv. Kopeček Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10:30,

22 19 Biskupská kaple P. Marie v arcibiskupském paláci Komentované prohlídky 18:00 21:00 Barokní kaple z r s valenou klenbou je opatřena původní, bohatě plastickou štukovou výzdobou, která je dílem italských umělců. Nad oltářem je zavěšena kopie známého římského obrazu malíře Carla Dolciho. Arcibiskupský palác, Wurmova ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: 42 43

23 20 Modlitebna Apoštolské církve Něco na začátek Přivítání, představení sboru. Malý koncert Soudobé křesťanské chvály. Jak a čím žijeme Prezentace fotografií, modlitby, čtení z Bible. Film Setkání I to se vám může stát. Jak a čím žijeme Prezentace fotografií, modlitby, čtení z Bible. 18:00 18:30 18:30 20:00 20:00 21:00 21:00 22:45 22:45 24:00 Vstup od zast. tram č. 4 Pavlovická Budova bývalé sokolovny s navazujícím činžovním domem byla zakoupena z vlastních prostředků v r Poté byly prostory postupně adaptovány na modlitebnu s bezbariérovým přístupem, předsálí a dvě klubovny. U Podjezdu 12, Olomouc-Pavlovičky Nedělní bohoslužby:

24 Místo pro razítka:

25 Vážení návštěvníci! Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování po olomouckých kostelech, kaplích, sborech a modlitebnách. Na začátku brožury najdete mapu s vyznačením kostelů a modliteben, které pro Vás otevřely svoje brány a nabídnou Vám bohatý program prohlídek architektonických skvostů, sakrálních prostor, liturgických předmětů, koncertů, hudebních vystoupení, účast na bohoslužbách, duchovním programu, tvořivých dílnách pro děti i dospělé, seznámí Vás se životem farností a sborů a nabídnou mnoho dalšího zajímavého. V letošním roce Vás zveme k návštěvě 20-ti kostelů, kaplí, sborů a modliteben v Olomouci. Při jejich návštěvě můžete požádat o pamětní razítko do Vašeho POUTNICKÉ- HO PASU. Pokud získáte všechna razítka (můžete ještě i v průběhu června), obdržíte na Turistickém centru v Arcibiskupském paláci CERTIFIKÁT POUTNÍKA. Přejeme Vám radostné putování! Záštitu nad Nocí kostelů 2013 převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Martin Novotný, primátor Statutárního města Olomouce, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtman Pardubického kraje, MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova, a další starostové měst a obcí olomoucké arcidiecéze Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého, Zlínského kraje a Pardubického kraje, Statutárního města Olomouce, Statutárního města Zlína a Statutárního města Prostějova

POUTNICKÝ PAS POUTNICKÝ PAS OLOMOUC OLOMOUC

POUTNICKÝ PAS POUTNICKÝ PAS OLOMOUC OLOMOUC POUTNICKÝ PAS POUTNICKÝ PAS OLOMOUC OLOMOUC Pozvání k Noci kostelů 2015 Vážení návštěvníci! Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování po olomouckých kostelech, kaplích,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Noc kostelů - Prostějov 2015

Noc kostelů - Prostějov 2015 POUTNICKÝ PAS Pozvání k Noci kostelů 2015 Kostely bývaly kdysi otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty Kostelní náměstí, Cheb Motto: Ekklésia et martyria Kostel jako místo svědectví Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119,105) 19:00 19:10 Slavnostní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

POUTNICKÝ PAS PROSTĚJOV

POUTNICKÝ PAS PROSTĚJOV POUTNICKÝ PAS PROSTĚJOV Noc kostelů - Prostějov 2013 1. Kostel Povýšení sv. Kříže 6 7 2. Kostel sv. Petra a Pavla 8 9 3. Kostel sv. Cyrila a Metodejě 10 11 4. Kostel sv. Jana Nepomuckého a klášter Milosrdných

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Přehled akcí na školní rok 2014/2015

Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Střední škola stavební HORSTAV Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zahájení nového školního roku Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku - Barokní Olomouc (kostel Panny Marie Sněžné) - architektonická

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008

V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19. 5. 2008 U s n e s e n í 0343/R10/08 Rada Zlínského kraje schvaluje poskytnutí dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na obnovu kulturních

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková

Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad. Kateřina Tomášková Anežka Talacková Semestrální práce urbanismus 1 FA ČVUT 2011 kompoziční rozbor Vinohrad Kateřina Tomášková Anežka Talacková - Dva základní druhy zástavby bloková a solitérní - Centrum je Náměstí Jiřího z Poděbrad s kostelem

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Tisková zpráva IOP BAROKNÍ VELEHRAD

Tisková zpráva IOP BAROKNÍ VELEHRAD Tisková zpráva IOP BAROKNÍ VELEHRAD Velehrad 26.11.2015 Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 v 10:00 se uskuteční slavnostní ukončení projektu Barokní Velehrad. Závěrečné konference se zúčastní arcibiskup olomoucký

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela přestavěn v barokním

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Dodatečné informace č. 1 zadavatele k veřejné zakázce malého rozsahu Zhotovení fotografií a videosekvencí Chomutova a okolí Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky na služby,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ

PŘEDSTAVENÍ KŘESŤANSTVÍ WWW.NOCKOSTELU.CZ HISTORIE MYŠLENKY 2004 Kostelník v jednom z vídeňských kostelů nechal večer otevřený kostel, rozžal svíce, nechal znít meditativní hudbu, na požádání nabídl komentovanou prohlídku, atd.

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více