POUTNICKÝ PAS OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUTNICKÝ PAS OLOMOUC"

Transkript

1 POUTNICKÝ PAS OLOMOUC

2 Noc kostelů Olomouc Kostel sv. Kateřiny Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Kostel sv. Michala Kaple sv. Jana Sarkandra Kaple Nejsvětější Trojice Kostel sv. Mořice Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Husův sbor Kostel Panny Marie Sněžné Modlitebna Církve bratrské Kaple Božího milosrdenství Katedrála sv. Václava Kaple sv. Anny Kostel Českobratrské církve evangelické Pravoslavný chrám Sv. Gorazda Kostel Panny Marie Pomocné Kostel sv. Cyrila a Metoděje Bazilika Navštívení Panny Marie Biskupská kaple v arcibiskupském paláci Modlitebna Apoštolské církve Misto pro razítka 46 47

3 8 U Husova sboru nám. Národních hrdinů tř. Svobody Studentská Sokolská Slovenská 7 8. května 5 6 Horní nám. Opletalova Ostružnická Ztracená Mahlerova Michalská Žerotínovo nám. Panská 4 3 Školní Purkrabská Dobrovského nám. Republiky 9 10 Denisova1. máje Botanická zahrada Mariánská Křížkovského 11 Bezručovi sady Wurmova Václavské nám. Dómská Komenského 1. máje 17. listopadu Žižkovo nám. Husova 14 Gorazdovo nám Dolní nám. Kozí 1 Kateřínská 2 I. P. Pavlova Hraniční 16 Pionýrská 17 Cyrilometodějské nám. Cyrilská Na Trati Metodějská Erenburgova 18 nám. Sadové Dvorského

4 1 Kostel sv. Kateřiny Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka 19:00 19:30 21:00 21:30 Gotický kostel sv. Kateřiny, postavený před r spolu se zdejším původním klášterem sester dominikánek. Po r byl kostel přestavován. V r byl interiér regotizován a v r byla odkryta původní gotická okna s kamennými kružbami. Kateřinská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby:

5 2 Modlitebna Bratrské jednoty baptistů Zázemí sboru a školy Prohlídka a historie školy VOŠSaT Dorkas. Cyril a Metoděj u baptistů Misie baptistů ve světě a u nás. Moderní uctívání Minikoncert chval mládeže. Filmy ze života sboru Video mapující historii našeho společenství. Povídej, naslouchám. Prostor pro vzájemné naslouchání sobě navzájem i Bohu. 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 21:00 21:00 22:00 22:00 24:00 Stále něco na zub, pro ucho i oko Občerstvení, rozhovory, foto-kronika společenství baptistů, táborů a akcí. Sbor Bratrské jednoty baptistů působí v Olomouci od 60. let 20. století. V současné době se schází v domě Vyšší odborné školy sociální a teologické DORKAS. Tento dům zasahuje svou jižní částí až nad hradby v oblasti Bezručových sadů dříve tu stávala jako součást opevnění tzv. Blažejská brána. Blažejské nám. 9., Olomouc Nedělní bohoslužby:

6 3 Kostel sv. Michala Je to barokní stavba, jejíž tři zelené kopule hrají významnou roli v panoramatu města. Původní kaple z 12. stol. byla ve 13. stol. Nejprve přestavěna na kostel v gotickém slohu a koncem 17. stol. ve slohu barokním. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. Doprovodný program pro děti v křížové chodbě. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. Doprovodný program pro děti v křížové chodbě. Královský nástroj Varhanní hudba v podání Václava Michálka. Hudební pásmo Komentovaná prohlídka Sakristie Prohlídka liturgických předmětů v sakristii. 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 Žerotínovo nám., Olomouc Nedělní bohoslužby: 7.30,

7 4 Kaple sv. Jana Sarkandra Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka Komentovaná prohlídka 18:30 19:00 20:30 21:00 22:00 22:30 Byla postavena v r na místě městské věznice, kde byl Jan Sarkandr vyslýchán útrpným právem. V r je vybudována barokní kaple. Současnou podobu získala v r Před kaplí je fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra, od sochaře Otmara Olivy. Na hradě, Olomouc Nedělní bohoslužby:

8 5 Kaple Nejsvětější Trojice Komentované prohlídky 17:00 24:00 Sloup Nejsvětější Trojice je největším seskupením barokních soch v rámci jedné skulptury ve střední Evropě. Ve dolní části je umístěna kaple Nejsvětější Trojice. V r byl sloup zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Horní nám., Olomouc 14 15

9 6 Kostel sv. Mořice Zahájení s varhanní hudbou Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem Varhanní skladby Prohlídka kostela s výkladem 18:00 18:15 18:30 19:00 19:00 19:15 19:30 20:00 20:00 20:15 20:30 21:00 21:00 21:15 21:30 22:00 22:00 22:15 22:30 23:00 23:00 23:15 23:30 24:00 Chrám sv. Mořice je gotický trojlodní kostel, z přelomu 14. a 15. stol., dokončený v polovině16. stol. Naleznete zde královnu moravských varhan od mistra Michaela Englera z roku Otevřena věž kostela, krypty ul. 8. května, Olomouc Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00,

10 7 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie dominikánský Pravidelná bohoslužba (s pozvánkou k účasti na Noci kostelů) 1. skupina Prohlídka kostela a sakristie s průvodcem 2. skupina Prohlídka kláštera a klášterní zahrady s průvodcem Slovo a tón (duchovní koncert) 1. skupina Prohlídka kláštera a klášterní zahrady s průvodcem 2. skupina Prohlídka kostela a sakristie s průvodcem Slovo v tichu (večerní modlitba) Poté: Jsme tu pro Vás Zakončení s požehnáním 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 24:00 Tvoří součást klášterního komplexu, který vybudovali františkáni. Kostel byl vysvěcen v r V r jej převzali olomoučtí dominikáni. Střešní konstrukce a krovy jsou jednou z nejzachovalejších původních památek na našem území. Slovenská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: 9.30,

11 8 Husův sbor Byl postaven v r Jde o trojlodní baziliku s asymetricky umístěnou zvonicí a monumentálním schodištěm se šesti sloupy s hlavicemi. Chrám je završen kopulovou střechou s lucernou a věžičkou. V zadní části kostela je věž zakončená kalichem. Slavnostní fanfáry Žesťový nonet ZUŠ Iši Krejčího Prohlídka kolumbaria Zpřístupnění půdních prostor nad kostelem Za příznivého počasí organizovaný výstup na střechu. Loutkové divadlo pro děti (farní klubovna) Komentovaná prohlídka Pěvecký soubor z Uničova Komentovaná prohlídka Hudební divertimento studentů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc Komentovaná prohlídka Varhanní nocturno Volná prohlídka, modlitby, ztišení, možnost duchovního rozhovoru 18:00 18:30 18:00 22:00 18:00 22:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 21:00 21:30 21:30 22:00 22:00 22:12 22:30 23:30 U Husova sboru, Olomouc Nedělní bohoslužby:

12 9 Kostel Panny Marie Sněžné Vítejte v našem krásném barokním chrámu! Setkání s chrámovým pěveckým sborem Koncert sboru z díla světových mistrů. Historie kostela a komentovaná prohlídka Exkurze u královského nástroje Prohlídka barokního kůru a historických varhan. Královský nástroj se představuje Krátký varhanní koncert. Historie kostela a komentovaná prohlídka Exkurze u královského nástroje Prohlídka barokního kůru a historických varhan. 18:15 18:30 18:30 19:10 19:30 20:00 20:15 20:45 21:00 21:30 21:45 22:10 22:15 22:45 Byl postaven v r jako součást komplexu jezuitských školních budov. Jedná se o stavbu sálového typu s pětiosým, bohatě sochařsky zdobeným průčelím se dvěma věžemi. Portál zhotovil olomoucký kamenický mistr Václav Render. Denisova ul., Olomouc Nedělní bohoslužby:

13 10 Modlitebna Církve bratrské Touha po vlastním sboru vedla v r ke koupi objektu Matice školské. Obytnou částí je bývalý kanovnický dům ze 17. století a shromažďovací budovou je bývalá školní učebna, přistavěná ve 20 století. Prvním kazatelem se stal v r Josef Štifter z Letovic. Tvořivá dílna Možnost výroby malých upomínkových předmětů. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Chvilka hudby Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Chvilka hudby Pásmo křesťanských písní v podání hudební skupinky. Židovské tance Workshop tradičních židovských tanců. Divadlo Krátké divadelní představení k zamyšlení, v podání mládeže. Tiché zastavení Chvíle ticha, meditací a modliteb. 18:00 19:30 19:30 19:45 19:45 20:30 20:45 21:00 21:15 22:00 22:00 22:45 22:45 23:00 23:00 24:00 Kavárna pro unavené poutníky Možnost malého občerstvení k načerpání nových sil. Ze života sboru Jak žije náš sbor? Prezentace fotek z bohoslužeb, táborů a akcí. Kostel z lega Každý se může připojit ke společné stavbě kostela z lega k dispozici bude mnoho tisíc kostiček. Mariánská ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: Výroba záložek do knihy Každý z poutníků může někomu vyrobit záložku do knihy s biblickým veršem. 25

14 11 Kaple Božího milosrdenství Volná prohlídka kaple s možností dotazů Po celou dobu bude návštěvníkům k dispozici P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Prezentace historie kaple Pár slov o původním záměru, budování a otevření kaple. 15. zastavení 2013 Představení nového obrazu v křížové cestě. 18:00 23:00 19:00 19:30 20:00 20:30 Nachází se v areálu Arcidiecézní charity v průčelní části kanovnického domu Křížkovského č. 6. Byla posvěcena r Kapli navrhli a vyzdobili Jindřich Suchánek, Tomáš Černoušek, Jan Jemelka, Pavel Hřebíček a Tatiana Tzoumasová. Křížkovského ul., Olomouc Bohoslužby: úterý a pátek v

15 12 Katedrála sv. Václava Sv. Cyril a Metoděj přichází k nejmenším Naši nejmenší se mohou seznámit se sv. Cyrilem a Metodějem pomocí zajímavých úkolů na stanovištích. Sv. Cyril a Metoděj přichází na Velkou Moravu a zvěstují víru Slovanům. Předávají nám nejen Boží slovo, ale i poznání, že Boha můžeme chválit v rodné řeči Příchod soluňských bratří nám přiblíží divadelní představení dětí naší farnosti. Chvalme Pána v mateřštině Sv. Cyril a Metoděj byli vynikající znalci prostředí, kde působili. I díky nim dnes chválíme Pána v jazyce, kterým hovoříme a způsobem, jež je nám blízký. Mládež naší farnosti vám přiblíží písně, které obvykle znějí při mších zejména pro děti a mládež. Musica variata Hudební uskupení pod vedením paní Květy Fridrichové nás uvede do světa barokní hudby. Štafetová prohlídka Katedrálu si můžete projít i po vlastní ose. Na vybraných stanovištích Vás průvodci seznámí se zajímavými místy chrámu. Varhany a zpěv ať znějí V podání Marie Maňákové a Pavly Vejmelkové zazní skladby pro varhany a zpěv. Nebe a země se setkávají při liturgii. Východní křesťané pozemskou liturgii vnímají jako zrcadlo nebeské Pěvecký sbor Carmen nás uvede do zpěvů východní liturgie a nezapomene ani na soluňské bratry, sv. Cyrila a Metoděje, kteří nám slovanskou liturgii přinesli. Štafetová prohlídka Na vybraných místech katedrály Vás budou očekávat průvodci, kteří Vás rádi blíže seznámí s historií. Loučíme se s Vámi Zbyněk Štěpánek se hrou na varhany rozloučí s Nocí kostelů. 16:00 17:50 18:00 18:20 18:30 19:00 19:10 19:40 19:50 20:15 20:20 20:50 21:00 21:30 21:40 22:40 22:50 23:10 Počátky spadají do 1. poloviny 12. stol., kdy zde stála románská bazilika. Na přelomu 13. a 14. stol. byly provedeny výrazné gotické úpravy. Prošla několika přestavbami, na konci 19. stol. dostala podobu novogotické katedrály. Hlavní věž měří více než 100 metrů. Václavské nám., Olomouc Nedělní bohoslužby: 8.00, Jižní věž Vás zve ke zvonu sv. Václava! Sv. Cyril a Metoděj v katedrále V chórové kapli sv. Cyrila a Metoděje budete moci shlédnout fotoprojekci grafik s portréty i motivy ze života, díla i odkazu soluňských bratří, svatých Cyrila a Metoděje. Liturgický oděv a čas je název komentované výstavy v kryptě. 29

16 13 Kaple sv. Anny Svatá liturgie Řeckokatolická farnost Olomouc návštěvníky srdečně zve na Svatou liturgii podle byzantsko-slovanského obřadu. Vysluhována bude v církevněslovanském jazyce, který k nám přinesli i soluňští bratři, sv. Cyril a Metoděj. Svatí Cyril a Metoděj Letos si připomínáme výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jaké dědictví nám soluňští bratři zanechali? Mohou oslovit i dnešního člověka? Přednáška Vám napoví Ikony Ikony obrazy křesťanského Východu. Nabízí pouze umění nebo dávají poznat víc? Dozvíte se v přednášce 18:00 19:15 19:30 20:15 20:30 21:15 Původně raně gotická stavba, postavená po r Původní kaple byla mezi r přestavěna pro vzácný přemyslovský relikviář paži sv. Anny, získaný po zavraždění krále Václava III. r v Olomouci. V r byla ukončena její celková přestavba v manýristickém duchu. Václavské nám., Olomouc Bohoslužby: pondělí sobota v

17 14 Kostel Českobratrské církve evangelické Byl postaven podle návrhu mnichovského architekta Otto Kuhlmanna ve válečných letech a otevřen byl až v r Interiér kostela byl obnoven v letech Troubení z věže kostela Slovo na zahájení Br. kurátor Ing. Jan Matějka. Hrají a zpívají studenti Konzervatoře Evangelické akademie Zpívejte s námi Blok křesťanských písní hudební skupiny Bohdana Gallata, při kterém si mohou zazpívat i návštěvníci Noci kostelů. Slovanský překlad Bible v 9. století Prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Individuální prohlídka kostela rozhovory Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá Pěvecký sbor Zpěvokol. Biblické slovo S. farářka Mgr. Jana Rumlová. Kdo se z víry raduje, ten ať Bohu zpívá Pěvecký sbor Zpěvokol. Zpívejte s námi Blok křesťanských písní hudební skupiny Bohdana Gallata, při kterém si mohou zazpívat i návštěvníci Noci kostelů. Individuální prohlídka kostela rozhovory Někdo mě vede za ruku Písně z evangelického zpěvníku. Modlitba Na závěr večera s. Jana Hojná. V dolních sálech: Výstava k Roku Bible: Bible a biblické pomůcky S výkladem pro zájemce. Pořad o J. A. Komenském na DVD ThDr. Josef Hromádka možnost rozhovoru. Program pro děti s tématem Rok bible :00 18:10 18:10 18:20 18:20 18:50 19:00 19:30 19:30 20:10 20:10 20:30 20:30 21:00 21:00 21:20 21:30 22:00 22:00 22:30 22:30 23:00 23:00 23:30 23:30 24:00 18:00 22:00 Husova, Olomouc Nedělní bohoslužby:

18 15 Pravoslavný chrám Sv. Gorazda Pravoslavný kostel bude otevřený s možností prohlídky a zodpovězení dotazů Večerní bohoslužba se zpěvy a modlitbami 17:00 23:00 18:00 18:45 Chrám je volně stojící, symetrická a členitá stavba. Vrcholí osmibokou věží, zakončenou cibulovitou pozlacenou bání s křížem. Nad vstupem je v nice olej na plechu - obraz sv. Gorazda, ve stěně zvonice nad chrámovou předsíní je obraz Bohorodičky. Kostel byl postavený v r Gorazdovo nám., Olomouc Nedělní bohoslužby:

19 16 Kostel Panny Marie Pomocné Olomouc Nová Ulice Mše svatá Doc. MUDr. Pavel Maňák, CSc.: Historie Fakultní nemocnice Olomouc Malý varhanní koncert - varhaník V. Fujerík Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.: Sv. Albert Chmielowski revolucionář a novoulický vězeň Novoulická schóla: Křesťanské zpěvy mladých Společná meditace Zakončení večera 18:00 19:00 19:45 20:30 21:00 21:30 22:00 Byl postaven r Z původního kostela, stojícího blíže městu, se zachoval oltářní obraz Panny Marie, mramorová kropenka a křtitelnice. Věž byla přistavěna r Jeden ze zvonů nese letopočet 1520, druhý Kolem kostela byl hřbitov, kde se pochovávalo do r ul. I. P. Pavlova, Olomouc Nedělní bohoslužby:

20 17 Kostel sv. Cyrila a Metoděje Olomouc Hejčín Mše svatá Oficiální zahájení Noci kostelů 2013 v Olomouci Pásmo četby z literárního díla soluňských bratří Proglas, Zákon sudnyj ljudem, Panonské legendy) prokládané hudbou staroslověnské zpěvy, varhany a flétna, kytarový soubor ZUŠ Iši Krejčího Olomouc. Cyrilometodějská hra pro děti Noční modlitba Fotoprojekce týkající se života, díla a odkazu sv. Cyrila a Metoděje Modlitba u sv. Cyrila a Metoděje 17:00 18:00 18:30 21:00 18:30 21:00 22:45 23:00 18:30 22:45 18:30 22:45 Je postaven ve stylu neoklasicizující moderny, vysvěcen r Věž je vysoká 65 m, kříž na vrcholu věže je 8 m. Bronzové sousoší sv. Cyrila a Metoděje na průčelí věže, sochy na bočních oltářích, sochy v kapli Panny Marie a reliéfy vytvořil sochař Julius Pelikán. Cyrilometodějské nám., Olomouc Hejčín Nedělní bohoslužby: 7.00, Změna programu vyhrazena. Aktuální program na 39

21 18 Bazilika Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku Mše svatá Kytarová schola 18:00 18:50 19:00 19:30 Komentovaná prohlídka baziliky 19:30 20:00 Varhany a flétny 20:00 20:30 Kytarová schola 20:30 21:00 Komentovaná prohlídka baziliky 21:00 21:30 Varhany a flétny 21:30 22:00 Kytarová schola 22:00 22:30 Komentovaná prohlídka baziliky 22:30 23:00 Varhany a flétny 23:00 23:30 Modlitba a požehnání 23:30 24:00 Zakončení celého večera modlitbou se zpěvy z Taizé Byla vystavěna v r jako poutní místo olomouckého premonstrátského opatství Klášterní Hradisko. Hlavním architektem byl Giovanni Pietro Tencalla. Svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou patří chrám mezi mimořádně zdařilé barokní stavby. Po celý večer také (od 19 hod.): prohlídka muzea výstup ke zvonům vyhlídka z věže výstava ornátů čtení z Bible soutěž pro děti návštěva u poustevníka ochutnávka vína (od 21:00) a další Olomouc sv. Kopeček Nedělní bohoslužby: 7.30, 9.00, 10:30,

22 19 Biskupská kaple P. Marie v arcibiskupském paláci Komentované prohlídky 18:00 21:00 Barokní kaple z r s valenou klenbou je opatřena původní, bohatě plastickou štukovou výzdobou, která je dílem italských umělců. Nad oltářem je zavěšena kopie známého římského obrazu malíře Carla Dolciho. Arcibiskupský palác, Wurmova ul., Olomouc Nedělní bohoslužby: 42 43

23 20 Modlitebna Apoštolské církve Něco na začátek Přivítání, představení sboru. Malý koncert Soudobé křesťanské chvály. Jak a čím žijeme Prezentace fotografií, modlitby, čtení z Bible. Film Setkání I to se vám může stát. Jak a čím žijeme Prezentace fotografií, modlitby, čtení z Bible. 18:00 18:30 18:30 20:00 20:00 21:00 21:00 22:45 22:45 24:00 Vstup od zast. tram č. 4 Pavlovická Budova bývalé sokolovny s navazujícím činžovním domem byla zakoupena z vlastních prostředků v r Poté byly prostory postupně adaptovány na modlitebnu s bezbariérovým přístupem, předsálí a dvě klubovny. U Podjezdu 12, Olomouc-Pavlovičky Nedělní bohoslužby:

24 Místo pro razítka:

25 Vážení návštěvníci! Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování po olomouckých kostelech, kaplích, sborech a modlitebnách. Na začátku brožury najdete mapu s vyznačením kostelů a modliteben, které pro Vás otevřely svoje brány a nabídnou Vám bohatý program prohlídek architektonických skvostů, sakrálních prostor, liturgických předmětů, koncertů, hudebních vystoupení, účast na bohoslužbách, duchovním programu, tvořivých dílnách pro děti i dospělé, seznámí Vás se životem farností a sborů a nabídnou mnoho dalšího zajímavého. V letošním roce Vás zveme k návštěvě 20-ti kostelů, kaplí, sborů a modliteben v Olomouci. Při jejich návštěvě můžete požádat o pamětní razítko do Vašeho POUTNICKÉ- HO PASU. Pokud získáte všechna razítka (můžete ještě i v průběhu června), obdržíte na Turistickém centru v Arcibiskupském paláci CERTIFIKÁT POUTNÍKA. Přejeme Vám radostné putování! Záštitu nad Nocí kostelů 2013 převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Martin Novotný, primátor Statutárního města Olomouce, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph. D., hejtman Pardubického kraje, MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, Miroslav Pišťák, primátor Statutárního města Prostějova, a další starostové měst a obcí olomoucké arcidiecéze Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého, Zlínského kraje a Pardubického kraje, Statutárního města Olomouce, Statutárního města Zlína a Statutárního města Prostějova

POUTNICKÝ PAS POUTNICKÝ PAS OLOMOUC OLOMOUC

POUTNICKÝ PAS POUTNICKÝ PAS OLOMOUC OLOMOUC POUTNICKÝ PAS POUTNICKÝ PAS OLOMOUC OLOMOUC Pozvání k Noci kostelů 2015 Vážení návštěvníci! Dostává se Vám do rukou POUTNICKÝ PAS, který Vás bude provázet při putování po olomouckých kostelech, kaplích,

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Pozdrav primátora. Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben.

Pozdrav primátora. Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben. Pozdrav primátora Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben. Je nabídkou nejen prohlídky v nočním čase, ale i příslibem zajímavého programu. Poučného a zábavného. V Přerově se v

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Pap015 Vypracoval(a),

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Noc kostelů - Prostějov 2015

Noc kostelů - Prostějov 2015 POUTNICKÝ PAS Pozvání k Noci kostelů 2015 Kostely bývaly kdysi otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty Kostelní náměstí, Cheb Motto: Ekklésia et martyria Kostel jako místo svědectví Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119,105) 19:00 19:10 Slavnostní

Více

Přehled památek EHD. Evangelický kostel - Hranice Šromotovo nám. 5/791, Hranice, Olomoucký kraj Otevřeno zdarma v rámci EHD: od 9:00 do 16:00.

Přehled památek EHD. Evangelický kostel - Hranice Šromotovo nám. 5/791, Hranice, Olomoucký kraj Otevřeno zdarma v rámci EHD: od 9:00 do 16:00. Arboretum Střední lesnické školy Hranice Jurikova 588, Hranice, Olomoucký kraj 109 od 9:00 do 17:00 Barokní kašny - Uničov Masarykovo nám 28, Uničov, Olomoucký kraj 39 od 9:00 do 17:00 Barokní kašny jsou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

POUTNICKÝ PAS PROSTĚJOV

POUTNICKÝ PAS PROSTĚJOV POUTNICKÝ PAS PROSTĚJOV Noc kostelů - Prostějov 2013 1. Kostel Povýšení sv. Kříže 6 7 2. Kostel sv. Petra a Pavla 8 9 3. Kostel sv. Cyrila a Metodejě 10 11 4. Kostel sv. Jana Nepomuckého a klášter Milosrdných

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Přehled památek EHD Arboretum Střední lesnické školy Evropský dům setkávání - tzv. Hranice Geschaderův dům - Šumperk Barokní kašny - Uničov

Přehled památek EHD Arboretum Střední lesnické školy Evropský dům setkávání - tzv. Hranice Geschaderův dům - Šumperk Barokní kašny - Uničov Arboretum Střední lesnické školy Hranice Jurikova 588, Hranice, Olomoucký kraj 109 od 9:00 do 17:00 Barokní kašny - Uničov Masarykovo nám 28, Uničov, Olomoucký kraj 39 od 9:00 do 17:00 Barokní kašny jsou

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

Přehled akcí na školní rok 2014/2015

Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Střední škola stavební HORSTAV Přehled akcí na školní rok 2014/2015 Září 2014 Zahájení nového školního roku Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku - Barokní Olomouc (kostel Panny Marie Sněžné) - architektonická

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917 2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézí. Při hlavní bohoslužbě 100.

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Přehled památek EHD Arboretum Střední lesnické školy Evropský dům setkávání - tzv. Hranice Geschaderův dům - Šumperk Barokní kašny - Uničov

Přehled památek EHD Arboretum Střední lesnické školy Evropský dům setkávání - tzv. Hranice Geschaderův dům - Šumperk Barokní kašny - Uničov Arboretum Střední lesnické školy Hranice Jurikova 588, Hranice, Olomoucký kraj 109 od 9:00 do 17:00 Barokní kašny - Uničov Masarykovo nám 28, Uničov, Olomoucký kraj 39 od 9:00 do 17:00 Barokní kašny jsou

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE V. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála Notre-Dame v Amiensu /amión/ Jedna z největších

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016

ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016 ČTRNÁCTÝ ROČNÍK KULTURNÍ AKCE NA PODPORU OHROŽENÉ PAMÁTKY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2016 ÚVOD KLÁŠTER CHOTĚŠOV O AKCI ZÁŠTITA PROPAGACE A WEB PARTNEŘI KONTAKTY Kulturní program tvoří základní kostru akce Večer

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty

10. VYOBRAZENÍ. 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 10. VYOBRAZENÍ 1. Půdorys kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem z roku 1970 2. Odhalený sloupek původní arkády předsíně, pohled z kruchty 51 3. Pohled na průčelí kostela se vstupním portálem 4. Detail

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Vybudování Poutní cesty růžence jako výraz obnovy poutního místa Velehrad

Vybudování Poutní cesty růžence jako výraz obnovy poutního místa Velehrad Vybudování Poutní cesty růžence jako výraz obnovy poutního místa Velehrad Dne 13. června byla požehnána Poutní cesta růžence, která spojuje Staré Město u Uherského Hradiště (někdejší velkomoravský Veligrad)

Více