Letní dětské tábory 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní dětské tábory 2012"

Transkript

1 Letní dětské tábory 2012 ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav Rekreační zařízení,,nedamov u Dubé I.běh zkrácený DT II.běh Rekreační zařízení,,slunovrat Jetřichovice I. III. běh, včetně zkrácených Rekreační zařízení,,chata Světlanka Rokytnice n./j. I. II. běh Vydalo oddělení rekreací ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Letní dětské tábory 2012 Stránka 1

2 Obsah katalogu Strana Pokyny, informace 3 6 Rekreační zařízení Nedamov u Dubé I. běh, zkrácený DT, II. běh 7-10 Slunovrat Jetřichovice I. III. běh, včetně zkrácených Chata Světlanka I. II. běh Letní dětské tábory 2012 Stránka 2

3 ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav Komise rekreace dětí ZO OS KOVO Dětské letní tábory 2012 Pokyny pro předsedy rekreace dětí při DO ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, termíny, ceny poukazů pro děti zaměstnanců a pro děti zaměstnanců, jejichž rodiče jsou org. v ZO OS KOVO, popis lokalit, tak jak jsou pro letošní letní prázdniny zajištěny v tuzemsku. ZO OS KOVO prostřednictvím komise pro rekreaci dětí zajistí v roce 2012 pro děti zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav včetně pobočných závodů Vrchlabí, Kvasiny a integrovaných firem, podílejících se na sociálních nákladech, dětské tábory v níže uvedených lokalitách a kapacitách. Letní dětské tábory 2012 Stránka 3

4 Místo letních dět. táborů Rekr. zařízení ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s Mladá Boleslav 29360,,Nedamov PSČ tel.487/ B ě h 1. zkrá cen ý 2. Termín dět. rekreace Odjezd Příjezd Kapacita běhu 8.00 h h 8.00 h Cena pouk. dítě zam. dítě zam.odb. I. a II. turnus 2000,-Kč 1700,-Kč zkrácený 1500,-Kč 1200,-Kč Předtáborové schůzky rodičů ALTAMIRA Kosmonosy všechny běhy Rekr. zařízení ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 29360,,Slunovrat psč Jetřichovice tel.412/ Rekr. zařízení ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 29360,,Světlanka Rokytnice nad Jizerou psč tel. 481/ zkr áce ný 2. zkr áce ný 3. zkr áce ný h 8.00 h h 8.00 h *jen pro 8.00 h 8.00 h h h h *děti z Altamiry I.až III. turnus 2000,-Kč 1700,-Kč I.turnus zkrácený 1010,-Kč 855,-Kč II.turnus zkrácený 672,-Kč 570,-Kč III.turnus zkrácený 1010,-Kč 855,-Kč I. a II. turnus 2400,-Kč 2100,-Kč ALTAMIRA Kosmonosy všechny běhy ALTAMIRA Kosmonosy všechny běhy * Odjezdy a příjezdy budou upřesněny písemně. Veškeré odjezdy a příjezdy na dětské tábory, pokud není uvedeno jinak, jsou vždy z autobusového nádraží v Mladé Boleslavi vedle vjezdu do podzemních garáží BONDYCENTRA a budou vyznačeny na poukazech jednotlivých táborů a běhů. Ostatní informace: 1.) Nabídka a prodej poukazů na dětské tábory bude zahájen na oddělení rekreací ZO OS KOVO dne úterý takto: a),,nedamov všechny turnusy: od. b),,slunovrat Jetřichovice všechny turnusy: od. c),,chata Světlanka Rokytnice n./j. - jazykový tábor - oba turnusy: od. Letní dětské tábory 2012 Stránka 4

5 Doprodej volných poukazů bude pokračovat po výše uvedených termínech na oddělení rekreací,včetně všech potřebných informací č.t ) Návratnost poukazů, včetně úhrady, je nejpozději (pátek). po uplynutí tohoto termínu je poukaz neplatný. 3.) Volná místa (neprodaná) na dětských táborech budou nabídnuta externím zájemcům za plnou cenu. 4.) Poukaz je nepřenosný tzn., že je určen jen pro děti zaměstnanců včetně integrovaných firem v závodě ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, např. Lipraco, Ško - Energo,ZPŠ. aj., které mají uzavřenou dohodu se ZO OS KOVO. Práce s poukazy: Úhrada se provádí přiloženou složenkou, nebo převodem z účtu. Potvrzení o platbě je nutno přiložit (přilepit) na zadní stranu poukazu - bez dokladu o úhradě je poukaz NEPLATNÝ!!! Potvrzení: poukaz potvrzuje DO OS KOVO razítkem a podpisem na první stranu poukazu. - potvrzení od lékaře je povinné 3. strana uvnitř nahoře. - podpisy rodičů nutné 2. strana dole. Poukaz se odevzdává celý nedělit na části. Poukazy jsou po vzetí do evidence vráceny zpět rodičům, kteří je při nástupu dítěte na dětský tábor odevzdávají u autobusu zdravotníkovi příslušného dětského tábora. Ostatní: v některých odůvodněných případech (soc. případy, samoživitelky aj.) lze na základě žádosti požádat svou DO OS KOVO o snížení ceny poukazu (výši určí DO OS KOVO dle svého rozpočtu). POZOR - poukazy se po skončení rekreace vrací zpět na oddělení rekreací ZO OS KOVO DPS (děl. podpůrný spolek): do poukazu je vložen formulář pro dělnický podpůrný spolek. Člen tento formulář vyplní a po skončení DT navštíví oddělení rekreací, kde mu bude dáno razítko organizace na vyplněný formulář. S tímto formulářem uplatní finanční nárok v DPS. Při odevzdávání poukazů je nutné předložit vzhledem k dvojí ceně dětských poukazů průkazku člena OS KOVO. Letní dětské tábory 2012 Stránka 5

6 Storno podmínky 1. zrušení tábora odřeknutí do % z ceny poukazu - zrušení bez udání důvodu. 2. od činí storno poplatek - 50% z ceny poukazu - zrušení bez udání důvodu. 3. v případě nemoci, úrazu nutný doklad - 0,-Kč. 4. vyhoštění z tábora za nekázeň - 100% z ceny (alkohol, krádež atd.). 5. odvoz dítěte z DT na vlastní žádost - poplatek se nevrací. 6. další závažné rodinné důvody individuální posouzení. Mladá Boleslav Komise rekreace rodin a dětí Letní dětské tábory 2012 Stránka 6

7 Letní dětský tábor Rekreační zařízení ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav NEDAMOV U DUBÉ, PSČ , č.t Náš dětský tábor se nachází v krajině, která se nazývá Dubská pahorkatina, lidově též Dubské Švýcarsko, vzdálené od MB asi 35 km. Okolní vrchy dosahují výšky kolem 350 m. n. m. Je z nich překrásný rozhled do okolí. Vrch Nedvězí - nejznámější 458 m., Koucký 469 m., zřícenina hradu Berštejn 480m., je z nich výhled až k Máchovu jezeru, Lužickým horám, Jizerským horám. Uprostřed této pahorkatiny je městečko Dubá, vznik se datuje od roku 1250, původně hrad, první majitel a stavitel Albrecht z Dubé, je prodal pražskému klášteru. Dalším známým majitelem byl Jan Berka z Dubé a Lipé. Město několikrát vyhořelo, nejvíce však v roce Zvláštnost je, že kdysi okresní město Dubá nemá železnici - nejbližší je 12 km v Doksech. Hrad Starý Berštejn dal postavit r pan z Dubé, nyní zřícenina je přístupná jen z jedné strany (podle pověsti, hrad nebyl nikdy pokořen). Jméno hradu,,berkův kámen německy Berkenstein - starý proto, že nedaleko byl později postaven nový. Samotné rekreační zařízení vzniklo úpravou a dostavbou bývalého zemědělského hospodářství v roce 1958, původně v užívání SVA Kosmonosy, po sloučení s hlavním závodem se zde rekreují každým rokem děti, nejdříve ve stanovém táboře, nyní 35 chatek - skladba 1/4. Vzhledem k delší dovolené a dobré dostupnosti se zde od roku 1993 úspěšně provozuje i rekreace rodin zaměstnanců, která není finančně náročná a splňuje rodinám představu o dobré dovolené ( v blízkosti koupaliště, příroda, ubytování vč. služeb). Tábor leží 1 km od města Dubá - obchody, lékař a jiné služby. Určeno pro děti od 6-15 let, maximální kapacita v turnusu je 115 dětí Termíny: 1. turnus sobota úterý ZKRÁCENÝ DT úterý čtvrtek 2. turnus pondělí úterý Letní dětské tábory 2012 Stránka 7

8 Popis činnosti v jednotlivých bězích: I. běh V letošní celotáborové hře chceme dát větší prostor dětem, především jejich fantazii, kreativitě, týmové spolupráci, chytrosti, rychlosti a hbitosti. Věříme, že od nejmenších po nejstarší, se každý dokáže bez větších problémů prosadit a přispět tak k vítězství posádky. Hra nemá určité specifické zaměření, jako v letech minulých, je v ní trocha historie, současnosti i budoucnosti, kterou si každý může představit dle svého. Jsou v ní úkoly kreativní, vědomostní, rychlostní a týmové. Vše záleží na tom, jak moc bude chtít posádka zvítězit, získat zaslouženou a velkou odměnu, která na ni čeká Táborové akce: 1. NEDAMOVSKÉ SPORTOVNÍ HRY - krásné podvečerní zahájení, kterého se aktivně účastní všichni táborníci i vedoucí - soutěže v obvyklých i méně obvyklých disciplínách - zvítězí jen plně spolupracující tým, ve kterém je z každého oddílu vždy jen jeden člen 2. Sportovní turnaje DĚTI x DĚTI a DOSPĚLÍ x DĚTI - známé i méně známé sporty pro každého člena tábora odehrávající se během dvou odpolední, v každém jiné sporty (házená, fotbal, kubb, ping pong, bum bác, bränball..) - vítězné družstvo, popřípadě jednotlivec v každém sportovním odvětví si zahraje za odměnu proti svým oddílovým vedoucím, či praktikantům = věk ne vždy znamená vítězství 3. TÁBOROVÉ DOVEDNOSTI - soutěžní formou v posádkách, kdy budou děti sami bez vedoucích obcházet jednotlivá stanoviště a děti se naučí: morseovu abecedu, topografické značky, kimovu hru, skládat hlavolamy, poznávat ohně, zvířata, rostliny Další táborové akce: výběr činností dle zájmu (sportovní i rukodělné kroužky dle vlastního výběru) diskotéky,celodenní výlet v oddílech, karnevalová disco show, táborová pouť, Nedamov má talent, ukázka a povídání o dravcích a další.. Kromě činností pro celý tábor, má každý z oddílových vedoucích dopředu připravený pestrý program na celý tábor, v zásobě spoustu her a činností jak na ven, tak dovnitř, aby svůj oddíl vždy zabavil a děti se nikdy nenudily. Letní dětské tábory 2012 Stránka 8

9 Zkrácený dětský tábor V letošním roce jsme i v DT NEDAMOV připravili (pro cca 50 dětí) pro táborníky, kteří nechtějí na táboře trávit celých 18dnů, tábor na 10 dnů. V celotáborové hře se vypravíme do pohádky. Během jednotlivých etapových her nás čeká spousta dobrodružství budeme bojovat s draky, čelit nástrahám černokněžníků či vysvobozovat zakleté princezny. Stejně jako na většině jiných táborů, i na našem táboře nebude chybět spousta her a soutěží, jako například táborová olympiáda, orientační běh, táborová pouť, kubb, jadžent, bränball,diskotéky, zájmové kroužky, táborák či celodenní výlet. Děti si rovněž mohou pod odborným dohledem vyzkoušet lezení na horolezecké stěně nebo si zaskákat na obří trampolíně. V době nepříznivého počasí je pro děti připraveno mnoho rukodělných činností, vědomostních soutěží a stolních společenských her. Cena zkráceného tábora pro dítě zam. ŠKODA AUTO a.s ,- Kč Cena zkráceného tábora pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO 1 200,- Kč II. běh Celotáborová hra,,konec loupežníků v Čechách bude se odehrávat na území Českého ráje, nedaleko Jičína. Hlavní postavou táborové hry je loupežník Rumcajs. Jičínský kníže se chce Rumcajse jednou pro vždy zbavit, a tak sezve do Českého ráje všechny známé i neznámé loupežníky a loupežnice. Rumcajs si povolá svoje kamarády, kteří mu budou pomáhat čelit nástrahám knížete a pomohou mu přemoci lotry nejen svými svaly, ale i chytrou hlavou. Hlavní program se bude dělit na dvě části, na posádkový, kde děti hrají CTH a oddílový, kde plní dílčí dílčí úkoly k CTH. Náměty her jsou zaměřeny na rozvoj fyzických schopností, smyslového vnímání, vědomostí, dovedností a dalších volních vlastností. Nebudou chybět ani hry a soutěže, které mají již své místo na táboře jako je např. branný závod, orientační běh, olympiáda, turnaje (ve volejbale, fotbale, ringu, vybíjené, přehazované, bramballu, kubbu, jadžentu, házené ), pusinkování, táborák se spaním pod širákem (dle počasí), celodenní výlet, půldenní výlet s hledáním pokladu, pouť, diskotéky, vědomostní hry, zájmová činnost v kroužcích To vše bude obohaceno o další zábavné aktivity jako je například vodní dovádění a vodní bitva, vaření na otevřeném ohni, silácká zkouška Letní dětské tábory 2012 Stránka 9

10 Cílem celého táborového pobytu je, aby si nenásilnou formou formou her, děti uvědomily, že každý je součástí většího celku, kde panují pravidla, jejichž plnění mohou přinášet nejen výhody, ale i povinnosti pro jedince a celý kolektiv, poznaly nové kamarády a naučily se novým dovednostem, hrám, získaly nové zkušenosti. P.S. pro rodiče pokud to bude možné, přibalte dětem k věcem na tábor vestu a klobouk Doprava: Autobusy Karosa, doba jízdy cca 1 hodinu. Odjezdy I. a II. běh v 8.00 hodin, zkrácený tábor odjezd ve hodin, příjezdy všech běhů kolem odiny. Místo odjezdu a příjezdu autobusů bude vyznačeno na poukaze. Ubytování: Čtyřlůžkové chatky, 2 palandy (4 lůžka) dvě skříňky s úložným prostorem, stolek, židle. K dispozici veškeré lůžkoviny - deky, spací pytle, povlečení, polštáře, vložky do spacího pytle aj. (soc. zařízení spol. v objektu, WC, sprchy, umývárna) teplá a studená voda, jídelna, klubovna, TV, video, DVD, sportovní zařízení, hřiště, skákací trampolíny, beach hřiště, hřiště na volejbal, lezecká stěna,houpačky a další aktivity. Koupaliště 5 min od tábora, do města Dubá 1 km. Stravování: Plná penze (4 x denně, zesílené snídaně), po celý den k dispozici nápoje - pitný režim. Pro děti je dostatek jídelního nádobí. Cena poukazu: Cena poukazu pro dítě zaměstnance ŠKODA AUTO a.s. I. a II. běh 2000,- Kč Cena poukazu pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO I. a II. běh 1700,- Kč Předtáborová schůzka rodičů se koná dne v hod. v kosmonoské ALTAMIŘE Upozornění Telefonické dotazy do dětského tábora (jen ve velmi nutných případech) doporučujeme telefonovat kolem 8.00 hod., ve hod. a hod. Nedoporučujeme dávat dětem na dětský tábor mobilní telefon Bližší informace Vám podá oddělení rekreací Letní dětské tábory 2012 Stránka 10

11 Letní dětský tábor Rekreační zařízení ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav,,Slunovrat Jetřichovice u Děčína, PSČ , č.t.: 412/ Oblíbený jetřichovický dětský tábor se nachází 85 km od Ml. Boleslavi směr Doksy, Nový Bor, Česká a Srbská Kamenice, Jetřichovice. V minulosti zde bývaly minerální a rašelinové lázně. Celá tato oblast je proslulá svojí typickou lidovou architekturou. Samotný tábor je výchozím místem do Jetřichovických stěn. Pojmenování vyhlídek má souvislost s historií tohoto kraje. Nad Jetřichovickým zámkem, postaveným hrabětem Kinským, se tyčí skály Loupežnického hrádku. Tímto krajem vedla stará kupecká cesta. Na levé straně zámku jsou vyhlídky pojmenované po zakladateli (Marijánka, Viléminina skála, Rudolfův vrch). V hlubokých lesích je ukryt lovecký zámeček,,na Tokáni nad kterým se nachází skalní město Doubické skály. Dominantou kraje je Růžový vrch (619 m.n.m.). Mezi tímto vrchem, lesy a skalami, byl u potoka postaven roku 1957 dětský tábor, který ožil již 1. července téhož roku. V tomto roce to bude tedy již po pětapadesáté. Výstavba tohoto tábora byla jedním z výsledků poválečných změn v naší republice - tyto doby připomíná i památník obětem koncentračního tábora Rabštejn nedaleko České Kamenice. Prostý památník zde připomíná i leteckou katastrofu jugoslávského letadla. V samotném areálu tábora se změnil i dlouhá léta známý,,čtverec stanů na řadu minitáborů (např.: sportovní, indiánský, dovedné ruce, přírodovědný, zálesácký, Sopea, Orion, přípravka, Svišti, turistický, Outdoor, Altamira, Orion, Návštěvníci, Expres, Robinsoni, Teenager, Lovci, Stopaři) zkvalitňujících pobyt dětí v tomto táboře. Veškeré dění na táboře zajišťují pracovní kolektivy zkušených táborových pracovníků z kosmonoské Altamiry a další zkušení táboroví pracovníci. V roce 2012 bude tábor v provozu po tři turnusy. Letní dětské tábory 2012 Stránka 11

12 Určeno pro děti od 6-15 let, kapacita v 1. až 3. turnusu 135 dětí Termíny: 1. běh neděle středa 18 dní neděle pondělí 9 dní pondělí středa 9 dní 2. běh středa sobota 18 dní pondělí sobota 6 dní (pouze pro děti z kosmonoské ALTAMIRY) 3. běh neděle středa 18 dní neděle pondělí 9 dní pondělí středa 9 dní Popis činností v jednotlivých minitábůrcích: I.běh Jednotlivé tábůrky jsou zaměřeny především na přírodu, sportovní a kulturní činnosti a jsou organizovány tak, aby byl prázdninový čas dětí co nejlépe využit. Malí i velcí táborníci zde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti, získat nové zkušenosti, naučit se mnoha novým věcem a poznat tu spoustu nových kamarádů. Tábůrky jsou věkově smíšené. Je do nich zařazeno cca 18 dětí, starají se o ně vždy dva vedoucí. Děti z,,přípravky jsou ubytovány ve zděné budově, v 5-ti lůžkových pokojích, ostatní táborníci jsou ubytováni ve stanech s podsadou. Každý tábůrek má vlastní, tematicky zaměřenou celotáborovou hru, vlastní program a účastní se též na společných akcích. Sopea Jedná se o tábůrek, který navazuje na tradici dětského zájmového sdružení experimentální archeologie Altamira. Celému tábůrku dominuje historická stavba,,robinsonáda, kde si děti mohou vyzkoušet různá prehistorická řemesla. Orion I tento tábůrek je úzce spojen s tradicí kosmonoské Altamiry. Také zde se děti pokusí proniknout do tajů pravěkého života a budou mít možnost vyzkoušet si, jak Letní dětské tábory 2012 Stránka 12

13 vypadal takový typický den pravěkých lidí. Stany táborníků jsou uspořádány kolem,,altamiry, velkého celodřevěného domu, který se podobá obydlí prvních zemědělců. Přípravka Minitábůrek je určen nejmladším a začínajícím táborníkům. Maminky se nemusejí obávat o nedostatek péče, protože u dětí pracují trpělivé laskavé vedoucí. Malým dětem je přizpůsoben program, zátěž při hrách a výletech a pochopitelně i večerka. Sportovní Sportovní tábůrek je určen všem, kteří se rádi pohybují a sportují. Na programu budou tradiční i netradiční sporty a hry, sportovní soutěže, míčové hry. Indiánský Pro všechny, kteří se chtějí vydat po stopách indiánů. Táborový život a táborová hra se nese i indiánském duchu. Děti se zdokonalí v tábornických dovednostech, přijdou do styku s ohněm i vodou, vyzkouší uzly, čtení stop, přespí v tee-pee, Dovedné ruce Tábůrek pro malé i starší děti, které tvoří. Účastníci se seznámí s jednotlivými výtvarnými technikami a budou pracovat s nejrůznějšími materiály. Přírodovědný Tábůrek je zaměřen především na přírodu v duchu hesla,,poznej a chraň. Je určen těm táborníkům, kteří si chtějí rozšířit své přírodovědné znalosti. Přírodu budou poznávat formou her v terénu i klubovně. Se svými vedoucími se naučíme chovat v přírodě tiše, abychom třeba uviděli i kamzíky. Svišti Tento tábůrek je určený dětem, které chtějí proniknout alespoň do některých tajů přírody, poznat lesní moudrost. Využijí nejrůznější tábornické dovednosti a čeká na ně pochopitelně i spousta her, soutěží a výletů. Návštěvníci I. a II.Tak jako v roce minulém jsme i letos připravili pro děti, které nechtějí v táboře trávit celých 18 dnů, tábůrek zkrácený a to 2 x na 9. dní. V termínu od a od Děti v tomto tábůrku se tak zapojí do společných akcí, osvojí si základy tábornických dovedností, účastní se výletu, her v táboře a za hezkého počasí koupání. Cena zkráceného tábora pro dítě zam. ŠKODA AUTO a.s ,- Kč Cena zkráceného tábora pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO 855,- Kč Společný program,,mezioddílová hra, celodenní výlet, dvoudenní výlet, táborová olympiáda, táborová pouť, diskotéka s živou hudbou, stezka odvahy, za hezkého počasí koupání. Letní dětské tábory 2012 Stránka 13

14 Rozšíření společného programu agility. ukázka zásahu hasičů, lezecké techniky, ukázka II. běh Přípravka Oddíl je určen nejmenším táborníkům do deseti let, kde se děti naučí základní orientaci v přírodě, tábornickým dovednostem a spolupráci v kolektivu nových kamarádů. Letošní celotáborová hra pro Přípravku má název Škola kouzel. Během našeho táborového kouzlení se budeme, mimo jiné, seznamovat s přírodou, která nám poskytuje nezbytné suroviny pro výrobu lektvarů, naučíme se proměňovat zdánlivě obyčejné předměty v kouzelná zvířátka a výstavní obrazy. Půjdeme po stopách kouzelných tvorů malých trpaslíků a pokusíme se nalézt jejich po staletí utajovanou skrýš a také nahlédneme do tajemných zákoutí zdejší krajiny. Budeme muset splnit pět různých zkoušek, abychom se dostali až k samotnému řediteli kouzelnické školy, který má jako jediný právo udělit nám hodnost správných kouzelníků. Neváhejte a vydejte se společně s námi za velkým dobrodružstvím, na jehož konci čeká uznání, obdiv a přijetí do kouzelnického světa. Jednotlivé kouzelnické zkoušky budou probíhat v intervalech dvou až tří dnů, kdy se nejprve naučíme základní dovednosti, které si pak vyzkoušíme v praxi. Na konci tábora dostanou malí kouzelníci svá,,vysvědčení. Sportovní oddíl Vhodný nejen pro sportovní nadšence, ale i pro aktivní děti, které chtějí vyzkoušet netradiční pohyboé aktivity a sportovní hry. Letošní celotáborová hra se nazývá,,pevnost Boyard. Během této celotáborové hry, která je inspirována známou televizní soutěží, budou děti plnit nejrůznější sportovní, ale také logické úkoly a postupně budou sbírat klíče a indicie, které je nakonec dovedou k pokladu pevnosti Boyard. Máte odvahu? Neváhejte a připojte se k našemu soutěžnímu týmu a pomozte nám k získání velkolepého pokladu, který se ukrývá v tajné komnatě pevnosti. Turistický oddíl oddíl pro všechny, kteří mají rádi přírodu a výlety za dobrodružstvím. Letošní celotáborová hra se jmenuje,,sněženky a machři a je inspirována filmovým zpracováním filmů Sněženky a machři a S tebou mě baví svět. Na začátku tábora děti dostanou poselství od sněžného muže Yettiho, který je žádá o pomoc při hledání horského pokladu. Budeme společně plnit úkoly, za jejichž splnění dostaneme určitý počet Yettiho stop (bodů). Nasbírané stopy budeme umisťovat do mapy, která nás povede od úkolu k úkolu. Na konci tábora se pokusíme s pomocí mapy najít ukrytý Yettiho poklad. Letní dětské tábory 2012 Stránka 14

15 Robinzoni Oddíl, který svou celotáborovou hru letos inspiroval osobností a životem Robinsona Crusoe. Děti si vyzkouší tábornické dovednosti a schopnosti nutné pro,,přežití v přírodě. Celotáborová hra se v letošním roce nazývá jednoduše,,robinson. Úvodní příběh táborníky zavede společně s Robinsonem do krásné země, kde ovšem žijí jen divoši a civilizace se tam zatím nedostala. Robinson se brzy spřátelí s jedním mírumilovným divochem, který ovšem neumí mluvit, a tak ho Robinson pojmenuje Pátkem dnem, kdy se poprvé setkali. Život na ostrově je tvrdý a Pátek s Robinsonem potřebují sehnat potravu a postavit obydlí. V tom jim pomohou naši táborníci. V dalších etapách budou nejen pravidelně Robinsonovi a Pátkovi dodávat potravu, ale budou také stavět loď a dávat dohromady mapu, která jim ukáže cestu zpět domů, do Anglie. Zkušenosti, které si děti během tábora osvědčí, trpělivost a jednoduché uvažování je dovede k cíli a Pátka s Robinsonem se jim podaří dostat domů. Po příjezdu do Londýna se jim Robinson se svou rodinou štědře odmění a nastanou velké oslavy z úcty k zachráncům Indiáni Oblíbený indiánský oddíl má k dispozici pravá indiánská tee-pee k večernímu posezení u ohně i k tajným poradám kmene. Jako praví indiáni budeme věnovat pozornost především okolní přírodě a jejím kouzlům. Celotáborová hra pro tento rok má příznačný název,,za tajemstvím Českého Švýcarska. Lesní říše skal, lesů, tajemných údolí, tichých říček a ukrytých potoků uchvacuje fantaskními tvary kamenných věží, stěn a bran. Příroda tu vytvořila podívanou, jaká nemá obdoby. Pojď s námi a pomoz nám odhalit tajemství Českého Švýcarska. Navštívíme známá oblíbená místa, ale také tajemná zákoutí Českého Švýcarska, o kterých se dozvíme zajímavé informace a tajúplné příběhy. V průběhu tábora se nám bude postupně odkrývat mapa, po jejímž úplném odkrytí zjistíme polohu nejtajnějších míst Altamira Oddíl má k dispozici Altamiru, která je postavena ve stylu pravěké jeskyně, ve které žili lovci mamutů. Atmosféru podtrhují dokonalé kopie pravěkých jeskynních maleb a centrální ohniště, které bylo nezbytnou součástí každé jeskyně. Během letošního tábora navštívíme v rámci celotáborové hry bájnou říši,,erénii Erénie byla krásná země, která skrývala velká bohatství. V této zemi panovala mocná, ale spravedlivá královna Eris. Poklady Erénie byly zakresleny do mapy, kterou u sebe Eris vždy nosila. Po tomto bohatství však toužil zlý kníže Harihaka. Královna Eris s ním opakovaně bojovala po dlouhá staletí, avšak jednoho dne se dostala na pokraj svých sil a byla nucena pro ochranu Erénie vyřknout kouzlo, které mapu roztříštilo do různých koutů světa. Pomozte nám zachránit bohatství země Erénie před zlým Hariharou! Teenager Oddíl pro čtrnáctileté a patnáctileté děti. Zajímavý program je uzpůsoben vyšším nárokům těchto táborníků, zahrnuje například hru,,noční Letní dětské tábory 2012 Stránka 15

16 výsadek. Při vybraných příležitostech si děti budou moci vyzkoušet zodpovědnost praktikantské úlohy. Areál tábora: Děti jsou ubytované v klasických stanech s dřevěnou podsadou, mladší děti v 5 ti lůžkových pokojích ve zděné budově. V areálu tábora se nachází zděná jídelna s umývárnami, WC a několik sportovišť. K dispozici jsou také klubovny, které bývají využívány při nepříznivém počasí. Koupání probíhá ve venkovním plaveckém bazénu u nedalekého hotelu Bellevue pod dohledem plavčíka. Stravování: Stravování zahrnuje zesílenou snídani, oběd, svačinu a večeři, k dispozici je samozřejmě nepřetržitý pitný režim. Program: Mimo rámec jednotlivých oddílů všechny děti pravidelně podnikají mnoho výletů, vyzkouší si neobvyklé činnosti, vyrobí si spoustu krásných výrobků na památku a samozřejmě si odvezou nezapomenutelné vzpomínky a naváží nová přátelství. Z nejrůznějších akcí zmiňme alespoň na ukázku tyto: Celodenní výlet na Pravčickou bránu Ukázka výcviku vojenských psů z Grabštejna Předvedení nácviku hasičského sboru,,kino promítání animovaného filmu dle přání Výroba a výpal keramiky Olympiáda Kouzelník Kristián Herní projekty: Robinsonáda (jak žil Robinson Crusoe) Indiánská vesnička (život Indiánů) Altamira (život lovců z doby kamenné) I letos otevíráme speciální oddíl,,teenager pro děti od 14 do 15 let s náročnějším programem a možností vyzkoušet si práci praktikanta. Pro děti které právě dokončily 1. případně 2. třídu, otevíráme oddíl,,přípravka. Ostatní děti budou rozděleny do skupinek po osmnácti, které vedou dva zkušení oddíloví vedoucí. Případné podmínky pro umístění Vašeho dítěte do oddílu (např. s kamarádem) sdělte, prosím, již PŘI ODEVZDÁVÁNÍ POUKAZŮ! V letošním roce proběhne na tomto běhu již potřetí zkrácený pobyt dětí, které celoročně pracují v kosmonoské Altamiře. Termín tohoto tábora je od a zúčastní se ho 16 Altamirských dětí a 3 jejich vedoucí. Délka tábora 6 dní. Letní dětské tábory 2012 Stránka 16

17 Cena zkráceného tábora pro dítě zam. ŠKODA AUTO a.s. Cena zkráceného tábora pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO 672,- Kč 570,- Kč Kontakt: web:2beh.webnode.cz V každém případě budou stránky letos opět funkční nejen v průběhu tábora, ale již v přípravném období tábora, kdy mohou rodiče směrovat své dotazy a připomínky na ovou adresu, která je na stránkách uvedena. III. běh Nabízíme prázdniny plné her, zábavy, dobrodružství i poznání v krásné přírodě národního parku České Švýcarsko pod vedením zkušených výchovných pracovníků. Bydlíme podle věku ve stanech nebo na pokojích. Z bohatého společného programu se můžeme těšit na koupání v bazénu hotelu Bellevue, výlety do okolní přírody, rozmanité hry v táboře i v lese, sportovní soutěže (fotbal, vybíjená, ringo, stolní tenis, táborová olympiáda atd.), diskotéky, táboráky, zájmové kroužky, celodenní výlety (soutěsky v Hřensku, Pravčická brána, aquapark a ZOO v Děčíně, Tiské stěny atd.) i dostatek osobního volna. Motivem letošního tábora bude celotáborová hra POHÁDKOVÝ TÁBOR Celotáborová hra je naše specialita a opět se můžete těšit na poutavý příběh doprovázený spoustou vtipných i napínavých motivačních scének našich vedoucích herců, dobrodružná celotáborová zápolení a soutěže. A to vše za jedním společným cílem aby stejně jako každý rok všechno dobře dopadlo Pro zvědavé rodiče budeme jako i v minulých letech nabízet služby táborového internetového,,vzkazovníku a každodenní táborové zpravodajství v podobě internetových stránek s Táborovým deníkem, Návštěvní knihou a aktuálními fotkami. Táborové deníky s fotogaleriemi z minulých let najdete na Letní dětské tábory 2012 Stránka 17

18 Nabídka oddílů Oddíly pro nejmenší: Přípravka Děti ve věku 6 9 let jsou ubytované v pokojích a zkušení vedoucí zvýšeně pečují o jejich bezpečnost a hygienu. Máme radost z toho, že se nám daří připravit poutavý program i pro tak malé děti a případné stýskání je zcela výjimečné a vždy se ho podaří velmi rychle překonat. Všechny hry a ostatní aktivity jsou voleny tak, aby je děti zvládaly a měly z nich radost. Děti bývají z oddílu přípravky nadšené, v dalších letech se na tábor hlásí znovu a časem postupují do oddílů pro starší. V této skupině je maximálně 25 dětí, pečují o ně tři vedoucí a jeden praktikant. Standardní oddíly: 5 oddílů,,indiáni, Robinsoni, Lovci, Stopaři a Zálesáci Děti ve věku 9 15 let jsou ubytované ve stanech s podsadou. Všechny tyto oddíly jsou si věkově i programem rovnocenné. Věkově pestrá škála dětí v oddíle umožňuje navázání hezkých kamarádských vztahů a vybudování atmosféry vzájemné podpory a spolupráce. Vedoucí toho využívají při tvorbě atraktivního programu, do kterého kromě výletů, her, sportovních soutěží, ručních a výtvarných aktivit apod. patří také část, kterou si děti formou kroužků samy volí. Vedoucí přistupují k dětem otevřeně a rovnocenně s cílem zprostředkovat jim co nejvíce zábavy a cenných zážitků. V oddílech je 18 dětí, pečují o ně dva vedoucí a jeden praktikant. Oddíl pro nejstarší děti:,,outdoor Mládež ve věku let. Chlapci i dívky po ukončení 8. nebo 9. třídy ZŠ, ubytování ve stanech s podsadou. Tento nový oddíl je koncipován specificky, je více zaměřený na zážitkové aktivity přiměřené vyššímu věku dětí. V oddílech je 18 dětí, pečují o ně dva vedoucí a jeden praktikant. (Pozn.: Děti let si mohou vybrat mezi standardním oddílem a outdoorem). Oddíl,,na zkoušku,,expres Smíšený oddíl pro děti ve věku 9 12 let, ubytování ve stanech s podsadou. Pobyt na táboře je zkrácený na polovinu a je tedy vhodný zejména pro ty, kteří si to chtějí pro začátek letos jen,,vyzkoušet. Program bude obdobný jako u standardních oddílů, ale pochopitelně poněkud zkrácený a ochuzený o aktivní zapojení do celotáborové hry. Přihlásit se bude možné do dvou termínů, a to nebo Délka tábora 2 x 9 dní. Cena zkráceného tábora pro dítě zam. ŠKODA AUTO a.s ,- Kč Cena zkráceného tábora pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO 855,- Kč Letní dětské tábory 2012 Stránka 18

19 Těšíme se na vás! Pojeďte s námi na tábor a nebudete litovat! Doprava: Autobusy Karosa, doba jízdy cca 2 hodiny. Odjezdy na tábor dne 1.7.; 18.7.; a jsou v 8.00 hodin, odjezdy 9.7.; a jsou v hodin, příjezdy všech běhů kolem hodin. Místo odjezdu a příjezdu autobusů bude vyznačeno na poukaze. Ubytování: Převážně ve stanech s podsadou (2 lůžka), odkládací skříňka na drobné potřeby, lůžkoviny, (spací pytle, vložky, polštáře, povlaky, deky) zajištěny v dostatečném množství. Sociální zařízení je zrekonstruované včetně sprchových koutů. Menší a nezkušené děti jsou ubytovány v novém objektu nad hospodářským zázemím, je zde také vybudována nová ošetřovna. I zde je pro děti dostatečné vybavení (válendy, skříňky atd.) sociální zařízení společné (chlapci, dívky) včetně sprchových koutů. V táboře jsou k dispozici klubovny, jídelna, TV, video, DVD, Robinsonáda, Altamira, hřiště na kopanou a odbíjenou, stoly na pink ponk, koupaliště - přírodní je 3 minuty od areálu tábora. Stravování: - plná penze (4x denně, zesílené snídaně), po celý den k dispozici nápoje - pitný režim. Pro děti je dostatek jídelního nádobí. Cena poukazu klasického tábora: Cena poukazu pro dítě zaměstnance ŠKODA AUTO a.s. I. až III. běh Cena poukazu pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO I. až III. běh 2 000,- Kč 1 700,- Kč Předtáborová schůzka rodičů se koná dne v hod. v kosmonoské ALTAMIŘE Upozornění: Telefonické dotazy do dětského tábora (jen ve velmi nutných případech), doporučujeme telefonovat kolem 8.00 hodiny, ve hod a v hod. Nedoporučujeme dávat dětem na dětský tábor mobilní telefon. Bližší informace Vám podá oddělení rekreací č.t.: Letní dětské tábory 2012 Stránka 19

20 Letní dětský jazykový tábor Rekreační zařízení ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav Horská chata,,světlanka Rokytnice n./jiz. Horská chata,,světlanka se nachází v západních Krkonoších na úpatí Lysé Hory v nadmořské výšce necelých devíti set metrů. Její poloha nabízí využití snad ve všech ročních obdobích pro méně i více náročné hosty. Chata je hodně využívána milovníky pěší turistiky, horských kol a všemi ostatními, kteří chtějí strávit chvíle volna aktivním odpočinkem. Vlastní horská chata je komplexem dvou budov, které nabízejí ubytování od typu rodinného penzionu přes typickou horskou chatu až po komfortnější ubytování horského hotelu. ekonom. nájemce Petr Holan tel.: Určeno pro děti od 7do 15 let, kapacita dětí v jednom turnusu 38 Tábor je zaměřen na výuku a zdokonalování jazyků němčiny a angličtiny s tím, že v dopoledních hodinách probíhá vyučování po obědě a poledním volnu režim podle klasického dětského tábora tj. soutěže, sporty, vycházky na hřebeny, koupání, pro výuku jazyků jsou zajištěni lektoři. Termíny: 1. turnus neděle - sobota 2. turnus sobota sobota Popis: Tento tábor je částečně zaměřený na výuku cizích jazyků (angličtina, němčina), tedy ideální volba pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti i o prázdninách zábavnou formou rozvíjely ve znalosti německého nebo anglického jazyka. Tábor je menšího charakteru, zaručuje individuální přístup k dětem a to nejen při výuce, ale i při ostatních táborových činnostech. Výuka jazyků probíhá zpravidla od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Při výuce se držíme zásady,,škola hrou a tak se děti v žádném případě nemusí obávat nějakého zkoušení. Výuka je uzpůsobena pro začátečníky i pro pokročilé a probíhá zábavnou formou, pokud počasí dovolí, mnohdy i venku v okolí chaty nebo ve volné přírodě. Letní dětské tábory 2012 Stránka 20

Světlanka nedamov jetřichovice

Světlanka nedamov jetřichovice katalog letních dětských táborů 2015 Světlanka nedamov jetřichovice obsah Obsah strana 2 Základní informace k prodeji strana 3 Tábory: Letní dětský jazykový tábor SVĚTLANKA strana 4-5 Letní dětský tábor

Více

Světlanka nedamov jetřichovice

Světlanka nedamov jetřichovice katalog letních dětských táborů 2016 Světlanka nedamov jetřichovice obsah Obsah strana 2 Základní informace k prodeji strana 3 Tábory: Letní dětský jazykový tábor SVĚTLANKA strana 4-5 Letní dětský tábor

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park

Škola v přírodě. Doprava autobusem s bezpečnostními pásy Vyzkoušený dopravce, profesionalita řidičů, nový vozový park Škola v přírodě Hotel Jef, České Švýcarsko Termín: 5. 9. 6. 2017 Cena 3.390 Kč / dítě Co vše najdete v ceně školy v přírodě: Ubytování Doprava Program Hotel Jef (3-hvězdičkový) v malebné obci Doubice v

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 4. - 11. 7. 2015 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 702 952

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 2. - 9. 7. 2016 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 775 772

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ženy dorost

ženy dorost CHKO Podblanicko 4 km pod horou Blaník, 2 km Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, cca 75 km od Prahy i Kolína Termín soustředění: 1. 8. 09 15. 8. 09 přípravky, muži 1.8. 09 7.8. 09 ženy 7.8. 09 15.8.09

Více

Světlanka nedamov jetřichovice

Světlanka nedamov jetřichovice katalog letních dětských táborů 2017 Světlanka nedamov jetřichovice obsah Obsah strana 2 Základní informace k prodeji strana 3 Tábory: Letní dětský jazykový tábor SVĚTLANKA strana 4-5 Letní dětský tábor

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Penzion ŽERNOV Český ráj

Penzion ŽERNOV Český ráj Penzion ŽERNOV Český ráj Český ráj je oblíbeným cílem letní turistiky i cykloturistiky. Z místních zajímavostí můžeme uvést Památný strom - lípu v Tatobitech, Obrácené zvony v Rovensku, blízké jsou Prachovské

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Křižanov

Křižanov Křižanov 15. 7. - 12. 8. 2017 Letní týden plný pohybu a dobré nálady - bohatý program pro malé i velké. Naše programové vedoucí Vám připraví mnoho krásných zážitků a překvapení. Prožívejte společně s dětmi

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY Letos pořádá firma NOVOS NJ, s. r. o. již 21. sezónu letního dětského táboru v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

3. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÝ TÁBOR Zachraňujme společně

3. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÝ TÁBOR Zachraňujme společně 3. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÝ TÁBOR Zachraňujme společně TERMÍN 23. 7. 2. 8. 2017 3. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÝ TÁBOR Zachraňujme společně Partneři projektu (EUROREGION PRADĚD a Olomoucký kraj) ČR Spolek HATASPO (hlavní

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2016 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 16.-23.7.2016 2. Příměstský tábor 1.-5.8.2016 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR

LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR LETNÍ CAMP HC LEDEČ n.s. 2014 CHŘENOVICE osada METEOR Termín: Letní sportovní Camp proběhne od 16.6.2014 22.6.2013 Nástup : Pondělí - 16.6.2013 do 9:00 hod. Odjezd: Neděle - 22.6.2013 v 15:00 hod. Sraz

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015

Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015 Výcvikové tábory ve Svojanově v roce 2015 Motto: Není psa a majitele, který by nemohl jet k nám na tábor!! I. turnus 27. 6. 4. 7. Nájezd v sobotu od 10 do 14 hodin, po dohodě možno přijet v jiný čas. Plná

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

AGILITY VÍKEND A AKTIVNÍ DOVOLENÁ S VAŠÍM PEJSKEM LVT PASOHLÁVKY 2010 1.TURNUS 3.-10.7.2010 / 2.TURNUS 10. - 17.7.2010

AGILITY VÍKEND A AKTIVNÍ DOVOLENÁ S VAŠÍM PEJSKEM LVT PASOHLÁVKY 2010 1.TURNUS 3.-10.7.2010 / 2.TURNUS 10. - 17.7.2010 AGILITY VÍKEND A AKTIVNÍ DOVOLENÁ S VAŠÍM PEJSKEM LVT PASOHLÁVKY 2010 1.TURNUS 3.-10.7.2010 / 2.TURNUS 10. - 17.7.2010 Agility parkur přímo v areálu, výcvik dvakrát denně, možnost polopenze. V areálu je

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Nabízené programy a aktivity:

Nabízené programy a aktivity: Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín IČ: 75089157, www.fokusnj.cz Tel : 556 710 088, fokusnj@fokusnj.cz Vy vybíráte, my realizujeme aneb programy

Více

Staň se účastníkem letního dětského tábora

Staň se účastníkem letního dětského tábora Staň se účastníkem letního dětského tábora Pojeď s námi a mimo hezkých zážitků z krásné přírody se zúčastni ústřední celotáborové hry na téma Přihlášky odešlete do 31. května 2014 na adresu: Petr MATĚJKA

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV

STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV STAR LINE Rekreační střediska SVOR a HRACHOV Firma Star Line dětské rekreace, s.r.o. nabízí ubytovací a stravovací služby pro Vaše soustředění, tábor či oslavu. Této činnosti se věnujeme 15 let. K dispozici

Více

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015

Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 Taneční centrum Z.I.P.Písek pořádá Tradiční LETNÍ TÁBORY 2015 1. Pobytový tábor v RZ OLŠINA NA ŠUMAVĚ - 12.-19.7.2015 2. Příměstský tábor 3.-7.8.2015 v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem

Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem Podmínky letního příměstského tábora Filipovka2016 s integračním programem Organizátor: Komunitní, integrační a volnočasové centrum FIlipovka Filipova 2013/1, Praha 4 Chodov 148 00 IČO: Kontaktní osoba:

Více

Tábor 2015 Hrádek u Sušice

Tábor 2015 Hrádek u Sušice Tábor 2015 Hrádek u Sušice Vážení rodiče, Vedoucí našeho oddílu již začínají připravovat tábor 2015. Proto jsme pro vás připravili krátký sešit s prvními informacemi o táboře. Podrobnější informace přijdou

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Pokyny pro kurz Teorie a didaktika cykloturistiky - KTS/TDC Termín: 27. 5. 31. 5. 2013 Místo: Vedoucí kurzu: Instruktoři: Účastníci: Hranice penzion U Jiřího http://www.penzionujiriho.cz/

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy)

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) TŘÍDA : NÁMOŘNÍCI 5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) Místo pobytu: středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Kontakty: www.strevlik.cz

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

7. ROČNÍK DĚTSKÉHO LETNÍHO TÁBORA

7. ROČNÍK DĚTSKÉHO LETNÍHO TÁBORA --------------------------------- 7. ROČNÍK DĚTSKÉHO LETNÍHO TÁBORA 2005 Aladinova lampa a splněná přání --------------------------------- Milé holky, milí chlapci, na dětský tábor ALADINOVA LAMPA A SPLNĚNÁ

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA

POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA POPIS TÁBOROVÉ ZÁKLADNY KOLČAVA Táborová základna Kolčava se nachází v Jihočeském kraji, ve strakonickém okrese, na louce mezi obcemi Zvotoky a Strašice, které jsou vzdálené každá cca 1,5 km. Autem je

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá, Pustevny - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá, Pustevny - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Školní výlety Školy v přírodě Adaptační kurzy Bílá, Pustevny - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.:

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum

Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Svatby weddings Hotel monínec*** 70 km od prahy 84 lůžek ve 32 pokojích Restaurace s terasou až pro 150 hostů Wellness centrum Vážění přátelé, je mi ctí, že Vás mohu oslovit s nabídkou pořádání svateb

Více

BS - Registrační formulář pro ubytovatele

BS - Registrační formulář pro ubytovatele BS - Registrační formulář pro ubytovatele 1. Sídlo firmy / provozovna Název firmy: Obec: Ulice: IČO: Č. orientační Č. popisné VAT ID (DIČ): Číslo účtu: PSČ: Regionální zatřídění: E-mail: Tel.: Fax: Poskytované

Více

Pobytový tábor Borovice. Termín:

Pobytový tábor Borovice. Termín: Pobytový tábor Borovice Termín: 23. 7. 29. 7. 2017 A-Styl, z.s. a P.J.Art Production s.r.o. o A-STYL z. s. se zaměřuje na pohybové vzdělávání dětí a mládeže o provozování sportovního centra (street dance,

Více

INFORMACE K LETNÍ ZDRAVÉ DOVOLENÉ ČERVEN 2017 VILA DOLORES PAZIN ISTRIE CHORVATSKO

INFORMACE K LETNÍ ZDRAVÉ DOVOLENÉ ČERVEN 2017 VILA DOLORES PAZIN ISTRIE CHORVATSKO INFORMACE K LETNÍ ZDRAVÉ DOVOLENÉ ČERVEN 2017 VILA DOLORES PAZIN ISTRIE CHORVATSKO Vila Dolores Krásná vila obklopena přírodou se nachází na okraji města Pazin, ležícím v samém srdci poloostrova Istrie.

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu

KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ KOMPLETNÍ NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SE ZIPem NA ŠUMAVĚ V RZ OLŠINA nebo U NÁS DOMA V ZIPu LETNÍ TÁBORY V ŠUMAVSKÉ OLŠINĚ Loni jsme se přesvědčili, že Olšina je na úžasném místě a hlavně

Více

Vyberte si z následujících programů: Program trasy:

Vyberte si z následujících programů: Program trasy: V období od 15.dubna do 30.června a od 1.září do 31.října 2010 v době od 9:00 do 15:00 můžete každý čtvrtek využít nabídku ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí ve spolupráci s Informačním centrem Předmostí,

Více