Letní dětské tábory 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Letní dětské tábory 2012"

Transkript

1 Letní dětské tábory 2012 ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav Rekreační zařízení,,nedamov u Dubé I.běh zkrácený DT II.běh Rekreační zařízení,,slunovrat Jetřichovice I. III. běh, včetně zkrácených Rekreační zařízení,,chata Světlanka Rokytnice n./j. I. II. běh Vydalo oddělení rekreací ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Letní dětské tábory 2012 Stránka 1

2 Obsah katalogu Strana Pokyny, informace 3 6 Rekreační zařízení Nedamov u Dubé I. běh, zkrácený DT, II. běh 7-10 Slunovrat Jetřichovice I. III. běh, včetně zkrácených Chata Světlanka I. II. běh Letní dětské tábory 2012 Stránka 2

3 ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav Komise rekreace dětí ZO OS KOVO Dětské letní tábory 2012 Pokyny pro předsedy rekreace dětí při DO ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, termíny, ceny poukazů pro děti zaměstnanců a pro děti zaměstnanců, jejichž rodiče jsou org. v ZO OS KOVO, popis lokalit, tak jak jsou pro letošní letní prázdniny zajištěny v tuzemsku. ZO OS KOVO prostřednictvím komise pro rekreaci dětí zajistí v roce 2012 pro děti zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav včetně pobočných závodů Vrchlabí, Kvasiny a integrovaných firem, podílejících se na sociálních nákladech, dětské tábory v níže uvedených lokalitách a kapacitách. Letní dětské tábory 2012 Stránka 3

4 Místo letních dět. táborů Rekr. zařízení ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a.s Mladá Boleslav 29360,,Nedamov PSČ tel.487/ B ě h 1. zkrá cen ý 2. Termín dět. rekreace Odjezd Příjezd Kapacita běhu 8.00 h h 8.00 h Cena pouk. dítě zam. dítě zam.odb. I. a II. turnus 2000,-Kč 1700,-Kč zkrácený 1500,-Kč 1200,-Kč Předtáborové schůzky rodičů ALTAMIRA Kosmonosy všechny běhy Rekr. zařízení ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 29360,,Slunovrat psč Jetřichovice tel.412/ Rekr. zařízení ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav 29360,,Světlanka Rokytnice nad Jizerou psč tel. 481/ zkr áce ný 2. zkr áce ný 3. zkr áce ný h 8.00 h h 8.00 h *jen pro 8.00 h 8.00 h h h h *děti z Altamiry I.až III. turnus 2000,-Kč 1700,-Kč I.turnus zkrácený 1010,-Kč 855,-Kč II.turnus zkrácený 672,-Kč 570,-Kč III.turnus zkrácený 1010,-Kč 855,-Kč I. a II. turnus 2400,-Kč 2100,-Kč ALTAMIRA Kosmonosy všechny běhy ALTAMIRA Kosmonosy všechny běhy * Odjezdy a příjezdy budou upřesněny písemně. Veškeré odjezdy a příjezdy na dětské tábory, pokud není uvedeno jinak, jsou vždy z autobusového nádraží v Mladé Boleslavi vedle vjezdu do podzemních garáží BONDYCENTRA a budou vyznačeny na poukazech jednotlivých táborů a běhů. Ostatní informace: 1.) Nabídka a prodej poukazů na dětské tábory bude zahájen na oddělení rekreací ZO OS KOVO dne úterý takto: a),,nedamov všechny turnusy: od. b),,slunovrat Jetřichovice všechny turnusy: od. c),,chata Světlanka Rokytnice n./j. - jazykový tábor - oba turnusy: od. Letní dětské tábory 2012 Stránka 4

5 Doprodej volných poukazů bude pokračovat po výše uvedených termínech na oddělení rekreací,včetně všech potřebných informací č.t ) Návratnost poukazů, včetně úhrady, je nejpozději (pátek). po uplynutí tohoto termínu je poukaz neplatný. 3.) Volná místa (neprodaná) na dětských táborech budou nabídnuta externím zájemcům za plnou cenu. 4.) Poukaz je nepřenosný tzn., že je určen jen pro děti zaměstnanců včetně integrovaných firem v závodě ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, např. Lipraco, Ško - Energo,ZPŠ. aj., které mají uzavřenou dohodu se ZO OS KOVO. Práce s poukazy: Úhrada se provádí přiloženou složenkou, nebo převodem z účtu. Potvrzení o platbě je nutno přiložit (přilepit) na zadní stranu poukazu - bez dokladu o úhradě je poukaz NEPLATNÝ!!! Potvrzení: poukaz potvrzuje DO OS KOVO razítkem a podpisem na první stranu poukazu. - potvrzení od lékaře je povinné 3. strana uvnitř nahoře. - podpisy rodičů nutné 2. strana dole. Poukaz se odevzdává celý nedělit na části. Poukazy jsou po vzetí do evidence vráceny zpět rodičům, kteří je při nástupu dítěte na dětský tábor odevzdávají u autobusu zdravotníkovi příslušného dětského tábora. Ostatní: v některých odůvodněných případech (soc. případy, samoživitelky aj.) lze na základě žádosti požádat svou DO OS KOVO o snížení ceny poukazu (výši určí DO OS KOVO dle svého rozpočtu). POZOR - poukazy se po skončení rekreace vrací zpět na oddělení rekreací ZO OS KOVO DPS (děl. podpůrný spolek): do poukazu je vložen formulář pro dělnický podpůrný spolek. Člen tento formulář vyplní a po skončení DT navštíví oddělení rekreací, kde mu bude dáno razítko organizace na vyplněný formulář. S tímto formulářem uplatní finanční nárok v DPS. Při odevzdávání poukazů je nutné předložit vzhledem k dvojí ceně dětských poukazů průkazku člena OS KOVO. Letní dětské tábory 2012 Stránka 5

6 Storno podmínky 1. zrušení tábora odřeknutí do % z ceny poukazu - zrušení bez udání důvodu. 2. od činí storno poplatek - 50% z ceny poukazu - zrušení bez udání důvodu. 3. v případě nemoci, úrazu nutný doklad - 0,-Kč. 4. vyhoštění z tábora za nekázeň - 100% z ceny (alkohol, krádež atd.). 5. odvoz dítěte z DT na vlastní žádost - poplatek se nevrací. 6. další závažné rodinné důvody individuální posouzení. Mladá Boleslav Komise rekreace rodin a dětí Letní dětské tábory 2012 Stránka 6

7 Letní dětský tábor Rekreační zařízení ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav NEDAMOV U DUBÉ, PSČ , č.t Náš dětský tábor se nachází v krajině, která se nazývá Dubská pahorkatina, lidově též Dubské Švýcarsko, vzdálené od MB asi 35 km. Okolní vrchy dosahují výšky kolem 350 m. n. m. Je z nich překrásný rozhled do okolí. Vrch Nedvězí - nejznámější 458 m., Koucký 469 m., zřícenina hradu Berštejn 480m., je z nich výhled až k Máchovu jezeru, Lužickým horám, Jizerským horám. Uprostřed této pahorkatiny je městečko Dubá, vznik se datuje od roku 1250, původně hrad, první majitel a stavitel Albrecht z Dubé, je prodal pražskému klášteru. Dalším známým majitelem byl Jan Berka z Dubé a Lipé. Město několikrát vyhořelo, nejvíce však v roce Zvláštnost je, že kdysi okresní město Dubá nemá železnici - nejbližší je 12 km v Doksech. Hrad Starý Berštejn dal postavit r pan z Dubé, nyní zřícenina je přístupná jen z jedné strany (podle pověsti, hrad nebyl nikdy pokořen). Jméno hradu,,berkův kámen německy Berkenstein - starý proto, že nedaleko byl později postaven nový. Samotné rekreační zařízení vzniklo úpravou a dostavbou bývalého zemědělského hospodářství v roce 1958, původně v užívání SVA Kosmonosy, po sloučení s hlavním závodem se zde rekreují každým rokem děti, nejdříve ve stanovém táboře, nyní 35 chatek - skladba 1/4. Vzhledem k delší dovolené a dobré dostupnosti se zde od roku 1993 úspěšně provozuje i rekreace rodin zaměstnanců, která není finančně náročná a splňuje rodinám představu o dobré dovolené ( v blízkosti koupaliště, příroda, ubytování vč. služeb). Tábor leží 1 km od města Dubá - obchody, lékař a jiné služby. Určeno pro děti od 6-15 let, maximální kapacita v turnusu je 115 dětí Termíny: 1. turnus sobota úterý ZKRÁCENÝ DT úterý čtvrtek 2. turnus pondělí úterý Letní dětské tábory 2012 Stránka 7

8 Popis činnosti v jednotlivých bězích: I. běh V letošní celotáborové hře chceme dát větší prostor dětem, především jejich fantazii, kreativitě, týmové spolupráci, chytrosti, rychlosti a hbitosti. Věříme, že od nejmenších po nejstarší, se každý dokáže bez větších problémů prosadit a přispět tak k vítězství posádky. Hra nemá určité specifické zaměření, jako v letech minulých, je v ní trocha historie, současnosti i budoucnosti, kterou si každý může představit dle svého. Jsou v ní úkoly kreativní, vědomostní, rychlostní a týmové. Vše záleží na tom, jak moc bude chtít posádka zvítězit, získat zaslouženou a velkou odměnu, která na ni čeká Táborové akce: 1. NEDAMOVSKÉ SPORTOVNÍ HRY - krásné podvečerní zahájení, kterého se aktivně účastní všichni táborníci i vedoucí - soutěže v obvyklých i méně obvyklých disciplínách - zvítězí jen plně spolupracující tým, ve kterém je z každého oddílu vždy jen jeden člen 2. Sportovní turnaje DĚTI x DĚTI a DOSPĚLÍ x DĚTI - známé i méně známé sporty pro každého člena tábora odehrávající se během dvou odpolední, v každém jiné sporty (házená, fotbal, kubb, ping pong, bum bác, bränball..) - vítězné družstvo, popřípadě jednotlivec v každém sportovním odvětví si zahraje za odměnu proti svým oddílovým vedoucím, či praktikantům = věk ne vždy znamená vítězství 3. TÁBOROVÉ DOVEDNOSTI - soutěžní formou v posádkách, kdy budou děti sami bez vedoucích obcházet jednotlivá stanoviště a děti se naučí: morseovu abecedu, topografické značky, kimovu hru, skládat hlavolamy, poznávat ohně, zvířata, rostliny Další táborové akce: výběr činností dle zájmu (sportovní i rukodělné kroužky dle vlastního výběru) diskotéky,celodenní výlet v oddílech, karnevalová disco show, táborová pouť, Nedamov má talent, ukázka a povídání o dravcích a další.. Kromě činností pro celý tábor, má každý z oddílových vedoucích dopředu připravený pestrý program na celý tábor, v zásobě spoustu her a činností jak na ven, tak dovnitř, aby svůj oddíl vždy zabavil a děti se nikdy nenudily. Letní dětské tábory 2012 Stránka 8

9 Zkrácený dětský tábor V letošním roce jsme i v DT NEDAMOV připravili (pro cca 50 dětí) pro táborníky, kteří nechtějí na táboře trávit celých 18dnů, tábor na 10 dnů. V celotáborové hře se vypravíme do pohádky. Během jednotlivých etapových her nás čeká spousta dobrodružství budeme bojovat s draky, čelit nástrahám černokněžníků či vysvobozovat zakleté princezny. Stejně jako na většině jiných táborů, i na našem táboře nebude chybět spousta her a soutěží, jako například táborová olympiáda, orientační běh, táborová pouť, kubb, jadžent, bränball,diskotéky, zájmové kroužky, táborák či celodenní výlet. Děti si rovněž mohou pod odborným dohledem vyzkoušet lezení na horolezecké stěně nebo si zaskákat na obří trampolíně. V době nepříznivého počasí je pro děti připraveno mnoho rukodělných činností, vědomostních soutěží a stolních společenských her. Cena zkráceného tábora pro dítě zam. ŠKODA AUTO a.s ,- Kč Cena zkráceného tábora pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO 1 200,- Kč II. běh Celotáborová hra,,konec loupežníků v Čechách bude se odehrávat na území Českého ráje, nedaleko Jičína. Hlavní postavou táborové hry je loupežník Rumcajs. Jičínský kníže se chce Rumcajse jednou pro vždy zbavit, a tak sezve do Českého ráje všechny známé i neznámé loupežníky a loupežnice. Rumcajs si povolá svoje kamarády, kteří mu budou pomáhat čelit nástrahám knížete a pomohou mu přemoci lotry nejen svými svaly, ale i chytrou hlavou. Hlavní program se bude dělit na dvě části, na posádkový, kde děti hrají CTH a oddílový, kde plní dílčí dílčí úkoly k CTH. Náměty her jsou zaměřeny na rozvoj fyzických schopností, smyslového vnímání, vědomostí, dovedností a dalších volních vlastností. Nebudou chybět ani hry a soutěže, které mají již své místo na táboře jako je např. branný závod, orientační běh, olympiáda, turnaje (ve volejbale, fotbale, ringu, vybíjené, přehazované, bramballu, kubbu, jadžentu, házené ), pusinkování, táborák se spaním pod širákem (dle počasí), celodenní výlet, půldenní výlet s hledáním pokladu, pouť, diskotéky, vědomostní hry, zájmová činnost v kroužcích To vše bude obohaceno o další zábavné aktivity jako je například vodní dovádění a vodní bitva, vaření na otevřeném ohni, silácká zkouška Letní dětské tábory 2012 Stránka 9

10 Cílem celého táborového pobytu je, aby si nenásilnou formou formou her, děti uvědomily, že každý je součástí většího celku, kde panují pravidla, jejichž plnění mohou přinášet nejen výhody, ale i povinnosti pro jedince a celý kolektiv, poznaly nové kamarády a naučily se novým dovednostem, hrám, získaly nové zkušenosti. P.S. pro rodiče pokud to bude možné, přibalte dětem k věcem na tábor vestu a klobouk Doprava: Autobusy Karosa, doba jízdy cca 1 hodinu. Odjezdy I. a II. běh v 8.00 hodin, zkrácený tábor odjezd ve hodin, příjezdy všech běhů kolem odiny. Místo odjezdu a příjezdu autobusů bude vyznačeno na poukaze. Ubytování: Čtyřlůžkové chatky, 2 palandy (4 lůžka) dvě skříňky s úložným prostorem, stolek, židle. K dispozici veškeré lůžkoviny - deky, spací pytle, povlečení, polštáře, vložky do spacího pytle aj. (soc. zařízení spol. v objektu, WC, sprchy, umývárna) teplá a studená voda, jídelna, klubovna, TV, video, DVD, sportovní zařízení, hřiště, skákací trampolíny, beach hřiště, hřiště na volejbal, lezecká stěna,houpačky a další aktivity. Koupaliště 5 min od tábora, do města Dubá 1 km. Stravování: Plná penze (4 x denně, zesílené snídaně), po celý den k dispozici nápoje - pitný režim. Pro děti je dostatek jídelního nádobí. Cena poukazu: Cena poukazu pro dítě zaměstnance ŠKODA AUTO a.s. I. a II. běh 2000,- Kč Cena poukazu pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO I. a II. běh 1700,- Kč Předtáborová schůzka rodičů se koná dne v hod. v kosmonoské ALTAMIŘE Upozornění Telefonické dotazy do dětského tábora (jen ve velmi nutných případech) doporučujeme telefonovat kolem 8.00 hod., ve hod. a hod. Nedoporučujeme dávat dětem na dětský tábor mobilní telefon Bližší informace Vám podá oddělení rekreací Letní dětské tábory 2012 Stránka 10

11 Letní dětský tábor Rekreační zařízení ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav,,Slunovrat Jetřichovice u Děčína, PSČ , č.t.: 412/ Oblíbený jetřichovický dětský tábor se nachází 85 km od Ml. Boleslavi směr Doksy, Nový Bor, Česká a Srbská Kamenice, Jetřichovice. V minulosti zde bývaly minerální a rašelinové lázně. Celá tato oblast je proslulá svojí typickou lidovou architekturou. Samotný tábor je výchozím místem do Jetřichovických stěn. Pojmenování vyhlídek má souvislost s historií tohoto kraje. Nad Jetřichovickým zámkem, postaveným hrabětem Kinským, se tyčí skály Loupežnického hrádku. Tímto krajem vedla stará kupecká cesta. Na levé straně zámku jsou vyhlídky pojmenované po zakladateli (Marijánka, Viléminina skála, Rudolfův vrch). V hlubokých lesích je ukryt lovecký zámeček,,na Tokáni nad kterým se nachází skalní město Doubické skály. Dominantou kraje je Růžový vrch (619 m.n.m.). Mezi tímto vrchem, lesy a skalami, byl u potoka postaven roku 1957 dětský tábor, který ožil již 1. července téhož roku. V tomto roce to bude tedy již po pětapadesáté. Výstavba tohoto tábora byla jedním z výsledků poválečných změn v naší republice - tyto doby připomíná i památník obětem koncentračního tábora Rabštejn nedaleko České Kamenice. Prostý památník zde připomíná i leteckou katastrofu jugoslávského letadla. V samotném areálu tábora se změnil i dlouhá léta známý,,čtverec stanů na řadu minitáborů (např.: sportovní, indiánský, dovedné ruce, přírodovědný, zálesácký, Sopea, Orion, přípravka, Svišti, turistický, Outdoor, Altamira, Orion, Návštěvníci, Expres, Robinsoni, Teenager, Lovci, Stopaři) zkvalitňujících pobyt dětí v tomto táboře. Veškeré dění na táboře zajišťují pracovní kolektivy zkušených táborových pracovníků z kosmonoské Altamiry a další zkušení táboroví pracovníci. V roce 2012 bude tábor v provozu po tři turnusy. Letní dětské tábory 2012 Stránka 11

12 Určeno pro děti od 6-15 let, kapacita v 1. až 3. turnusu 135 dětí Termíny: 1. běh neděle středa 18 dní neděle pondělí 9 dní pondělí středa 9 dní 2. běh středa sobota 18 dní pondělí sobota 6 dní (pouze pro děti z kosmonoské ALTAMIRY) 3. běh neděle středa 18 dní neděle pondělí 9 dní pondělí středa 9 dní Popis činností v jednotlivých minitábůrcích: I.běh Jednotlivé tábůrky jsou zaměřeny především na přírodu, sportovní a kulturní činnosti a jsou organizovány tak, aby byl prázdninový čas dětí co nejlépe využit. Malí i velcí táborníci zde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti, získat nové zkušenosti, naučit se mnoha novým věcem a poznat tu spoustu nových kamarádů. Tábůrky jsou věkově smíšené. Je do nich zařazeno cca 18 dětí, starají se o ně vždy dva vedoucí. Děti z,,přípravky jsou ubytovány ve zděné budově, v 5-ti lůžkových pokojích, ostatní táborníci jsou ubytováni ve stanech s podsadou. Každý tábůrek má vlastní, tematicky zaměřenou celotáborovou hru, vlastní program a účastní se též na společných akcích. Sopea Jedná se o tábůrek, který navazuje na tradici dětského zájmového sdružení experimentální archeologie Altamira. Celému tábůrku dominuje historická stavba,,robinsonáda, kde si děti mohou vyzkoušet různá prehistorická řemesla. Orion I tento tábůrek je úzce spojen s tradicí kosmonoské Altamiry. Také zde se děti pokusí proniknout do tajů pravěkého života a budou mít možnost vyzkoušet si, jak Letní dětské tábory 2012 Stránka 12

13 vypadal takový typický den pravěkých lidí. Stany táborníků jsou uspořádány kolem,,altamiry, velkého celodřevěného domu, který se podobá obydlí prvních zemědělců. Přípravka Minitábůrek je určen nejmladším a začínajícím táborníkům. Maminky se nemusejí obávat o nedostatek péče, protože u dětí pracují trpělivé laskavé vedoucí. Malým dětem je přizpůsoben program, zátěž při hrách a výletech a pochopitelně i večerka. Sportovní Sportovní tábůrek je určen všem, kteří se rádi pohybují a sportují. Na programu budou tradiční i netradiční sporty a hry, sportovní soutěže, míčové hry. Indiánský Pro všechny, kteří se chtějí vydat po stopách indiánů. Táborový život a táborová hra se nese i indiánském duchu. Děti se zdokonalí v tábornických dovednostech, přijdou do styku s ohněm i vodou, vyzkouší uzly, čtení stop, přespí v tee-pee, Dovedné ruce Tábůrek pro malé i starší děti, které tvoří. Účastníci se seznámí s jednotlivými výtvarnými technikami a budou pracovat s nejrůznějšími materiály. Přírodovědný Tábůrek je zaměřen především na přírodu v duchu hesla,,poznej a chraň. Je určen těm táborníkům, kteří si chtějí rozšířit své přírodovědné znalosti. Přírodu budou poznávat formou her v terénu i klubovně. Se svými vedoucími se naučíme chovat v přírodě tiše, abychom třeba uviděli i kamzíky. Svišti Tento tábůrek je určený dětem, které chtějí proniknout alespoň do některých tajů přírody, poznat lesní moudrost. Využijí nejrůznější tábornické dovednosti a čeká na ně pochopitelně i spousta her, soutěží a výletů. Návštěvníci I. a II.Tak jako v roce minulém jsme i letos připravili pro děti, které nechtějí v táboře trávit celých 18 dnů, tábůrek zkrácený a to 2 x na 9. dní. V termínu od a od Děti v tomto tábůrku se tak zapojí do společných akcí, osvojí si základy tábornických dovedností, účastní se výletu, her v táboře a za hezkého počasí koupání. Cena zkráceného tábora pro dítě zam. ŠKODA AUTO a.s ,- Kč Cena zkráceného tábora pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO 855,- Kč Společný program,,mezioddílová hra, celodenní výlet, dvoudenní výlet, táborová olympiáda, táborová pouť, diskotéka s živou hudbou, stezka odvahy, za hezkého počasí koupání. Letní dětské tábory 2012 Stránka 13

14 Rozšíření společného programu agility. ukázka zásahu hasičů, lezecké techniky, ukázka II. běh Přípravka Oddíl je určen nejmenším táborníkům do deseti let, kde se děti naučí základní orientaci v přírodě, tábornickým dovednostem a spolupráci v kolektivu nových kamarádů. Letošní celotáborová hra pro Přípravku má název Škola kouzel. Během našeho táborového kouzlení se budeme, mimo jiné, seznamovat s přírodou, která nám poskytuje nezbytné suroviny pro výrobu lektvarů, naučíme se proměňovat zdánlivě obyčejné předměty v kouzelná zvířátka a výstavní obrazy. Půjdeme po stopách kouzelných tvorů malých trpaslíků a pokusíme se nalézt jejich po staletí utajovanou skrýš a také nahlédneme do tajemných zákoutí zdejší krajiny. Budeme muset splnit pět různých zkoušek, abychom se dostali až k samotnému řediteli kouzelnické školy, který má jako jediný právo udělit nám hodnost správných kouzelníků. Neváhejte a vydejte se společně s námi za velkým dobrodružstvím, na jehož konci čeká uznání, obdiv a přijetí do kouzelnického světa. Jednotlivé kouzelnické zkoušky budou probíhat v intervalech dvou až tří dnů, kdy se nejprve naučíme základní dovednosti, které si pak vyzkoušíme v praxi. Na konci tábora dostanou malí kouzelníci svá,,vysvědčení. Sportovní oddíl Vhodný nejen pro sportovní nadšence, ale i pro aktivní děti, které chtějí vyzkoušet netradiční pohyboé aktivity a sportovní hry. Letošní celotáborová hra se nazývá,,pevnost Boyard. Během této celotáborové hry, která je inspirována známou televizní soutěží, budou děti plnit nejrůznější sportovní, ale také logické úkoly a postupně budou sbírat klíče a indicie, které je nakonec dovedou k pokladu pevnosti Boyard. Máte odvahu? Neváhejte a připojte se k našemu soutěžnímu týmu a pomozte nám k získání velkolepého pokladu, který se ukrývá v tajné komnatě pevnosti. Turistický oddíl oddíl pro všechny, kteří mají rádi přírodu a výlety za dobrodružstvím. Letošní celotáborová hra se jmenuje,,sněženky a machři a je inspirována filmovým zpracováním filmů Sněženky a machři a S tebou mě baví svět. Na začátku tábora děti dostanou poselství od sněžného muže Yettiho, který je žádá o pomoc při hledání horského pokladu. Budeme společně plnit úkoly, za jejichž splnění dostaneme určitý počet Yettiho stop (bodů). Nasbírané stopy budeme umisťovat do mapy, která nás povede od úkolu k úkolu. Na konci tábora se pokusíme s pomocí mapy najít ukrytý Yettiho poklad. Letní dětské tábory 2012 Stránka 14

15 Robinzoni Oddíl, který svou celotáborovou hru letos inspiroval osobností a životem Robinsona Crusoe. Děti si vyzkouší tábornické dovednosti a schopnosti nutné pro,,přežití v přírodě. Celotáborová hra se v letošním roce nazývá jednoduše,,robinson. Úvodní příběh táborníky zavede společně s Robinsonem do krásné země, kde ovšem žijí jen divoši a civilizace se tam zatím nedostala. Robinson se brzy spřátelí s jedním mírumilovným divochem, který ovšem neumí mluvit, a tak ho Robinson pojmenuje Pátkem dnem, kdy se poprvé setkali. Život na ostrově je tvrdý a Pátek s Robinsonem potřebují sehnat potravu a postavit obydlí. V tom jim pomohou naši táborníci. V dalších etapách budou nejen pravidelně Robinsonovi a Pátkovi dodávat potravu, ale budou také stavět loď a dávat dohromady mapu, která jim ukáže cestu zpět domů, do Anglie. Zkušenosti, které si děti během tábora osvědčí, trpělivost a jednoduché uvažování je dovede k cíli a Pátka s Robinsonem se jim podaří dostat domů. Po příjezdu do Londýna se jim Robinson se svou rodinou štědře odmění a nastanou velké oslavy z úcty k zachráncům Indiáni Oblíbený indiánský oddíl má k dispozici pravá indiánská tee-pee k večernímu posezení u ohně i k tajným poradám kmene. Jako praví indiáni budeme věnovat pozornost především okolní přírodě a jejím kouzlům. Celotáborová hra pro tento rok má příznačný název,,za tajemstvím Českého Švýcarska. Lesní říše skal, lesů, tajemných údolí, tichých říček a ukrytých potoků uchvacuje fantaskními tvary kamenných věží, stěn a bran. Příroda tu vytvořila podívanou, jaká nemá obdoby. Pojď s námi a pomoz nám odhalit tajemství Českého Švýcarska. Navštívíme známá oblíbená místa, ale také tajemná zákoutí Českého Švýcarska, o kterých se dozvíme zajímavé informace a tajúplné příběhy. V průběhu tábora se nám bude postupně odkrývat mapa, po jejímž úplném odkrytí zjistíme polohu nejtajnějších míst Altamira Oddíl má k dispozici Altamiru, která je postavena ve stylu pravěké jeskyně, ve které žili lovci mamutů. Atmosféru podtrhují dokonalé kopie pravěkých jeskynních maleb a centrální ohniště, které bylo nezbytnou součástí každé jeskyně. Během letošního tábora navštívíme v rámci celotáborové hry bájnou říši,,erénii Erénie byla krásná země, která skrývala velká bohatství. V této zemi panovala mocná, ale spravedlivá královna Eris. Poklady Erénie byly zakresleny do mapy, kterou u sebe Eris vždy nosila. Po tomto bohatství však toužil zlý kníže Harihaka. Královna Eris s ním opakovaně bojovala po dlouhá staletí, avšak jednoho dne se dostala na pokraj svých sil a byla nucena pro ochranu Erénie vyřknout kouzlo, které mapu roztříštilo do různých koutů světa. Pomozte nám zachránit bohatství země Erénie před zlým Hariharou! Teenager Oddíl pro čtrnáctileté a patnáctileté děti. Zajímavý program je uzpůsoben vyšším nárokům těchto táborníků, zahrnuje například hru,,noční Letní dětské tábory 2012 Stránka 15

16 výsadek. Při vybraných příležitostech si děti budou moci vyzkoušet zodpovědnost praktikantské úlohy. Areál tábora: Děti jsou ubytované v klasických stanech s dřevěnou podsadou, mladší děti v 5 ti lůžkových pokojích ve zděné budově. V areálu tábora se nachází zděná jídelna s umývárnami, WC a několik sportovišť. K dispozici jsou také klubovny, které bývají využívány při nepříznivém počasí. Koupání probíhá ve venkovním plaveckém bazénu u nedalekého hotelu Bellevue pod dohledem plavčíka. Stravování: Stravování zahrnuje zesílenou snídani, oběd, svačinu a večeři, k dispozici je samozřejmě nepřetržitý pitný režim. Program: Mimo rámec jednotlivých oddílů všechny děti pravidelně podnikají mnoho výletů, vyzkouší si neobvyklé činnosti, vyrobí si spoustu krásných výrobků na památku a samozřejmě si odvezou nezapomenutelné vzpomínky a naváží nová přátelství. Z nejrůznějších akcí zmiňme alespoň na ukázku tyto: Celodenní výlet na Pravčickou bránu Ukázka výcviku vojenských psů z Grabštejna Předvedení nácviku hasičského sboru,,kino promítání animovaného filmu dle přání Výroba a výpal keramiky Olympiáda Kouzelník Kristián Herní projekty: Robinsonáda (jak žil Robinson Crusoe) Indiánská vesnička (život Indiánů) Altamira (život lovců z doby kamenné) I letos otevíráme speciální oddíl,,teenager pro děti od 14 do 15 let s náročnějším programem a možností vyzkoušet si práci praktikanta. Pro děti které právě dokončily 1. případně 2. třídu, otevíráme oddíl,,přípravka. Ostatní děti budou rozděleny do skupinek po osmnácti, které vedou dva zkušení oddíloví vedoucí. Případné podmínky pro umístění Vašeho dítěte do oddílu (např. s kamarádem) sdělte, prosím, již PŘI ODEVZDÁVÁNÍ POUKAZŮ! V letošním roce proběhne na tomto běhu již potřetí zkrácený pobyt dětí, které celoročně pracují v kosmonoské Altamiře. Termín tohoto tábora je od a zúčastní se ho 16 Altamirských dětí a 3 jejich vedoucí. Délka tábora 6 dní. Letní dětské tábory 2012 Stránka 16

17 Cena zkráceného tábora pro dítě zam. ŠKODA AUTO a.s. Cena zkráceného tábora pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO 672,- Kč 570,- Kč Kontakt: web:2beh.webnode.cz V každém případě budou stránky letos opět funkční nejen v průběhu tábora, ale již v přípravném období tábora, kdy mohou rodiče směrovat své dotazy a připomínky na ovou adresu, která je na stránkách uvedena. III. běh Nabízíme prázdniny plné her, zábavy, dobrodružství i poznání v krásné přírodě národního parku České Švýcarsko pod vedením zkušených výchovných pracovníků. Bydlíme podle věku ve stanech nebo na pokojích. Z bohatého společného programu se můžeme těšit na koupání v bazénu hotelu Bellevue, výlety do okolní přírody, rozmanité hry v táboře i v lese, sportovní soutěže (fotbal, vybíjená, ringo, stolní tenis, táborová olympiáda atd.), diskotéky, táboráky, zájmové kroužky, celodenní výlety (soutěsky v Hřensku, Pravčická brána, aquapark a ZOO v Děčíně, Tiské stěny atd.) i dostatek osobního volna. Motivem letošního tábora bude celotáborová hra POHÁDKOVÝ TÁBOR Celotáborová hra je naše specialita a opět se můžete těšit na poutavý příběh doprovázený spoustou vtipných i napínavých motivačních scének našich vedoucích herců, dobrodružná celotáborová zápolení a soutěže. A to vše za jedním společným cílem aby stejně jako každý rok všechno dobře dopadlo Pro zvědavé rodiče budeme jako i v minulých letech nabízet služby táborového internetového,,vzkazovníku a každodenní táborové zpravodajství v podobě internetových stránek s Táborovým deníkem, Návštěvní knihou a aktuálními fotkami. Táborové deníky s fotogaleriemi z minulých let najdete na Letní dětské tábory 2012 Stránka 17

18 Nabídka oddílů Oddíly pro nejmenší: Přípravka Děti ve věku 6 9 let jsou ubytované v pokojích a zkušení vedoucí zvýšeně pečují o jejich bezpečnost a hygienu. Máme radost z toho, že se nám daří připravit poutavý program i pro tak malé děti a případné stýskání je zcela výjimečné a vždy se ho podaří velmi rychle překonat. Všechny hry a ostatní aktivity jsou voleny tak, aby je děti zvládaly a měly z nich radost. Děti bývají z oddílu přípravky nadšené, v dalších letech se na tábor hlásí znovu a časem postupují do oddílů pro starší. V této skupině je maximálně 25 dětí, pečují o ně tři vedoucí a jeden praktikant. Standardní oddíly: 5 oddílů,,indiáni, Robinsoni, Lovci, Stopaři a Zálesáci Děti ve věku 9 15 let jsou ubytované ve stanech s podsadou. Všechny tyto oddíly jsou si věkově i programem rovnocenné. Věkově pestrá škála dětí v oddíle umožňuje navázání hezkých kamarádských vztahů a vybudování atmosféry vzájemné podpory a spolupráce. Vedoucí toho využívají při tvorbě atraktivního programu, do kterého kromě výletů, her, sportovních soutěží, ručních a výtvarných aktivit apod. patří také část, kterou si děti formou kroužků samy volí. Vedoucí přistupují k dětem otevřeně a rovnocenně s cílem zprostředkovat jim co nejvíce zábavy a cenných zážitků. V oddílech je 18 dětí, pečují o ně dva vedoucí a jeden praktikant. Oddíl pro nejstarší děti:,,outdoor Mládež ve věku let. Chlapci i dívky po ukončení 8. nebo 9. třídy ZŠ, ubytování ve stanech s podsadou. Tento nový oddíl je koncipován specificky, je více zaměřený na zážitkové aktivity přiměřené vyššímu věku dětí. V oddílech je 18 dětí, pečují o ně dva vedoucí a jeden praktikant. (Pozn.: Děti let si mohou vybrat mezi standardním oddílem a outdoorem). Oddíl,,na zkoušku,,expres Smíšený oddíl pro děti ve věku 9 12 let, ubytování ve stanech s podsadou. Pobyt na táboře je zkrácený na polovinu a je tedy vhodný zejména pro ty, kteří si to chtějí pro začátek letos jen,,vyzkoušet. Program bude obdobný jako u standardních oddílů, ale pochopitelně poněkud zkrácený a ochuzený o aktivní zapojení do celotáborové hry. Přihlásit se bude možné do dvou termínů, a to nebo Délka tábora 2 x 9 dní. Cena zkráceného tábora pro dítě zam. ŠKODA AUTO a.s ,- Kč Cena zkráceného tábora pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO 855,- Kč Letní dětské tábory 2012 Stránka 18

19 Těšíme se na vás! Pojeďte s námi na tábor a nebudete litovat! Doprava: Autobusy Karosa, doba jízdy cca 2 hodiny. Odjezdy na tábor dne 1.7.; 18.7.; a jsou v 8.00 hodin, odjezdy 9.7.; a jsou v hodin, příjezdy všech běhů kolem hodin. Místo odjezdu a příjezdu autobusů bude vyznačeno na poukaze. Ubytování: Převážně ve stanech s podsadou (2 lůžka), odkládací skříňka na drobné potřeby, lůžkoviny, (spací pytle, vložky, polštáře, povlaky, deky) zajištěny v dostatečném množství. Sociální zařízení je zrekonstruované včetně sprchových koutů. Menší a nezkušené děti jsou ubytovány v novém objektu nad hospodářským zázemím, je zde také vybudována nová ošetřovna. I zde je pro děti dostatečné vybavení (válendy, skříňky atd.) sociální zařízení společné (chlapci, dívky) včetně sprchových koutů. V táboře jsou k dispozici klubovny, jídelna, TV, video, DVD, Robinsonáda, Altamira, hřiště na kopanou a odbíjenou, stoly na pink ponk, koupaliště - přírodní je 3 minuty od areálu tábora. Stravování: - plná penze (4x denně, zesílené snídaně), po celý den k dispozici nápoje - pitný režim. Pro děti je dostatek jídelního nádobí. Cena poukazu klasického tábora: Cena poukazu pro dítě zaměstnance ŠKODA AUTO a.s. I. až III. běh Cena poukazu pro dítě zam. org. v ZO OS KOVO I. až III. běh 2 000,- Kč 1 700,- Kč Předtáborová schůzka rodičů se koná dne v hod. v kosmonoské ALTAMIŘE Upozornění: Telefonické dotazy do dětského tábora (jen ve velmi nutných případech), doporučujeme telefonovat kolem 8.00 hodiny, ve hod a v hod. Nedoporučujeme dávat dětem na dětský tábor mobilní telefon. Bližší informace Vám podá oddělení rekreací č.t.: Letní dětské tábory 2012 Stránka 19

20 Letní dětský jazykový tábor Rekreační zařízení ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav Horská chata,,světlanka Rokytnice n./jiz. Horská chata,,světlanka se nachází v západních Krkonoších na úpatí Lysé Hory v nadmořské výšce necelých devíti set metrů. Její poloha nabízí využití snad ve všech ročních obdobích pro méně i více náročné hosty. Chata je hodně využívána milovníky pěší turistiky, horských kol a všemi ostatními, kteří chtějí strávit chvíle volna aktivním odpočinkem. Vlastní horská chata je komplexem dvou budov, které nabízejí ubytování od typu rodinného penzionu přes typickou horskou chatu až po komfortnější ubytování horského hotelu. ekonom. nájemce Petr Holan tel.: Určeno pro děti od 7do 15 let, kapacita dětí v jednom turnusu 38 Tábor je zaměřen na výuku a zdokonalování jazyků němčiny a angličtiny s tím, že v dopoledních hodinách probíhá vyučování po obědě a poledním volnu režim podle klasického dětského tábora tj. soutěže, sporty, vycházky na hřebeny, koupání, pro výuku jazyků jsou zajištěni lektoři. Termíny: 1. turnus neděle - sobota 2. turnus sobota sobota Popis: Tento tábor je částečně zaměřený na výuku cizích jazyků (angličtina, němčina), tedy ideální volba pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti i o prázdninách zábavnou formou rozvíjely ve znalosti německého nebo anglického jazyka. Tábor je menšího charakteru, zaručuje individuální přístup k dětem a to nejen při výuce, ale i při ostatních táborových činnostech. Výuka jazyků probíhá zpravidla od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Při výuce se držíme zásady,,škola hrou a tak se děti v žádném případě nemusí obávat nějakého zkoušení. Výuka je uzpůsobena pro začátečníky i pro pokročilé a probíhá zábavnou formou, pokud počasí dovolí, mnohdy i venku v okolí chaty nebo ve volné přírodě. Letní dětské tábory 2012 Stránka 20