Našla domov. Otec sirotků,obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jež osamělé usazuje v domě. Žalm 68:6n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Našla domov. Otec sirotků,obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jež osamělé usazuje v domě. Žalm 68:6n"

Transkript

1 TENTO VÝTISK VYŠEL V ČERVNU 2007 ČÍSLO 39 Z obsahu tohoto čísla: Našla domov.1 Svědectví od Jany 2 Z jednání staršovstva..5 Jak znáš svou Bibli..7 Pozdrav z Irska.9 a další Našla domov Otec sirotků,obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jež osamělé usazuje v domě. Žalm 68:6n Začalo to docela obyčejným setkáním na ulici,když si mladší žena povšimla té mnohem starší. Ale nebylo to jen těch několik vlídných slov co způsobilo, že se smutná tvář rozzářila. Byl to i paprsek Božího Ducha, který se dotkl toužícího srdce po lásce. Koho to tenkrát před 25-lety Pán Bůh oslovil prostřednictvím Lydie Pospíšilové a přivedl mezi nás? Byla to Maruška (Marie) Michlová, která se letos v květnu dožívá 83.let. Pro ty kdo ji blíže neznají je tu její životní příběh: Narodila se v Bratislavě, ale nečekala ji náruč matky, která by ji k sobě přivinula. Jak smutný a bolestný začátek života...stejně smutný byl i život v Dětském domově. Tento nedostatek přijetí a lásky poznamenal celou její budoucnost. Když ve 14-letech ukončila obecnou školu, opustila i Dětský domov, aby nastoupila další neméně bolestnou pouť osamělého člověka. Byla umístěna jako pomocná síla u jistého statkáře nedaleko Písku v Čechách. Mnoho těžké práce, málo odpočinku, a když nebylo všechno akorát, tak nastoupil i fyzický trest. Asi tak se dá shrnout její vzpomínání na toto období. Byl tu však někdo koho její situace nenechávala klidným. Nedaleko bydlící chalupník, který viděl jak děvče (vlastně ještě dítě) trpí, začal pro ni hledat jinou práci.po čase se mu to podařilo a tak se Maruška dostala do rodiny živnostníka (řezníka), jako pomocnice v domácnosti. Tam mi bylo dobře. Milostpaní byla na mě hodná, vzpomíná. Ale i toto slunečné období zastínil mrak. Stala se ji nehoda. "Jela jsem na kole a sjela jsem do strouhy...musela jsem ležet v nemocnici. Nejvíc bylo zasaženo koleno s trvalými následky na celý život. Když přicházela do let kdy vyhlížela již partnera, začal se kolem ní točit sympatický mládenec a ona jeho zájem opětovala. Zamilovaní však většinou špatně vidí...a tak i ona přehlédla,že se rád dívá sklenici na dno. Když ji na to upozornil otec mladíka, bylo už pozdě - byla těhotná. Vdávala se však s nadějí, že všechno ještě může být dobré. Byl to však jen slibný začátek dlouhého období dalšího trápení. Brzy se narodily další děti.vedle starosti o čtyři děti a celou domácnost, musela i pracovat (v pekárně). Přestože od muže nedostávala žádné peníze na živobytí a býval často agresivní a ubližoval jí i dětem, stále se bránila myšlenkám na rozvod. Když vsak nejstarší chlapec začal pracovat, postavil mámu před rozhodnutí: Buď odejde táta, nebo odejdu z domu já. Tak došlo k rozvodu. Nastalo pro všechny klidné období - když manžel odešel - a to trvalo až do doby, než se děti osamostatnily. Když "vyletěla ptáčata z hnízda", začala Marušku tížit samota. V té době se seznámila s osamělým mužem z Moravy. Po čase se za něj provdala a tak se dostala do Šumperka. Ale ani toto manželství nebylo šťastným spojením. Tady však čekalo na ni to pravé setkání, které mělo vyřešit celý další život. Maruška, která nikdy nepoznala svého otce, se setkala s OTCEM NEBESKÝM. Nebylo ji dáno vyrůstat v normální rodině, ale našla rodinu Boží. N a š l a s v ů j d o m o v!

2 Nyní žije,už jako vdova, v Domově důchodců; a ani tam a teď to nemá snadné (stáří a nemoci si vybírají svou daň). V jejím životě se však něco zásadně změnilo. Maruška ví, kde má hledat pomoc. A ona ji také hledá! Va.Hl. Svědectví Svědectví, které zde bylo uvedeno v tiskové podobě časopisu, si autor nepřál zveřejnit v elektronické podobě. NAROZENINY v květnu Tučková Žofie 6.5. Haken René 7.5. Pospíšil Jaroslav 8.5. Hlavsová Klára 8.5. Hlavsová Jana 9.5. Michlová Marie Rychlík Petr Michna Eduard Tuček Danislav Jáně Jiří Zámečníková Milada Jersáková Libuše NAROZENINY v červnu Flídrová Hana 6.6. Smolková Martina Jáně Ilona Jersák Vítězslav Dubovan Karel Smolka Dominik Veselovská Kristína21.6. Veselovský Jan Pospíšil Petr Jersák David NAROZENINY v červenci Jersáková Jana 2.7 Haltmarová Jana 4.7. Jelínková Renata 5.7. Hlavsa Jakub 7.7. Kubíčková Jana Bandy Antonín Kopová Petra Tomešová Jana VÝROČÍ SVATBY v květnu, červnu a červenci Osladilovi Milan a Milena Jelínkovi Bohumil a Renata Málkovi Josef a Božena Trubačovi Karel a Marta Tomešovi Martin a Jana Hakenovi Remigius a Miroslava Tomešovi Benjamin a Marie Slámovi Jan a Jaromíra Hlavsovi Lubomír a Iva Jersákovi Jiří a Libuše Tučkovi Danislav a Žofie Z jednání našeho staršovstva (22.2., 23.3., 19.4., 10.5., 31.5.) V úvodní části každého setkání je vzájemné sdílení a modlitby (20-30 min.) 60. výročí sboru přípravy Služba v době nepřítomnosti kazatele Sjezd delegátů BJB v ČR delegáti za náš sbor, kauza Helioprint, projednávání sjezdových materiálů a návrhů, které se budou na Sjezdu schvalovat, situace v BJB celkově po Sjezdu: rozhovor o výsledcích jednání Rozdělení klubovny mobilní stěnou způsob a zajištění Velikonoce v našem sboru Finanční a účetní záležitosti sboru Finanční podpora T.Řeháka (ACET) Úpravy pozemků okolo sborové budovy organizace brigád a zajištění potřebného materiálu Dataprojektor do modlitebny

3 Setkání staršovstva s týmem Volant (22.2) Letní tábory Setkání pracovníků sboru Roční stáž v KAMu sestra Hana Flídrová Sborový hospodář hledání bratra pro tuto službu Pastorační činnost kazatele Plán zastupování služby slovem kazatele v době plánované dovolené Awana hry 2007 celonárodní olympiáda v Pardubicích Letos jsem se poprvé jako hlavní trenér zúčastnil Awana her. Byla to již pátá olympiáda Awany v historii (první byla jako nultý ročník v roce 2003). Zúčastnilo se jí osm týmů z devíti sborů z celé České republiky. Některé Awana kluby (v ČR je jich 14) se spojily, aby mohly sestavit silný tým. My Šumperáci jsme se s nikým nespojili důvěřovali jsme našim borcům :). Na hry jsme se dlouho připravovali. Bylo těžké sestavit tým, hlavně kvůli přísným pravidlům a omezenému počtu dětí (min. 12 a max. 16 dětí v týmu, věk max. 13 let, polovina týmu musela být děvčata nebo jejich náhrady ze Svatojánků. Každý se musel zúčastnit min. 2 a max. 6 disciplín. Po velkém úsilí, zejména hlavního vedoucího, který strávil několik bezesných nocí :), jsme konečně sestavili soupisku - jelo celkem 18 dětí (16 soutěžilo, 1 náhradník a 1 jako fanoušek) a také 4 vedoucí. Vyjížděli jsme brzy ráno přes Zábřeh do Pardubic. V 9:30 hod jsme museli být na místě. Když jsme dorazili do haly, tak mi úplně poskakovalo srdce - měl jsem trému, ale zároveň jsem byl plný očekávání. Našemu týmu jsme věřili, i když jsme ze všech týmů měli nejvíce těch nejmladších - nejmenších (Svatojánků). V deset hodin bylo zahájení, kdy president Awana ČR Radek Kalenský všechny uvítal a hrála se česká hymna, zpívala se Awana hymna, říkal se slib čestnosti, který má tento obsah: Slibuji hrát vždy čestnou hru a myslet na druhé víc než na sebe! Pak se také citoval ústřední verš Awana klubů 2Tim 2, 15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá za co stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. Awana hry 2007 byly oficiálně zahájeny. Samozřejmostí je, že celé hry byly doprovázeny modlitbami. Soutěžilo se celkem v deseti disciplínách (družstva byla různě dělená na chlapce, děvčata a také na smíšená). Také tam byl hlavní rozhodčí a každý ze čtyř týmů na Awana čtverci měl ještě svého čárového rozhodčího. K tomu ještě každou hru měřili dva časoměřiči. Awana hry jsou provázeny přesně danými pravidly, nejen pro děti, ale i pro trenéry - nesmí se přešlapovat mimo vymezené území, netoleruje se nesportovní chování ani nadávky a další kritéria. Naše děti byly na to upozorněny a neustále jsme jim to museli opakovat, abychom zbytečně nepřišli o body, i já jsem si musel dávat pozor, abych nevbíhal na hřiště :) Hry byly rozděleny na dvě semifinále, po čtyřech týmech na každé straně čtverce, z nichž postupovaly dva nejlepší do finále. My jsme byli rozlosováni až do druhé semifinálové skupiny, tak jsme mohli zatím sledovat své potenciální soupeře ve finále. Fandili jsme BJB Brno, ale do finále se dostali spojený tým CB Opavy s Třincem a CB Karlovy Vary. Týmy z prvního semifinále šly na oběd a teď jsme šli na řadu my. Po dvou disciplínách, kdy jsme udělali velké chyby, jsme byli poslední. A to byly naše silné disciplíny, ale díky týmovému duchu jsme po dalších dvou disciplínách byli druzí. Zde může platit biblické první budou poslední a poslední první. Byl jsem rád, že se děti neustále povzbuzovaly, protože je cílem Awany, aby si děti uvědomily, že tam jsou jako tým a ne každý za sebe. My vedoucí jsme taky povzbuzovali, já jsem ještě týden po hrách mluvil jako mutující puberťák :) Během dalších disciplín, zejména díky výkonu ve štafetě, v maratónské štafetě a heroickému výkonu děvčat v přetahování lanem, jsme soupeře setřásli a dostali se ze druhého místa do finále. Bylo skvělé vidět radost dětí, jak jásají a taky to bylo takové zadostiučinění, protože jsme nebyli považováni za silný tým a přesto jsme překvapili. Z prvního místa se do finále s námi dostal CB Český Těšín. Pak jsme šli na oběd, který byl velice dobrý, jen jsme se obávali, aby nám neztěžkly po tak dobrém jídle nohy. A bylo tu finále. Na čáru čtverce byl za nás rozlosován tým CB Opava + Třinec,

4 který tam měl nejrychlejší běžce. To se ukázalo ve dvou vyřazovacích disciplínách, kdy nás vždy někdo z toho týmu vyřadil a tak jsme se celé finále drželi na čtvrtém místě. Ale po pravdě musím uznat, že naši fináloví soupeři byli fakt lepší, byla to extra třída. O to víc překvapí, že letošní nejlepší čas ve štafetě děvčat měl náš tým (22:78 sec - rekord je 22:04 sec) a ještě více potěší, že v maratónské štafetě děvčat náš tým vytvořil rekord celých Awana her! (41:55 sec - předchozí 41:71 sec). Tak jsme nakonec skončili čtvrtí, ale byl to velký úspěch. První byl Český Těšín, druhý tým CB Opava + Třinec a třetí CB Karlovy Vary. Na konci soutěže nám byl předán diplom a různé odměny (nástěnná biblická mapa, sladkosti atd.) a opět se hrála česká hymna. Poté jsme mohli jet domů, byli jsme už hodně unavení (i když děti by snad byly schopny hrát ještě jednou :). Večer jsme dojeli domů plni zážitků. Bylo vidět, že za celou Awana v ČR stojí obětavá služba Bohu a Bůh se také k této službě přiznává. Děti viděly, že existují i jiné Awana kluby a také si mohly uvědomit, že se dá soutěžit čistým způsobem, bez různých podrazů, nadávek a věřím, že to slouží pro jejich budoucí životy jako dobrá příprava do všech oblastí - naučí se řádu, spolupráci a budou schopni přátelství. Awana nejsou jen hry, ale jádrem je učení se biblických veršů, které dětem slouží k tomu, aby pomocí nich dokázali zvládat těžkosti a lépe se vypořádat se životními situacemi. Byl to krásný zážitek i pro mě a popravdě jeden z nejlepších v mém životě a těším se na další ročníky. A chtěl bych tímto za nás vedoucí poděkovat rodičům, sboru a všem ostatním, za finanční podporu a modlitby. Moc si Vaší podpory vážíme. Za Awana tým Zdeněk Rusnák, pozn. pro ty, kdo neznají tento znak. :) znamená smajlík, když chcete vyjádřit úsměv v kladném slova smyslu Informace a zprávy ze života sboru: na konci května zemřela sestra Marie Michlová, která má v tomto Echu uveřejněno svědectví Našla domov ; rozloučení proběhlo pouze v rodinném kruhu po převezení ostatků do Liberce. na výročním sborovém shromáždění jsme odsouhlasili, že budeme finančně podporovat misijního pracovníka organizace ACET v ČR bratra Tomáše Řeháka částkou 6000,-Kč ročně. Je to první misionář v ČR, kterého bude náš sbor podporovat. Službu bratra Řeháka známe také z jeho pravidelných přednášek na středních školách v Šumperku, které každoročně pro školy organizujeme. Chceme ho podporovat nejen finančně, ale také modlitebně v neděli 13.května proběhla sbírka na misijní činnost našeho sboru (pro potřeby Besídky, Awana klubu a OS Lano) staršovstvo doporučuje rozdělení klubovny v I.patře mobilní stěnou, protože se to jeví jako naléhavé pro nedělní besídku od září 2007 a vhodné pro využití při klubových aktivitách mládeže bylo rozhodnuto rozhodnutí o vyhlášení mimořádné sbírky v neděli předpokládaná investice je Kč zvukové záznamy nedělních kázání a svědectví můžete sledovat na internetu I. Neformální setkání pracovníků sboru Na začátku zaznělo z úst bratra kazatele poděkování všem přítomným pracovníkům sboru za práci, kterou konají na Božím díle. Přítomno bylo asi 18 bratří a sester. Snažili jsme se navzájem si odpovědět na dvě otázky. Co nás těší, z čeho máme radost? Co nás trápí, co by se dalo dělat jinak? důvody k radosti a vděčnosti: za množství rozběhnuté práce s dětmi: besídka, dětské chvály, Awana, Tamtam za náplň a účinky těchto aktivit na dětech za dětskou víru, kterou na dětech vidíme vděčnost za modlitebníky sboru

5 za pravidelné modlitby staršovstva za členy sboru za počet zapojených pracovníků do práce v našem sboru (více jak 30) za příležitosti ke konání táborů a campů a rozvoj této práce důvody k zamyšlení a náměty k řešení: využít více vzdělávání jednotlivých sborových pracovníků a složek kontakty přes T.Longa lektoři, kteří by přijížděli k nám využít pracovní dny týmu od KAMu systém modlitebních chvil při shromáždění vytvořit malé modlitební skupinky po 3-4 lidech více využívat modlitební řetěz předávat si informace a nebát se sdílet podpořit v tom ostatní podporovat vznik domácích modlitebních skupinek jako sbor vyhlížet své sny být sborem, který co nejvíce zasahuje okolní společnost určit si pro další rok 3 nejslabší místa v naší sborové práci a na ně se zaměřit mít svou sborovou Vizi definovat ji a směřovat k ní vytvořit další pracovní skupinu zaměřenou na dorost navazující na Awanu jako most do mládeže jeví se to jako jeden z hlavních modlitebních předmětů vyhlížet 2-3 pracovníky pro tuto práci pozitivní je i zaměření týmu mládeže tímto směrem pro příští rok nezapomínat na kontakt s těmi co už Awanu opustili postřehy zapsal Petr Málek, který se zároveň těší na další, tj. II. neformální setkání pracovníků našeho sboru Jak Znáš Svou Bibli? Biblické otázky. Správné odpovědi si zkontroluj v Bibli Komu byla řečena tato slova: 1. Co je s tebou ospalče! Vstaň a volej ke svému Bohu! 2. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdce, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen 3. Pane chceš-li, můžeš mne očistit. 4. Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se napravo, já se dám nalevo 5. "Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout." 6. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. 7. Ale Rút jí odvětila: "Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. 8. Ježíš to zpozoroval a řekl jim: "Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. 9. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "., pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. 10. Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.. Správné odpovědi: 1. Jo 1:6, 2. Řím 10:9, 3. Mat 8:2, 4. 1.Moj 13:9, 5. 1Moj 4:6, 6. Joz 2:11, 7.Rut 1:16, 8. Mat 26:10, 9. Luk 19:5, 10. Ř 12:1

6 Biblické otázky pro děti mladší 14-ti let: Komu byla řečena tato slova: 1. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. 2. Kde je tvůj bratr Abel? 3. Udělej si archu z goferového dřeva 4. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. 5. Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit." Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 6. Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva (ho) spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" 7. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" 8. Petr však řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" 9. Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?" Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!" 10. Ježíš jim řekl: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Správné odpovědi: 1.- Luk 24:5, Moj 4:9, Moj 6:14, 4. 1 Sam 17:45, 5. Mat 2:8, 6. - Mar.5:22, 7. Mar. 10:21, 8.- Sk 3:6, 9. - Mat 20:32-33, 10. Mat 21:2 Zkusme to společně otevřeme Bibli Den: Datum: Kniha: Oddíl Pá Římanům 1:1-15 So :16-32 Ne 17.6 Opakování Po :1-16 Út :17-29 St :1-20 Čt :21-31 Pá :1-25 So :1-11 Ne Opakování Po :12-21 Út :1-14 St :15-23 Čt :1-13 Pá :14-25 So :1-17 Ne 1.7. Opakování Po :18-39 Út :1-18 St :19-33 Čt :1-21 Pá :1-16 So :17-36 Ne 8.7. Opakování Po :1-8

7 Út :9-21 St :1-14 Čt :1-12 Pá :13-23 So :1-13 Ne Opakování Po :14-33 Út :1-27 St Rut 1:1-22 Čt :1-23 Pá :1-18 So :1-21 Ne Opakování Po Ester 1:1-22 Út :1-14 St :15-23 Čt :1-15 Pá :1-17 So :1-14 Ne Opakování Po :1-14 Út :1-10 St 1.8 8:1-17 Čt 2.8 9:1-19 Pá 3.8 9:20-10:3 So 4.8 Přísloví 1:1-7 Ne 5.8 opakování Po 6.8 1:8-19 Út 7.8 1:20-33 St 8.8 2:1-22 Čt 9.8 3:1-10 Pá :11-18 So :19-35 Ne 12.8 opakování Po :1-27 POZDRAV z Irska Před několika dny jsem dostal zprávu, která mi udělala velkou radost. Jednak proto, že Ti dva, co ji napsali se drží Pána, a protože se mají skutečně rádi. Jsou to Bob (Bohumil) a Renata JELÍNKOVI, kteří žijí již nějakou dobu v Irsku, ale nejsou tam natrvalo. Chodí do baptistického sboru a také chodí do práce, i když Bob v současnosti o ní přišel a tak prosí o modlitby. Posílají tedy všem srdečný pozdrav a těší se, že koncem prázdnin přijedou na dovolenou do ČR. Zde je jejich a jinak mohu poskytnout i jejich poštovní adresu. Budou rádi, když jim napíšeme. M. Jersák 3.6. Večeře Páně Táňa POSPÍŠILOVÁ Miroslav JERSÁK Trevor LONG ÚVOD K MODLITBÁM rozpis služeb

8 1.7. Večeře Páně 8.7. David JERSÁK Dominik SMOLKA René HAKEN Daniel KUBÍČEK 5.8. Večeře Páně Remigius HAKEN Jiří JERSÁK Zdeněk POSPÍŠIL 2.9. Večeře Páně 9.9. Jan SLÁMA Josef MÁCHA Jiří JÁNĚ Petr MÁLEK Večeře Páně Luboš HLAVSA Modlitební předměty - Vráťa a Iva Kabátovi - prosme za zlepšení zdravotního stavu Vráti - Míla Osladilová - prosme za úplné uzdravení - za děti v našem sboru aby přijali Pána Ježíše a neodešly do světa - za dospívající děti, aby trpělivě čekaly na partnera dle Boží vůle - za naše věkem nejstarší, aby vytrvali až do vítězného konce v Ježíšově světle - za naše nevěřící přátele, aby Duch svatý připravil jejich srdce pro přijetí pána Ježíše - za návrat těch, kteří odešli od Boha a také z našeho sboru - za všechny misijní aktivity našeho sboru - za všechny lidi dlouhodobě v zahraničí - za dětský tábor, sportovní tábor a English camp Adresa sboru a kazatele: M. R. Štefánika 10, Šumperk : Web: Příspěvky pro Echo shromáždil,sestavil a za obsah tohoto zpravodaje je zodpovědný Miroslav Jersák. Graficky upravil Ivo Nawrat.