Našla domov. Otec sirotků,obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jež osamělé usazuje v domě. Žalm 68:6n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Našla domov. Otec sirotků,obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jež osamělé usazuje v domě. Žalm 68:6n"

Transkript

1 TENTO VÝTISK VYŠEL V ČERVNU 2007 ČÍSLO 39 Z obsahu tohoto čísla: Našla domov.1 Svědectví od Jany 2 Z jednání staršovstva..5 Jak znáš svou Bibli..7 Pozdrav z Irska.9 a další Našla domov Otec sirotků,obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh jež osamělé usazuje v domě. Žalm 68:6n Začalo to docela obyčejným setkáním na ulici,když si mladší žena povšimla té mnohem starší. Ale nebylo to jen těch několik vlídných slov co způsobilo, že se smutná tvář rozzářila. Byl to i paprsek Božího Ducha, který se dotkl toužícího srdce po lásce. Koho to tenkrát před 25-lety Pán Bůh oslovil prostřednictvím Lydie Pospíšilové a přivedl mezi nás? Byla to Maruška (Marie) Michlová, která se letos v květnu dožívá 83.let. Pro ty kdo ji blíže neznají je tu její životní příběh: Narodila se v Bratislavě, ale nečekala ji náruč matky, která by ji k sobě přivinula. Jak smutný a bolestný začátek života...stejně smutný byl i život v Dětském domově. Tento nedostatek přijetí a lásky poznamenal celou její budoucnost. Když ve 14-letech ukončila obecnou školu, opustila i Dětský domov, aby nastoupila další neméně bolestnou pouť osamělého člověka. Byla umístěna jako pomocná síla u jistého statkáře nedaleko Písku v Čechách. Mnoho těžké práce, málo odpočinku, a když nebylo všechno akorát, tak nastoupil i fyzický trest. Asi tak se dá shrnout její vzpomínání na toto období. Byl tu však někdo koho její situace nenechávala klidným. Nedaleko bydlící chalupník, který viděl jak děvče (vlastně ještě dítě) trpí, začal pro ni hledat jinou práci.po čase se mu to podařilo a tak se Maruška dostala do rodiny živnostníka (řezníka), jako pomocnice v domácnosti. Tam mi bylo dobře. Milostpaní byla na mě hodná, vzpomíná. Ale i toto slunečné období zastínil mrak. Stala se ji nehoda. "Jela jsem na kole a sjela jsem do strouhy...musela jsem ležet v nemocnici. Nejvíc bylo zasaženo koleno s trvalými následky na celý život. Když přicházela do let kdy vyhlížela již partnera, začal se kolem ní točit sympatický mládenec a ona jeho zájem opětovala. Zamilovaní však většinou špatně vidí...a tak i ona přehlédla,že se rád dívá sklenici na dno. Když ji na to upozornil otec mladíka, bylo už pozdě - byla těhotná. Vdávala se však s nadějí, že všechno ještě může být dobré. Byl to však jen slibný začátek dlouhého období dalšího trápení. Brzy se narodily další děti.vedle starosti o čtyři děti a celou domácnost, musela i pracovat (v pekárně). Přestože od muže nedostávala žádné peníze na živobytí a býval často agresivní a ubližoval jí i dětem, stále se bránila myšlenkám na rozvod. Když vsak nejstarší chlapec začal pracovat, postavil mámu před rozhodnutí: Buď odejde táta, nebo odejdu z domu já. Tak došlo k rozvodu. Nastalo pro všechny klidné období - když manžel odešel - a to trvalo až do doby, než se děti osamostatnily. Když "vyletěla ptáčata z hnízda", začala Marušku tížit samota. V té době se seznámila s osamělým mužem z Moravy. Po čase se za něj provdala a tak se dostala do Šumperka. Ale ani toto manželství nebylo šťastným spojením. Tady však čekalo na ni to pravé setkání, které mělo vyřešit celý další život. Maruška, která nikdy nepoznala svého otce, se setkala s OTCEM NEBESKÝM. Nebylo ji dáno vyrůstat v normální rodině, ale našla rodinu Boží. N a š l a s v ů j d o m o v!

2 Nyní žije,už jako vdova, v Domově důchodců; a ani tam a teď to nemá snadné (stáří a nemoci si vybírají svou daň). V jejím životě se však něco zásadně změnilo. Maruška ví, kde má hledat pomoc. A ona ji také hledá! Va.Hl. Svědectví Svědectví, které zde bylo uvedeno v tiskové podobě časopisu, si autor nepřál zveřejnit v elektronické podobě. NAROZENINY v květnu Tučková Žofie 6.5. Haken René 7.5. Pospíšil Jaroslav 8.5. Hlavsová Klára 8.5. Hlavsová Jana 9.5. Michlová Marie Rychlík Petr Michna Eduard Tuček Danislav Jáně Jiří Zámečníková Milada Jersáková Libuše NAROZENINY v červnu Flídrová Hana 6.6. Smolková Martina Jáně Ilona Jersák Vítězslav Dubovan Karel Smolka Dominik Veselovská Kristína21.6. Veselovský Jan Pospíšil Petr Jersák David NAROZENINY v červenci Jersáková Jana 2.7 Haltmarová Jana 4.7. Jelínková Renata 5.7. Hlavsa Jakub 7.7. Kubíčková Jana Bandy Antonín Kopová Petra Tomešová Jana VÝROČÍ SVATBY v květnu, červnu a červenci Osladilovi Milan a Milena Jelínkovi Bohumil a Renata Málkovi Josef a Božena Trubačovi Karel a Marta Tomešovi Martin a Jana Hakenovi Remigius a Miroslava Tomešovi Benjamin a Marie Slámovi Jan a Jaromíra Hlavsovi Lubomír a Iva Jersákovi Jiří a Libuše Tučkovi Danislav a Žofie Z jednání našeho staršovstva (22.2., 23.3., 19.4., 10.5., 31.5.) V úvodní části každého setkání je vzájemné sdílení a modlitby (20-30 min.) 60. výročí sboru přípravy Služba v době nepřítomnosti kazatele Sjezd delegátů BJB v ČR delegáti za náš sbor, kauza Helioprint, projednávání sjezdových materiálů a návrhů, které se budou na Sjezdu schvalovat, situace v BJB celkově po Sjezdu: rozhovor o výsledcích jednání Rozdělení klubovny mobilní stěnou způsob a zajištění Velikonoce v našem sboru Finanční a účetní záležitosti sboru Finanční podpora T.Řeháka (ACET) Úpravy pozemků okolo sborové budovy organizace brigád a zajištění potřebného materiálu Dataprojektor do modlitebny

3 Setkání staršovstva s týmem Volant (22.2) Letní tábory Setkání pracovníků sboru Roční stáž v KAMu sestra Hana Flídrová Sborový hospodář hledání bratra pro tuto službu Pastorační činnost kazatele Plán zastupování služby slovem kazatele v době plánované dovolené Awana hry 2007 celonárodní olympiáda v Pardubicích Letos jsem se poprvé jako hlavní trenér zúčastnil Awana her. Byla to již pátá olympiáda Awany v historii (první byla jako nultý ročník v roce 2003). Zúčastnilo se jí osm týmů z devíti sborů z celé České republiky. Některé Awana kluby (v ČR je jich 14) se spojily, aby mohly sestavit silný tým. My Šumperáci jsme se s nikým nespojili důvěřovali jsme našim borcům :). Na hry jsme se dlouho připravovali. Bylo těžké sestavit tým, hlavně kvůli přísným pravidlům a omezenému počtu dětí (min. 12 a max. 16 dětí v týmu, věk max. 13 let, polovina týmu musela být děvčata nebo jejich náhrady ze Svatojánků. Každý se musel zúčastnit min. 2 a max. 6 disciplín. Po velkém úsilí, zejména hlavního vedoucího, který strávil několik bezesných nocí :), jsme konečně sestavili soupisku - jelo celkem 18 dětí (16 soutěžilo, 1 náhradník a 1 jako fanoušek) a také 4 vedoucí. Vyjížděli jsme brzy ráno přes Zábřeh do Pardubic. V 9:30 hod jsme museli být na místě. Když jsme dorazili do haly, tak mi úplně poskakovalo srdce - měl jsem trému, ale zároveň jsem byl plný očekávání. Našemu týmu jsme věřili, i když jsme ze všech týmů měli nejvíce těch nejmladších - nejmenších (Svatojánků). V deset hodin bylo zahájení, kdy president Awana ČR Radek Kalenský všechny uvítal a hrála se česká hymna, zpívala se Awana hymna, říkal se slib čestnosti, který má tento obsah: Slibuji hrát vždy čestnou hru a myslet na druhé víc než na sebe! Pak se také citoval ústřední verš Awana klubů 2Tim 2, 15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá za co stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. Awana hry 2007 byly oficiálně zahájeny. Samozřejmostí je, že celé hry byly doprovázeny modlitbami. Soutěžilo se celkem v deseti disciplínách (družstva byla různě dělená na chlapce, děvčata a také na smíšená). Také tam byl hlavní rozhodčí a každý ze čtyř týmů na Awana čtverci měl ještě svého čárového rozhodčího. K tomu ještě každou hru měřili dva časoměřiči. Awana hry jsou provázeny přesně danými pravidly, nejen pro děti, ale i pro trenéry - nesmí se přešlapovat mimo vymezené území, netoleruje se nesportovní chování ani nadávky a další kritéria. Naše děti byly na to upozorněny a neustále jsme jim to museli opakovat, abychom zbytečně nepřišli o body, i já jsem si musel dávat pozor, abych nevbíhal na hřiště :) Hry byly rozděleny na dvě semifinále, po čtyřech týmech na každé straně čtverce, z nichž postupovaly dva nejlepší do finále. My jsme byli rozlosováni až do druhé semifinálové skupiny, tak jsme mohli zatím sledovat své potenciální soupeře ve finále. Fandili jsme BJB Brno, ale do finále se dostali spojený tým CB Opavy s Třincem a CB Karlovy Vary. Týmy z prvního semifinále šly na oběd a teď jsme šli na řadu my. Po dvou disciplínách, kdy jsme udělali velké chyby, jsme byli poslední. A to byly naše silné disciplíny, ale díky týmovému duchu jsme po dalších dvou disciplínách byli druzí. Zde může platit biblické první budou poslední a poslední první. Byl jsem rád, že se děti neustále povzbuzovaly, protože je cílem Awany, aby si děti uvědomily, že tam jsou jako tým a ne každý za sebe. My vedoucí jsme taky povzbuzovali, já jsem ještě týden po hrách mluvil jako mutující puberťák :) Během dalších disciplín, zejména díky výkonu ve štafetě, v maratónské štafetě a heroickému výkonu děvčat v přetahování lanem, jsme soupeře setřásli a dostali se ze druhého místa do finále. Bylo skvělé vidět radost dětí, jak jásají a taky to bylo takové zadostiučinění, protože jsme nebyli považováni za silný tým a přesto jsme překvapili. Z prvního místa se do finále s námi dostal CB Český Těšín. Pak jsme šli na oběd, který byl velice dobrý, jen jsme se obávali, aby nám neztěžkly po tak dobrém jídle nohy. A bylo tu finále. Na čáru čtverce byl za nás rozlosován tým CB Opava + Třinec,

4 který tam měl nejrychlejší běžce. To se ukázalo ve dvou vyřazovacích disciplínách, kdy nás vždy někdo z toho týmu vyřadil a tak jsme se celé finále drželi na čtvrtém místě. Ale po pravdě musím uznat, že naši fináloví soupeři byli fakt lepší, byla to extra třída. O to víc překvapí, že letošní nejlepší čas ve štafetě děvčat měl náš tým (22:78 sec - rekord je 22:04 sec) a ještě více potěší, že v maratónské štafetě děvčat náš tým vytvořil rekord celých Awana her! (41:55 sec - předchozí 41:71 sec). Tak jsme nakonec skončili čtvrtí, ale byl to velký úspěch. První byl Český Těšín, druhý tým CB Opava + Třinec a třetí CB Karlovy Vary. Na konci soutěže nám byl předán diplom a různé odměny (nástěnná biblická mapa, sladkosti atd.) a opět se hrála česká hymna. Poté jsme mohli jet domů, byli jsme už hodně unavení (i když děti by snad byly schopny hrát ještě jednou :). Večer jsme dojeli domů plni zážitků. Bylo vidět, že za celou Awana v ČR stojí obětavá služba Bohu a Bůh se také k této službě přiznává. Děti viděly, že existují i jiné Awana kluby a také si mohly uvědomit, že se dá soutěžit čistým způsobem, bez různých podrazů, nadávek a věřím, že to slouží pro jejich budoucí životy jako dobrá příprava do všech oblastí - naučí se řádu, spolupráci a budou schopni přátelství. Awana nejsou jen hry, ale jádrem je učení se biblických veršů, které dětem slouží k tomu, aby pomocí nich dokázali zvládat těžkosti a lépe se vypořádat se životními situacemi. Byl to krásný zážitek i pro mě a popravdě jeden z nejlepších v mém životě a těším se na další ročníky. A chtěl bych tímto za nás vedoucí poděkovat rodičům, sboru a všem ostatním, za finanční podporu a modlitby. Moc si Vaší podpory vážíme. Za Awana tým Zdeněk Rusnák, pozn. pro ty, kdo neznají tento znak. :) znamená smajlík, když chcete vyjádřit úsměv v kladném slova smyslu Informace a zprávy ze života sboru: na konci května zemřela sestra Marie Michlová, která má v tomto Echu uveřejněno svědectví Našla domov ; rozloučení proběhlo pouze v rodinném kruhu po převezení ostatků do Liberce. na výročním sborovém shromáždění jsme odsouhlasili, že budeme finančně podporovat misijního pracovníka organizace ACET v ČR bratra Tomáše Řeháka částkou 6000,-Kč ročně. Je to první misionář v ČR, kterého bude náš sbor podporovat. Službu bratra Řeháka známe také z jeho pravidelných přednášek na středních školách v Šumperku, které každoročně pro školy organizujeme. Chceme ho podporovat nejen finančně, ale také modlitebně v neděli 13.května proběhla sbírka na misijní činnost našeho sboru (pro potřeby Besídky, Awana klubu a OS Lano) staršovstvo doporučuje rozdělení klubovny v I.patře mobilní stěnou, protože se to jeví jako naléhavé pro nedělní besídku od září 2007 a vhodné pro využití při klubových aktivitách mládeže bylo rozhodnuto rozhodnutí o vyhlášení mimořádné sbírky v neděli předpokládaná investice je Kč zvukové záznamy nedělních kázání a svědectví můžete sledovat na internetu I. Neformální setkání pracovníků sboru Na začátku zaznělo z úst bratra kazatele poděkování všem přítomným pracovníkům sboru za práci, kterou konají na Božím díle. Přítomno bylo asi 18 bratří a sester. Snažili jsme se navzájem si odpovědět na dvě otázky. Co nás těší, z čeho máme radost? Co nás trápí, co by se dalo dělat jinak? důvody k radosti a vděčnosti: za množství rozběhnuté práce s dětmi: besídka, dětské chvály, Awana, Tamtam za náplň a účinky těchto aktivit na dětech za dětskou víru, kterou na dětech vidíme vděčnost za modlitebníky sboru

5 za pravidelné modlitby staršovstva za členy sboru za počet zapojených pracovníků do práce v našem sboru (více jak 30) za příležitosti ke konání táborů a campů a rozvoj této práce důvody k zamyšlení a náměty k řešení: využít více vzdělávání jednotlivých sborových pracovníků a složek kontakty přes T.Longa lektoři, kteří by přijížděli k nám využít pracovní dny týmu od KAMu systém modlitebních chvil při shromáždění vytvořit malé modlitební skupinky po 3-4 lidech více využívat modlitební řetěz předávat si informace a nebát se sdílet podpořit v tom ostatní podporovat vznik domácích modlitebních skupinek jako sbor vyhlížet své sny být sborem, který co nejvíce zasahuje okolní společnost určit si pro další rok 3 nejslabší místa v naší sborové práci a na ně se zaměřit mít svou sborovou Vizi definovat ji a směřovat k ní vytvořit další pracovní skupinu zaměřenou na dorost navazující na Awanu jako most do mládeže jeví se to jako jeden z hlavních modlitebních předmětů vyhlížet 2-3 pracovníky pro tuto práci pozitivní je i zaměření týmu mládeže tímto směrem pro příští rok nezapomínat na kontakt s těmi co už Awanu opustili postřehy zapsal Petr Málek, který se zároveň těší na další, tj. II. neformální setkání pracovníků našeho sboru Jak Znáš Svou Bibli? Biblické otázky. Správné odpovědi si zkontroluj v Bibli Komu byla řečena tato slova: 1. Co je s tebou ospalče! Vstaň a volej ke svému Bohu! 2. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdce, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen 3. Pane chceš-li, můžeš mne očistit. 4. Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se napravo, já se dám nalevo 5. "Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout." 6. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. 7. Ale Rút jí odvětila: "Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. 8. Ježíš to zpozoroval a řekl jim: "Proč trápíte tu ženu? Vykonala dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, mne však nemáte stále. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. 9. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "., pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. 10. Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.. Správné odpovědi: 1. Jo 1:6, 2. Řím 10:9, 3. Mat 8:2, 4. 1.Moj 13:9, 5. 1Moj 4:6, 6. Joz 2:11, 7.Rut 1:16, 8. Mat 26:10, 9. Luk 19:5, 10. Ř 12:1

6 Biblické otázky pro děti mladší 14-ti let: Komu byla řečena tato slova: 1. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. 2. Kde je tvůj bratr Abel? 3. Udělej si archu z goferového dřeva 4. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. 5. Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit." Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 6. Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva (ho) spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" 7. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" 8. Petr však řekl: "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" 9. Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?" Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!" 10. Ježíš jim řekl: "Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a u ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Správné odpovědi: 1.- Luk 24:5, Moj 4:9, Moj 6:14, 4. 1 Sam 17:45, 5. Mat 2:8, 6. - Mar.5:22, 7. Mar. 10:21, 8.- Sk 3:6, 9. - Mat 20:32-33, 10. Mat 21:2 Zkusme to společně otevřeme Bibli Den: Datum: Kniha: Oddíl Pá Římanům 1:1-15 So :16-32 Ne 17.6 Opakování Po :1-16 Út :17-29 St :1-20 Čt :21-31 Pá :1-25 So :1-11 Ne Opakování Po :12-21 Út :1-14 St :15-23 Čt :1-13 Pá :14-25 So :1-17 Ne 1.7. Opakování Po :18-39 Út :1-18 St :19-33 Čt :1-21 Pá :1-16 So :17-36 Ne 8.7. Opakování Po :1-8

7 Út :9-21 St :1-14 Čt :1-12 Pá :13-23 So :1-13 Ne Opakování Po :14-33 Út :1-27 St Rut 1:1-22 Čt :1-23 Pá :1-18 So :1-21 Ne Opakování Po Ester 1:1-22 Út :1-14 St :15-23 Čt :1-15 Pá :1-17 So :1-14 Ne Opakování Po :1-14 Út :1-10 St 1.8 8:1-17 Čt 2.8 9:1-19 Pá 3.8 9:20-10:3 So 4.8 Přísloví 1:1-7 Ne 5.8 opakování Po 6.8 1:8-19 Út 7.8 1:20-33 St 8.8 2:1-22 Čt 9.8 3:1-10 Pá :11-18 So :19-35 Ne 12.8 opakování Po :1-27 POZDRAV z Irska Před několika dny jsem dostal zprávu, která mi udělala velkou radost. Jednak proto, že Ti dva, co ji napsali se drží Pána, a protože se mají skutečně rádi. Jsou to Bob (Bohumil) a Renata JELÍNKOVI, kteří žijí již nějakou dobu v Irsku, ale nejsou tam natrvalo. Chodí do baptistického sboru a také chodí do práce, i když Bob v současnosti o ní přišel a tak prosí o modlitby. Posílají tedy všem srdečný pozdrav a těší se, že koncem prázdnin přijedou na dovolenou do ČR. Zde je jejich a jinak mohu poskytnout i jejich poštovní adresu. Budou rádi, když jim napíšeme. M. Jersák 3.6. Večeře Páně Táňa POSPÍŠILOVÁ Miroslav JERSÁK Trevor LONG ÚVOD K MODLITBÁM rozpis služeb

8 1.7. Večeře Páně 8.7. David JERSÁK Dominik SMOLKA René HAKEN Daniel KUBÍČEK 5.8. Večeře Páně Remigius HAKEN Jiří JERSÁK Zdeněk POSPÍŠIL 2.9. Večeře Páně 9.9. Jan SLÁMA Josef MÁCHA Jiří JÁNĚ Petr MÁLEK Večeře Páně Luboš HLAVSA Modlitební předměty - Vráťa a Iva Kabátovi - prosme za zlepšení zdravotního stavu Vráti - Míla Osladilová - prosme za úplné uzdravení - za děti v našem sboru aby přijali Pána Ježíše a neodešly do světa - za dospívající děti, aby trpělivě čekaly na partnera dle Boží vůle - za naše věkem nejstarší, aby vytrvali až do vítězného konce v Ježíšově světle - za naše nevěřící přátele, aby Duch svatý připravil jejich srdce pro přijetí pána Ježíše - za návrat těch, kteří odešli od Boha a také z našeho sboru - za všechny misijní aktivity našeho sboru - za všechny lidi dlouhodobě v zahraničí - za dětský tábor, sportovní tábor a English camp Adresa sboru a kazatele: M. R. Štefánika 10, Šumperk : Web: Příspěvky pro Echo shromáždil,sestavil a za obsah tohoto zpravodaje je zodpovědný Miroslav Jersák. Graficky upravil Ivo Nawrat.

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

Po letech se do vašich rukou vrací časopis, který změní váš pohled na média, zahýbe Dotykem, Halahojem a možná i světem.

Po letech se do vašich rukou vrací časopis, který změní váš pohled na média, zahýbe Dotykem, Halahojem a možná i světem. Po letech se do vašich rukou vrací časopis, který změní váš pohled na média, zahýbe Dotykem, Halahojem a možná i světem. Více než čímkoli jiným, má být ale těchto pár stránek pro vás vzpomínkou na události

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ

PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PROJEKT NÁŠ REGION FAUNA A FLORA V KRÁLÍKÁCH A OKOLÍ PAMÁTNÉ STROMY STARÁ LÍPA VYPRAVUJE projektový tým: Kristýna Muchová, Jana Macková, Štěpán Morong, Zdeněk Macek, Petr Pacek, Vojtěch Ruszó, Petr Čuma

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti Příběh začíná v dobře známém biblickém městě. Pomocí prvních písmen z obrázků zjisti jeho název:

poznejbibli biblické příběhy pro děti Příběh začíná v dobře známém biblickém městě. Pomocí prvních písmen z obrázků zjisti jeho název: Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh poznejbibli Rút Příběh začíná v dobře známém biblickém městě. O: biblické příběhy pro děti Přečti si: Rút 1 Klíčové

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více