KONFERENCE Poznámky pro účastníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONFERENCE Poznámky pro účastníky"

Transkript

1 PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika ledna 2012

2 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem

3 SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje praktický úvod do křesťanské víry. Obsahuje 15 témat a je určený zejména pro nevěřící nebo nově obrácené lidi. A L P H A Typické alfové setkání: Večeře / jídlo Zábava a hry Promluva Skupinky Úvodní setkání: Je život o něčem víc? 1. Kdo je to Ježíš? 2. Proč Ježíš zemřel? 3. Jak získat víru? 4. Proč a jak bych měl číst Bibli? 5. Proč a jak se modlit? 6. Jak nás Bůh vede? Víkendový pobyt: 1. Kdo je Duch Svatý? Co dělá Duch svatý? 2. Jak mohu být naplněn/a Duchem svatým? 3. Jak mohu zbytek života prožít co nejlépe? 7. Jak odolat zlému? 8. Proč a jak mluvit o víře s druhými? 9. Uzdravuje Bůh i dnes? 10. A co církev? Pro koho je Alfa určena? Alfa je pro každého, zejména však pro: ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství nové křesťany nově příchozí do sborů ty, kdo si chtějí oprášit základy Alfa probíhá v mnoha různých kontextech

4 Hodnoty a teologie Alfy 1. Korintským 2:1-5 Evangelizace je nejefektivnější prostřednictvím místního křesťanského společenství Evangelizace je proces Evangelizace je víc než jen promlouvání k mysli člověka Evangelizace podle Nového zákona zahrnuje slova, činy a divy Evangelizace je především o spolupráci s Bohem v moci Ducha svatého

5 SETKÁNÍ 3 Pořádání kurzů Alfa pro mládež od A po Z Co je Alfa pro mládež, chápu, ale. 1. bude fungovat i v mojí konkrétní situaci? 2. nebude k uspořádání kurzu zapotřebí hodně věcí? 3. jak moc záleží na místě setkání? 4. co takhle sestavit tým, který mi pomůže? 5. je jídlo natolik důležité? 6. jak bych si měl načasovat naše setkání? 7. jsou zábava a hry tak důležité? 8. co promluva? 9. co skupinky? 10. jak důležitý je víkendový pobyt? 11. jak důležité je správně naplánovat data setkání? 12. co po skončení kurzu Alfa? 13. co chvály? 14. co modlitba? 15. co finanční podpora? 16. co udělat pro propagaci kurzu?

6 SETKÁNÍ 4 Jak vést skupinku Proč skupinky? Pomohou jim udělat správná rozhodnutí a nejen znát správné odpovědi Naučí je, jak myslet, ne jen co si myslet Pomohou jim objevovat odpovědi sami pro sebe Pomáhají budovat vztahy Kam skupinky zařadit? Za promluvu Během promluvy Tipy pro vedoucí Využívejte mladé lidi Rozvíjejte diskuzi Promluva už byla Pomocníci mlčte! Všeobecné pokyny Chtějte slyšet názory, ne odpovědi Podpořte otevřenou diskuzi Oceňte každý názor Shrňte hlavní body Základní pravidla pro diskuzi ve skupince žádné shazování nic jako hloupá otázka neexistuje nikdo nemusí mluvit, pokud nechce, a vždy mluví pouze jeden člověk co zaznělo na skupince, zůstane na skupince

7 SETKÁNÍ 5 Modlitební služba na Alfě pro mládež Sloužit modlitbami znamená modlit se v moci Ducha svatého Duch svatý přichází vždy Lukáš 11:13 Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí? Když prosíme o naplnění, může dojít k několika věcem: 1. Duch svatý odhaluje skryté věci: 2. Vnější nebo vnitřní reakce: 3. Někdy se moci zla snaží zničit Boží dílo: Jsme jen nástrojem v rukou Ducha svatého Matouš 28:18-20 Ježíš k nim přistoupil a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Ve jménu Ježíše Krista máme autoritu a moc: Žehnat 1. Petrova 3:9 Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. Víte přece, že vás k tomu Pán povolal a že takto máte obdržet požehnání. Prohlásit vyznané hříchy za odpuštěné Jan 20:23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.

8 Vyhánět démony a uzdravovat nemocné Marek 16:17-18 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. Modlitba a Bible nesmí být nikdy v rozporu. Několik užitečných pasáží z Písma pro konkrétní modlitební náměty lidí: Lítost Žalm 51 Strach Žalm 91 Obavy Filipským 4:6-7 Vedení Žalm 37:5 Soužení, svody 1. Korintským 10:13 Praktické rady: Modlete se s partnerem (ideálně: 1 muž, 1 žena) Najděte si klidné místo Zeptejte se ho/jí, za co by se chtěl/a modlit Řekněte mu/jí o chvílích ticha a o chvílích mluvení Požádejte o svolení vložit na něj/ni ruce Požádejte ho/ji, aby se uvolnil/a a soustředil/a na Ježíše Požádejte ho/ji, aby zavřel/a oči Mějte otevřené oči, abyste viděli, co Bůh dělá Nespěchejte Nedělejte nic, co by si dotyčný/á nepřál/a Modlitba nikdy nesmí být v rozporu s Biblí! Používejte prosté a jednoduché věty Buďte naprosto diskrétní! Povzbuďte ho/ji, aby se přišel modlit znovu

9 SETKÁNÍ 6 Ukázka promluvy na Alfě pro mládež

10 SEMINÁŘ 1

11 SEMINÁŘ 2

12 Otázky & odpovědi

13 SETKÁNÍ 9 Ukázka promluvy na Alfě pro mládež

14 ALFA PRO MLÁDEŽ Další poznámky Užitečné stránky:

15 PROGRAM KONFERENCE Pátek 18:00 Registrace 18:30 Přivítání, chvály 19:00 Setkání 1 Vize pro službu mladým lidem 19:50 Setkání 2 Co je Alfa pro mládež? Hodnoty a teologie Alfy 21:15 Závěr dne Sobota 8:30 Chvály 9:00 Setkání 3 Jak uspořádat Alfu pro mládež 10:00 Setkání 4 Jak vést skupinku 11:00 Přestávka 11:30 Setkání 5 Modlitební služba na Alfě pro mládež 13:00 Přestávka na oběd 14:30 Setkání 6 Ukázka promluvy na Alfě pro mládež 15:00 Semináře 1 Jak používat kreativní ilustrace Jak se s mladými lidmi začít modlit Chvály na setkáních Alfy 16:00 Přestávka 16:30 Semináře 2 Jak uspořádat víkend o Duchu svatém a lekci o uzdravení Jak se stát vedoucím týmu Alfy pro mládež 17:30 Otázky a odpovědi 18:00 Přestávka na večeři 19:00 Chvály Setkání 7 Ukázka promluvy na Alfě pro mládež: Kdo je a co dělá Duch svatý? Jak mohu být naplněn Duchem? 21:30 Závěr konference Neděle (volitelné) 10:00 nedělní bohoslužba (káže hlavní řečník konference Alfa pro mládež)

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus?

Co je Cesta do Emaus? Kdy Cesta do Emaus vznikla? Co je cílem Emaus? Co je Cesta do Emaus? Upozornili nás, že Cesta do Emaus není emocionální pěnová koupel. Je to v podstatě cesta s Ježíšem Kristem. Podstatné není, jak jsme se navzájem báječně sblížili, ale o co blíž jsme

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Království Boží je mezi vámi

Království Boží je mezi vámi Království Boží je mezi vámi Alianční týden modliteb 7.-14.1. 2007 Česká evangelikální aliance Slovo k Aliančnímu týdnu modliteb 2007 Vážení přátelé v Kristu, ve svém okolí se bohužel často setkávám s

Více

SBOROVÉ LISTY. Apoštolská církev, sbor Havířov Naší vizí je být společenstvím milujícím Krista a lidi. Únor 2012. Úvodník:

SBOROVÉ LISTY. Apoštolská církev, sbor Havířov Naší vizí je být společenstvím milujícím Krista a lidi. Únor 2012. Úvodník: SBOROVÉ LISTY Apoštolská církev, sbor Havířov Naší vizí je být společenstvím milujícím Krista a lidi. Únor 2012 Úvodník: Vítejte mezi námi! Vítejme! (Petr Špok) Pro toto číslo Sborových listů jsem zvolil

Více

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska

Postup přípravy vyučování. 1. Východiska Postup přípravy vyučování Odkud jdeme: 1. Východiska Kam jdeme: 2. Vytvořit definici vyučeného člověka 3. Definovat si úkoly a roli učitele 4. Uvědomit si, co všechno žák sleduje na svém učiteli 5. Ujasnit

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

Materiály pro přípravu ve farnostech:

Materiály pro přípravu ve farnostech: 3. Eucharistie a solidarita BŘEZEN 2015 Materiály pro přípravu ve farnostech: Katecheze pro děti I. stupně Katecheze pro děti II. stupně Katecheze pro mládež Katecheze pro dospělé Obsah: 3. 1. Uvedení

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.)

Co ti brání (pokud ti něco brání) v tom, abys Bibli četl (místo, čas, priority atd.) 1 Některé základní otázky křesťanství studia pro skupinky Tato studia jsou určeny pro diskusi ve skupinkách, zároveň vyžadují od těch, kdo se jimi budou zabývat určitou míru přípravy. Studia jsou prokládána

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008 Úvod Následující úvahy mají za úkol přiblížit krok za krokem všechno to, co se během

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

Výuka a studium evangelia

Výuka a studium evangelia Výuka a studium evangelia Příručka pro učitele a vedoucí v Seminářích a institutech náboženství Výuka a studium evangelia Příručka pro učitele a vedoucí v Seminářích a institutech náboženství Vydala Církev

Více

Revoluce víry. Papež František - Rio de Janeiro. podklady pro práci ve společenství mládeže

Revoluce víry. Papež František - Rio de Janeiro. podklady pro práci ve společenství mládeže Revoluce víry Papež František - Rio de Janeiro podklady pro práci ve společenství mládeže Sekce pro mládež ČBK, 2013 Milí mladí přátelé a vy, kdo mladé lidi doprovázíte na jejich cestě víry. Dostáváte

Více

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení.

Součást Komunity SOLACE Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 69 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR duben 2014 Zpravodaj pro ČR duben 2014 Modlete se, abyste neupadli do pokušení. (Lk 22, 40) 69 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost v době postní

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA

Každý má. právo. slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA cc Každý má právo slyšet ARMÁDA SPÁSY PRAHA PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který

Více

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (Lukáš 1, 38) 71 Modlitby matek Milé sestry v Kristu, pokoj a

Více

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Andrew

Více