Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace"

Transkript

1 Chráněná území v CHKO Beskydy Co skrývají luční památky a rezervace

2 V Chráněné krajinné oblasti Beskydy najdeme 13 lučních maloplošných chráněných území. Dvanáct z nich je vyhlášeno v kategorii přírodní památka (PP), ta největší v kategorii přírodní rezervace (PR). Jaké louky v Beskydech chráníme? Mokřadní louky Mokřady tvoří většinu zákonem chráněných beskydských luk. Paradoxně je to dáno odvěkým nepřátelstvím člověka hospodáře, který podmáčené plochy soustavně odvodňoval. Nejvíc jich však zaniklo zbytečným meliorováním za doby socialismu. Protože většina mokřadů byla zničena, patří dnes k nejvíce ohroženým typům luk, a to nejen v Beskydech. Na mokřadech také roste snad největší počet chráněných rostlin. Květnaté louky Představme si rozkvetlou louku s kopretinami, zvonky, přidejme k tomu několik druhů orchidejí a máme vykreslenou květnatou louku Beskyd. Zachovaly se jich dodnes pouhé desítky hektarů. Nebyly by však takové bez hospodaření vlastníků, které na nich přetrvává po mnoho generací. PP Byčinec Morávka 0,86 ha *1990 Na poměrně malé ploše se vyskytuje hned několik typů lučních porostů. Ve středních částech je to rašelinná louka, na které rostou také vlhkomilné druhy orchidejí. V porostech rašeliníku můžeme narazit na, v Beskydech velmi vzácnou, masožravou rosnatku okrouhlolistou. Přírodní památka Byčinec je velmi bohatá na mechy, to se týká jak počtu druhů, tak jejich zastoupení. Jalovcové pastviny Nepřehlédnutelné jsou na nich roztroušené a často velmi staré keře jalovce obecného. Ty zůstávají na pastvině díky svým pichlavým jehlicím, kterým se ovce a krávy při pastvě vyhýbají. Potkat dnes v Beskydech pastvinu s jalovcem je stále vzácnější. Samci čolka horského v době páření vyroste na hřbetu asi 2 mm vysoký lem. Vzácně zde roste všivec lesní, který v červnu vytváří nepřehlédnutelné bochánky plné růžových květů. Sušší svahové partie jsou porostlé trávníkem s dominancí smilky tuhé, trávy s tuhými drsnými listy, která roste především ve vyšších polohách. V tůňkách, které byly vytvořeny pro obojživelníky, můžeme vidět hlavně čolky, a to karpatské, obecné i horské. Porosty jsou pravidelně spásány dobytkem. Pro existenci ohrožených druhů rostlin je potřeba zdejší pastvu omezovat, aby nedošlo k přehnojení lučních porostů. V blízkosti přírodní památky roste tis červený, který byl v roce 1991 vyhlášen jako památný strom. Chráněná území v CHKO Beskydy / 2 Co skrývají luční památky a rezervace / 3 mokřadní louky

3 Čolek karpatský je jedním z nejohroženějších druhů čolků České republiky. Řazen je mezi tzv. naturové druhy, tj. druhy, které jsou chráněny i v rámci celé Evropské unie. Vyskytuje se pouze v severovýchodní části republiky, kudy prochází hranice rozšíření tohoto druhu. PP Obidová Krásná 7,28 ha *1991 Obidová představuje jednu z nejcennějších rašelinných luk v Beskydech, situovanou v údolí jedné ze zdrojnic Sihelského potoka v blízkosti osady Visalaje. Rašelinné louky vytváří mozaiku s loukami mokrými, na sušších místech jsou doplněny o smilkové porosty s jalovcem obecným. Zdejší rašelinné louky jsou biotopem mnoha vlhkomilných druhů rostlin. K nejcennějším patří všivec bahenní a všivec lesní, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, drobná nenápadná bahnička chudokvětá a mnoho dalších. Rosnatka okrouhlolistá je masožravá rostlina vázaná na rašeliník, svou kořist loví pomocí lepkavé tekutiny, kterou vylučují chloupky na čepeli listu. Území je také velmi cenné pro četný výskyt mechorostů, devět z nich je zařazeno do červeného seznamu mechorostů ČR. V tůňkách se hojně vyskytují čolci horský a karpatský a kuňka žlutobřichá, v potoce lze spatřit vranku pruhoploutvou. K nejvzácnějším mechům patří štírovec prostřední, který je v ČR vázán na rašelinné louky. V minulosti byly louky sečeny na seno a stelivo, částečně i přepásány kravami. Intenzivní pastva jalovic koncem 80. let však lokalitu poničila. Dnes jsou louky koseny v termínu, který nejvíc vyhovuje vzácným druhům. Kuňka žlutobřichá je také naturovým druhem, v Beskydech ji potkáme v tůních, ale i v kalužích lesních cest. Při nebezpečí prohne tělo, aby bylo patrné výrazně žluto-černě zbarvené břicho, toto charakteristické chování je nazýváno jako kuňčí reflex. Chráněná území v CHKO Beskydy / 4 mokřadní louky Co skrývají luční památky a rezervace / 5 mokřadní louky

4 PP Podgrúň St. Hamry 2,07 ha *1990 PP Pod juráškou Horní Bečva 1 ha * 1952 Silně podmáčená slatinná louka v údolí potoka Kněhyně, na které v době vyhlášení rostla rosnatka okrouhlolistá. Vzhledem k zániku hospodaření a odvodnění okolních luk rosnatka v přírodní památce postupně vyhynula. Z mokřadních orchidejí na lokalitě roste kruštík bahenní, prstnatec Fuchsův a prstnatec májový. V 90. letech byly v PP vyhloubeny drobné tůňky pro rozmnožování obojživelníků, hlavně čolka horského a kuňku žlutobřichou. Rašeliništní louka byla v minulosti využívána k pastvě ovcí, po zániku hospodaření luční enkláva obklopená lesy začala rychle zarůstat a postupné hromadění stařiny zhoršilo podmínky pro citlivé druhy rostlin. Dnes je louka každoročně kosena a pravidelně odstraňován nálet. Přírodní památka je jedinou beskydskou lokalitou s původní populací klikvy bahenní. Početně se na lokalitě vyskytují orchideje prstnatec májový a prstnatec Fuchsův, vzácnější je poloparazitická rostlina všivec lesní. Z živočichů byla zaznamenána zmije obecná či ještěrka živorodá. Klikva bahenní roste skrytě mezi hustými polštáři rašeliníku, má červené plody, které jsou jedlé. Klikva je v ČR ale zákonem chráněná, její ochutnání by vás proto mohlo vyjít draho. Zmije obecná je častým obyvatelem rašelinišť, její jed je svým složením velmi podobný jedu chřestýšů, ale není tolik nebezpečný. Je velmi plachá a při sebemenším otřesu země způsobeném chůzí člověka se snaží utéct do bezpečí. Nejcennější rostlinou přírodní památky je bezpochyby kriticky ohrožený prstnatec plamatý sedmihradský, který je charakteristický bílou barvou květů. Pod Juráškou můžete potkat poletujícího ohniváčka modrolemého. Tento motýl je v horských oblastech poměrně hojný, ale v posledních letech z mnohých lokalit nižších poloh mizí. Je vázán především na vlhké louky s výskytem šťovíku kyselého, který je živnou rostlinou pro jeho housenky. Chráněná území v CHKO Beskydy / 6 mokřadní louky Co skrývají luční památky a rezervace / 7 mokřadní louky

5 PP Kudlačena Horní Bečva 5,48 ha *1989 PP Kyčmol Horní Lomná 0,08 ha *1990 PP Motyčanka Mosty u Jablunkova 0,23 ha *1990 Mokré a rašelinné louky, které na okrajích přecházejí v porosty se smilkou tuhou. Významný je zde výskyt několika druhů orchidejí, především prstnatce májového a Fuchsova, a také vachty trojlisté a mečíku střechovitého. V minulosti byly mokřadní louky dnešní PP odvodňovány systémem stružek, ten byl později zrušen. Některé části luk však byly od roku 1975 ponechány bez péče a začaly zarůstat náletem. K obnově hospodaření došlo až v 90. letech minulého století. V roce 1994 bylo v PP vytvořeno deset tůněk, které jsou útočištěm hlavně pro obojživelníky, např. pro drobnou žabku kuňku žlutobřichou, ropuchu obecnou a také pro četné druhy vážek. Vachta trojlistá je vzácná rostlina, která se v minulosti používala jako léčivka především na žaludeční potíže. PP Kyčmol je plošně nejmenší přírodní památkou v Beskydech. Nejcennější rostlinou je silně ohrožená mokřadní orchidej kruštík bahenní. Malá rozloha chráněného území znamená pro zdejší populaci kruštíku bahenního značná rizika. Navíc je toto chráněné území ze dvou stran ohraničeno cestami. Poměrně početnou orchidejí je také prstnatec májový. Stanovištní podmínky, především dostatek vody, určují lokalitu jako velmi bohatou na mechorosty. Malá mokřadní louka je ukázkou louky, jaká byla v minulosti poměrně běžná v celém regionu. V porostu mokřadní vegetace převažuje statný pcháč potoční. Jeho fialová květenství svou vůní a nektarem lákají včely, čmeláky a motýly. Největší cenností je zde četná populace prstnatce májového, která čítá stovky jedinců. Vážka jasnoskvrnná je typická žlutou skvrnou na konci zadečku. Je také řazena k naturovým druhům, její populace jsou pravidelně monitorovány metodou tzv. zpětných odchytů, při níž se chycené vážky značí podle stanoveného kódu a na základě zpětných odchytů je odhadována velikost populace. Na nejvíce podmáčených místech se objevuje puškvorec obecný, jehož oddenek je od dávných dob používán v léčitelství. Puškvorec byl do Evropy zavlečen, z území našeho státu je znám od 14. století, postupně byl rozšířen na celé území. Kruštík bahenní rozkvétá v červenci, pro jeho úspěšné vysemenění je nutné mokřad kosit až v druhé polovině léta. Prstnatec májový může být v barvě květů velmi podobný prstnatci Fuchsovu, poznají se však bezpečně podle lodyhy. Prstnatec májový má lodyhu dutou a pod květenstvím lehce smáčknutelnou, prstnatec Fuchsův ji má plnou. Chráněná území v CHKO Beskydy / 8 mokřadní louky Co Co skrývají luční památky a rezervace / 9 mokřadní louky

6 Chráněná území v CHKO Beskydy / 10 Co skrývají luční památky a rezervace / 11

7 PP Poskla Hutisko-Solanec 2,45 ha *1989 PP Poskla tvoří tři samostatné části, které od sebe nejsou příliš vzdáleny. Jsou ukázkou tří odlišných typů biotopů, které se podařilo uchránit před melioracemi a celkovým zkulturněním v 80. letech minulého století. Zároveň nám dokládají, jak pestrá a zajímavá musela zdejší krajina být. Vlhkou louku (PP Poskla I) zdobí velká populace mečíků střechovitých a prstnatců Fuchsových. Nejvzácnější rostlinou je však kytka s podivným jménem hadí mord nízký. Jalovcům na pastvině prospělo prosvětlení lokality vykácením několika desítek stromů. Jalovcový pasínek (PP Poskla III) je dávnou upomínkou dříve v krajině tolik rozšířené pastvy ovcí. Ovce totiž při pastvě vynechávají trnité byliny a keře, díky nim proto jalovcové pasínky v minulosti v krajině vznikaly. Několik desítek let byl pasínek ponecháván svému osudu a zarůstal. Znovu obnovit jeho zašlou krásu se daří až v posledních letech, a to za pomoci obce, nevládních organizací a dobrovolných brigádníků. Vykácena byla víc než stovka vzrostlých stromů, postupně se také daří redukovat porosty borůvek, které zarostly celý pasínek. Na uvolněné místo pomalu nastupuje vřes, který na pasínku dřív býval hojný. Vyvýšené bulty na rašeliništi tvoří mech ploník obecný. Dlouhé a poměrně pevné lodyhy byly prý používány jako provázky a také k vycpávání mezer mezi trámy u dřevěnic. PP Poskla je v rámci Beskyd jedinou lokalitou hadího mordu nízkého. Na rašelinnou louku (PP Poskla II) starousedlíci vzpomínají jako na místo, kam chodili sbírat rosičku nebo také sluneční rosu dnes zde vyhynulou rosnatku okrouhlolistou. Rosnatka ovšem nebyla jen vysbírána na výrobu léčivé masti. Její zánik způsobilo i ukončení pastvy otav kravami. Otisky jejich kopyt v rašeliništi totiž tvořily volné plošky pro zdárný růst a semenění drobné rosnatky. Že mokřad sloužil místním jako lékárna, svědčí i dávné vysázení tradiční valašské byliny vachty trojlisté (zvaná podle chuti hořký jetel nebo podle vzhledu třílistník ). V roce 2011 se na pasínku po dlouhé době znovu pásly ovce. Chráněná území v CHKO Beskydy / 12 mokřadní louky jalovcové pastviny Co skrývají luční památky a rezervace / 13 mokřadní louky jalovcové pastviny

8 PP Uherská Zděchov 3,26 ha *2003 PP Stříbrník Hovězí 14,49 ha *1989 V 90. letech byla tato obecní pastvina téměř zarostlá lesem. Několik let trvalo kácení stromů a osvobozování keřů jalovců a vzácných růží. Dnes pasínek patří, stejně jako v době dávnější, pasoucím se ovcím. Jalovcová pastvina hostí nejpočetnější populaci teplomilné růže oválnolisté v celých Beskydech. Keřů tady roste několik desítek. Vedle nich je však velmi nápadných svou neodolatelnou vůní i několik keřů vzácné růže Sherardovy. Vratička je poměrně drobná kapradinka, která svou přítomnost v trávě nejčastěji prozradí až při zrání výtrusů, které se barví do zlatavě žluté. Právem se jí říkávalo zlaté kapradí. PP Stříbrník je ukázkou původního pestrého uspořádání krajiny v době před kolektivizací ve 2. polovině 20. století. Květnaté louky, pastviny a mokřady rozčleněné četnými mezemi a remízy se dnes vyjímají především v kontrastu se sousedícími scelenými kulturními loukami. Ve Stříbrníku dodnes rozkvétá na 12 druhů orchidejí. V 50. letech se k nim řadila i jedna z našich nejzajímavějších orchidejí střevíčník pantoflíček. Ten byl však postupně vysbírán milovníky květin. Možná proto je dnes nejvzácnější orchidejí v památce drobný a velmi nenápadný vemeníček zelený. K nepřehlédnutí jsou však louky a mokřady zářící květy dalších orchidejí, zejména vstavače mužského, prstnatce Fuchsova a prstnatce májového. V polostínu lesa potkáme vzácně bělokvětou okrotici dlouholistou nebo naopak velmi hojně rostoucí nezelenou orchidej hlístník hnízdák. Nic z těchto pokladů by se nezachovalo nebýt vytrvalého hospodaření vlastníků. Rostlina vemeníčku zeleného dorůstá pouze do výšky 20 cm. Navíc rozkvétá zelenými nebo zeleno-červenými květy, v trávě ji proto snadno přehlédneme. Lístky růže oválnolisté jemně voní po jablkách. Vůně pochází ze silic žlázek na rubu lístků. Vegetace pod jalovci se začíná po mnoha letech postupně obnovovat. Důkazem toho je objevení nenápadné vratičky měsíční, kdysi běžného průvodce ovčích pastvin. Dnes se jedná o rostlinu, kterou se poštěstilo vidět jen málokomu. Trnité křoviny (růže, hlohy, trnky) s oblibou vyhledává ke stavbě hnízd vzácný ťuhýk obecný. Trny nejlépe chrání jeho hnízdo před predátory. V rámci naší republiky je vstavač mužský řazen mezi silně ohrožené druhy. Nejhojnější výskyt má tato orchidej právě na Valašsku. Chráněná území v CHKO Beskydy / 14 jalovcové pastviny Co skrývají luční památky a rezervace / 15 květnaté louky

9 PP Pod lukšincem Malenovice 0,09 ha *1975 PP Zubří Zubří 0,14 ha *1948 Původním předmětem ochrany zde byla populace hořce bezlodyžného, který v 80. letech minulého století z lokality vymizel, chráněná zůstává druhově bohatá horská louka. Hořec bezlodyžný je velmi dekorativní skalnička, je tedy možné, že vymizení tohoto druhu z lokality zapříčinili horliví zahrádkáři. V minulosti v České republice rostl na pouhých dvou lokalitách, Pod Lukšincem a také v Bílých Karpatech. Dnes je v našem státě považován za vyhynulý. Z vzácných druhů v památce můžeme najít orchideje (vemeník dvoulistý nebo bradáček vejčitý), zajímavý je také výskyt řeřišníku Hallerova, který je v době květu (koncem května) nápadný svými bílými květy. Bradáček vejčitý je nejhojnější orchidejí České republiky, roste na loukách i v lesích. Hořec bezlodyžný v PP Pod Lukšincem v roce Bílé květy vemeníku dvoulistého jsou otevřené i v noci, obsahují výrazně vonný nektar, na nějž lákají opylovače, kterými jsou noční motýli (můrovití a lišajovití). Nejstarší přírodní památka na území CHKO Beskydy patří také k nejmenším. Vyhlášena byla v soukromé zahradě, a to za účelem ochrany divoce rostoucího šafránu karpatského. Šafrán karpatský ještě ve 40. letech minulého století rostl po obou březích Zuberského potoka. Starousedlíci vzpomínají, jak na jaře vytvářel v zahradách modré koberce. Do dnešních dnů většina populace šafránu v Zubří zanikla, ať už výstavbou nebo zkulturňováním luk v zahradách. Také přeměna původního sadu v přírodní památce na okrasnou zahradu se zeleninovými záhony přinesla od 70. let postupný úbytek kvetoucích šafránů. Přesto zůstává památka důležitou lokalitou s dosud nejpočetnější populací šafránu v celém Zubří. Šafrán karpatský je svým výskytem vázán na pohoří Karpat (od východu ČR přes Slovensko až po jižní Rumunsko). K nám proto zasahuje pouze na východní Moravu, kde se vyskytuje na čtyřech lokalitách. V CHKO Beskydy jsou tři, PP Zubří je jednou z nich. Chráněná území v CHKO Beskydy / 16 květnaté louky Co skrývají luční památky a rezervace / 17 květnaté louky

10 PR Galovské lúky Huslenky 21,55 ha *1952 Perleťovec maceškový klade vajíčka poblíž živné rostliny (violky) přímo na holou zem. Galovské lúky jsou největším lučním chráněným územím v CHKO Beskydy a patří také k nejstarším. Vyhlášeny byly původně na rozloze necelých dvou hektarů, teprve od roku 2003 jsou rozšířeny na současnou plochu. Horské louky si díky přetrvávajícímu tradičnímu hospodaření zachovaly svou druhovou pestrost, která se projevuje také hojným výskytem orchidejí. Početná je zdejší populace hlavinky horské a pětiprstky žežulníku, k největším v rámci celé republiky patří populace prstnatce bezového. Prstnatec bezový se vyskytuje ve dvou barevných formách, žluté a červené. Nenápadné květenství škardy ukousnuté, vzácné teplomilné rostliny, rozkvétá na krátkou dobu na jižních svazích rezervace. Kociánek dvoudomý býval na Valašsku ještě donedávna poměrně hojný na pastvinách a kolem polních cest. Vždyť z kočičích tlapek pletly naše babičky věnečky, které věšely na svaté obrázky. Dnes je však kociánek na celém území našeho státu vzácný, patří k silně ohroženým druhům. V 50. letech minulého století se na Galovských lúkách kosilo na seno a na otavách se pásly krávy a ovce. Pastva však ustala, některé louky byly ponechány ladem a zarůstaly. Změny v hospodaření vedou v průběhu let k zahušťování vegetace, ze které jsou postupně vytlačovány konkurenčně slabší druhy, jako jsou vratička měsíční nebo kociánek dvoudomý. Rozvolněnou vegetaci s dostatkem odhalené půdy potřebují i některé druhy motýlů, jako je vzácný perleťovec maceškový, který dnes takřka zmizel z celé ČR. Louky jsou rozčleněny křovinami, solitérními stromy i remízky, které využívají pro hnízdění mnohé druhy ptáků. Ze vzácnějších např. ťuhýk obecný, lejsek šedý a kos horský. Chráněná území v CHKO Beskydy / 18 květnaté louky Co skrývají luční památky a rezervace / 19 květnaté louky

11 Vydal ČSOP Salamandr (ČSOP Salamandr, Tvarůžkova 1805, Rožnov pod Radhoštěm, tel.: , IČ ) ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy / Náklad 2000 výtisků. Vyšlo v prosinci 2011 v Rožnově pod Radhoštěm. Grafika: sumec+ryšková, Rožnov pod Radhoštěm. Tisk: PROprint, Český Těšín / NEPRODEJNÉ Text: L. Ohryzková a M. Popelářová Fotografie: P. Chytil, F. Jaskula, J. Koleček, P. Kutílková, J. Maštera, L. Ohryzková, V. Plášek, P. Podzemný, M. Popelářová, F. Šulgan, M. Vojtíšek, Archiv Správy CHKO Beskydy. Tento materiál byl vytištěn v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Přírodou Horního Vsacka Miniprůvodce po přírodním dědictví

Přírodou Horního Vsacka Miniprůvodce po přírodním dědictví Přírodou Horního Vsacka Miniprůvodce po přírodním dědictví Tento miniprůvodce Vám chce ukázat to, co v jiných průvodcích nenajdete. Na příkladu několika zajímavých míst Vám představíme to, co je pro přírodu

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

Přírodou Rožnovska Miniprůvodce po přírodním dědictví

Přírodou Rožnovska Miniprůvodce po přírodním dědictví Přírodou Rožnovska Miniprůvodce po přírodním dědictví Tento miniprůvodce vám chce ukázat to, co v jiných průvodcích nenajdete. Hlavně bez rezervací Ani rezervacím se nevyhýbáme, ale většina cenností se

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí)

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Zapsaly a namalovaly: Jana Hopjanová, Eliška Stejskalová, Veronika Koudelová a spol. Čolek horský- silně ohrožený druh Jednou na vycházce v horách s rodiči jsem v tůni

Více

Přichází léto, zlaté klasy obilných lánů nakrátko převezmou

Přichází léto, zlaté klasy obilných lánů nakrátko převezmou 3/2008 zpravodaj chráněné krajinné oblasti projekt Karpatské louky CO NEJVÍCE TRÁPÍ ZEMĚDĚLCE Finanční podpory v ZCHÚ PRO BIO PR GALOVSKÉ LÚKY HOŘEČEK ŽLUTAVÝ PTÁCI ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY Přichází léto, zlaté

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR

Ochrana přírody a krajiny v ČR Ochrana přírody v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková II. stupeň Pracovní list 1A Pracovní list č. 1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČR Ochrana přírody a krajiny v ČR 1. a) Do

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Přírodou Frenštátska. a Frýdlantska. Miniprůvodce po přírodním dědictví

Přírodou Frenštátska. a Frýdlantska. Miniprůvodce po přírodním dědictví Přírodou Frenštátska a Frýdlantska Miniprůvodce po přírodním dědictví Tento miniprůvodce vám chce ukázat to, co v jiných průvodcích nenajdete. Hlavně bez rezervací Ani rezervacím se nevyhýbáme, ale většina

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 9/2010 Srpen 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biotop louky a pastviny Málokterá společenstva jsou tak závislá na lidské činnosti jako luční porosty.

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

- dle rozdělovníku - Věc: Žádost o připomínky k návrhu doplnění předmětu ochrany do stávající Evropsky. Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

- dle rozdělovníku - Věc: Žádost o připomínky k návrhu doplnění předmětu ochrany do stávající Evropsky. Vážená paní starostko, vážený pane starosto, Nádražní 36 756 61 Rožnov p. Radhoštěm tel.: 571 654 293 fax: 571 657 407 ID DS: vvedyiy e-mail: beskydy@nature.cz www.beskydy.nature.cz - dle rozdělovníku - NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 5062/BE/2014 VYŘIZUJE M.

Více

ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ČSOP SALAMANDR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ČSOP Salamandr je nezávislá profesionální nezisková organizace, jejímž cílem je péče o přírodní a kulturní dědictví Beskyd a jejich okolí. Organizace

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje

Pastviny plné voňavých bylinek a vzácných druhů hmyzu. Tento typ. 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Aj, ovečky moje 1 2/2014 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Michałek Aj, ovečky moje Proč být zemědělcem v CHKO? Nejen o pastvě na Radhošti rozhovor s biozemědělcem Igorem Dobešem Záchrana smilkových trávníků

Více

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011

Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor. Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Činnost AOPK ČR v oblasti Krušných hor Konference Natura 2000 a přeshraniční rozvoj venkova Dresden 15.11.2011 Krušné hory Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo, které se táhne v délce 130 km s průměrnou

Více

Registrované VKP Chudákovské sady

Registrované VKP Chudákovské sady Registrované VKP Chudákovské sady Návrh zemědělského hospodaření na území vybraného registrovaného VKP prezentace pro obhajobu akreditačního projektu obor: Ochrana krajiny Úvod obhajoba projektu je zároveň

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

Bílý květ. Heřmánek lékařský kvete od května do září a dorůstá výšky 15 až 50 cm.

Bílý květ. Heřmánek lékařský kvete od května do září a dorůstá výšky 15 až 50 cm. Bílý květ Heřmánek lékařský kvete od května do září a dorůstá výšky 15 až 50 cm. Květ heřmánku připomíná známou sedmikrásku obecnou, ale rostlina je mnohem větší a rozvětvenější. U heřmánku lékařského

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský

Projekt Nový prales. Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Projekt Nový prales Jan Kolmačka Richard Mudrák Roman Šefr Dominik Skočovský Co je to prales? Prales ve volnějším pojetí je člověkem v podstatě neovlivněný les, kde druhová skladba a prostorová struktura

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD

Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD Plán péče o PŘÍRODNÍ REZERVACI HAMRNICKÝ MOKŘAD na období 2011-2020 Zpracoval: ZO 31/05 ČSOP Planá, Ing. Miroslav Trégler, 2009. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21

Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21 Zahradní terapie Charakteristiky rostlin k přepsání do Braillova písma, 1. část 1-21 1. Akebie Akebie kvete v období května. Fialově zelené polody dozrávají v období září. Květy jsou zbarvené do fialova.

Více

NAŘÍZENÍ. Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora,

NAŘÍZENÍ. Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora, NAŘÍZENÍ Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy č. 1 / 2010 ze dne 15. 12. 2010, kterým se zřizuje Přírodní rezervace Lysá hora, její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo (dále jen nařízení ). Správa

Více

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy Chráněná krajinná oblast Beskydy a její začlenění v Karpatech Chráněná krajinná oblast BESKYDY Patří mezi 25 chráněných krajinných oblastí České republiky (13,77% ČR) Byla

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Ščúrnica - bělokarpatský les, kterému lidé dávají volnost. Please, help return the Carpathian forest to nature. Ščúrnica

Ščúrnica - bělokarpatský les, kterému lidé dávají volnost. Please, help return the Carpathian forest to nature. Ščúrnica - bělokarpatský les, kterému lidé dávají volnost. Please, help return the Carpathian forest to nature. 2015 Ščúrnica 1/2015 Divočina jakožto chrám je pouze začátkem /G.Snyder/ Sbírka pro záchranu bělokarpatského

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P porovnat vnější a vnitřní stavbu rostlinného těla a znát funkce jednotlivých částí těla rostlin č. 31 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Stavba těla rostlin květ, plod V pracovních listech se žáci seznámí se stavbou těla rostlin.

Více

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Moravskoslezský kraj Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Projekt z programu LIFE Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (likvidace křídlatky) Březen 2008 1 Metody konvenční 1.1 Aplikace

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Lesní hospodářstv ství v ČR (Vycházky a exkurze životní prostřed edí) 28. 01. / 2012 Ing. Martin Greško Zeměpisn pisné údaje ČR Rozloha

Více

ZLATOBÝL V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4

ZLATOBÝL V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4 ZLATOBÝL V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4 Milí přátelé, v roce 2014 jsme díky daru paní Zdeňky Bouchalové, provozovatelky kavárny U Madony v Českém Brodě, získali do přímého vlastnictví pozemky v Nové

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015

Povrchová voda. Název miniprojektu: Povrchová voda. Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf. Školní rok: 2014 / 2015 Název miniprojektu: Povrchová voda Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2014 / 2015 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Povrchová voda Obsah 1. Úvod....... 2 2. Rybníky... 3 2.1

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná zkouška : Ekologické

Více

Zemědělství činnost, která utvářela podobu beskydské

Zemědělství činnost, která utvářela podobu beskydské 2/2011 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Jak v Beskydech uchovat valašskou krajinu Člověk se musí snažit, nic nejde samo Ptačí oblast Horní Vsacko Migrační koridory pro velké savce chřástal polní Pravidelné

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více

Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny

Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Spolupráce Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. s obcemi v letech 2011-2012 a příklady projektů řešících zlepšení stavu zemědělské krajiny Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Program

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Význam vody v krajině Úvodem Tato publikace vznikala v roce 2007, kdy výbor České herpetologické společnosti vybral jako Obojživelníka roku 2007 skokana ostronosého. Jedná se o jednu z nejohroženějších

Více

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Místa konání programů: učebna ekologické výchovy v budově Správy NP a CHKO Šumava okolí Vimperka Délka programů: MŠ 45-60 minut ostatní stupně škol 90 minut terénní programy trvají 1,5 až 4 hodiny. Objednávka

Více

ORCHIDEJE NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ/THAYATAL. průvodce světem orchidejí

ORCHIDEJE NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ/THAYATAL. průvodce světem orchidejí ORCHIDEJE NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ/THAYATAL průvodce světem orchidejí Květy orchidejí jsou často vnímány jako symbol krásy a luxusu. Ty největší a nejnápadnější vykvétají na tropických druzích. Orchideje

Více

Květiny Jana. Květiny Jana. Radost pro každý den. www.janadekor.cz DUŠIČKY

Květiny Jana. Květiny Jana. Radost pro každý den. www.janadekor.cz DUŠIČKY den Květiny Jana Radost pro každý Květiny Jana DUŠIČKY Svátek zesnulých, který je každoročně 2. listopadu je původně křesťanský svátek, uctění zesnulých. Dnes je širokou veřejností využíván k návštěvě

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011

NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP. Tisková informace, Valašské Meziříčí, 4. 8. 2011 NET4GAS Blíž přírodě 40 zpřístupněných lokalit s ČSOP Tisková informace, Valašské Meziříčí, NET4GAS: Generální partner ČSOP Program NET4GAS Blíž přírodě zahájen v roce 2007: společnost NET4GAS se stala

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Naše milá, 2/2008 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Třicet pět let ochrany Beskyd. Ten, který pamatuje nejvíc...

Naše milá, 2/2008 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Třicet pět let ochrany Beskyd. Ten, který pamatuje nejvíc... 2/2008 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Třicet pět let ochrany Beskyd Ten, který pamatuje nejvíc... Činnost Správy kolem roku ustavení 1973 CHKO v běhu času historické fotografie rudolfa jandy Rok 2007

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH úvod: Nové programové období Evropské unie 2007 13 představuje pro Českou republiku výjimečně příznivou příležitost, především vzhledem k výraznému zvýšení

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Základní organizace JARO areál nemocnice, Národní 83, 551 01 Jaroměř Tel.: 603 847 189 e-mail: coracias@seznam.cz IČO: 67441076 www.jarojaromer.cz ČS a.s. Jaroměř č.ú. 1181891379/0800

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK09EV_PSM_ZZ_D764_w str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje název projektu: Pozemkový spolek Meluzína Evidenční číslo smlouvy: D 764/2009 program: Environmentální výchova

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15

ád: MOTÝLI prom na dokonalá VY_32_INOVACE_P 1.15 VY_32_INOVACE_P1.15 ád: MOTÝLI promna dokonalá Autorem materiálu a všech jeho ástí, není-li uvedeno jinak, je Martina Kleteková Základní a mateská škola Blá nad Radbuzou, 2012 1 znaky: 2 páry kídel, pokryté

Více