Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace"

Transkript

1 Chráněná území v CHKO Beskydy Co skrývají luční památky a rezervace

2 V Chráněné krajinné oblasti Beskydy najdeme 13 lučních maloplošných chráněných území. Dvanáct z nich je vyhlášeno v kategorii přírodní památka (PP), ta největší v kategorii přírodní rezervace (PR). Jaké louky v Beskydech chráníme? Mokřadní louky Mokřady tvoří většinu zákonem chráněných beskydských luk. Paradoxně je to dáno odvěkým nepřátelstvím člověka hospodáře, který podmáčené plochy soustavně odvodňoval. Nejvíc jich však zaniklo zbytečným meliorováním za doby socialismu. Protože většina mokřadů byla zničena, patří dnes k nejvíce ohroženým typům luk, a to nejen v Beskydech. Na mokřadech také roste snad největší počet chráněných rostlin. Květnaté louky Představme si rozkvetlou louku s kopretinami, zvonky, přidejme k tomu několik druhů orchidejí a máme vykreslenou květnatou louku Beskyd. Zachovaly se jich dodnes pouhé desítky hektarů. Nebyly by však takové bez hospodaření vlastníků, které na nich přetrvává po mnoho generací. PP Byčinec Morávka 0,86 ha *1990 Na poměrně malé ploše se vyskytuje hned několik typů lučních porostů. Ve středních částech je to rašelinná louka, na které rostou také vlhkomilné druhy orchidejí. V porostech rašeliníku můžeme narazit na, v Beskydech velmi vzácnou, masožravou rosnatku okrouhlolistou. Přírodní památka Byčinec je velmi bohatá na mechy, to se týká jak počtu druhů, tak jejich zastoupení. Jalovcové pastviny Nepřehlédnutelné jsou na nich roztroušené a často velmi staré keře jalovce obecného. Ty zůstávají na pastvině díky svým pichlavým jehlicím, kterým se ovce a krávy při pastvě vyhýbají. Potkat dnes v Beskydech pastvinu s jalovcem je stále vzácnější. Samci čolka horského v době páření vyroste na hřbetu asi 2 mm vysoký lem. Vzácně zde roste všivec lesní, který v červnu vytváří nepřehlédnutelné bochánky plné růžových květů. Sušší svahové partie jsou porostlé trávníkem s dominancí smilky tuhé, trávy s tuhými drsnými listy, která roste především ve vyšších polohách. V tůňkách, které byly vytvořeny pro obojživelníky, můžeme vidět hlavně čolky, a to karpatské, obecné i horské. Porosty jsou pravidelně spásány dobytkem. Pro existenci ohrožených druhů rostlin je potřeba zdejší pastvu omezovat, aby nedošlo k přehnojení lučních porostů. V blízkosti přírodní památky roste tis červený, který byl v roce 1991 vyhlášen jako památný strom. Chráněná území v CHKO Beskydy / 2 Co skrývají luční památky a rezervace / 3 mokřadní louky

3 Čolek karpatský je jedním z nejohroženějších druhů čolků České republiky. Řazen je mezi tzv. naturové druhy, tj. druhy, které jsou chráněny i v rámci celé Evropské unie. Vyskytuje se pouze v severovýchodní části republiky, kudy prochází hranice rozšíření tohoto druhu. PP Obidová Krásná 7,28 ha *1991 Obidová představuje jednu z nejcennějších rašelinných luk v Beskydech, situovanou v údolí jedné ze zdrojnic Sihelského potoka v blízkosti osady Visalaje. Rašelinné louky vytváří mozaiku s loukami mokrými, na sušších místech jsou doplněny o smilkové porosty s jalovcem obecným. Zdejší rašelinné louky jsou biotopem mnoha vlhkomilných druhů rostlin. K nejcennějším patří všivec bahenní a všivec lesní, rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, drobná nenápadná bahnička chudokvětá a mnoho dalších. Rosnatka okrouhlolistá je masožravá rostlina vázaná na rašeliník, svou kořist loví pomocí lepkavé tekutiny, kterou vylučují chloupky na čepeli listu. Území je také velmi cenné pro četný výskyt mechorostů, devět z nich je zařazeno do červeného seznamu mechorostů ČR. V tůňkách se hojně vyskytují čolci horský a karpatský a kuňka žlutobřichá, v potoce lze spatřit vranku pruhoploutvou. K nejvzácnějším mechům patří štírovec prostřední, který je v ČR vázán na rašelinné louky. V minulosti byly louky sečeny na seno a stelivo, částečně i přepásány kravami. Intenzivní pastva jalovic koncem 80. let však lokalitu poničila. Dnes jsou louky koseny v termínu, který nejvíc vyhovuje vzácným druhům. Kuňka žlutobřichá je také naturovým druhem, v Beskydech ji potkáme v tůních, ale i v kalužích lesních cest. Při nebezpečí prohne tělo, aby bylo patrné výrazně žluto-černě zbarvené břicho, toto charakteristické chování je nazýváno jako kuňčí reflex. Chráněná území v CHKO Beskydy / 4 mokřadní louky Co skrývají luční památky a rezervace / 5 mokřadní louky

4 PP Podgrúň St. Hamry 2,07 ha *1990 PP Pod juráškou Horní Bečva 1 ha * 1952 Silně podmáčená slatinná louka v údolí potoka Kněhyně, na které v době vyhlášení rostla rosnatka okrouhlolistá. Vzhledem k zániku hospodaření a odvodnění okolních luk rosnatka v přírodní památce postupně vyhynula. Z mokřadních orchidejí na lokalitě roste kruštík bahenní, prstnatec Fuchsův a prstnatec májový. V 90. letech byly v PP vyhloubeny drobné tůňky pro rozmnožování obojživelníků, hlavně čolka horského a kuňku žlutobřichou. Rašeliništní louka byla v minulosti využívána k pastvě ovcí, po zániku hospodaření luční enkláva obklopená lesy začala rychle zarůstat a postupné hromadění stařiny zhoršilo podmínky pro citlivé druhy rostlin. Dnes je louka každoročně kosena a pravidelně odstraňován nálet. Přírodní památka je jedinou beskydskou lokalitou s původní populací klikvy bahenní. Početně se na lokalitě vyskytují orchideje prstnatec májový a prstnatec Fuchsův, vzácnější je poloparazitická rostlina všivec lesní. Z živočichů byla zaznamenána zmije obecná či ještěrka živorodá. Klikva bahenní roste skrytě mezi hustými polštáři rašeliníku, má červené plody, které jsou jedlé. Klikva je v ČR ale zákonem chráněná, její ochutnání by vás proto mohlo vyjít draho. Zmije obecná je častým obyvatelem rašelinišť, její jed je svým složením velmi podobný jedu chřestýšů, ale není tolik nebezpečný. Je velmi plachá a při sebemenším otřesu země způsobeném chůzí člověka se snaží utéct do bezpečí. Nejcennější rostlinou přírodní památky je bezpochyby kriticky ohrožený prstnatec plamatý sedmihradský, který je charakteristický bílou barvou květů. Pod Juráškou můžete potkat poletujícího ohniváčka modrolemého. Tento motýl je v horských oblastech poměrně hojný, ale v posledních letech z mnohých lokalit nižších poloh mizí. Je vázán především na vlhké louky s výskytem šťovíku kyselého, který je živnou rostlinou pro jeho housenky. Chráněná území v CHKO Beskydy / 6 mokřadní louky Co skrývají luční památky a rezervace / 7 mokřadní louky

5 PP Kudlačena Horní Bečva 5,48 ha *1989 PP Kyčmol Horní Lomná 0,08 ha *1990 PP Motyčanka Mosty u Jablunkova 0,23 ha *1990 Mokré a rašelinné louky, které na okrajích přecházejí v porosty se smilkou tuhou. Významný je zde výskyt několika druhů orchidejí, především prstnatce májového a Fuchsova, a také vachty trojlisté a mečíku střechovitého. V minulosti byly mokřadní louky dnešní PP odvodňovány systémem stružek, ten byl později zrušen. Některé části luk však byly od roku 1975 ponechány bez péče a začaly zarůstat náletem. K obnově hospodaření došlo až v 90. letech minulého století. V roce 1994 bylo v PP vytvořeno deset tůněk, které jsou útočištěm hlavně pro obojživelníky, např. pro drobnou žabku kuňku žlutobřichou, ropuchu obecnou a také pro četné druhy vážek. Vachta trojlistá je vzácná rostlina, která se v minulosti používala jako léčivka především na žaludeční potíže. PP Kyčmol je plošně nejmenší přírodní památkou v Beskydech. Nejcennější rostlinou je silně ohrožená mokřadní orchidej kruštík bahenní. Malá rozloha chráněného území znamená pro zdejší populaci kruštíku bahenního značná rizika. Navíc je toto chráněné území ze dvou stran ohraničeno cestami. Poměrně početnou orchidejí je také prstnatec májový. Stanovištní podmínky, především dostatek vody, určují lokalitu jako velmi bohatou na mechorosty. Malá mokřadní louka je ukázkou louky, jaká byla v minulosti poměrně běžná v celém regionu. V porostu mokřadní vegetace převažuje statný pcháč potoční. Jeho fialová květenství svou vůní a nektarem lákají včely, čmeláky a motýly. Největší cenností je zde četná populace prstnatce májového, která čítá stovky jedinců. Vážka jasnoskvrnná je typická žlutou skvrnou na konci zadečku. Je také řazena k naturovým druhům, její populace jsou pravidelně monitorovány metodou tzv. zpětných odchytů, při níž se chycené vážky značí podle stanoveného kódu a na základě zpětných odchytů je odhadována velikost populace. Na nejvíce podmáčených místech se objevuje puškvorec obecný, jehož oddenek je od dávných dob používán v léčitelství. Puškvorec byl do Evropy zavlečen, z území našeho státu je znám od 14. století, postupně byl rozšířen na celé území. Kruštík bahenní rozkvétá v červenci, pro jeho úspěšné vysemenění je nutné mokřad kosit až v druhé polovině léta. Prstnatec májový může být v barvě květů velmi podobný prstnatci Fuchsovu, poznají se však bezpečně podle lodyhy. Prstnatec májový má lodyhu dutou a pod květenstvím lehce smáčknutelnou, prstnatec Fuchsův ji má plnou. Chráněná území v CHKO Beskydy / 8 mokřadní louky Co Co skrývají luční památky a rezervace / 9 mokřadní louky

6 Chráněná území v CHKO Beskydy / 10 Co skrývají luční památky a rezervace / 11

7 PP Poskla Hutisko-Solanec 2,45 ha *1989 PP Poskla tvoří tři samostatné části, které od sebe nejsou příliš vzdáleny. Jsou ukázkou tří odlišných typů biotopů, které se podařilo uchránit před melioracemi a celkovým zkulturněním v 80. letech minulého století. Zároveň nám dokládají, jak pestrá a zajímavá musela zdejší krajina být. Vlhkou louku (PP Poskla I) zdobí velká populace mečíků střechovitých a prstnatců Fuchsových. Nejvzácnější rostlinou je však kytka s podivným jménem hadí mord nízký. Jalovcům na pastvině prospělo prosvětlení lokality vykácením několika desítek stromů. Jalovcový pasínek (PP Poskla III) je dávnou upomínkou dříve v krajině tolik rozšířené pastvy ovcí. Ovce totiž při pastvě vynechávají trnité byliny a keře, díky nim proto jalovcové pasínky v minulosti v krajině vznikaly. Několik desítek let byl pasínek ponecháván svému osudu a zarůstal. Znovu obnovit jeho zašlou krásu se daří až v posledních letech, a to za pomoci obce, nevládních organizací a dobrovolných brigádníků. Vykácena byla víc než stovka vzrostlých stromů, postupně se také daří redukovat porosty borůvek, které zarostly celý pasínek. Na uvolněné místo pomalu nastupuje vřes, který na pasínku dřív býval hojný. Vyvýšené bulty na rašeliništi tvoří mech ploník obecný. Dlouhé a poměrně pevné lodyhy byly prý používány jako provázky a také k vycpávání mezer mezi trámy u dřevěnic. PP Poskla je v rámci Beskyd jedinou lokalitou hadího mordu nízkého. Na rašelinnou louku (PP Poskla II) starousedlíci vzpomínají jako na místo, kam chodili sbírat rosičku nebo také sluneční rosu dnes zde vyhynulou rosnatku okrouhlolistou. Rosnatka ovšem nebyla jen vysbírána na výrobu léčivé masti. Její zánik způsobilo i ukončení pastvy otav kravami. Otisky jejich kopyt v rašeliništi totiž tvořily volné plošky pro zdárný růst a semenění drobné rosnatky. Že mokřad sloužil místním jako lékárna, svědčí i dávné vysázení tradiční valašské byliny vachty trojlisté (zvaná podle chuti hořký jetel nebo podle vzhledu třílistník ). V roce 2011 se na pasínku po dlouhé době znovu pásly ovce. Chráněná území v CHKO Beskydy / 12 mokřadní louky jalovcové pastviny Co skrývají luční památky a rezervace / 13 mokřadní louky jalovcové pastviny

8 PP Uherská Zděchov 3,26 ha *2003 PP Stříbrník Hovězí 14,49 ha *1989 V 90. letech byla tato obecní pastvina téměř zarostlá lesem. Několik let trvalo kácení stromů a osvobozování keřů jalovců a vzácných růží. Dnes pasínek patří, stejně jako v době dávnější, pasoucím se ovcím. Jalovcová pastvina hostí nejpočetnější populaci teplomilné růže oválnolisté v celých Beskydech. Keřů tady roste několik desítek. Vedle nich je však velmi nápadných svou neodolatelnou vůní i několik keřů vzácné růže Sherardovy. Vratička je poměrně drobná kapradinka, která svou přítomnost v trávě nejčastěji prozradí až při zrání výtrusů, které se barví do zlatavě žluté. Právem se jí říkávalo zlaté kapradí. PP Stříbrník je ukázkou původního pestrého uspořádání krajiny v době před kolektivizací ve 2. polovině 20. století. Květnaté louky, pastviny a mokřady rozčleněné četnými mezemi a remízy se dnes vyjímají především v kontrastu se sousedícími scelenými kulturními loukami. Ve Stříbrníku dodnes rozkvétá na 12 druhů orchidejí. V 50. letech se k nim řadila i jedna z našich nejzajímavějších orchidejí střevíčník pantoflíček. Ten byl však postupně vysbírán milovníky květin. Možná proto je dnes nejvzácnější orchidejí v památce drobný a velmi nenápadný vemeníček zelený. K nepřehlédnutí jsou však louky a mokřady zářící květy dalších orchidejí, zejména vstavače mužského, prstnatce Fuchsova a prstnatce májového. V polostínu lesa potkáme vzácně bělokvětou okrotici dlouholistou nebo naopak velmi hojně rostoucí nezelenou orchidej hlístník hnízdák. Nic z těchto pokladů by se nezachovalo nebýt vytrvalého hospodaření vlastníků. Rostlina vemeníčku zeleného dorůstá pouze do výšky 20 cm. Navíc rozkvétá zelenými nebo zeleno-červenými květy, v trávě ji proto snadno přehlédneme. Lístky růže oválnolisté jemně voní po jablkách. Vůně pochází ze silic žlázek na rubu lístků. Vegetace pod jalovci se začíná po mnoha letech postupně obnovovat. Důkazem toho je objevení nenápadné vratičky měsíční, kdysi běžného průvodce ovčích pastvin. Dnes se jedná o rostlinu, kterou se poštěstilo vidět jen málokomu. Trnité křoviny (růže, hlohy, trnky) s oblibou vyhledává ke stavbě hnízd vzácný ťuhýk obecný. Trny nejlépe chrání jeho hnízdo před predátory. V rámci naší republiky je vstavač mužský řazen mezi silně ohrožené druhy. Nejhojnější výskyt má tato orchidej právě na Valašsku. Chráněná území v CHKO Beskydy / 14 jalovcové pastviny Co skrývají luční památky a rezervace / 15 květnaté louky

9 PP Pod lukšincem Malenovice 0,09 ha *1975 PP Zubří Zubří 0,14 ha *1948 Původním předmětem ochrany zde byla populace hořce bezlodyžného, který v 80. letech minulého století z lokality vymizel, chráněná zůstává druhově bohatá horská louka. Hořec bezlodyžný je velmi dekorativní skalnička, je tedy možné, že vymizení tohoto druhu z lokality zapříčinili horliví zahrádkáři. V minulosti v České republice rostl na pouhých dvou lokalitách, Pod Lukšincem a také v Bílých Karpatech. Dnes je v našem státě považován za vyhynulý. Z vzácných druhů v památce můžeme najít orchideje (vemeník dvoulistý nebo bradáček vejčitý), zajímavý je také výskyt řeřišníku Hallerova, který je v době květu (koncem května) nápadný svými bílými květy. Bradáček vejčitý je nejhojnější orchidejí České republiky, roste na loukách i v lesích. Hořec bezlodyžný v PP Pod Lukšincem v roce Bílé květy vemeníku dvoulistého jsou otevřené i v noci, obsahují výrazně vonný nektar, na nějž lákají opylovače, kterými jsou noční motýli (můrovití a lišajovití). Nejstarší přírodní památka na území CHKO Beskydy patří také k nejmenším. Vyhlášena byla v soukromé zahradě, a to za účelem ochrany divoce rostoucího šafránu karpatského. Šafrán karpatský ještě ve 40. letech minulého století rostl po obou březích Zuberského potoka. Starousedlíci vzpomínají, jak na jaře vytvářel v zahradách modré koberce. Do dnešních dnů většina populace šafránu v Zubří zanikla, ať už výstavbou nebo zkulturňováním luk v zahradách. Také přeměna původního sadu v přírodní památce na okrasnou zahradu se zeleninovými záhony přinesla od 70. let postupný úbytek kvetoucích šafránů. Přesto zůstává památka důležitou lokalitou s dosud nejpočetnější populací šafránu v celém Zubří. Šafrán karpatský je svým výskytem vázán na pohoří Karpat (od východu ČR přes Slovensko až po jižní Rumunsko). K nám proto zasahuje pouze na východní Moravu, kde se vyskytuje na čtyřech lokalitách. V CHKO Beskydy jsou tři, PP Zubří je jednou z nich. Chráněná území v CHKO Beskydy / 16 květnaté louky Co skrývají luční památky a rezervace / 17 květnaté louky

10 PR Galovské lúky Huslenky 21,55 ha *1952 Perleťovec maceškový klade vajíčka poblíž živné rostliny (violky) přímo na holou zem. Galovské lúky jsou největším lučním chráněným územím v CHKO Beskydy a patří také k nejstarším. Vyhlášeny byly původně na rozloze necelých dvou hektarů, teprve od roku 2003 jsou rozšířeny na současnou plochu. Horské louky si díky přetrvávajícímu tradičnímu hospodaření zachovaly svou druhovou pestrost, která se projevuje také hojným výskytem orchidejí. Početná je zdejší populace hlavinky horské a pětiprstky žežulníku, k největším v rámci celé republiky patří populace prstnatce bezového. Prstnatec bezový se vyskytuje ve dvou barevných formách, žluté a červené. Nenápadné květenství škardy ukousnuté, vzácné teplomilné rostliny, rozkvétá na krátkou dobu na jižních svazích rezervace. Kociánek dvoudomý býval na Valašsku ještě donedávna poměrně hojný na pastvinách a kolem polních cest. Vždyť z kočičích tlapek pletly naše babičky věnečky, které věšely na svaté obrázky. Dnes je však kociánek na celém území našeho státu vzácný, patří k silně ohroženým druhům. V 50. letech minulého století se na Galovských lúkách kosilo na seno a na otavách se pásly krávy a ovce. Pastva však ustala, některé louky byly ponechány ladem a zarůstaly. Změny v hospodaření vedou v průběhu let k zahušťování vegetace, ze které jsou postupně vytlačovány konkurenčně slabší druhy, jako jsou vratička měsíční nebo kociánek dvoudomý. Rozvolněnou vegetaci s dostatkem odhalené půdy potřebují i některé druhy motýlů, jako je vzácný perleťovec maceškový, který dnes takřka zmizel z celé ČR. Louky jsou rozčleněny křovinami, solitérními stromy i remízky, které využívají pro hnízdění mnohé druhy ptáků. Ze vzácnějších např. ťuhýk obecný, lejsek šedý a kos horský. Chráněná území v CHKO Beskydy / 18 květnaté louky Co skrývají luční památky a rezervace / 19 květnaté louky

11 Vydal ČSOP Salamandr (ČSOP Salamandr, Tvarůžkova 1805, Rožnov pod Radhoštěm, tel.: , IČ ) ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy / Náklad 2000 výtisků. Vyšlo v prosinci 2011 v Rožnově pod Radhoštěm. Grafika: sumec+ryšková, Rožnov pod Radhoštěm. Tisk: PROprint, Český Těšín / NEPRODEJNÉ Text: L. Ohryzková a M. Popelářová Fotografie: P. Chytil, F. Jaskula, J. Koleček, P. Kutílková, J. Maštera, L. Ohryzková, V. Plášek, P. Podzemný, M. Popelářová, F. Šulgan, M. Vojtíšek, Archiv Správy CHKO Beskydy. Tento materiál byl vytištěn v rámci projektu Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním finančního nástroje Evropské unie LIFE+.

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace

Chráněná území v CHKO Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace Chráněná území v CHKO Beskydy Co skrývají lesní památky a rezervace Většina přírodních rezervací a památek v Beskydech chrání lesy, z celkového počtu 53 je jich 42 alespoň částečně lesních. Mnohé lesní

Více

Průvodce po drátěných loukách

Průvodce po drátěných loukách Průvodce po drátěných loukách Zajímavá místa můžete často najít hned za domem. Na mnohá se dá dojít pěšky, jiná jsou jen chvilku jízdy autem. Jsou to místa s poutavou minulostí, která přímo utvářela jejich

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem.

O poznání méně pozornosti přitahuje Nízký Jeseník, jehož nadmořská výška dosahuje pouze 800 m nad mořem. Jeseníky Hrubý Jeseník je geomorfologický celek a dominantní pohoří Slezska a části severní Moravy, které patří ke Krkonošsko-jesenické subprovincii (respektive k Sudetům) jako jejich nejvýchodnější část.

Více

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha).

HOSTĚTÍN HISTORIE. Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha). HOSTĚTÍN Území obce leží v SV části okresu Uherské Hradiště a celé náleží do CHKO Bílé Karpaty. Rozkládá se kolem potoka Kolelače 5 km severovýchodně od Bojkovic. Obec má 240 obyvatel. Výjimečná je především

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje.

Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. KVK08_prstnatec_D660_ZZ_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Projekt byl realizován za laskavé finanční i morální podpory Karlovarského kraje. Název projektu: Mapování prstnatce májového Evidenční

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku

Obnovená pastva skotu a ovcí ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku Seminář je výstupem k institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Rozhodnutí MZe ČR č. R1215 na rok 2015. Seminář Pastva hospodářských zvířat v chráněných územích České

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U

Text: Jan Moravec. Co cestou uvidíme? Především velice pestrou ukázku vesměs teplomilných přírodních společenstev. V S O U L A D U S P Ř Í R O D O U Text: Jan Moravec Chlum je v naší republice poměrně běžné jméno, znamená totiž zalesněné návrší. Tak i naučných stezek s tímto názvem najdeme několik. Ta asi nejznámější vede dějištěm Bitvy u Hradce Králové,

Více

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost

Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Informační list č. 2/2010 Únor 2010 Mezinárodní rok biodiverzity Pro pestrou přírodu, pro budoucnost Biodiverzita, tj. rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů a jejich vazby na okolní prostředí

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Obojživelníci v Beskydech....aneb princové, bohyně a především ohrožená fauna naší přírody

Obojživelníci v Beskydech....aneb princové, bohyně a především ohrožená fauna naší přírody Obojživelníci v Beskydech...aneb princové, bohyně a především ohrožená fauna naší přírody Kdo jsou obojživelníci... Kolik jich je? Na světě je popsáno téměř 6 200 druhů obojživelníků a až 40 % druhů je

Více

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá

Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá Weigela florida 'Red Prince' Vajgélie květnatá stanoviště: přímé slunce výška: 1,5-2 m použití: soliterní, skupinová výsadba tvar: rozložitý olistění: opadavé barva listu: světle zelená barva květu: červená

Více

Přírodou Horního Vsacka Miniprůvodce po přírodním dědictví

Přírodou Horního Vsacka Miniprůvodce po přírodním dědictví Přírodou Horního Vsacka Miniprůvodce po přírodním dědictví Tento miniprůvodce Vám chce ukázat to, co v jiných průvodcích nenajdete. Na příkladu několika zajímavých míst Vám představíme to, co je pro přírodu

Více

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH

Jeseníky. Natura 2000 OBSAH Natura 2000 OBSAH CO JE TO NATURA 2000? LESY HORSKÉ HOLE RAŠELINIŠTĚ LOUKY EVROPSKY VÝZNAMNÉ DRUHY V JESENÍKÁCH PTAČÍ OBLAST JESENÍKY JAK SE LIŠÍ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 OD DNEŠNÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ?

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Velký

Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Velký Praha: 2. 7. 2013 Číslo jednací: 094328 /2013/KUSK Spisová značka: SZ_ 094328 /2013/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3 1. vydání Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135 www.souvnasavrky.cz, e-mailová adresa: info@souvnasavrky.cz, telefon: 469 677 128 V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice Prir2-III-30 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Anotace: Materiál slouží jako pomůcka k probíranému tématu - tř. dvouděložné rostliny (7. ročník) třída: Dvouděložné rostliny čeleď: Pryskyřníkovité

Více

Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014

Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014 Obecní výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - dne 4. 10. 2014 Obec Radimovice Vás zve na pěší výlet po trase Jeřmanice Milíře a okolí - Rádlo - Datum: sobota 4.10.2014 - Odjezd z vlakového nádraží

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Rostliny na jaře - test

Rostliny na jaře - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Rostliny

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

Okoun říční - Perca fluviatilis

Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční je značně rozšířenou rybou celého severního mírného pásu. Obývá Evropu, značnou část Asie a také Severní Ameriku. kde žije poddruh P. fluviatilis flavescens

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025

Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka. na období 2016-2025 Plán péče o přírodní památku Kačenčina zahrádka na období 2016-2025 listopad 2015 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2501 kategorie ochrany: přírodní

Více

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava

Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. Změna č. 6 ÚP obce Dolní Morava Jan Losík, Alice Háková říjen 2013 2

Více

Vážení čtenáři, 1/2012 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Změní změny klimatu Beskydy? Klima a znečištění ovzduší v Beskydech

Vážení čtenáři, 1/2012 zpravodaj chráněné krajinné oblasti. Změní změny klimatu Beskydy? Klima a znečištění ovzduší v Beskydech 1 1/2012 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Změní změny klimatu Beskydy? Klima a znečištění ovzduší v Beskydech Rozhovor s vedoucím meteorologické stanice na Lysé hoře Jaroslavem Chalupou Exotika v Beskydech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic

8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU 8. Za památnými stromy Újezdu nad Lesy a Klánovic Celková délka trasy: 5,5 km Poèet stromù: 4 Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NA LOUCE živo ichové- bezobratlí ela medonosná melák zemní

NA LOUCE živo ichové- bezobratlí ela medonosná melák zemní NA LOUCE živočichové- bezobratlí Na loukách se vyskytují převážně zástupci ze světa hmyzu. Všimneme si včel a čmeláků, ale nektarem a pylem se živí daleko větší množství bezobratlých motýli a mnohé druhy

Více

Louka v Jinošovském údolí

Louka v Jinošovském údolí Ochranářský plán Louka v Jinošovském údolí 2015-2024 Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka 1. Základní údaje 1.1. Název lokality Jinošovské údolí 1.2. Lokalizace Kraj: Středočeský Okres: Benešov

Více

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail:

LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545575250, 545576740 Fax.: 545576250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ46990798 Brno 2009

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. KRAJINNOEKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝVOJE KRAJINNÉ STRUKTURY K.Ú. VELKÉ KARLOVICE Bakalářská práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. KRAJINNOEKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝVOJE KRAJINNÉ STRUKTURY K.Ú. VELKÉ KARLOVICE Bakalářská práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav krajinné ekologie KRAJINNOEKOLOGICKÉ ASPEKTY VÝVOJE KRAJINNÉ STRUKTURY K.Ú. VELKÉ KARLOVICE Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí

Více

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6

Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 6 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace je věnovaná létu. Žák se seznamuje

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Nové mlýny a okolní krajina

Nové mlýny a okolní krajina Nové mlýny a okolní krajina Nádrže Nové Mlýny V letech 1975 1988 byly na řece Dyji postaveny nádrže Nové Mlýny. Tvoří ji tři nádrže, ve kterých se rozlévá voda na více než 3000 hektarech. Vznikly jako

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

Dřeviny ČR Smrčiny a subalpinské křoviny

Dřeviny ČR Smrčiny a subalpinské křoviny Dřeviny ČR Smrčiny a subalpinské křoviny Pozn.: Do smrčin a subalpinských křovin v přírodě zasahují i dřeviny nižších poloh, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny dřeviny, které ve

Více

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ

SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ SPOLEČNOST PRO OCHRANU MOTÝLŮ Aktuality 2011 Vážení přátelé motýlů a přírody, dovolte nám při této příležitosti stručně představit Společnost pro ochranu motýlů České republiky (SOM). Tato organizace je

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ Ivo MÜHLHANSL (MS Borovina, Vidonín, tel: 605 223 601), Ing. Václav HLAVÁČ (AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod), František HAVLÁT (MS Vlkov u Velké Bíteše, tel: 603 982 931, tel.fax:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16. ledna 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 3512/2013

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

Písečný přesyp u Píst

Písečný přesyp u Píst Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Písečný přesyp u Píst CZ0210064 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Písečný přesyp u Píst Kód lokality: CZ0210064

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 22/12

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 22/12 Číslo materiálu: Název materiálu: ROSTLINNÉ ORGÁNY Písemná práce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Marcela Kováříková JMÉNO: A 1. Jak se nazývá rostlinný orgán, který má rozmnožovací funkci

Více

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje Hodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v

Více

Dictamnus L. třemdava

Dictamnus L. třemdava Dictamnus L. třemdava Rutaceae Rod zastoupený jedním druhem Dictamnus albus L. Dictamnus albus L. třemdava bílá (syn. Dictamnus fraxinella Pers.) Původ: Eurasijský druh - jižní a střední Evropa, západní

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko. Plán péče. o přírodní památku Šafránová stráň. na období 2009 2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko Plán péče o přírodní památku Šafránová stráň na období 2009 2018 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE O ZCHÚ - PŘÍRODNÍ

Více

Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo

Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo Identifikace školy, obec: Třídní kolektiv: 1. Velkým tématem prvního kola soutěže bude hmyz. Abyste věděli, jak se hmyz pozná, doplňte následující slova nebo slovní

Více

Víte, že Záchranná stanice v Bartošovicích vypustila letos do přírody 2/2015. zpravodaj chráněné krajinné oblasti

Víte, že Záchranná stanice v Bartošovicích vypustila letos do přírody 2/2015. zpravodaj chráněné krajinné oblasti 1 2/2015 zpravodaj chráněné krajinné oblasti Foto: J. Dvorská Chrání přírodu za nás i pro nás. Víme o nich? V Dolní Lomné se usadil medvěd nastálo! V komunikaci je nejdůležitější nezapomínat na lidství

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Trojské trumfy. pražským školám PYTLÁCTVÍ A NEDOVOLENÝ SBĚR. Pracovní list č. 4 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám PYTLÁCTVÍ A NEDOVOLENÝ SBĚR. Pracovní list č. 4 řešení. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 4 řešení Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 PYTLÁCTVÍ A NEDOVOLENÝ SBĚR A B? doplňte domácí úkol

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Vycházky do přírody pro rodiče a děti dle Smlouvy OSKOL/FRM/000602/2013/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr.

ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Včela medonosná http://nd01.jxs.cz/412/986/d55bdc3a94_43823027_o2.jpg

Více

Ochrana přírodního dědictví

Ochrana přírodního dědictví Partnerství : proč a jak Vaše podpora je pro nás opravdu důležitá. Ochrana přírodního dědictví Beskyd a péče o jeho uchování je závislá na finančních prostředcích i morální podpoře zodpovědných lidí. Podpořte

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

2. Ostatní dvoudìložné byliny I 1/7

2. Ostatní dvoudìložné byliny I 1/7 2. Ostatní dvoudìložné byliny I 1/7 2.1 Napiš k jednotlivým kresbám dvoudìložných rostlin jejich správný název.... pomnìnka lesní mák vlèí... violka trojbarevná....... kostival lékaøský... Nápovìda:, violka

Více

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Obsah Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 3 Zoologie... 4 Ekologie...

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ. České Budějovice PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2008 2017 PŘÍRODNÍ PAMÁTKA OHRAZENÍ Listopad 2007 České Budějovice Přírodní památka Ohrazení Strana 2 Přírodní památka Ohrazení Pro období: 2008 2017 1. Základní identifikační a popisné

Více

Pastevní biotopy pro rizikové koně.

Pastevní biotopy pro rizikové koně. Pastevní biotopy pro rizikové koně. Většina z nás, kteří vlastní koule na krátkých nožkách s výrazným sklonem k obezitě při pouhém pohledu na zelenou pastvinu a tím pádem i větší náchylností ke schvácení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PAHOREK v k.ú. Vážany u Vyškova NA OBDOBÍ 2011-2020 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ 1.1. Základní identifikační údaje evidenční kód území: 1480 kategorie ochrany:

Více

Bobří poradenství jako prevence konfliktů

Bobří poradenství jako prevence konfliktů Bobří poradenství jako prevence konfliktů Vlastimil Kostkan vlastimil.kostkan@conbios.eu Proč bobr v Evropě téměř vyhynul: (potvrzené předpoklady a realita ) Lov pro kožešinu, maso a žlázy (tzv. bobří

Více

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu).

Lapací zařízení vznikla přeměnou jednoho orgánu rostliny. Jde o orgánu). Ekologie rostlin praktické cvičení Materiál: stonek hluchavky, lodyha prustky, stonek rozchodníku, list rozchodníku, list divizny, list puškvorce, jehlice borovice, list břečťanu Pomůcky: mikroskop, lupa,

Více

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc.

Více

PUTOVÁNÍ PO KRKONOŠSKÝCH LOUKÁCH

PUTOVÁNÍ PO KRKONOŠSKÝCH LOUKÁCH PUTOVÁNÍ PO KRKONOŠSKÝCH LOUKÁCH Každá louka v našich horách žije svůj vlastní příběh. Určité osudy však mají krkonošské louky společné stvořil je člověk. Vypiplal je takřka z kamení a ony ho po staletí

Více

Plán šetrného hospodaření. Jaroslav Kerner. Zpracoval: Mgr. Jan Myšák, Ph.D.

Plán šetrného hospodaření. Jaroslav Kerner. Zpracoval: Mgr. Jan Myšák, Ph.D. Plán šetrného hospodaření Jaroslav Kerner Zpracoval: Mgr. Jan Myšák, Ph.D. DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s. 2015 ZEM D LSTVÍ je jedním z určujících a neopominutelných odv tví, které v historické

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Přírodopis 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák 1. Zoologie chápe, proč obratlovce řadíme

Více

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem

Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem Zpráva z projektu Nestlé pro vodu v krajině Jaromír

Více

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci

JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci JARNÍ KVĚTINY -texty + test k prezentaci VY _52_ INOVACE_18 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Ročník: první - třetí Jarní květiny texty + opakovací testík k prezentaci Sněženku

Více

téma Vliv člověka na krajinu

téma Vliv člověka na krajinu Úkoly na měsíc září téma Vliv člověka na krajinu 1. Zpracujte prázdninové úkoly, nemáte-li je hotové: 1. přihlaste se na webové stránky, 2. vyberte si přírodovědně zajímavé území v blízkosti svého bydliště

Více

Rod hvězdoš nenápadné vodní rostliny s nápadně rozmanitou reprodukční strategií

Rod hvězdoš nenápadné vodní rostliny s nápadně rozmanitou reprodukční strategií v krajině. Druhy šířené vodou migrují především jednosměrně podél toků. Po - kud mají dobře plovatelné diaspory, jsou často odneseny i na vzdálenosti několika desítek kilometrů. Rostliny se špatně plovatelnými

Více

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) Ochrana přírody v Čelákovicích I ve zdánlivě jednotvárné České křídové tabuli, kam spadáme, se místy ještě zachovala říční krajina s dnes již mrtvými rameny (tj. postupně zazemňovanými úseky řeky oddělenými

Více

Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj

Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Ochrana obojživelníků rozmnožování a vývoj Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.28 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Čejka je malý pták velikosti drozda a v letu říkává "knihy! knihyl" - ale nikdy žádné nečte: ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Čejka je malý pták velikosti drozda a v letu říkává knihy! knihyl - ale nikdy žádné nečte: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Pták s českým jménem "čejka" je zaznamenán již v knize "Ortulus phisiologiae" (fyziologář) psané před rokem 1366 mistrem pražské kapituly Bartolomějem z Chlumce, zvaným Claretus (Klaret): Čejka je malý

Více

Rok modráska. Výroční zpráva 2012. www.salamandr.info. Zajímavá čísla

Rok modráska. Výroční zpráva 2012. www.salamandr.info. Zajímavá čísla Výroční zpráva 2012 Rok modráska Zajímavá čísla V roce 2012 jsme se začali více orientovat na spolupráci s firmami v regionu, podařilo se nám zrenkonstruovat stránky Valašská krajina.cz a vyhlásili jsme

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více