FOTO: Josef Lys. je stále větší důraz OKD na odpovědné chování vůči svému okolí. Kdyby se firma takto nechovala,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTO: Josef Lys. je stále větší důraz OKD na odpovědné chování vůči svému okolí. Kdyby se firma takto nechovala,"

Transkript

1 11. června 2009 l číslo 23 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Optické kabely v dole POP 2010 přivedl high-tech i pod zem zaručuje větší bezpečnost strana 3 Šachty jsou naše malé Eiffelovky Umělci a fotografové z Orlové a Rybniku si dali dostaveníčko na Dole Karviná strana 11 Podařil se mistrovský hattrick! Házenkáři Baníku OKD Karviná jsou zlatí muži, starší i mladší dorostenci strana 12 Po těžbě vracíme území přírodě a lidem Horník čtenáře postupně seznámí s některými oblastmi, v nichž došlo či dochází k zahlazování následků hornické činnosti Měníme krajinu Ve svém předchozím článku (Horník č. 5. z 5. února 2009) jsem se zmiňoval o tom, že hornická činnost je činností krajinotvornou. Je pravda, že tento výrok mohl svým způsobem vyvolat různé reakce a zmínka o tomto názoru byla zaznamenána i v parlamentu. To ovšem svědčí spíše o čtenosti našich podnikových novin než o tom, že by se parlament dobýváním uhlí nějak intenzivně zabýval. Na druhé straně je fakt, že se v současné době odvíjejí legislativní postupy, které mohou mít dopad na novelu Horního zákona. Co jsem vlastně tímto lehkým úvodem chtěl říci? Můj názor o krajinotvorné činnosti nevycházel pouze z knih a teoretických poznatků, ale z praktických výsledků, které jsou dokazatelné. Je pravda, že se hornictví podílelo jak na rozvoji celého regionu, tak svou činností také na likvidaci velké části osídlení a tím i na vystěhování obyvatel z tohoto území. Je však paradoxem, že někdy tato na první pohled škodlivá a obyvatelstvu neprospěšná činnost způsobila to, že do dané krajiny vstoupila příroda s celou svou razancí a neomaleností a vytvořila krajinu, která v ničem nepřipomíná tu škodlivou a škaredou hornickou činnost. Nechci se pouštět do nějakých kacířských, případně společensky nepřijatelných myšlenek, ale porovnáme-li některé osídlené oblasti a oblasti, do kterých byl umožněn výše uvedený vstup přírody, tak se jeví, že tím největším škůdcem životnímu prostředí, je, bohužel, tam žijící člověk. Nechme však těch filozofických úvah. V následujících číslech Horníka bude vycházet seriál o jednotlivých sanačně-rekultivačních akcích s jejich krátkou historií a fotografiemi, které by měly dokazovat, že ta již zmiňovaná příroda někdy sama, a někdy s pomocí těžařů a jejich sanačně-rekultivačních vstupů, umí vykouzlit krajinu malebnou až romantickou. Samozřejmě nic není dokonalé a moc dobře víme, že tak, jak se tady chceme a můžeme chlubit, tak v jiných částech regionu nás stále čekají významné dluhy a krajina opravdu připomíná spíše neřízené skládkové hospodářství nebo staveniště. Naší snahou do budoucnosti bude, aby se i ta místa jednou dostala do takového stavu, aby mohla být zařazena do výše uvedeného seriálu. Radim Tabášek ředitel OKD pro rekultivace OSTRAVA Mít tak zlatý nebo diamantový důl, ropná pole, nebo jiná nerostná bohatství, to bychom se v naší republice měli, spojují si mnozí tyto poklady země s přepychovým životem překypujícím štěstím. Ano, nález nerostných surovin a jejich těžba obyčejně přinesla té které lokalitě nebývalý rozvoj. Bylo tomu tak i u uhlí. Bez jeho nálezu a těžby by nebyla Ostrava krajským městem, nevyrostl by Havířov, Orlová by byla stále zapadlou vesničkou... Jenže! Těžba uhlí z hlubin země přináší i svá negativa. Trnem v oku milovníků přírody, a nejen jich, je především devastace přírody, kterou s sebou nese. S tím se počítá, ale zároveň se napáchané škody odstraňují. Pravda, ne vždy tomu tak bylo, respektive ne vždy se škody způsobené důlní činností napravovaly, zahlazovaly tak, jak by si krajina poskytující lidem práci a následně i bohatství zasluhovala. V posledních letech tento dluh splácíme. Jde to sice stále ztuha, ale výsledky se postupně dostavují. Chceme vás o tom přesvědčit připravovaným seriálem o asanačně rekultivačních akcích, které v našem černouhelném revíru probíhají. V následujících týdnech přineseme čtenářům doklady fotografie s informacemi o tom, co všechno společnost OKD a také stát při PRAHA/OSTRAVA Těžební společnost OKD zabodovala ve čtvrtém ročníku soutěže Česká cena public relations, když obsadila první místo v jedné z hlavních kategorií (Corporate responsibility and philantrophy Společenská odpovědnost a filantropie). Ocenění získala firma za způsob, jakým loni představila své nadační, rekultivační a další veřejně prospěšné aktivity široké veřejnosti. Cenu v úterý večer v pražském hotelu Marriott společně převzali ředitelka PR a komunikace OKD Petra Mašínová a Vladimír Bystrov z agentury Bison Rose, se kterou firma na přípravě komunikační strategie spolupracovala. Ceny za PR si vážíme, ale základem všeho FOTO: Josef Lys Probíhající akce Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy, na níž jsou práce hrazeny z prostředků státního rozpočtu v rámci Projektu č. 44, programu Revitalizace Moravskoslezského kraje. Akce byla zahájena v říjnu 2003 a ukončení technické rekultivace se předpokládá v první polovině roku zahlazování následků hornické činnosti vykonaly. Umožní nahlédnout do mnohdy romantických zákoutí, kde ještě před několika lety trůnily černé kalové nádrže či nevzhledné odvaly, na místa dříve označovaná jako měsíční krajina. Teď jsou plná zeleně a vodních ploch, kam se vrací zvěř, ptáci i vzácní živočichové, ale také lidé rybáři, výletníci, kolaři, je stále větší důraz OKD na odpovědné chování vůči svému okolí. Kdyby se firma takto nechovala, nikdy bychom ocenění nemohli dostat. Je to odměna pro všechny, kdo se v loňském roce podíleli na přípravě a chodu naší firemní nadace, na revitalizaci krajiny, sponzorských aktivitách, ale i na nových projektech určených zaměstnancům OKD, řekla k triumfu Mašínová. Společnost OKD loni výrazně změnila svou tvář. Kromě sponzoringové podpory kultury a sportu založila Nadaci OKD, která rozdělila více než 62 milionů korun mezi 403 projektů podporujících zdravotní a sociální oblast, školství, volný čas, aktivity národnostních motorkáři... Některá jsou pak vhodná pro výstavbu průmyslových zón, sportovišť či bytovou zástavbu. Jak ohromný objem prací a finančních prostředků si tato změna vyžádala, o tom vypovídá několik čísel. Za období let 1991 až 2008 představovaly náklady na rekultivace území ovlivněného hornickou činností 2,446 miliardy Kč. Jen v loňském roce však tato suma činila 311,8 milionu korun. V roce 2008 bylo v revitalizaci 47 rekultivovaných akcí (22 technických a 25 biologických rekultivací). V projektové přípravě do roku 2015 je jich dalších 20! V příštím čísle Horníka se podíváme na Rekultivace území Orlová Lazy 1. stavba Josef Lys Odpovědnost firmy je nejlepší PR program Cena pro OKD za první místo v celostátní soutěži PR v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie menšin nebo obnovu parků či školních areálů. O svých aktivitách také začala firma více informovat, významné osobnosti regionu hodnotily přínos těžařů k rozvoji vědy, sportu, kultury či životního prostředí. Význam mělo i více pozitivních zpráv v médiích a změny postojů veřejnosti k činnosti firmy i prezentaci hornictví jako perspektivního oboru, který využívá nejnovější vědeckotechnické poznatky. Vítězové hlavních kategorií soutěže jsou automaticky nominováni do celoevropské soutěže Golden Drum PR. Její výsledky budou vyhlášeny na sklonku léta ve slovinské Portoroži a OKD může i zde patřit k favoritům. vs

2 2 Z OKD Anketa Horníka Hornický kroj úbor pro slavnostní chvíle OSTRAVA Kolikrát jste si už povzdechli, že ti mladí nemají žádnou úctu k hornickým zvykům a tradicím? Možná to ale přece jenom není tak hrozné. Na akci Poznáváme se v Hornickém muzeu OKD nás zaujala skupinka mlaďochů z VŠB-TUO, kteří na ni přifrčeli v hornických krojích a vůbec to nevypadalo, že se v nich cítí špatně nebo nevhodně. Takže jaký vztah mají k hornickým krojům studenti VŠB a co pro ně znamenají? Josef Stavinoha (27 let) Ostrava student doktorandského studia na Hornicko-geologické fakultě VŠB- TUO: Musím říct, že hornická uniforma pro mne znamená strašně moc. Když se podíváte na staré fotografie hornických učňů nebo studentů, zjistíte, že je měli na sobě všichni a že si toho kroje vážili a ctili ho. Takže i já jsem na něj hrdý a jsem rád, že mohu i v této pro hornictví těžké době dodržovat starou tradici. V mém případě je to i rodinná záležitost, horníky byli můj praděda, děda, otec vlastně všichni chlapi. Ondřej Čuhanič (23) Rtyně v Podkrkonoší student Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO: Ta kytle je symbolem hornictví a velkou tradicí, která je spojena se studiem na VŠB. Přestože nemám hornické předky, mám k ní navíc i osobní vztah. U nás ve Rtyni hraji v hornické kapele a v hornické uniformě vystupuji na koncertech. Takže jednoznačně hornický kroj je pro mne úbor pro slavnostní chvíle, ať už při koncertování, nebo při studentských akcích. Anna Štěpánková (20) Pyšely u Prahy DARKOV Vysoká vlhkost, teplo a časté průsaky slané agresivní vody ze stropu to jsou podmínky, které kladou mimořádné nároky na veškeré materiály používané na důlních pracovištích. Řešením může být nahrazení klasické oceli novými materiály, které se vyznačují vysokou odolností proti vnějším vlivům. Právě touto cestou se vydalo vedení Dolu Darkov při rekonstrukci potrubí pro rozvod nízkotlakého vzduchu ve výdušných překopech a 2003 v oblasti pomocného závodu na závodě 2. Původní ocelové potrubí o průměrech 250 a 300 mm tady bylo kladeno během ražby v letech Vlivem nepříznivých podmínek jeho stav vyžadoval časté opravy, spočívající ve výměně celých úseků potrubí při odstavení oblasti od dodávky nízkotlakého vzduchu. Vedení dolu proto rozhodlo o jeho celkové výměně, a to za potrubí ze sklolaminátů o průměru 300 mm. Vyměněno bylo celkem 1400 metrů potrubí, z toho 1160 metrů na překopu č a 240 metrů na překopu č Akce byla ukončena na přelomu roku a její výsledek je hodnocen více než dobře. Výměnou potrubí došlo k výraznému snížení tlakových ztrát DARKOV Tři zásadní úkoly čekají v letních měsících na osádky z Dolu Darkov. Řadí se mezi ně likvidace záparového porubu a dokopání porubu , který má zásadní význam pro rozjezd nově nasazeného středního POP v porubu Porub těží zkušená dodavatelská osádka Pol-Alpex 1 hlavního předáka Janusze Siwka z úseku vedeného Józefem Tomczykem. Posledním, ale možná nejdůležitějším z klíčových úkolů pro následující období, je konečně překliz prvního setu technologie POP 2010 pro dobývání mocných slojí z porubu číslo do porubu V porubu probíhá v současné době ražba likvidačního kanálu a v porubu výdušné třídy dvěma razičskými kolektivy proti sobě. Technologie POP 2010 tam bude přestěhována tzv. přímým překlizem, upřesnil pro Horník zástupce vedoucího výroby Dolu Darkov pro oblast dobývání Vlastimil Mitrenga. DŮL PASKOV Ne, tohle opravdu není žert! Na staříčské šachtě v rámci úsporných opatření pořídili automaticky ovládané dveře s fotobuňkou neboli lítačky. Jejich úkolem je vpouštět vcházející či vycházející lidi, ale teplo nechávat uvnitř a chladno zase venku. Na korunu to asi přesně spočítat nedovedeme, nicméně jistě se to projeví ve snížení spotřeby tepla. U zadního vchodu do správní budovy od kompresorovny dříve byla jen železná a pořád otevřená vrata, tudy ucházelo teplo, podotkl šéf odboru energetiky a životního prostředí Petr Chromčák. Ke hledání úspor a šetření všemi energetickými médii vyzval už v únoru ředitel Dolu Paskov. Instalace automatických dveří s tím svým způsobem souvisí. Totožný ročník 39 l číslo 23 Sklolaminátové potrubí trefa do černého Informace z mezinárodního hornického veletrhu našly uplatnění na darkovské šachtě. Chlapi si nové řešení pochvalují Foto: Důl Darkov Sklolaminátové potrubí se na Dole Darkov osvědčilo. Snížily se tlakové ztráty, provoz je bezporuchový. a zajištění bezporuchového provozu rozvodu nízkotlakého vzduchu v oblasti pomocného závodu, zhodnotil pro Horník technik důlních investic Dolu Darkov Bohdan Krzywoń. Je zajímavé, že informace o možnostech použití sklolaminátového potrubí získali zástupci dolu při návštěvě Mezinárodního veletrhu hornictví, energetiky a hutního průmyslu Katovice Potrubí vyrábí firma Plaston-P z polských Gliwic a doporučuje je do míst s vysokou vlhkostí a průsaky vody, zejména slané tedy tam, kde ocelové potrubí rychle koroduje a životnost potrubních řádů je proto neúměrně nízká. Dalšími přednostmi sklolaminátového potrubí jsou jeho nižší hmotnost a malý součinitel tření. V lednu 2008 polská firma navíc získala ve VVUÚ v Ostravě-Radvanicích certifikáty pro použití svého sklolaminátového potrubí v podzemí, v prostorech plynujících dolů v České republice. Samotná výměna potrubí, kterou provedla dodavatelským způsobem firma Pol-Alpex ve spolupráci s firmou Górrem, probíhala s minimálním množstvím odstávek potrubí nízkotlakého vzduchu, informoval Bohdan Krzywoń. Bohuslav Krzyžanek Tři zásadní úkoly pro Darkov na nadcházející léto Těžby z porubu se opět ujme dodavatelský kolektiv Pol-Alpex 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji z úseku vedeného Czesławem Witkem a Józefem Ulmanem, který si s popáckou technologií dokonale rozumí. Svědčí o tom i nejvyšší příčka v Extralize OKD, kterou si pro sebe vyhradil v prvních měsících tohoto roku. bk Automatické lítačky zabraňují úniku tepla cíl mělo také osazení volného prostoru ve spojovací chodbě mezi správní budovou a vrátnicí dalšími lítačkami na stejném principu. V souladu s ředitelským nařízením se změnil i přístup ke zjišťování spotřeby elektřiny, vody, tepla a stlačeného vzduchu. Sledujeme to denně! zdůraznil Chromčák s tím, že v minulosti na to stačily týdenní či dokonce měsíční intervaly. Teď ale na Dole Paskov hned ví, kde a co jim utíká. U tepla pomáhají snížit náklady na energie i řečené dveře. Dále automatizace výměníkových stanic i ohřev vtažných větrů. U elektřiny se přesně sjednává proud pro šachtu a zastavují se naprázdno jedoucí pásy. Co se stlačeného vzduchu týče, v dole odstraňovali třeba poškozené staré potrubí. uzi studentka Hornicko-gelogické fakulty VŠB-TUO: Na VŠB jsem se dostala náhodou jako absolventka střední školy kamenické a s hornictvím nemám společného vlastně nic. Hornický kroj je ale fajn a ráda v něm chodím. Pořádáme například studentské šachťáky, byli jsme na skoku přes kůži v Mostě a na dalších akcích. Líbí se mi to a když máte na sobě kytli, je to takové ještě hezčí a slavnostnější. Prostě fajn. bk FOTO: Radek Lukša Petr Chromčák v automatických dveřích, které mají snížit spotřebu tepla. Graf vývoje spotřeby tepelné energie na Dole Paskov za stejné období loňského a letošního roku ukazuje, že se šetřit dá. Čísla jsou v gigajoulech (GJ)

3 ročník 39 l číslo 23 Předáci se sešli na společné poradě V současné složité situaci je třeba usilovat o vyšší produktivitu a úspory. Na prvním místě je ale bezpečnost DARKOV V laboratoři odboru řízení a kontroly jakosti na Dole Darkov se opět inovovalo. A udělalo se dobře. Nové tegeačko pracuje rychle, přesně DARKOV V současné složité ekonomické situaci je třeba na všech pracovištích dole i na povrchu usilovat o dosahování co nejvyšší produktivity a také co největších úspor. Na prvním místě musí ale vždy zůstávat otázka bezpečnosti. Asi těmito slovy by se daly vystihnout závěry celopodnikové porady předáků Dolu Darkov, která se konala v pátek 29. května v restauraci Štola v Těrlicku. Spolu se členy nejvyššího vedení podniku v čele s ředitelem Boleslavem Kowalczykem přední pracovníci darkovské šachty zhodnotili dosavadní výsledky v oblasti výroby, bezpečnosti a ekonomiky a vyhodnotili nejlepší kolektivy v plnění limitních výkonů a úkolů v těžbě a metráži. Projednali také mimořádné události a seznámili se s výsledky v oblasti registrovaných pracovních úrazů. Jak zaznělo, v těžbě zaznamenával ke konci května nejlepší výsledky kolektiv hlavního předáka Rostislava Walici. V kombajnové ražbě si vedoucí příčku udržoval kolektiv Jana Novotného, v klasických ražbách dominoval tým hlavního předáka Jana Průchy. Mezi dodavateli patřilo v těžbě první místo osádce firmy Pol-Alpex 2 z úseku Czesława Witka a Józefa Ulmana, která mistrně zvládla novou technologii DARKOV Mnoho čtenářů Horníka má ve svých obývacích pokojích špičkovou hifi audio a video techniku, kde se k přenosu signálu používají optická vlákna. Při poslechu své oblíbené hudby či sledování filmu si ale nejspíš ani neuvědomí, že s tímto moderním způsobem přenosu dat se mohou setkat i na důlních pracovištích. S modernizací důlního zařízení, zejména v rámci dodávek POP 2010, se právě do podzemí dolů dostávají součástky, o kterých jsme si kdysi mysleli, že v těžkých důlních podmínkách nenajdou uplatnění. Optický kabel je složen ze skleněných nebo umělohmotných vláken, které přenášejí signály prostřednictvím světla ve směru své podélné osy. Optická vlákna jsou na povrchu široce využívána v komunikacích, kde umožňují přenos dat na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech než jiné formy komunikace. Vlákna se používají místo kovových vodičů, protože signály jsou tak přenášeny s menší ztrátou, a zároveň jsou vlákna imunní vůči elektromagnetickému rušení a zaručují maximální bezpečnost galvanického oddělení. Těchto výborných vlastností využili výrobci důlních zařízení pro ovládání a monitorování strojů. Například kompaktní stykačové skříně pro plynulý rozběh, doběh a brzdění elektromotorů, kterým se zkráceně říká softstarty, jsou vybaveny blokem řízení CMS, který pro buzení tyristorů používá právě optické kabely, jež tak zajišťují větší spolehlivost a bezpečnost provozu. Bez optických kabelů by nefungovala vizualizace polohy řezného orgánu kombajnu MR 340 na monitoru u stanoviště kombajnéra, říká Ivan Kotula, vedoucí provozu elektropříprav Dolu Darkov. Jeho kolega Luděk Kropáč, vedoucí provozu elektrorubání, dodává, že řízení frekvenčních měničů postupových motorů kombajnu SL 500 je také provedeno optickými kabely. Součástí dobývacího komplexu v rubání jsou kompaktní skříně SN 12 s těmito kabely, které z programu POP Mezi klasiky vedl razicí kolektiv Pol-Alpex 10 z úseku Krzysztofa Kuczery. V závěru oficiální části porady ředitel Boleslav Kowalczyk poděkoval za práci odvedenou pro Důl a spolehlivě, sdělila pro Horníka vedoucí zařízení Marta Milchová. Co je to tegeačko? Přístroj TGA 701 je termogravimetrický analyzátor. Podstata jeho konstrukce vychází z potřeb uživatelů. Je využíván především v těžkém průmyslu v hutích, železárnách či na dolech. Slouží ale také třeba v potravinářském průmyslu, kde se používá při analýzách potravin, masných výrobků, krmiv, obilovin. V naší laboratoři využíváme tegeačko při analýzách vzorků uhlí, vysvětlila Marta Milchová. Pomocník je to podle jejích slov znamenitý. Klasické stanovení obsahu popela, vody a prchavé hořlaviny spočívá v samostatné navážce a samostatném zpracování každého sledovaného ukazatele. Při klasickém rozboru je třeba navážit tři jednogramové vzorky a na každém z nich provést tři rozdílná měření. Celkem tedy devět operací. Po skončení měření je třeba vzorky opět zvážit pro slouží pro přenos dat na povrch. Rekordní těžba z tohoto rubání i velmi dobré výsledky s ražbou kombajnem MR 340 jsou dokladem toho, že nová technika v dole našla své místo a určitě se bude rozšiřovat. Darkov dlouholetému hlavnímu předákovi razicího kolektivu Ondreji Hamarcsikovi, který odchází z postu předáka i ze šachty ze zdravotních důvodů. Jako výraz ocenění mu předal náramkové hodinky, které mu budou připomínat roky strávené mezi darkovskými havíři. Poradě hlavních předáků Dolu Darkov předcházelo fárání na určená důlní pracoviště. Přední pracovníci dolu navštívili porub 40203, kombajnovou ražbu 40244/1 a klasickou ražbu Po skončení oficiální části jednáni si prohlédli rekultivované lokality v blízkosti šachty, aby se seznámili se způsoby a výsledky zahlazování následků důlní činnosti na povrchu. Navštívili například rekultivovanou oblast Lipiny, kde by měl být do budoucna vybudován rozsáhlý golfový areál. Zastavili se u tzv. Karvinského moře v oblasti pomocného závodu, které se stane výletním a odpočinkovým centrem pro občany Karviné a okolí, a také u bývalé kalové nádrže Kateřiny, která slouží po rekultivaci k rybolovu. ov Tegeačko urychlí práci, navíc šetří energii V laboratoři kontroly a řízení jakosti na Dole Darkov. Laborantka Marie Blechová u přístroje TGA.MR 340 před jeho dalším nasazením. Foto: Důl Darkov Ředitel Dolu Darkov Boleslav Kowalczyk a další zástupci darkovské šachty se na květnové poradě předáků rozloučili s hlavním předákem Ondrejem Hamarcsikem, který opouští řady darkovských horníků ze zdravotních důvodů. zjištění úbytku hmotnosti. Z rozdílu vah se pak provádí konečné výpočty a na jejich základě je vyhotoven zápis. Přístroj TGA dokáže udělat toto všechno najednou, a to z jedné jediné navážky. Stačí navážit okolo 1 gramu vzorku analyzovaného uhlí a o vše ostatní se už postará sám. Analyzátor je navíc řízen externím počítačem, na jehož monitoru se zobrazí konečné výsledky. Stačí je pouze vytisknout. Zakoupením nového přístroje TGA jsme dosáhli kromě časových úspor i úspor elektrické energie. Ke stanovení analyzovaného vzorku uhlí už nevyhříváme po celou směnu tři muflové pece, ale pouze jeden analyzátor. Tegeačko je tedy nejenom výkonné, ale i úsporné, pochvaluje si nové zařízení Marta Milchová. ov Optické kabely najdeme i v důlních zařízeních Foto: Důl Darkov Další nasazení optických kabelů se předpokládá například při modernizaci návěštní signalizace v jámě, doplňuje Lešek Palowski, vedoucí odboru elektrifikace Dolu Darkov. ov Specialista provozu elektropříprav Miroslav Mikeš při kontrole uložení optických kabelů kombajnu MR 340 před jeho dalším nasazením. Foto: Důl Darkov Květen na Darkově 3 DARKOV Úspěšně se s letošními výrobními úkoly potýká Důl Darkov. Za prvních pět měsíců vytěžil celkem téměř 1525 tis. tun uhlí, což představuje splnění plánu na 100,5 procenta. Podnikatelské záměry se daří plnit také v ražbách. Ve sledovaném období bylo v obou závodech vyraženo 8612 metrů celkové metráže, to znamená o 72 metrů více, než se čekalo. Záměr byl splněn na 100,8 procenta. Dokopány tři poruby Jak informoval zástupce vedoucího výroby podniku pro oblast rubání Vlastimil Mitrenga, v květnu byla výše těžby ovlivněna ukončením dobývání tří kapacitních porubů. Šlo o rubání , ve kterém pracoval kolektiv hlavního předáka Romana Badury, porub těžený kolektivem hlavního předáka Rostislava Walici, a především o porub dobývaný osádkou Pol-Alpex 2 z úseku Czesława Witka, ve kterém byla nasazena technika z programu POP Proto byl také ve srovnání s předchozími měsíci zaznamenán pokles těžby, jejíž celková výše dosáhla m 3. Jediným nově rozkopaným porubem byl v květnu porub na závodě 3, který začal dobývat kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého. Na začátku června ale najely dva další poruby. Jde o rubání j, ve kterém byla nasazena osádka hlavního předáka Miroslava Prekopa, a porub , který byl svěřen kolektivu hlavního předáka Rostislava Walici. Celkem jedou v současné době čtyři poruby, upřesnil Vlastimil Mitrenga. Výpadek způsobila voda Výborně se popasovali s květnovými úkoly přípraváři z darkovského závodu 3. Vyražení 650 metrů celkové metráže znamená splnění měsíčního úkolu na 107,4 procenta. Nejlepším výsledkem se mohl pochlubit kombajnový kolektiv hlavního předáka Pavla Borového, který na ražbách a vyrazil 154 m. Mezi dodavateli se opět blýskl Alpex 7, který pomocí kombajnu MR 340 Ex z programu POP 2010 vyrazil na třídě /1 celkem 181 m díla o profilu K19. Méně spokojeni mohli naproti tomu být přípraváři ze závodu 2. Z hlediska celkové metráže zůstali dlužni 53 m a úkol splnili na 95,45 procenta. Jak informoval vedoucí výroby podniku pro oblast příprav Ervín Rzymanek, výpadek v plnění technického režimu lze přičíst na vrub ražby Osádka Petra Špernogy tam při ověřování stařin načepovala vodu a ražbu bylo nutno zastavit, vysvětlil. Mezi Darkováky dosáhl nejlepšího výsledku tým hlavního předáka Jana Novotného, který na ražbě vyrazil 135 m. O pouhé 3 metry za ním zaostal kolektiv Miroslava Vráblika na ražbě Mezi klasiky se dařilo osádce Jana Průchy, která na překopní ražbě vyrazila 42 m. Z dodavatelů si pochvalu zasloužil tým Alpex 4. Na ražbě vyrazil pomocí kombajnu AM 50 celkem 135 m, k tomu se stihl přestěhovat na závod 3 na ražbu , postavit tam kříž a vyrazit 2 metry. Dva limitní výkony Při plnění limitních výkonů si darkovské osádky připsaly v květnu dva úspěchy. V těžbě dosáhla na limit osádka hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku Luďka Procházky. V porubu kolektiv překročil stanovený cíl o 0,4 procenta. V přípravách se vedlo týmu Pavla Borového z úseku Radima Kalafuta. 154 metrů na ražbách a znamenalo pokoření limitu o 2,6 proc. O splnění limiťáku usilovalo celkem 6 kolektivů. ov

4 4 DOUBRAVA ročník 39 l číslo 23 Občané Doubravy na slavnosti k výročí obce. 780 let obce a 110 let kostela DOUBRAVA Obec Doubrava patří ve svém regionu k nejstarším. První důkaz o její existenci je spojen se zprávou papeže Řehoře IX. z 26. května 1229, v níž papež oznamuje opatovi Luitfridovi, že potvrzuje klášter týnecký s veškerým příslušenství a dědinami nejen v Polsku, ale i ve Slezsku. V dokumentu je mimo jiné zmínka o Dúbravě výročí vzniku této zprávy, a tím i potvrzení existence obce, oslavili její obyvatelé a hosté v sobotu 6. června na tradičních Doubravských slavnostech. K dobré náladě jim přišli zahrát Martin Maxa a Kabát revival, účastníky bavily kapely Exit a Carneval, Piráti z Karibiku, šermíři či karvinské mažoretky Michelle. Občané Doubravy současně oslavili i 110. výročí svěcení doubravského římskokatolického kostela. Dopolední mše se zúčastnil biskup ostravsko-opavské diecézie František Lobkowicz, přítomni byli zástupci OKD výrobní ředitel Leo Bayer, ředitel Dolu Karviná Pavel Hadrava a další. Knížka, o níž se hodně mluví DOUBRAVA Dějiny římskokatolického kostela v Doubravě sahají do roku Obecní zastupitelstvo tehdy sepsalo pamětní spis, v němž vyjádřilo své pohnutky a důvody, které je přiměly k rozhodnutí vystavět v obci svatostánek. Záměr schválil vratislavský biskup, kardinál Jiří Kopp, a dne 30. září 1894 byl posvěcen základní kámen pod stavbu. Dokončena byla v roce 1898 a 10. června následujícího roku byl kostel kardinálem Koppem konsekrován. Na žádost doubravských farníků se stal kostel farním a obec Doubrava samostatnou farností. Tyto a další zajímavosti se můžete dočíst v nové publikaci, kterou vydala u příležitosti 110. výročí svěcení kostela obec Doubrava. Její autorkou je studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Petra Kabourková, která si zvolila dějiny doubravského kostela za téma bakalářské práce. Čerpala z knihy o Doubravě, z farní kroniky, ale také ze vzpomínek pamětníků, především dlouholetého doubravského faráře, dnes 93letého Miloslava Klisze. Starostka Květuše Szyroká jí vyhledala i 96letou Annu Olšarovou, provdanou Viochnovou, která v roce 1925 recitovala u příležitosti vysvěcení zvonů báseň, jejíž text si dodnes pamatuje. Hezky napsané povídání, kte- ré připomíná i dějiny obce a události spojené s hornickou činností, doplňují dobové obrázky a současné fotografie, jejichž autorem je Vilém Firlei. Mezi subjekty, které přispěly na vydání knihy, najdeme společnost OKD, Rekultivace, dodavatelské firmy Carbokov a THK Čechpol a Revírní bratrskou pokladnu. Hlavním dárcem je Nadace OKD. Doubrava dobré místo pro život Snažíme se přilákat zejména mladé. Protože kde jsou mladí, tam jsou i děti, a kde jsou děti, tam je budoucnost, říká starostka Květuše Szyroká DOUBRAVA O tom, že je Doubrava dobrým místem pro život, věděli už lidé před stovkami let. V chráněném údolí na solné cestě z Karviné do Orlové se dařilo zemědělství i obchodu. O její bouřlivý rozvoj se ale zasloužil především nález uhlí. Z malé vísky se stal v letech největšího rozmachu městys s 5600 obyvateli. Rozvoj těžby provázený důlními škodami však později přispěl i k jejímu vylidnění. Nyní stojí Doubrava na prahu nové etapy. Těžba pod jejím územím ustává a doubravští radní spřádají plány, jak přivést do obce nové lidi a zajistit její trvalý rozvoj. Doubravská společnost stárne, a proto se snažíme zlákat zejména mladé. Protože kde jsou mladí, tam jsou děti, a kde jsou děti, tam je budoucnost, řekla v rozhovoru pro týdeník Horník starostka Doubravy Květuše Szyroká. Doubravská starostka Květuše Szyroká při zahájení Doubravských slavností u příležitosti 780 let obce. Jaká je dnešní situace Doubravy a jakým směrem se ubírá její vývoj? Doubrava má momentálně 1450 občanů. Důležité je, že obec má vlastní školu, kterou navštěvuje téměř 140 žáků. Svážíme je zdarma autobusy, protože je pravda, že kde je škola, tam je také život. Navíc je to škola vesnického typu, kde vládne téměř rodinná atmosféra. I proto ji děti berou a rádi se do ní vracejí i bývalí absolventi, třeba u příležitosti každoročních školních radovánek. Ty letošní se budou konat 20. června. Ale máme tady i bazén, fotbalové hřiště, služby, působí tu sbor dobrovolných hasičů, sportovní klub a další organizace, které nabízejí možnost kulturního, společenského i sportovního vyžití. Hodně prostředků věnuje obec do údržby komunikací a zajištění dopravní obslužnosti. Třeba za prací se odsud dá dojíždět i do Havířova nebo Ostravy. To je další důvod, proč se v Doubravě začíná v poslední době objevovat poměrně čilý stavební ruch. Staví se především v severozápadní části obce, v lokalitě, kterou místní nazývají U starostky. Zkolaudovali jsme tam už pět rodinných domků. Další výstavba pokračuje směrem k Hranicím, kde v prolukách mezi stávající zástavbou vyrůstají další nové domy. Doubrava stručná charakteristika Doubrava leží na spojnici mezi městy Karviná a Orlová. Její terén je členitý, utvářený výškovou a tvarovou nestálostí v důsledku poddolování. Nejníže položená část je v nivě řeky Olše (220 m n. m.), nejvyšším bodem je Doubravský kopec (283 m n. m.). Celková rozloha obce činí 778 ha. Asi 57 procent území tvoří zemědělské plochy, 9 procent lesy, 10 rybníky a vodní plochy. Zastavěno je 7 procent území, ladem leží 17 procent pozemků. Nejvýznamnějšími částmi obce jsou Střed (kolem obecního úřadu), Dědina (část podél obecní komunikace směrem k bývalé cihelně) a Hranice. V dobách svého největšího rozkvětu byla vesnice povýšena na městys a žilo v ní okolo 5600 obyvatel. V současné době jich má Zní to celkem optimisticky. Jakou úlohu by při těchto proměnách mohla podle vašeho mínění sehrát společnost OKD? Ano, staví se, lidé přicházejí a obzvlášť nás těší, že se do obce vracejí i vnuci těch, kteří ji museli opustit kvůli pokračující důlní činnosti. Přispívají k tomu samozřejmě i kroky obce. Pro zájemce připravujeme pozemky vybavené inženýrskými sítěmi, prvním stavebníkům jsme je navíc nabídli za lukrativní cenu 50 korun za metr čtvereční pod podmínkou, že zvládnou stavbu do roka. A jaký přístup očekáváme od OKD? S těžebními organizacemi spolupracujeme dlouhodobě a vždy jsme se snažili hledat oboustranně přijatelná řešení. Důležitý je vstřícný přístup obou partnerů a dodržování sjednaných pravidel. My chápeme, že situace je dnes kvůli krizi složitá a že může dojít k posunům termínů ukončení těžby v jednotlivých lokalitách. Přesto věříme, že dojde ke zrekultivování a k asanování zbývajících pozemků, na kterých doznívají následky důlní činnosti. Doufáme také v pokračování spolupráce a finanční výpomoc. Rozhodně bychom ze strany OKD a její sesterské společnosti RPG Real Estate uvítali rychlejší uvolňování těchto pozemků pro výstavbu a znovuosídlení. To je pro obec důležité. Zmínila jste společnost RPG Real Estate. Právě na jejích pozemcích vyrůstá v těchto dnech DinoPark Ostrava. Jak hodnotíte tuto iniciativu? Hodně napoví už samotná skutečnost, že jedním z partnerů výstavby DinoParku je obec Doubrava. Osobně si myslím, že využít starou haldu k podobnému účelu je velmi zajímavé a pozitivní. Navíc má tato atrakce vazby na uhlí, které vznikalo rovněž v pravěku. Obec samozřejmě nemá peníze, aby mohla podpořit stavbu finančně. Kdykoliv jí ale ráda vyjde vstříc. Třeba kdyby se objevila možnost použít prostředky z evropských fondů či jiných zdrojů. Věřím, že Dino- Park naší obec dále zviditelní a zatraktivní. Stránku připravil: Bohuslav Krzyžanek Dinosauři se stěhují k bývalé doubravské šachtě. Obec jejich příchod vítá DOUBRAVA Naproti bývalému Dolu Doubrava se zabydlují první dinosauři. DinoPark Ostrava roste jako z vody a chystá se na přijetí prvních návštěvníků. Času nazbyt není. Otevření je naplánováno na začátek prázdnin, a ty už klepou na dveře. Ano, termín je pořád stanoven na 1. července, potvrdili nám i dělníci, které jsme zastihli na stavbách kina 3D, muzea, občerstvovacích zařízení či pokladny a stánku se suvenýry u vchodu do areálu. DinoPark Ostrava, který se bude v první etapě rozkládat na 15 hektarech rekultivovaných pozemků na styku Doubravy a orlovských Kopanin, bude třetím a zároveň největším zařízením svého druhu v ČR. Představuje současně účelné a smysluplné využití území dotčeného důlní činností, které spravuje společnost RPG Real Estate. K vidění tu bude několik desítek druhohorních ještěrů v životní velikosti, zasazených do přírody tak, aby iluze cesty do pravěku byla co nejvěrnější. Některé modely budou pohyblivé, všechny ozvučené. Jelikož jsou respektovány všechny dostupné vědecké poznatky, bude atrakce plnit zároveň i vzdělávací funkci. Zatím ještě nejsou úplní, ale už se tvarují. K bývalé doubravské šachtě se stěhují dinosauři. DinoParku vévodí doubravská věž Eleonora.

5 Zábavná příloha nejen pro havíře Vtip...byl jsem, Franto, v divadle na Prodané nevěstě, a bylo to fajn. Já byl, Karle, v hotelu na veselé vdově, a také to bylo dobré... Soutěž Horníka Hra o tři stokoruny Tolik fotoreportérů způsobně vměstnaných na tak malém prostoru se hned tak nevidí. Jenomže když jde o velkou věc, dokáží být disciplinovaní i tito mediální dravci, kteří si v honbě za co nejlepším záběrem obyčejně neberou servítky. Co si o tom všem mysleli naši čtenáři navnaděni situací na soutěžním snímku č. 22? Tady jsou tři nejvydařenější reakce odměněné stokorunou. 22 Kresba: Vladimír Novák H Na šachtě díky ping-pongu! Liberecký rodák a absolvent hotelové školy Honza Škvrna je nyní už opravdovým havířem HAVÍŘOV Osud dovede vytvořit takové příběhy, že tomu rodina Škvrnova z Liberce někdy stále nechce věřit. Letos šestadvacetiletý syn Honza dal krátce po maturitě na hotelové škole sbohem rodnému kraji, odstěhoval se na druhý konec republiky, na Karvinsko, a třetím rokem dělá havíře na čelbách Dolu Darkov. A to vše kvůli svému velkému hobby stolnímu tenisu! Hraji ho od nějakých deseti. Zlákal mě učitel na škole, který dělal trenéra, vysvětlil Honza kterak k pingpongovému nadšení přišel. S malým míčkem a pálkou to za zeleným stolem umí natolik, že hraje ligu. Nejprve to byl SKT Liberec, poté SKST Baník Havířov, načas byl také v Německu a nyní v KLUBsten Karviná. To je sdružení podporované i Nadací OKD. Za všechno může náhoda. Dostal jsem nabídku a přešel do Havířova, byť to znamenalo pád z první ligy do druhé. Ale lepší podmínky pro trénování. Zrušil jsem pojistku, aby bylo za co žít, a hurá do Havířova, popisoval Honza. Přesídlil jen s taškou osobních věcí a sportovním vybavením, ze začátku bydlel přímo v herně na Šumbarku, kde dvakrát třikrát denně pinkal. FOTO: archiv Honza Škvrna po vyfárání na úseku P2 Dolu Darkov Výherci soutěžní fotografie č. 22 jsou: Dimitrij Dostál z Ostravy-Mariánských Hor, Lenka Rokowská z Ostravy, Karla Bláhová z Hlučína-Bobrovníku Správné využití raketometného vozidla pro mírové účely. Dříve kanóny nyní CANNONY! (dd) Jsme fotografové, a kdo je víc? My zachytíme skutečnosti rub i líc. Fotka to je důkaz, ne přírodní úkaz! (lr) Fotím, fotíš, fotíme, pro super snímek i krev potíme! (kb) 23 Parohy jsou parádní ozdobou každého ženatého chlapa, vtipkoval nejmenovaný svobodný mládenec a v hospodě za to od jistého potrefeného paroháče málem dostal přes dršťku. Jenže v přírodě je to u jelenů pravda pravdoucí. A že se s nimi dají dělat i psí kusy dokládá náš soutěžní snímek číslo 23. Jaké vtipné asociace při pohledu na ono statné zvíře napadají vás, milí čtenáři? Pište krátké texty. Na tři nejvydařenější čekají v redakci Horníka tři stokoruny. syl Uzávěrka je v úterý 16. června Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 23 zveřejníme v dalším čísle novin. a při ping-pongu, díky kterému se dostal na šachtu. Co všecko odnes čas Jenže nejen stolním tenisem živ je člověk, a náhoda si pohrála s Honzou znovu. Jenom jsem se zašel s kamarádem na šachtu zeptat na práci. Najednou jsme seděli na personálním, už nás brali, pokračoval s tím, že havířina ho zlákala slušnými penězi a dalšími výhodami. Nyní už ostatně bydlí ve vlastním byt nezískal od nikoho jiného než od svého zaměstnavatele OKD. Tak to viditě, telke roki zme mu fandili, posluchali jeho hity a aji zazpivali se z nim. A přesně za tydiň ma pohřeb! pravil sem včera Na Upadnici a poručil za svoji všeckim po černym švihakovi. A co to, co to? Kalousek už nam přidal na duchodach, že tak rozhazuješ? ptal se Antek. Kalousek už s nami něma nic společněho a včilejši minister Janota chce spiše kratiť socialni davki a dalši, jak oni praviju, mandatorni vydaje a ni že přidavať. Ale jak všeci dobře vitě, měl sem Waldu Matušku rad. Aji sem mu za mlada posilal hlasy do Zlateho slavika, enem aby porazil mistra Gotta. A paru razy se nam to aji podařilo, spominatě?! A jak enem přijel do Ostravy, už sem byl na jeho koncertě. Tuš, až je mu země lehka! kopnul sem do sebe aji s ostatnimi teho ferneta a dodal: Spominam se, Jak to vidí stryk Lojzek jak ve dvaašedesatym koncertovali s Vlachem a Pilarku na ostravskim zimaku. Den předtym, bo sem měl volno, sem pomoch hlidať starši segře synka. Bylo krasně, tuš sem zebral kočarek a šel do parku u zimaku. Synek spal jak zabity, ja se sednul na lavku a vytahnul knižku. Sotva sem se začital, začal synek vřiskať. Rval sem mu du pyščiska cumel, ale synek ho pluval a nědal se uklidniť. A vtym šel kolem ni Pepek namořnik, ale po zkušce Walda. Nahnul se nad kočarek, zatřepal tu svoju kudrnatu hlavu a zrobil take to blblblb jak čert a synek zmlknul natotata. Walda se na mě usmjal, potřepal mi ruku, řek ahoj a byl v čudu. Tak rychle, jak rychle se zjevil. Až sem měl pocit, že sem se zdřimnul a všecko se mi to zdalo. Ale nězdalo, bo až pak sem se všimnul, že v kočarku byla Waldova fotka s jeho podpisem, tuš mam na ňho taku pěknu spominku. Ale ta fotka mi kajsik zmizla. Něvim ani, esli ju ten maly něpotrhal, ale bo byl v peřince, tak asi ni! Čert vi, kaj je ji A když Honza Škvrna právě nehraje stolní tenis, pracuje v přípravářském kolektivu hlavního předáka Ladislava Budaye. První den jsem měl strach jenom z té klece. Dopadlo to ale lépe, než jsem očekával, nechal se slyšet. V pingpongovém světě se též rozneslo, co ho živí. Jeho protivníci prý kolikrát neskrývají překvapení, že je dokáže porazit dnes už opravdový horník. Radek Lukša koněc! Enem raz mě Walda nasral a to tak, že velmi to když zahnul kramle do Ameryki. Dluho sem mu to němoch odpustiť Ale dodneska, jak se pustim jeho pisnički na gramofoně, tuš se s nim zas zazpivam. Nejrači mam ty jeho semaforske: Terezu, Lasku něbesku, ale hlavně tu rozvernu To všechno vodnééés čas. U tej se dycki tak rozparadim, že mě musi Mařa přisť z kuchyně okřiknuť. A u tej Už koníček pádí mám aji slzu v oku... Temu sem němoch pochopiť, že taki Čech jak poleno utik! No viditě a už to ma za sebu, dodal sem. Když už mluvime o tym umiraňu. Vitě co čeka haviřa po smrti? Tři až pět dni dovolene a potym musi znova pod zem! Fajne, ni?! pravil Erďa a tak tak uhnul před tackami, co zme po nim hodili. Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek

6 6 Z REGIONU Ovládáme počítače OSTRAVA Znáte to taky? Dvě hodiny pracujete na úkolu a najednou word bez předchozího upozornění přestane fungovat. Samozřejmě že jste si úkol pravidelně neukládali. A vše je nenávratně pryč. Anebo taková prezentace v Powerpointu jakmile přidáte nebo uberete jednu odrážku, veškerý text se rozhodí... další minuty strávené na úpravách. Počítače jsou zkrátka našimi pány, a znovu a znovu nám zákeřně dokazují, že jsou chytřejší než my. Nechceme se však vzdát, proto jsme se rozhodli, že počítače začneme ovládat my. Jelikož je práce s počítačem denním chlebem mnohých z nás, připravili jsme sérii školení počítačových dovedností. Z balíčku Microsoft Office se zdokonalíme v oblasti psaného textu a naučíme se efektivně pracovat s wordem. Jednodušeji sčítat, násobit, pracovat se seznamy, vzorci, tabulkami a grafy nám pomůže Excel. Pro ty, kteří potřebují ve své práci prezentovat, jsme připravili školení Powerpointu. A v neposlední řadě máme možnost proniknout do tajů Outlooku, firemní pošty. První školení počítačových dovedností začala na Správě OKD minulý týden. V červnu proběhne celkem 14 jednodenních kurzů a projde jimi 196 účastníků. Na podzim bude vzdělávání pokračovat nejen na SOKD, ale také v nových prostorách centrálního vzdělávacího střediska na Darkově. Není pro nás důležité umět jen pracovat na počítači. Podstatné je, že na počítači umíme pracovat dobře a efektivně. Ušetříme tím spoustu úsilí, času... a nutno dodat, že mnohdy i nervů. Natalie Linhartová Centrum sdílených služeb lidské zdroje nábor a rozvoj Ze světa Juščenko přerušuje privatizaci 99 uhelných dolů UKRAJINA Prezident Viktor Juščenko pozastavil platnost rozhodnutí č. 430, které vydal vládní kabinet 2. dubna a jímž byl schválen seznam 99 uhelných dolů, které měly být v roce 2009 zprivatizovány. Juščenko svůj nesouhlas dal najevo vydáním prezidentského dekretu č. 375 ze dne 29. května 2009: podle jeho názoru rozhodnutí č. 430 ministerského kabinetu porušuje ústavu. Prezident Juščenko prohlásil, že zákon o privatizaci státního majetku vytváří právní základ pro převod státního majetku a zařízení národního významu, a ta nejsou předmětem privatizace. Mezi taková zařízení patří podniky, jejichž hlavní činností je produkce zboží, včetně nerostných surovin národního významu, to znamená i uhlí, stojí doslova v prezidentském dekretu. Současně Juščenko prohlásil, že přijímání zákonů a schvalování seznamů státních aktiv, které nejsou předmětem privatizace, stejně jako jejich doplňování, je výsadou parlamentu. Prezident požádal Ústavní soud o přezkoumání, zda je rozhodnutí vládního kabinetu v souladu s ústavou. Jak dříve informovaly ukrajinské deníky, podle rozhodnutí č. 430 měly být doly vydraženy v aukci ve třech vlnách v první 50, ve druhé 39 a ve třetí vlně 10 dolů. Vládní kabinet má v plánu převést výnosy z privatizace uhelných dolů do zvláštního fondu ministerstva důlního průmyslu, ze kterého budou následně čerpány prostředky na rozvoj uhelného průmyslu. Zdroj: FinChannel, , (kráceno) OSTRAVA Být silným profesionálním a spolehlivým poskytovatelem služeb v oblasti komplexního facility managementu a správy a údržby bytového fondu se snaží společnost RPG Služby, společný podnik realitní skupiny RPG Real Estate a outsourcingové společnosti OKIN GROUP. RPG Služby podporuje nejen hlavní podnikatelské aktivity skupiny RPG Real Estate, ale stejné služby nabízí i externím zákazníkům. Máme dobré finanční i personální zázemí, naše profesionalita a spolehlivost je založena na garancích a možnosti poskytovat celou šíři služeb v nonstop provozu. Pomáháme jak u standardních nemovitostí, tak i například s údržbou hradu a dalších památek. Jsme připraveni na jakoukoliv smysluplnou zakázku. Naším zájmem je poskytovat kvalitní služby za ceny, které budou našim zákazníkům vyhovovat, říká ředitel RPG Služby Radek Hartman. Svým klientům nabízíte komplexní služby, a to je pro poskytovatele vždy velká výhoda Podle délky působení jsme poměrně mladá firma, v moravskoslezském regionu jsme však největší svého druhu. Disponujeme dlouholetými zkušenostmi se správou i údržbou bytů díky našim zaměstnancům. Schopnost poskytnout klientům komplexní služby je naše největší deviza. Jsme schopni zajistit svými silami a kapacitami 99 procent úkonů souvisejících se správou a údržbou nemovitostí. Garantujete i vysokou kvalitu? Naše služby jsme schopni poskytnout ve vysoké kvalitě, s garancí i maximální spolehlivostí. To vše je pro zákazníky ekonomicky výhodné. Právě pro takovou firmu vidím na trhu volný prostor. Zákazníci se však ještě stále mnohdy rozhodují jen podle výše nákladů a ostatní kritéria potlačují, či zcela opomíjejí. Ale obrovský rozdíl je v tom zda poskytnete záruky na pár měsíců, nebo garantujete stoprocentní servis na období několika let. RPG Služby nabízejí velkou škálu takových služeb, které nikdo jiný v regionu nemůže poskytnout a ani to neumí. RPG Služby má za sebou řadu investičních akcí pro byty skupiny RPG Real Estate, zajišťujete i provoz havarijní linky, a to také pro externí subjekty. Povězte nám o těchto projektech Zrealizovali jsme opravy fasád na Hlavní třídě v Havířově nebo na Ostrčilově ulici v Havířově, podílíme se na rekonstrukcích a opravách dalších domů. V současnosti opravujeme kolem 400 bytů ve finančním objemu dosahujícím 250 milionů korun. Máme na starosti i technickou správu business parku The Orchard v Ostravě, naše společnost byla pověřena veškerou činností spojenou s komplexní správou bytového komplexu Atrium Slezská. Díky spokojenosti klienta jsme dostali například i zakázku na správu nového bytového komplexu v Hlučíně. Jedním z hlavních prvků zákaznicky orientované strategie RPG Služby je pak provozování nonstop havarijní linky. V případě akutní potřeby se naši pracovníci věnují klientům i večer či v noci. Naší výhodou jsou jak znalosti problematiky správy nemovitostí či vyúčtování služeb, tak i potřebné kontakty a spolupráce s předními odborníky v oboru. Umíme si tak poradit například i s památkově chráněnými objekty, což bývá pro většinu firem problém. ročník 39 l číslo 23 Nabízejí, co jiní nemohou poskytnout RPG služby - to je facility management pro každého, říiká ředitel společné servisní společnosti Radek Hartman Ředitel RPG Služby Radek Hartman. ILUSTRAČNÍ FOTO: RPG Služby ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Kolika zaměstnanci vaše firma disponuje? Před časem jsme se rozhodli výrazně navýšit svou kapacitu a převzali jsme zaměstnance od nejvýznamnějších dodavatelů řemeslnických prací. Nyní máme v pěti střediscích 260 zaměstnanců různých řemeslných profesí. Jde o zedníky, elektrikáře, instalatéry, klempíře, stolaře atd. Jsme tak schopni nabízet veškerou škálu profesí a služeb, které jsou potřeba pro opravy a údržbu nemovitostí. Společnost RPG Služby má mj. na starosti i technickou správu business parku The Orchard v Ostravě. Po několikaměsíční odmlce se nedávno opět otevřely brány hradu Sovinec. Na jeho opravách se podílela i vaše společnost. Co jste zde dělali? Sovinec je zářný příklad toho, že jsme schopni na přání vlastníka objektu projekt připravit, navrhnout správný postup, provést výběrové řízení a řídit stavební i investorský dozor. Nabízíme prostě takové služby, které nikdo jiný v regionu poskytnout nemůže. PR Výsledky voleb do Správní rady a Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny Dne 9. června 2009 se uskutečnily volby členů Správní rady a Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny pro čtyřleté funkční období počínající dnem 1. července Volby proběhly v souladu s ustanoveními 10 zákona č. 280/1992 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., v platném znění. Voleb se zúčastnilo 93,5 % oprávněných volitelů. Správní rada je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o všech zásadních věcech týkajících se její činnosti. Skládá se z 15 členů, z nichž 5 je zvoleno z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů, 5 je zvoleno z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi a 5 je jmenováno vládou. Dozorčí rada je kontrolním orgánem pojišťovny. Skládá se z 9 členů, z nichž 3 jsou zvoleni z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů, 3 jsou zvoleni z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi a 3 jsou jmenováni vládou. Zvolení členové správní rady v abecedním pořadí z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů Babinec Radim, Mgr. Ivánková Jarmila, Ing. Jílek Pavel, Ing. Krátký Vladimír, Ing. Schejoková Ivana, Ing. z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi Nejezchleba Jozef Otaševič Dušan Parma Jiří Pawlas Vladislav Pytlík Jaromír, Ing. V Ostravě Ing. Lubomír Káňa, v. r., ředitel Zvolení členové dozorčí rady v abecedním pořadí z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů Chrastecký Petr, Ing. Jurášek Jan, Ing. Kasper Josef, Ing. z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi Milchová Marta Pintér Štefan Riedl František 15/23-VI/09 49/23-VI/09

7 ročník 39 l číslo 23 PANORAMA 7 Foto: Matrin Ruščin Místo fajslů bouchaly flinty Část areálu bývalé šachty Gabriela mají jako střelnici nimrodi ze Starého Města, jsou to se značné části lidé spojení s OKD Luděk Piwko z Dolu Darkov je nimrodem a střelcem. KARVINÁ Maxi dětský den. Tak se jmenovalo nedělní odpoledne ke Dni dětí, které ve spolupráci s fotbalovým klubem MFK OKD Karviná a jeho partnery připravilo poslední květnovou neděli Statutární město Karviná. Jak už název napovídá, bohatý program byl určen právě dětem. Na ně čekaly během odpoledne různé hry, pohádkové postavičky jako třeba Bořek Stavitel, přehlídka hudebníků, klaunů a mnoho soutěží. Kluci si nenechali ujít příležitost kopnout si do fotbalového míče. FOTO: archiv Bývalé dřeviště šachty Gabriela je brokovou střelnicí. KARVINÁ Někdejší dřeviště zrušené šachty Gabriela (Mír) v Karviné-Dolech patřilo první červnovou neděli opět havířům. Jen místo fáraček měli většinou zelené oblečení do přírody a místo fajslů v rukou flinty. Myslivecké sdružení Staré Město pořádalo celokrajskou soutěž ve střelbě z brokovnice na asfaltové holuby. Máme tady pětadvacet střelců a na pětatřicet lidí jako přihlížející nebo doprovod. Nepřeženu to, když řeknu, že tři čtvrtiny všech mělo nebo ještě má něco společného se šachtou, upřesnil správce střelnice Svatopluk Hinčica (58). I on má své nafáráno na Fučíku a Darkově, pracoval na čelbách a pak jako příslušník ZBZS. Střelecké klání nazvané Memoriál Jaromíra Pipreka má ostatně jméno po dalším horníkovi. Ten svého času šéfoval karvinskému okresnímu mysliveckému svazu a na Doubravě dělal elektrikáře a odboráře. A aby toho nebylo málo, hlavní rozhodčí soutěže Josef Grobelný (56) fárá v revíru v barvách VOKD. Vyzkoušet dvě disciplíny lovecké kolo a americký trap ale přijeli i nadšenci mimokarvinští. Například až z Hati na Hlučínsku. Většina účastníků patřila k nimrodům. Memoriál Jaromíra Pipreka brala jako tréninkovou kondiční střelbu, a tak jako horníci splachovala prach pivem jenže prach střelný a pivem pouze nealkoholickým. Radek Lukša Báňský záchranář s brokovou dvojkou S loveckou dvojkou IŽ Bajkal ráže 12x70 na bývalé šachtě Gabriela úřadoval i Luděk Piwko (45) z Karviné, zaměstnaný na Dole Darkov. První dneska určitě nebudu, ale cena, ta bude! hodnotil své počínání s brokovou kozlicí. Luděk je na šachtě už devětadvacátým rokem. Začínal na Barboře a momentálně dělá na Darkově. Jelikož je původní profesí elektrikář, prošel pochopitelně elektroúsekem. Zakotvil u báňských záchranářů, jejichž členem je dvě dekády. Cenná trofej fotka s podpisy hráčů MFK OKD Karviná. Mysliveckou a střeleckou kariéru má podstatně kratší. Nebylo to ale tak, že jsem se chtěl odreagovat od náročné práce. Ani vypnout, to bych pak na šichtě poslouchal, ať raději rychle zase zapnu. Je to prostě koníček, tvrdil. Střelba na asfaltové holuby je pro něj zábavou a také přípravou na skutečný lov vyvrcholení činnosti mysliveckého sdružení. Ten je samozřejmě mnohem lepší. Lovil jsem srnčí i černou zvěř, lišky, jezevce, škodnou přiblížil. Fotbalisté zpestřili dětem jejich svátek Hráči MFK OKD Karviná rozdávali balonky, podepisovali suvenýry a také navštívili malé pacienty v nemocnici v Ráji Fotbalový klub MFK OKD Karviná pozval na akci vybrané hráče prvního mužstva, kteří zájemcům rozdávali balonky a podepisovali suvenýry. Fotbalumilovní zájemci si mohli nejen zakoupit dresy, kšiltovky a propagační předměty s emblémem fotbalového klubu, ale také si vyzkoušet stolní fotbal v životní velikosti, nebo si kopnout do míče na speciální koridor, měřící rychlost jejich střely. Díky štědrosti našich partnerů, to znamená městu Karviná, společnosti OKD a dalších, bylo vstupné na všechny akce zdarma. Malé i větší děti měly z programu velkou radost, náladu jim nezkazilo ani pošmourné počasí, sdělila nám s úsměvem marketingová manažerka MFK OKD Karviná Jana Szonowská. Hned v pondělí pak karvinští fotbalisté navštívili i nemocnici v Karviné-Ráji. Nezapomněli tak ani na malé pacienty, kteří se vydařeného odpoledne nemohli zúčastnit osobně. sem Není nad to vstřelit míč do sítě. Tipy Horníka Chvíle báňské slávy OSTRAVA Fotografka Hana Kunzová bude vystavovat v řetízkových šatnách bývalé šachty Anselm na Landeku. Tématem jsou slavné okamžiky báňských tradic (skok přes kůži), cílem je přiblížit obyčeje havířů laické veřejnosti. Vernisáž proběhne v Hornickém muzeu OKD ve středu 17. června v 16 hodin. Výstava potrvá až do poloviny září. Czech Raildays 09 OSTRAVA Dny kolejové dopravy neboli Czech Raildays 09 jsou opět zde. 10. ročník tohoto Mezinárodního veletrhu drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy proběhne od úterý 16. do čtvrtka 18. června na tradičním místě na nádraží v Přívoze. Zábava pro všechny ORLOVÁ Nadace OKD je partnerem V. ročníku Orlovského jarmarku, který se koná v sobotu 13. června od 10 hodin. Program? Soutěž hasičů, folklórní přehlídka 19. orlovské léto, klání rytířů, pojízdná katovna, Ivan Mládek a jeho Banjo Band, Bořek Stavitel, žongléři, kouzelník Gulliver, ekologický sběr použitých baterií, prohlídky kostela, koncert proti drogám Rozkvétající Orlová ORLOVÁ Myslíte, že máte nejkrásnější kvetoucí zahradu, balkon nebo lodžii? Pak je třeba se přihlásit do již dvanáctého ročníku soutěže vyhlášené místní radnicí Kvetoucí Orlová Uzávěrka je až v půlce letních prázdnin, přihlášky bere odbor životního prostředí městského úřadu. Sprejeři a muzikanti HAVÍŘOV Na šedesát sprejerů z Česka, Polska i Slovenska chce přesvědčovat, že nejsou jen vandalové. Legálně budou v sobotu 13. června stříkat na vybraných místech v Havířově. Přehlídka sprejerů se koná v rámci 10. ročníku hudebního festivalu Inkubátor, na němž hraje mimo jiné David Koller, Marek Ztracený, Sunshine... Valíme se Karvinou KARVINÁ Masarykovo náměstí ve Fryštátě bude v sobotu 13. června dějištěm zábavného a sportovního odpoledne pro děti i rodiče. Akce nazvaná Valíme se Karvinou začíná od třetí hodiny, na závěr večera vystoupí ostravská skupina Rock n Roll Band Marcela Woodmana. Kamenité Open Fest VYŠNÍ LHOTY Za každého počasí se uskuteční v sobotu 13. června od 13 hodin v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách u Frýdku-Místku metalový maraton. Můžete se těšit na kapely Kreyson a Láďu Křížka, Debustrol, Alkehol, Törr a další. Prvních sto návštěvníků dostane pivo zdarma. Pro domácí publikum KARVINÁ Hornická kapela Dolu Darkov sbírající kladné ohlasy po celé Evropě se představí tentokrát domácímu publiku. A to v neděli 14. června od tří hodin odpoledne v darkovských lázních v parku u Společenského domu. Vystoupí v rámci Lázeňského hudebního léta. uzi

8 8 ZÁBAVA ročník 39 l číslo 23 Kde jste byl na dovolené? U Baltu. Prý je tam hrozně studená voda.... (dokončení v tajence). Pomůcka: Ika, Onon, Vik SPZ Opavy Seveřan Jízdou opotřebovat Starořecká pohřební oběť Dřevěné obydlí Úder širočinou Iniciály prozaika Petišky Zlepšení 2. DÍL TAJENKY Italská metropole Ruská řeka Společenský tanec Předložka Zakladatel československé kinematografi e Zkr. Organ. afric. jednoty Elektr. nabitá částice Český herec a bavič Šalba Pravoúhle Smrštění 1. DÍL TAJENKY Značka terbia Chobotnatec Rodák Stovky Opeřenec (slovensky) Vrstva uhlí Evropanka Chod koně Kingův horror Souč.cementu (slov.) Dopravní prostředek Způsob vedení boje Vlákno Odborník Zpěvák Moravanky na anatomii Talek Jednotka atmosférického tlaku Legend. fi nský běžec Maminka (nářečně) Pře Sídlo v Norsku Dětský pozdrav Rychle Křížovka o knihu Zasévat Sloven. pádová otázka Prázdní Zkr. bývalého Krajského národního výboru Turecký důstojník SPZ Plzně - města Název písmene Rusky obrázek Jitro Asijská řeka Sídlo v Rusku Zkratka voltampéru Autor: František Krejča Vtipy Mohutná vlna vyvrhla z vraku ztroskotané přepychové lodi na pustý ost- rov dva trosečníky. Jeden z nich držel v ruce pevně láhev whisky. Když se probral k vědomí, dal se do zoufalého křiku. Nenaříkej, utěšoval ho druhý trosečník, snad pojede brzy kolem nějaká loď, která nás zachrání. O to nejde, naříkal dál náš první trosečník, Já jsem skočil do moře se dvěma lahvemi. Přijde krejčí za svým dlužníkem a hrozí mu: Jestli mi už konečně nezaplatíte, změním váš život v peklo! A co uděláte? Namluvím všem ostatním vašim věřitelům, že jste mi zaplatil! Blondýnka se vrátí nečekaně domů a najde svého muže s jinou v posteli. Okamžitě se vrhne do zásuvky pro pistoli a namíří si ji na hlavu. Muž vylítne z postele a křičí: Prosím nedělej to!!! Ty mlč, taky na tebe přijde řada!, vřeští blondýna. Dva chlapi, Karel a Tonda, se domluví, když jeden z nich umře, že se zjeví tomu druhému a řekne mu, jak to po smrti je. Co čert nechtěl, Karel do 14 dní umřel. Tonda noc na to nemůže spát. Najednou se ozve: Tondo, slyšíš mě? Seš to ty, Karle? No jasně! Tak, jak je? Ty, Tondo, paráda. Ráno lehká snídaně zeleninka a pak celý dopoledne šukáme. V poledne lehkej oběd, zase zeleninka. A pak zase celý odpoledne šukáme. Tak to je fakt super. A to seš v nebi nebo v pekle? Ty vole, já jsem teď králík v Austrálii!! Já se ti divím, Conrade, že dovolíš Patrickovi kouřit. Vždyť mu zase bude špatně. A škoda peněz za tabák! Ale zato zase tři dny potom nebude jíst... Tajenka z minulého čísla Horníka:...my přijdeme na váš požár. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Z luštitelů minulé křížovky byl vylosován pan Rostislav Glac. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Horoskop od do Beran Budete se hodně divit, kdo vám pomůže a překvapí vás svojí chytrostí. S velkou pravděpodobností někdo, koho si příliš neceníte. Rychle se poučíte z chyb kolegů a známých a vyhnete se nástrahám, které jiní lehkomyslně podcenili. Inspirací a zdrojem energie pro vás budou osoby opačného pohlaví. Snaha být nejlepší bude úspěšná ve všech směrech. Býk Spolupráce s jinými lidmi se vám bude dařit jen v tom případě, že budete mít znatelně navrch. Jakýkoliv nesouhlas vás rozzlobí. Klima je příhodné pro navazování nových kontaktů a získání nových trhů. Vaše aktivita pronikne i do společenského života. Pomůžete potřebným lidem a zastanete se i nespravedlivě obviněných osob. Lev Své okolí zaskočíte sklonem k askezi a hlubokou sebekritikou. Získáte si tím spoustu sympatií, ale je nesmírně důležité, aby nešlo jen o váš chvilkový rozmar. Vaši rivalové by vás mohli nazvat komedianty. S velkou pravděpodobností ustoupíte ve sporech, ve kterých jste odmítali jakýkoliv kompromis. Vaše milostné vztahy nabudou na intenzitě. Panna Váš pokus o rychlý zisk nemusí dopadnout podle vašich představ. Přestože okolnosti budou nasvědčovat vašemu nemalému zbohatnutí, opak je pravdou. K významné změně dojde v okruhu vašich příbuzných, očekávejte radostnou novinu. V citové rovině důsledně oddělte profesionální a osobní život. U zadaných dojde k utužení vztahu. Střelec V práci půjde všechno svojí cestou. Dočkáte se uznání ze strany šéfa a finančního ohodnocení. Důležité je dodržovat časový harmonogram. Při psaní korespondence, SMS zpráv, si dávejte pozor, aby vám nikdo nenahlížel přes rameno. Ve vašem milostném vztahu dojde ke zklidnění až částečnému nezájmu partnera o vaši osobu. Je to však dočasné. Kozoroh Vaše intuice a analytické myšlení najdou nová řešení dřívějších značných problémů. Neměňte příliš rychle své názory na osoby opačného pohlaví. Váš milostný vztah bude plný výbuchů emocí a hádek. Uklidní vás slábnoucí lunární síla. Co nakonec převáží, záleží jen na vás. Přijde zpráva, která vás velice potěší. Uspokojí vás i jednání na úřadech....my máme rádi jiný druh tandemového skákání Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku: KRESBA: Monika Růžová Blíženci Nedělejte z přechodných nesnází tragédii. Vaše okolí si může oprávněně myslet, že si nedokážete poradit. Zabolí vás viditelná neochota přítele, který se k vám obrátí zády, přestože by vás uklidnil i jeho minimální zájem. Přinutí vás to však k mobilizaci sil, o kterých jste si mysleli, že už žádné nemáte. Vyhněte se zatím větším finančním výdajům. Rak Buďte tolerantní a velkorysí k lidem s jiným vkusem a zálibami. Netrvejte na dřívějších plánech, které už dávno ztratily svoji aktuálnost, vystavujete se tím nepříjemným posměškům. Ve vašem milostném životě se budou střídat výbuchy emocí s hádkami. Starší ročníky mohou snadno ztratit hlavu kvůli někomu, kdo se k nim naprosto nehodí. Váhy Odvaha k možnosti vyhodit šéfa či rivala ze sedla vám chybět nebude, ale chce to z vaší strany trpělivost. Zbytečným spěchem byste všechno zhatili. Uspokojí vás výsledky návštěvy u lékaře či na úřadech. Většina vašich obav se ukáže jako lichá. Pokud vsadíte, výhra by se vám neměla vyhnout. Štír Vaší prioritou je mít znatelně navrch. Budete intenzivně vyhledávat společnost zkušených a moudrých lidí. Ochota vyslechnout jejich rady vám dříve nebo později přinese bohatou úrodu. Inspirací a zdrojem energie pro vás budou osoby opačného pohlaví. Koncem tohoto týdne vyvstane nutnost vypořádat se s ošklivou pomluvou. Vodnář Musíte pečlivě volit slova a kontrolovat svoje unáhlené reakce. Nebudete-li dostatečně pozorní, ztratíte sympatie svých kolegů a známých. V budování své kariéry v zaměstnání budete úspěšní. Pozor na větší výdaje. A pozor také na možné změny v chování vašich partnerů, můžete je však svým rozvážným jednáním ovlivnit ve svůj prospěch. Ryby Vaše snaha předvést se v tom nejlepším světle bude korunována úspěchem. Vyhnete se nástrahám, které jiní podcenili. Změny, které se chystají ve vaší firmě, budou pro vás nadějné. Získáte si spoustu sympatií i u lidí, u kterých byste to nepředpokládali. Co se týče výdajů, buďte opatrní, zvažte, co je a není pro tuto chvíli pro vás nutností a co je rozmar Recept Vepřová roláda plněná salámem a vejci Potřebujeme: 1000 g vepřového masa (nejlépe plecka), 3 brambory, 1 lžíci vegety, 1 smetanu ke šlehání, 1 lžíci koření steakové nebo grilovací, 2 lžičky sardelové pasty, 200 g šunkového salámu, 4 vejce, sůl, strouhanku, lžíci sádla. Postup: Vepřové maso umeleme, smícháme s jemně nastrouhanými bramborami, kořením, šlehačkou a solí. Pracovní desku posypeme strouhankou, na kterou rozprostřeme směs na plát, potřeme sardelovou pastou, poklademe plátky salámu, položíme natvrdo uvařená vejce a stočíme. Roládu na sádle podlitou vodou pečeme v pekáči dočervena. Podáváme s bramborovými knedlíky.

9 11 czerwca 2009 l numer 23 l rocznik 6 Przedstawiciele czterech województw morawsko-śląskiego, śląskiego, opolskiego i żylińskiego podczas spotkania z dziennikarzami. O współpracy trójstronnej W Ostrawie spotkali się Czesi, Polacy i Słowacy OSTRAWA Temat autostrady transeuropejskiej północ-południe zdominował obrady liderów czterech województw morawsko-śląskiego (RC), opolskiego i śląskiego (RP) oraz żylińskiego (RS), które odbyło się w poniedziałek 1 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrawie. Podczas kiedy wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk zapewnił, że Polacy podprowadzą korytarz autostrady A1 pod granicę zgodnie z ustalonym terminem, tj. na początku 2011 roku, w Czechach mówi się o przesunięciu terminu otwarcia korytarza D1 na rok Dla Moraw północnych i czeskiej części Śląska oznaczałoby to duży kłopot. Na terenie województwa śląskiego powstanie skrzyżowanie autostrad A1 i A4, przez które będzie według szacunków przejeżdżać dziennie około 120 tysięcy aut. Duża część z nich pojedzie dalej do Czech i zaleje tutejsze drogi. Korków można się spodziewać szczególnie w 2012 roku, kiedy mieszkańcy południowych regionów Europy wyjadą na ME w piłce nożnej, które będą się odbywać w Polsce i na Ukrainie. Życzenia W czerwcu obchodzą zacne życiowe jubileusze następujący pracownicy firm zewnętrznych: Z firmy ALPEX Ryszard Michalski Jan Owczarek Z firmy POLCARBO Ryszard Stanisz Marek Zaremba Jan Balwar Bogusław Serbinowski Z firmy CARBOKOV Marian Gasiewicz Włodzimierz Nadolnik Jaroslav Perek Zbigniew Stasiak Kadra kierowniczy firm życzy wszystkim swoim solenizantom na dalsze lata dużo zdrowia, szczęścia i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. jk Jak zapewnił hetman województwa morawsko-śląskiego Jaroslav Palas, władze województwa zrobią wszystko, aby nie dopuścić do opóźnienia budowy. Wierzę, że żaden poseł z tego regionu nie przegłosuje budżetu, w którym nie będą zagwarantowane środki na budowę ostrawskiej autostrady podkreślił. Podczas spotkania szefowie delegacji przedstawili dotychczasowe wyniki realizacji projektów finansowanych z programów operacyjnych RC Polska i RC Słowacja w okresie lat Celem obrad było przede wszystkim uzgodnienie tematów dalszej współpracy w tym zakresie. Do tych priorytetowych należą współpraca w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, zarządzania kryzysowego, rozwoju regionalnego, ruchu turystycznego, edukacji oraz troski o dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze. Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk wskazał także na możliwości współpracy w dziedzinie górnictwa, przemysłu węglowego i koksownictwa. Z Polski AGH świętowała 90-lecie KRAKÓW Kilka tysięcy osób przyjechało na jubileusz 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Świętowano hucznie, z rozmachem i pomysłem. Okolicznościowe konferencje i sympozja odbyły się we wszystkich jednostkach AGH. Uczelnia przez 90 lat wypuściła w świat 150 tysięcy specjalistów, którzy przyczynili się do rozwoju gospodarczego nie tylko Polski. Wielu wychowanków Akademii rozsławia ją w innych dziedzinach. Wśród absolwentów AGH są światowej klasy tenor Wiesław Ochman, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach Michalina Growiec czy plastycy Andrzej Kot, Edward Lutczyn, Lidia Wilk. Fot. Bogusław Krzyżanek Darmowa gazeta nie tylko dla górników 780. urodziny górniczej gminy Dąbrowa stoi na progu nowego etapu rozwoju. Nadal liczy na pomoc górników z OKD DĄBROWA Gmina Dąbrowa należy w swym regionie do najstarszych. O tym, że to dobre miejsce dla życia, wiedziano już przed setkami lat. W zacisznej dolinie przy solnej drodze z Karwiny do Orłowej powodziło się rolnictwu i handlu. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pojawiła się przed 780 laty, w liście papieża Grzegorza IX z dnia 26 maja 1229 roku do opata klasztoru tynieckiego Luitfrida. O jej burzliwy rozwój zasłużyło się jednak przede wszystkim górnictwo. Węgiel odkryto tu w 1822 roku i z biegiem czasu wioska przekształciła się w miasteczko, zamieszkiwane w okresie największej świetności przez 5600 osób. Górnictwo z towarzyszącymi mu szkodami górniczymi spowodowało jednak później także jego wyludnienie. Rocznicę powstania Dąbrowy świętowali jej mieszkańcy w sobotę 6 czerwca podczas tradycyjnych Uroczystości Dąbrowskich. Przy muzyce i zabawie znalazła się także chwila na refleksję. Gmina licząca dziś 1450 mieszkańców stoi na progu kolejnego etapu. Eksploatacja węgla pod jej obszarem dobiega końca i trzeba zastanowić się nad Fot. Bogusław Krzyżanek drogami dalszego rozwoju. Ojcowie gminy pragną przede wszystkim ściągnąć tu nowych ludzi, oferując im nadstandardowe warunki budowy domów i osiedlenia. Miejscowe społeczeństwo starzeje się i dlatego pragniemy zwabić tu młodych. Ponieważ gdzie są młodzi, tam są dzieci, a gdzie są dzieci, tam jest przyszłość tłumaczy wójt Dąbrowy Květuše Szyroka. Także na tym etapie liczy na pomoc górników, i to nie tylko finansową. Wiemy, że sytuacja jest dziś trudna. Pomimo to spodziewamy się, że dojdzie do zrekultywowania pozostałych gruntów, na których dobrzmiewają szkody górnicze. Przywitalibyśmy też ich szybsze udostępnianie pod nową zabudowę skonkludowała Květuše Szyroka bk Jubileusz obchodził także kościół Czesko-polskie artystyczne rendes-vous w kopalni Fot. Bogusław Krzyżanek 780. rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o Dąbrowie świętowali mieszkańcy gminy podczas tradycyjnych Uroczystości Dąbrowskich. DĄBROWA 780-lecie Dąbrowy schodzi się w czasie ze 110. rocznicą święcenia dąbrowskiego kościoła rzymskokatolickiego. W przedpołudniowej mszy świętej w sobotę 6 czerwca wziął udział biskup diecezji ostrawsko-opawskiej František Lobkowicz. Obecni byli dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer, dyrektor Kopalni Karwina Pavel Hadrava i inni przedstawiciele ostrawskokarwińskiej spółki węglowej. Historii kościoła, zbudowanego przez miejscowe górnicze społeczeństwo i KARWINA Podobają wam się kopalnie? Komuś może tak, komuś nie. Dla artystów pozostają one jednak mocnym źródłem inspiracji. Ja widzę w nich takie nasze małe wieże Eiffla powiedziała orłowska nauczycielka i plastyczka Terezie Dőrrerowa podczas czesko-polskiego pleneru malarskiego w zakładzie ČSA Kopalni Karwina. Jej radlińska koleżanka Jadwiga Pietrek poszła jeszcze dalej: Jest w ogóle coś magicznego w tych miejscach, gdzie tyle ludzi pracuje. I jest interesująca kolorystyka i mnóstwo ciekawych rzeczy, których na co dzień nie oglądamy przekazała dla Górnika. Drugą edycję malowania w kopalniach zorganizował w sobotę 6 czerwca Dom Kultury Miasta Orłowej. Udział wzięło piętnastu nieprofesjonalnych plastyków i fotografików z Polski i tyleż samo przy poparciu finansowym ówczesnego właściciela kopalni węgla kamiennego barona Roberta Rothschilda, poświęcona jest także publikacja studentki Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Masaryka w Brnie Petry Kabourkowej, wydana przez gminę Dąbrowa. Jej głównym donatorem jest Fundacja OKD, wśród darczyńców znajdują się także górnicza kasa chorych RBP, spółka OKD, Rekultywacje oraz górnicze firmy zewnętrzne THK Čechpol i Carbokov. bk z regionu karwińskiego. Pomysł narodził się przed dwoma laty w Domu Kultury Niewiadom w Rybniku, a jego pierwszą edycję sfinansował Euroregion Silesia. Obecnie pomogła Fundacja OKD. Plon pracy artystów będzie można obejrzeć na wystawach, które odbędą się w sierpniu w Orłowej oraz we wrześniu i październiku w DK Niewiadom i w Rybnickim Centrum Kultury. bk Milada Więchowska z Rybnika w kulisach zakładu ČSA Kopalni Karwina. Evę Dudzik z Kocobędza zafascynowały organy urabiające kombajnu chodnikowego. Szczegół złącza. Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka: Fot. Bogusław Krzyżanek

10 10 INZERCE ročník 39 l číslo 23 Zaměstnancům OKD zdarma Vzpomínáme Dík za vše, za život, jaký byl, za lásku, jaká byla. Dne 11. června 2009 uplynuly dva roky od úmrtí pana Ondřeje Waliczka z Karviné-Hranic. Vzpomínají manželka, synové David a Radomír s rodinou. B217/23 Dne 5. června 2009 jsme vzpomněli 2. smutné výročí úmrtí pana Karla Zámečníka. Za tichou vzpomínku děkuje přítelkyně Vlaďka s rodinou. B218/23 Prodej Prodám krásná štěňátka čivavy dlouhosrstý pejsek, 2 feny krákosrsté. Jsme z Orlové. K odběru od 7. června. Cena dohodou. Inf. na tel.: B219/23 Prodám štěňata pudla malého vzrůstu. Inf. na tel.: B220/23 Prodám střešní nosič na Seat Cordoba r. v. 2004, značky PICCOLA. Inf. na tel.: B221/23 Daruji hodným lidem pro radost 8týdenní koťátka. Krásná, odčervená a naučená čistotě. Inf. na tel.: , seznam.cz B222/23 Prodám satelitní televizní přijímač DI- GIT S2 s integrovaným dekódovacím systémem CONAX/CRYPTO WORKS. Záruka do 30. l Cena 1200 Kč. Inf. na tel.: B223/23 Prodám válendu 80 x 190 s úložným prostorem, pěkná, udržovaná, vhodná na chatu. Hnědý odstín. Cena 250 Kč. Inf. na tel.: B224/23 Prodám dvě skoro nová křesla z mikroplyše, vhodná i na chatu. 100% stav. Hnědý potah, pohodlné. Cena 600 Kč. Inf. na tel.: nebo B225/23 Prodám telefonní a faxový přístroj BRO- THER-930, záznamník, kopírka, paměť na 30 tel. a fax. čísel, zásobník na 100 ks papíru. Plně funkční. Cena 500 Kč. Inf. na tel.: B226/23 Koupě Koupím hodiny pendlovky, i nejdoucí, poškozené a podlahové stojací hodiny. Nabídněte, přijedu. Inf. na tel.: B227/23 Byty Vyměním byt RPG, 3+1, balkon-lodžie, 2. poschodí, v Havířově-Městě za 3+1 nebo 4+1 v Ostravě na Jízdárně, s balkonem. Inf. na tel.: B228/23 Prodám byt 2+1, OV, 56 m 2, Karviná-Ráj, ul. Haškova. Byt po částečné rekonstrukci. Zůstává nová kuchyňská linka na míru, v chodbě zůstávají nové šatní skříně. Koupelna a WC zvlášť. Dům je po celkové revitalizaci, nová plastová okna, zateplen. Cena dohodou. Ne RK. Inf. na tel: B229/23 Auto-Moto Prodám Renault Mégane expression confort,1,6, 16 V 83 KW 115 k, provoz 1/2005, první majitel, servisní knížka, najeto km, STK 02/2010, spotřeba 6 l/100 km, béžová metalíza, 5dveř. hatch, man. klima, el. okna, 6x airbag, ABS, autorádio s CD přehr., dálkově ovládané centr. zamykání, ESP, imobilizér, manuální převodovka, palubní počítač, nastavitelný volant a sedadlo řidiče, posilovač řízení, přenechání leasingu. Odstupné Kč, doplatit 35 splátek. Měsíční splátka s havarijním i zákonným pojištěním 5583 Kč. Možná platba hotově Kč. Inf. na tel: B230/23 J. P. Pohledávková, s.r.o. Tel: , Přehled aktuálních výběrových řízení, která budou zahájena v měsíci červnu vyhlášených v Horníku č. 23 ze dne Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: Výběrová řízení/horník speciál Investice stavební (ISTAV) Investice strojní (ISTR) Samostatná výběrová řízení Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV) Opravy strojní (OSTR) Samostatná výběrová řízení 90, 91, 92 Společná výběrová řízení Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb-důlně stavební práce (DSP) a TPL 93/23-X/09 BEZPLATNÉ ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZIDLA V PŘÍPADĚ NEZAVINĚNÉ DOPRAVNÍ NEHODY. BEZPLATNÉ PŘIJEDEME K NEHODĚ PRO URČENÍ VÝŠE ŠKODY. KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ SOUDNÍM ZNALCEM PŘI UPLATŇOVÁNÍ ŠKOD Z POVINNÉHO RUČENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. SOUDNÍ ZNALEC: NÁHRADNÍ VOZIDLA: ADRESA: Těšínská Šenov OBJEDNEJTE SI ASISTENČNÍ KARTU NA 12/23-X/09 18/23-X/09 OKD, a.s. vnitřní organizační složka nezapsaná v obchodním rejstříku Důl ČSM zastoupena obchodní společností Důlní škody, Stonava spol. s r.o. se sídlem Stonava, Důl ČSM - budova 932, PSČ IČ: , DIČ: CZ vyhlašuje výběrové řízení na akce ZNHČ řádek číslo 8: Demolice rodinných domků čp. 147, 177 a 722 ve Stonavě Jednatel společnosti: Ing. Otto Solich, tel Kontaktní osoba: Irena Przeczková, tel , fax Termín podání přihlášek: čtvrtek /23-X/09 15/23-X/09

11 11 Šachty jsou naše malé Eiffelovky Třicítka výtvarných umělců a fotografů z Orlové a polského Rybniku si dala dostaveníčko na závodě ČSA Dolu Karviná Takto vidí důl umělecký fotograf Miroslav Brziak. KARVINÁ Líbí se vám šachty? Někomu možná ano, někomu ne. Pro umělce jsou ale vždy silným zdrojem inspirace. Já v nich vidím takové naše malé Eiffelovky, řekla nám orlovská učitelka a výtvarnice Terezie Dőrrerová při návštěvě závodu ČSA Dolu Karviná. Kdo ví, zda měla pravdu. Už druhé malování na šachtách uspořádal v sobotu 6. června Dům kultury města Orlové. Nápad se zrodil před dvěma lety mezi pracovníky kulturního domu Niewiadom v polském Rybniku a u orlovských malířů a výtvarníků padl na úrodnou půdu. Sepisovali jsme tehdy žádost pro Euroregion Silesia s cílem navázat přeshraniční spolupráci. Hledali jsme proto nějaký element, prvek, který by spojoval oba naše regiony a zároveň pro ně byl charakteristický. Nemuseli jsme přemýšlet dlouho, vlastně ihned nás napadly doly, zavzpomínala instruktorka z Niewiadomi, Krystyna Fiedorowicz. Prostřednictvím PZKO získali polští iniciátoři kontakt na orlovský kulturák a první mezinárodní hornický plenér byl na světě. Na české straně umělci malovali orlovskou Žofii, petřvaldský Pokrok a doly Lazy a Doubrava, v Polsku zavítali do černouhelného dolu Rymer v Radlině a do hornických kolonií. Letošní akci inicioval na oplátku Dům kultury města Orlové a finančně ji zaštítila Nadace OKD. Z každé strany se jí zúčastnilo patnáct neprofesionálních výtvarníků a uměleckých fotografů a jako hlavní model byl zvolen závod ČSA Dolu Karviná. Před dvěma lety to byla super akce, a proto jsme využili příležitost a obrátili se s žádostí o grant na hornickou nadaci. Jsme opravdu rádi, že náš projekt uspěl. Jsou to vždy milá setkání, během nichž se umělci mohou blíže seznámit s prostředím dolů, vyměnit si zkušenosti a porovnat svoje práce, řekla pro Horník kulturní a propagační pracovnice DKMO Svatava Horáčková. Výsledky snažení umělců budou prezentovány na výstavách, které se budou konat v srpnu v DKMO, v září a říjnu pak v DK v Niewiadomi a v Rybnickém centru kultury. Bohuslav Krzyžanek Western a pohádky v lázeňském parku Opožděný, ale zato na program bohatý dětský den organizovaný KSVČ Juventus přilákal tři tisícovky návštěvníků KARVINÁ Na tři tisícovky lidí si našly první červnovou sobotu cestu do parku darkovských lázní, kde se konal Super den pro celou rodinu. Dětský den to byl sice se zpožděním, ale zato se sedmihodinovým bohatým programem pro malé i velké. Vždyť na to přispěla pořadatelům Nadace OKD stotisícovou částkou. Krajské středisko volného času bylo spolu s lázněmi a městem organizátorem. Když jsem přijížděl do Karviné, říkal jsem si: Není sto tisíc na jednodenní akci až moc? Brzy mi bylo Děti si pod dohledem Mexičana vyzkoušely hod oštěpem. jasné, že to není marná investice ta atmosféra totiž určitě nadchla spoustu dětí, které se bez cíle toulají po ulicích, a možná přiměla, aby se do některého kroužku Juventusu přihlásily, zhodnotil dopad daru mluvčí nadace Vladislav Sobol. A co se tedy dělo? Na pódiu vyhrávala muzika, předváděly se pohybové kroužky Juventusu. Ne všechny, to bychom tam byli nejméně do pondělka, upřesnila Klužáková. Pod okny lázeňských hostů vyrostlo westernové městečko včetně indiánského tábora, kde se házelo lasem, tomahavkem, oštěpem, střílelo z pušky (vzduchovky) či luku a práskalo bičem na cíl. Fronty byly u všeho, stejně jako vedle v Pohádkovém lese, kde víly, vodníci, piráti a další bytosti rozdávaly sladkosti. Dárek si ostatně odnesl i zástupce NOKD a její mluvčí Vladislav Sobol. Věnovali jsme mu na památku květináč s dětským motivem a kytkou. Byl to náš dík, za to, jak nám nadace moc pomohla, doplnila Klužáková. NOKD podpořila nejen dětský den Juventusu, ale také obnovu jeho turistické základny v Řece. Radek Lukša Kouzelná zahrada poslouží ke hře i vzdělávání případně výchově našich dětí FOTO: Radek Lukša OSTRAVA Od počátku šedesátých let minulého století až do jara letošního roku to vypadalo na pozemku školky v porubské Větrné ulici 1084 víceméně stejně a vybavení i zeleň odpovídaly věku. V úterý 9. června tady oficiálně otevřeli Kouzelnou zahradu, za kterou se nemusí nikdo stydět. Nadace OKD na to dala 175 tisíc korun. Děti zažily aktivní změnu prostředí, v němž se často pohybují. Vybudovaly si k němu určitý citový vztah. Zároveň jsme položili základy pro jejich odpovědnost a šetrné chování k přírodě a životnímu prostředí vůbec, informovala zástupkyně ředitelky školky Petra Korbelová. Ta je odpovědná za projekt podpořený v programu Pro budoucnost. Dohromady na pět stovek kluků a holek ze dvou mateřských a jedné základní školy tady může nejen dovádět na dřevěných autíčkách, houpadlech nebo pohybové lávce. Součástí Kouzelné zahrady jsou i keře či stromy včetně žijící fosilie (jinanu dvojlaločného), které se budou učit poznávat. Nechybí ptačí budka, hotel pro hmyz, domeček pro ježky Když mluvčí NOKD Vladislav Sobol přestřihl v zahradě v novém pásku, došlo na vzdělávací projekt Kouzelná zahrada všemi smysly. Děti ji poznávaly skutečně (speciálním pexesem), čichem (bylinky, koření), chutí (voda čistá a slaná) i zrakem (zeleň, zatím prázdná bouda pro ježky). Na tomto poli spolupracuje školka s přírodovědeckou stanicí. uzi FOTO: Radek Lukša Foto: Bohuslav Krzyžanek Armaďáckou těžní věž umělecky ztvárnila i učitelka orlovského gymnázia Šárka Zwardońová. Plenéru se zúčastnila podruhé a téma ji rozhodně zaujalo. Ty šachty mají určitou výtvarnou krásu, dynamiku, která člověka oslovuje. Navíc se tady vytvořila perfektní parta lidí, které spojuje stejný zájem a zaujetí, přiznala pro Horníka. Lázeňským hostům vyrostlo pod okny i indiánské tábořiště. Aktuálně Poděkování dobrovolníkům FRÝDEK-MÍSTEK Dobrovolnické centrum humanitární organizace ADRA ve Frýdku-Místku oslavilo v květnu páté narozeniny. Aktivity tehdy začaly v místním domově pro seniory. Od května 2004 tam začalo za seniory docházet 16 dobrovolníků. Povídali si s nimi, doprovázeli je na vycházkách, pomáhali s psaním dopisů, četli nebo si zahráli nějakou společenskou hru. Od té doby se podobné programy rozšířily do 25 zařízení nejen ve Frýdku-Místku, ale také do okolních měst, uvádí ADRA v poděkování dobrovolníkům, které druhým rokem podporuje také Nadace OKD. Granty 2009 OSTRAVA Vyhodnocování letošního grantového kola vrcholí. Administrátoři již připravili kompletní soupisku všech podaných projektů a předali je členům grantových komisí. Jejich úkolem teď je přečíst stovky žádostí a odpovědně všechny záměry organizací vyhodnotit. O tom, které projekty Nadace OKD podpoří, rozhodne správní rada na začátku července. Nadační Bulletin OSTRAVA Chcete mít ty nejčerstvější zprávy z činnosti Nadace OKD? Nechcete propást žádnou grantovou uzávěrku? Zajímají vás aktuální informace o podpořených projektech nebo tipy na akce neziskových organizací, se kterými nadace spolupracuje? Objednejte si Bulletin! Svůj Bulletin vydává Nadace OKD už od loňského prosince, ale teprve od června je možné si ho objednat přímo na internetových stránkách cz. Po registraci vaší ové adresy vám zpravodaj každý měsíc přijde rovnou do vaší elektronické schránky, samozřejmě zdarma. Tábory pro děti Letní prázdniny se blíží a s nimi i doba dětských táborů plných dobrodružství a poznání. Jestli ještě pro své ratolesti nemáte vybraný ten správný pobyt, počkejte na příštího Horníka. Zveřejníme v něm velký přehled volných míst na táborech, které pořádají důvěryhodné a prověřené organizace z našeho regionu včetně základních rad, jak na tak mimořádnou akci dítě připravit a vybavit. Dřevěné automobily v Kouzelné zahradě obsypané dětmi ze školky ve Větrné ulici. vs

12 12 SPORT Čeští ragbisté 7 s skončili pátí Tým trenéra Brabce se chtěl dostat do semifinále, ale zůstal těsně před jeho branami OSTRAVA Čeští ragbisté v domácím prostředí dosáhli na páté místo v kvalifikačním turnaji Mistrovství Evropy v ragby o sedmi hráčích, ovšem na závěrečný turnaj se neprobojovali. Svěřenci trenéra Antonína Brabce obsadili v základní skupině až čtvrté místo, když o to třetí je připravil nešťastný závěr zápasu s Monakem, nad kterým vedli chvilku před koncem 14:7, ale soupeř ještě stihl vyrovnat. Tady se názorně projevila absence zkušeností. Náš mladý tým potřebuje sehrát více podobně těžkých zápasů, dodal Brabec poté, co jeho tým vyfasoval před zápasy o místo nebezpečnou Litvu. Další utkání však čeští ragbisté zvládli se ctí a herním výkonem rozhodně překvapili. Litvu a pak opět Monako porazili a skončili celkově pátí. Do hry na tyto dva zápasy zasáhl i Patrik Leroch, odchovanec havířovského ragby. Zápasy ve skupině jsem nehrál kvůli herní přípravě s klubem (Leroch hraje za Krakow pozn. aut.). Trenér mě po vzájemné dohodě povolal až na zápasy o umístění, vysvětlil Leroch. Právě on se v těchto utkáních stal tahounem týmu, který nakonec oba své soupeře zdolal. Naše umístění není špatné. Týmy, které sem přijely, nás velmi překvapily svou kvalitou. Byla vyšší, než jsme očekávali. Ono se třeba řekne Monako jenže ti hráči pravidelně nastupují Antonín Brabec ve francouzské lize, upozornil manažer národního týmu Michal Schlanger. Aby mohlo české sedmičkové ragby někam pokročit, je třeba mít větší podporu unie. Hráči se nám do sedmiček i kvůli malé podpoře ze strany unie zrovna nehrnou. Třeba před kvalifikací jsme měli jen jeden přípravný turnaj. Víc nám rozpočet nedovolil, přiblížil trenér Brabec největší rozdíly mezi českým sedmičkovým ragby a tím standardním evropským. Kluci odevzdali maximum, na co momentálně mají. Po výkonech, jaké předvedli, mohou odcházet ze hřiště se vztyčenou hlavou, uzavřel manažer Schlanger vystoupení české reprezentace. Kvalifikační turnaj se v Ostravě mohl uskutečnit i díky podpoře společnosti OKD. Podařil se nám mistrovský hattrick! Do třetice všeho dobrého svůj titul získali i mladší dorostenci karvinské házené KARVINÁ Dokonáno jest. Podobně jako v letech 2000 a 2006 se i na konci letošní sezony může házenkářský Baník OKD Karviná těšit ze zlatých medailí nejen v kategorii mužů a staršího dorostu, ale také mezi mladšími dorostenci. Mladí karvinští hráči potvrdili svou letošní suverenitu i na závěrečných přeborech o mistra republiky v Jičíně. Naše převaha byla zjevná již v základní části. Vyhráli jsme všech dvaadvacet utkání, drtivou většinu rozdílem třídy, nebo i dvou. Chlapci prokazovali individuální technickou vyspělost i kolektivní pojetí hry. Zejména rychlé protiútoky nám byly vlastní. Soupeře jsme často uběhali, chválil své svěřence trenér družstva Petr Laclavik. Tomu odjel na závěrečné přebory pomoci i šéftrenér karvinského Sportovního centra mládeže Jaroslav Hudeček. Staral jsem se o sledování soupeřů a vyhodnocování statistik. Petr měl na starost svůj tým, do toho jsem se mu nechtěl plést. Jsem rád, že jsem mohl touto cestou FOTO: Petr Jensen Český národní tým ragbistů o sedmi hráčích obsadil v Ostravě pěkné páté místo. přispět k úspěšnému výsledku. Kluci si titul za celý tenhle ročník určitě zasloužili, poblahopřál mladším dorostencům ke zlatým medailím Jaroslav Hudeček. Největším soupeřem karvinských nadějí byl v turnaji domácí Jičín. Situaci jsme ustáli. Stačila nám i remíza a také jsme ji uhráli. Družstvo se nepoložilo, prokázalo, že je psychicky odolné. Není jednoduché vyhrát Pořadí skupiny A: 1. Portugalsko, 2. Nizozemsko, 3. Monako, 4. Česko, 5. Belgie. Výsledky českého týmu: Portugalsko 21:52, Belgie 33:12, Nizozemsko 10:26, Monako 14:14. Pořadí skupiny B: 1. Španělsko, 2. Německo, 3. Litva, 4. Chorvatsko, 5. České naděje. Semifinále: Portugalsko Německo 33:5, Španělsko Nizozemsko 40:0 O místo: Monako Chorvatsko 35:14, Česko Litva 12:5 Finále: Portugalsko Španělsko 19:12 O 3. místo: Německo Nizozemsko 17:40 O 5. místo: Monako Česko 19:31 O 7. místo: Chorvatsko Litva 21:17 O 9. místo: Belgie České naděje 19:7 Pozn.: Tým českých nadějí nahradil v turnaji celek Ázerbájdžánu, který do Ostravy nepřijel kvůli chybějícím fi nancím. Je to doma! Mladší dorostenci Baníku OKD Karviná s mistrovským pohárem a trofejemi za individuální ocenění hráčů. všechny zápasy a do toho posledního jít s tím, že případný neúspěch zhatí celoroční úsilí, upozornil Laclavik. Poté poděkoval klubu i jeho partnerům za vytvořené podmínky, které mladým hráčům umožňují plynule postupovat ve výkonnostním růstu. Asi to v Karviné opravdu děláme lépe než ostatní, smál se po celkovém triumfu spokojený trenér Petr Laclavik. FOTO: Ivo Dudek ročník 39 l číslo 23 Karviná se loučila výhrou KARVINÁ Fotbalisté MFK OKD Karviná zakončili úspěšnou sezonu sobotním vítězstvím nad Hradcem Králové, ačkoliv v zápase nebyli výrazně lepším týmem. Karvinským fanouškům to však nevadilo a po zápase si připravili společně s hráči velkou děkovačku. Myslím, že právě pro fanoušky, pro lidi, ten fotbal děláme. Na jaře se nám podařilo udělat velkou bodovu sérii, z předposledního místa jsme se dostali do horní poloviny tabulky, a to je velký úspěch, podotkl trenér MFK OKD Leoš Kalvoda. Toho čeká v létě úkol udržet stávající kádr pohromadě, ovšem už nyní je jasné, že se to nepodaří tak docela. Slovenský záložník či obránce Ján Juska se již před utkáním s Hradcem rozloučil s fandy i s klubem, vrací se zpět do Zlatých Moravců. Do letní přípravy s Baníkem Ostrava se začlení Ondřej Ficek, kmenový hráč Baníku, jenž strávil rok na hostování v Karviné. Pokud o mě bude zájem v Karviné a neprosadím se do kádru Baníku, rád se vrátím. Sezona byla úspěšná, v kabině se vytvořila dobrá parta, takže vzpomínky na letošní sezonu budu mít jen příjemné, FOTO: Ivo Dudek podotkl šikovný záložník MFK OKD. K dalším změnám určitě ještě dojde. Pro fanoušky mám dobrou zprávu neustále pracujeme na zkvalitnění týmu, takže z klíčových hráčů neodejde nikdo, naopak se podařilo prodloužit ještě o rok hostování Radku Slončíkovi s následnou roční opcí, a hostování Staše s Pavlíkem se změnilo v přestup, potěšil karvinské fandy manažer klubu Petr Mašlej. Hodnocení sezony a další aktuality ze zákulisí si přečtete v dalším vydání Horníka. sem MFK OKD Karviná Hradec Králové 2:1 (0:1) Branky: 49. Látal, 82. Opic 31. Dvořák. Rozhodčí: Býma Žluté karty: Jursa Fischer, Voltr Diváci: 2133 Karviná: Kučera Jursa, Čeman, Hoffmann, Staš Ficek (85. Reichl), Slončík, Pavlík, Milosavljev (77. Tchami) Látal (67. Sourada), Opic. Trenér: Leoš Kalvoda O nábor byl mezi fotbalisty zájem Noví malí zájemci si mohli během náboru do družstev přípravek vyzkoušet fotbalová cvičení, jaká provádějí registrovaní fotbalisté. KARVINÁ Velký nábor fotbalového klubu MFK OKD Karviná, jenž proběhl minulý pátek na Městském stadionu v Karviné-Ráji, se setkal s hojnou účastí i příznivými ohlasy. Do družstev fotbalových přípravek se během pátečního odpoledne přihlásilo 50 nových dětí. Zájemci dorazili na trénink fotbalových přípravek, který probíhal pod vedením trenéra Michaela Klose, jemuž pomáhal Filip Raptopulos. Děti si zkoušely podobná cvičení jako naši malí hráči, s některými disciplínami jim pomáhali hráči našeho A mužstva dospělých, kteří se přišli na nábor podívat, podotkla marketingová ředitelka MFK OKD Jana Szonowská. Hervé Tchami, Vladan Milosavljev a Martin Opic byli těmi hráči, kteří si s dětmi kopali a ukazovali jim, co dělají dobře a co by mohly dělat lépe. Přihlášky do klubu byly pro nové zájemce slosovatelné, tři výherci si pak odnesli šály s emblémem klubu. Všechny děti, které podaly přihlášku, získaly certifikát o přijetí a malé občerstvení po vyčerpávajícím tréninku, dodala Szonowská. Karvinský klub sdružuje jen ve čtyřech družstvech mladší přípravky přes šedesátku dětí. Ještě více jich figuruje v přípravce starší. sem Ve výsledcích FOTBAL II. liga: MFK OKD Karviná Hradec Králové 2:1 Konečné pořadí: 1. Bohemians , 2. Čáslav 56, 3. Jihlava 51, 4. Ústí n. L. 49, 5. Dukla Praha 46, 6. Sokolov 43, 7. Opava 43, 8. MFK OKD Karviná 43, 9. Třinec 39, 10. Slovácko 39, 11. Sparta Praha B 38, 12. Most 37, 13. Hradec Králové 35, 14. Vítkovice 33, 15. HFK Olomouc 27, 16. Fulnek 9 Okresní přebor: Bohumín B MFK OKD Karviná B 1:2, Doubrava Těrlicko 1:0, Věřňovice Dolní Domaslavice 3:0, Horní Žukov B. Rychvald 2:2, Petrovice B Horní Bludovice 6:0, V. Bohumín Baník F. Orlová 2:5, Havířov B ČSAD Havířov 1:3, Sj Rychvald TJ Petřvald 1:1, Louky Sn Orlová 4:3 Co nás čeká SOBOTA (14.00): Turnaj borců, fotbalový turnaj partnerů MFK OKD Karviná (hřiště Bažantnice); (16.30): Sn Orlová Sj Rychvald, TJ Petřvald Havířov B, Baník F. Orlová Petrovice B, B. Rychvald Věřňovice, D. Domaslavice Těrlicko (vše okresní přebor mužů) NEDĚLE (16.30): Bohumín B Doubrava (hřiště Vrbice), MFK OKD Karviná B Louky (Městský stadion), ČSAD Havířov V. Bohumín, H. Bludovice H. Žukov (vše okresní přebor mužů) Chcete odlétat na dovolenou z Ostravy? Egypt, Sharm El Sheikh 11/12 dní od ,- Egypt, Hurghada 8/11/12 dní od 6 490,- Egypt lodí po Nilu s pobytem u moře 8/11/12 dní od ,- To nejlepší z Egypta s plavbou po Nilu a , Krásy jižního Španělska, putování Andalusií od ,- Turecká riviéra 8/11/12 dní od ,- Bulharsko 11/12 dní od 6 190,- ostrov Kos 11/12 dní od ,- ostrov Samos 11/12 dní od 8 990,- ostrov Rhodos 8/11/12 dní od 9 690,- Pak neváhejte a přijďte do ČEDOKU co nejrychleji a využijte báječné slevy ostrov Kréta 11/12 dní od ,- ostrov Zakynthos 11/12 dní od 8 690,- ostrov Lefkada 11/12 dní od ,- ostrov Korfu 11/12 dní od 8 390,- ostrov Kypr 11/12 dní od ,- Španělsko, Andalusie 11/12 dní od 9 990,- Španělsko, Costa Brava 11/12 dní od 4 990,- ostrov Mallorca 11/12 dní od ,- Tunisko 11/12 dní od 4 990,- Povinné příplatky letištní taxy a palivový příplatek: Egypt 4240,- Turecko 3840,- Bulharsko 3480,- Řecko 3740,- Kypr 4040,- Španělsko 3780,- Tunisko 3480,- CK Ostrava CK Karviná CK Frýdek-Místek Provozní doba: Ostrava: Po Pá: , So: ostatní CK: Po Pá: , So: /23-XII/09 HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ostatní spojení přes ústřednu: Grafika Robin Cais, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek; Registrace MK ČR E 18683; Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní železobetonové pažiny 4 Betonové výrobky pro výstavbu silnic 5 Betonové výrobky pro výstavbu kanalizace 7 Stavební prvky 8 Kontakt 9 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX

Více

Jsou Sedlčany bezbariérové?

Jsou Sedlčany bezbariérové? Jsou Sedlčany bezbariérové? Garant: Kateřina Štemberková členové expertní skupiny: 6.třída Mirek Hrbek Jiří Havel Jan Pokorný Tomáš Křížek 7.třída Jan Procházka Pavel Šimek Honza Kubánek 8.třída Jakub

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Rozšiřování těžby a dopady na realitní trh Michal Čejka, MBA Stavební fórum -8. 10. 2013

Rozšiřování těžby a dopady na realitní trh Michal Čejka, MBA Stavební fórum -8. 10. 2013 Rozšiřování těžby a dopady na realitní trh Michal Čejka, MBA Stavební fórum -8. 10. 2013 Kdo je Cepena, a.s., Ostrava? Společnost Cepena, a.s. (Centrum péče o náhradu škod) vznikla v roce 2007 a jedná

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Historický vývoj báňského záchranářství

Historický vývoj báňského záchranářství Historický vývoj báňského záchranářství srpen 2007 posta@hbzs-ov.cz Václav Pošta OKR Rok 1897 Nařízení číslo 692 ze 6. dubna 1897 C. k. báňské hejtmanství ve Vídni rozhodlo o : zřízení záchranné stanice

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7 Pravidla soutěže platná od 5. 2015 do 3 5. 2015. Strana 1 ze 7 Popis soutěže Marketingová soutěž KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa)

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) Tisková zpráva ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) V Praze dne 25.6.2015 Organizace HealthCare Institute si Vám ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos dovoluje předložit

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA. Květoslava Hrubá

SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA. Květoslava Hrubá SOUČASNÝ STAV A VÝVOJ REKULTIVAČNÍCH PRACÍ, REALIZOVANÝCH NA DIAMO, STÁTNÍ PODNIK ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ODRA OSTRAVA Květoslava Hrubá DIAMO, s.p. o.z. ODRA, Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava Vítkovice, e-mail:hruba@diamo.cz

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy TJ zdravotně postižených Nola z pověření České federace Spastic Handicap, o.s. a Oborová zdravotní pojišťovna pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 1. kolo II. ligy pro sportovce zdravotních tříd BC1,

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Kolejnice 4 Výhybky 5 Drobné kolejivo 6 Kolejový spojovací materiál 8 Pražce 9 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace založena v

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z

Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z Stejně jako v minulých letech i pro sezónu 2014 vyhlásil Český střelecký svaz pro střelce z předovek Českou střeleckou ligu ve sportovní střelbě z perkusních revolverů, perkusních, křesadlových a doutnákových

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Jak se žije v satelitech okolo

Jak se žije v satelitech okolo . Jak se žije v satelitech okolo Prahy. Skutečné příběhy pravých Sateliťanů - idnes.cz idnes.cz Jizdnirady.cz Rajce.net Alik.cz Reality Automodul.cz JobDNES.cz Jarmark.cz TOPkontakt.cz Klikniavolej.cz

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o.

Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Energetické sluţby se zárukou a Energy Performance Contracting Ing. Jaroslav MAROUŠEK, CSc. SEVEn Energy, s.r.o. Seminář BID, hotel Duo, Praha, 20. října 2011 1 Energetické sluţby: Zaručené úspory a metoda

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou

Na závod jsme se rozhodli, že budeme chytat prioritně na 7m vzdálenosti od břehu, na začátek jsme zde nakrmili 5 kalíšků krmení s hlínou a malou Bronzové Holandsko Jako před každým MS začala naše příprava sháněním informací o vodě, na které se bude chytat. Již tyto informace naznačovaly, že se bude jednat o těžké chytání, kdy bude složité chytit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15

IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Provozovatel: Program: Druh vysílání: Věc: AIDEM a.s. IČ 27695964 Zengrova 2693/2 61500 Brno 15 Brno TV Televizní vysílání prostřednictvím kabelových systémů Televizní vysílání prostřednictvím zvláštních

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

218. PRAŽSKÝ MANAŽERSKÝ KLUB

218. PRAŽSKÝ MANAŽERSKÝ KLUB 218. PRAŽSKÝ MANAŽERSKÝ KLUB MANAŽER ROKU 2013 A MINISTR FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A/ ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/ DATA O 218. PRAŽSKÉM AMANŽERSKÉM KLUBU: DATUM: 16. 10. 2014 ČAS: 18:00 21:00 ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ:

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Ostrava ---/--- SBS/34836/2012/OBÚ-05/30/464/Ing.Ka

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

za období 1.4.2006 31.3.2007

za období 1.4.2006 31.3.2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2006 31.3.2007 Vypracoval: Lucie Kružicová Podklady poskytl: Richard Smolík, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška, Ing. Michal Šlachta Datum: 20.7.2007 Strana 1 z 29 1

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

(PRO-PROTI-ZDRŽEL SE):

(PRO-PROTI-ZDRŽEL SE): Pořadí schůze: III / 1 Termín: 20.10.2007 Místo: Restaurace Záložna Přítomni: p.vlček, p. Dvořák p.berka, p.symerský, p. Kaňovský, p.novák, p.valouch, p.frýda p. Sojka, p.straka, p.horníček, p. Čížek,

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více