Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského"

Transkript

1 číslo 5 ročník 25 ZDARMA DEN DĚTÍ v sobotu od hodin v Ráji poutníků NOŽÍŘSKÉ SLAVNOSTI Nádvoří továrny Mikov od h. U Slovanského domu od hodin Mikulášovické pálení čarodějnic Poslední předmájový večer patří téměř všude k tradici takzvaného pálení čarodějnic. Stejně tomu bylo i na mnoha místech našeho města, a to již od dopoledních hodin. Právě před obědem si své čarodějnické rejdění odbyly děti v mateřské škole, tentokrát si dopoledne plné vypečených her užívaly ve svých třídách. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady, přesto nechyběla košťata a stylové převleky. Odpoledne se pak vydováděly i starší děti. Na zahradě restaurace Svatý Hubert proběhlo celé pásmo tradičních, ale i netradičních her a soutěží pro malé i velké účastníky. Zajímavé letos bylo malování obrázků spojené s tématikou této tradice. Sešlo se jich mnoho desítek a jeden byl vydařenější než druhý. Nejpovedenější výtvory jsou stále k vidění ve školní jídelně. Po zapálení vatry se pak účastníci dovádivého odpoledne vydali na svůj průvod napříč městem, aby mohli doputovat až k místu velké městské vatry. Po cestě se k desítkám aktérů postupně přidávali další a další až se celý průvod v čele s čarodějnicí dostal k připravené vatře na hřiště vedle Slovanského domu. Jako každoročně čarodějnici připravenou dětmi ze školní družiny umístili hasiči na vrchol hranice a oheň mohl vzplát. Děti dováděly, pekly buřty připravené turistickým oddílem mládeže na vedlejším ohništi a všichni společně čekali na vyvrcholení večera. Tím byl velkolepý ohňostroj, letos větší než obvykle a navíc s hudbou a odpalovaný elektronicky. Po skončení se rychle spěchalo domů a honem spát, aby všichni svěží mohli vyrazit na retro oslavy prvního máje. Kancelář senátora Ing. Zbyňka Linharta je pro veřejnost otevřena každé 2., 3. a 4. pondělí v měsíci, vždy od 14:00 do 16:30 hodin Adresa: Generála Svobody 1905, Varnsdorf SVOZY ODPADŮ DOMOVNÍ ODPAD týdenní - každé pondělí 14ti denní - pondělí 8.6. a kombinovaný pondělí 8.6. a měsíční - pondělí 1.6. BIO ODPAD středa 3.6. a Fotozprávy str. 5 Městská vatra byla jako každý rok připravena na hřišti u Slovanského domu. Retro první máj se opět vydařil Ráno se nikomu nevstávalo vůbec vesele a s chutí jako vždy ten první májový den. Obloha byla ponurá, tmavě šedá, vydatně pršelo, což by se dalo lidovým žargonem říci mnohem peprněji a nebyl ani malý náznak nějakého zlepšení. Přesto jako mávnutím kouzelného proutku přišlo. Z ničeho nic přestalo pršet, vykouklo sluníčko a obloha se rozjasnila do pěkného prvomájového dne. Vše to opět propuklo na seřadišti vozidel v dolních Mikulášovicích před penzionem Balnika, snad abychom byli styloví tak u Severky. Rozhodně bylo na co koukat, stroje staré, Opékaní buřtů na vedlejším ohništi patří již neodmyslitelně k mikulášovickým čarodějnicím ale i ty mladšího provedení rok co rok přibývají a v koloně lze spatřit opravdové rarity. Kolona se pozvolna vydala do středu města, aby se ukázala nadšeně přihlížejícím a povzbuzujícím divákům. Na náměstí se stroje otočily a už zamířily na odstavné parkoviště ke Slovanskému domu. Tam hrála stylová muzika, točilo se pivo, limo a jedly buřty u stánku. Odpoledne vystoupila skupina Nová škola a někteří odvážní řidiči se mohli pustit se svými stroji do zdolávání bahenního příkopu. Akce se povedla, kdo přišel, určitě se pobavil a odnesl si spoustu zážitků. PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM pondělí 8.6. a Pytle odkládejte na svozovou trasu včas, svoz probíhá už v dopoledních hodinách. Předseda Mopedostorpedos se svým historickým traktorem je nejdůležitějším hybatelem této akce. Letošní oslavy přijela podpořit také pracovní četa z Krásné Lípy v čele se senátorem Linhartem a starostou Kolářem.

2 strana 2 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Poděkování za pomoc při pořádání akce Dovolte mi touto cestou poděkovat za pomoc při uskutečnění akce 1. žehnání motocyklů a motorkářských akcí, které proběhlo v sobotu 16. května Poděkování je adresováno městu Mikulášovice za umožnění využít parkoviště na náměstí a zajištění provozu informačního střediska. Turistickému oddílu mládeže děkujeme za možnost využití veškerého technického materiálu (stoly, lavice, stany, atp.). Dík patří také panu Petru Holmanovi a jeho týmu, který zajistil pořadatelskou službu pro zdárný průběh celé akce. Děkujeme také paní Jiřině Trojanové za příspěvek v podobě cen do soutěží pro děti. Celá akce proběhla v dobré náladě, za pěkného slunného počasí a na mikulášovickém náměstí mohli účastníci obdivovat téměř na sto padesát nejrůznějších motorek. Fotografie z vydařené akce naleznete také na: motorkaru_-_mikulasovice_2015 Foto: Jiří Fišer Retro 1. máj 2015 Snad všichni přátelé Retro 1. máje v Mikulášovicích od rána rozháněli všechna mračna nad městem. Od časného rána lilo jako z konve. Byla úplná škoda vyvézt nazdobená vozítka z garáží. Ale snad, poručili jsme větru, dešti V hodin bylo nebe vymetené, sluníčko svítilo. Seřadiště u penzionu Balnika se plnilo. Průvod se vydal v čele se statným kirovcem, který letos akci ozdobil, na cestu krátce po poledni. Hlavní silnici lemovaly desítky občanů. Náhodou se k nám přidala i kolona smartů, která Mikulášovicemi projížděla. Po slavnostním křižování na náměstí se vozidla seřadila u Slovanského domu. Zde si mohli všichni prohlédnout skvosty, o které se jejich majitelé celý rok starají a právě 1. máje využívají na to, aby své mazlíčky vyvezli. Velkou atrakcí byla jízda bahnem. Leckterý traktorista si vyzkoušel svoji zručnost a nebylo mu ani líto, že bude mít plno práce s odbahněním stroje. Děti se potom mohly povozit na připraveném valníku. Odpoledne slovem provázel pan Míra Vajs a hudbou ho zpestřila kapela Nová škola. Svátek práce jsme oslavili společně i dobrým občerstvením a pivem z Křinického pivovaru. Kdo se chtěl přijít podívat, přišel a přijde rád i příště. Jsme rádi za každého, kdo se přišel pobavit a užít si volné odpoledne. Zvláštní poděkování patří účastníkům průvodu, kteří připravili svoji techniku a dobové oblečení. Za Mopedostorpedos Trojan Jiří Foto: Tomáš Fúsek Skvěle slovem a vtipem pobavil Miroslav Vajs, na snímku zpovídá starostku Trojanovou. Náměstí se zaplnilo nejrůznějšími stroji, každý mohl obdivovat motorky podle svého vkusu a přesvědčení. INFORMACE Rozpočet města 2015 Jak jsem uvedla v minulém čísle MN, závazný dokument města byl schválen Zastupitelstvem Rozpočet byl vyvěšen na úřední desce MÚ a na webu města. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši Kč. Vzhledem k tomu, že během roku dochází ke skutečnostem, které v době plánování výdajů rozpočtu nebyly známy, dochází proto i ke změnám v rozpočtu. Změny (rozpočtová opatření) jsou na základě těchto skutečností projednávány Finančním výborem a následně Zastupitelstvem města. Ke změnám a přesunům dochází během roku na straně příjmů i výdajů. Mimo jiné byly schváleny následující výdaje: Opravy pozemních komunikací ,- Vratka SVS půjčka na ČOV ,- Neinvestiční příspěvek MŠ ,- Neinvestiční příspěvek ZŠ ,- Kostel, kapličky (vč. povinného podílu k dotaci) ,- Koupaliště-celoroční opravy ,- Tělocvična vč.topení ,- Příspěvky organizacím ,- Bytové hospodářství ,- Nebytové hospodářství vč. spotřeby energií ,- Veřejné osvětlení spotřeba energie, opravy ,- Pohřebnictví-vč.oprav smuteční síně ,- Plynofikace sídliště ,- Komunální služby vč.mezd pracovníků a částky vyčleněné na projektové dokumentace ,- Svoz odpadů ,- Péče o zeleň vč. mezd pracovníků ,- Požární ochrana-energie, pomůcky, opravy budovy a techniky, PHM ,- Místní správa, Zastupitelstvo energie, mzdy, opravy, služby ,- Příjmy: daňové ,- nedaňové ,- kapitálové ,- dotace ,- Plán oprav komunikací bude předložen na jednání 4. ZMě. Ing. Miluše Trojanová - starostka ZÁZNAM Z DIÁŘE STAROSTKY kulatý stůl na téma opatrovnictví v Ústí nad Labem jednání starostů Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ) v Krásné Lípě výběrové řízení na pozici Asistenta prevence kriminality zasedání kulturní komise města jednání k návrhu nového územního plánu vyřizování záležitostí k poškozenému pomníku u nádraží věc vyšetřuje kriminální policie 1.5. Retro 1.máj 4.5. jednání s paní ředitelkou Místní akční skupiny Ing. Evou Hamplovou, projektovým manažerem MAS Ing. Martinem Kučerou a ředitelem spolku Následovníci Ignaze Röslera Mgr. Petrem Pánkem 5.5. svatební obřad 6.5. kontrola z Krajského úřadu na vyúčtování dotace Kč, které jsme získali z Fondu hejtmana na vybudování nové podlahy v tělocvičně. Kontrola neshledala nedostatky 7.5. besídka v MŠ ke Dni matek 9.5. Děčín Zámecké slavnosti veřejné setkání s občany, dlouhodobě není zájem o neformální poskytování informací Výbor pro národnostní menšiny náplň činnosti spolku, spolupráce s městem jednání o územním plánu se zástupci ORP Rumburk jednání s památkovým úřadem Rumburk p. Diviš sraz motorkářů, slavnostní svěcení motorek, agiliti kontrola Krajského úřadu nová služba Spolek Kolem dokola jednání se zástupci odboru dopravy KÚ ohledně možných změn v jízdním řádu, o dalším vývoji a o změnách budete informováni KRÁTKÉ ZPRÁVY - v sobotu byla znovu otevřena restaurace na Tanečnici, přivítá Vás milá obsluha a příjemné prostředí - v nejbližších týdnech bude probíhat oprava výtluků na hlavní silnici směrem od Brtníků v Mikulášovicích budou nově položeny 3 úseky nového asfaltového koberce: od č.p. 262 (Kolářovi - naproti Alatexu) 150 m od Mikova 250 m od č.p. 521 (Lerchovi) 150 m - stěžovali jsme si písemně na služby České pošty. V odpovědi jsme se dověděli, že je vše v pořádku. Celý dokument je zveřejněn na webu města, je také k dispozici u starostky. Prosím, zasílejte svoje postřehy a stížnosti na Česká pošta s.p., Jateční 436/7, Ústí nad Labem. Naše úřednice na poště jsou bezmocné. KALENDÁŘ AKCÍ Den dětí (v zahradě restaurace Ráj poutníků) Fotbalové utkání, Mikulášovice Chuderov 1.6. Dopravní akce MŠ Vítání občánků Mikulášovice Velký Šenov Mikulášovice Horní Podluží Nožířské slavnosti (nádvoří Mikov, u Slovanského domu) Zahradní slavnost MŠ Akce Step by Step - Ráj poutníků Další akce ve městě probíhají individuálně pod vedením jednotlivých subjektů, bohužel nemáme informace o jejich přesném datu, proto není možné je zařadit.

3 strana 3 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Informace mateřské školy Blíží se konec školního roku a jako každý rok proběhl v naší mateřské škole 11.května 2015 Zápis dětí na školní rok 2015/2016 spojený s Dnem otevřených dveří. Budoucích školáčků, kterých dorazilo celkem 24 společně s rodiči, plnili první úkoly, prohlédli si prostory naší mateřské školy, odcházeli často se slzičkami, že se zde chtěli zdržet déle.na nově příchozí děti se budeme těšit v září. K letošnímu zápisu dorazil také Honzík Jandus v doprovodu starších sourozenců Aleška a Adélky a samozřejmě rodičů, kteří vše sledovali z povzdálí. Cyklistický kurz Ve spolupráci se Schrödingerovým institutem a její Cyklistickou akademií Šluknovska (CAŠ) jsme uspořádali tento týden cyklistický kurz pro žáky z naší školní družiny. Kluci i děvčata si přivezli do školy svá kola a po skončení vyučování si na plácku za školou vyzkoušeli své cyklistické umění. Rozjížděli se, brzdili, jezdili přes překážky, projížděli brankami, zkrátka si zkoušeli různé cyklistické dovednosti. Ve čtvrtek se akce zúčastnili prvňáčci a v pátek druháčci. Spolupráce tím ale s CAŠ nekončí. Příští týden pokračuje akce pro třeťáky a čtvrťáky ze školní družiny. Do konce školního roku plánujeme připravit dopoledne s dopravní výchovou pro žáky ze 4. třídy. Mgr. Libuše Laláková Foto: Tomáš Fúsek Zajímavá akce plná soutěží a dovednostech překážek se dětem moc líbila. ŠKOLNÍ OKÉNKO Exkurze do Bíliny Ve čtvrtek 30. dubna se žáci 6., 8. a 9. třídy vypravili na naučný výlet do severočeského dolu Bílina a hnědouhelné elektrárny Ledvice. V ranních hodinách se všichni scházíme na náměstí a pěkným autobusem míříme směr Bílina. Při příjezdu už nás oslňuje velikost elektrárny, která patří mezi největší v ČR. Následně se rozdělujeme na dvě skupiny, jedna míří do elektrárny a druhá do dolu. Nejdříve musíme nastoupit do terénního auta, abychom se dostali k samotnému dolu. Po chvilce jízdy se nám nabízí úchvatný pohled na monumentální důl, kterému dominuje několik obřích rypadel. Podél nekonečných pásových dopravníků se dostáváme na vyvýšeninu, odkud se nám naskytne ještě úchvatnější pohled. Na tomto místě nám je podán zajímavý výklad o samotném dole, ale také o vzniku a využití hnědého uhlí. Poté se přesunujeme k jednomu z několika kolesových rypadel, které patří k dominantám dolu. Ještě si stihneme prohlédnout samotná ložiska hnědého uhlí a následně se vracíme zpět k elektrárně. Zde se vyměňujeme s druhou skupinou a jdeme do elektrárny, kde shlédneme film o vzniku hnědého uhlí. Také Kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím Naší škole se podařilo zajistit pro žáky druhého stupně týdenní konverzační kurz anglického jazyka s anglickým lektorem - rodilým mluvčím, který probíhal v prostorách naší školy a který zajistila agentura Talk Talk (www.talktalk.sk). Výuka probíhala 3 hodiny denně od pondělí do pátku. Zájemci byli rozděleni do dvou skupin podle úrovně znalosti anglického jazyka. První skupina měla výuku a 3. vyučovací hodinu každý den, druhá skupina navázala a učila se 4., 5. a 6. vyučovací hodinu. Obě skupiny tedy absolvovaly patnáctihodinový kurz. Na konci kurzu obdržel každý žák certifikát. Mgr. Libuše Laláková Uběhlo to hodně rychle Tento týden byl opravdu nabitý angličtinou. Někteří žáci druhého stupně se zúčastnili anglického kurzu s americkým lektorem Domenicem. Kurz trval týden od pondělí 10.5 do pátku Každý den na nás čekala nová zajímavá témata. Protože lektor neuměl vůbec česky, byli jsme nuceni používat pouze anglický jazyk. V pondělí jsme se seznamovali, ale protože to byl první den, docela jsme se styděli mluvit, abychom vše řekli správně a hlavně aby nám Domenic rozuměl. V úterý už vše bylo v pořádku, povídali jsme si a hráli hru na zvířata, kde byli 4 děti zvířata, jeden natáčel a další komentoval, co právě dělají. Ve středu jsme hráli hru Contact, která souvisela s rychlostí a hlavně s tím jak rychle dokážeme porozumět, ale největší úspěch měla Fashion show, kterou ocenili i kluci. Ve čtvrtek jsme procvičovali anglické minulé časy a kreslili jsme různé předměty. A v pátek? Pátek byl plný radosti. Hra s názvem Yes or Not byla velmi zábavná. Poté nám Domenic napsal na tabuli Teach me Czech. To znamenalo, že chce, abychom ho naučili základní české fráze. Musím uznat, že mu to i šlo. Poslední hodinu jsme věnovali rozdání certifikátů, focení s Domenicem a také takovému tomu poslednímu povídání. Myslím si, že se kurz všem líbil, mě tedy osobně ano. Domenic nám dodal odvahu mluvit cizím jazykem a obohatil naši slovní zásobu. Byl po celý týden velmi veselý, a proto nám bylo líto, si poslechneme výklad o výrobě energie, fungovaní elektrárny, ale také o historii elektrárny Ledvice. Po výkladu si prohlížíme interaktivní výstavu. V Bílině si ještě stihneme dát oběd v místní jídelně a vydáváme se na cestu zpátky domů. Exkurze se velmi vydařila a moc se nám líbila, protože všechno, co jsme viděli my, jen tak někdo neuvidí. Vojtěch Weihs, 9.tř. Foto: vlastní Pohled do obrovské jámy byl dech beroucí. že to tak rychle uteklo. Terezie Paťhová, 9. třída V týdnu od jedenáctého do patnáctého května probíhal na naší škole intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím, který se jmenoval Domenic Molinari a pocházel z USA. Kurzu se zúčastnili zájemci ze šesté, sedmé, osmé a deváté třídy, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Každá skupina měla kurz tři vyučovací hodiny denně. Kurz probíhal v přátelském duchu hlavně formou her, ve kterých jsme si procvičili naše znalosti z hodin anglického jazyka a naučili se i nová slovíčka a fráze, které jsou typické pro americkou angličtinu. Podle mého názoru největší přínos tohoto kurzu pro nás byl v tom, že jsme překonali stud a začali, i když to občas nebylo úplně správně, s lektorem mluvit anglicky. Výhodou, ale i nevýhodou bylo, že náš lektor neuměl vůbec česky, což znamenalo, že i ti, kteří angličtinu nemají moc v lásce, museli alespoň nějakou větu vytvořit. Každý z žáků na poslední hodině kurzu dostal certifikát o absolvování kurzu. Na kurzu jsme se hodně nasmáli, ale také, což je nejdůležitější, něco nového se naučili. I když na naší škole příští rok nebudu, rád bych, aby se kurz konal znovu, protože nikdo neumí anglicky lépe než rodilý mluvčí. Vojtěch Weihs, 9. Třída Foto: vlastní Společná fotografie účastníků kurzu spolu s lektorem.

4 strana 4 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Sto let města se blíží Na jednání kulturní komise se začal připravovat program na příští rok, kdy bude naše město slavit 100 let od svého povýšení do městského stavu. Mimo jiné vzešla myšlenka zapojit také spolky pracující v našem městě a tak se připravil základní seznam. Bezesporu se mohlo při diskuzích na nějaký spolek, klub, sdružení či aktivního jednotlivce zapomenout. Nebyl to vůbec žádný úmysl, a proto žádáme všechny ty, kteří se v seznamu nenaleznou, aby kontaktovali paní starostku Trojanovou nebo pana Fúska a do seznamu budou doplněni a spraveni o průběhu prvního seznamovacího jednání. Děkujeme za pochopení. Seznam spolků: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Tesák, Mopedostorpedos, Fotbalový klub, Volejbal, Kuželky, Step by Step, Tenis, Biatlon, Turistický oddíl mládeže, Pěvecký sbor, Spolek historiků, Chovatelský kroužek, Houbařský kroužek, Boxerský oddíl, Sbor pro občanské záležitosti, Skloluxus Machorková, Spolek Kolem dokola, Základní škola, Mateřská škola, školní jídelna, kroužek Šikovné ruce, penzion Balnika, restaurace Ráj poutníků, Výbor pro národnostní menšiny, Kulturní komise, Komise pro sport a volný čas. Uhelné sklady Chadima Mikulášovice u nádraží oznamujeme novou pracovní dobu PO PÁ hodin - objednávky přijímá paní Kumstátová v kanceláři váhy u nádraží - nabízíme ledvické uhlí ořech I., ořech II., kostka a německé brikety - rozvoz písků a štěrků vše za super ceny - nabízíme složení dopravníkovým pásem, rozvoz i menšího množství uhlí vozidlem Multicar - sobotní rozvoz Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel.: , , , Golfová akademie v Mikulášovicích zahajuje oficiálně svou činnost od K dispozici jsou: driving 230 m, chiping až 60 m s třemi bunkry a puting ve třech rovinách 450 m2. Dále je k dispozici hřiště pro SNAG (hravá forma golfu pro golfisty a výuková pro naprosté začátečníky). Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena: ,- Kč / kus dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!... Prodej se uskuteční: v sobotu 27. června 2015 Mikulášovice - u základní školy - v hod. Případné bližší informace PO - PÁ, hod. na tel.: , , Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Asistent prevence kriminality Po téměř půlročním snažení mají Mikulášovice svého šerifa, jehož úkolem je přinést na Divoký sever řád a pořádek. Do výběrového řízení se přihlásili celkem čtyři uchazeči, z nichž byl vybrán jako vhodný asistent prevence kriminality (APK) pan Ondřej Berki. Od začátku května se s ním můžete potkávat v různých zákoutích našeho města; pravidelně při ranní cestě dětí do školy, nepravidelně na sídlišti, koupališti, v parcích a na dalších místech, kde je potřeba dohled. Kdo vlastně je APK? Není to příslušník státní ani městské policie, naštěstí to není ani člen lidových milicí nebo důvěrník StB. Náplň jeho práce se skutečně podobá šerifovi. APK má dohlížet na pořádek ve městě a na dodržování platných právních předpisů, a jak už název funkce napovídá, důležité je předcházení případné trestné činnosti. Pokud APK uvidíte v družném hovoru se spoluobčany, vězte, že i to má v popisu práce. Komunikace hraje při prevenci kriminality velmi důležitou roli. Bohužel, APK není vybaven střelnými zbraněmi, musí tedy hledat jiná řešení problémů. S čím se vlastně můžete na svého šerifa obracet? Našemu APK můžete říci vše, co byste neváhali svěřit policistovi, strážníkovi či faráři. Příliš hlučná společnost před domem, pohyb podezřelých osob na sousedově zahradě, opilý Básník severu s lahváčem v ruce, užívání návykových látek, děti kouřící v parku naproti poště (ano, děti, víme, kam rády zaskočíte po škole), znečišťování veřejných prostranství, krádeže, neplechy v autobusových zastávkách Problémů je mnoho a pokud by na ně jeden šerif nestačil, je nejen ochoten, ale dokonce povinen přizvat na pomoc Policii ČR. Asi si říkáte, že na jednoho člověka je toho až příliš. Projekt APK je platný do konce roku a pokud se osvědčí, bude město žádat nejen o prodloužení na další kalendářní rok, ale také o další posilu. Přece jen se to ve dvou lépe táhne. PP

5 strana 5 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY FOTOZPRÁVY Nově vzniklý oddíl biatlonu už směle závodí, zatím sice na regionálních závodech, ale dětem to jde dobře. Mezi velmi talentované a perspektivní závodníky patří Adélka Švitorková na snímku při střelbě. Ve druhé polovině května jste mohli zaregistrovat u kaplí a křížků v našem městě shluk lidí. Farníci se účastnili každoroční Novény ke svatému Duchu. Zábavným odpolednem pro děti začaly letošní čarodějnice opět na zahradě u Svatého Huberta. Postavit májku nebývá vždy jednoduché, ustrážit jí bývá mnohem složitější. Jak dlouho bude stát ta mikulášovická na zahradě v Ráji poutníků? V mateřské škole proběhl čarodějnický rej ve třídách, stylové převleky a košťata nechyběly. Největším lákadlem hlavně pro chlapy a kluky byl obří Kirovec, v bahně se proháněl jako by o nic nešlo. Ráj poutníků kromě čarodějnické hranice postavil také májku, kterou poskytlo město. Ve státní svátek 8. května položila starostka města Ing. Miluše Trojanová květiny k pomníku druhé světové války před základní školou.

6 strana 6 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Květnové otevření lesa Jak to jaro krásně voní, petrklíče nám už zvoní. Zvířátka se v lese honí, hledají si partnera, ať je plná obora. Sluníčko les zahřívá, probouzí se krajina, jak se všechno zelená, je to zvířátek peřina. Ptáci krásně zpívají a po obloze křídly mávají Jaro je měsíc zázraků, a vše začne růst až do mraků. Ze spící zimy probudí vše živé, i lidé se startují tou zázračnou energií. Každý si rád do přírody vykročí a radostí poskočí. A tak lese náš, každý rok se nám otvíráš, nové houbové úlovky nám dáš, plné koše narovnáš. Dobroty si z nich navaříme, něco málo zavaříme a na zimu se připravíme a dobrého Šmaku se všichni zúčastníme. Za všechny prašivkáře napsala Štěpánková Pavla Houbaři informují Pálení čarodějnice u houbařů Stalo se již houbařskou tradicí, kdy se loučíme se zimou a s velkou nadějí na novou houbařskou sezonu, netrpělivě čekáme, kdo uloví první jarní plodnici. Jako obvykle byla práce rozdělená. Ženské osazenstvo dostalo za úkol vyrobit čarodějnici, která bude bez lítosti upálena na hranici. Chlapi se musí ohánět pilou a sekerou při jejím stavění. Občerstvení bylo zajištěno z vlastních zásob. Nastal čas a hranice vzplála. Nenašel se nikdo, kdo by chtěl čarodějnici zachránit a tak musela uhořet. Tato slavnostní chvíle nezůstala bez odezvy. Nastalo opékání buřtů a také se svlažovala vyprahlá houbařská hrdla. Účast členů byla dobrá, však také fotografií z této naší akce bylo přehršel. Při dobrém čarodějnickém potlachu čas rychle ubýval. Dočkali jsme se i ohňostroje, který pořádal Městský úřad. Na krajinu se snesla tma, oheň pomalu dohoříval a ten náš cech houbařů se pomalu vytrácel ke svým domovům. Za kroužek mykologie: Záveská Mirka Foto: vlastní Tradiční otvírání lesa symbolickým klíčem přilákalo téměř dvacítku houbařů. Jarní úklid na Dlouhé míli Poslední dubnová sobota byla určena k vyčištění příkopů podél silnice od kapličky Svaté Trojice směr Mikulášovice. Houbařům počasí přálo a tak se spolek pustil do díla. Na brigádu přišlo dostatek prašivkářů, kteří přiložili ruku k dílu. Sesbírané odpady se třídily do určených igelitových pytlů. Nejvíce starostí nám při této činnosti nadělaly pneumatiky. Nějaký dobrák, který miluje přírodu je vysypal na to nejnevhodnější místo, ale i s tímto jsme se dobře vypořádali. Houbařská chasa odvedla kus práce a zkrášlila kousek mikulášovického okolí. Za tuto vydařenou akci, všem členům, kteří měli odvahu a pomohli přírodě, Výbor kroužku děkuje. Za mykology: Záveská Mirka Foto: Václav Zeman Je až neskutečné, kolik odpadu se nasbírá v příkopech kolem silnice. Někteří neomalenci, jako každý rok, dokonce u silnice složili fůru pneumatik. Foto: Václav Zeman Také spolek místních houbařů pálil svojí čarodějnici. TIP NA VÝLET Tajemný hrad v Kamenici Pravděpodobně pro většinu z nás daleko tajemnější než tajemný hrad v Karpatech. Možná i proto, že jako ostatní jeho kolegové nevyčnívá ze své pozice do dálky ale skrývá se v lesním porostu, 530 metrů nad mořem, na Zámeckém vrchu mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem. Kamenický hrad byl zřejmě založen ve 13. století ale někteří historici připouštějí, že to mohlo být i o jedno až dvě století dříve. Jisté je, že v roce 1430 se stal majetkem pánů z Vartenberka, kterým sloužil pro ochranu Lužické obchodní stezky. Po jeho dostavění se z něj ale neradovali dlouho. Sami byli na vině, když uskutečňovali loupežné výpady do okolí a na svoje počínání dojeli. Lužická města se domluvila, vypravila vojsko, hrad dobyla a vyplenila. O mnoho let později r získali celé panství i s Kamenickým hradem jiní páni. Tentokrát ze Salhausenu. Nějaký čas byl okolo této výspy klid, který narušili až za třicetileté války v roce 1639 Švédi, kteří ho nejen pokořili ale i pobořili a z hlediska místních panovníků se tak postarali o jeho úplný konec. Takřka z popela zachránili alespoň jeho zbytky členové místního Okrašlovacího spolku v roce Dokonce část hradního paláce upravili jako chatu a vystavěli 16 metrů vysokou rozhlednu, která byla zpřístupněna r. 1910, stejně jako rytířský sál. Během obou světových válek ale objekt zase začal chátrat, a tak zanikla restaurace i dřevěná věž. Zub času hlodal i po válečných konfliktech. I v tomto případě narážíme na to, jaký přístup k památkám mělo naše slavné socialistické zřízení. K zachování toho co zbylo, byly učiněny první kroky po revoluci, v roce 1995 nadací pro obnovu Zámeckého vrchu. Na místě tak najdeme zpevněné obvodové zdi a opravenou zastřešenou rozhlednu. Na Zámecký vrch a potažmo Kamenický hrad, se dostaneme z České Kamenice nebo z Kamenického Šenova po zelené turistické značce. Na kamenickou variantu můžeme navázat kousek nad obchodním střediskem Lidl a když se odvážíme ve stoupání autem zdolat i příkrou louku, dostaneme se až na úpatí vyhlédnutého kopce. Výstup je turistickou hantýrkou řečeno, středně náročný, a cíl od města vzdálený přibližně 5 kilometrů. Měli bychom vás upozornit ještě na to, že zatímco v Karpatech nahání místním hrůzu hrabě Drákula, na Kamenickém hradě straší mrazivý přízrak, kterým je zámecký sedlák s bílou tváří. Komu se zjeví, toho postihne neštěstí. Možná vás ale uklidní informace, že výše jmenované strašidlo už delší dobu nebylo spatřeno. Petr Horák Foto: Petr Horák Tajemný hrad v Kamenici přímo láká k návštěvě.

7 strana 7 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY HISTORIE Ignaz Rösler ( ) Nožířské řemeslo má v Mikulášovicích dlouhou tradici sahající minimálně do 17. století. Mužem, který jej rozvinul a který položil základy nožířského průmyslu v Mikulášovicích, byl Ignaz Rösler. A právě v letošním roce oslavíme výročí 250 let od jeho narození. Ignaz Rösler se narodil 1. srpna 1765 v domku čp. 75 v horních Mikulášovicích (stával v místech dnešní čerpací stanice). Základního vzdělání se mu dostalo v německém městě Sebnitz, poté odešel do dolnolužického Altdöbernu, kde se po vzoru svých předků vyučil u kupce Jäkela kupcem (jeho děd Christof Rösler provozoval v Mikulášovicích od konce 17. století obchod s nožířskými polotovary). Po návratu do rodného města zůstal Ignaz Rösler věrný svému řemeslu; obchodoval s různým zbožím nejen v Mikulášovicích, ale také ve Vídni. Zlomový bod v jeho životě přišel roku 1794, kdy se začal věnovat broušení nožů a skalpelů. Začátky byly poněkud těžké, protože Rösler měl s nožířským řemeslem jen málo zkušeností. Musel proto zaměstnat zkušené brusiče. I přes počáteční obtíže se jeho výrobky dobře prodávaly, mohl proto rozšířit výrobu. Roku 1795 přesídlil do vodního mlýna v Leopoldce, kvůli výkyvům stavu vody zakoupil o tři roky později dům čp. 83 ve Vilémově. Ten měl samostatný náhon a Rösler v něm vybudoval dvoupatrovou brusičskou dílnu. Přestože ne všechny jeho podnikatelské kroky byly úspěšné (kupříkladu špatné investice do strojního vybavení), podnik se slibně vyvíjel. Rösler ani v této době neopustil zcela své původní povolání; obchodoval s různorodým zbožím, především s textilními výrobky, lihovinami, zemědělskými plodinami a dalšími. Od konce 18. století vlastnil spolu se společníkem Jacobem Liesnerem v domě čp. 442 v Mikulášovicích továrnu na hedvábné stuhy. Vilémovská brusírna přestala s rozvojem výroby brzy postačovat. Rösler vykoupil od svého společníka podíl ve stuhárně a přesunul sem svou dílnu. Zároveň určil jako svého nástupce synovce Josefa Emanuela Fischera ( ), protože oba jeho potomci se nedožili dospělosti. O vzestupu Röslerovy továrny svědčí i to, že si mohl v době napoleonských válek dovolit financovat výdaje na setninu 5. zeměbraneckého pluku z vlastních prostředků (od roku 1809 byl jejím velitelem v hodnosti nadporučíka). Továrna se od roku 1811 jmenovala C. k. privátní továrna na jemné ocelové zboží a výrobu hlaviček k dýmkám a zaměstnávala již necelou stovku zaměstnanců. Jak název napovídá, kromě kvalitních nožů a tzv. norimberského zboží (pilníky, brousky, kosy apod.) vyráběla také hlavičky k dýmkám a sáčky na tabák. Podnik, přejmenovaný později na Továrnu na ocelové a norimberské zboží, vybudoval pobočné závody v Brně a ve Vídni. Ignaz Rösler si nadělil ke svým padesátým narozeninám odchod do penze. Napoleonské války skončily, počet zaměstnanců se téměř zdvojnásobil, hlavní otěže podnikání proto mohl s klidným svědomím předat svým čtyřem synovcům. Hlavní slovo měl již zmiňovaný Josef Emanuel Fischer, Rösler si přitom ponechal právo spolurozhodovat. Ostatně, na jeho popud byl starý tovární dům (čp. 442) přestavěn v letech na reprezentativní empírovou tovární budovu, roku 1820 byla vybudována nová brusírna (čp. 1102). Zámeček nese dodnes v portálu iniciály IR. Nejvyššího ocenění se dočkal Ignaz Rösler v době největšího rozmachu své továrny (ta zaměstnávala již dvě stovky nožířů). V roce 1819 byl spolu se svou manželkou Elizabeth povýšen do šlechtického stavu a obdržel přídomek Edler von Ehrenstahl (šlechtic z Čestné oceli). Poslední roky Röslerova života nepříznivě ovlivnilo zhoršující se zdraví. Po operaci ucha a pozdější prodělané mrtvici na tom nebyl po duševní stránce zrovna nejlépe. Ignaz Rösler zemřel 12. února 1837 ve věku 71 let ve svém rodném městě. Pochován byl se všemi poctami na kostelním hřbitově, kde se na stěně boční kaple dodnes zachoval honosný náhrobek nesoucí jeho jméno. Text zpracoval a reprodukci dodal Mgr. Petr Pánek Osobnosti Českosaského Švýcarska z historického pohledu. O tom, jaký je život v drsném ale jinak také tak krásném kraji jako je oblast okolo Českosaského Švýcarska víme své i my. V minulosti ho tady ale prožívalo i několik významných osobností, které za sebou v historii této obdivuhodné části země zanechali výraznou stopu. Připomeňme si ta nejznámější jména, jejich osudy, přínos a odkaz dalším generacím. SEBASTIAN KNEIPP 1821 až 1897 Kněz a léčitel, který proslavil Bad Schandau, neboli lázně Žandov, které vyrostly na místě léčivého pramene. Jeho léčebné metody spočívají v koupeli v ledové vodě, brouzdáním se naboso v ranní rose, v pravidelném otužování. Pro porovnání si připomeňme, že u nás tuto metodu objevil a používal Vincenc Priessnitz. Při výletech na německé straně na několika místech narazíte na nově vybudované bazénky se studenou pramenitou vodou, kde si proces oživení krevního oběhu můžete vyzkoušet na vlastním těle. Jedny podobné minilázně jsou součástí oddechového parku hned za hranicemi přechodu v Sebnitz. I když jsou dnes na tomto principu založeny i léčebné procesy v některých lázních, v době kdy tuto metodu začal páter Kneip propagovat, byla študovanými vědci a lékaři tvrdě odsuzována. ADRIAN ZINNG Švýcarský malíř, který se mimo jiné podílel na rekonstrukci drážďanské galerie v 80. letech 18. století. Byl to on, kdo pro ostatní svět ale i pro místí objevil a zachytil krásy Českosaského Švýcarska spolu se svým souputníkem Antonem Grafem. Na rozdíl od něj byl ve své tvorbě hlavně krajinářem. Na jeho plátna je stejně procítěný pohled jako třeba na dnešní umělecké fotografie. ANTON GRAFF 1736 až 1813 Rovněž rodilý Švýcar, ale na rozdíl od svého přítele Zinnga byl z větší části malířem portrétním a také rytcem. Oba byli ovlivněni zdejší přírodou natolik, že se po nějakém čase pobytu u nás vyjádřili v tom smyslu, že právě zde objevili to pravé Švýcarsko a domů se již nevrátí. Byli to oni, kdo dal tomuto kraji ten příznačný název. Na společných toulkách pořizovali kresby, na kterých podle jejich vyjádření zachycovali krajinu do té doby bohem zapomenutou a divou zvěří osídlenou, zvěstmi opředenou a loupežníky se hemžící. Jejich díla propagovala Českosaské Švýcarsko a náš kraj i daleko za jeho hranicemi. CASPAR DAVID FRIEDRICH 1774 až1840 Byl dalším vyhlášeným malířem v oblasti pískovcového království. Tento německý romantik zachycoval ve své tvorbě nejen známá a zajímavá místa Českosaského Švýcarska ale často zabrousil za náměty trochu hlouběji do našich končin a tak můžeme dodnes obdivovat jeho dílka od Sněžky, Milešovky nebo Teplic. MICHAL BAKUNIN 1814 až1876 Nebyl umělcem, zachycujícím oku lahodící krajinu pískovců. Zdržoval se v našich končinách úplně z jiných důvodů. Do povědomí se dostal jako známý ruský revolucionář a anarchista vystupující třeba proti Marxovi. Účastník revoluce v roce 1848 byl pro své smyšlení a činy prominentním vězněm v pevnosti Kónigstein (1849) HENRI GIRAUD 1879 až 1949 Kolosální a nikdy nedobitý Kónigstein sloužil jako vězení v mnoha érách. Připomeňme si ještě jednoho významného basmana této pevnosti v sousedství Bad Schandau. V čase II. světové války obýval jednu z cel francouzský hrdina, generál Henri Giraud. V té době byl na Kónigsteinu speciální internační tábor pro nejvýznamnější německé vězně. I když byl mimořádně zajištěn a střežen, generálovi Giraudovi se odtud podařilo uprchnout. Později byl zásadním soupeřem de Gaulla na post prezidenta Francie. RICHARD WAGNER 1813 až 1883 Pro nás asi z místních nejznámější osobnost. Zvláště milovníci vážné hudby vědí, že jde o slavného, a jak jinak než romantického německého hudebního skladatele. Mezi jeho nejznámější opery patří Tristan a Izolda, Parsifal nebo Lohengrin, kterou prý složil přímo v centru jemu tak oblíbeného kraje. Na jeho počest bylo v okolí postaveno několik památníků z nichž nejvíc zaujme jeho nadživotní bronzová socha poblíž městečka Lohmen, v dohledu od skalního masivu Bastei. Zajímavostí z jeho životopisu je bulvární zjištění, že jeho snacha Winifred Marjorie Wagner byla dlouholetou osobní přítelkyní Hitlera. KAREL MAY 1842 až 1912 Spisovatel, modla pro kluky mnoha generací, známý jako duchovní otec Vinetoua a Old Shaterheanda. V pokročilejším věku žil u Drážďan v Radebeulu, v domě, který pojmenoval příznačně Villa Shaterheand. I on tvořil pod vlivem scenérií Českosaského Švýcarska. Jeho podrobnější profil vám nabídneme v jednom z dalších čísel mikulášovického měsíčníku spolu s tipem na nezapomenutelný výlet. V místě jeho působení a bydliště totiž bylo otevřeno muzeum Karla Maye, které je každoročně hojně navštěvováno a jsou zde konány akce spojené se životem jeho románových hrdinů. HANS CHRISTIAN ANDERSEN 1805 až 1875 Neméně známá spisovatelská ikona zaměřená svým dílem hlavně na malé čtenáře. Kdo by neznal jeho slavné pohádky jako je Sněhová královna, Statečný cínový vojáček, Malá mořská víla nebo Císařovy nové šaty. Třebaže se narodil a žil v Dánsku, Českosaské Švýcarsko mu učarovalo a velice často jezdil na toulky jeho přírodou, která mu byla inspirací pro jeho nezapomenutelné příběhy, které si četli a dodnes čtou kluci a holky na celém světě. HERMANN KRONE 1827 až 1916 Bezesporu z historického pohledu nejslavnější fotograf Českosaského Švýcarska, který poprvé své fotografie presentoval v roce Tehdy představená série snímků nesla název Labské pískovce. Na jeho častých výpravách krajem nám tak blízkým, jej vždy doprovázelo několik nosičů, kteří mu nosili nejen těžký fotoaparát s velkým stativem, ale také chemikálie a konve s vodou aby v improvizované fotokomoře hned na místě svoje snímky vyvolal. Hermann Krone je autorem asi nejstarší upomínkové fotografie u nás. Zvěčnil na ní svou snoubenku Clementine s bratrem Heinrichem a matkou v hostinci pod Pravčickou bránou v září roku I v dnešní pokročilé době se po pěšinách a stezkách mezi nádhernými pískovcovými útvary pohybuje celá řada skvělých nadšenců, kteří už sice v jiných podmínkách, ale se stejným zaujetím zachycují krásu našeho Českosaského Švýcarska. U nás se v mnoha publikacích a propagačních materiálech nejčastěji setkáváme s nádhernými fotografiemi pánů Václava Sojky a Zdeňka Patzelta. Abychom nechodili tak daleko, tak velice zajímavě a kvalitně se přes objektiv dovede podívat i náš dvorní fotograf Tomáš Fúsek. Ve filmografii za shlédnutí bezesporu stojí i dokumentární film od režiséra Suchánka, který je za podpory plastického zvuku a komentáře herců Vladimíra Dlouhého a Františka Němce promítán v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, nebo podobný dokument nabízený na oplátku v Domě Saského Švýcarska v Bad Schandau. Závěrem nutno dodat, že nejen to naše Švýcarsko je opěvovanou perlou přírody. To samé si určitě myslí i v dalším německém, tentokrát Meklenburském Švýcarsku, ve francouzském Normandském Švýcarsku nebo taky v Lucemburském Švýcarsku. Text zpracoval a reprodukci dodal Petr Horák

8 strana 8 MIKULÁŠOVICKÉ NOVINY Mikulášovice jsou v Českém poháru TZ vidět Za poslední roky se sice Mikulášovice pravidelně objevují na předních místech v soutěžích Českého poháru jednotlivců, ale na nejpřednější pozice v týmové soutěži si zatím sáhnout nedokázaly. Není to však vinou horších výsledků, do soutěže týmů se započítává pět nejlepších závodníků v daném závodě a kategorii to bohužel až doposud nebylo možné. Generační výměna ještě nějaký čas potrvá, ale už nyní máme tolik kvalitních běžců, že můžeme směle pomýšlet na elitní desítku. Prozatím nám úplně chybí obsazení dorosteneckých kategorií. Máme skvělou líheň nejmladšího žactva a slušně si vedeme také v kategoriích žen a mužů. Mikulášovičtí závodníci absolvovali již dva závody Českého poháru a celkem přivezli čtyři medaile z toho dvě zlaté a po jedné stříbrné a bronzové. Další závod započítávaný do celostátního žebříčku se běží v závěru května v Kralupech nad Vltavou a Mistrovství ČR v polovině června v Českém Brodě. Oddíl děkuje všem, kteří podporují naší přípravu i samotnou účast v soutěžích. Je to pro nás zavazující a věříme, že výsledkově dosáhneme na nejvyšší možné mety, kterými jsou nominace do reprezentace České republiky. Mikulášovický fotbal Začátek jarní sezony se nesl v duchu záchrany 1. B třídy pro Mikulášovice, těsně před uzávěrkou se však už našim klukům tolik nedařilo a klíčové zápasy prohráli. Přesto se budou snažit až do posledního zápasu odejít ze hřiště se vztyčenou hlavou. Nejmladší žák Daniel Kreibich si na druhém závodě Českého poháru vybojoval bronzovou medaili a v průběžném pořadí ČP se posunul na čtvrté místo. Výsledky našich závodníků v Českém poháru 2015 Kategorie / jméno Uherské Hradiště Bohumín průběžné pořadí v žebříčku ČP Nejmladší žákyně: Natálie Mocíková místo 25. místo Barbora Trojanová 6. místo 15. místo 10. místo Renáta Charvátová místo 20. místo Nejmladší žáci: Daniel Kreibich 6. místo 3. místo 4. místo Lukáš Machorek 12. místo 21. místo 14. místo Ondřej Fúsek 26. místo 17. místo 24. místo Mladší žákyně: Eliška Šimková 10. místo 13. místo 12. místo Andrea Fúsková 4. místo 5. místo 4. místo Ženy A: Michaela Kreibichová 7. místo 7. místo 5. místo Muži A: Zdeněk Plešinger 11. místo 12. místo 10. místo Petr Kalousek 20. místo 17. místo 17. místo Tomáš Levan 2. místo 4. místo 3. místo Ženy B: Květa Fúsková 7. místo 6. místo 5. místo Pavlína Trojanová místo 18. místo Eva Mocíková 10. místo 7. místo 7. místo Muži B: Tomáš Fúsek 1. místo 1. místo 1. místo Josef Petr 6. místo 8. místo 8. místo Rozpis utkání mikulášovického fotbalu 1.B třída dospělých SO h. Mikulášovice Chuderov SO h. Oldřichov Mikulášovice NE h. Mikulášovice Velký Šenov NE h. Mikulášovice Horní Podluží Bronz z Mistrovství Čech pro Mikulášovice V neděli 3. května 2015 jsme se zúčastnili Mistrovství Čech tanečních formací v Tenisové hale v Průhonicích. Naše juniorská kategorie získala s formací Fashion for you krásné třetí místo a bronzové medaile. Atmosféra soutěže byla jako každý rok úžasná a my jsme si to krásně užili. Po uzávěrce novin, v neděli proběhne Mistrovství České republiky, tak nám, prosím, držte pěsti. Tímto bych chtěla moc poděkovat našim skvělým tatínkům, kteří se nám na každé soutěži postarají o přípravu rekvizit. Katka TŠ Step by Step Foto: vlastní Sestava našich juniorek získala bronzové medaile na MČR tanečních formací v Průhonicích. Vydavatel - Město Mikulášovice, adresa redakce - MěÚ Mikulášovice, Mikulášovice 1007, tel.: , IČ: , MK ČR E 10958, redakční rada - Ing. Miluše Trojanová, Tomáš Fúsek, Jana Doutnáčová, Mgr. Roman Klinger, Ing. Bc. Emil Bláha, sazba a neoznačené fotografie - Tomáš Fúsek, grafické zpracování a tisk - TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o., Kyjovská 63, vychází 1x měsíčně, uzávěrka je vždy 15. v měsíci

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Akční vánoční ceny publikací

Akční vánoční ceny publikací Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko Křinické náměstí 1161/10 Krásná Lípa Tel: 412 383 413 http://obchod.ceskesvycarsko.cz/cs/eshop 170 Kč 259 Kč 150 Kč Akční vánoční ceny publikací V informačním

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje!

Informace. Programy a akce září 2010. České Švýcarsko a Šluknovsko na podzim Podzimní reklamní kampaň startuje! PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz 16 / 2010 Z téměř každého stavení je slyšet vrčení kolovrátku a harašení skacích strojků, provázené klapotem tkalcovského

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli.

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny utekly jako voda. Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Nebudeme se vracet ke všem červnových akcím, byly

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum OUTDOOR PROGRAMY Klienti mají za úkol vyřešit to, jak překonat lanové překážky před nimi. Vhodné pro kolektivy (zejména pro akce typu teambuilding). Místo: okolí Hotelu DUO Poznámka: cena je uvedena orientační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více