Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 09/01

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 09/01"

Transkript

1 deskové výměníky tepla Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav 09/01

2 Upozornění Před montáží a uvedením do provozu si přečtěte pečlivě tyto pokyny. Nároky ze záruky odpadají, pokud nejsou dodrženy montážní, provozní a servisní předpisy. Při dodání, prosíme, zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo nechybí některé díly a je dodávka kompletní. Tyto nedostatky zaznamenejte do příslušných spedičních dokladů a neprodleně nám oznamte. Pájené výměníky mají ostré hrany, proto buďte při manipulaci s nimi opatrní. rhc 15 rhc 40 rhc 60 2 rlc, rhc 85 rhc 150 rhc 200 rhc 300

3 Popis deskových výměníků Pájené deskové výměníky reflex se skládají z lisovaných desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch). Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníků. Desky jsou vzájemně spojeny měděnou nebo niklovou pájkou speciální metodou pájení ve vakuové peci. Při sestavování se každá deska pootočí ve své rovině o 180, čímž se vytvoří dva vzájemně oddělené kanálky. Materiál Desky: nerezová ocel Pájka: měď 99,9% Provozní podmínky Max. pracovní tlak: 30 popř. až 40 barů Max.pracovní teplota 195 C Prosíme, řiďte se údaji na výrobním štítku výměníku! Výměníky reflex jsou dimenzovány dle TRB a pravidel AD a byly podrobeny zkoušce konstrukčního vzorku úřadem TUV Bavorsko /Sasko podle předpisů pro tlakové nádoby. Každý výrobek se přejímá v závodě a získává osvědčení podle TRB 521/522 o řádném zhotovení a tlakové zkoušce. Úřední přejímka zařízení v souladu s předpisy pro tlakové nádoby není nutná. Výroba se uskutečňuje podle normy DIN EN Poloha při montáži Pájené deskové výměníky reflex mají být instalovány tak, aby byl k dispozici dostatečný prostor pro zajištění údržby. Montážní poloha musí být zvolena tak, aby bylo možné výměník odvzdušnit a vyprázdnit.u použití v tepelné technice je nejúčinnější svislá poloha. Všechny ostatní montážní polohy mohou způsobit snížení výkonu.využití v chladírenské technice, jako jsou výparníky nebo kondenzátory, vyžaduje vždy svislou montážní polohu. Výměníky tepla nemontovat nikdy s přípojkami dole. Doporučuje se výměníky upevnit na konzole. Upevnění pouze na připojení není dostatečné. Nepřekračovat maximální síly a momenty připojení. Doporučená montážní poloha: vertikální poloha 3 Vertikální poloha modrý/červený bod

4 Typ připojení T F Mb Mv rlc, rhc (kn) (kn) (Nm) (Nm) 15 1/2" 1, , 60 1" 2, ,150,200 2"(DN50*),2 1 /2"(DN60*) 11, * varianta s přírubami Připojení k potrubní síti modrý/červený bod Nejúčinnější přenos tepla se uskuteční, když primární a sekundární médium budou zapojeny v protiproudu. Červená nálepka na přední straně při využití ve vytápění označuje stranu primáru. Modrá nálepka u chladírenských aplikací označuje stranu chladiva. Pozor! Potrubí musí být uloženo tak, aby ani chvění, kroucení, rázy nebo pulzace nebyly přenášeny na výměník. Výzkumy finského ústavu pro dálkové vytápění ukázaly, že životnost výměníků se značně snižuje při instalaci špatné nebo nedostatečné regulační techniky. 4 Uvádíme některé faktory, které nepříznivě ovlivňují životnost: Předimenzované regulační ventily Regulační ventily špatné jakosti Nedostatečné seřízení regulátorů Nadměrné kolísání tlaku Nesprávné umístění měřících čidel Upozornění: U nových a rekonstruovaných zařízení propláchněte před montáží výměníku potrubní systém. Aby se zabránilo mechanickému znečištění, musí se na ech do výměníku instalovat filtry (velikost ok cca 0,8 mm). Nečistoty mohou ve výměníku způsobit a u některých aplikací i ucpání výměníku. Vytápění Kondenzátor Výparník Primár Sekundár chladivo Primár Sekundár chladivo Primár Sekundár červený bod modrý bod modrý bod chladivo chladivo Příklad: longtherm jako výměník tepla strana primáru strana sekundáru expanzní nádoba

5 Pájená připojení Očistit, odmastit a vyleštit povrch přípojky a měděné trubky. Odstraňte oxidy a naneste tavidlo. Aby se zabránilo oxidaci, musí se výměník uvnitř chránit dusíkem. Plamenem nemiřte směrem k výměníku, pájet při max. teplotě 650 C. Letovací materiál: 45% 55% stříbrná pájka. Na ochranu výměníku před přehřátím použijte mokrou látku(hadr). Při pájení držte trubku v zajištěné poloze. Pozor! Zahřátí na příliš vysokou teplotu může způsobit tavení mědi a tím zničení výměníku. Svařovaná připojení: Svařovat metodou TIG nebo MIG (TIG = svařování Wolfram.elektrodou v atmosf. inertních plynů) (MIG = svařování tavnou elektrodou v atmosf. inertních plynů) Aby se zabránilo oxidaci, musí se výměník uvnitř chránit dusíkem. Závitová připojení: Instalujte výměník a potom připojte potrubí k výměníku závitovými přípojkami Příklad pájeného připojení: Upozornění: Výměníky tepla nesmějí, při pájení, vykazovat náběhovou barvu tmavší než slámově žlutou, jinak hrozí nebezpečí koroze. Na připojení nepůsobit velkými silami a momenty. Uvedení do provozu 5 Před uvedením do provozu se musí zkontrolovat, zda nejsou překročeny provozní parametry uvedené na typovém štítku. Zkontrolujte dotažení závitových spojů. Čerpadla která napájejí výměník, musí být vybavena uzavíracími ventily. Čerpadla, která dávají tlak vyšší než je uvedeno pro dané zařízení, je nutno montovat s pojistnými ventily. Čerpadla nesmějí nasávat vzduch, aby nedocházelo k provozním poruchám následkem vodních rázů. Aby se zabránilo tlakovým rázům, musí se čerpadla spouštět při uzavřených ventilech. Ventily u a zpátečky otevírat, pokud možno, současně a pomalu až do dosažení pracovní teploty. Tlakovým rázům je nutno zabránit. Během plnění se musí systém odvzdušňovat,odvzdušňovacími ventily umístěnými na potrubí. Nedostatečně odvzdušněný výměník nedosahuje plného výkonu, protože není k dispozici celá výhřevná plocha. Zbytkový vzduch zvyšuje nebezpečí koroze. Odstavení se musí provádět na obou stranách (primár/sekundár) současně a pomalu. Není-li to možné, musí se teplá strana odstavit jako první. Při delším odstavení z provozu se musí výměník vyprázdnit a vyčistit. Toto platí zejména při nebezpečí mrazů, u agresivních médií a u médií se sklonem k tvorbě biologických usazenin.

6 Tepelná izolace z tvrzené PUR pěny Izolace z tvrdé PUR pěny se skládá ze dvou skořepin, které jsou spojeny dvěma upevňovacími sponami. Montáž izolace se provede po připojení výměníku na potrubí. Max. teplota pro dlouhodobou odolnost izolace je 135 C. Difuzní izolace v chladírenství 6 Izolace odolné difuzi jsou zhotoveny ze syntetického kaučuku na bázi NBR s uzavřenými póry o tlouštce mm. Dlouhodobá odolnost izolace proti teplu je zaručena při max. teplotě 105 C. Všechny části jsou zhotoveny na míru pro příslušný výměník a opatřeny slepovací vrstvou. Výměník izolujte teprve po dokončení všech pájecích nebo svařovacích prací a po ochlazení zařízení. Prověřte zda se dodaná izolace shoduje s typem výměníku. Uchopte přední víko (1) a odstraňte bílou folii z lepící vrstvy. Žlutá lepící folie nesmí být prozatím odstraněna! Nalepte přední víko na přední desku výměníku. Nalepte zadní víko (2) na zadní desku výměníku, po odstranění bílé folie. Žlutá folie nesmí být prozatím odstraněna! Vezměte plášť (3) a odstraňte bílou folii z lepící vrstvy. Nalepte plášť lehkým tlakem na boky výměníku. Odstraňte žlutou folii z lepící vrstvy pláště a slepte k sobě oba konce. Odstraňte žlutou folii z předního víka (1) a slepte je s pláštěm. Tento postup opakujte se zadním víkem (2). Vyjměte z obalu pás ze syntetického kaučuku a nalepte jej na švy a na spáry kolem přípojek a na styky pláště.

7 Rozdělovací trubky Upozornění: Platí pouze pro použití jako výparníků! Rozdělovací trubka se skládá, jak je níže vyobrazeno, z vlastní trubky (2), jejíž délka závisí na počtu desek výměníku a z prstence (1), jehož obvod je dán typem výměníku. Oba díly se dodávají pevně spojené. Trubka (2) je opatřena štěrbinou. Při montáži je nutné dbát na to, aby štěrbina směřovala dolů (pol. 6). Přes tuto štěrbinu protéká chladivo do výměníku a tím je zaručeno jeho rovnoměrné rozdělení do primárních kanálků. Prstenec rozdělovací trubky se letuje natvrdo do přípojky na primární straně výměníku stříbrnou pájkou AF 319. Prosím, mějte na paměti, že k zabudování rozdělovací trubky je zapotřebí specifický nátrubek na ní straně chladiva do výměníku. prstence/nátrubku SKB na deskovém Vhodné pro výměníku výměník typu 35 mm K rhc mm LZ rhc, rhc mm L rhc 150, rhc Provoz Po uvedení do provozu prověřte, zda na zařízení nepůsobí rázy a chvění v potrubí. Jestliže je výměník nainstalován mezi regulačním ventilem a regulátorem diferenčního tlaku, je třeba zjistit zda při současném uzavření obou regulačních zařízení nemůže vzniknout podtlak, čímž se vyloučí možnost rázů páry. U dálkových teplovodních systémů je třeba mít na zřeteli, že tlak na sekundární straně je dimenzován podle max. teploty přívodu dálkového vedení. V jiném případě může dojít k parním rázům v částečně zatížené oblasti výměníku. Přezkoušejte funkčnost regulačních zařízení ( viz. Připojení k potrubí) Obecně je třeba dbát na to, aby nevznikaly provozní stavy, které jsou v rozporu s uvedenými montážními, provozními a servisními předpisy. Upozornění: Parní rázy a pulzování tlaku mohou způsobit trhliny ve výměníku. Dbejte na dostatečné hydraulické vyvážení, aby nebyla porušena protikorozní ochrana. Zabezpečení proti mrazu Tvorba ledu (zamrznutí), vede ke zničení výměníku. Při teplotách blízkých bodu mrazu a nižších se musí v systému použít, nemrznoucích směsí (např. glykolu). Pro instalaci teplotního čidla je možné vybavit výměník 1 nátrubkem s vnitřním závitem. Čidla teploty mohou být nainstalována na u a u primáru nebo sekundáru.

8 Znečištění/usazeniny Je nutno dodržovat směrnice a předpisy ČSN a hygieny pro pitnou a topnou vodu, jakož i doporučení výrobce pro látky obsažené ve vodě (viz dále). Usazeniny a znečištění mohou ovlivnit mnoho provozních faktorů jako např. rychlost proudění, přestup teplot, turbulence, rozdělení i jakost vody. Na ech do výměníku je třeba počítat s instalací filtrů (velikost ok cca 0,8 mm) aby se zabránilo vniknutí hrubých nečistot. Media se musí pohybovat ve výměníku v co největších průtokových množstvích. Při malém průtoku (částečném zatížení) se může zmenšit turbulence ve výměníku a vzrůstá možnost znečištění (ucpání). Vápenaté usazeniny na teplosměnných plochách mohou vznikat při teplotách nad 60 C. Turbulentní proudění a nižší teploty snižují riziko vzniku vápenatých usazenin. Při odstavování výměníku (zařízení) dbejte na to, aby byla nejprve uzavřena primární a potom sekundární strana. Při spouštění se nejprve otevře sekundární strana a potom primární. Tím se předejde přehřátí výměníku. Upozornění: Špatná jakost vody zvyšuje riziko vzniku koroze. Čištění Jestliže se vzhledem ke špatné jakosti vody (např. tvrdost, nečistoty atp.) očekává tvorba usazenin nebo je v průběhu provozu zjištěno snížení účinnosti výměníku je nutné provádět čištění v potřebných intervalech. Čištění provádíme proplachem, k tomu určenými chemikáliemi a zařízením. Výměník se proplachuje vhodným čistícím prostředkem, podle typu znečištění, ve směru opačném než je normální provozní proudění. Doporučuje se používat výhradně čistící prostředky, nabízené příslušnými firmami (např. Schilling-chemie, Freiberg am Neckar a pod. vč. českých), pro čištění nerez oceli, mědi. 8 Odolnost pájených deskových výměníků proti korozi vyvolané látkami obsaženými ve vodě Pájené deskové výměníky se skládají z lisovaných desek z ušlechtilé oceli popř. AISI 316. Musí se tedy respektovat protikorozní odolnost ušlechtilé oceli a pájky mědi. Musí být dodržený tyto hodnoty pro látky obsažené ve vodě: Typ látky obsažené ve vodě Deskový výměník pájený mědí Deskový výměník pájený niklem Chloridy Viz. Diagram, nad 100 C se nepřipouští žádné chloridy Železo < 2 mg/kg Čpavek < 2 mg/kg žádné omezení Hodnota ph 6-9 Elektrická vodivost > 50 ms/cm Volná kyselina uhličitá < 20 mg/kg Dusičnany < 100 mg/kg Sírany < 50 mg/kg Uvedené hodnoty jsou orientační, za určitých provozních podmínek se mohou odchylovat. Máte-li nějaké dotazy, zavolejte nám na naše technické oddělení. obsah chloridů (mg/kg) teplota C