Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod."

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 7.února 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, pí Landecká Pavla, Ing. Stehlík Vladimír Omluveni: p. Čvančara Eduard, p. Svárovský Zdeněk Jednání zahájil starosta obce, který prohlásil, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva (prezenční listina příloha č. 1). Sdělil, že zápis z minulého zasedání byl ověřen. Oznámil, že ověřovatelem dnešního zápisu jednání je p. Stehlík Vladimír a pí Landecká Pavla. Program 1. Schválení programu jednání, zda bude diskuze probíhat ke každému bodu programu zvlášť. 2. Zvolení ověřovatele zápisu. 3. Zpráva o činnostech od minulého zasedání. 4. Zpráva finančního výboru. 5. Zpráva kontrolního výboru. 6. Zprávy komisí (sociální, ŽP a PO, pro výstavbu). 7. Zpráva o splaškové kanalizaci. 8. Schválení návrhu rozpočtu na rok Schválení výsledku inventarizace za rok Diskuze všeobecná V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením 1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání a zda bude diskuze probíhat ke každému bodu programu zvlášť. V rozpravě zastupitelé nedoplnili program. Usnesení zastupitelstva obce číslo Zastupitelstvo obce po projednání schválilo program jednání a diskuze bude probíhat ke každému bodu programu zvlášť. Strana 1

2 2. Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu p. Stehlíka Vladimíra a pí Landeckou Pavlu. Usnesení zastupitelstva obce číslo Zastupitelstvo obce schválilo za ověřovatele zápisu p. Stehlíka Vladimíra a pí Landeckou Pavlu. 3. Zastupitelstvo obce vyslechlo a projednalo zprávu o činnostech a plnění úkolů, které byly provedeny od minulého veřejného zasedání a nových úkolech, které budou provedeny: - starosta obce informuje o proběhlém masopustnim průvodu v obci, a to dne 5.2., - dále informuje o pokácení lip v parku a nové studii výsadby, kterou navrhne pí Landecká na příštím zasedání, - dále informuje o novém nájemci v místní hospodě paní Romana Hůlková, a podepsání nájemní smlouvy do konce března 2011, - dále informuje o potřebném proplacení faktury firmy Compaq s.r.o. za svoz komunálního odpadu za 4.čtvrtletí r.2010, a to částkou ,00 Kč - dále informuje o oznámení přestupku, a to rušení nočního klidu panem Míškem Jaroslavem, - dále informuje o opraveném příkopě pod H.Vrchy. Usnesení zastupitelstva obce číslo Zastupitelstvo obce schválilo předloženou zprávu a proplacení faktury firmy Compaq s.r.o. za svoz komunálního odpadu za 4.čtvrtletí r.2010, a to částkou ,00 Kč. 4. Zastupitelstvo obce vyslechlo a projednalo zprávu finančního výboru, kterou přednesl p. Stehlík V., předseda finančního výboru, za leden roku Předložil stav účtu běžného a termínovaného (příloha č. 2). Strana 2

3 Usnesení zastupitelstva obce číslo Zastupitelstvo obce schválilo předloženou zprávu finančního výboru za období leden Zastupitelstvo obce vyslechlo a projednalo zprávu kontrolního výboru, kterou přednesla pí Landecká P., předseda kontrolního výboru, za leden roku kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání, nebyly shledány zjevné nedostatky v plnění úkolů jednotlivých členů zastupitelstva, - minulý zápis s usnesením byl řádně podepsán. Usnesení zastupitelstva obce číslo Zastupitelstvo obce schválilo předloženou zprávu kontrolního výboru za období leden Zastupitelstvo obce vyslechlo a projednalo zprávy komisí předložené p. Červinkou(sociální) a p. Štechou (stavební) za leden p. Štecha informuje o povolené kabelizaci na pozemky paní Sládkové, - p. Červinka informuje výročí pí Novotné a pí Koldové, - dále informuje o potřebném výsevu trávy u nového sportovního areálu. Usnesení zastupitelstva obce číslo Strana 3

4 Zastupitelstvo obce schválilo předložené zprávy komisí za období leden Zastupitelstvo obce vyslechlo a projednalo zprávu p. starosty a p. Stehlíka V. o probíhajících přípravách tvorby projektu pro splaškovou kanalizaci. - p. Stehlík informuje o proběhlém územním rozhodnutí, - p. Štecha informuje o potřebných požadavcích na poptávky firem, které zajišťují dotace. Usnesení zastupitelstva obce číslo Zastupitelstvo obce schválilo předloženou zprávu p. starosty a p. Stehlíka. 8. Zastupitelstvo obce vyslechlo a projednalo zprávu p. starosty ohledně schválení návrhu rozpočtu na rok 2011 (příloha č. 3). Usnesení zastupitelstva obce číslo Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na rok Zastupitelstvo obce vyslechlo a projednalo zprávu p.starosty z důvodu schválení inventarizace za rok 2010 a sdělil,že inventarizační zápis je podepsán všemi členy inventarizační komise. Usnesení zastupitelstva obce číslo Zastupitelstvo obce schválilo předloženou zprávu p.starosty. Strana 4

5 10. Diskuze všeobecná k problematice obce - starosta poukazoval na došlou korespondenci. Landecká Pavla ověřovatel Stehlík Vladimír ověřovatel Štecha Jaroslav starosta Zapsal: Král V. 7. února 2011 Přílohy: - prezenční listina - výpisy z účtů běžného i termínovaného - návrh rozpočtu na rok 2010 Strana 5