OBEC JANSKÁ. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC JANSKÁ. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne"

Transkript

1 OBEC JANSKÁ Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno bylo v 19,30 hod. Jednání vedl starosta obce Oldřich Kubec. Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina) Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Hosté: 0 Občané: 1 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Schválení zápisu z minulého zasedání 5. Kontrola plnění usnesení 6. Výpůjčka části pozemku p.č. 200/1 7. Prodej haly v areálu Rabštejn 8. Povodí Ohře-prodej jezu 9. Závěrečný účet obce za rok Závěrečný účet SOČK za rok Doplňující body: a) faktura za stavební povolení-oprava mostků 12. Návrh usnesení 13. Diskuse 14. Závěr I. Zahájení Starosta přivítal členy zastupitelstva a občany obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet, neboť je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Seznámil s programem a navrhl projednat doplňující body. Pan starosta dal hlasovat o programu a o doplňujících bodech : a) faktura za stavební povolení - oprava mostků : Zastupitelstvo obce schvaluje program a doplňující body : a) faktura za stavební povolení-oprava mostků II. Volba návrhové komise Pan starosta navrhl složení návrhové komise: předseda A. Straka, členové J. Novák, F. Levý. 1

2 o zvolení návrhové komise: Do návrhové komise byli zvoleni: předseda A. Straka, členové J. Novák, F. Levý. III. Volba ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli navrženi: M. Fořt, F. Levý. Pan starosta nechal hlasovat o navržených ověřovatelích. o zvolení ověřovatelů zápisu: Ověřovateli zápisu byli zvoleni M. Fořt, F. Levý. IV. Schválení zápisu z minulého zasedání Pan starosta se zeptal, zda všichni četli zápis ze 3. zasedání ze dne a zda má k němu někdo připomínky. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze 3. zasedání ze dne bez připomínek. V. Kontrola plnění usnesení Kontrolou plnění usnesení provedl pan místostarosta A. Straka. VI. Výpůjčka části pozemku p.č. 200/1 Pan starosta navrhl dát do výpůjčky část pozemku p.č. 200/1 panu S. a panu N. tak, jak je zakresleno v GP č /2007, tzn. panu S. p.p.č. 200/10 a panu N. p.p.č. 200/9. o záměru Zastupitelstvo obce schvaluje záměr dát do výpůjčky část pozemku p.č. 200/1 panu S. a panu N. tak, jak je zakresleno v GP č /2007, tzn. panu S. p.p.č. 200/10 a panu N. p.p.č. 200/9. VII. Prodej haly v areálu Rabštejn Pan starosta navrhl prodat panu M. halu čp. 108 na st. p. č.96/6 a st.p.č. 96/6 v k.ú. Janská v areálu Rabštejn za cenu Kč s tím, že pan M. zaplatí kolek na vklad do Katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti. Záměr prodat výše uvedenou nemovitost byl od do vyvěšen na úřední desce obce. 2

3 Zastupitelstvo obce schvaluje prodat panu M. halu čp. 108 na st. p. č.96/6 a st.p.č.96/6 v k.ú. Janská v areálu Rabštejn za cenu Kč s tím, že M. dále zaplatí kolek na vklad do katastru a daň z převodu nemovitosti. VIII. Povodí Ohře prodej jezu Pan starost informoval o zájmu Povodí Ohře s.p. odkoupit od obce jezový stupeň na Falknovské Kameniceiv ř.km. 16,756 na p.p.č. 356 v k.ú. Janská za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč s tím, že Obec Janská uhradí výdaje s prodejem spojené. Záměr prodat výše uvedený jezový stupeň byl od do vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo obce schvaluje prodat Povodí Ohře s. p. jezový stupeň na Falknovské Kamenici v ř.km. 16,756 na p.p.č. 356 v k.ú. Janská za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč s tím, že Obec Janská uhradí výdaje s prodejem spojené. IX. Závěrečný účet obce za rok 2010 Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh závěrečného účtu obce za rok 2010, jehož součástí je zpráva Krajského úřadu Ústeckého kraje o přezkumu hospodaření obce za rok Projednávaný návrh byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 15 dnů před projednáváním. K předloženému návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce připomínky. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce Janská za rok 2010 bez výhrad. X. Závěrečný účet SOČK za rok 2010 Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh závěrečného účtu SOČK za rok 2010, jehož součástí je zpráva auditora o přezkumu hospodaření SOČK za rok Projednávaný návrh byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 15 dnů před projednáváním. K předloženému návrhu neměl nikdo z členů zastupitelstva obce připomínky. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet SOČK za rok

4 Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením SOČK za rok 2010 bez výhrad. XI. Doplňující body a) Faktura za stavební povolení mostky Pan starosta informoval, že k zahájení prací na opravách mostků po povodni bylo potřeba vyřídit stavební povolení. Předložil ke schválení fakturu na částku Kč. Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury na částku Kč za stavební povolení na opravu mostků a komunikace po povodni. b) Faktura za přípravu podkladů pro územní plán Pan starosta předložil zastupitelům ke schválení fakturu na částku Kč za přípravu podkladů k územnímu plánu. Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury na částku Kč za přípravu podkladů k územnímu plánu. c) Rozpočtové opatření č. 2 Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2. Pan starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. XII. Návrh usnesení Pan Straka přečetl uvedený návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Zastupitelstvo obce schválilo uvedený návrh usnesení. 4

5 XIII. Diskuse Téma: nepořádek na cestě vedoucí lesem na Olešku, červená voda v řece Kamenici. XIV. Závěr Pan starosta poděkoval členům zastupitelstva obce a občanům za účast na jednání a jednání ukončil. Zastupitelstvo obce Janská USNESENÍ Č.4 z v o l i l o 1. Ověřovatele zápisu F. Levý, M. Fořt 2. Návrhovou komisi ve složení předseda A. Straka, členové F. Levý, J. Novák s c h v a l u j e 1. zápis ze 3. zasedání ze dne bez připomínek 2. program a doplňující body a) faktura za stavební povolení-oprava mostků 3. záměr dát do výpůjčky část pozemku p.č. 200/1 panu S. a panu N. tak, jak je zakresleno v GP č /2007, tzn. panu S. p.p.č. 200/10 a panu N. p.p.č. 200/9 4. prodat panu M. halu čp. 108 na st. p.č. 96/6 a st.p.č. 96/6 v k.ú. Janská v areálu Rabštejn za cenu Kč s tím, že pan M. dále zaplatí kolek na vklad do katastru a daň z převodu nemovitosti 5. prodat Povodí Ohře s. p. jezový stupeň na Falknovské Kamenici v ř.km. 16,756 na p.p.č. 356 v k.ú. Janská za dohodnutou kupní cenu ve výši Kč s tím, že Obec Janská uhradí výdaje s prodejem spojené 6. Závěrečný účet obce Janská za rok souhlasí s celoročním hospodařením obce Janská za rok 2010 bez výhrad 8. Závěrečný účet SOČK za rok souhlasí s celoročním hospodařením SOČK za rok 2010 bez výhrad 10. proplacení faktury na částku Kč za stavební povolení na opravu mostků a komunikace po povodni 11. proplacení faktury na částku Kč za přípravu podkladů k územnímu plánu 12. rozpočtové opatření č. 2, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 13. návrh usnesení. Zapsala: Lenka Braunová Ověřovatelé zápisu: F. Levý M. Fořt Starosta obce Oldřich Kubec 1. Místostarosta Alexandr Straka 2. Místostarosta obce Karel Hunčovský 5