Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neodkladná resuscitace a základy první pomoci"

Transkript

1 Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář

2 Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících léčebných postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlou zástavou krevního oběhu s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek a srdce. Dočasně nahrazuje výkon srdce jako pumpy nepřímou srdeční masáží a spontánní dýchání umělou plicní ventilací. Resuscitaci je nutno zahájit co nejrychleji, protože bez přísunu kyslíku dochází k nezvratnému odumírání mozkových buněk do 4 5 minut. Při zástavě dýchání následuje zástava oběhu do 2 minut. Při zástavě oběhu se dýchání zastavuje do sekund. Vždy volat l. 155!!! Zástava dýchání Příčiny : 1. Částečná neprůchodnost dýchacích cest doprovázena dýchacími fenomény a vede k poškození mozku, k sekundární zástavě dýchání a srdce. Úplná neprůchodnost nejsou přítomny dýchací fenomény - obstrukce kořenem jazyka, cizí tělesa, zubní protézy, zvratky, krevní sraženiny, hlen, edém hlasivek, epiglotitis ( zánět příklopky hrtanové ), bronchiolitis (zánět průdušinek) 2. Centrální útlum dýchání způsobem anestetiky, opioidy, sedativy a hypnotiky, těžkým mozkolebečním poraněním, krvácením do mozku. 3. Periferní dechová nedostatečnost těžká traumata hrudníku Jak zjistit, že člověk nedýchá namodralá barva kůže ( výjimkou jsou otravy oxidem uhelnatým - barva kůže je růžová), přiložením ruky na hrudník a druhé před ústa, necítíme dýchací pohyby a proud vydechovaného vzduchu. Toaleta dých.cest pokud pacient nejde prodechnout a je podezření na obstrukci DC cizím předmětem, je třeba vyčistit dutinu ústní: otočíme hlavu na stranu ( ne u poranění krční páteře ), vybereme dvěma prsty. Cizí těleso vypudíme úderem mezi lopatky nebo použijeme Heimlichuv manévr objetím zezadu stlačíme oblast nadbřišku proti přední části svého hrudníku. Využívá se u stojících, sedících i ležících. Nepoužívá se u malých dětí a těhotných žen!!! 1.

3 Zajištění průchodnosti DC: a) Záklon hlavy jednou rukou tlakem na čelo a druhou tahem za bradu. b) Esmarchův trojitý hmat (pouze zdravotníci) hlavu postiženého uchopíme tak, že dlaněmi na spáncích zatlačíme hlavu do záklonu a prsty umístěnými pod bradou za úhly dolní čelisti ji silou táhneme dopředu a nahoru, palci přitom současně v koutcích úst odtahujeme dolní ret. Tím dojde k oddálení kořene jazyka od zadní stěny hltanu a k uvolnění DC. Umělé dýchání z úst do úst i nosu při dýchání z plic do plic zachránce stojí nebo klečí bokem u hlavy, palcem a ukazovákem jedné ruky stiskne nos (při dýchání z úst do úst) a tlakem dlaně téže ruky na čelo zajišťuje záklon. Druhou rukou tahem za bradu otevírá ústa (pro dýchání z úst do úst), nebo naopak tlakem na bradu a palcem udržuje ústa zavřená (dýchání z úst do nosu). Vdechy jsou pomalé ( 1 až 1,5 s ), sledujeme přitom, zda se zvedá hrudník. Následuje pasivní výdech postiženého, přičemž sledujeme, zda klesá zpět a zda je cítit nebo slyšet vydechovaný vzduch. Zástava oběhu Zjišťujeme nehmatný tep na velkých tepnách zejména na arteria carotis (krkavice) nebo arteria femoralis ( tepny ve tříslech ), bezvědomí, mydriáza (rozšířené zornice). POZOR - laici srdeční tep nevyhledávají!!! Nepřímá srdeční masáž pacienta položíme vodorovně na tvrdou podložku. Uprostřed hrudníku na středu hrudní kosti působíme tlakem co nejmenší plochou dlaně. 2.

4 Poměr stlačení hrudníku a vdechů - 30 : 2 (vždy) Frekvence stlačení / min Hloubka stlačení cm Je-li náhlá srdeční zástava diagnostikována okamžitě, je možná účinná KPR bez umělého dýchání komprese bez ventilace". Odlišnosti u neodkladné resuscitace dětí: - tep zjišťujeme přiložením dlaně na hrudník (cítíme srdeční hrot) nebo na arterii brachialis (pažní tepna). Pozor pouze zdravotníci, laici ne!!! při odstraňování cizího tělesa z DC dítě uchopíme za nožičky nebo položíme na předloktí hlavou dolů a lehkými poklepy mezi lopatky se snažíme těleso odstranit, - umělé vdechy provádíme pouze obsahem úst a to současně do úst i nosu dítěte (pozor na přefouknutí - barotrauma), - srdeční masáž palci lehce pod linii prsních bradavek, nebo dvěma prsty na témže místě. U větších dětí tři prsty, dále dlaní nebo jako u dospělých (podle velikosti dítěte). Poměry stlačení hrudníku a vdechů - novorozenec a kojenec 3 : 1 - od 1roku 30 : 2 (jeden zachránce) 15 : 2 (dva zachránci) Hloubka stlačení - u nejmenších dětí je maximálně 2 cm Frekvence stlačení / min U malých dětí je 50 tepů za minutu považováno za srdeční zástavu - nutno zahájit resuscitaci!!! 3.

5 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace Neodkladnou resuscitaci zahájíme vždy: 1. u akutního stavu, je-li zástava oběhu zastižena včas a nejedná-li se o terminální stav nevyléčitelně nemocného, 2. jestliže nejsou přítomny jisté známky smrti, není jistota o době trvání zástavy oběhu nebo chybí informace o základním onemocnění. Neodkladnou resuscitaci nezahájíme, jestliže : 1. nevyléčitelně nemocný je v terminálním stavu (spíše pro zdravotníky) 2. jsou přítomny jisté známky smrti: a) posmrtné skvrny tvoří se u osoby ležící na zádech nejprve po stranách krku, přibližně po 20 minutách. Jsou červenofialové, lze je zpočátku vytlačit prstem. b) posmrtná ztuhlost tvoří se s latencí hodin. c) rozklad a hnilobný zápach 3. došlo ke zranění neslučitelné se životem např. dekapitace (oddělená hlava od těla) Neodkladnou resuscitaci lze ukončit, jestliže: 1. došlo k úspěšnému obnovení základních životních funkcí, 2. NR trvající nejméně 30 minut nevedla k obnově základních životních funkcí (ukončit může pouze lékař), 3. při naprostém vyčerpání zachránců. Základní postup neodkladné resuscitace dospělých : A C B 1. Postižený je v bezvědomí nereaguje na žádné podněty 2. Křikem přivolat pomoc (podle možností) 3. Otevření dýchacích cest (záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) - Pokud pacient dýchá, přesunout na bok do stabilizované polohy, volat 155 a sledovat stav postiženého 4. nedýchá normálně (nedýchá, nebo má lapavé dechy) - volat komprese hrudníku 30x (uprostřed hrudníku, frekvence 100/min, 4-5 cm do hloubky) 6. dýchání z úst do úst nebo nosu 2x (délka vdechu 1s, objem normálního dýchání) 7. stále opakovat poměr stlačení a vdechů 30 : 2 Základní postup neodkladné resuscitace dětí : 1. Postižený je v bezvědomí nereaguje na žádné podněty 2. Křikem přivolat pomoc (podle možností, pokud jde o náhlý kolaps, volat 155) 3. Otevření dýchacích cest (záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) - Pokud pacient dýchá, přesunout na bok do stabilizované polohy a sledovat stav postiženého 4. nedýchá normálně (nedýchá, nebo má lapavé dechy) 5 vdechů 5. bezvědomí trvá? : 2 jeden zachránce, 15 : 2 více zachránců 7. Po minutě neúspěchu, volat

6 První pomoc při krvácení a náhlých stavech Krvácení není třeba rozlišovat mezi tepenným a žilním, ale jen mezi malým a velkým (i z žilního krvácení se může vykrvácet).zastavení velkého krvácení má přednost před zahájením resuscitace!!! (při resuscitaci by mohlo dojít k vypumpování krve z krevního řečiště ) Zásadně nevytahovat předměty z ran!!! Příznaky velké krevní ztráty: - kůže je bledá a zpocená - puls se zrychluje - dýchání se zrychluje - krevní tlak klesá - pacient je neklidný, obluzený, v konečné fázi ztrácí vědomí. Způsoby stavění krvácení : Ø Ø Ø Ø krycí obvaz vytvoříme z hotového obvazového balíčku na menší krvácení (má být lékárničce). Způsob provedení a profesionální vzhled nerozhoduje, důležitá účelnost. tlakový obvaz na větší proud krve, případně s vystřikováním. Na ránu nejprve přiložíme sterilní krytí, možno použit čtverec z obvazového balíčku. Na něj se položí tlakový polštářek, např. nerozvinutý obvazový balíček, a pod tlakem se ovine dalším obinadlem. Krvácí-li rána dále, navine se na první tlakový obvaz za silného tlaku druhý tlakový obvaz. zaškrcení v případě nezvládnutelnosti tlakovým obvazem, je-li kde zaškrtit, nad ránou pomocí Esmarchova škrtidla (v lékárničce). Náhradní škrtidlo - ne úzké (provaz, drát), je možno použít něco dostatečně širokého (kravata, rukáv košile apod.). Dle nových doporučení lekářů chirurgu, může zaškrcení trvat až 1 hodinu. tlakové body jsou problematickou záležitostí, při vyhledávání bodů čas velice utíká. 5.

7 Při velkých krevních ztrátách je vhodné pacienta uložit do protišokové polohy cca sec. nohy do pravého úhlu, pak podložit v úhlu stupňů. Krvácení z krkavice pouze digitální zastavení, a to neprodleně. Krvácení z ucha nejčastěji při poranění hlavy ( zlomenina spodiny lební ), pacienta uložit tak, aby krev mohla volně vytékat. Krvácení z nosu krev nepolykat,studený ručník do zátylku,tamponáda,gelaspon. Šok život ohrožující stav, reakce organismu na nepřiměřenou zátěž velká traumata, ztráta krve, popáleniny, dehydratace, alergická reakce(anafylaxe), sepse, selhávání srdce. Příznaky: tachykardie později bradykardie, hypotenze, bledá studeně opocená kůže, žízeň, pocit na zvracení, poruchy vědomí až bezvědomí. První pomoc: poloha protišoková, 5T teplo, ticho, tekutiny (nepodáváme, pouze otíráme rty), tišení bolesti, transport. Poslední 3T řeší záchranná služba! Kolapsový stav (mdloba) nejčastěji ve špatně větraném a teplém prostředí. Příznaky: bledost, opocený, pocit na omdlení, nízký tlak. První pomoc: uložit do protišokové polohy (jako u krvácení), při plném vědomí možno dodat tekutiny. Uvolnit oděv. Bezvědomí Příznaky: pacient nereaguje na oslovení, nelze probudit, někdy nemusí reagovat ani na bolestivý podnět. První pomoc: při zachovaných základních životních funkcích uložit pacienta do stabilizované polohy na boku. Při zvracení nemůže dojít k vdechnutí žaludečního obsahu nebo krve. Nutno sledovat dýchání a krevní oběh, jestliže dojde k zástavě resuscitace. Epileptický záchvat epilepsie - vrozená získaná (následek úrazu hlavy, porod kleštěmi, infekční onemocnění mozku atd.) Příznaky: pád na zem, záškuby končetin a celého těla, může být pěna z úst, dochází k zástavě dýchání až zmodrání, toto nelze řešit. První pomoc: podložit hlavu něčím měkkým, ale relativně tenkým, hlavu lehce přidržovat. Před, či po záchvatu vložit mezi zuby srolovaný kapesník nebo obvaz. Nikdy neotevírat násilím ústa během křečí! POZOR pod hlavu nedávat ruce, mezi zuby nestrkat prsty!!! Nutno přivolat pomoc, možnost opakování záchvatů. Po záchvatu stabilizovaná poloha. 6.

8 Hypoglykemické koma stav při poklesu hladiny krevního cukru. Příznaky: pacient bledý, opocený, pocit na omdlení až bezvědomí, někdy křeče. První pomoc: pokud je pacient v plném vědomí a je schopen polykat, podáme sladký cukerný roztok. Nikdy nepodáváme pacientovi nic do úst, pokud je v bezvědomí. Infarkt myokardu bolesti na hrudi Příznaky: pálivá bolest za hrudní kostí vystřelující do ramene, krku, zad a levé paže. Úzkost, bledost, studený pot, může se vyskytovat dušnost. Bolest se nemění v závislosti na pohybu. První pomoc: pacienta uklidnit, posadit s nohama volně svěšenýma, zabránit námaze, uvolnit oděv a nechat dýchat čerstvý vzduch. Možno podat nitráty (pozor na nízký tlak). V případě zástavy resuscitace. Hyperventilační tetanie často se vyskytuje u osob se sklony k hysterii. Příznaky: rychlé dýchání, brnění kolem úst, prstů u ruky, následně prsty do špetky, až křeče. Posléze brnění nohou. Velmi dramatické až teatrální chování. První pomoc: uklidnit, donutit k pomalejšímu dýchání nebo přiložit pytlík na ústa a nos (je potřeba aby pacient nadýchl zpět to co vydýchal).tento stav neohrožuje zdraví ani život člověka. Popáleniny působení tepla na tkáně. Příznaky: místo popálení může být začervenalé, s puchýři nebo až zuhelnatělá tkáň. Pacient neklidný, bledý, kolapsový stav. První pomoc: přerušit vliv tepla (uhasit oděv, odtáhnou pacienta z dosahu ohně), odstranit oděv, ale jen volné části, co je přiškvařeno neodstraňovat. Místa chladit studenou vodou po dobu asi 20 minut, sterilně krýt, obvaz prolít studenou vodou. Při obtížném, sípavém dýchání a případném modrání rtů, sliznic a nehtových lůžek dopravit pacienta na čistý vzduch. Průběžně kontrolovat základní životní funkce. Při zástavě nahradit resuscitací. Intoxikace léky zpravidla sebevražedný úmysl. Příznaky: spavost, malátnost, bezvědomí. První pomoc: vyvolat zvracení (má význam krátce po pozření léku). - bezvědomí bez základních životních funkcí = resuscitace - bezvědomí se základními životními funkcemi = hlídat zvracení, příp. stabilizovaná poloha na boku Je třeba zajistit prázdná balení od léků, zvratky kvůli odebraní vzorků a dopis na rozloučenou. 7.

9 Tonutí postihne neplavce, vyčerpané, skok do chladné vody po pobytu na slunci -vazodilatace - způsobí kolaps, skok do mělké vody s přerušením prodloužené míchy. pouze v krajním případě skákat do vody pro tonoucího, nejlépe mu něco hodit (lano, záchranný kruh atd.). Je třeba dbát na vlastní bezpečnost Jestliže mozek nedostává kyslík, dochází k nezvratnému odumírání mozkových buněk to vede k těžkému poškození mozku nebo ke smrti. Suché tonutí voda se nedostává do plic, dochází k laryngospasmu (trvá asi 30 s nebo až do klinické smrti) Mokré tonutí uvolňuje se laryngospasmus a voda se dostává do plic. Sladká voda hypotonická, rychle se vstřebává do oběhu a naředí krev, což má za následek přetížení srdce a jeho selhání a proniknutí vody do červených krvinek a jejich prasknutí (hemolýzu) a pokles koncentrace iontů. Slaná voda hypertonická, nasává tekutinu z krve do plicních sklípků, dochází k plicnímu edému a zhuštění krve. Po úspěšné KPR i jen po vykašlávání vody je nutná hospitalizace, protože voda vymývá látku z plicních sklípků(surfaktant), která zabraňuje jejich slepování.. První pomoc: - vytažení,při vědomí stabilizovaná poloha, - zástava dýchání nebo oběhu KPR, vždy do nemocnice Přehřátí organismu Úžeh důsledek nadměrné expozice přímému UV záření. Příznaky: slabost, nevolnost, zvracení, kožní erytém až puchýře, horečka, zimnice. První pomoc: přesunutí do chladnějšího prostředí, chlazení postižených míst. Další viz. úpal Úpal působení horka při selhání mechanismů k eliminaci tepla z organismu. Příznaky: kůže zarudlá, horká, spíše suchá nebo jen slabé pocení, tachykardie- rychlá srdeč. akce, teplota, později event. náhlá ztráta vědomí, křeče, otok mozku a smrt. První pomoc: chladnější prostředí, poloha vleže se zvýšenou hlavou, odstranění tísnících oděvů, chlazení povrchu těla proudem vzduchu (ventilátor) a studenými obklady, při plném vědomí podávání tekutin, péče o dýchání Bodnutí hmyzem Většinou neohrožují život,pouze píchnutí do úst,jazyka a krku muže pacienta ohrozit na životě. První pomoc: dezinfekce rány, studený obklad, možno podat antihistaminika ( Dithiaden 1 tbl), jazyk a ústa chladit ledem. 8.

10 Uštknutí hadem Zmije většinou zdravého člověka neohrozí. Příznaky: dvě malé ranky vedle sebe mírně krvácející,okolí může být namodralé První pomoc: uklidnit pacienta, zatáhnout končetinu blíže k srdci, tak aby krev z rány mohla vytékat,krvácení můžeme podpořit tlakem prstů (nikdy nevysáváme ústy!!!),desinfekce rány, Po uštknutí zmijí obecnou, by měl pacient dostat sérum do 4 hodin. Úrazy oka ÚRAZY Poleptání oka Příznaky: Prudká bolest, neklid, svírá víčko. První pomoc: Zabránit mnutí oka, uložit na bok na postiženou strana, výplach vodou nebo Ophtalem směrem od vnitřního k zevnímu koutku, dostatečně dlouho min.20 min. Bolest můžeme tlumit analgetiky. Poranění oka Pokud je cizí těleso v ráně nikdy neodstraňujeme!!! Příznaky: bolest, slzení, zarudnutí nebo krvácení do spojivek,zhoršené vidění. První pomoc: poloha vleže, krycí obvaz na obě oči. Vykloubení nevracíme zpět,pacienta ponecháme v pozici,která mu nejlépe vyhovuje( i během transportu do nemocnice) V některých případech je možno vytvořit závěs horní končetiny pomocí trojcípého šátku. Poranění páteře Příznaky: bolest v zádech, ztráta citlivosti v dolních nebo všech končetinách, nebo ztráta hybnosti. První pomoc: s pacientem raději vůbec nehýbeme, jen v případě bezprostředního ohrožení pacientova života ( zástava základních životních funkcí, hořící automobil, hrozící zával nebo výbuch pod.).jestliže došlo k zástavě, tak resuscitace bez ohledu na možné další poškození míchy a páteře. Jako transportní prostředek používáme pevnou a rovnou desku. 9.

11 Zlomeniny Zavřené a otevřené. Příznaky: bolest,mírný otok,někdy špatná citlivost v končetině(brnění,mravenčení) První pomoc: nesnažíme se nijak narovnávat (možnost poškození tkání, nervů, vznik krvácení a tukové embolie). Pacienta ponecháme v pozici v jaké je. V extrémních případech, kdy je nutný transport, fixujeme klouby nad i pod zlomeninou improvizovanými prostředky (klacky, tyče,lyžařské hůlky atd.) Otevřenou zlomeninu kryjeme sterilním obvazem. Poleptání není třeba rozlišovat mezi zásadou nebo kyselinou, vždy postižená místa oplachujeme velkým množstvím čisté vody. V žádném případě se nepokoušíme neutralizovat opačnou chemikálií. Při požití podáme vodu, nevyvoláváme zvracení a při zasažení oka proplachujeme. Úraz elektrickým proudem Střídavý proud způsobuje popáleniny na povrchu těla, při ošetření postupujeme jako u klasické popáleniny. Stejnosměrný proud prochází tělem, kde se přeměňuje v teplo a devastuje tkáně a orgány. Vždy dbáme na vlastní bezpečnost, i při malém poranění v místě vstupu a výstupu voláme odbornou pomoc. Při poskytování první pomoci nejdříve postiženého uložíme z dosahu působení elektrického proudu, při zástavě srdce a dýchání zahájíme neodkladnou resuscitaci. 10.

12 Základní polohy při poskytování první pomoci a transportu pacienta Stabilizovaná poloha na boku u pacienta v bezvědomí a spontánně dýchajícího, tato poloha umožňuje zajistit volné dýchací cesty a zabraňuje vdechnutí např. zvratků a následnému dušení. Postup: zachránce poklekne vedle bezvědomého, bližší horní končetinu pacienta uloží do tvaru svíce. Poté ohne v kolenním kloubu vzdálenější ležící dolní končetinu pacienta. Nyní uchopí zachránce na vzdálenější straně rameno a kyčelní krajinu a otočí ho k sobě na bok. Hlavu je v šíji mírně zakloněná a horní končetina pod bradou pacienta. Ortopnoická poloha u pacienta s dušností. Většinou si jí pacient nachází sám, kdy sedí na židli a rukama se opírá o okraj stolu. Poloha v sedě kardiak, pacient vsedě, dolů visící dolní končetiny. Úlevová poloha uvolňující bolest, většinou u náhlých příhod břišních. Pacient většinou nachází sám. Drenážní poloha poranění lebky a mozku, horní část těla zvýšená, hlava ve středním postavení, pro snížení tlaku mozku. 11.

13 Protišoková poloha kolaps, větší ztráta krve, vznikající šok. Pacientovi pozvedneme dolní končetiny asi 30 cm nad úroveň těla. 12.