Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neodkladná resuscitace a základy první pomoci"

Transkript

1 Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář

2 Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících léčebných postupů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlou zástavou krevního oběhu s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek a srdce. Dočasně nahrazuje výkon srdce jako pumpy nepřímou srdeční masáží a spontánní dýchání umělou plicní ventilací. Resuscitaci je nutno zahájit co nejrychleji, protože bez přísunu kyslíku dochází k nezvratnému odumírání mozkových buněk do 4 5 minut. Při zástavě dýchání následuje zástava oběhu do 2 minut. Při zástavě oběhu se dýchání zastavuje do sekund. Vždy volat l. 155!!! Zástava dýchání Příčiny : 1. Částečná neprůchodnost dýchacích cest doprovázena dýchacími fenomény a vede k poškození mozku, k sekundární zástavě dýchání a srdce. Úplná neprůchodnost nejsou přítomny dýchací fenomény - obstrukce kořenem jazyka, cizí tělesa, zubní protézy, zvratky, krevní sraženiny, hlen, edém hlasivek, epiglotitis ( zánět příklopky hrtanové ), bronchiolitis (zánět průdušinek) 2. Centrální útlum dýchání způsobem anestetiky, opioidy, sedativy a hypnotiky, těžkým mozkolebečním poraněním, krvácením do mozku. 3. Periferní dechová nedostatečnost těžká traumata hrudníku Jak zjistit, že člověk nedýchá namodralá barva kůže ( výjimkou jsou otravy oxidem uhelnatým - barva kůže je růžová), přiložením ruky na hrudník a druhé před ústa, necítíme dýchací pohyby a proud vydechovaného vzduchu. Toaleta dých.cest pokud pacient nejde prodechnout a je podezření na obstrukci DC cizím předmětem, je třeba vyčistit dutinu ústní: otočíme hlavu na stranu ( ne u poranění krční páteře ), vybereme dvěma prsty. Cizí těleso vypudíme úderem mezi lopatky nebo použijeme Heimlichuv manévr objetím zezadu stlačíme oblast nadbřišku proti přední části svého hrudníku. Využívá se u stojících, sedících i ležících. Nepoužívá se u malých dětí a těhotných žen!!! 1.

3 Zajištění průchodnosti DC: a) Záklon hlavy jednou rukou tlakem na čelo a druhou tahem za bradu. b) Esmarchův trojitý hmat (pouze zdravotníci) hlavu postiženého uchopíme tak, že dlaněmi na spáncích zatlačíme hlavu do záklonu a prsty umístěnými pod bradou za úhly dolní čelisti ji silou táhneme dopředu a nahoru, palci přitom současně v koutcích úst odtahujeme dolní ret. Tím dojde k oddálení kořene jazyka od zadní stěny hltanu a k uvolnění DC. Umělé dýchání z úst do úst i nosu při dýchání z plic do plic zachránce stojí nebo klečí bokem u hlavy, palcem a ukazovákem jedné ruky stiskne nos (při dýchání z úst do úst) a tlakem dlaně téže ruky na čelo zajišťuje záklon. Druhou rukou tahem za bradu otevírá ústa (pro dýchání z úst do úst), nebo naopak tlakem na bradu a palcem udržuje ústa zavřená (dýchání z úst do nosu). Vdechy jsou pomalé ( 1 až 1,5 s ), sledujeme přitom, zda se zvedá hrudník. Následuje pasivní výdech postiženého, přičemž sledujeme, zda klesá zpět a zda je cítit nebo slyšet vydechovaný vzduch. Zástava oběhu Zjišťujeme nehmatný tep na velkých tepnách zejména na arteria carotis (krkavice) nebo arteria femoralis ( tepny ve tříslech ), bezvědomí, mydriáza (rozšířené zornice). POZOR - laici srdeční tep nevyhledávají!!! Nepřímá srdeční masáž pacienta položíme vodorovně na tvrdou podložku. Uprostřed hrudníku na středu hrudní kosti působíme tlakem co nejmenší plochou dlaně. 2.

4 Poměr stlačení hrudníku a vdechů - 30 : 2 (vždy) Frekvence stlačení / min Hloubka stlačení cm Je-li náhlá srdeční zástava diagnostikována okamžitě, je možná účinná KPR bez umělého dýchání komprese bez ventilace". Odlišnosti u neodkladné resuscitace dětí: - tep zjišťujeme přiložením dlaně na hrudník (cítíme srdeční hrot) nebo na arterii brachialis (pažní tepna). Pozor pouze zdravotníci, laici ne!!! při odstraňování cizího tělesa z DC dítě uchopíme za nožičky nebo položíme na předloktí hlavou dolů a lehkými poklepy mezi lopatky se snažíme těleso odstranit, - umělé vdechy provádíme pouze obsahem úst a to současně do úst i nosu dítěte (pozor na přefouknutí - barotrauma), - srdeční masáž palci lehce pod linii prsních bradavek, nebo dvěma prsty na témže místě. U větších dětí tři prsty, dále dlaní nebo jako u dospělých (podle velikosti dítěte). Poměry stlačení hrudníku a vdechů - novorozenec a kojenec 3 : 1 - od 1roku 30 : 2 (jeden zachránce) 15 : 2 (dva zachránci) Hloubka stlačení - u nejmenších dětí je maximálně 2 cm Frekvence stlačení / min U malých dětí je 50 tepů za minutu považováno za srdeční zástavu - nutno zahájit resuscitaci!!! 3.

5 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace Neodkladnou resuscitaci zahájíme vždy: 1. u akutního stavu, je-li zástava oběhu zastižena včas a nejedná-li se o terminální stav nevyléčitelně nemocného, 2. jestliže nejsou přítomny jisté známky smrti, není jistota o době trvání zástavy oběhu nebo chybí informace o základním onemocnění. Neodkladnou resuscitaci nezahájíme, jestliže : 1. nevyléčitelně nemocný je v terminálním stavu (spíše pro zdravotníky) 2. jsou přítomny jisté známky smrti: a) posmrtné skvrny tvoří se u osoby ležící na zádech nejprve po stranách krku, přibližně po 20 minutách. Jsou červenofialové, lze je zpočátku vytlačit prstem. b) posmrtná ztuhlost tvoří se s latencí hodin. c) rozklad a hnilobný zápach 3. došlo ke zranění neslučitelné se životem např. dekapitace (oddělená hlava od těla) Neodkladnou resuscitaci lze ukončit, jestliže: 1. došlo k úspěšnému obnovení základních životních funkcí, 2. NR trvající nejméně 30 minut nevedla k obnově základních životních funkcí (ukončit může pouze lékař), 3. při naprostém vyčerpání zachránců. Základní postup neodkladné resuscitace dospělých : A C B 1. Postižený je v bezvědomí nereaguje na žádné podněty 2. Křikem přivolat pomoc (podle možností) 3. Otevření dýchacích cest (záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) - Pokud pacient dýchá, přesunout na bok do stabilizované polohy, volat 155 a sledovat stav postiženého 4. nedýchá normálně (nedýchá, nebo má lapavé dechy) - volat komprese hrudníku 30x (uprostřed hrudníku, frekvence 100/min, 4-5 cm do hloubky) 6. dýchání z úst do úst nebo nosu 2x (délka vdechu 1s, objem normálního dýchání) 7. stále opakovat poměr stlačení a vdechů 30 : 2 Základní postup neodkladné resuscitace dětí : 1. Postižený je v bezvědomí nereaguje na žádné podněty 2. Křikem přivolat pomoc (podle možností, pokud jde o náhlý kolaps, volat 155) 3. Otevření dýchacích cest (záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) - Pokud pacient dýchá, přesunout na bok do stabilizované polohy a sledovat stav postiženého 4. nedýchá normálně (nedýchá, nebo má lapavé dechy) 5 vdechů 5. bezvědomí trvá? : 2 jeden zachránce, 15 : 2 více zachránců 7. Po minutě neúspěchu, volat

6 První pomoc při krvácení a náhlých stavech Krvácení není třeba rozlišovat mezi tepenným a žilním, ale jen mezi malým a velkým (i z žilního krvácení se může vykrvácet).zastavení velkého krvácení má přednost před zahájením resuscitace!!! (při resuscitaci by mohlo dojít k vypumpování krve z krevního řečiště ) Zásadně nevytahovat předměty z ran!!! Příznaky velké krevní ztráty: - kůže je bledá a zpocená - puls se zrychluje - dýchání se zrychluje - krevní tlak klesá - pacient je neklidný, obluzený, v konečné fázi ztrácí vědomí. Způsoby stavění krvácení : Ø Ø Ø Ø krycí obvaz vytvoříme z hotového obvazového balíčku na menší krvácení (má být lékárničce). Způsob provedení a profesionální vzhled nerozhoduje, důležitá účelnost. tlakový obvaz na větší proud krve, případně s vystřikováním. Na ránu nejprve přiložíme sterilní krytí, možno použit čtverec z obvazového balíčku. Na něj se položí tlakový polštářek, např. nerozvinutý obvazový balíček, a pod tlakem se ovine dalším obinadlem. Krvácí-li rána dále, navine se na první tlakový obvaz za silného tlaku druhý tlakový obvaz. zaškrcení v případě nezvládnutelnosti tlakovým obvazem, je-li kde zaškrtit, nad ránou pomocí Esmarchova škrtidla (v lékárničce). Náhradní škrtidlo - ne úzké (provaz, drát), je možno použít něco dostatečně širokého (kravata, rukáv košile apod.). Dle nových doporučení lekářů chirurgu, může zaškrcení trvat až 1 hodinu. tlakové body jsou problematickou záležitostí, při vyhledávání bodů čas velice utíká. 5.

7 Při velkých krevních ztrátách je vhodné pacienta uložit do protišokové polohy cca sec. nohy do pravého úhlu, pak podložit v úhlu stupňů. Krvácení z krkavice pouze digitální zastavení, a to neprodleně. Krvácení z ucha nejčastěji při poranění hlavy ( zlomenina spodiny lební ), pacienta uložit tak, aby krev mohla volně vytékat. Krvácení z nosu krev nepolykat,studený ručník do zátylku,tamponáda,gelaspon. Šok život ohrožující stav, reakce organismu na nepřiměřenou zátěž velká traumata, ztráta krve, popáleniny, dehydratace, alergická reakce(anafylaxe), sepse, selhávání srdce. Příznaky: tachykardie později bradykardie, hypotenze, bledá studeně opocená kůže, žízeň, pocit na zvracení, poruchy vědomí až bezvědomí. První pomoc: poloha protišoková, 5T teplo, ticho, tekutiny (nepodáváme, pouze otíráme rty), tišení bolesti, transport. Poslední 3T řeší záchranná služba! Kolapsový stav (mdloba) nejčastěji ve špatně větraném a teplém prostředí. Příznaky: bledost, opocený, pocit na omdlení, nízký tlak. První pomoc: uložit do protišokové polohy (jako u krvácení), při plném vědomí možno dodat tekutiny. Uvolnit oděv. Bezvědomí Příznaky: pacient nereaguje na oslovení, nelze probudit, někdy nemusí reagovat ani na bolestivý podnět. První pomoc: při zachovaných základních životních funkcích uložit pacienta do stabilizované polohy na boku. Při zvracení nemůže dojít k vdechnutí žaludečního obsahu nebo krve. Nutno sledovat dýchání a krevní oběh, jestliže dojde k zástavě resuscitace. Epileptický záchvat epilepsie - vrozená získaná (následek úrazu hlavy, porod kleštěmi, infekční onemocnění mozku atd.) Příznaky: pád na zem, záškuby končetin a celého těla, může být pěna z úst, dochází k zástavě dýchání až zmodrání, toto nelze řešit. První pomoc: podložit hlavu něčím měkkým, ale relativně tenkým, hlavu lehce přidržovat. Před, či po záchvatu vložit mezi zuby srolovaný kapesník nebo obvaz. Nikdy neotevírat násilím ústa během křečí! POZOR pod hlavu nedávat ruce, mezi zuby nestrkat prsty!!! Nutno přivolat pomoc, možnost opakování záchvatů. Po záchvatu stabilizovaná poloha. 6.

8 Hypoglykemické koma stav při poklesu hladiny krevního cukru. Příznaky: pacient bledý, opocený, pocit na omdlení až bezvědomí, někdy křeče. První pomoc: pokud je pacient v plném vědomí a je schopen polykat, podáme sladký cukerný roztok. Nikdy nepodáváme pacientovi nic do úst, pokud je v bezvědomí. Infarkt myokardu bolesti na hrudi Příznaky: pálivá bolest za hrudní kostí vystřelující do ramene, krku, zad a levé paže. Úzkost, bledost, studený pot, může se vyskytovat dušnost. Bolest se nemění v závislosti na pohybu. První pomoc: pacienta uklidnit, posadit s nohama volně svěšenýma, zabránit námaze, uvolnit oděv a nechat dýchat čerstvý vzduch. Možno podat nitráty (pozor na nízký tlak). V případě zástavy resuscitace. Hyperventilační tetanie často se vyskytuje u osob se sklony k hysterii. Příznaky: rychlé dýchání, brnění kolem úst, prstů u ruky, následně prsty do špetky, až křeče. Posléze brnění nohou. Velmi dramatické až teatrální chování. První pomoc: uklidnit, donutit k pomalejšímu dýchání nebo přiložit pytlík na ústa a nos (je potřeba aby pacient nadýchl zpět to co vydýchal).tento stav neohrožuje zdraví ani život člověka. Popáleniny působení tepla na tkáně. Příznaky: místo popálení může být začervenalé, s puchýři nebo až zuhelnatělá tkáň. Pacient neklidný, bledý, kolapsový stav. První pomoc: přerušit vliv tepla (uhasit oděv, odtáhnou pacienta z dosahu ohně), odstranit oděv, ale jen volné části, co je přiškvařeno neodstraňovat. Místa chladit studenou vodou po dobu asi 20 minut, sterilně krýt, obvaz prolít studenou vodou. Při obtížném, sípavém dýchání a případném modrání rtů, sliznic a nehtových lůžek dopravit pacienta na čistý vzduch. Průběžně kontrolovat základní životní funkce. Při zástavě nahradit resuscitací. Intoxikace léky zpravidla sebevražedný úmysl. Příznaky: spavost, malátnost, bezvědomí. První pomoc: vyvolat zvracení (má význam krátce po pozření léku). - bezvědomí bez základních životních funkcí = resuscitace - bezvědomí se základními životními funkcemi = hlídat zvracení, příp. stabilizovaná poloha na boku Je třeba zajistit prázdná balení od léků, zvratky kvůli odebraní vzorků a dopis na rozloučenou. 7.

9 Tonutí postihne neplavce, vyčerpané, skok do chladné vody po pobytu na slunci -vazodilatace - způsobí kolaps, skok do mělké vody s přerušením prodloužené míchy. pouze v krajním případě skákat do vody pro tonoucího, nejlépe mu něco hodit (lano, záchranný kruh atd.). Je třeba dbát na vlastní bezpečnost Jestliže mozek nedostává kyslík, dochází k nezvratnému odumírání mozkových buněk to vede k těžkému poškození mozku nebo ke smrti. Suché tonutí voda se nedostává do plic, dochází k laryngospasmu (trvá asi 30 s nebo až do klinické smrti) Mokré tonutí uvolňuje se laryngospasmus a voda se dostává do plic. Sladká voda hypotonická, rychle se vstřebává do oběhu a naředí krev, což má za následek přetížení srdce a jeho selhání a proniknutí vody do červených krvinek a jejich prasknutí (hemolýzu) a pokles koncentrace iontů. Slaná voda hypertonická, nasává tekutinu z krve do plicních sklípků, dochází k plicnímu edému a zhuštění krve. Po úspěšné KPR i jen po vykašlávání vody je nutná hospitalizace, protože voda vymývá látku z plicních sklípků(surfaktant), která zabraňuje jejich slepování.. První pomoc: - vytažení,při vědomí stabilizovaná poloha, - zástava dýchání nebo oběhu KPR, vždy do nemocnice Přehřátí organismu Úžeh důsledek nadměrné expozice přímému UV záření. Příznaky: slabost, nevolnost, zvracení, kožní erytém až puchýře, horečka, zimnice. První pomoc: přesunutí do chladnějšího prostředí, chlazení postižených míst. Další viz. úpal Úpal působení horka při selhání mechanismů k eliminaci tepla z organismu. Příznaky: kůže zarudlá, horká, spíše suchá nebo jen slabé pocení, tachykardie- rychlá srdeč. akce, teplota, později event. náhlá ztráta vědomí, křeče, otok mozku a smrt. První pomoc: chladnější prostředí, poloha vleže se zvýšenou hlavou, odstranění tísnících oděvů, chlazení povrchu těla proudem vzduchu (ventilátor) a studenými obklady, při plném vědomí podávání tekutin, péče o dýchání Bodnutí hmyzem Většinou neohrožují život,pouze píchnutí do úst,jazyka a krku muže pacienta ohrozit na životě. První pomoc: dezinfekce rány, studený obklad, možno podat antihistaminika ( Dithiaden 1 tbl), jazyk a ústa chladit ledem. 8.

10 Uštknutí hadem Zmije většinou zdravého člověka neohrozí. Příznaky: dvě malé ranky vedle sebe mírně krvácející,okolí může být namodralé První pomoc: uklidnit pacienta, zatáhnout končetinu blíže k srdci, tak aby krev z rány mohla vytékat,krvácení můžeme podpořit tlakem prstů (nikdy nevysáváme ústy!!!),desinfekce rány, Po uštknutí zmijí obecnou, by měl pacient dostat sérum do 4 hodin. Úrazy oka ÚRAZY Poleptání oka Příznaky: Prudká bolest, neklid, svírá víčko. První pomoc: Zabránit mnutí oka, uložit na bok na postiženou strana, výplach vodou nebo Ophtalem směrem od vnitřního k zevnímu koutku, dostatečně dlouho min.20 min. Bolest můžeme tlumit analgetiky. Poranění oka Pokud je cizí těleso v ráně nikdy neodstraňujeme!!! Příznaky: bolest, slzení, zarudnutí nebo krvácení do spojivek,zhoršené vidění. První pomoc: poloha vleže, krycí obvaz na obě oči. Vykloubení nevracíme zpět,pacienta ponecháme v pozici,která mu nejlépe vyhovuje( i během transportu do nemocnice) V některých případech je možno vytvořit závěs horní končetiny pomocí trojcípého šátku. Poranění páteře Příznaky: bolest v zádech, ztráta citlivosti v dolních nebo všech končetinách, nebo ztráta hybnosti. První pomoc: s pacientem raději vůbec nehýbeme, jen v případě bezprostředního ohrožení pacientova života ( zástava základních životních funkcí, hořící automobil, hrozící zával nebo výbuch pod.).jestliže došlo k zástavě, tak resuscitace bez ohledu na možné další poškození míchy a páteře. Jako transportní prostředek používáme pevnou a rovnou desku. 9.

11 Zlomeniny Zavřené a otevřené. Příznaky: bolest,mírný otok,někdy špatná citlivost v končetině(brnění,mravenčení) První pomoc: nesnažíme se nijak narovnávat (možnost poškození tkání, nervů, vznik krvácení a tukové embolie). Pacienta ponecháme v pozici v jaké je. V extrémních případech, kdy je nutný transport, fixujeme klouby nad i pod zlomeninou improvizovanými prostředky (klacky, tyče,lyžařské hůlky atd.) Otevřenou zlomeninu kryjeme sterilním obvazem. Poleptání není třeba rozlišovat mezi zásadou nebo kyselinou, vždy postižená místa oplachujeme velkým množstvím čisté vody. V žádném případě se nepokoušíme neutralizovat opačnou chemikálií. Při požití podáme vodu, nevyvoláváme zvracení a při zasažení oka proplachujeme. Úraz elektrickým proudem Střídavý proud způsobuje popáleniny na povrchu těla, při ošetření postupujeme jako u klasické popáleniny. Stejnosměrný proud prochází tělem, kde se přeměňuje v teplo a devastuje tkáně a orgány. Vždy dbáme na vlastní bezpečnost, i při malém poranění v místě vstupu a výstupu voláme odbornou pomoc. Při poskytování první pomoci nejdříve postiženého uložíme z dosahu působení elektrického proudu, při zástavě srdce a dýchání zahájíme neodkladnou resuscitaci. 10.

12 Základní polohy při poskytování první pomoci a transportu pacienta Stabilizovaná poloha na boku u pacienta v bezvědomí a spontánně dýchajícího, tato poloha umožňuje zajistit volné dýchací cesty a zabraňuje vdechnutí např. zvratků a následnému dušení. Postup: zachránce poklekne vedle bezvědomého, bližší horní končetinu pacienta uloží do tvaru svíce. Poté ohne v kolenním kloubu vzdálenější ležící dolní končetinu pacienta. Nyní uchopí zachránce na vzdálenější straně rameno a kyčelní krajinu a otočí ho k sobě na bok. Hlavu je v šíji mírně zakloněná a horní končetina pod bradou pacienta. Ortopnoická poloha u pacienta s dušností. Většinou si jí pacient nachází sám, kdy sedí na židli a rukama se opírá o okraj stolu. Poloha v sedě kardiak, pacient vsedě, dolů visící dolní končetiny. Úlevová poloha uvolňující bolest, většinou u náhlých příhod břišních. Pacient většinou nachází sám. Drenážní poloha poranění lebky a mozku, horní část těla zvýšená, hlava ve středním postavení, pro snížení tlaku mozku. 11.

13 Protišoková poloha kolaps, větší ztráta krve, vznikající šok. Pacientovi pozvedneme dolní končetiny asi 30 cm nad úroveň těla. 12.

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života.

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: BOZP Téma: První pomoc Autor: Ing. Pavel Krula Číslo: Vy_32_INOVACE_Technologie

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c OŽIVOVACÍ TECHNIKY AnotacePrezentace seznamuje žáky s oživovacími technikami, zjištěním životních funkcí, dále s první pomocí člověku v bezvědomí a uložením do stabilizované polohy. Autor Mgr. Ludmila

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/občanská výchova Poskytování první pomoci Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_125 Jméno

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

5. PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM ZUŠ VOJTĚCH PLÁN PRVNÍ POMOCI TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN je soubor opatření, která při náhlém ohrožení života či zdraví účinně omezují rozsah a důsledky poškození. PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI 1. ZAJISTI PODMÍNKY

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce

16 Seznam příloh. Příloha č. 1 Dotazníky. Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí. Příloha č. 3 Charakteristika plavce 16 Seznam příloh Příloha č. 1 Dotazníky Příloha č. 2 Tabulka úrazů na Základní škole Nedvědovo náměstí Příloha č. 3 Charakteristika plavce Příloha č. 4 Povinné vybavení lékárničky Příloha č. 5 Obrázky

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

Jak poskytnout první pomoc?

Jak poskytnout první pomoc? SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Jak poskytnout první pomoc? Rady, jak zachránit lidský život Mgr. M. Hanzlíček, Mgr. K. Voříšková Vydáno: 2007 Aktualizace: 2016 Obsah Musím pomoci?...3 Co udělat jako

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005:

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Jméno a příjmení: Datum: počet bodů:. dosažené procento:... 1) Činnost zachránce po úrazu: 1) Vyproštění,ošetření zranění,resuscitace,důkladné vyšetření,zastavení

Více

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Základy kardiopulmonální resuscitace ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Kardiopumonální resuscitace je soubor úkonů směřující k neprodlenému obnovení oběhu okysličenou krví u osoby, u které došlo k jeho selhání. Základní

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PP u akutní otravy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová INTOXIKACE - OTRAVY vznik a) nehoda, neúmyslný kontakt

Více