OBECNÉ ZMĚNY ÚČETNICTVÍ A FINANCE ÚČETNICTVÍ FINANCE OBCHOD A LOGISTIKA MAJETEK EVIDENCE MAJETKU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÉ ZMĚNY... 17 ÚČETNICTVÍ A FINANCE... 8 1.1 ÚČETNICTVÍ... 8 1.1 FINANCE... 11 OBCHOD A LOGISTIKA... 12 MAJETEK... 14 3.1 EVIDENCE MAJETKU..."

Transkript

1 ESO9 Start verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY... 2 ZMĚNY V APLIKACI... 2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 6 ZMĚNY FUNKČNOSTI GENERÁTORU SESTAV... 7 ÚČETNICTVÍ A FINANCE ÚČETNICTVÍ FINANCE OBCHOD A LOGISTIKA OBECNÉ ZMĚNY PRODEJ ÚKOLY MAJETEK EVIDENCE MAJETKU OBOROVÁ ŘEŠENÍ SERVIS DMS ANALÝZA SKLADU, OPTIMALIZACE NÁKUPU NASTAVENÍ SYSTÉMU ÚČETNÍ ČÍSELNÍKY SUBJEKTY ZBOŽÍ, SLUŽBY, MAJETEK PARAMETRIZACE SYSTÉMU VÝROBA PRO ESO9 START OBECNÉ ZMĚNY DÍLENSKÝ ZÁSOBNÍK ZADÁVÁNÍ VÝROBY APLIKACE ESO9 PRODEJNA ZMĚNA ČINNOSTI TECHNOLOGIE ESO9 START ZMĚNY V INSTALACI ZMĚNY V TECHNOLOGII.NET ESO9 SPRÁVCE... 20

2 Obecné změny Změny v aplikaci Kontrola kódů pro výkaz DPH Nová funkčnost pro kontrolu zadání kódů pro výkaz DPH. Při ručním zadání kódu pro výkaz DPH na hlavičky nebo složky dokladů závazků, pohledávek a pokladních dokladů se kontroluje, zda je kód pro výkaz DPH určen pro DPH na vstupu nebo výstupu a lze jej tedy na daném dokladu použít. Pokud nelze kód použít, zobrazí se varovné hlášení. Hlášení se zobrazí v těchto případech: Kód pro výkaz DPH není určen pro DPH na vstupu, hlavička má vlastnost my budeme platit jim (vlhpohledavka_zavazek = 2). V ESO9Start se tedy jedná o Faktury přijaté a také o Interní doklady, pokud se jim nastaví na hlavičce vlastnost Pohledávka/závazek = závazek. Kód pro výkaz DPH není určen pro DPH na vstupu, hlavička má vlastnost my jsme jim zaplatili (vlhpohledavka_zavazek = 4). V ESO9Start se tedy jedná o Pokladní doklady výdejové. Kód pro výkaz DPH není určen pro DPH na výstupu, hlavička má vlastnost oni budou platit nám (vlhpohledavka_zavazek = 1). V ESO9Start se tedy jedná o Faktury vydané a také o Interní doklady, pokud se jim nastaví na hlavičce vlastnost Pohledávka/závazek = pohledávka. Kód pro výkaz DPH není určen pro DPH na výstupu, hlavička má vlastnost oni nám zaplatili (vlhpohledavka_zavazek = 3). V ESO9Start se tedy jedná o Pokladní doklady příjmové. Přepočet dokladu kurzem při změně data zdanitelného plnění Úprava funkčnosti pro přepočet dokladů v cizí měně. Při změně Data zdanitelného plnění na hlavičce dokladu se znovu načte Datum pro výpočet kurzu z typu dokladu (z číselníku Typy dokladů). Pokud je tato vlastnost v typu dokladu jiná než na hlavičce dokladu, tak se na hlavičce změní podle typu dokladu a dojde znovu k přepočtu dokladu. Byl upraven fchange sphdok_dtzdanitpln. Pokud máte fchange v profi úpravě, je potřeba jej pro použití upravit. Kopie dokladů Kontrola existence čísla dokladu při zakládání dokladu kopií Úprava funkčnosti na kontrolu existence čísla dokladu, pod který se mají nakopírovat složky z jiného dokladu. Do verze 4.4 platilo, že pokud se připojovaly složky procedurou spsdok_btmarkkopie a zadalo se neexistující číslo dokladu, došlo k založení nového dokladu, který neměl vyplněné některé důležité položky jako je vzor, číselná řada apod. Tak mohlo dojít k situaci, kdy doklad vznikl v nekonzistentním stavu (např. neměl přiřazen vzor, měl jinak nastavené účty, střediska, způsoboval mezery v číselné řadě atd.). Od verze 4.4 se kontrolovala existence zadaného čísla dokladu a zadaného typu dokladu. Pokud číslo dokladu neexistovalo, zobrazila se chybová hláška a k založení dokladu vůbec nedošlo, neexistující číslo dokladu se neuložilo. Nyní se zobrazí měkká hláška, která informuje, že je zadáno neexistující číslo dokladu. Číslo zadaného neexistujícího dokladu se ale uloží. Poté lze doklad založit, je nutné dát pozor na to, aby zadané číslo dokladu nezpůsobilo chyby v číselné řadě (tedy aby navazovalo v řadě ). POZOR, pokud v kopírovací stránce není určen vzor (případně typ) dokladu následníka (vznikajícího dokladu), pak dojde k založení dokladu v nekonzistentním tvaru (typicky např. v akcích na tlačítko Připoj k faktuře ). V ESO9Start byl doplněn pro typ dokladu FPU uživatelský přepočet pro hlavičku dokladu v položce Kontrola řádku před uložením, kterým se kontroluje existence vzoru dokladu pro vznikající doklad. Strana 2 z 21

3 Pokud chcete ve vlastní aplikaci zapojit kontrolu na vzor dokladu pro vznikající FPU, je nutné si doplnit přepočet podle ESO9Start do Uživatelských přepočtů v číselníku Typy dokladů. Kopie vazeb na dokumenty při kopii dokladů Nová funkčnost pro kopie vazeb na dokumenty při kopiích dokladů. Při kopii celých dokladů nebo složek dokladů pomocí kopírovacích stránek ucet\doklkopie.htm a nastaveni\kopieprdona.htm lze určit, zda se zkopíruje vazba na dokument v dokumentové databázi (dále jen DMS) z původního dokladu na nově vzniklý doklad. Pokud se má vazba zkopírovat, tak původní (zdrojový) doklad i nový doklad mají vazbu na stejný dokument, který zůstává v DMS pouze 1x (a nekopíruje se, nevzniká nový dokument v DMS). Při smazání nově vzniklého dokladu (s vazbou) se zruší i vazba na dokument. V ESO9Start je parametr Kopírovat vazby na dokumenty přednastaven na Ne. V ESO9Start jsou kopírovací stránky použité např. v následujících činnostech: ucet\doklkopie.htm většinou se jedná o stránku dostupnou odkazem Kopie z hlavičky dokladu, sloužící ke vzniku dokladů stejného typu a vzoru (případně ke vzniku Storno dokladů): o Interní doklady o Pokladní příjmy o Pokladní výdeje o Faktury přijaté účetní o Faktury vydané účetní o Účetní příjemky o Účetní výdejky o Prodej ze skladu o Potvrzení žádanky na výdej materiálu nastaveni\kopieprdona.htm většinou se jedná o činnosti pro vznik dokladů jiného typu a vzoru (např. z prodejní objednávky vznikne skladová výdejka): o Nákupní objednávky o Cenové nabídky o Prodejní objednávky o Faktura vydaná z objednávky (zboží) o Fyzická příjemka z objednávky vydané o Účetní příjemka z objednávky vydané o Účetní příjemka z faktury přijaté o Účetní výdejka z faktury vydané zálohové o Pořízení a sledování nabídky o Pořízení výrobní zakázky z prodejních objednávek o Realizace objednávek materiál o Založení nákupní objednávky Byly upraveny procedury sphdok_btmarkkopie, spsdok_btmarkkopie, spdoklad_hdok, spslozka_copy, sphdok_copy, spsdok_copy, sphdok_delrec a spsdok_delrec a stránky ucet\doklkopie.htm a nastaveni\kopieprdona.htm ve start webu. Pokud máte procedury a stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 3 z 21

4 Zadání datumu vznikajícího dokladu, Opakování dokladů Nová položka pro zadání datumu vznikajícího dokladu. Nová funkčnost pro zadání opakovaných dokladů. V položce Datum následníka na kopírovací stránce ucet\doklkopie.htm lze zadat datum zdanitelného plnění, se kterým vznikne nový doklad. Při kopii dokladu lze zadat počet opakování. Jako parametry se zadává, ke kterému dni v měsíci mají kopie vzniknout a zda variabilní symbol na opakovaných dokladech bude beze změny nebo se nastaví ve variabilním symbolu poslední dvojčíslí dle čísla splátky. Tlačítkem Opakuj kopii dokladu pak vznikne zvolený počet kopií k určenému dni v měsíci. Funkčnost je stejná, jako v činnosti Interní doklady při použití tlačítka Opakuj. V ESO9Start se většinou jedná o stránku dostupnou odkazem Kopie z hlavičky dokladu, sloužící ke vzniku dokladů stejného typu a vzoru (případně ke vzniku Storno dokladů), seznam činností viz výše (Kopie vazeb na dokumenty při kopiích dokladů). Byla upravena stránka ucet\doklkopie.htm ve start webu. Forma s dokumenty na stránkách dokladů Nová funkčnost pro zakládání příloh k dokladům přímo do DMS. Doposud bylo možné ukládat libovolné dokumenty do DMS buď bez vazby na jednotlivé tabulky přímo v činnosti Dokument, nebo pomocí odkazu uložit i s vazbou k libovolnému záznamu libovolné tabulky (pomocí tabulky DOKUMENT_VAZBA). V tom případě bylo třeba v odkazu zadat parametry TABLENAME (jméno tabulky, na niž se dokument má navázat, např. HDOK) a IDTABLE (ID datové věty, k níž se má dokument připojit, např. ID hlavičky faktury vydané), což je doposud pro ukázku předvedeno (pouze pro uživatele s oprávněním 00) ve Fakturách vydaných ( ). Nyní je navíc možné doplnit ve stránkách přímo formu s DMS, v níž je možné k dokladu připojit přílohu (poznámku, dokument, obrázek atd.) a zároveň se tato příloha uloží do DMS s vazbou (s dokladem se prováže). Byla vytvořena nová funkce spqdokument_hdok_newrec., která zajišťuje naplnění vazebních parametrů pro připojování dokumentů k hlavičkám dokladů (k HDOKům). Pokud by bylo potřeba mít formu s DMS i na jiném formuláři, než s HDOKy, je nutné založit stejný NewRec, ale pojmenovaný podle pohledu uvedeného ve formě (např. spqsubjekt_hdok_newrec). Pro ukázku je v ESO9Start zapojeno na hlavičkách dokladů faktur přijatých ( Faktury přijaté účetní) a pošty přijaté (2.6.1 Přijatá pošta). Pro převod existujících poznámek do DMS je na vyžádání jednorázový skript. Byly upraveny stránky nakup\faphlav.htm a posta\posthlavpr.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 4 z 21

5 Výběrový seznam vzorů daného typu dokladu Úprava funkčnosti pro určení filtru při výběru dokladů pomocí vzorů. Ve verzi 4.4 bylo zavedeno automatické nastavení Startfilteru na hodnotu 2-vstupní filtr musí být zadán, pokud v odkazu na činnost není uveden Startfilter. Tato změna se týkala činností využívající IDC/HTX sestavu nastaveni\zalozdokladzevzoru2007.idc/htx. Nyní byla tato funkčnost rozšířena i na činnosti, které používají IDC/HTX sestavy nastaveni\skladzevzoru2007.idc/htx a nastaveni\dokladskladzevzoru2007.idc/htx. V souvislosti s tím bylo v ESO9Start sjednoceno volání IDC/HTX sestav. Jednotlivé IDC/HTX jsou nahrazovány takto: ZalozDokladZeVzoru2007 místo ZalozDokladZeVzoru a ZalozDokladZeVzoru2005 o Interní doklady o Účetní operace o Správa penalizačních faktur o Cenové poptávky o Nákupní objednávky o Faktury přijaté zálohové o Faktury přijaté penalizační o Doklady DPH mimo CZ o Cenové nabídky o Prodejní objednávky o Faktury vydané zálohové o Faktury vydané penalizační o Doklady DPH mimo CZ o Zakládání úkolů z dokladu o Pořízení a sledování nabídky o Pořízení prodejní objednávky a jejích složek o Evidence výrobních zakázek podle vzorů o Servisní objednávky o Vyhodnocení skutečnost o X Evidence odečtových knih o X Zálohové faktury o X Podklady zúčtování o X Zúčtovací faktury o stránka users\obchodnik.htm, users\poradce.htm, users\ucetni.htm a users\vyroba.htm ve start webu. Pokud máte upravené stránky v profi úpravě, je nutné je pro použití upravit. SkladZeVzoru2007 místo SkladZeVzoru a SkladZeVzoru2005, DokladSkladZeVzoru2007 místo DokladSkladZeVzoru a DokladSkladZeVzoru2005 o Fyzické příjemky o Účetní příjemky podle šarží o Fyzické výdejky o Účetní výdejky podle šarží o Prodejky z kasy off line o stránky users\poradce.htm a users\skladnik.htm ve start webu, pokud máte upravené stránky v profi úpravě, je nutné je pro použití upravit Byly upraveny IDC/HTX sestavy nastaveni\skladzevzoru2007.idc a nastaveni\dokladskladzevzoru2007.idc ve start webu. Pokud v uvedených činnostech nepoužíváte uvedené IDC/HTX sestavy ZalozDokladZeVzoru2007, SkladZeVzoru2007 a DokladSkladZeVzoru2007, změna se jich nedotkne. Pro použití je pak potřeba zaktualizovat činnosti dle ESO9 Start. Pokud máte sestavy v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Pro použití je také nutné provést Výmaz cache. POZOR, od příští verze 4.6 budou starší IDC/HTX ve start webu přesunuty z adresáře nastaveni do adresáře nastaveni\old a budou tedy standardně nepřístupné. V zákaznických profi verzích je třeba projít všechny činnosti a zkontrolovat, zda se tyto starší IDC/HTX sestavy nepoužívají. Pokud se používají, bude třeba od verze 4.6 přepsat činnosti na použití sjednocených IDC/HTX (případně zaktualizovat činnosti dle ESO9 Start). Strana 5 z 21

6 Odesílání dokumentů z DMS em Nové funkčnosti pro odesílání dokumentů a odkazů na dokument em. Přibyla tlačítka pro odeslání dokumentu em ( Odešli dokument em ) a pro vytvoření odkazu na dokument a jeho zkopírování ( Odkaz na dokument do schránky ). Jejich funkčnost je následující: Odešli dokument em dokument se stáhne z DMS a jako příloha se vloží do u, který se buď zobrazí k editaci, nebo se rovnou odešle. Vytváření a odesílání ů se řídí stejnými parametry, jako v případě generátoru sestav STIMULSOFT (parametry MF_SENDMAILTO, MF_SENDMAILSUBJECT, MF_SENDMAILBODY a MF_SHOWMAIL), s tím rozdílem, že parametry mohou být uvedeny pouze v datovém zdroji formy. Pokud není zadána adresa příjemce (MF_SENDMAILTO), se vždy zobrazí k editaci. Odkaz na dokument do schránky vytvoří se přímý odkaz na dokument v DMS a uloží se do clipboardu (schránky v paměti). Odkaz lze pak vyvolat z clipboardu a vložit (např. klávesovou zkratkou CTR+V) do u, otevřít ve správci souborů na počítači atd. y s odkazem má smysl posílat pouze příjemcům, kteří mají přístup do aplikace ESO9. Tlačítka se zobrazí na každé stránce, v jejímž datovém zdroji je nalezena vazba na dokumenty v DMS. Zobrazení tlačítek ve stránce lze ovlivnit maskou Input položky, viz Nápověda Sekce Pro správce Pro správce a implementátory Pravidla používání ESOFORM. V ESO9Start je pro ukázku zapojeno v činnosti Dokument. Byla upravena stránka DMS\Dokument.htm ve start webu. Strom činností Nová funkčnost stromu činností Silverlight Byla přidána možnost exportovat a importovat oblíbené činnosti. Oblíbené činnosti lze vyexportovat do souboru. Z tohoto souboru je pak možné oblíbené činnosti naimportovat. Lze tak přenášet oblíbené činnosti mezi více počítači, případně využít k zazálohování oblíbených činností. Změny v klientské komponentě pro Internet Explorer 7 a vyšší Instalace klientské komponenty Nová funkčnost pro instalaci klienta ESO9. Pomocí nově vytvořeného programu je možné instalovat klienta ESO9 na počítače bez administrátorských práv. Program lze získat na vyžádání v ESO9 intranet a.s. Editace datumu a času Úprava funkčností pro editaci datumových a časových položek. Pro editaci hodnot času lze použít syntaxi bez oddělovačů :, případně jednoznakové hodnoty. Při zadání např. hodnoty se tato převede jako 15:24:31, při zadání 9:2:5 se toto převede jako 09:20:50. Tato funkčnost je dostupná pro položky uvedené s maskou ;T nebo ;DT. Pokud je datum vyplněno, nedojde použitím klávesy mezerník k vložení dnešního datumu (aktuální datum a čas lze tedy vložit pouze do prázdné položky). Tato funkčnost je dostupná pro položky uvedené s maskou ;DT. Podrobný popis jednotlivých masek viz Nápověda Sekce Pro správce Pro správce a implementátory Pravidla používání ESOFORM. Strana 6 z 21

7 Kontrola verze Internet Exploreru Nová funkčnost pro kontrolu 32-bitové verze Internet Exploreru. Vzhledem k tomu, že klient je vytvořen pro 32-bitovou verzi Internet Exploreru a nedokáže pracovat v 64-bitové verzi Internet Exploreru, byla doplněna kontrola spuštěné verze Internet Exploreru. Při spuštění aplikace v 64-bitové verzi Internet Exploreru nepovolí systém uživateli přihlášení a vypíše chybu. Doplněk klienta pro stažení GPS souřadnic k adresám subjektů Nový doplněk klienta (AddIn) pro stažení GPS souřadnic do aplikace. V souvislosti s dřívějším doplňkem klienta pro export GPS souřadnic do formátu KLM bylo nutné zadávat souřadnice do aplikace ručně (k adresám subjektů). Byl vytvořen nový doplněk ESO9_GETGPSCOORD pro stažení GPS souřadnic k vyplněným adresám subjektů v aplikaci. Pro použití je nutné doplněk zaregistrovat v klientovi a v uživatelských akcích ( Uživatelské akce) založit pro stránku subjekt\subjadr.htm tlačítko Získání GPS souřadnic. Na stránce adres subjektu pak budou po spuštění tlačítka naplněny GPS souřadnice k vyfiltrovaným adresám. Stránka je dostupná buď v činnosti Subjekty odkazem Adresy nebo v nově vytvořené činnosti Adresy subjektů, viz kapitola Nastavení systému 9.3 Subjekty Adresy subjektů. Změny funkčnosti generátoru sestav Cizojazyčný tisk dokladů Úprava nabídky pro tisk STI sestav v jiném jazyce. Ve stránce pro výběr sestavy v jiném jazyce se nyní zobrazují pro tisk STI sestavy všechny odkazy (Česky, Slovensky, Anglicky, Německy, Maďarsky a Polsky) bez ohledu na jazyk aplikace nebo jazyk uživatele. Tak je možno tisknout sestavy v jazyce uživatele, pokud se tento jazyk liší od jazyka aplikace a sestava se přitom podmíněně tiskne v jazyce aplikace (tedy jako legislativní sestava, viz kapitola Obchod a logistika 2.2 Prodej Faktury vydané účetní). Byla upravena stránka nastaveni\vyberlegform.idc ve start webu. Stránkování ve formátu HTML a XLS Nová funkčnost pro stránkování STIMULSOFT sestav. Při tisku sestavy ve formátu STIMHT (formát HTML) a STIXLS (formát MS Excel) se zruší stránkování. Sestava se tedy zobrazí bez rozdělení na stránky a s jedním záhlavím a zápatím, zároveň se v zápatí netiskne copyright. Kombinace přímého tisku do DMS a dalších akcí Úprava funkčnosti pro přímý tisk STI sestav. Pomocí nového parametru hyperlinku DIRECTPRINT=4 dojde ke kombinaci přímého uložení sestavy do DMS (jako při použití DIRECTPRINT=3) a dalších akcí podle parametrů tisku (zobrazení na monitor, uložení do souboru, odeslání sestavy em). Strana 7 z 21

8 Odesílání sestav em Úprava funkčnosti pro odesílání sestav em. V souvislosti s doplněním možnosti parametrizace parametrů na odkazu (viz kapitola Technologie ESO9 Start Změny v Technologii.NET Parametry) je možné dynamicky měnit ovou adresu pro odeslání sestavy bez nutnosti upravovat datové zdroje sestav (a vytvářet tak PROFI sestavy). Pokud bude v datovém zdroji stránky obsažena položka s ovou adresou příjemce (např. select from QHDOK_FAV) a na odkazu bude např. mf_sendmailto=% %, naplní se do adresy příjemce z osoby příjemce. Překlady sestav mimo generátor sestav STIMULSOFT Nová funkčnost pro překlady názvů sestav a jejich položek. Byl doplněn mechanismus pro překlady názvů sestav a jejich položek (záhlaví sloupců) pro sestavy, které nejsou realizovány generátorem sestav STIMULSOFT (např. GRAF, PIVOT, XLS). K překladu se využívá Překladový slovník, oblast Generátor sestav (dostupné ze stránky Nastavení). Byly upraveny procedury spsestavy_info, spsestavy_label, spdzsestavy_sqlwoc, spdzsestavy_sqlgen, spdzsestavy_sql, spsestavy_sqlfilter a spsestavy_sql. Pokud máte procedury v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Účetnictví a finance 1.1 Účetnictví Interní doklady Odkaz Vazba na předchůdce Nový odkaz pro přiřazení předchůdce do historie dokladu. Má význam zejména pro opravu výše daně za subjekt v insolvenci. K Internímu dokladu lze pomocí odkazu ručně přiřadit původní doklad jako předchůdce, jeho číslo se pak bude tisknout v příloze k DPH. Byla upravena stránka ucet\inter_dokl.htm ve start webu. Datum sazby DPH Nová položka pro nastavení datumu DPH Na záložku DPH byla doplněna položka Datum sazby DPH, podle níž vstupuje doklad do výkazu DPH. Položka má význam např. pro předpisy leasingu, které byly domluveny v jiné sazbě DPH, avšak do systému byly založeny v jiném období (a tedy s jinou sazbou DPH). Byla upravena stránka ucet\inter_dokl.htm ve start webu. Strana 8 z 21

9 Roční uzávěrka - Generování kurzovních rozdílů závazků a pohledávek (HU legislativa) Nová funkčnost v generování KR závazků a pohledávek. Je možné vyloučit některé doklady z generování kurzovních rozdílů závazků a pohledávek, a to založením poznámky k hlavičce dokladu. Typ poznámky musí být uveden v parametru aplikace KR_ZavPohl_Pozn_Ne a datum poznámky stejné nebo starší než je datum prováděné uzávěrky. Doklad s takovou poznámkou nevstoupí do generování kurzovních rozdílů závazků a pohledávek. Do parametrů aplikace byl přidán nový parametr KR_ZavPohl_Pozn_Ne. Zadává se do něj seznam poznámek, které určují, že doklady s těmito poznámkami nebudou vstupovat do generování kurzovních rozdílů závazků a pohledávek. Položky seznamu musí být odděleny středníkem Hlavní kniha Tisk pro subjekt Nová funkčnost pro filtrování sestav podle subjektu. Byla přidána položka pro výběr subjektu a možnost zvolit, jak tento subjekt vstupuje do tisku: zda tisknout pouze pro tento subjekt, pro tento subjekt včetně jeho podřízených, jen pro podřízené subjekty nebo mimo vybraný subjekt a jeho podřízené. Byly vytvořeny nové funkce fnhospvysledek3, fnhlavniknihafucet2, fnhlavnikniha_det_detks2, fnhlavnikniha_detks2, fnhlavnikniha_det_sumobd2, fnhlavnikniha_det2. Byly upraveny STI sestavy Hl_kniha_Str_syn.idc, Hl_kniha_ks_det.idc a Hl_kniha_ob_det.idc. Byly upraveny stránky ucet\hl_kniha_str_syn.htm, ucet\hl_kniha_detks_s.htm a ucet\hl_kniha_det_s.htm ve start webu. Pokud máte sestavy a stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Tisk v cizím jazyce Úprava funkčnosti tisku sestav v jiném jazyce. Byl doplněn combo box, v kterém lze vybrat, v jakém jazyce se budou sestavy tisknout. V sestavách Tisk hlavní knihy / xls se překládají i názvy účtů, v ostatních se překládá pouze sestava a ne názvy účtů. Byla upravena stránka ucet\hl_kniha_str_syn.htm ve start webu. Tisk do xls Nové odkazy pro tisk sestav do xls. Přibyly dva odkazy xls, pomocí kterých je možné vytisknout sestavy Detail obratu účtu a Detail konečného stavu do xls (formát MS Excel). Byla upravena stránka ucet\hl_kniha_str_syn.htm ve start webu. Tisk na šířku Nová funkčnost pro tisk na šířku. Sestavu Tisk hlavní knihy lze nyní tisknout také na šířku. Toto je možné zvolit v novém zaškrtávacím políčku. Byla upravena STI sestava Hl_kniha_Str_syn.idc a stránka ucet\hl_kniha_str_syn.htm ve start webu. Pokud máte sestavu a stránku v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 9 z 21

10 Výkazy AP, ZZ, CF Úprava funkčnosti tisku sestav. Byl doplněn combo box pro výběr, v jakém jazyce se budou sestavy tisknout. Sestavy v pracovním tvaru bylo již dříve možné tisknout v cizím jazyce, ale bylo nutné ručně zadat kód jazyka. Navíc je možné nyní v cizím jazyce tisknout i sestavy pro odevzdání v plném i zkráceném tvaru. Byly upraveny stránky ucet\v_ap_filtr.htm, ucet\v_zz_filtr.htm, ucet\v_cf_filtr.htm, ucet\v_zvk_filtr.htm, ucet\v_vzvk_filtr.htm, ucet\v_pvzz_filtr.htm, ucet\vyk_ap_form.htm, ucet\vyk_vzz_form.htm, ucet\vyk_ap_form_zk.htm a ucet\vyk_vzz_form_zk.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit Přiznání spotřební daně (CZ legislativa) Nová funkčnost pro XML export. Ve stránce se seznamem jednotlivých období se vedle odkazu pro tisk do formuláře zobrazuje nový odkaz Export pro export do XML. Odkazem je možné vytvořit XML soubor spotřební daně, který je pak možno načíst na stránkách Celní správy České republiky. Do parametrů aplikace byla přidána nová skupina parametrů Výkaz SPD Export. Pro použití je nutné jednotlivé parametry ve skupině vyplnit. Byly vytvořeny nové procedury sppriznanisd_export_xml_delete, sppriznanisd_export_xml, sppriznanisd_exportcz_xml, sppriznanisd_exportcz_xmledap18. Byla vytvořena nová stránka ucet\priznani_sd_export_xml_cz.htm ve start webu. Byla upravena stránka ucet\priznani_sd.htm a IDC/HTX sestava ucet\priznani_sd_seznam.idc/htx ve start webu. Pokud máte stránku a IDC/HTX sestavu v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit Výsledovka Tisk pro subjekt Nová funkčnosti pro filtrování sestav podle subjektu. Byla přidána položka pro výběr subjektu a možnost zvolit, jak tento subjekt vstupuje do tisku: zda tisknout pouze pro tento subjekt, pro tento subjekt včetně jeho podřízených, jen pro podřízené subjekty nebo mimo vybraný subjekt a jeho podřízené. Byla upravena STI sestava Vysl_str.idc. Byly upraveny stránky ucet\vysl_str_f.htm a ucet\vysl_tiskstred.htm ve start webu. Pokud máte sestavy a stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Tisk v cizím jazyce Úprava funkčnosti tisku sestav v jiném jazyce. Byl doplněn combo box pro výběr, v jakém jazyce se budou sestavy tisknout. Byly upraveny stránky ucet\vysl_str_f.htm a ucet\vysl_tiskstred.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 10 z 21

11 1.1 Finance Import kurzovního lístku z internetových stránek banky Nový odkaz na kurzovní lístek. Do stránky byl doplněn odkaz na kurzovní lístek, lze tak po importu rychle zkontrolovat kurzovní lístek. Byla upravena stránka finance\kursl_import.htm ve start webu Bankovní výpisy - import Import bez rozúčtování Nová funkčnost pro import bankovních výpisů (BAV). Standardně je nastaveno, že se při importu provádí rozúčtování načtených položek BAV. Pokud importované BAV obsahují velmi mnoho položek (řádově stovky nebo tisíce), tak během jejich načítání nelze v aplikaci pořizovat jiné doklady. Zaškrtnutí nové volby Při importu neprovádět rozúčtování umožní, že vytváření účetních zápisů neprobíhá okamžitě při načítání položek BAV. Tím lze dobu načítání zkrátit. Po ukončení importu je potřeba tlačítkem Proveď rozúčtování založit účetní zápisy pro celý právě načtený bankovní výpis. POZOR, při importu bez rozúčtování nelze provádět párování načtených BAV po importu, protože ještě neexistují účetní zápisy k těmto dokladům. Byla vytvořena nová procedura spimportbav_rozuctovani. Byla upravena procedura spimportbav. Byla upravena stránka finance\importbv.htm ve start webu. Pokud máte proceduru a stránku v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Zobrazení importovaných bankovních výpisů Úprava stránky pro zobrazení importovaných BAV. Informace o načtení jednotlivých BAV se dříve po importu zobrazovaly textově. Nyní byla do stránky doplněna spodní část, ve které jsou informace o načtených BAV zobrazeny v režimu browse. Zobrazují se zde i starší načtené BAV, zobrazení starších informací je ovlivněno nastavením v parametrech aplikace. Odkazem Bankovní výpis nad příslušným řádkem je možné přejít na konkrétní BAV. Do parametrů aplikace byly přidány nové parametry ImportBaV_InfoZobraz a ImportBaV_InfoZrusit, v kterých lze nastavit, jak staré informace se mají zobrazovat a po jaké době se informace o načtení BAV automaticky smažou. Byla upravena stránka finance\importbv.htm ve start webu. Pokud máte stránku v profi úpravě, je potřeba j pro použití upravit Bankovní výpisy Úprava číselníkové položky pro výběr částečně nebo úplně neuhrazených dokladů. V číselníku na odkaze Var. sym. je nyní prováděn lepší předvýběr zobrazených dokladů. Odkaz vybere ty doklady, které mají alespoň jeden nespárovaný účetní zápis s účtem, který patří do dodavatelsko-odběratelského saldokonta (saldokonto má nastaven Typ párování = Dod-Odb). Podle toho, jakou má BAV vlastnost příjem/výdej, je výběr dále filtrován podle hodnoty znaménka salda protidokladu. Pokud je na BAV vyplněn subjekt, tak se budou nabízet pouze protidoklady s tímto subjektem. Ve výběru se nenabízejí doklady typu platba/úhrada (s vlastností "my jsme zaplatili jim", "oni zaplatili nám", v ESO9Start se jedná standardně o pokladní doklady příjmové a výdajové). Byla upravena stránka finance\bav_cis.htm ve start webu. Strana 11 z 21

12 Pokud máte stránku v profi úpravě, je potřeba j pro použití upravit Stav peněžních prostředků v čase Úprava funkčnosti tisku sestavy. Doposud sestava zobrazovala informace pro pokladní a bankovní účty dohromady. Nyní lze ve filtrovací stránce vybrat, zda se sestava bude tisknout pro peněžní i bankovní účty, pouze pro peněžní nebo pouze pro bankovní účty. Byla upravena stránka finance\stavhotovcase_f.htm ve start webu. Byla upravena generátorová STI sestava StavHotoVCase.idc. Pro použití je potřeba sestavu STI do zákaznické aplikace zaktualizovat dle ESO9 Start. Pokud máte stránku v profi úpravě, je potřeba ji pro použití upravit. Obchod a logistika Obecné změny DIČ subjektu na hlavičkách faktur Nová položka pro zobrazení DIČ subjektu. Na hlavičky účetních faktur přijatých účetních ( Faktury přijaté účetní) a vydaných účetních ( Faktury vydané účetní odkaz Detail hlavičky) byla doplněna readonly položka DIČ, která zobrazuje DIČ dodavatele/odběratele. Má význam pro kontrolu přenesené DPH a fakturace z/do zahraničí. Byly upraveny stránky nakup\faphlav.htm a prodej\favhlav.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. 2.2 Prodej Prodejní objednávky odkaz Nákupní objednávka Úprava funkčnosti pro vytváření Nákupní objednávky (NOB) ze složek Prodejní objednávky (POB). Ve verzi 4.4 bylo umožněno změnit v kopírovací stránce subjekt a měnu následníka, zůstával ale předvyplněný subjekt a měna z POB. Pokud nebyl ručně zadán jiný subjekt nebo měna, vytvářela se NOB na stejný subjekt a se stejnou měnou, jako POB. Nyní jsou položky Subjekt následníka a Měna následníka prázdné, zároveň je položka Cena na složce nastavena na hodnotu Neurčeno a je editovatelná. V ESO9Start se navíc při vzniku kopie pomocí procedury spexechdok_pobnob kontroluje, že na vznikající NOB je jiný subjekt než na POB. Pokud by byl ručně zadán stejný subjekt následníka, jako je subjekt uvedený na POB, zobrazí se při vzniku kopie chyba a k založení NOB kopií nedojde. Pomocí stejné procedury navíc při kopii dojde k vymazání položek Subjekt příjemce a Jejich číslo na vznikající NOB (které se dříve také přenášely z POB). Pokud chcete ve vlastní aplikaci kontrolovat subjekt na NOB a vymazat příjemce a jejich číslo, je nutné si založit v činnosti Parametry pro kopie dokladů nový záznam POB_NOB a do položky Uživatelská procedura HDOK zapsat proceduru spexechdok_pobnob. Ve vazbách dokladů (dostupné ze stránky Nastavení) je pak potřeba pro vazby mezi vzory POB a NOB do položky Parametry kopie zapsat kód parametru (POB_NOB). Byla vytvořena nová procedura spexechdok_pobnob. V případě potřeby lze proceduru uživatelsky přepsat. Byla upravena stránka prodej\kopiepobdonob.htm ve start webu. Strana 12 z 21

13 Faktury vydané účetní Úprava funkčnosti tisku sestav faktury a dobropisu. Pokud má uživatel nastaven jiný jazyk než je jazyk aplikace, tak se odkazem Tisk faktury a Tisk dobropisu vytisknou sestavy v jazyce aplikace, tedy legislativní verze. V případě potřeby lze vytisknout sestavy v jazyce uživatele pomocí odkazů jiný jazyk. Byla upravena stránka prodej\fav.htm ve start webu Faktura vydaná z výdejky (zboží) Úprava funkčnosti pro určení datumu zdanitelného plnění vznikající faktury vydané účetní (FVU) ze skladové výdejky účetní (SVU). Doposud vznikala FVU s datem zdanitelného plnění podle pracovního data uživatele. Nyní je možné určit datum následníka (FVU) parametrem DTP, případně ručním zadáním. Pokud je v odkazu na činnost uveden parametr DTP=1, pak se vezme datum ze SVU. Pokud je parametr nastaven na DTP=0, pak se vezme pracovní datum uživatele. Pokud parametr DTP v odkazu na činnost není uveden (standardně nastaveno v ESO9Start), použije se také uživatelské datum. Dle parametru (uvedeného/neuvedeného) se naplňuje nová položka Datum následníka (datum pro vznikající FVU), v které lze datum případně přepsat. Pokud se fakturuje více hlaviček, použije se nejvyšší zde uvedené datum. Zároveň se v nové readonly položce Datum výdeje zobrazuje datum SVU. Byla upravena stránka prodej\vydejzbozfav.htm a IDC/HTX sestava prodej\vydejzbozfav.idc/htx ve start webu. Pokud máte stránku a IDC/HTX sestavu v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. 2.4 Úkoly Kalendář pracovníka Nový kalendář Silverlight. Do stránky byla přidána možnost zobrazit kalendář ve formátu SILVERLIGHT, jehož vzhled je podobný kalendáři MS Outlook. Z kalendáře je možné měnit čas zahájení, čas ukončení a text jednotlivých položek v kalendáři. Dále lze položky z kalendáře vymazat. Pro použití je nutné nakopírovat soubor SilverlightUkoly.xap do adresáře ukoly\clientbin v aplikačním webu (ze stejného adresáře ve start webu). Dále je nutné napsat fchange pro aliasované položky kalendáře v Silverlightu (to umožňuje editaci časů a textu položek). Podrobný popis viz Nápověda Sekce Pro správce Pro správce a implementátory Popis využití Silverlight komponent. Byla vytvořena nová stránka ukoly\outlook_sl.htm. Byla upravena stránka ukoly\gant.htm ve start webu. Pokud máte stránku ukoly\gant.htm v profi úpravě, je potřeba ji pro použití upravit. Strana 13 z 21

14 Majetek 3.1 Evidence majetku Naplnění odpisových skupin majetku Nová funkčnost pro naplnění odpisových skupin na kartu majetku. V souvislosti s doplněním vazby na daňovou a účetní odpisovou skupinu do číselníku SKP (viz kapitola Nastavení systému Zboží, služby, majetek SKP/CZ-CPA) byla vytvořena funkčnost pro naplnění odpisových skupin na kartu majetku z číselníku SKP. Pokud jsou v číselníku SKP vyplněny odpisové skupiny a dojde ke změně SKP na kartě majetku, naplní se tyto odpisové skupiny do karty. Při založení nové karty majetku se odpisové skupiny naplní při každé změně majetku v případě, dokud není karta majetku uložena. Při editaci karty majetku se naplní odpisové skupiny pouze, pokud na kartě dosud nejsou vyplněny (nedojde tedy k přepsání zadaných odpisových skupin). Oborová řešení 6.2 Servis Servisní objednávky odkaz Nákupní objednávka Úprava funkčnosti pro vytváření Nákupní objednávky (NOB) ze složek Servisní objednávky (SOB). Ve verzi 4.4 bylo umožněno změnit v kopírovací stránce subjekt a měnu následníka, zůstával ale předvyplněný subjekt a měna z SOB. Pokud nebyl ručně zadán jiný subjekt nebo měna, vytvářela se NOB na stejný subjekt a se stejnou měnou, jako SOB. Nyní jsou položky Subjekt následníka a Měna následníka prázdné, zároveň je položka Cena na složce nastavena na hodnotu Neurčeno a je editovatelná. V ESO9Start se navíc při vzniku kopie pomocí procedury spexechdok_sobnob kontroluje, že na vznikající NOB je jiný subjekt než na SOB. Pokud by byl ručně zadán stejný subjekt následníka, jako je subjekt uvedený na SOB, zobrazí se při vzniku kopie chyba a k založení NOB kopií nedojde. Pomocí stejné procedury navíc při kopii dojde k vymazání položek Subjekt příjemce a Jejich číslo na vznikající NOB (které se dříve také přenášely z SOB). Pokud chcete ve vlastní aplikaci kontrolovat subjekt na NOB a vymazat příjemce a jejich číslo, je nutné si založit v činnosti Parametry pro kopie dokladů nový záznam SOB_NOB a do položky Uživatelská procedura HDOK zapsat proceduru spexechdok_sobnob. Ve vazbách dokladů (dostupné ze stránky Nastavení) je pak potřeba pro vazby mezi vzory SOB a NOB do položky Parametry kopie zapsat kód parametru (SOB_NOB). Byla vytvořena nová procedura spexechdok_sobnob. V případě potřeby lze proceduru uživatelsky přepsat. Byla upravena stránka servis\kopdonakobj.htm ve start webu. Strana 14 z 21

15 6.4 DMS Dokument Změna zámku dokumentu, Práce se zamknutým dokumentem Úprava funkčností pro změnu zamykání a odemykání dokumentu a pro ukládání a smazání zamknutého dokumentu. Zamykat a odemykat dokument nyní může pouze uživatel, který dokument pořídil nebo opravil, případně uživatel, který je správcem (patří do skupiny 00-správce, kód skupiny musí být 00). Pokud je dokument zamknutý, může k němu uložit dokument tlačítkem Uložit dokument jen uživatel, který jej vytvořil. Smazat dokument z DMS může také pouze uživatel, který jej vytvořil. Pro změnu zámku byla upravena procedura spdokument_vllock, pro práci se zamknutým dokumentem byl upraven fchange spdokument_fc_dokumentfileguid a procedura spdokument_delrec. Pokud máte procedury a fchange v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Odkaz Vazby Nová funkčnost pro připojení dokumentu k libovolnému záznamu libovolné tabulky. Dříve se zde pouze zobrazovaly již existující vazby dokumentu na tabulky ESO9, nyní je možné zde doklad navázat na libovolnou existující tabulku a větu (tedy např. na určitou Fakturu, Subjekt, Zboží atd.). Z číselníku lze odkazem Tabulka vybrat tabulku (např. SUBJEKT, ZBOZI, SKLAD, HDOK) a podle toho se pak odkazem ID věty jako číselník otevře stránka, která právě tuto tabulku umožňuje zobrazovat. Byla vytvořena nová funkce fneso9table_formular, v níž jsou pro jednotlivé tabulky ESO9 určeny jejich editační formuláře. V základu je uvedeno několik nejpoužívanějších tabulek, v případě potřeby lze funkci uživatelsky přepsat. Byla upravena stránka DMS\Dokument_vazby.htm ve start webu. 6.5 Analýza skladu, optimalizace nákupu ABC analýza Nová skupina činností zabývající se ABC analýzou. Podrobnější popis naleznete na instalačním médiu v adresáři Dokumentace\Technologie, dokument ABC analýza.pdf. Pro zapojení a nastavení ABC analýzy doporučujeme kontaktovat pracovníky Nastavení systému 9.2 Účetní číselníky Peněžní účty (pouze SK a HU legislativa) Nová funkčnost pro práci s váženým průměrem. Pomocí položky Způsob přepočtu lze nastavit, že se výdajové doklady budou přepočítávat buď aktuálním kurzem nebo váženým průměrem. Zároveň lze zadat datum a tlačítkem Přepočet váženým průměrem lze přepočítat výdajové doklady zpětně do zadaného datumu na peněžním účtu, ze kterého byl přepočet spuštěn. Byla vytvořena nová stránka nastaveni\pu_vazenyprumer.htm. Byla upravena stránka nastaveni\penucet_all.htm ve start webu. Pokud máte stránku nastaveni\penucet_all.htm v profi úpravě, je potřeba ji pro použití upravit. Strana 15 z 21

16 9.3 Subjekty Subjekty Právní forma Rozšíření položky právní forma o novou hodnotu společenství vlastníků. Byla upravena stránka subjekt\subjekt.htm ve start webu. Odkaz Obchodní rejstřík Úprava odkazu na obchodní rejstřík. Odkaz Obchodní rejstřík nyní vede na nový web "Obchodní rejstřík a Sbírka listin". Byla upravena stránka subjekt\subjekt.htm ve start webu. Update z ARESu Úprava funkčností při update údajů a nová funkčnost pro kontrolu poznámky OC. Při update údajů z ARES se kontrolují dříve stažené obory činností. Jestliže u subjektu existuje poznámka typu OC (obory činností) s předmětem (kódem) nebo textem, který neodpovídá informacím z ARESu, je tato poznámka automaticky vymazána, aby u subjektu byly vždy jen platné obory činností. Při updatu se nyní zároveň kontroluje existence typu poznámky OC číselníku Typy poznámek subjektu. Pokud poznámka v číselníku neexistuje, je hlášena chyba. Jestliže je při updatu zjištěn jiný název subjektu než je název v ARESu, je název přepsán a zároveň je založena k subjektu poznámka, do níž se zapíše původní název. Použije se typ poznámky, jejíž kód je uveden v parametru aplikace KodPozn_PuvJmeno (v ESO9Start je to standardně kód PJ). Pokud poznámka uvedená v parametru neexistuje v číselníku Typy poznámek subjektu, je hlášena chyba. Pokud je při update zjištěna jiná adresa v ARESu, než je defaultní adresa subjektu v číselníku, založí se nová defaultní adresa a na původní defaultní adresa je nastaven Stav na Neaktivní. Byly přidány dvě nové možnosti, Update pouze osob a Update pouze oborů činností, které slouží pro aktualizaci pouze osob, resp. pouze oborů činností z ARESu. Byla upravena stránka subjekt\subjekt.htm ve start webu. Hromadný update z ARESu Nová funkčnost pro hromadný update z ARESu. Pomocí tlačítka Hromadný update lze provést aktualizaci údajů z ARESu pro označené subjekty. Pokud není žádný subjekt označen, k aktualizaci nedojde. Při hromadném update se provede vždy update všech údajů. Byla upravena stránka subjekt\subjekt.htm ve start webu Adresy subjektů Nová činnost pro zobrazení samostatného číselníku adres subjektů. V souvislosti s doplňkem pro stažení GPS souřadnic k adresám subjektů (viz kapitola Obecné změny Změny v klientské komponentě pro Internet Explorer 7 a vyšší Doplněk klienta pro stažení GPS souřadnic k adresám subjektů) byl vytvořen nový číselník, v kterém se zobrazí všechny adresy všech subjektů. Strana 16 z 21

17 Pro použití je potřeba zaktualizovat činnost dle ESO9 Start. 9.5 Zboží, služby, majetek SKP/CZ-CPA Rozšíření číselníku o daňové a účetní odpisové skupiny. V číselníku je možné ke konkrétnímu záznamu SKP přiřadit daňovou a odpisovou skupinu. Na kartě majetku je pak možné naplnit odpisové skupiny podle čísla SKP, viz kapitola Majetek 3.1 Evidence majetku Naplnění odpisových skupin majetku. Byl upraven pohled QSKP a stránka nastaveni\skp.htm ve start webu. Pokud máte pohled a stránku v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. 9.6 Parametrizace systému Uživatelské akce Nová funkčnost pro určení pořadí uživatelských akcí ve formulářích. Přibyla nová položka Pořadí akce, v které lze číselnou hodnotou určit pořadí dynamicky generovaných akcí ve formulářích. Byly upraveny objekty spgetuzivakce a spuzivakce_valrec a pohled QUZIVAKCE. Pokud máte objekty a pohled v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Pro použití je také nutné po určení pořadí provést Výmaz cache. Výroba pro ESO9 Start Obecné změny Harmonizace kalkulací při odvádění výroby Úprava kalkulace skutečných nákladových cen. Byla upravena kalkulace při odvádění operací, ve kterých se spotřebovávají skladové i neskladové polotovary. Doposud se nesprávně napočítávaly skutečné náklady za skladové i neskladové polotovary jak do odvedené komponenty konstrukčního kusovníku, tak i do odvedené operace technologického postupu, což bylo nyní upraveno. Byly vytvořeny nové procedury spstart_vyrobaaktualizacecenyokkk a spstart_vyrobaaktualizacecenyootp. Byly upraveny procedury spstart_vyroba_btmarkkopie, spstart_vyrobaspotrebapol a trstart_vyroba_hisvyroba_dlevyroba. Pokud máte upravené procedury v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 17 z 21

18 5.4.3 Dílenský zásobník DZ MAT - navezeno ze skladu Úprava funkčnosti pro zobrazení informací o vtaženém množství. Informace o vtaženém množství z původního množství navážecí výdejky do výroby se nezobrazovaly správně. Pokud došlo k vícenásobnému navázání (vtažení) dalšími VP z daného dokladu, tak v detailu položky Vtaženo nebyly zobrazeny VP, které byly ve stavu ukončeno. To ztížilo orientaci obsluhy, která realizuje vratky materiálu. U položky Vtaženo se nyní zobrazuje aktuální zbývající množství vázané pouze neukončenými VP / aktuální zbývající množství vázané všemi VP. Ve formuláři pro detailní zobrazení navázání (dostupný odkazem Vtaženo ) se zobrazují všechny položky, které si z původně navezeného materiálu původní výdejkou cokoliv vtáhly. Byly upraveny stránky sklad\dzmat_new.htm a zadavani\detailnavazanislozkyvydejky.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit Zadávání výroby Oprava výrobního příkazu odkaz Vtažení z DZdetailPOL Nová funkčnost pro vtahování z Dílenského zásobníku polotovarů. Bylo přidáno nové tlačítko Vtáhnout z DZ jednotlivě (do vykrytí celkem). Tlačítkem se zajistí detailní vtažení po jednotlivých označených složkách s tím, že v průběhu zpracování se hlídá celkový maximální požadovaný počet pro vtažení, aby nedošlo k překročení plánovaného navezení (množství v položce Zbývá k navezení ). Byla vytvořena nová procedura spstart_vtazenizdz_pol_vyroba_det. Byla upravena procedura spstart_vtazenizdz_pol_vyroba_det a stránka zadavani\start_vyrobavzorkopiedzdetailpol.htm ve start webu. Pokud máte upravenou proceduru a stránku v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Aplikace ESO9 Prodejna Změna činnosti Karetní terminál Nový modul pro komunikaci s karetním terminálem. Pro použití je potřeba v Nastavení v nové záložce Plat.karta zvolit: typ terminálu nepoužívat / Česká spořitelna port, přes který je terminál připojen způsob uložení čísla platební karty celé, částečné, poslední 4 znaky nebo nic způsob vyvolání komunikace s terminálem jen na tlačítko, po změně způsobu platby, před tiskem účtenky Program Prodejna předá terminálu částku pro platbu kartou a měnu. Dále je řízeno karetním terminálem, na kterém probíhá potvrzení částky, zadání PINu a autorizace vůči platebnímu centru. Po úspěšné autorizaci je do Prodejny vrácen zejména typ a číslo karty a toto je uloženo do prodejky. Byla vytvořena knihovna PlatKart.dll. Funkčnost byla otestována s karetním terminálem Ingenico České spořitelny, firmware verze 2.4. Je pravděpodobné, že bude pracovat i s jinými terminály jiných bank. Strana 18 z 21

19 Fiskální modul (SK legislativa) Úprava práce s fiskálním modulem. Doposud používaný program FisMod.exe volaný při práci s fiskálním modulem byl nahrazen knihovnou FisMod.dll. Díky tomu nyní není nutné samostatně konfigurovat propojovací řetězec na databázi, přebírá se z programu Prodejna. Zároveň je modul kompatibilní s doplňkem FisMod pro klientskou komponentu ESO9 pro IE 7 a vyšší. Technologie ESO9 Start Změny v instalaci Kompletní odinstalace Úprava instalace aplikací ESO9Start a ESO9PAM. Při instalaci je možné vybrat volbu pro kompletní odstranění aplikace při její odinstalaci. Standardně není tato volba vybrána, jejím vybráním dojde k: odstranění aplikační, dokumentové a logovací databáze odstranění aplikačního webu odstranění konfigurace aplikace ve ESO9 správci Při odstranění se respektují různé soubory aplikací ESO9Start a ESO9PAM v podadresáři SQL, každá z aplikací při své odinstalaci odebere pouze své zálohy databází a skripty. Respektují se také případně různé typy instalací obou aplikací (samostatný aplikační server, samostatný databázový server, aplikační a databázový server dohromady). Změny v technologii.net Parametry Nová možnost parametrizace parametrů z odkazu, nový parametr SETFIELDNAME2. Parametry mf_sendmailto (podrobný popis viz kapitola Obecné změny Změny funkčnosti generátoru sestav Odesílání sestav em), mf_filename, DirectPrint, SETFIELDNAME a TPAGE lze parametrizovat z odkazu. Je možné například dynamicky měnit stránku, na kterou se má odkazem přejít, podle dat ve formě. Byl přidán nový parametr formy a hyperlinku SETFIELDNAME2, který definuje položku zdrojové formy, do které se přenáší hodnota z položky SETFIELDNAME z cílové formy. Při přenosu z číselníku tak lze přenést vazební položku do libovolného pole zdrojové formy. V ESO9Start je pro ukázku zapojena kombinace parametrizace parametru TPAGE a přenosu ze SETFIELDNAME do SETFIELDNAME2 ve Vazbách DMS, viz kapitola Nastavení systému Oborová řešení 6.4 DMS Dokument Odkaz Vazby). Podrobný popis viz Nápověda Sekce Pro správce Pro správce a implementátory Pravidla používání ESOFORM. Výchozí hodnoty timeoutů Změna hodnota timeoutů. Byly změněny výchozí hodnoty timeoutů pro SQL připojení a příkazy z 1800 sec na 180 sec. POZOR, pokud uživatelé spouští akce, které trvají déle, je třeba změnit hodnoty timeout na aplikaci nebo na vybrané akci. Strana 19 z 21

20 Přechod na MS.NET Framework 4.0 Přechod aplikačního serveru na MS.NET Framework 4.0. Hlavními výhodami, kvůli kterým byl aplikační server převeden na MS.NET FW 4.0 z dosavadního.net FW 2.0, je zejména vyšší rychlost a 64-bitová technologie aplikačního serveru. Na 64-bitových operačních systémech tedy aplikační server běží jako nativní 64-bitová aplikace a lze tak využít celého potenciálu serveru. Operační paměť je tedy prakticky neomezená, pokud omylem dojde k načtení velkého objemu dat, aplikace bude i nadále pro ostatní uživatele funkční. Rozdíly v konfiguraci jsou popsány v dokumentu Metodika instalace AS NET. Pro první instalaci doporučujeme kontaktovat pracovníky ESO9 intranet a.s. Výkonové logování Úprava funkčnosti výkonového logování. Při výkonovém logování se nyní zapisuje i informace o kódu přihlášeného uživatele a jméně aplikačního serveru, odkud byl datový zdroj zavolán. Podrobnější popis naleznete na instalačním médiu v adresáři Dokumentace\Technologie, dokument Popis logování.pdf. Původní hodnoty dat v logu Úprava funkčnosti při zápisu do logovací databáze. Při editaci položky (akce Update) se nyní do logovací databáze zapisuje také původní hodnota editované položky. Tato informace je dostupná i ve výpisu Historie změn dostupné z Informací o datovém řádku. Předlohy stránek v jiném jazyce Nové funkčnosti pro vytváření stránek v jiném než CZ jazyce a pro překlad těchto stránek. Pokud se vytváří stránky v jiném jazyce než v CZ, nebylo doposud možné je překládat do jiného jazyka pomocí standardního překladového mechanismu. Nyní je možné ve stránce určit kód zdrojového jazyka stránky. Pokud je zdrojovým kódem jeden z podporovaných jazyků SK, EN, DE, PL, HU, je možné tyto stránky překládat do jiného jazyka. Při překladu do CZ jazyka se překládají jen stránky s jiným zdrojovým jazykem než CZ, přípona přeloženého webu je pak _CZ. Stránky z tohoto webu se použijí pro uživatele s nastaveným jazykem CZ. Podrobnější popis naleznete na instalačním médiu v adresáři Dokumentace\Technologie, dokument Překlady a jiné jazykové prostředí.pdf. ESO9 správce On-line licencování Nová funkčnost pro on-line licencování bez potřeby HW klíče na licenčním serveru. Nová možnost on-line licencování má význam zejména pro licenční servery nainstalované ve virtuálním prostředí. Podmínkou je, aby byl z licenčního serveru přístup na internet a aby bylo on-line licencování povoleno ze strany ESO9 intranet a.s. On-line licence jsou pro kontrolu načítány v určitých intervalech. Pokud je potřeba licenční server změnit, je nutné znovu zažádat o novou aktivaci on-line licence. Při používání více aplikačních serverů je možné on-line licenci používat pouze na jednom serveru a ostatní servery odkázat na tento externí licenční server. Ve vlastnostech aplikačního serveru byl přidán přepínač Způsob licencování, kterým lze určit, zda je HW klíč na tomto serveru, zda se licencuje přes externí licenční server, nebo zda se licencuje on-line. Strana 20 z 21

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I Ú / Ú... 1 Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší...1 On-line...1 Off-line...1 Ú / Ú...3 Modul Účetní

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Invoicing. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Invoicing Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2009 WR Invoicing Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací fakturačního modulu WR

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013)

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) TRIFID 2014 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) (c) 2014 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz D 1

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014

ENTRY výběr z novinek verze 7/2014 strana 1 výběr z novinek verze 7/2014 Novinky společné všem modulům Datové schránky V programu je připravena možnost odesílání datových zpráv přímo z bez použití prostředí datových schránek. Tímto způsobem

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2014

ENTRY výběr z novinek verze 1/2014 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 1/2014 strana 1 výběr z novinek verze 1/2014 Novinky společné všem modulům Firebird 2.5 Verze 1/2014 je kompletně vyvíjena nad databázovým serverem Firebird

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient... 2 Účetní centrála / Účetní klient... 5 Modul Účetní centrála šetří práci a čas účetních a jejich

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více