OBECNÉ ZMĚNY ÚČETNICTVÍ A FINANCE ÚČETNICTVÍ FINANCE OBCHOD A LOGISTIKA MAJETEK EVIDENCE MAJETKU...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÉ ZMĚNY... 17 ÚČETNICTVÍ A FINANCE... 8 1.1 ÚČETNICTVÍ... 8 1.1 FINANCE... 11 OBCHOD A LOGISTIKA... 12 MAJETEK... 14 3.1 EVIDENCE MAJETKU..."

Transkript

1 ESO9 Start verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY... 2 ZMĚNY V APLIKACI... 2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 6 ZMĚNY FUNKČNOSTI GENERÁTORU SESTAV... 7 ÚČETNICTVÍ A FINANCE ÚČETNICTVÍ FINANCE OBCHOD A LOGISTIKA OBECNÉ ZMĚNY PRODEJ ÚKOLY MAJETEK EVIDENCE MAJETKU OBOROVÁ ŘEŠENÍ SERVIS DMS ANALÝZA SKLADU, OPTIMALIZACE NÁKUPU NASTAVENÍ SYSTÉMU ÚČETNÍ ČÍSELNÍKY SUBJEKTY ZBOŽÍ, SLUŽBY, MAJETEK PARAMETRIZACE SYSTÉMU VÝROBA PRO ESO9 START OBECNÉ ZMĚNY DÍLENSKÝ ZÁSOBNÍK ZADÁVÁNÍ VÝROBY APLIKACE ESO9 PRODEJNA ZMĚNA ČINNOSTI TECHNOLOGIE ESO9 START ZMĚNY V INSTALACI ZMĚNY V TECHNOLOGII.NET ESO9 SPRÁVCE... 20

2 Obecné změny Změny v aplikaci Kontrola kódů pro výkaz DPH Nová funkčnost pro kontrolu zadání kódů pro výkaz DPH. Při ručním zadání kódu pro výkaz DPH na hlavičky nebo složky dokladů závazků, pohledávek a pokladních dokladů se kontroluje, zda je kód pro výkaz DPH určen pro DPH na vstupu nebo výstupu a lze jej tedy na daném dokladu použít. Pokud nelze kód použít, zobrazí se varovné hlášení. Hlášení se zobrazí v těchto případech: Kód pro výkaz DPH není určen pro DPH na vstupu, hlavička má vlastnost my budeme platit jim (vlhpohledavka_zavazek = 2). V ESO9Start se tedy jedná o Faktury přijaté a také o Interní doklady, pokud se jim nastaví na hlavičce vlastnost Pohledávka/závazek = závazek. Kód pro výkaz DPH není určen pro DPH na vstupu, hlavička má vlastnost my jsme jim zaplatili (vlhpohledavka_zavazek = 4). V ESO9Start se tedy jedná o Pokladní doklady výdejové. Kód pro výkaz DPH není určen pro DPH na výstupu, hlavička má vlastnost oni budou platit nám (vlhpohledavka_zavazek = 1). V ESO9Start se tedy jedná o Faktury vydané a také o Interní doklady, pokud se jim nastaví na hlavičce vlastnost Pohledávka/závazek = pohledávka. Kód pro výkaz DPH není určen pro DPH na výstupu, hlavička má vlastnost oni nám zaplatili (vlhpohledavka_zavazek = 3). V ESO9Start se tedy jedná o Pokladní doklady příjmové. Přepočet dokladu kurzem při změně data zdanitelného plnění Úprava funkčnosti pro přepočet dokladů v cizí měně. Při změně Data zdanitelného plnění na hlavičce dokladu se znovu načte Datum pro výpočet kurzu z typu dokladu (z číselníku Typy dokladů). Pokud je tato vlastnost v typu dokladu jiná než na hlavičce dokladu, tak se na hlavičce změní podle typu dokladu a dojde znovu k přepočtu dokladu. Byl upraven fchange sphdok_dtzdanitpln. Pokud máte fchange v profi úpravě, je potřeba jej pro použití upravit. Kopie dokladů Kontrola existence čísla dokladu při zakládání dokladu kopií Úprava funkčnosti na kontrolu existence čísla dokladu, pod který se mají nakopírovat složky z jiného dokladu. Do verze 4.4 platilo, že pokud se připojovaly složky procedurou spsdok_btmarkkopie a zadalo se neexistující číslo dokladu, došlo k založení nového dokladu, který neměl vyplněné některé důležité položky jako je vzor, číselná řada apod. Tak mohlo dojít k situaci, kdy doklad vznikl v nekonzistentním stavu (např. neměl přiřazen vzor, měl jinak nastavené účty, střediska, způsoboval mezery v číselné řadě atd.). Od verze 4.4 se kontrolovala existence zadaného čísla dokladu a zadaného typu dokladu. Pokud číslo dokladu neexistovalo, zobrazila se chybová hláška a k založení dokladu vůbec nedošlo, neexistující číslo dokladu se neuložilo. Nyní se zobrazí měkká hláška, která informuje, že je zadáno neexistující číslo dokladu. Číslo zadaného neexistujícího dokladu se ale uloží. Poté lze doklad založit, je nutné dát pozor na to, aby zadané číslo dokladu nezpůsobilo chyby v číselné řadě (tedy aby navazovalo v řadě ). POZOR, pokud v kopírovací stránce není určen vzor (případně typ) dokladu následníka (vznikajícího dokladu), pak dojde k založení dokladu v nekonzistentním tvaru (typicky např. v akcích na tlačítko Připoj k faktuře ). V ESO9Start byl doplněn pro typ dokladu FPU uživatelský přepočet pro hlavičku dokladu v položce Kontrola řádku před uložením, kterým se kontroluje existence vzoru dokladu pro vznikající doklad. Strana 2 z 21

3 Pokud chcete ve vlastní aplikaci zapojit kontrolu na vzor dokladu pro vznikající FPU, je nutné si doplnit přepočet podle ESO9Start do Uživatelských přepočtů v číselníku Typy dokladů. Kopie vazeb na dokumenty při kopii dokladů Nová funkčnost pro kopie vazeb na dokumenty při kopiích dokladů. Při kopii celých dokladů nebo složek dokladů pomocí kopírovacích stránek ucet\doklkopie.htm a nastaveni\kopieprdona.htm lze určit, zda se zkopíruje vazba na dokument v dokumentové databázi (dále jen DMS) z původního dokladu na nově vzniklý doklad. Pokud se má vazba zkopírovat, tak původní (zdrojový) doklad i nový doklad mají vazbu na stejný dokument, který zůstává v DMS pouze 1x (a nekopíruje se, nevzniká nový dokument v DMS). Při smazání nově vzniklého dokladu (s vazbou) se zruší i vazba na dokument. V ESO9Start je parametr Kopírovat vazby na dokumenty přednastaven na Ne. V ESO9Start jsou kopírovací stránky použité např. v následujících činnostech: ucet\doklkopie.htm většinou se jedná o stránku dostupnou odkazem Kopie z hlavičky dokladu, sloužící ke vzniku dokladů stejného typu a vzoru (případně ke vzniku Storno dokladů): o Interní doklady o Pokladní příjmy o Pokladní výdeje o Faktury přijaté účetní o Faktury vydané účetní o Účetní příjemky o Účetní výdejky o Prodej ze skladu o Potvrzení žádanky na výdej materiálu nastaveni\kopieprdona.htm většinou se jedná o činnosti pro vznik dokladů jiného typu a vzoru (např. z prodejní objednávky vznikne skladová výdejka): o Nákupní objednávky o Cenové nabídky o Prodejní objednávky o Faktura vydaná z objednávky (zboží) o Fyzická příjemka z objednávky vydané o Účetní příjemka z objednávky vydané o Účetní příjemka z faktury přijaté o Účetní výdejka z faktury vydané zálohové o Pořízení a sledování nabídky o Pořízení výrobní zakázky z prodejních objednávek o Realizace objednávek materiál o Založení nákupní objednávky Byly upraveny procedury sphdok_btmarkkopie, spsdok_btmarkkopie, spdoklad_hdok, spslozka_copy, sphdok_copy, spsdok_copy, sphdok_delrec a spsdok_delrec a stránky ucet\doklkopie.htm a nastaveni\kopieprdona.htm ve start webu. Pokud máte procedury a stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 3 z 21

4 Zadání datumu vznikajícího dokladu, Opakování dokladů Nová položka pro zadání datumu vznikajícího dokladu. Nová funkčnost pro zadání opakovaných dokladů. V položce Datum následníka na kopírovací stránce ucet\doklkopie.htm lze zadat datum zdanitelného plnění, se kterým vznikne nový doklad. Při kopii dokladu lze zadat počet opakování. Jako parametry se zadává, ke kterému dni v měsíci mají kopie vzniknout a zda variabilní symbol na opakovaných dokladech bude beze změny nebo se nastaví ve variabilním symbolu poslední dvojčíslí dle čísla splátky. Tlačítkem Opakuj kopii dokladu pak vznikne zvolený počet kopií k určenému dni v měsíci. Funkčnost je stejná, jako v činnosti Interní doklady při použití tlačítka Opakuj. V ESO9Start se většinou jedná o stránku dostupnou odkazem Kopie z hlavičky dokladu, sloužící ke vzniku dokladů stejného typu a vzoru (případně ke vzniku Storno dokladů), seznam činností viz výše (Kopie vazeb na dokumenty při kopiích dokladů). Byla upravena stránka ucet\doklkopie.htm ve start webu. Forma s dokumenty na stránkách dokladů Nová funkčnost pro zakládání příloh k dokladům přímo do DMS. Doposud bylo možné ukládat libovolné dokumenty do DMS buď bez vazby na jednotlivé tabulky přímo v činnosti Dokument, nebo pomocí odkazu uložit i s vazbou k libovolnému záznamu libovolné tabulky (pomocí tabulky DOKUMENT_VAZBA). V tom případě bylo třeba v odkazu zadat parametry TABLENAME (jméno tabulky, na niž se dokument má navázat, např. HDOK) a IDTABLE (ID datové věty, k níž se má dokument připojit, např. ID hlavičky faktury vydané), což je doposud pro ukázku předvedeno (pouze pro uživatele s oprávněním 00) ve Fakturách vydaných ( ). Nyní je navíc možné doplnit ve stránkách přímo formu s DMS, v níž je možné k dokladu připojit přílohu (poznámku, dokument, obrázek atd.) a zároveň se tato příloha uloží do DMS s vazbou (s dokladem se prováže). Byla vytvořena nová funkce spqdokument_hdok_newrec., která zajišťuje naplnění vazebních parametrů pro připojování dokumentů k hlavičkám dokladů (k HDOKům). Pokud by bylo potřeba mít formu s DMS i na jiném formuláři, než s HDOKy, je nutné založit stejný NewRec, ale pojmenovaný podle pohledu uvedeného ve formě (např. spqsubjekt_hdok_newrec). Pro ukázku je v ESO9Start zapojeno na hlavičkách dokladů faktur přijatých ( Faktury přijaté účetní) a pošty přijaté (2.6.1 Přijatá pošta). Pro převod existujících poznámek do DMS je na vyžádání jednorázový skript. Byly upraveny stránky nakup\faphlav.htm a posta\posthlavpr.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 4 z 21

5 Výběrový seznam vzorů daného typu dokladu Úprava funkčnosti pro určení filtru při výběru dokladů pomocí vzorů. Ve verzi 4.4 bylo zavedeno automatické nastavení Startfilteru na hodnotu 2-vstupní filtr musí být zadán, pokud v odkazu na činnost není uveden Startfilter. Tato změna se týkala činností využívající IDC/HTX sestavu nastaveni\zalozdokladzevzoru2007.idc/htx. Nyní byla tato funkčnost rozšířena i na činnosti, které používají IDC/HTX sestavy nastaveni\skladzevzoru2007.idc/htx a nastaveni\dokladskladzevzoru2007.idc/htx. V souvislosti s tím bylo v ESO9Start sjednoceno volání IDC/HTX sestav. Jednotlivé IDC/HTX jsou nahrazovány takto: ZalozDokladZeVzoru2007 místo ZalozDokladZeVzoru a ZalozDokladZeVzoru2005 o Interní doklady o Účetní operace o Správa penalizačních faktur o Cenové poptávky o Nákupní objednávky o Faktury přijaté zálohové o Faktury přijaté penalizační o Doklady DPH mimo CZ o Cenové nabídky o Prodejní objednávky o Faktury vydané zálohové o Faktury vydané penalizační o Doklady DPH mimo CZ o Zakládání úkolů z dokladu o Pořízení a sledování nabídky o Pořízení prodejní objednávky a jejích složek o Evidence výrobních zakázek podle vzorů o Servisní objednávky o Vyhodnocení skutečnost o X Evidence odečtových knih o X Zálohové faktury o X Podklady zúčtování o X Zúčtovací faktury o stránka users\obchodnik.htm, users\poradce.htm, users\ucetni.htm a users\vyroba.htm ve start webu. Pokud máte upravené stránky v profi úpravě, je nutné je pro použití upravit. SkladZeVzoru2007 místo SkladZeVzoru a SkladZeVzoru2005, DokladSkladZeVzoru2007 místo DokladSkladZeVzoru a DokladSkladZeVzoru2005 o Fyzické příjemky o Účetní příjemky podle šarží o Fyzické výdejky o Účetní výdejky podle šarží o Prodejky z kasy off line o stránky users\poradce.htm a users\skladnik.htm ve start webu, pokud máte upravené stránky v profi úpravě, je nutné je pro použití upravit Byly upraveny IDC/HTX sestavy nastaveni\skladzevzoru2007.idc a nastaveni\dokladskladzevzoru2007.idc ve start webu. Pokud v uvedených činnostech nepoužíváte uvedené IDC/HTX sestavy ZalozDokladZeVzoru2007, SkladZeVzoru2007 a DokladSkladZeVzoru2007, změna se jich nedotkne. Pro použití je pak potřeba zaktualizovat činnosti dle ESO9 Start. Pokud máte sestavy v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Pro použití je také nutné provést Výmaz cache. POZOR, od příští verze 4.6 budou starší IDC/HTX ve start webu přesunuty z adresáře nastaveni do adresáře nastaveni\old a budou tedy standardně nepřístupné. V zákaznických profi verzích je třeba projít všechny činnosti a zkontrolovat, zda se tyto starší IDC/HTX sestavy nepoužívají. Pokud se používají, bude třeba od verze 4.6 přepsat činnosti na použití sjednocených IDC/HTX (případně zaktualizovat činnosti dle ESO9 Start). Strana 5 z 21

6 Odesílání dokumentů z DMS em Nové funkčnosti pro odesílání dokumentů a odkazů na dokument em. Přibyla tlačítka pro odeslání dokumentu em ( Odešli dokument em ) a pro vytvoření odkazu na dokument a jeho zkopírování ( Odkaz na dokument do schránky ). Jejich funkčnost je následující: Odešli dokument em dokument se stáhne z DMS a jako příloha se vloží do u, který se buď zobrazí k editaci, nebo se rovnou odešle. Vytváření a odesílání ů se řídí stejnými parametry, jako v případě generátoru sestav STIMULSOFT (parametry MF_SENDMAILTO, MF_SENDMAILSUBJECT, MF_SENDMAILBODY a MF_SHOWMAIL), s tím rozdílem, že parametry mohou být uvedeny pouze v datovém zdroji formy. Pokud není zadána adresa příjemce (MF_SENDMAILTO), se vždy zobrazí k editaci. Odkaz na dokument do schránky vytvoří se přímý odkaz na dokument v DMS a uloží se do clipboardu (schránky v paměti). Odkaz lze pak vyvolat z clipboardu a vložit (např. klávesovou zkratkou CTR+V) do u, otevřít ve správci souborů na počítači atd. y s odkazem má smysl posílat pouze příjemcům, kteří mají přístup do aplikace ESO9. Tlačítka se zobrazí na každé stránce, v jejímž datovém zdroji je nalezena vazba na dokumenty v DMS. Zobrazení tlačítek ve stránce lze ovlivnit maskou Input položky, viz Nápověda Sekce Pro správce Pro správce a implementátory Pravidla používání ESOFORM. V ESO9Start je pro ukázku zapojeno v činnosti Dokument. Byla upravena stránka DMS\Dokument.htm ve start webu. Strom činností Nová funkčnost stromu činností Silverlight Byla přidána možnost exportovat a importovat oblíbené činnosti. Oblíbené činnosti lze vyexportovat do souboru. Z tohoto souboru je pak možné oblíbené činnosti naimportovat. Lze tak přenášet oblíbené činnosti mezi více počítači, případně využít k zazálohování oblíbených činností. Změny v klientské komponentě pro Internet Explorer 7 a vyšší Instalace klientské komponenty Nová funkčnost pro instalaci klienta ESO9. Pomocí nově vytvořeného programu je možné instalovat klienta ESO9 na počítače bez administrátorských práv. Program lze získat na vyžádání v ESO9 intranet a.s. Editace datumu a času Úprava funkčností pro editaci datumových a časových položek. Pro editaci hodnot času lze použít syntaxi bez oddělovačů :, případně jednoznakové hodnoty. Při zadání např. hodnoty se tato převede jako 15:24:31, při zadání 9:2:5 se toto převede jako 09:20:50. Tato funkčnost je dostupná pro položky uvedené s maskou ;T nebo ;DT. Pokud je datum vyplněno, nedojde použitím klávesy mezerník k vložení dnešního datumu (aktuální datum a čas lze tedy vložit pouze do prázdné položky). Tato funkčnost je dostupná pro položky uvedené s maskou ;DT. Podrobný popis jednotlivých masek viz Nápověda Sekce Pro správce Pro správce a implementátory Pravidla používání ESOFORM. Strana 6 z 21

7 Kontrola verze Internet Exploreru Nová funkčnost pro kontrolu 32-bitové verze Internet Exploreru. Vzhledem k tomu, že klient je vytvořen pro 32-bitovou verzi Internet Exploreru a nedokáže pracovat v 64-bitové verzi Internet Exploreru, byla doplněna kontrola spuštěné verze Internet Exploreru. Při spuštění aplikace v 64-bitové verzi Internet Exploreru nepovolí systém uživateli přihlášení a vypíše chybu. Doplněk klienta pro stažení GPS souřadnic k adresám subjektů Nový doplněk klienta (AddIn) pro stažení GPS souřadnic do aplikace. V souvislosti s dřívějším doplňkem klienta pro export GPS souřadnic do formátu KLM bylo nutné zadávat souřadnice do aplikace ručně (k adresám subjektů). Byl vytvořen nový doplněk ESO9_GETGPSCOORD pro stažení GPS souřadnic k vyplněným adresám subjektů v aplikaci. Pro použití je nutné doplněk zaregistrovat v klientovi a v uživatelských akcích ( Uživatelské akce) založit pro stránku subjekt\subjadr.htm tlačítko Získání GPS souřadnic. Na stránce adres subjektu pak budou po spuštění tlačítka naplněny GPS souřadnice k vyfiltrovaným adresám. Stránka je dostupná buď v činnosti Subjekty odkazem Adresy nebo v nově vytvořené činnosti Adresy subjektů, viz kapitola Nastavení systému 9.3 Subjekty Adresy subjektů. Změny funkčnosti generátoru sestav Cizojazyčný tisk dokladů Úprava nabídky pro tisk STI sestav v jiném jazyce. Ve stránce pro výběr sestavy v jiném jazyce se nyní zobrazují pro tisk STI sestavy všechny odkazy (Česky, Slovensky, Anglicky, Německy, Maďarsky a Polsky) bez ohledu na jazyk aplikace nebo jazyk uživatele. Tak je možno tisknout sestavy v jazyce uživatele, pokud se tento jazyk liší od jazyka aplikace a sestava se přitom podmíněně tiskne v jazyce aplikace (tedy jako legislativní sestava, viz kapitola Obchod a logistika 2.2 Prodej Faktury vydané účetní). Byla upravena stránka nastaveni\vyberlegform.idc ve start webu. Stránkování ve formátu HTML a XLS Nová funkčnost pro stránkování STIMULSOFT sestav. Při tisku sestavy ve formátu STIMHT (formát HTML) a STIXLS (formát MS Excel) se zruší stránkování. Sestava se tedy zobrazí bez rozdělení na stránky a s jedním záhlavím a zápatím, zároveň se v zápatí netiskne copyright. Kombinace přímého tisku do DMS a dalších akcí Úprava funkčnosti pro přímý tisk STI sestav. Pomocí nového parametru hyperlinku DIRECTPRINT=4 dojde ke kombinaci přímého uložení sestavy do DMS (jako při použití DIRECTPRINT=3) a dalších akcí podle parametrů tisku (zobrazení na monitor, uložení do souboru, odeslání sestavy em). Strana 7 z 21

8 Odesílání sestav em Úprava funkčnosti pro odesílání sestav em. V souvislosti s doplněním možnosti parametrizace parametrů na odkazu (viz kapitola Technologie ESO9 Start Změny v Technologii.NET Parametry) je možné dynamicky měnit ovou adresu pro odeslání sestavy bez nutnosti upravovat datové zdroje sestav (a vytvářet tak PROFI sestavy). Pokud bude v datovém zdroji stránky obsažena položka s ovou adresou příjemce (např. select from QHDOK_FAV) a na odkazu bude např. mf_sendmailto=% %, naplní se do adresy příjemce z osoby příjemce. Překlady sestav mimo generátor sestav STIMULSOFT Nová funkčnost pro překlady názvů sestav a jejich položek. Byl doplněn mechanismus pro překlady názvů sestav a jejich položek (záhlaví sloupců) pro sestavy, které nejsou realizovány generátorem sestav STIMULSOFT (např. GRAF, PIVOT, XLS). K překladu se využívá Překladový slovník, oblast Generátor sestav (dostupné ze stránky Nastavení). Byly upraveny procedury spsestavy_info, spsestavy_label, spdzsestavy_sqlwoc, spdzsestavy_sqlgen, spdzsestavy_sql, spsestavy_sqlfilter a spsestavy_sql. Pokud máte procedury v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Účetnictví a finance 1.1 Účetnictví Interní doklady Odkaz Vazba na předchůdce Nový odkaz pro přiřazení předchůdce do historie dokladu. Má význam zejména pro opravu výše daně za subjekt v insolvenci. K Internímu dokladu lze pomocí odkazu ručně přiřadit původní doklad jako předchůdce, jeho číslo se pak bude tisknout v příloze k DPH. Byla upravena stránka ucet\inter_dokl.htm ve start webu. Datum sazby DPH Nová položka pro nastavení datumu DPH Na záložku DPH byla doplněna položka Datum sazby DPH, podle níž vstupuje doklad do výkazu DPH. Položka má význam např. pro předpisy leasingu, které byly domluveny v jiné sazbě DPH, avšak do systému byly založeny v jiném období (a tedy s jinou sazbou DPH). Byla upravena stránka ucet\inter_dokl.htm ve start webu. Strana 8 z 21

9 Roční uzávěrka - Generování kurzovních rozdílů závazků a pohledávek (HU legislativa) Nová funkčnost v generování KR závazků a pohledávek. Je možné vyloučit některé doklady z generování kurzovních rozdílů závazků a pohledávek, a to založením poznámky k hlavičce dokladu. Typ poznámky musí být uveden v parametru aplikace KR_ZavPohl_Pozn_Ne a datum poznámky stejné nebo starší než je datum prováděné uzávěrky. Doklad s takovou poznámkou nevstoupí do generování kurzovních rozdílů závazků a pohledávek. Do parametrů aplikace byl přidán nový parametr KR_ZavPohl_Pozn_Ne. Zadává se do něj seznam poznámek, které určují, že doklady s těmito poznámkami nebudou vstupovat do generování kurzovních rozdílů závazků a pohledávek. Položky seznamu musí být odděleny středníkem Hlavní kniha Tisk pro subjekt Nová funkčnost pro filtrování sestav podle subjektu. Byla přidána položka pro výběr subjektu a možnost zvolit, jak tento subjekt vstupuje do tisku: zda tisknout pouze pro tento subjekt, pro tento subjekt včetně jeho podřízených, jen pro podřízené subjekty nebo mimo vybraný subjekt a jeho podřízené. Byly vytvořeny nové funkce fnhospvysledek3, fnhlavniknihafucet2, fnhlavnikniha_det_detks2, fnhlavnikniha_detks2, fnhlavnikniha_det_sumobd2, fnhlavnikniha_det2. Byly upraveny STI sestavy Hl_kniha_Str_syn.idc, Hl_kniha_ks_det.idc a Hl_kniha_ob_det.idc. Byly upraveny stránky ucet\hl_kniha_str_syn.htm, ucet\hl_kniha_detks_s.htm a ucet\hl_kniha_det_s.htm ve start webu. Pokud máte sestavy a stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Tisk v cizím jazyce Úprava funkčnosti tisku sestav v jiném jazyce. Byl doplněn combo box, v kterém lze vybrat, v jakém jazyce se budou sestavy tisknout. V sestavách Tisk hlavní knihy / xls se překládají i názvy účtů, v ostatních se překládá pouze sestava a ne názvy účtů. Byla upravena stránka ucet\hl_kniha_str_syn.htm ve start webu. Tisk do xls Nové odkazy pro tisk sestav do xls. Přibyly dva odkazy xls, pomocí kterých je možné vytisknout sestavy Detail obratu účtu a Detail konečného stavu do xls (formát MS Excel). Byla upravena stránka ucet\hl_kniha_str_syn.htm ve start webu. Tisk na šířku Nová funkčnost pro tisk na šířku. Sestavu Tisk hlavní knihy lze nyní tisknout také na šířku. Toto je možné zvolit v novém zaškrtávacím políčku. Byla upravena STI sestava Hl_kniha_Str_syn.idc a stránka ucet\hl_kniha_str_syn.htm ve start webu. Pokud máte sestavu a stránku v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 9 z 21

10 Výkazy AP, ZZ, CF Úprava funkčnosti tisku sestav. Byl doplněn combo box pro výběr, v jakém jazyce se budou sestavy tisknout. Sestavy v pracovním tvaru bylo již dříve možné tisknout v cizím jazyce, ale bylo nutné ručně zadat kód jazyka. Navíc je možné nyní v cizím jazyce tisknout i sestavy pro odevzdání v plném i zkráceném tvaru. Byly upraveny stránky ucet\v_ap_filtr.htm, ucet\v_zz_filtr.htm, ucet\v_cf_filtr.htm, ucet\v_zvk_filtr.htm, ucet\v_vzvk_filtr.htm, ucet\v_pvzz_filtr.htm, ucet\vyk_ap_form.htm, ucet\vyk_vzz_form.htm, ucet\vyk_ap_form_zk.htm a ucet\vyk_vzz_form_zk.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit Přiznání spotřební daně (CZ legislativa) Nová funkčnost pro XML export. Ve stránce se seznamem jednotlivých období se vedle odkazu pro tisk do formuláře zobrazuje nový odkaz Export pro export do XML. Odkazem je možné vytvořit XML soubor spotřební daně, který je pak možno načíst na stránkách Celní správy České republiky. Do parametrů aplikace byla přidána nová skupina parametrů Výkaz SPD Export. Pro použití je nutné jednotlivé parametry ve skupině vyplnit. Byly vytvořeny nové procedury sppriznanisd_export_xml_delete, sppriznanisd_export_xml, sppriznanisd_exportcz_xml, sppriznanisd_exportcz_xmledap18. Byla vytvořena nová stránka ucet\priznani_sd_export_xml_cz.htm ve start webu. Byla upravena stránka ucet\priznani_sd.htm a IDC/HTX sestava ucet\priznani_sd_seznam.idc/htx ve start webu. Pokud máte stránku a IDC/HTX sestavu v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit Výsledovka Tisk pro subjekt Nová funkčnosti pro filtrování sestav podle subjektu. Byla přidána položka pro výběr subjektu a možnost zvolit, jak tento subjekt vstupuje do tisku: zda tisknout pouze pro tento subjekt, pro tento subjekt včetně jeho podřízených, jen pro podřízené subjekty nebo mimo vybraný subjekt a jeho podřízené. Byla upravena STI sestava Vysl_str.idc. Byly upraveny stránky ucet\vysl_str_f.htm a ucet\vysl_tiskstred.htm ve start webu. Pokud máte sestavy a stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Tisk v cizím jazyce Úprava funkčnosti tisku sestav v jiném jazyce. Byl doplněn combo box pro výběr, v jakém jazyce se budou sestavy tisknout. Byly upraveny stránky ucet\vysl_str_f.htm a ucet\vysl_tiskstred.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 10 z 21

11 1.1 Finance Import kurzovního lístku z internetových stránek banky Nový odkaz na kurzovní lístek. Do stránky byl doplněn odkaz na kurzovní lístek, lze tak po importu rychle zkontrolovat kurzovní lístek. Byla upravena stránka finance\kursl_import.htm ve start webu Bankovní výpisy - import Import bez rozúčtování Nová funkčnost pro import bankovních výpisů (BAV). Standardně je nastaveno, že se při importu provádí rozúčtování načtených položek BAV. Pokud importované BAV obsahují velmi mnoho položek (řádově stovky nebo tisíce), tak během jejich načítání nelze v aplikaci pořizovat jiné doklady. Zaškrtnutí nové volby Při importu neprovádět rozúčtování umožní, že vytváření účetních zápisů neprobíhá okamžitě při načítání položek BAV. Tím lze dobu načítání zkrátit. Po ukončení importu je potřeba tlačítkem Proveď rozúčtování založit účetní zápisy pro celý právě načtený bankovní výpis. POZOR, při importu bez rozúčtování nelze provádět párování načtených BAV po importu, protože ještě neexistují účetní zápisy k těmto dokladům. Byla vytvořena nová procedura spimportbav_rozuctovani. Byla upravena procedura spimportbav. Byla upravena stránka finance\importbv.htm ve start webu. Pokud máte proceduru a stránku v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Zobrazení importovaných bankovních výpisů Úprava stránky pro zobrazení importovaných BAV. Informace o načtení jednotlivých BAV se dříve po importu zobrazovaly textově. Nyní byla do stránky doplněna spodní část, ve které jsou informace o načtených BAV zobrazeny v režimu browse. Zobrazují se zde i starší načtené BAV, zobrazení starších informací je ovlivněno nastavením v parametrech aplikace. Odkazem Bankovní výpis nad příslušným řádkem je možné přejít na konkrétní BAV. Do parametrů aplikace byly přidány nové parametry ImportBaV_InfoZobraz a ImportBaV_InfoZrusit, v kterých lze nastavit, jak staré informace se mají zobrazovat a po jaké době se informace o načtení BAV automaticky smažou. Byla upravena stránka finance\importbv.htm ve start webu. Pokud máte stránku v profi úpravě, je potřeba j pro použití upravit Bankovní výpisy Úprava číselníkové položky pro výběr částečně nebo úplně neuhrazených dokladů. V číselníku na odkaze Var. sym. je nyní prováděn lepší předvýběr zobrazených dokladů. Odkaz vybere ty doklady, které mají alespoň jeden nespárovaný účetní zápis s účtem, který patří do dodavatelsko-odběratelského saldokonta (saldokonto má nastaven Typ párování = Dod-Odb). Podle toho, jakou má BAV vlastnost příjem/výdej, je výběr dále filtrován podle hodnoty znaménka salda protidokladu. Pokud je na BAV vyplněn subjekt, tak se budou nabízet pouze protidoklady s tímto subjektem. Ve výběru se nenabízejí doklady typu platba/úhrada (s vlastností "my jsme zaplatili jim", "oni zaplatili nám", v ESO9Start se jedná standardně o pokladní doklady příjmové a výdajové). Byla upravena stránka finance\bav_cis.htm ve start webu. Strana 11 z 21

12 Pokud máte stránku v profi úpravě, je potřeba j pro použití upravit Stav peněžních prostředků v čase Úprava funkčnosti tisku sestavy. Doposud sestava zobrazovala informace pro pokladní a bankovní účty dohromady. Nyní lze ve filtrovací stránce vybrat, zda se sestava bude tisknout pro peněžní i bankovní účty, pouze pro peněžní nebo pouze pro bankovní účty. Byla upravena stránka finance\stavhotovcase_f.htm ve start webu. Byla upravena generátorová STI sestava StavHotoVCase.idc. Pro použití je potřeba sestavu STI do zákaznické aplikace zaktualizovat dle ESO9 Start. Pokud máte stránku v profi úpravě, je potřeba ji pro použití upravit. Obchod a logistika Obecné změny DIČ subjektu na hlavičkách faktur Nová položka pro zobrazení DIČ subjektu. Na hlavičky účetních faktur přijatých účetních ( Faktury přijaté účetní) a vydaných účetních ( Faktury vydané účetní odkaz Detail hlavičky) byla doplněna readonly položka DIČ, která zobrazuje DIČ dodavatele/odběratele. Má význam pro kontrolu přenesené DPH a fakturace z/do zahraničí. Byly upraveny stránky nakup\faphlav.htm a prodej\favhlav.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. 2.2 Prodej Prodejní objednávky odkaz Nákupní objednávka Úprava funkčnosti pro vytváření Nákupní objednávky (NOB) ze složek Prodejní objednávky (POB). Ve verzi 4.4 bylo umožněno změnit v kopírovací stránce subjekt a měnu následníka, zůstával ale předvyplněný subjekt a měna z POB. Pokud nebyl ručně zadán jiný subjekt nebo měna, vytvářela se NOB na stejný subjekt a se stejnou měnou, jako POB. Nyní jsou položky Subjekt následníka a Měna následníka prázdné, zároveň je položka Cena na složce nastavena na hodnotu Neurčeno a je editovatelná. V ESO9Start se navíc při vzniku kopie pomocí procedury spexechdok_pobnob kontroluje, že na vznikající NOB je jiný subjekt než na POB. Pokud by byl ručně zadán stejný subjekt následníka, jako je subjekt uvedený na POB, zobrazí se při vzniku kopie chyba a k založení NOB kopií nedojde. Pomocí stejné procedury navíc při kopii dojde k vymazání položek Subjekt příjemce a Jejich číslo na vznikající NOB (které se dříve také přenášely z POB). Pokud chcete ve vlastní aplikaci kontrolovat subjekt na NOB a vymazat příjemce a jejich číslo, je nutné si založit v činnosti Parametry pro kopie dokladů nový záznam POB_NOB a do položky Uživatelská procedura HDOK zapsat proceduru spexechdok_pobnob. Ve vazbách dokladů (dostupné ze stránky Nastavení) je pak potřeba pro vazby mezi vzory POB a NOB do položky Parametry kopie zapsat kód parametru (POB_NOB). Byla vytvořena nová procedura spexechdok_pobnob. V případě potřeby lze proceduru uživatelsky přepsat. Byla upravena stránka prodej\kopiepobdonob.htm ve start webu. Strana 12 z 21

13 Faktury vydané účetní Úprava funkčnosti tisku sestav faktury a dobropisu. Pokud má uživatel nastaven jiný jazyk než je jazyk aplikace, tak se odkazem Tisk faktury a Tisk dobropisu vytisknou sestavy v jazyce aplikace, tedy legislativní verze. V případě potřeby lze vytisknout sestavy v jazyce uživatele pomocí odkazů jiný jazyk. Byla upravena stránka prodej\fav.htm ve start webu Faktura vydaná z výdejky (zboží) Úprava funkčnosti pro určení datumu zdanitelného plnění vznikající faktury vydané účetní (FVU) ze skladové výdejky účetní (SVU). Doposud vznikala FVU s datem zdanitelného plnění podle pracovního data uživatele. Nyní je možné určit datum následníka (FVU) parametrem DTP, případně ručním zadáním. Pokud je v odkazu na činnost uveden parametr DTP=1, pak se vezme datum ze SVU. Pokud je parametr nastaven na DTP=0, pak se vezme pracovní datum uživatele. Pokud parametr DTP v odkazu na činnost není uveden (standardně nastaveno v ESO9Start), použije se také uživatelské datum. Dle parametru (uvedeného/neuvedeného) se naplňuje nová položka Datum následníka (datum pro vznikající FVU), v které lze datum případně přepsat. Pokud se fakturuje více hlaviček, použije se nejvyšší zde uvedené datum. Zároveň se v nové readonly položce Datum výdeje zobrazuje datum SVU. Byla upravena stránka prodej\vydejzbozfav.htm a IDC/HTX sestava prodej\vydejzbozfav.idc/htx ve start webu. Pokud máte stránku a IDC/HTX sestavu v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. 2.4 Úkoly Kalendář pracovníka Nový kalendář Silverlight. Do stránky byla přidána možnost zobrazit kalendář ve formátu SILVERLIGHT, jehož vzhled je podobný kalendáři MS Outlook. Z kalendáře je možné měnit čas zahájení, čas ukončení a text jednotlivých položek v kalendáři. Dále lze položky z kalendáře vymazat. Pro použití je nutné nakopírovat soubor SilverlightUkoly.xap do adresáře ukoly\clientbin v aplikačním webu (ze stejného adresáře ve start webu). Dále je nutné napsat fchange pro aliasované položky kalendáře v Silverlightu (to umožňuje editaci časů a textu položek). Podrobný popis viz Nápověda Sekce Pro správce Pro správce a implementátory Popis využití Silverlight komponent. Byla vytvořena nová stránka ukoly\outlook_sl.htm. Byla upravena stránka ukoly\gant.htm ve start webu. Pokud máte stránku ukoly\gant.htm v profi úpravě, je potřeba ji pro použití upravit. Strana 13 z 21

14 Majetek 3.1 Evidence majetku Naplnění odpisových skupin majetku Nová funkčnost pro naplnění odpisových skupin na kartu majetku. V souvislosti s doplněním vazby na daňovou a účetní odpisovou skupinu do číselníku SKP (viz kapitola Nastavení systému Zboží, služby, majetek SKP/CZ-CPA) byla vytvořena funkčnost pro naplnění odpisových skupin na kartu majetku z číselníku SKP. Pokud jsou v číselníku SKP vyplněny odpisové skupiny a dojde ke změně SKP na kartě majetku, naplní se tyto odpisové skupiny do karty. Při založení nové karty majetku se odpisové skupiny naplní při každé změně majetku v případě, dokud není karta majetku uložena. Při editaci karty majetku se naplní odpisové skupiny pouze, pokud na kartě dosud nejsou vyplněny (nedojde tedy k přepsání zadaných odpisových skupin). Oborová řešení 6.2 Servis Servisní objednávky odkaz Nákupní objednávka Úprava funkčnosti pro vytváření Nákupní objednávky (NOB) ze složek Servisní objednávky (SOB). Ve verzi 4.4 bylo umožněno změnit v kopírovací stránce subjekt a měnu následníka, zůstával ale předvyplněný subjekt a měna z SOB. Pokud nebyl ručně zadán jiný subjekt nebo měna, vytvářela se NOB na stejný subjekt a se stejnou měnou, jako SOB. Nyní jsou položky Subjekt následníka a Měna následníka prázdné, zároveň je položka Cena na složce nastavena na hodnotu Neurčeno a je editovatelná. V ESO9Start se navíc při vzniku kopie pomocí procedury spexechdok_sobnob kontroluje, že na vznikající NOB je jiný subjekt než na SOB. Pokud by byl ručně zadán stejný subjekt následníka, jako je subjekt uvedený na SOB, zobrazí se při vzniku kopie chyba a k založení NOB kopií nedojde. Pomocí stejné procedury navíc při kopii dojde k vymazání položek Subjekt příjemce a Jejich číslo na vznikající NOB (které se dříve také přenášely z SOB). Pokud chcete ve vlastní aplikaci kontrolovat subjekt na NOB a vymazat příjemce a jejich číslo, je nutné si založit v činnosti Parametry pro kopie dokladů nový záznam SOB_NOB a do položky Uživatelská procedura HDOK zapsat proceduru spexechdok_sobnob. Ve vazbách dokladů (dostupné ze stránky Nastavení) je pak potřeba pro vazby mezi vzory SOB a NOB do položky Parametry kopie zapsat kód parametru (SOB_NOB). Byla vytvořena nová procedura spexechdok_sobnob. V případě potřeby lze proceduru uživatelsky přepsat. Byla upravena stránka servis\kopdonakobj.htm ve start webu. Strana 14 z 21

15 6.4 DMS Dokument Změna zámku dokumentu, Práce se zamknutým dokumentem Úprava funkčností pro změnu zamykání a odemykání dokumentu a pro ukládání a smazání zamknutého dokumentu. Zamykat a odemykat dokument nyní může pouze uživatel, který dokument pořídil nebo opravil, případně uživatel, který je správcem (patří do skupiny 00-správce, kód skupiny musí být 00). Pokud je dokument zamknutý, může k němu uložit dokument tlačítkem Uložit dokument jen uživatel, který jej vytvořil. Smazat dokument z DMS může také pouze uživatel, který jej vytvořil. Pro změnu zámku byla upravena procedura spdokument_vllock, pro práci se zamknutým dokumentem byl upraven fchange spdokument_fc_dokumentfileguid a procedura spdokument_delrec. Pokud máte procedury a fchange v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Odkaz Vazby Nová funkčnost pro připojení dokumentu k libovolnému záznamu libovolné tabulky. Dříve se zde pouze zobrazovaly již existující vazby dokumentu na tabulky ESO9, nyní je možné zde doklad navázat na libovolnou existující tabulku a větu (tedy např. na určitou Fakturu, Subjekt, Zboží atd.). Z číselníku lze odkazem Tabulka vybrat tabulku (např. SUBJEKT, ZBOZI, SKLAD, HDOK) a podle toho se pak odkazem ID věty jako číselník otevře stránka, která právě tuto tabulku umožňuje zobrazovat. Byla vytvořena nová funkce fneso9table_formular, v níž jsou pro jednotlivé tabulky ESO9 určeny jejich editační formuláře. V základu je uvedeno několik nejpoužívanějších tabulek, v případě potřeby lze funkci uživatelsky přepsat. Byla upravena stránka DMS\Dokument_vazby.htm ve start webu. 6.5 Analýza skladu, optimalizace nákupu ABC analýza Nová skupina činností zabývající se ABC analýzou. Podrobnější popis naleznete na instalačním médiu v adresáři Dokumentace\Technologie, dokument ABC analýza.pdf. Pro zapojení a nastavení ABC analýzy doporučujeme kontaktovat pracovníky Nastavení systému 9.2 Účetní číselníky Peněžní účty (pouze SK a HU legislativa) Nová funkčnost pro práci s váženým průměrem. Pomocí položky Způsob přepočtu lze nastavit, že se výdajové doklady budou přepočítávat buď aktuálním kurzem nebo váženým průměrem. Zároveň lze zadat datum a tlačítkem Přepočet váženým průměrem lze přepočítat výdajové doklady zpětně do zadaného datumu na peněžním účtu, ze kterého byl přepočet spuštěn. Byla vytvořena nová stránka nastaveni\pu_vazenyprumer.htm. Byla upravena stránka nastaveni\penucet_all.htm ve start webu. Pokud máte stránku nastaveni\penucet_all.htm v profi úpravě, je potřeba ji pro použití upravit. Strana 15 z 21

16 9.3 Subjekty Subjekty Právní forma Rozšíření položky právní forma o novou hodnotu společenství vlastníků. Byla upravena stránka subjekt\subjekt.htm ve start webu. Odkaz Obchodní rejstřík Úprava odkazu na obchodní rejstřík. Odkaz Obchodní rejstřík nyní vede na nový web "Obchodní rejstřík a Sbírka listin". Byla upravena stránka subjekt\subjekt.htm ve start webu. Update z ARESu Úprava funkčností při update údajů a nová funkčnost pro kontrolu poznámky OC. Při update údajů z ARES se kontrolují dříve stažené obory činností. Jestliže u subjektu existuje poznámka typu OC (obory činností) s předmětem (kódem) nebo textem, který neodpovídá informacím z ARESu, je tato poznámka automaticky vymazána, aby u subjektu byly vždy jen platné obory činností. Při updatu se nyní zároveň kontroluje existence typu poznámky OC číselníku Typy poznámek subjektu. Pokud poznámka v číselníku neexistuje, je hlášena chyba. Jestliže je při updatu zjištěn jiný název subjektu než je název v ARESu, je název přepsán a zároveň je založena k subjektu poznámka, do níž se zapíše původní název. Použije se typ poznámky, jejíž kód je uveden v parametru aplikace KodPozn_PuvJmeno (v ESO9Start je to standardně kód PJ). Pokud poznámka uvedená v parametru neexistuje v číselníku Typy poznámek subjektu, je hlášena chyba. Pokud je při update zjištěna jiná adresa v ARESu, než je defaultní adresa subjektu v číselníku, založí se nová defaultní adresa a na původní defaultní adresa je nastaven Stav na Neaktivní. Byly přidány dvě nové možnosti, Update pouze osob a Update pouze oborů činností, které slouží pro aktualizaci pouze osob, resp. pouze oborů činností z ARESu. Byla upravena stránka subjekt\subjekt.htm ve start webu. Hromadný update z ARESu Nová funkčnost pro hromadný update z ARESu. Pomocí tlačítka Hromadný update lze provést aktualizaci údajů z ARESu pro označené subjekty. Pokud není žádný subjekt označen, k aktualizaci nedojde. Při hromadném update se provede vždy update všech údajů. Byla upravena stránka subjekt\subjekt.htm ve start webu Adresy subjektů Nová činnost pro zobrazení samostatného číselníku adres subjektů. V souvislosti s doplňkem pro stažení GPS souřadnic k adresám subjektů (viz kapitola Obecné změny Změny v klientské komponentě pro Internet Explorer 7 a vyšší Doplněk klienta pro stažení GPS souřadnic k adresám subjektů) byl vytvořen nový číselník, v kterém se zobrazí všechny adresy všech subjektů. Strana 16 z 21

17 Pro použití je potřeba zaktualizovat činnost dle ESO9 Start. 9.5 Zboží, služby, majetek SKP/CZ-CPA Rozšíření číselníku o daňové a účetní odpisové skupiny. V číselníku je možné ke konkrétnímu záznamu SKP přiřadit daňovou a odpisovou skupinu. Na kartě majetku je pak možné naplnit odpisové skupiny podle čísla SKP, viz kapitola Majetek 3.1 Evidence majetku Naplnění odpisových skupin majetku. Byl upraven pohled QSKP a stránka nastaveni\skp.htm ve start webu. Pokud máte pohled a stránku v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. 9.6 Parametrizace systému Uživatelské akce Nová funkčnost pro určení pořadí uživatelských akcí ve formulářích. Přibyla nová položka Pořadí akce, v které lze číselnou hodnotou určit pořadí dynamicky generovaných akcí ve formulářích. Byly upraveny objekty spgetuzivakce a spuzivakce_valrec a pohled QUZIVAKCE. Pokud máte objekty a pohled v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Pro použití je také nutné po určení pořadí provést Výmaz cache. Výroba pro ESO9 Start Obecné změny Harmonizace kalkulací při odvádění výroby Úprava kalkulace skutečných nákladových cen. Byla upravena kalkulace při odvádění operací, ve kterých se spotřebovávají skladové i neskladové polotovary. Doposud se nesprávně napočítávaly skutečné náklady za skladové i neskladové polotovary jak do odvedené komponenty konstrukčního kusovníku, tak i do odvedené operace technologického postupu, což bylo nyní upraveno. Byly vytvořeny nové procedury spstart_vyrobaaktualizacecenyokkk a spstart_vyrobaaktualizacecenyootp. Byly upraveny procedury spstart_vyroba_btmarkkopie, spstart_vyrobaspotrebapol a trstart_vyroba_hisvyroba_dlevyroba. Pokud máte upravené procedury v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Strana 17 z 21

18 5.4.3 Dílenský zásobník DZ MAT - navezeno ze skladu Úprava funkčnosti pro zobrazení informací o vtaženém množství. Informace o vtaženém množství z původního množství navážecí výdejky do výroby se nezobrazovaly správně. Pokud došlo k vícenásobnému navázání (vtažení) dalšími VP z daného dokladu, tak v detailu položky Vtaženo nebyly zobrazeny VP, které byly ve stavu ukončeno. To ztížilo orientaci obsluhy, která realizuje vratky materiálu. U položky Vtaženo se nyní zobrazuje aktuální zbývající množství vázané pouze neukončenými VP / aktuální zbývající množství vázané všemi VP. Ve formuláři pro detailní zobrazení navázání (dostupný odkazem Vtaženo ) se zobrazují všechny položky, které si z původně navezeného materiálu původní výdejkou cokoliv vtáhly. Byly upraveny stránky sklad\dzmat_new.htm a zadavani\detailnavazanislozkyvydejky.htm ve start webu. Pokud máte stránky v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit Zadávání výroby Oprava výrobního příkazu odkaz Vtažení z DZdetailPOL Nová funkčnost pro vtahování z Dílenského zásobníku polotovarů. Bylo přidáno nové tlačítko Vtáhnout z DZ jednotlivě (do vykrytí celkem). Tlačítkem se zajistí detailní vtažení po jednotlivých označených složkách s tím, že v průběhu zpracování se hlídá celkový maximální požadovaný počet pro vtažení, aby nedošlo k překročení plánovaného navezení (množství v položce Zbývá k navezení ). Byla vytvořena nová procedura spstart_vtazenizdz_pol_vyroba_det. Byla upravena procedura spstart_vtazenizdz_pol_vyroba_det a stránka zadavani\start_vyrobavzorkopiedzdetailpol.htm ve start webu. Pokud máte upravenou proceduru a stránku v profi úpravě, je potřeba je pro použití upravit. Aplikace ESO9 Prodejna Změna činnosti Karetní terminál Nový modul pro komunikaci s karetním terminálem. Pro použití je potřeba v Nastavení v nové záložce Plat.karta zvolit: typ terminálu nepoužívat / Česká spořitelna port, přes který je terminál připojen způsob uložení čísla platební karty celé, částečné, poslední 4 znaky nebo nic způsob vyvolání komunikace s terminálem jen na tlačítko, po změně způsobu platby, před tiskem účtenky Program Prodejna předá terminálu částku pro platbu kartou a měnu. Dále je řízeno karetním terminálem, na kterém probíhá potvrzení částky, zadání PINu a autorizace vůči platebnímu centru. Po úspěšné autorizaci je do Prodejny vrácen zejména typ a číslo karty a toto je uloženo do prodejky. Byla vytvořena knihovna PlatKart.dll. Funkčnost byla otestována s karetním terminálem Ingenico České spořitelny, firmware verze 2.4. Je pravděpodobné, že bude pracovat i s jinými terminály jiných bank. Strana 18 z 21

19 Fiskální modul (SK legislativa) Úprava práce s fiskálním modulem. Doposud používaný program FisMod.exe volaný při práci s fiskálním modulem byl nahrazen knihovnou FisMod.dll. Díky tomu nyní není nutné samostatně konfigurovat propojovací řetězec na databázi, přebírá se z programu Prodejna. Zároveň je modul kompatibilní s doplňkem FisMod pro klientskou komponentu ESO9 pro IE 7 a vyšší. Technologie ESO9 Start Změny v instalaci Kompletní odinstalace Úprava instalace aplikací ESO9Start a ESO9PAM. Při instalaci je možné vybrat volbu pro kompletní odstranění aplikace při její odinstalaci. Standardně není tato volba vybrána, jejím vybráním dojde k: odstranění aplikační, dokumentové a logovací databáze odstranění aplikačního webu odstranění konfigurace aplikace ve ESO9 správci Při odstranění se respektují různé soubory aplikací ESO9Start a ESO9PAM v podadresáři SQL, každá z aplikací při své odinstalaci odebere pouze své zálohy databází a skripty. Respektují se také případně různé typy instalací obou aplikací (samostatný aplikační server, samostatný databázový server, aplikační a databázový server dohromady). Změny v technologii.net Parametry Nová možnost parametrizace parametrů z odkazu, nový parametr SETFIELDNAME2. Parametry mf_sendmailto (podrobný popis viz kapitola Obecné změny Změny funkčnosti generátoru sestav Odesílání sestav em), mf_filename, DirectPrint, SETFIELDNAME a TPAGE lze parametrizovat z odkazu. Je možné například dynamicky měnit stránku, na kterou se má odkazem přejít, podle dat ve formě. Byl přidán nový parametr formy a hyperlinku SETFIELDNAME2, který definuje položku zdrojové formy, do které se přenáší hodnota z položky SETFIELDNAME z cílové formy. Při přenosu z číselníku tak lze přenést vazební položku do libovolného pole zdrojové formy. V ESO9Start je pro ukázku zapojena kombinace parametrizace parametru TPAGE a přenosu ze SETFIELDNAME do SETFIELDNAME2 ve Vazbách DMS, viz kapitola Nastavení systému Oborová řešení 6.4 DMS Dokument Odkaz Vazby). Podrobný popis viz Nápověda Sekce Pro správce Pro správce a implementátory Pravidla používání ESOFORM. Výchozí hodnoty timeoutů Změna hodnota timeoutů. Byly změněny výchozí hodnoty timeoutů pro SQL připojení a příkazy z 1800 sec na 180 sec. POZOR, pokud uživatelé spouští akce, které trvají déle, je třeba změnit hodnoty timeout na aplikaci nebo na vybrané akci. Strana 19 z 21

20 Přechod na MS.NET Framework 4.0 Přechod aplikačního serveru na MS.NET Framework 4.0. Hlavními výhodami, kvůli kterým byl aplikační server převeden na MS.NET FW 4.0 z dosavadního.net FW 2.0, je zejména vyšší rychlost a 64-bitová technologie aplikačního serveru. Na 64-bitových operačních systémech tedy aplikační server běží jako nativní 64-bitová aplikace a lze tak využít celého potenciálu serveru. Operační paměť je tedy prakticky neomezená, pokud omylem dojde k načtení velkého objemu dat, aplikace bude i nadále pro ostatní uživatele funkční. Rozdíly v konfiguraci jsou popsány v dokumentu Metodika instalace AS NET. Pro první instalaci doporučujeme kontaktovat pracovníky ESO9 intranet a.s. Výkonové logování Úprava funkčnosti výkonového logování. Při výkonovém logování se nyní zapisuje i informace o kódu přihlášeného uživatele a jméně aplikačního serveru, odkud byl datový zdroj zavolán. Podrobnější popis naleznete na instalačním médiu v adresáři Dokumentace\Technologie, dokument Popis logování.pdf. Původní hodnoty dat v logu Úprava funkčnosti při zápisu do logovací databáze. Při editaci položky (akce Update) se nyní do logovací databáze zapisuje také původní hodnota editované položky. Tato informace je dostupná i ve výpisu Historie změn dostupné z Informací o datovém řádku. Předlohy stránek v jiném jazyce Nové funkčnosti pro vytváření stránek v jiném než CZ jazyce a pro překlad těchto stránek. Pokud se vytváří stránky v jiném jazyce než v CZ, nebylo doposud možné je překládat do jiného jazyka pomocí standardního překladového mechanismu. Nyní je možné ve stránce určit kód zdrojového jazyka stránky. Pokud je zdrojovým kódem jeden z podporovaných jazyků SK, EN, DE, PL, HU, je možné tyto stránky překládat do jiného jazyka. Při překladu do CZ jazyka se překládají jen stránky s jiným zdrojovým jazykem než CZ, přípona přeloženého webu je pak _CZ. Stránky z tohoto webu se použijí pro uživatele s nastaveným jazykem CZ. Podrobnější popis naleznete na instalačním médiu v adresáři Dokumentace\Technologie, dokument Překlady a jiné jazykové prostředí.pdf. ESO9 správce On-line licencování Nová funkčnost pro on-line licencování bez potřeby HW klíče na licenčním serveru. Nová možnost on-line licencování má význam zejména pro licenční servery nainstalované ve virtuálním prostředí. Podmínkou je, aby byl z licenčního serveru přístup na internet a aby bylo on-line licencování povoleno ze strany ESO9 intranet a.s. On-line licence jsou pro kontrolu načítány v určitých intervalech. Pokud je potřeba licenční server změnit, je nutné znovu zažádat o novou aktivaci on-line licence. Při používání více aplikačních serverů je možné on-line licenci používat pouze na jednom serveru a ostatní servery odkázat na tento externí licenční server. Ve vlastnostech aplikačního serveru byl přidán přepínač Způsob licencování, kterým lze určit, zda je HW klíč na tomto serveru, zda se licencuje přes externí licenční server, nebo zda se licencuje on-line. Strana 20 z 21

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) Úvod Elektronická evidence tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) byla do Money doplněna funkčnost evidování tržeb. V navigátoru přibyl nový modul EET, který obsahuje dva uzly: Účtenky

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Allegro release 2.15 ( )

Allegro release 2.15 ( ) Allegro release 2.15 (25.4.2017 18.5.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování faktur, finančních a interních dokladů Seznamy zaúčtovaných dokladů byly rozšířeny o možnost zobrazit i doklady

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0

Novinky systému Signys - verze 5.0 Všeobecné Nastavení vzhledu dialogů pro vyhledávání a vzhledu formulářů [1312] Je možné nastavit jiný styl zobrazení všech dialogů a formulářů aplikace (podobně jako už to je možné u dialogů pro vyhledávání).

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10

MOBILNÍ SKLADNÍK. Příručka k základnímu ovládání. Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: z 10 MOBILNÍ SKLADNÍK Příručka k základnímu ovládání Beta verze popisu produktu Aktualizace dokumentu: 30.01.2017 1 z 10 1 POPIS Mobilní skladník je software od společnosti ABRA Software s.r.o., který je určen

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Novinky v programu Stravné 4.56

Novinky v programu Stravné 4.56 Novinky v programu Stravné 4.56 Barevné odlišení přihlášky i odhlášky z jiné stanice v pokladním dialogu Pokud si strávník provádí změnu objednávky stravy jinde než v kanceláři (objednací box, internet,

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Tablet a čtečka čárových kódů. (modul Sklad)

Tablet a čtečka čárových kódů. (modul Sklad) Tablet a čtečka čárových kódů (modul Sklad) [1] 1. Technické vybavení Projekt je určen pro tablet s operačním systémem xxx a čtečkou čárových kódů, která je napojena na tablet prostřednictvím Bluetooth.

Více

Allegro release 2.18 ( )

Allegro release 2.18 ( ) Allegro release 2.18 (30.6.2017 1.8.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Import bankovních výpisů Importy byly rozšířeny o další formáty souborů (nejen bank): - Zásilkovna csv soubor. Vyčíslené

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Zabezpečení proti SQL injection

Zabezpečení proti SQL injection Zabezpečení proti SQL injection ESO9 intranet a.s. Zpracoval: Tomáš Urych U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 Záběhlice Dne: 19.9.2012 tel.: +420 585 203 370-2 e-mail: info@eso9.cz Revize: Urych Tomáš www.eso9.cz

Více

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016

Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 1 MODUL elektronická evidence TRŽEB (EET) Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY v běžném,

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Novinky v programu Stravné 4.47

Novinky v programu Stravné 4.47 Novinky v programu Stravné 4.47 Nový pokladní dialog (S44701/S) dialog pro přihlášky a odhlášky lze lépe ovládat myší. Umístění: tlačítka kap. 3. Základní činnosti. Pokladní dialog Nastavení stravovacích

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - banky Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více