1. Změna sazby DPH od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013"

Transkript

1 1. Změna sazby DPH od Od bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP PŘI ZAHÁJENÍ NOVÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ Pro aktualizaci a správné fungování programu v roce 2013 je nutné provést několik kroků: 1.1 INSTALACE NOVÉ VERZE Stáhnutí a instalace nové verze KLIENT 4.3.p z která je dostupná od AKTUALIZACE KÓDŮ DPH Aktualizaci kódů DPH provedete v modulu Klient Správce Soubory Sazby DPH volbou Načtení definice. Systém se zeptá, jestli načíst definici dodanou programem, potvrdíte Ano. Do tabulky Sazby DPH se naimportují nové kódy DPH pro sníženou i základní sazbu DPH. Kódy začínající číslicí 8-801, 802, 840, 841 atd. s platností od Pozor!!! je třeba nastavit zatržítko Impl. u kódů 801 a 802 (nejčastěji používané kódy pro výstup) a zároveň odtrhnout tato zatržítka u kódů pro výstup z roku 2012 a to konkrétně u kódů 401 a GENERACE ÚČTOVÉ OSNOVY, NASTAVENÍ PROGRAMU Přihlásíte se do modulu Klient, rok zpracování [1]

2 Otevřete účtovou osnovu v menu Soubory Účtová osnova a potvrdíte založení účtové osnovy pro rok Poté můžete ve volbě Účtová osnova doplnit tlačítkem Přidat nové účty pro rok 2013 nebo opravit tlačítkem Editovat stávající účty. V hlavičce účetní osnovy musí být po přihlášení do roku 2013 uvedeno Účtová osnova pro rok [2]

3 1.4 NASTAVENÍ ČÍSELNÝCH ŘAD PRO NOVÝ ROK V programu Klient při přechodu na nové účetní období (nový rok) zůstávají prvotní doklady (faktury, pokladní doklady atd.) z minulého období zachované a není možné použít stejná čísla prvotních dokladů. Z důvodu změny sazeb a kódů DPH doporučujeme založit nové číselné řady pro nový rok. a) ZALOŽENÍ NOVÝCH ČÍSELNÝCH ŘAD!POZOR! Toto nastavení je možné provést v případě, že v modulu Klient na hlavní obrazovce máte nastaveno datum a výše! V každé agendě (Dodavatelé, Odběratelé, Pokladna, Banka, Zálohy dodavatelské, Zálohy odběratelské) vytvoříte nové číselné řady. Nastavení číselných řad se provádí v jednotlivých modulech programu Klient v menu Soubory Číselné řady: Nová číselná řada se zakládá přes tlačítko PŘIDAT. U každé číselné rady je potřeba nastavit účet (účet banky, pokladny, přijatých a vydaných faktur, účet DPH a kód DPH základní a snížené sazby). Bez účtů a kódů nebude možno provádět likvidaci dokladů. Nově naimportované kódy DPH pro 15% sazbu DPH a 21% sazbu DPH je nutné nastavit ve všech používaných číselných řadách pro rok Při zakládání nové číselné řady přibyl parametr Nově založená řada nebude nikomu přístupná. Přístup do ní se nastaví později, kterým se může všem uživatelům zamezit nebo nastavit přístup k nové řadě. [3]

4 Poznámka : Nejčastěji používané kódy DPH pro rok 2013, které budete zadávat v číselných řadách, jsou: Výstup(vydané faktury): Vstup(přijaté faktury): 801 pro sazbu 21 % 840 pro sazbu 21 % 802 pro sazbu 15 % 841 pro sazbu 15 % Po nastavení číselných řad opět nastavíte datum na hlavní obrazovce na aktuální datum. Číslování dokladů různých modulů může být shodné. (Například: Číslo dokladu z modulu DF může být shodné jako číslo VF anebo pokladní doklad). [4]

5 b) POKRAČOVÁNÍ VE STÁVAJÍCÍCH ČÍSELNÝCH ŘADÁCH V modulu Sklad doporučujeme pokračovat ve stávající řadě příjemek a výdejek, zde si nezřizujete nové číselné řady. Při pořizování první Příjemky, Výdejky, Prodejky nebo Objednávky roku 2013 je potřeba ručně přepsat číslo dokladu (například ). Při dalším pořizování program již nabídne správné vyšší číslo dokladu. (POZOR! Zvolené číslo musí být větší než poslední číslo dokladu ve starém roce) TIP: Můžete si založit tzv. startovací doklady, které budou mít tvar např Tím si zajistíte, že další číslo dokladu bude Tyto doklady můžete použít jak ve skladech (příjemky, výdejky, prodejky), tak v účetnictví (dodavatelé, odběratelé, pokladna, banka). Po vytvoření několika následujících dokladů startovací doklady smažete. 1.5 NASTAVENÍ SAZEB DPH Nastavení nové sazby DPH 21 a 15 % pro základní i sníženou sazbu provedete v modulu Klient Účetnictví Servis Nastavení program v lednu nového roku. 1.6 NASTAVENÍ DPH U UŽIVATELŮ Sazbu DPH je potřeba přednastavit u jednotlivých uživatelů. V modulu Klient-Správce-Soubory-Uživatelé, zvolíte Editaci uživatele, záložka Vydané faktury. Položka DPH (%) nastavit novou základní sazbu 21 %. [5]

6 1.7 NASTAVENÍ ROKU ZPRACOVÁNÍ U jednotlivých uživatelů je také nutné zkontrolovat a nastavit Rok zpracování. V modulu Klient-Správce-Soubory-Uživatelé, zvolíte Editaci uživatele. Je-li nastaven Rok zpracování 0, pak je možné pracovat ve více účetních obdobích zároveň. Při pořizování dokladů se tyto doklady uloží do účetního roku, který se převezme z data UZP. Pozor!!! Je-li nastaven konkrétní Rok zpracování napevno např. rok 2013, pak se doklady zapíší do roku 2013 bez ohledu na to jaké je datum UZP. Pokud tedy uživatel bude chtít pořídit ještě doklad zpětně do roku 2012, pak tento doklad bude pořízen vždy v roce 2013, i když datum vystavení a UZP bude z prosince Účetní rok je v tomto případě nepřístupný a nelze ho měnit. [6]

7 2. HROMADNÁ ZMĚNA SAZEB DPH 2.1 HROMADNÁ ZMĚNA SAZBY DPH AUTOSERVIS PEUGEOT Hromadnou změnu sazby DPH je možno provést v modulu Autoservis. V menu Program spustíte volbu Kontrolní a opravné procedury Hromadná změna DPH. Zadáte původní sazbu (z 20 %) a novou sazbu (na 21 %). Změnu potvrdíte volbou Hromadná změna DPH u číselníků dílenských a ostatních pracích. Hromadná změna sazby DPH provede změnu Původní sazby na Novou sazbu: - v ceníku materiálu - v číselníku ostatních prací - v číselníku dílenských prací - v číselníku paušálů - v dílenských a ostatních pracích na neuzavřených zakázkách - na výdejkách k neuzavřeným zakázkám (v případě, že u výdejek na zakázky zadáváte prodejní cenu) Stejným způsobem provedete změnu snížené sazby ze 14% na 15%. [7]