12 Představujeme S. & W. Automobily v Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 Představujeme S. & W. Automobily v Ústí nad Labem"

Transkript

1 NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI S. & W. AUTOMOBILY S.R.O ročník Rozhovor Milan Hnilička 7 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 12 Představujeme S. & W. Automobily v Ústí nad Labem 18 Hi-tech Když smysly nestačí dej nových osobních, dodávkových i nákladních vozů, komfortním zá zemím servisních zařízení a rovněž jejich špičkovým vybavením. Jak rozzářit hvězdy Technické zázemí však není zdaleka jediným předpokladem, na němž existence a úspěch naší společ nosti stojí. Spolu s ním jsme si dali za cíl neustále rozšiřovat i zlepšovat roz sah i úroveň nabízených služeb. Ne méně důležitým aspektem úspěchu v tomto oboru je zároveň profesio nalita a odborná úroveň našich prodejních i servisních pracovníků. I v tomto ohledu dokážeme vysoké nároky svých zákazníků plnit, a co je ještě důležitější, umíme k nim zároveň přidat i hodnotu v podobě lidského faktoru, na který se oby čejně žádné tabulky ani jiná čísla nevztahují, nicméně je to právě toto neuchopitelné abstraktum, díky ně muž se k nám zákazníci vracejí. Tradice, kvalita i budoucnost TÝM S. & W. AUTOMOBILY Naše společnost S. & W. Automobily letos oslaví dvacáté výročí svého působení na českém trhu. Co se za tu dobu odehrálo, změnilo a jaké zásady přitom zůstávají stále stejné? Historie společnosti S. & W. Auto mobily se začala psát v devadesá tých letech. Již na podzim roku 1995 jsme podepsali se společností Mercedes-Benz Česká republika, coby generálním dovozcem auto mobilů značek Mercedes-Benz, Maybach, Smart a Fuso pro Českou republiku, smlouvu o autorizova ném prodeji a servisu vozů značek Mercedes-Benz, Fuso, Chrysler, Jeep a Dodge. Naše společnost však ne vznikla na zelené louce, ale využila především zkušeností a know-how svých vlastníků, jimiž jsou s padesá tiprocentním podílem akcií německý holding Hirschvogel B eteiligungs GmbH & Co. KG a akciová společ nost Wöllenstein GmbH & Co. KG. Obě tyto společnosti již dlouhá léta v Bavorsku a Sasku provozují síť více než dvaceti značkových prodejen a servisů značky Mercedes-Benz a v sousedním Německu se počítají mezi nejúspěšnější v oboru. Dvě adresy, jeden cíl Sídlem nově vzniklé společ nosti byly zvoleny Karlovy Vary, kde naše společnost začala fungovat již v únoru roku Na své první ad rese v komplexu lázeňského hotelu Imperial jsme však nezůstali dlouho. Ani ne za půl roku jsme se z důvodů potřeby prodejního a servisního zá zemí stěhovali do karlovarské čtvrti Dvory, kde jsme vydrželi až do roku Výstavba zbrusu nového areálu, který by svým zázemím plně vyhovoval všem potřebám slibně se rozvíjející firmy, byla důvodem tře tího a zatím posledního stěhování společnosti. Na symbolické adrese Daimlerova 202 v Jenišově nedale ko Karlových Varů máme své sídlo dodnes. Naše podnikání se však ne soustředilo pouze na Karlovarsko. Současně s rozvojem karlovarské zá kladny začíná od poloviny devadesá tých let žít také severočeská pobočka společnosti v Ústí nad Labem. Také ona započala svou existenci nejprve ve stísněných prostorách jediné kan celáře, aby se během krátké doby do kázala vypracovat ve firmu disponu jící jak reprezentativními prostory prodejního i servisního zázemí, tak prvo třídními službami zákazníkům. Obě pobočky se v současné době mo hou pochlubit především moderními a prostornými showroomy pro pro 20 LET S VÁMI Značku Mercedes-Benz po celou dobu její existence vždy doprová zela aura výjimečnosti, exkluzivity či luxusu, ruku v ruce s tím však docházelo (zvláště v našich geogra fických podmínkách) i k šíření nej různějších pomluv, bludů či mýtů. Jedním z těch největších je ten, že značka Mercedes-Benz je elitář skou značkou anebo že vyrábí auta pro staré. Naše společnost může nejenom své zákazníky, ale i všech ny ostatní ujistit o tom, že právě ona stojí první v řadě v boji proti těmto nesmyslům. Mercedes-Benz byl, je a vždy bude především synonymem tra dice, kvality a špičkové technické úrovně, teprve na těchto, a ne na ji ných základech se rodí jeho renomé. Majitelé Mercedesů nejsou v žád ném případě žádná uzavřená sekta, stejně tak jsme i my zaměstnanci společnosti S. & W. Automobily otevřeni každému novému přícho zímu. Naše společnost není jen nějaká firma s Mercedesy. Je to společnost plná lidí, kteří autům rozumějí, mají je rádi a chtějí své znalosti a zkušenosti využít k tomu, aby i naši zákazníci byli nanejvýš spokojeni. Hvězda ve znaku v mno hém zavazuje, my jsme připraveni svým závazkům dostát!

2 2 Úvodní slovo NOVINKY 2015 ROK VELKÝCH ZMĚN I na letošek chystá značka Mercedes-Benz mnoho novinek, na které už její zákazníci netrpělivě čekají. VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, uplynulo již dvacet let od chvíle, kdy naše společnost S. & W. Automo bily s.r.o. podepsala se společností Mercedes-Benz Česká republika smlouvu o autorizovaném prodeji a servisu vozů této značky. Byla to doba ve znamení péče o každého zákazníka, který se stal členem naší rodiny! A o rodinu se staráte a dá váte jí to nejlepší, a tak činíme i my. Ke kaž dému vozu máme vztah, neboť jsme ho spolu se zákazníkem stvořili. Po celý čas naší existence jsme se snažili ctít všechny zásady se značkou Mercedes-Benz neoddělitelně spjaté a pouze díky jejich dodržování může me dnes rekapitulovat s určitým poci tem hrdosti. Neustále nás hřeje pocit, že pracujeme pro výjimečnou značku, která má za sebou bohatou minulost, ale kterou čeká i zářná budoucnost. Jsme si naprosto vědomi, že náš vztah k zákazníkovi nekončí prodejem auta, ale pokračuje i nadále. Možná i proto se k nám zákazníci opětovně vrací a patří již do naší rodiny. Víme lépe než kdokoli jiný, že každé auto značky Mercedes-Benz je miláček svého ma jitele, a my se o tyto miláčky náležitě staráme s péčí a profesionalitou, kte rou si jistě zaslouží. Ze stejného důvodu z lásky k Mercedesům naše společnost přistoupila také k vydávání periodi ka, které právě držíte v ruce. Chceme vám v něm přiblížit naši společnost i zaměstnance, s nimiž se setkáváte, abyste nás blíže poznali a věděli, kdo se o vás stará. Bylo nám vždy ctí při vážet vozy Mercedes-Benz na západ i sever Čech a díky našemu indivi duálnímu přístupu poznat každého našeho zákazníka. I nadále se vynasnažíme, aby hvěz da Mercedes-Benz dál zářila co nej více! Děkujeme za vaši přízeň. Gustav Žaludko jednatel společnosti S. & W. Automobily s.r.o. CLA Shooting Brake V pořadí již čtvrtým zástupcem zbrusu nové modulární platformy pojmenova né MFA (Modular Front-wheel drive Architecture) vyznačující se jak novým způsobem integrace systému poho nu, tak sníženou hmotností i dalšími vylepšeními, je Mercedes-Benz třídy CLA. Jeho stylové provedení karoserie nese, stejně jako jeho starší sourozenec CLS, označení Shooting Brake, a i ono boří všechna dosavadní pravidla o ar chitektuře této třídy. Už jen součinitel aerodynamického odporu v hodno tě 0,26 je důkazem, že vnějším liniím vozu byla věnována výjimečná pozor nost, vůz však přes své ladné tvary nijak neztrácí na praktičnosti. Ve srovnání s kupé má nový CLA Shooting Brake téměř všechny vnější rozměry stejné, i tak nabízí na zadních sedadlech o čty ři centimetry prostoru navíc. Objem zavazadlového prostoru je v základní konfiguraci bezmála pět set litrů. No vému Mercedesu-Benz CLA Shooting Brake je na stránkách tohoto časopisu věnována samostatná recenze. Změny v označení tříd Uplynulo již více než dvacet let od chvíle, kdy došlo k poslední velké re voluci v označování modelových řad vozů značky Mercedes-Benz, nyní se hlásí další změna, která by měla usnadnit orientaci v jednotlivých tří dách. Změna značení zároveň přichá zí v souvislosti s novými modulárními platformami, na nichž automobilka bude své modely stavět. V označení kmenových tříd A, B, C, E a S zůstá vá vše při starém, crossovery a SUV budou nově pojmenovávány písme ny GL následovanými písmenem označujícím náležitost ke kmenové třídě. Označení čtyřdveřových kupé začínající písmeny CL zůstává také nezměněno, stejně jako označení ikonických tříd G a SL. Zákazníci se však do budoucna budou muset roz loučit s několika zažitými označeními tříd. Z nomenklatury například úplně zmizí třída ML, nově GLE, GL, nově GLS, GLK, nově GLC, anebo SLK, nově SLC. Mercedes-Benz přistoupil i k jasnějšímu a jednoduššímu systému značení jednotlivých způsobů poho nu svých automobilů. Malé písmeno stojící za označením bude nyní jasně poukazovat na to, jde-li o hybrid (h), diesel (d), elektromobil (e), vůz s po honem vodíkových článků (f) anebo automobil s plynovým pohonem CNG (c). Při starém zůstává označení čtyřkolek 4MATIC. Tři SUV novinky V průběhu roku 2015 plánujeme v Mercedesu příchod hned několika nových modelů, červenec roku 2015 CLA Shooting Brake

3 Novinky 3 Nové značení modelových tříd vozů Mercedes-Benz* Off-road / SUV vozy Hlavní modelové třídy** Čtyřdvéřová kupé Roadster * změna bude zavedena v průběhu roku 2015 ** odpovídá modelovým třídám zahrnujícím limuzíny, sedany, kupé, kabriolety, sportovní vozy Mercedes-Benz GLE Coupe Sprinter GORDEN WAG E NE R, Š É F D E S I G NÉ R Z NAČ KY ME R C E D E S -B E NZ pak bude ve znamení představení no vého SUV GLE Coupé. V souvislosti s novou nomenklaturou svých tříd je v září očekáván především příchod modelu GLC jako nástupce součas ného GLK, dalším novinkou pak bude facelift modelu GLE nahrazující stáva jící třídu ML. vě Gorden Wagener, který prolomil nedávné tabu této značky: Design Mercedesů byl v minulosti pro kmeno vé zákazníky naší značky na stávajících i nových trzích až příliš staromódní. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že dnes je průměrný věk zákazníka, který si kupuje Mercedes třídy S, nižší než čtyřicet let! Moderní luxus by tak po dle Wagenera mělo ztělesňovat něco trvanlivého, bytelného, něco, co se pře dává z generace na generaci. A takové mají být jeho Mercedesy. Smysl není v tom ptát se na to, co přijde, podstatné je budoucnost vytvářet! Na nových platformách Další očekávanou novinkou roku 2015 je také facelift v pořadí již třetí generace úspěšné třídy A, který před stavíme v září. Zvenčí půjde pouze o kosmetické změny, většina změn se bude odehrávat hlavně uvnitř a budou se týkat především hnací jednotky Sprinter právě slaví 20 let! a interiéru. Se stejnou netrpělivostí je očekáván prosincový příchod kupé varianty Mercedesu třídy C, vůbec prvního z modelů využívajícího jednu ze čtyř nových modulárních platforem značky. Od sedanu se nové kupé liší nejen agresivními liniemi exteriéru, ale především skutečností, že bude cílit na temperamentní řidiče, kteří si chtějí jízdu užít. Jak se dělá budoucnost Nová nomenklatura modelových řad automobilů značky Mercedes-Benz zdaleka není jedinou velkou změnou, kterou právě procházíme. Nejnovější modely značky se od nynějška vyzna čují zcela novou designovou filozofií, která se diametrálně liší od všeho, co jsme kdy vyráběli. Za nově nasto lený směr v mnoha ohledech může designový šéf Gorden Wagener, muž který je od roku 2009 zodpovědný za vizuální podobu tříd A, B, CLA a GLA. Naše nová designová filozofie spočívá ve smyslové čistotě, která je součástí moderního luxusu, vysvětluje svoji filosofii šéfdesignér. Moderní luxus se podle něj musí dotýkat spíše srdce a smyslů nežli racionálna. Byl to prá Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy na se na evropském trhu poprvé začala prodávat skříňová dodávka Mercedes-Benz Sprinter. Jako ná stupce legendárního modelu T1 si i Sprinter vydobyl renomé užitečného pomocníka a partnera profesionálů a pro svou variabilitu našel uplatnění v mnoha provedeních pro přepravu jak nákladů, tak i osob. Kromě užit ných vlastností však jeho největší výhodou bylo spojení komfortu, dy namiky a bezpečnosti. Byl to právě model Sprinter, jehož prostřednictvím Mercedes-Benz na trh jako první ve své třídě přicházel s novými a progre sivními technologiemi. Sprinter je nyní nabízen s širokou paletou agregátů ve třech délkách rozvoru, čtyřech délkách karoserie a třech různých výškách ná kladového prostoru.

4 4 Recenze SEN PRO MILOVNÍKY RYCHLOSTI MERCEDES-AMG GT Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc. Patříte mezi ty, kteří mají rádi rych lost, ale současně chcete auto použí vat i mimo závodní dráhu? Mercedes -AMG GT vám splní oba požadavky měrou vrchovatou. Podíváte-li se na dnešní modely s trojcípou hvězdou ve znaku, tak vás osloví především absolutní luxus. Prostě ta auta jsou vymyšlena tak, aby vás maximálně hýčkala. Ovšem současně mají velmi dynamický de sign. Potom už vás nepřekvapí, že vůbec první modely nesoucí jméno Mercedes byly vlastně závodní vozy. Automobilka se typem AMG GT hlásí k tomuto odkazu. Po kom to dítě vlastně je? Když potkáte šťastné rodiče s novoro zencem, máte vždy tendenci se ptát, po kom to dítě vlastně je? U automobilky je to trochu jinak. Tam se ptáme, na co vlastně nový model navazuje, kdo je jeho předchůdce? V tomto případě je to trochu složité, Mercedes-AMG GT sice nahrazuje další sportovní model SLS AMG, jehož výroba končí, ale že by na něj nějak konkrétně navazoval, to úplně ne. Pravda, některé de signové rysy po něm převzal, především v před ní partii, ale konstrukčně se jedná o úplnou novinku. Nový Mercedes-AMG GT je spor tovním vozem v nejryzejší podobě, říká Gorden Wagener, viceprezident pro design společnosti Daimler AG. Dech beroucí proporce, dramatic ky tvarované plochy a plynulé linie definují nové AMG jako moderní sportovní vůz, který v sobě nese ducha proslulých sportovních vozů Mercedes. GT tím dokonale spojuje krásu s inteligencí. ME R C E DE S NAB Í Z Í K E SP O RTOVN Í M V L A STNO STE M TAKÉ M A XI M ÁL N Í KO M FORT A BEZ P E Č NOST. dozadu posunutá kabina s bezrámo vými okny ve dveřích, se širokou zádí. Samozřejmostí jsou velká kola obu tá do nízkoprofilových pneumatik. Pod rozměrným zadním výklopným víkem se skrývá výborně přístupný a využitelný zavazadlový prostor. Má objem 350 litrů a pojme dva gol fové bagy podélně nebo napříč. Ano, to je jeden z prvků dokazujících, že tento klenot lze využívat k běžnému provozu. Mimochodem všimněte si, že GT nemá žádné viditelné antény audiosoustavy či navigace, které by Mercedes-AMG GT má motor uložený vpředu za přední nápravou. Zavazadlový prostor Mercedesu-AMG GT má objem 350 litrů. mohly rušit jeho nádherné plynulé tvarování. Asistenční systémy jako ve třídě S Konkurence ve sportovním segmentu je hodně velká. Mercedes-Benz na bízí ke sportovním vlastnostem také maximální komfort a vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti. Proto disponuje již v základu asistenčními systémy z nové třídy S. S novým modelem Mercedes -AMG GT vstupujeme poprvé do náročného segmentu sportovních vozů, který je již obsazen velmi kva litními konkurenty. To je pro nás jak výzvou, tak i pobídkou a hnací sílou, abychom milovníkům sportovních vozů na celém světě dokázali, jakých výkonů jsou vozy AMG schopny, říká Prof. Dr. Thomas W eber, člen před stavenstva společnosti Daimler AG, zodpovědný za koncernový výzkum a vývoj divize Mercedes-Benz Cars. Typicky závodní konstrukce Bylo by nošením sov do Athén popisovat nádherné linie dvoumíst ného vozu, daleko více vidíte na foto grafiích. Zdůrazněme pouze, že mezi markantní rysy patří dlouhá, před louhá kapota motoru s výraznými vybouleními. Na ni navazuje daleko Základem je koncepce transaxle, kdy je motor uložený vpředu za přední nápravou, a sedmistupňová dvou spojková převodovka naopak vzadu před zadním diferenciálem. K tomu si připočtěte celohliníkovou konstrukci karoserie na lehkém prostorovém rámu (hmotnost celého skeletu karo

5 Recenze 5 Otázky pro pana Miroslava Šperla z prodeje osobních vozidel společnosti S. & W. Automobily v Jenišově u Karlových Varů tory jsou uloženy v blízkosti moto ru. Není pak divu, že motor splňuje emisní normu Euro 6, včetně limitu emisí pevných částic, který vstoupí v platnost až v roce Dvě turbodmychadla mají velmi vy soké otáčky až za minutu a že nou do válců plnicí vzduch až o tlaku 1,2 baru. Závodním prvkem je mazání se su chou skříní, které má tu výhodu, že zásobuje motor olejem i při působení vysokých příčných sil, a navíc umožňu je nízké uložení agregátu. Jak bývá u motorů z produkce AMG zvykem, agregát sestavuje vždy jeden technik, který za něj i ručí. Motor V8 4,0 litru Biturbo je vyrá běn v Affalterbachu podle principu one man, one engine. V manufaktu ře na výrobu motorů AMG je sestavují vysoce kvalifikovaní technici ručně při dodržování nejpřísnějších standardů kvality, což příslušný technik stvrzuje svým podpisem na štítku konkrétního agregátu. Jsou čísla, která hovoří za vše serie činí 231 kilogramů), mimořádně výkonný a současně úsporný agregát, samosvorný diferenciál a sportovní podvozek s hliníkovými nápravami s dvojicemi příčných ramen. Je jasné, že na zážitky z mimořádně dynamické jízdy je zaděláno. One man, one engine Srdcem automobilu je speciálně pro tento model vyvinutý agregát AMG V8 4,0 litru Biturbo. Jedná se o vi dlicový osmiválec 4,0 litru s přepl ňováním dvěma turbodmychadly. Ta ovšem nejsou uložena tak, jak bývá zvykem na vnějších stranách řad vál ců, ale mezi nimi. Toto uspořádání se nazývá horkým vnitřním V. Má to ty výhody, že motor má menší rozměry, a hlavně reakce turbodmychadel na pohyb pedálu plynu je daleko rychlej ší. Nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí mají nízké emise výfukových plynů, protože katalyzá Luxusní interiér uspokojí i nejnáročnějšího řídiče. Základem nabídky jsou dvě verze: AMG GT a AMG GT S. Liší se ze jména výkonem motorů. Slabší verze má výkon 340 kw při 6000 min-1, točivý moment 600 N.m při 1600 až 5000 min-1, emise CO2 jsou 216 g/km. Hodně zajímavý údaj je výkonová hmotnost 3,33 kg/k. Spotřeba pa liva je fantastických 9,3 l/100 km. Není přitom divu, že akcelerace z 0 na 100 km/h je za pouhé 4 s. Ani nás nepřekvapí maximální rychlost 304 km/h. Verze S disponuje výkonem 375 kw při 6250 min-1, točivý mo ment má hodnotu 650 N.m při 1750 až 4750 min-1, emise CO2 219 g/km. Na úrovni sportovních speciálů je vý konová hmotnost 3,08 kg/k. Spotře ba paliva: fantastických 9,4 l/100 km. Neméně fantastické je zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhé 3,8 s. Ma ximální rychlost odpovídá očekávání, činí 310 km/h. Koncert nejen pro znalce Kdo jednou slyšel zvukový projev osmiválcových motorů AMG, ten na něj určitě nikdy nezapomene. Je totiž velmi specifický a jedinečný. V přípa dě AMG GT šli konstruktéři ještě dál a vyvinuli pro tento model speciální sound. Verze GT S ve standardu a GT na přání jsou vybaveny výfukovou sou stavou Performance s plně variabilně řízenými výfukovými klapkami. Řidič si tak sám může podle nálady nebo provozních podmínek měnit zvuk motoru. Famózní projev osmiválce může být buď komfortní třeba při po hodlném hltání kilometrů, nebo silně dravý, burácivý, ostrý, když chcete naplno využít potenciálu automobi lu. Inovativní osmiválec, nejnovější člen rodiny motorů BlueDIRECT, se vyznačuje špičkovou výkonovou charakteristikou, hodnotami výkonu na úrovni závodních speciálů, lehkou V čem je podle vás jako prodejce model Mercedes-AMG GT lepší než jeho konkurenti? Protože to je prostě Mercedes se všemi svými výhodami! Jako napří klad široká síť servisního zastoupení nebo asistenční služby. A popravdě si myslím, že i když to vypadá tak, že konkurentů je spoustu, myslím, že vlastně nemá žádného. V této kate gorii vozidel se zákazníci rozhodují pouze emocemi. Ve chvíli, kdy by se rozhodovali rozumem a stejně jako třeba v nákladní dopravě nebo u užitkových vozů porovnávali tabulky spotřeby a hlavně celkové náklady svých investic, nic jiného by nekupo vali. Auto se musí líbit, splňovat pár specifických požadavků zákazníka a pak je pro něj lepší než konkurent. Když svá auta nabízíte zákazníkům, máte vždy také možnost se s nimi seznámit na vlastní kůži projížďkou? Svezl jste se i v tomto výjimečném modelu? Jaké to bylo? Ano, vždy absolvuji jako prodejce školení pořádané pro prodejní tým z celého světa, kde mám možnost se s vozidlem seznámit jak po teore tické stránce, tak i porovnat přímo za volantem konkrétní model a jeho přímé konkurenty, a tudíž si vytvořit na vše vlastní názor. V tomto modelu jsem ale ještě tuto možnost neměl, jelikož je příliš čerstvý, a popravdě testovat vozidlo nyní by nestálo za to. Takže se těším v létě do Portugalska na okruh v Estorilu, kde se zúčastním školení k tomuto vozu. Ve vozidle jsem ale měl už možnost sedět na loňském autosalonu v Paříži a opravdu je to velmi povedené vozidlo kategorie GT! Jak dlouho už se tento model ve vaší pobočce prodává? Už se vůbec prodává? Kolik kusů se vám ho již podařilo prodat (objednat), pokud to není obchodní tajemství? Vozidlo jako takové se prodává od konce roku 2014, ale první auta budou k vidění a předání zákazníkům nejdříve od , kdy je plánované uvedení na světový trh. Zatím se mi podařilo prodat jedno první vozidlo, ale kdybych mluvil za firmu, pak bych mluvil v množném čísle. Pro letošní rok máme v plánu prodat sedm kusů těchto krásných vozidel, takže věřím, že se plán podaří překonat a vozů se nakonec prodá více. Pokud si zákazník toto auto u vás objedná, jak dlouho trvá, než konečně usedne za jeho volantem? To je různé. Může to být jeden měsíc v ideálním případě, ale také půl roku. Je to individuální podle přání zákazníka a také záleží na aktuál ních možnostech výrobního závodu, které se ale mění ze dne na den. Jako vrchol modelové nabídky jistě AMG GT nabízí mnoho podob individualizace. Mohl byste zmínit ty nejzajímavější možnosti, které se u jiných modelů nevyskytují? Těch vrcholů modelové nabídky je u Mercedesu více, tento bude na vrcholu sportovních, až skoro závodních vozidel, ale cenově vrcholu nabídky rozhodně nedosahuje, na to je moc levné. Co se týče indivi dualizace vozidla GT, nabídka je opravdu široká, ale na to si už zákazníci u Mercedesu zvykli. Ale například nabídka laků karoserie je ojedinělá. Pokud byste měl neomezený rozpočet, bylo by to právě tohle auto, které byste si ve vaší pobočce koupil, anebo raději jiný, například praktičtější model? V případě neomezeného rozpočtu bych si toto vozidlo rád pořídil společně s dalšími Mercedesy. konstrukcí, vysokou hospodárností a výbornými vlastnostmi z hlediska ochrany životního prostředí. Dokonalost Mercedes-AMG GT. O tomto spor tovním krasavci by se daly psát dlouhé oslavné tirády, ale asi by se dostatečně pregnantně nevystihlo, jak nádher ně sportovní Mercedes vypadá, jaký poskytuje komfort, jaké požitky při sešlápnutí pedálu plynu až na podlahu navozuje, jakou jeho skvělý podvozek dovoluje bezpečnou rychlost při pro jíždění zatáček a koneckonců jak umí i na pár metrech zastavit. Alespoň částečně to lze vystihnout jediným slůvkem dokonalost.

6 6 Rozhovor RÁD SE SVEZU RYCHLE, ALE MÁM RÁD BEZPEČÍ Počkal si na svůj sen, na ledě i v garáži. Bývalý hokejový brankář Milan Hnilička má ve sbírce zlaté medaile ze světových šampionátů i olympijských her a na silnici usedá i díky spolupráci se společností S. & W. Automobily do vozu s hvězdou na kapotě. Tak, jak si dlouho přál. Jaká byla vaše cesta k Mercedesu? Mercedes jsem si vždycky přál, ale řízením osudu jsem si pořizoval auta jiných značek. Až přišel moment, kdy jsem si řekl, že už je čas. V jakém modelu aktuálně jezdíte a co na něm nejvíc oceňujete? Mám esko 4MATIC, pětistovku. Líbí se mi, jaké nabízí pohodlí, oceňuji vnitřní design. Ten je skutečně pove dený, spousta místa. Samozřejmostí jsou perfektní jízdní vlastnosti. Prostě ideální auto pro rodinu se třemi dětmi a psem. Nepotřebuji sportovní vůz. Patříte mezi zákazníky společnosti S. & W. Automobily. Jak jste s péčí spokojený? Maximálně. Ať už šlo o podporu při výběru auta či bezproblémové vyřeše ní problému, který mě potkal v podo bě defektu. Určitě budu služeb S. & W. Automobily využívat i nadále. Jak sám sebe hodnotíte jako řidiče? Rozhodně nejsem závodník. Rád se svezu rychle, ale mám rád bezpečí. Když je prostor, tak tachometr vyže nu, jinak se ale snažím hlídat okolí, předvídat situace. AKTUÁL N Ě J EZ DÍ M V E S KU 4 M ATI C. Zmiňoval jste, že vašima rukama prošel volant řady vozů. Na který vzpomínáte nejraději? Měl jsem rád Hummera Vzpomínám si. Žlutý Hummer H2 v pražských ulicích naznačoval, že Milan Hnilička je nablízku. Já jsem původně toužil po jednom sportovním voze nejmenované znač ky, a přijel jsem domů s Hummerem. Navíc žlutým. (směje se) Jak se jezdilo po městě s takovým obrem? Do města je tohle auto hodně neprak tické, kolikrát jsem musel vycouvávat jednosměrku, když někdo špatně za parkoval a já prostě nemohl projet. Ale jinak jsem měl tohle auto hrozně rád. Je to takový správný klučičí vůz. Během své hokejové kariéry jste nasbíral úctyhodnou řádku úspěchů. Pohybujete se stále v hokejovém prostředí? Už třetím rokem spolupracuji s ho kejovým svazem a dělám manažera reprezentace do osmnácti let. Jaká je práce s mládeží? Baví mě to. Rád bych byl přínosem pro český hokej, cítím, že chci vrátit něco z toho, co jsem sám dostal. Mladíci byli nedávno po neúspěchu dvacítky na MS pod drobnohledem V jakém stavu je péče o naši hokejovou mládež? Co vidím u reprezentací, tak kluci udě lali obrovský výkonnostní skok. Ještě před pár lety jsme byli schopni hrát vyrovnaně s Němci, na Finy či Švédy jsme neměli. Dnes je celá škála národ ních týmů od 16 do 20 let schopná hrát vyrovnaný hokej s kýmkoliv na světě. My jsme se loni s osmnáctkou dostali až do finále MS. Jak je váš názor na to, zda mají mladí hráči odcházet do zámoří, či růst doma? Tohle je hodně individuální. Záleží, jestli je hráč v organizaci, kde má šanci dostat prostor mezi dospělými, nebo pokud hraje prim v národním týmu. Pak asi do Kanady odcházet nemusí. Je to na zvážení. Nemá ale smysl odcházet a bojovat za oceánem o místo ve třetí pětce. To ty kluky zabíjí. Po roce se vracejí a nevědí, čí jsou. Přesto je patrné, že budoucnost českého hokeje nevidíte černě To je o názoru každého člověka. Ně kdo vidí pohár z poloviny prázdný, někdo plný. Já jsem člověk, který se snaží vidět věci pozitivně. A pokud se pozitivně nevyvíjejí, tak zabojuji. K tomu mě vychoval hokej. Myslím, že tohle je potřeba dostat do naší spo lečnosti, nejen hokejové, ale i obecně. Je dobré kritizovat, nicméně ruku v ruce s kritikou musí jít i řešení. Ji nak je kritika k ničemu. Fakta hovoří jasně, národní týmy mladých se za po slední dva roky zvedly. Samozřejmě, taky bych rád viděl zlaté medaile. Ale situace není taková, že bychom smě řovali do tunelu. Betony jste symbolicky pověsil na hřebík. Postavíte se ještě někdy do branky? Už ne. Mám to trochu složité, nejsem od přírody extra ohebný. A když to přeženu, tak jsem rád, že si zavážu tkaničky. Hraju fotbal, golf, dělám sporty, kde není potřeba tolik strečo vat. V bráně by mi šlo dneska o život. Profil Milan Hnilička Narozen: 25. června 1973 v Litoměřicích. Hokejový brankář, během své 21leté kariéry prošel kluby: Rabat Kladno, Sparta Praha, New York Rangers, Atlanta Thrashers, Los Angeles Kings, Bílí Tygři Liberec, Ufa. Úspěchy v reprezentaci: ZOH 1. místo 1998, 3. místo 2006, MS 1. místo 1999, 2001 a 2005, 2. místo 2006, 3. místo 1992, 1997, 1998.

7 Recenze 7 Novinka využívá platformu MFA s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol. Tento základ umožňuje i verzi s pohonem všech kol. NEJMENŠÍ SHOOTING BRAKE S HVĚZDOU MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc. Design v hlavní roli Když Mercedes přišel s nádherně tvarovaným CLA, bylo vlastně dílem okamžiku, kdy rozšíří své portfolio kompaktních vozů o další karosář skou verzi. No a dovedete si předsta vit jinou záď, než CLA Shooting Brake dostalo? Já tedy rozhodně ne Z boku navazuje novinka na větší model CLS Shooting Brake, který po prvé přišel s tímto označením a uspo řádáním. Základem je protažená stře cha a splývající záď. Ta ovšem navazuje na základní verzi CLA, tedy na kupé. Mají dokonce identické koncové svítil ny. Mimochodem ještě jednu pozitivní záležitost podědila nová verze od kupé. Mimořádně propracovanou aerodyna miku. Výsledkem je součinitel aerody namického odporu cx 0,26. Variabilní zavazadlový prostor I když vzhledem ke splývající zádi by se nepředpokládal velký objem kufru, cestující nebudou určitě zklamáni. Zadní sedadla lze polohovat, a tak se objem pohybuje od 495 až k 595 lit rům objemu. Šířka zavazadelníku je 1328 mm. To plně vyhovuje a není třeba se nijak omezovat. Když bude potřeba převézt něco většího včet ně kola, stačí sklopit zadní sedadla a k dispozici je zavazadlový prostor o objemu 1354 litrů. To je na vozidlo s délkou 4630 mm, šířkou 1777 mm Každý si vybere INTER IÉR NABÍZÍ CESTUJÍCÍM NA ZAD NÍCH SEDADLECH VÍCE PR OSTOR U NAD H L AVOU. a výškou pouhých 1435 mm docela dost. Navíc v závislosti na výbavě na přání může mít zadní víko elektricky ovládané. Tím, že Mercedes-Benz CLA Shooting Brake vychází z kupé, je jasné, že bude mít k dispozici stejné spektrum pohon ných jednotek. Co se týče zážehových agregátů, jed ná se ve všech případech o čtyřválce. Základem je dvojice s objemem 1,6 l s výkony 90, respektive 115 kw s maxi málním točivým momentem 200 N.m a 250 N.m. Dvoulitrový motor dosa huje výkonu 155 kw a maximálního točivého momentu 350 N.m. Jaká by to byla nabídka od Mercedesu, kdyby scházel agregát s magickým označením AMG. V tomto případě se jedná o verzi 45 AMG, což je přeplňovaný dvoulitr s výkonem 265 kw a točivým mo mentem 450 N.m. S tímto agregátem se stane CLA Shooting Brake jedním z nejrychlejších vozů své třídy vůbec. Akceleruje z 0 na 100 km/h za 4,7 s a neodvažujeme se hodnotit, nakolik dokáže překročit zakletou elektronicky hlídanou hranici 250 km/h. Z absolutních rychlostí pojďme k ma ximální úspornosti. O ty se starají opět čtyřválcové, tentokrát vznětové motory o objemu 2,1 l. Slabší s výkonem 100 kw s točivým momentem 300 N.m. Kombi novaná spotřeba činí 4,1 l/100 km. Dru hý agregát v nabídce má objem 2,1 l a vý kon 130 kw, maximální točivý moment 350 N.m a spotřebu 4 l/100 km. Sedan CLA se stal velmi oblíbe ným. Vzhledem k osvědčené technice, bohaté výbavě a přidané hodnotě ve formě zvětšeného zavazadlového pro storu se očekává stejný zájem i o CLA Shooting Brake. Shooting Brake Označení Shooting Brake pochází z Velké Británie. Tam se totiž všechno točí kolem honu a v 60. a 70. letech tam vznikly exkluzivní sportovní vozy nazývané Shooting Brake. Spojovaly sportovní karoserii klasického kupé s velkým zadním výklopným víkem a hlavně se zvětšeným zavazadlovým prostorem. Tam se totiž daly umístit lovecké propriety.

8 8 Recenze MERCEDES-BENZ VITO Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc. Již třetí generace velmi úspěšné do dávky s celkovou hmotností od 2,5 do 3,2 t se stále častěji objevuje na našich silnicích. Je určena pro uspokojování požadavků a potřeb řemeslníků všech oborů, pro obchodníky, poskytovatele různorodých služeb, a dokonce i kyva dlové dopravy, či pro cestovní kancelá ře k přepravě klientů. Na široké spektrum různých druhů dopravy je novinka náležitě vybave na. I když si představujeme Vito jako jediný model, ve skutečnosti se jedná o množství skutečně různorodých ver zí. Vito, jako jediné v daném segmentu, je na výběr ve dvou délkách rozvoru náprav, ve třech délkách karoserie a se třemi systémy pohonu. Vnější výška je v závislosti na verzi karoserie různá, ale maximálně dosa huje hodnoty 1910 mm. To není nějaká rozmarná hra s čísly, jde o to, aby vozy byly menší než dva metry. Potom totiž mohou bez problémů vjíždět tam, kam běžný osobní automobil. Tedy zejména do podzemních garáží. A když jsme u čísel, důležitá jsou ještě tato. Mercedes-Benz Vito je k dispozici ve verzích s celkovou hmot ností 2,5 tuny, dále 2,8, resp. 3,05, až dokonce 3,2 tuny. Vozy se vyznačují nízkou pohotovostní hmotností. Např. Vito s celkovou hmotností 3,05 t má užitečnou hmotnost 1289 kg. A to máme ještě možnost si vybrat Vito s pohonem zadních kol, celkovou hmotností 3,2 t a rekordní užitečnou hmot ností 1369 kg. Univerzál Základem nabídky jsou verze s karo serií Kawa, tedy skříň. To je vlastně nekompromisně užitková verze. Kdo si vybere Vito Mixto, ten potřebuje pře vážet nejen náklad, ale také ve dvojité kabině pracovníky. Zajímavá je řada Vito Tourer pro přepravu osob a jejich zavazadel. Jsou ve třech úrovních. Základem je robustní Tourer BASE, dále flexibilní Tourer PRO a konečně hodnotně působící Tourer SELECT. Tourer tak vyhovuje všem druhům přepravy až 9 osob. Možnost různých pohonů Jako úplně první v segmentu je nové Vito na výběr nejen s pohonem zadních a všech kol, ale nejnověji i s pohonem kol předních. Vůz s pohonem předních kol má celkově malou hmotnost. Což u prázdného nebo méně zatíženého vozidla nabízí výhody v oblasti přenosu výkonu na vozovku. Výhodou je také nízká pořizovací cena. Ta začíná na Kč bez DPH. Klasický pohon zadních kol je vý hodný pro jízdy s maximálním zatíže Ptáme se: Milana Fencla, vedoucího prodeje užitkových vozidel společnosti S. & W. Automobily, Jenišov VITO NABÍZÍ ŠIR OKÉ P ORTFOLIO VAR IANT: SKŘÍŇOVÉ VITO, VITO MIX TO A VITO TOUR ER. ním či těžkými přívěsy. Pohon všech kol je vyžadován tam, kde se jezdí za nepříznivých podmínek či mimo zpev něné cesty. Vynikající konstruktérský počin je, že díky nové integrované kon strukci pohonu má Vito 4x4 stejnou vnější výšku jako ostatní verze. Kompaktní čtyřválce s různými výkony Pod kapotou je na výběr ze dvou obje mů motorů. Základem je čtyřválec se zdvihovým objemem 1,6 litru, ve dvou výkonových stupních: Vito 109 CDI mající výkon 65 kw a Vito 111 CDI s výkonem 84 kw. Tyto agregáty jsou určeny pro vozy s pohonem před ních kol. Do ostatních je určen čtyřválec 2,15 litru, ve třech výkonových stup ních: Vito 114 CDI, 100 kw, Vito 116 CDI, 120 kw, a vrcholný Vito 119 BlueTEC, 140 kw. Ten je prvním mo torem splňujícím Euro 6 v segmentu. U verzí s pohonem zadních kol zajišťuje přenos hnací síly šestistup ňová mechanická převodovka. Pro verze Vito 119 BlueTEC a Vito 4x4 se standardně montuje sedmistupňová samočinná převodovka 7G-TRONIC PLUS s kapalinovým měničem. Toto ústrojí se poprvé objevuje u lehkých užitkových automobilů a je možné ho na přání instalovat i do dalších verzí jako je Vito 114 CDI a Vito 116 CDI. Vynikající až rekordní hospodárnost Novinka nabízí vynikající provozní hospodárnost, což je dáno propracova nou aerodynamikou karoserie, úspor nými motory, optimalizací převodovky, použitím zadní nápravy s nízkým tře ním, elektromechanického posilovače řízení nebo adaptivně řízených vedlej ších agregátů. V porovnání s předchá zející generací klesla spotřeba nafty až o 20 procent. Premiantem je pohonná jednotka BlueEfficiency určená pro verze s pohonem zadních kol a Tourer se samočinnou převodovkou. S kombinovanou spotřebou 5,7 l nafty Vito přináší poprvé do segmentu možnost pohonu předních, zadních a všech kol. na 100 km je Vito 116 CDI Blue Efficiency v kategorii užitkových vozidel rekordmanem. Celkové provozní náklady také snižují dlouhé intervaly údržby, až km, nebo dva roky. Vito ukazuje cestu v úrovni bezpečnosti Prostý výčet bezpečnostních prv ků bude znít, jako když popisujeme osobní vůz. Ve standardní výbavě jsou Adaptivní ESP, dále Attention Assist, který posuzuje kondici řidiče, či systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách. Unikátním prvkem je asistent pro jízdu v nárazovém boč ním větru. Už skříňové Vito je jako jediný dodávkový vůz standardně vy baveno airbagy a upozorňováním na nepřipnutý bezpečnostní pás pro ři diče i spolujezdce. Verze Tourer PRO a SELECT mají navíc okenní a boční airbagy vpředu. Pro Vito Tourer jsou poprvé nabízeny okenní airbagy také vzadu. S maximálně osmi airbagy je tak Tourer novým měřítkem pro kon kurenci. A to nepopisujeme bezpeč nostní prvky dosažitelné na přání. Mercedes-Benz Vito je nabízen v mnoha různých variantách, co se týče rozvoru, karoserií i agregátů. Která z těchto variant je ve vaší pobočce tou nejprodávanější? U nás je to jednoznačně prove dení kombi v dlouhé verzi s mo torovou variantou 136 koňských sil. Toto vozidlo je zastoupeno v našich prodejních výsled cích z 80 %. Nové Vito je zákazníkům nabízeno v několika verzích pohonu jako předokolka, zadokolka i čtyřkolka. Myslíte si, že takové možnosti vůz zvýhodňují před konkurencí ostatních značek? Určitě je to velká výhoda! V sou časnosti nikdo z konkurentů nenabízí tak širokou paletu variant pohonů, agregátů, prove dení, a to jak délkových, tak výbavových, navíc doplňovanou různými akčními modely, jako je třeba Vito Expres, které začíná již na ceně Kč bez DPH. Výčet nejrůznějších bezpečnostních či asistenčních prvků, které jsou s vozem nabízeny v základní výbavě anebo je možno si za ně připlatit, je nekonečně široký. Dal by se Mercedes-Benz Vito charakterizovat jako technicky nejpokrokovější a nejbezpečnější dodávka dneška? Ano, myslím, že bez nadsázky všechny vozy Mercedes-Benz včetně zmiňovaného modelu Vito patří mezi průkopníky vět šiny bezpečnostních prvků, které poté vídáme ve výbavách auto mobilů jiných značek. Také Vito třetí generace zavedlo jako první ve své třídě standardně dodávaný asistent pro jízdu v bočním větru anebo asistent sledování bdělosti řidiče. A zákazníci si mají mož nost za příplatek vozidlo ještě dále zlepšovat a vybavovat řadou bezpečnostních prvků.

9 Inzerce MAURITIUS Mauritius PRODEJ LUXUSNÍCH VIL DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ VILLAS VALRICHE MAURITIUS Součástí resortu je 18-ti jamkové golfové hřiště Heritage Golf Club. V těsném sousedství se nachází přírodní rezervace Frédérica. Luxusní bydlení obklopené nádherným výhledem na Indický oceán, 18-ti jamkové golfové hřiště a neuvěřitelně krásnou krajinu ostrova Mauricius. Široký výběr různých velikostí a typů vil, velkorysé pozemky Celoživotní rezidence na ostrově Mauricius Parková úprava tropických zahrad s úchvatnými bazény Písečné pláže, vodní sporty Fitness, tenisové kurty, Spa Výběr restaurací a barů Rybaření Port Louis International Airport Ing. Jana Štefánková tel.: VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR 9

10 10 Kaleidoskop DŮVĚRA JE DOBRÁ, KONTROLA ZA 490 KČ JEŠTĚ LEPŠÍ! Pro všechny zákazníky v servisech v Jenišově a Ústí nad Labem jsme připravili jarní a před zimou podzim ní servisní akci týkající se osobních a užitkových automobilů. Po pří jezdu do servisu automobil podstoupí mno ho kontrol a důkladných funk čních prohlídek. Po provedení servisní prohlídky bude zákazníkovi předán seznam všech provedených úkonů na vozidle včetně potvrzení o aktuálním stavu vozidla a výpis diagnostiky řídí cích jednotek vozidla. Odborná jarní i podzimní servisní prohlídka osobních a užitkových vozů Mercedes-Benz je pro CEBIA I OCIS Naše společnost se snaží majitelům pomoci jejich miláčky chránit, a proto se náš servis v Jenišově u Karlových Varů certifikoval pro označování mo torových vozidel systémem značení skel Cebia a registruje údaje o vozi dle do mezinárodního informačního systému OCIS, včetně pořizování VIN foto pro pojišťovny. V praxi to znamená, že na minimálně šest skel automobilu je buď vypískován, anebo vyleptán bezpečnostní kód, který zlo děje nejenom odrazuje, ale především výrazně zvyšuje pravděpodobnost dohledání odcizeného vozidla. Nedíl nou součástí tohoto značení je rovněž registrace vozidla v mezinárodním informačním systému OCIS. CONSTRUCT V JENIŠOVĚ SEZ O NNÍ S ERV I SNÍ A KC E S LE DUJ T E NA W W W.SU W.CZ. Jednicka na trhu A5 210x148.indd 1 řidiče ještě zajímavější proto, že za ni včetně diagnostiky zaplatí pouhých 490 Kč včetně DPH! Navíc díky ní mohou získat zvýhodněné ceny až o 30 % nižší na následné servisní služby, originální náhradní díly a příslušenství Mercedes-Benz. Naše servisy zároveň připravují další servisní akce, jako například doplnění klimatizace anebo vyčiště ní větracího systému vozu. Podobné servisní akce se připravují rovněž pro nákladní vozy. Aktuální informace o sezonních servisních akcích se zá kazníci dozvědí v obou našich poboč kách či na webových stránkách naší společnosti. Neméně oblíbeným způsobem za bezpečení vozu, jakým je označování skel, je také mechanické zabezpečení řadicí páky. Mezi značky nabízející v této oblasti prvotřídní produkty je už řadu let firma Construct. Po bočka naší společnosti v Jenišově u Karlových Varů se stala certifiko vaným partnerem a autorizovaným montážním střediskem této spo lečnosti. Provádí se zde jak montáž, tak opravy či výměny mechanického zabezpečení řadicí páky značky Con struct u automobilů všech značek, typů a modelů. Mechanické zabezpečení a označení CEBIA zlevní pojištění vozidla proti krádeži u většiny pojišťoven :38

11 Kaleidoskop 11 Odpovídá: Radek Záhlava, vedoucí prodeje vozidel Mercedes-Benz ve společnosti S. & W. Automobily V čem vidíte vy osobně největší výhody nákupu ojetého Mercedesu právě v CarStore, a ne někde v bazaru pod mostem? Největší výhodou nákupu použitého Mercedesu nebo obecně použitého vozu je záruka původu, každý námi prodávaný vůz je před koupí podroben důkladné prohlídce, na vozy Mercedes -Benz lze za výhodných podmínek dokoupit prodlouženou záruku. V pří padě reklamace má zákazník jistotu, že nás tu najde, a ne jako tomu je u jiných obchodníků s použitými vozy. Vozidla jsou zákazníkům předána dle stan dardu Mercedes-Benz, a to prodejci, kteří se několikrát do roka účastní odborných školení a prochází certifikací prodejce značky Mercedes-Benz. Je kladen důraz na profesionalitu a dobrý přístup k zákazníkům. NEPOZNÁTE, ŽE JSOU Z DRUHÉ RUKY! Značky CarStore a VanStore jsou registrované značky společnosti Mercedes-Benz Česká republika specializující se na prodej použitých osobních a užitkových vozů značky Mercedes-Benz. Hlavní výhodou ná kupu vozu právě zde je především jeho mládí a nízký proběh kilometrů, obě značky navíc nabízejí široké spektrum dalších služeb týkajících se financová ní, pojištění anebo servisu. Zákazník zde rovněž získává výhodu v podobě jasné historie kupovaného automo bilu a technického stavu prověřeného pečlivými prohlídkami. Proto, aby se vůz mohl objevit v nabídce spo lečností CarStore a VanStore, musí splňovat náročné standardy značky Mercedes-Benz. Jde v převážné vět šině o automobily oficiálně dovezené do Česka společností Mercedes-Benz a po celou dobu svého provozu pra SERVISUJEME TAKÉ ZNAČKY CHRYSLER, JEEP A DODGE Vzhledem k někdejšímu spojení kon cernu Mercedes-Benz s americkou značkou Chrysler na konci deva desátých let zůstala naše pobočka v Jenišově autorizovaným servisem amerických značek Chrysler, Dodge a Jeep. Poskytujeme tak majitelům vozů těchto tří značek široké portfolio servisních služeb, mezi něž například patří záruční i pozáruční autorizova ný servis, včetně akčních servisních nabídek. Můžete u nás zakoupit i ori ginální náhradní díly a příslušenství těchto značek. videlně servisované ve značkových servisech. Prodejní místa CarStore a VanStore se nacházejí přímo v showroomu S. & W. Automobily v Jenišově, vozy z druhé ruky vám ale zajistíme i v ústecké pobočce. Přehled vozů je na pod odkazem Použitá vozidla. Jak hodnotíte trend prodejů aut ve značkových autobazarech versus individuální dovoz ze zahraničí? Z mé dosavadní praxe v naší společnosti mohu říct, že prodej vozidel přes oddělení použitých vozů autorizovaných dealerů roste. Lidé chtějí mít jistotu v koupi svého vozu, nejde totiž o malou investici. Náš prodej se v rozmezí šesti let zdvojnásobil. Naopak upadá počet individuálních dovozů ze zahraničí. Jedním z důvodů je aktuální kurz a druhým je jistota koupě. Tu našim zákazníkům vždy zaručíme. Kde se ve vašem bazaru berou vozidla jiných značek a jak se vám vůbec prodávají? Většina těchto vozidel pochází z takzvaných protiúčtů. Jsou to vozy, které nám zákazník odprodá a koupí si od nás nový nebo právě použitý vůz. Prodejnost těchto vozů je dobrá. Vozidla jsou taktéž podrobena důkladné výkupní prohlídce. Potřebujeme kompletní informace o každém námi prodávaném voze. OPRAVY A ÚDRŽBA PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL K servisu nákladních vozidel Mercedes-Benz v Jenišově provádíme i servis přípojných vozidel. Jako autorizované servisní středisko pro systémy značek WABCO, KNORR, HALDEX provádíme opravy a diagnostiku těchto brz dových systémů. Servisní služby dále zahrnují slaďování souprav (tahač + návěs/přívěs), opravy podvozkových agregátů BPW přípojných vozidel a také opravy elektro instalace přípojných vozidel. Dále servis poskytuje kont rolu a testování brzdových systémů silničních nákladních automobilů a přípojných vozidel na válcové zkušebně MAHA a další servisní služby a práce. Pobočka v Jenišově u Karlových Varů rovněž prodává kompletní sortiment ná hradních dílů pro brzdové systémy výše uvedených značek. Připomínáme, že jsme rozšířili provozní dobu příjmu oprav a servisu nákladních a přípojných vozidel na celý týden vždy od 7.00 do hodin.

12 12 Představujeme POBOČKA V ÚSTÍ NAD LABEM V Ústeckém kraji si vybudovala širokou základnu s moderním prodejním a servisním střediskem naše pobočka v Ústí nad Labem. Nápad zřízení pobočky tehdy ještě karlovarské společnosti S. & W. Auto mobily byl iniciován jedním z karlo varských prodejců aut, který do Ústí jezdíval za svými rodiči. Po dohodě s majiteli společnosti jsme už v roce 1996 otevřeli ústeckou pobočku spo lečnosti sídlící v jediné kanceláři v samotném centru města. Skládala se tehdy pouze z jednoho prodejce a recepční, o rok později přibyl ještě disponent a také náš první prodej ce nákladních automobilů. Protože tehdejší prostory kanceláří neumož ňovaly existenci showroomu, auto mobily jsme zpočátku vystavovali na dvou tehdejších ústeckých čerpacích stanicích v ulici Sociální péče a na Masarykově třídě. Vozy ke zkušeb ním jízdám jsme složitě zapůjčovali z Karlových Varů anebo z německého města Annaberg-Bucholtz od spo lečnosti Schloz Wöllenstein. Servis jsme nejprve prováděli v Karlových Varech, později ve spolupráci se spo lečností Benz Oil konečně i v Ústí nad Labem. Teprve v roce 2000 se naše rozrůstající pobočka přestěhovala do nových prostor, kde jsme také popr vé mohli využít dlouho potřebného servisního zázemí. Protože ale tyto prostory zděděné po společnosti FIAT nebyly zcela vyhovující, museli jsme realizovat mnoho přestaveb, a to především servisního zázemí. Aby chom zde například mohli opravovat vysoké dodávky Sprinter, museli jsme zvednout střechu, prováděli jsme však i mnohé další úpravy. Velká voda Umístění pobočky v blízkosti řeky a to dokonce jedné z největších v Evropě s sebou přináší nejrůz nější úskalí. Doslova na vlastní kůži se o tom naši zaměstnanci mohli přesvědčit během ničivých povodní v srpnu roku 2002, kdy se autosalon i servis ocitly bezmála dva metry pod vodou. Před dvěma lety Labe poboč ku také příliš nešetřilo, když jeho hladina v autosalonu dosáhla celého metru sedmdesát! Naši zaměstnanci však tuto živelní katastrofu brali jako MO D ER N Í P R O D EJN Í A S ERV I S N Í KO MP L E X N A B Í Z Í T Y N EJL EP Š Í S LUŽ BY. jemné prostředí u nás naleznou řidiči opravovaných nákladních vozů. Ti zde mohou čas čekání strávit jak ob čerstvením, tak i sledováním televize, zázemí však umožňuje i odpočinek anebo hygienu. Neméně komfortní je i příjem oprav osobních vozů, kde je řidičům kromě televize a posezení nabízeno také občerstvení, denní tisk a volné wi-fi připojení. Co zákazníkům nabízíme výzvu k tomu udělat servis ještě lep ším. Během rekonstrukce následu jící hned po povodních v roce 2013 přibyly v autosalonu i servisu nové prostory, rozšířil se například příjem oprav osobních vozů, vnikla zcela nová recepce showroomu a celkově se zvětšil i zlepšil prostor pro zákaz níky pobočky. Během doby své existence se naše ústecká pobočka rozrostla z jediné těsné kanceláře do podoby moder ního prodejního a servisního kom plexu nabízejícího ty nejlepší služby nejenom podle standardů značky, ale také v souladu se svědomím našich zaměstnanců. Nadstandardní a pří V porovnání s počátky služeb zá kazníkům v Přístavní ulici je jejich dnešní nabídka nesrovnatelně širší. Co zůstalo, je vstřícný a profesionál ní přístup k zákazníkům. Prodáváme zde nové osobní, užitkové i nákladní automobily. Dále pak realizujeme diagnostiku vozidel, úpravu geome trie řízení i seřizování světel, přípra vu na STK a ME, a to včetně jejich zprostředkování. Díky dostatečným prostorům zde provádíme celé spekt rum pneuslužeb včetně uskladnění kol i s ráfky. Během opravy vozidla zapůjčujeme náhradní vůz. Samozřej mostí je možnost zakoupení náhrad ních dílů, doplňků a vybavení značky Mercedes-Benz. Mezi naše standard ní služby patří rovněž servisní pro hlídky osobních, užitkových i náklad ních vozidel, jejich pravidelná údržba,

13 Představujeme 13 Prostory pro uskladnění pneumatik. Příjemné prostředí luxusního showroomu s dětským koutkem. Náhradní vůz, který je k zapůjčení v době průběhu opravy nákladních vozidel. Sklad náhradních dílů, doplňků a vybavení značky Mercedes-Benz. Posezení pro řidiče s televizí, denním tiskem a volným wi-fi připojením. záruční a pozáruční opravy a servis a údržba klimatizací. V Ústí nad La bem rovněž opravujeme havarovaná vozidla, zajistíme likvidaci pojistné události s pojišťovnami. Součástí na šich servisních služeb je rovněž kom pletní diagnostika a měření geometrie na nejmodernějších diagnostických zařízeních, měření účinku brzd, cej chování tachografů a také nejrůznější mechanické, klempířské, lakýrnické či autoelektrikářské práce. V rámci služby Service24h posky tujeme rovněž asistenci při odtahu nepojízdných vozidel či servisní úko ny přímo na silnici. Kontakt: Přístavní 823/ Ústí nad Labem tel.: Prodej náhradních dílů a příslušenství. Komfortní prostředí příjmu oprav osobních vozů.

14 14 Servis DO NAŠICH SERVISŮ VE VARECH I V ÚSTÍ Dvě servisní střediska v Jenišově u Karlových Varů a v Ústí nad Labem nabízejí širokou paletu i vysoký standard služeb tak, jak je to značce Mercedes-Benz vlastní! Naše společnost je jediným autori zovaným prodejcem a servisem vozů značky Mercedes-Benz v Karlovar ském a Ústeckém kraji. Servisní záze mí v obou našich pobočkách disponuje tím nejmodernějším zařízením pro opravy osobních, užitkových i náklad ních automobilů. Jak v Jenišově, tak i v Ústí nad Labem čeká na zákazníky náš tým zkušených a ochotných pra covníků nabízejících jak vozům, tak i samotným zákazníkům prvotřídní servisní služby. Servis pro ty nejnáročnější Servis vozů Mercedes-Benz naší spo lečnosti je určen všem modelům této značky bez ohledu na to, jde-li o vůz nový anebo starý, a disponuje širokou nabídkou služeb, s nimiž mohou být spokojeni i ti nejnáročnější zákazníci. K A RL OVA RS K Á P OB OČ K A S E RVI S UJ E I ZN AČ KY C H RYS L E R, D OD G E A J E E P. Dvě otázky pro Ing. Petra Šetka, vedoucího poprodejních služeb a vedoucího pobočky S. & W. Automobily, Karlovy Vary Servis dnes neznamená jen technické služby pro automobil, důležitý je samozřejmě také zákazník. Co konkrétně děláte, aby k vám klienti jezdili rádi a rádi se k vám vraceli? Naší nejvyšší prioritou a posláním je spokojenost zákazníka. Spokojený zákazník je naše vášeň. Respektujeme své klienty a dáváme jim jistotu, že jsou v těch nejlepších rukou. Neseme zodpovědnost dostát vysokých očekávání našich zákazníků. Vždy jsme připraveni naslouchat jejich vysloveným i nevyřčeným přáním a potřebám. Přinášíme na šim zákazníkům maximální důvěru a kvalitu. Vnímáme a ihned řešíme obtíže klientů a neustále hledáme nové příležitosti, jak inovovat, rozšiřovat a zlepšovat nabídku našich poprodejních služeb. Kolem značky Mercedes-Benz panují v Česku nejrůznější předsudky. Které jsou podle vás ty největší? Nejčastějším předsudkem spojeným s vozy Mercedes-Benz je, že jde o drahé a luxusní auto určené jen pro multimilionáře, snoby a gau nery. Vozy Mercedes-Benz jsou prezentovány jako dražší, ale dobře vybavené automobily s pokročilými prvky výbavy, které jiné automobilky ve spoustě případů vůbec nenabízí. Jedním z hlavních předsudků také je, že Mercedes je pouze manažerský vůz, ale opak je pravdou. Mnohé jeho modely jsou vyvíjeny právě pro uspokojení rodinných a volnočaso vých potřeb. Dalším předsudkem je, že Mercedes je drahý na servis. Ten můžeme vyvrátit například faktem, že pravidelná údržba po dobu šesti let nebo km je k novému autu poskytována zdarma. A proto je dů ležité naše zákazníky přesvědčit, že značka Mercedes-Benz se nekupuje jako symbol luxusu, ale pro pověst bezpečných a spolehlivých aut.

15 Servis Servis osobních vozů v Ústí nad Labem. Důkladné proškolení se hodí v praxi. ruku. Naši zákazníci využívají našich výhodných sezonních služeb i v pří padě výměny a úschovy pneumatik včetně ráfků, které nabízíme v Ústí nad Labem. Karlovarská pobočka našeho servisu poskytuje i služby ma jitelům automobilů značek Chrysler, Dodge a Jeep. Proč právě S. & W. Automobily? K vysokému standardu servisních prací přidáváme vstřícný a ochotný personál a služby pro zákazníky čeka jící na dokončení servisu jejich vozu. Při krátkodobých opravách mohou využít posezení s kávou, denním tis kem, televizí či free wi-fi připojením. Při dlouhodobějších opravách nabí zíme zapůjčení náhradního vozidla či převoz osob. Pro řidiče nákladních automobilů je v našich servisech při pravena klidová zóna, v pobočce v Ústí nad Labem dokonce s odpočinkovou místností. Nouzová servisní služba Service24h Karlovy Vary: Ústí nad Labem: Kromě pravidelných servisních prohlí dek osobních, nákladních i užitkových vozidel provádíme opravy havarova ných aut, řešíme záruční a pozáruční opravy a jsme samozřejmě schopni likvidovat i pojistné události včetně jednání s pojišťovnami. Dále posky tujeme služby kompletní diagnostiky vozu, měření geometrie náprav, účinků brzd i emisí. Samozřejmostí je použití výhradně originálních náhradních dílů a příslušenství. Špičkové vybave ní našich servisů stejně jako odborná úroveň našich zaměstnanců odpovídá přísným standardům a předpisům značky Mercedes-Benz. Zaměstnanci našich servisů jsou připraveni na vyřízení nejrůznějších mechanických, klempířských, lakýr nických i autoelektrických zakázek. V případě dopravní nehody či poruchy vozu zajišťujeme odtah či asistenci při odtahu nepojízdného vozidla a zapůj čení náhradního vozu. S opravou po dle možností či odtahem jsme schopni pomoci přímo na silnicích prostřed nictvím nouzové servisní služby Service24h. Montujeme rovněž dodatečné au topříslušenství, jako například tele fonní sady či ochranné zařízení, a na tyto, stejně jako na všechny ostatní služby samozřejmě poskytujeme zá 15 Sezonní akce servisu Naše autoservisy v Jenišově i Ústí nad Labem také pravidelně poskytují sezonní prohlídky osobních, nákladních i užitkových vozidel. Zákazníci mohou využít například zvýhodněné nabídky servisu vozů starších pěti let prostřednictvím servisních paketů, v nichž jsou zahrnuty jak náhradní díly, tak i práce za předem známé ceny. Vlastník vozu může při jeho první registraci do servisního systému Mercedes-Benz získat bonus 1000 Kč na servisní práce v našich servisech. Když je servis daleko Značka Mercedes-Benz je známa úzkostlivou péčí o své zákazníky, a tak jim kromě servisních služeb jako takových nabízí i množství nadstandardních výhod, které řidičům přijdou vhod v případě poruchy anebo nehody na cestách. Garance mobility je pro značku Mercedes -Benz priorita jak po celém území České republiky, tak i zbytku Evropy. Proto je v rámci služby Mobilio pro řidiče vozů této značky v nesnázích přichystáno více než tři tisíce autorizovaných partnerů připravených pomoci kdykoli a kdekoli. Samozřejmostí je i čtyřiadvacetihodinový telefonní hotline servis, asistenční služby na cestách i doplňkové služby, jako například zařízení náhradní dopravy domů či ubytování v hotelu jak pro řidiče, tak i ostatní cestující. Podrobnosti o rozsahu a platnosti jednotlivých služeb se řidiči mohou dozvědět na stránkách

16 16 Představujeme GOLFOVÁ PARÁDA NA BARBOŘE Foto: Andrej Halada Dříve se tu těžilo uhlí. Celá krajina byla provrtaná jako ementál, díry sloužily k odvětrávání hlavní důlní šachty. Nevzhledné místo plné výsypek, dopravních cest a nejrůznějších obslužných provozů se však od 60. let minulého století, kdy těžba skončila, proměnilo k nepoznání. Na místě bývalého dolu Barbora, na dosah z Krušných hor i Českého středohoří, vyrostlo pohledné golfové hřiště. Golf resort Barbora. Po skončení těžby důl zatopili a vznikla vodní nádrž Barbora. Lidé si místo oblíbili, každý víkend jich sem jezdí tisíce. Kvůli přísným ome zením nevznikly okolo vodní plochy žádné hotely, kempy ani pláže, říká manažerka resortu Pavlína Lázničko vá s tím, že o golfu se tu poprvé začalo mluvit okolo roku Krátce nato se zrodily první tři jam ky, které byly zároveň prvními třemi kroky k plnohodnotné osmnáctce. Na tu ale zdejší golfoví nadšenci čekali ještě hodně dlouho. Přesněji třináct let. Nejdříve se původní tři jamky roz rostly na šest, pak na devět. Byly to však krátké a malé dráhy, spíše golfo vá akademie, líčí Pavlína Lázničková. Zachovány zůstaly jen čtyři jamky Devítka sloužila golfistům něko lik let, než se narodila osmnáctka. Už původní devítka byla pohledná, s osmnácti jamkami však Barbora dorostla do golfové krásy. Pod hřiš těm je podepsaný golfový profesio nál Alan Babický. Původně na Bar boře trénoval golfisty, pak slovo dalo slovo a Babický se pustil do prvních návrhů budoucího osmnáctijamko vého hřiště. Na Barboře brali osmnáctku vážně. Proto nepřilepili k původní devítce dalších devět jamek. Naopak posta vili téměř od základů nové hřiště. Z původní devítky zůstaly zachovány zhruba čtyři jamky. I proto vzniklo Z ÁK L A DE M TR ÉN I N KOVÉ H O AR E ÁLU J E 230 METRŮ DL OUH Ý DR IV I NG RA NG E. organické hřiště s mistrovskými pa rametry, kde nekolísá kvalita hry ani estetika. Hřiště působí skromně, minima listicky, design není samoúčelný. Přestože je hřiště nové, působí, jako by bylo do krajiny zapasováno už přes sto let. Barbora za to vděčí zdejší kra jině. Zatímco jiná čerstvě vybudovaná hřiště musí dlouho zrát, golfová Bar bora je jako archivní ročník vynikají cího vína. Hráči jsou na Barboře obklopeni přírodou. Ačkoli jsou okolo areálu industriální stavby, s výjimkou jedi ného cihlového komínu není žádná z nich z hřiště vidět, usmívá se ma nažerka resortu. Proto se tu golfisté cítí příjemně. Navíc oceňují zajímavé jamky, které odmění dobře promyšle né a zahrané údery. První devítka rozehřeje, druhá prověří Na hřišti je stejný počet tříparů a pětiparů, dvě symetrické devítky s parem 36 dávají dohromady klasi ku par 72. Prvních devět jamek vás rozehřeje před obtížnější druhou po lovinou hřiště. Výsledkem je zajíma vý golfový koktejl, který umí pohladit i potrestat. Na sedmičku jdete s chutí na par, ale může kousat, devítka je úžasný tech nický bonbonek, třináctka vyžaduje maximální soustředění už při výběru hole a finiš prověří schopnosti kaž dého golfisty obtížně dostřelitelný pětipar střídá těžký třípar, následuje kratší pětipar, ovšem velmi úzký. Golfové kolo pak korunuje náročný par 4, vůbec nejdelší na hřišti, za je hož greenem se mohutně klene maje státní strom, který se stal symbolem celého resortu. Vedle hřiště má Barbora rovněž příjemný tréninkový areál, jehož zá kladem je 230 metrů dlouhý driving range doplněný o putting a chipping greeny nebo cvičné bunkery. Samo zřejmě nechybí ani útulná klubovna, kde bije srdce resortu. Golf Restau rant Prince de Ligne je příjemnou devatenáctou jamkou, kde při hovo ru hráčů ožívají příběhy z jednotli vých jamek. Hřiště na Barboře si můžete vy zkoušet za 990 korun. Taková je cena za celodenní fee od pondělí do neděle bez ohledu na svátky. Hrát můžete devět nebo osmnáct jamek a užít si parádní den na golfu. Barbora v tom to ohledu nezklame, rozhodně si tu parádně dobijete baterky. Golf Barbora Par 72 (dvě devítky par 36) Délka hřiště: 5744 m (žlutá odpaliště) / 4614 m (červená odpaliště) Architekt: Alan Babický Nejdelší třípar: pro muže jamka č. 16 (180 m ze žlutých odpališť), pro ženy jamka č. 14 (135 m z červených odpališť) Nejdelší čtyřpar: jamka č. 18 (413 m ze žlutých, 331 m z červe ných odpališť) Nejdelší pětipar: jamka č. 6 (464 m ze žlutých, 404 m z čer vených odpališť) Adresa: Jeníkov, Oldřichov Oldřichov u Duchcova Partner resortu U slavnostního otevření osmnáctijamkového hřiště na Barboře byla v roli partnera resortu rovněž společnost S. & W. Automobily.

17 E-shop Mercedes-Benz to zdaleka nejsou jenom špičkové automobily, ale také mnoho dalších předmětů, které se všechny točí kolem třícípé hvězdy. Nejenom autopříslušenství, ale také kosmetika, klenoty, hračky, dárkové či sběratelské předměty anebo golfová výbava, to vše patří mezi žádané zboží, které značka pro své zákazníky pravidelně obměňuje a aktualizuje. 5 Hole in one Milovníkům značky Mercedes -Benz, kteří jsou zároveň i vášnivými golfisty, je určen golfový cart bag Mercedes-Benz. Má sedm odděle ných prostorů pro hole, sedm dalších úložných prostorů a izolovanou kapsu určenou na nápoje. Tento praktický high-tech bag v černo-bílo-stříbrné barvě s logem Mercedes-Benz na přední kapse pobere spoustu golfových nezbyt ností, je vyroben z odolného po lyesteru a umělé kůže, to mu zajišťuje dostatečnou pevnost i snadné čištění. Dodáván je i s dešťovým krytem, roz měry má 91 x 42 x 30 cm, jeho hmot nost je přibližně 2,8 kg Správný odraz! Ideálním prvním dopravním prostředkem pro ty nejmenší je dětské dřevěné odrážedlo ve stříbrno-šedém nátěru v kombinaci s designem zelené a černé barvy společnosti Petronas. Rozsah řízení je z bezpečnostních důvodů omezen, výška odrážedla je 30,5 cm, bicykl má plastové ráfky s gumovými pneumatikami. Vpředu je odrážedlo opatřeno 3D logem společ nosti Mercedes-Benz Motorsport, na rámu má stejný nápis vyvedený v bílé barvě. Sedátko odrážedla je nastavi telné od cm, stroj je určen pro děti od tří let Zboží lze objednat a zakoupit na e-shopu -benz.com/mercedes-servis-shop. Kolekce oblečení, odrážedel, gol fových věcí jsou dostupné pouze na objednání přes prodej náhradních dílů společnosti S. & W. Automobily s.r.o. V showroomech a v odděleních příslušenství vaší mercedesovské spo lečnosti je dostupná tištěná verze kata logu originálního příslušenství, on-line je katalog k dispozici na stránkách com/collection NEBE PLNÉ HVĚZD 17 Třikrát to nejlepší Golfové výkony ovlivňuje ne jenom zručnost, ale i špičkové vy bavení. Sada značkových golfových míčků RocketBallz od společnosti TaylorMade je tou nejlepší volbou pro golfisty, kteří chtějí být nejlepší jak na týčku, tak i na grýnu. Míčky jsou bílé, vyrobené z polyuretanu a všechny opatřené logem Mercedes-Benz. Nová 4 generace špičkových golfových míčků řady RocketBallz od TaylorMade za ručuje jak dosaženou délku při drivu, tak i díky novému povrchu skvělé vlast nosti při patování. 4 Když golfový bag nestačí Každý golfista ví, že nejdůleži tější součástí jeho výbavy nejsou hole, ale boty. Ty je třeba transportovat a uchovávat v odděleném prostoru, ale do bagu se málokdy vejdou. Užitečným řešením tohoto dilematu je tato nená padná taška na golfové boty. Je vyro bena z černého nylonu s bílým lemová ním, hlavní oddělení je zapínatelné na zip, taška má rovněž ventilační otvory. Na tašce je vyšité logo Mercedes-Benz a TaylorMade, rozměry tašky jsou 38 x 28 x 13 cm. 5 Pro malé Häkkineny Odhalit v dětech talent k motor sportu je třeba co nejdříve! K tomuto účelu může sloužit i dětské šlapací au tíčko Mercedes-Benz SLS AMG vyro bené pro značku Mercedes-Benz ital skou společností TT Toys Toys. Jeho karoserie je vyrobena z plastu a opat řena červeným nátěrem Le Mans, podvozek je z oceli natřené netoxic kým nátěrem. Šlapací Mercedes má ruční brzdu, ergonomické sedátko, elektrický klakson a zpětná zrcátka. Ráfky a volant má ze skutečného modelu SLS. Rozměry autíčka jsou 155 x 55 x 45 cm, váha přibližně 8,4 kg. Určeno pro děti od tří do pěti let. 6 V autě s těmi nejmenšími Miminkům od narození až do věku přibližně pěti měsíců (13 kg) je určena dětská sedačka BABY-SAFE plus II. Díky své hluboké skořepině poskytuje výjimečnou ochranu při čelním i bočním nárazu, je opatřena speciálním čalouněním pro citlivé části dětského těla a je standardně vybavena systémem AKSE, který v případě jejího umístění na přední sedadlo dokáže sám deaktivovat airbag spolujezdce. 7 Když dovolená, tak s koly! Těm, kteří se neobejdou bez jízdního kola ani na cestách a zároveň je neradi přepravují na střeše vozu, je určen nosič jízdních kol montovaný na tažné zařízení. Má rám vyrobený z pevné oceli, jeho kolejnice a držáky jsou hliníkové a je určen pro transport až tří bicyklů do nosnosti 54 kg (při váze jednoho kola do 18 kg). Nosič je vybaven chytrým sklápěcím mecha nismem, díky němuž se lze snadno dostat do zavazadlového prostoru auta i s naloženými koly. Dodáván je s praktickým vakem na nosič. 8 S AMG od nejútlejšího věku Dětem motoristických nad šenců a zároveň příznivcům značky Mercedes-Benz je určeno stylové od rážedlo Bobby Benz AMG od americké firmy Big Toys. Je opatřeno šedou meta lízou Monza, má ergonomické sedadlo a je doplněno mnoha designovými pr vky typickými pro divizi AMG. Vozidlo má sportovní volant vybavený klakso nem a sedí na elektronech opatřených obutím Continental. Jeho rozměry jsou 70 x 31 x 43 cm a nosnost je do 50 kg. 9 Užitečný spolujezdec Funkci chlazení, ale i ohřevu potravin má přenosný chladicí box s extra silnou izolací. Je opatřen ne nápadným logem značky a napájí se přes 12voltovou autozásuvku. Box má objem 4 litry, rozměry 44 x 35 x 28 cm a prodává se spolu s praktickým popruhem. Mercedes-Benz jako symbol módy Součástí příslušenství značky Mercedes-Benz jsou rovněž sezonní kolekce oblečení a nej různějších módních doplňků této značky. Ta zahrnuje pánskou, dámskou, dětskou i unisexovou řadu textilií od ponožek, kravat, triček, čepic až po košile, mikiny či bundy. Kompletní nabídku tohoto zboží lze vidět v nových katalozích, které se nacházejí v showroomech společnosti S. & W. Automobily s.r.o.

18 18 Hi-tech KDYŽ SMYSLY NESTAČÍ Nejnovější automobilové asistenční a bezpečnostní technologie mají za cíl co nejvíce omezit chybu lidského faktoru, a tak snížit riziko dopravní nehody na co nejmenší míru. Pomocník při řízení Značka Mercedes-Benz už dlouhá léta patří mezi leadery nejrůzněj ších asistenčních a bezpečnostních systémů. Jedním z jejích nejpropra covanějších asistenčních systémů je systém DISTRONIC PLUS. Dokáže aktivně udržovat odstup od vozidla jedoucího vpředu, ale díky systému STEERING ASSIST udržuje auto mobil v daném jízdním pruhu dokon ce i v mírných zatáčkách. Základem systému D ISTRONIC PLUS je ka mera sledující dění před vozidlem a předávající informace elektronice. Systém přichází řidiči vhod i v pří padě, že dopravní značení je nejasné anebo chybí vůbec, systém je navíc tak citlivý, že dokáže rozpoznat, jestli má řidič ruce na volantu. Asistenční sys tém DISTRONIC PLUS s asistentem STEERING ASSISTANT je dostupný v modelech třídy E, S, C, V a CLS. LED technologie Technologie osvětlení aut jsou pro značku Mercedes-Benz už více než sto dvacet let součástí tradice, která jde ruku v ruce s nejnovějším techno logickým rozvojem. Docílit ideální viditelnosti za všech možných situací, aniž by docházelo k oslnění ostatních účastníků provozu, bylo při vývoji nových technologií vždy pravidlem číslo jedna, říká šéf oddělení vývoje technologie osvětlení Uwe Kostanzer. Co se týče počtu pixelů, u LED světel platí stejné pravidlo jako u fotoapa rátů. Čím víc, tím lépe! Čím je totiž vyšší počet individuálně kontrolova ných pixelů, tím precizněji mohou být reflektory ovládány a tím lépe se světla přizpůsobují různým světel ným podmínkám. Poté, co značka Mercedes-Benz v roce 2014 uvedla do aut inovativní systém reflektorů MULTIBEAM LED sestávající ze čtyřiadvaceti samostatně elektronic ky řiditelných LED diod, posouvá nyní hranice ještě dál. Nejnovější reflektory tak nyní dovolují ještě vyšší rozlišení světelného paprsku. Díky němu světla méně oslňují, ale zato lépe svítí. Nový systém MULTIBEAM LED má jako první nová třída CLS. 7G-DCT = dynamika i efektivnost Více než padesátileté zkušenosti na poli vývoje automatických převodovek zužitkovala značka Mercedes-Benz ve zcela nové převodovce nesoucí název 7G-DCT. Sedmistupňová dvouspoj ková převodovka v sobě kombinuje jak jízdní komfort, hospodárnost, tak i sportovní možnosti. Převodovka se stává ze dvou samostatných kompo nent opatřených vlastní spojkou, a tak řazení jednotlivých rychlostních stup ňů jak nahoru, tak i dolů probíhá zcela hladce bez jakéhokoli přerušení. Její elektronický systém navíc sám dokáže podřazovat i o více stupňů najednou. Automatická převodovka 7G-DCT pracuje ve třech různých režimech Economy, Sport a Manual, z nichž každý má odlišnou charakteristiku. Převodovka 7G-DCT je dostupná pro třídy A, B, CLA a GLA. Mercedes connect me! Propojení světa chytrých telefonů se světem aut byl jen nutný následek pře kotného technického vývoje, jímž svět v posledních letech prochází, a tak značka Mercedes-Benz udává nové směry i v tomto ohledu. Její služba jménem Mercedes connect me umož ňuje řidiči i pasažérům nejenom nepři jít o tolik žádanou konektivitu ani bě hem jízdy autem, ale díky svým takřka neomezeným možnostem zvyšuje jak bezpečnost, tak i pohodlí za volantem. Díky nadstandardnímu multi mediálnímu systému COMMAND ONLINE dokáže autu propůjčit stej né vlastnosti, na které je řidič zvyklý ze svého chytrého telefonu nebo tabletu. Cestu tak mohou zpříjemnit informace o počasí, dopravě či další aplikace, záleží jen na řidiči, pro které se rozhodne. Propojení auta a mobilního telefonu má v rámci služby Mercedes connect me další výhodu v podobě ovládání vozu na dálku. Služba Remote Online umožňuje nejenom najít zaparkova né auto či určit jeho přesnou polohu jinde, ale na dálku odemykat či zamy kat anebo ovládat nezávislé topení vozu. Ale jde to i naopak! Automobil díky službě Remote Online rovněž umí vysílat do mobilního telefonu majitele mnohá užitečná, například servisní, data. Nebezpečí z boku! Fenomén extrémního bočního větru je dobře znám pilotům letadel, nyní se jeho indikace dostává i do světa automobilů. Náhlé a nečekané poryvy větru dokážou změnit chování vozidla a nečekanou situací tak vyvedou řidiče z míry. Aby k této krajní situaci nedo šlo, vybavuje značka Mercedes-Benz své modely pomocníkem jménem Crosswind Assist. Senzory systému ESP sledují nápory bočního větru, re spektive jejich vliv na jízdu, a v přípa SYST É M C O MMA ND O NL I NE D O K Á Ž E AU T U P R O P ŮJČ I T NOV É V L A ST NO ST I. dě potřeby automaticky aktivují brzdy na návětrné straně vozu tak, aby nedo šlo k jeho vytlačení z jízdního pruhu. Asis tent bočního větru Crosswind Assist je dostupný v následujících modelech: třída GL, GLA a S, Vito a Sprinter. Nejnovější reflektory nyní mají 84 LED diod, které dovolují ještě vyšší rozlišení světelného paprsku.

19 Kontakty 19 VEDENÍ S. & W. AUTOMOBILY S.R.O. KARLOVY VARY A ÚSTÍ NAD LABEM Gustav Žaludko Jednatel společnosti Bc. Tereza Kaprová Asistentka jednatele společnosti Dispozice Radek Záhlava Vedoucí prodeje vozidel Milan Fencl Vedoucí prodeje užitkových vozidel Prodej užitkových vozidel Ing. Petr Šetek Vedoucí poprodejních služeb Vedoucí pobočky Karlovy Vary Ing. Veronika Platinski Annenkova Finanční vedoucí Miroslav Pangratz Lenka Erlichová Vedoucí prodeje nákladních vozidel Asistentka jednatele pro ústeckou pobočku JENIŠOV - KARLOVY VARY Miroslav Šperl Miroslav Šejba Jiří Štoček Imrich Fritz Ing. Robert Pankovič Vojtěch Zoufalek Boris Svěrák Michal Dohnal Václav Pulda Josef Zelenka Michal Plitz Robert Götz Eva Bartyzalová Tomáš Friš Ing. Martin Volavka Martin Kindl Bc. Daniela Hübschmanová Michala Matoušová Prodej osobních vozidel Prodej nákladních vozidel Prodej použitých vozidel CarStore, VanStore Prodej použitých vozidel CarStore, VanStore Asistentka prodeje Mistr dílen a příjmů osobních vozidel a klempírny Přijímací technik osobních vozidel Přijímací technik osobních vozidel Přijímací technik klempírna Likvidace pojistných událostí Mistr dílen a příjmu nákladních a užitkových vozidel Přijímací technik užitkových a nákladních vozidel Přijímací technik užitkových a nákladních vozidel Garanční technik Vedoucí prodeje náhradních dílů a příslušenství Prodej náhradních dílů a příslušenství Prodej náhradních dílů a příslušenství Prodej náhradních dílů a příslušenství Příjem objednávek servisu osobních vozidel ÚSTÍ NAD LABEM Ing. Martin Esterka Petr Čejka Aleš Tyburec Miroslav Vochomůrka Pavel Hájek Zdeněk Paska Čeněk Liška David Ottenschläger Jan Nerad Jakub Jelínek Josef Šimek Jan Kratochvíl Petra Scheithauerová Markéta Vašáková Tomáš Nesměrák Radko Novák Prodej osobních vozidel Prodej použitých vozidel Prodej užitkových vozidel Prodej nákladních vozidel Asistentka prodeje Zástupce vedoucího servisu Mistr dílen a příjmů osobních vozidel a klempírny Přijímací technik osobních vozidel Přijímací technik osobních vozidel Asistentka servisu a příjem objednávek servisu osobních vozidel Mistr dílen a příjmů užitkových a nákladních vozidel Přijímací technik užitkových a nákladních vozidel Přijímací technik užitkových a nákladních vozidel Přijímací technik klempírna Likvidace pojistných událostí Vedoucí prodeje náhradních dílů a příslušenství Prodej náhradních dílů a příslušenství Prodej náhradních dílů a příslušenství OTC specialista Prodej náhradních dílů a příslušenství

20 20 Kontakty S. & W. AUTOMOBILY S.R.O. MERCEDES-BENZ KARLOVY VARY MERCEDES-BENZ ÚSTÍ NAD LABEM Daimlerova Jenišov u Karlových Varů Přístavní 823/ Ústí nad Labem Recepce: tel.: fax: Recepce: tel.: fax: Service24h: Service24h: Provozní doba: Prodej osobních, užitkových a nákladních vozidel, nových i použitých Car&VanStore: Po Pá 8 18 hod., So 8 13 hod. Servis osobních vozidel: Po Pá 8 18 hod., So 8 13 hod. Servis nákladních a užitkových vozidel: Po Ne 7 20 hod. Tiráž S. & W. Automobily News, Ročník I., vydání 1/2015, Vydavatel: Daimlerova 202, Jenišov, Karlovy Vary, tel.: , fax: , Produkce a grafické zpracování: Corporate Publishing, s. r. o., Hornoměcholupská 565, Praha 10, Redakce: Jan Dvořák, Petr Mezera, Marek Dawid, PhDr. František Fiala, CSc., Client service manager: Markéta Klimentová, Jazyková úprava: Lucie Malušková, Inzerce: Martina Sionková, tel.: , Foto: Mercedes-Benz Daimler A. G., Vojtěch Vlk, Ondřej Hošt, Tisk: TNM Print, Registrace MK ČR E 21958, Volně neprodejné

Driving Performance. Mercedes-AMG.

Driving Performance. Mercedes-AMG. Driving Performance. Mercedes-AMG. Driving Performance. Mercedes-AMG. 2 Obsah Obsah 3 Každé AMG má výkon v krvi. Obsah. Jsou rychlá jako blesk, mají skvělé jízdní vlastnosti a nenapodobitelný zvuk. Přesto

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Kia cee d a cee d SW

Kia cee d a cee d SW Nová Kia Picanto V roce 2011 byla uvedena druhá generace tohoto malého městského automobilu, který se vyznačuje nízkou spotřebou paliva, vysokou bezpečností a výbornými emisemi CO 2. V základní výbavě

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Spotřeba paliva, emise CO 2 skříňový vůz/skříňový vůz BlueMotion novaný provoz (l/100 km) novaný provoz (g/ km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální 62 (84)

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Transporter Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Transporter Motory splňující emisní normu Euro 5 plus Motor 2,0 l TDI 62 kw (84 k) Motor 2,0 l TDI 75 kw (102 k) Motor / Počet ventilů na válec 4válcový

Více

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn

Fiat CNG program. vozy s pohonem na zemní plyn Fiat CNG program vozy s pohonem na zemní plyn Jezdíme s ohledem na budoucnost! Ohled na životní prostředí, na přírodu a na svět, ve kterém žijeme každý den, nutně klade požadavky jak na výrobce, tak na

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz

ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz ASPEKTA Trading s.r.o. ASPEKTA Trading s.r.o. Rokycanská třída 62 312 00 Plzeň Tel: +420 377 260 122 Fax: +420 377 260 134 www.aspekta.cz MAZDA. ODVážně jiná. zoom-zoom představujeme novou mazdu6 Ve verzi

Více

Styl, exkluzivita a velkorysost v interiéru nového GLE kupé používáme ty nejluxusnější materiály. Vysoká poloha sedadla přináší jedinečný pocit z

Styl, exkluzivita a velkorysost v interiéru nového GLE kupé používáme ty nejluxusnější materiály. Vysoká poloha sedadla přináší jedinečný pocit z GLE. Kupé. Dynamika. Kultivovaný sportovní vůz ve velkém stylu. Poznejte to nejlepší ze světa automobilů v nové fascinující formě: moderní luxus vozidla Mercedes-Benz. Nové GLE kupé. Vytěží to nejlepší

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Multivan Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Multivan Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caddy Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caddy Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 4DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 1.4 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 279 900 Kč 286 900 Kč \ Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Zapalovač a popelník

Více

Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014

Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 2800 kg 3430 4,65 5,19 (6,49) 5,68 2257(2624) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 109 CDI / K KAWA* 611 050,- 111 CDI /

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Technická data - Golf

Technická data - Golf Technická data Golf I. generace (1974 1983) Informace (VW Golf I GTI, 1976) Konstrukce řadový čtyřválec Pivo benzín Plnění atmosférické sání Rozvod OHC Uložení vpředu napříč Zdvihový objem [cm3] 1588 Kompresní

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

VITO 110CDI/K EXPRES. 2257 x 1650 x 1353 890

VITO 110CDI/K EXPRES. 2257 x 1650 x 1353 890 VITO 110CDI EXPRES Cena základního modelu VITO 110CDI/K EXPRES Cena s DPH (Kč) 478 800,- Cena bez DPH (Kč) 399 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 110CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Nová Kia pro_cee d GT Když je jízda vzrušením >>>

Nová Kia pro_cee d GT Když je jízda vzrušením >>> 2 Nová Kia pro_cee d GT Když je jízda vzrušením >>> Začněte myslet jinak. Objevte náš nový přírůstek do rodiny Kia cee d. Novinka pro_cee d GT má podobné geny jako pro_cee d, má však sportovního ducha.

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč704,900 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

VITO 110 CDI EXPRES VITO 110CDI/K EXPRES. Cena základního modelu. Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru

VITO 110 CDI EXPRES VITO 110CDI/K EXPRES. Cena základního modelu. Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru VITO 110 CDI EXPRES Cena základního modelu VITO 110CDI/K EXPRES Cena s DPH (Kč) 484 800,- Cena bez DPH (Kč) 404 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 110CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014

m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 m{zd{ MX-5 Ceník platnost od 1. 2. 2014 Ceník M{zd{ MX-5 Výkon kw (k) Převodovka Emotion Challenge Revolution 1.8 Roadster 93 (126) man. 5st. 574 900 631 900-1.8 Roadster Coupé 93 (126) man. 5st. - 681

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti

Protokol kontroly motorového vozidla. Škoda Yeti Protokol kontroly motorového vozidla Škoda Yeti Datum kontroly 15.1.015 Cena 360 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 011 Počet 85 850 Motor.0 TDI Výkon 103 kw Převodovka DSG VIN TMBLD75L1B6035711

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015

ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 ŠKODA AUTO Česká republika Ondřej Pospíšil 10. září 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů Přes

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Miroslav Bláha 23. dubna 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

osobní vozy fiat. stačí si jen vybrat.

osobní vozy fiat. stačí si jen vybrat. osobní vozy fiat. stačí si jen vybrat. MNOHÉ MALÉ VĚCI JSOU JEDINEČNÉ. Vidět všechny vesele barevné 500, jak se ženou ulicemi měst je prostě velkolepé. 500 budí pozornost kdekoli. Drzá barevná maličkost

Více

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový Technická data Platná pro modelový rok 2017 Crafter Nový Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon [kw (k)] při otáčkách

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč878,600 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

4 v řadě - umístěné vpředu napříč. Vrtání x zdvih v mm 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88 JUMPY_TCH_06-2008.qxd 22.5.2008 15:58 Page 1 CITROËN JUMPY TECHNICKÉ PARAMETRY 1.6 HDi 90 k 2.0 HDI 120 k 2.0 HDi 138 k FAP MOTOR Typ vstřikování Turbodiesel Turbodiesel Turbodiesel přímé vysokotlaké s

Více

Volkswagen Fleet Service. Vaše flotila ví, kam se vydat.

Volkswagen Fleet Service. Vaše flotila ví, kam se vydat. Vaše flotila ví, kam se vydat. Nastupte a profitujte díky výhodným podmínkám. Exkluzivní servis s exkluzivními výhodami. Porsche Praha-Smíchov 150 00 Praha 5 Otevírací doba Po Pá 07:00 19:00 So 09:00 13:00

Více

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice

Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice A4 Audi A4 limuzína A4 Avant A4 allroad quattro Audi S4 limuzína S4 Avant Audi Náskok díky technice 108 Technická data Audi A4 limuzína / A4 Avant Model A4 1.8 TFSI (88 kw) A4 1.8 TFSI (125 kw) A4 1.8

Více

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING

LEON. Aerodynamická sada ENJOYNEERING LEON Aerodynamická sada ENJOYNEERING AERODYNAMIKA, KTERÁ MĚNÍ SÍLU ODPORU NA PODPORU LEON AERODYNAMICKÁ SADA Výkon a elegance na pozadí aerodynamiky Aerodynamická sada SEAT je určena pro skvělý zážitek

Více

Technická data Platná pro modelový rok Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Caddy Spotřeba paliva, emise CO 2 Caddy Caddy Trendline/Trendline BlueMotion, Caddy Comfortline, Caddy Highline 1), (l/100 km) 1,2 l TSI BMT 5stupňová manuální

Více

Nové Ducato. Nové Ducato

Nové Ducato. Nové Ducato Nové Ducato Vážení, Ducato představuje od svého prvního uvedení na trh v roce 1981 naprostou špičku v segmentu 2G. Krok za krokem je tento vůz inovován zaváděním nových funkcí a prvků. Nové Ducato nabízí

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

AKTUÁLNÍ AKCE. Motor kw / k CEE Cena Sleva

AKTUÁLNÍ AKCE. Motor kw / k CEE Cena Sleva 0% NAVÝŠENÍ 4 100 Kč/měsíčně* CITROËN C3 AKTUÁLNÍ AKCE * splátka platná při 50% akontaci na 36 měsíců včetně havarijního pojištění pro vůz LIVE EDITION 1.0 PureTech 68 MAN Exkluzivní financování s Citroën

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1.7.2015

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1.7.2015 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 3250 7,5 (8,5) 9 (10,5) 3250 7,5 (8,5) 14 (15,5) 9 (10,5 / 11,5) 3265x1780x1650 (1940 / 2140) 15,5 (17) 4300x1780x1940 (2140) 9 (10,5 /

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Caravelle Technická data Platná pro modelový rok 13 Užitkové vozy Caravelle Informace o spotřebě paliva, emisích CO 2 a energetických třídách najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru,

Více

Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ

Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ Subaru odhaluje nový model SUBARU BRZ Tokio, 30. listopadu 2011: Koncern Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), výrobce automobilů Subaru, oznámil světovou premiéru modelu SUBARU BRZ (výstavní model), která

Více

Mimořádná nabídka pro žáky a zaměstnance Autoškoly Student

Mimořádná nabídka pro žáky a zaměstnance Autoškoly Student Mimořádná nabídka pro žáky a zaměstnance Autoškoly Student Dodatečná sleva 2% na nákup nového vozu pro žáky a zaměstnance Autoškoly Student. Pro získání slevy je nutné se prokázat poukazem Autoškoly Student.

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014 TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER Duben 2014 PŘEHLED MOTORŮ CITROËN JUMPER Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel Turbo Diesel ZÁKLADNÍ přímé přímé přímé přímé TECHNICKÉ vysokotlaké vysokotlaké vysokotlaké

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1. června 2013

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od 1. června 2013 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 3250 7,5 (8,5) 3250 7,5 (8,5) 3665 4325 14 (15,5) Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) * 7,5 (8,5) 3665 9 (10,5) 3265x1780x1650 (1940)

Více

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014

Ceník Mercedes-Benz Sprinter KAWA NOVÝ SPRINTER EURO 5/6 - skříňová dodávka (3 místa k sezení) Platné od výrobního měsíce Září 2014 Celková 2800 kg 3000 kg 4600 kg Objem nákl. prostoru (m3) * 3250 14 (15,5) Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) * 7,5 (8,5) 9 (10,5) 3265x1780x1650 (1940) 3265x1780x1650 (1940) 3250 7,5 (8,5) 15,5 (17)

Více

Elektroskútr E.ON e-max

Elektroskútr E.ON e-max Elektroskútr E.ON e-max Jízda na plný proud! www.energieplus.cz Spojení mobility, ekologie a radosti z jízdy Strategií koncernu E.ON je cleaner and better energy = čistší a lepší energie. Oblast mobility,

Více

Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu

Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu Nejkrásnější způsob, jak řídit praktický automobil Nový SEAT Leon je vozem pro srdce i hlavu / Ohromující design překypující emocemi / Inovace jako například přední LED světlomety / Příkladná dynamika

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Cena: Škoda Octavia Combi II Škoda Auto a.s. od 464 900 Kč Popisovaný model: 976 800 Kč Technický popis: Stupeň výbavy: Motor: Elegance 2.0 TDI PD Vznětový,

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Multivan

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Multivan Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Multivan Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

Čas na správné obutí!

Čas na správné obutí! Čas na správné obutí! Kompletní letní kola na sezónu 2014 za zvýhodněnou cenu. 4 kompletní kola za cenu již od 28 980 Kč! Kvalita, kterou na první pohled nevidíte. Stejně jako Váš vůz Mercedes-enz, také

Více

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ]

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ] Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/88 kw 1,6 TDI/88 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) 2,0 TDI/140 kw 2,0 TDI/140 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií

Více

Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od

Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (2 místa k sezení) Platné od Celková 2800 kg 3430 * 4,65 5,19 5,68 2257(2624) x 1650 x 1353 (*) Vnitřní rozměry nákladového prostoru. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce. Ceník Mercedes-Benz

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caravelle

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caravelle Technická data Platná pro modelový rok 2016 Nový Caravelle Motory splňující emisní normu Euro 6 Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový objem (cm 3 ) Max. výkon (kw) při otáčkách

Více

ŠEKOVÁ KNÍŽKA Platí pro vozy ŠKODA starší čtyř let

ŠEKOVÁ KNÍŽKA Platí pro vozy ŠKODA starší čtyř let ŠEKOVÁ KNÍŽKA 2017 Platí pro vozy ŠKODA starší čtyř let Šeky z šekové knížky mohou uplatnit zákazníci splňující tyto podmínky: zákazníkem je fyzická osoba akce probíhá v autorizovaných servisech ŠKODA

Více

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu

Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu 18. listopadu 2013 Řada motorů Euro 6 od společnosti Scania: Osvědčená technologie a řešení pro každou potřebu Scania nyní nabízí jedenáct motorů Euro 6, od 250 hp do 730 hp. Zákazníci z celé Evropy, kteří

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ Karosérie automobilů Karosérie je ta část automobilu, ve které jsou přepravovány

Více

ŠEKOVÁ KNÍŽKA Platí pro vozy ŠKODA starší čtyř let

ŠEKOVÁ KNÍŽKA Platí pro vozy ŠKODA starší čtyř let ŠEKOVÁ KNÍŽKA 2017 Platí pro vozy ŠKODA starší čtyř let Šeky z šekové knížky mohou uplatnit zákazníci splňující tyto podmínky: zákazníkem je fyzická osoba akce probíhá v autorizovaných servisech ŠKODA

Více

Vydejte se za dobrodružstvím!

Vydejte se za dobrodružstvím! 2 Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, Vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu do náročného terénu. Jeho kompaktní karoserie umožňuje

Více

Test Hondy CR-V 2.2 i-dtec: čtvrté vydání spoluzakladatele rodu N...

Test Hondy CR-V 2.2 i-dtec: čtvrté vydání spoluzakladatele rodu N... 1 z 5 19.2.2013 23:41 Test Hondy CR-V 2.2 i-dtec: čtvrté vydání spoluzakladatele rodu První generace Hondy CR-V v roce 1995 spoluzakládala segment kompaktních SUV, nyní na trh přichází již čtvrtá řada.

Více

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o.

Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro. Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Jezděte na CNG! Den s Fleetem 2014 - jaro Markéta Veselá Schauhuberová, RWE Energo, s.r.o. Obsah prezentace: > Představení RWE Energo; > Trh CNG v ČR a ve světě aktuální stav; > Nabídka spolupráce s RWE

Více

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) CENÍK KE KAŽDÉ VERZI KOMPLETNÍ SERVIS OPTIWAY NA 2 ROKY NEBO 90.000 KM ZDARMA EURO6 Typ Motor POLOCOMBI (poloprosklené) 5-6 míst COMBI (prosklené) 5-6 / 8-9

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč946,800 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Cesta je cíl: Ukázat styl, dokázat um, rozeznat mimořádnost: Ve třídě CL se spojuje jasný design, nefalšovaná ruční práce a nejnovější technologie v

Cesta je cíl: Ukázat styl, dokázat um, rozeznat mimořádnost: Ve třídě CL se spojuje jasný design, nefalšovaná ruční práce a nejnovější technologie v Třída CL. Cesta je cíl: Ukázat styl, dokázat um, rozeznat mimořádnost: Ve třídě CL se spojuje jasný design, nefalšovaná ruční práce a nejnovější technologie v nezapomenutelný celek. Seznamte se s automobilem,

Více

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

Čas na správné obutí! Kompletní letní kola na sezónu 2014 za zvýhodněnou cenu. 4 kompletní kola za cenu již od 28 980 Kč!

Čas na správné obutí! Kompletní letní kola na sezónu 2014 za zvýhodněnou cenu. 4 kompletní kola za cenu již od 28 980 Kč! Čas na správné obutí! Kompletní letní kola na sezónu 2014 za zvýhodněnou cenu. 4 kompletní kola za cenu již od 28 980 Kč! Kvalita, kterou na první pohled nevidíte. Stejně jako Váš vůz Mercedes-enz, také

Více

Testovaný model Mitsubishi ASX

Testovaný model Mitsubishi ASX Testovaný model Mitsubishi ASX motor: 1.8 01-0 Mivec výkon: 110 kw/150 k při 4000 ot./min. točivý moment: 300 Nm při 2-3000 ot./min. rozměry: délka 4295 mm, šířka 1770 mm, výška 1615 mm rozvor náprav:

Více

Velkorysá a jedinečná.

Velkorysá a jedinečná. Třída V. Velkorysá a jedinečná. Mohutná příď a nevšední tvary. Nová třída V, vyvinuta s mimořádnou péčí pro výzvy nevšedních i všedních dnů, nabízí variabilní koncepci interiéru a zároveň přináší neobyčejný

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Scout SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Scout Připravena na každou cestu odolná ŠKODA Octavia Scout. Vnější zrcátka s automatickým sklápěním se po přidržení tlačítka uzamčení na dálkovém ovládání samočinně sklopí.

Více

AUTOBUSY A AUTOKARY SCANIA. Představujeme Scania Citywide

AUTOBUSY A AUTOKARY SCANIA. Představujeme Scania Citywide AUTOBUSY A AUTOKARY SCANIA Představujeme Scania Citywide SCANIA CITYWIDE 2-3 Buďte nejlepší v džungli města Více než polovina světové populace dnes žije ve městech. A tempo urbanizace se nadále zrychluje.

Více

Fiat 500: Váš život s legendou může začít! Výhodný pronájem Fiat Finance: Kč Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Fiat 500: Váš život s legendou může začít! Výhodný pronájem Fiat Finance: Kč Uvedené ceny jsou včetně DPH. Fiat 500: Váš život s legendou může začít! Skutečné legendy nestárnou, pouze se mění. Stejně jako model 500, ikona italského životního stylu a designu, která už téměř šedesát let prochází vývojem, ale

Více

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Tour Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC,

Více

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 FSI/85 kw 1,6 FSI/85 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový,

Více

Třída CLA. Shooting Brake.

Třída CLA. Shooting Brake. Třída CLA. Shooting Brake. Velkoměstu na stopě. Nové CLA Shooting Brake. Život ve velkoměstě je dobrodružstvím. Nové čtvrtě vznikají takřka přes noc a čekají na své dobyvatele. Nové CLA Shooting Brake

Více

VITO 116CDI KB SPORT

VITO 116CDI KB SPORT VITO 116CDI KB SPORT Cena základního modelu VITO 116CDI/K KB SPORT Cena s DPH (Kč) 774 000,- Cena bez DPH (Kč) 645 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 116CDI Typ Vznětový Počet válců

Více

TOYOTA HILUX. Prodej a servis vozů

TOYOTA HILUX. Prodej a servis vozů TOYOTA CENÍK TOYOTA který si tato značka zaslouží. Double Cab 5 místná verze motor výkon (kw) převodovka Terra Luna Sol 2,5 l D-4D 120 88 kw 5 A/T 719 950 Kč 1 950 000 Kč 3,0 l D-4D 170 126 kw 5 A/T 856

Více

H-1 Van: praktická dodávka

H-1 Van: praktická dodávka H-1 H-1 Van: praktická dodávka Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. Ústředním motivem je velkorysý

Více

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci.

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. 02 Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu

Více

osobní vozy fiat. stačí si jen vybrat.

osobní vozy fiat. stačí si jen vybrat. osobní vozy fiat. stačí si jen vybrat. MNOHÉ MALÉ VĚCI JSOU JEDINEČNÉ. Vidět všechny veselé barevné 500, jak se ženou ulicemi měst, je prostě velkolepé. 500 budí pozornost kdekoli. Drzá barevná maličkost

Více

Media Information. Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1. 11. listopad 2010

Media Information. Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1. 11. listopad 2010 Media Information 11. listopad 2010 Opel Ampera cena revolučního elektromobilu začíná na 42 900 EUR 1 Ekologický model: Prvních 40 až 80 km pouze na elektrický pohon Operativnost: Akumulátory se dobijí

Více

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015

Technické podmínky. pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2015 Automobily musí splňovat následující

Více

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy

Technická data Platná pro modelový rok 2016. Nový Caddy Technická data Platná pro modelový rok 16 Nový Caddy Motory splňující emisní normu Euro 6 1,2 l TSI 62 kw (84 k) 1,4 l TSI 92 kw (125 k) Typ motoru/počet ventilů na válec Vstřikování/přeplňování Zdvihový

Více

2016 Hyundai Motor Czech

2016 Hyundai Motor Czech 2016 Hyundai Motor Czech Kdo? Jan Ulip Fleet Area Representative Přehled modelové řady Hyundai Novinky Hyundai i30 TCO Představení testovací flotily 2016 Modelová řada Hyundai Modelová řada Hyundai Osobní

Více

Mimořádná nabídka pro členy níže uvedených odborových organizací

Mimořádná nabídka pro členy níže uvedených odborových organizací Mimořádná nabídka pro členy níže uvedených odborových organizací Pro uplatnění uvedených slev je nutné prokázat se průkazem člena příslušné odborové organizace. Pro členy uvedených odborových organizací

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012

VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 VÝBAVY A CENY SPARK CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 197 900 Kč 194900 Kč 252 900 Kč 262 900 Kč 217900 Kč 227900 Kč 177900 Kč 187900 Kč 239 900 Kč 162900 Kč 212 900 Kč 232 900 Kč

Více

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor Technické údaje Motor Motor 1,2 TSI/63 kw* zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1197 999 1395 1798 Vrtání

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015

ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 ŠKODA AUTO Fleet v České republice Ondřej Pospíšil 18. června 2015 Aktivní zastoupení na více než 100 trzích po celém světě Automobily ŠKODA se vyrábějí v 7 zemích světa 5 286 prodejních a servisních partnerů

Více

ŠKODA FABIA Vznětové motory

ŠKODA FABIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw*** 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,

Více

Nová Kia cee d slaví v Ženevě světovou premiéru. Světová premiéra druhé generace modelové řady Kia cee d

Nová Kia cee d slaví v Ženevě světovou premiéru. Světová premiéra druhé generace modelové řady Kia cee d Tisková informace Kontakt pro média: KIA MOTORS CZECH s.r.o. Kateřina Vokounová Public Relations Tel.:+420 267 188 434 Mobil: +420 777 661 805 E-Mail: k.vokounova@kia.cz www.kia.cz www.kia-express.cz Nová

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

ELITNÍ CENY TÝDNE /2016 SLEVA 50 % díly řízení + kolové šrouby a příslušenství -35% Atraktivní řešení

ELITNÍ CENY TÝDNE /2016 SLEVA 50 % díly řízení + kolové šrouby a příslušenství -35% Atraktivní řešení ELITNÍ CENY TÝDNE 25. 7. 31. 7. 2016 30/2016 SLEVA 50 % díly řízení + kolové šrouby a příslušenství -35% Atraktivní řešení 1 ...a něco z vybavení servisů Kleště na hadicové spony Speciální prodloužené

Více

EPICA. Get Real. www.chevrolet.cz

EPICA. Get Real. www.chevrolet.cz VÝHODY PRO MAJITELE VOZU CHEVROLET: Na každý vůz značky Chevrolet je poskytována komplexní záruka. Natolik věříme v kvalitu technologií a výbav 3 našich vozů, že na každý vůz Chevrolet poskytujeme záruku

Více