12 Představujeme S. & W. Automobily v Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 Představujeme S. & W. Automobily v Ústí nad Labem"

Transkript

1 NOVINKY ZE SPOLEČNOSTI S. & W. AUTOMOBILY S.R.O ročník Rozhovor Milan Hnilička 7 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 12 Představujeme S. & W. Automobily v Ústí nad Labem 18 Hi-tech Když smysly nestačí dej nových osobních, dodávkových i nákladních vozů, komfortním zá zemím servisních zařízení a rovněž jejich špičkovým vybavením. Jak rozzářit hvězdy Technické zázemí však není zdaleka jediným předpokladem, na němž existence a úspěch naší společ nosti stojí. Spolu s ním jsme si dali za cíl neustále rozšiřovat i zlepšovat roz sah i úroveň nabízených služeb. Ne méně důležitým aspektem úspěchu v tomto oboru je zároveň profesio nalita a odborná úroveň našich prodejních i servisních pracovníků. I v tomto ohledu dokážeme vysoké nároky svých zákazníků plnit, a co je ještě důležitější, umíme k nim zároveň přidat i hodnotu v podobě lidského faktoru, na který se oby čejně žádné tabulky ani jiná čísla nevztahují, nicméně je to právě toto neuchopitelné abstraktum, díky ně muž se k nám zákazníci vracejí. Tradice, kvalita i budoucnost TÝM S. & W. AUTOMOBILY Naše společnost S. & W. Automobily letos oslaví dvacáté výročí svého působení na českém trhu. Co se za tu dobu odehrálo, změnilo a jaké zásady přitom zůstávají stále stejné? Historie společnosti S. & W. Auto mobily se začala psát v devadesá tých letech. Již na podzim roku 1995 jsme podepsali se společností Mercedes-Benz Česká republika, coby generálním dovozcem auto mobilů značek Mercedes-Benz, Maybach, Smart a Fuso pro Českou republiku, smlouvu o autorizova ném prodeji a servisu vozů značek Mercedes-Benz, Fuso, Chrysler, Jeep a Dodge. Naše společnost však ne vznikla na zelené louce, ale využila především zkušeností a know-how svých vlastníků, jimiž jsou s padesá tiprocentním podílem akcií německý holding Hirschvogel B eteiligungs GmbH & Co. KG a akciová společ nost Wöllenstein GmbH & Co. KG. Obě tyto společnosti již dlouhá léta v Bavorsku a Sasku provozují síť více než dvaceti značkových prodejen a servisů značky Mercedes-Benz a v sousedním Německu se počítají mezi nejúspěšnější v oboru. Dvě adresy, jeden cíl Sídlem nově vzniklé společ nosti byly zvoleny Karlovy Vary, kde naše společnost začala fungovat již v únoru roku Na své první ad rese v komplexu lázeňského hotelu Imperial jsme však nezůstali dlouho. Ani ne za půl roku jsme se z důvodů potřeby prodejního a servisního zá zemí stěhovali do karlovarské čtvrti Dvory, kde jsme vydrželi až do roku Výstavba zbrusu nového areálu, který by svým zázemím plně vyhovoval všem potřebám slibně se rozvíjející firmy, byla důvodem tře tího a zatím posledního stěhování společnosti. Na symbolické adrese Daimlerova 202 v Jenišově nedale ko Karlových Varů máme své sídlo dodnes. Naše podnikání se však ne soustředilo pouze na Karlovarsko. Současně s rozvojem karlovarské zá kladny začíná od poloviny devadesá tých let žít také severočeská pobočka společnosti v Ústí nad Labem. Také ona započala svou existenci nejprve ve stísněných prostorách jediné kan celáře, aby se během krátké doby do kázala vypracovat ve firmu disponu jící jak reprezentativními prostory prodejního i servisního zázemí, tak prvo třídními službami zákazníkům. Obě pobočky se v současné době mo hou pochlubit především moderními a prostornými showroomy pro pro 20 LET S VÁMI Značku Mercedes-Benz po celou dobu její existence vždy doprová zela aura výjimečnosti, exkluzivity či luxusu, ruku v ruce s tím však docházelo (zvláště v našich geogra fických podmínkách) i k šíření nej různějších pomluv, bludů či mýtů. Jedním z těch největších je ten, že značka Mercedes-Benz je elitář skou značkou anebo že vyrábí auta pro staré. Naše společnost může nejenom své zákazníky, ale i všech ny ostatní ujistit o tom, že právě ona stojí první v řadě v boji proti těmto nesmyslům. Mercedes-Benz byl, je a vždy bude především synonymem tra dice, kvality a špičkové technické úrovně, teprve na těchto, a ne na ji ných základech se rodí jeho renomé. Majitelé Mercedesů nejsou v žád ném případě žádná uzavřená sekta, stejně tak jsme i my zaměstnanci společnosti S. & W. Automobily otevřeni každému novému přícho zímu. Naše společnost není jen nějaká firma s Mercedesy. Je to společnost plná lidí, kteří autům rozumějí, mají je rádi a chtějí své znalosti a zkušenosti využít k tomu, aby i naši zákazníci byli nanejvýš spokojeni. Hvězda ve znaku v mno hém zavazuje, my jsme připraveni svým závazkům dostát!

2 2 Úvodní slovo NOVINKY 2015 ROK VELKÝCH ZMĚN I na letošek chystá značka Mercedes-Benz mnoho novinek, na které už její zákazníci netrpělivě čekají. VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, uplynulo již dvacet let od chvíle, kdy naše společnost S. & W. Automo bily s.r.o. podepsala se společností Mercedes-Benz Česká republika smlouvu o autorizovaném prodeji a servisu vozů této značky. Byla to doba ve znamení péče o každého zákazníka, který se stal členem naší rodiny! A o rodinu se staráte a dá váte jí to nejlepší, a tak činíme i my. Ke kaž dému vozu máme vztah, neboť jsme ho spolu se zákazníkem stvořili. Po celý čas naší existence jsme se snažili ctít všechny zásady se značkou Mercedes-Benz neoddělitelně spjaté a pouze díky jejich dodržování může me dnes rekapitulovat s určitým poci tem hrdosti. Neustále nás hřeje pocit, že pracujeme pro výjimečnou značku, která má za sebou bohatou minulost, ale kterou čeká i zářná budoucnost. Jsme si naprosto vědomi, že náš vztah k zákazníkovi nekončí prodejem auta, ale pokračuje i nadále. Možná i proto se k nám zákazníci opětovně vrací a patří již do naší rodiny. Víme lépe než kdokoli jiný, že každé auto značky Mercedes-Benz je miláček svého ma jitele, a my se o tyto miláčky náležitě staráme s péčí a profesionalitou, kte rou si jistě zaslouží. Ze stejného důvodu z lásky k Mercedesům naše společnost přistoupila také k vydávání periodi ka, které právě držíte v ruce. Chceme vám v něm přiblížit naši společnost i zaměstnance, s nimiž se setkáváte, abyste nás blíže poznali a věděli, kdo se o vás stará. Bylo nám vždy ctí při vážet vozy Mercedes-Benz na západ i sever Čech a díky našemu indivi duálnímu přístupu poznat každého našeho zákazníka. I nadále se vynasnažíme, aby hvěz da Mercedes-Benz dál zářila co nej více! Děkujeme za vaši přízeň. Gustav Žaludko jednatel společnosti S. & W. Automobily s.r.o. CLA Shooting Brake V pořadí již čtvrtým zástupcem zbrusu nové modulární platformy pojmenova né MFA (Modular Front-wheel drive Architecture) vyznačující se jak novým způsobem integrace systému poho nu, tak sníženou hmotností i dalšími vylepšeními, je Mercedes-Benz třídy CLA. Jeho stylové provedení karoserie nese, stejně jako jeho starší sourozenec CLS, označení Shooting Brake, a i ono boří všechna dosavadní pravidla o ar chitektuře této třídy. Už jen součinitel aerodynamického odporu v hodno tě 0,26 je důkazem, že vnějším liniím vozu byla věnována výjimečná pozor nost, vůz však přes své ladné tvary nijak neztrácí na praktičnosti. Ve srovnání s kupé má nový CLA Shooting Brake téměř všechny vnější rozměry stejné, i tak nabízí na zadních sedadlech o čty ři centimetry prostoru navíc. Objem zavazadlového prostoru je v základní konfiguraci bezmála pět set litrů. No vému Mercedesu-Benz CLA Shooting Brake je na stránkách tohoto časopisu věnována samostatná recenze. Změny v označení tříd Uplynulo již více než dvacet let od chvíle, kdy došlo k poslední velké re voluci v označování modelových řad vozů značky Mercedes-Benz, nyní se hlásí další změna, která by měla usnadnit orientaci v jednotlivých tří dách. Změna značení zároveň přichá zí v souvislosti s novými modulárními platformami, na nichž automobilka bude své modely stavět. V označení kmenových tříd A, B, C, E a S zůstá vá vše při starém, crossovery a SUV budou nově pojmenovávány písme ny GL následovanými písmenem označujícím náležitost ke kmenové třídě. Označení čtyřdveřových kupé začínající písmeny CL zůstává také nezměněno, stejně jako označení ikonických tříd G a SL. Zákazníci se však do budoucna budou muset roz loučit s několika zažitými označeními tříd. Z nomenklatury například úplně zmizí třída ML, nově GLE, GL, nově GLS, GLK, nově GLC, anebo SLK, nově SLC. Mercedes-Benz přistoupil i k jasnějšímu a jednoduššímu systému značení jednotlivých způsobů poho nu svých automobilů. Malé písmeno stojící za označením bude nyní jasně poukazovat na to, jde-li o hybrid (h), diesel (d), elektromobil (e), vůz s po honem vodíkových článků (f) anebo automobil s plynovým pohonem CNG (c). Při starém zůstává označení čtyřkolek 4MATIC. Tři SUV novinky V průběhu roku 2015 plánujeme v Mercedesu příchod hned několika nových modelů, červenec roku 2015 CLA Shooting Brake

3 Novinky 3 Nové značení modelových tříd vozů Mercedes-Benz* Off-road / SUV vozy Hlavní modelové třídy** Čtyřdvéřová kupé Roadster * změna bude zavedena v průběhu roku 2015 ** odpovídá modelovým třídám zahrnujícím limuzíny, sedany, kupé, kabriolety, sportovní vozy Mercedes-Benz GLE Coupe Sprinter GORDEN WAG E NE R, Š É F D E S I G NÉ R Z NAČ KY ME R C E D E S -B E NZ pak bude ve znamení představení no vého SUV GLE Coupé. V souvislosti s novou nomenklaturou svých tříd je v září očekáván především příchod modelu GLC jako nástupce součas ného GLK, dalším novinkou pak bude facelift modelu GLE nahrazující stáva jící třídu ML. vě Gorden Wagener, který prolomil nedávné tabu této značky: Design Mercedesů byl v minulosti pro kmeno vé zákazníky naší značky na stávajících i nových trzích až příliš staromódní. Tuto skutečnost potvrzuje i fakt, že dnes je průměrný věk zákazníka, který si kupuje Mercedes třídy S, nižší než čtyřicet let! Moderní luxus by tak po dle Wagenera mělo ztělesňovat něco trvanlivého, bytelného, něco, co se pře dává z generace na generaci. A takové mají být jeho Mercedesy. Smysl není v tom ptát se na to, co přijde, podstatné je budoucnost vytvářet! Na nových platformách Další očekávanou novinkou roku 2015 je také facelift v pořadí již třetí generace úspěšné třídy A, který před stavíme v září. Zvenčí půjde pouze o kosmetické změny, většina změn se bude odehrávat hlavně uvnitř a budou se týkat především hnací jednotky Sprinter právě slaví 20 let! a interiéru. Se stejnou netrpělivostí je očekáván prosincový příchod kupé varianty Mercedesu třídy C, vůbec prvního z modelů využívajícího jednu ze čtyř nových modulárních platforem značky. Od sedanu se nové kupé liší nejen agresivními liniemi exteriéru, ale především skutečností, že bude cílit na temperamentní řidiče, kteří si chtějí jízdu užít. Jak se dělá budoucnost Nová nomenklatura modelových řad automobilů značky Mercedes-Benz zdaleka není jedinou velkou změnou, kterou právě procházíme. Nejnovější modely značky se od nynějška vyzna čují zcela novou designovou filozofií, která se diametrálně liší od všeho, co jsme kdy vyráběli. Za nově nasto lený směr v mnoha ohledech může designový šéf Gorden Wagener, muž který je od roku 2009 zodpovědný za vizuální podobu tříd A, B, CLA a GLA. Naše nová designová filozofie spočívá ve smyslové čistotě, která je součástí moderního luxusu, vysvětluje svoji filosofii šéfdesignér. Moderní luxus se podle něj musí dotýkat spíše srdce a smyslů nežli racionálna. Byl to prá Letos uplyne dvacet let od chvíle, kdy na se na evropském trhu poprvé začala prodávat skříňová dodávka Mercedes-Benz Sprinter. Jako ná stupce legendárního modelu T1 si i Sprinter vydobyl renomé užitečného pomocníka a partnera profesionálů a pro svou variabilitu našel uplatnění v mnoha provedeních pro přepravu jak nákladů, tak i osob. Kromě užit ných vlastností však jeho největší výhodou bylo spojení komfortu, dy namiky a bezpečnosti. Byl to právě model Sprinter, jehož prostřednictvím Mercedes-Benz na trh jako první ve své třídě přicházel s novými a progre sivními technologiemi. Sprinter je nyní nabízen s širokou paletou agregátů ve třech délkách rozvoru, čtyřech délkách karoserie a třech různých výškách ná kladového prostoru.

4 4 Recenze SEN PRO MILOVNÍKY RYCHLOSTI MERCEDES-AMG GT Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc. Patříte mezi ty, kteří mají rádi rych lost, ale současně chcete auto použí vat i mimo závodní dráhu? Mercedes -AMG GT vám splní oba požadavky měrou vrchovatou. Podíváte-li se na dnešní modely s trojcípou hvězdou ve znaku, tak vás osloví především absolutní luxus. Prostě ta auta jsou vymyšlena tak, aby vás maximálně hýčkala. Ovšem současně mají velmi dynamický de sign. Potom už vás nepřekvapí, že vůbec první modely nesoucí jméno Mercedes byly vlastně závodní vozy. Automobilka se typem AMG GT hlásí k tomuto odkazu. Po kom to dítě vlastně je? Když potkáte šťastné rodiče s novoro zencem, máte vždy tendenci se ptát, po kom to dítě vlastně je? U automobilky je to trochu jinak. Tam se ptáme, na co vlastně nový model navazuje, kdo je jeho předchůdce? V tomto případě je to trochu složité, Mercedes-AMG GT sice nahrazuje další sportovní model SLS AMG, jehož výroba končí, ale že by na něj nějak konkrétně navazoval, to úplně ne. Pravda, některé de signové rysy po něm převzal, především v před ní partii, ale konstrukčně se jedná o úplnou novinku. Nový Mercedes-AMG GT je spor tovním vozem v nejryzejší podobě, říká Gorden Wagener, viceprezident pro design společnosti Daimler AG. Dech beroucí proporce, dramatic ky tvarované plochy a plynulé linie definují nové AMG jako moderní sportovní vůz, který v sobě nese ducha proslulých sportovních vozů Mercedes. GT tím dokonale spojuje krásu s inteligencí. ME R C E DE S NAB Í Z Í K E SP O RTOVN Í M V L A STNO STE M TAKÉ M A XI M ÁL N Í KO M FORT A BEZ P E Č NOST. dozadu posunutá kabina s bezrámo vými okny ve dveřích, se širokou zádí. Samozřejmostí jsou velká kola obu tá do nízkoprofilových pneumatik. Pod rozměrným zadním výklopným víkem se skrývá výborně přístupný a využitelný zavazadlový prostor. Má objem 350 litrů a pojme dva gol fové bagy podélně nebo napříč. Ano, to je jeden z prvků dokazujících, že tento klenot lze využívat k běžnému provozu. Mimochodem všimněte si, že GT nemá žádné viditelné antény audiosoustavy či navigace, které by Mercedes-AMG GT má motor uložený vpředu za přední nápravou. Zavazadlový prostor Mercedesu-AMG GT má objem 350 litrů. mohly rušit jeho nádherné plynulé tvarování. Asistenční systémy jako ve třídě S Konkurence ve sportovním segmentu je hodně velká. Mercedes-Benz na bízí ke sportovním vlastnostem také maximální komfort a vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti. Proto disponuje již v základu asistenčními systémy z nové třídy S. S novým modelem Mercedes -AMG GT vstupujeme poprvé do náročného segmentu sportovních vozů, který je již obsazen velmi kva litními konkurenty. To je pro nás jak výzvou, tak i pobídkou a hnací sílou, abychom milovníkům sportovních vozů na celém světě dokázali, jakých výkonů jsou vozy AMG schopny, říká Prof. Dr. Thomas W eber, člen před stavenstva společnosti Daimler AG, zodpovědný za koncernový výzkum a vývoj divize Mercedes-Benz Cars. Typicky závodní konstrukce Bylo by nošením sov do Athén popisovat nádherné linie dvoumíst ného vozu, daleko více vidíte na foto grafiích. Zdůrazněme pouze, že mezi markantní rysy patří dlouhá, před louhá kapota motoru s výraznými vybouleními. Na ni navazuje daleko Základem je koncepce transaxle, kdy je motor uložený vpředu za přední nápravou, a sedmistupňová dvou spojková převodovka naopak vzadu před zadním diferenciálem. K tomu si připočtěte celohliníkovou konstrukci karoserie na lehkém prostorovém rámu (hmotnost celého skeletu karo

5 Recenze 5 Otázky pro pana Miroslava Šperla z prodeje osobních vozidel společnosti S. & W. Automobily v Jenišově u Karlových Varů tory jsou uloženy v blízkosti moto ru. Není pak divu, že motor splňuje emisní normu Euro 6, včetně limitu emisí pevných částic, který vstoupí v platnost až v roce Dvě turbodmychadla mají velmi vy soké otáčky až za minutu a že nou do válců plnicí vzduch až o tlaku 1,2 baru. Závodním prvkem je mazání se su chou skříní, které má tu výhodu, že zásobuje motor olejem i při působení vysokých příčných sil, a navíc umožňu je nízké uložení agregátu. Jak bývá u motorů z produkce AMG zvykem, agregát sestavuje vždy jeden technik, který za něj i ručí. Motor V8 4,0 litru Biturbo je vyrá běn v Affalterbachu podle principu one man, one engine. V manufaktu ře na výrobu motorů AMG je sestavují vysoce kvalifikovaní technici ručně při dodržování nejpřísnějších standardů kvality, což příslušný technik stvrzuje svým podpisem na štítku konkrétního agregátu. Jsou čísla, která hovoří za vše serie činí 231 kilogramů), mimořádně výkonný a současně úsporný agregát, samosvorný diferenciál a sportovní podvozek s hliníkovými nápravami s dvojicemi příčných ramen. Je jasné, že na zážitky z mimořádně dynamické jízdy je zaděláno. One man, one engine Srdcem automobilu je speciálně pro tento model vyvinutý agregát AMG V8 4,0 litru Biturbo. Jedná se o vi dlicový osmiválec 4,0 litru s přepl ňováním dvěma turbodmychadly. Ta ovšem nejsou uložena tak, jak bývá zvykem na vnějších stranách řad vál ců, ale mezi nimi. Toto uspořádání se nazývá horkým vnitřním V. Má to ty výhody, že motor má menší rozměry, a hlavně reakce turbodmychadel na pohyb pedálu plynu je daleko rychlej ší. Nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí mají nízké emise výfukových plynů, protože katalyzá Luxusní interiér uspokojí i nejnáročnějšího řídiče. Základem nabídky jsou dvě verze: AMG GT a AMG GT S. Liší se ze jména výkonem motorů. Slabší verze má výkon 340 kw při 6000 min-1, točivý moment 600 N.m při 1600 až 5000 min-1, emise CO2 jsou 216 g/km. Hodně zajímavý údaj je výkonová hmotnost 3,33 kg/k. Spotřeba pa liva je fantastických 9,3 l/100 km. Není přitom divu, že akcelerace z 0 na 100 km/h je za pouhé 4 s. Ani nás nepřekvapí maximální rychlost 304 km/h. Verze S disponuje výkonem 375 kw při 6250 min-1, točivý mo ment má hodnotu 650 N.m při 1750 až 4750 min-1, emise CO2 219 g/km. Na úrovni sportovních speciálů je vý konová hmotnost 3,08 kg/k. Spotře ba paliva: fantastických 9,4 l/100 km. Neméně fantastické je zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhé 3,8 s. Ma ximální rychlost odpovídá očekávání, činí 310 km/h. Koncert nejen pro znalce Kdo jednou slyšel zvukový projev osmiválcových motorů AMG, ten na něj určitě nikdy nezapomene. Je totiž velmi specifický a jedinečný. V přípa dě AMG GT šli konstruktéři ještě dál a vyvinuli pro tento model speciální sound. Verze GT S ve standardu a GT na přání jsou vybaveny výfukovou sou stavou Performance s plně variabilně řízenými výfukovými klapkami. Řidič si tak sám může podle nálady nebo provozních podmínek měnit zvuk motoru. Famózní projev osmiválce může být buď komfortní třeba při po hodlném hltání kilometrů, nebo silně dravý, burácivý, ostrý, když chcete naplno využít potenciálu automobi lu. Inovativní osmiválec, nejnovější člen rodiny motorů BlueDIRECT, se vyznačuje špičkovou výkonovou charakteristikou, hodnotami výkonu na úrovni závodních speciálů, lehkou V čem je podle vás jako prodejce model Mercedes-AMG GT lepší než jeho konkurenti? Protože to je prostě Mercedes se všemi svými výhodami! Jako napří klad široká síť servisního zastoupení nebo asistenční služby. A popravdě si myslím, že i když to vypadá tak, že konkurentů je spoustu, myslím, že vlastně nemá žádného. V této kate gorii vozidel se zákazníci rozhodují pouze emocemi. Ve chvíli, kdy by se rozhodovali rozumem a stejně jako třeba v nákladní dopravě nebo u užitkových vozů porovnávali tabulky spotřeby a hlavně celkové náklady svých investic, nic jiného by nekupo vali. Auto se musí líbit, splňovat pár specifických požadavků zákazníka a pak je pro něj lepší než konkurent. Když svá auta nabízíte zákazníkům, máte vždy také možnost se s nimi seznámit na vlastní kůži projížďkou? Svezl jste se i v tomto výjimečném modelu? Jaké to bylo? Ano, vždy absolvuji jako prodejce školení pořádané pro prodejní tým z celého světa, kde mám možnost se s vozidlem seznámit jak po teore tické stránce, tak i porovnat přímo za volantem konkrétní model a jeho přímé konkurenty, a tudíž si vytvořit na vše vlastní názor. V tomto modelu jsem ale ještě tuto možnost neměl, jelikož je příliš čerstvý, a popravdě testovat vozidlo nyní by nestálo za to. Takže se těším v létě do Portugalska na okruh v Estorilu, kde se zúčastním školení k tomuto vozu. Ve vozidle jsem ale měl už možnost sedět na loňském autosalonu v Paříži a opravdu je to velmi povedené vozidlo kategorie GT! Jak dlouho už se tento model ve vaší pobočce prodává? Už se vůbec prodává? Kolik kusů se vám ho již podařilo prodat (objednat), pokud to není obchodní tajemství? Vozidlo jako takové se prodává od konce roku 2014, ale první auta budou k vidění a předání zákazníkům nejdříve od , kdy je plánované uvedení na světový trh. Zatím se mi podařilo prodat jedno první vozidlo, ale kdybych mluvil za firmu, pak bych mluvil v množném čísle. Pro letošní rok máme v plánu prodat sedm kusů těchto krásných vozidel, takže věřím, že se plán podaří překonat a vozů se nakonec prodá více. Pokud si zákazník toto auto u vás objedná, jak dlouho trvá, než konečně usedne za jeho volantem? To je různé. Může to být jeden měsíc v ideálním případě, ale také půl roku. Je to individuální podle přání zákazníka a také záleží na aktuál ních možnostech výrobního závodu, které se ale mění ze dne na den. Jako vrchol modelové nabídky jistě AMG GT nabízí mnoho podob individualizace. Mohl byste zmínit ty nejzajímavější možnosti, které se u jiných modelů nevyskytují? Těch vrcholů modelové nabídky je u Mercedesu více, tento bude na vrcholu sportovních, až skoro závodních vozidel, ale cenově vrcholu nabídky rozhodně nedosahuje, na to je moc levné. Co se týče indivi dualizace vozidla GT, nabídka je opravdu široká, ale na to si už zákazníci u Mercedesu zvykli. Ale například nabídka laků karoserie je ojedinělá. Pokud byste měl neomezený rozpočet, bylo by to právě tohle auto, které byste si ve vaší pobočce koupil, anebo raději jiný, například praktičtější model? V případě neomezeného rozpočtu bych si toto vozidlo rád pořídil společně s dalšími Mercedesy. konstrukcí, vysokou hospodárností a výbornými vlastnostmi z hlediska ochrany životního prostředí. Dokonalost Mercedes-AMG GT. O tomto spor tovním krasavci by se daly psát dlouhé oslavné tirády, ale asi by se dostatečně pregnantně nevystihlo, jak nádher ně sportovní Mercedes vypadá, jaký poskytuje komfort, jaké požitky při sešlápnutí pedálu plynu až na podlahu navozuje, jakou jeho skvělý podvozek dovoluje bezpečnou rychlost při pro jíždění zatáček a koneckonců jak umí i na pár metrech zastavit. Alespoň částečně to lze vystihnout jediným slůvkem dokonalost.

6 6 Rozhovor RÁD SE SVEZU RYCHLE, ALE MÁM RÁD BEZPEČÍ Počkal si na svůj sen, na ledě i v garáži. Bývalý hokejový brankář Milan Hnilička má ve sbírce zlaté medaile ze světových šampionátů i olympijských her a na silnici usedá i díky spolupráci se společností S. & W. Automobily do vozu s hvězdou na kapotě. Tak, jak si dlouho přál. Jaká byla vaše cesta k Mercedesu? Mercedes jsem si vždycky přál, ale řízením osudu jsem si pořizoval auta jiných značek. Až přišel moment, kdy jsem si řekl, že už je čas. V jakém modelu aktuálně jezdíte a co na něm nejvíc oceňujete? Mám esko 4MATIC, pětistovku. Líbí se mi, jaké nabízí pohodlí, oceňuji vnitřní design. Ten je skutečně pove dený, spousta místa. Samozřejmostí jsou perfektní jízdní vlastnosti. Prostě ideální auto pro rodinu se třemi dětmi a psem. Nepotřebuji sportovní vůz. Patříte mezi zákazníky společnosti S. & W. Automobily. Jak jste s péčí spokojený? Maximálně. Ať už šlo o podporu při výběru auta či bezproblémové vyřeše ní problému, který mě potkal v podo bě defektu. Určitě budu služeb S. & W. Automobily využívat i nadále. Jak sám sebe hodnotíte jako řidiče? Rozhodně nejsem závodník. Rád se svezu rychle, ale mám rád bezpečí. Když je prostor, tak tachometr vyže nu, jinak se ale snažím hlídat okolí, předvídat situace. AKTUÁL N Ě J EZ DÍ M V E S KU 4 M ATI C. Zmiňoval jste, že vašima rukama prošel volant řady vozů. Na který vzpomínáte nejraději? Měl jsem rád Hummera Vzpomínám si. Žlutý Hummer H2 v pražských ulicích naznačoval, že Milan Hnilička je nablízku. Já jsem původně toužil po jednom sportovním voze nejmenované znač ky, a přijel jsem domů s Hummerem. Navíc žlutým. (směje se) Jak se jezdilo po městě s takovým obrem? Do města je tohle auto hodně neprak tické, kolikrát jsem musel vycouvávat jednosměrku, když někdo špatně za parkoval a já prostě nemohl projet. Ale jinak jsem měl tohle auto hrozně rád. Je to takový správný klučičí vůz. Během své hokejové kariéry jste nasbíral úctyhodnou řádku úspěchů. Pohybujete se stále v hokejovém prostředí? Už třetím rokem spolupracuji s ho kejovým svazem a dělám manažera reprezentace do osmnácti let. Jaká je práce s mládeží? Baví mě to. Rád bych byl přínosem pro český hokej, cítím, že chci vrátit něco z toho, co jsem sám dostal. Mladíci byli nedávno po neúspěchu dvacítky na MS pod drobnohledem V jakém stavu je péče o naši hokejovou mládež? Co vidím u reprezentací, tak kluci udě lali obrovský výkonnostní skok. Ještě před pár lety jsme byli schopni hrát vyrovnaně s Němci, na Finy či Švédy jsme neměli. Dnes je celá škála národ ních týmů od 16 do 20 let schopná hrát vyrovnaný hokej s kýmkoliv na světě. My jsme se loni s osmnáctkou dostali až do finále MS. Jak je váš názor na to, zda mají mladí hráči odcházet do zámoří, či růst doma? Tohle je hodně individuální. Záleží, jestli je hráč v organizaci, kde má šanci dostat prostor mezi dospělými, nebo pokud hraje prim v národním týmu. Pak asi do Kanady odcházet nemusí. Je to na zvážení. Nemá ale smysl odcházet a bojovat za oceánem o místo ve třetí pětce. To ty kluky zabíjí. Po roce se vracejí a nevědí, čí jsou. Přesto je patrné, že budoucnost českého hokeje nevidíte černě To je o názoru každého člověka. Ně kdo vidí pohár z poloviny prázdný, někdo plný. Já jsem člověk, který se snaží vidět věci pozitivně. A pokud se pozitivně nevyvíjejí, tak zabojuji. K tomu mě vychoval hokej. Myslím, že tohle je potřeba dostat do naší spo lečnosti, nejen hokejové, ale i obecně. Je dobré kritizovat, nicméně ruku v ruce s kritikou musí jít i řešení. Ji nak je kritika k ničemu. Fakta hovoří jasně, národní týmy mladých se za po slední dva roky zvedly. Samozřejmě, taky bych rád viděl zlaté medaile. Ale situace není taková, že bychom smě řovali do tunelu. Betony jste symbolicky pověsil na hřebík. Postavíte se ještě někdy do branky? Už ne. Mám to trochu složité, nejsem od přírody extra ohebný. A když to přeženu, tak jsem rád, že si zavážu tkaničky. Hraju fotbal, golf, dělám sporty, kde není potřeba tolik strečo vat. V bráně by mi šlo dneska o život. Profil Milan Hnilička Narozen: 25. června 1973 v Litoměřicích. Hokejový brankář, během své 21leté kariéry prošel kluby: Rabat Kladno, Sparta Praha, New York Rangers, Atlanta Thrashers, Los Angeles Kings, Bílí Tygři Liberec, Ufa. Úspěchy v reprezentaci: ZOH 1. místo 1998, 3. místo 2006, MS 1. místo 1999, 2001 a 2005, 2. místo 2006, 3. místo 1992, 1997, 1998.

7 Recenze 7 Novinka využívá platformu MFA s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol. Tento základ umožňuje i verzi s pohonem všech kol. NEJMENŠÍ SHOOTING BRAKE S HVĚZDOU MERCEDES-BENZ CLA SHOOTING BRAKE Nezávislá recenze odborného redaktora PhDr. Františka Fialy, CSc. Design v hlavní roli Když Mercedes přišel s nádherně tvarovaným CLA, bylo vlastně dílem okamžiku, kdy rozšíří své portfolio kompaktních vozů o další karosář skou verzi. No a dovedete si předsta vit jinou záď, než CLA Shooting Brake dostalo? Já tedy rozhodně ne Z boku navazuje novinka na větší model CLS Shooting Brake, který po prvé přišel s tímto označením a uspo řádáním. Základem je protažená stře cha a splývající záď. Ta ovšem navazuje na základní verzi CLA, tedy na kupé. Mají dokonce identické koncové svítil ny. Mimochodem ještě jednu pozitivní záležitost podědila nová verze od kupé. Mimořádně propracovanou aerodyna miku. Výsledkem je součinitel aerody namického odporu cx 0,26. Variabilní zavazadlový prostor I když vzhledem ke splývající zádi by se nepředpokládal velký objem kufru, cestující nebudou určitě zklamáni. Zadní sedadla lze polohovat, a tak se objem pohybuje od 495 až k 595 lit rům objemu. Šířka zavazadelníku je 1328 mm. To plně vyhovuje a není třeba se nijak omezovat. Když bude potřeba převézt něco většího včet ně kola, stačí sklopit zadní sedadla a k dispozici je zavazadlový prostor o objemu 1354 litrů. To je na vozidlo s délkou 4630 mm, šířkou 1777 mm Každý si vybere INTER IÉR NABÍZÍ CESTUJÍCÍM NA ZAD NÍCH SEDADLECH VÍCE PR OSTOR U NAD H L AVOU. a výškou pouhých 1435 mm docela dost. Navíc v závislosti na výbavě na přání může mít zadní víko elektricky ovládané. Tím, že Mercedes-Benz CLA Shooting Brake vychází z kupé, je jasné, že bude mít k dispozici stejné spektrum pohon ných jednotek. Co se týče zážehových agregátů, jed ná se ve všech případech o čtyřválce. Základem je dvojice s objemem 1,6 l s výkony 90, respektive 115 kw s maxi málním točivým momentem 200 N.m a 250 N.m. Dvoulitrový motor dosa huje výkonu 155 kw a maximálního točivého momentu 350 N.m. Jaká by to byla nabídka od Mercedesu, kdyby scházel agregát s magickým označením AMG. V tomto případě se jedná o verzi 45 AMG, což je přeplňovaný dvoulitr s výkonem 265 kw a točivým mo mentem 450 N.m. S tímto agregátem se stane CLA Shooting Brake jedním z nejrychlejších vozů své třídy vůbec. Akceleruje z 0 na 100 km/h za 4,7 s a neodvažujeme se hodnotit, nakolik dokáže překročit zakletou elektronicky hlídanou hranici 250 km/h. Z absolutních rychlostí pojďme k ma ximální úspornosti. O ty se starají opět čtyřválcové, tentokrát vznětové motory o objemu 2,1 l. Slabší s výkonem 100 kw s točivým momentem 300 N.m. Kombi novaná spotřeba činí 4,1 l/100 km. Dru hý agregát v nabídce má objem 2,1 l a vý kon 130 kw, maximální točivý moment 350 N.m a spotřebu 4 l/100 km. Sedan CLA se stal velmi oblíbe ným. Vzhledem k osvědčené technice, bohaté výbavě a přidané hodnotě ve formě zvětšeného zavazadlového pro storu se očekává stejný zájem i o CLA Shooting Brake. Shooting Brake Označení Shooting Brake pochází z Velké Británie. Tam se totiž všechno točí kolem honu a v 60. a 70. letech tam vznikly exkluzivní sportovní vozy nazývané Shooting Brake. Spojovaly sportovní karoserii klasického kupé s velkým zadním výklopným víkem a hlavně se zvětšeným zavazadlovým prostorem. Tam se totiž daly umístit lovecké propriety.