Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ , IČ: Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých, předkládáme vám výroční zprávu činnosti sdružení za rok 2013.

2 Obsah Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 Základní charakteristika sdružení... 4 Cíle sdružení... 4 Činnost sdružení v roce Co se nepodařilo... 6 Nová organizační struktura sdružení... 6 Dobrovolníci, kteří se na činnosti sdružení v roce 2013 podíleli... 6 Co se stalo v roce konference rodičů dětí s PAS... 7 Oslava 10. narozenin Autistické školy v zábavním parku Bongo Brno... 7 You Dream We Run Brno... 8 Financování... 9 Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k V roce 2014 plánujeme Děkujeme Kontaktní údaje

3 Úvodní slovo předsedkyně sdružení A další rok máme za sebou. Uteklo to jako voda a je na čase zrekapitulovat si, co všechno jsme podnikli. Stalo se mnoho změn, některé příjemné, jiné naopak. Ale to je život a je třeba jej přijímat takový, jaký je. V každém případě jsme se vždy snažili, aby naše činnost měla smysl a byla prospěšná pro každého, koho se týká. V loňském roce jsme se rozhodli, že svou činnost nadále zaměříme především na pořádání nepravidelných volnočasových aktivit, jejichž cílem je umožnění odpočinku a relaxace dětem i jejich rodičům. Touto cestou bych proto ráda poděkovala všem, kteří se nějakým způsobem do činnosti sdružení zapojili. Cením si pomoci všech dobrovolníků i lidí, kteří se rozhodli nás podpořit materiálně, finančně i morálně. Tato podpora mi dodala sílu překonat nejtěžší období spojené s dlouhodobou nemocí a pokračovat i nadále v činnosti v ASD o. s. Nesmírně si podpory vás všech cením a těším se na další spolupráci, Jana Krejčíková předsedkyně sdružení 3

4 Základní charakteristika sdružení Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých, se sídlem Vrchlického 517, Přelouč, bylo dle požadavků zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne pod jednacím číslem VS/1-1/85479/11-R s přiděleným IČO a DIČ CZ Sdružení používá zkráceného názvu ASD o. s. Dobrovolníci, kteří jsou zapojeni do činnosti sdružení, usilují o naplňování poslání sdružení, kterým je poskytovat osobám s poruchami autistického spektra (dále jen PAS) a jejich rodinám takovou míru podpory, která jim umožní žít spokojenější a plnohodnotnější život. Za tímto účelem sdružení usiluje o to, aby osoby s PAS i členové jejich rodin mohli dosáhnout maximální možné inkluze v určitých oblastech života, tj. v oblasti socio-ekonomické a kulturní. Vyznáváme zásadu transparentnosti, proto všechny údaje o organizaci jsou k dispozici na webových stránkách organizace, na adrese: Můžete si také prohlédnout náš transparentní účet na stránkách Fio banky, v sekci Seznam transparentních účtů. Cíle sdružení Podporování komplexního systému služeb sociální péče, sociální prevence a dalších služeb podporujících osobní rozvoj lidí s PAS a příslušníků jejich rodin, prostřednictvím následujících aktivit: a) zlepšení diagnostiky PAS v České republice spoluprací s příslušnými diagnostickými centry a odborníky, b) rozvoj komunikace, sociálních, kognitivních a jiných schopností osob s PAS, c) řešení behaviorálních problémů u osob s PAS a členů jejich rodin, d) podpora rodin osob s PAS směrem k jejich funkčnímu životu a zprostředkovávání dalších sociálních a zdravotnických služeb, e) zprostředkovávání dalšího odborného poradenství prostřednictvím spolupracujících organizací a institucí, f) provozování služeb podporujících rozvoj sdružení, jeho členů a zaměstnanců. 4

5 Činnost sdružení v roce 2013 V průběhu roku nastaly změny spojené s personální oblastí i v otázce zázemí organizace. Ve středu 31. července 2013 jsme z finančních důvodů opustili kancelářské prostory na Nováčkově ulici v Brně Husovicích. V současné době náhradní prostory bohužel nemáme k dispozici, avšak situaci i nadále řešíme. Z technických i zdravotních důvodů lektorky Kurzu nácviku sociálních dovedností již bohužel nebylo možné kurz od července 2013 realizovat. Na jaře jedna z našich úžasných dobrovolnic, Jana Mieslerová, ukončila své studium na Masarykově univerzitě a vrátila se do svého rodného města, kde nastoupila do zaměstnání. Ačkoliv nám tu bude chybět, gratulujeme jí tímto k úspěšnému zakončení studia a mnoho štěstí a radosti v dalším životě. Hana Krejčíková přijala práci ve veřejné správě na pozici, která se neslučuje s výkonem člena Rady sdružení neziskové organizace a z tohoto důvodu byl předsedkyní sdružení od dočasně, do role člena Rady sdružení, ustanoven Martin M ikita. Tuto funkci se souhlasem Valné hromady vykonával až do konce funkčního období, tedy do Hana zůstala se sdružením i nadále v kontaktu v roli dobrovolníka, čehož si velmi ceníme a děkujeme. 11. listopadu 2013 proběhla Valná hromada, na které byli voleni noví členové jednotlivých orgánů sdružení, předseda a místopředseda. Dále byly upravovány a přijímány změny v organizaci v souladu s platnou legislativou od Délka funkčního období Rady sdružení, Revizní komise, předsedy a místopředsedy sdružení byla prodloužena na 4 roky, přičemž funkční období bude začínat vždy daného roku a skončí vždy k příslušného roku. Tato skutečnost je upravena v Jednacím řádu organizace. Funkční období zvolené Rady sdružení, Revizní komise, předsedy sdružení a místopředsedy sdružení je tedy od do Výše členského příspěvku byla snížena z 500 Kč/rok na 200 Kč/rok, což bylo jednomyslně odhlasováno s platností od Četnost setkávání Valné hromady a Rady sdružení byla nově ustanovena na 1x/rok. 5

6 Co se nepodařilo Sebekriticky musíme přiznat, že rok 2013 pro nás nebyl šťastný a tak úspěšný, jak jsme si přáli. O to větší úsilí jsme se však rozhodli věnovat dalšímu plánování a nalézání způsobů, jak naplnit poslání i cíle naší organizace. Nová organizační struktura sdružení Nová organizační struktura sdružení byla ustanovena na Valné hromadě dne 11. listopadu 2013, platná od 1. ledna Rada sdružení: Jana Krejčíková Martin Mikita Barbara Veselá Předsedkyně sdružení: Jana Krejčíková Místopředseda sdružení: Martin Mikita Členové revizní komise sdružení: Jan Kuba Marie Součková Ladislav Daníček Dobrovolníci, kteří se na činnosti sdružení v roce 2013 podíleli Jana Mieslerová Radka Pavlíčková Hana Krejčíková Dagmar Mištíková 6

7 Co se stalo v roce 2013 Rok 2013 se pro nás stal rokem přelomovým, plným změn a plánování. Vzhledem k výše uvedeným problémům jsme neměli možnost pořádat mnoho aktivit. Avšak doufáme, že pečlivé plánování a příprava v tomto roce nám pomůže se odrazit a být o to aktivnější v letech následujících. 1. konference rodičů dětí s PAS 5. dubna 2013 jsme se v kanceláři veřejného ochránce práv zúčastnili 1. konference rodičů dětí s PAS. Zde bylo možné seznámit se mimo jiné i s činností našeho sdružení. 7

8 Oslava 10. narozenin Autistické školy v zábavním parku Bongo Brno Díky spolupráci s Evou Honkovou jsme měli možnost zprostředkovat rodinám s dětmi s PAS účast na oslavě 10. narozenin Autistické školy (Základní škola Brno, Štolcova 16, Autistická škola) v zábavním parku Bongo v Brně. You Dream We Run Brno Ve dnech se na stadion UO Brno-Pisárky konal 24 hodinový štafetový charitativní běh You Dream We Run Brno. Hlavní myšlenkou této akce bylo setkání lidí za účelem pobavit se, posílit sociální cítění a splnit sen někomu, kdo to potřebuje. Výtěžek charity byl určen na splnění snu (přání) dítěte, které bylo vybráno ze školy, vzdělávající žáky s autismem, na ulici Štolcova v Brně. Vzhledem k tomu, že jsme se, ať už z osobních či zdravotních důvodů, nemohli běhu aktivně zúčastnit, rozhodli jsme se tuto akci podpořit prostřednictvím online reportáže z pohledu členů týmu Modrá beruška Reportáž je ke zhlédnutí na našich internetových stránkách v sekci Fórum > Online reportáž (http://www.asd-os.cz/main/reportage/show). 8

9 Financování Rozvaha k AKTIVA PASIVA 9

10 Výkaz zisku a ztrát k

11 11

12 V roce 2014 plánujeme I v příštím roce se budeme snažit maximálně naplňovat naše poslání a cíle. Máme naplánováno několik aktivit pro děti a jejich rodiny, na jejichž realizaci se velmi těšíme. I nadále jsme otevřeni spolupráci s jinými organizacemi i jednotlivci. Věříme, že se nám i v roce následujícím podaří vykouzlit mnoho úsměvů na tvářích dětí i jejich rodičů, neboť to je důvod, pro který toto všechno děláme. Jejich radost je pro nás velkou motivací i tou největší odměnou. Děkujeme Činnost našeho sdružení v minulém roce podpořilo několik osob mimo jiné i finančně. Od statutárního města Brna jsme obdrželi dotaci na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním kancelářských prostor. Dále jsme navázali na spolupráci s obchodním domem Ikea v Brně a jeho zaměstnanci, kteří se rozhodli naše sdružení opětovně podpořit finančním darem na nákup hraček ze sortimentu IKEA pro děti s PAS a jejich sourozence. V roce 2013 jsme rovněž získali podporu od provozovatele e-shopu Spořičefrog.cz (www.sporicefrog.cz), který se od ledna 2014 rozhodl činnost sdružení podpořit částkou 1 Kč za každý prodaný spořič vody. Všem výše jmenovaným, ale i těm, kteří se na činnosti sdružení jakkoliv podíleli osobní, materiální či morální podporou, z celého srdce děkujeme! Je to pro nás velmi důležité. Věříme, že vaši podporu oceňujeme nejen my, ale i všechny rodiny, kterým jsme díky vám mohli pomoci a udělat radost. tým ASD o. s. 12

13 Kontaktní údaje web: sídlo: Vrchlického 517, Přelouč Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Jana Krejčíková, DiS. tel.: Bankovní spojení Banka: Číslo účtu: Měna účtu: Fio banka, a.s /2010 (Transparentní účet) CZK 13