WILLKOMMEN IN ZOOPARK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WILLKOMMEN IN ZOOPARK"

Transkript

1 TISKOVÝ ZPRAVODAJ DRUCKBLATT 3/2009 ROČNÍK IX. JAHRGANG IX. VÝTISK ZDARMA UNVERKÄUFLICH Informační služba návštěvníkům Chceme, abyste věděli všechno, co potřebujete. jízdní řády Safari Expresu a Lokálky Amálky připravované akce informace o tom jak naložit s poraněnými zvířaty Volat můžete denně 7:00 do 15:30 hodin na telefonní čísla: Co smím v zoo Psi mohou do zooparku s Vámi a navíc mají vstup zdarma. Aby nedošlo k ohrožení zvířat a návštěvníků, je nutné mít psa na vodítku. Krmit můžete jen domácí zvířata a to krmením, které zakoupíte nebo vyměníte za tvrdý chléb na vstupních pokladnách. Krmení ostatních zvířat je zakázáno. Rozhovor s Yvonne Přenosilovou Yvonne Přenosilová nějaké zvířátko měla, nevím kdo z nás by zahynul dříve:) Na Den zvířat se stanete kmotrou mláděte narozeného v zooparku, uvažovala jste o tom, že si nějaké zvíře chované Zooparkem adoptujete? Zatím jsem o adopci zvířátka ze zooparku neuvažovala, po vaší návštěvě to určitě ještě zvážím. Podkrušnohorský zoopark Chomutov oslaví v květnu příštího roku 35. výročí od svého založení. Co by jste mu popřála do dalších let? Přeji Zooparku velkou návštěvnost, aby zvířata prospívala a park se stále zveleboval. V Chomutově máte mnoho příznivců, kam se za Vámi mohou v nejbližší době vypravit? Příznivci se mohou přijít podívat na kuchařskou soutěž do Litvínova, a protože je o mě známo, že neumím vařit, nebudu tedy nikde jinde, než v porotě :) Děkujeme za rozhovor. U příležitosti oslav Mezinárodního dne zvířat jsme oslovili zpěvačku Ivonne Přenosilovou a požádali ji o krátký rozhovor. Při oslavách Mezinárodního dne zvířat vystoupíte v zooparku jako host C. T. Hany Horecké. Bude to Vaše první návštěva Zooparku? Domnívám se, že ano, vyrůstala jsem v Troji blízko ZOO, ale zoopark navštívím poprvé. Jaký je Váš vztah ke zvířatům, jaké je Vaše neoblíbenější, chováte doma nějaké? Mívala jsem kočičky, měla jsem pejska pudlíka apricot, který šel s námi i do emigrace. Dožil se 14 let, vlastně to nebyl pes, ale Přenosil...Nyní bydlím v pátém patře bez výtahu, takže kdybych Parkování Parkoviště u horního vchodu je obsluhováno automaticky. Závora se při příjezdu zvedá sama. Při odjezdu se zvedne při vhození parkovacího žetonu. Ten zakoupíte v pokladně zoo ihned při vstupu do zooparku. Prodej žetonů končí s uzavřením pokladen! Parkování u dolního vchodu se platí u pokladny. U dolní pokladny je také stojan na kola. Vjezd na kole do PZOO není možný. WILLKOMMEN IN ZOOPARK Die Hunde dürfen den Zoopark selbstverständlich mit Ihnen besuchen. Und das sogar kostenlos. Damit es aber nicht zur Bedrohung der Tiere und der Hunde kommt, ist es nötig, daß der Hund die ganze Zeit auf der Leine ist. Das Füttern ist verboten, außer dem Spezialfutter, das Sie am Tor einkaufen oder gegen hartem Brot eintauschen können. Füttern dürfen Sie dann aber nur die Haustiere. Der Parkjeton ist an der Oberkasse erhältlich. Danke OÁZA - tiskový zpravodaj zooparku Chomutov

2 ZOOPARK A NATURA 2000 ZOOLOGIE Podkrušnohorský zoopark patří mezi jedno z mála míst, kde se již po dlouhá léta vyskytuje poměrně silná a stabilní populace roháče obecného (Lucanus cervus), našeho největšího brouka. Společně s ním se zde vzácně můžete setkat i s páchníkem Osmoderma barnabita, který stejně jako roháč patří mezi významné druhy chráněné v celé EU. I když s páchníkem je to trošku složitější. Doposud byl z území ČR uváděn pouze páchník hnědý (Osmoderma eremita), který je i chráněn. Avšak v roce 2009 vyšla velmi překvapivá revize rodu Osmoderma a ukázalo se, že páchník, který žije na našem území není páchník hnědý, ale druh O. barnabita. Statutárního postavení druhu by se to však dotknout nemělo a chráněn by měl být dále druh O. barnabita. Oba tito atraktivní brouci potřebují ke svému vývoji starší listnaté stromy, nejčastěji duby. Roháč se vyvíjí v blízkosti kořenů stojících dubů, kde požírá odumřelou dřevní hmotu a celý vývoj trvá neuvěřitelných tři až šest let. Za tu dobu larva doroste do velikosti kolem 12 cm. V létě si larva vybuduje kokon z trouchu a trusu, v němž se zakuklí. Brouk se vylíhne již na podzim, avšak přetrvá v kokonu až do následujícího jara. Již koncem května, za příhodných povětrnostních podmínek, brouci opouštějí kokon a za teplých večerů létají v dubových lesích. Roháči se živí mízou listnatých stromů a dožívají se pouze 3 až 4 týdnů. Většinu života tedy prožijí jako larva. Páchník hnědý je svým vývojem vázán na staré duté listnaté stromy. Larva se vyvíjí v trouchu těchto stromů a požírá, stejně jako roháč, odumřelou dřevní hmotu. Setkat se ním můžeme v původních listnatých lesích, ale i v parcích, nebo stromořadích podél cest. Dospělý brouk žije velmi skrytě, je aktivní v noci a téměř celý svůj život prožije v rodné dutině, nebo v její těsné blízkosti. Takové dutiny hostí celé generace brouků. Díky pravidelnému výskytu těchto dvou druhů brouků byl zoopark zařazen do soustavy chráněných území evropského významu, nazývané NATURA Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a také přírodní stanoviště. Cílem soustavy NATURA 2000 je zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie prostřednictvím ochrany vybraných druhů rostlin a živočichů, které jsou nejvíce ohroženy lidskou činností, nebo patří k tomu nejvzácnějšímu co se v Evropě roháč obecný, foto: P. Krásenský zachovalo. Podkrušnohorský zoopark je zařazen mezi Evropsky významné lokality (EVL) a najdete jej tam pod názvem Chomutov - zoopark. V současné době se připravuje vyhlášení Podkrušnohorského zooparku jako přírodní památky. V zooparku tak můžete vidět nejen velká zvířata, ale i drobné tvory, kteří zde mají svůj přirozený domov a stojí za to chránit nejen je, ale i jejich přirozené prostředí. páchník O. barnabita, foto: P. Krásenský VZÁCNÍ JEŘÁBI V PODKRUŠNOHORSKÉM ZOOPARKU Z Okské biosférické rezervace v Rusku, kde se dlouhodobě věnují chovu a reintrodukci jeřábů, získal zoopark po více jak dvou letech jednání a příprav jeden pár jeřábů popelavých Grus grus a jeden pár jeřábů sibiřských Grus leucogeranus.jeřáby popelavé můžeme spatřit i na našem území. Na několika lokalitách i hnízdí, na Českolipsku v oblasti Dokeských mokřin, kde je asi nejpočetnější populace u nás, dále např. v NP České Švýcarsko a na Rožďálovických rybnících. Na zimu odlétají do středomoří, severní Afriky a Malé Asie. Jeřáb sibiřský je kriticky ohrožený druh. Ve volné přírodě nyní žije jen asi ptáků a to ve dvou populacích západní a východní. Západní areál rozšíření zahrnuje oblast na severním Uralu a řece Volze, ptáci z těchto území zimují v Íránu, u jižního pobřeží Kaspického moře. Dříve migrovali až do Indie, do NP Keoladeo. Tady byli jeřábi naposledy pozorováni v roce 2002 a je pravděpodobné, že na tomto místě už byli vyhubeni. Početnější je východní populace na severozápadě Sibiře, odkud ptáci migrují do zimovišť na řece Yangtze v Číně. Jeřábi žijí a hnízdní výhradně v mokřinách, bažinách nebo močálech a tak hlavně v Číně jsou jejich zimoviště ohrožena rozsáhlým odvodňováním mokřadů, stavbou přehrad, rozšiřujícím se zemědělstvím, ale i pytláctvím. Na svých cestách z hnízdišť do zimovišť překonávají vzdálenosti několika tisíc kilometrů a tak se k monitorování jejich migračních tras s úspěchem využívá satelitní telemetrie. V současné době chová sibiřské jeřáby jen pět zoologických zahrad v Evropě. jeřáb sibiřský, foto: M. Brtnický 2 Tiskový zpravodaj Podkrušnohorského zooparku Chomutov

3 NOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY ZÁŽITKOVÉ DOPOLEDNE Je určeno pro děti všech věkových kategorií. Dopoledne bude věnováno krmení a blízkému kontaktu se zvířaty zooparku (např. tuleni, buvoli, sobi, želvy, poníci, velbloudi atd.) Vše bude doplněno vyprávěním o těchto zvířatech. Program bude na základě objednávky probíhat od 9:00 do 12:00. Cena programu je 100,- Kč za žáka. POZNÁŠ KDO JSEM? Výukový program je určen pro žáky od 3. třídy. Jejich úkolem bude rozpoznat druh zvířete dle charekteristiky. Jde o skupinovou práci zaměřenou výhradně na zvířata chovaná zooparkem. Zvítězí tým, který nejrychleji přiřadí text k obrázku zvířete. Program bude na základě objednávky probíhat 2 vyučovací hodiny, cena programu je 30,- Kč za žáka. PRACOVNÍ LISTY Od září se v zooparku mají možnost vzdělávat všichni návštěvníci i školy. Na pokladnách je možné zakoupit si pracovní listy na různá témata z oblasti zoologie. V jedné sadě naleznete 15 pracovních listů a jedno řešení. Listy jsou určeny pro práci ve dvojici a tudíž pokryjí celou třídu. Jsou vhodné pro žáky od třetí třídy. Cena za jednu sadu je 100,- Kč + vstupné do zooparku. TÉMATA PRACOVNÍCH LISTŮ: Šelmy Kopytníci Ptáci Plazi Po stopách zvířat Eurasie ZÁJMOVÝ KROUŽEK Od probíhá v PZOO zájmový kroužek pro děti od 7 do 10ti let. Každou středu od 14: 30 do 16:30 se děti dozví nové informace z oblasti ekologie nebo zoologie. Máte-li zájem Vaše dítě do kroužku přihásit, neváhejte kontaktovat vedoucí Ekocentra. Více informací naleznete na v sekci Ekocentrum nebo můžete kontaktovat vedoucí Ekocentra Bc. Radku Kubizňákovou na tel. č nebo na u LOKÁLKA AMÁLKA Lokálka Amálka je motorový vláček, který vozí návštěvníky klasickou částí zooparku. O zvířatech podává v průběhu jízdy výklad průvodce, a tak se o zubrech, medvědech, tuleních a ostatních druzích, které cestou míjíte, dovíte i spoustu zajímavostí. Amálka není tolik závislá na přízni počasí, jako Safari Expres a tak jezdí i ve dnech, kdy je mokro či slabě prší. Svezení přijde vhod i když jste unaveni. Jízda trvá přibližně 20 minut. Jízdu Lokálkou Amálkou je možné si dopředu objednat pro skupinu minimálně 10 cestujících na čísle Aktuální jízdní řád sledujte na informačních tabulích v areálu zooparku a na stránkách SAFARI EXPRES Safari Expres projíždí s návštěníky výběh Eurosafari - část zooparku, kde jsou volně vypuštěna zvířata Evropy a Asie, a kam se návštěvníci dostanou pouze touto terénní soupravou. Návštěvníci je mohou zvířata pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Terénní souprava je polootevřená a tedy závislá na počasí. Jezdí pokud neprší nebo není rozmoklý terén v Eurosafari. Safari Expres jezdí i do Centra krušnohorského lidového umění - Staré Vsi. Safari Expres je možné si dopředu objednat pro skupinu minimálně 10 cestujících na čísle Aktuální jízdní řád sledujte na informačních tabulích v areálu zooparku a na stránkách SVEZTE SE V KOČÁRU foto: archiv PZOO foto: archiv PZOO Projeďte se kočárem taženým dvojspřežím tažných koní. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu, ale vy si můžete ověřit, že ani z kočáru není pohled na svět k zahození. Jízdy kočárem si můžete objednat u pana Pavla Rouče na čísle Kočáry si lze pronajmout na svatby, promoce, akce při nichž chcete ohromit své blízké, a nebo jen na příjemné svezení slunečním odpolednem. 3

4 CENTRUM KRUŠNOHORSKÉHO LIDOVÉHO UMĚNÍ Již v sedmdesátých letech přišel zakladatel tehdejšího lesoparku, pan Walter Markel, se záměrem vybudovat kromě expozic evropské fauny a přírodní rezervace, také skanzen představující typické prvky podkrušnohorské vesnice. Teprve v roce 2005 se mohla tato myšlenka díky možnosti čerpání finančních prostředků z Evropské unie začít naplňovat a realizovat. Z této původní myšlenky vzniká projekt Centra krušnohorského lidového umění, který bude rozdělen do několika expozic. Jedna expozice se bude nacházet v muzeu města Annaberg-Buchholz v sousedním Německu, další pak v chomutovském a mosteckém muzeu a ve skanzenu Stará Ves v areálu Podkrušnohorského zooparku. Jako první byla ve skanzenu Stará Ves vybudována kopie hrázděné kaple původně postavené v obci Krupice v Doupovských horách. Následovala stavba větrného mlýna a hrázděného statku, který již v současnosti přibližuje způsob života obyvatel podkrušnohoří včetně jejich zvyků a tradic, nejen možností prohlídky stálé expozice, jejíž součástí je i chov domácích zvířat, ale též prostřednictvím různých společenských akcí. Ze Soběnic u Úštěku byla dovezena roubenka, jež byla zachráněna před demolicí. Následovala revitalizace rybníka, vysazena byla lipová alej, na jejímž začátku stojí sloup Nejsvětější trojice. V dalších letech studenti českých a německých středních škol postavili ranně středověkou osadu staroslovanských a starogermánských obydlí. V rámci projektu Centra krušnohorského lidového umění se bude větrný mlýn, foto: M. Andělová podkrušnohorská vesnice hrázděný statek, foto: M. Andělová v budoucnu dále rozrůstat. Plánuje se dostavba řezbářské dílny, ve které budou návštěvníkům předvedeny ukázky lidových řemesel a nástrojů, dostavěna bude roubenka, vyroste zde stodola a špejchar se sociálním zařízením. Nezbytným se stane oplocení areálu. Partneři se také chystají společně vytvořit prezentaci Stroherské sbírky, která zahrnuje jak původní české, tak také saské historické předměty, především hračky, čímž vznikne poprvé přeshraniční prezentace tradičního lidového umění. Stroherská sbírka, kterou zapůjčila švýcarská sběratelka Dr. Erika Pohl-Stroher bude vystavena jak na německé, tak i na české straně. Společnou prezentací sbírky ve městech Annaberg- Buchholz a v Oblastním muzeu v Chomutově, kde budou upraveny nové výstavní prostory, chtějí partneři projektu podpořit příhraniční cestovní ruch a zdůraznit společné tradice. Plánované vytvoření společné přeshraniční expozice krušnohorského lidového umění posílí rozvoj cestovního ruchu, zvýší se zaměstnanost a podmínky pro soukromé podnikání. Pro všechny tři zúčastněné lokality bude zaveden přeshraniční systém vstupného. Při vytváření společného systému vstupného budou zohledněny sociální aspekty, aby byl pokud možno umožněn přístup k výstavě všem skupinám obyvatel. roubenka, foto: M. Andělová PROJEKTY hrázděný statek, foto: M. Andělová hrázděná kaple, foto: M. Andělová Společná prezentace krušnohorského lidového umění, jeho původu a vývoje, přispěje ke vzájemnému porozumění na obou stranách hranice a tím i k prohloubení identifikace obyvatel s Krušnými horami, územím společné kultury a tradice. 4 Tiskový zpravodaj Podkrušnohorského zooparku Chomutov

5 ZOOPARK AKTUÁLNĚ VÝMĚNA ČAPÍHO HNÍZDA V PZOO foto: K. Procházka V Podkrušnohorském zooparku Chomutov proběhla dne výměna čapího hnízda nacházejícího se na vysokém dubu v těsné blízkosti Kamenného rybníka. Hnízdo, které se začalo nebezpečně sesouvat ze stromu a mohlo tak svou několik desítek kilogramovou váhou ohrozit bezpečnost návštěvníků, muselo být pomocí jeřábu odstraněno. Nahradila ho nová kruhovitá konstrukce na níž je z větví vypleten základ nového hnízda. Čapí pár hnízdící v zooparku celoročně již několik let se během krátké chvíle do svého nového hnízda úspěšně vrátil. foto: K. Procházka PŘIVÍTALI JSME NÁVŠTĚVNÍKA foto: M. Andělová V pořadí návštěvník letošního roku, pan Vyskočil z Teplic s rodinou, byl dne přivítán v našem zooparku. Předána mu byla roční permanentní vstupenka, taška plná reklamních předmětů a poukázka na jízdu Lokálkou Amálkou i Safari Expresem, může také využít možnosti nakrmit tuleně z pláže, tedy místa, odkud tuleně krmí jen ošetřovatel. Panu Vyskočilovi ještě jednou gratulujeme! SROVNÁNÍ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ k k DEN ZVÍŘAT V PODKRUŠNOHORSKÉM ZOOPARKU CHOMUTOV V sobotu pořádá Podkrušnohorský zoopark Den zvířat. Pestrý program odstartuje v 10:00 hodin na Dětské ZOO. Pro návštěvníky je připraveno taneční vystoupení, zahraje a zazpívá dámská kapela z Litoměřic Od plotny skok a lidově country folk rocková skupina Úlet. Od 14:00 hodin se návštěvníci mohou těšit na vystoupení známé zpěvačky Yvonne Přenosilové. Pokřtít narozené mládě přijede i zpěvačka a jirkovská rodačka Šárka Vaňková. Svou činnost představí Liga na ochranu zvířat a chomutovský Psí útulek. Děti se pobaví při činoherní Duhové pohádce s loutkami, která pojednává také o tom, jak vznikla kuřata a po nich slepice a potom i všechna další zvířata. Kromě soutěží na Dětské ZOO bude po celý den probíhat vědomostní soutěž o hodnotné ceny. SVOD FRÍSKÝCH KONÍ od 9:00 do18:00 hodin v kryté jezdecké hale Podkrušnohorského zooparku můžete navštívit Svod fríských koní. Pořadatelem je Česká a Slovenská organizace chovatelů fríských koní (www.csfho.eu). Přihlášeno je 44 fríských koní všech kategorií a předveden bude i jediný plemenný hřebec v ČR. VÝSTAVY KONANÉ VE VÝSTAVNÍ SÍNI ZOOPARKU VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ROSTISLAVA STACHA Unikátní fotografie zvířat zaznamenává Rostislav Stach po celém světě, přijďte se podívat, výstava trvá až do konce listopadu! Výstavní síň je otevřena denně od 9:00 do 15:00 hodin. 5

6 DÁRCOVSKÁ SMS Dárcovská sbírka Máte-li zájem přispět do veřejné sbírky na záchranu a chov ohrožených druhů zvířat chovaných zooparkem, můžete tak učinit prostřednictvím bankovního účtu u Komerční banky číslo: / 0100 Dárcovská SMS Na záchranu ohrožených druhů zvířat můžete přispět i ze svého mobilního telefonu. Stačí jen zaslat SMS ve správném tvaru. Cena jedné dárcovské SMS (DMS) je 30,- Kč (zoopark získá 27,- Kč z každé zaslané DMS). BOBR BURUNDUK BUVOL DANEK DIKOBRAZ CHARZA IRBIS JELEN JEZEVEC KALON KIANG KOCKA KOLONOK KOZA KOZOROZEC KRALIK KUN KUNA LISKA LOS MAKAK MEDVED MUFLON MYSKA MYVAL NOREK ONAGER OSEL OVCE PIZMON PLCH POLETUSKA PRASE PRATUR PSIK ROSOMAK RYS SKOT SOB SRNEC SVIST SYSEL TAKIN TARBIK TCHOR TULEN VELBLOUD VLK ZUBR ZENETKA ALEXANDR BUKAC CAP DYTIK HOLUB HUSA IBIS JERAB KACHNA KOLPIK KORMORAN KRASKA KRKAVEC KREPELKA KVAKOS LABUT MOTAK OREBICE OREL ORLOSUP PAV PELIKAN PEVCI PLAMENAK SLIPKA SOKOL SOVA STRAKA SUP VOLAVKA AGAMA GEKON CHAMELEON JESTERKY TRNOREP ZELVA ZABY HADI OBOJZIVELNICI DMS můžete zaslat přímo zvířeti, které chcete podpořit. Zašlete SMS ve tvaru: DMSmezeraPZOOmezeraHESLO např. DMS PZOO TULEN DMS zašlete na telefonní číslo a obratem Vám přijde potvrzení o přijetí Vašeho příspěvku. Zvíře, které jste si oblíbili můžete sponzorovat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMSmezeraROKmezeraPZOOmezeraHESLO ( např. DMS ROK PZOO KOCKA ) na číslo a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30,- Kč připisována zvířeti, které jste si vybrali. NAJDI A PROŠKRTNI V TABULCE VŠECHNA SLOVA, KTERÁ JSOU VYPSÁNA POD NÍ. ZE ZBÝVAJÍCÍCH PÍSMEN TI VZNIKNE SLOVO. JAKÉ? ZOOPARK DĚTEM P E L I K Á N L V E J I M Z CH A R Z A E L V S C I N K K E K B L G O Í L E V H A R T K C L U L D Š Ý A K V O Ž U O R L O S U P Charza, Kiang, Levhart, Los, Orlosup, Pelikán, Plch velký, Puštík, Racek, Scink, Užovka, Vlk, Zmije 6 CO JE NA OBRÁZKU? DOKÁŽEŠ SPOJIT VŠECHNA ČÍSLA? Tiskový zpravodaj Podkrušnohorského zooparku Chomutov

7 ADOPTIVNÍ RODIČE Jméno adoptivního rodiče adoptované zvíře Jméno adoptivního rodiče adoptované zvíře Jméno adoptivního rodiče adoptované zvíře TOM Mostečtí Koníci pony shetlandský Děti ze ZUŠ v Rakovníku mýval severní, sovice sněžní 2.C + Bc. Š. Nováková-Maříková, SZŠ Chomutov gekon prstýnkový Zuzanka, Veronika, Vláďa Moravcovi Miluše a Jiří Ryklovi Eaton Industries s. r. o. Miroslav Pirkl a Anna Benešová Lucie Miržová Pavla Chovancová, Martina Pieterová, Romana Štafová, Jitka Fárová Jitka Fárová Třída II. B a p. učitelka Petra Kulianu ze 13. ZŠ Březenecké Lucie a Jan Maršíčkovi tarbík velký ropucha obecná želva stepní, makak magot, páv korunkatý tarbík velký králík domácí ještěrka perlová psík mývalovitý želva bahenní, labuť velká Žáci 2. stupně ZŠ a MŠ Chomutov, 17.listopadu Žáci 1. stupně ZŠ a MŠ Chomutov, 17.listopadu Školní družina ZŠ a MŠ Chomutov, 17.listopadu Žáci pomocných tříd ZŠ a MŠ Chomutov, 17.listopadu Dagmar Tesařová, Petra Tesařová, Jana Končelová, Olga Karpíšková, Petr Vošahlík, ing. Petr Štěpán a Ivana Hornová Primátorka města Chomutova Ivana Řápková Bičišťová Marie MŠ Chomutov - Šafaříkova burunduk páskovaný koza domácí tarbík velký velbloud dvouhrbý levhart sněžný želva čtyřprstá - Zuzanka morče domácí, želva čtyřprstá stepní 3.A + Ing. S. Černá, SZŠ Chomutov tarbík velký 3.B + Mgr. E. Kosinová, SZŠ Chomutov 4.A + Mgr. E. Čížková, SZŠ Chomutov čížek lesní PaedDr. Soňa Valušková, SZŠ Chomutov Citellus, s.r.o. (v.z. Ing. Jiří Sysel) Jitka, Klárka a Petruška Klimeckých Ludmila Dolejšová SPŠ a VOŠ Chomutov (B2T) ZŠ J.A.Komenského Most Miluše Těsnohlídková sova pálená 4x koza kamerunská 2x medvěd hnědý páv korunkatý sovice sněžná Libuše Engelová pony shetlandský 3.A ZŠ Ak. Heyrovského a p. uč. Eva Opálková liška obecná Hana Tomsová žebrovník Waltlův Matyáš, Renata a Petr Bočkovi, Jana a Pavel Krylovi Marie Pikalová Irena Pikalová koza walliská straka modrá koza kamerunská 2.A ZŠ Ak. Heyrovského a p. uč. Jarmila Nejezchlebová želva zelenavá, zmije obecná, králík domácí, kachnička mandarínská, gekon prstýnkový Bioptická a cytologická laboratoř MUDr. Miroslav Šulc SSZŠ Litvínov sup bělohlavý orel skalní, Jana Slavíková Tereza Slavíková kachnička mandarínská pestruška písečná Senior klub Jirkov zrzohlávka rudozobá, poletuška slovanská 1.A + 1.B, 3. ZŠ Kadaň páv korunkatý 2.A, 3. ZŠ Kadaň žebrovník Waltlův Dana a Dana Hákovy Marie Chaloupková Marta Davídková Ivana Melicharová Bohuslav Melichar Rodina Mansfeldova liška obecná ještěrka perlováí zrzohlávka rudozobá želva čtyřprstá želva zelenavá rosnička zelená MUDr. Daniel Hošek Karlovský Michal Nováková Bohumila Hana Romanová MUDr. Eva Šulcová IV.C a V.třída ze Základní školy praktické v Bílině koza kamerunská dytík úhorní poletuška slovanská blavor žlutý vlk eurasijský zmije růžkatá 2.B, 3. ZŠ Kadaň 3.A, 3. ZŠ Kadaň 3.B, 3. ZŠ Kadaň 4.A, 3. ZŠ Kadaň 4.B, 3. ZŠ Kadaň 5.B, 3. ZŠ Kadaň rosnička zelená zmije růžkatá pestruška písečná želva čtyřprstá stepní TOM Výrové výr velký Otakar VIII.A ze Základní školy praktické v Bílině páv korunkatý 6.A, 3. ZŠ Kadaň Anna Šeredová Maya Buchtová Základní škola Lipenec Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334 Lenka Vitásková zmije obecná, husa toulouská ještěrka perlová burunduk páskovaný velbloud dvouhrbý Mgr. Radka Turčániová Linda Tomšovičová Vládík a Lucinka Šmídlovi DD 5.rodinná skupina- V.Tábor, V.Kafka, T.Vas, M.Cabadaj, Z.Fodor, M.Fodor, P.Eger, V.Horváth Václav Malhaus poletuška slovanská žebrovník Waltlův puštík obecný rosnička zelená sýček obecný 6.B, 3. ZŠ Kadaň 7.B, 3. ZŠ Kadaň 8.A, 3. ZŠ Kadaň 8.B, 3. ZŠ Kadaň 9.A + p.uč. Kozáková 3. ZŠ Kadaň 9.B, 3. ZŠ Kadaň agama hardún gekon prstýnkový koza karpatská burunduk páskovaný tarbík velký Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová mýval severní Adam a Matyáš Bartákových osel domácí MŠ Pohádka - Jirkov králík domácí Marta Stryjová páv korunkatý ADOPTIVNÍM RODIČŮM VELMI DĚKUJEME Základní škola Lipenec páv korunkatý Klub Dolní sněmovna koza walliská Příklady adopčních částek: Třída 1.A a p. učitelka Lipovská ze 6.ZŠ Sokolov Jiří Janda Kolektiv České pošty Chomutov 4 gekon prstýnkový čírka obecná osel domácí Marie a Petr Táborský Štěpánka Váchová 2x kachnička mandarínská liška obecná 1.A + Mgr. M. Malíková, SZŠ Chomutov tarbík velký Trnorep africký...400,- Kč Koza walliská ,- Kč Alexandr čínský ,- Kč Zubr evropský ,- Kč Klára a Jan Bukači 1.C ZŠ Ak. Heyrovského a p. uč. Martina Marková Gabriela Hájková bukač velký morče domácí morče domácí 1.B + Mgr. J. Razakowská, SZŠ Chomutov 2.A + Bc. L. Baumrtová, SZŠ Chomutov želva bahenní 2.B + Bc. H. Remišová, SZŠ Chomutov Finanční částka představuje část nákladů na chov a výživu zvířete. Podrobnosti o adopcích včetně seznamu zvířat s adopčními částkami najdete na webu 7

8 PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV PROSÍME! Pokud Oázu po přečtení už nechcete, vraťte ji na pokladně. Případně ji odevzdejte do sběru. Neházejte ji do košů. Děkujeme. Vydává: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o., Přemyslova 259, Chomutov, tel.: , Tisk: Tiskárna AKORD Chomutov Odpovědný redaktor: redakční tým kusů, 3/2009, Ročník IX, Výtisk zdarma Otevřeno (Offen ist): Po - Pá (Mo - Fr) 9:00-17:00 So - Ne (Sa - So) 9:00-18:00 od :00-16:30 Vstupné (Eintritt): Dospělí (Erwachsene): 75,- Kč mimo sezónu 65,- Kč Děti (Kinder) 3-15 let: 45,- Kč mimo sezónu 40,- Kč Senioři od 65 let: 45,- Kč mimo sezónu 40,- Kč Psi na vodítku zdarma (Hunde frei an der Leine) Permanentní vstupenky: Dospělí: 350,- Kč Děti:: 200,- Kč Senioři od 65 let: 200,- Kč Zlatá karta (přenosná) 6000,- Kč SAFARI EXPRES Dospělí (Erwachsene) 40,- Kč Děti (Kinder) 30,- Kč V případě nepříznivého počasí Safari Expres nejede. LOKÁLKA AMÁLKA Dospělí (Erwachsene) 30,- Kč Děti (Kinder) 30,- Kč Trasy v mapce:.... Lokálka Amálka ---- Safari Expres informační rozcestník restaurace kiosek

OBSAH. Úvodní slovo...3. Útulek pro psy...52. Návštěvnost...4. Doprava a provoz...53. Marketing a propagace... 5. Ekonomie... 55

OBSAH. Úvodní slovo...3. Útulek pro psy...52. Návštěvnost...4. Doprava a provoz...53. Marketing a propagace... 5. Ekonomie... 55 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo...3 Útulek pro psy...52 Návštěvnost...4 Doprava a provoz...53 Marketing a propagace... 5 Ekonomie... 55 Skanzen Stará Ves...11 Chov koní...58 Ekocentrum...14 Pracovníci

Více

Zoologie...20 Údaje o zooparku...65

Zoologie...20 Údaje o zooparku...65 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Doprava a provoz...53 Návštěvnost...4 Technický úsek...55 Marketing a propagace... 5 Ekonomie... 56 Ekocentrum...15 Chov koní...60 Adopce a sponzoring...17 Pracovníci

Více

příspěvků z konference

příspěvků z konference S b o r n í k příspěvků z konference na téma PODÍL ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD PŘI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTĚ Ostrava, 11. prosince 2007 OBSAH Environmentální výchova v Zoo Ostrava... 3 Šárka

Více

OBSAH... 2 1 PROFIL...

OBSAH... 2 1 PROFIL... Obsah OBSAH... 2 1 PROFIL... 7 1.1 Stručná charakteristika ZOO... 7 1.2 Lokalizace a dopravní dostupnost... 10 1.3 Systém řízení... 13 1.3.1 Zřizovatel a organizační struktura... 13 1.3.2 Ředitel... 13

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012

Ročník XXII. č. 11 25. května 2012 Nejlepším psovodem Radek Holý ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30. května 8. června 2012... 6. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. a 4. strana Ročník

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny 4 Českokamenické noviny Noviny Historického města roku 2005 Červen 2011 Číslo 6 Cena 8 korun Hudební festival po roce opět u nás Mezinárodní hudební festival letos vstupuje do dvanáctého roku svého konání.

Více

Delegace Olomouckého kraje na Kojetínsku

Delegace Olomouckého kraje na Kojetínsku Ročník VI Číslo 11 listopad 2005 Delegace kraje hovoří se starostou M. Hauptem Setkání se studenty gymnázia, hovoří náměstek P. Sekanina Členové žákovského parlamentu se loučí s hejtmanem P. Kosatíkem

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

Přehled zaměstnanců k 31.12.2001

Přehled zaměstnanců k 31.12.2001 Přehled zaměstnanců k 31.12.2001 Jméno/Name V zoo od Ing. Lubomír Moudrý Ředitel 1992 Dita Bendová Asistentka ředitele pro vztahy s veřejností 2000 Kateřina Majerová do 31.10.2001 Petr Máslo od 1.10. 01

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Moravskoslezské 1/2015

Moravskoslezské 1/2015 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového

Více

Komunitní centrum KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

Komunitní centrum KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA 432 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 16. srpna INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Čtvrtek 2. srpna 4,- Kč Dvě veřejná prostranství mají nová jména Slavnostní otevření Sadů Karla Hiekeho a Náměstíčka Dr. Richarda

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Ročník XXV. č. 10 14. května 2015. V pátek 8. května se na kadaňském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 70. výročí konce II. světové války.

Ročník XXV. č. 10 14. května 2015. V pátek 8. května se na kadaňském hřbitově konal pietní akt u příležitosti 70. výročí konce II. světové války. První máj v Radonicích... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 20. května 28. května... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXV. č.

Více

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 BirdLife INTERNATIONAL ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 Moták pochop (Circus aeruginosus) Z OBSAHU Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu...... 2 Internetový projekt "Návrat tažných ptáků"..... 3 Z dopisů čtenářů...........

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje

Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje. Kalendář. vzdělávacích akcí. Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje Kalendář vzdělávacích akcí 2013 Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje Vážená čtenářko, vážený čtenáři, dostává se Vám do

Více

Na 1. Základní škole přivítali pětačtyřicet prvňáčků Na první školní den určitě nezapomenou

Na 1. Základní škole přivítali pětačtyřicet prvňáčků Na první školní den určitě nezapomenou Inzerce v Kraji již od 10 Kč/cm 2 (bez DPH) Číslo 33/Ročník 24 4/9/2013 www.sedlcansky-kraj.cz Cena 13 Kč Tel.: 774 822 213 E-mail: reklama@sedlcansky-kraj.cz Na 1. Základní škole přivítali pětačtyřicet

Více

Letní příloha str. 9 16. Tipy na výlet

Letní příloha str. 9 16. Tipy na výlet Městský zpravodaj Informační měsíčník časopis XXX Červenec 2011a srpen 2012 ZDARMA Nymburk Téma měsíce str. 4 5 Město Nymburk uctilo památku obětí holocaustu V úterý 12. června město vzpomínalo na spoluobčany

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5,

Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5, Zpívání dětí z MŠ... 5. strana POZVÁNKA 28. listopadu Advent... str. 3 Sváteční koupel ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 23 27. listopadu 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů

Více

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL

číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL číslo 15 léto 2010 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ DOPORUČENÁ CENA 25 Kč Portrét BOHUSLAV ŠVARC Ivana Jonová UŠLECHTILÝ MATERIÁL Vlastimil Kostkan ZABIJ BOBRA, ZACHRÁNÍŠ STROM? Téma: Za finanční

Více