Automatický teplovodní kotel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatický teplovodní kotel"

Transkript

1 Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, Častolovice, tel , 134, 144, fax ROJEK a.s. 1 KTP 20 PELLET

2 ROJEK a.s. 2 KTP 20 PELLET

3 Obsah: Předmluva 3 Upozornění 4 Seznám použitých podkladů 4 Použití kotle, druhy paliva 5 Popis kotle 5 Technická data kotlů KTP PELLET 6 Základní varianty kotle 6 Základní části kotle struční popis 7 Základní části kotle detailní popis 8 Technická data 9 Označení kotle 12 Rozsah dodávky 12 Příslušenství kotle 12 Doporučené příslušenství 12 Volitelné příslušenství 12 Bezpečnostní pokyny 13 Všeobecné 13 Základní bezpečnostní požadavky 13 Osobní bezpečnost 13 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu 13 Bezpečnostní předpisy pro údržbu 14 Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo 14 Přeprava a skladování kotlů 14 Přeprava 14 Skladování 14 Podmínky pro instalace kotle 15 Bezpečnostní vzdálenosti 15 Montáž kotle 16 Zapojení chladicí smyčky 17 Napojení a umístění čidel k hořáku 17 Provoz, seřízení a obsluha kotle KTP PELLET 18 Kvalifikace obsluhy 18 Uvedení kotle do provozu 18 Provoz kotle v automatickém režimu 18 Provoz kotle v alternativním (havarijním) režimu 18 Demontáž hořáku do aretační polohy 20 Seřízení přívodů spalovacího vzduchu, provoz kotle 20 Zásady regulace 21 Montáž hořáku pro opětovný automatický režim kotle 21 Dohled za provozu 22 Zakázané manipulace 22 Údržba kotle 23 Čistění kotle 23 Pravidelná údržba 23 Výměna těsnící šňůry dvířek 24 Seřízení pantů a uzávěrů dvířek 24 Roční servisní prohlídka chladící smyčky 24 ROJEK a.s. 3 KTP 20 PELLET

4 Bezpečnostní předpisy pro údržbu 25 Závady a jejich odstranění 25 Zbytková rizika a jejich prevence 26 Elektrická rizika 26 Tepelná rizika 26 Rizika vyvolaná manipulací s palivem 26 Ergonomická rizika 26 Servis 27 Záruka 27 Náhradní díly 27 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí životnosti 28 Nakládání s obalem 28 Nakládání s kotlem 28 Příloha č. 1 Stupeň hořlavosti stavebných hmot 29 Příloha č. 2 Všeobecné záruční podmínky 30 Příloha č. 3 Záruční list a osvědčení 32 Příloha č. 4 Registrační kupóny 33 Příloha č. 5 Regulátor tahu 35 Hořák Ferroli SUN P7 původní návod na použití, montáž a údržbu hořáku Prohlášení o schodě ROJEK a.s. 4 KTP 20 PELLET

5 Předmluva Společnost ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s. si Vám dovoluje poděkovat za rozhodnutí používat tento výrobek, který byl vyvinut v naší firmě na základě požadavků zákazníků. Tento návod byl vytvořen u výrobce zařízení a je nedílnou součástí dodávky kotle. Obsahuje základní informace pro obsluhu a popisuje prostředí a způsoby použití kotle, pro které je určen a obsahuje také všechny potřebné informace pro správnou a bezpečnou obsluhu. Na kotle řady KTP PELLET je výrobcem vydáno ES prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, nařízení vlády č.26/2003 Sb., nařízení vlády č.163/2002 Sb. Kotel je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu výrobku pro jeho běžné využití. Tato opatření však nemohou pokrýt všechny bezpečnostní aspekty a proto je třeba aby obsluhující, dříve než začne kotel využívat, pročetl a porozuměl tomuto návodu. Vyloučí se tím chyby jak při instalaci, tak i při vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést kotel do provozu dříve dokud jste nepročetli všechny návody dodané s kotlem a neporozuměli každé funkci a postupu. Některé informace nebo nákresy nemusí být určeny právě pro Vámi zakoupený kotel, neboť tento návod obsahuje všechny informace pro různé varianty tohoto typu, které vyrábíme. Porovnáním příslušné části návodu s konkrétním kotlem zjistíte, zda je shodný a kterou variantu kotle vlastníte. Výrobce si vyhrazuje právo dílčích změn v rámci neustálého technického vývoje kotle. Tyto dílčí změny nemusí být vždy obsaženy v tomto návodě. Pro zdůraznění důležitých pasáží v základním textu je použito tučného písma a označení některým z následujících symbolů : Výzva, která doporučuje postupovat výhradně podle následujícího předpisu. V případě nedodržení tohoto předpisu může dojít k usmrcení nebo vážnému ohrožení zdraví obsluhujícího personálu. Varování před nevhodnými pracovními postupy nebo používáním kotle, které může zapříčinit ohrožení lidského zdraví, funkce kotle, životního prostředí nebo ekonomické škody. Výstraha je výzvou k patřičné opatrnosti při provádění následujících činností. Nedodržení této výstrahy může zapříčinit drobné poranění nebo poškození kotle. ROJEK a.s. 5 KTP 20 PELLET

6 Upozornění Textová a obrazová část návodu je duševním vlastnictvím firmy ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s. a zůstává stále jeho majetkem. Bez předchozího souhlasu nesmí být žádná část návodu rozmnožována ani nesmí být umožněno třetím osobám seznámit se s návodem či jeho částmi. Po rozbalení kotel zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá požadovanému použití a taktéž úplnost a kompletnost dodávky Montáž kotle musí provádět pouze osoba, která má oprávnění k této činnosti. Zapojení kotle musí odpovídat platným normám, předpisům a návodu k použití. Špatným zapojením a nedodržením předpisů se mohou vyskytnout škody, za které výrobce neodpovídá. Pro správnou funkci kotle zajistěte jeho pravidelnou kontrolu minimálně jednou za rok. Pokud byl kotel delší dobu mimo provoz je nutná důkladná kontrola kotle a topného systému před opětovným spuštěním do provozu může dojít k zablokování oběhového čerpadla v systému, nebo v zimním období k zamrznutí kotle atd.. Seznam použitých podkladů Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. Technické požadavky na tlaková zařízení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky ČSN EN 303-5:2000 Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kw - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení ROJEK a.s. 6 KTP 20 PELLET

7 Použití kotle, druhy paliva Teplovodní kotle ROJEK KTP PELLET jsou určeny pro vytápění obytných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 32 kw. Kotle jsou určeny pro spalování kvalitních dřevěných pelet průměr 6 mm - kvalita dle přílohy A.2 ČSN v automatickém režimu. Alternativně (havarijně) lze kotel provozovat jako kotel s ručním přikládáním, palivo kusové dřevo o délce mm podle typu kotle, nebo krátké kusové dřevo vlhkost paliva 20%, výhřevnost MJ.kg -1, nebo hnědé a černé uhlí, výhřevnost 16 MJ.kg -1, doporučená velikost uhlí je Kostka. Výrobce nepodmiňuje 3-letou záruku druhem používaného paliva. Při spalování vlhkého dřeva je třeba brát na vědomí, že dojde ke snížení jmenovitého výkonu kotle a to úměrně vlhkosti paliva a dojde k navýšení spotřeby paliva. Popis kotle Automatický teplovodní kotel ROJEK KTP PELLET je sestaven ze dvou základních částí kotlového tělesa kotle KTP a hořáku FERROLI SUN P7. Kotlové těleso je svařovaná konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou prováděny v ochranné atmosféře. Při automatickém provozu jsou veškeré přívody vzduchu uzavřené a utěsněné. Při alternativním (havarijním) provozu je nutno odstranit utěsnění dusivky a v přikládacích dvířkách, v místě otvoru pro hořák umístit montáž těsnící růžice (součást dodávky). Alternativní (havarijní) režim kotle umožňuje spalování všech druhů dřevní hmoty. Spalování takového různorodého paliva je umožněno zvláštní konstrukcí ohniště kotle. Právě takto zvolená konstrukce kotle má za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím potlačení vzniku škodlivých emisí. Dosažení tohoto efektu je umožněno tím, že z vrstvy hořícího paliva se uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou ohniště, kde se smíchá se sekundárním vzduchem a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou vrstvu hořícího paliva, kde shoří za vysoké teploty V místě styku této směsi a hořícího paliva se přivádí opět sekundární vzduch pro zvýšení teploty hoření. Z důvodu možnosti spalování i kusového dřeva - polen - je navržen poměrný objem této komory, která je opatřena také rozměrnými přikládacími dvířky. Veškerý přívod vzduchu, jak primární tak i sekundární lze regulovat, proto lze kromě jiného dosáhnout dlouhé doby vyhořívání paliva mezi jednotlivým přikládáním. Rovněž výkon kotle je řízen přívodem primárního vzduchu pod rošt, jehož množství je regulováno ručně nebo automatickým tepelným regulátorem výkonu. (součást dodávky) Konstrukce kotle je navržena tak, že umožňuje využít teplo vzniklého spálením paliva v co největší míře a přitom nedochází k zanášení teplosměnných ploch kotle. Přesto je kotel opatřen čistícími dvířky, kterými lze velice snadno teplosměnné plochy kotle čistit. Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací. Vnější plášť kotle tvoří krycí plechy, jež jsou opatřeny odolným nátěrem. Kotel je opatřen ukazatelem teploty a tlaku vody v kotli. Výhodou tohoto kotle je také to, že nepotřebuje ke spolehlivé funkci silný tah komína. Ten doporučujeme v rozmezí 8 až 12 Pa. Pokud tah komína je větší než je zapotřebí doporučujeme použít omezovač tahu, který zajistí tah komína v rozmezí 10 až 20 Pa. Bližší informace týkající se omezovače tahu najdete na níže uvedeném odkazu: Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a při jejím správném provádění je zaručen bezpečný a spolehlivý provoz. ROJEK a.s. 7 KTP 20 PELLET

8 Konstrukce kotle umožňuje jeho provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh s oběhovým čerpadlem. Technická data kotlů KTP PELLET Základní varianty kotle Obrázek č. 1 Varianta A. KTP 20/ 25/ 30 PELLET s 300 l plastovým zásobníkem (standard) Varianta B. KTP 20/ 25/ 30 PELLET s 300 l plechovým zásobníkem Varianta C. KTP 20/ 25/ 30 PELLET s 600 l plechovým zásobníkem ROJEK a.s. 8 KTP 20 PELLET

9 Základní části kotle stručný popis Legenda: Obrázek č zásobník na pelety (dle provedení 300 l nebo 600 l) 2. hořáková sada FERROLI SUN P7 včetně podavače 3. čelní kryt kotle včetně opláštění kotle (pod čelním krytem jsou čistící dvířka kotle dle provedení) 4. přikládací dvířka včetně pantografického uchycení hořáku FERROLI s přípravou pro uchycení ovládací růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu * 5. aretace pro hořák v odklopené poloze * 6. zaslepení přívodu sekundárního vzduchu / přívod sekundárního vzduchu * 7. čistící, popelníková dvířka pro přívod a regulaci primárního vzduchu * 8. kotlové těleso 9. zaslepení přívodu primárního vzduchu / dusivka (klapka) pro regulaci výkonu kotle (ručně nebo automaticky) * Poznámka: prvky označené * jsou pro havarijní provoz kotle při ručním spalování. ROJEK a.s. 9 KTP 20 PELLET

10 Základní části kotle detailní popis Legenda: Obrázek č. 3 A.Standardní provedení kotle KTP PELLET (automatický režim) B.Provedení kotle pro alternativní (havarijní) spalovaní (ruční režim) 1. kotel dle provedení KTP 20; KTP 25; KTP montáž těsnící růžice - ovládací růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu * 3. šroubení pro přichycení těsnící růžice (2 ks matice M 8 ČSN ; 2 ks podložka 8,4 ČSN ) 4. růžice pro přichycení hořáku v přikládacích dvířkách (1 ks pr.40 ART M8) 5. růžice pro přichycení hořáku v přikládacích dvířkách (1 ks pr.40 ART M8 h60) 6. přikládací dvířka s hořákem FERROLI SUN P7/ přikládací dvířka s růžicí pro regulování přívodu sekundárního vzduchu * 7. zaslepení přívodu sekundárního vzduchu 8. aretace pro hořák v odklopené poloze * 9. pantografické uchycení hořáku FERROLI s přípravou pro uchycení ovládací růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu při vyklopeném hořáku v aretační poloze * 10. přívod a nastavování sekundárního vzduchu * 11. zaslepení přívodu primárního vzduchu 12. hořák FERROLI SUN P7 včetně izolace do dvířek 13. kostka pro uchycení čidla kotlového a havarijního termostatu (umístění pod horním krytem detail D) 14. prodloužení šroubení s jímkou a místem pro uchycení čidla kotlového a havarijního termostatu (umístění na výstupu teplé vody z kotle) 15. hadice pro přísun pelet mezi podavačem a hořákem pr.60 mm délka dle provedení 16. podavač k hořáku FERROLI SUN P7 (součást hořáku FERROLI SUN P7 ) 17. zásobník na pelety dle provedení ROJEK a.s. 10 KTP 20 PELLET

11 Technická data Obrázek č. 4 (KTP PELLET bez zásobníku) ROJEK a.s. 11 KTP 20 PELLET

12 Obrázek č. 5 (KTP PELLET včetně zásobníku dle provedení) ROJEK a.s. 12 KTP 20 PELLET

13 Automatické teplovodní kotle KTP 20 PELLET, a KTP 30 PELLET, palivo dřevěné pelety o průměru 6 mm, - kvalita dle přílohy A.2 ČSN KTP 20, 25 a 30 PELLET Název parametru MJ Jmenovitý výkon - palivo dřevěné pelety kw Minimální výkon - palivo dřevěné pelety kw 5,1 5,3 5,5 hloubka kotle včetně kouřovodu mm hloubka kotle včetně hořáku mm výška kouřovodu mm výška přívodního potrubí vody do kotle mm hloubka kotle mm šířka kotle mm celková výška kotle (bez podavače) mm celková šířka kotle (bez zásobníku) mm Přípojky kotle - průměr vstupu a výstupu vody DN 2" - vnitřní závit Přípojky kotle - napojení chladicí smyčky DN 1/2" - vnější závit Průměr kouřovodu mm Objem spalovací komory l Objem zásobníku pelet l 300/ / /600 Hmotnost kotle kg Třída kotle podle EN Účinnost - palivo dřevěné pelety % Rozměry plnícího otvoru-půlkruh šířka/výška mm 250/237 Vodní objem kotle l Maximální provozní přetlak vody bar 2 Minimální provozní přetlak vody bar 0,5 Zkušební přetlak vody bar 4 Potřebný průtok vody při delta t 15 o C m 3 /h 1,15 1,44 1,73 Hydraulická ztráta kotle (při potř. průtoku) mbar 0,3 0,4 0,4 Maximální provozní teplota o C 80 Minimální teplota vstupní vody o C 40 Teplota vody pro chladicí výměník o C 5-20 Přetlak vody pro chladicí výměník bar 2-6 Předepsaný tah komína Pa Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg/h 4,9 6,2 7,75 Teplota spalin - jmen. výkon - palivo pelety o C Teplota spalin - min. výkon - palivo pelety o C Připojovací el. napětí ~V / Hz 230 / 50 Elektrický příkon hořáku (běžný provoz) W 100 Elektrický příkon zapalování W 300 ROJEK a.s. 13 KTP 20 PELLET

14 Označení kotle Typ kotle můžete identifikovat dle výrobního štítku, který je upevněn na zadní části kotle. Obrázek č. 6 Na kotli mohou být umístěny některé informační štítky a štítky upozorňující na nebezpečí. Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je kotel opatřen. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V každém případě při poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte. Rozsah dodávky Kotel dle typu, dvířka s pantografickým uchycením hořáku včetně hořáku FERROLI, montáž těsnící růžice, zaslepení a klapky nastavení přívodu sekundárního vzduchu(4/4 ks), izolace trubky (spalinové hlavy) hořáku do dvířek, podavač k hořáku, zásobník dle provedení (standard plastový 300 l); aretace pro hořák v odklopené poloze, spojovací materiál. Příslušenství kotle: a. Původní návod k používání, výrobní číslo, typ kotle, datum, razítko..1 ks b. Vypouštěcí ventil topenářský 1/2"PN16. 1 ks c. Závitová příruba ks d. Přívařovací příruba ks e. Těsnění temafast DN32/PN10 82 x 43 x 2 mm ks f. Přírubový spoj materiál pro příruby kompl. (šroub M10 x 30-8 ks, matice M10-8 ks). g. Termostatický regulátor tahu RT3 kompletní včetně řetězu..1 ks Doporučené příslušenství Směšovače DUOMIX a MIX Směšovací ventily ESBE Termostatický ventil Explozivní komínová klapka Explozivní komínová klapka Komexterm Praha REMARK Trade Rožnov pod Radhoštěm REMARK Trade Rožnov pod Radhoštěm Schiedel TechnoFix PRIMA-1 Stein GmbH Volitelné příslušenství Set čistícího nářadí ke kotli. ROJEK a.s. 14 KTP 20 PELLET

15 Bezpečnostní pokyny Všeobecné Tento kotel je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu kotle. Přesto, toto nemůže pokrýt všechny bezpečnostní aspekty a proto obsluhující dříve než začne stroj obsluhovat, musí tuto kapitolu přečíst a musí jí porozumět. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpečí, které se vztahují na okolní podmínky a materiál. Základní bezpečnostní požadavky Neupravujte kotel žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečný provoz. Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte naše technické oddělení. Nezanedbávejte provádění pravidelných inspekcí v souladu s původním návodem k obsluze. Nezamalovávejte, nezašpiňujte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraňujte Bezpečnostní štítky. V případě jejich nečitelnosti nebo ztráty kontaktujte výrobní závod a štítky obnovte. Osobní bezpečnost Neobsluhujte kotel pod vlivem drog a alkoholu, trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu Neuvádějte kotel do provozu, pokud jste se neobeznámili s obsahem návodu k používání. Děti nesmí být ponechány u kotle bez dozoru dospělé osoby!!! Dvířka, na kterých je upevněn hořák se nesmí otevírat pokud je hořák v provozu!!! ROJEK a.s. 15 KTP 20 PELLET

16 Bezpečnostní předpisy pro údržbu Neprovádějte údržbářské práce dříve, dokud jste se dokonale neseznámili s návodem pro údržbáře. Prostor pro údržbu, včetně pracovního místa, udržujte vždy v čistotě. Údržbářské práce musí být prováděny v souladu s instrukcemi výrobce kotle. Během jakéhokoliv čištění hořáku je nutné jej vypnout hlavním vypínačem a vytáhnout vidlici el.přívodu ze zásuvky! Návod pro údržbu přečtěte pozorně a celý. Pro výměnu dílců a potřebných věcí opatřete předem takové, aby byly identické s originálním typem nebo vyhovovaly normám. Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo Zajistěte vždy dostatečný pracovní prostor a volný přístup ke kotli a k perifernímu zařízení. Palivo a jiné překážky umístěte na k tomu určeném místě vzdáleném od kotle. V pracovním prostoru zajistěte dostatečné osvětlení. Přeprava a skladování kotlů Přeprava Při přepravě a manipulaci buďte obzvláště opatrní a svěřte tuto činnost kvalifikovanému personálu speciálně školenému pro tento druh činnosti. Během nakládání a skládání kotle musíte zajistit, aby nedošlo k přimáčknutí osob nebo věcí! Nevstupujte do prostoru pod kotlem, který je zvednut jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem! Standardně je kotel umístěn na paletě a balen do folie a takto je přepravován ve svislé poloze. Skladování Během přepravy a skladování musí být kotel chráněn před nadměrnými vibracemi a před nadměrnou vlhkostí. ROJEK a.s. 16 KTP 20 PELLET

17 Podmínky pro instalaci kotle Instalace kotle musí splňovat všechna bezpečnostní kritéria a všechny české státní normy, jež jsou níže uvedeny a proto je nutné, aby instalace kotle byla provedena dle projektu, jež vypracoval odborný projektant. Tepelná soustava musí, kromě jiného, splňovat podmínky uvedené v čl ČSN EN Pro konstrukci, provoz, obsluhu a projektování se kromě jiných uvedených v návodě vztahují také následující normy: ČSN 303-5/2000 Kotle pro ústřední výtápění na pevná paliva o jmenovitém výkonu nejvýše 300 kw terminologie, požadavky, zkoušení a značení. ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. ČSN Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa ČSN Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky netýká se kotlů ČSN Požární bezpečnost staveb Shromažďovací prostoty Chladící smyčka nemusí být připojená pokud kotel je provozován jenom na automatický provoz. Pokud dojde k poruše hořáku a kotel bude dočasně provozován jako kotel s ručním přikládáním paliva, je nutno chladící smyčku zapojit. Schéma zapojení smyčky je uvedeno na str. 17, obrázek č. 7. Kotel smí být provozován v prostředí základním (AA5/AB5 dle ČSN :2003 ). Kotel musí být umístěn v místnosti, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného ke spalování. Min. průřez otvoru pro přívod vzduchu pro spalování musí být 600 cm 2 pro kotle o výkonu 14,5 49 kw. Bezpečné vzdálenosti Při instalaci kotle musí být dodržena bezpečná vzdálenost od stavebních hmot min. 200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kouřovod umístěný v blízkosti hořlavých látek stupně hořlavosti B, C1 a C2 (viz příloha). Bezpečnou vzdálenost (200 mm) je nutné zdvojnásobit, když je kotel umístěn v blízkosti hořlavých látek stupně hořlavosti C3. Bezpečnou vzdálenost je třeba zdvojnásobit i v případě, že stupeň hořlavosti hořlavé látky není prokázán. Bezpečnou vzdálenost lze snížit na polovinu (100 mm) při použití nehořlavé tepelněizolační desky o tloušťce min. 5 mm, umístěné 25 mm od chráněné hořlavé hmoty (vzduchová izolace). Stínící deska, nebo ochranná clona (na chráněném předmětu) musí přesahovat obrys kotle včetně kouřovodu na každé straně nejméně o 150 mm a nad horní plochou kotle nejméně o 300 mm. Bezpečná vzdálenost se musí dodržet i při uložení instalačních prvků v blízkosti kotle. Kotel je nutno umístit na nehořlavou podlahu nebo na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle vpředu nejméně o 500 mm. Na ostatních stranách nejméně o 100 mm. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot. ROJEK a.s. 17 KTP 20 PELLET

18 Upozornění: Za okolností vedoucích k vzniku (i přechodnému) hořlavých plynů a par a při pracích, při nichž by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. lepení linolea, PVC, apod.) musí být kotel včas vyřazen z provozu! Kotel musí být umístěn v prostoru, který je oddělen od obytných místností! Montáž kotle Kotel musí byt umístěn na nehořlavé podložky přesahující půdorys kotle min. o 100 mm a v místě popelníkových dvířek min. o 500 mm. Kotel ustavte na místo. Vstup a výstup vody je osazen vnitřním G 2 závitem. Topnou vodu připojte na trubku ve vrchní části kotle, vratnou vodu na trubku v zadní spodní části kotle. Do trubky v otvoru G ½ v zadní spodní části kotle našroubujte vypouštěcí ventil. Kotel připojte do komínu pomocí roury kouřovodu o příslušném průměru (podle výkonu kotle viz tab. Technické parametry kotle). Naplňte zásobník palivem a postupujte dle bodu Provoz, seřízení a obsluha kotle KTP PELLET. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE KOTLE Z DŮVODŮ DOSAŽENÍ DEKLAROVANÉ ÚČINNOSTI KOTLE A DOBY VYHOŘÍVÁNÍ PALIVA JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PROVOZOVAT KOTEL PŘI KOMÍNOVÉM TAHU V ROZMEZÍ 8 12 Pa! Proto je nutné při vyšším tahu instalovat omezovač komínového tahu, nebo ještě lépe automatický regulátor tahu, a to buď přímo do komínového tělesa nebo na kouřovod. Pokud tah komína je větší než je zapotřebí doporučujeme použít omezovač tahu kterým se zajistí tah komína v rozmezí 10 až 20 Pa. Bližší informace týkající se omezovače tahu najdete na níže uvedeném odkazu: ROJEK a.s. 18 KTP 20 PELLET

19 Zapojení chladicí smyčky Legenda: 1. odpad 2. odchod chladící vody 3. termostatický ventil 4. přívod chladící vody 5. jímka pro čidlo ventilu 6. jímka pro čidlo teploměru a tlakoměru 7. komín Obrázek č. 7 Poznámka: U některých provedení kotlů může být zadní strana provedená zrcadlově. Studená chladící voda musí mít tlak min.2 bary a teplotu max.20 C Doporučené typy termostatického ventilu pro zapojení dochlazovací smyčky Termostatický ventil TS 130-3/4 (Honeywell) Termostatický ventil STS 20 (WATTS) Termostatický ventil BVTS 1,3 M pojistný - 3/4 (Danfoss/Regulus) Termostatický ventil není součást dodávky kotle! Napojení a umístění čidel k hořáku Na kotli mohou být čidla umístěna a uchycena dvojím způsobem: Varianta A čidla standardně uchycena pod kostkou (3) pro uchycení čidel, kostka přichycena ke kotli šroubením. ((4)Matice M 6 ČSN ; Podložka 6,4 ČSN ; Podložka 6,1 ČSN vše 2x) Kostka a čidla uložena pod horním krycím plechem včetně kabelů čidel. Varianta B čidla uchycena na prodloužení (6) výstupu teplé vody z kotle. Čidlo (snímač) teploty vody v kotli (1) má být zasunut (váleček) : A pod kostku v místě (A 1) B do jímky vsuvky (5) na odbočce prodloužení (součást dodávky prodloužení): namontujte vsuvku na prodloužení výstupního potrubí vody (6) čidlo v místě (B 1) zasuňte do jímky (3) v prodloužení (6 ) Havarijní termostat (2) má být zasunut, umístěn (tableta) : A pod kostku v místě (A 2) B přiložte na plochou část odbočky prodloužení v místě (B 2 ) a stáhněte montážním páskem. Obrázek č. 8 ROJEK a.s. 19 KTP 20 PELLET

20 Provoz, seřízení a obsluha kotle KTP PELLET Kvalifikace obsluhy Kotel může obsluhovat pouze osoba starší 18 let a to bez rozdílu pohlaví. Pro bezpečnou obsluhu kotle je obsluha povinna se seznámit s tímto návodem a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, nařízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné. Ponechat děti v blízkosti kotle, který je v provozu je nepřípustné. Zásahy do spotřebiče, které by mohly vést k ohrožení zdraví obsluhy jsou nepřípustné. Kotel se smí provozovat na max. teplotu 80 0 C a musí být pod občasným dozorem. Uvedení kotle do provozu Před prvním uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat, zda je kotel naplněn teplonosným médiem a zda je teplovodní systém odvzdušněn. Následně je povinné zkontrolovat: * zda instalace zařízení odpovídá projektu * naplnění otopného systému včetně kotle teplovodním médiem * zda teplovodní systém je řádně odvzdušněn * těsnost topného okruhu * odtah spalin * regulaci vytápění * naplnění zásobníku palivem * připojení kotle s hořákem k elektrické síti Provoz kotle v automatickém režimu viz. str.37 Původní návod na použití, montáž a údržbu hořáku FERROLI SUN P7 Provoz kotle v alternativním (havarijním) režimu V alternativním režimu nebo v případě poruchy hořáku a než dojde k její odstranění lze kotel provozovat jako kotel s ručním přikládáním, palivo kusové dřevo o délce mm podle typu kotle, nebo krátké kusové dřevo vlhkost paliva 20%, výhřevnost MJ.kg -1, nebo hnědé a černé uhlí, výhřevnost 16 MJ.kg -1, doporučená velikost uhlí je Kostka. Při spalování vlhkého dřeva je třeba brát na vědomí, že dojde ke snížení jmenovitého výkonu kotle a to úměrně vlhkosti paliva a dojde k navýšení spotřeby paliva. ROJEK a.s. 20 KTP 20 PELLET

21 Obrázek č. 9 Legenda: 1. sdružený teploměr, tlakoměr 2. čelní kryt kotle (pod čelním krytem jsou čistící dvířka dle provedení 15) 3. montáž a umístění těsnící růžice - ovládací růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu * 4. šroubení pro přichycení těsnící růžice (2 ks matice M 8 ČSN ; 2 ks podložka 8,4 ČSN ) 5. zaslepení přívodu sekundárního vzduchu (4 ks) 6. šroubení pro přichycení zaslepení přívodu sekundárního vzduchu (4 ks šroub M 5x20 ČSN ) 7. zaslepení přívodu primárního vzduchu se šroubením pro jeho přichycení (2 ks šroub M 5x25 ČSN ; 2 ks matice M 5 ČSN ; 2 ks podložka 5,3 ČSN ) 8. ruční regulátor výkonu kotle na dusivce 9. dusivka - pro vstup primárního vzduchu (součást dvířek pro roštování a čištění) 10. klapky přívodu a nastavování sekundárního vzduchu (4 ks) 11. šroubení pro přichycení klapek nastavování sekundárního vzduchu (4 ks šroub M 5x25 ČSN ; 4 ks PRUŽINA; 4 ks matice M 5 ČSN ) 12. růžice pro přichycení hořáku v přikládacích dvířkách (1 ks pr.40 ART M8 a 1 ks pr.40 ART M8 h60) 13. vyklápěcí rošt malý (litinový) 14. přikládací dvířka s regulovatelným otvorem - růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu 15. čistící prostor (vymetací dvířka otvírání dle provedení) 16. pantografické uchycení hořáku FERROLI při vyklopeném hořáku v aretační poloze 17. aretace hořáku 18. automatický tepelný regulátor výkonu kotle RT popelník 20. čistící, popelníková dvířka ROJEK a.s. 21 KTP 20 PELLET

22 Demontáž hořáku do aretační polohy Při automatickém provozu jsou veškeré přívody vzduchu uzavřené a utěsněné. Při přechodu na alternativní (havarijní) provoz je nutno: - odpojit hořák od sítě - odpojit hořák od přívodu paliva - povolit a odšroubovat růžice (12) aretující hořák v pracovní poloze (2 ks, uschovat) - povytáhnout z kotle a vyklopit hořák do aretační polohy (16; 17) - namontovat těsnící růžici pro regulování přívodu sekundárního vzduchu (3; 4-2 ks) - demontovat zaslepení přívodu sekundárního vzduchu (4 ks 5; 6)) a namontovat klapky přívodu a nastavování sekundárního vzduchu (4 ks 10; 11) - demontovat zaslepení přívodu primárního vzduchu pod dusivkou (7) - zprovoznit ovládání dusivky (7) a to ručně (8) nebo automaticky (18) Seřízení přívodů spalovacího vzduchu, provoz kotle. Dvířka pro nakládání paliva (14), roštování, čistění a vybírání popela (20) jsou opatřena mechanickým pákovým uzávěrem. Při kontrole množství paliva nebo jeho přikládání nejprve dvířka (14) mírně pootevřeme, abychom umožnili změnu proudění spalin v kotli, pak je teprve otevřeme naplno. Současně je nutné uzavřít popelníková dvířka (20). Při otvírání popelníkových dvířek (20) v době hoření paliva v kotli musí být uzavřeny přikládací dvířka a uzavřena růžice ve dvířkách (14) Při vybírání popela v době provozu kotle je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení obsluhy. Vlastní provoz kotle po jeho naložení pevným palivem a zapálení spočívá ve vzájemném nastavení všech regulačních prvků na kotli, které ovlivňuje množství přisávaného vzduchu potřebného k hoření, čímž je regulován výkon kotle. Za tímto účelem je kotel opatřen regulačním prvkem pro regulaci výkonu dusivkou (9), jejíž otevření se provádí buď ručně vyšroubováním stavěcího šroubu (8) nebo automaticky, za pomoci automatického tepelného regulátoru výkonu (18). Tepelný regulátor výkonu (18) je zašroubován do kotlového tělesa a dusivku ovládá pomocí řetízku. (Popis a kalibrace viz. Příloha č.5) Na tepelném regulátoru výkonu (18) se přímo nastavuje max. teplota otopné vody, kterou chceme dosáhnout. Protože tento kotel umožňuje spalovat prakticky veškeré pevné palivo, je opatřen dalšími regulačními prvky, které regulují množství přisávaného vzduchu. Jedná se o sekundární vzduch, který je přiváděn mimo rošt a který slouží k dokonalejšímu vyhoření hořlaviny, která je obsažena v pevném palivu. Při spalování méně hodnotných paliv nebo dřevního odpadu je nutné otevřít otvor přívodu sekundárního vzduchu růžici v přikládacích dvířkách (14), kterým se provede předmísení plynné části paliva se vzduchem za účelem co možná nejdokonalejšího spálení plynné části paliva (prchavé hořlaviny) a tím zamezení v co možná největší míře úniku nespáleného paliva do okolí (kouř z komínu). Současně je nutno maximálně otevřít přívody sekundárního vzduchu (10 4x), kterými se přivádí vzduch za účelem co možná nejdokonalejšího spálení plynné části paliva (prchavé hořlaviny) a tím zamezení v co možná největší míře úniku nespáleného paliva do okolí (kouř z komínu). Pro správnou funkci kotle je potřebné nastavit poměr nasávání primárního a sekundárního vzduchu podle druhu a kvality paliva a komínového tahu. Toto nastavení nelze přesně určit je nutné seřizovat vzduch individuálně. Významnou úlohu pro dokonalé spalování má přívod sekundárního vzduchu přes růžici v přikládacích dvířkách (14). ROJEK a.s. 22 KTP 20 PELLET

23 Kotel se snadno a rychle rozhoří a pak se hůře utlumuje. Po přiškrcení primárního vzduchu (buďto ručně, nebo automaticky) je potřebné přivírat sekundární vzduch postupně. Vhodnější je nechat první menší dávku paliva téměř vyhořet, přestavět přívod vzduchu, a pak teprve naložit plnou spalovací komoru. Dalším důležitým prvkem je odstranění popela z šikmých ploch pod tryskami s přívodem sekundárního vzduchu. Zde je důležité, aby těkavá hořlavina, která proudí po klenbě zpátky získala potřebnou teplotu a mohla dokonale vyhořet. V případě spalování méně kvalitního paliva s větším množstvím popela je nutné kontrolu a odpopelnění těchto ploch provádět častěji a pravidelně. Je zakázáno používat k zatápění hořlavých kapalin a jakýmkoliv způsobem zvyšovat jmenovitý výkon (trvale přetěžovat kotel). Zásady regulace Výkon kotle regulujte pouze ovládáním dusivky (9) buď ručně (8) nebo automaticky (18). Kvalitu hoření (odstranění kouře z komínu) regulujte nastavením otvoru růžicí přívodu sekundárního vzduchu v přikládacích dvířkách (14). Růžici (14) nikdy neuzavírejte úplně měla by zůstat otevřená štěrbina (otvor) min. 5 mm po obvodu při spalování suchého dřeva a při spalování vlhkého dřeva otevřete růžici až na maximum (záleží na konkrétní vlhkosti paliva). Čím je palivo vlhčí tím více vzduchu potřebujeme pro jeho kvalitní spálení! Konečný výsledek je závislý vždy na kombinaci několika vzájemně propojených faktorů a to komín + kotel + palivo + způsob napojení na systém vytápění a z tohoto důvodu je nastavení a seřízení kotle velice individuální. Příklad nastavení při spalování bukového suchého dřeva vlhkost % je následující: - přívod sekundárního vzduchu (10 4x) otevření klapek na cca % - přívod sekundárního vzduchu (14) otevření cca mm po obvodu. Montáž hořáku pro opětovný automatický režim kotle Při ukončení spalování v alternativním (havarijního režimu) a při přechodu zpět do automatického režimu je potřebné veškeré přívody sekundárního a primárního vzduchu uzavřít a utěsnit. Vždy uzavřít růžici (14) v přikládacích dvířkách. Výklopný litinový rošt možno ponechat namontovaný. Dále postupovat v opačném pořadí jako v kapitole Demontáž hořáku do aretační polohy ROJEK a.s. 23 KTP 20 PELLET

24 Dohled za provozu Kotel je vybaven teploměrem ukazujícím teplotu otopné vody a tlakoměrem, který ukazuje tlak otopné vody v systému. V sytému vytápění musí byt instalován i tlakoměr, který ukazuje tlak otopné vody v systému. Při instalaci uzavřeného systému je nutno do systému instalovat pojišťovací ventil! Na provoz kotle je nutno dohlížet průběžně, protože může dojít k poruchám vlastního vytápěcího systému nebo spalinového traktu. Kotel se smí provozovat max. na 80 C (v alternat ivním ručním režimu na 90 C) a musí byt pod průběžnou kontrolou. Proto je nutno před zatápěním a během topení kontrolovat : - zda neuniká z vytápěcího systému voda - zda při hoření odcházejí spaliny komínem do venkovního prostoru - zda je dostatečný přívod venkovního vzduchu pro řádné spalování paliva doporučuje se neuzavíratelný otvor min. 600 cm 2. - stav paliva v zásobníku Při prvních zátopech se ve studeném kotli na stěnách kondenzují vodní páry a vytvořená voda stéká po vnitřních stěnách kotlového tělesa. Tento jev může vyvolat domněnku, že kotel teče. Toto pocení mizí po usazení popílku na vnitřních stěnách kotle. Pokud se kotel provozuje při nízkých teplotách vody (zpravidla pod 60 C) a vlhkém palivu, dochází ke kondenzaci vody ve spalinách, která stéká po chladných stěnách kotle. Topení při nízkých teplotách zkracuje i životnost kotlového tělesa. Dehtování kotle nastává za podobných podmínek nízká teplota, nízký výkon kdy je nedostatek spalovacího vzduchu a kotel se dusí. Aby nedocházelo k dehtování a rosení kotle, je nutno provozovat kotel s výstupní teplotou topné vody C. Pro správnou funkci hořáku je nutné palivo skladovat v suchých prostorech (min. pod přístřeškem). V žádném případě nelze samotné palivo pokládat na kotel, popřípadě jej skladovat mimo zásobník ve vzdálenosti kratší než 1 m od kotlového tělesa. Zakázané manipulace Na kotli je zakázáno: - provádět jakékoliv úpravy bezpečnostních prvků kotle bez povolení výrobce - provádět jakékoliv manipulace v rozporu s bezpečnostními pokyny tohoto návodu - používat jako palivo jiné materiály než doporučuje výrobce - přetěžovat výrobek používáním nevhodného druhu paliva - používat jiné nástroje a nářadí pro údržbu a čištění, než které dodává nebo doporučuje výrobce - pracovat s hořlavinami v prostoru kotelny, (například lepení linolea, natírání syntetickou barvou apod.) kotel musí být včas odstaven z provozu. ROJEK a.s. 24 KTP 20 PELLET

25 Údržba kotle Obsluha je zaškolena jen pro obsluhu kotle a provádí pouze základní údržbu, spočívající ve vizuální kontrole těsnosti kotle jak na straně vody, tak na straně spalin a v čištění teplosměnných ploch kotle. Čištění kotle se smí provádět pouze v době vyhoření paliva a teplotě otopné vody do 35 C! Během jakéhokoliv čištění hořáku a kotle je nutné jej vypnout hlavním vypínačem a vytáhnout vidlici elektrického přívodu ze zásuvky! Při vybírání popela v době provozu kotle je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení obsluhy. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem. Čištění kotle Čištění kotle se provádí po demontáži víka, nebo otevření čelního víka, které je umístěno na přední straně kotle nad nakládacími dvířky. (víko dle provedení může být i na výšku přes celý kotel) Otevření čistících dvířek pod víkem se provádí odšroubováním 4 (nebo 6 matic) anebo excentrickou pákou. Poté se vytáhne brzdič spalin (podle provedení kotle) nad sopouchem pokud je, a ze zanesených teplosměnných ploch se ometou části spáleného paliva, které propadnou okolo spalovací komory na rošt a roštem do popelníku. Šikmé (keramické) plochy na obou stranách spalovací komory se vyčistí jako poslední po vynětí sklápěcího roštu. Vzhledem ke konstrukci tohoto kotle není nutno pro jeho čištění použít speciálního nářadí a vlastní čištění je velmi snadné. Četnost čištění kotle závisí na druhu paliva a neměla by být vyšší jak 1 x za měsíc. Doporučujeme provádět čištění co 14 dnů. Je bezpodmínečně nutné po ukončení topné sezóny důkladné vyčistit kotel od popela. Popel je velice absorpční a váže na sebe vzdušnou vlhkost, která následně způsobuje koroze a tím se výrazně snižuje životnost kotle! Nejméně 1 krát za 14 dní kontrolujeme přítomnost vody v otopném systému. Při jejím nedostatku v otopném systému je nutno vodu doplnit. Po ukončení topného období kotel řádně vyčistíme, poškozené díly vyměníme. Průměrná životnost těsnící skleněné šňůry je cca 1/2 roku (závisí na intenzitě otvírání dvířek). Dojde-li k otlačení těsnící šňůry a šňůra přestane těsnit, je možno těsnící šňůru z drážky dvířek vyndat, otočit o 90 a opět vložit zpět do drážky. Toto je provizorní řešení, proto je nutno počítat s brzkou výměnou těsnící šňůry. Pravidelná údržba Pro uznání záruky a hlavně pro spolehlivou a správnou funkci kotle, hořáku a systému vytápění je nutno provádět pravidelné údržby a roční servisní prohlídky kotle nejlépe před topnou sezónou oprávněnými osobami. ROJEK a.s. 25 KTP 20 PELLET

26 Výměna těsnící šňůry dvířek Vyndejte starou těsnící šňůru pomocí šroubováku a drážku, ve které šňůra seděla řádně vyčistěte. Vezměte novou těsnící šňůru a začátek šňůry umístěte na vodorovné části drážky. Rukou, popřípadě mírným poklepem kladivem, ji vtlačte do drážky po obvodu dvířek. Pomalým boucháním dvířek vtlačíme šňůru do drážky, až lze dvířka uzavřít. Pokud je to nutné, poloha dvířek se může seřídit, v rozsahu +/- 2 mm, podle níže uvedeného postupu. Seřízení pantů a uzávěrů dvířek Obrázek č. 10 Přikládací a spodní dvířka jsou ke kotlovému tělesu uchycena pomocí dvou pantů. Čepy pantů jsou excentrické a po uvolnění zajišťovací matice ve spodní části lze čepem s pomocí klíče nasazeného na šestihran mezi pantem kotlového tělesa a dvířek otáčet. Tak lze změnit nastavení dvířek zejména při montáži kotle nebo při výměně opotřebované těsnící šňůry. Po nastavení je nutné zajišťovací matici opět dotáhnout. Roční servisní prohlídka chladící smyčky Při pravidelné roční prohlídce kotle je nutné provést i údržbu a ověření funkce chladící smyčky a termostatického ventilu. Chladicí smyčka zajišťuje bezpečný provoz kotle v případě poruchy topného systému, kdy tento systém nemůže odvést teplo z kotle. Tato porucha může nastat např. při poruše oběhu topné vody, zamrznutí topného systému a podobně. Správná funkce je podmíněna dostatečným tlakem a množstvím chladící vody. Parametry vody pro chladící systém jsou tlak vody min. 2 bar a průtok 20 l/min. Zkoušku funkce chladící smyčky je nejlépe provést přetopením kotle na teplotu min 97 C. Pokud tato zkouška není možná, je nutno provést následující zkoušku: Vyšroubujte sondu termostatického ventilu z jímky Ponořte sondu do vody v elektrické varné konvici a ohřejte vodu na bod varu. Termostatický ventil musí před bodem varu otevřít průtok chladící vody. Průtok kontrolujte na výstupu vody do odpadu. Po vychladnutí vody v konvici musí ventil uzavřít průtok chladící vody. Po úspěšné zkoušce namontujte zpět sondu ventilu zpět do jímky. Pokud ventil neotevře průtok chladící vody nebo ventil dostatečně netěsní, není zkouška úspěšná a je nutno ventil vyměnit. Pozor na možnost úrazu horkou vodou! Je zakázáno provádět jakoukoliv změnu nastavení ventilu ani jej opravovat! ROJEK a.s. 26 KTP 20 PELLET

27 Bezpečnostní předpisy pro údržbu Neprovádějte údržbářské práce dříve, dokud jste se dokonale neseznámili s původním návodem k používání. Prostor pro údržbu, včetně pracovního místa, udržujte vždy v čistotě. Údržbářské práce musí být prováděny v souladu s instrukcemi výrobce kotle. Během jakéhokoliv čištění hořáku je nutné jej vypnout hlavním vypínačem a vytáhnout vidlici el.přívodu ze zásuvky! Návod k používání kotle přečtěte pozorně a celý. Pro výměnu dílců a potřebných věcí používejte vždy identické s originálním typem nebo vyhotovující příslušným normám. Závady a jejích odstranění Při správném používání a vhodné údržbě by k žádným závadám nemělo docházet. Závada Možná příčina Odstranění Nelze dosáhnou jmenovitý Použito palivo s nízkou výhřevnosti, Použit předepsané palivo s předepsanou vlhkostí výkon vlhkost paliva vyšší než 20% Není zajištěn přívod primárního a sekundárního vzduchu Nevyčištěný kotel Vysoká teplota vody v kotli a Velký hydraulický odpor soustavy zároveň nízká teplota vody v otopných tělesech. Vysoká teplota vody v kotli, dochází k varu vody v kotli. Rychlé odhořívání paliva Velký komínový tah Zkontrolovat polohu regulačních segmentů Vyčistit kotel včetně šikmých ploch pod tryskami sekundárního vzduchu Zvýšit otáčky čerpadla Snížit požadavek na teplotu otopné vody na 80 C, zmenšit množství přívodu sekundárního vzduchu Přivřít komínovou klapku (není součást dodávky); Namontovat omezovač tahu komína viz. návod V přikládací komoře se tvoří Předimenzovaný výkon kotle Přikládat menši dávky paliva nadměrné množství Nízká teplota otopné vody v kotli Zvýšit požadovanou teplotu otopné kondenzátu, z přikládacích vody termoventilem tepelným regulátorem výkonu dvířek kotle uniká černá kapalina ROJEK a.s. 27 KTP 20 PELLET

28 Zbytková rizika a jejích prevence Rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání byla minimalizována dostupnými technickými prostředky. Přes realizovaná konstrukční a technická opatření zůstávají při provozu kotle určitá zbytková rizika vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána technologickým procesem při různých fázích životnosti zařízení. Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností obsluhy kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu. Pro další snížení rizik a zajištění vyšší účinnosti bezpečnostní ochrany upozorňujeme na možný vznik určitých zbytkových rizik, které nelze žádným technickým řešením odstranit. Elektrická rizika - připojování, údržbu a opravy elektrických částí kotle smí provádět pouze odborně kvalifikovaní mechanici v souladu s platnými technickými předpisy a normami - přívodní elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům - přívodní kabel a elektroinstalaci kotle je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu - při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit zařízení od elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu - je zakázáno zasahovat do zapojení bezpečnostních obvodů, popřípadě provádět jakékoliv neoprávněné zásahy, které mají vztah k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení Tepelná rizika - je třeba věnovat dostatečnou pozornost při manipulaci s kotlem z důvodu možného zranění popálením od zdrojů tepla Rizika vyvolaná manipulací s palivem - při manipulaci s palivem ( dřevní pelety a uhlí hnědé nebo černé ) dochází k emisi tuhých částic a obsluha by měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky - protože se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasící přístroj Ergonomická rizika - kotel smí obsluhovat jen osoby zletilé a řádně seznámené s obsahem návodu pro instalaci, používání a údržbu - při jakémkoliv nestandardním chování kotle při provozu a nebo jiné poruše je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit od elektrické sítě a přivolat servisního technika. ROJEK a.s. 28 KTP 20 PELLET

29 Servis Servis zajišťují montážní firmy, které jsou zaškolené f. ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s. a na základě smlouvy zajišťují tuto službu. Záruka Práce a činnosti zde neuvedené vyžadují písemný souhlas firmy ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., Masarykova 16, ČR, Častolovice. Při převzetí kotle překontrolujte úplnost údajů záručního listu a jeho potvrzení výrobcem (Příloha č.3), případně prodejcem. Případné nedostatky ihned reklamujte. Pokud nebude výrobek řádně nainstalován nebo na něm budou prováděny zakázané manipulace, může dojít k jeho poškození nebo k úrazu, za něž nepřebíráme zodpovědnost. Podmínkou pro poskytnutí záručního plnění je pravidelná revize kotle, vždy minimálně 1 x do roka. Servisní prohlídku může provádět pouze osoba odborně způsobilá. Poskytnutí záruky Výrobce odpovídá za všechny vady výrobku po dobu 24 měsíců. Na těsnost kotlového tělesa je záruka 3 roky. Každá reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady. Při reklamaci je nutno vždy předložit řádně vyplněný záruční list (Příloha č.3). Záruka se nevztahuje na: * vady vzniklé nesprávným zacházením * vadu vzniklou nesprávnou montáží při instalaci výrobku * zásahem nepovolané osoby do konstrukce výrobku nebo na jeho opravy bez vědomí a souhlasu výrobce. * vady vzniklé mechanickým poškozením při obsluze, manipulaci nebo dopravě výrobku, jestliže ji sám výrobce neprovádí. Náhradní díly Při objednávání náhradních dílů je nutno vždy uvést výrobní číslo kotle (z výrobního štítku), typ kotle a rok výroby. Pokud je součástí tohoto návodu příloha s uvedenými náhradními díly, je vhodné uvádět čísla a názvy požadovaných náhradních dílů podle této přílohy. ROJEK a.s. 29 KTP 20 PELLET

30 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí životnosti Nakládání s obalem Naše výrobky jsou při přepravě k zákazníkovi chráněny obalem z kartonu nebo PE folie. Výrobci těchto obalů vydali na svůj produkt předepsané prohlášení a mají uzavřenou smlouvu o zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou společností. Naše společnost je smluvním partnerem firmy EKO KOM a.s. s klientským číslem EK F Obaly splňují ČSN EN Doporučená likvidace obalů: - plastové folie, kartónové obaly - odevzdejte do sběrných surovin - kovové stahovací pásky - odevzdejte do sběrných surovin - dřevěný podklad - určen pro jedno použití, nelze jej jako výrobek dále používat. Jeho likvidace podléhá zákonu 94/2004 Sb. a 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Nakládání s kotlem Životnost tohoto kotle je do značné míry závislá na způsobu používání. Nezanedbatelnou roli zde hraje také četnost a druh prováděné údržby. Deset let je doba, po kterou je výrobce ze zákona odpovědný uživateli za škodu, způsobenou prokazatelně kotlem. Po uplynutí životnosti kotle je povinností majitele zajistit ekologickou likvidaci tohoto kotle tak, aby byl dodržen zákon o odpadech a nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí. Při likvidaci kotle je vhodné postupovat následujícím způsobem : 1) Odmontujte všechny plastové díly a odevzdejte do příslušných sběrných kontejnerů. 2) Zbývající kovové části rozdělte na železné a neželezné a odevzdejte je k oddělené likvidaci příslušné specializované firmě 3) Izolační materiál ROTAFLEX - zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy. ROJEK a.s. 30 KTP 20 PELLET

31 Příloha č. 1 Stupeň hořlavosti stavebních hmot Výběr z ČSN Stupeň hořlavosti A nehořlavé B - nesnadno hořlavé těžce hořlavé středně hořlavé C lehce hořlavé Stavební hmoty Přírodní stavební kámen, betony, těžké, lehké, pórovité, stavební hmoty vyráběné z hlíny,malty, omítkoviny /bez příměsí organických látek/, atd. Akumin, Izomin, sádrokartonové desky, dřevocementové desky - Heraklit, Lignos, Rajolit,Velox, desky z čedičové plsti, desky ze skleněných vláken - Itaver, atd. Dřevo listnaté, překližka, desky - Sirkolit, Werzalit, tvrzený papír - Ecrona, Umakart, litá polyesterová laminovaná podlaha - Fortit, atd. Dřevo jehličnaté, dřevotřískové desky pro všeobecné použití, Piloplat, Duplex, Solodur, korkové desky Sp, pryžová podlahovina - Izolit, Industriál, Super, atd. Dřevovláknité desky - Akulit, Bukolamit, Duplex, Hobra, Sololak, Sololit, Polystyrén, Polypropylén, Polyuretan, pryžový izol. koberec pro el., IPA, atd. ROJEK a.s. 31 KTP 20 PELLET

32 Příloha č. 2 Všeobecné záruční podmínky Tyto záruční podmínky se vztahují na veškeré zboží prodávané společností ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s.(dále jenom ROJEK a.s.) a vyjadřují všeobecné zásady poskytování záruk na toto zboží. Společnost ROJEK a.s. ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu a to za předpokladu, že výrobek bude užíván způsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze. Montáž výrobku musí být provedena podle platných předpisů, norem a pokynů výrobce, při provozu dodržujte pokyny výrobce uvedené v návodu. U kotlů, kde je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roční prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údržby a prohlídky kotle a odstranění případné vady provést pouze servisní mechanik některé ze smluvních servisních firem společnosti ROJEK a.s. (Servisní mechanik je povinen prokázat se před provedením servisního zásahu certifikátem platným pro daný typ kotle vystaveným firmou ROJEK a.s., nebo se můžete informovat na seznam servisních firem přímo ve firmě ROJEK a.s., tel.: ,144 ). Servisní mechanik je povinen při uvádění kotle do provozu i při provádění pravidelné údržby a prohlídky kotle provést všechny činnosti podle platných předpisů vztahujících se k danému zařízení a všechny činnosti předepsané v návodu k obsluze, zejména odzkoušení ovládacích a zabezpečovacích prvků, kontrolu těsnosti kouřovodu, tah komína a řádné seznámení spotřebitele s obsluhou kotle. Spotřebitel uplatňuje případné reklamace u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Každá reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit řádně vyplněný záruční list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu. Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotřebitel povinen předložit identifikační štítek reklamovaného dílu a doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 měsíců od data prodeje. V případě reklamace kotle, u kterého je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je spotřebitel povinen rovněž předložit doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem společnosti ROJEK a.s.. Pokud je výrobcem předepsáno provedení pravidelné prohlídky smluvní servisní firmou, je spotřebitel povinen předložit doklad o provedení a zaplacení pravidelné údržby a prohlídky kotle provedené smluvním servisem společnosti ROJEK a.s.. Informace o provedení pravidelné prohlídky výrobku musí být vždy do 14 dnů od provedení zaslány výrobci. Při přepravě a skladování kotle musí být dodržovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí použít jen originální součástky. Společnost ROJEK a.s. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při bezplatném provedení opravy vymění nebo opraví vadný díl. Díly vyměněné v záruční době se stávají majetkem společnosti ROJEK a.s.. Firma ROJEK a.s. poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem společnosti ROJEK a.s.. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám přiveze, je povinností prodejce mu poskytnout záruční podmínky dle občanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána ROJEK a.s. 32 KTP 20 PELLET

33 jazykovou mutací záručního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záruční list v jazykové mutaci dané země, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem. Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká: Při porušení záručních podmínek. Nejsou-li při reklamaci předloženy příslušné doklady. Když schází označení výrobku výrobním číslem, nebo je výrobní číslo nečitelné. Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu. Jedná-li se o opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze při instalaci, provozu nebo údržbě výrobku. Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu se záručními podmínkami. Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezivěním v důsledku nevhodného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného systému nižší, než je rosný bod spalin. V případě vad nebo škod vzniklých při přepravě. V případě vad nebo škod vzniklých živelnou pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy. Tyto všeobecné záruční podmínky ruší všechna ostatní ustanovení týkající se záručních podmínek uvedená v návodu k obsluze, která by byla v rozporu s těmito ustanoveními. ROJEK a.s. 33 KTP 20 PELLET

34 Příloha č. 3 Záruční list a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku o splnění požadavků dle ČSN a ČSN o splnění správné funkce dle ČSN pro: Výrobce: ROJEK Dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova Častolovice tel.: Typ kotle: Výrobní číslo: Datum výroby: Razítko a podpis: Prodáno dne: Zapojení kotle provedeno dne: Razítko a podpis: ROJEK a.s. 34 KTP 20 PELLET

35 Příloha č. 4 Registrační kupóny Registrační kupón záruční opravy/servisu. 1. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Registrační kupón záruční opravy/servisu. 1. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Registrační kupón záruční opravy/servisu. 2. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Registrační kupón záruční opravy/servisu. 2. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Registrační kupón záruční opravy/servisu. 3. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Registrační kupón záruční opravy/servisu. 3. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Registrační kupón záruční opravy/servisu. 4. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Registrační kupón záruční opravy/servisu. 4. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy ROJEK a.s. 33 KTP 20 PELLET

36 ROJEK a.s. 34 KTP 20 PELLET

37 Příloha č. 5 Regulátor tahu (Použití při havarijním režimu kotle, při poruše retortového hořáku.) Závěr: U kotlů řady KTP se řídíme červenou stupnicí a instalace je dle (b) ROJEK a.s. 34 KTP 20 PELLET

38 PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU HOŘÁKU SUN P7 ROJEK a.s. 34 KTP 20 PELLET

39

40 SUN P7 Pozorně čtěte upozornění v tomto návodě protože poskytuje důležité pokyny o bezpečnosti při montáži a způsobu údržby. Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou odpojit zařízení z elektrické sítě pomocí hlavního vypínače a nebo celkovým odpojením z elektrické sítě. Návod na použití je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být archivovaný uživatelem za účelem dalších konzultaci. V případě poruchy a nebo špatné provozní činnosti vypnout zařízení a vyhnout se jakýmkoliv zásahům a pokusům o opravu a obrátit se výhradně na kvalifikovaný personál. Montáž a údržba musí být prováděna v souladu s platnými normami a předpisy na základě pokynů od výrobce a musí být prováděné kvalifikovaně vyškoleným personálem. V případě nesprávné montáže mohou vzniknout škody způsobené osobám, zvířatům a věcem. Za škody způsobené nesprávnou montáží,použitím nebo údržbou z důvodu nedodržení instrukcí od výrobce nenese výrobce žádnou zodpovědnost. Po odstranění obalu se ubezpečit o neporušení obsahu. Části obalu nemohou být ponechané v blízkosti dětí, protože jsou možným zdrojem úrazu. Certifikace Označení CE dokumentuje, že zařízení Ferroli jsou v souladu s požadavky uvedenými v Směrnicích EÚ. Toto zařízení je ve shodě s následujícími směrnicemi CEE: Směrnice 92/42 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalné nebo plynné paliva přijatá prezidentským dekretem č. 660 ze dne Směrnice o nízkém napětí č. 73/23 (upravená z 93/68) Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336 (upravená z 93/68) přijatá prezidentským dekretem č. 615 ze dne Tento symbol označuje POZOR a je vyznačený na všech místech, které vyžadují bezpečnost. Výhradně dodržovat předpisy a vyhnout se nebezpečí a možným škodám způsobený osobám, zvířatům a věcem. Tento symbol upozorňuje na důležité poznámky a připomínky 1. Návod na použití Montáž Servis a údržba Charakteristika a technické údaje Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

41 SUN P7 1. NÁVOD NA POUŽITÍ 1.1 Prezentace Vážený kliente, děkujeme Vám, že jste si vybral SUN P7, hořák Ferroli nejnovější koncepce a technologie, vysoké spolehlivosti a konstrukční kvality. SUN P7 je hořák na pelety, jehož vysoká kompaktnost a originální design ho činí vhodným pro použití s co největším množstvím kotlů na pevné palivo, které jsou dnes na trhu. Pozornost věnovaná vývoji a jeho průmyslové výrobě dovolila získat výborné zařízení vysokého využití s nízkými hodnotami zplodin CO a NOx a s velmi tichým plamenem. 1.2 Ovládací panel obr. 1 Legenda tlačítko nastavení den/hodina tlačítko výběru režimu tlačítko Override tlačítko + tlačítko programování tlačítko - displej symbol automatický režim symbol Menu programování symbol požadavek pro zapálení hořáku nepoužívaný multifunkční symbol: - v automatickém režimu udává naprogramovanou hodinu - pokud nebyl nastavený automatický režim, udává nastavení do manuálního režimu symbol Override symbol den symbol nastavení aktuální čas - hodiny aktuální čas - minuty den v týdnu označení hořák zapnutý CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 3

42 SUN P7 Údaje v průběhu činnosti Požadavek na zapálení hořáku (generovaná spojením kontaktu na elektrické svorce 7-8 (obr. 9), při daném nastavení se aktivuje na displeji symbol radiátor (viz obr. 1). 1.3 Zapálení obr. 2 obr. 3 Připojení zařízení k elektrickému zdroji: - V průběhu prvních 10 sekund je na displeji zobrazené "NO CU". - V následujících 180 sekundách hořák vykoná předventilaci ze spalovací komory. - Po uplynutí této doby je hořák připravený k činnosti. 1.4 Nastavení Nastavení hodin 1. Stlačit tlačítko pro nastavení den/hodina (viz. 1 - obr. 1). 2. Na displeji (viz. 7 obr.. 1), ikony HODINY a DEN blikají: nastavit aktuální den v týdnu pomocí tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1), bereme do úvahy: 1=pondělí, 7=neděle. Potvrdit nastavení den stlačením na tlačítko nastavení den/hodina (viz. 1 - obr. 1). 3. Na displeji (viz. 7 - obr. 1) dva číselné údaje AKTUÁLNÍ HODINA a ikona HODINY blikají: nastavit aktuální čas pomocí tlačítek + a - (viz. 4 a 6 - obr. 1), od 00 do 23. Potvrdit hodinu zatlačením na tlačítko nastavení den/hodina (viz obr. 1). 4. Na displeji (viz. 7 - obr. 1), dva číselné údaje AKTUÁLNÍ MINUTY a ikona HODINY blikají: nastavit aktuální čas pomocí tlačítek + a - (viz. 4 a 6 - obr. 1), od 00 do 59. Potvrdit minuty zatlačením na tlačítko nastavení den/hodina (viz. 1 - obr. 1). Nastavení režimu: automatický, manuální On, manuální Off. Stlačením tlačítka výběr režimu (viz. 2 - obr. 1) je možné nastavit: 1.Činnost v automatickém režimu: na displeji (viz. 7 - obr. 1), je zobrazená ikona HODINY. Požadavek na aktivaci a deaktivaci hořáku závisí na týdenním programu, který je nastavený. V časovém rozpětí je na displeji (viz. 7 - obr. 1), zobrazená i ikona ON. 2. Při manuálním režimu On, je na displeji (viz. 7 - obr. 1), zobrazená jen ikona ON. Hořák je možné podle potřeby zapnout. Přednastavený týdenní program je mimo činnosti. 3. Při manuálním režimu Off, na displeji (viz. 7 - obr. 1) není zobrazená ani ikona ON, ani ikona HODINY. Hořák je vypnutý. Přednastavený týdenní program je mimo činnost. 4 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

43 SUN P7 Přednastavený týdenní program (od výrobce) 06:30-08:30 12:00-12:00 16:30-22:30 Přednastavený týdenní program má 3 časové pásma v automatickém režimu ON a 3 v časovém režimu Off. Tyto jsou přednastavené pro každý den v týdnu stejně. V časovém pásmu je na displeji (viz. 7 - obr. 1) zobrazená ikona ON. POZOR! zkontrolovat způsob činnosti hořáku podle popisu v části 3.1. návodu. Úprava týdenního programu 1. Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 2. Zvolit den programování pomocí tlačítek+ a - (viz. 4 a 6 - obr. 1): Day 1 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na pondělí Day 2 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na úterý Day 3 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na středu Day 4 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na čtvrtek Day 5 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na pátek Day 6 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na sobotu Day 7 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na neděli Day 15 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na období pondělí - pátek Day 67 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na období sobota - neděle Day 16 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na období pondělí - sobota Day 17 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na období pondělí - neděle Day 17 a symbol radiátor blikají: nepoužívané 3. Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1): 4. 06:30 a symbol radiátor blikají, ON, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 1. časového pásma ON; např. 06:00 Stlačit tlačítko Programování "P" (viz. 5 obr. 1) 5. 08:30 a symbol radiátor blikají, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 1. časového pásma OFF; např. 09:00 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 6. 12:00 a symbol radiátor blikají, ON, Použít tlačítka + a - (v. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 2. časového pásma ON; např. 12:30 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 7. 12:00 a symbol radiátor blikají, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 2. časového pásma OFF; např. 14:00 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 8. 16:30 a symbol radiátor blikají, ON, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 3. časového pásma ON; např. 16:00 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 9. 22:30 a symbol radiátor blikají, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 3. časového pásma OFF; např. 23:30 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 10. Zopakováním předcházejícího postupu můžeme programovat 4. časové pásmo ON a OFF. 11. Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) na 3 sekundy a ukončili jsme programování. CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 5

44 SUN P7 Menu parametry Pro vstup do menu Parametry stlačit tlačítko programovaní M (viz. 2 - obr. 1) na 5 sekund. Zobrazí se parametr u01 : označený nápisem SET 01. Stlačením tlačítka P (tl. 5 - obr. 1) si bude možné prohlédnout seznam parametrů. Na úpravu hodnot jednotlivých parametrů stačí stlačit tlačítka + a - (viz. 4 a 6 - obr. 1): úprava bude uložena automaticky. Po úpravě hodnoty parametru je nutné počkat alespoň 3 sekundy: hodnota bliká a ukládá se. Tabulka 1 Parametr u01 Popis Nastavení provozní teploty ÚT Rozsah C 80 C Nastavená hodnota u02 Maximální výkon hořáku u03 Způsob činnosti hořáku (viz. část 3.1) Pro návrat zpět z menu stlačit tlačítko M (viz. 2 - obr. 1) na 5 sekund. Menu servisní parametry Pro vstup do menu Parametry stlačit tlačítko programování P (viz. 5 - obr. 1) na 10 sekund. Zobrazí se parametr t01 : označený nápisem SET 01. Stlačením tlačítka P (viz. 5 - obr. 1) listujeme v seznamu parametrů. Na úpravu hodnot jednotlivých parametrů stačí stlačit tlačítko + a - (viz. 4 a 6 - obr. 1): úprava bude uložená automaticky. Po úpravě hodnoty parametru je nutné počkat alespoň 3 sekundy: hodnota bliká a ukládá se. Tabulka 2 Parametr t01 t02 t03 Popis Dávkovaní pelet (plnění podavače) Čidlo teploty ÚT Otáčky ventilátoru při zapalování Rozsah 0=neaktivní, 1=aktivní 0=neaktivní, 1=aktivní NEUPRAVOVAT Nastavená hodnota 0 = neaktivní 0 = neaktivní 51 t04 Čas sypání pelet pro zapálení NEUPRAVOVAT 12 t05 NEUPRAVOVAT NEUPRAVOVAT 5 t06 NEUPRAVOVAT NEUPRAVOVAT 80 t07 Délka cyklu (sypání/prodleva) NEUPRAVOVAT 10 t08 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t09 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 1 NEUPRAVOVAT 28 t10 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t11 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 2 NEUPRAVOVAT 38 t12 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t13 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 3 NEUPRAVOVAT 46 t14 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t15 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 4 NEUPRAVOVAT 53 t16 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t17 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 5 NEUPRAVOVAT 59 t18 Způsob činnosti hořáku 0- On/Off, 1- Modulace 0 t19 Čas odpopelnění hořáku po dohoření NEUPRAVOVAT 99 NEUPRAVOVAT Pro návrat zpět z menu stlačit tlačítko P (viz. 5 - obr. 1) na 10 sekund.. 6 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

45 SUN P7 1.5 Návod k činnosti Činnost hořáku, po montáži a správném nastavení, je plně automatická a nevyžaduje žádné zásahy od uživatele, vyjma pravidelné údržby a čištění. V případě nedostatku paliva se hořák zastaví a zablokuje se. Doporučuje se doplnit palivo ještě před jeho úplným spotřebováním a tím zabránit procesu plnění podavače. Nedovolte, aby s hořákem manipulovali nevyškolené osoby nebo děti. Nastavení maximálního výkonu (parametr. u02) v závislosti na kotli Tabulka 3 Výkon KW CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 7

46 SUN P7 2. MONTÁŽ 2.1 Všeobecné pokyny Toto zařízení může být používané jen na účely, pro které bylo přesně předurčené. Toto zařízení může být použité jen pro kotle na pevné palivo s kterými je kompatibilní svými vlastnostmi, výkonností a tepelným výkonem. Jiné použití musí být považované za nevhodné a tedy i nebezpečné. Není povolené otevřít zařízení nebo upravovat jednotlivé komponenty zařízení s výjimkou částí povolených k údržbě. Není povolené upravovat zařízení za účelem jiného použití nebo upravovat jeho výkon. K hořáku mohou být používané jen originální díly. MONTÁŽ A NASTAVENÍ HOŘÁKU MUSÍ BÝT PROVEDENÉ JEN SPECIALIZOVANÝM PERSONÁLEM S NÁLEŽITOU KVALIFIKÁCÍ S DODRŽENÍM VŠECH INSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TOMTO TECHNICKÉM MANUÁLU, V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A NÁRODNÍMI NORMAMI A PŘÍPADNĚ ÚZEMNÍMI NAŘÍZENÍMI VE SMYSLU KVALITY. 2.2 Montáž ke kotli Místo montáže Prostor, v kterém má být namontovaný kotel a hořák, musí mít větrání podle platných norem. Pokud se v tom stejném prostoru nachází více hořáků nebo odsavačů, které mohou fungovat dohromady, větrací otvory musí být rozměrově přizpůsobené pro činnost všech zařízení současně. Z prostoru musí být odstraněné všechny hořlavé materiály a předměty, korozní plyny, prach nebo éterické směsi. Tyto, vířené ventilátorem, mohou ucpat vnitřní části hořáku nebo hlavu spalování a snížit účinnost popřípadě vyvolat poruchu celého zařízení. Prostředí musí být suché a nevystavené dešti, sněhu nebo mrazu. Upevnit hořák na dveře. Vykonat všechny elektrické připojení jak je uvedené v kapitole IV. (elektrická schéma). V případě, že hořák bude montovaný na kotel Ferrolli, použít příslušný kit na přestavbu. Vložit čidlo teploty ÚT, které je přiloženo v přestavbovém kitu, do jímky kotle a připojit ho na svorkovnici. HOŘÁK BYL NAVRHNUTÝ PRO ČINNOST S KOTLEM SE SPALOVACÍ KOMOROU V PODTLAKU. ZÁSOBNÍK NA PELETY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÝ TAK, ABY FLEXIBILNÍ HADICE, KTERÁ SPOJUJE PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ-HOŘÁK, SE NEDEFORMOVALA NEBO NEOHÝBALA. 8 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

47 SUN P7 Připevnění ke kotli 400 obr Elektrické připojení Hořák je vybavený vícepólovou svorkovnicí pro elektrické připojení; viz. elektrické schéma v kapitole 4 Charakteristika a technické údaje. Připojení, které musí udělat elektrikář jsou: napájecí vedení připojení požadovaného kontaktu zapojení motoru podávacího zařízení čidlo teploty ÚT Délka spojovacích vodičů musí dovolit otevření hořáku, případně dvířek kotle. Jen kvalifikovaný personál může v případě poruchy vyměnit elektrický kabel hořáku. Hořák se připojuje na jednofázový elektrický proud 230 Volt-50 Hz. Dát zkontrolovat kvalifikovaným personálem uzemnění zařízení. Výrobce nezodpovídá za případné škody vzniklé z důvodu neuzemnění zařízení. Zkontrolovat, zda napojení na elektrickou síť odpovídá maximálnímu výkonu zařízení a je v souladu s požadavky uvedenými na štítku kotle.. Je důležité dodržet polaritu (FÁZE: kabel hnědý / NULÁK: kabel modrý / UZEMNĚNÍ : kabel žluto-zelený) při napojení na elektrickou síť. CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 9

48 SUN P7 2.4 Přívod paliva Všeobecné pokyny Hořák musí být zásobovaný druhem paliva pro který je předurčený, tak jak je to uvedené na štítku zařízení a v tabulce technických údajů, kapitola 4.3. tohoto manuálu. Klientovi doporučujeme používat pelety dobré kvality, protože nízká kvalita má vliv na tepelné výkony, vysoký obsah popela, a to má za následek soustavnou potřebu čistění, předčasné opotřebení částí hořáku, které jsou vystavené plameni, ucpání podávacího zařízení a hořáku z nadměrného množství pilin a usazování nehořlavých materiálů ve vnitřní hořáku. Umístění zapalovače a roštu obr. 5 Rošt Zapalovač Dávkování pelet Dávkování pelet (plnění podavače) je možné aktivovat do 40 minut po zapojení hořáku do elektrické sítě. V tomto časovém úseku má systém k dispozici 3 pokusy po 5 minutách v průběhu kterých se aktivuje jen podávací zařízení. V průběhu dávkování pelet není možné zapálit hořák. Postup: 1. Zapojit hořák do elektrické sítě. 2. Počkat, až se ukončí fáze předventilace. 3. Stlačit tlačítko programovaní "P" (viz. 5 - obr. 1) na 10 sekund. - zobrazí se parametr "tø1": označený nápisem SET nastavit parametr na 1 pro spuštění prvního 5-minutového pokusu. Kdykoliv je možné tuto operaci ukončit změnou parametru na 0. V případě, že první pokus nebyl úspěšný, zopakovat operaci následovným způsobem: parametr nastavit na 0 a potom znovu na 1. Postup se opakuje při druhém i třetím pokusu. 4. V případě potřeby dalších 3 pokusů je nutné zařízení vypnout a znovu zapnout do elektrického sítě. 10 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

49 SUN P7 3. SERVIS A ÚDRŽBA Všechny činnosti: nastavení, uvedení do činnosti a údržba musí být prováděné kvalifikovaným personálem a v souladu s platnými normami. Personál našeho obchodního oddělení a oddělení technické podpory je vám k dispozici za účelem získání dalších informací. FERROLI S.p.A. odmítá zodpovědnost za škody způsobené na věcech nebo osobách z důvodu zásahu způsobeného nekvalifikovaným a neautorizovaným personálem. 3.1 Způsob činnosti hořáku Aktivaci hořáku je možné uskutečnit 3 způsoby A. Zapálení hořáku (při daném nastavení) Zapálení hořáku je aktivované výhradně spojením kontaktu na svorkách. 7-8 (obr. 9). Hodina a přednastavený týdenní program jsou mimo činnost: nemusí se ani nastavit aktuální čas. B. Zapálení hořáku (Podle vnitřních hodin nebo kontaktu) Zapálení hořáku může být aktivované hodinami (v průběhu činnosti ohřívání v automatickém režimu ve fázi ON nebo v průběhu činnosti ohřívání v manuálním režimu On) nebo spojením kontaktu na svorkách 7-8 (obr. 9). Ch Je nutné nastavit hodiny a případně upravit přednastavený týdenní program. C. Zapálení hořáku (Podle vnitřních hodin a kontaktu) Zapálení hořáku může být aktivované hodinami (v průběhu činnosti ohřívání v automatickém režimu ve fázi ON nebo v průběhu činnosti ohřívání v manuálním režimu On) pokud je spojený kontakt na svorkách 7-8 (obr. 9). Je nutné nastavit hodiny a případně upravit přednastavený týdenní program. Způsob zapálení hořáku se nastavuje přes menu uživatele. Stlačit tlačítko M (viz. 2 -obr. 1) na 5 sekund. Stlačit 2x tlačítko "P" (viz. 5 - obr. 1). Zobrazí se parametr č. 3: označený nápisem SET 03. Nastavit na 00 pro způsob A, na 01 pro způsob B a na 02 pro způsob C pomocí tlačítek + a (viz. 4 e 6 -obr. 1). Po úpravě hodnoty parametru je nutné počkat alespoň 3 sekundy: hodnota bliká a ukládá se Pro návrat zpět z menu stlačit tlačítko "M" (viz. 2 - obr.1) na 5 sekund. CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 11

50 SUN P7 3.2 Uvedení do činnosti Úkony potřebné vykonat před prvním zapálením,po každé provedené údržbě, po každém odpojení zařízení, při každém bezpečnostním zásahu a při zásahu do častí hořáku. Před zapálením horáku Zkontrolovat, zda je hořák správně upevněný a nastavený na daný kotel. Ujistit se, zda je kotel a systém naplněný vodou nebo teplonosnou směsí, klapky v hydraulickém okruhu jsou otevřené a kouřovod je průchozí, správné dimenze a bezpečně napojen jak na kotli tak ve zděři. Zkontrolovat, zda dvířka na kotli jsou zavřená, aby plamen hořel pouze uvnitř spalovací komory. Zkontrolovat správnou pozici podávacího zařízení a připojení flexibilní hadice k hořáku. Zapojit hořák k síti 230V-50 Hz. Naplnit zásobník (popř. podavač-pokud byl vyprázdněn) peletami. Zkontrolovat, zda je rošt čistý (obr. 5). Zapálení hořáku K zapálení hořáku dojde automaticky pokud je požadavek viz.3.1 způsob činnosti. Nastavení hořáku 1. Připojit analyzátor spalin zapálit hořák na plný výkon (pro daný kotel) po dobu 30 min. 2. Ujistit se, že je spalovací komora v podtlaku. 3. Zkontrolovat spaliny při max. výkonu hořáku (pro daný kotel). Pokud hodnota O2 ve spalinách není v rozpětí 5% - 9% upravit otáčky ventilátoru (viz. Odst. Menu servisní parametry a tabulka 2 v kapitole 1.4).Nastavení opakovat postupně i pro jednotlivé nižší výkonové stupně. (např. max. výkon pro kotel je zvolen st.4 tak nastavujeme spaliny i pro st.3-2-1) 4. Po nastavení spalin upravit hodnotu max. výkonu pro daný kotel. Parametr u02 (viz. Odst. Menu parametry a tabulka 1 v kapitole 1.4). 6. Odpojit analyzátor spalin zkontrolovat těsnost kouřovodu. 3.3 Údržba Hořák vyžaduje pravidelnou údržbu, přibližně po spálení 300 kg pelet. Základní činnosti při údržbě jsou: kontrola a čištění vnitřních častí hořáku a kotle čištění prostoru uvnitř těla hořáku pod hrdlem sypání pelet (opatrně odstranit usazené piliny z pelet) Ventilátor: Kontrolovat, aby uvnitř ventilátoru a na lopatkách vrtule nebyl nahromaděný prach : tento snižuje přívod vzduchu, který má za následek nedokonalé spalování. Spalovací hlava: Kontrolovat, aby všechny části spalovací hlavy byli neporušené, nedeformované vysokou teplotou, bez nečistot ze spalování a ve správné poloze. Fotoelektrický odpor: Očistit sklíčko jemným hadříkem od případného prachu. Fotoelektrický odpor je umístěný v těle hořáku pod krytem, vyjme se opatrným tahem za pryžovou část směrem k sobě. 12 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

51 SUN P7 Hořák vyžaduje údržbu, minimálně 1 krát za rok, která musí být vykonaná kvalifikovaným servisním technikem. Základní činnosti při údržbě jsou: kontrola a čištění vnitřních častí hořáku a kotle kompletní analýza spalovaní (po činnosti v plném výkonu alespoň po dobu 10 minut) a zkontrolovat správné nastavení. Otevření krytu a odmontování hořáku Před každou operací čištění nebo kontroly vnitřních částí hořáku zařízení od elektrické sítě nebo vypnout hlavní vypínač. Otevření krytu: Povolit šrouby (A) a odstranit kryt (B). Vnitřní části, motor, klapka, fotoodpor atd. jsou přímo dostupné. Rozmontování hořáku: Povolit šrouby (A) a odstranit kryt (B), povolit matici (C) a odpojit těleso, povolit úchytné šrouby (D) a vyjmout spalovací hlavu (E). E C A D B obr. 6 CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 13

52 3.4 Řešení problémů Hořák je vybavený moderním systémem automatické kontroly. V případě výskytu poruchy na hořáku displej (viz. 7 - obr. 1) bliká a zobrazuje kód poruchy. Jsou poruchy, které způsobují trvalé zablokovaní (označené písmenem "A"): pro znovu uvedení do činnosti je nutné stlačit tlačítko "P" (viz. 5 - obr. 1) na 1 sekundu; pokud hořák nezačne pracovat je nutné odstranit příčinu. Ostatní poruchy způsobují dočasné zablokovaní (označené písmenem "F") tyto uvádí hořák do činnosti automaticky, ihned jakmile se hodnota vrátí do normálu. Seznam poruch Kód Porucha Příčina Řešení A01 Zablokovaní chyba zapálení - prázdny zásobník pelet - přerušený nebo odpojený kabel podavače pelet - přerušený odpor v zapalovači - nečistoty ve spalovací hlavě - ucpané hrdlo sypání pelet - doplnit zásobník - zapojit přívodní kabel - vyměnit - vyprázdnit a vyčistit spalovací hlavu - uvolnit hrdlo a zkontrolovat, zda spalovací hlava není ucpaná, popřípadě ji vyčistit F02 Porucha- boční plamen - fotoelektrický odpor má zkrat - na fotoelektrický odbor dopadá světlo - vyměnit fotoelektrický odpor - odstranit zdroj světla A02 Zablokovaní přítomnost bočního plamene - porucha F02 která se opakuje neustále v průběhu 30 minut - viz. porucha F02 A04 Zablokovaní bezpečnostní termostat hrdla pelet - nesprávné parametry zapalování - kotel pod tlakem - poškozený bezpečnostní termostat - zkontrolovat parametry t03=51 a t04=12 - vyčistit a zkontrolovat minimální tah v komíně (10Pa) - vyměnit F05 Porucha - regulace tlaku v hořáku - hadička spojující manostat je deformovaná - poškozený motor ventilátoru - ventilátor je znečistěný - vyměnit - vyměnit - vyčistit F06 Porucha - tlakový snímač (odpojený) - přerušená kabeláž - zkontrolovat kabeláž popř. vyměnit manostat F10 Porucha čidlo teploty ÚT pokud je zapojeno - poškozené čidlo - zkrat v kabelovém vedení - přerušené kabelové vedení - zkontrolovat vedení popř. vyměnit čidlo 14 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

53 SUN P7 4. CHARAKTERISTIKA A TECHNICKÉ ÚDAJE 4.1 Rozměry Ø 60 Ø Ø obr Výkres a hlavní komponenty obr Legenda Tlakový snímač-manostat Centrální jednotka DBM13 Těleso hořáku Svorkovnice Fázové rozhraní-display Odporový zapalovač Fotoelektrický odpor Bezpečnostní termostat 85 Hrdlo sypání pelet Motor ventilátoru Vrtule ventilátoru Spalovací hlava Rošt CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 15

54 SUN P7 4.3 Tabulka technických údajů Údaje jednotka hodnota Tepelný výkon max. KW 34.1 (Q) Tepelný výkon min. KW 13.7 (Q) Spotřeba paliva max. kg/h 7.2 Spotřeba paliva min. kg/h 2.9 Stupeň elektrické ochrany IP X0D Napájecí napětí/frekvence V/Hz 230/50 El. příkon W 100 El. příkon zapalovače W 300 Hmotnost hořáku kg 11 Objem zásobníku litry Obsah zásobníku kg Rozměry pelet (průměr/délka max.) mm 6/35 Podtlak spalovací komory mbar Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

55 SUN P7 4.4 Elektrická schéma A B C D E 34 L N 3.15 A L N X1 X X DBM obr. 9 6 POZOR: Před připojením odstranit přemostění na svorkovnici X3 FÁZOVÉ ROZHRANÍ BIT01.02 FR OUT+ 15 GND 297 Legenda FR Fotoelektrický odpor 16 Ventilátor 34 Čidlo teploty ohřevu 218 Bezpečnostní termostat pelet 239 Zapalovač 297 Tlakový snímač A Napojení na elektrickou síť B Motor podávacího zařízení C Požadovaný kontakt D Zablokování - signalizace E Odblokování hořáku CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 17

56 Upravené schéma FERROLI SUN P7 montované na kotle KTP

57

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI TYP 9106 01/2009 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva.

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9102 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI 01/2009 Vážený zákazníku, NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva. Je naším přáním, aby

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

VARNÝ SPOT EBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽB NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOT EBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽB NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOT EBIČ NA PEVNÁ PALIVA TYP 9101 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽB NÁVOD K MONTÁŽI TYP 9101 04/2012 TYP 9101 04/2012 1 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽB Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič KVS MORAVIA

Více

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE TYP 8111 01/2009 TYP 8111 01/2009 1 NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, zakoupil jste si vestavné topeniště a vestavnou troubu. Je naším přáním,

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více