Automatický teplovodní kotel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatický teplovodní kotel"

Transkript

1 Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, Častolovice, tel , 134, 144, fax ROJEK a.s. 1 KTP 20 PELLET

2 ROJEK a.s. 2 KTP 20 PELLET

3 Obsah: Předmluva 3 Upozornění 4 Seznám použitých podkladů 4 Použití kotle, druhy paliva 5 Popis kotle 5 Technická data kotlů KTP PELLET 6 Základní varianty kotle 6 Základní části kotle struční popis 7 Základní části kotle detailní popis 8 Technická data 9 Označení kotle 12 Rozsah dodávky 12 Příslušenství kotle 12 Doporučené příslušenství 12 Volitelné příslušenství 12 Bezpečnostní pokyny 13 Všeobecné 13 Základní bezpečnostní požadavky 13 Osobní bezpečnost 13 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu 13 Bezpečnostní předpisy pro údržbu 14 Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo 14 Přeprava a skladování kotlů 14 Přeprava 14 Skladování 14 Podmínky pro instalace kotle 15 Bezpečnostní vzdálenosti 15 Montáž kotle 16 Zapojení chladicí smyčky 17 Napojení a umístění čidel k hořáku 17 Provoz, seřízení a obsluha kotle KTP PELLET 18 Kvalifikace obsluhy 18 Uvedení kotle do provozu 18 Provoz kotle v automatickém režimu 18 Provoz kotle v alternativním (havarijním) režimu 18 Demontáž hořáku do aretační polohy 20 Seřízení přívodů spalovacího vzduchu, provoz kotle 20 Zásady regulace 21 Montáž hořáku pro opětovný automatický režim kotle 21 Dohled za provozu 22 Zakázané manipulace 22 Údržba kotle 23 Čistění kotle 23 Pravidelná údržba 23 Výměna těsnící šňůry dvířek 24 Seřízení pantů a uzávěrů dvířek 24 Roční servisní prohlídka chladící smyčky 24 ROJEK a.s. 3 KTP 20 PELLET

4 Bezpečnostní předpisy pro údržbu 25 Závady a jejich odstranění 25 Zbytková rizika a jejich prevence 26 Elektrická rizika 26 Tepelná rizika 26 Rizika vyvolaná manipulací s palivem 26 Ergonomická rizika 26 Servis 27 Záruka 27 Náhradní díly 27 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí životnosti 28 Nakládání s obalem 28 Nakládání s kotlem 28 Příloha č. 1 Stupeň hořlavosti stavebných hmot 29 Příloha č. 2 Všeobecné záruční podmínky 30 Příloha č. 3 Záruční list a osvědčení 32 Příloha č. 4 Registrační kupóny 33 Příloha č. 5 Regulátor tahu 35 Hořák Ferroli SUN P7 původní návod na použití, montáž a údržbu hořáku Prohlášení o schodě ROJEK a.s. 4 KTP 20 PELLET

5 Předmluva Společnost ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s. si Vám dovoluje poděkovat za rozhodnutí používat tento výrobek, který byl vyvinut v naší firmě na základě požadavků zákazníků. Tento návod byl vytvořen u výrobce zařízení a je nedílnou součástí dodávky kotle. Obsahuje základní informace pro obsluhu a popisuje prostředí a způsoby použití kotle, pro které je určen a obsahuje také všechny potřebné informace pro správnou a bezpečnou obsluhu. Na kotle řady KTP PELLET je výrobcem vydáno ES prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, nařízení vlády č.26/2003 Sb., nařízení vlády č.163/2002 Sb. Kotel je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu výrobku pro jeho běžné využití. Tato opatření však nemohou pokrýt všechny bezpečnostní aspekty a proto je třeba aby obsluhující, dříve než začne kotel využívat, pročetl a porozuměl tomuto návodu. Vyloučí se tím chyby jak při instalaci, tak i při vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést kotel do provozu dříve dokud jste nepročetli všechny návody dodané s kotlem a neporozuměli každé funkci a postupu. Některé informace nebo nákresy nemusí být určeny právě pro Vámi zakoupený kotel, neboť tento návod obsahuje všechny informace pro různé varianty tohoto typu, které vyrábíme. Porovnáním příslušné části návodu s konkrétním kotlem zjistíte, zda je shodný a kterou variantu kotle vlastníte. Výrobce si vyhrazuje právo dílčích změn v rámci neustálého technického vývoje kotle. Tyto dílčí změny nemusí být vždy obsaženy v tomto návodě. Pro zdůraznění důležitých pasáží v základním textu je použito tučného písma a označení některým z následujících symbolů : Výzva, která doporučuje postupovat výhradně podle následujícího předpisu. V případě nedodržení tohoto předpisu může dojít k usmrcení nebo vážnému ohrožení zdraví obsluhujícího personálu. Varování před nevhodnými pracovními postupy nebo používáním kotle, které může zapříčinit ohrožení lidského zdraví, funkce kotle, životního prostředí nebo ekonomické škody. Výstraha je výzvou k patřičné opatrnosti při provádění následujících činností. Nedodržení této výstrahy může zapříčinit drobné poranění nebo poškození kotle. ROJEK a.s. 5 KTP 20 PELLET

6 Upozornění Textová a obrazová část návodu je duševním vlastnictvím firmy ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s. a zůstává stále jeho majetkem. Bez předchozího souhlasu nesmí být žádná část návodu rozmnožována ani nesmí být umožněno třetím osobám seznámit se s návodem či jeho částmi. Po rozbalení kotel zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá požadovanému použití a taktéž úplnost a kompletnost dodávky Montáž kotle musí provádět pouze osoba, která má oprávnění k této činnosti. Zapojení kotle musí odpovídat platným normám, předpisům a návodu k použití. Špatným zapojením a nedodržením předpisů se mohou vyskytnout škody, za které výrobce neodpovídá. Pro správnou funkci kotle zajistěte jeho pravidelnou kontrolu minimálně jednou za rok. Pokud byl kotel delší dobu mimo provoz je nutná důkladná kontrola kotle a topného systému před opětovným spuštěním do provozu může dojít k zablokování oběhového čerpadla v systému, nebo v zimním období k zamrznutí kotle atd.. Seznam použitých podkladů Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. Technické požadavky na tlaková zařízení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky ČSN EN 303-5:2000 Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kw - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení ROJEK a.s. 6 KTP 20 PELLET

7 Použití kotle, druhy paliva Teplovodní kotle ROJEK KTP PELLET jsou určeny pro vytápění obytných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 32 kw. Kotle jsou určeny pro spalování kvalitních dřevěných pelet průměr 6 mm - kvalita dle přílohy A.2 ČSN v automatickém režimu. Alternativně (havarijně) lze kotel provozovat jako kotel s ručním přikládáním, palivo kusové dřevo o délce mm podle typu kotle, nebo krátké kusové dřevo vlhkost paliva 20%, výhřevnost MJ.kg -1, nebo hnědé a černé uhlí, výhřevnost 16 MJ.kg -1, doporučená velikost uhlí je Kostka. Výrobce nepodmiňuje 3-letou záruku druhem používaného paliva. Při spalování vlhkého dřeva je třeba brát na vědomí, že dojde ke snížení jmenovitého výkonu kotle a to úměrně vlhkosti paliva a dojde k navýšení spotřeby paliva. Popis kotle Automatický teplovodní kotel ROJEK KTP PELLET je sestaven ze dvou základních částí kotlového tělesa kotle KTP a hořáku FERROLI SUN P7. Kotlové těleso je svařovaná konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou prováděny v ochranné atmosféře. Při automatickém provozu jsou veškeré přívody vzduchu uzavřené a utěsněné. Při alternativním (havarijním) provozu je nutno odstranit utěsnění dusivky a v přikládacích dvířkách, v místě otvoru pro hořák umístit montáž těsnící růžice (součást dodávky). Alternativní (havarijní) režim kotle umožňuje spalování všech druhů dřevní hmoty. Spalování takového různorodého paliva je umožněno zvláštní konstrukcí ohniště kotle. Právě takto zvolená konstrukce kotle má za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím potlačení vzniku škodlivých emisí. Dosažení tohoto efektu je umožněno tím, že z vrstvy hořícího paliva se uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou ohniště, kde se smíchá se sekundárním vzduchem a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou vrstvu hořícího paliva, kde shoří za vysoké teploty V místě styku této směsi a hořícího paliva se přivádí opět sekundární vzduch pro zvýšení teploty hoření. Z důvodu možnosti spalování i kusového dřeva - polen - je navržen poměrný objem této komory, která je opatřena také rozměrnými přikládacími dvířky. Veškerý přívod vzduchu, jak primární tak i sekundární lze regulovat, proto lze kromě jiného dosáhnout dlouhé doby vyhořívání paliva mezi jednotlivým přikládáním. Rovněž výkon kotle je řízen přívodem primárního vzduchu pod rošt, jehož množství je regulováno ručně nebo automatickým tepelným regulátorem výkonu. (součást dodávky) Konstrukce kotle je navržena tak, že umožňuje využít teplo vzniklého spálením paliva v co největší míře a přitom nedochází k zanášení teplosměnných ploch kotle. Přesto je kotel opatřen čistícími dvířky, kterými lze velice snadno teplosměnné plochy kotle čistit. Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací. Vnější plášť kotle tvoří krycí plechy, jež jsou opatřeny odolným nátěrem. Kotel je opatřen ukazatelem teploty a tlaku vody v kotli. Výhodou tohoto kotle je také to, že nepotřebuje ke spolehlivé funkci silný tah komína. Ten doporučujeme v rozmezí 8 až 12 Pa. Pokud tah komína je větší než je zapotřebí doporučujeme použít omezovač tahu, který zajistí tah komína v rozmezí 10 až 20 Pa. Bližší informace týkající se omezovače tahu najdete na níže uvedeném odkazu: Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a při jejím správném provádění je zaručen bezpečný a spolehlivý provoz. ROJEK a.s. 7 KTP 20 PELLET

8 Konstrukce kotle umožňuje jeho provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh s oběhovým čerpadlem. Technická data kotlů KTP PELLET Základní varianty kotle Obrázek č. 1 Varianta A. KTP 20/ 25/ 30 PELLET s 300 l plastovým zásobníkem (standard) Varianta B. KTP 20/ 25/ 30 PELLET s 300 l plechovým zásobníkem Varianta C. KTP 20/ 25/ 30 PELLET s 600 l plechovým zásobníkem ROJEK a.s. 8 KTP 20 PELLET

9 Základní části kotle stručný popis Legenda: Obrázek č zásobník na pelety (dle provedení 300 l nebo 600 l) 2. hořáková sada FERROLI SUN P7 včetně podavače 3. čelní kryt kotle včetně opláštění kotle (pod čelním krytem jsou čistící dvířka kotle dle provedení) 4. přikládací dvířka včetně pantografického uchycení hořáku FERROLI s přípravou pro uchycení ovládací růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu * 5. aretace pro hořák v odklopené poloze * 6. zaslepení přívodu sekundárního vzduchu / přívod sekundárního vzduchu * 7. čistící, popelníková dvířka pro přívod a regulaci primárního vzduchu * 8. kotlové těleso 9. zaslepení přívodu primárního vzduchu / dusivka (klapka) pro regulaci výkonu kotle (ručně nebo automaticky) * Poznámka: prvky označené * jsou pro havarijní provoz kotle při ručním spalování. ROJEK a.s. 9 KTP 20 PELLET

10 Základní části kotle detailní popis Legenda: Obrázek č. 3 A.Standardní provedení kotle KTP PELLET (automatický režim) B.Provedení kotle pro alternativní (havarijní) spalovaní (ruční režim) 1. kotel dle provedení KTP 20; KTP 25; KTP montáž těsnící růžice - ovládací růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu * 3. šroubení pro přichycení těsnící růžice (2 ks matice M 8 ČSN ; 2 ks podložka 8,4 ČSN ) 4. růžice pro přichycení hořáku v přikládacích dvířkách (1 ks pr.40 ART M8) 5. růžice pro přichycení hořáku v přikládacích dvířkách (1 ks pr.40 ART M8 h60) 6. přikládací dvířka s hořákem FERROLI SUN P7/ přikládací dvířka s růžicí pro regulování přívodu sekundárního vzduchu * 7. zaslepení přívodu sekundárního vzduchu 8. aretace pro hořák v odklopené poloze * 9. pantografické uchycení hořáku FERROLI s přípravou pro uchycení ovládací růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu při vyklopeném hořáku v aretační poloze * 10. přívod a nastavování sekundárního vzduchu * 11. zaslepení přívodu primárního vzduchu 12. hořák FERROLI SUN P7 včetně izolace do dvířek 13. kostka pro uchycení čidla kotlového a havarijního termostatu (umístění pod horním krytem detail D) 14. prodloužení šroubení s jímkou a místem pro uchycení čidla kotlového a havarijního termostatu (umístění na výstupu teplé vody z kotle) 15. hadice pro přísun pelet mezi podavačem a hořákem pr.60 mm délka dle provedení 16. podavač k hořáku FERROLI SUN P7 (součást hořáku FERROLI SUN P7 ) 17. zásobník na pelety dle provedení ROJEK a.s. 10 KTP 20 PELLET

11 Technická data Obrázek č. 4 (KTP PELLET bez zásobníku) ROJEK a.s. 11 KTP 20 PELLET

12 Obrázek č. 5 (KTP PELLET včetně zásobníku dle provedení) ROJEK a.s. 12 KTP 20 PELLET

13 Automatické teplovodní kotle KTP 20 PELLET, a KTP 30 PELLET, palivo dřevěné pelety o průměru 6 mm, - kvalita dle přílohy A.2 ČSN KTP 20, 25 a 30 PELLET Název parametru MJ Jmenovitý výkon - palivo dřevěné pelety kw Minimální výkon - palivo dřevěné pelety kw 5,1 5,3 5,5 hloubka kotle včetně kouřovodu mm hloubka kotle včetně hořáku mm výška kouřovodu mm výška přívodního potrubí vody do kotle mm hloubka kotle mm šířka kotle mm celková výška kotle (bez podavače) mm celková šířka kotle (bez zásobníku) mm Přípojky kotle - průměr vstupu a výstupu vody DN 2" - vnitřní závit Přípojky kotle - napojení chladicí smyčky DN 1/2" - vnější závit Průměr kouřovodu mm Objem spalovací komory l Objem zásobníku pelet l 300/ / /600 Hmotnost kotle kg Třída kotle podle EN Účinnost - palivo dřevěné pelety % Rozměry plnícího otvoru-půlkruh šířka/výška mm 250/237 Vodní objem kotle l Maximální provozní přetlak vody bar 2 Minimální provozní přetlak vody bar 0,5 Zkušební přetlak vody bar 4 Potřebný průtok vody při delta t 15 o C m 3 /h 1,15 1,44 1,73 Hydraulická ztráta kotle (při potř. průtoku) mbar 0,3 0,4 0,4 Maximální provozní teplota o C 80 Minimální teplota vstupní vody o C 40 Teplota vody pro chladicí výměník o C 5-20 Přetlak vody pro chladicí výměník bar 2-6 Předepsaný tah komína Pa Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg/h 4,9 6,2 7,75 Teplota spalin - jmen. výkon - palivo pelety o C Teplota spalin - min. výkon - palivo pelety o C Připojovací el. napětí ~V / Hz 230 / 50 Elektrický příkon hořáku (běžný provoz) W 100 Elektrický příkon zapalování W 300 ROJEK a.s. 13 KTP 20 PELLET

14 Označení kotle Typ kotle můžete identifikovat dle výrobního štítku, který je upevněn na zadní části kotle. Obrázek č. 6 Na kotli mohou být umístěny některé informační štítky a štítky upozorňující na nebezpečí. Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je kotel opatřen. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V každém případě při poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte. Rozsah dodávky Kotel dle typu, dvířka s pantografickým uchycením hořáku včetně hořáku FERROLI, montáž těsnící růžice, zaslepení a klapky nastavení přívodu sekundárního vzduchu(4/4 ks), izolace trubky (spalinové hlavy) hořáku do dvířek, podavač k hořáku, zásobník dle provedení (standard plastový 300 l); aretace pro hořák v odklopené poloze, spojovací materiál. Příslušenství kotle: a. Původní návod k používání, výrobní číslo, typ kotle, datum, razítko..1 ks b. Vypouštěcí ventil topenářský 1/2"PN16. 1 ks c. Závitová příruba ks d. Přívařovací příruba ks e. Těsnění temafast DN32/PN10 82 x 43 x 2 mm ks f. Přírubový spoj materiál pro příruby kompl. (šroub M10 x 30-8 ks, matice M10-8 ks). g. Termostatický regulátor tahu RT3 kompletní včetně řetězu..1 ks Doporučené příslušenství Směšovače DUOMIX a MIX Směšovací ventily ESBE Termostatický ventil Explozivní komínová klapka Explozivní komínová klapka Komexterm Praha REMARK Trade Rožnov pod Radhoštěm REMARK Trade Rožnov pod Radhoštěm Schiedel TechnoFix PRIMA-1 Stein GmbH Volitelné příslušenství Set čistícího nářadí ke kotli. ROJEK a.s. 14 KTP 20 PELLET

15 Bezpečnostní pokyny Všeobecné Tento kotel je opatřen různým bezpečnostním vybavením a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu kotle. Přesto, toto nemůže pokrýt všechny bezpečnostní aspekty a proto obsluhující dříve než začne stroj obsluhovat, musí tuto kapitolu přečíst a musí jí porozumět. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpečí, které se vztahují na okolní podmínky a materiál. Základní bezpečnostní požadavky Neupravujte kotel žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečný provoz. Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte naše technické oddělení. Nezanedbávejte provádění pravidelných inspekcí v souladu s původním návodem k obsluze. Nezamalovávejte, nezašpiňujte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraňujte Bezpečnostní štítky. V případě jejich nečitelnosti nebo ztráty kontaktujte výrobní závod a štítky obnovte. Osobní bezpečnost Neobsluhujte kotel pod vlivem drog a alkoholu, trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu Neuvádějte kotel do provozu, pokud jste se neobeznámili s obsahem návodu k používání. Děti nesmí být ponechány u kotle bez dozoru dospělé osoby!!! Dvířka, na kterých je upevněn hořák se nesmí otevírat pokud je hořák v provozu!!! ROJEK a.s. 15 KTP 20 PELLET

16 Bezpečnostní předpisy pro údržbu Neprovádějte údržbářské práce dříve, dokud jste se dokonale neseznámili s návodem pro údržbáře. Prostor pro údržbu, včetně pracovního místa, udržujte vždy v čistotě. Údržbářské práce musí být prováděny v souladu s instrukcemi výrobce kotle. Během jakéhokoliv čištění hořáku je nutné jej vypnout hlavním vypínačem a vytáhnout vidlici el.přívodu ze zásuvky! Návod pro údržbu přečtěte pozorně a celý. Pro výměnu dílců a potřebných věcí opatřete předem takové, aby byly identické s originálním typem nebo vyhovovaly normám. Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo Zajistěte vždy dostatečný pracovní prostor a volný přístup ke kotli a k perifernímu zařízení. Palivo a jiné překážky umístěte na k tomu určeném místě vzdáleném od kotle. V pracovním prostoru zajistěte dostatečné osvětlení. Přeprava a skladování kotlů Přeprava Při přepravě a manipulaci buďte obzvláště opatrní a svěřte tuto činnost kvalifikovanému personálu speciálně školenému pro tento druh činnosti. Během nakládání a skládání kotle musíte zajistit, aby nedošlo k přimáčknutí osob nebo věcí! Nevstupujte do prostoru pod kotlem, který je zvednut jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem! Standardně je kotel umístěn na paletě a balen do folie a takto je přepravován ve svislé poloze. Skladování Během přepravy a skladování musí být kotel chráněn před nadměrnými vibracemi a před nadměrnou vlhkostí. ROJEK a.s. 16 KTP 20 PELLET

17 Podmínky pro instalaci kotle Instalace kotle musí splňovat všechna bezpečnostní kritéria a všechny české státní normy, jež jsou níže uvedeny a proto je nutné, aby instalace kotle byla provedena dle projektu, jež vypracoval odborný projektant. Tepelná soustava musí, kromě jiného, splňovat podmínky uvedené v čl ČSN EN Pro konstrukci, provoz, obsluhu a projektování se kromě jiných uvedených v návodě vztahují také následující normy: ČSN 303-5/2000 Kotle pro ústřední výtápění na pevná paliva o jmenovitém výkonu nejvýše 300 kw terminologie, požadavky, zkoušení a značení. ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. ČSN Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa ČSN Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení ČSN Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky netýká se kotlů ČSN Požární bezpečnost staveb Shromažďovací prostoty Chladící smyčka nemusí být připojená pokud kotel je provozován jenom na automatický provoz. Pokud dojde k poruše hořáku a kotel bude dočasně provozován jako kotel s ručním přikládáním paliva, je nutno chladící smyčku zapojit. Schéma zapojení smyčky je uvedeno na str. 17, obrázek č. 7. Kotel smí být provozován v prostředí základním (AA5/AB5 dle ČSN :2003 ). Kotel musí být umístěn v místnosti, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného ke spalování. Min. průřez otvoru pro přívod vzduchu pro spalování musí být 600 cm 2 pro kotle o výkonu 14,5 49 kw. Bezpečné vzdálenosti Při instalaci kotle musí být dodržena bezpečná vzdálenost od stavebních hmot min. 200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kouřovod umístěný v blízkosti hořlavých látek stupně hořlavosti B, C1 a C2 (viz příloha). Bezpečnou vzdálenost (200 mm) je nutné zdvojnásobit, když je kotel umístěn v blízkosti hořlavých látek stupně hořlavosti C3. Bezpečnou vzdálenost je třeba zdvojnásobit i v případě, že stupeň hořlavosti hořlavé látky není prokázán. Bezpečnou vzdálenost lze snížit na polovinu (100 mm) při použití nehořlavé tepelněizolační desky o tloušťce min. 5 mm, umístěné 25 mm od chráněné hořlavé hmoty (vzduchová izolace). Stínící deska, nebo ochranná clona (na chráněném předmětu) musí přesahovat obrys kotle včetně kouřovodu na každé straně nejméně o 150 mm a nad horní plochou kotle nejméně o 300 mm. Bezpečná vzdálenost se musí dodržet i při uložení instalačních prvků v blízkosti kotle. Kotel je nutno umístit na nehořlavou podlahu nebo na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle vpředu nejméně o 500 mm. Na ostatních stranách nejméně o 100 mm. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot. ROJEK a.s. 17 KTP 20 PELLET

18 Upozornění: Za okolností vedoucích k vzniku (i přechodnému) hořlavých plynů a par a při pracích, při nichž by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. lepení linolea, PVC, apod.) musí být kotel včas vyřazen z provozu! Kotel musí být umístěn v prostoru, který je oddělen od obytných místností! Montáž kotle Kotel musí byt umístěn na nehořlavé podložky přesahující půdorys kotle min. o 100 mm a v místě popelníkových dvířek min. o 500 mm. Kotel ustavte na místo. Vstup a výstup vody je osazen vnitřním G 2 závitem. Topnou vodu připojte na trubku ve vrchní části kotle, vratnou vodu na trubku v zadní spodní části kotle. Do trubky v otvoru G ½ v zadní spodní části kotle našroubujte vypouštěcí ventil. Kotel připojte do komínu pomocí roury kouřovodu o příslušném průměru (podle výkonu kotle viz tab. Technické parametry kotle). Naplňte zásobník palivem a postupujte dle bodu Provoz, seřízení a obsluha kotle KTP PELLET. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE KOTLE Z DŮVODŮ DOSAŽENÍ DEKLAROVANÉ ÚČINNOSTI KOTLE A DOBY VYHOŘÍVÁNÍ PALIVA JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PROVOZOVAT KOTEL PŘI KOMÍNOVÉM TAHU V ROZMEZÍ 8 12 Pa! Proto je nutné při vyšším tahu instalovat omezovač komínového tahu, nebo ještě lépe automatický regulátor tahu, a to buď přímo do komínového tělesa nebo na kouřovod. Pokud tah komína je větší než je zapotřebí doporučujeme použít omezovač tahu kterým se zajistí tah komína v rozmezí 10 až 20 Pa. Bližší informace týkající se omezovače tahu najdete na níže uvedeném odkazu: ROJEK a.s. 18 KTP 20 PELLET

19 Zapojení chladicí smyčky Legenda: 1. odpad 2. odchod chladící vody 3. termostatický ventil 4. přívod chladící vody 5. jímka pro čidlo ventilu 6. jímka pro čidlo teploměru a tlakoměru 7. komín Obrázek č. 7 Poznámka: U některých provedení kotlů může být zadní strana provedená zrcadlově. Studená chladící voda musí mít tlak min.2 bary a teplotu max.20 C Doporučené typy termostatického ventilu pro zapojení dochlazovací smyčky Termostatický ventil TS 130-3/4 (Honeywell) Termostatický ventil STS 20 (WATTS) Termostatický ventil BVTS 1,3 M pojistný - 3/4 (Danfoss/Regulus) Termostatický ventil není součást dodávky kotle! Napojení a umístění čidel k hořáku Na kotli mohou být čidla umístěna a uchycena dvojím způsobem: Varianta A čidla standardně uchycena pod kostkou (3) pro uchycení čidel, kostka přichycena ke kotli šroubením. ((4)Matice M 6 ČSN ; Podložka 6,4 ČSN ; Podložka 6,1 ČSN vše 2x) Kostka a čidla uložena pod horním krycím plechem včetně kabelů čidel. Varianta B čidla uchycena na prodloužení (6) výstupu teplé vody z kotle. Čidlo (snímač) teploty vody v kotli (1) má být zasunut (váleček) : A pod kostku v místě (A 1) B do jímky vsuvky (5) na odbočce prodloužení (součást dodávky prodloužení): namontujte vsuvku na prodloužení výstupního potrubí vody (6) čidlo v místě (B 1) zasuňte do jímky (3) v prodloužení (6 ) Havarijní termostat (2) má být zasunut, umístěn (tableta) : A pod kostku v místě (A 2) B přiložte na plochou část odbočky prodloužení v místě (B 2 ) a stáhněte montážním páskem. Obrázek č. 8 ROJEK a.s. 19 KTP 20 PELLET

20 Provoz, seřízení a obsluha kotle KTP PELLET Kvalifikace obsluhy Kotel může obsluhovat pouze osoba starší 18 let a to bez rozdílu pohlaví. Pro bezpečnou obsluhu kotle je obsluha povinna se seznámit s tímto návodem a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, nařízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné. Ponechat děti v blízkosti kotle, který je v provozu je nepřípustné. Zásahy do spotřebiče, které by mohly vést k ohrožení zdraví obsluhy jsou nepřípustné. Kotel se smí provozovat na max. teplotu 80 0 C a musí být pod občasným dozorem. Uvedení kotle do provozu Před prvním uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat, zda je kotel naplněn teplonosným médiem a zda je teplovodní systém odvzdušněn. Následně je povinné zkontrolovat: * zda instalace zařízení odpovídá projektu * naplnění otopného systému včetně kotle teplovodním médiem * zda teplovodní systém je řádně odvzdušněn * těsnost topného okruhu * odtah spalin * regulaci vytápění * naplnění zásobníku palivem * připojení kotle s hořákem k elektrické síti Provoz kotle v automatickém režimu viz. str.37 Původní návod na použití, montáž a údržbu hořáku FERROLI SUN P7 Provoz kotle v alternativním (havarijním) režimu V alternativním režimu nebo v případě poruchy hořáku a než dojde k její odstranění lze kotel provozovat jako kotel s ručním přikládáním, palivo kusové dřevo o délce mm podle typu kotle, nebo krátké kusové dřevo vlhkost paliva 20%, výhřevnost MJ.kg -1, nebo hnědé a černé uhlí, výhřevnost 16 MJ.kg -1, doporučená velikost uhlí je Kostka. Při spalování vlhkého dřeva je třeba brát na vědomí, že dojde ke snížení jmenovitého výkonu kotle a to úměrně vlhkosti paliva a dojde k navýšení spotřeby paliva. ROJEK a.s. 20 KTP 20 PELLET

21 Obrázek č. 9 Legenda: 1. sdružený teploměr, tlakoměr 2. čelní kryt kotle (pod čelním krytem jsou čistící dvířka dle provedení 15) 3. montáž a umístění těsnící růžice - ovládací růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu * 4. šroubení pro přichycení těsnící růžice (2 ks matice M 8 ČSN ; 2 ks podložka 8,4 ČSN ) 5. zaslepení přívodu sekundárního vzduchu (4 ks) 6. šroubení pro přichycení zaslepení přívodu sekundárního vzduchu (4 ks šroub M 5x20 ČSN ) 7. zaslepení přívodu primárního vzduchu se šroubením pro jeho přichycení (2 ks šroub M 5x25 ČSN ; 2 ks matice M 5 ČSN ; 2 ks podložka 5,3 ČSN ) 8. ruční regulátor výkonu kotle na dusivce 9. dusivka - pro vstup primárního vzduchu (součást dvířek pro roštování a čištění) 10. klapky přívodu a nastavování sekundárního vzduchu (4 ks) 11. šroubení pro přichycení klapek nastavování sekundárního vzduchu (4 ks šroub M 5x25 ČSN ; 4 ks PRUŽINA; 4 ks matice M 5 ČSN ) 12. růžice pro přichycení hořáku v přikládacích dvířkách (1 ks pr.40 ART M8 a 1 ks pr.40 ART M8 h60) 13. vyklápěcí rošt malý (litinový) 14. přikládací dvířka s regulovatelným otvorem - růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu 15. čistící prostor (vymetací dvířka otvírání dle provedení) 16. pantografické uchycení hořáku FERROLI při vyklopeném hořáku v aretační poloze 17. aretace hořáku 18. automatický tepelný regulátor výkonu kotle RT popelník 20. čistící, popelníková dvířka ROJEK a.s. 21 KTP 20 PELLET

22 Demontáž hořáku do aretační polohy Při automatickém provozu jsou veškeré přívody vzduchu uzavřené a utěsněné. Při přechodu na alternativní (havarijní) provoz je nutno: - odpojit hořák od sítě - odpojit hořák od přívodu paliva - povolit a odšroubovat růžice (12) aretující hořák v pracovní poloze (2 ks, uschovat) - povytáhnout z kotle a vyklopit hořák do aretační polohy (16; 17) - namontovat těsnící růžici pro regulování přívodu sekundárního vzduchu (3; 4-2 ks) - demontovat zaslepení přívodu sekundárního vzduchu (4 ks 5; 6)) a namontovat klapky přívodu a nastavování sekundárního vzduchu (4 ks 10; 11) - demontovat zaslepení přívodu primárního vzduchu pod dusivkou (7) - zprovoznit ovládání dusivky (7) a to ručně (8) nebo automaticky (18) Seřízení přívodů spalovacího vzduchu, provoz kotle. Dvířka pro nakládání paliva (14), roštování, čistění a vybírání popela (20) jsou opatřena mechanickým pákovým uzávěrem. Při kontrole množství paliva nebo jeho přikládání nejprve dvířka (14) mírně pootevřeme, abychom umožnili změnu proudění spalin v kotli, pak je teprve otevřeme naplno. Současně je nutné uzavřít popelníková dvířka (20). Při otvírání popelníkových dvířek (20) v době hoření paliva v kotli musí být uzavřeny přikládací dvířka a uzavřena růžice ve dvířkách (14) Při vybírání popela v době provozu kotle je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení obsluhy. Vlastní provoz kotle po jeho naložení pevným palivem a zapálení spočívá ve vzájemném nastavení všech regulačních prvků na kotli, které ovlivňuje množství přisávaného vzduchu potřebného k hoření, čímž je regulován výkon kotle. Za tímto účelem je kotel opatřen regulačním prvkem pro regulaci výkonu dusivkou (9), jejíž otevření se provádí buď ručně vyšroubováním stavěcího šroubu (8) nebo automaticky, za pomoci automatického tepelného regulátoru výkonu (18). Tepelný regulátor výkonu (18) je zašroubován do kotlového tělesa a dusivku ovládá pomocí řetízku. (Popis a kalibrace viz. Příloha č.5) Na tepelném regulátoru výkonu (18) se přímo nastavuje max. teplota otopné vody, kterou chceme dosáhnout. Protože tento kotel umožňuje spalovat prakticky veškeré pevné palivo, je opatřen dalšími regulačními prvky, které regulují množství přisávaného vzduchu. Jedná se o sekundární vzduch, který je přiváděn mimo rošt a který slouží k dokonalejšímu vyhoření hořlaviny, která je obsažena v pevném palivu. Při spalování méně hodnotných paliv nebo dřevního odpadu je nutné otevřít otvor přívodu sekundárního vzduchu růžici v přikládacích dvířkách (14), kterým se provede předmísení plynné části paliva se vzduchem za účelem co možná nejdokonalejšího spálení plynné části paliva (prchavé hořlaviny) a tím zamezení v co možná největší míře úniku nespáleného paliva do okolí (kouř z komínu). Současně je nutno maximálně otevřít přívody sekundárního vzduchu (10 4x), kterými se přivádí vzduch za účelem co možná nejdokonalejšího spálení plynné části paliva (prchavé hořlaviny) a tím zamezení v co možná největší míře úniku nespáleného paliva do okolí (kouř z komínu). Pro správnou funkci kotle je potřebné nastavit poměr nasávání primárního a sekundárního vzduchu podle druhu a kvality paliva a komínového tahu. Toto nastavení nelze přesně určit je nutné seřizovat vzduch individuálně. Významnou úlohu pro dokonalé spalování má přívod sekundárního vzduchu přes růžici v přikládacích dvířkách (14). ROJEK a.s. 22 KTP 20 PELLET

23 Kotel se snadno a rychle rozhoří a pak se hůře utlumuje. Po přiškrcení primárního vzduchu (buďto ručně, nebo automaticky) je potřebné přivírat sekundární vzduch postupně. Vhodnější je nechat první menší dávku paliva téměř vyhořet, přestavět přívod vzduchu, a pak teprve naložit plnou spalovací komoru. Dalším důležitým prvkem je odstranění popela z šikmých ploch pod tryskami s přívodem sekundárního vzduchu. Zde je důležité, aby těkavá hořlavina, která proudí po klenbě zpátky získala potřebnou teplotu a mohla dokonale vyhořet. V případě spalování méně kvalitního paliva s větším množstvím popela je nutné kontrolu a odpopelnění těchto ploch provádět častěji a pravidelně. Je zakázáno používat k zatápění hořlavých kapalin a jakýmkoliv způsobem zvyšovat jmenovitý výkon (trvale přetěžovat kotel). Zásady regulace Výkon kotle regulujte pouze ovládáním dusivky (9) buď ručně (8) nebo automaticky (18). Kvalitu hoření (odstranění kouře z komínu) regulujte nastavením otvoru růžicí přívodu sekundárního vzduchu v přikládacích dvířkách (14). Růžici (14) nikdy neuzavírejte úplně měla by zůstat otevřená štěrbina (otvor) min. 5 mm po obvodu při spalování suchého dřeva a při spalování vlhkého dřeva otevřete růžici až na maximum (záleží na konkrétní vlhkosti paliva). Čím je palivo vlhčí tím více vzduchu potřebujeme pro jeho kvalitní spálení! Konečný výsledek je závislý vždy na kombinaci několika vzájemně propojených faktorů a to komín + kotel + palivo + způsob napojení na systém vytápění a z tohoto důvodu je nastavení a seřízení kotle velice individuální. Příklad nastavení při spalování bukového suchého dřeva vlhkost % je následující: - přívod sekundárního vzduchu (10 4x) otevření klapek na cca % - přívod sekundárního vzduchu (14) otevření cca mm po obvodu. Montáž hořáku pro opětovný automatický režim kotle Při ukončení spalování v alternativním (havarijního režimu) a při přechodu zpět do automatického režimu je potřebné veškeré přívody sekundárního a primárního vzduchu uzavřít a utěsnit. Vždy uzavřít růžici (14) v přikládacích dvířkách. Výklopný litinový rošt možno ponechat namontovaný. Dále postupovat v opačném pořadí jako v kapitole Demontáž hořáku do aretační polohy ROJEK a.s. 23 KTP 20 PELLET

24 Dohled za provozu Kotel je vybaven teploměrem ukazujícím teplotu otopné vody a tlakoměrem, který ukazuje tlak otopné vody v systému. V sytému vytápění musí byt instalován i tlakoměr, který ukazuje tlak otopné vody v systému. Při instalaci uzavřeného systému je nutno do systému instalovat pojišťovací ventil! Na provoz kotle je nutno dohlížet průběžně, protože může dojít k poruchám vlastního vytápěcího systému nebo spalinového traktu. Kotel se smí provozovat max. na 80 C (v alternat ivním ručním režimu na 90 C) a musí byt pod průběžnou kontrolou. Proto je nutno před zatápěním a během topení kontrolovat : - zda neuniká z vytápěcího systému voda - zda při hoření odcházejí spaliny komínem do venkovního prostoru - zda je dostatečný přívod venkovního vzduchu pro řádné spalování paliva doporučuje se neuzavíratelný otvor min. 600 cm 2. - stav paliva v zásobníku Při prvních zátopech se ve studeném kotli na stěnách kondenzují vodní páry a vytvořená voda stéká po vnitřních stěnách kotlového tělesa. Tento jev může vyvolat domněnku, že kotel teče. Toto pocení mizí po usazení popílku na vnitřních stěnách kotle. Pokud se kotel provozuje při nízkých teplotách vody (zpravidla pod 60 C) a vlhkém palivu, dochází ke kondenzaci vody ve spalinách, která stéká po chladných stěnách kotle. Topení při nízkých teplotách zkracuje i životnost kotlového tělesa. Dehtování kotle nastává za podobných podmínek nízká teplota, nízký výkon kdy je nedostatek spalovacího vzduchu a kotel se dusí. Aby nedocházelo k dehtování a rosení kotle, je nutno provozovat kotel s výstupní teplotou topné vody C. Pro správnou funkci hořáku je nutné palivo skladovat v suchých prostorech (min. pod přístřeškem). V žádném případě nelze samotné palivo pokládat na kotel, popřípadě jej skladovat mimo zásobník ve vzdálenosti kratší než 1 m od kotlového tělesa. Zakázané manipulace Na kotli je zakázáno: - provádět jakékoliv úpravy bezpečnostních prvků kotle bez povolení výrobce - provádět jakékoliv manipulace v rozporu s bezpečnostními pokyny tohoto návodu - používat jako palivo jiné materiály než doporučuje výrobce - přetěžovat výrobek používáním nevhodného druhu paliva - používat jiné nástroje a nářadí pro údržbu a čištění, než které dodává nebo doporučuje výrobce - pracovat s hořlavinami v prostoru kotelny, (například lepení linolea, natírání syntetickou barvou apod.) kotel musí být včas odstaven z provozu. ROJEK a.s. 24 KTP 20 PELLET

25 Údržba kotle Obsluha je zaškolena jen pro obsluhu kotle a provádí pouze základní údržbu, spočívající ve vizuální kontrole těsnosti kotle jak na straně vody, tak na straně spalin a v čištění teplosměnných ploch kotle. Čištění kotle se smí provádět pouze v době vyhoření paliva a teplotě otopné vody do 35 C! Během jakéhokoliv čištění hořáku a kotle je nutné jej vypnout hlavním vypínačem a vytáhnout vidlici elektrického přívodu ze zásuvky! Při vybírání popela v době provozu kotle je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení obsluhy. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem. Čištění kotle Čištění kotle se provádí po demontáži víka, nebo otevření čelního víka, které je umístěno na přední straně kotle nad nakládacími dvířky. (víko dle provedení může být i na výšku přes celý kotel) Otevření čistících dvířek pod víkem se provádí odšroubováním 4 (nebo 6 matic) anebo excentrickou pákou. Poté se vytáhne brzdič spalin (podle provedení kotle) nad sopouchem pokud je, a ze zanesených teplosměnných ploch se ometou části spáleného paliva, které propadnou okolo spalovací komory na rošt a roštem do popelníku. Šikmé (keramické) plochy na obou stranách spalovací komory se vyčistí jako poslední po vynětí sklápěcího roštu. Vzhledem ke konstrukci tohoto kotle není nutno pro jeho čištění použít speciálního nářadí a vlastní čištění je velmi snadné. Četnost čištění kotle závisí na druhu paliva a neměla by být vyšší jak 1 x za měsíc. Doporučujeme provádět čištění co 14 dnů. Je bezpodmínečně nutné po ukončení topné sezóny důkladné vyčistit kotel od popela. Popel je velice absorpční a váže na sebe vzdušnou vlhkost, která následně způsobuje koroze a tím se výrazně snižuje životnost kotle! Nejméně 1 krát za 14 dní kontrolujeme přítomnost vody v otopném systému. Při jejím nedostatku v otopném systému je nutno vodu doplnit. Po ukončení topného období kotel řádně vyčistíme, poškozené díly vyměníme. Průměrná životnost těsnící skleněné šňůry je cca 1/2 roku (závisí na intenzitě otvírání dvířek). Dojde-li k otlačení těsnící šňůry a šňůra přestane těsnit, je možno těsnící šňůru z drážky dvířek vyndat, otočit o 90 a opět vložit zpět do drážky. Toto je provizorní řešení, proto je nutno počítat s brzkou výměnou těsnící šňůry. Pravidelná údržba Pro uznání záruky a hlavně pro spolehlivou a správnou funkci kotle, hořáku a systému vytápění je nutno provádět pravidelné údržby a roční servisní prohlídky kotle nejlépe před topnou sezónou oprávněnými osobami. ROJEK a.s. 25 KTP 20 PELLET

26 Výměna těsnící šňůry dvířek Vyndejte starou těsnící šňůru pomocí šroubováku a drážku, ve které šňůra seděla řádně vyčistěte. Vezměte novou těsnící šňůru a začátek šňůry umístěte na vodorovné části drážky. Rukou, popřípadě mírným poklepem kladivem, ji vtlačte do drážky po obvodu dvířek. Pomalým boucháním dvířek vtlačíme šňůru do drážky, až lze dvířka uzavřít. Pokud je to nutné, poloha dvířek se může seřídit, v rozsahu +/- 2 mm, podle níže uvedeného postupu. Seřízení pantů a uzávěrů dvířek Obrázek č. 10 Přikládací a spodní dvířka jsou ke kotlovému tělesu uchycena pomocí dvou pantů. Čepy pantů jsou excentrické a po uvolnění zajišťovací matice ve spodní části lze čepem s pomocí klíče nasazeného na šestihran mezi pantem kotlového tělesa a dvířek otáčet. Tak lze změnit nastavení dvířek zejména při montáži kotle nebo při výměně opotřebované těsnící šňůry. Po nastavení je nutné zajišťovací matici opět dotáhnout. Roční servisní prohlídka chladící smyčky Při pravidelné roční prohlídce kotle je nutné provést i údržbu a ověření funkce chladící smyčky a termostatického ventilu. Chladicí smyčka zajišťuje bezpečný provoz kotle v případě poruchy topného systému, kdy tento systém nemůže odvést teplo z kotle. Tato porucha může nastat např. při poruše oběhu topné vody, zamrznutí topného systému a podobně. Správná funkce je podmíněna dostatečným tlakem a množstvím chladící vody. Parametry vody pro chladící systém jsou tlak vody min. 2 bar a průtok 20 l/min. Zkoušku funkce chladící smyčky je nejlépe provést přetopením kotle na teplotu min 97 C. Pokud tato zkouška není možná, je nutno provést následující zkoušku: Vyšroubujte sondu termostatického ventilu z jímky Ponořte sondu do vody v elektrické varné konvici a ohřejte vodu na bod varu. Termostatický ventil musí před bodem varu otevřít průtok chladící vody. Průtok kontrolujte na výstupu vody do odpadu. Po vychladnutí vody v konvici musí ventil uzavřít průtok chladící vody. Po úspěšné zkoušce namontujte zpět sondu ventilu zpět do jímky. Pokud ventil neotevře průtok chladící vody nebo ventil dostatečně netěsní, není zkouška úspěšná a je nutno ventil vyměnit. Pozor na možnost úrazu horkou vodou! Je zakázáno provádět jakoukoliv změnu nastavení ventilu ani jej opravovat! ROJEK a.s. 26 KTP 20 PELLET

27 Bezpečnostní předpisy pro údržbu Neprovádějte údržbářské práce dříve, dokud jste se dokonale neseznámili s původním návodem k používání. Prostor pro údržbu, včetně pracovního místa, udržujte vždy v čistotě. Údržbářské práce musí být prováděny v souladu s instrukcemi výrobce kotle. Během jakéhokoliv čištění hořáku je nutné jej vypnout hlavním vypínačem a vytáhnout vidlici el.přívodu ze zásuvky! Návod k používání kotle přečtěte pozorně a celý. Pro výměnu dílců a potřebných věcí používejte vždy identické s originálním typem nebo vyhotovující příslušným normám. Závady a jejích odstranění Při správném používání a vhodné údržbě by k žádným závadám nemělo docházet. Závada Možná příčina Odstranění Nelze dosáhnou jmenovitý Použito palivo s nízkou výhřevnosti, Použit předepsané palivo s předepsanou vlhkostí výkon vlhkost paliva vyšší než 20% Není zajištěn přívod primárního a sekundárního vzduchu Nevyčištěný kotel Vysoká teplota vody v kotli a Velký hydraulický odpor soustavy zároveň nízká teplota vody v otopných tělesech. Vysoká teplota vody v kotli, dochází k varu vody v kotli. Rychlé odhořívání paliva Velký komínový tah Zkontrolovat polohu regulačních segmentů Vyčistit kotel včetně šikmých ploch pod tryskami sekundárního vzduchu Zvýšit otáčky čerpadla Snížit požadavek na teplotu otopné vody na 80 C, zmenšit množství přívodu sekundárního vzduchu Přivřít komínovou klapku (není součást dodávky); Namontovat omezovač tahu komína viz. návod V přikládací komoře se tvoří Předimenzovaný výkon kotle Přikládat menši dávky paliva nadměrné množství Nízká teplota otopné vody v kotli Zvýšit požadovanou teplotu otopné kondenzátu, z přikládacích vody termoventilem tepelným regulátorem výkonu dvířek kotle uniká černá kapalina ROJEK a.s. 27 KTP 20 PELLET

28 Zbytková rizika a jejích prevence Rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání byla minimalizována dostupnými technickými prostředky. Přes realizovaná konstrukční a technická opatření zůstávají při provozu kotle určitá zbytková rizika vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána technologickým procesem při různých fázích životnosti zařízení. Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností obsluhy kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu. Pro další snížení rizik a zajištění vyšší účinnosti bezpečnostní ochrany upozorňujeme na možný vznik určitých zbytkových rizik, které nelze žádným technickým řešením odstranit. Elektrická rizika - připojování, údržbu a opravy elektrických částí kotle smí provádět pouze odborně kvalifikovaní mechanici v souladu s platnými technickými předpisy a normami - přívodní elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům - přívodní kabel a elektroinstalaci kotle je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu - při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit zařízení od elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu - je zakázáno zasahovat do zapojení bezpečnostních obvodů, popřípadě provádět jakékoliv neoprávněné zásahy, které mají vztah k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení Tepelná rizika - je třeba věnovat dostatečnou pozornost při manipulaci s kotlem z důvodu možného zranění popálením od zdrojů tepla Rizika vyvolaná manipulací s palivem - při manipulaci s palivem ( dřevní pelety a uhlí hnědé nebo černé ) dochází k emisi tuhých částic a obsluha by měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky - protože se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasící přístroj Ergonomická rizika - kotel smí obsluhovat jen osoby zletilé a řádně seznámené s obsahem návodu pro instalaci, používání a údržbu - při jakémkoliv nestandardním chování kotle při provozu a nebo jiné poruše je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit od elektrické sítě a přivolat servisního technika. ROJEK a.s. 28 KTP 20 PELLET

29 Servis Servis zajišťují montážní firmy, které jsou zaškolené f. ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s. a na základě smlouvy zajišťují tuto službu. Záruka Práce a činnosti zde neuvedené vyžadují písemný souhlas firmy ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., Masarykova 16, ČR, Častolovice. Při převzetí kotle překontrolujte úplnost údajů záručního listu a jeho potvrzení výrobcem (Příloha č.3), případně prodejcem. Případné nedostatky ihned reklamujte. Pokud nebude výrobek řádně nainstalován nebo na něm budou prováděny zakázané manipulace, může dojít k jeho poškození nebo k úrazu, za něž nepřebíráme zodpovědnost. Podmínkou pro poskytnutí záručního plnění je pravidelná revize kotle, vždy minimálně 1 x do roka. Servisní prohlídku může provádět pouze osoba odborně způsobilá. Poskytnutí záruky Výrobce odpovídá za všechny vady výrobku po dobu 24 měsíců. Na těsnost kotlového tělesa je záruka 3 roky. Každá reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady. Při reklamaci je nutno vždy předložit řádně vyplněný záruční list (Příloha č.3). Záruka se nevztahuje na: * vady vzniklé nesprávným zacházením * vadu vzniklou nesprávnou montáží při instalaci výrobku * zásahem nepovolané osoby do konstrukce výrobku nebo na jeho opravy bez vědomí a souhlasu výrobce. * vady vzniklé mechanickým poškozením při obsluze, manipulaci nebo dopravě výrobku, jestliže ji sám výrobce neprovádí. Náhradní díly Při objednávání náhradních dílů je nutno vždy uvést výrobní číslo kotle (z výrobního štítku), typ kotle a rok výroby. Pokud je součástí tohoto návodu příloha s uvedenými náhradními díly, je vhodné uvádět čísla a názvy požadovaných náhradních dílů podle této přílohy. ROJEK a.s. 29 KTP 20 PELLET

30 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí životnosti Nakládání s obalem Naše výrobky jsou při přepravě k zákazníkovi chráněny obalem z kartonu nebo PE folie. Výrobci těchto obalů vydali na svůj produkt předepsané prohlášení a mají uzavřenou smlouvu o zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou společností. Naše společnost je smluvním partnerem firmy EKO KOM a.s. s klientským číslem EK F Obaly splňují ČSN EN Doporučená likvidace obalů: - plastové folie, kartónové obaly - odevzdejte do sběrných surovin - kovové stahovací pásky - odevzdejte do sběrných surovin - dřevěný podklad - určen pro jedno použití, nelze jej jako výrobek dále používat. Jeho likvidace podléhá zákonu 94/2004 Sb. a 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Nakládání s kotlem Životnost tohoto kotle je do značné míry závislá na způsobu používání. Nezanedbatelnou roli zde hraje také četnost a druh prováděné údržby. Deset let je doba, po kterou je výrobce ze zákona odpovědný uživateli za škodu, způsobenou prokazatelně kotlem. Po uplynutí životnosti kotle je povinností majitele zajistit ekologickou likvidaci tohoto kotle tak, aby byl dodržen zákon o odpadech a nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí. Při likvidaci kotle je vhodné postupovat následujícím způsobem : 1) Odmontujte všechny plastové díly a odevzdejte do příslušných sběrných kontejnerů. 2) Zbývající kovové části rozdělte na železné a neželezné a odevzdejte je k oddělené likvidaci příslušné specializované firmě 3) Izolační materiál ROTAFLEX - zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy. ROJEK a.s. 30 KTP 20 PELLET

31 Příloha č. 1 Stupeň hořlavosti stavebních hmot Výběr z ČSN Stupeň hořlavosti A nehořlavé B - nesnadno hořlavé těžce hořlavé středně hořlavé C lehce hořlavé Stavební hmoty Přírodní stavební kámen, betony, těžké, lehké, pórovité, stavební hmoty vyráběné z hlíny,malty, omítkoviny /bez příměsí organických látek/, atd. Akumin, Izomin, sádrokartonové desky, dřevocementové desky - Heraklit, Lignos, Rajolit,Velox, desky z čedičové plsti, desky ze skleněných vláken - Itaver, atd. Dřevo listnaté, překližka, desky - Sirkolit, Werzalit, tvrzený papír - Ecrona, Umakart, litá polyesterová laminovaná podlaha - Fortit, atd. Dřevo jehličnaté, dřevotřískové desky pro všeobecné použití, Piloplat, Duplex, Solodur, korkové desky Sp, pryžová podlahovina - Izolit, Industriál, Super, atd. Dřevovláknité desky - Akulit, Bukolamit, Duplex, Hobra, Sololak, Sololit, Polystyrén, Polypropylén, Polyuretan, pryžový izol. koberec pro el., IPA, atd. ROJEK a.s. 31 KTP 20 PELLET

32 Příloha č. 2 Všeobecné záruční podmínky Tyto záruční podmínky se vztahují na veškeré zboží prodávané společností ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s.(dále jenom ROJEK a.s.) a vyjadřují všeobecné zásady poskytování záruk na toto zboží. Společnost ROJEK a.s. ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu a to za předpokladu, že výrobek bude užíván způsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze. Montáž výrobku musí být provedena podle platných předpisů, norem a pokynů výrobce, při provozu dodržujte pokyny výrobce uvedené v návodu. U kotlů, kde je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roční prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údržby a prohlídky kotle a odstranění případné vady provést pouze servisní mechanik některé ze smluvních servisních firem společnosti ROJEK a.s. (Servisní mechanik je povinen prokázat se před provedením servisního zásahu certifikátem platným pro daný typ kotle vystaveným firmou ROJEK a.s., nebo se můžete informovat na seznam servisních firem přímo ve firmě ROJEK a.s., tel.: ,144 ). Servisní mechanik je povinen při uvádění kotle do provozu i při provádění pravidelné údržby a prohlídky kotle provést všechny činnosti podle platných předpisů vztahujících se k danému zařízení a všechny činnosti předepsané v návodu k obsluze, zejména odzkoušení ovládacích a zabezpečovacích prvků, kontrolu těsnosti kouřovodu, tah komína a řádné seznámení spotřebitele s obsluhou kotle. Spotřebitel uplatňuje případné reklamace u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Každá reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit řádně vyplněný záruční list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu. Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotřebitel povinen předložit identifikační štítek reklamovaného dílu a doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 měsíců od data prodeje. V případě reklamace kotle, u kterého je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je spotřebitel povinen rovněž předložit doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem společnosti ROJEK a.s.. Pokud je výrobcem předepsáno provedení pravidelné prohlídky smluvní servisní firmou, je spotřebitel povinen předložit doklad o provedení a zaplacení pravidelné údržby a prohlídky kotle provedené smluvním servisem společnosti ROJEK a.s.. Informace o provedení pravidelné prohlídky výrobku musí být vždy do 14 dnů od provedení zaslány výrobci. Při přepravě a skladování kotle musí být dodržovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí použít jen originální součástky. Společnost ROJEK a.s. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při bezplatném provedení opravy vymění nebo opraví vadný díl. Díly vyměněné v záruční době se stávají majetkem společnosti ROJEK a.s.. Firma ROJEK a.s. poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem společnosti ROJEK a.s.. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám přiveze, je povinností prodejce mu poskytnout záruční podmínky dle občanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána ROJEK a.s. 32 KTP 20 PELLET

33 jazykovou mutací záručního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záruční list v jazykové mutaci dané země, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem. Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká: Při porušení záručních podmínek. Nejsou-li při reklamaci předloženy příslušné doklady. Když schází označení výrobku výrobním číslem, nebo je výrobní číslo nečitelné. Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu. Jedná-li se o opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze při instalaci, provozu nebo údržbě výrobku. Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu se záručními podmínkami. Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezivěním v důsledku nevhodného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného systému nižší, než je rosný bod spalin. V případě vad nebo škod vzniklých při přepravě. V případě vad nebo škod vzniklých živelnou pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy. Tyto všeobecné záruční podmínky ruší všechna ostatní ustanovení týkající se záručních podmínek uvedená v návodu k obsluze, která by byla v rozporu s těmito ustanoveními. ROJEK a.s. 33 KTP 20 PELLET

34 Příloha č. 3 Záruční list a osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku o splnění požadavků dle ČSN a ČSN o splnění správné funkce dle ČSN pro: Výrobce: ROJEK Dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova Častolovice tel.: Typ kotle: Výrobní číslo: Datum výroby: Razítko a podpis: Prodáno dne: Zapojení kotle provedeno dne: Razítko a podpis: ROJEK a.s. 34 KTP 20 PELLET

35 Příloha č. 4 Registrační kupóny Registrační kupón záruční opravy/servisu. 1. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Registrační kupón záruční opravy/servisu. 1. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Registrační kupón záruční opravy/servisu. 2. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Registrační kupón záruční opravy/servisu. 2. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Registrační kupón záruční opravy/servisu. 3. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Registrační kupón záruční opravy/servisu. 3. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Registrační kupón záruční opravy/servisu. 4. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Registrační kupón záruční opravy/servisu. 4. Typ a výr. číslo: Jméno uživatele: Adresa Datum prodeje: Datum uvedení do provozu: Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu: Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy ROJEK a.s. 33 KTP 20 PELLET

36 ROJEK a.s. 34 KTP 20 PELLET

37 Příloha č. 5 Regulátor tahu (Použití při havarijním režimu kotle, při poruše retortového hořáku.) Závěr: U kotlů řady KTP se řídíme červenou stupnicí a instalace je dle (b) ROJEK a.s. 34 KTP 20 PELLET

38 PŮVODNÍ NÁVOD NA POUŽITÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU HOŘÁKU SUN P7 ROJEK a.s. 34 KTP 20 PELLET

39

40 SUN P7 Pozorně čtěte upozornění v tomto návodě protože poskytuje důležité pokyny o bezpečnosti při montáži a způsobu údržby. Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou odpojit zařízení z elektrické sítě pomocí hlavního vypínače a nebo celkovým odpojením z elektrické sítě. Návod na použití je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být archivovaný uživatelem za účelem dalších konzultaci. V případě poruchy a nebo špatné provozní činnosti vypnout zařízení a vyhnout se jakýmkoliv zásahům a pokusům o opravu a obrátit se výhradně na kvalifikovaný personál. Montáž a údržba musí být prováděna v souladu s platnými normami a předpisy na základě pokynů od výrobce a musí být prováděné kvalifikovaně vyškoleným personálem. V případě nesprávné montáže mohou vzniknout škody způsobené osobám, zvířatům a věcem. Za škody způsobené nesprávnou montáží,použitím nebo údržbou z důvodu nedodržení instrukcí od výrobce nenese výrobce žádnou zodpovědnost. Po odstranění obalu se ubezpečit o neporušení obsahu. Části obalu nemohou být ponechané v blízkosti dětí, protože jsou možným zdrojem úrazu. Certifikace Označení CE dokumentuje, že zařízení Ferroli jsou v souladu s požadavky uvedenými v Směrnicích EÚ. Toto zařízení je ve shodě s následujícími směrnicemi CEE: Směrnice 92/42 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalné nebo plynné paliva přijatá prezidentským dekretem č. 660 ze dne Směrnice o nízkém napětí č. 73/23 (upravená z 93/68) Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336 (upravená z 93/68) přijatá prezidentským dekretem č. 615 ze dne Tento symbol označuje POZOR a je vyznačený na všech místech, které vyžadují bezpečnost. Výhradně dodržovat předpisy a vyhnout se nebezpečí a možným škodám způsobený osobám, zvířatům a věcem. Tento symbol upozorňuje na důležité poznámky a připomínky 1. Návod na použití Montáž Servis a údržba Charakteristika a technické údaje Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

41 SUN P7 1. NÁVOD NA POUŽITÍ 1.1 Prezentace Vážený kliente, děkujeme Vám, že jste si vybral SUN P7, hořák Ferroli nejnovější koncepce a technologie, vysoké spolehlivosti a konstrukční kvality. SUN P7 je hořák na pelety, jehož vysoká kompaktnost a originální design ho činí vhodným pro použití s co největším množstvím kotlů na pevné palivo, které jsou dnes na trhu. Pozornost věnovaná vývoji a jeho průmyslové výrobě dovolila získat výborné zařízení vysokého využití s nízkými hodnotami zplodin CO a NOx a s velmi tichým plamenem. 1.2 Ovládací panel obr. 1 Legenda tlačítko nastavení den/hodina tlačítko výběru režimu tlačítko Override tlačítko + tlačítko programování tlačítko - displej symbol automatický režim symbol Menu programování symbol požadavek pro zapálení hořáku nepoužívaný multifunkční symbol: - v automatickém režimu udává naprogramovanou hodinu - pokud nebyl nastavený automatický režim, udává nastavení do manuálního režimu symbol Override symbol den symbol nastavení aktuální čas - hodiny aktuální čas - minuty den v týdnu označení hořák zapnutý CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 3

42 SUN P7 Údaje v průběhu činnosti Požadavek na zapálení hořáku (generovaná spojením kontaktu na elektrické svorce 7-8 (obr. 9), při daném nastavení se aktivuje na displeji symbol radiátor (viz obr. 1). 1.3 Zapálení obr. 2 obr. 3 Připojení zařízení k elektrickému zdroji: - V průběhu prvních 10 sekund je na displeji zobrazené "NO CU". - V následujících 180 sekundách hořák vykoná předventilaci ze spalovací komory. - Po uplynutí této doby je hořák připravený k činnosti. 1.4 Nastavení Nastavení hodin 1. Stlačit tlačítko pro nastavení den/hodina (viz. 1 - obr. 1). 2. Na displeji (viz. 7 obr.. 1), ikony HODINY a DEN blikají: nastavit aktuální den v týdnu pomocí tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1), bereme do úvahy: 1=pondělí, 7=neděle. Potvrdit nastavení den stlačením na tlačítko nastavení den/hodina (viz. 1 - obr. 1). 3. Na displeji (viz. 7 - obr. 1) dva číselné údaje AKTUÁLNÍ HODINA a ikona HODINY blikají: nastavit aktuální čas pomocí tlačítek + a - (viz. 4 a 6 - obr. 1), od 00 do 23. Potvrdit hodinu zatlačením na tlačítko nastavení den/hodina (viz obr. 1). 4. Na displeji (viz. 7 - obr. 1), dva číselné údaje AKTUÁLNÍ MINUTY a ikona HODINY blikají: nastavit aktuální čas pomocí tlačítek + a - (viz. 4 a 6 - obr. 1), od 00 do 59. Potvrdit minuty zatlačením na tlačítko nastavení den/hodina (viz. 1 - obr. 1). Nastavení režimu: automatický, manuální On, manuální Off. Stlačením tlačítka výběr režimu (viz. 2 - obr. 1) je možné nastavit: 1.Činnost v automatickém režimu: na displeji (viz. 7 - obr. 1), je zobrazená ikona HODINY. Požadavek na aktivaci a deaktivaci hořáku závisí na týdenním programu, který je nastavený. V časovém rozpětí je na displeji (viz. 7 - obr. 1), zobrazená i ikona ON. 2. Při manuálním režimu On, je na displeji (viz. 7 - obr. 1), zobrazená jen ikona ON. Hořák je možné podle potřeby zapnout. Přednastavený týdenní program je mimo činnosti. 3. Při manuálním režimu Off, na displeji (viz. 7 - obr. 1) není zobrazená ani ikona ON, ani ikona HODINY. Hořák je vypnutý. Přednastavený týdenní program je mimo činnost. 4 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

43 SUN P7 Přednastavený týdenní program (od výrobce) 06:30-08:30 12:00-12:00 16:30-22:30 Přednastavený týdenní program má 3 časové pásma v automatickém režimu ON a 3 v časovém režimu Off. Tyto jsou přednastavené pro každý den v týdnu stejně. V časovém pásmu je na displeji (viz. 7 - obr. 1) zobrazená ikona ON. POZOR! zkontrolovat způsob činnosti hořáku podle popisu v části 3.1. návodu. Úprava týdenního programu 1. Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 2. Zvolit den programování pomocí tlačítek+ a - (viz. 4 a 6 - obr. 1): Day 1 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na pondělí Day 2 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na úterý Day 3 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na středu Day 4 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na čtvrtek Day 5 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na pátek Day 6 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na sobotu Day 7 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na neděli Day 15 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na období pondělí - pátek Day 67 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na období sobota - neděle Day 16 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na období pondělí - sobota Day 17 a symbol radiátor blikají: programování ohřevu na období pondělí - neděle Day 17 a symbol radiátor blikají: nepoužívané 3. Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1): 4. 06:30 a symbol radiátor blikají, ON, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 1. časového pásma ON; např. 06:00 Stlačit tlačítko Programování "P" (viz. 5 obr. 1) 5. 08:30 a symbol radiátor blikají, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 1. časového pásma OFF; např. 09:00 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 6. 12:00 a symbol radiátor blikají, ON, Použít tlačítka + a - (v. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 2. časového pásma ON; např. 12:30 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 7. 12:00 a symbol radiátor blikají, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 2. časového pásma OFF; např. 14:00 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 8. 16:30 a symbol radiátor blikají, ON, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 3. časového pásma ON; např. 16:00 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 9. 22:30 a symbol radiátor blikají, Použít tlačítka + a - (viz. 4 a 6 obr. 1) na úpravu nastavení 3. časového pásma OFF; např. 23:30 Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) 10. Zopakováním předcházejícího postupu můžeme programovat 4. časové pásmo ON a OFF. 11. Stlačit tlačítko Programovaní "P" (viz. 5 obr. 1) na 3 sekundy a ukončili jsme programování. CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 5

44 SUN P7 Menu parametry Pro vstup do menu Parametry stlačit tlačítko programovaní M (viz. 2 - obr. 1) na 5 sekund. Zobrazí se parametr u01 : označený nápisem SET 01. Stlačením tlačítka P (tl. 5 - obr. 1) si bude možné prohlédnout seznam parametrů. Na úpravu hodnot jednotlivých parametrů stačí stlačit tlačítka + a - (viz. 4 a 6 - obr. 1): úprava bude uložena automaticky. Po úpravě hodnoty parametru je nutné počkat alespoň 3 sekundy: hodnota bliká a ukládá se. Tabulka 1 Parametr u01 Popis Nastavení provozní teploty ÚT Rozsah C 80 C Nastavená hodnota u02 Maximální výkon hořáku u03 Způsob činnosti hořáku (viz. část 3.1) Pro návrat zpět z menu stlačit tlačítko M (viz. 2 - obr. 1) na 5 sekund. Menu servisní parametry Pro vstup do menu Parametry stlačit tlačítko programování P (viz. 5 - obr. 1) na 10 sekund. Zobrazí se parametr t01 : označený nápisem SET 01. Stlačením tlačítka P (viz. 5 - obr. 1) listujeme v seznamu parametrů. Na úpravu hodnot jednotlivých parametrů stačí stlačit tlačítko + a - (viz. 4 a 6 - obr. 1): úprava bude uložená automaticky. Po úpravě hodnoty parametru je nutné počkat alespoň 3 sekundy: hodnota bliká a ukládá se. Tabulka 2 Parametr t01 t02 t03 Popis Dávkovaní pelet (plnění podavače) Čidlo teploty ÚT Otáčky ventilátoru při zapalování Rozsah 0=neaktivní, 1=aktivní 0=neaktivní, 1=aktivní NEUPRAVOVAT Nastavená hodnota 0 = neaktivní 0 = neaktivní 51 t04 Čas sypání pelet pro zapálení NEUPRAVOVAT 12 t05 NEUPRAVOVAT NEUPRAVOVAT 5 t06 NEUPRAVOVAT NEUPRAVOVAT 80 t07 Délka cyklu (sypání/prodleva) NEUPRAVOVAT 10 t08 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t09 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 1 NEUPRAVOVAT 28 t10 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t11 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 2 NEUPRAVOVAT 38 t12 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t13 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 3 NEUPRAVOVAT 46 t14 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t15 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 4 NEUPRAVOVAT 53 t16 Otáčky ventilátoru při výkonovém stupni t17 Čas sypání pelet při výkonovém stupni 5 NEUPRAVOVAT 59 t18 Způsob činnosti hořáku 0- On/Off, 1- Modulace 0 t19 Čas odpopelnění hořáku po dohoření NEUPRAVOVAT 99 NEUPRAVOVAT Pro návrat zpět z menu stlačit tlačítko P (viz. 5 - obr. 1) na 10 sekund.. 6 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

45 SUN P7 1.5 Návod k činnosti Činnost hořáku, po montáži a správném nastavení, je plně automatická a nevyžaduje žádné zásahy od uživatele, vyjma pravidelné údržby a čištění. V případě nedostatku paliva se hořák zastaví a zablokuje se. Doporučuje se doplnit palivo ještě před jeho úplným spotřebováním a tím zabránit procesu plnění podavače. Nedovolte, aby s hořákem manipulovali nevyškolené osoby nebo děti. Nastavení maximálního výkonu (parametr. u02) v závislosti na kotli Tabulka 3 Výkon KW CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 7

46 SUN P7 2. MONTÁŽ 2.1 Všeobecné pokyny Toto zařízení může být používané jen na účely, pro které bylo přesně předurčené. Toto zařízení může být použité jen pro kotle na pevné palivo s kterými je kompatibilní svými vlastnostmi, výkonností a tepelným výkonem. Jiné použití musí být považované za nevhodné a tedy i nebezpečné. Není povolené otevřít zařízení nebo upravovat jednotlivé komponenty zařízení s výjimkou částí povolených k údržbě. Není povolené upravovat zařízení za účelem jiného použití nebo upravovat jeho výkon. K hořáku mohou být používané jen originální díly. MONTÁŽ A NASTAVENÍ HOŘÁKU MUSÍ BÝT PROVEDENÉ JEN SPECIALIZOVANÝM PERSONÁLEM S NÁLEŽITOU KVALIFIKÁCÍ S DODRŽENÍM VŠECH INSTRUKCÍ UVEDENÝCH V TOMTO TECHNICKÉM MANUÁLU, V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY A NÁRODNÍMI NORMAMI A PŘÍPADNĚ ÚZEMNÍMI NAŘÍZENÍMI VE SMYSLU KVALITY. 2.2 Montáž ke kotli Místo montáže Prostor, v kterém má být namontovaný kotel a hořák, musí mít větrání podle platných norem. Pokud se v tom stejném prostoru nachází více hořáků nebo odsavačů, které mohou fungovat dohromady, větrací otvory musí být rozměrově přizpůsobené pro činnost všech zařízení současně. Z prostoru musí být odstraněné všechny hořlavé materiály a předměty, korozní plyny, prach nebo éterické směsi. Tyto, vířené ventilátorem, mohou ucpat vnitřní části hořáku nebo hlavu spalování a snížit účinnost popřípadě vyvolat poruchu celého zařízení. Prostředí musí být suché a nevystavené dešti, sněhu nebo mrazu. Upevnit hořák na dveře. Vykonat všechny elektrické připojení jak je uvedené v kapitole IV. (elektrická schéma). V případě, že hořák bude montovaný na kotel Ferrolli, použít příslušný kit na přestavbu. Vložit čidlo teploty ÚT, které je přiloženo v přestavbovém kitu, do jímky kotle a připojit ho na svorkovnici. HOŘÁK BYL NAVRHNUTÝ PRO ČINNOST S KOTLEM SE SPALOVACÍ KOMOROU V PODTLAKU. ZÁSOBNÍK NA PELETY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÝ TAK, ABY FLEXIBILNÍ HADICE, KTERÁ SPOJUJE PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ-HOŘÁK, SE NEDEFORMOVALA NEBO NEOHÝBALA. 8 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

47 SUN P7 Připevnění ke kotli 400 obr Elektrické připojení Hořák je vybavený vícepólovou svorkovnicí pro elektrické připojení; viz. elektrické schéma v kapitole 4 Charakteristika a technické údaje. Připojení, které musí udělat elektrikář jsou: napájecí vedení připojení požadovaného kontaktu zapojení motoru podávacího zařízení čidlo teploty ÚT Délka spojovacích vodičů musí dovolit otevření hořáku, případně dvířek kotle. Jen kvalifikovaný personál může v případě poruchy vyměnit elektrický kabel hořáku. Hořák se připojuje na jednofázový elektrický proud 230 Volt-50 Hz. Dát zkontrolovat kvalifikovaným personálem uzemnění zařízení. Výrobce nezodpovídá za případné škody vzniklé z důvodu neuzemnění zařízení. Zkontrolovat, zda napojení na elektrickou síť odpovídá maximálnímu výkonu zařízení a je v souladu s požadavky uvedenými na štítku kotle.. Je důležité dodržet polaritu (FÁZE: kabel hnědý / NULÁK: kabel modrý / UZEMNĚNÍ : kabel žluto-zelený) při napojení na elektrickou síť. CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 9

48 SUN P7 2.4 Přívod paliva Všeobecné pokyny Hořák musí být zásobovaný druhem paliva pro který je předurčený, tak jak je to uvedené na štítku zařízení a v tabulce technických údajů, kapitola 4.3. tohoto manuálu. Klientovi doporučujeme používat pelety dobré kvality, protože nízká kvalita má vliv na tepelné výkony, vysoký obsah popela, a to má za následek soustavnou potřebu čistění, předčasné opotřebení částí hořáku, které jsou vystavené plameni, ucpání podávacího zařízení a hořáku z nadměrného množství pilin a usazování nehořlavých materiálů ve vnitřní hořáku. Umístění zapalovače a roštu obr. 5 Rošt Zapalovač Dávkování pelet Dávkování pelet (plnění podavače) je možné aktivovat do 40 minut po zapojení hořáku do elektrické sítě. V tomto časovém úseku má systém k dispozici 3 pokusy po 5 minutách v průběhu kterých se aktivuje jen podávací zařízení. V průběhu dávkování pelet není možné zapálit hořák. Postup: 1. Zapojit hořák do elektrické sítě. 2. Počkat, až se ukončí fáze předventilace. 3. Stlačit tlačítko programovaní "P" (viz. 5 - obr. 1) na 10 sekund. - zobrazí se parametr "tø1": označený nápisem SET nastavit parametr na 1 pro spuštění prvního 5-minutového pokusu. Kdykoliv je možné tuto operaci ukončit změnou parametru na 0. V případě, že první pokus nebyl úspěšný, zopakovat operaci následovným způsobem: parametr nastavit na 0 a potom znovu na 1. Postup se opakuje při druhém i třetím pokusu. 4. V případě potřeby dalších 3 pokusů je nutné zařízení vypnout a znovu zapnout do elektrického sítě. 10 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

49 SUN P7 3. SERVIS A ÚDRŽBA Všechny činnosti: nastavení, uvedení do činnosti a údržba musí být prováděné kvalifikovaným personálem a v souladu s platnými normami. Personál našeho obchodního oddělení a oddělení technické podpory je vám k dispozici za účelem získání dalších informací. FERROLI S.p.A. odmítá zodpovědnost za škody způsobené na věcech nebo osobách z důvodu zásahu způsobeného nekvalifikovaným a neautorizovaným personálem. 3.1 Způsob činnosti hořáku Aktivaci hořáku je možné uskutečnit 3 způsoby A. Zapálení hořáku (při daném nastavení) Zapálení hořáku je aktivované výhradně spojením kontaktu na svorkách. 7-8 (obr. 9). Hodina a přednastavený týdenní program jsou mimo činnost: nemusí se ani nastavit aktuální čas. B. Zapálení hořáku (Podle vnitřních hodin nebo kontaktu) Zapálení hořáku může být aktivované hodinami (v průběhu činnosti ohřívání v automatickém režimu ve fázi ON nebo v průběhu činnosti ohřívání v manuálním režimu On) nebo spojením kontaktu na svorkách 7-8 (obr. 9). Ch Je nutné nastavit hodiny a případně upravit přednastavený týdenní program. C. Zapálení hořáku (Podle vnitřních hodin a kontaktu) Zapálení hořáku může být aktivované hodinami (v průběhu činnosti ohřívání v automatickém režimu ve fázi ON nebo v průběhu činnosti ohřívání v manuálním režimu On) pokud je spojený kontakt na svorkách 7-8 (obr. 9). Je nutné nastavit hodiny a případně upravit přednastavený týdenní program. Způsob zapálení hořáku se nastavuje přes menu uživatele. Stlačit tlačítko M (viz. 2 -obr. 1) na 5 sekund. Stlačit 2x tlačítko "P" (viz. 5 - obr. 1). Zobrazí se parametr č. 3: označený nápisem SET 03. Nastavit na 00 pro způsob A, na 01 pro způsob B a na 02 pro způsob C pomocí tlačítek + a (viz. 4 e 6 -obr. 1). Po úpravě hodnoty parametru je nutné počkat alespoň 3 sekundy: hodnota bliká a ukládá se Pro návrat zpět z menu stlačit tlačítko "M" (viz. 2 - obr.1) na 5 sekund. CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 11

50 SUN P7 3.2 Uvedení do činnosti Úkony potřebné vykonat před prvním zapálením,po každé provedené údržbě, po každém odpojení zařízení, při každém bezpečnostním zásahu a při zásahu do častí hořáku. Před zapálením horáku Zkontrolovat, zda je hořák správně upevněný a nastavený na daný kotel. Ujistit se, zda je kotel a systém naplněný vodou nebo teplonosnou směsí, klapky v hydraulickém okruhu jsou otevřené a kouřovod je průchozí, správné dimenze a bezpečně napojen jak na kotli tak ve zděři. Zkontrolovat, zda dvířka na kotli jsou zavřená, aby plamen hořel pouze uvnitř spalovací komory. Zkontrolovat správnou pozici podávacího zařízení a připojení flexibilní hadice k hořáku. Zapojit hořák k síti 230V-50 Hz. Naplnit zásobník (popř. podavač-pokud byl vyprázdněn) peletami. Zkontrolovat, zda je rošt čistý (obr. 5). Zapálení hořáku K zapálení hořáku dojde automaticky pokud je požadavek viz.3.1 způsob činnosti. Nastavení hořáku 1. Připojit analyzátor spalin zapálit hořák na plný výkon (pro daný kotel) po dobu 30 min. 2. Ujistit se, že je spalovací komora v podtlaku. 3. Zkontrolovat spaliny při max. výkonu hořáku (pro daný kotel). Pokud hodnota O2 ve spalinách není v rozpětí 5% - 9% upravit otáčky ventilátoru (viz. Odst. Menu servisní parametry a tabulka 2 v kapitole 1.4).Nastavení opakovat postupně i pro jednotlivé nižší výkonové stupně. (např. max. výkon pro kotel je zvolen st.4 tak nastavujeme spaliny i pro st.3-2-1) 4. Po nastavení spalin upravit hodnotu max. výkonu pro daný kotel. Parametr u02 (viz. Odst. Menu parametry a tabulka 1 v kapitole 1.4). 6. Odpojit analyzátor spalin zkontrolovat těsnost kouřovodu. 3.3 Údržba Hořák vyžaduje pravidelnou údržbu, přibližně po spálení 300 kg pelet. Základní činnosti při údržbě jsou: kontrola a čištění vnitřních častí hořáku a kotle čištění prostoru uvnitř těla hořáku pod hrdlem sypání pelet (opatrně odstranit usazené piliny z pelet) Ventilátor: Kontrolovat, aby uvnitř ventilátoru a na lopatkách vrtule nebyl nahromaděný prach : tento snižuje přívod vzduchu, který má za následek nedokonalé spalování. Spalovací hlava: Kontrolovat, aby všechny části spalovací hlavy byli neporušené, nedeformované vysokou teplotou, bez nečistot ze spalování a ve správné poloze. Fotoelektrický odpor: Očistit sklíčko jemným hadříkem od případného prachu. Fotoelektrický odpor je umístěný v těle hořáku pod krytem, vyjme se opatrným tahem za pryžovou část směrem k sobě. 12 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

51 SUN P7 Hořák vyžaduje údržbu, minimálně 1 krát za rok, která musí být vykonaná kvalifikovaným servisním technikem. Základní činnosti při údržbě jsou: kontrola a čištění vnitřních častí hořáku a kotle kompletní analýza spalovaní (po činnosti v plném výkonu alespoň po dobu 10 minut) a zkontrolovat správné nastavení. Otevření krytu a odmontování hořáku Před každou operací čištění nebo kontroly vnitřních částí hořáku zařízení od elektrické sítě nebo vypnout hlavní vypínač. Otevření krytu: Povolit šrouby (A) a odstranit kryt (B). Vnitřní části, motor, klapka, fotoodpor atd. jsou přímo dostupné. Rozmontování hořáku: Povolit šrouby (A) a odstranit kryt (B), povolit matici (C) a odpojit těleso, povolit úchytné šrouby (D) a vyjmout spalovací hlavu (E). E C A D B obr. 6 CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 13

52 3.4 Řešení problémů Hořák je vybavený moderním systémem automatické kontroly. V případě výskytu poruchy na hořáku displej (viz. 7 - obr. 1) bliká a zobrazuje kód poruchy. Jsou poruchy, které způsobují trvalé zablokovaní (označené písmenem "A"): pro znovu uvedení do činnosti je nutné stlačit tlačítko "P" (viz. 5 - obr. 1) na 1 sekundu; pokud hořák nezačne pracovat je nutné odstranit příčinu. Ostatní poruchy způsobují dočasné zablokovaní (označené písmenem "F") tyto uvádí hořák do činnosti automaticky, ihned jakmile se hodnota vrátí do normálu. Seznam poruch Kód Porucha Příčina Řešení A01 Zablokovaní chyba zapálení - prázdny zásobník pelet - přerušený nebo odpojený kabel podavače pelet - přerušený odpor v zapalovači - nečistoty ve spalovací hlavě - ucpané hrdlo sypání pelet - doplnit zásobník - zapojit přívodní kabel - vyměnit - vyprázdnit a vyčistit spalovací hlavu - uvolnit hrdlo a zkontrolovat, zda spalovací hlava není ucpaná, popřípadě ji vyčistit F02 Porucha- boční plamen - fotoelektrický odpor má zkrat - na fotoelektrický odbor dopadá světlo - vyměnit fotoelektrický odpor - odstranit zdroj světla A02 Zablokovaní přítomnost bočního plamene - porucha F02 která se opakuje neustále v průběhu 30 minut - viz. porucha F02 A04 Zablokovaní bezpečnostní termostat hrdla pelet - nesprávné parametry zapalování - kotel pod tlakem - poškozený bezpečnostní termostat - zkontrolovat parametry t03=51 a t04=12 - vyčistit a zkontrolovat minimální tah v komíně (10Pa) - vyměnit F05 Porucha - regulace tlaku v hořáku - hadička spojující manostat je deformovaná - poškozený motor ventilátoru - ventilátor je znečistěný - vyměnit - vyměnit - vyčistit F06 Porucha - tlakový snímač (odpojený) - přerušená kabeláž - zkontrolovat kabeláž popř. vyměnit manostat F10 Porucha čidlo teploty ÚT pokud je zapojeno - poškozené čidlo - zkrat v kabelovém vedení - přerušené kabelové vedení - zkontrolovat vedení popř. vyměnit čidlo 14 Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

53 SUN P7 4. CHARAKTERISTIKA A TECHNICKÉ ÚDAJE 4.1 Rozměry Ø 60 Ø Ø obr Výkres a hlavní komponenty obr Legenda Tlakový snímač-manostat Centrální jednotka DBM13 Těleso hořáku Svorkovnice Fázové rozhraní-display Odporový zapalovač Fotoelektrický odpor Bezpečnostní termostat 85 Hrdlo sypání pelet Motor ventilátoru Vrtule ventilátoru Spalovací hlava Rošt CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 15

54 SUN P7 4.3 Tabulka technických údajů Údaje jednotka hodnota Tepelný výkon max. KW 34.1 (Q) Tepelný výkon min. KW 13.7 (Q) Spotřeba paliva max. kg/h 7.2 Spotřeba paliva min. kg/h 2.9 Stupeň elektrické ochrany IP X0D Napájecí napětí/frekvence V/Hz 230/50 El. příkon W 100 El. příkon zapalovače W 300 Hmotnost hořáku kg 11 Objem zásobníku litry Obsah zásobníku kg Rozměry pelet (průměr/délka max.) mm 6/35 Podtlak spalovací komory mbar Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) CZ

55 SUN P7 4.4 Elektrická schéma A B C D E 34 L N 3.15 A L N X1 X X DBM obr. 9 6 POZOR: Před připojením odstranit přemostění na svorkovnici X3 FÁZOVÉ ROZHRANÍ BIT01.02 FR OUT+ 15 GND 297 Legenda FR Fotoelektrický odpor 16 Ventilátor 34 Čidlo teploty ohřevu 218 Bezpečnostní termostat pelet 239 Zapalovač 297 Tlakový snímač A Napojení na elektrickou síť B Motor podávacího zařízení C Požadovaný kontakt D Zablokování - signalizace E Odblokování hořáku CZ Cod. 3540I810-12/2007 (Rev. 00) 17

56 Upravené schéma FERROLI SUN P7 montované na kotle KTP

57

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE TYP 8111 01/2009 TYP 8111 01/2009 1 NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, zakoupil jste si vestavné topeniště a vestavnou troubu. Je naším přáním,

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě

GN4 N. Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva. Návod k montáži, obsluze a údržbě GN4 N Vysoce účinný přetlakový stacionární litinový kotel pro kapalná a plynná paliva Návod k montáži, obsluze a údržbě Vážení zákazníci, Děkujeme Vám,že jste se rozhodli zakoupit kotel FERROLI GN 4. Váš

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě

Stacionární litinový kotel GN 2. Návod k montáži obsluze a údržbě Stacionární litinový kotel Návod k montáži obsluze a údržbě Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový kotel FERROLI! Váš nový

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti w w w. r o j e k. c z

palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti w w w. r o j e k. c z R O J E K W O O D W O R K I N G M A C H I N E R Y - S I N C E 1 9 2 1 palivové dřevo Nejlevnější a nejvýhodnější palivo současnosti i budoucnosti Vážená paní, vážený pane. Současná situace v cenách plynu,

Více

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3 Zásobník Vaillant je jako nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody určen speciálně pro tepelná čerpadla, u nichž je možno zajistit také zásobování teplou vodou podporované solárním ohřevem. Aby se zajistila

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Termoregulační jednotka s čerpadlem

Termoregulační jednotka s čerpadlem ACCREDITED Termoregulační jednotka s čerpadlem Série 281 01224/13 CZ ISO 9001 FM 21654 ISO 9001 No. 0003 Funkce Termoregulační jednotka s čerpadlem jednotka umožňuje připojit generátor na tuhá paliva k

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829 796 Email : info@gaskomplet.cz www.gaskomplet.cz

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA.

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA. PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 4 2.1 Požadavky na otopný systém 5 2.2 Přívod vzduchu, odvod spalin, kotelna 5

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 596 515 080 Email : info@gaskomplet.cz www.gaskomplet.cz

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

KATALOG tepelné techniky

KATALOG tepelné techniky T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z KATALOG tepelné techniky tradice kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka 3 až 6 let dle typu

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Teplovodní krbová kamna aquaflam vario

Teplovodní krbová kamna aquaflam vario www.aquaflam.cz Teplovodní krbová kamna aquaflam vario Moderní a praktické řešení Vašeho vytápění teplovodní kamna AQUAFLAM VARIO vyberte si... DESIGN, BARVA, VÝKON, REGULACE 4 DESIGNOVÉ ŘADY Saporo, Kalmar,

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů

Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů Manuál na obsluhu zařízení Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů POWERKRAFT BOIL Majitelem výrobků řady POWERKRAFT je společnost Bohemian Oil s.r.o.

Více