Hejčínské OKO LISTOPAD Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2014 Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2

2 Úvodní slovo Na začátku listopadu prožíváme období tzv. dušiček. Čas, kdy více než jindy vzpomínáme na naše zemřelé, navštěvujeme hroby blízkých a modlíme se za ně. Vybavují se mi k tomu slova papeže Františka v jeho apoštolské exhortaci Radost evangelia (113), kde píše: Nikdo se nespasí sám, ani jako izolovaný jedinec, ani svými vlastními silami. Návštěvy hřbitova a modlitby u hrobů blízkých i cizích lidí v sobě ukrývají toto téma. Bohu se zalíbilo nás vtáhnout do díla spásy a záchrany druhých lidí i tím, že slyší naše modlitby, ve kterých se projevuje naše milosrdenství a láska k druhým. Papež František k tomu ještě dodává: Bůh počítá se složitou sítí osobních vztahů, které jsou součástí života lidského společenství. Jestliže jsme často svědky toho, že zlo zasahuje a šíří se skrze lidské vztahy, tak právě modlitby za zemřelé jsou opačným projevem. Rád bych zakončil tento úvodník opět slovy papeže Františka ze stejného místa jako výše citovaná slova: Rád bych řekl těm, kteří se cítí daleko od Boha a církve, těm, kdo jsou bázliví, i těm lhostejným: Pán volá také tebe, abys byl součástí jeho lidu, a činí tak s velkou úctou a láskou! P. Marian Poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6) V měsíci říjnu proběhl Den modliteb za misie. Každý z nás kromě toho, že má své povolání, by měl být svým způsobem misionářem. Přinášet Ježíše všude tam, kde žije, kde působí. Pře- 2

3 ce jen jsou však lidé, kteří tomuto úkolu zasvětili celý svůj život a hlásání Ježíše je jejich jediným povoláním. Možná tomu nebudete věřit, ale i v našem kostele se občas objeví jedna opravdová misionářka J. Jitka Svozilová žije v mezinárodní misionářské komunitě Institute for World Evangelisation ICPE Mission (Institut pro světovou evangelizaci ICPE Misie) a v tomto rozhovoru se s námi podělí o některé své zážitky, zkušenosti, zkrátka o to, co jí život přinesl... Mohla bys nám říct něco o sobě, o své rodině, odkud pocházíš? Pocházím z katolické rodiny nedaleko Olomouce, z Příkaz. Mám dva sourozence, dva synovce a osm neteří. Momentálně jsem přechodně v České Republice, protože se starám spolu s maminkou o nemocného tatínka. Můžeš nám přiblížit svou komunitu, kdy a kdo ji založil, jaké je její poslání? Naše komunita byla založena v roce 1985 manželským párem Mariem a Annou Cappello z Malty. V současné době působíme v jedenácti zemích na různých kontinentech: v Africe, Evropě, Asii, Oceánii a Severní Americe. Hlavním charismatem ICPE Misie je chválení Boha nejen modlitbou, ale i každodenním životem, evangelizace všech těch, ke kterým nás Pán posílá. Jak jsi poznala své povolání? Co Tě přivedlo k rozhodnutí vstoupit právě do této komunity? Myslím, že moje povolání se krystalizovalo už od dětství. Ježíš byl pro mne mým nejlepším kamarádem od prvního svatého přijímání v době, kdy jsem byla za totality jediná věřící ve třídě. 3

4 Ve třinácti letech jsem byla inspirována životopisem sv. Terezie z Lisieux a od té doby jsem začala toužit po práci v misiích a po zasvěceném životě. Jednoho dne se mi moje kamarádka na střední škole svěřila, že chtěla spáchat sebevraždu, protože ji nikdo nemá rád a nevidí žádný smysl svého života. Tehdy mně teprve došlo, jaká prázdnota může v člověku být, když nezná Boha a nevěří, že On ho nekonečně miluje. To mě utvrdilo v přesvědčení, že chci ve svém životě pomáhat lidem najít cestu k Bohu, zdroji opravdové lásky a radosti. S naší komunitou jsem se setkala poprvé, když mi bylo 16 let a její členové vedli konferenci o evangelizaci v Hradci Králové. V té době jeden z misionářů zmínil, že je laický misionář na plný úvazek a já jsem si řekla: Tímhle přesně bych chtěla být. 4

5 Na základě toho jsem se po střední škole rozhodla studovat na univerzitě angličtinu a křesťanskou výchovu. Posléze jsem strávila jeden rok ve Velké Británii v jiné komunitě nazývané Sion zaměřené na evangelizaci v přesvědčení, že se můj sen splnil a poté začnu žít normálním životem. Po návratu do ČR jsem ale během dvou let práce na katechetickém středisku v Olomouci zjistila, že moje touha po misiích roste víc a víc. Shodou okolností se zase konala konference v Hradci Králové, tentokrát to bylo setkání evropských komunit zaměřených na evangelizaci, kde jsem se seznámila se spoluzakladatelkou ICPE Misie, Annou Cappellovou. Po krátkém rozhovoru s ní vše nabralo rychlý spád a během dvou měsíců jsem se ocitla na Novém Zélandě v ICPE. Ve kterých zemích jsi působila v rámci své komunity? Které působiště Ti bylo nejbližší, kde ses cítila jako doma? Bylo i nějaké místo, které pro Tebe nebylo snadné přijmout jako místo svého působení? Dlouhodobě jsem měla možnost pracovat ve Velké Británii, na Maltě, na Novém Zélandě a na Filipínách. V asi dalších 13 zemích jsem byla na krátkodobých misijních výjezdech. Na každé nové místo jedeme s tím, že nás tam Pán posílá, proto se obyčejně cítím jako doma všude. Vždyť když je Pán s námi, tak co nám vlastně chybí? Přesto mi nejbližší bylo Království Tongy, které leží asi 2000 km severovýchodně od Nového Zélandu. Nádherné ostrovy v Pacifiku s velmi přátelskými, chudými lidmi. Dokonce jsem pracovala na tom, abych tam mohla působit dlouhodobě, ale naskytla se nutnější potřeba, a já byla poslána na Filipíny. Zatím jsem nepůsobila nikde, kde by potíží bylo místo. Akorát jednou, když jsme byli na výjezdu v zemi (nebudu jmenovat), 5

6 kde není povolen vstup křesťanským misionářům, tak jsme při návratu po překročení hranic byli šťastni, že se už vracíme všichni, živí a zdraví. 6

7 Jak vypadá takový všední den ve vaší komunitě? V misiích se těžko dá hovořit o všedním dni. Každý den je jiný, záleží na tom, co se zrovna děje. Některé dny jsme na výjezdech mimo misijní centrum, některé dny pracujeme s místními lidmi v okolí centra nebo vedeme duchovní cvičení či jiné programy. Jiné dny se na to všechno připravujeme. Nicméně každý den se ráno účastníme mše svaté, máme jednu hodinu osobní modlitby, společně se modlíme ranní chvály nebo se přimlouváme za různé potřeby lidí i světa. Večer zase máme adoraci nebo se modlíme růženec. No a mezi tím pracujeme s dětmi, mládeží, dospělými anebo pracujeme v misijním centru vaříme, uklízíme, pracujeme v kanceláři. Jakým způsobem vaše komunita provádí evangelizaci? Máte rozdílné způsoby evangelizace v jednotlivých zemích? V každé zemi pracujeme trochu jinak. Záleží to na potřebách místní církve, na podmínkách a také na tom, komu sloužíme. Všude ale používáme při evangelizačních programech podobné metody: chvála Boha hudbou a zpěvem, svědectví, přednášky, různé formy modliteb, kreativita (pantomimy, drama, křesťanské písně s ukazovací řečí nebo tancem, filmy). Pro povzbuzení víry u věřících organizujeme čtyřměsíční školy misií, které mají pomoci účastníkům být lepšími evangelizátory v prostředí, kde žijí. Kromě toho také pořádáme různé exercicie, obnovy, semináře, farní misie... 7

8 Pro evangelizaci nevěřících ad gentes děláme programy na ulicích, ve věznicích, na školách i univerzitách. V zemích, kde pracujeme s chudými, kromě pravidelných misijních programů, také pomáháme lidem s živobytím. Dětem sháníme prostředky, aby se mohly dostat k lékaři či chodit do školy, učíme je angličtinu a matematiku. Na Filipínách jezdíme do oblastí postižených zemětřesením nebo tajfuny a pomáháme lidem materiálně a duchovně. V Ghaně stavíme nemocnici. Jak lidem pomáháte s živobytím a jak sháníte prostředky a vůbec z jakých prostředků žije vaše komunita? Těm, kteří jsou schopni sami něco udělat či vytvořit, pomáháme mikrofinancováním tzn. půjčíme jím peníze na kapitál, a když začnou vydělávat, tak nám ty peníze vrátí. Tímto způsobem umožníme některým lidem začít s prodejem textilu, výro- 8

9 bou arašídového másla nebo třeba prodejem balootů (místní pochoutky vejce s vyvinutým káčetem uvnitř). Ty, kteří sami nejsou schopni něco takového dělat, učíme vyrábět svíčky, mýdla, různé pohlednice nebo kalendáře zdobené sušenými květinami. Také je učíme péct jednoduché cukroví. Jejich výrobky jim potom pomáháme prodávat bohatším lidem nebo i v jiných zemích. No a naše komunita? Ta žije z Boží prozřetelnosti. Všechno, co potřebujeme pro náš život, chod misijního centra a naši službu, pochází z darů. Každé misijní centrum je finančně soběstačné. V bohatších zemích (Nový Zéland, Německo, USA, Jižní Korea) většinou za farní misie, obnovy, exercicie či přednášky dostáváme peníze. V místech, kde pracujeme s chudými, máme sice jen stálé výdaje, ale zase se Bohu díky najde více lidí ochotných činnost v těchto oblastech podporovat. Lidé, kteří nás podporují, jsou většinou přátelé, známí či příbuzní našich misionářů, a také ti, kteří o nás buď jen slyšeli, nebo se přímo zúčastnili našich aktivit (jako dobrovolníci na misiích nebo účastníci našich kurzů). Tito lidé jsou pro nás nejen sponzoři, ale i partneři na misiích. My nemůžeme dělat misie bez nich a oni bez nás. Mnoha lidem leží misie na srdci, ale protože jim jejich situace či poslání neumožňuje být přímo v terénu, mohou se misií účastnit tímto způsobem a jsou za to vděčni. No a samozřejmě si navzájem pomáháme modlitbou. 9

10 Zmínila jsi farní misie, jak takové misie probíhají? Tým misionářů přijede do farnosti asi na týden. Při všech nedělních mších svatých se představí a vysvětlí, jak budou misie probíhat. Během tohoto týdne někteří misionáři navštěvují praktikující i nepraktikující farníky v jejich domovech, jiní dělají evangelizační programy na školách různého stupně nebo v domově důchodců. No a během tří večerů se koná duchovní obnova ve farním kostele. Snažíme se totiž, aby se misie dostaly ke všem členům rodiny: děti a mládež oslovíme ve škole, rodiče během večerních programů a k mladým maminkám, ke starým a nemocným lidem se dostaneme právě díky zmiňovaným návštěvám. Na konci týdne farnost uspořádá něco jako farní guláš, kde se všichni sejdou a podělí o to, co prožili. Nedílnou součástí všech našich programů je modlitba. Nejen před a po misiích, ale i během nich. Proto se během celého dne, po dobu návštěv a programů střídáme při adoraci. Během své služby v misionářské komunitě jsi určitě musela zakusit mnoho okamžiků, kdy Pán skrze vaši službu konal, dotýkal se lidí, možná ale i okamžiky, kdy vás lidé nepřijímali nebo jste zakoušeli nějaké nepříjemnosti kvůli Pánu mohla bys nám o tom něco říci? Je to ohromné privilegium vidět, jak Pán proměňuje lidské životy. Ať už lidi přivádí blíž k sobě, zpátky k sobě po mnoha letech nebo je uzdravuje, osvobozuje, povzbuzuje... Vše tohle je také naší posilou a povzbuzením. A to i v době, kdy prožíváme zklamání z toho, že se někteří lidé pod vlivem svého okolí po nějaké době od Boha zase vzdálí nebo nevyužijí nabídnutých možností. Zatím jsem nezakusila, že by nás lidé hromadně nepřijímali nebo nám dělali potíže. Snad na Novém Zélandě, kde se díky 10

11 sekularizaci společnosti většina lidí o Boha vůbec nezajímá, se s námi někteří odmítají o otázkách víry bavit. Jednou nám pán středního věku hned po představení práskl dveřmi přímo před nosem, přestože byl pokřtěný katolík. V těchto situacích si jen musíme říct, že neodmítají nás, ale Krista. Mohla by ses s námi podělit o to, co bylo během Tvého života v komunitě, v životě s Pánem, pro Tebe nějak důležité, kdy Tebe osobně se Pán nějakým způsobem dotkl a co to pro Tebe znamenalo? Například mě Pán učil, že za ním nejdu sama, ale spolu s druhými. Myslím, že díky totalitě, kdy nás v naší farnosti bylo jen pár mladých a neměli jsme žádné společenství, jsem svůj vztah s Bohem brala hodně individuálně jako Bůh a já, ne Bůh a my. V komunitě jsem pochopila, že jsem sice samozřejmě 11

12 nejprve zodpovědná za svoji spásu, ale že jsem také zodpovědná za spásu těch, kteří jdou se mnou. V Bibli je celá Stará smlouva založena na tom, že Bůh zjevuje svoji lásku skupině lidí Izraeli a touží, aby ji opětovali společně. V Novém zákoně je touto skupinou církev. V užším kruhu farnost, společenství nebo komunita, s kterou mám Boha chválit při společné modlitbě nebo mši svaté a s kterou mám za Ním jít v každodenním životě. Pán mě také vedl ve vztazích k druhým. Abych přežila jako jediná cizinka, žijící se samými Brity, tak jsem si už před lety v komunitě Sion v Anglii vytvořila průpovídku: Každý člověk je jiný a někteří lidé jsou úplně jiní... Později, když jsem poprvé letěla do ICPE komunity na Nový Zéland, četla jsem si v letadle Bibli a prosila Pána, aby mě skrze Písmo vedl v nové etapě mého života. Tenkrát mě oslovil verš: 12

13 Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6) Ani jsem netušila, jak učení se milosrdenství bude pro mě důležité v mezinárodní komunitě, kde každý pochází z jiného historického pozadí, jiné kultury, má za sebou svou vlastní cestu víry, kde i když všichni mluvíme anglicky může mít jedno slovo pro různé lidi různý význam (třeba i podle toho, jak dávali ve škole pozor, když se tu angličtinu učili). Trochu mě napadá život v cizí zemi, cizí lidé, jiná kultura zažila jsi někdy nějaké tak trochu dobrodružné okamžiky? O dobrodružné okamžiky není nikdy nouze. Zvlášť, když člověk ještě není znalý poměrů v nové zemi, kde působí. V Království Tongy jsme šli jednoho nedělního odpoledne na procházku k moři. Tam stálo v kruhu asi 10 dětí různého věku. Předávaly si navzájem už jen polovinu velké, syrové ryby. Každý si z ní vždycky s chutí ukousl a poslal ji dál. Moc se mi to jejich společenství líbilo. Ale jen do té doby, než jeden chlapec přišel ke mně a s úsměvem mi podával tu okousanou rybu se slovy: Chcete? Na Filipínách je typickým dopravním prostředkem džíp. Pro našince velice nepohodlný způsob cestování, zvlášť na dlouhých trasách. Člověk nastupuje v předklonu a na místo, pokud nějaké najde, dojede také v předklonu. Na dlouhých sedačkách, kde by se v Evropě s potížemi uvelebilo 8 pasažérů, se na Filipínách usmívá 12 cestujících ochotných udělat místo pro další. Jednou jsme takhle cestovaly s kamarádkou v dešti. Na každé sedačce už bylo 13 lidí, když nastoupila žena, celá mokrá a s deštníkem. Než stihla zjistit, že se tam už nevejde, tak se džíp rozjel a ona v tom předklonu, s deštníkem kapajícím na nohy všech cestujících, prošla tam a zpět celým džípem 13

14 a nakonec se uvelebila na klíně mé kamarádky se slovy: Tady už fakt není místo. Co vnímáš jako nejdůležitější pro život s Pánem? Co pro Tebe samotnou je posilou, oporou, třeba když prožíváš těžší situace v životě? Nejdůležitější pro růst s Bohem, tak jako pro růst každého vztahu, je čas strávený s Ním každodenní modlitba. Nejen modlitba v určitý čas, ale i během různých činností. Zkrátka snaha o uvědomování si Boží přítomnosti během celého dne. To je ovšem nejen celoživotní cesta, ale i milost. Největší posilou v těžkých momentech je pro mne opakování Ježíšovy modlitby. Ať už základní verze (Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšnou a nad celým světem) nebo obměněné dle situace. Například: Ježíši, zachraň nás! (To, když už fakt hodně teče do bot...) Kdyby Tě poslali evangelizovat do naší země, jakým způsobem bys to tady u nás dělala? Vzhledem k naší historii a všemu tomu, co lidé v posledních dobách prožili, je naše společnost k evangelizaci přecitlivělá. Proto bych volila osobní evangelizaci před hromadnou. Viděla bych nutnost strávit více času připravením půdy k hlásání Božího slova modlitbou a svědectvím života. Tohle je možné ve škole, v práci, v sousedství zkrátka tam, kde se člověk pravidelně setkává s nevěřícími lidmi. Je důležité se s nimi na prvním místě spřátelit, ale samozřejmě nezůstat jen u toho. Použila bych prostředek, kterým je pohostinnost. Nemyslím tím jenom pozváním někoho na kafe, ale také pozváním ho do srdce, což znamená poskytnutím prostoru, kde se dotyčný může vypovídat, být sám sebou, být přijat. No a pak rozlišit s Duchem Svatým, kdy 14

15 začít mluvit o Bohu. Toto člověk může dělat i sám (tady je třeba rozlišení, komu nabídnout pohostinnost, aby se v rámci evangelizace nezapletl do zbytečných problémů) v rodině, ve společenství, ve farnosti. Ježíš také používal pohostinnost. Dokonce po svém zmrtvýchvstání sám pekl apoštolům rybu a chléb. (srov. Jan 21,9) Nicméně Pán má své cesty a používá všeho, aby se dotkl srdcí lidí. Dokonce i forem, které mohou být v naší zemi mnohým proti srsti. Když jsme před léty dělali evangelizační program na ulici v Klenčí v Západních Čechách, šel kolem ateistický student práv a jen přemýšlel, proč se ti lidé tady tak zesměšňují. To jsme tam zpívali, hráli pantomimy, vydávali svědectví, měli i kratičkou přednášku. No a po chvíli milého studenta oslovila naše vzájemná spolupráce a láska mezi námi. Zatoužil po něčem takovém, začal nás skutečně poslouchat a úžasným způsobem se ho dotkla Boží milost. Na místě se obrátil. Jeho radost byla neuvěřitelná... A naše samozřejmě taky. Chtěla bys ještě něco sdělit našim farníkům? Pokud by někdy chtěli zavítat na Filipíny, ať už v rámci dovolené nebo jako dobrovolníci na misiích, tak jsou srdečně vítáni v našem misijním centru v Tagaytay nedaleko Manily. Kontakt: Mgr. Jitka Svozilová internet: Milá Jitko, děkuji za rozhovor a Tvé svědectví o životě v misiích. Přeji Ti, ať Ti Pán žehná v Tvém povolání, ať žehná vaší komunitě, všem misionářům a také všem lidem, kterým sloužíte. Rozhovor připravila Helena Mikušková 15

16 svobodáá! tati já mám hlad...kdesi na konci světa pořádně si to tady užijem! jakej je teda program? já bych spal bábovka od maminky mezitím.. hurá tablet! biblické příběhy místo večerníčku! tati já mám hlad o tři hodiny později pusť tam ňákou střílečku! tátá už spí 16

17 druhého dne za kuropění protože my jsme stoprocentní muži! a jde se na výlet Nic, než- li kost a sval ve zdravé kůži kilometry asfaltu rychle ubíhaly my máme hlavu davida Cíl je mlýn! děda postavil, otec mlel celý život v mlýnici a tělo goliáše kolečka sa otáčajú.. proč si všechno raději nekoupil? fantazie! chci hrát na heligónku! hurá na oběd! 17

18 namísto siesty... vzhůru do lomů! nežeňte tolik šest knedlíků je prokletím...se strhl litý boj kdo víc žabek! jsem šťastný muž! dědo, budeme se i modlit? všechny vás rozdrtím, saláti! děcka ať si udělaj buřty co večer? my si dáme KOLínko! 18

19 neděle: po kázání vyhládne.. aleluja! dožíňky, nedožíňky, domácí buchta je domácí buchta..všemu stvoření kozenky moje! ještéé! hlavně že se fotříci baví šipkovaná! za pokladem všem chlapům 3X ZDAR zdar a čau 19

20 Nápisy na dómě v Lübecku Nazýváte mě Mistrem a neptáte se mě, nazýváte mě Světlem a nevidíte mě, nazýváte mě Pravdou a nevěříte mi, nazýváte mě Cestou a nejdete po mně, nazýváte mě Životem a nedychtíte po mě, nazýváte mě moudrým a nenásledujete mě, nazýváte mě krásným a nemilujete mě, nazýváte mě bohatým a neprosíte mě, nazýváte mě věčným a nehledáte mě. Nazýváte mě milosrdným a nedůvěřujete mi, nazýváte mě ušlechtilým a nesloužíte mi, nazýváte mě všemohoucím a neuctíváte mě. Nazýváte mě spravedlivým a nebojíte se mě jestliže vás zavrhnu tak se nedivte. Zdroj: Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt 19/ Přeložil Miroslav Polepil

21 INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách Od 1. do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky pouze částečné. V souvislosti s vyhlášeným dnem postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině na pátek 31. října biskupové Čech a Moravy vyhlásili na neděli 2. listopadu ve spolupráci s Charitou ČR celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích. Ke sbírce se připojíme v našich farnostech při mši svaté. Dušičková pobožnost bude v neděli 2. listopadu, a to ve hodin ve hřbitovní kapli ústředního hřbitova v Olomouci- Neředíně a v 15 hodin na hřbitově v Horce nad Moravou. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 2. listopadu v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ludmila Kolková, Veronika Labounková, Bohumil Tříska, o. Norbert Žuška. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 5. února Úklid hejčínského kostela se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 9 hodin. Prosíme o aktivní účast. Děkujeme

22 Sbírka na Charitu bude při mši svaté v neděli 16. listopadu. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 18. listopadu již v 19 hodin. Srdečně zveme k hojné účasti. Setkání seniorů bude ve čtvrtek 20. listopadu v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Bratři karmelitáni nabízí mladým mužům, kteří zvažují, zda je Bůh volá k řeholnímu životu, a rádi by strávili dva dny v tichu a v modlitbě, účast na své duchovní obnově na téma Tři evangelijní rady. Obnova začíná v pátek 21. listopadu večer a končí v neděli 23. listopadu obědem. Přihlásit se můžete u bratří osobně nebo na u či na tel Farní spoření a sbírka na opravu hejčínského kostela bude v neděli 23. listopadu o slavnosti Ježíše Krista Krále. V tento den se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a lze při tom získat plnomocné odpustky (za obvyklých podmínek). Povídání s laickou misionářkou Jitkou Svozilovou o evangelizaci a její službě misionáře na Filipínách bude v neděli 23. listopadu v 15 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. V předvečer první neděle adventní v sobotu 29. listopadu v hodin bude v kapli Panny Marie eucharistická adorace za počatý lidský život. Adventní doba začíná v neděli 30. listopadu. Při každé mši svaté v tento den bude žehnání adventních věnců. 22

23 Na první neděli adventní 30. listopadu v 15 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou adventní koncert. Všichni jste srdečně zváni! Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince dopoledne. * * * Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 9. listopadu. Bližší informace jsou na nebo na tel.: či u: Srdečně zveme manželské páry (případně jednotlivce) na druhou adventní sobotu 6. prosince na jednodenní adventní zastavení na Svatém Kopečku u Olomouce. Součástí programu bude mše svatá, přednášky, případně práce v manželském páru. Jsme rádi, že se o své myšlenky a postoje bude s námi moci podělit zkušená přednášející Mgr. Ing. Františka Böhmová. K dispozici bude občerstvení a pro zájemce na oběd pizza. Registrace začíná v 9 hodin, předpokládaný závěr je kolem 17 hodin. Je třeba se přihlásit předem. Více 23

24 informací a přihlašovací formulář najdete na Kontaktní osoba: Peter Markovič, tel , Smějeme se s redakční radou Jeden bratr se obrátil na starce: Abba, doslechl jsem se, že zemřel tvůj spolubratr, který s tebou bydlel. Mohl bych zaujmout jeho místo? Stařec odpověděl: Ano, ale zdá se mi, že jsi vyšší než on, a nevím, jestli se vejdeš do jeho hrobu. Jeden bratr měl neustále nějaké problémy. Abba Pambó ho jednou potkal a řekl mu: Bratře, máš tolik problémů, protože si představuješ, že se život skládá ze samých otázek a odpovědí. Ale ta troška, kterou jsem ze života pochopil, je právě v tom, že se žití skládá z mnoha odpovědí bez otázek a z mnoha otázek bez odpovědí. Proto je ve tvém životě zřejmě mnoho nepotřebných otázek... Abba Arsenia se ptali: Proč ses stal poustevníkem? Člověk přece nemůže žít bez bytostí sobě podobných! Vůbec s nimi nemůže žít, protože po nějaké době je nesnesitelné, že se ti někdo podobá. Z knihy R. Kern: Humor pouštních otců (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, o. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 30. listopadu 2014.

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně

Hejčínské OKO ČERVENEC SRPEN 2014. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Nová zvonička v Řepčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně ČERVENEC SRPEN 2014 Nová zvonička v Řepčíně ÚVODNÍ SLOVO Držíte v ruce prázdninové číslo Hejčínského oka, v němž najdete ohlédnutí

Více

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LEDEN 2015 Ke 100. narozeninám vyprošujeme naší farnici Zdeňce Kroupové hojnost Božího požehnání. Úvodní slovo Možná jste si již

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014

Modlitby matek. Součást Komunity SOLACE. Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR prosinec 2014 Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. (Lukáš 1, 38) 71 Modlitby matek Milé sestry v Kristu, pokoj a

Více

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska

Farní zpravodaj. Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Farní zpravodaj leden 2015 Začíná jubilejní rok 200. výročí narození Dona Boska Uvnitř tohoto vydání: Úvodník Den farností Teplice v roce 2015 2 Milé setkání 3 Blonďák v Teplicích 4 Jak to viděl Vlastimil

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více