Hejčínské OKO LISTOPAD Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2014 Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2

2 Úvodní slovo Na začátku listopadu prožíváme období tzv. dušiček. Čas, kdy více než jindy vzpomínáme na naše zemřelé, navštěvujeme hroby blízkých a modlíme se za ně. Vybavují se mi k tomu slova papeže Františka v jeho apoštolské exhortaci Radost evangelia (113), kde píše: Nikdo se nespasí sám, ani jako izolovaný jedinec, ani svými vlastními silami. Návštěvy hřbitova a modlitby u hrobů blízkých i cizích lidí v sobě ukrývají toto téma. Bohu se zalíbilo nás vtáhnout do díla spásy a záchrany druhých lidí i tím, že slyší naše modlitby, ve kterých se projevuje naše milosrdenství a láska k druhým. Papež František k tomu ještě dodává: Bůh počítá se složitou sítí osobních vztahů, které jsou součástí života lidského společenství. Jestliže jsme často svědky toho, že zlo zasahuje a šíří se skrze lidské vztahy, tak právě modlitby za zemřelé jsou opačným projevem. Rád bych zakončil tento úvodník opět slovy papeže Františka ze stejného místa jako výše citovaná slova: Rád bych řekl těm, kteří se cítí daleko od Boha a církve, těm, kdo jsou bázliví, i těm lhostejným: Pán volá také tebe, abys byl součástí jeho lidu, a činí tak s velkou úctou a láskou! P. Marian Poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6) V měsíci říjnu proběhl Den modliteb za misie. Každý z nás kromě toho, že má své povolání, by měl být svým způsobem misionářem. Přinášet Ježíše všude tam, kde žije, kde působí. Pře- 2

3 ce jen jsou však lidé, kteří tomuto úkolu zasvětili celý svůj život a hlásání Ježíše je jejich jediným povoláním. Možná tomu nebudete věřit, ale i v našem kostele se občas objeví jedna opravdová misionářka J. Jitka Svozilová žije v mezinárodní misionářské komunitě Institute for World Evangelisation ICPE Mission (Institut pro světovou evangelizaci ICPE Misie) a v tomto rozhovoru se s námi podělí o některé své zážitky, zkušenosti, zkrátka o to, co jí život přinesl... Mohla bys nám říct něco o sobě, o své rodině, odkud pocházíš? Pocházím z katolické rodiny nedaleko Olomouce, z Příkaz. Mám dva sourozence, dva synovce a osm neteří. Momentálně jsem přechodně v České Republice, protože se starám spolu s maminkou o nemocného tatínka. Můžeš nám přiblížit svou komunitu, kdy a kdo ji založil, jaké je její poslání? Naše komunita byla založena v roce 1985 manželským párem Mariem a Annou Cappello z Malty. V současné době působíme v jedenácti zemích na různých kontinentech: v Africe, Evropě, Asii, Oceánii a Severní Americe. Hlavním charismatem ICPE Misie je chválení Boha nejen modlitbou, ale i každodenním životem, evangelizace všech těch, ke kterým nás Pán posílá. Jak jsi poznala své povolání? Co Tě přivedlo k rozhodnutí vstoupit právě do této komunity? Myslím, že moje povolání se krystalizovalo už od dětství. Ježíš byl pro mne mým nejlepším kamarádem od prvního svatého přijímání v době, kdy jsem byla za totality jediná věřící ve třídě. 3

4 Ve třinácti letech jsem byla inspirována životopisem sv. Terezie z Lisieux a od té doby jsem začala toužit po práci v misiích a po zasvěceném životě. Jednoho dne se mi moje kamarádka na střední škole svěřila, že chtěla spáchat sebevraždu, protože ji nikdo nemá rád a nevidí žádný smysl svého života. Tehdy mně teprve došlo, jaká prázdnota může v člověku být, když nezná Boha a nevěří, že On ho nekonečně miluje. To mě utvrdilo v přesvědčení, že chci ve svém životě pomáhat lidem najít cestu k Bohu, zdroji opravdové lásky a radosti. S naší komunitou jsem se setkala poprvé, když mi bylo 16 let a její členové vedli konferenci o evangelizaci v Hradci Králové. V té době jeden z misionářů zmínil, že je laický misionář na plný úvazek a já jsem si řekla: Tímhle přesně bych chtěla být. 4

5 Na základě toho jsem se po střední škole rozhodla studovat na univerzitě angličtinu a křesťanskou výchovu. Posléze jsem strávila jeden rok ve Velké Británii v jiné komunitě nazývané Sion zaměřené na evangelizaci v přesvědčení, že se můj sen splnil a poté začnu žít normálním životem. Po návratu do ČR jsem ale během dvou let práce na katechetickém středisku v Olomouci zjistila, že moje touha po misiích roste víc a víc. Shodou okolností se zase konala konference v Hradci Králové, tentokrát to bylo setkání evropských komunit zaměřených na evangelizaci, kde jsem se seznámila se spoluzakladatelkou ICPE Misie, Annou Cappellovou. Po krátkém rozhovoru s ní vše nabralo rychlý spád a během dvou měsíců jsem se ocitla na Novém Zélandě v ICPE. Ve kterých zemích jsi působila v rámci své komunity? Které působiště Ti bylo nejbližší, kde ses cítila jako doma? Bylo i nějaké místo, které pro Tebe nebylo snadné přijmout jako místo svého působení? Dlouhodobě jsem měla možnost pracovat ve Velké Británii, na Maltě, na Novém Zélandě a na Filipínách. V asi dalších 13 zemích jsem byla na krátkodobých misijních výjezdech. Na každé nové místo jedeme s tím, že nás tam Pán posílá, proto se obyčejně cítím jako doma všude. Vždyť když je Pán s námi, tak co nám vlastně chybí? Přesto mi nejbližší bylo Království Tongy, které leží asi 2000 km severovýchodně od Nového Zélandu. Nádherné ostrovy v Pacifiku s velmi přátelskými, chudými lidmi. Dokonce jsem pracovala na tom, abych tam mohla působit dlouhodobě, ale naskytla se nutnější potřeba, a já byla poslána na Filipíny. Zatím jsem nepůsobila nikde, kde by potíží bylo místo. Akorát jednou, když jsme byli na výjezdu v zemi (nebudu jmenovat), 5

6 kde není povolen vstup křesťanským misionářům, tak jsme při návratu po překročení hranic byli šťastni, že se už vracíme všichni, živí a zdraví. 6

7 Jak vypadá takový všední den ve vaší komunitě? V misiích se těžko dá hovořit o všedním dni. Každý den je jiný, záleží na tom, co se zrovna děje. Některé dny jsme na výjezdech mimo misijní centrum, některé dny pracujeme s místními lidmi v okolí centra nebo vedeme duchovní cvičení či jiné programy. Jiné dny se na to všechno připravujeme. Nicméně každý den se ráno účastníme mše svaté, máme jednu hodinu osobní modlitby, společně se modlíme ranní chvály nebo se přimlouváme za různé potřeby lidí i světa. Večer zase máme adoraci nebo se modlíme růženec. No a mezi tím pracujeme s dětmi, mládeží, dospělými anebo pracujeme v misijním centru vaříme, uklízíme, pracujeme v kanceláři. Jakým způsobem vaše komunita provádí evangelizaci? Máte rozdílné způsoby evangelizace v jednotlivých zemích? V každé zemi pracujeme trochu jinak. Záleží to na potřebách místní církve, na podmínkách a také na tom, komu sloužíme. Všude ale používáme při evangelizačních programech podobné metody: chvála Boha hudbou a zpěvem, svědectví, přednášky, různé formy modliteb, kreativita (pantomimy, drama, křesťanské písně s ukazovací řečí nebo tancem, filmy). Pro povzbuzení víry u věřících organizujeme čtyřměsíční školy misií, které mají pomoci účastníkům být lepšími evangelizátory v prostředí, kde žijí. Kromě toho také pořádáme různé exercicie, obnovy, semináře, farní misie... 7

8 Pro evangelizaci nevěřících ad gentes děláme programy na ulicích, ve věznicích, na školách i univerzitách. V zemích, kde pracujeme s chudými, kromě pravidelných misijních programů, také pomáháme lidem s živobytím. Dětem sháníme prostředky, aby se mohly dostat k lékaři či chodit do školy, učíme je angličtinu a matematiku. Na Filipínách jezdíme do oblastí postižených zemětřesením nebo tajfuny a pomáháme lidem materiálně a duchovně. V Ghaně stavíme nemocnici. Jak lidem pomáháte s živobytím a jak sháníte prostředky a vůbec z jakých prostředků žije vaše komunita? Těm, kteří jsou schopni sami něco udělat či vytvořit, pomáháme mikrofinancováním tzn. půjčíme jím peníze na kapitál, a když začnou vydělávat, tak nám ty peníze vrátí. Tímto způsobem umožníme některým lidem začít s prodejem textilu, výro- 8

9 bou arašídového másla nebo třeba prodejem balootů (místní pochoutky vejce s vyvinutým káčetem uvnitř). Ty, kteří sami nejsou schopni něco takového dělat, učíme vyrábět svíčky, mýdla, různé pohlednice nebo kalendáře zdobené sušenými květinami. Také je učíme péct jednoduché cukroví. Jejich výrobky jim potom pomáháme prodávat bohatším lidem nebo i v jiných zemích. No a naše komunita? Ta žije z Boží prozřetelnosti. Všechno, co potřebujeme pro náš život, chod misijního centra a naši službu, pochází z darů. Každé misijní centrum je finančně soběstačné. V bohatších zemích (Nový Zéland, Německo, USA, Jižní Korea) většinou za farní misie, obnovy, exercicie či přednášky dostáváme peníze. V místech, kde pracujeme s chudými, máme sice jen stálé výdaje, ale zase se Bohu díky najde více lidí ochotných činnost v těchto oblastech podporovat. Lidé, kteří nás podporují, jsou většinou přátelé, známí či příbuzní našich misionářů, a také ti, kteří o nás buď jen slyšeli, nebo se přímo zúčastnili našich aktivit (jako dobrovolníci na misiích nebo účastníci našich kurzů). Tito lidé jsou pro nás nejen sponzoři, ale i partneři na misiích. My nemůžeme dělat misie bez nich a oni bez nás. Mnoha lidem leží misie na srdci, ale protože jim jejich situace či poslání neumožňuje být přímo v terénu, mohou se misií účastnit tímto způsobem a jsou za to vděčni. No a samozřejmě si navzájem pomáháme modlitbou. 9

10 Zmínila jsi farní misie, jak takové misie probíhají? Tým misionářů přijede do farnosti asi na týden. Při všech nedělních mších svatých se představí a vysvětlí, jak budou misie probíhat. Během tohoto týdne někteří misionáři navštěvují praktikující i nepraktikující farníky v jejich domovech, jiní dělají evangelizační programy na školách různého stupně nebo v domově důchodců. No a během tří večerů se koná duchovní obnova ve farním kostele. Snažíme se totiž, aby se misie dostaly ke všem členům rodiny: děti a mládež oslovíme ve škole, rodiče během večerních programů a k mladým maminkám, ke starým a nemocným lidem se dostaneme právě díky zmiňovaným návštěvám. Na konci týdne farnost uspořádá něco jako farní guláš, kde se všichni sejdou a podělí o to, co prožili. Nedílnou součástí všech našich programů je modlitba. Nejen před a po misiích, ale i během nich. Proto se během celého dne, po dobu návštěv a programů střídáme při adoraci. Během své služby v misionářské komunitě jsi určitě musela zakusit mnoho okamžiků, kdy Pán skrze vaši službu konal, dotýkal se lidí, možná ale i okamžiky, kdy vás lidé nepřijímali nebo jste zakoušeli nějaké nepříjemnosti kvůli Pánu mohla bys nám o tom něco říci? Je to ohromné privilegium vidět, jak Pán proměňuje lidské životy. Ať už lidi přivádí blíž k sobě, zpátky k sobě po mnoha letech nebo je uzdravuje, osvobozuje, povzbuzuje... Vše tohle je také naší posilou a povzbuzením. A to i v době, kdy prožíváme zklamání z toho, že se někteří lidé pod vlivem svého okolí po nějaké době od Boha zase vzdálí nebo nevyužijí nabídnutých možností. Zatím jsem nezakusila, že by nás lidé hromadně nepřijímali nebo nám dělali potíže. Snad na Novém Zélandě, kde se díky 10

11 sekularizaci společnosti většina lidí o Boha vůbec nezajímá, se s námi někteří odmítají o otázkách víry bavit. Jednou nám pán středního věku hned po představení práskl dveřmi přímo před nosem, přestože byl pokřtěný katolík. V těchto situacích si jen musíme říct, že neodmítají nás, ale Krista. Mohla by ses s námi podělit o to, co bylo během Tvého života v komunitě, v životě s Pánem, pro Tebe nějak důležité, kdy Tebe osobně se Pán nějakým způsobem dotkl a co to pro Tebe znamenalo? Například mě Pán učil, že za ním nejdu sama, ale spolu s druhými. Myslím, že díky totalitě, kdy nás v naší farnosti bylo jen pár mladých a neměli jsme žádné společenství, jsem svůj vztah s Bohem brala hodně individuálně jako Bůh a já, ne Bůh a my. V komunitě jsem pochopila, že jsem sice samozřejmě 11

12 nejprve zodpovědná za svoji spásu, ale že jsem také zodpovědná za spásu těch, kteří jdou se mnou. V Bibli je celá Stará smlouva založena na tom, že Bůh zjevuje svoji lásku skupině lidí Izraeli a touží, aby ji opětovali společně. V Novém zákoně je touto skupinou církev. V užším kruhu farnost, společenství nebo komunita, s kterou mám Boha chválit při společné modlitbě nebo mši svaté a s kterou mám za Ním jít v každodenním životě. Pán mě také vedl ve vztazích k druhým. Abych přežila jako jediná cizinka, žijící se samými Brity, tak jsem si už před lety v komunitě Sion v Anglii vytvořila průpovídku: Každý člověk je jiný a někteří lidé jsou úplně jiní... Později, když jsem poprvé letěla do ICPE komunity na Nový Zéland, četla jsem si v letadle Bibli a prosila Pána, aby mě skrze Písmo vedl v nové etapě mého života. Tenkrát mě oslovil verš: 12

13 Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6) Ani jsem netušila, jak učení se milosrdenství bude pro mě důležité v mezinárodní komunitě, kde každý pochází z jiného historického pozadí, jiné kultury, má za sebou svou vlastní cestu víry, kde i když všichni mluvíme anglicky může mít jedno slovo pro různé lidi různý význam (třeba i podle toho, jak dávali ve škole pozor, když se tu angličtinu učili). Trochu mě napadá život v cizí zemi, cizí lidé, jiná kultura zažila jsi někdy nějaké tak trochu dobrodružné okamžiky? O dobrodružné okamžiky není nikdy nouze. Zvlášť, když člověk ještě není znalý poměrů v nové zemi, kde působí. V Království Tongy jsme šli jednoho nedělního odpoledne na procházku k moři. Tam stálo v kruhu asi 10 dětí různého věku. Předávaly si navzájem už jen polovinu velké, syrové ryby. Každý si z ní vždycky s chutí ukousl a poslal ji dál. Moc se mi to jejich společenství líbilo. Ale jen do té doby, než jeden chlapec přišel ke mně a s úsměvem mi podával tu okousanou rybu se slovy: Chcete? Na Filipínách je typickým dopravním prostředkem džíp. Pro našince velice nepohodlný způsob cestování, zvlášť na dlouhých trasách. Člověk nastupuje v předklonu a na místo, pokud nějaké najde, dojede také v předklonu. Na dlouhých sedačkách, kde by se v Evropě s potížemi uvelebilo 8 pasažérů, se na Filipínách usmívá 12 cestujících ochotných udělat místo pro další. Jednou jsme takhle cestovaly s kamarádkou v dešti. Na každé sedačce už bylo 13 lidí, když nastoupila žena, celá mokrá a s deštníkem. Než stihla zjistit, že se tam už nevejde, tak se džíp rozjel a ona v tom předklonu, s deštníkem kapajícím na nohy všech cestujících, prošla tam a zpět celým džípem 13

14 a nakonec se uvelebila na klíně mé kamarádky se slovy: Tady už fakt není místo. Co vnímáš jako nejdůležitější pro život s Pánem? Co pro Tebe samotnou je posilou, oporou, třeba když prožíváš těžší situace v životě? Nejdůležitější pro růst s Bohem, tak jako pro růst každého vztahu, je čas strávený s Ním každodenní modlitba. Nejen modlitba v určitý čas, ale i během různých činností. Zkrátka snaha o uvědomování si Boží přítomnosti během celého dne. To je ovšem nejen celoživotní cesta, ale i milost. Největší posilou v těžkých momentech je pro mne opakování Ježíšovy modlitby. Ať už základní verze (Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšnou a nad celým světem) nebo obměněné dle situace. Například: Ježíši, zachraň nás! (To, když už fakt hodně teče do bot...) Kdyby Tě poslali evangelizovat do naší země, jakým způsobem bys to tady u nás dělala? Vzhledem k naší historii a všemu tomu, co lidé v posledních dobách prožili, je naše společnost k evangelizaci přecitlivělá. Proto bych volila osobní evangelizaci před hromadnou. Viděla bych nutnost strávit více času připravením půdy k hlásání Božího slova modlitbou a svědectvím života. Tohle je možné ve škole, v práci, v sousedství zkrátka tam, kde se člověk pravidelně setkává s nevěřícími lidmi. Je důležité se s nimi na prvním místě spřátelit, ale samozřejmě nezůstat jen u toho. Použila bych prostředek, kterým je pohostinnost. Nemyslím tím jenom pozváním někoho na kafe, ale také pozváním ho do srdce, což znamená poskytnutím prostoru, kde se dotyčný může vypovídat, být sám sebou, být přijat. No a pak rozlišit s Duchem Svatým, kdy 14

15 začít mluvit o Bohu. Toto člověk může dělat i sám (tady je třeba rozlišení, komu nabídnout pohostinnost, aby se v rámci evangelizace nezapletl do zbytečných problémů) v rodině, ve společenství, ve farnosti. Ježíš také používal pohostinnost. Dokonce po svém zmrtvýchvstání sám pekl apoštolům rybu a chléb. (srov. Jan 21,9) Nicméně Pán má své cesty a používá všeho, aby se dotkl srdcí lidí. Dokonce i forem, které mohou být v naší zemi mnohým proti srsti. Když jsme před léty dělali evangelizační program na ulici v Klenčí v Západních Čechách, šel kolem ateistický student práv a jen přemýšlel, proč se ti lidé tady tak zesměšňují. To jsme tam zpívali, hráli pantomimy, vydávali svědectví, měli i kratičkou přednášku. No a po chvíli milého studenta oslovila naše vzájemná spolupráce a láska mezi námi. Zatoužil po něčem takovém, začal nás skutečně poslouchat a úžasným způsobem se ho dotkla Boží milost. Na místě se obrátil. Jeho radost byla neuvěřitelná... A naše samozřejmě taky. Chtěla bys ještě něco sdělit našim farníkům? Pokud by někdy chtěli zavítat na Filipíny, ať už v rámci dovolené nebo jako dobrovolníci na misiích, tak jsou srdečně vítáni v našem misijním centru v Tagaytay nedaleko Manily. Kontakt: Mgr. Jitka Svozilová internet: Milá Jitko, děkuji za rozhovor a Tvé svědectví o životě v misiích. Přeji Ti, ať Ti Pán žehná v Tvém povolání, ať žehná vaší komunitě, všem misionářům a také všem lidem, kterým sloužíte. Rozhovor připravila Helena Mikušková 15

16 svobodáá! tati já mám hlad...kdesi na konci světa pořádně si to tady užijem! jakej je teda program? já bych spal bábovka od maminky mezitím.. hurá tablet! biblické příběhy místo večerníčku! tati já mám hlad o tři hodiny později pusť tam ňákou střílečku! tátá už spí 16

17 druhého dne za kuropění protože my jsme stoprocentní muži! a jde se na výlet Nic, než- li kost a sval ve zdravé kůži kilometry asfaltu rychle ubíhaly my máme hlavu davida Cíl je mlýn! děda postavil, otec mlel celý život v mlýnici a tělo goliáše kolečka sa otáčajú.. proč si všechno raději nekoupil? fantazie! chci hrát na heligónku! hurá na oběd! 17

18 namísto siesty... vzhůru do lomů! nežeňte tolik šest knedlíků je prokletím...se strhl litý boj kdo víc žabek! jsem šťastný muž! dědo, budeme se i modlit? všechny vás rozdrtím, saláti! děcka ať si udělaj buřty co večer? my si dáme KOLínko! 18

19 neděle: po kázání vyhládne.. aleluja! dožíňky, nedožíňky, domácí buchta je domácí buchta..všemu stvoření kozenky moje! ještéé! hlavně že se fotříci baví šipkovaná! za pokladem všem chlapům 3X ZDAR zdar a čau 19

20 Nápisy na dómě v Lübecku Nazýváte mě Mistrem a neptáte se mě, nazýváte mě Světlem a nevidíte mě, nazýváte mě Pravdou a nevěříte mi, nazýváte mě Cestou a nejdete po mně, nazýváte mě Životem a nedychtíte po mě, nazýváte mě moudrým a nenásledujete mě, nazýváte mě krásným a nemilujete mě, nazýváte mě bohatým a neprosíte mě, nazýváte mě věčným a nehledáte mě. Nazýváte mě milosrdným a nedůvěřujete mi, nazýváte mě ušlechtilým a nesloužíte mi, nazýváte mě všemohoucím a neuctíváte mě. Nazýváte mě spravedlivým a nebojíte se mě jestliže vás zavrhnu tak se nedivte. Zdroj: Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt 19/ Přeložil Miroslav Polepil

21 INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách Od 1. do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky pouze částečné. V souvislosti s vyhlášeným dnem postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině na pátek 31. října biskupové Čech a Moravy vyhlásili na neděli 2. listopadu ve spolupráci s Charitou ČR celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích. Ke sbírce se připojíme v našich farnostech při mši svaté. Dušičková pobožnost bude v neděli 2. listopadu, a to ve hodin ve hřbitovní kapli ústředního hřbitova v Olomouci- Neředíně a v 15 hodin na hřbitově v Horce nad Moravou. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 2. listopadu v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ludmila Kolková, Veronika Labounková, Bohumil Tříska, o. Norbert Žuška. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 5. února Úklid hejčínského kostela se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 9 hodin. Prosíme o aktivní účast. Děkujeme

22 Sbírka na Charitu bude při mši svaté v neděli 16. listopadu. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 18. listopadu již v 19 hodin. Srdečně zveme k hojné účasti. Setkání seniorů bude ve čtvrtek 20. listopadu v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Bratři karmelitáni nabízí mladým mužům, kteří zvažují, zda je Bůh volá k řeholnímu životu, a rádi by strávili dva dny v tichu a v modlitbě, účast na své duchovní obnově na téma Tři evangelijní rady. Obnova začíná v pátek 21. listopadu večer a končí v neděli 23. listopadu obědem. Přihlásit se můžete u bratří osobně nebo na u či na tel Farní spoření a sbírka na opravu hejčínského kostela bude v neděli 23. listopadu o slavnosti Ježíše Krista Krále. V tento den se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a lze při tom získat plnomocné odpustky (za obvyklých podmínek). Povídání s laickou misionářkou Jitkou Svozilovou o evangelizaci a její službě misionáře na Filipínách bude v neděli 23. listopadu v 15 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. V předvečer první neděle adventní v sobotu 29. listopadu v hodin bude v kapli Panny Marie eucharistická adorace za počatý lidský život. Adventní doba začíná v neděli 30. listopadu. Při každé mši svaté v tento den bude žehnání adventních věnců. 22

23 Na první neděli adventní 30. listopadu v 15 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou adventní koncert. Všichni jste srdečně zváni! Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince dopoledne. * * * Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 9. listopadu. Bližší informace jsou na nebo na tel.: či u: Srdečně zveme manželské páry (případně jednotlivce) na druhou adventní sobotu 6. prosince na jednodenní adventní zastavení na Svatém Kopečku u Olomouce. Součástí programu bude mše svatá, přednášky, případně práce v manželském páru. Jsme rádi, že se o své myšlenky a postoje bude s námi moci podělit zkušená přednášející Mgr. Ing. Františka Böhmová. K dispozici bude občerstvení a pro zájemce na oběd pizza. Registrace začíná v 9 hodin, předpokládaný závěr je kolem 17 hodin. Je třeba se přihlásit předem. Více 23

24 informací a přihlašovací formulář najdete na Kontaktní osoba: Peter Markovič, tel , Smějeme se s redakční radou Jeden bratr se obrátil na starce: Abba, doslechl jsem se, že zemřel tvůj spolubratr, který s tebou bydlel. Mohl bych zaujmout jeho místo? Stařec odpověděl: Ano, ale zdá se mi, že jsi vyšší než on, a nevím, jestli se vejdeš do jeho hrobu. Jeden bratr měl neustále nějaké problémy. Abba Pambó ho jednou potkal a řekl mu: Bratře, máš tolik problémů, protože si představuješ, že se život skládá ze samých otázek a odpovědí. Ale ta troška, kterou jsem ze života pochopil, je právě v tom, že se žití skládá z mnoha odpovědí bez otázek a z mnoha otázek bez odpovědí. Proto je ve tvém životě zřejmě mnoho nepotřebných otázek... Abba Arsenia se ptali: Proč ses stal poustevníkem? Člověk přece nemůže žít bez bytostí sobě podobných! Vůbec s nimi nemůže žít, protože po nějaké době je nesnesitelné, že se ti někdo podobá. Z knihy R. Kern: Humor pouštních otců (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, o. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 30. listopadu 2014.

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Rok se nám přehoupl v nový a naše dobrovolná služba plyne jako voda. Už máme za sebou čtvrtý měsíc. A co se všechno událo? Když zavzpomínám na začátky v Zagoře, nechápu,

Více