Hejčínské OKO LISTOPAD Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejčínské OKO LISTOPAD 2014. Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně"

Transkript

1 Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně LISTOPAD 2014 Rozhovor s misionářkou Jitkou Svozilovou čtěte na str. 2

2 Úvodní slovo Na začátku listopadu prožíváme období tzv. dušiček. Čas, kdy více než jindy vzpomínáme na naše zemřelé, navštěvujeme hroby blízkých a modlíme se za ně. Vybavují se mi k tomu slova papeže Františka v jeho apoštolské exhortaci Radost evangelia (113), kde píše: Nikdo se nespasí sám, ani jako izolovaný jedinec, ani svými vlastními silami. Návštěvy hřbitova a modlitby u hrobů blízkých i cizích lidí v sobě ukrývají toto téma. Bohu se zalíbilo nás vtáhnout do díla spásy a záchrany druhých lidí i tím, že slyší naše modlitby, ve kterých se projevuje naše milosrdenství a láska k druhým. Papež František k tomu ještě dodává: Bůh počítá se složitou sítí osobních vztahů, které jsou součástí života lidského společenství. Jestliže jsme často svědky toho, že zlo zasahuje a šíří se skrze lidské vztahy, tak právě modlitby za zemřelé jsou opačným projevem. Rád bych zakončil tento úvodník opět slovy papeže Františka ze stejného místa jako výše citovaná slova: Rád bych řekl těm, kteří se cítí daleko od Boha a církve, těm, kdo jsou bázliví, i těm lhostejným: Pán volá také tebe, abys byl součástí jeho lidu, a činí tak s velkou úctou a láskou! P. Marian Poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6) V měsíci říjnu proběhl Den modliteb za misie. Každý z nás kromě toho, že má své povolání, by měl být svým způsobem misionářem. Přinášet Ježíše všude tam, kde žije, kde působí. Pře- 2

3 ce jen jsou však lidé, kteří tomuto úkolu zasvětili celý svůj život a hlásání Ježíše je jejich jediným povoláním. Možná tomu nebudete věřit, ale i v našem kostele se občas objeví jedna opravdová misionářka J. Jitka Svozilová žije v mezinárodní misionářské komunitě Institute for World Evangelisation ICPE Mission (Institut pro světovou evangelizaci ICPE Misie) a v tomto rozhovoru se s námi podělí o některé své zážitky, zkušenosti, zkrátka o to, co jí život přinesl... Mohla bys nám říct něco o sobě, o své rodině, odkud pocházíš? Pocházím z katolické rodiny nedaleko Olomouce, z Příkaz. Mám dva sourozence, dva synovce a osm neteří. Momentálně jsem přechodně v České Republice, protože se starám spolu s maminkou o nemocného tatínka. Můžeš nám přiblížit svou komunitu, kdy a kdo ji založil, jaké je její poslání? Naše komunita byla založena v roce 1985 manželským párem Mariem a Annou Cappello z Malty. V současné době působíme v jedenácti zemích na různých kontinentech: v Africe, Evropě, Asii, Oceánii a Severní Americe. Hlavním charismatem ICPE Misie je chválení Boha nejen modlitbou, ale i každodenním životem, evangelizace všech těch, ke kterým nás Pán posílá. Jak jsi poznala své povolání? Co Tě přivedlo k rozhodnutí vstoupit právě do této komunity? Myslím, že moje povolání se krystalizovalo už od dětství. Ježíš byl pro mne mým nejlepším kamarádem od prvního svatého přijímání v době, kdy jsem byla za totality jediná věřící ve třídě. 3

4 Ve třinácti letech jsem byla inspirována životopisem sv. Terezie z Lisieux a od té doby jsem začala toužit po práci v misiích a po zasvěceném životě. Jednoho dne se mi moje kamarádka na střední škole svěřila, že chtěla spáchat sebevraždu, protože ji nikdo nemá rád a nevidí žádný smysl svého života. Tehdy mně teprve došlo, jaká prázdnota může v člověku být, když nezná Boha a nevěří, že On ho nekonečně miluje. To mě utvrdilo v přesvědčení, že chci ve svém životě pomáhat lidem najít cestu k Bohu, zdroji opravdové lásky a radosti. S naší komunitou jsem se setkala poprvé, když mi bylo 16 let a její členové vedli konferenci o evangelizaci v Hradci Králové. V té době jeden z misionářů zmínil, že je laický misionář na plný úvazek a já jsem si řekla: Tímhle přesně bych chtěla být. 4

5 Na základě toho jsem se po střední škole rozhodla studovat na univerzitě angličtinu a křesťanskou výchovu. Posléze jsem strávila jeden rok ve Velké Británii v jiné komunitě nazývané Sion zaměřené na evangelizaci v přesvědčení, že se můj sen splnil a poté začnu žít normálním životem. Po návratu do ČR jsem ale během dvou let práce na katechetickém středisku v Olomouci zjistila, že moje touha po misiích roste víc a víc. Shodou okolností se zase konala konference v Hradci Králové, tentokrát to bylo setkání evropských komunit zaměřených na evangelizaci, kde jsem se seznámila se spoluzakladatelkou ICPE Misie, Annou Cappellovou. Po krátkém rozhovoru s ní vše nabralo rychlý spád a během dvou měsíců jsem se ocitla na Novém Zélandě v ICPE. Ve kterých zemích jsi působila v rámci své komunity? Které působiště Ti bylo nejbližší, kde ses cítila jako doma? Bylo i nějaké místo, které pro Tebe nebylo snadné přijmout jako místo svého působení? Dlouhodobě jsem měla možnost pracovat ve Velké Británii, na Maltě, na Novém Zélandě a na Filipínách. V asi dalších 13 zemích jsem byla na krátkodobých misijních výjezdech. Na každé nové místo jedeme s tím, že nás tam Pán posílá, proto se obyčejně cítím jako doma všude. Vždyť když je Pán s námi, tak co nám vlastně chybí? Přesto mi nejbližší bylo Království Tongy, které leží asi 2000 km severovýchodně od Nového Zélandu. Nádherné ostrovy v Pacifiku s velmi přátelskými, chudými lidmi. Dokonce jsem pracovala na tom, abych tam mohla působit dlouhodobě, ale naskytla se nutnější potřeba, a já byla poslána na Filipíny. Zatím jsem nepůsobila nikde, kde by potíží bylo místo. Akorát jednou, když jsme byli na výjezdu v zemi (nebudu jmenovat), 5

6 kde není povolen vstup křesťanským misionářům, tak jsme při návratu po překročení hranic byli šťastni, že se už vracíme všichni, živí a zdraví. 6

7 Jak vypadá takový všední den ve vaší komunitě? V misiích se těžko dá hovořit o všedním dni. Každý den je jiný, záleží na tom, co se zrovna děje. Některé dny jsme na výjezdech mimo misijní centrum, některé dny pracujeme s místními lidmi v okolí centra nebo vedeme duchovní cvičení či jiné programy. Jiné dny se na to všechno připravujeme. Nicméně každý den se ráno účastníme mše svaté, máme jednu hodinu osobní modlitby, společně se modlíme ranní chvály nebo se přimlouváme za různé potřeby lidí i světa. Večer zase máme adoraci nebo se modlíme růženec. No a mezi tím pracujeme s dětmi, mládeží, dospělými anebo pracujeme v misijním centru vaříme, uklízíme, pracujeme v kanceláři. Jakým způsobem vaše komunita provádí evangelizaci? Máte rozdílné způsoby evangelizace v jednotlivých zemích? V každé zemi pracujeme trochu jinak. Záleží to na potřebách místní církve, na podmínkách a také na tom, komu sloužíme. Všude ale používáme při evangelizačních programech podobné metody: chvála Boha hudbou a zpěvem, svědectví, přednášky, různé formy modliteb, kreativita (pantomimy, drama, křesťanské písně s ukazovací řečí nebo tancem, filmy). Pro povzbuzení víry u věřících organizujeme čtyřměsíční školy misií, které mají pomoci účastníkům být lepšími evangelizátory v prostředí, kde žijí. Kromě toho také pořádáme různé exercicie, obnovy, semináře, farní misie... 7

8 Pro evangelizaci nevěřících ad gentes děláme programy na ulicích, ve věznicích, na školách i univerzitách. V zemích, kde pracujeme s chudými, kromě pravidelných misijních programů, také pomáháme lidem s živobytím. Dětem sháníme prostředky, aby se mohly dostat k lékaři či chodit do školy, učíme je angličtinu a matematiku. Na Filipínách jezdíme do oblastí postižených zemětřesením nebo tajfuny a pomáháme lidem materiálně a duchovně. V Ghaně stavíme nemocnici. Jak lidem pomáháte s živobytím a jak sháníte prostředky a vůbec z jakých prostředků žije vaše komunita? Těm, kteří jsou schopni sami něco udělat či vytvořit, pomáháme mikrofinancováním tzn. půjčíme jím peníze na kapitál, a když začnou vydělávat, tak nám ty peníze vrátí. Tímto způsobem umožníme některým lidem začít s prodejem textilu, výro- 8

9 bou arašídového másla nebo třeba prodejem balootů (místní pochoutky vejce s vyvinutým káčetem uvnitř). Ty, kteří sami nejsou schopni něco takového dělat, učíme vyrábět svíčky, mýdla, různé pohlednice nebo kalendáře zdobené sušenými květinami. Také je učíme péct jednoduché cukroví. Jejich výrobky jim potom pomáháme prodávat bohatším lidem nebo i v jiných zemích. No a naše komunita? Ta žije z Boží prozřetelnosti. Všechno, co potřebujeme pro náš život, chod misijního centra a naši službu, pochází z darů. Každé misijní centrum je finančně soběstačné. V bohatších zemích (Nový Zéland, Německo, USA, Jižní Korea) většinou za farní misie, obnovy, exercicie či přednášky dostáváme peníze. V místech, kde pracujeme s chudými, máme sice jen stálé výdaje, ale zase se Bohu díky najde více lidí ochotných činnost v těchto oblastech podporovat. Lidé, kteří nás podporují, jsou většinou přátelé, známí či příbuzní našich misionářů, a také ti, kteří o nás buď jen slyšeli, nebo se přímo zúčastnili našich aktivit (jako dobrovolníci na misiích nebo účastníci našich kurzů). Tito lidé jsou pro nás nejen sponzoři, ale i partneři na misiích. My nemůžeme dělat misie bez nich a oni bez nás. Mnoha lidem leží misie na srdci, ale protože jim jejich situace či poslání neumožňuje být přímo v terénu, mohou se misií účastnit tímto způsobem a jsou za to vděčni. No a samozřejmě si navzájem pomáháme modlitbou. 9

10 Zmínila jsi farní misie, jak takové misie probíhají? Tým misionářů přijede do farnosti asi na týden. Při všech nedělních mších svatých se představí a vysvětlí, jak budou misie probíhat. Během tohoto týdne někteří misionáři navštěvují praktikující i nepraktikující farníky v jejich domovech, jiní dělají evangelizační programy na školách různého stupně nebo v domově důchodců. No a během tří večerů se koná duchovní obnova ve farním kostele. Snažíme se totiž, aby se misie dostaly ke všem členům rodiny: děti a mládež oslovíme ve škole, rodiče během večerních programů a k mladým maminkám, ke starým a nemocným lidem se dostaneme právě díky zmiňovaným návštěvám. Na konci týdne farnost uspořádá něco jako farní guláš, kde se všichni sejdou a podělí o to, co prožili. Nedílnou součástí všech našich programů je modlitba. Nejen před a po misiích, ale i během nich. Proto se během celého dne, po dobu návštěv a programů střídáme při adoraci. Během své služby v misionářské komunitě jsi určitě musela zakusit mnoho okamžiků, kdy Pán skrze vaši službu konal, dotýkal se lidí, možná ale i okamžiky, kdy vás lidé nepřijímali nebo jste zakoušeli nějaké nepříjemnosti kvůli Pánu mohla bys nám o tom něco říci? Je to ohromné privilegium vidět, jak Pán proměňuje lidské životy. Ať už lidi přivádí blíž k sobě, zpátky k sobě po mnoha letech nebo je uzdravuje, osvobozuje, povzbuzuje... Vše tohle je také naší posilou a povzbuzením. A to i v době, kdy prožíváme zklamání z toho, že se někteří lidé pod vlivem svého okolí po nějaké době od Boha zase vzdálí nebo nevyužijí nabídnutých možností. Zatím jsem nezakusila, že by nás lidé hromadně nepřijímali nebo nám dělali potíže. Snad na Novém Zélandě, kde se díky 10

11 sekularizaci společnosti většina lidí o Boha vůbec nezajímá, se s námi někteří odmítají o otázkách víry bavit. Jednou nám pán středního věku hned po představení práskl dveřmi přímo před nosem, přestože byl pokřtěný katolík. V těchto situacích si jen musíme říct, že neodmítají nás, ale Krista. Mohla by ses s námi podělit o to, co bylo během Tvého života v komunitě, v životě s Pánem, pro Tebe nějak důležité, kdy Tebe osobně se Pán nějakým způsobem dotkl a co to pro Tebe znamenalo? Například mě Pán učil, že za ním nejdu sama, ale spolu s druhými. Myslím, že díky totalitě, kdy nás v naší farnosti bylo jen pár mladých a neměli jsme žádné společenství, jsem svůj vztah s Bohem brala hodně individuálně jako Bůh a já, ne Bůh a my. V komunitě jsem pochopila, že jsem sice samozřejmě 11

12 nejprve zodpovědná za svoji spásu, ale že jsem také zodpovědná za spásu těch, kteří jdou se mnou. V Bibli je celá Stará smlouva založena na tom, že Bůh zjevuje svoji lásku skupině lidí Izraeli a touží, aby ji opětovali společně. V Novém zákoně je touto skupinou církev. V užším kruhu farnost, společenství nebo komunita, s kterou mám Boha chválit při společné modlitbě nebo mši svaté a s kterou mám za Ním jít v každodenním životě. Pán mě také vedl ve vztazích k druhým. Abych přežila jako jediná cizinka, žijící se samými Brity, tak jsem si už před lety v komunitě Sion v Anglii vytvořila průpovídku: Každý člověk je jiný a někteří lidé jsou úplně jiní... Později, když jsem poprvé letěla do ICPE komunity na Nový Zéland, četla jsem si v letadle Bibli a prosila Pána, aby mě skrze Písmo vedl v nové etapě mého života. Tenkrát mě oslovil verš: 12

13 Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6) Ani jsem netušila, jak učení se milosrdenství bude pro mě důležité v mezinárodní komunitě, kde každý pochází z jiného historického pozadí, jiné kultury, má za sebou svou vlastní cestu víry, kde i když všichni mluvíme anglicky může mít jedno slovo pro různé lidi různý význam (třeba i podle toho, jak dávali ve škole pozor, když se tu angličtinu učili). Trochu mě napadá život v cizí zemi, cizí lidé, jiná kultura zažila jsi někdy nějaké tak trochu dobrodružné okamžiky? O dobrodružné okamžiky není nikdy nouze. Zvlášť, když člověk ještě není znalý poměrů v nové zemi, kde působí. V Království Tongy jsme šli jednoho nedělního odpoledne na procházku k moři. Tam stálo v kruhu asi 10 dětí různého věku. Předávaly si navzájem už jen polovinu velké, syrové ryby. Každý si z ní vždycky s chutí ukousl a poslal ji dál. Moc se mi to jejich společenství líbilo. Ale jen do té doby, než jeden chlapec přišel ke mně a s úsměvem mi podával tu okousanou rybu se slovy: Chcete? Na Filipínách je typickým dopravním prostředkem džíp. Pro našince velice nepohodlný způsob cestování, zvlášť na dlouhých trasách. Člověk nastupuje v předklonu a na místo, pokud nějaké najde, dojede také v předklonu. Na dlouhých sedačkách, kde by se v Evropě s potížemi uvelebilo 8 pasažérů, se na Filipínách usmívá 12 cestujících ochotných udělat místo pro další. Jednou jsme takhle cestovaly s kamarádkou v dešti. Na každé sedačce už bylo 13 lidí, když nastoupila žena, celá mokrá a s deštníkem. Než stihla zjistit, že se tam už nevejde, tak se džíp rozjel a ona v tom předklonu, s deštníkem kapajícím na nohy všech cestujících, prošla tam a zpět celým džípem 13

14 a nakonec se uvelebila na klíně mé kamarádky se slovy: Tady už fakt není místo. Co vnímáš jako nejdůležitější pro život s Pánem? Co pro Tebe samotnou je posilou, oporou, třeba když prožíváš těžší situace v životě? Nejdůležitější pro růst s Bohem, tak jako pro růst každého vztahu, je čas strávený s Ním každodenní modlitba. Nejen modlitba v určitý čas, ale i během různých činností. Zkrátka snaha o uvědomování si Boží přítomnosti během celého dne. To je ovšem nejen celoživotní cesta, ale i milost. Největší posilou v těžkých momentech je pro mne opakování Ježíšovy modlitby. Ať už základní verze (Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšnou a nad celým světem) nebo obměněné dle situace. Například: Ježíši, zachraň nás! (To, když už fakt hodně teče do bot...) Kdyby Tě poslali evangelizovat do naší země, jakým způsobem bys to tady u nás dělala? Vzhledem k naší historii a všemu tomu, co lidé v posledních dobách prožili, je naše společnost k evangelizaci přecitlivělá. Proto bych volila osobní evangelizaci před hromadnou. Viděla bych nutnost strávit více času připravením půdy k hlásání Božího slova modlitbou a svědectvím života. Tohle je možné ve škole, v práci, v sousedství zkrátka tam, kde se člověk pravidelně setkává s nevěřícími lidmi. Je důležité se s nimi na prvním místě spřátelit, ale samozřejmě nezůstat jen u toho. Použila bych prostředek, kterým je pohostinnost. Nemyslím tím jenom pozváním někoho na kafe, ale také pozváním ho do srdce, což znamená poskytnutím prostoru, kde se dotyčný může vypovídat, být sám sebou, být přijat. No a pak rozlišit s Duchem Svatým, kdy 14

15 začít mluvit o Bohu. Toto člověk může dělat i sám (tady je třeba rozlišení, komu nabídnout pohostinnost, aby se v rámci evangelizace nezapletl do zbytečných problémů) v rodině, ve společenství, ve farnosti. Ježíš také používal pohostinnost. Dokonce po svém zmrtvýchvstání sám pekl apoštolům rybu a chléb. (srov. Jan 21,9) Nicméně Pán má své cesty a používá všeho, aby se dotkl srdcí lidí. Dokonce i forem, které mohou být v naší zemi mnohým proti srsti. Když jsme před léty dělali evangelizační program na ulici v Klenčí v Západních Čechách, šel kolem ateistický student práv a jen přemýšlel, proč se ti lidé tady tak zesměšňují. To jsme tam zpívali, hráli pantomimy, vydávali svědectví, měli i kratičkou přednášku. No a po chvíli milého studenta oslovila naše vzájemná spolupráce a láska mezi námi. Zatoužil po něčem takovém, začal nás skutečně poslouchat a úžasným způsobem se ho dotkla Boží milost. Na místě se obrátil. Jeho radost byla neuvěřitelná... A naše samozřejmě taky. Chtěla bys ještě něco sdělit našim farníkům? Pokud by někdy chtěli zavítat na Filipíny, ať už v rámci dovolené nebo jako dobrovolníci na misiích, tak jsou srdečně vítáni v našem misijním centru v Tagaytay nedaleko Manily. Kontakt: Mgr. Jitka Svozilová internet: Milá Jitko, děkuji za rozhovor a Tvé svědectví o životě v misiích. Přeji Ti, ať Ti Pán žehná v Tvém povolání, ať žehná vaší komunitě, všem misionářům a také všem lidem, kterým sloužíte. Rozhovor připravila Helena Mikušková 15

16 svobodáá! tati já mám hlad...kdesi na konci světa pořádně si to tady užijem! jakej je teda program? já bych spal bábovka od maminky mezitím.. hurá tablet! biblické příběhy místo večerníčku! tati já mám hlad o tři hodiny později pusť tam ňákou střílečku! tátá už spí 16

17 druhého dne za kuropění protože my jsme stoprocentní muži! a jde se na výlet Nic, než- li kost a sval ve zdravé kůži kilometry asfaltu rychle ubíhaly my máme hlavu davida Cíl je mlýn! děda postavil, otec mlel celý život v mlýnici a tělo goliáše kolečka sa otáčajú.. proč si všechno raději nekoupil? fantazie! chci hrát na heligónku! hurá na oběd! 17

18 namísto siesty... vzhůru do lomů! nežeňte tolik šest knedlíků je prokletím...se strhl litý boj kdo víc žabek! jsem šťastný muž! dědo, budeme se i modlit? všechny vás rozdrtím, saláti! děcka ať si udělaj buřty co večer? my si dáme KOLínko! 18

19 neděle: po kázání vyhládne.. aleluja! dožíňky, nedožíňky, domácí buchta je domácí buchta..všemu stvoření kozenky moje! ještéé! hlavně že se fotříci baví šipkovaná! za pokladem všem chlapům 3X ZDAR zdar a čau 19

20 Nápisy na dómě v Lübecku Nazýváte mě Mistrem a neptáte se mě, nazýváte mě Světlem a nevidíte mě, nazýváte mě Pravdou a nevěříte mi, nazýváte mě Cestou a nejdete po mně, nazýváte mě Životem a nedychtíte po mě, nazýváte mě moudrým a nenásledujete mě, nazýváte mě krásným a nemilujete mě, nazýváte mě bohatým a neprosíte mě, nazýváte mě věčným a nehledáte mě. Nazýváte mě milosrdným a nedůvěřujete mi, nazýváte mě ušlechtilým a nesloužíte mi, nazýváte mě všemohoucím a neuctíváte mě. Nazýváte mě spravedlivým a nebojíte se mě jestliže vás zavrhnu tak se nedivte. Zdroj: Schweizerisches Katholisches Sonntagsblatt 19/ Přeložil Miroslav Polepil

21 INFORMACE Aktuální informace naleznete také na farních webových stránkách Od 1. do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce denně získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné. K získání plnomocných odpustků je zároveň nutné hluboké obrácení a nemít zalíbení v žádném hříchu, jinak jsou odpustky pouze částečné. V souvislosti s vyhlášeným dnem postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině na pátek 31. října biskupové Čech a Moravy vyhlásili na neděli 2. listopadu ve spolupráci s Charitou ČR celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích. Ke sbírce se připojíme v našich farnostech při mši svaté. Dušičková pobožnost bude v neděli 2. listopadu, a to ve hodin ve hřbitovní kapli ústředního hřbitova v Olomouci- Neředíně a v 15 hodin na hřbitově v Horce nad Moravou. Setkání nad Biblí s Mariánem Jahodou bude v neděli 2. listopadu v 19 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ludmila Kolková, Veronika Labounková, Bohumil Tříska, o. Norbert Žuška. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 5. února Úklid hejčínského kostela se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 9 hodin. Prosíme o aktivní účast. Děkujeme

22 Sbírka na Charitu bude při mši svaté v neděli 16. listopadu. Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 18. listopadu již v 19 hodin. Srdečně zveme k hojné účasti. Setkání seniorů bude ve čtvrtek 20. listopadu v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. Bratři karmelitáni nabízí mladým mužům, kteří zvažují, zda je Bůh volá k řeholnímu životu, a rádi by strávili dva dny v tichu a v modlitbě, účast na své duchovní obnově na téma Tři evangelijní rady. Obnova začíná v pátek 21. listopadu večer a končí v neděli 23. listopadu obědem. Přihlásit se můžete u bratří osobně nebo na u či na tel Farní spoření a sbírka na opravu hejčínského kostela bude v neděli 23. listopadu o slavnosti Ježíše Krista Krále. V tento den se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a lze při tom získat plnomocné odpustky (za obvyklých podmínek). Povídání s laickou misionářkou Jitkou Svozilovou o evangelizaci a její službě misionáře na Filipínách bude v neděli 23. listopadu v 15 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií. V předvečer první neděle adventní v sobotu 29. listopadu v hodin bude v kapli Panny Marie eucharistická adorace za počatý lidský život. Adventní doba začíná v neděli 30. listopadu. Při každé mši svaté v tento den bude žehnání adventních věnců. 22

23 Na první neděli adventní 30. listopadu v 15 hodin proběhne v kostele sv. Mikuláše v Horce nad Moravou adventní koncert. Všichni jste srdečně zváni! Návštěva nemocných se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince dopoledne. * * * Z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého: Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá asi 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve hodin před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hodin) nebo zhruba ve hodin pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné nastoupit do autobusu a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši svaté v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je neděle 9. listopadu. Bližší informace jsou na nebo na tel.: či u: Srdečně zveme manželské páry (případně jednotlivce) na druhou adventní sobotu 6. prosince na jednodenní adventní zastavení na Svatém Kopečku u Olomouce. Součástí programu bude mše svatá, přednášky, případně práce v manželském páru. Jsme rádi, že se o své myšlenky a postoje bude s námi moci podělit zkušená přednášející Mgr. Ing. Františka Böhmová. K dispozici bude občerstvení a pro zájemce na oběd pizza. Registrace začíná v 9 hodin, předpokládaný závěr je kolem 17 hodin. Je třeba se přihlásit předem. Více 23

24 informací a přihlašovací formulář najdete na Kontaktní osoba: Peter Markovič, tel , Smějeme se s redakční radou Jeden bratr se obrátil na starce: Abba, doslechl jsem se, že zemřel tvůj spolubratr, který s tebou bydlel. Mohl bych zaujmout jeho místo? Stařec odpověděl: Ano, ale zdá se mi, že jsi vyšší než on, a nevím, jestli se vejdeš do jeho hrobu. Jeden bratr měl neustále nějaké problémy. Abba Pambó ho jednou potkal a řekl mu: Bratře, máš tolik problémů, protože si představuješ, že se život skládá ze samých otázek a odpovědí. Ale ta troška, kterou jsem ze života pochopil, je právě v tom, že se žití skládá z mnoha odpovědí bez otázek a z mnoha otázek bez odpovědí. Proto je ve tvém životě zřejmě mnoho nepotřebných otázek... Abba Arsenia se ptali: Proč ses stal poustevníkem? Člověk přece nemůže žít bez bytostí sobě podobných! Vůbec s nimi nemůže žít, protože po nějaké době je nesnesitelné, že se ti někdo podobá. Z knihy R. Kern: Humor pouštních otců (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Adresa redakce: Římskokatolická farnost, Cyrilometodějské nám. 1, Olomouc 9, tel.: , mobil: , internet: Redakční rada: Daniel Dehner, Jaroslav Franc, Ondřej Koupil, Veronika Lojdová, o. Marian Masařík. Tisk Matice cyrilometodějská s. r. o., Olomouc Příští číslo: 30. listopadu 2014.

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Rok se nám přehoupl v nový a naše dobrovolná služba plyne jako voda. Už máme za sebou čtvrtý měsíc. A co se všechno událo? Když zavzpomínám na začátky v Zagoře, nechápu,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více