FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY"

Transkript

1 variabilní symbol FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo daňový doklad č DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/ Ústí nad Labem ÍČ: ; DIČ;CZ Bankovní spojení: /0100 Zákaznická linka: ODBĚRATEL Praha-Smíchov IČ: Bankovní spojení: / Praha- Smíchov variabilní symbol datum splatností datum vystavení datum uskutečnění zdanitelného plnění fakturační období REKAPITULACE VYÚČTOVÁNÍ {detailní rozpis naleznete na druhé straně či dalších listech) Dodávka silové elektřiny [CZK] Distribuce elektřiny a související položky [CZK] Daň z elektřiny [CZK] Faktura celkem [CZK] Přijaté zálohy [CZK] Rozdíl ke zdanění [CZKj Sazba DPH % Základ daně 385,74 3,11 497,86.497^86 Zaokrouhlení [CZK] _ NEDOPLATEK [CZK] DPH 22,89 81,01 0,65 104,55 104,55 Celkem 131,90 466,75 3,76-0,41 602,00 Zaplaťte 602,00 Kč ve prospěch účtu /0100, pod variabilním symbolem , s datem splatnosti 8J Tento daňový doklad je opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném certifikátu a splňuje veškeré náiežitosti Zákona o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb, CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1, Ústí nad Labem Tel.: / Fax: / ntropol.cz / / DIČ: CZ2545S302 Společnost vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 1457 Číslo licence ns obchod s elektřinou: skupina 14 / Číslo licence na obchod s plynem: skupina 24

2 PŘÍLOHA FAKTURY 2A SDRUŽENÉ SlUŽBY DODÁVKY ĚIEKTŘINY Příloha k faktuře číslo: Datum přijetí CELKEM Zúčtované zálohy Zůstatek na zálohách Částka C 0^ Adresa odběrného místa Praha 6 - Vokovice, Arabské (kanceláři 683/12 České Budějovice, Dukelská 455/23 Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (byt 1, přízemí) 2319/37 Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (kancelář) 2319/37 Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (byt 1, 4.patro) 2319/37 Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (byt 2, 4.patroS 2319/37 Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (byt 3, 4.p3tro) 23.19/37 Ústí nad Labem, Winstona Churchílla 1348/6 22 Liberec, Masarykova 801/28 íl Karlovy Vary, Kotlářova 551/15 12 Domažlice, Branská 5 22 Plzeň, Kopemíkova 9?6/2b Celkem k úhradě EAN OPM _ E 030 iž5i 5?f ^ Částka Kč nev\ fakturováno Informace o ve směsi zákona 458/2000 Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům společností CENTROPOL ENERGY, a.s.: Uhlí 64,9 % Ostatní obnovitelné 6,2 % Jádro 20,6% Ostatní 5,1% Zemní plyn 3,2% Informace o produkci emisí znečisťujících látek ze zdrojů na výrobu elektřiny na území České republiky jsou evidovány a vyhodnocovány Českým hydrometeorologickým ústavem. Souhrnné informace o znečištění jsou k dispozicí na webových stránkách ČHMÚ. 2/3

3 variabilní symbol číslo smlouvy 7S9885 zákaznické číslo Z PLATEBNÍ KALENDÁŘ SOUHRNNÝ PŘEDPIS ZÁLOH daňový doklad č DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1534/ Ostí nad Labem IČ: ; D!Č;CZ2545B302 Bankovní spojení: /0100 Zákaznická iinka: Česká slcolní inspekce Praha- Smíchov ODBĚRATEL Praha-Smíchov IČ: Bankovní spojení: /0710 datum vystavení PŘEDPIS ZÁLOHOVÝCH PLATEB ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY Splatnost do Způsob úhrady Periodicita záloh Sazba DPH Základ daně (Kč} DPH (Kč) CeíkemJKč) J Příkaz k ú % % : 034,58 Kč ,42 Kč ,42Kč ,42 Kč ,42 KČ Kč Kč G,00_Kč Kč Platby uhraďte dle rozpisu, ve prospěch účtu /0100, pod variabilním symbolem Ujistěte se, prosím, o správnosti zadání variabilního symbolu - umožníte tím jednoznačnou identifikaci platby. Pro větší komfort Vám nabízíme možnost úhrady záloh prostřednictvím plateb přes SIPO či přímým inkasem z úctu, Uvedené způsoby plateb ušetří nejen Váš čas, ale i peníze. Pro bližší informace kontaktujte naší zákaznickou linku Při změně výs"e záloh nebo účetního období bude vystaven nový platební kalendář. Odpočet daně na základě tohoto daňového dokladu lze uplatnit pouze v případě zaplacení částky uvedené v rozpisu plateb ( 28 odst.9 a 73 odst.l zákona 235/2004 o DPH). Vážený zákazníku, výše nově předepsané zálohy byla stanovena na základě spotřeb energií dosahovaných ve Vašem odběném místě v minulých fakturačních obdobích s ohledem na dlouhodobý teplotní průměr. Pokud si přejete změnit výši Vašich záloh, doporučujeme učinit tak prostřednictvím u r\3 adresu Do e-maiiu prosím uveďte EAN kód, adresu odběrného místa, Vaše zákaznické číslo {údaje naleznete na první straně tohoto platebního kalendáře) a požadovanou výši zálohy. Pokud si přejete snížit zálohu o více než 20%, je třeba doručit naskenovanou, vlastnoručně podepsanou žádost o snížení zálohy se stejnými identifikačními údaji, avšak i s uvedením důvodu změny. Vás'požadavek na změnu zálohy bude vyřízen do 3 pracovních dní a potvrzení bude zasláno na Vás" . Děkujeme, Váš CENTROPOL ENERGY a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1, Ústí nad Labem Tel: +420 S / Fax: OSO / ; cen tropo!, a / IČ; 25«ÍS302 / DIČ: CZ Společnost vedená u rejstříkového soudu v Ústi nad Labem, spisová značka B 1457 Čísio licence na obchod s elektřinou; skupina 14 / Číslo licence na obchod s píynem; skupina24

4 ÍLCÍ ROZPIS SOUHRNNÉ FAKTURY ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY Š REKAPITULACE DÍLČÍHO VYÚČTOVÁNÍ sazba DPH záklsá daně (Kč) celkem (Kč) Platba za silovou elektřinu Platba za distribuci elektřiny a ostatní regulované položky i, 74 1,01 466,75 Platba za daň z elektřiny Zúčtované zálohy 0,65 3,76 497,86 Přehled vyúčtované spotřeby období; produkt: 3MŠMT elektroměr; T sazba; COld násobíte!; 1,0 způsob odečtu; Standardní odečet stav; VT: NT: Platby za silovou elektřinu Spotřeba VT Spotřeba NT 0,110 fvlwh 0 MWh Kč/jednotku 991,00 základ dané Platby regulované za distribuci Distribuce VT Distribuce NT Výkup KVĚT a OZ 0 MWh Kč/jednotku 2 743,33 495,00 základ dané 301,77 54,45 Měsíční plat za příkon (Jistič 3x80 A) Systémové služby 0,226 měsíc 76,00 105,27 17,18 11,58 Poplatek OTE 6,94 0,76 Daň z elektřiny Dodaná elektřina s výjimkou elektřiny osvobozené od daně ( ) Kč/jedno tku 28,30 základ daně 3, /3

5 variabilní symbol číslo smlouvy PLATEBNÍ KALENDÁŘ SOUHRNNÝ PŘEDPIS ZÁLOH daňový doklad č seznam odběrných míst evidovaných pod smlouvou poradí adresa odběrného místa EAN dílci předepsaná záloha (Kč) 1 České Budějovice, Dukelská 455/ Praha 6 - Vokovice, Arabská (kancelář, přízemí) 683/ / Praha 6 - Vokovíce, Arabská (kancelář) 683/ fcoO OU 4 Praha 6 - Vokovíce, Arabská (kancelář) 683/ ', *í 75U OO 5 Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (byt 1, přízemí} 2319/ Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (kancelář) 2319/ Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (byt 1,4.patro) 2319/ Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (byt 2, 4.patro) 2319/ Praha 5 - Smíchov, Práni Šrámka (byt 3, 4.patro) 2319/ Ústí nad Labem, Winstona Churchílla 1348/ i 0 12 Liberec, Masarykova 801/ Karlovy Vary, Kollárova 551/ Domažlice, Branská Plzeň, Kopemíkova 976/ celkem CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1, Ústí nad Labem Tel.: / Fax: / ; obchodi3centropoi.cz / IČ; / DIČ; CZ Společnost vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka Číslo licence na obchod s elektřinou: skupina 14 / Číslo licence na obchod s plynem: ~skupina24 Tento platební kalendářje opatřen elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném certifikátu a splňuje veškeré náležitosti Zákona o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb.

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 14 únor 2012 Identifikace Operátora trhu OTE, a.s. - obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou

Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou Příručka pro administrátory zákazníků T-Mobile s Rámcovou smlouvou T-Mobile Czech Republic a.s. Příručka pro administrátory.doc 1/19 Obsah 1. ADMINISTRACE... 4 2. KONTAKTY... 7 3. OBJEDNÁVÁNÍ NOVÝCH SIM

Více

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Příloha k Obchodním podmínkám Evidence Záruk Původu EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Vypracoval: OTE, a.s. Na základě Pravidel EECS, 7. vydání 2. vydání únor 2014 Obsah A Úvod...5 B Všeobecné

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. telefonická pohotovostní služba pro plyn: 1239 Kontakt na společnost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem www.rwe-distribuce.cz

Více

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN

ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN ELEKTŘINA VODA TEPLO ZEMNÍ PLYN O sp olečn osti V České republice se od roku 2005 skokově zvyšuje spotřeba i ceny elektřiny a zemního plynu a v široké veřejnosti panuje názor, že odběratelé musí poslouchat

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s.

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. telefonická pohotovostní služba pro plyn: Kontakt na společnost Energetika Kuřim, a.s. Štefánikova 110/41 602 00 Brno www.energetika-kurim.cz

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží:

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení. Vymezení pojmů. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách. Dodání zboží: Obchodní podmínky všeobecná ustanovení vymezení pojmů dodání zboží platební podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele odpovědnost za vady zboží - záruka

Více

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti

Začínáte? Vystavování dokladů. Příručka pražského podnikatele. a jejich náležitosti Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Vystavování dokladů a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele O tom, co na který doklad

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Ujednáním Všeobecných podmínek se v obecné rovině upravuje způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací na základě provedené

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS Platné od 1. 5. 2008, pro karty CCS Limit, CCS Business a CCS Osobní. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká společnost pro

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami Institut komunikačního vzdělávání, se sídlem Příčná 2828/10, 746

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY UTA/CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY UTA/CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337 (platné od 1. 4. 2015) 1 1. CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.,

Více