Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009"

Transkript

1 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

2 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění Základ daně a výpočet daně; úhrada v EUR Doklady Daň z elektřiny Rozsah dodávky a den dodání Doklady Doklady vzory 2 Operátor trhu s elektřinou

3 Obsah prezentace II 3. Odchylky DPH Vymezení a rozsah plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění Oprava základu daně a výše daně Doklady Daň z elektřiny Rozsah dodávky a den dodání Oprava výše daně Doklady Doklady vzory 3 Operátor trhu s elektřinou

4 Obsah prezentace III 4. Regulační energie 5. Self billing 4 Operátor trhu s elektřinou

5 Denní trh

6 Obecné souvislosti I. Obchodování na krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje na základě Smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Tato smlouva se uzavírá s právnickými osobami povinnými k DPH. V současnosti jsou na krátkodobém trhu obchodovány různé produkty, u kterých ale rozsah dodávky elektřiny nepřesahuje jeden kalendářní den. K uzavření kontraktu dojde sesouhlasením jednotlivé nabídky a poptávky. Součástí uzavřeného kontraktu je lhůta plnění. Kontrakty uzavřené na denním trhu jsou ze strany OTE registrovány. 6 Operátor trhu s elektřinou

7 Obecné souvislosti II. Má se za to, že elektřina byla na základě kontraktu dodána vždy ve sjednaném množství a ve sjednané lhůtě a odběratel této elektřiny má povinnost za tuto dodávku zaplatit plnou cenu (cenu kontraktu odpovídající sesouhlasené nabídce a poptávce). Nabídková cena se stanovuje v EUR. Platba za dodávku elektřiny může být uskutečněna v EUR nebo v CZK, a to na základě podmínek sjednaných při uzavření kontraktu. Platba za dodávku elektřiny má být na základě sjednaných podmínek uskutečněna po lhůtě plnění (tj. po dodání elektřiny). Po uzavření kontraktu nedojde ke změně sjednaného rozsahu dodávky ani sjednané ceny dodávky. 7 Operátor trhu s elektřinou

8 Denní trh DPH souvislosti

9 DPH - Vymezení plnění a jeho rozsah Dodání elektřiny se považuje za dodání zboží Každá sesouhlasená nabídka a poptávka (uzavřený kontrakt) je považována za samostatné plnění Samostatné plnění je uskutečněno ve sjednané lhůtě 9 Operátor trhu s elektřinou

10 DPH - Místo plnění Při fyzické dodávce elektřiny obchodníkovi se za místo plnění považuje Sídlo obchodníka, nebo Místo jeho provozovny pro účely DPH, pro kterou je elektřina dodána, nebo Místo skutečné spotřeby elektřiny kupujícím, který není obchodníkem Obchodníkem se rozumí osoba povinná k DPH, která nakupuje elektřinu zejména za účelem jejího dalšího prodeje a její vlastní spotřeba elektřiny je zanedbatelná Upozornění provozovna pro účely DPH se nemusí shodovat se zaregistrovanou organizační složkou v obchodním rejstříku 10 Operátor trhu s elektřinou

11 DPH - Povinnost přiznat DPH Nastává k datu uskutečnění plnění ( DUZP ) nebo k datu přijetí platby (rozhodný je ten den, který nastane dříve) Platba podle sjednaných podmínek následuje po DUZP Povinnost přiznat DPH při dodržení sjednaných podmínek vzniká k DUZP 11 Operátor trhu s elektřinou

12 DPH - Stanovení DUZP V souladu s používaným obchodním modelem při prodeji elektřiny a sjednanými obchodními podmínkami se pro stanovení DUZP použije obecné pravidlo pro dodání zboží, tj. k plnění dochází k datu dodání K dodání elektřiny dochází na základě uzavřeného kontraktu v den D (den dodání elektřiny = obchodní den) V rámci jednotlivých dodání elektřiny se jedná o plnění stejným druhem zboží ve stanovené lhůtě na základě Smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou a uzavřeného kontraktu Jednotlivá samostatná dodání uskutečněná v den D se považují za jedno opakované plnění, které se uskuteční v den D 12 Operátor trhu s elektřinou

13 DPH - Základ a výpočet DPH Základem DPH je obecně vše, co jako úplatu má obdržet nebo obdržel plátce za uskutečněné zdanitelné plnění (tj. za opakované plnění) od příjemce plnění nebo od třetí osoby, a to bez DPH za toto plnění Pokud je aplikovatelná daň z elektřiny, základ DPH tvoří obecně součet úplaty za uskutečněné plnění bez DPH za toto plnění a daně z elektřiny (jako zvlášť vymezené části úplaty za zdanitelné plnění) DPH se vypočte ze základu DPH bez DPH V případě platby za elektřinu v EUR se pro přepočet částek vyjádřených v EUR použije kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB a platný pro osoby provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat DPH (tj. ke dni dodání elektřiny) 13 Operátor trhu s elektřinou

14 DPH - Základ a výpočet DPH - úplata v EUR Nabídková cena je stanovena v EUR a platba je placena v EUR Základem daně je cena za dodávku elektřiny bez DPH stanovená v EUR Výše DPH se vypočte v EUR ze základu DPH, který je stanoven v EUR Základ DPH vyjádřený v EUR a DPH vyjádřená v EUR se přepočte na CZK Pro přepočet základu DPH vyjádřeného v EUR a DPH vyjádřené v EUR se použije kurz ČNB k DUZP, tj. ke dni dodání 14 Operátor trhu s elektřinou

15 DPH - Základ a výpočet DPH - úplata v EUR a daň z elektřiny Nabídková cena je stanovena v EUR a platba je placena v EUR Nabídková cena stanovená v EUR se přepočte kurzem ČNB, který je pro OTE platný v den dodání Základem daně je součet přepočtené ceny za dodávku elektřiny bez DPH vyjádřené v CZK a výše daně z elektřiny v CZK Výše DPH se vypočte v CZK ze základu DPH, který je stanoven v CZK 15 Operátor trhu s elektřinou

16 DPH - Základ a výpočet DPH - úplata v CZK Nabídková cena je stanovena v EUR a platba je placena v CZK Nabídková cena stanovená v EUR se přepočte kurzem stanoveným bankou OTE Základem daně je cena (úplata) za dodávku elektřiny bez DPH stanovená v CZK Výše DPH se vypočte v CZK ze základu DPH v úrovni bez DPH, který je stanoven v CZK 16 Operátor trhu s elektřinou

17 DPH - Základ a výpočet DPH - úplata v CZK a daň z elektřiny Nabídková cena je stanovena v EUR a platba je placena v CZK Nabídková cena stanovená v EUR se přepočte kurzem stanoveným bankou OTE Základem daně je součet ceny za dodávku elektřiny bez DPH stanovené v CZK a výše daně z elektřiny v CZK Výše DPH se vypočte v CZK ze základu DPH, který je stanoven v CZK 17 Operátor trhu s elektřinou

18 DPH - Doklady Za opakovaná plnění uskutečněná každý den D během kalendářního měsíce se vystaví souhrnný daňový doklad Na souhrnném daňovém dokladu budou jednotlivá opakovaná plnění rozepsána po dnech, ve kterých se uskutečnila Pro lepší přehlednost a možné zjednodušení při práci s údaji uvedenými na dokladu jsou na první straně dokladu uvedeny součty významných položek Dobropisy ani vrubopisy nejsou vystavovány, protože rozsah dodávky ani její cenu nelze dodatečně změnit 18 Operátor trhu s elektřinou

19 Denní trh Daň z elektřiny souvislosti

20 Daň z elektřiny - Rozsah dodávky a den dodání Daňová povinnost vzniká obecně dnem dodání Den dodání dle zákona o dani z elektřiny = den odečtu z měřícího zařízení, případně den zjištění skutečné spotřeby elektřiny Celkové množství elektřiny dodané v příslušném kalendářním měsíci na základě kontraktů se zjistí v souladu se smluvními podmínkami (Obchodní podmínky OTE) poslední den příslušného kalendářního měsíce Za den dodání se považuje poslední den kalendářního měsíce Daňová povinnost vzniká k poslednímu dni kalendářního měsíce 20 Operátor trhu s elektřinou

21 Daň z elektřiny - Doklady Doklad o prodeji Daňový doklad Náležitosti dokladu o prodeji nebo daňového dokladu jsou uvedeny na souhrnném daňovém dokladu pro účely DPH 21 Operátor trhu s elektřinou

22 Denní trh Vzory daňových dokladů

23 1. Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad /doklad o prodeji č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Dodání elektřiny bez daně držiteli povolení podle 13 zákona č. 261/2007 Sb., část 47 Fakturujeme Vám: za elektřinu odebranou na denním trhu (DT) v rozsahu Množství Ćástky v EUR Ćástky v CZK 333,00 MWh ,21 EUR ,62 CZK Cena bez DPH - součty ,21 EUR ,62 CZK DPH 19% - součty 5 558,50 EUR ,07 CZK Celkem ,71 EUR Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do ,88 EUR Platby přijaté od do ,83 EUR Zaplaceno celkem ,71 EUR Haléřové vyrovnání 0,00 EUR Zbývá uhradit: 0,00 EUR 23 Operátor trhu s elektřinou

24 1. Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Kurz dne dodávky Den přijetí platby Typ obchodu Variabilní symbol MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Měna Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem , DT ,0 86,97 956,67 EUR 19% 181,77 EUR 1 138, ,42 CZK 4 507,90 CZK , DT ,0 96, ,00 EUR 19% 291,84 EUR 1 827, ,60 CZK 7 252,22 CZK , DT ,0 78,40 627,20 EUR 19% 119,17 EUR 746, ,56 CZK 2 955,42 CZK , DT ,0 77, ,65 EUR 19% 190,31 EUR 1 191, ,90 CZK 4 716,83 CZK , DT ,0 94, ,00 EUR 19% 251,37 EUR 1 574, ,25 CZK 6 237,75 CZK , DT ,0 91, ,54 EUR 19% 242,35 EUR 1 517, ,53 CZK 6 013,92 CZK , DT ,0 90,63 725,04 EUR 19% 137,76 EUR 862, ,87 CZK 3 418,51 CZK , DT ,0 86,97 782,73 EUR 19% 148,72 EUR 931, ,29 CZK 3 709,08 CZK , DT ,0 96, ,00 EUR 19% 291,84 EUR 1 827, ,72 CZK 7 228,88 CZK , DT ,0 78,40 862,40 EUR 19% 163,86 EUR 1 026, ,64 CZK 4 071,92 CZK , DT ,0 77, ,80 EUR 19% 234,23 EUR 1 467, ,86 CZK 5 769,08 CZK , DT ,0 94,50 756,00 EUR 19% 143,64 EUR 899, ,08 CZK 3 509,13 CZK , DT ,0 91, ,43 EUR 19% 225,04 EUR 1 409, ,62 CZK 5 497,73 CZK , DT ,0 90, ,82 EUR 19% 241,08 EUR 1 509, ,27 CZK 5 889,58 CZK , DT ,0 86, ,58 EUR 19% 231,34 EUR 1 448, ,19 CZK 5 621,56 CZK , DT ,0 96,00 768,00 EUR 19% 145,92 EUR 913, ,76 CZK 3 512,29 CZK , DT ,0 78,40 705,60 EUR 19% 134,06 EUR 839, ,34 CZK 3 216,10 CZK , DT ,0 77, ,80 EUR 19% 234,23 EUR 1 467, ,05 CZK 5 613,32 CZK , DT ,0 94, ,50 EUR 19% 197,51 EUR 1 237, ,88 CZK 4 789,62 CZK , DT ,0 91, ,76 EUR 19% 276,97 EUR 1 734, ,68 CZK 6 716,52 CZK , DT ,0 90,63 725,04 EUR 19% 137,76 EUR 862, ,22 CZK 3 340,68 CZK , DT ,0 86, ,61 EUR 19% 214,82 EUR 1 345, ,44 CZK 5 171,79 CZK , DT ,0 96, ,00 EUR 19% 255,36 EUR 1 599, ,16 CZK 6 164,39 CZK , DT ,0 78, ,60 EUR 19% 208,54 EUR 1 306, ,56 CZK 5 077,95 CZK , DT ,0 77,05 616,40 EUR 19% 117,12 EUR 733, ,65 CZK 2 861,24 CZK , DT ,0 94,50 850,50 EUR 19% 161,60 EUR 1 012, ,46 CZK 3 947,08 CZK , DT ,0 91, ,76 EUR 19% 276,97 EUR 1 734, ,79 CZK 6 764,99 CZK , DT ,0 90,63 543,78 EUR 19% 103,32 EUR 647, ,83 CZK 2 523,59 CZK Celkem ,21 EUR 5 558,50 EUR ,71 Celkem ,62 CZK ,07 CZK 24 Operátor trhu s elektřinou

25 2. Faktura za denní trh při úhradách v CZK - bez daně z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad /doklad o prodeji č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Dodání elektřiny bez daně držiteli povolení podle 13 zákona č. 261/2007 Sb., část 47 Fakturujeme Vám: Množství Ćástky v CZK za elektřinu odebranou na denním trhu (DT) v rozsahu 333,00 MWh ,29 CZK Cena bez DPH - součty DPH 19% - součty ,29 CZK ,21 CZK Celkem ,50 CZK Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do Platby přijaté od do Zaplaceno celkem Haléřové vyrovnání Zbývá uhradit: ,60 CZK ,90 CZK ,50 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 25 Operátor trhu s elektřinou

26 2. Faktura za denní trh při úhradách v CZK - bez daně z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Den přijetí platby Typ obchodu Variabilní symbol MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Měna Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem DT ,0 19% 2 165, ,08 CZK 4 526,01 CZK , DT ,0 19% 2 371, ,20 CZK 7 208,45 CZK , DT ,0 19% 1 943, ,29 CZK 2 954,18 CZK , DT ,0 19% 1 909, ,90 CZK 4 717,49 CZK , DT ,0 19% 2 344, ,63 CZK 6 236,49 CZK , DT ,0 19% 2 261, ,63 CZK 6 014,95 CZK , DT ,0 19% 2 248, ,97 CZK 3 417,90 CZK , DT ,0 19% 2 169, ,29 CZK 3 709,05 CZK , DT ,0 19% 2 378, ,08 CZK 7 231,80 CZK , DT ,0 19% 1 947, ,02 CZK 4 070,18 CZK , DT ,0 19% 1 896, ,21 CZK 5 764,45 CZK , DT ,0 19% 2 310, ,20 CZK 3 512,00 CZK , DT ,0 19% 2 224, ,78 CZK 5 495,52 CZK , DT ,0 19% 2 216, ,34 CZK 5 896,71 CZK , DT ,0 19% 2 114, ,37 CZK 5 623,88 CZK , DT ,0 19% 2 310, ,53 CZK 3 512,44 CZK , DT ,0 19% 1 880, ,76 CZK 3 216,46 CZK , DT ,0 19% 1 846, ,82 CZK 5 613,14 CZK , DT ,0 19% 2 289, ,09 CZK 4 785,55 CZK , DT ,0 19% 2 209, ,14 CZK 6 716,91 CZK , DT ,0 19% 2 198, ,02 CZK 3 341,72 CZK , DT ,0 19% 2 093, ,31 CZK 5 171,48 CZK , DT ,0 19% 2 317, ,50 CZK 6 164,65 CZK , DT ,0 19% 1 912, ,44 CZK 5 088,47 CZK , DT ,0 19% 1 880, ,16 CZK 2 857,63 CZK , DT ,0 19% 2 315, ,25 CZK 3 959,08 CZK , DT ,0 19% 2 226, ,37 CZK 6 767,87 CZK , DT ,0 19% 2 213, ,91 CZK 2 523,75 CZK ,66 Celkem ,29 CZK ,21 CZK ,50 26 Operátor trhu s elektřinou

27 3. Faktura za denní trh při úhradách v EUR - s daní z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Fakturujeme Vám: za elektřinu odebranou na denním trhu (DT) v rozsahu Množství Ćástky v EUR Ćástky v CZK 333,00 MWh ,21 EUR ,62 CZK Cena bez DPH - součty ,21 EUR ,62 CZK Daň z elektřiny-součty 384,97 EUR 9 423,90 CZK DPH 19% - součty 5 631,64 EUR ,37 CZK Celkem ,82 EUR Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do ,65 EUR Platby přijaté od do ,17 EUR Zaplaceno celkem ,82 EUR Haléřové vyrovnání 0,00 EUR Zbývá uhradit: 0,00 EUR 27 Operátor trhu s elektřinou

28 3. Faktura za denní trh při úhradách v EUR - s daní z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Kurz dne dodávky Den přijetí platby Typ obchodu Variabilní symbol MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Daň z elektř. Základ DPH Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem , DT ,0 86,97 956,67 12,55 969,22 19% 184,15 EUR 1 153, ,42 311, , ,98 CZK , DT ,0 96, ,00 18, ,22 19% 295,30 EUR 1 849, ,60 452, , ,26 CZK , DT ,0 78,40 627,20 9,13 636,33 19% 120,90 EUR 757, ,56 226, , ,38 CZK , DT ,0 77, ,65 14, ,49 19% 193,13 EUR 1 209, ,90 367, , ,82 CZK , DT ,0 94, ,00 15, ,97 19% 254,40 EUR 1 593, ,25 396, , ,03 CZK , DT ,0 91, ,54 15, ,51 19% 245,39 EUR 1 536, ,53 396, , ,26 CZK , DT ,0 90,63 725,04 9,12 734,16 19% 139,49 EUR 873, ,87 226, , ,47 CZK , DT ,0 86,97 782,73 10,21 792,94 19% 150,66 EUR 943, ,29 254, , ,44 CZK , DT ,0 96, ,00 18, ,28 19% 295,31 EUR 1 849, ,72 452, , ,91 CZK , DT ,0 78,40 862,40 12,53 874,93 19% 166,24 EUR 1 041, ,64 311, , ,97 CZK , DT ,0 77, ,80 18, ,18 19% 237,73 EUR 1 488, ,86 452, , ,17 CZK , DT ,0 94,50 756,00 9,27 765,27 19% 145,40 EUR 910, ,08 226, , ,14 CZK , DT ,0 91, ,43 15, ,49 19% 227,90 EUR 1 427, ,62 367, , ,67 CZK , DT ,0 90, ,82 16, ,04 19% 244,16 EUR 1 529, ,27 396, , ,76 CZK , DT ,0 86, ,58 16, ,88 19% 234,44 EUR 1 468, ,19 396, , ,84 CZK , DT ,0 96,00 768,00 9,41 777,41 19% 147,71 EUR 925, ,76 226, , ,31 CZK , DT ,0 78,40 705,60 10,62 716,22 19% 136,08 EUR 852, ,34 254, , ,59 CZK , DT ,0 77, ,80 18, ,69 19% 237,82 EUR 1 489, ,05 452, , ,40 CZK , DT ,0 94, ,50 12, ,34 19% 199,94 EUR 1 252, ,88 311, , ,64 CZK , DT ,0 91, ,76 18, ,43 19% 280,52 EUR 1 756, ,68 452, , ,66 CZK , DT ,0 90,63 725,04 9,34 734,38 19% 139,53 EUR 873, ,22 226, , ,64 CZK , DT ,0 86, ,61 15, ,89 19% 217,72 EUR 1 363, ,44 367, , ,59 CZK , DT ,0 96, ,00 16, ,41 19% 258,48 EUR 1 618, ,16 396, , ,67 CZK , DT ,0 78, ,60 16, ,87 19% 211,64 EUR 1 325, ,56 396, , ,32 CZK , DT ,0 77,05 616,40 9,27 625,67 19% 118,88 EUR 744, ,65 226, , ,16 CZK , DT ,0 94,50 850,50 10,43 860,93 19% 163,58 EUR 1 024, ,46 254, , ,35 CZK , DT ,0 91, ,76 18, ,30 19% 280,50 EUR 1 756, ,79 452, , ,13 CZK , DT ,0 90,63 543,78 6,95 550,73 19% 104,64 EUR 655, ,83 169, , ,81 CZK Celkem ,21 384, , ,64 EUR ,82 Celkem , , , ,37 CZK 28 Operátor trhu s elektřinou

29 4. Faktura za denní trh při úhradách v CZK - s daní z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Fakturujeme Vám: Množství Ćástky v CZK za elektřinu odebranou na denním trhu (DT) v rozsahu 333,00 MWh ,29 CZK Cena bez DPH - součty Daň z elektřiny-součty DPH 19% - součty Celkem ,29 CZK 9 423,90 CZK ,73 CZK ,92 CZK Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do Platby přijaté od do Zaplaceno celkem Haléřové vyrovnání Zbývá uhradit: ,13 CZK ,79 CZK ,92 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 29 Operátor trhu s elektřinou

30 4. Faktura za denní trh při úhradách v CZK - s daní z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Den přijetí platby Typ obchodu Variabilní symbol MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Daň z elektř. Základ DPH Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem DT ,0 19% 2 165, ,08 311, , ,15 CZK , DT ,0 19% 2 371, ,20 452, , ,48 CZK , DT ,0 19% 1 943, ,29 226, , ,19 CZK , DT ,0 19% 1 909, ,90 367, , ,39 CZK , DT ,0 19% 2 344, ,63 396, , ,77 CZK , DT ,0 19% 2 261, ,63 396, , ,23 CZK , DT ,0 19% 2 248, ,97 226, , ,92 CZK , DT ,0 19% 2 169, ,29 254, , ,44 CZK , DT ,0 19% 2 378, ,08 452, , ,83 CZK , DT ,0 19% 1 947, ,02 311, , ,33 CZK , DT ,0 19% 1 896, ,21 452, , ,48 CZK , DT ,0 19% 2 310, ,20 226, , ,01 CZK , DT ,0 19% 2 224, ,78 367, , ,42 CZK , DT ,0 19% 2 216, ,34 396, , ,99 CZK , DT ,0 19% 2 114, ,37 396, , ,16 CZK , DT ,0 19% 2 310, ,53 226, , ,46 CZK , DT ,0 19% 1 880, ,76 254, , ,86 CZK , DT ,0 19% 1 846, ,82 452, , ,17 CZK , DT ,0 19% 2 289, ,09 311, , ,69 CZK , DT ,0 19% 2 209, ,14 452, , ,94 CZK , DT ,0 19% 2 198, ,02 226, , ,74 CZK , DT ,0 19% 2 093, ,31 367, , ,38 CZK , DT ,0 19% 2 317, ,50 396, , ,92 CZK , DT ,0 19% 1 912, ,44 396, , ,75 CZK , DT ,0 19% 1 880, ,16 226, , ,65 CZK , DT ,0 19% 2 315, ,25 254, , ,47 CZK , DT ,0 19% 2 226, ,37 452, , ,90 CZK , DT ,0 19% 2 213, ,91 169, , ,01 CZK ,72 Celkem , , , ,73 CZK ,92 30 Operátor trhu s elektřinou

31 Odchylky

32 Obecné souvislosti I. OTE provádí zúčtování odchylek na základě Smlouvy o zúčtování odchylek. Smlouva se uzavírá s osobami povinnými k DPH. V případě zahraničních osob povinných k DPH z EU jsou tyto osoby také plátci DPH v příslušném státě EU (mimo ČR). Ke zjišťování odchylek dochází na hodinové bázi. Podkladem pro zjišťování odchylek jsou údaje z měřicích zařízení, které jsou zaznamenány každou hodinu a uchovávány pro další použití. Odchylka v dané hodině se vyhodnocuje souhrnně za všechny kontrakty příslušné osoby, které jsou aktivní pro danou hodinu. Může dojít k tomu, že elektřiny bylo odebráno oproti kontraktu více nebo méně nebo elektřiny bylo oproti kontraktu dodáno více nebo méně. 32 Operátor trhu s elektřinou

33 Obecné souvislosti II. Finanční vypořádání zjištěných skutečností je upraveno příslušnými předpisy. Platba v souvislosti s odchylkami se provádí pouze v CZK. Na základě stanovených podmínek je platba uskutečněna po lhůtě plnění (tj. po uplynutí příslušné hodiny). Na základě reklamačního řízení může dojít k opravě původní výše odchylky a ceny odvozené od této odchylky. Zjištěná odchylka nemění původní kontrakt. 33 Operátor trhu s elektřinou

34 Odchylky DPH souvislosti

35 DPH - Vymezení a rozsah plnění V souladu s používaným obchodním modelem při prodeji elektřiny, příslušnými předpisy a sjednanými podmínkami je možné plnění uskutečňovaná v rámci odchylky považovat za zvláštní plnění, které má charakter dodání elektřiny (zboží), nebo se může jednat o poskytnutí služby, která je poskytnuta v přímé souvislosti s dodáním elektřiny (dále jen Odchylka ) Odchylka zjištěná za jednotlivou hodinu se považuje za samostatné plnění Plnění z titulu Odchylky poskytuje OTE subjektu zúčtování nebo subjekt zúčtování OTE 35 Operátor trhu s elektřinou

36 DPH - Místo plnění Při fyzické dodávce elektřiny obchodníkovi je místo plnění Sídlo obchodníka, nebo Místo jeho provozovny pro účely DPH, pro kterou je elektřina dodána, nebo Místo skutečné spotřeby elektřiny kupujícím, který není obchodníkem V případě poskytnutí plnění, které má charakter služby, je vzhledem k určité regulační podobě tohoto plnění možné za místo plnění považovat Tuzemsko, pokud příjemce služby má sídlo v tuzemsku nebo je služba poskytnuta pro provozovnu pro účely DPH umístěnou v tuzemsku, nebo Zahraničí, pokud příjemce služby má sídlo v zahraničí nebo je služba určena pro provozovnu pro účely DPH umístěnou v zahraničí V případě kolize sídla a provozovny pro účely DPH při stanovení místa plnění, má přednost umístění provozovny, pokud tato provozovna je příjemcem služby Pro uvedené služby se v daném případě dále aplikuje pravidlo skutečného využití a spotřeby, pokud jsou splněny podmínky pro jeho použití 36 Operátor trhu s elektřinou

37 DPH - Povinnost přiznat DPH Nastává k datu uskutečnění plnění ( DUZP ) nebo k datu přijetí platby (rozhodný je ten den, který nastane dřív) Platby při naplnění stanovených podmínek následují po DUZP Povinnost přiznat DPH při dodržení stanovených podmínek vzniká k DUZP 37 Operátor trhu s elektřinou

38 DPH - Stanovení DUZP Odchylka je považována za uskutečněnou uplynutím hodiny (stanovená lhůta), ke které se vztahuje V rámci jednotlivých Odchylek se jedná o plnění stejným druhem plnění na základě Smlouvy o zúčtování odchylek Jednotlivé samostatné Odchylky uskutečněné v jeden den (den D) se považují za jedno opakované plnění, které se uskuteční v den D 38 Operátor trhu s elektřinou

39 DPH - Základ a výpočet DPH Základem DPH je obecně vše, co jako úplatu má obdržet nebo obdržel plátce za uskutečněné zdanitelné plnění (tj. za opakované plnění) od příjemce plnění nebo od třetí osoby, a to bez DPH za toto plnění Pokud je aplikovatelná daň z elektřiny, základ DPH tvoří obecně součet úplaty za uskutečněné plnění bez DPH za toto plnění a daně z elektřiny (jako zvlášť vymezené části úplaty za zdanitelné plnění) Při stanovení úplaty se vychází ze Smlouvy o zúčtování odchylek a příslušných předpisů, které tuto oblast upravují DPH se vypočte ze základu DPH bez DPH 39 Operátor trhu s elektřinou

40 DPH - Reklamační řízení V závislosti na výsledku reklamačního řízení k Odchylce bude základ daně a výše daně opravena Každá oprava se považuje za samostatné plnění 40 Operátor trhu s elektřinou

41 DPH - Doklady Za opakovaná plnění uskutečněná každý den během kalendářního měsíce se vystaví souhrnný daňový doklad Na souhrnném daňovém dokladu budou jednotlivá opakovaná plnění rozepsána po dnech, ve kterých se uskutečnila V případě reklamačního řízení se vystaví dobropis/vrubopis (jeden doklad) k souhrnnému dokladu za měsíční zúčtování odchylek Pro lepší přehlednost a možné zjednodušení při práci s údaji uvedenými na dokladu jsou na první straně dokladu uvedeny součty významných položek 41 Operátor trhu s elektřinou

42 Odchylky Daň z elektřiny souvislosti

43 Daň z elektřiny - Rozsah dodávky a den dodání Vztahuje se pouze na Odchylky, kdy je dodáno větší množství elektřiny, než bylo sjednáno v kontraktu Daňová povinnost vzniká obecně dnem dodáním Den dodání dle zákona o dani z elektřiny = den odečtu z měřícího zařízení, případně den zjištění skutečné spotřeby elektřiny Celkové množství elektřiny dodané v rámci odchylek v příslušném kalendářním měsíci se zjistí v souladu se smluvními podmínkami (Obchodní podmínky OTE) poslední den příslušného kalendářního měsíce Za den dodání se považuje poslední den kalendářního měsíce Daňová povinnost vzniká k poslednímu dni kalendářního měsíce 43 Operátor trhu s elektřinou

44 Daň z elektřiny - Reklamační řízení Na základě písemného stanoviska Generálního ředitelství cel je oprava zjištěné odchylky vykázána ve zdaňovacím období, ve kterém byla reklamace ze strany OTE uznána (byla provedena oprava) 44 Operátor trhu s elektřinou

45 Daň z elektřiny - Doklady Doklad o prodeji Daňový doklad Doklad o prodeji nebo daňový doklad se vystavuje také v případě opravy odchylky na základě reklamačního řízení Pokud to z povahy věci bude možné, budou náležitosti dokladu o prodeji nebo daňového dokladu uvedeny na dokladu pro účely DPH 45 Operátor trhu s elektřinou

46 Daň z elektřiny - Vrácení daně z elektřiny V případě kladné odchylky OTE na základě písemného stanoviska Generálního ředitelství cel vrací odběrateli daň z elektřiny, která byla vybrána, ale k související dodávce elektřiny nedošlo Daň z elektřiny, která má být vrácena, je uváděna v samostatné položce na dokladu 46 Operátor trhu s elektřinou

47 Odchylky Vzory daňových dokladů

48 5. Faktura za odchylky- s daní z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Fakturujeme Vám: Množství Ćástky v CZK za elektřinu za kladnou odchylku (IEP) v rozsahu za elektřinu za zápornou odchylku (IEM) v rozsahu 189,8 MWh ,93 CZK 286,9 MWh ,19 CZK Cena bez DPH - součty Daň z elektřiny-součty (za zápornou odchylku IEM) DPH 19% - součty Celkem Vratka daně z elektřiny (za kladnou odchylku IEP) ,12 CZK 8 119,27 CZK ,40 CZK ,79 CZK ,34 CZK Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do Platby přijaté od do Zaplaceno celkem Haléřové vyrovnání Zbývá uhradit: ,78 CZK ,72 CZK ,50 CZK 0,00 CZK ,95 CZK 48 Operátor trhu s elektřinou

49 5. Faktura za odchylky- s daní z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Den přijetí platby Typ obchodu MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Daň z elektř. Základ DPH Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem IEP 4,9 19% IEP 7 230, ,48 0, , ,98 CZK , IEM 11,2 19% IEM 5 038, ,77 316, , ,07 CZK , IEP 16,3 19% IEP 1 418, ,53 0, , ,04 CZK , IEM 30,6 19% IEM 1 206, ,51 865, , ,33 CZK , IEP 4,9 19% IEP 9 963, ,86 0, , ,15 CZK , IEM 11,2 19% IEM 4 204, ,55 316, , ,86 CZK , IEM 16,3 19% IEM 1 641, ,79 461, , ,44 CZK , IEP 30,6 19% IEP 948, ,97 0, , ,83 CZK , IEM 4,9 19% IEM , ,54 138, , ,92 CZK , IEP 11,2 19% IEP 2 844, ,12 0, , ,99 CZK , IEM 16,3 19% IEM 2 768, ,54 461, , ,69 CZK , IEM 30,6 19% IEM 898, ,40 865, , ,28 CZK , IEP 4,9 19% IEP 8 779, ,24 0, , ,04 CZK , IEM 11,2 19% IEM 4 121, ,97 316, , ,00 CZK , IEP 16,3 19% IEP 2 700, ,11 0, , ,96 CZK , IEM 30,6 19% IEM 898, ,86 865, , ,94 CZK , IEM 4,9 19% IEM 5 138, ,84 138, , ,52 CZK , IEP 11,2 19% IEP 3 923, ,99 0, , ,98 CZK , IEM 16,3 19% IEM 2 298, ,28 461, , ,67 CZK , IEP 30,6 19% IEP 1 718, ,78 0, , ,73 CZK , IEM 4,9 19% IEM 5 338, ,42 138, , ,83 CZK , IEM 11,2 19% IEM 3 614, ,52 316, , ,28 CZK , IEP 16,3 19% IEP 2 960, ,44 0, , ,29 CZK , IEM 30,6 19% IEM 1 301, ,71 865, , ,13 CZK , IEP 4,9 19% IEP 4 565, ,73 0, , ,44 CZK , IEM 11,2 19% IEM 2 767, ,33 316, , ,96 CZK , IEP 16,3 19% IEP 3 250, ,74 0, , ,53 CZK , IEM 30,6 19% IEM 645, ,00 865, , ,37 CZK , IEP 21,4 19% IEP 1 258, ,94 0, , ,21 CZK , IEM 14,3 19% IEM 1 773, ,16 404, , ,94 CZK ,79 Celkem , , , ,40 CZK ,79 49 Operátor trhu s elektřinou

50 6. Dobropis/Vrubopis za odchylky - s daní z elektřiny - str. 1 Souhrnný daňový dobropis/vrubopis č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 Dobropis/Vrubopis k faktuře č.: xxxx IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Dobropisujeme/Vrubopisujeme Vám: Množství Ćástky v CZK za elektřinu za kladnou odchylku (IEP) v rozsahu za elektřinu za zápornou odchylku (IEM) v rozsahu -11,8 MWh 8 735,63 CZK 15,3 MWh ,14 CZK Cena bez DPH - součty Daň z elektřiny-součty (za zápornou odchylku IEM) DPH 19% - součty Celkem Vratka daně z elektřiny (za kladnou odchylku IEP) ,51 CZK 432,99 CZK ,96 CZK ,48 CZK 333,94 CZK Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: K úhradě: ,54 CZK 50 Operátor trhu s elektřinou

51 6. Dobropis/Vrubopis za odchylky - s daní z elektřiny - str. 2 Den dodávky Dobropis/Vrubopis k faktuře č.: Typ obchodu MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Daň z elektř. Základ DPH Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem xxxx IEP -2,1 19% IEP -166,93 350,56 0,00 350,56 66,61 CZK 417, xxxx IEM 4,3 19% IEM 1 578, ,04 121, , ,04 CZK 8 223, xxxx IEP 0,0 19% IEP 122,76 0,00 122,76 23,32 CZK 146, xxxx IEM 0,7 19% IEM -494,00-345,80 19,81-325,99-61,94 CZK -387, xxxx IEP 1,1 19% IEP 3 138, ,10 0, ,10 655,90 CZK 4 108, xxxx IEM 0,0 19% IEM -568,90 0,00-568,90-108,09 CZK -676, xxxx IEM -3,6 19% IEM 2 736, ,34-101, , ,30 CZK , xxxx IEP -9,0 19% IEP -99,01 891,07 0,00 891,07 169,30 CZK 1 060, xxxx IEM 6,4 19% IEM 67,16 429,84 181,12 610,96 116,08 CZK 727, xxxx IEP 0,0 19% IEP -45,31 0,00-45,31-8,61 CZK -53, xxxx IEM 2,0 19% IEM 449,56 899,12 56,60 955,72 181,59 CZK 1 137, xxxx IEM -4,0 19% IEM 159,27-637,08-113,20-750,28-142,55 CZK -892, xxxx IEP 0,0 19% IEP 568,90 0,00 568,90 108,09 CZK 676, xxxx IEM 4,7 19% IEM , ,34 133, , ,67 CZK , xxxx IEP -2,3 19% IEP -387,42 891,07 0,00 891,07 169,30 CZK 1 060, xxxx IEM 0,0 19% IEM 429,84 0,00 429,84 81,67 CZK 511, xxxx IEM 1,0 19% IEM -45,31-45,31 28,30-17,01-3,23 CZK -20, xxxx IEP 3,0 19% IEP 2 263, ,04 0, , ,92 CZK 8 078, xxxx IEM 1,1 19% IEM 111,60 122,76 31,13 153,89 29,24 CZK 183, xxxx IEP 0,0 19% IEP -345,80 0,00-345,80-65,70 CZK -411, xxxx IEM -3,6 19% IEM 1 711, ,42-101, , ,84 CZK , xxxx IEM 0,7 19% IEM -443,94-310,76 19,81-290,95-55,28 CZK -346, xxxx IEP 1,1 19% IEP 235,85 259,44 0,00 259,44 49,29 CZK 308, xxxx IEM 0,0 19% IEM 555,92 0,00 555,92 105,62 CZK 661, xxxx IEP -3,6 19% IEP 95,58-344,10 0,00-344,10-65,38 CZK -409, xxxx IEM 0,7 19% IEM 79,67 55,77 19,81 75,58 14,36 CZK 89, xxxx IEP 3,6 19% IEP , ,00 0, ,00-881,22 CZK , xxxx IEM 0,0 19% IEM 1 973,19 0, ,19 374,91 CZK 2 348, xxxx IEP -3,6 19% IEP -217,75 783,90 0,00 783,90 148,94 CZK 932, xxxx IEM 4,9 19% IEM 54,33 138,67 193,00 36,67 CZK 229,67 Celkem ,51 432, , ,96 CZK ,48 51 Operátor trhu s elektřinou

52 Regulační energie

53 Obecné souvislosti OTE provádí zúčtování regulační energie na základě Smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií a Smlouvy o zúčtování regulační energie. Cena se stanovuje v CZK. 53 Operátor trhu s elektřinou

54 Regulační energie DPH a daň z elektřiny

55 DPH a daň z elektřiny Postup je obdobný jako v případě zúčtování odchylek. Daň z elektřiny se do základu DPH zahrne pouze v případě, pokud se na příslušnou dodávku elektřiny aplikuje. 55 Operátor trhu s elektřinou

56 Self billing

57 Self billing I. Pro usnadnění plnění administrativních požadavků v oblasti vystavování dokladů na straně dodavatelů elektřiny, kteří dodávají elektřinu OTE, nabízí OTE těmto dodavatelům možnost využití Self billingu Dodavatel zplnomocní OTE, aby za něho vystavoval daňové doklady a doklady o prodeji, tj. OTE bude vystavovat doklady pro své dodavatele Jedná se o daňové doklady pro účely DPH, a daňové doklady a doklady o prodeji pro účely daně z elektřiny Písemný závazek dodavatele přijmout takto vystavené doklady Uzavření písemné dohody mezi OTE a dodavatelem, kde budou upravena práva a povinnosti jednotlivých stran 57 Operátor trhu s elektřinou

58 Self billing II. U přepočtu cizích měn na CZK se použije denní kurzy ČNB (tento postup schválilo MFČR v rámci Koordinačního výboru) Self biling bude zahrnovat veškeré doklady používané mezi OTE a dodavateli 58 Operátor trhu s elektřinou

59 Deloitte označuje jednu nebo více společností švýcarského sdružení ( Verein ) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011 Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina od 1. 3. 2011 NETTING zápočet vzájemných pohledávek a závazků Aplikace nettingu se bude týkat těchto vypořádání: denní platby za odchylky, regulační energii

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_14_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Daňové doklady: písemnost, která může mít podobu listinnou nebo

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva )

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva ) Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: AP 0 /13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 72 odst. 8 zákona č.

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Smlouva o vystavování dokladů (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Smlouva o vystavování dokladů (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Smlouva o vystavování dokladů (dále jen Smlouva ) uzavřená dne.. podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Článek 1 Smluvní strany (dále jen Strany ) a) Operátor trhu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: AP 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 72 odst. 8 zákona č.

Více

Článek 1 Smluvní strany

Článek 1 Smluvní strany Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./.

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka. bankovní spojení:.číslo účtu/kód banky:./. SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY PLYNU Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany OBCHODNÍK obchodní firma: sídlo: IČ:. DIČ:. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.., oddíl., vložka.

Více

OTE a jeho role při podpoře obnovitelných zdrojů

OTE a jeho role při podpoře obnovitelných zdrojů OTE a jeho role při podpoře obnovitelných zdrojů Ing. Jiří Šťastný, předseda představenstva OTE, a.s. 22. října 2012 Stav v roce 2013 2 Kdo je OTE a co dělá Operátor trhu je akciová společnost založená

Více

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010

Více

SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU

SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU Není daňovým dokladem Strana 1/13 Skupinový účet 3900 2401 Zákazník 3000212015 Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9- U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Společenství pro

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011 Třídící znak 1 0 3 1 1 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 3 ZE DNE 5. PROSINCE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Evidenční číslo smlouvy: B / 15

Evidenční číslo smlouvy: B / 15 (dále jen "Smlouva") uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6610 Sbírka zákonů č. 502 / 2012 502 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

s datem splatnosti 23.7.2015.

s datem splatnosti 23.7.2015. variabilní symbol 7898851075 čísio smlouvy zákaznické číslo 7Í Z140571819 daňový doklad č. 11050200603 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; D1OCZ25458302

Více

Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinou Operátor trhu s elektřinou 1 Na základě zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) 27 byl založen Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE, a.s.). Jedná se o společnost ze 100% vlastněnou státem, vlastnická

Více

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem

Více

Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady.

Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady. Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady. Soupis dokladů: Příloha č. 1 nájemní smlouva Příloha č. 2 doklad o nákupu mobilního telefonu Příloha

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více