Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009"

Transkript

1 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

2 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění Základ daně a výpočet daně; úhrada v EUR Doklady Daň z elektřiny Rozsah dodávky a den dodání Doklady Doklady vzory 2 Operátor trhu s elektřinou

3 Obsah prezentace II 3. Odchylky DPH Vymezení a rozsah plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění Oprava základu daně a výše daně Doklady Daň z elektřiny Rozsah dodávky a den dodání Oprava výše daně Doklady Doklady vzory 3 Operátor trhu s elektřinou

4 Obsah prezentace III 4. Regulační energie 5. Self billing 4 Operátor trhu s elektřinou

5 Denní trh

6 Obecné souvislosti I. Obchodování na krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje na základě Smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Tato smlouva se uzavírá s právnickými osobami povinnými k DPH. V současnosti jsou na krátkodobém trhu obchodovány různé produkty, u kterých ale rozsah dodávky elektřiny nepřesahuje jeden kalendářní den. K uzavření kontraktu dojde sesouhlasením jednotlivé nabídky a poptávky. Součástí uzavřeného kontraktu je lhůta plnění. Kontrakty uzavřené na denním trhu jsou ze strany OTE registrovány. 6 Operátor trhu s elektřinou

7 Obecné souvislosti II. Má se za to, že elektřina byla na základě kontraktu dodána vždy ve sjednaném množství a ve sjednané lhůtě a odběratel této elektřiny má povinnost za tuto dodávku zaplatit plnou cenu (cenu kontraktu odpovídající sesouhlasené nabídce a poptávce). Nabídková cena se stanovuje v EUR. Platba za dodávku elektřiny může být uskutečněna v EUR nebo v CZK, a to na základě podmínek sjednaných při uzavření kontraktu. Platba za dodávku elektřiny má být na základě sjednaných podmínek uskutečněna po lhůtě plnění (tj. po dodání elektřiny). Po uzavření kontraktu nedojde ke změně sjednaného rozsahu dodávky ani sjednané ceny dodávky. 7 Operátor trhu s elektřinou

8 Denní trh DPH souvislosti

9 DPH - Vymezení plnění a jeho rozsah Dodání elektřiny se považuje za dodání zboží Každá sesouhlasená nabídka a poptávka (uzavřený kontrakt) je považována za samostatné plnění Samostatné plnění je uskutečněno ve sjednané lhůtě 9 Operátor trhu s elektřinou

10 DPH - Místo plnění Při fyzické dodávce elektřiny obchodníkovi se za místo plnění považuje Sídlo obchodníka, nebo Místo jeho provozovny pro účely DPH, pro kterou je elektřina dodána, nebo Místo skutečné spotřeby elektřiny kupujícím, který není obchodníkem Obchodníkem se rozumí osoba povinná k DPH, která nakupuje elektřinu zejména za účelem jejího dalšího prodeje a její vlastní spotřeba elektřiny je zanedbatelná Upozornění provozovna pro účely DPH se nemusí shodovat se zaregistrovanou organizační složkou v obchodním rejstříku 10 Operátor trhu s elektřinou

11 DPH - Povinnost přiznat DPH Nastává k datu uskutečnění plnění ( DUZP ) nebo k datu přijetí platby (rozhodný je ten den, který nastane dříve) Platba podle sjednaných podmínek následuje po DUZP Povinnost přiznat DPH při dodržení sjednaných podmínek vzniká k DUZP 11 Operátor trhu s elektřinou

12 DPH - Stanovení DUZP V souladu s používaným obchodním modelem při prodeji elektřiny a sjednanými obchodními podmínkami se pro stanovení DUZP použije obecné pravidlo pro dodání zboží, tj. k plnění dochází k datu dodání K dodání elektřiny dochází na základě uzavřeného kontraktu v den D (den dodání elektřiny = obchodní den) V rámci jednotlivých dodání elektřiny se jedná o plnění stejným druhem zboží ve stanovené lhůtě na základě Smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou a uzavřeného kontraktu Jednotlivá samostatná dodání uskutečněná v den D se považují za jedno opakované plnění, které se uskuteční v den D 12 Operátor trhu s elektřinou

13 DPH - Základ a výpočet DPH Základem DPH je obecně vše, co jako úplatu má obdržet nebo obdržel plátce za uskutečněné zdanitelné plnění (tj. za opakované plnění) od příjemce plnění nebo od třetí osoby, a to bez DPH za toto plnění Pokud je aplikovatelná daň z elektřiny, základ DPH tvoří obecně součet úplaty za uskutečněné plnění bez DPH za toto plnění a daně z elektřiny (jako zvlášť vymezené části úplaty za zdanitelné plnění) DPH se vypočte ze základu DPH bez DPH V případě platby za elektřinu v EUR se pro přepočet částek vyjádřených v EUR použije kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB a platný pro osoby provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat DPH (tj. ke dni dodání elektřiny) 13 Operátor trhu s elektřinou

14 DPH - Základ a výpočet DPH - úplata v EUR Nabídková cena je stanovena v EUR a platba je placena v EUR Základem daně je cena za dodávku elektřiny bez DPH stanovená v EUR Výše DPH se vypočte v EUR ze základu DPH, který je stanoven v EUR Základ DPH vyjádřený v EUR a DPH vyjádřená v EUR se přepočte na CZK Pro přepočet základu DPH vyjádřeného v EUR a DPH vyjádřené v EUR se použije kurz ČNB k DUZP, tj. ke dni dodání 14 Operátor trhu s elektřinou

15 DPH - Základ a výpočet DPH - úplata v EUR a daň z elektřiny Nabídková cena je stanovena v EUR a platba je placena v EUR Nabídková cena stanovená v EUR se přepočte kurzem ČNB, který je pro OTE platný v den dodání Základem daně je součet přepočtené ceny za dodávku elektřiny bez DPH vyjádřené v CZK a výše daně z elektřiny v CZK Výše DPH se vypočte v CZK ze základu DPH, který je stanoven v CZK 15 Operátor trhu s elektřinou

16 DPH - Základ a výpočet DPH - úplata v CZK Nabídková cena je stanovena v EUR a platba je placena v CZK Nabídková cena stanovená v EUR se přepočte kurzem stanoveným bankou OTE Základem daně je cena (úplata) za dodávku elektřiny bez DPH stanovená v CZK Výše DPH se vypočte v CZK ze základu DPH v úrovni bez DPH, který je stanoven v CZK 16 Operátor trhu s elektřinou

17 DPH - Základ a výpočet DPH - úplata v CZK a daň z elektřiny Nabídková cena je stanovena v EUR a platba je placena v CZK Nabídková cena stanovená v EUR se přepočte kurzem stanoveným bankou OTE Základem daně je součet ceny za dodávku elektřiny bez DPH stanovené v CZK a výše daně z elektřiny v CZK Výše DPH se vypočte v CZK ze základu DPH, který je stanoven v CZK 17 Operátor trhu s elektřinou

18 DPH - Doklady Za opakovaná plnění uskutečněná každý den D během kalendářního měsíce se vystaví souhrnný daňový doklad Na souhrnném daňovém dokladu budou jednotlivá opakovaná plnění rozepsána po dnech, ve kterých se uskutečnila Pro lepší přehlednost a možné zjednodušení při práci s údaji uvedenými na dokladu jsou na první straně dokladu uvedeny součty významných položek Dobropisy ani vrubopisy nejsou vystavovány, protože rozsah dodávky ani její cenu nelze dodatečně změnit 18 Operátor trhu s elektřinou

19 Denní trh Daň z elektřiny souvislosti

20 Daň z elektřiny - Rozsah dodávky a den dodání Daňová povinnost vzniká obecně dnem dodání Den dodání dle zákona o dani z elektřiny = den odečtu z měřícího zařízení, případně den zjištění skutečné spotřeby elektřiny Celkové množství elektřiny dodané v příslušném kalendářním měsíci na základě kontraktů se zjistí v souladu se smluvními podmínkami (Obchodní podmínky OTE) poslední den příslušného kalendářního měsíce Za den dodání se považuje poslední den kalendářního měsíce Daňová povinnost vzniká k poslednímu dni kalendářního měsíce 20 Operátor trhu s elektřinou

21 Daň z elektřiny - Doklady Doklad o prodeji Daňový doklad Náležitosti dokladu o prodeji nebo daňového dokladu jsou uvedeny na souhrnném daňovém dokladu pro účely DPH 21 Operátor trhu s elektřinou

22 Denní trh Vzory daňových dokladů

23 1. Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad /doklad o prodeji č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Dodání elektřiny bez daně držiteli povolení podle 13 zákona č. 261/2007 Sb., část 47 Fakturujeme Vám: za elektřinu odebranou na denním trhu (DT) v rozsahu Množství Ćástky v EUR Ćástky v CZK 333,00 MWh ,21 EUR ,62 CZK Cena bez DPH - součty ,21 EUR ,62 CZK DPH 19% - součty 5 558,50 EUR ,07 CZK Celkem ,71 EUR Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do ,88 EUR Platby přijaté od do ,83 EUR Zaplaceno celkem ,71 EUR Haléřové vyrovnání 0,00 EUR Zbývá uhradit: 0,00 EUR 23 Operátor trhu s elektřinou

24 1. Faktura za denní trh při úhradách v EUR - bez daně z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Kurz dne dodávky Den přijetí platby Typ obchodu Variabilní symbol MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Měna Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem , DT ,0 86,97 956,67 EUR 19% 181,77 EUR 1 138, ,42 CZK 4 507,90 CZK , DT ,0 96, ,00 EUR 19% 291,84 EUR 1 827, ,60 CZK 7 252,22 CZK , DT ,0 78,40 627,20 EUR 19% 119,17 EUR 746, ,56 CZK 2 955,42 CZK , DT ,0 77, ,65 EUR 19% 190,31 EUR 1 191, ,90 CZK 4 716,83 CZK , DT ,0 94, ,00 EUR 19% 251,37 EUR 1 574, ,25 CZK 6 237,75 CZK , DT ,0 91, ,54 EUR 19% 242,35 EUR 1 517, ,53 CZK 6 013,92 CZK , DT ,0 90,63 725,04 EUR 19% 137,76 EUR 862, ,87 CZK 3 418,51 CZK , DT ,0 86,97 782,73 EUR 19% 148,72 EUR 931, ,29 CZK 3 709,08 CZK , DT ,0 96, ,00 EUR 19% 291,84 EUR 1 827, ,72 CZK 7 228,88 CZK , DT ,0 78,40 862,40 EUR 19% 163,86 EUR 1 026, ,64 CZK 4 071,92 CZK , DT ,0 77, ,80 EUR 19% 234,23 EUR 1 467, ,86 CZK 5 769,08 CZK , DT ,0 94,50 756,00 EUR 19% 143,64 EUR 899, ,08 CZK 3 509,13 CZK , DT ,0 91, ,43 EUR 19% 225,04 EUR 1 409, ,62 CZK 5 497,73 CZK , DT ,0 90, ,82 EUR 19% 241,08 EUR 1 509, ,27 CZK 5 889,58 CZK , DT ,0 86, ,58 EUR 19% 231,34 EUR 1 448, ,19 CZK 5 621,56 CZK , DT ,0 96,00 768,00 EUR 19% 145,92 EUR 913, ,76 CZK 3 512,29 CZK , DT ,0 78,40 705,60 EUR 19% 134,06 EUR 839, ,34 CZK 3 216,10 CZK , DT ,0 77, ,80 EUR 19% 234,23 EUR 1 467, ,05 CZK 5 613,32 CZK , DT ,0 94, ,50 EUR 19% 197,51 EUR 1 237, ,88 CZK 4 789,62 CZK , DT ,0 91, ,76 EUR 19% 276,97 EUR 1 734, ,68 CZK 6 716,52 CZK , DT ,0 90,63 725,04 EUR 19% 137,76 EUR 862, ,22 CZK 3 340,68 CZK , DT ,0 86, ,61 EUR 19% 214,82 EUR 1 345, ,44 CZK 5 171,79 CZK , DT ,0 96, ,00 EUR 19% 255,36 EUR 1 599, ,16 CZK 6 164,39 CZK , DT ,0 78, ,60 EUR 19% 208,54 EUR 1 306, ,56 CZK 5 077,95 CZK , DT ,0 77,05 616,40 EUR 19% 117,12 EUR 733, ,65 CZK 2 861,24 CZK , DT ,0 94,50 850,50 EUR 19% 161,60 EUR 1 012, ,46 CZK 3 947,08 CZK , DT ,0 91, ,76 EUR 19% 276,97 EUR 1 734, ,79 CZK 6 764,99 CZK , DT ,0 90,63 543,78 EUR 19% 103,32 EUR 647, ,83 CZK 2 523,59 CZK Celkem ,21 EUR 5 558,50 EUR ,71 Celkem ,62 CZK ,07 CZK 24 Operátor trhu s elektřinou

25 2. Faktura za denní trh při úhradách v CZK - bez daně z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad /doklad o prodeji č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Dodání elektřiny bez daně držiteli povolení podle 13 zákona č. 261/2007 Sb., část 47 Fakturujeme Vám: Množství Ćástky v CZK za elektřinu odebranou na denním trhu (DT) v rozsahu 333,00 MWh ,29 CZK Cena bez DPH - součty DPH 19% - součty ,29 CZK ,21 CZK Celkem ,50 CZK Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do Platby přijaté od do Zaplaceno celkem Haléřové vyrovnání Zbývá uhradit: ,60 CZK ,90 CZK ,50 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 25 Operátor trhu s elektřinou

26 2. Faktura za denní trh při úhradách v CZK - bez daně z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Den přijetí platby Typ obchodu Variabilní symbol MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Měna Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem DT ,0 19% 2 165, ,08 CZK 4 526,01 CZK , DT ,0 19% 2 371, ,20 CZK 7 208,45 CZK , DT ,0 19% 1 943, ,29 CZK 2 954,18 CZK , DT ,0 19% 1 909, ,90 CZK 4 717,49 CZK , DT ,0 19% 2 344, ,63 CZK 6 236,49 CZK , DT ,0 19% 2 261, ,63 CZK 6 014,95 CZK , DT ,0 19% 2 248, ,97 CZK 3 417,90 CZK , DT ,0 19% 2 169, ,29 CZK 3 709,05 CZK , DT ,0 19% 2 378, ,08 CZK 7 231,80 CZK , DT ,0 19% 1 947, ,02 CZK 4 070,18 CZK , DT ,0 19% 1 896, ,21 CZK 5 764,45 CZK , DT ,0 19% 2 310, ,20 CZK 3 512,00 CZK , DT ,0 19% 2 224, ,78 CZK 5 495,52 CZK , DT ,0 19% 2 216, ,34 CZK 5 896,71 CZK , DT ,0 19% 2 114, ,37 CZK 5 623,88 CZK , DT ,0 19% 2 310, ,53 CZK 3 512,44 CZK , DT ,0 19% 1 880, ,76 CZK 3 216,46 CZK , DT ,0 19% 1 846, ,82 CZK 5 613,14 CZK , DT ,0 19% 2 289, ,09 CZK 4 785,55 CZK , DT ,0 19% 2 209, ,14 CZK 6 716,91 CZK , DT ,0 19% 2 198, ,02 CZK 3 341,72 CZK , DT ,0 19% 2 093, ,31 CZK 5 171,48 CZK , DT ,0 19% 2 317, ,50 CZK 6 164,65 CZK , DT ,0 19% 1 912, ,44 CZK 5 088,47 CZK , DT ,0 19% 1 880, ,16 CZK 2 857,63 CZK , DT ,0 19% 2 315, ,25 CZK 3 959,08 CZK , DT ,0 19% 2 226, ,37 CZK 6 767,87 CZK , DT ,0 19% 2 213, ,91 CZK 2 523,75 CZK ,66 Celkem ,29 CZK ,21 CZK ,50 26 Operátor trhu s elektřinou

27 3. Faktura za denní trh při úhradách v EUR - s daní z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Fakturujeme Vám: za elektřinu odebranou na denním trhu (DT) v rozsahu Množství Ćástky v EUR Ćástky v CZK 333,00 MWh ,21 EUR ,62 CZK Cena bez DPH - součty ,21 EUR ,62 CZK Daň z elektřiny-součty 384,97 EUR 9 423,90 CZK DPH 19% - součty 5 631,64 EUR ,37 CZK Celkem ,82 EUR Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do ,65 EUR Platby přijaté od do ,17 EUR Zaplaceno celkem ,82 EUR Haléřové vyrovnání 0,00 EUR Zbývá uhradit: 0,00 EUR 27 Operátor trhu s elektřinou

28 3. Faktura za denní trh při úhradách v EUR - s daní z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Kurz dne dodávky Den přijetí platby Typ obchodu Variabilní symbol MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Daň z elektř. Základ DPH Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem , DT ,0 86,97 956,67 12,55 969,22 19% 184,15 EUR 1 153, ,42 311, , ,98 CZK , DT ,0 96, ,00 18, ,22 19% 295,30 EUR 1 849, ,60 452, , ,26 CZK , DT ,0 78,40 627,20 9,13 636,33 19% 120,90 EUR 757, ,56 226, , ,38 CZK , DT ,0 77, ,65 14, ,49 19% 193,13 EUR 1 209, ,90 367, , ,82 CZK , DT ,0 94, ,00 15, ,97 19% 254,40 EUR 1 593, ,25 396, , ,03 CZK , DT ,0 91, ,54 15, ,51 19% 245,39 EUR 1 536, ,53 396, , ,26 CZK , DT ,0 90,63 725,04 9,12 734,16 19% 139,49 EUR 873, ,87 226, , ,47 CZK , DT ,0 86,97 782,73 10,21 792,94 19% 150,66 EUR 943, ,29 254, , ,44 CZK , DT ,0 96, ,00 18, ,28 19% 295,31 EUR 1 849, ,72 452, , ,91 CZK , DT ,0 78,40 862,40 12,53 874,93 19% 166,24 EUR 1 041, ,64 311, , ,97 CZK , DT ,0 77, ,80 18, ,18 19% 237,73 EUR 1 488, ,86 452, , ,17 CZK , DT ,0 94,50 756,00 9,27 765,27 19% 145,40 EUR 910, ,08 226, , ,14 CZK , DT ,0 91, ,43 15, ,49 19% 227,90 EUR 1 427, ,62 367, , ,67 CZK , DT ,0 90, ,82 16, ,04 19% 244,16 EUR 1 529, ,27 396, , ,76 CZK , DT ,0 86, ,58 16, ,88 19% 234,44 EUR 1 468, ,19 396, , ,84 CZK , DT ,0 96,00 768,00 9,41 777,41 19% 147,71 EUR 925, ,76 226, , ,31 CZK , DT ,0 78,40 705,60 10,62 716,22 19% 136,08 EUR 852, ,34 254, , ,59 CZK , DT ,0 77, ,80 18, ,69 19% 237,82 EUR 1 489, ,05 452, , ,40 CZK , DT ,0 94, ,50 12, ,34 19% 199,94 EUR 1 252, ,88 311, , ,64 CZK , DT ,0 91, ,76 18, ,43 19% 280,52 EUR 1 756, ,68 452, , ,66 CZK , DT ,0 90,63 725,04 9,34 734,38 19% 139,53 EUR 873, ,22 226, , ,64 CZK , DT ,0 86, ,61 15, ,89 19% 217,72 EUR 1 363, ,44 367, , ,59 CZK , DT ,0 96, ,00 16, ,41 19% 258,48 EUR 1 618, ,16 396, , ,67 CZK , DT ,0 78, ,60 16, ,87 19% 211,64 EUR 1 325, ,56 396, , ,32 CZK , DT ,0 77,05 616,40 9,27 625,67 19% 118,88 EUR 744, ,65 226, , ,16 CZK , DT ,0 94,50 850,50 10,43 860,93 19% 163,58 EUR 1 024, ,46 254, , ,35 CZK , DT ,0 91, ,76 18, ,30 19% 280,50 EUR 1 756, ,79 452, , ,13 CZK , DT ,0 90,63 543,78 6,95 550,73 19% 104,64 EUR 655, ,83 169, , ,81 CZK Celkem ,21 384, , ,64 EUR ,82 Celkem , , , ,37 CZK 28 Operátor trhu s elektřinou

29 4. Faktura za denní trh při úhradách v CZK - s daní z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Fakturujeme Vám: Množství Ćástky v CZK za elektřinu odebranou na denním trhu (DT) v rozsahu 333,00 MWh ,29 CZK Cena bez DPH - součty Daň z elektřiny-součty DPH 19% - součty Celkem ,29 CZK 9 423,90 CZK ,73 CZK ,92 CZK Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do Platby přijaté od do Zaplaceno celkem Haléřové vyrovnání Zbývá uhradit: ,13 CZK ,79 CZK ,92 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 29 Operátor trhu s elektřinou

30 4. Faktura za denní trh při úhradách v CZK - s daní z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Den přijetí platby Typ obchodu Variabilní symbol MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Daň z elektř. Základ DPH Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem DT ,0 19% 2 165, ,08 311, , ,15 CZK , DT ,0 19% 2 371, ,20 452, , ,48 CZK , DT ,0 19% 1 943, ,29 226, , ,19 CZK , DT ,0 19% 1 909, ,90 367, , ,39 CZK , DT ,0 19% 2 344, ,63 396, , ,77 CZK , DT ,0 19% 2 261, ,63 396, , ,23 CZK , DT ,0 19% 2 248, ,97 226, , ,92 CZK , DT ,0 19% 2 169, ,29 254, , ,44 CZK , DT ,0 19% 2 378, ,08 452, , ,83 CZK , DT ,0 19% 1 947, ,02 311, , ,33 CZK , DT ,0 19% 1 896, ,21 452, , ,48 CZK , DT ,0 19% 2 310, ,20 226, , ,01 CZK , DT ,0 19% 2 224, ,78 367, , ,42 CZK , DT ,0 19% 2 216, ,34 396, , ,99 CZK , DT ,0 19% 2 114, ,37 396, , ,16 CZK , DT ,0 19% 2 310, ,53 226, , ,46 CZK , DT ,0 19% 1 880, ,76 254, , ,86 CZK , DT ,0 19% 1 846, ,82 452, , ,17 CZK , DT ,0 19% 2 289, ,09 311, , ,69 CZK , DT ,0 19% 2 209, ,14 452, , ,94 CZK , DT ,0 19% 2 198, ,02 226, , ,74 CZK , DT ,0 19% 2 093, ,31 367, , ,38 CZK , DT ,0 19% 2 317, ,50 396, , ,92 CZK , DT ,0 19% 1 912, ,44 396, , ,75 CZK , DT ,0 19% 1 880, ,16 226, , ,65 CZK , DT ,0 19% 2 315, ,25 254, , ,47 CZK , DT ,0 19% 2 226, ,37 452, , ,90 CZK , DT ,0 19% 2 213, ,91 169, , ,01 CZK ,72 Celkem , , , ,73 CZK ,92 30 Operátor trhu s elektřinou

31 Odchylky

32 Obecné souvislosti I. OTE provádí zúčtování odchylek na základě Smlouvy o zúčtování odchylek. Smlouva se uzavírá s osobami povinnými k DPH. V případě zahraničních osob povinných k DPH z EU jsou tyto osoby také plátci DPH v příslušném státě EU (mimo ČR). Ke zjišťování odchylek dochází na hodinové bázi. Podkladem pro zjišťování odchylek jsou údaje z měřicích zařízení, které jsou zaznamenány každou hodinu a uchovávány pro další použití. Odchylka v dané hodině se vyhodnocuje souhrnně za všechny kontrakty příslušné osoby, které jsou aktivní pro danou hodinu. Může dojít k tomu, že elektřiny bylo odebráno oproti kontraktu více nebo méně nebo elektřiny bylo oproti kontraktu dodáno více nebo méně. 32 Operátor trhu s elektřinou

33 Obecné souvislosti II. Finanční vypořádání zjištěných skutečností je upraveno příslušnými předpisy. Platba v souvislosti s odchylkami se provádí pouze v CZK. Na základě stanovených podmínek je platba uskutečněna po lhůtě plnění (tj. po uplynutí příslušné hodiny). Na základě reklamačního řízení může dojít k opravě původní výše odchylky a ceny odvozené od této odchylky. Zjištěná odchylka nemění původní kontrakt. 33 Operátor trhu s elektřinou

34 Odchylky DPH souvislosti

35 DPH - Vymezení a rozsah plnění V souladu s používaným obchodním modelem při prodeji elektřiny, příslušnými předpisy a sjednanými podmínkami je možné plnění uskutečňovaná v rámci odchylky považovat za zvláštní plnění, které má charakter dodání elektřiny (zboží), nebo se může jednat o poskytnutí služby, která je poskytnuta v přímé souvislosti s dodáním elektřiny (dále jen Odchylka ) Odchylka zjištěná za jednotlivou hodinu se považuje za samostatné plnění Plnění z titulu Odchylky poskytuje OTE subjektu zúčtování nebo subjekt zúčtování OTE 35 Operátor trhu s elektřinou

36 DPH - Místo plnění Při fyzické dodávce elektřiny obchodníkovi je místo plnění Sídlo obchodníka, nebo Místo jeho provozovny pro účely DPH, pro kterou je elektřina dodána, nebo Místo skutečné spotřeby elektřiny kupujícím, který není obchodníkem V případě poskytnutí plnění, které má charakter služby, je vzhledem k určité regulační podobě tohoto plnění možné za místo plnění považovat Tuzemsko, pokud příjemce služby má sídlo v tuzemsku nebo je služba poskytnuta pro provozovnu pro účely DPH umístěnou v tuzemsku, nebo Zahraničí, pokud příjemce služby má sídlo v zahraničí nebo je služba určena pro provozovnu pro účely DPH umístěnou v zahraničí V případě kolize sídla a provozovny pro účely DPH při stanovení místa plnění, má přednost umístění provozovny, pokud tato provozovna je příjemcem služby Pro uvedené služby se v daném případě dále aplikuje pravidlo skutečného využití a spotřeby, pokud jsou splněny podmínky pro jeho použití 36 Operátor trhu s elektřinou

37 DPH - Povinnost přiznat DPH Nastává k datu uskutečnění plnění ( DUZP ) nebo k datu přijetí platby (rozhodný je ten den, který nastane dřív) Platby při naplnění stanovených podmínek následují po DUZP Povinnost přiznat DPH při dodržení stanovených podmínek vzniká k DUZP 37 Operátor trhu s elektřinou

38 DPH - Stanovení DUZP Odchylka je považována za uskutečněnou uplynutím hodiny (stanovená lhůta), ke které se vztahuje V rámci jednotlivých Odchylek se jedná o plnění stejným druhem plnění na základě Smlouvy o zúčtování odchylek Jednotlivé samostatné Odchylky uskutečněné v jeden den (den D) se považují za jedno opakované plnění, které se uskuteční v den D 38 Operátor trhu s elektřinou

39 DPH - Základ a výpočet DPH Základem DPH je obecně vše, co jako úplatu má obdržet nebo obdržel plátce za uskutečněné zdanitelné plnění (tj. za opakované plnění) od příjemce plnění nebo od třetí osoby, a to bez DPH za toto plnění Pokud je aplikovatelná daň z elektřiny, základ DPH tvoří obecně součet úplaty za uskutečněné plnění bez DPH za toto plnění a daně z elektřiny (jako zvlášť vymezené části úplaty za zdanitelné plnění) Při stanovení úplaty se vychází ze Smlouvy o zúčtování odchylek a příslušných předpisů, které tuto oblast upravují DPH se vypočte ze základu DPH bez DPH 39 Operátor trhu s elektřinou

40 DPH - Reklamační řízení V závislosti na výsledku reklamačního řízení k Odchylce bude základ daně a výše daně opravena Každá oprava se považuje za samostatné plnění 40 Operátor trhu s elektřinou

41 DPH - Doklady Za opakovaná plnění uskutečněná každý den během kalendářního měsíce se vystaví souhrnný daňový doklad Na souhrnném daňovém dokladu budou jednotlivá opakovaná plnění rozepsána po dnech, ve kterých se uskutečnila V případě reklamačního řízení se vystaví dobropis/vrubopis (jeden doklad) k souhrnnému dokladu za měsíční zúčtování odchylek Pro lepší přehlednost a možné zjednodušení při práci s údaji uvedenými na dokladu jsou na první straně dokladu uvedeny součty významných položek 41 Operátor trhu s elektřinou

42 Odchylky Daň z elektřiny souvislosti

43 Daň z elektřiny - Rozsah dodávky a den dodání Vztahuje se pouze na Odchylky, kdy je dodáno větší množství elektřiny, než bylo sjednáno v kontraktu Daňová povinnost vzniká obecně dnem dodáním Den dodání dle zákona o dani z elektřiny = den odečtu z měřícího zařízení, případně den zjištění skutečné spotřeby elektřiny Celkové množství elektřiny dodané v rámci odchylek v příslušném kalendářním měsíci se zjistí v souladu se smluvními podmínkami (Obchodní podmínky OTE) poslední den příslušného kalendářního měsíce Za den dodání se považuje poslední den kalendářního měsíce Daňová povinnost vzniká k poslednímu dni kalendářního měsíce 43 Operátor trhu s elektřinou

44 Daň z elektřiny - Reklamační řízení Na základě písemného stanoviska Generálního ředitelství cel je oprava zjištěné odchylky vykázána ve zdaňovacím období, ve kterém byla reklamace ze strany OTE uznána (byla provedena oprava) 44 Operátor trhu s elektřinou

45 Daň z elektřiny - Doklady Doklad o prodeji Daňový doklad Doklad o prodeji nebo daňový doklad se vystavuje také v případě opravy odchylky na základě reklamačního řízení Pokud to z povahy věci bude možné, budou náležitosti dokladu o prodeji nebo daňového dokladu uvedeny na dokladu pro účely DPH 45 Operátor trhu s elektřinou

46 Daň z elektřiny - Vrácení daně z elektřiny V případě kladné odchylky OTE na základě písemného stanoviska Generálního ředitelství cel vrací odběrateli daň z elektřiny, která byla vybrána, ale k související dodávce elektřiny nedošlo Daň z elektřiny, která má být vrácena, je uváděna v samostatné položce na dokladu 46 Operátor trhu s elektřinou

47 Odchylky Vzory daňových dokladů

48 5. Faktura za odchylky- s daní z elektřiny - str. 1 Faktura - daňový doklad č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Fakturujeme Vám: Množství Ćástky v CZK za elektřinu za kladnou odchylku (IEP) v rozsahu za elektřinu za zápornou odchylku (IEM) v rozsahu 189,8 MWh ,93 CZK 286,9 MWh ,19 CZK Cena bez DPH - součty Daň z elektřiny-součty (za zápornou odchylku IEM) DPH 19% - součty Celkem Vratka daně z elektřiny (za kladnou odchylku IEP) ,12 CZK 8 119,27 CZK ,40 CZK ,79 CZK ,34 CZK Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: Přijaté platby: Platby přijaté do Platby přijaté od do Zaplaceno celkem Haléřové vyrovnání Zbývá uhradit: ,78 CZK ,72 CZK ,50 CZK 0,00 CZK ,95 CZK 48 Operátor trhu s elektřinou

49 5. Faktura za odchylky- s daní z elektřiny - str. 2 Den dodávky DUZP Den přijetí platby Typ obchodu MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Daň z elektř. Základ DPH Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem IEP 4,9 19% IEP 7 230, ,48 0, , ,98 CZK , IEM 11,2 19% IEM 5 038, ,77 316, , ,07 CZK , IEP 16,3 19% IEP 1 418, ,53 0, , ,04 CZK , IEM 30,6 19% IEM 1 206, ,51 865, , ,33 CZK , IEP 4,9 19% IEP 9 963, ,86 0, , ,15 CZK , IEM 11,2 19% IEM 4 204, ,55 316, , ,86 CZK , IEM 16,3 19% IEM 1 641, ,79 461, , ,44 CZK , IEP 30,6 19% IEP 948, ,97 0, , ,83 CZK , IEM 4,9 19% IEM , ,54 138, , ,92 CZK , IEP 11,2 19% IEP 2 844, ,12 0, , ,99 CZK , IEM 16,3 19% IEM 2 768, ,54 461, , ,69 CZK , IEM 30,6 19% IEM 898, ,40 865, , ,28 CZK , IEP 4,9 19% IEP 8 779, ,24 0, , ,04 CZK , IEM 11,2 19% IEM 4 121, ,97 316, , ,00 CZK , IEP 16,3 19% IEP 2 700, ,11 0, , ,96 CZK , IEM 30,6 19% IEM 898, ,86 865, , ,94 CZK , IEM 4,9 19% IEM 5 138, ,84 138, , ,52 CZK , IEP 11,2 19% IEP 3 923, ,99 0, , ,98 CZK , IEM 16,3 19% IEM 2 298, ,28 461, , ,67 CZK , IEP 30,6 19% IEP 1 718, ,78 0, , ,73 CZK , IEM 4,9 19% IEM 5 338, ,42 138, , ,83 CZK , IEM 11,2 19% IEM 3 614, ,52 316, , ,28 CZK , IEP 16,3 19% IEP 2 960, ,44 0, , ,29 CZK , IEM 30,6 19% IEM 1 301, ,71 865, , ,13 CZK , IEP 4,9 19% IEP 4 565, ,73 0, , ,44 CZK , IEM 11,2 19% IEM 2 767, ,33 316, , ,96 CZK , IEP 16,3 19% IEP 3 250, ,74 0, , ,53 CZK , IEM 30,6 19% IEM 645, ,00 865, , ,37 CZK , IEP 21,4 19% IEP 1 258, ,94 0, , ,21 CZK , IEM 14,3 19% IEM 1 773, ,16 404, , ,94 CZK ,79 Celkem , , , ,40 CZK ,79 49 Operátor trhu s elektřinou

50 6. Dobropis/Vrubopis za odchylky - s daní z elektřiny - str. 1 Souhrnný daňový dobropis/vrubopis č. Dodavatel: strana 1/2 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Variabilní symbol: Sokolovská 192/79 Konstantí symbol: Praha 8 Dobropis/Vrubopis k faktuře č.: xxxx IČ: DIČ: CZ Odběratel: Reg.číslo odběr.místa: 999 Příjemce: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Bank.spojení: Komerční banka, a.s. Datum vystavení: Číslo účtu: /0100 Den dodání pro účely daně z elektřiny: Úhrada: Bankovní převod Datum splatnosti: Dodavatel je registrován pod značkou oddíl B, vložka 7260 ze dne u Městského soudu v Praze Dobropisujeme/Vrubopisujeme Vám: Množství Ćástky v CZK za elektřinu za kladnou odchylku (IEP) v rozsahu za elektřinu za zápornou odchylku (IEM) v rozsahu -11,8 MWh 8 735,63 CZK 15,3 MWh ,14 CZK Cena bez DPH - součty Daň z elektřiny-součty (za zápornou odchylku IEM) DPH 19% - součty Celkem Vratka daně z elektřiny (za kladnou odchylku IEP) ,51 CZK 432,99 CZK ,96 CZK ,48 CZK 333,94 CZK Doklad vystavil(a): tel.:, fax.: K úhradě: ,54 CZK 50 Operátor trhu s elektřinou

51 6. Dobropis/Vrubopis za odchylky - s daní z elektřiny - str. 2 Den dodávky Dobropis/Vrubopis k faktuře č.: Typ obchodu MWh Cena za jednotku Cena bez DPH Daň z elektř. Základ DPH Sazba DPH % DPH Měna Cena celkem xxxx IEP -2,1 19% IEP -166,93 350,56 0,00 350,56 66,61 CZK 417, xxxx IEM 4,3 19% IEM 1 578, ,04 121, , ,04 CZK 8 223, xxxx IEP 0,0 19% IEP 122,76 0,00 122,76 23,32 CZK 146, xxxx IEM 0,7 19% IEM -494,00-345,80 19,81-325,99-61,94 CZK -387, xxxx IEP 1,1 19% IEP 3 138, ,10 0, ,10 655,90 CZK 4 108, xxxx IEM 0,0 19% IEM -568,90 0,00-568,90-108,09 CZK -676, xxxx IEM -3,6 19% IEM 2 736, ,34-101, , ,30 CZK , xxxx IEP -9,0 19% IEP -99,01 891,07 0,00 891,07 169,30 CZK 1 060, xxxx IEM 6,4 19% IEM 67,16 429,84 181,12 610,96 116,08 CZK 727, xxxx IEP 0,0 19% IEP -45,31 0,00-45,31-8,61 CZK -53, xxxx IEM 2,0 19% IEM 449,56 899,12 56,60 955,72 181,59 CZK 1 137, xxxx IEM -4,0 19% IEM 159,27-637,08-113,20-750,28-142,55 CZK -892, xxxx IEP 0,0 19% IEP 568,90 0,00 568,90 108,09 CZK 676, xxxx IEM 4,7 19% IEM , ,34 133, , ,67 CZK , xxxx IEP -2,3 19% IEP -387,42 891,07 0,00 891,07 169,30 CZK 1 060, xxxx IEM 0,0 19% IEM 429,84 0,00 429,84 81,67 CZK 511, xxxx IEM 1,0 19% IEM -45,31-45,31 28,30-17,01-3,23 CZK -20, xxxx IEP 3,0 19% IEP 2 263, ,04 0, , ,92 CZK 8 078, xxxx IEM 1,1 19% IEM 111,60 122,76 31,13 153,89 29,24 CZK 183, xxxx IEP 0,0 19% IEP -345,80 0,00-345,80-65,70 CZK -411, xxxx IEM -3,6 19% IEM 1 711, ,42-101, , ,84 CZK , xxxx IEM 0,7 19% IEM -443,94-310,76 19,81-290,95-55,28 CZK -346, xxxx IEP 1,1 19% IEP 235,85 259,44 0,00 259,44 49,29 CZK 308, xxxx IEM 0,0 19% IEM 555,92 0,00 555,92 105,62 CZK 661, xxxx IEP -3,6 19% IEP 95,58-344,10 0,00-344,10-65,38 CZK -409, xxxx IEM 0,7 19% IEM 79,67 55,77 19,81 75,58 14,36 CZK 89, xxxx IEP 3,6 19% IEP , ,00 0, ,00-881,22 CZK , xxxx IEM 0,0 19% IEM 1 973,19 0, ,19 374,91 CZK 2 348, xxxx IEP -3,6 19% IEP -217,75 783,90 0,00 783,90 148,94 CZK 932, xxxx IEM 4,9 19% IEM 54,33 138,67 193,00 36,67 CZK 229,67 Celkem ,51 432, , ,96 CZK ,48 51 Operátor trhu s elektřinou

52 Regulační energie

53 Obecné souvislosti OTE provádí zúčtování regulační energie na základě Smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií a Smlouvy o zúčtování regulační energie. Cena se stanovuje v CZK. 53 Operátor trhu s elektřinou

54 Regulační energie DPH a daň z elektřiny

55 DPH a daň z elektřiny Postup je obdobný jako v případě zúčtování odchylek. Daň z elektřiny se do základu DPH zahrne pouze v případě, pokud se na příslušnou dodávku elektřiny aplikuje. 55 Operátor trhu s elektřinou

56 Self billing

57 Self billing I. Pro usnadnění plnění administrativních požadavků v oblasti vystavování dokladů na straně dodavatelů elektřiny, kteří dodávají elektřinu OTE, nabízí OTE těmto dodavatelům možnost využití Self billingu Dodavatel zplnomocní OTE, aby za něho vystavoval daňové doklady a doklady o prodeji, tj. OTE bude vystavovat doklady pro své dodavatele Jedná se o daňové doklady pro účely DPH, a daňové doklady a doklady o prodeji pro účely daně z elektřiny Písemný závazek dodavatele přijmout takto vystavené doklady Uzavření písemné dohody mezi OTE a dodavatelem, kde budou upravena práva a povinnosti jednotlivých stran 57 Operátor trhu s elektřinou

58 Self billing II. U přepočtu cizích měn na CZK se použije denní kurzy ČNB (tento postup schválilo MFČR v rámci Koordinačního výboru) Self biling bude zahrnovat veškeré doklady používané mezi OTE a dodavateli 58 Operátor trhu s elektřinou

59 Deloitte označuje jednu nebo více společností švýcarského sdružení ( Verein ) Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury sdružení Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firem je uveden na adrese

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. Vedlejší výdaje. Sekce metodiky a výkonu daní. Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 37111/15/7100-20118-012884 Nejčastější dotazy k aplikaci 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011

Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina. od 1. 3. 2011 Netting denních plateb a zúčtování TDD - elektřina od 1. 3. 2011 NETTING zápočet vzájemných pohledávek a závazků Aplikace nettingu se bude týkat těchto vypořádání: denní platby za odchylky, regulační energii

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: AP 0 /13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 72 odst. 8 zákona č.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Účetnictví pro pokročilé 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Pohledávky, závazky a zálohy 3 2. Vlastní činnost podniku aktivace a zásoby vlastní výroby 6 3. Zaměstnanci, cestovní náhrady 8 4. Účtování daní a dotací

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách

Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 56692/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování nároku na odpočet DPH při výrobě elektřiny

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem

Více

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady.

Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady. Souvislý příklad vedení účetnictví podnikatele fyzické osoby ( firma Ing. Josef Bukovský ) doklady. Soupis dokladů: Příloha č. 1 nájemní smlouva Příloha č. 2 doklad o nákupu mobilního telefonu Příloha

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie Obchodní podmínky OTE, a.s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie - 1 - 1. Předmět úpravy 1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese,, IČ 26463318 (dále jen OTE ) vykonává činnosti operátora trhu podle

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou

Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Nový obchodní produkt Operátora trhu s elektřinou Prezentace pro Účastníky trhu Leden 2008 www.ote-cr.cz Obsah 1. Blokový krátkodobý trh (BT) 2. Nové produkty na OTE 2.1. Popis produktu DKK 3. Obchodování

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Evidenční číslo prodávajícího: Evidenční číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 1. PETROCard Czech s.r.o. Sídlem: Čs. Exilu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce

Změny DT s elektřinou na OTE. Záporné ceny a druhá aukce Změny DT s elektřinou na OTE Záporné ceny a druhá aukce Zavedení záporných cen na DT V současnosti systém OTE na Denním trhu s elektřinou nepodporuje záporné ceny jak v procesu zadávání/nahrazení/anulace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Sazebník Poplatků. Článek 1 Poplatky. Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví 15 000,- EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ Článek 1 Poplatky Druhy poplatků podle Poplatkového řádu 1. Poplatky za účastnictví a) Poplatek (jednorázový) za získání práva účastnit se obchodování na burze vydání vstupenky na burzovní

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce

POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Příloha č. 9 Příručky pro příjemce POKYN K VYPLNĚNÍ SOUPISKY ÚČETNÍCH DOKLADŮ v2 8. června 2015 Podkladem pro správné vyplnění soupisky je účetnictví příjemce. Zařazení účetních dokladů do kapitol rozpočtu v rámci soupisky musí odpovídat

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Evidenční číslo smlouvy: A / 15

Evidenční číslo smlouvy: A / 15 Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen "Smlouva") uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více