VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa"

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název a sídlo vykazující jednotky: Bělotín, Bělotín č. 151 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Poplatky za uložení odpadů , , Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 357,60 357, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prostr Poplatek ze vstupného Správní poplatky Dan z nemovitostí , , Splátky půjč.p. od obyvatelstva , , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv NI. př. transf. ze stát. fondů Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , , NI. př. transf. od obcí , NI. př. transf. od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , , Inv. př. transfery od krajů **** , , Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , ,20 oddíl I. / 1

2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b Příjmy z prodeje pozemků , **** , , Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , **** , , Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ Příjem z úhrad podle 32a horního zákona , **** , Pitná voda Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , **** , , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 347,00 347, **** , , Základní školy Odvody příspěvkových organizací **** Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Zájmová činnost v kultuře Příjmy z prodeje zboží , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z úroků , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** , , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní nedaňové příjmy j.n **** Bytové hospodářství Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , Příjmy z úroků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás oddíl I. / 2

3 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b Příjmy z prodeje ost. HDM , , **** , , Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , , Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy j.n **** , , Veřejné osvětlení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , **** , , Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Příjmy z pronájmu movitých věcí 3,00 3, **** 3,00 3, Komunální služby a územní rozvoj j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , **** , , Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží , Sankční platby př. od jiných subjektů **** , Sběr a odvoz ostatních odpadů Příjmy z prodeje zboží **** Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , **** , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní nedaňové příjmy j.n **** oddíl I. / 3

4 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 5299 Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 565, , Ostatní nedaňové příjmy j.n , , **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , **** ,91 Celkem , ,37 oddíl I. / 4

5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1019 Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj Nájemné Nákup ostatních služeb , , Pozemky , , **** , , Pěstební činnost Nákup ostatních služeb **** Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb **** Silnice Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , , Ost. záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost **** Pitná voda Studená voda , Budovy, haly a stavby , , **** , , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ostatní nákupy j.n , Budovy, haly a stavby **** , Úpravy drobných vodních toků Budovy, haly a stavby **** oddíl II. / 1

6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby **** Základní školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Věcné dary , Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení **** , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Věcné dary 1 029,00 717, Neinvestiční transfery obcím , **** , , Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Úhrady sankcí jiným rozpočtům **** , , Činnosti registr.církví a nábožen. spol Elektrická energie , Neinv.transf. církvím a nábož. spol , Investiční transf. církvím a nábož.spo , **** , Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** ,00 oddíl II. / 2

7 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3392 Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 1 603, Potraviny Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 029, , Nákup zboží , Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie , Nájemné Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Věcné dary , **** , , Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 5 026, Potraviny , Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , , Věcné dary , **** , , Ost. tělovýchovná činnost Neinv.transf. občanským sdružením , Investiční transf. občanským sdružením , **** , Využití volného času dětí a mládeže Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Ostatní osobní výdaje Pohonné hmoty a maziva Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Věcné dary 6 831, **** , Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , , Úroky vlastní , Plyn , Elektrická energie ,00 oddíl II. / 3

8 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Pevná paliva , Služby peněžních ústavů Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ostatní nákupy j.n , , Nákup kolků Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO , **** , , Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n , , Plyn Elektrická energie , , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Budovy, haly a stavby , **** , , Veřejné osvětlení Elektrická energie , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Nákup ostatních služeb , **** , Územní plánování Budovy, haly a stavby **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , , Nákup materiálu j.n Plyn , , Elektrická energie , Pevná paliva , Služby pošt 123,00 112, Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 029,00 933, Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , ,00 oddíl II. / 4

9 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Náhrady mezd v době nemoci , Investiční transf. občanským sdružením , , Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně Investiční půjč.p. občanským sdružením **** , , Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup zboží Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje , Ochranné pomůcky 4 379, , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních paliv a energie Služby peněžních ústavů , Nájemné Služby školení a vzdělávání 8 606, Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , , Zaplacené sankce , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , , Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Požární ochrana - dobr. část Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Ostatní platy 7 804, ,00 oddíl II. / 5

10 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Výdaje na prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Neinv.transf. občanským sdružením 1 001, Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky , , **** , , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , **** Činnost místní správy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Potraviny Léky a zdravotnický materiál , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 30 78, Nájemné za nájem s právem koupě , Ostatní nákupy j.n , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků , oddíl II. / 6

11 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Platby daní a poplatků st. rozpočtu Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Náhrady mezd v době nemoci , Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , **** , , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Služby peněžních ústavů , **** , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , **** , Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody fondu kultur. a soc.potřeb Převody vlastním rozpočtovým účtům , , Ostatní převody vlastním fondům **** , , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , , **** , , Finanční vypořádání minulých let Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích , , **** , ,00 Celkem , ,85 oddíl II. / 7

12 III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,10 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček ,42 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V ,00 Nerealizované kurzové rozdíly 8902 Financování (součet za třídu 8) ,52 oddíl III. / 1

13 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , ,44 Třída 2 - Nedaňové příjmy , ,33 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , ,60 Příjmy celkem , ,37 Konsolidace příjmů , , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc , Neinv. přij. transf. od reg. org , , Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , , Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci , ,77 Třída 5 - Běžné výdaje , ,29 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,56 Výdaje celkem , ,85 Konsolidace výdajů , , Neinv. transfery obcím , Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům , , Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl IV. / 1

14 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci , ,25 Saldo příjmů a výdajů po kons ,52 Třída 8 - Financování ,52 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,52 oddíl IV. / 2

15 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,61 Běžné účty fondů ÚSC , , ,51 Běžné účty celkem , , ,10 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 oddíl VI. / 1

16 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od region Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 025 Splátky půjček přijaté z území jin. okr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného ok Neinvestiční transfery obcím Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr ZJ 027 Půjčky poskytnuté na území jiného okres Neinvestiční půjčky obcím Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n Investiční půjčky obcím Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n ZJ 028 Transfery př. z území jin. kraje Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi Neinv. př. transfery od obcí Neinv. př. transfery od krajů Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n ZJ 029 Splátky půjček př. z území jin. kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 035 Transfery poskyt. na území jin. kraje Neinv. transfery obcím Neinv. transfery krajům Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi Inv. transfery obcím Inv. transfery krajům Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn ZJ 036 Půjčky poskyt. na území jin. kraje Neinv. půjčky obcím Neinv. půjčky krajům Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn oddíl VII. / 1

17 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Inv. půjčky obcím Inv. půjčky krajům Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n oddíl VII. / 2

18 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c , , , , oddíl IX. / 1

19 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj Zdroj rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , , oddíl XI. / 1

20 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj Zdroj rozpočet rozpočet počátku roku a b c d , , , , , , , , , , , ,80 16, ,20 95, , , , , , , , , , ,00 793, , , , ,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změna účetní metody v roce

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 273147 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Obec Kramolna Kramolna čp. 172, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (Obec), verze: 2010.12 1 z 16 A.1. Informace

Více