Základní umělecká škola má zájem stěhovat se na náměstí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola má zájem stěhovat se na náměstí"

Transkript

1 TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 23. ČERVNA2011 ČÍSLO 24 ROČNÍK XX CENA 5 KČ Základní umělecká škola má zájem stěhovat se na náměstí K o p ř i v n i c e (dam) - Pro nevyužitou budovu bývalé základní školy na náměstí se rýsuje možnost budoucího využití, po úvahách o umělecky orientované vysoké či střední nebo bilingvní škole o historickou budovu v centru města projevila zájem Základní L ub in a (hod) - Projekt odkanalizování Lubiny přešel v realizaci. Firma Zlínstav zahájila stavbu 1. června. Aby občané získali co nejvíce informací, bylo svoláno na 13. června do Katolického domu v Lubině veřejné projednání. Na něm hovořili nejen představitelé města, ale i zástupci stavební firmy a správce stavby. Cíl dnešního jednání je jasný, poskytnutí informací o realizaci projektu. Zítra by měla rada města schválit podporu pro obyvatele Lubiny a doufám, že tak učiní i zastupitelstvo. Odkanalizování Lubiny je největší investiční akce, kterou město realizuje, přivítal občany na začátku veřejného projednání starosta města Josef Jalůvka. Ten také přítomným představil firmy, které jsou zainteresovány na tomto projektu. Dobročinný Dudlík skautům skropily déšť i kroupy Kop ř ivn ic e (dam) - Přestože se pátý ročník akce Dudlík konal minulou neděli, poznamenalo jej vpravdě aprílové počasí. Slunečné odpoledne několikrát přerušil vydatný déšť, který přidělal organizátorům řadu problémů a zřejmě i odradil část potenciálních návštěvníků akce. Svůj hlavní účel ale charitativní zábavné odpoledne splnilo. Pořádajícím skautům se podařilo vybrat korun, což je sice o něco méně než v minulých letech, ale itak jde ovelmi pěknou částku. Tu skauti předali rodičům Zdislavy a Alžběty Přádkových z Frenštátu. (Pokračování na straně 4) umělecká škola Zdeňka Buriana. ZUŠ sbezmála sedmi sty žáky ve třech oborech se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostoru, přesun ze stávajícího sídla do jen několik desítek metrů vzdáleného, tři roky nevyužívaného objektu se jejímu řediteli jeví jako ideální řešení. Investorem stavby je Svazek obcí regionu Novojičínska, dohled nad stavbou má Sdružení MOTT/Garnets, dodavatelem, tedy stavební firmou je a. s. Zlínstav, na budoucího provozovatele nové kanalizace probíhá v současné době veřejná soutěž. Zahájení stavby v Lubině proběhlo 1. června ajejí ukončení je plánováno 31. srpna Chtěli bychom, aby v průběhu letošního roku byla provedena převážná část prací. Doufám, že se nám vše podaří, podotkl starosta. Výstavba splaškové kanalizace je velmi náročná. Jsou zde vybudovány inženýrské sítě, kterým se budeme muset vyhnout. Úzké uličky v Lubině jsou problémem pro naši techniku. Před zahájením stavby budeme dělat pasparty, zaznamenávat stav komunikací a nemovitostí, Tato budova kapacitně odpovídá našim potřebám a navíc by Kopřivnice umístila školu, která zajišťuje důstojnou reprezentaci města v oblasti vzdělání a kultury, v historické budově, která byla ke vzdělávacím účelům určena, nechal se slyšet Zdeněk Babinec, který ZUŠ nesoucí Výběr provozovatele KD je znovu úplně na začátku Kop ř ivn ic e (dam) Zpět na startovní čáru se po minulém týdnu vrací proces výběru provozovatele kopřivnického kulturního domu na období dalších pěti let. Rada města totiž zrušila zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku, které probíhalo formou soutěžního dialogu. V průběhu soutěžního dialogu, jehož účelem bylo nalezení nejvhodnější řešení provozování KDK a zajišťování kulturně-osvětové činnosti, jsme po projednání věci s externím poradcem došli k závěru, že zakázka jako celek nese znaky koncese, a výběr provozovatele by se tedy měl řídit namísto zákonem o veřejných zakázkách zákonem koncesním, řekl po jednání rady místostarosta Miroslav Kopečný. Radní proto soutěžní dialog zrušili a pověřili radniční oddělení kultury a odbor majetku města přípravou podmínek pro zahájení koncesního řízení, jehož účelem bude vybrat poskytovatele služby obecného hospodářského zájmu, což v tomto případě obnáší zajištění kulturně-osvětové činnosti a případně dalších souvisejících služeb ve vztahu ke Kulturnímu domu Kopřivnice. Podle Lenky Herákové z oddělení školství, kultury a cestovního ruchu bude provozování kulturního domu formou koncese nejen právně čistší, ale zprůhlední i vztahy města a provozovatele kulturního domu. Ten se totiž bude řídit jednou smlouvou, na rozdíl od stávajícího modelu, kdy vzájemný poměr města a firmy provozující kulturní dům upravuje komplex čtyř vzájemně provázaných, ale samostatných smluv. Podmínky pro koncesní řízení mají být připraveny do konce července a následně bude zahájen nový proces výběru provozovatele, který by měl kulturní dům provozovat od poloviny příštího roku až do roku Nové zahájení výběru provozovatele bude mít pochopitelně vliv na jeho časový harmonogram, posun by prý ale neměl být zásadní. (Pokračování na straně 2) Téma kanalizace lákalo velké množství Lubiňanů aby se předešlo pozdějším problémům. Výstavba kanalizace je rozfázována do etap. Cílem je, aby na jaře 2012 byla lokalita Drnholce předána do předčasného užívání, sdělil Jaroslav Krajča z firmy MOTT/Garnets, jenž má funkci vedoucího týmu správce stavby. V rámci projektu bude kanalizační potrubí přivedeno na kraj pozemku, kde bude ukončeno šachtičkou, do které se nemovitost bude napojovat a potrubí až k samotné nemovitosti včetně napojení si bude muset zajistit každý majitel sám. Předtím, než začneme budovat kanalizační řad u jednotlivých domů, vám budeme čtrnáct dnů předem vhazovat do schránky letáčky s časem i kontaktem na pracovníka, který vás poté navštíví, vysvětlil Krajča, jak bude probíhat komunikace. (Pokračování na str. 3) Členové zdejšího skautského oddílu bavili publikum Dudlíku svými scénkami. Cílem akce bylo vybrat peníze na pomoc rodině s postiženými děvčátky. FOTO: D. MACHÁČEK Burianovo jméno řídí. Projekt přemístění umělecké školy do historické části bývalé školy náměstí je výsledkem opakovaného zjišťování zájmu o tento objekt, které radnice provedla v dubnu a květnu. ZUŠ Zdeňka Buriana byla tentokrát jediná, která svůj projekt s podmínkou využití objektu Kopřivnický Drtič se mohl pochlubit rekordní účastí K o p ř i v n i c e (jfk) Taková masa bikerů jako letos se na start Kopřivnického Drtiče ještě nepostavila. Zdolávat beskydské vrcholy se v sobotu 18. června vydalo z areálu kopřivnického letního stadionu o půl osmé ráno rekordních 662 borců na horských kolech. Tímto byl překonán rekord z roku 2009, kdy poloorientační hobby maraton jelo 607 lidí. Na cyklisty sice letos nečekala drsná Lysá hora, ale i tak měla trať beskydskou přírodou říz. Měřila 132 km a její převýšení činilo kolem m. Nejvyššími vrcholy, které se letos zdolávaly byly, Soláň, Ondřejník a Pustevny, ale na trase byla řada dalších kopců, které braly dech, jako třeba hned ten první od kopřivnického koupaliště na vrstevnici vedoucí kolem Červeného kamene. Těžká byla i stoupání na Santov a Ptáčnici, Petřkovickou horu, Svinec či z Valašského Meziříčí na Malou Lhotu. (Pokračování na straně 8) Ano pro rozhlednu na Brdech pro školské a vzdělávací účely a pro volnočasové aktivity občanů podala. Radní záměr přestěhovat ZUŠ do jedné z nejzdobnějších budov ve městě posvětili, ale jak upřesnil místostarosta Miroslav Kopečný, celý projekt je teprve vzárodku. (Pokračování na straně 2) Na start cyklistického maratonu Kopřivnický Drtič se letos postavilo 662 účastníků. Pořadatelé jich původně očekávali dokonce osm set. Všichni přihlášení nedorazili, ale i tak si akce vytvořila početní rekord. FOTO: DAVID MACHÁČEK Kop ř ivn ic e (dam) - Nad městem možná už příští rok vyroste nová rozhledna. Na rozdíl od té stávající na Bílé hoře má na protějším kopci Brdy vyrůst vyhlídka podstatně menší, dřevěná a určená výhradně výletníkům, a ne jako nosič telekomunikačních technologií. Třináct metrů vysoká rozhledna se čtyřmi stupni má být nejviditelnější částí projektu Příměstský les Šostýn, který se po rozhodnutí radních z minulého týdne bude ucházet odotaci zprogramu rozvoje venkova na období Rozhledna, která spolkne víc jak polovinu nákladů celého projektu za zhruba 1,11 milionu korun, by měla nahradit stávající zchátralou a nebezpečnou Bezručovu vyhlídku, která navíc už dlouhá léta neplní svůj účel, neboť ji okolní stromy dávno přerostly. Měli jsme na výběr mezi dvěma variantami. Buďto bylo možné jen odstranit stávající torzo vyhlídky, na což bychom ovšem nemohli získat dotaci, a nebo na jejím místě vybudovat vyhlídku novou, což už je možné financovat z externích zdrojů. Radní se nakonec přiklonili k variantě obnovy vyhlídky s cílem znovu do této lokality přivést turistiku a obnovit někdejší tradici, prozradil místostarosta Miroslav Kopečný, realizace stavby je ovšem plně závislá na zisku dotace. Kromě rozhledny by v lesích kolem Šostýna měly vyrůst také dřevěné přístřešky s posezením a lavičky ucesty na Janíkovo sedlo. Původně plánovaná oprava Jasníkovy studánky a obnovení Bezručova památníku bylo nutné z projektu vyjmout z formálních důvodů a je možné na ně žádat o samostatnou dotaci z jiného dotačního opatření. Rozhodnutí otom, zda peníze získá, se město dozví v únoru příštího roku. Nejbližší datum realizace je proto vprůběhu roku 2012.

2 STRANA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA Kopřivnický architekt navrhl rodinný dům roku 2010 Výběr... Už v rámci soutěžního dialogu bylo původně plánované rozhodování zastupitelstva v této věci přesunuto z červnového na zářijové zasedání a je reálné, že tento termín bude dodržen. Pokud vše půjde hladce, nikdo se neodvolá a proces jinak nenapadne, pak bychom nového provozovatele kulturního domu mohli znát v lednu 2012, uvedl místostarosta Kopečný. Tatra sezvala akcionáře Kop ř ivn ic e (dam) - Vpátek 24. června se uskuteční řádná valná hromada Tatry. Akcionáři automobilky začnou jednat v deset hodin dopoledne v konferenční místnosti budovy u hlavního vstupu do areálu firmy, kde sídlí úsek lidských zdrojů. Přestože své základní údaje o svém hospodaření za rok 2010 již Tatra před časem zveřejnila, na programu budou zprávy o představenstvu, o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, zpráva o účetní závěrce za rok Akcionáři mají rozhodnout také o schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za loňský rok a způsobu jejího vypořádání. V závěru programu by se mělo rozhodovat o určení auditora společnosti. Prezence vlastníků akcií, kteří se chtějí zúčastnit jednání valné hromady, bude zahájena třicet minut před jeho zahájením. K o p ř i v n i c e (dam) - Nejzdařilejší rodinný dům roku 2010 v Moravskoslezském kraji byl postaven podle návrhu kopřivnického ateliéru Kamil Mrva Architects. Atraktivní rodinný dům ze skla a betonu byl oceněn porotou 5. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje Ocenění úspěšný architekt převzal minulý týden na galavečeru v ostravském Divadle Antonína Dvořáka. Porota jako vítěze vybrala právě rodinný dům v Brušperku, ačkoliv byl z pěti staveb hodnocených v dané kategorii nejmenší. Komise odborníků ocenila především podle jejich vyjádření dokonalé a originální splynutí objektu s okolním prostředím při dosažení vysokého standardu bydlení. Výchozí situace přitom rozhodně nebyla ideální. Kamil Mrva a Blaženka Bebek museli podle požadavků investorky malý a energeticky nenáročný dům situovat na úzkou svažitou parcelu, navíc ještě respektovali přání majitelky otevřít dům do krajiny s rybníkem. Jistou komplikací bylo také to, že stavba je v poddolovaném území, což si vyžádalo speciální technologii použitou na základy, které plavou na podloží a mají minimalizovat případné škody způsobené někdejší důlní činností. Navrhli jsme jednoduchý hranol, částečně zapuštěný do terénu tak, aby splynul se svým okolím. Svah pozemku pozvolna přechází na zelenou střechu domu, říká o stavbě dokončené v minulém roce architekt Mrva. Ten už v minulosti získal za svůj návrh kopřivnického hotelu Olympia čestné uznání ve stejné soutěži. Letos kromě domu v Brušperku získávala vavříny také charakterem zcela odlišná dřevostavba navržená pro parcelu v Polanech. Soutěž o stavbu Olomouckého kraje je trošku jinak koncipována a bytové a rodinné domy jsou součástí jedné kategorie. My jsme získali české uznání za vítěznou bytovkou, byli jsme tedy první mezi rodinnými domy, doplnil Mrva. Tvorbu úspěšného kopřivnického architekta a jeho spolupracovníků je možné i nadále obdivovat také na dlouhodobé výstavě v podkroví zdejšího Katolického domu. Rodinný dům v Brušperku z dílny kopřivnického architekta Kamila Mrvy byl v minulém týdnu vyhlášen ve své kategorii stavbou roku v Moravskoslezském kraji. FOTO: STUDIO TOAST Základní umělecká škola má zájem... Rada souhlasila s pokračováním přípravy takovéhoto záměru. Vzhledem k tomu, že ZUŠ Zdeňka Buriana je zřizována krajem, mám domluveno jednání s náměstkyní hejtmana kraje pro oblast školství Věrou Palkovou, kterou chci s tímto záměrem seznámit a informovat se o možnostech případné podpory tohoto stěhování ze strany krajského úřadu. Přesun ZUŠ do objektu školy na náměstí by vyřešil nejen její problémy s chybějícími učebnami, malým výtvarným ateliérem a potřebným zázemím nejen pro učitelský sbor a vybavení školy, ale budova, o níž se uvažuje, v sobě skýtá také možnost přebudování současné tělocvičny v samém srdci objektu na kapacitně dostačující koncertní sál, který škole schází stejně jako větší šatny pro žáky, ateliér počítačové grafiky a další věci. Hlavní překážkou jsou tak zdá se peníze. S přesunem z jedné budovy do druhé jsou pochopitelně spojeny i určité investiční náklady, a to především proto, že bude potřeba technologicky oddělit historickou budovu školy a její novější přístavbu. Je samozřejmě potřeba školu upravit, v některých třídách je potřeba vyměnit podlahy, v dalších pak třeba vyměnit osvětlení, vymalovat a podobně. V této chvíli je to záměr abudeme ve spolupráci skrajem hledat finanční zdroje, jak tento záměr naplnit, nechal se slyšet Miroslav Kopečný. Zdeněk Babinec odhadl náklady na uvedení budovy bývalé ZŠ náměstí do srovnatelného stavu se současným sídlem ZUŠ minimálně na 10 milionů korun, dalších 800 tisíc až milion by si podle něj vyžádala úprava tělocvičny na koncertní sál. Na zvelebování naší školy soustavně pracujeme už mnoho let, apřestože bychom šli do většího, tak podmínkou je, že nechceme jít dolů ze standardu, kterého se nám podařilo dosáhnout, uvedl Babinec. Základní podmínkou přestěhování ZUŠ do vytoužených větších prostor je proto spolupráce a dělba nákladů mezi školu, město i Moravskoslezský kraj. Pokud by k přestěhování došlo, byl by vyřešen problém s využitím v současnosti opuštěné budovy. Místo ní by ovšem zůstalo prázdné dosavadní sídlo školy, které je rovněž majetkem města. Dnes už máme představu, jak bychom tento objekt využili, a bylo by to pro organizaci města, uvedl místostarosta Kopečný, konkrétnější ale být odmítl. V sobotu bylo přivítáno 31 nových občánků Kop ř ivn ic e (hod) Jednatřicet nových občánků Kopřivnice přivítal v sobotu 18. června starosta Josef Jalůvka. V rámci slavnostního aktu, který se letos konal už podruhé, přivítal v obřadní síni města starosta 18 děvčátek a 13 chlapců. Kulturní program připravuje učitelka ZŠ dr. Milady Horákové Naděžda Pešová. Další slavnostní obřad je plánován na podzim adle slov Ilony Mazalové, která má vítání občánků na starosti, se budou konat častěji. Na podzim navíc plánujeme vítání občánků v místních částech Mniší a Vlčovice, doplnila informaci hlavní organizátorka. Hned třikrát vítal starosta Josef Jalůvka v obřadní síni nové občánky města. Řady Kopřivničanů tak rozšířilo 18 děvčátek a 13 chlapců. FOTO: LENKA KROUPOVÁ V Lubině přibylo 97 nových hrobových míst L ub in a (hod) Hřbitov vlubině má navýšenou kapacitu. Ke stávajícím 314 hrobovým a urnovým místům jich přibylo 97 nových, z toho 61 bylo klasických a 36 urnových. V tomto týdnu dokončili pracovníci firmy V + V Saveko práce na rozšiřování hřbitova, ty sice měly být dokončeny k poslednímu květnu, ale z důvodu rozšíření zakázky o vybudování podezdívky pod oplocením jižní strany areálu došlo k prodloužení termínu do 24. června. V rámci navýšení kapacity bylo v nové části vybudováno veřejné osvětlení, chodníky, obvodová zídka ataké zde vzniklo pítko, pro které se musel vybudovat nový rozvod vody, přiblížil rozsah prací Jiří Juřena, pracovník kopřivnické radnice mající akci na starosti. Město za rozšíření kapacity zaplatí zrozpočtu 950 tisíc korun včetně DPH. příspěvky zastupitelů Jednají zastupitelé Kop ř ivn ic e (dam)- Dnes v 16 hodin začíná v zasedací místnosti v nejvyšším patře radniční budovy 5. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice. Komunální politici budou mít na programu podání žádosti o dotaci na neutralizaci skládky kalů Kopřivnice, schválení nového plánu odpadového hospodářství města, závěrečného účtu města nebo pravidel podpory obyvatel na vybudování kanalizačních přípojek. Diskuze se dá očekávat také na téma výběru partnera pro kapitálový vstup do společnosti Teplo Kopřivnice a realizace projektu Modernizace centrálního zásobování města teplem. Poděkování radě Tož konečně jsme se dočkali, neb naši milí obecní radní pomysleli rovněž na lid prostý, neurozený a po projednání v radě města dne vyhlásili na webových stránkách města kratičké připomínkové řízení k nově navrženým "Pravidlům pro poskytování podpory na kanalizační přípojku" (viz Jedná se o velmi zásadní a důležitý dokument upravující konkrétní práva a povinnosti (pravidla) pro pomoc obyvatelům místní části Lubina při (ze zákona povinné) realizaci nové kanalizační přípojky. V obecném pohledu - naprosto rozumný krok pro všechny strany, neboť pokud se lidé nepřipojí v přiměřené době a dostatečném počtu, nebude naplněn dotační požadavek spočívající právě v nutnosti připojení tzv. "ekvivalentních obyvatel" a reálně hrozí krácení dotace zeu. Potud tedy vše dobře. Na posledním, tj. dubnovém zastupitelstvu již dne jsem proto jako zastupitel navrhoval, aby tato pravidla podpory byla předem poskytnuta a vysvětlena všem zájemcům z řad obyvatel Lubiny a aby před schvalovacím procesem bylo vyhlášeno seriózní a dostatečně dlouhé připomínkové řízení. Bohužel, návrh nebyl koaliční většinou schválen! Tuším, chyběl jeden hlas. No budiž, pomyslel jsem si, v radniční koalici se nekázeň evidentně netrpí. Koaliční smlouva je holt koaliční smlouva a anarchie se nepřipouští! Ale proč nyní tedy ten názorový veletoč radních a připomínkové řízení k Pravidlům pro poskytování podpory na kanalizační přípojku se najednou vyhlašuje? Osobně volám hurá, ale materiál bude závazně projednávat již Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém zasedání dne Tedy pouhý týden po projednání vradě města. Stihne se to, není to jen formální alibi? Opravdu nevím, co ale vím jistě, je to, že času od posledního dubnového zastupitelstva bylo kdůkladnému projednání dost. Ale k věci, k návrhu - lze konstatovat, že návrh pravidel jako celek je bohužel zralý na zásadní doplnění, nejlépe ovšem přepracování. Je velmi kusý, řadu věcí vůbec neřeší (např. proces při zamítnutí žádosti) a v řadě možných případů dokonce umožňuje několikerý výklad. To je ten nejlepší předpoklad k budoucím sporům. K návrhu tedy jen stručně a namátkou: pokud žadatel o příspěvek nezrealizuje stavbu dle "zpracované projektové dokumentace z roku 2007 nebo 2010" (viz čl. 3 odst. 1 písm. a) navržených Pravidel), ato do , finanční příspěvek bude krácen, popř. se vůbec nevyplatí (viz čl. 4 odst. 1 a2 návrhu). Kdo znás tyto projekty kdy viděl, jsou v souladu s dnešním stavem? Pokud nebude stavba přípojky zcela v souladu s projektem, byť chybným, má ovšem stavitel smůlu! Adále - podle čl. 1 odst. 4 návrhu "na poskytnutí podpory není právní nárok a důvody neudělené podpory se jednotlivým žadatelům nesdělují ". Jinými slovy a srozumitelně přeloženo - občane, město ti možná dá, ale klidně taky nedá anemusíš dostat vůbec nic. Také podle čl. 1 odst. 5 návrhu "důvodem neudělení podpory nebo neprojednání žádosti o podporu jsou zejména nedodržení termínu pro podání žádosti o podporu nebo nedodržení formálních náležitostí žádosti o podporu podle těchto pravidel". Tak to je síla. Tady již ale končí taky veškerá legrace! Smyslem každých procesních pravidel (některým se jim říká zákony, některým směrnice, nebo prostě pravidla ) je jasně a přehledně stanovit vzájemná práva a povinnosti všech účastníků daného společenského vztahu. Pokud nějaká pravidla (i interní, jako v tomto případě) říkají, milý občane, ty musíš postupovat tak či onak, očekává se vdemokratickém státě, že itento stát či obec bude popsaným způsobem postupovat také. A to závazně. Taky princip dobré správy se tomu říká! Ale rozhodování podle principu - chtějte po mne to, co chcete, já to, co chci, poskytnu - je typická správa vrchnostenská, je to jen neseriózní (vpravdě středověká) zvůle! Nevím, jak ostatní, ale přestože si ostředověku osobně rád počtu, žít bych vněm nechtěl. Také proto na jednání zastupitelstva navrhnu, aby ten arogantní vrchnostenský text čl. 1 odst. 4 a5 byl bez náhrady vypuštěn anahrazen zněním "na poskytnutí podpory dle těchto pravidel je při splnění podmínek ze strany žadatele právní nárok a v tomto smyslu činí poskytovatel všem žadatelům rovněž právně závazný veřejný příslib podle 850 a násl. občanského zákoníku. V případě zamítnutí žádosti o podporu musí rozhodnutí obsahovat řádné odůvodnění rozhodnutí, přičemž v případě zamítnutí žádosti o podporu se může žadatel odvolat k zastupitelstvu města". I tak se však sluší závěrem našim radním poděkovat za to, že lidem vůbec dali laskavou možnost se k navrženým pravidlům podpory vůbec vyjádřit, o tom by se lidu nízkému ve středověku mohlo jen ajen zdát. Pokrok se prostě nedá zastavit. Mgr. Dušan Krompolc, předseda klubu zastupitelů ČSSD Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce.

3 KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ STRANA 3 Odkanalizování Lubiny: Jedna z největších investic v obci vypukla Dnes se schvalují podmínky podpory napojení domů Kop ř ivn ic e (hod) - Město Kopřivnice chce podporovat všechny vlastníky nemovitostí určených k bydlení na území Lubiny, kteří se budou moci napojit na nově budovanou splaškovou kanalizaci. Ti, kteří už svůj záměr onapojení projevili vroce 2006, dostanou bezplatně od města zpracovanou projektovou dokumentaci na realizaci kanalizační přípojky. Tito zájemci jsou zveřejněni v seznamu, jenž je přístupný na webu města v sekci věnované kanalizaci. Nový zájemce, který se rozhodne pro napojení, si může nechat městem zpracovat projektovou dokumentaci nebo si zpracování zajistí sám ana to může dostat příspěvek dle skutečných nákladů, ale maximálně do výše dvou tisíc korun. Pokud rozhodnutí rady schválí i zastupitelé, pak bude poskytován příspěvek na realizaci kanalizační přípojky ve výši 400 korun na běžný metr, přičemž horní hranice je stanovena na 40 tisíc korun. Majitelé nemovitostí, kteří budou muset realizovat tlakovou kanalizační přípojku, pak na její realizaci mohou dostat navíc pětadvacet tisíc korun, přiblížila navrhované finanční příspěvky města Pavlína Gajdušková, pracovnice odboru rozvoje města mající na starost projekt kanalizace. Navrhované příspěvky nemusí dostat každý. Pokud by přípojka byla technicky nerealizovatelná nebo velmi dlouhá, nebude zahrnuta do projektu. To však neznamená, že majitel nemovitosti není povinen likvidovat odpadní vody z nemovitosti zákonným způsobem, podotkla Pavlína Gajdušková. Vyplácení příspěvků je podmíněno splněním všech stanovených podmínek. Nejzákladnější podmínkou je napojení nemovitosti do splaškové kanalizace, do které mohou být z nemovitosti napojeny pouze odpadní splaškové vody z koupelen, WC, kuchyní nebo prádelen. Srážková voda ze střech stavebních objektů, zpevněných i nezpevněných ploch a zdrenáží musí být oddělena od Stavební stroje firmy Zlínstav začaly práce na budování kanalizace v Lubině a na dalších třech místech na Novojičínsku. FOTO: DAVID MACHÁČEK Téma kanalizace lákalo velké... Informace budou zveřejňovány vnašich médiích, tedy v kabelové televizi i Kopřivnických novinách, ale také budou letáky vyvěšovány na nástěnkách u Katolického domu a plakátovacích plochách vlubině avpřípadě potřeby větší rychlosti bude využit i místní rozhlas, uvedl místostarosta Alois Janek, jenž je garantem pro tuto místní část. Hlavní stavbyvedoucí stavební firmy Filip Bahner informoval přítomné, že před zahájením stavby budou kontrolovány i studny včetně stavu vody. Při stavbě může stav vody kolísat, ale po dokončení prací by se voda ve studni měla vrátit do normálu. V Lubině je štěrkové podloží, takže tady by problém s vodou neměl nastat. Kontrolovat budeme i další objekty, je to nutné pro to, aby se předešlo pozdějším nesrovnalostem, podotkl Bahner. Při stavbě bude postupováno tak, aby byl zajištěn přístup do dotčené lokality. Denně budeme vykopávat dvanácti až patnáctimetrový výkop, do kterého položíme potrubí a který zahrneme. V případě, že dojde k nějakému skluzu, máme plechy, kterými zakryjeme výkopy, abychom umožnili příjezd k nemovitostem a další den mohli pokračovat. Je možné, že dva tři dny bude problém s příjezdem do jednotlivých domácností, ale déle by to nemělo být. Nikdy se nebude rozkopávat cesta tak, aby se nedalo zdané lokality vyjet, informoval občany Lubiny Bahner a zároveň je požádal o shovívavost. Občané Lubiny, kteří změnili svůj názor achtějí být napojeni na kanalizaci a získat příspěvek města na kanalizační přípojku, musí podat svou žádost do 1. srpna letošního roku. Toto datum je stanoveno proto, aby po posouzení s projektantem mohlo město nechat zpracovat projektovou dokumentaci na přípojky. Majitelé nemovitostí, kteří svůj zájem projevili dřív a jsou uvedeni v seznamu zájemců, mohou podat žádost o příspěvek na realizaci přípojky až do 30. listopadu. Vyzývám všechny zájemce, kteří se chtějí napojit, aby tak učinili bezodkladně. Majitelé, kteří nemají zpracovanou projektovou dokumentaci, ať urychleně kontaktují paní Gajduškovou. Nechtěli bychom se vracet a vše rozkopávat znovu. To by se stavba prodražila. Je pro nás lepší napojovat všechny objekty najednou, apeloval na přítomné v sále Jaroslav Krajča. Někteří občané, které trápí voda při povodních, měli strach, aby nedocházelo k vylévání kanalizace do sklepů. Splašková kanalizace je uzavřená. Při povodních by tato situace neměla nastat. Velká voda ovlivňuje dešťovou vodu, která bude vedena ve stávající kanalizaci. Nová kanalizace je určena pouze na splaškovou vodu. Tu ovlivňovat velké deště nebudou, odpověděl starosta. Další z přítomných občanů se zajímal o to, které firmy budou provádět výkopy pro občany? Ještě nevíme, které firmy to budou. Oslovili jsme tři firmy z Kopřivnice, ale zatím nám neodpověděly. Čtvrtá firma, která tyto práce provádí, je firma, jež zajišťuje celý projekt, odvětil místostarosta Janek. My jako město vám chceme nabídnout nebo doporučit nějakou firmu, která by to dělala vše za garantovanou cenu. Chceme, aby se kanalizace udělala co nejrychleji, doplnil svého kolegu starosta s tím, že až budou známy výsledky, radnice zveřejní seznam včetně ceníků. Pokud chcete získat bližší informace, pak si je můžete přečíst na webových stránkách města v sekci radnice/kanalizace nebo navštívit paní Gajduškovou v 8. patře radnice. Tady ale doporučujeme domluvit si termín schůzky předem na telefonním čísle , abyste nemuseli dlouho čekat, upozornila Ivana Rašková, moderátorka veřejného projednávání. Můžete se obracet na mě i místostarostu Janka. Prosím všechny o spolupráci při řešení potíží. Zapomeňte na žabomyší spory, ať se nám tento velký záměr podaří zdárně zrealizovat, dodal na závěr starosta Josef Jalůvka. odpadních splaškových vod a odváděna do stávající kanalizace, popřípadě likvidována jiným způsobem v souladu s platnými zákony, například vsakováním na pozemku. Do nové ani stávající kanalizace nesmí být zaústěny závadné látky z chlévů a hnojišť, přepady z jímek. Další podmínkou je, že každý vlastník musí zrušit septik, žumpu, popřípadě domovní čistírnu, tzn. jejich obsah zlikvidovat nezávadným způsobem na vlastní náklady, a to rovněž v souladu se zákonem, nebo je možno tato zařízení využít pro shromažďování dešťové vody z nemovitosti. Třetí podmínkou je uzavření smlouvy s provozovatelem nové kanalizace a oboustranně potvrzený protokol o splnění všech stanovených podmínek. Pokud bude realizována přípojka do 30. listopadu 2012, bude příspěvek vyplácen ve výši 100 %, do už jen 50 %. Při napojení nemovitostí v pozdějším termínu už město nebude vyplácet žádný příspěvek, upozornila Gajdušková. Kontakty na odborníky pro dotazy, schůzky Město Kopřivnice Alois Janek, místostarosta: tel , Ing. Pavlína Gajdušková, referent ORM: tel , e- mail: Správce stavby Mott MacDonald Ing. Jaroslav Krajča: Zlínstav, a. s., se sídlem ve Zlíně Filip Bahner, vedoucí stavby: tel , Aktuální informace o kanalizaci na webu města: x.php?id=projekt-aglomerace-koprivnice-lubina-odkanalizovanikoprivnice K o p ř i v n i c e (dam) Realizace největší investiční akce za poslední léta začala. Stavební stroje, jejichž úkolem je vybudovat novou kanalizaci vlubině, se vlokalitě na Holotě poprvé objevily 1. června ráno. Oficiální zahájení stavby v rámci celého Svazku obcí regionu Novojičínska proběhlo ve středu 15. června v dopoledních hodinách v Loučce u Nového Jičína. Původní předpokládané náklady na realizaci projektu se pohybovaly okolo půl miliardy korun, díky soutěži se prý ale podařilo tuto sumu obezmála dvě stě milionů snížit, za řešení problematiky odvádění odpadních vod z Mořkova, Životic u Nového Jičína, Nového Jičína a Lubiny jako místní části Kopřivnice zaplatí svazek dohromady 318 milionů korun bez DPH. Za tyto peníze bude vybudováno celkem 52,42 kilometru kanalizace a do konce roku 2012 by na ni mělo být nově napojeno Podmínky úvěru jsou prý pro město velmi výhodné Kop ř ivn ic e (dam) Už od počátku přípravy realizační fáze odkanalizování místní části Lubina bylo jasné, že investici za zhruba 94 milionů Kopřivnice neufinancuje jen z vlastních prostředků. Od minulého týdne je známo, za jakých podmínek si město peníze půjčí. Na základě soutěže se nám podařilo získat úvěr pro nás za mimořádně výhodných podmínek, řekl starosta Josef Jalůvka. Přijetí úvěru od České spořitelny už doporučila rada města a potvrdil ho také Svazek obcí Novojičínska, pod jehož křídly se kanalizace buduje. Definitivně jej však má schválit až dnešní zastupitelstvo. Česká spořitelna nabízí Kopřivnici úvěr ve výši 18,6 milionu korun s desetiletou splatností. První splátku by radnice měla bankovnímu domu poslat vlednu příštího roku acelá půjčka by měla být doplacena do , město ale má také možnost mimořádných splátek bez peněžních sankcí. Bezplatné bylo také sjednání úvěru. Pokud bude přijetí úvěru zastupitelstvem potvrzeno, což je vysoce pravděpodobné, bude Kopřivnice platit pevnou úrokovou sazbu ve výši 3,98 % ročně. Výhodou je také to, že město nebylo nuceno zastavit žádný svůj majetek, úvěr totiž banka poskytla bez zajištění. Představitelé Svazku obcí Novojičínska společně s náměstkem hejtmana slavnostně zahajují stavbu kanalizace, která patří k největším investicím v historii všech čtyř partnerů. FOTO: DAVID MACHÁČEK Potrubí bude mít víc než 50 kilometrů obyvatel. Budování kanalizace je nevděčný úkol. Stojí to velké peníze a výsledek je někde vzemi, není vidět amnoho lidí jej považuje za samozřejmost, ale to je věc, kterou děláme pro zlepšení životního prostředí nás i našich dětí, a tak je třeba se na celou věc dívat, řekl Josef Jalůvka, který je nejen starostou Kopřivnice, ale zároveň také předsedou Svazku obcí Novojičínska, jenž zastřešuje celý projekt. Zhotovitelem stavby je společnost Zlínstav. Naše firma má s tímto druhem výstavby velké zkušenosti, nepředpokládáme žádné mimořádné problémy. Musíme především dobře plánovat a pravidelně komunikovat s občany. Případné komplikace, které se na těchto typech staveb vyskytují, budou řešeny během výstavby, ato tak, aby došlo kco nejmenším omezením pro místní obyvatele, ubezpečil ředitel ostravského závodu Zlínstav Petr Lovás.

4 STRANA 4 KULTURA KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA Lašské laškování nabídne hry, sladkosti i Band Marcela Woodmana K o p ř i v n i c e (dam) - Navázat na loňskou premiéru Lašského laškování chtějí organizátoři z kulturního domu jeho druhým ročníkem v sobotu 25. června. Princip akce zůstává stejný. Chceme podpořit turistický produkt Lašské brány Beskyd a trochu více stmelit region tvořený Kopřivnicí, Příborem, Štramberkem a Hukvaldy, říká Jaromír Naleraj. Lašské laškování v letošním roce nabídne čtyřicet nejrůznějších vystoupení na dvou samostatných scénách. Program na obou startuje v patnáct hodin, a zatímco prostor parku E. Beneše bude věnován především dětem, před kulturním domem by se měli pobavit všichni bez rozdílu věku. V parku bude kromě několika dětských vystoupení a pohádkového přestavení připraveno také mnoho soutěží a her pro nejmenší. Před kulturním domem pak budou na speciálních atrakcích soutěžit také ostatní věkové kategorie. Každou obec bude reprezentovat tým dětí, tým dobrovolných hasičů, zástupců radnice a rece- sistů. Na každou skupinu bude čekat jiná disciplína, ale všechny budou myslím velmi atraktivní. Nejde nám o to, aby šlo o skutečné zápolení, má to být přece laškování, připomenul Naleraj. Organizátory těší také fakt, že se v letošním roce víc než vloni podařilo program na hlavní scéně postavit tak, že se v něm objevují vystupující ze všech měst Lašské brány. Podle původního záměru se letos k akci svým způsobem připojili také podnikatelé. V několika restauracích v okolí kulturního vítězové série meziměstských soutěží a hrát bude karvinská ska kapela Allskapone. Ta v 20:30 hod. pódium přepustí Rock&Roll Bandu Marcela Woodmana. Ostravský orchestr hraje hity rock&rollové éry často ve vlastních aranžích a s českými texty, je proslulý ohnivou atmosférou, kterou je schopný na svých vystoupeních vyvolat, je proto jen přirozené, že na koncert ve 22:00 hod. naváže Fire Show. Do půlnoci, kdy akce definitivně skončí, se pak ještě lidé budou moci bavit na diskotéce. Pod Kaštany zavítá raper Astronautalis z Ameriky Na Dni pro Kopřivnici zahrají Kondoři a K.I.S. K o p ř i v n i c e (dam) - Stejně jako minulý týden i v neděli 26. června se lidé mohou přijít pobavit na zahradu za Katolickým domem v Kopřivnici. Zatímco před týdnem byli jejich hostiteli skauti, tentokrát domácí Katolická beseda připravila svůj již tradiční Den pro Kopřivnici. Začátek akce je ve 14 hodin a skončit by měla okolo desáté hodiny večer. První polovinu programu obstará svou hudební produkcí kapela K.I.S. hrající hity šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Zhruba od šesti hodin bude pódium patřit kapele Kondoři. Kopřivnická country skupina s víc jak desetiletou tradicí momentálně hraje jako kvarteto ve složení Jan Křístek (baskytara, zpěv), Eva Nedjalková (kytara, zpěv), Milena Meisslová (housle, zpěv) a Zdeněk Jaroš (banjo, kytara, zpěv). Ve svém repertoáru mají především country, folk a spirituály, ale občas zabrousí i do vzdálenějších hudebních končin. Kromě hudby slibují organizátoři atrakce především pro dětské publikum, např. skákací hrad, jízdu na ponících a opékání špekáčků. domu bude v průběhu odpoledne také probíhat program v podobě hudebních vystoupení. Lašské laškování má mít také svůj gastronomický rozměr a vedle sebe by se měly nabízet speciality ze všech koutů Lašské brány. Štramberk budou prezentovat pochopitelně uši, Příbor šifle, Hukvaldy tamní preclíky a Kopřivnice se po loňském křtu dočká své speciální cukrovinky nazvané Lašské ořechy. Vyvrcholení programu by mělo přijít okolo sedmé hodiny, kdy budou vyhlášeni K o p ř i v n i c e (dam) Progresivní americký raper Astronautalis se v sobotu 25. června objeví v Kopřivnici. Jeho produkci na zahradě restaurace Pod Kaštany bude od devatenácti hodin předskakovat BLCKDMN DJ a od půl deváté už bude mikrofon a pozornost publika patřit jen hlavní hvězdě. Andy Bothwell alias Astronautalis je původem z Floridy, usadil v Seattlu a posledních patnáct let, kdy se věnuje rapu, neustále cestuje nejen po USA, ale i po jiných zemích světa. Zkušenosti a pohotovost si sympatický raper získal hlavně v nekonečné řadě freestyle-battles. Dneska se každý návštěvník jeho koncertů těší, až dostane možnost nadiktovat jedno z pěti nesouvisejících slov, ze kterých Andy ve vteřinách splétá z hlavy příběh, který pošle lidi přes smích do kolen. Se spontánností freestylů a pro něj tak typickým humorem, říká organizátor koncertu Marek Horyna. Na svém posledním řadovém albu Pomegranate dokázal Astronautalis spojit alternativní hip-hop s temnými Irsko-holandská hudební skupina House of Cosi Cushions patřila k nejzajímavějším hudebním dárkům zvukovými odstíny, které odkazují třeba k Pleasure k oslavám Evropského svátku hudby v Kopřivnici. FOTO: DAVID MACHÁČEK Forever, ale například i k Black Heart Procession. Dětští autoři dnes obdrží nový almanach K o p ř i v n i c e (hod) Dnes budou oceněni autoři nejlepších literárních a výtvarných příspěvků, jejichž díla byla zařazena do letošního almanachu prací dětí z kopřivnických základních škol, který vydala Městská knihovna Kopřivnice. V lednu, kdy bylo vyhlášeno téma Co se v noci děje v muzeu automobilů, co si vyprávějí stará auta, oslovovaly pracovnice knihovny všechny základní školy ve městě a děti měly na nakreslení nebo napsání svých příspěvků čas až do konce března, kdy byla uzá- věrka. Obrázků nám přišlo okolo sto padesáti a literárních příspěvků bylo cca padesát. Po uzávěrce jsme vybrali šestadvacet literárních příspěvků a třiadvacet obrázků, které byly zařazeny do almanachu, který ve čtvrtek 23. června předáme oceněným autorům, uvedla Alena Pavelková, která má na starosti dětské oddělení. Obrázky, které děti nakreslily, jsou k vidění v dětském oddělení, a to až do konce června. Na dnešní slavnosti v knihovně budou oceněny nejen děti, které přispěly do almanachu, ale také vítězové čtenářského maratonu. Šlo o celoroční akci, kdy děti četly doma nejen knihy, které si samy vybraly, ale i doporučenou literaturu. Za přečtené knížky získávaly body, za doporučenou jich bylo víc. Cílem této akce je přimět děti ke čtení, přiblížila další akci knihovny její ředitelka Eva Mikušková. To ale není vše. Pro dětské čtenáře je na období letních prázdnin připravena vědomostní soutěž, jejímž cílem je propagace místních muzeí. Tentokrát půjde o slovní kviz, který děti budou vyplňovat při návštěvě knihovny. Soutěžní otázky budou mít tři okruhy, tak jako ve městě máme tři muzea - Lašská vila, Fojtství a Technické muzeum. Uzávěrka této soutěže bude na začátku září, láká k zapojení co největšího počtu malých čtenářů Alena Pavelková. Na soutěžící, kteří získají za Soubor banskobystrické státní opery uvede v sobotu v amfiteátru hukvaldské obory operu Nabucco. Půjde správné odpovědi nejvíce bodů, o jediné plnohodnotné operní představení letošního ročníku festivalu. FOTO: DAVID MACHÁČEK budou čekat zajímavé odměny. Začínají Janáčkovy Hukvaldy H u k v a l d y (dam) - Přestože oficiálně bude letošní Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy zahájen v sobotu , už zítra jej otevřou dva úvodní koncerty, a to Janáčkův písňový cyklus Po zarostlém chodníčku uvedený na zámku ve Frýdku-Místku a především sólový recitál populární zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové v amfiteátru hukvaldské obory, který začíná v devatenáct hodin. Osmnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy nabídne milovníkům hudby celkem patnáct hudebních produkcí. Půjde o komorní i symfonické koncerty a jedno divadelní představení. Letošní festival se bude odehrávat na čtyřech místech. Kromě hukvaldského hradu a amfiteátru v oboře v Janáčkově památníku a také v kostele sv. Mikuláše v Rychalticích, řekla za organizátory festivalu Bohdana Rywiková. Program prvního festivalového víkendu bude v sobotu pokračovat inscenací Verdiho opery Nabucco. V amfiteátru ji od devatenácti hodin bude hrát soubor Státní opery Banská Bystrica, 26. června je pak od 17 hodin v hradní mottě připraven koncert maďarského kytaristy Sandora Mestera. Dobročinný Dudlík skautům... Obě děvčátka trpí rozštěpem páteře a hydrocefalem mozku, mají ochrnuté dolní končetiny a k chůzi potřebují podpůrné a kompenzační pomůcky. Nevíme zcela přesně, na co budou vybrané peníze použity, ale mělo by to být na nákup speciálních chodítek, řekla organizátorka akce Martina Sochová. Ta byla s průběhem letošního Dudlíku spokojená, přestože počasí jeho plánovaný program proměnilo v cár papíru. Všechny naplánované skautské scénky a vystoupení proběhly, i když s menším neplánovaným přerušením, venku na zahradě Katolického domu. Až když přišla bouřka a krupobití, přesunul se program do sálu Katolického domu, doplnila Sochová. Pod střechou ovšem zahrála pouze cimbálová muzika Pramínky, původně plánovaná vystoupení kapel ToDash a Hey Mart stop the Time byla bohužel zrušena.

5 KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA ČTENÁŘSKÝ SERVIS kulturní servis dopisy čtenářů Krajská kola soutěží žáků a dorostu v po- nakonec účast dovolilo a z výkonů si nedělala hlavu. S výrazně lepšími výkony se prezentovala Iveta žárním sportu V sobotu 11. června proběhlo na atletickém stadionu v Třinci krajské kolo soutěže hasičského žactva - Plamen. Okres Nový Jičín reprezentovali starší žáci z Mniší a Tísku. Lépe se dařilo družstvu z Mniší. To zvítězilo v královské disciplíně požárním útoku a v ostatních disciplínách si výrazně zlepšovalo letošní nejlepší časy. Všechny disciplíny prováděli také bez trestných bodů. Na soupeře však nestačili rychlostí a celkově obsadili 6. místo. Druhý zástupce okresu pokazil první dvě disciplíny. Bez šance na úspěch dokončil soutěž na posledním místě. Postup na republikové kolo v Ostravě si vybojovalo družstvo Ostrava-Michálkovice. V neděli se na stejném místě konalo krajské kolo dorostu. Okres Nový Jičín reprezentovala družstvo dorostenců ze Závišic, dorostenek z Tísku a v kategoriích jednotlivců dva hoši z Lubiny a jeden z Mniší a děvčata z Hájova a Bartošovic. S konečným umístěním a s výkony na 100 m překážek byli spokojeni hoši ze Závišic. Přijeli si pro třetí místo a toho také dosáhli. Navíc si jejich člen Jan Kuběna časem 17,92 s vyběhl třetí místo v běhu na 100 m překážek. Družstvo dorostenek z Tísku mělo méně důvodů ke spokojenosti a skončilo na 5. místě. V obou kategoriích si prvenství a postup vybojovaly Těškovice. V jednotlivcích byla z Novojičínských nejspokojenější zástupkyně Bartošovic. Zdraví ji totiž STRANA 5 Kocourková z Hájova. Před soutěží pomýšlela na postup, ale k jejímu smutku byla letošní konkurence v jednotlivcích velmi silná a Iveta skončila na 5. místě. Postup v jednotlivkyních získaly Ručková (Krmelín), Máchalová (Č. Těšín Mosty) a Kupková (Ostrava Muglinov). Na sílu konkurence a trochu smůly mohli žehrat také Jakub Marák z Mniší a Lukáš Krupa z Lubiny. Hlavně Jakub, který byl třetí mezi jednotlivci na 100 m překážek. Na dvojboji ho však konkurence pustila jen na páté místo, 0,02 s ho dělilo od čtvrtého a 0,06 s od třetího místa. Na postup mu nakonec scházel jediný bod a Jakub si odvezl nepopulární čtvrtou příčku. Lukáš naopak pokazil, po problémech na rozdělovači, stovky. Byl zde až šestý. Zabojoval však druhým místem v dvojboji. Se shodným součtem pořadí jako Jakub obsadil Lukáš páté místo díky horšímu výkonu na 100 m překážek. Třetí zástupce v jednotlivcích Radek Váňa také pokazil stovky. Obsadil 10. místo. Na dvojboji zaběhl pěkný čas, ale v nabité konkurenci to stačilo na osmou příčku. Také celkově obsadil 8. místo. Postup získali Gryč (Č. Těšín Mosty), Hanulík (Leskovec) a Vicherek (Opava Komárov). Pavel Polášek, SDH Lubina Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce. KINO PULS Čt so 25. června ve 20 hodin horor USA Kazatel. Postapokalyptický sci-fi thriller, zasazený do alternativního světa do světa zpustošeného staletími válek mezi lidmi a upíry Čt 23. a pá 24. června v 17 hodin a pá so 26. června v 15 hodin komedie USA Pan Popper a jeho tučňáci. Hřejivá rodinná komedie vypráví příběh pana Poppera, který je úspěšným newyorským podnikatelem. Nakolik se mu ale daří v podnikání, natolik se mu nedaří v osobním životě, kde má problémy urovnat vztahy se svou rodinou a utíká od všech zásadních rozhodnutí, která by měl učinit So po 27. června v 17 hodin dobrodružný USA Piráti z Karibiku - Na vlnách podivna. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete tajemná Angelica, není si jistý, zda se zamiloval, nebo zda se jedná o nemilosrdnou podvodnici Ne po 27. června ve 20 hodin historický VB, Austrálie, USA Králova řeč. Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce Út 28. června ve 20 hodin drama Česko Osmdesát dopisů. Čtrnáctiletý Vašek vyráží se svou matkou po úřadech, aby získali povolení odejít za otcem, který emigroval do Velké Británie. Příběh o odloučení a touze být s milovaným člověkem navzdory těžkým okolnostem, o vytrvalosti, s jakou mnoho lidí v bývalém Československu čelilo byrokratickému systému (FK) Čt 30. června - so 2. července ve 20 hodin akční USA Zdrojový kód. Jake Gyllenhaal v akčním thrilleru popisujícím příběh vojáka, který se probudí v těle neznámeho muže a zjišťuje, že se právě zapojil do náročné mise. Cílem této mise je aktuální informace MIC najít útočníka, který má na svědomí výbuch chicagského příměstského vlaku Čt 30. června - ne 3. července v 17 hodin dobrodružný USA Transformers 3. Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, tentokrát ve 3D kabátku. K tomu navrch nejkrásnější žena světa (podle prestižního pánského časopisu) v hlavní ženské roli Čt 30. června - po 4. července ve 20 hodin a po 4. července v 18 hodin akční drama USA Rychle a zběsile 5. Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté Čt 7. - so 9. července v 18 hodin komedie USA Ženy sobě. Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. Neplatí to jen pro pány, jak nás o tom názorně přesvědčila komedie Pařba ve Vegas, podobným předsvatebním martyriem můžou projít i ženy. Zvlášť když je největší kamarádka nevěsty magnet na katastrofy kteří předloží krásné vysvědčení - samé jedničky. Platí do 3. července KULTURNÍ DŮM KULTURNÍ DŮM MUZEUM TATRA Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra - expozice automobilů osobních, nákladních, vojenských či sportovních... Je zde také umístěna Expozice Emila a Dany Zátopkových. Mimo informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových nabízí i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, ale i různé osobní věci ŠUSTALOVA VILA Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi Aktuální výstava: Pojďte si hrát s panem malířem Josefem Čapkem do 31. července od 9 do 17 hodin (muzeum, 1. patro) KOPŘIVNICE ŠTRAMBERK So 25. června od 15 do 24 hodin celoměstská slavnost Lašské laškování (před KDK, park Dr. E. Beneše). Zábava pro celou rodinu, hudba, tanec Út 28. června od 9.30 hodin Poslední zvonění - společný průvod žáků 9. tříd ZŠ městem Čt 23. června v 19 hodin koncert Kamila Střihavky So 25. června od 13 do 18 hodin Farmářský trh ve Štramberku (náměstí) So 2. července od 9 hodin Sympozium uměleckých kovářů (areál hradu Štramberk) Ne 3. července v hodin Promenádní koncert (Národní sad) Aktuální výstava: Moravský betlém (muzeum Štramberk) - do 31. července MUZEUM FOJTSTVÍ Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná KINO historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů ŠTRAMBERK a významným místním rodákům Aktuální výstava: do 19. Ne 26. června v hodin června Výstava výtvarného animovaný Autopohádky oboru ZUŠ Zdeňka Buriana Ne 3. července v hoza vysvědčení do muzea zdarma! Pro studenty a žáky, din drama USA Černá labuť Čtvrtek 23. června - od 16 hodin - PŘÍMÝ PŘENOS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Pátek 24. června - ZPRAVODAJ Neděle 26. června - od 14 hodin a pondělí 27. června - ZÁZNAM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Pátek 1. července - ZPRAVODAJ DR(o)BEČKY Z KNIHOVNY SUDOKU Jak luštit sudoku: vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, sloupec a čtverec o 3 x 3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti. Ve své knize Geny a osobnosti se autoři Dean Hamer a Peter Copeland zamýšlejí nad tím, zda se osobnost člověka utváří pod vlivem výchovy nebo zda je dána geneticky. Jejich zjištění pomáhají vysvětlit, proč se například jeden ze sourozenců stane riskujícím obchodníkem na burze, zatímco druhý je spokojen jako knihovník, proč někteří lidé vyhledávají vzrušení při adrenalinových sportech, proč se někdo narodí jako svůdník, proč jsou někteří mrzouti atd. Zápisky a deníkové záznamy čtyřicetiletého muže, jenž žije stále se svou matkou, vyprávějí o jeho skutečném životě: žije totiž internetem, je zlý, cynický a chytrý. Chce vraždit. Tak jako všechny knihy Joanne Harrisové se i Modrá je barva vraždy vyznačuje skvělým vypravěčstvím, psychologickou kresbou a thrillerovým podtextem. Ota Ulč, autor knihy Z Hongkongu na ostrov, který nebyl nasbíral při plavbě zaoceánskou lodí kolem pobřeží a ostrovů Vietnamu a Číny unikátní zážitky i zbrusu nové poznatky. Jeho kniha navazuje na Slasti plavby od Radbuzy k oceánům. Novinář a spisovatel František Cinger nám v knize Český osud představuje 20. století očima spisovatelů. Očima a ústy Arnošta Lustiga, Adolfa Branalda, Josefa Škvoreckého, Vladimíra Körnera, Edvarda Oserse, Jiřího Stránského, Zdeňka Mahlera, Egona Bondyho, Radko Pytlíka, Jevgenije Jevtušenka, Jiřího Žáčka, Michala Černíka a Pavla Brynze se dozvíme o drsných českých dějinách a o drsných dějinách tvůrců těchto dějin.

6 STRANA 6 INZERCE KOPŘIVNICKÉ NOVINY -23. ČERVNA i n z e r c e Soukromá inzerce je pro občany Kopřivnice a místních částí zdarma. Inzerci otiskujeme podle místa a v pořadí, v jakém nám byla doručena. b y t y Prodám1 + 1, 40 m 2, Kopřivnice, bez balkonu, 6. p., dům po revitalizaci, byt po rekonstrukci. Velmi dobrá lokalita u kostela. Ihned volný, možnost prohlídky. Cena Kč. Tel byt 2 + KK v Brně- Kohoutovicích, střešní nástavba, včetně zařízení. Tel byt v os. vlastnictví v Kopřivnici. Je pěkný a udržovaný, vhodný pro mladou rodinu. Cena Kč. RK prosím nevolat. Tel Pronajmu dr. byt s balkonem a komorou, v klidné lokalitě, částečně zařízený, volný od 7/11, dům po celkové revitalizaci. Tel dlouhodobě byt vos. vl , 54 m 2, vcentru města Kopřivnice, ul. Dukelská, 7. p., sbalkonem, včetně nábytku a vybav.: myčka, trouba, lednice/mrazák. Nová kuchyně, koupelna, dlažba, v pokojích parkety, plast. okna, internet, ktk. Volný od 8/2011. Tel po 19. hod. Hledám podnájem bytu 0 + 1, nebo garsonku. Tel p r o d e j nový mikroskop, zvětšení 100x, 400x, 900x, otočná hlavice se 3 objektivy, bohaté příslušenství, sorig. krabicí anávodem, ve 100% stavu. Cena 800 Kč. Tel mobilní telefon Nokia 3310, jednoduché ovládání, velká písmena, vhodný pro seniory, ve 100% stavu, s nabiječkou, jen 500Kč. Tel multifun. tiskárnu EPSON 125, koupená v 12/2010, cena 350Kč. Tel komb. chladničku Bosch KSV2420 s mrazničkou nahoře, v. 140 cm, cena dohodou, nutno vidět, os. odběr koncem 6/11. Tel dětské autíčko (odrážedlo), zatáčí, troubí. Ideální pro děti do 4,5 let - mají ho moc rády. Cena dohodou, levně. Tel kočárek Tako Natalia, zelené barvy, půl roku používaný, zachovalý, záruka 8/2011, od 0-3 roky věku, dám k tomu i autosedačku 0-13kg. Cena 3 000Kč. Tel Hvězd. dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Tel detektor kovů a el. vedení, k o u p í m Koupím voj. ačetnické věci: pušky, pistole, náboje, šavle, bodáky, helmy, uniformy, vyznamenání a jiné voj. zajímavosti. Tel srnčí a jelení paroží, prepar. zvířata, trofeje, dále pak jakékoliv vzduchovky. Tel staré hračky vyrobené před r zn. Omnia, Ites, Märklin, staré hračky na dálkové ovládání, vláčky. Tel modely parních strojů. Tel modely/hračky: Tatra 603, Tatra 613, Tatra 813. Možno ipoškozené. Tel st. předměty slogem Tatra - prospekty, modely aut, hračky, pohlednice aj. Tel hodiny, hodinky, svícny, žeh- Psi z útulku k odebrání Zájemci, volejte na tel , Provozní doba: po - pá , so, ne a sv hodin 9kříženců - pes 8kříženců- fena 3 němečtí ovčáci - pes 2 němečtí ovčáci - fena jednoduchá lokalizace starých instalací při renovacích a přestavbách, nový v orig. bal., jen 390Kč. Tel čistička ultrazvuková, úplně nová, vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné předměty, 490Kč. Tel pán. stř. široký řetízek, AG 925/1000, nový, nepoužitý, vhodný dárek, pův. cena 1340 Kč, nyní dohodou. Tel dívčí oblečení, na 7-13 let, málo nošené, dovoz i zanglie, Kč za kus, nebo dohodou. Tel dřevěná okna vč. rámů ažaluzií. 2 ks 210 cm x 150 cm. Dobrý stav. Cena 500Kč za obě. Tel , E- mail: 2ks niky - masív (z obýv. pokoje na TV), kvalitní za 1 600Kč a 900 Kč + 1 ks policová nika - soustruž. koncovky - nutná menší oprava, za 400 Kč, vše mořeno mahagon. Tel ks odklád. předsíň. stěny, tm. hnědá, kůže prošitá svisl. pruhy, 60 x 150 cm se zrcadlem, poličkou a 2 otočnými bodovkami, cena 700 Kč. 2 ks masivní regály s policemi, bílý (z komory) + červený (z dě. pokoje), různě velké á 400Kč a600kč. Tel bambus. roleta, 4 ks š = 70 cm a 1 ks š = 50 cm, d = 170 cm. Cena 160 Kč/ks. Žaluzie slon. kost 26 x 84 cm (z koupel. okna), stáří 4 roky, nepoškozená, jako nová, za 280 Kč. Tel páry dám. bot, nepoškozené, vše nové, 1x použité, č.5-6 (vycházk. + cukle), nevh. vel., cena Kč/ks. Tel kytaru Honher HC06 vč. ladičky za Kč (nová, nevhodný dárek). Tel dětské horské kolo, červenomodré, pro věk 8-12 let. Průměr kol 24 palců, 21 převodů, skoro nepoužívané, 100% stav, jako nové. PC Kč, nyní Kč. Tel kokršpaněli - pes kříženec ohaře - pes J. R. teriér - pes knírač - pes 5labradorů - pes knírač - fena aktuální stav včetně fotografií naleznete na webu města v menu městský úřad - městská policie ličky, zvonky, mince, bankovky, vyznamenání, st. pivní lahve aj. Tel sběratel koupí vše, co se týká automobilů Tatra - prospekty, příručky, seznamy náhr. dílů, dobové fotografie, modely a další. Tel r ů z n é práce řízená z domova! Geodetické práce: Zaměření stavby, rozdělení a vytyčení pozemku. Členové Junáka a Sokola sleva 10%. Ing. Jiří Rambousek. Tel , poptávám 5-10 nákladních aut hlíny. Tel Hledám kočičku ztracenou 9. 6., slyší na jméno Pudla, bílou s rezavo-mourovatými znaky. Pozn. zn. šedý pruh mezi očima sestupující z vrcholu čela hlavy kolem nosu a s chybějícím koncem ocásku. Prosím, jakoukoliv informaci. Tel , daruji 90% dřevo z třešně za odborné skácení stromu v Kopřivnici. Tel. po 19. hod s e z n á m e n í Hledám hodnou a pohlednou ženu. Bydlím na vesnici v RD uvody alesa. Mám 64 let. Volejte po 18. hod. Tel n e m o v i t o s t i Prodám garáž u benzinky vkopřivnici. Tel. po 19.hod garáž ubenzinky 25 m 2, realizace září Tel stavební parcelu vč. inž. sítí vkopřivnici - Lubině m 2. Cena za m 2 560Kč. Dohoda jistá. RK nevolat! Rychlé a fér jednání předností. Tel stavební parcelu m 2 v Ženklavě. Elektřina, voda, plyn na hranici pozemku. Tel stavební pozemek v Lubině. Tel zahrádku s chatkou v Kopřivnici 240 m 2, zdravotní důvody. RK nevolat! Rychlé jednání výhodou, cena dohodou! K trvalému užívání volné od 10/2011. Tel pozemky na zahrádky v Kopřivnici na Bílé hoře. Pronájem hledám pronájem nebo koupím zahrádku v zahrádkářské osadě v blízkosti Kopřivnice. Tel rodící zahradu v Kopřivnici. zděnou chatu vkopřivnici se zahradou. Tel

7 KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA SPORT STRANA 7 Házená: Kopřivnice skončila poslední, přesto zůstává v extralize Smutná rekapitulace uplynulého ročníku Kop ř ivn ic e Rekapitulace uplynulé sezony ZUBR Extraligy házené je pro Kopřivnici nepříjemná. Po letech, v nichž dosáhla na play-off, se propadla na dno tabulky. Pozitivem sice je, že soutěž nakonec neztratila, už méně však všechny těší, že zde extraliga zůstala zachována jen díky tomu, že Šumperk, vítěz I. ligy, postup odmítl a druhá Karviná B nejvyšší soutěž hrát nemůže. Jak se na skončenou sezonu dívají ti, kteří se přímo účastnili dění na hřišti, si můžete přečíst ve třech rozhovorech, které vznikly nezávisle na sobě. Ze statistiky ZUBR Extraligy 2010/11: pořadí střelců: 1. Jiří Motl (HK Lovosice) 237 b., 2. Martin Kavka (Sokol HC Přerov) 219 b., 3. Jan Hubáček (HK Královo Pole) 181 b., 4. Tomáš Pernička (Sokol HC Přerov) 173 b., 5. Viktor Hastík (HK Královo Pole) 169 b., 6. Dan Hojník (SKP Frýdek-Místek) 155 b., Tomáš Kolmajer 130 b., 28. Jiří Gřes 114 b., 33. K. Hanzelka (všichni KH Kopřivnice) 109 b.; pořadí střelců sedmimetrových hodů: 1. Tomáš Pernička (Sokol HC Přerov) 58 b., 2. Dan Hojník (SKP Frýdek-Místek) 48 b., 3. Jan Hubáček (HK Královo Pole) 46 b., 4. Jiří Gřes (KH Kopřivnice) 32 b., 5. Jakub Hrstka (HC Gumárny Zubří) a Michal Mrózek (HCB OKD Karviná) oba 31 b., Boris Aspridis a Tomáš Kolmajer (oba KH Kopřivnice) Miroslav Bartoň přijal roli trenéra i pro další sezonu K o p ř i v n i c e Po sezoně 2009/10 si chtěl od trénování odpočinout, a odmítl tak v následujícím ročníku házenkářské ZUBR Extraligy vést mužstvo Kopřivnice jako kouč. Nakonec se ale Miroslav Bartoň v sezoně 200/11 u kopřivnického týmu přece jen objevil. Výsledky a umístění celku v závěru základní části totiž vehementně volaly po nějaké změně. Trenér Libor Hrabal, který mužstvo na jaře 2010 převzal, byl odvolán a na jeho místě v polovině března stanul opět Bartoň. Proč jste se do toho rozhodl znovu jít? Chtěl jste si přece dát alespoň rok pauzu... Jednak proto, že mi stávající situace nebyla lhostejná, zvlášť když jsem byl přesvědčen, že mužstvo má na víc, než předvádělo. A jednak proto, že mě oto výbor klubu požádal. Co především jste chtěl změnit? Hlavně jsem se chtěl pokusit o nemožné, tedy abychom nebyli poslední. Už tehdy to k tomu hodně směřovalo, a byl jsem proto rád, že jsme zvládli důležitý zápas s Frýdkem-Místkem. Přesto jsme šli do nadstavby zposledního místa amínus třemi body vtabulce pravdy. To nám velelo vyhrát v nadstavbě všechno doma a čekat na zaváhání soupeřů, nebo se pokusit přivézt nějaké body zvenku. Měla jsem spíš na mysli změny po herní stránce, popřípadě co jste chtěl udělat satmosférou vtýmu, která musela být díky situaci asi hodně hustá... Kluky jsem chtěl hlavně dostat do psychické pohody ataké je přesvědčit, že bojovností se dají nahradit některé herní a technické nedostatky. To se nám myslím vdomácích utkáních podařilo. Ikdyž to nebyly házenkářsky kolikrát úplně pohledné zápasy, díky vyrovnanosti, napětí a bojovnosti si určitě diváci přišli na své. Venku to ale bylo slabší... Na hřištích soupeřů se nám bohužel nepodařilo z kluků vyždímat kvalitní abojovný výkon, který by vedl kzisku bodů. Dá se říci, že jste v nadstavbě udělali maximum proto, abyste neskončili poslední? Řekl bych to takto. Kdybychom hráli doma po celou sezonu tak jako v nadstavbě, vůbec bychom se nedostali do těchto problémů. Kdybychom doma vzákladní části porazili Přerov abrno, tak jsme znovu skončili na sedmém nebo osmém místě, což by bylo při ekonomické situaci a složení kádru odpovídající. Celkově vzato určitě jsem přesvědčen, že kádr měl na víc než dvanácté místo, protože jsme měli stejný počet bodů jako jedenácté Brno ajen obod méně než desátá Třeboň. Skončili jste těsně dvanáctí, tedy poslední, přesto to vypadá, že extraligu hrát budete, ato ztoho důvodu, že se Šumperk, vítěz I.ligy, do extraligy nepřihlásil. Je to definitivní? Že zůstáváme v extralize, je definitivní. V úterý 21. června pojedeme (rozhovor vznikl ve čtvrtek 16. června pozn. red.) na losování nového ročníku extraligy, která bude mít nového generálního sponzora. Jak to bude svaším působením vklubu? Zůstanete jako trenér u mužů a zároveň budete nadále působit jako manažer? Ve vedení klubu padlo několik návrhů na post trenéra. Po debatách apředkládání různých možností se výbor rozhodl dát mi důvěru, avsezoně 2011/12 bych tedy měl vklubu působit jako hlavní trenér. Na postu manažera se snažíme klub posílit, ale zatím to vypadá, že budeme pokračovat ve stejném složení. Víte vtuto chvíli, ským zhráčů budete, či nebudete moci počítat pro příští sezonu, respektive máte v tuto chvíli reálnou představu o složení mužstva? Hned 1. června jsem vybídl hráče, aby mi ti, kteří mají v úmyslu nepokračovat, dali vědět. Ozval se jen Tomáš Kolmajer, přestože se nesou hlasy z kabiny, že někteří další nechtějí pokračovat na extraligové úrovni. O nové sezoně se začínáme oficiálně bavit 20. června. V tuto chvíli můžu říci jen tolik, že ekonomická situace je svízelnější než v sezoně minulé, nemůžeme očekávat hvězdné příchody, a naopak můžeme čekat odchody některých dražších hráčů. Kádr by měl být doplněn především z vlastních zdrojů. Jaké jsou po ekonomické stránce vyhlídky pro příští sezonu? Máme přislíbenou podporu města Kopřivnice a některých dalších menších sponzorů. S větším sponzorem v současné době jednáme a výsledek tohoto jednání ovlivní složení extraligového mužstva. Bohužel stále cítím malou podporu firem z Kopřivnice a blízkého okolí. Byl bych rád, kdyby nám ekonomicky silné firmy jakoukoliv formou pomohly. Vždyť jsme v tuto chvíli jediným klubem v okrese, který má Amužstvo vsoutěži nejvyšší úrovně. 23 b.; trestaní hráči: 1. Jakub Šindelář (Talent Plzeň) 1(KO) -2(D) - 56(2 min.), 2. Ondřej Masák (HBC Ronal Jičín) , 3. Miroslav Rachač (KH Kopřivnice) , 4. Radek Sliwka (HCB OKD Karviná) , 5. Martin Potiška (Sokol HC Přerov) , 6. Martin Stržínek (HC Gumárny Zubří) , Petr Kichner , 23. Jiří Gřes (oba KH Kopřivnice) ; branky z rychlých útoků (družstva):1. HC Gumárny Zubří 285 b., 2. HC Dukla Praha 243 b., 3. HBC Ronal Jičín 219 b., 4. TJ Cement Hranice 171 b., 5. SKP Frýdek-Místek 161 b., 6. HCB OKD Karviná 149 b., 7. HK Lovosice 148 b., 8. Talent Plzeň 114 b., 9. Jiskra Třeboň 93 b., 10. Sokol HC Přerov 88 b., 11. KH Kopřivnice 86 b., 12. HK Královo Pole 76 b.; úspěšnost brankářů (družstva): 1. HCB OKD Karviná 47,48 %, 2. TJ Cement Hranice 45,53 %, 3. HC Gumárny Zubří 44,67 %, 4. HC Dukla Praha 44,18 %, 5. HK Lovosice 42,65 %, 6. SKP Frýdek-Místek 41,94 %, 7. Talent Plzeň 41,75 %, 8. HBC Ronal Jičín 40,07 %, 9. HK Královo Pole 38,41 %, 10. KH Kopřivnice 38,33 %, 11. Sokol HC Přerov 38,18 %, 12. TJ Jiskra Třeboň 36,60 %; úspěšnost střelby (družstva): 1. HC Dukla Praha 57,06 %, 2. HK Lovosice 55,42 %, 3. Talent Plzeň 54,97 %, 4. HCB OKD Karviná 54,48 %, 5. TJ Cement Hranice 53,78 %, 6. SKP Frýdek-Místek 53,00 %, 7. HC Gumárny Zubří 52,07 %, 8. HK Královo Pole 50,62 %, 9. HBC Ronal Jičín 50,49 %, 10. KH Kopřivnice 50,02 %, 11. TJ Jiskra Třeboň 47,76 %, 12. Sokol HC Přerov 47,68 %. Jiří Gřes (č. 15) ani jeho spoluhráči nebudou na sezonu 2010/11 vzpomínat v příliš dobrém. Snad se v dalším ročníku extraligy, který se rozběhne v září, mužstvu povede lépe. FOTO: J. FEILHAUEROVÁ Libor Hrabal: Nesoulad se projevil už v Brně. Kop ř ivn ic e Když přijímal loni na jaře post hlavního trenéra u kopřivnického házenkářského týmu mužů, netušil, jak moc se jeho představy budou rozcházet s realitou. Nejen že celek pod jeho taktovkou nedosahoval kýžených výsledků, ale navíc byl Libor Hrabal z postu hlavního kouče odvolán ještě dříve, než sezona dospěla k vyvrcholení. Jaká byla Vaše představa, když jste místo trenéra u extraligového mužstva Kopřivnice bral? Hlavně jsem chtěl zavést moderní prvky házené, to znamená rychlost a rychlý přechod do útoku, což se mi v konečném efektu nepodařilo. Chtěl jsem v útoku hrát hru založenou na kombinacích tak, aby hra byla variabilní, v zápasech jsme to ale nedokázali realizovat, dělali jsme hodně technických chyb. Po dvou až třech měsících jsme od toho nakonec upustili a hráli daleko jednodušší věci. Proč myslíte, že se Vám nedařilo praktikovat to, o čem jste hovořil? Hlavně jsme neměli rychlostní typy, které by to hrály tak, jak jsem si představoval. Dělali jsme hodně chyb v přechodu do rychlého útoku, hra se musela zpomalovat. Samozřejmě to všechno vycházelo z obrany a gólmana, tam ta spolupráce taky nebyla nejlepší. Včem byl problém vobraně? S vysokými kluky jsem chtěl hrát obranu 0-6 a z ní chodit do rychlých útoků, ale nedařilo se to. Zkoušeli jsme iobranu 1-2-3, na kterou byli více zvyklí, i tak jsme ale dostávali hodně gólů. Navíc jsme dostávali spoustu gólů Jiří Gřes: Je to bez obalu fiasko. K o p ř i v n i c e Fiasko. Právě takto bez obalu označuje uplynulou sezonu Jiří Gřes, jeden z nejzkušenějších hráčů kopřivnického házenkářského týmu mužů. Před sezonou se hovořilo o útoku na první šestku, nakonec celek skončil v extralize poslední. Do první ligy nepadá, protože Šumperk, který ji vyhrál, postup odmítl. Na tom, že byla Kopřivnice v letošním ročníku extraligy nejhorší, to ale nic nemění. Před sezonou se mluvilo o změně na trenérském postu. Risklo se to, nejen já jsem si myslel, že by to mohl být přínos, ale bylo to bohužel naopak, říká zkušený pivot svůj názor na příchod Libora Hrabala, který převzal žezlo od Miroslava Bartoně. Následně vše podrobněji rozebírá. Náplň tréninku byla velice dobrá, další věci už bohužel ne. Už to, jak trenér postavil mančaft, bylo špatné. Šlo oto, ať jsme konkurenceschopní, ale bohužel jsme rychlostně zaostávali za ostatními. Chtělo to vhodné doplnění o rychlé typy na postup spojek, a to bohužel nepřišlo. Z posil si své na křídle odehrál Boris Aspridis, Lukáš Frančík nedostal tolik příležitosti, aby se vyhrál na střední spojce, apak přišel už jen Filip Hardt, a to byl totální propadák. Jen narušoval trénink, všude dělal rozbroje, vlastně u něj veškerá ta nepohoda začala. Vyplývala ale i z hodnocení tréninku ze strany trenéra a některých nesmyslných věcí, které jsme dělali a které nám braly chuť, vrací se k některým negativům, které ovlivnily výsledky v sezoně Gřes. K porážkám od týmů, které Kopřivnice dříve přehrávala, podle něj ale vedla idalší fakta, jež neměla nic společného s nechutí trénovat, hrát a bojovat. Nenašli jsme s trenérem stejnou notu, co se týče bránění. Zaměřoval se na útok, v obraně chtěl po nás jiné přebírání hráčů, než jsme měli naučené, a nefungovalo to. Dostávali jsme pak 35 gólů za zápas a na vítězství bychom jich museli dát 40, což při naší rychlosti nebylo reálné. To může hrát Zubří, my musíme vycházet z obrany a snažit se to rozhodnout tam. i z rychlých útoků, hodně družstev nás přehrálo právě tím. Nakolik bylo to, že se vám nedařilo, otázkou psychiky, respektive atmosféry vtýmu? Myslím, že se kolektiv nestal homogenní anetáhl za jeden provaz, ato jak na hřišti, tak mimo něj. Když to začalo skřípat, tak tam byly rozpory. Zdálo se mi, jako by se nechtěli domluvit a více komunikovat. Kdy myslíte, že vůbec začalo vše nabírat špatný směr? Vždyť přípravu si většina hráčů pochvalovala... Fyzická příprava byla dobrá, herní horší. Pak jsme na úvod prohráli v Třeboni, odehráli sice dobrý zápas doma s Plzní, ale v Brně to bylo zase špatné auž tam se objevily náznaky špatného týmového ducha a nesouladu. Pak se začalo prohrávat doma abylo to čím dál horší. I když některé zápasy nebo jejich části byly dobré, nedotáhly se. Čím jste se na to snažil reagovat? Snažil jsme se reagovat změnou herního systému, upustil jsem od složité kombinační hry a snažil se hrát jednoduše. Ani takhle to ale nefungovalo. Vázla komunikace trenér - hráči i hráči hráči, prostě už to nebylo stoprocentní. Asi jste si od této práce sliboval více... To rozhodně. Tušil jsem sice, že nebudeme první rok hrát do šestého místa tak, jak zněl cíl klubu, ale byla tam určitě vidina, že ve druhém roce to bude lepší. Chtěl jsem do týmu zabudovat více mladé hráče, ale byly tam problémy s morálkou i další vlivy. Kromě toho chyběla i příprava na konkrétního soupeře, hodně scházelo i pořádné hecování. V zápasech kouč nedokázal adekvátně reagovat na vzniklé situace, nebyla tam ani autorita vůči rozhodčím a tak dále, konstatoval Gřes. Kromě výše zmíněné obrany považuje za největší herní nedostatky uplynulé sezony chybějící tlak od spojek a nevyrovnané výkony gólmanů. Michal Čapka nedostával tolik příležitostí a Pepa Pour měl střídavé výkony. Dokázali jsme ubránit apak jsme dostali gól z nulového úhlu. To nás hodně sráželo do kolen. Prostě to nebylo to, na co jsme byli zvyklí u Ludi Fabiána, který nás ve vypjatých chvílích podržel, vysvětluje Gřes a doplňuje: Právě post gólmana bychom potřebovali posílit. Chtělo by to ispojku typu Vyjídáka nebo Randýska, která by hru zrychlila. Už jen teď nedávno se hra ohromně zrychlila, když vedle sebe hráli Tomáš Veřmiřovský, brácha Honza a Adam Kejčiřík. Řekl bych, že s týmem se určitě dá pracovat. Pokud se zvedne Mira Rachač a dosáhne formy před zraněním, tak by to mohlo fungovat, je přesvědčený devětadvacetiletý házenkář, který by si vpříští sezoně rád co nejvíce zahrál právě vedle mladšího bratra Honzy. Velkou slabinou Kopřivnice byla znovu i hra na hřištích soupeřů. Ikdyž to platí delší čas, zůstává to stejné. Co s tím? Doma nám hodně pomáhají fanoušci. Je to markantní rozdíl. Venku se něco nepodaří, rozhodčí něco nepísknou, je to 0:5 a my to zabalíme. Konkrétně v uplynulé sezoně jsme měli nástupy do zápasů katastrofální. Je to o tom udržet koncentraci celý zápas avydržet vní, ikdyž se prohrává o čtyři pět branek, protože ta šance, že si domácí vyberou slabší chvilku, je velká, říká Gřes a dodává: V nadstavbě jsme dělali všechno proto, abychom nebyli poslední. Bod v Jičíně, který nás od toho nakonec dělil, byl na dosah. Mrzelo to, ale dokázali jsme si, že můžeme zahrát i venku, že všechno je jen vnás avnašich hlavách. Včem se Vaše představy nejvíce rozcházely s realitou? Byl tam obrovský rozdíl oproti Německu, kde taky nebyli žádní profíci, ale to nasazení od hráčů tam bylo úplně jiné. Co byste udělal jinak, kdybyste měl druhou šanci? Asi bych z koncepčního hlediska začal s jednoduššími věcmi. I když těch kombinací nebylo hodně, upustil bych od toho, a to iproto, že vtýmu nebyla osoba, která by byla prodlouženou rukou trenéra a uměla zavelet. Možná jsem měl ze začátku i více akceptovat, že dříve vycházeli z obrany a postupně se dostávali k té mé představě. Jak jste reagoval na odvolání, které přišlo v polovině března? Věděl jsem, že bych sezonu rád dotáhl do konce, ale říkal jsme si, že pokud to pomůže, tak to stojí za to. V závěru sezony jste se objevoval na lavičce Hranic, bavili jste se hned na začátku ioangažmá v další sezoně? Chtěl jsem nejdřív vyzkoušet rozdíl mezi první a druhou šestkou, byla to nová zkušenost. Teprve až všechno skončilo, tak jsme se dohodli na pokračování. Není pravda, že jsem s Hranicemi koketoval už ve chvíli, kdy to bylo v Kopřivnici špatné, ale až po nějakém čtvrtém kole nadstavby. Neuvažoval jsem o něčem takovém, po odvolání jsem chtěl hlavně dotáhnout spolu s Michalem Mayerem kopřivnický starší dorost do konce sezony. Tematickou stranu připravila Jana Feilhauerová

8 STRANA 8 SPORT KOPŘIVNICKÉ NOVINY ČERVNA Plavci procházejí hektickým vrcholem sezony Kop ř ivn ic e (jfk) Plavci SK Kopřivnice mají v posledních týdnech pořádně napilno. Sezona totiž vrcholí domácími šampionáty, ato vřadě kategorií. Druhý červnový víkend se v Prostějově konal Pohár jedenáctiletého žactva, který je nejvyšší tuzemskou soutěží pro tuto kategorii (zahrnuje Moravu a východní Čechy pozn. red.). Nejvíce se tam vedlo Romanu Kučerovi, který vybojoval skvělou pátou příčku v disciplíně 50 m motýlek, jíž zvládl včase 37,8 s, aosmé místo přidal na padesátce kraul, kde dohmátl v čase 33,3 s. Umístění v první patnáctce přidala Lucie Krysová, která si vyplavala výkonem 3:37,8 min. čtrnácté místo na dvoustovce prsa a patnáctou pozici na dvoustovce znak časem 3:25,0 min. Vůbec nejlepší umístění ale z Prostějova dovezla štafeta chlapců ve složení Žluva- Šimůnek-Kučera-Bělecký, která vyválčila výborným časem 2:45,4 min. čtvrtou příčku vzávodě na 4 x 50m polohově. Jsem rád, že se plán pro pohár, kterým bylo umístění do pátého místa, podařilo realizovat. U Romana Kučery chybělo k medaili jen trochu štěstí na startu, čtvrté místo ve štafetě kluci dokonce obrečeli, ale takový je sport. Alespoň máme motivaci pro zimní Pohár jedenáctiletých, který se bude konat v prosinci v Kopřivnici, komentoval závod v Prostějově prezident klubu a trenér René Lakomý. Uplynulý víkend se na mistrovství ČR staršího žactva, jež hostila Plzeň, představily z kopřivnického klubu Michaela Indráková Ti, kteří chtěli objet celou trasu, museli projet sedmi kontrolami umístěnými v Kojetíně, u pramene Zrzávky, na Bystřičce, na Soláni (chata Čarták), na Martiňáku, na Pustevnách a konečně na Ondřejníku (chata Solárka). Jako první do cíle dorazil Lukáš Konečný zfrýdlantu nad Ostravicí, ato před tři čtvrtě na tři. Poslední stateční se všemi kontrolami na kontě Martin Křížek z Kopřivnice a Bradkin z Uherského Hradiště cílovou metu proťali pět minut po půlnoci. Trať, která se vždy po dvou letech mění, si drtivá většina účastníků pochvalovala. Byl mezi nimi i Robert Socha z Kopřivnice, který cíle dosáhl v deset hodin večer, samozřejmě se všemi kontrolami na kontě. Trať byla pěkná, objektivně asi těžší, ale těžko se to hodnotí, protože já osobně jsem se cítil daleko lépe než v předchozích ročnících. Lépe jsem se připravil Sokol Sedlnice FC Kopřivnice 2:3 (1:3) Se dl n ic e (jfk) Vítězstvím v Sedlnicích korunovali fotbalisté Kopřivnice své úspěšné působení v okresním přeboru. Tři body, kterými stvrdili své už jisté prvenství, znamenaly jen tolik, že konečný náskok na druhý Mořkov zakotvil na sedmi bodech. Mořkov potvrdil druhé místo vítězstvím 2:1 v Hladkých Životicích a odsunul Štramberk, který jen remizoval v Trojanovicích, na třetí příčku. V první půli hrála Kopřivnice svou hru založenou na kombinaci a domácí tým nepustila téměř k ničemu. Z převahy vytěžila celkem tři branky, přičemž po prvních dvou domácí využili rohový kop asnížili na 2:1. To, že v zápase vzhledem k nepochybnému prvenství Kopřivnice a jisté záchraně Sedlnic onic nešlo, se naplno projevilo ve druhé půli. V podstatě se jen dohrávalo a oboustranně se čekalo na a Adéla Fabrigerová. Indráková, která zazářila na oblastních přeborech ve Vsetíně, se v Plzni dokázala prosadit do první desítky, ato vzávodě na 100m znak, kde skončila časem 1:15,46 min. devátá. Jen o dvě příčky zpět zůstala na dvojnásobné trati, kterou zvládla v čase 2:41,72 min. Na obou tratích si zaplavala osobní rekordy v padesátimetrovém bazénu, takže rozhodně naplnila předpoklady. Prsařské tratě byly slabší, ale to jsme vzhledem k problémům s koleny očekávali, komentovala výkony Míši Indrákové trenérka Petra Kahánková. Adéla Fabrigerová si přivezla pěkné třinácté místo, které vybojovala na závěrečný hvizd, přiznal kapitán kopřivnického celku Michal Mička. Nicméně domácí ještě přidali snižující branku, a konečný výsledek tak zněl 2:3. Branky Kopř.: Beňo (P), Štěpán, Kurečka. Sestava Kopř.: Beňo Nenutil, Maslák, Březina, Daňhel Pala, Mička, Kapsa, Kurečka Štěpán, Okřesík (51. L. Vlček). padesátce volný způsob časem 31,54 s. Pro Adélu to bylo první mistrovství republiky a zároveň první závod v padesátimetrovém bazénu. Tak vysoké umístění jsem od ní ani nečekala, takže spokojenost, doplnila Kahánková. O stejném víkendu hostil kopřivnický bazén Mistrovství ČR dvanáctiletého žactva, bohužel bez domácí účasti. Mrzelo nás to, ale nikoho jsme vzhledem k výkonnosti ani nepřihlašovali. Celkem bylo přihlášeno 68 klubů, nakonec zde startovalo 150 plavců z 50 klubů, pro které jsme po organizační stránce myslím udělali maximum, hodnotil závod Lakomý. Nejlepšími závodníky v kopřivnickém bazénu byli podle nejlépe bodovaného výkonu Edita Chrápavá z Brna mezi děvčaty a Petr Dostál z Vysokého Mýta mezi chlapci. Z výsledků plavců SK Kopřivnice v letním Poháru 11letého žactva ( , Prostějov): R.Kučera:5. 50M 37,8 s, VZ 33,3, M 1:47,9 min., Z 1:29,8; M. Šimůnek: P 3:47,1;M. Žluva: PZ 1:33,2, VZ 2:57,0, VZ 1:23,3; L. Krysová: P 3:37,8, Z3:25,0, P 1:43,4, PZ 1:36,4. Z výsledků plavců SK Kopřivnice na letním M ČR staršího žactva ( , Plzeň- Slovany): M. Indráková: Z 1:15,46, Z 2:41,72, VZ 31,02, P 1:28,96, PZ 6:09,88; A. Fabrigerová: VZ 31,54, VZ 1:11,67. Barbora Podzimková z Příbrami obsadila na M ČR mladšího žactva, které hostila Kopřivnice, v sobotním závodě na 200 m PZ celkové deváté místo. FOTO: JANA FEILHAUEROVÁ Kopřivnický Drtič se mohl pochlubit rekordní... Fotbalisté se loučili vítězstvím Konečná tabulka OP mužů 1. Kopřivnice : Mořkov : Štramberk : Kunín : Skotnice : Trojan. I : Příbor : Jistebník : Bordovice : V. Albrecht : H. Životice : Sedlnice : Zbyslavice : Spálov :68 20 a svou roli sehrálo i počasí. Nebylo horko, takže jsem nedostával křeče, sem tam sprchlo, prostě bylo ideálně, ohlédl se za maratonem pětatřicetiletý vyznavač horského kola, pro kterého je Drtič každoročně vrcholem bikerské sezony. Ne všichni ale na čtrnáctý ročník asi budou vzpomínat v dobrém, mezi nimi i Lukáš Mamula zpálkovic, který se při sjezdu ze Zadrhlova doslova zadrhl a vlétl do žlábku vymletého vodou. Po řadě kotrmelců mezi kameny skončil v sanitce, ale podezření na zlomená žebra se nakonec nepotvrdilo. Nehodu odnesl naraženým ramenem a žebry. Každopádně až se uzdraví, hodlá si letoší trasu projet kompletně znovu, aby si zasloužil medaili, kterou mu pořadatelé doručili. Odřeniny nebyly na trati výjimkou, do cíle dorazila řada takto postižených. Někteří i došli nebo doběhli bez řetězů či sdefektem, prostě vůle aodhodlání dostat se sám do cíle byla daleko větší, než lenivě zvednout mobil a zavolat si odvoz. Klobouk dolů před všemi, podotkl Roman Lipový z CykoArt bike klubu, jeden z hlavního organizátorů akce, a dodal: Původně bylo 810 přihlášených, někteří se ale nakonec zalekli předpovědi a už předem hlásili, že nedorazí. Itak to ale byl rekordní ročník, ve kterém si díky nakonec dobrému počasí objelo celou trasu mnohem více lidí než obvykle. Dokonce jsme kvůli tomu posunuli i tombolu až na půl osmou. Pozitivně akci hodnotil i jeho bratr Vladimír: Zatím si letošní trať všichni pochvalovali, nejvíc asi vrstevnici Santov Ptáčnice Soláň. Já osobně jsem spokojený, organizační tým parádně šlapal a větší zranění bylo jen jedno. Příští rok bude trať hodně podobná, jen proto, že to bude 15. ročník, asi přidáme pár špeků navíc. Do čela I. ligy KMK 1. FC Bari Kop ř ivn ic e (jfk) Léto si na čele I.ligy KMK užije 1. FC Bari. Ve druhé části 4. kola soutěže totiž nezaváhalo jak se Evertonem Závišice, tak se Starou Gardou, bodově se dotáhlo na Bum Šankar a díky lepšímu skóre tabulku vede. Plně bodoval i Rs team, který po vysoké výhře 14:1 nad D.T. a těsném vítězství 2:1 nad Relaxem srovnal bodově krok sjelity adíky přepychovému skóre je přeskočil. Bodově vyrovnaná špice tabulky rozhodně slibuje zajímavý podzim, který se rozběhne 3. září. Výsledky 8. turnaje (4. kolo) I.ligy KMK (18. 6.):Perun Kopřivnice D.T. 5:0, branky:l. Matula, J. Mikulec, R. Rohel 2, J. Vlašic; Rs team Relax 03 2:1, branky: J: Stanislav 2 D. Borucinski; Perun Kopřivnice Relax 03 1:1, branky: J. Mikulec D. Borucinski; Rs team D.T. 14:1, branky: L. Burýšek 5, L. Ledesma 4,M. Socha, J. Stanislav 3, J. Závodný V. Hurtík; Everton Závišice Javor Bordovice 3:5, branky: R.Kuběna, D. Najvar,M. Švrček J. Darivčák 3, R. Enčev 2; Stará Garda 1. FC Bari 1:2, branky:m. Matějek R. Galia, J. Jiříček; Everton Závišice 1. FC Bari 0:3, branky:t. Dražkovič, R. Galia, A. Juříček; Stará Garda Javor Bordovice 2:4, branky: M. Matějek,M. Uličný R.Enčev 2,M. Kučera, J. Němec. Tabulka po 4. kole FC Bari : Bum Šankar : Rs team : FC Jelita : Javor Bord : Baník Štram : Stará Garda : Perun Kopř : KVS Kopř : Relax : Tr. Devills : Everton : SG Palermo : D&L AS : D.T : SD :32 0 k a m z a s p o r t e m Aquafitness:st hod., ne od 19 do 20 hod. Krytý bazén:čt , , pá , , so , ne , po zavřeno, út , st , čt , pá Mimo sobotu a neděli je dětský bazén v dopoledních hodinách uzavřen. Malá kopaná: so od 9 do hod. semifinále a finále Poháru KMK Minigolf:červen: po - pá hod., so, ne hod. Rekreační turistika: so v 5.59, ČD Frýdek-Místek, Bus Zlatník, z Vyšní Mohelnice, Č Lysá Hora, zpět dle dohody, st v 8 hodin ČD Veřovice, Velký Javorník, Horečky, ČD Frenštát pod Radhoštěm, pá 1. 7.v 6 hodin autobusový zájezd pěší turistiky do SR - Trojmezí, Hrčava, lanovkou na hřeben, Velká Rača m n. m., Stará Bystrica Sauna:út ženy, st muži, čt ženy, pá muži Vodní aerobik:po hodin v ý s l e d k y Fotbal: muži: 26. kolo I. A třídy: TJ Smilovice FC Vlčovice-Mniší A 9:0 (3:0); 26. kolo OP: TJ Sokol Trojanovice I TJ Kotouč Štramberk 3:3 (0:3), branky Štramberka: 1. Milich, 10. Chovaneček, 37. Zátopek (P), TJ Niva Hladké Životice TJ Mořkov 1:2, TJ Tatra Příbor SK Velké Albrechtice 3:0, Sokol Skotnice Sokol Spálov 6:3, Sokol Kunín Sokol Bordovice 4:0, Sokol Jistebník Sokol Zbyslavice 2:1; dorost: 26. kolo KS: TJ Petřvald u Karviné FC Kopřivnice 5:0; 13. a 15. kolo OS: TJ Sokol Kunín TJ Kotouč Štramberk 1:0, TJ Kotouč Štramberk TJ Sokol Vražné 5:2; starší žáci: 26. kolo KP: Hájek a Synové FC Kopřivnice 6:3; 13. kolo OP: FC Libhošť TJ Kotouč Štramberk 3:3; mladší žáci: 26. kolo KP:Hájek a Synové FC Kopřivnice 0:6; starší přípravka: 18. kolo OP: FC Kopřivnice A SK Beskyd Frenštát p. R. 8:0, Fotbal Studénka FC Kopřivnice B 7:1; mladší přípravka: 18. kolo OP: FC Kopřivnice A SK Beskyd Frenštát p. R. 5:1, Fotbal Studénka FC Kopřivnice B 4:0 Lenka Masná splnila B limit pro start na mistrovství světa P r ah a (jfk) Atletka Lenka Masná splnila na pražském Memoriálu Josefa Odložila B limit IAAF na mistrovství světa vdaegu. Vzávodě na 800m tam doběhla čtvrtá v čase 2:00,92 min., který jí sice ještě start na šampionátu nezaručuje, nicméně pokud v některém dalším závodě splní limit Českého atletického svazu, který je 2:00,80 min., do jihokorejského města se podívá. Na B limit dosáhla ipřesto, že v Praze neběžela úplně fit. Trápilo ji nachlazení, ale lehce i zánět tíhového váčku u achillovky na levé noze. Právě stav tíhového váčku se bohužel do konce týdne rapidně zhoršil a zranění se plně projevilo na víkendovém ME družstev ve Švédsku, kde v každé disciplíně startoval z každé země jen jediný závodník. Bolelo to hodně už při rozcvičování a těsně před startem mi navíc puklo v achillovce, takže jsem běžela jen proto, abych získala bod, komentovala odchovankyně kopřivnické atletiky poslední, dvanácté místo ačas 2:08,43 min., který je hluboko pod její možnosti. Od lékařů má nařízeno deset dní bez běhání. Můžu jen na rotoped, do posilovny a běhat ve vodě, prostě takové ty alternativní věci. Dál se všechno bude odvíjet od aktuálního stavu, dodala Masná stím, že věří, že se stav nohy po protizánětlivé terapii zlepší a limit ČAS ještě stihne splnit. Fandové motorismu se mohou těšit na sobotní extrem enduro K o p ř i v n i c e (jfk) Časy, kdy plochá dráha táhla na kopřivnický letní stadion davy diváků, jsou možná nenávratně pryč. V sobotu 25. června však přece jen tento stánek ožije motoristickým sportem. Od 12 hodin zde Klub ploché dráhy při AVZO Kopřivnice bude pořádat závod s názvem Kopr extrem enduro. Ovál v současnosti neumožňuje pořádat plochou dráhu, tak jsme se rozhodli nabídnout divákům jinou atrakci. Na dráze připravíme různé překážky z klád, špalků nebo pneumatik pro soutěžní motorky, přiblížil chystanou akci Jaromír Lach, jeden z jejích organizátorů, který rovněž závod pojede. Inspiroval se mimo jiné podnikem v Rumunsku, který patří v obtížnosti ke světové špičce. Proto slovo extrem v názvu. Nepůjde o rychlost, ale o zvládnutí překážek, o to, jak se kdo vyrovná s podmínkami, vysvětlil Lach. Na startu závodu by se měla objevit minimálně padesátka jezdců. Možná přijede i Roman Michálek z Valašského Meziříčí, který je mistrem světa v enduru, láká diváky Lach. Podobný závod se v Kopřivnici nikdy nejel. Uskuteční se za jakéhokoliv počasí. Na programu budou vyřazovací jízdy, které postupně dospějí až do superfinále, kde se představí ti nejlepší. KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice, IČ: Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Štefánikova 1163, Kopřivnice, fax: , schránka elektronické pošty ( ): Šéfredaktor: Bc. David Macháček (tel ), redaktoři: Bc. Dana Hoďáková (tel ), Mgr. Jana Feilhauerová (tel ), inzerce: Radana Marková (tel ). - Redakční uzávěrka ve čtvrtek do l2 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E Tiskne MORAVAPRESS, s. r. o. - cena 5 Kč.

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Dne 25.4.2013 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2011 ze dne 27.6.2011 Z á p i s : Přítomni: Nepřítomni: Hosté: Datum a čas: Místo: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L.

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více