Souhrnná teritoriální informace Kuvajt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Kuvajt"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v u ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/38 Zastupitelský úřad ()

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu Česky: Stát Arabsky: Dawlat Al Kuwayt Anglicky: State of Kuwait 1.2. Rozloha km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Počet obyvatel: 3,58 miliónu, z toho 1,15 miliónu Kuvajťanů a 2,43 miliónu cizinců (2010). Hustota obyvatelstva je cca 201 obyvatel na km 2. Podle věku je největší skupinou mládež do 15 let - 40%, skupina obyvatel starších 60 let tvoří 5% z celkového počtu obyvatel. Ekonomicky činné obyvatelstvo: Podle statistiky ské bankovní asociace bylo v roce 2010 v u zaměstnáno celkem 2,11 miliónu osob, z toho 83,5% cizinců. Většina Kuvajťanů pracuje ve státním sektoru. V soukromém sektoru pak 21% Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení Pokračuje růst počtu kuvajtských občanů i zahraničních pracovníků, a to i (pro druhý případ) přes různá restriktivní opatření vlády, která mají za cíl tento růst zpomalit, např. omezením rezidenčních povolení pro pracovníky v domácnostech (služebnictvo) podle počtu členů domácností apod. Počet zahraničních pracovníků většinou z asijských států - tak tvoří více než dvojnásobek počtu obyvatel s kuvajtským občanstvím a lze předpokládat, že i nadále poroste. V roce 2015 by měl počet obyvatel dosáhnout 3,8 mil. Nárůst počtu obyvatel bude znamenat budování nových měst a související infrastruktury, a tím bude druhotně umožňovat nové obchodní a pracovní příležitosti Národnostní složení Podle posledních údajů je celkem 1,15 miliónu Kuvajťanů. Z cizinců trvale nebo dlouhodobě žijících v u tvoří cca 1 milión Asiaté (Indie, Bangladéš, Filipíny, Pákistán, Srí Lanka); cca Arabové (Egypt, Sýrie, Libanon, Irák), dále Írán a ostatní Náboženské složení Kuvajťané: islám sunitského směru 70%, islám šíitského směru 30%. 2/38 Zastupitelský úřad ()

3 Cizinci: převážně muslimové sunitského směru (Arabové, Pákistánci, Indové), křesťané (Filipínci, Evropané a Američané), hinduisté (Indové) 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky Arabština, běžně používaná angličtina Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města Země je rozdělena na šest guvernorátů: hlavní město, Hawalli, Farwaniya, Jahra, Ahmadi a Mubarak Al-Kabeer v čele se jmenovanými guvernéry a volenými municipalitními radami. Hlavní město Kuwait City má cca 1,7 mil. obyvatel. Téměř veškeré obyvatelstvo bydlí v souvislé městské zástavbě spojené s příměstskými vilovými rezidenčními čtvrtěmi s dalšími městečky: Jahra, Ahmadi, Fahaheel, Fintas Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn ský dinár (KWD) 1 KWD = 1000 filsů. Dělení bankovky: 20, 10, 5, 1, ½, ¼ dináru, mince: 100, 50, 20, 10 a 5 filsů. Oficiální kurs v květnu 2012: 1 KWD = 3,56 USD, 2,78 EUR Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba K nejvýznamnějším pevným svátkům patří Národní den a Den osvobození Pracovní doba státních institucí ve dnech neděle čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. Soukromý sektor pracuje rovněž ve dnech neděle čtvrtek od 8:00 do 14:00 a od 16:00 do 18:00 či 19:00 hod. Obchody jsou otevřeny od 8:00 do 12:00 či 13:00 a od 16:00 či 17:00 do 21:00 až 22:00 hod., některé z nich (Sultan Center) nepřetržitě. Pracovní doba v bankách je od 8:00 do 12:30 a 16:00 až 18:00 hod. Víkendové dny jsou pátek a sobota. V době postního měsíce Ramadánu je upravena pracovní doba státních institucí (od 8:30 do 13:30) a také soukromého sektoru (od 9:00 do 14:00 a poté od 20:00 do 22:00 hod.) Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty má množství pohyblivých svátků, jejichž přesné stanovení je v některých případech určeno teprve několik dnů předem muslimskými institucemi. Nejvýznamnějším pohyblivým svátkem trvajícím cca 1 měsíc s omezenou pracovní dobou a výkonností v důsledku půstu od východu slunce do jeho západu je Ramadán. Důležité je také vědět, že je muslimskou zemí, kde se neslaví Nový rok, ani jiné křesťanské svátky Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU V u existuje jednorázový poplatek za ošetření ve státním zdravotním zařízení ve výši 2 KWD. Zdravotní pojištění pro cizince žijící v zemi je splatné při prodlužování pobytového víza. V případě krátkodobých pobytů musí cizinci za ošetření ve všech zdravotnických zařízeních platit, doporučuje se proto sjednat si před vstupem do země zdravotní pojištění, popř. toto pojištění uzavřít v kterémkoliv kuvajtském pojišťovacím ústavu na předpokládanou dobu pobytu. 3/38 Zastupitelský úřad ()

4 1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Vízová problematika Občan ČR může na území u vstoupit s cestovním pasem platným minimálně 6 měsíců ode dne překročení hranic. V cestovním dokladu nesmí být vyznačeno izraelské vízum. Mezi státy GCC funguje pro jejich občany bezvízový styk. Se všemi ostatními zeměmi s výjimkou států uvedených ve zvláštním seznamu (celkem cca 40 států) má přísnou vízovou politiku. ČR v uvedeném seznamu zařazena není. Vízum pro návštěvníka z ČR tedy musí být zajištěno ještě před vstupem do země, v žádném případě není možné získat vízum na hraničním přechodu bez předchozího vyřízení. Platí pravidlo, že bez tzv. sponzora, který dotyčného cizince zve a přebírá za něj veškerou odpovědnost po dobu jeho pobytu v zemi, nelze o udělení víza žádat. Existují dva způsoby udělení víz: a) na kuvajtském velvyslanectví v ČR: pokud sponzor s právem pobytu v u zaslal pozvání s potvrzením o výši příjmu a prohlášením o svém přímém příbuzenském vztahu ke zvané osobě (v případě soukromých cest) nebo prohlášení o pracovním účelu (obchodní cesty a zaměstnání); b) v u na imigračním úřadě: se stejnými dokumenty jako v bodě a) to obvykle vyřizuje přímo sponzor, tedy zvoucí osoba. Pozvaný v tom případě cestuje do u pouze s kopií víza zaslanou např. faxem a sponzor s originálem víza vyzvedává cestovatele na letišti v u. Všechny letecké společnosti v u tento proces akceptují. Také existuje možnost vyřízení víza prostřednictvím některého z pětihvězdičkových hotelů, který přebírá roli sponzora za své hosty. Tito hosté jsou ovšem v tomto případě nuceni po celou dobu svého pobytu v zemi setrvat právě v tomto hotelu. Tohoto způsobu nejčastěji využívají různí podnikatelé a obchodníci, kteří přijíždějí do u poprvé nebo jejichž zázemí ještě není dostatečně vybudováno k vyřízení víza s jiným sponzorem. Přihlašovací povinnost je splněna automaticky: jakmile cizinec s platným vízem překročí hranice, je zanesen do databáze imigračního úřadu, který po celou dobu jeho pobytu sleduje délku pobytu v zemi. Jednoměsíční visit visa" lze prodloužit až na tři měsíce, ovšem pokud se tak neučiní v dané lhůtě (minimálně 5 dnů před posledním dnem platnosti víza), za každý den v u bez platného víza se platí penále 10 KWD. Při odjezdu ze země mohou místní úřady vymáhat úhradu veškerých pohledávek, např. zaplacení penále za pobyt bez platného víza, pokuty za dopravní přestupky apod., neboť veškeré údaje tohoto typu se soustřeďují v databázi centrálního imigračního úřadu. Pobytové vízum lze získat jen na základě pracovního povolení. Zastupitelský úřad u v Praze Byl otevřen v r Velvyslancem je p. Ayman Al-Adsani. Adresa: Na Zátorce 26, Praha 6 Tel.: , fax: Úřední hodiny: pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hod. Celní a devizové předpisy Díky zásadám vízové politiky (existence sponzora) zcela odpadá povinnost prokazování finančních prostředků potřebných pro pobyt v zemi, jelikož toto je splňováno již při žádosti o vízum. Tím také odpadá povinnost výměny valut. Na základě rozhodnutí vlády o boji proti praní peněz a terorismu z r musí každá osoba, která do země vstupuje, deklarovat (na zvláštním formuláři, který obdrží na hranicích) celním autoriám peněžité obnosy v národní i cizí měně, zlaté slitky a jiné vzácné předměty, jejichž hodnota přesahuje 3000 KWD nebo jejich ekvivalent v cizí měně (cca Kč). Místní měnou je 1 kuvajtský dinár (KWD, Kuwaiti Dinar), v přepočtu cca 3,62 USD či 2,62 EUR (listopad 2011). Volná měna je běžně směnitelná za KWD i opačně. KWD je však jen výjimečně přijímán v některých hlavních evropských bankách; banky v ČR jej nepřijímají. Kreditní karty (Diners Club, American 4/38 Zastupitelský úřad ()

5 Express, Visa, Master Card) jsou přijímány ve všech hotelích, luxusních restauracích a ve větších nákupních centrech (nikoli však v provozovnách rychlého občerstvení, běžných restauracích, menších obchodech, na místním trhu apod.), doporučuje se proto s sebou mít dostatek hotovosti. Valuty lze směnit v hotelích či místních směnárnách, které jsou v každé čtvrti. Šeky jsou používány pouze pro obchodní transakce. Celní předpisy se shodují v zásadě s předpisy jiných zemí, t.j. dovoz osobních potřeb pro jedince nebo rodinu v přijatelném množství bezcelně. Přísně je však zakázán dovoz drog, alkoholických nápojů, cigaret, erotické literatury a videonahrávek. Celní kontrola zvláště cizinců na hraničních přechodech je prováděna velmi důsledně. Pokusy o pašování drog jsou v u velmi přísně trestány, za určitých okolností následuje trest smrti. Doprava zboží z ČR je převážně realizována kontejnery lodí po moři nebo letecky. V zemi není aplikována daň z přidané hodnoty. Specifické podmínky cestování do teritoria není turistickým cílem. Jako poměrně silně islámsky orientovaná země se snaží turistiku v našem chápání omezit, aby zabránila pronikání západních vlivů volných mravů". Proto je i vízová politika u striktní. Dalším faktorem je náročné klima - ve vrcholu sezóny v letních měsících téměř nesnesitelné (suché horko přesahující 50 C, pouštní písečné bouře atd.). nenabízí téměř žádné turistické pamětihodnosti. Nadále pokračuje průzkum archeologických vykopávek a tato místa zatím nejsou zpřístupněna (zejm. Failaka Island); historické jádro města bylo téměř zničeno v průběhu války s Irákem. Z uvedeného tedy vyplývá, že veškerá turistika v u se omezuje na obchodní cesty nebo jiné cesty za služebním účelem nebo na návštěvy konkrétních osob, povětšinou rodinných příslušníků žijících a působících v této oblasti. Městská doprava (autobusy) je minimální a využívají ji pouze asijští zahraniční dělníci. Na letišti je možnost zapůjčení automobilu (Europcar, Al-Mulla, Avis, Budget, Al-Sayer, Rent a Honda, Hertz, Sanbouk, Autoleas, United Hospitality for Limousine, National, International Car Rental Co., Al-Zamel Auto Est.), popř. použití taxíku. Lze doporučit předem domluvit cenu v taxíku i v hotelu (taxi do středu města z letiště cca 12 USD, přibl. 4 KWD). Ubytování ve 3 a 4 hvězdičkových hotelech je v rozmezí 35 až 60 KWD/noc, v hotelech 5 hvězdičkových se cena pohybuje od 80 KWD. Lze smlouvat, doporučuje se domluvit cenu již při rezervaci z ČR. Bezplatné vnitrostátní telekomunikační spojení je pouze z pevných linek. Zpoplatňováno je však telefonování z mobilu, vč. roamingu z ČR (minuta spojení s ČR stojí 1 KWD, cca 65 Kč). Při návštěvě u je nutné respektovat několik základních pravidel, jejichž dodržování je velice přísně hlídáno a přestupky v tomto směru mohou vést až k uvěznění. Především je to požívání alkoholických nápojů a drog. Je zakázán dovoz a rozšiřování jakéhokoli tiskového nebo video materiálu s erotickým nebo pornografickým obsahem, hracích automatů, zboží pocházející z Izraele nebo mající na obalu nápisy v hebrejštině, popř. izraelskou vlajku, pyrotechniky, azbestu a výrobků z něj, radioaktivních látek, vepřů, surové slonoviny, použitých pneumatik a nebezpečného průmyslového odpadu. Na všech hraničních přechodech je možno očekávat podrobnou (i osobní) prohlídku, včetně prohlížení záznamů na videokamerách. Zásada důležitá zejména pro Evropany se týká chování a oblékání žen. je sice poměrně bezpečnou zónou pro volně se pohybující ženy v porovnání s jinými arabskými zeměmi, avšak přesto je vhodné zajistit jim mužský doprovod. Pokud jde o oblečení, doporučují se zahalená ramena a nohy pod kolena, ne vyzývavý dekolt. Všechna tato omezení se ještě vystupňují v průběhu svatého měsíce Ramadánu, kdy se na veřejnosti nesmí jíst, pít (cokoliv, tedy ani vodu), ani požívat jiných požitků, jako například kouřit, líbat se, žvýkat atd., a to v době od východu do západu slunce. Při překročení hranic autem se vyžaduje sjednání zákonného pojištění vozidla, o které se žádá přímo na hraničním přechodu. Pojištění stojí dle doby od 1 měsíčního za 10,5 KWD do ročního za 22,5 KWD. Jde o tzv. pojištění třetí strany. Další pojištění se vyžaduje uzavřít na samostatný řidičský průkaz, což je možné 5/38 Zastupitelský úřad ()

6 v jakémkoli pojišťovacím ústavu v zemi a má platnost totožnou s platností víza za ceny jako při pojištění třetí strany. Tísňové volání: 777, (ambulance, policie, požárníci) Informační služba o telefonních číslech v u: 101 Požárníci: 100, 105 První pomoc - centrála: Stálá konzulární diplomatická služba ZÚ: , Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi Bezpečnostní situace v u je na poměrně vysoké úrovni. Kriminalita je minimální. Největším nebezpečím jsou dopravní nehody způsobené neukázněnou jízdou řidičů. Při plánování pobytu v u ZÚ doporučuje využít možnosti dobrovolné registrace při cestách do zahraničí (tzv. projekt DROZD), která slouží k poskytování rychlé pomoci pro případ nouze. ské úřady jsou citlivé na cesty do Iráku, vzájemná hranice bývá uzavírána bez předchozího upozornění Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města Diplomatické styky mezi oběma zeměmi byly navázány na úrovni velvyslanectví. K uznal ČR a navázal diplomatické styky na úrovni velvyslanectví. Název a adresa ZÚ v teritoriu, telefon, fax, akreditování velvyslance pro další teritoria ZÚ ČR v u byl otevřen v r na úrovni CDA, od r v čele s velvyslancem. Od znovuotevření po válce byl úřad veden chargé d`affaires, od r opět velvyslancem. ZÚ má diplomatickou, konzulární a obchodní působnost i pro Stát Katar. Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR ve Státě je Martin Vávra (pověřovací listiny předal ). Velvyslanectví ČR (Embassy of the Czech Republic in the State of Kuwait): Lokalita: čtvrť Al Nuzha, blok 3, ulice č. 34, vila č. 13 (ulice rovnoběžná se 3. okruhem) Poštovní adresa: P.O.Box 1151, Safat 13012, Kuwait Mezinárodní volací znak pro je Telefonní spojení na ZÚ: sekretariát, víza, informace: , , ; fax: ; stálá konzulární diplomatická služba: , popř Pracovní doba: neděle - čtvrtek 7:45 až 16:15 hod. Mapka úřadu je k dispozici na webové stránce ZÚ : Spojení z letiště a z centra města: Pro dopravu z/na letiště je možné si vzít taxi. Letiště leží na okraji města a je dostupné ze všech částí města po cca minutách jízdy zejména díky velmi dobře fungující síti dálnic a okruhů. 6/38 Zastupitelský úřad ()

7 1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) Žádná z těchto institucí nemá v u své zastoupení Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) 777, tísňové volání - pohotovost (policie, ambulance, požárníci) 100, požárníci policie - centrála první pomoc - centrála , první pomoc - Amiri Hospital letiště (informace o příletech/odletech) informační služba o telefonních čístech v u , popř stálá konzulární diplomatická služba ZÚ ČR Internetové informační zdroje Prakticky všechny potřebné údaje lze získat na adrese: Další důležité webové stránky: Ministerstvo zahraničních věcí: Ministerstvo obchodu a průmyslu: Ministerstvo financí: Ministerstvo obrany: Ministerstvo školství: Ministerstvo zdravotnictví: Ministry of Plannning: Ministerstvo veřejných prací: Ministerstvo pro ropu: Ministerstvo informací: Ministerstvo komunikací: Kuwait Municipality: Kuwait Chamber of Commerce and Industry: Central Bank of Kuwait: National Bank of Kuwait: Insitute of Banking Studies: Kuwait Investment Authority: Kuwait University: Kuwait International Fair Co. (KIF): 7/38 Zastupitelský úřad ()

8 Kuwait Times (deník, anglicky): Arab Times (deník, anglicky): Kuwait News Agency: Adresy významných institucí Adresy významných obchodních a hospodářských komor a podnikatelských svazů ská obchodní a průmyslová komora (KCCI) má velmi významné postavení, které je podtrženo nařízením, že pouze členové KCCI mohou vyvíjet zahraničně obchodní činnost a mohou se účastnit v místních tendrech. V představenstvu komory se střídají představitelé nejvlivnějších obchodnických rodin (zakládajících si na značné autonomii od státních orgánů). Komora má k dispozici základní informace o registrovaných firmách, jejich kapitálu, platnosti licencí, majitelích apod., ale také informace obecného obchodního charakteru. Od r působí ve funkci prezidenta komory Ali Mohammed Thunayan Al-Ghanim, generálním ředitelem Rabah Abdulrehman Al-Rabah. V představenstvu komory je 25 členů. Kontakt: Kuwait Chamber of Commerce and Industry P.O.Box 775 Safat, Kuwait tel: , fax: web: ská investiční agentura (KIA) je autonomním vládním orgánem odpovědným za řízení a administraci všeobecného rezervního fondu (GRF) a aktiva Fondu budoucích generací (FGF) i za další fondy svěřené ministrem financí a vládou. KIA investuje na místním, arabském i mezinárodním trhu, hlavní kancelář má v u a pobočku v Londýně. Kontakt: Kuwait Investment Authority Ministries Complex - Al Mirqab tel: fax: web: 8/38 Zastupitelský úřad ()

9 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému je monarchií (emirátem - knížectvím) se smíšenými prvky absolutistické a konstituční monarchie v čele s emírem, který je vždy vybírán z rodu Al-Sabah a jehož výběr či volba se řídí pravidly dynastie a zákonem o nástupnictví z roku Emír má výkonnou moc, jmenuje předsedu vlády, má pravomoc rozpustit parlament, vyhlašuje volby do parlamentu a ratifikuje zákony, jmenuje soudce a potvrzuje rozsudky a je také vrchním velitelem ozbrojených sil. Liberální ústava z r zaručuje základní svobody. Vyhlašuje islámskou zemí, kde Korán a islámský zákon (Shari`a) jsou zdroji zákonodárství. Volební právo žen bylo zavedeno v r Pasivní i aktivní volební právo tak bylo přiznáno všem občanům u, vyjma příslušníků ozbrojených sil. Dominujícím prvkem vnitropolitické scény je téměř neustálé soupeření mezi vládou (resp. vládnoucí rodinou) a stále více sebevědomějším parlamentem. Na pozadí neustále zdůrazňované potřeby zachování těsné spolupráce výkonné a zákonodárné moci probíhá snaha parlamentu o získání většího podílu na rozhodování, zejména v otázkách kontroly státních financí, zahraničních investic, vojenských výdajů apod. Dosud obě strany i přes verbální konfrontaci spolupracují. Politické strany jsou v zemi zakázány. Zákaz je obcházen vytvářením tzv. politických proudů nebo hnutí. V rámci voleb do parlamentu a místních provinčních rad se za poslední desetiletí vytvořilo několik politických skupin tvořících široké spektrum fundamentalistů, umírněných islamistů, nacionalistů, liberálů, nezávislých apod., hájících zájmy tradičních obchodnických klanů, nově vzniklé vyšší vrstvy intelektuálů, vládnoucí rodiny, kmenů apod Hlava státu (jméno, kompetence) Jeho Výsost šejch Sabah Al-Ahmad Al-Džáber Al-Sabah - emír Státu, od (angl.: His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah). Následník trůnu (korunní princ): Jeho Výsost šejch Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, od Potřeby vládce a vládnoucí rodiny zajišťuje emírův úřad (Amiri Diwan), včetně organizace návštěv hlav států. V čele Amiri Diwan stojí šejch Nasser Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah s titulem ministra. Následník trůnu má obdobný úřad (Diwan of the Crown Prince). Členové vládnoucí dynastie Al-Sabah požívají čestný titul šejch nebo šejcha. Jako jediná dynastie na Arabském poloostrově nezískala moc mečem. Vládne zemi nepřetržitě po 200 let a až do ropné éry (od r. 1936) především se souhlasem a materiální podporou bohatších obchodnických klanů. Ústavou z r má rodina Al-Sabah zaručené následnictví, jehož tradiční součástí je i střídání se dvou hlavních větví rodiny Al-Sabah, vzešlých z potomků synů Šejcha Mubaraka Velikého (vládl ), Jabera a Salema, u moci. Tato tradice však byla po smrti emíra Jabera v lednu 2006 narušena: současný emír Sabah a jeho následník, korunní princ Nawaf, jsou oba z větve Jaber rodiny Al-Sabah Složení vlády Emír Státu šejch Sabah Al-Ahmad Al-Sabah schválil v červenci 2012 novou 14 člennou vládu Složení vlády - Rady ministrů (Council of Ministers): Předseda vlády (His Highness Prime Minister): Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah Council of Ministers, P.O.Box 1397, Safat, Kuwait Tel.: , , Fax: /38 Zastupitelský úřad ()

10 První místopředseda vlády a ministr vnitra (First Deputy Prime Minister and Minister of Interior): Sheikh Ahmad Al-Humoud Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah Ministry of Interior, P.O.Box 11, Safat, Kuwait Tel.: , Fax: Místopředseda vlády a ministr obrany (Deputy Prime Minister and Minister of Defence): Sheikh Ahmad Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah Ministry of Defence, P.O.Box 11, Safat, Kuwait Tel.: , Fax: Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí (Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs): Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah Ministry of Foreign Affairs, P.O.Box 3, Safat, Kuwait Tel.: Fax: Ministr financí a ministr školství a ministr vyššího vzdělávání (Minister of Finance and Minister of Education and Minister of Higher Education): Dr. Nayef Falah Al-Hajraf Ministry of Education and Higher Education, P.O.Box 27130, Safat, Kuwait Tel.: , , Fax: , Ministry of Finance, P.O.Box 9, Safat, Kuwait Tel.: , Fax: Ministr spravedlnosti (Minister of Justice): Jamal Ahmad Al-Shihab Ministry of Justice, Awqaf and Islam, P.O.Box 13, Safat, Kuwait Tel.: , Fax: Ministryně pro plánování a rozvoj a státní ministryně pro záležitosti Národního shromáždění (Minister for Planning and Development and State Minister for National Assembly Affairs): Rola Abdullah Dashti Ministr obchodu a průmyslu a státní ministr pro záležitosti bydlení (Minister of Commerce and Industry and State Minister for Housing Affairs): Anas Khalid Al-Saleh Ministry of Commerce and Industry, P.O.Box 2944, Safat, Kuwait Tel.: , Fax: Ministr veřejných prací (Minister of Public Works): Dr. Fadhel Safar Ali Safar Ministry of Public Works, P.O.Box 8, Safat, Kuwait Tel.: , , Fax: Ministr zdravotnictví (Minister of Health): Dr. Ali Saad Al-Obeidi Ministry of Health, P.O.Box 5, Safat, Kuwait Tel.: , Fax: Ministr pro ropné otázky a ministr pro náboženské a islámské záležitosti (Minister of Oil and Minister of Awqaf and Islamic Affairs): Hani Abdulaziz Hussein Ministry of Oil, P.O.Box 5077, Safat, Kuwait Tel.: ,Fax: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, P.O.Box 13 Safat, 13001Kuwait Tel.: , Fax: /38 Zastupitelský úřad ()

11 Ministr informací a státní ministr pro vládní záležitosti (Minister of Information and Minister of State for Cabinet Affairs): Sheikh Mohammad Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah Ministry of Information, P.O. Box 193, Safat, Kuwait Tel , , , Fax: Ministry of State for Cabinet Affairs, P.O.Box 1, Kuwait Tel.: , Fax: Ministr komunikací a úřadující ministr sociálních věcí a práce (Minister of Communications and Acting Minister of Social Affairs and Labour): Salem Mutheeb Al-Utheina Ministry of Communications, P.O.Box 318, Safat, Kuwait Tel.: , Fax.: Ministry of Social Affairs and Labour, P.O.Box 318, Safat, Kuwait Tel.: , , Fax: Ministr elektřiny a vody a státní ministr pro samosprávu (Minister of Electricity and Water and Minister of State for Municipal Affairs): Abdulaziz Abdulatif Al-Ibrahim Ministry of Electricity and Water, P.O. Box 12054, Safat, Kuwait Tel.: , Fax.: /38 Zastupitelský úřad ()

12 3. Zahraničně-politická orientace ská zahraniční politika byla po získání samostatnosti v červnu 1961 vystavena územním nárokům ze strany Iráku. Velká Británie vyhověla kuvajtské žádosti o vojenskou pomoc a umístila na kuvajtském území své jednotky, pak svou územní integritu a nezávislost úspěšně uhájil na půdě OSN. Britské vojenské jednotky byly poté nahrazeny jednotkami států Arabské ligy, staženy byly na kuvajtskou žádost v roce ská zahraniční politika se od té doby snažila zajistit suverenitu a územní integritu státu především upevňováním vztahů s arabskými státy zahájil Irák vojenský útok proti u pod záminkou, že ilegálně využívá ropná ložiska ležící při kuvajtsko-irácké hranici, a po okupaci u připojil jeho území k Iráku (severní část jako součást provincie Basra, zbytek území jako 19. provincii Iráku). Iráckou okupací se tradiční kuvajtská zahraničně-politická koncepce zhroutila; poznání skutečnosti, že záruky existence a nezávislosti státu neleží v soustavě bezpečnostních smluv arabských zemí, zrada arabských spojenců (Irák, Jordánsko, OOP) a morální podpora iráckému agresorovi ze strany dalších arabských zemí (Jemen, Súdán, Alžírsko, Tunisko, Mauretánie) pak způsobily základní změnu zájmů a priorit kuvajtské zahraniční politiky po osvobození u spojeneckými silami vedenými USA (únor 1991). podepsal smlouvy o vojenské pomoci a spolupráci s USA, Velkou Británií a Francií poté, kdy Irák přijal rezoluce RB OSN 773 (1993) a 883 (1993) a byly ukončeny irácké územní nároky vůči u. dohodl se Saúdskou Arábií vytyčení společných hranic v kontinentálním šelfu. Zkušenost irácké agrese a okupace a osvobození u spojeneckou koalicí obrátilo orientaci zahraniční politiky u na spolupráci především se státy této koalice. USA udržují od roku 1991 na území u velké vojenské základny. sice nadále podporuje v palestinsko-izraelském konfliktu palestinské nároky, pro postoje OOP a zejména Jásira Arafata během irácké agrese však omezil podporu palestinským uprchlíkům na svém území - odhaduje se, že po roce 1991 bylo z u nuceno odejít kolem Palestinců. Veřejnost není od té doby v palestinské otázce jednotná. Země GCC se dohodly na kritériích, vedoucích k vytvoření volné zóny GCC v roce 2002 a na zásadách celní unie v roce 2003 s tím, že k úplné celní unii mezi nimi mělo dojít do roku 2005 a vytvoření volného trhu do roku Současně byla v roce 2005 stanovena základní kritéria (deficity st. rozpočtů, veřejný dluh, měnové rezervy, úrokové míry a inflace) pro zavedení společné měny. Nyní se přijímají jednotlivé kroky k naplnění tohoto plánu. V r podepsaly, KSA, Katar a Bahrajn Dohodu o vytvoření Rady monetární unie. Měnová unie by měla být spuštěna v r. 2010, nicméně termín byl odložen. Celní unie by měla být funkční v roce Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních je členem celé řady mezinárodních organizací: OSN (od r. 1963), MAAE (1964), ICAO, INTERPOL, ILO, IMO, OIE, OIML, ISA, ITU (1959), IUCN, OPCW (1997), CTBTO (2003), UNESCO (1960), ICCROM, FAO, UNIDO, UPU (1960), WCO, WHO, WIPO, WMO, UNWTO, WTO, ISO, BIE. Je také členem IMF/WB a na ně navazujících bank - BIS, IBRD, IDA, IFC, MIGA a rovněž mnoha regionálních bankovních institucí - Afro-Arab Development Bank, Arab Monetary Fund, Islamic Development Bank aj. Je členem OIC (Organizace islámské konference), G/77 (Hnutí nezúčastněných zemí) a IPU (Meziparlamentní unie). je dále členem mnoha arabských organizací: LAS (Ligy arabských států), GCC (Rady pro spolupráci arabských států Zálivu), OAPEC (Organizace arabských zemí vyvážejících ropu), AFESD (Arabského fondu pro ekonomický a sociální rozvoj), ALO (Arab Labour Organization), pozorovatelem v Africké unii. V u sídlí AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), KFAED (Kuwait Fund for Arab Economic Development) a nevládní organizace ROPME (Regional Organization for Protection of Marine Environment, ekologická organizace GCC), ATO (Arab Towns` Organization) a API (Arab Planning Institute). 12/38 Zastupitelský úřad ()

13 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách je členem mnoha mezinárodních dohod uzavřených na půdě OSN, mezi nejzajímavější patří ratifikace z r CTBTO (Smlouvy o zřízení Organizace o všeobecném zákazu jaderných zkoušek). Kromě toho uzavírá mnohostranné dohody v rámci společenství zemí Zálivu - GCC, kde jde o dohody v oblasti vojenské, sdělovací techniky, celní dohody atd Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap Kulturní dohoda z , platná od (vyhl. 49/1972 Sb.) 2. Dohoda o letecké dopravě z , platná od (vyhl. 62/2005 Sb.m.s.) 3. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd z , platná od (vyhl. 78/1980 Sb.) 4. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci z , platná od Dohoda o vzájemném poskytnutí práv k pozemkům a budovám pro diplomatické mise v Praze a v u ze , platná od Dohoda o podpoře a ochraně investic z , platná od (vyhl. 12/1997 Sb.) 7. Dohoda o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku z , platná od (vyhl. 48/2004 Sb.m.s.) 8. Dohoda o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót, Protokol o změně Dohody o letecké dopravě (Praha ) 10. Protokol o změnách Dohody o podpoře a ochraně investic ( ) 13/38 Zastupitelský úřad ()

14 4. Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje Základní směry hospodářské politiky vlády a předpoklad hospodářského vývoje Hospodářská politika vlády bude pokračovat v orientaci na rozvoj ropného sektoru, perspektivní se jeví i těžba zemního plynu z nově objevených nalezišť. Strategickým záměrem vlády je zvýšit těžební kapacitu. Tohoto cíle chce dosáhnout realizací projektu Severní ropná pole Abdali, Bahra, Ratqa, Rawdatain a Sabriya. Projekt počítá s účastí zahraničních subjektů, naráží však na odpor parlamentu, kde převládají síly prosazující plnou kontrolu státu nad jeho realizací. Projekt Severní počítá i se stavbou nového města. Dalším strategickým záměrem u je transformace země v most na Východ", tj. v centrum obchodu a služeb, zde především bankovních, směřujících po trase historické Silk Road" (hedvábné stezky) do Číny a na Dálný východ; v u se tento záměr pracovně nazývá Bridge to China" a jeho součástí má být i propojení postsovětských producentů ropy a zemního plynu s regionem Zálivu jak technologickými projekty (ropovody, plynovody), tak i společně sdílenými vizemi zejména o obchodní kooperaci. Projekt Bridge to China" počítá s vybudováním velkého námořního terminálu na ostrově Bubiyan (s cílovou kapacitou 60 přístavních mol), který by se měl stát největším přístavem na severu Zálivu a měl by být společně využíván Íránem, Irákem i em. Z ostrova Bubiyan povede podle projektu na pevninu dálnice, na kterou by měla být v budoucnosti napojena síť pozemních komunikací v Iráku i v Íránu. Velmi intenzivně se do přípravy projektů, projektových i stavebních prací zapojují čínské firmy. S tím souvisí i výstavba dalších dálnic, rozšíření kuvajtského letiště, výstavba 8. Ring Road spojující radiální dálnice, vedoucí do středu města, pokročení v plánech na výstavbu železnice propojené i s ostatními státy GCC a výstavba metra v hlavním městě, která by řešila současnou komplikovanou situaci v silniční dopravě. V r byly na severu země objeveny značné zásoby zemního plynu, které by měly nahradit dodávky plynu ze zahraničí. Kuwait Oil Comp. uzavřela v r ti letou smlouvu se společností Royal Dutch Shell na jejich rozvoj. Hlavními odběratelskými zeměmi kuvajtské ropy jsou asijské země (především Japonsko, Čína, Singapur, Pákistán, Indie, Jižní Korea, Malajsie, Taiwan), kam směřuje 75% exportu. má 4. největší zásoby ropy na světě, které jsou odhadovány při současné produkci na 120 let. Prudký rozvoj hospodářství asijských zemí posledního období přinášel zemi, jejíž příjmy jsou z 95% závislé právě na vývozu ropy, meziroční nárůsty HDP v řádech desítek procent, byť v r HDP vzrostl jen o 6% a o rok později o 1,5%. V r došlo k 4% růstu. Nové příležitosti v připravovaných projektech Vláda v r schválila pětiletý rozvojový plán, podle něhož mělo být do infrastruktury země investováno na 33 mld. USD. Jeho realizace však vyžadovala úpravy některých zákonů, které zatím provedeny nebyly. V rámci rozvojového plánu se připravuje několik velkých projektů. V severní části země, v blízkosti hranice s Irákem, vyroste nové město Subiya s funkční elektrárnou. Město Subiya bude s Kuwait City spojovat 21 km dlouhý most, který výrazně zkrátí 90 km dlouhou spojovací silnici kolem mořského zálivu. Město bude vybudováno na rozloze 260 čtverečních kilometrů a počítá s kapacitou půl miliónu obyvatel. Kuwait City má omezené možnosti dalšího rozšiřování a jeho maximální kapacita by měla být 2,3 mil obyvatel. Odhaduje se, že v roce 2015 dosáhne počet obyvatel u 3,8 mil. Připravuje se několik návrhů na rekonstrukci středu města. Vláda stojí před úkolem zvýšit výrobu pitné vody a zlepšit její distribuci. Nyní je pitná voda vyráběna energeticky nákladným způsobem odsolováním mořské vody (reverzní osmóza), k zavlažování vegetace 14/38 Zastupitelský úřad ()

15 se používají brakické vody z podzemních zdrojů. je přitom zemí s nejvyšší spotřebou vody na obyvatele. Vedle investic do nových odsolovacích zařízení je řešením i realizace kroků vedoucích k úsporám ve spotřebě vody, např. snížením dotací na její cenu a progresívním zvýšením její ceny pro spotřebitele. Dalším velkým úkolem vlády je řešení problému odpadních vod, které jsou vypouštěny do moře bez dostatečného čistění. Připravován je rovněž projekt rozšíření mezinárodního kuvajtského letiště ze současné kapacity 7 mil. cestujících ročně na kapacitu 13 mil. cestujících ročně s termínem ukončení v roce Jedna z úvah zmiňuje i vybudování zóny volného obchodu u letiště. ský ostrov Failaka, kde se nacházejí stopy po osídlení až 4000 let staré, byl před iráckou okupací obydlen a využíván zejména pro rekreační účely. Po válce se obyvatelé do města na ostrově již nevrátili a veškeré vybavení postupně zchátralo. V současné době je připraven projekt rehabilitace ostrova a jeho infrastruktury, aby se mohl stát v budoucnu turistickým centrem. Součástí projektu je i most, spojující ostrov s pevninou, v délce cca 20 km. V rámci podobného projektu má dojít k výstavbě turistických zařízení i na největším kuvajtském ostrově Bubiyan. Na ostrově bude vybudován i nový přístav, který bude sloužit nejen u, ale i Iráku a Íránu. Vláda zahájila práce na projektech rozšiřování kapacity výroby elektrické energie výstavbou dvou nových elektráren. První o výkonu 3000 MW bude financována ze státních prostředků v severní části země - Northern Zour. Druhá by měla být financována soukromým sektorem. Bude se jednat o rozšíření kapacity stávajících elektráren Shuaiba a Subbiya o 800 až 1000 MW. Byly zahájeny přípravy významných projektů v oblasti infrastruktury - lodní doprava do Umm Qasru a na ostrov Failaka, letecká doprava, rozvoj mezinárodního letiště. Na ostrově Bubiyan bude vytvořena zóna volného obchodu a přístav, který by měl být hlavním překladištěm zboží pro Irák, další zóna volného obchodu se buduje při kuvajtsko-irácké hranici atd. Tyto skutečnosti činí z u jeden z hlavních terminálů pro obnovu Iráku. O z těchto důvodů projevují značný zájem zahraniční společnosti a investoři, kteří si zde budují zázemí pro další spravování svých zájmů v Iráku. To má za následek nebývalý růst cen nemovitostí a boom v oblasti stavebnictví, infrastruktury a dopravy. V plánech existují i projekty na výstavbu metra v Kuwait City a železničního propojení států Zálivu. Rok 2010 byl vyhlášen rokem ekonomiky. Národní shromáždění schválilo 4-letý plán rozvoje státu ve výši 129 mld USD. Předpokládá postavení nových měst, přístavu, železniční sítě včetně metra, investice do zdravotnické a vzdělávací infrastruktury. Smyslem je vytvořit z u regionální obchodní a finanční centrum. Pro 1. rok plánu je vyčleněno 16,6 mld USD., díky ceně ropy v poslední dekádě, nashromáždil zahraniční aktiva ve výši 230 mld USD. ská radnice je zodpovědna za výstavbu obchodního centra ve Fintasu, odpočinkových míst u dálnic a dálničních přivaděčů, výstavbu čtvrtí pro (zahraniční) pracovní síly, zlepšení služeb pro majitele "chalup", recyklaci výrobků a rozvoj ulice Abdullah Al-Ahmad. Úřad civilního letectví za postavení hotelu na letišti, benzínových pump, prostorů pro letecké kargo, letadla a udržování techniky. Ministerstvo informací a dopravy za metro, servisní centrum pro autobusy a nákladní auta, rozvoj poštovní služby, údržbu pevných domácích linek a mezinárodních linek. Celní a daňový úřad za sklad chemických předmětů, rozvoj rychlé pošty, skladiště, celní areál. Ministerstvo veřejných prací za rozvoj ostrova Failaka a rozšíření čističky odpadních vod. Ministerstvo elektřiny a vody za generátor pro konvenční elektrárnu a pro solární elektrárnu. ská univerzita za rozvoj mořské bariéry v Shuwaikhu. Veřejný úřad pro mládež a sport za krytý sportovní park. Ministerstvo zdravotnictví za novou fyzioterapeutickou a rehabilitační nemocnici. Světová finanční krize se Státu významně nedotkla vzhledem k vysokým rezervám státních financí. Investoři sice ztratili na newyorské burze značné finanční prostředky, ale po zhodnocení situace jejich ztráty vyrovnaly výhodné nákupy dalších akcií. Značný rozsah investic státu i soukromníků je v realitách, které nezaznamenaly takové propady. Investice kuvajtských státních a soukromých firem jsou i v průmyslových a zpracovatelských projektech v asijských zemích. Stimulační ekonomický balíček v hodnotě 5,17 mld USD přijatý vládou v únoru a uvedený do praxe v dubnu 2009 měl pozitivní dopad na hospodářství a především finanční sektor. Pomohly hlavně státní garance až do výše 50% pro úvěry poskytované firmám místními bankami či 15ti letá garance na případný pokles hodnoty investic místních bank. 15/38 Zastupitelský úřad ()

16 podepsal v r s Francií, Japonskem a Ruskem dohody o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie. Rozhodl se vybudovat 4 jaderné reaktory s kapacitou každého 1000 MW do r Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/ obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) Vývoj HDP za posledních 5 let (v mld. USD) Rok HDP 93,9 117, ,3 139,9 Zdroj: NBK V současné době připadá na hlavu USD. by prakticky nemusel znát nezaměstnanost (v zemi žije dvojnásobný počet cizích státních příslušníků ve srovnání k kuvajtskými občany), nicméně v roce 2010 byla její míra 2,1%, a to i přes zákon z r. 2008, kterým se stanovily kvóty pro zaměstnávání Kuvajťanů ve státním sektoru. Soukromý sektor musel kvóty naplnit v r Inflace se v r pohybovala okolo 4%. Průmysl se na HDP podílí 52%, služby 47% a zemědělství 0,3%. Měnové kursy a kursovní politika, vývoj úrokových sazeb Od r byl zaveden pevný kurs dolaru (USD) ke kuvajtskému dináru (KWD). V květnu 2007 oznámil konec vázanosti své měny jenom na stále klesající USD a změnil vázanost na koš měn. Oznámení doprovázel ihned pokles kursu dolaru a zejména neklid v zemích GCC. Další pokles kursu USD versus KWD následoval v červenci 2007 až ská centrální banka přistoupila k plovoucímu denně vyhlašovanému kursu KWD-USD, jako tomu bylo do roku Současný kurs (5/2012) je 3,56 USD za 1 KWD. KWD je vnitřně v u volně a bez omezení směnitelný. Je směnitelný i v zemích GCC. V Evropě není bankami bez vysokého disážia přijímán Průmysl struktura, tempo růstu, nosné obory Rozhodujícími faktory rozvoje hospodářství země jsou těžba ropy (8% světových zásob), výroba petrochemických produktů a světová cena těchto dvou exportních komodit. Ostatní výrobní činnost je zanedbatelná a svým rozsahem pokrývá pouze některé lokální spotřebitelské skupiny, zejména v oblasti spotřebního zboží. Převážná většina potřeb země (mimo ropný a energetický sektor) je kryta dovozem. ská denní ropná produkce činí 2,8 mil. barelů. Záměrem je produkovat 4 mil. barelů denně v r ská ropa se zpracovává ve 3 rafinériích, o výstavbě 4. se hovoří. Ropný sektor je ovládán státem vlastněnou Kuwait Petroleum Corporation s dceřinkami Kuwait Oil Company, Kuwait National Petroleum Company, Petrochemical Industries Company a Kuwait Petroleum International. Role soukromého sektoru je omezena na smluvní poskytování služeb. Důraz se klade na rozvoj petrochemického sektoru. Úspěchem bylo vytvoření Equate Petrochemical Company - joint venture mezi Petrochemical Industries Company, americkou Dow Chemical Company a dvěma dalšími místními firmami - Boubyan Petrochemicals Company a Qurain Petrochemical Industries, který pomohl ztrojnásobit neropný vývoz. Od dalších plánů na joint venture mezi oběma společnostmi bylo upuštěno v r S těžbou ropy je spojena i těžba zemního plynu. Zásoby zemního plynu u jsou odhadovány na 1,5 triliónů kubických stop (včetně Neutral Zone), nová naleziště na Severu u vykazují zásoby dokonce 16/38 Zastupitelský úřad ()

17 35 trilionů kubických stop. Ty by měly nahradit dodávky plynu ze zahraničí. Kuwait Oil Comp. uzavřela v r ti letou smlouvu se společností Royal Dutch Shell na jejich rozvoj. Zdroj: CBK 4.4. Stavebnictví Vláda v r schválila pětiletý rozvojový plán infrastruktury země. V severní části země vyroste nové město Subiya, které bude s Kuwait City spojovat 21 km dlouhý most. Připravuje se několik návrhů na rekonstrukci středu města. Dalším projektem je železnice, spojující jih se severem země, na které bude navazovat propojení do dalších členských zemí GCC. Významnými projekty je i výstavba dalších nemocnic s kapacitou lůžek, škol pro žáky předškolního a základního školního věku a také sanitární projekty, které by měly zlepšit současné projekty s odpady, odpadní vodou a zároveň řešit dodávky vody pro průmyslové a zemědělské potřeby. V budoucnosti je plánována i výstavba dalších dálnic a metra spojující přímořské oblasti a centrum Kuwait City. Připravován je rovněž projekt rozšíření mezinárodního kuvajtského letiště. ský ostrov Failaka před iráckou okupací obydlen a využíván zejména pro rekreační účely by se mohl stát v budoucnu turistickým centrem. Součástí projektu je i most, spojující ostrov s pevninou v délce cca 20 km. V rámci podobného projektu má dojít k výstavbě turistických zařízení i na největším kuvajtském ostrově Bubiyan. Rok 2010 byl vyhlášen rokem ekonomiky. Národní shromáždění schválilo 4-letý plán rozvoje státu ve výši 129 mld USD. Předpokládá se postavení nových měst, přístavu, železniční sítě včetně metra, investice do zdravotnické a vzdělávací infrastruktury. Smyslem je vytvořit z u regionální obchodní a finanční centrum. Pro 1. rok bylo vyčleněno 16,6 mld USD. ská radnice je zodpovědna za výstavbu obchodního centra ve Fintasu, odpočinkových míst u dálnic a dálničních přivaděčů, výstavbu čtvrtí pro (zahraniční) pracovní síly, zlepšení služeb pro majitele "chalup", recyklaci výrobků a rozvoj ulice Abdullah Al-Ahmad. Úřad civilního letectví za postavení hotelu na letišti, benzínových pump, prostorů pro letecké kargo, letadla a udržování techniky. Ministerstvo dopravy za metro, servisní centrum pro autobusy a nákladní auta, rozvoj poštovní služby, údržbu pevných domácích linek a mezinárodních linek. Celní a daňový úřad za sklad chemických předmětů, rozvoj rychlé pošty, skladiště, celní areál. Ministerstvo veřejných prací za rozvoj ostrova Failaka a rozšíření čističky odpadních vod. Ministerstvo elektřiny a vody za generátor pro konvenční elektrárnu a pro solární elektrárnu. ská univerzita za rozvoj mořské bariéry v Shuwaikhu. Veřejný úřad pro mládež a sport za krytý sportovní park. Ministerstvo zdravotnictví za novou fyzioterapeutickou a rehabilitační nemocnici Zemědělství vývoj, struktura Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám nejsou v zemi vhodné předpoklady pro zemědělskou výrobu nad rámec lokálních potřeb. Negativně působí zejména vysoké teploty v letních měsících (více než 50 C ve stínu), nedostatek vody, která se zatím získává nákladným odsolováním nebo čištěním a nedostatek vhodné půdy. Dalšímu rozvoji zemědělské výroby kuvajtská vláda věnuje mimořádnou pozornost i formou dotací. V zemi je cca 3000 farem, které mají přispívat k postupnému nárůstu výroby potravin, masa i rekreaci a kultivaci prostředí. Je dokázáno, že místa s velkým počtem farem (Abdally, Wafrah) výrazně mění klima a mají příznivé ekologické účinky. Struktura povrchu území Typ povrchu Rozloha (km 2 ) % celk. rozlohy povrch s rostlinným porostem 47,24 0,27 stromy 22,21 0,12 pastviny/poušť ,100 96,64 nevyužitá kultivovatelná půda 129,04 0,72 nekultivovatelné území 440,41 2,25 C e l k e m : , /38 Zastupitelský úřad ()

18 Zdroj: Kuwait Chamber of Commerce and Industry 4.6. Služby Sektor služeb je mimořádně rozvinut. má rozsáhlou síť státních a bezplatných služeb - zejména ve zdravotnictví a školství. Zdravotnictví: Státní zdravotnictví na značně vysoké úrovni je doplňováno systémem soukromých nemocnic, kde je nabízeno zejména kultivované prostředí a individuálnější přístup za značné ceny výkonů i léků. Od vstoupil v platnost již déle připravovaný systém zdravotního pojištění pro cizince. Výše pojistného byla stanovena na 50 KWD pro zaměstnané muže, 40 KWD pro jejich manželky a 30 KWD za každé dítě. Nadále zůstala v platnosti povinnost platit 2 KWD za ošetření na klinice nebo v nemocnici. Předpokládá se, že zaměstnancům ve státních službách bude pojistné hradit zaměstnavatel. Rodinným příslušníkům platí pojistné zaměstnanec. Pojistné je placeno vždy při prodlužování pracovního povolení a povolení k pobytu. Stát usiluje o další zlepšení péče o zdraví obyvatelstva, plánuje v nejbližších letech výstavbu nových nemocnic s celkovou kapacitou lůžek. Školství : Státní systém školství je plně v islámském duchu a pouze v arabštině. Proto jej doplňují soukromé, převážně anglické a americké školy s vysokými cenami školného Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika z toho jaderná) Před šedesáti lety byl jednou z nejzaostalejších zemí světa. Dostatek finančních zdrojů umožnil vybudovat infrastrukturu podle nejnáročnějších kritérií. Síť mimoúrovňových dálnic (v zemi není železnice), vodovodní a kanalizační systém, telekomunikace se satelitními přijímacími středisky pro mobilní telefony a pagery jsou na vysoké úrovni. Dostupností energetických zdrojů je dán předpoklad levné výroby elektrické energie a ta je jedním z mála předpokladů rozvoje místního, zejména ropného průmyslu. Kapacita stávající výroby elektrické energie je považována za postačující, i když během období hlavní spotřeby v létě se občas projevují nedostatky v dodávkách. Největšími producenty jsou elektrárny South Al-Zour, produkující 12,4 MW a West Doha, produkující 11,9 MW. Většina elektráren zatím používá jako palivo topné oleje. Vláda připravuje další nové projekty rozšiřování kapacity výroby elektrické energie. V rámci státního rozpočtu by měla být dokončena elektrárna o výkonu MW ze státních prostředků v severní části země - Northern Zour. Další elektrárna bude financována soukromým sektorem. Bude se jednat o rozšíření kapacity stávajících elektráren Shuaiba a Subiya. má dostatečné množství odsolovacích zařízení na výrobu pitné vody, nicméně je v plánu výstavba další elektrárny a odsolovací stanice v příštím finančním roce. má zásoby podzemních pitných minerálních vod v oblasti Rawdatain. Elektřina i voda jsou subvencovány státem do té míry, že dochází k obrovskému plýtvání. Pro průmyslovou výrobu a zemědělství je používána voda z čističek odpadních vod. má rozvinutý sektor bankovních a finančních služeb s nejdelší tradicí v zemích Zálivu. Transportní služby jsou spojeny zejména s prodejem ropy a představují stále rostoucí tendence i z důvodů poskytování služeb pro potřeby Iráku. 18/38 Zastupitelský úřad ()

19 4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc je finančně soběstačný díky příjmům z vývozu ropy a neobdržel v minulých letech žádnou rozvojovou pomoc. poskytuje významnou rozvojovou pomoc (1,31% HDP) zejména jiným arabským zemím prostřednictvím ského fondu pro arabský ekonomický rozvoj - KFAED. Tato organizace poskytuje půjčky za výhodných platebních podmínek jiným zemím na konkrétní infrastrukturní projekty (stavby, silnice, železnice atd.). 19/38 Zastupitelský úřad ()

20 5. Finanční a daňový sektor 5.1. Státní rozpočet příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let Fiskální rok začíná 1.4. a končí Státní rozpočet je tradičně koncipován jako deficitní na pesimistických odhadech vývoje cen ropy (cca o 30 USD). Vzhledem k ropným zásobám závisí příjmy státu zejména na cenách ropy. Příjmy z prodeje ropy tvořily mezi 81-94% celkových příjmů mezi léty Od r odkládá vláda 10% rozpočtových příjmů do Rezervního fondu pro budoucí generace. Vláda také naakumulovala příjmy i v jiných entitách. Příjmy z těchto investic se nezahrnují do státního rozpočtu, ale byly použity k vyrovnání deficitu. Výše těchto příjmů se neoficiálně odhaduje na 312 mld USD. Vývoj státního rozpočtu za posledních 5 let (v mld. USD) rok příjmy 53,5 70,3 66, ,1 výdaje 34,8 35,8 35,2 67,9 58,2 saldo 18,7 34,5 31,3 10,1 18,9 Zdroj: National Bank of Kuwait 5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let) Vývoj platební bilance (v mil. USD) Rok Běžný účet 42,52 58,62 26,84 38,20 Kapitálový 1527, , , ,16 účet Finanční účet (35,86) (49,90) (27,51) (36,04) Zdroj: Kuwait Banking Association 5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba Zahraniční zadluženost nevykazuje Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny) Sektor bankovnictví je v zemi mimořádně rozvinut. V rámci GCC je počítáno s em jako s centrálou investičního bankovnictví GCC. V zemi jsou také dva fondy: Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD), získávající členské podíly od členů LAS; a Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED). Tento fond patří do organizační struktury AFESD, stejně tak jako Inter-Arab Investment Guarantee Corporation, která poskytuje ručení na úvěrové obchody fondů. Nejvýznamnější banky v u: National Bank of Kuwait Central Bank of Kuwait Commercial Bank of Kuwait Gulf Bank 20/38 Zastupitelský úřad ()

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 31. 8. 2016 17:26 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 30. 9. 2014 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 23. 2. 2016 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti Spojené arabské emiráty Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti 1 Základní ekonomická data HDP - přepodkládaný růst 3,9% - 4,4 % (2012 est.) HDP na hlavu (PPP) $49,800

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 Vítězslav SCHWARZ Zástupce vedoucího zastupitelského úřadu Velvyslanectví České republiky v Lotyšské

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Ministerstvo zahraničních věcí ČR Marek Svoboda ředitel Odboru ekonomické diplomacie Thajsko a Myanmar exportní příležitost pro české firmy Thajsko

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha Velvyslanectví České republiky v Havaně KUBA Exportní příležitosti pro české firmy 30. 11. 2016 Praha Struktura prezentace Perspektivní sektory Kuba: výhody a nevýhody Postup při zájmu o export zboží na

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2002 3. volební období 1229/7 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj.: 2270/04 V Praze dne 10. srpna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v úterý 17. srpna 2004 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha1,

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Jordánsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013

Jordánsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013 Jordánsko logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 4.listopadu 2013 JORDÁNSKO, Země v neklidné oblasti Levanty / Blízkého Východu, země s bohatou obchodní a dopravní historií, země bohužel uměle

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č. j.: 2268/14 V Praze 29. srpna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 3. září 2014 v 10:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY PRO VSTUP DO ZEMĚ, DEVIZOVÉ PODMÍNKY BULHARSKO Podmínky cestování po EU: Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2017

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2017 Ministerstvo zahraničních věcí ČR ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2017 Tisková konference 7. června 2017 Účastníci tiskové konference Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničních věcí Martin Smolek, náměstek pro

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č.j.: 2226/14 V Praze dne 26. března 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. dubna 2014 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády,

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

V. Tabulková část. Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby V. Tabulková část Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 2: Příjmy státního rozpočtu podle kapitol k 30.9.2016 Tabulka č. 3: Výdaje státního

Více

Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Financing Business with Egypt

Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Financing Business with Egypt Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Bankovní systém v Egyptě OBSAH Největší banky v Egyptě Dokumentární platby Trade Facilitation Program - EBRD Bankovní záruky Exportní faktoring

Více

Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty Roman Míšek ZK Dubaj roman.misek@czechtrade.cz 15. 9. 2015 www.czechtrade.cz Spojené arabské emiráty země Perského zálivu Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) A Příjmení a jméno:... Celkový počet bodů: Datum narození:... Evidenční číslo:..

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Mezinárodní pohyb kapitálu

Mezinárodní pohyb kapitálu Mezinárodní pohyb kapitálu Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. Rozlišujeme:

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

OBCHODOVÁNÍ S PARAGUAYÍ

OBCHODOVÁNÍ S PARAGUAYÍ Velvyslanectví v Buenos Aires OBCHODOVÁNÍ S PARAGUAYÍ 25. 04. 2017 MZV ČR Ing. Ludevít Hrúz, obchodní rada, ZÚ Buenos Aires Téma prezentace 1. Základní údaje, ekonomická situace a výhled 2. Vzájemné vztahy

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 21. září 2016 v 09:00 h V Praze 15. září 2016 Čj. 2266/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 367 8. funkční období 367 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Bereme na sebe vaše rizika. Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění

Bereme na sebe vaše rizika. Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění Bereme na sebe vaše rizika Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí odd. teritoriálního pojištění 1 EGAP spolehlivý partner českého exportu Podpora exportu / EGAP a 24 let pojišťování exportu Pomáhá českému

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC Czech Libyan Chamber of Commerce O nás Česko-libyjská obchodní komora navazuje na historické kořeny úspěšné spolupráce v oblasti obchodu, průmyslu, zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví atp. Komora se

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

Svatý Kryštof a Nevis. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Svatý Kryštof a Nevis. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Svatý Kryštof a vis Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci vis byl až do roku 1970 ekonomikou de facto zcela

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více