EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/ Praha 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4"

Transkript

1 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně vyplněn a odeslán nejpozději do 28. února 2015 Uživatel stáhne soubor Dotazník 2014 z webové stránky a uloží do svého počítače, kde jej následně vyplní. Vyplněný dotazník odešlete jako přílohu ové zprávy na adresu: případně jej můžete zaslat poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK.) EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/ Praha 4 Pokud při vyplnění, tisku nebo odeslání dotazníku narazíte na jakékoliv potíže, nebo se vyskytnou nejasnosti, prosíme, kontaktujte vašeho regionálního manažera. Kontakty na příslušné regionální manažery naleznete na Obsah Úvodní strana dotazníku Tabulka 1a - Identifikační a kontaktní údaje Tabulka 1b - Informování obyvatel... 3 Tabulka 2 - Nádoby pro sběr jednotlivých komodit tříděného sběru podle typu vlastnictví nádob... 3 Tabulka 3a - Vybavení obce zařízeními pro sběr odpadů (sběrná místa, sběrné dvory)... 4 Strana 2 dotazníku... 4 Tabulka 3b - Počet zařízení pro sběr VYBRANÝCH ODPADŮ... 4 Tabulka 3c - Počet zařízení pro sběr TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ... 5 Tabulka 4a - Třídění na školách... 5 Tabulka 4b - Třídění na školách kolik škol alespoň jednou ročně organizuje sběr druhotných surovin... 5 Tabulka 5 - Zpětný odběr elektrozařízení a baterií Strana 3 dotazníku... 6 Tabulka 6a - Způsob sběru bioodpadů Tabulka 6b - Způsob využití nebo odstranění bioodpadů... 7 Tabulka 7 - Sběr a svoz odpadů v obci, vztah obce ke svozové firmě... 7 Tabulka 8 - Náklady na odpadové hospodářství obce...8 Strana 4 dotazníku Tabulka 9 - Způsob úhrady za služby v odpadovém hospodářství obce Tabulka 10 - Příjmy obce z poplatků za svoz komunálního odpadu od občanů, podnikatelů Tabulka 11a - Výše poplatku za produkci komunálního odpadu (obec-občan) Tabulka 11b - Výše místního poplatku za trvale bydlícího občana a rekreační objekt v roce Strana 5 dotazníku Tabulka 12 - Množství odstraněných a využitých komunálních odpadů Tabulka 13 - Cena za uložení nebo spálení směsného komunálního odpadu Tabulka 14 - Realizované projekty obce do odpadového hospodářství v roce Tabulka 15 - Zapojení obce do dotačních programů v oblasti odpadového hospodářství Tabulka 16 - Plánované investice obce do odpadového hospodářství v letech

2 Úvodní strana dotazníku Tabulka 1a - Identifikační a kontaktní údaje Tato tabulka musí být vyplněna! Identifikační a kontaktní údaje obce: - evidenční číslo obce v systému EKO-KOM, naleznete na smlouvě se společností EKO-KOM, a.s. (formát XX/XXXX, např. 80/0001), - IČO obce dle registru ekonomických subjektů (IČO musí obsahovat 8 číslic), - typ a název obce podle zřizovací listiny (obec/městys/město/statutární město/hlavní město), - okres, jehož je obec součástí dle územního členění, - jméno příjmení a titul starostky/starosty nebo primátorky/primátora, - číslo oficiální datové schránky obce, - oficiální ová adresa obce, - počet objektů určených k rekreaci, které se nacházejí na správním území obce (dle evidence nemovitostí). Kontaktní údaje o osobě, která má na starosti agendu EKO-KOM - jméno a příjmení kontaktní osoby, která má vyřizuje agendu EKO-KOM, - funkce, kterou kontaktní osoba zastává, - mobilní telefon, případně telefon kontaktní osoby (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic), - ová adresa pro komunikaci s kontaktní osobou. Kontaktní údaje o osobě, která vyplňuje dotazník V případě, že jsou tyto údaje shodné s údaji o osobě, která vyřizuje agendu EKO-KOM, zaškrtněte v šedém tázacím poli ANO. Pokud dotazník vyplňuje jiná osoba, zaškrtněte v šedém tázacím poli NE a vyplňte následující pole: - jméno a příjmení osoby, která vyplnila dotazník, - funkce, kterou osoba, jež vyplnila dotazník, zastává, - mobilní telefon, případně telefon osoby, která vyplnila dotazník (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic). Úřední hodiny - úřední hodiny obecního úřadu v jednotlivých dnech (formát času hh:mm-hh:mm). str. 2

3 Tabulka 1b - Informování obyvatel Doplňte údaje o místním tisku nebo obecním zpravodaji, který slouží k informování občanů: - název (titul) místního tisku nebo obecního zpravodaje, - jak často zpravodaj vychází, - www adresu internetových stránek místního tisku nebo obecního zpravodaje, - jméno a příjmení šéfredaktora, který má na starosti vydávání zpravodaje, - mobilní telefon, případně telefon šéfredaktora (telefonní číslo musí obsahovat 9 číslic), - ovou adresu pro komunikaci s šéfredaktorem (adresa musí a tečku). Tabulka 2 - Nádoby pro sběr jednotlivých komodit tříděného sběru podle typu vlastnictví nádob Doplňte údaj o počtu sběrných hnízd (sběrná hnízda jsou místa v obci, na kterých jsou umístěny nádoby na tříděný odpad a to bez ohledu na to, kolik nádob jednotlivá hnízda obsahují). Doplňte údaje o počtech a vlastnictví nádob pro sběr jednotlivých druhů odpadu. V řádcích jsou uvedeny jednotlivé sbírané komodity (papír, plast, směsný komunální odpad, atd.). U každé komodity uveďte ČÍSLEM do příslušného sloupce kolik nádob vlastní obec, kolik nádob vlastní svozová firma, kolik nádob je ve vlastnictví EKO-KOM, a.s. (dle smlouvy o výpůjčce) nebo zda některé nádoby jsou ve vlastnictví občanů (poplatníků). Pokud nemáte přesné údaje o vlastnictví nádob (například na směsný komunální odpad), stanovte počet kvalifikovaným odhadem. Z tabulky 2 vyplývá, že na území obce jsou prostřednictvím nádob sbírány komodity (papír, plast směsný, sklo čiré, sklo barevné, bioodpad, textil a směsný komunální odpad. Obec vlastní dva kontejnery pro sběr papíru, a tři kontejnery pro sběr plastů. Tři nádoby na sklo čiré a jednu nádobu na papír má obec zapůjčené od společnosti EKO-KOM, a.s. Další tři nádoby pro sběr skla barevného má obec pronajaty od svozové firmy. Obec sbírá nápojový karton prostřednictvím pytlového sběru. Pokud by obec sbírala určitou komoditu ve směsi s jinou komoditou (např. nápojový karton s plasty), uvádí se pouze počet kontejnerů u převažující komodity, do sloupce pro další komoditu se kontejnery již neuvádí (došlo by k duplicitě). Dále z tabulky vyplývá, že je bioodpad sbírán prostřednictvím 25 nádob, které jsou ve vlastnictví občanů. Na území obce je také sbírán textil a to do jedné nádoby vlastněné společností zajišťující její svoz. V obci je 200 nádob pro sběr směsného komunálního odpadu (domovního odpadu) ve vlastnictví občanů. str. 3

4 Tabulka 3a - Vybavení obce zařízeními pro sběr odpadů (sběrná místa, sběrné dvory) Doplňte údaje o počtech zařízení (sběrných míst nebo sběrných dvorů), které jsou k dispozici pro odložení vybraných druhů komunálního odpadu od občanů. Do jednotlivých řádků (podle typu zařízení) uveďte ČÍSLEM počet zařízení celkem, a dále z těchto zařízení počet zařízení vybavených váhou pro vážení přijatých odpadů a počet zařízení, která mohou využívat také občané ostatních obcí (jedná se o zařízení, jejichž využití je s dotyčnými obcemi smluvně ujednáno). Sběrné místo je místo v obci, které je určeno ke shromažďování odpadů podobně jako sběrný dvůr (není to sběrné hnízdo) a je stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce jako místo pro odkládání odpadů. Sběrné místo je obvykle oploceno, uzamčeno a slouží ke shromažďování jiných odpadů než běžných komunálních odpadů (např. velkoobjemový odpad, kovy, pneumatiky, odložená elektrozařízení). Sběrné místo slouží pouze pro občany obce, nikoli pro podnikatele, firmy apod. Sběrný dvůr je zařízení, k jehož provozu je nezbytný souhlas krajského úřadu. Sběrný dvůr podléhá stavebnímu povolení, provoz se řídí schváleným provozním řádem. Sběrný dvůr plní obdobné funkce jako sběrné místo, obec však může umožnit využívání sběrného dvora občanům okolních obcí, podnikatelům či firmám. Z tabulky vyplývá, že na území obce je jeden sběrný dvůr, a jedno sběrné místo pro sběr odpadů od občanů. Sběrný dvůr je vybaven váhou pro vážení přijatých odpadů, sběrné místo nikoliv. Zároveň obec má smluvní ujednání s jednou nebo více okolními obcemi, že jejich občané mohou využívat sběrného dvora pro odložení svých odpadů. Strana 2 dotazníku Tabulka 3b - Počet zařízení pro sběr VYBRANÝCH ODPADŮ Doplňte údaje o počtech zařízení, (sběrných míst nebo sběrných dvorů), podle druhu sbíraných odpadů (nebezpečný odpad, objemný odpad, stavební odpad, bioodpad a zpětný odběr elektrozařízení) V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda vaše obec má smluvně ujednáno využití sběrného dvora s jinou obcí (občané vaší obce tam mohou oficiálně odevzdávat své odpady). Pokud ano, tak do vedlejších polí uveďte název a IČO obce, která vašim občanům umožňuje využití jejího sběrného dvora. Do tabulky pak ČÍSLEM uveďte počet zařízení, která slouží pro sběr odpadů uvedených v jednotlivých sloupcích. Poslední řádek tabulky je určen pro odpady, které je možné ukládat na zařízení v jiné obci (viz. tázací pole tabulky 3b). Z tabulky vyplývá, že obec jednou ročně organizuje mobilní svoz nebezpečných odpadů. Dále z tabulky vyplývá, že se v obci nachází jeden sběrný dvůr, který slouží pro sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů a bioodpadů. Obec provozuje také jedno sběrné místo, které slouží str. 4

5 pro sběr objemných odpadů a bioodpadů. Zároveň má obec uzavřenou smlouvu s Horním Pěknovem o využití jejich sběrného dvora nebo sběrného místa pro uložení stavebních odpadů a pro zpětný odběr elektrozařízení. Tabulka 3c - Počet zařízení pro sběr TŘÍDĚNÝCH ODPADŮ Doplňte údaje o počtech zařízení, (sběrných míst, sběrných dvorů a výkupen), podle druhu sbíraných odpadů (papír, plast, sklo, nápojový karton, kov) V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda vaše obec má smluvně ujednáno využití některého ze zařízení uvedených v tabulce 3c s jinou obcí (občané vaší obce tam mohou oficiálně odevzdávat své odpady). Pokud ano, tak do vedlejších polí uveďte název a IČO obce, která vašim občanům umožňuje využití jejího sběrného dvora. Do tabulky pak ČÍSLEM uveďte počet zařízení, která slouží pro sběr odpadů uvedených v jednotlivých sloupcích. Poslední řádek tabulky je určen pro odpady, které je možné ukládat na zařízení v jiné obci (viz. tázací pole tabulky 3c). Z tabulky vyplývá, že se v obci nachází jeden sběrný dvůr a jedno sběrné místo, na kterých mohou občané odevzdávat všechny složky tříděného sběru (papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy). Dále z tabulky vyplývá, že v obci se nachází jedna výkupna druhotných surovin, která se zabývá výkupem papíru a kovů. Zároveň má obec uzavřenou smlouvu s Horním Pěnkovem o využití jejich sběrného dvora nebo sběrného místa pro uložení všech složek tříděného sběru (papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy). Tabulka 4a - Třídění odpadů na školách Doplňte údaje o školách, které se nachází na území obce. V červeném tázacím poli ZAŠKRTNĚTE, zda se ve vaší obci nachází školské zařízení (mateřská, základní, střední, vysoká škola) Do tabulky uveďte ČÍSLEM počet škol (podle stupně vzdělání), které se nachází na území obce bez ohledu na to, zda se jedná o školy obecní, nebo soukromé, a bez ohledu na to, zda škola organizuje tříděný sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů nebo kovového odpadu. Z tabulky vyplývá, že na území obce je jedna mateřská a dvě základní školy, které mají zavedený tříděný sběr. Tabulka 4b - Třídění na školách (kolik škol alespoň jednou ročně organizuje sběr druhotných surovin). Do tabulky uveďte ČÍSLEM počet škol (podle typu školy), které se nacházejí na území obce a pořádají pravidelně, nebo alespoň jednou ročně, sběr vybraných odpadů v podobě různých sběrových soutěží a jiných akcí, u odpadů uvedených v jednotlivých řádcích tabulky. Pokud se v obci nachází školské zařízení, které tříděný sběr neorganizuje vůbec, do tabulky jej neuvádějte. str. 5

6 Z tabulky vyplývá, že v mateřské škole děti třídí papír, PET lahve a nápojové kartony (sběr probíhá odděleně). Na základních školách pak děti sbírají papír, plastová víčka, nápojový karton a baterie. Tabulka 5 - Zpětný odběr elektrozařízení a baterií Zaškrtněte pole v příslušném sloupci podle způsobu sběru elektrozařízení. Vyberte v tabulce firmu, které byla elektrozařízení odevzdána a podle způsobu sběru (sběrný dvůr, mobilní sběr ) v příslušném sloupci ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá danému způsobu sběru. Z tabulky vyplývá, že v obci je sběrný dvůr, který sebraná elektrozařízení předal konkrétním kolektivním systémům (Asekol, Elektrowin). V obci má systém Asekol instalované kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení. Další vyřazená elektrozařízení byla sbírána v rámci mobilního sběru. Takto sebraná elektrozařízení byla také předána konkrétním kolektivním systémům (Asekol, Elektrowin). Dále z tabulky vyplývá, že zpětný odběr elektrozařízení je prováděn také na škole. Takto sebraná elektrozařízení (například baterie) škola předává svozové firmě. Strana 3 dotazníku Tabulka 6a - Způsob sběru bioodpadů Doplňte údaje o způsobech sběru bioodpadů. Pokud mají občané k dispozici domácí kompostéry, či v obci organizujete oddělený sběr bioodpadu ze zahrad, kuchyňského odpadu z domácností, odpadu z jídelen nebo odpadu z údržby veřejné zeleně, ZAŠKRTNĚTE pole u daného způsobu sběru jednotlivých typů bioodpadu (v případě více způsobů, vyberte více polí). Pokud je zaškrtnut jeden ze způsobů sběru, v daném řádku (mimo domácí kompostéry) vyplňte také hmotnost bioodpadů předaných k využití. Hmotnost uvádějte v tunách. str. 6

7 Z tabulky vyplývá, že občané mají k dispozici domácí kompostéry, a zároveň bylo v roce 2014 v rámci činnosti sběrného dvora sebráno 3,568 tun bioodpadu ze zahrad. Občané také předávají bioodpad místnímu zemědělci, což je zaškrtnutá varianta jiný. Zároveň obec na sběrném dvoře shromáždila celkem 9,5 tuny odpadu z údržby obecní zeleně. Občané obce využívají jiný způsob sběru kuchyňských odpadů rostlinného původu. V tabulce 6b je následně uvedeno, že se jedná o využití komunitní kompostárny. Dále z tabulky vyplývá, že obec neorganizuje sběr odpadu z jídelen. Tabulka 6b - Způsob využití nebo odstranění bioodpadů Doplňte údaje o způsobu využití nebo odstranění bioodpadů, pokud je v obci sbíráte odděleně od komunálního odpadu. Pokud v obci organizujete oddělený sběr bioodpadu ze zahrad, kuchyňského odpadu z domácností, odpadu z jídelen (např. veřejné stravování, školy, školky, domovy důchodců, nemocnice, zapojené do systému obce) nebo odpadu z údržby veřejné zeleně, ZAŠKRTNĚTE pole u daného způsobu využití nebo odstranění jednotlivých typů bioodpadu (v případě více způsobů, vyberte více polí). Z tabulky vyplývá, že sebraný odpad ze zahrad je odvážen do kompostárny (zařízení se souhlasem krajského úřadu). Kuchyňský odpad z domácností občané odvážejí do komunitní kompostárny. Odpad z jídelen není sbírán vůbec (viz. tabulka č. 6a), není také nijak využíván nebo odstraňován. Odpad z údržby zeleně je předáván místnímu zemědělci. Tabulka 7 - Sběr a svoz odpadů v obci, vztah obce ke svozové firmě Tabulka 7a) Firmy svážející tříděný sběr. Doplňte údaje o firmách, které zajišťují pro obec svoz tříděných složek komunálního odpadu. V tabulce vyplňte údaje o firmách, které v obci zajišťují sběr a svoz tříděného sběru (IČO, název firmy). V příslušném sloupci tabulky pak ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá majetkovým vazbám s příslušnou svozovou firmou. Pokud tříděný sběr v obci sváží více než čtyři subjekty, konzultujte správný postup vyplnění údajů s regionálním manažerem společnosti EKO-KOM, a.s. Z tabulky 7a vyplývá, že v obci působí čtyři firmy, které se zabývají svozem tříděných složek komunálního odpadu. Obec je 100% vlastník firmy Komunální služby, s.r.o., dále obec vlastní většinový podíl ve firmě Svoz odpadů, a.s. a nemá žádný vlastnický vztah k firmě Jan Novákodpady, s.r.o. Na území obce sváží některé odpady i příspěvková organizace Pěnkavské služby, p.o. jejichž zřizovatelem je obec. Tabulka 7b) Firmy svážející směsný komunální odpad V tabulce vyplňte údaje o firmách, které pro obec zajišťují sběr a svoz směsného komunálního odpadu (IČO, název firmy). V příslušném sloupci tabulky pak ZAŠKRTNĚTE pole, které odpovídá majetkovým vazbám s příslušnou svozovou firmou. Pokud komunální odpad v obci sváží více než tři subjekty, konzultujte správný postup vyplnění údajů s regionálním manažerem společnosti EKO- KOM, a.s. str. 7

8 Z tabulky vyplývá, že v obci působí jedna firma, která se zabývá svozem směsného komunálního odpadu. Obec je zřizovatelem firmy příspěvkové organizace Pěnkavské služby, p.o. Tabulka 8 - Náklady na odpadové hospodářství obce Tato tabulka musí být vyplněna! (údaje uvádějte v celých Kč včetně DPH) Jedná se pouze o provozní náklady nejsou zde započítávány náklady na investice (např. výstavba sběrného dvora, třídící linky, nákupy nádob apod.). Jsou uváděny hrubé náklady nesnížené o případné příjmy z prodeje druhotných surovin či odměnu ze systému EKO-KOM. Při vyplňování vycházejte z faktur od dodavatele služeb za jednotlivé činnosti v roce Tyto informace lze souhrnně získat i z Výkazu FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (za období 12 příslušného roku), kde náklady na odpadové hospodářství najdete ve výdajích v 3722 (sběr a svoz komunálních odpadů), 3721 (sběr a svoz nebezpečných odpadů) a 3723 (sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad). Tříděný sběr využitelných odpadů (řádek 1) Do řádku Tříděný sběr využitelných odpadů, uveďte celkové náklady, které obec eviduje v souvislosti se sběrem, svozem a využitím tříděných složek komunálního odpadu. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V dalších řádcích (1a 1e) je pak potřeba samostatně rozepsat náklady spojené se sběrem a svozem využitelných odpadů plastů, papíru, skla, nápojového kartonu, a náklady na jejich další využití, pokud jsou obci účtovány. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. Náklady opět vyjádřete samostatně pro jednotlivé způsoby sběru. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru dané komodity (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr biologických odpadů (řádek 2) Náklady spojené se sběrem a svozem biologických odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Nepatří zde náklady spojené s údržbou veřejné zeleně v obci. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru biologických odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr nebezpečných odpadů (řádek 3) Náklady spojené se sběrem a svozem nebezpečných odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru nebezpečných odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Oddělený sběr objemných odpadů (řádek 4) Náklady spojené se sběrem a svozem objemných odpadů od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s nimi, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou str. 8

9 svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru objemných odpadů (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Sběr směsného komunálního odpadu (řádek 5) Náklady spojené se sběrem a svozem směsného komunálního odpadu od občanů, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s ním, pokud jsou obci účtovány. Náklady jsou rozděleny podle jednotlivých způsobů sběru. Pokud daný sběr není v obci realizován, neuvádějte do sloupce žádnou hodnotu. V případě, že náklady nejsou obci účtovány samostatně, požádejte o rozpis nákladů příslušnou svozovou firmu. V posledním sloupci pak uveďte celkové náklady, které obec eviduje ke sběru komunálního odpadu (jedná se o součet nákladů v daném řádku). Platby jiným obcím za využití sběrného dvora nebo sběrného místa (řádek 6) Uveďte náklady na úhradu služeb sběrného dvora nebo sběrného místa na území jiné obce, a to včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s odpady sesbíranými v rámci tohoto sběrného dvora či sběrného místa. Sběrné místo je místo v obci, které je určeno ke shromažďování odpadů (není to sběrné hnízdo) a je stanoveno obecně závaznou vyhláškou obce jako místo pro odkládání odpadů. Sběrné místo je obvykle oploceno, uzamčeno a slouží ke shromažďování jiných odpadů než běžných komunálních odpadů (např. velkoobjemový odpad, kovy, pneumatiky, odložená elektrozařízení). Sběrné místo slouží pouze pro občany obce, nikoli pro podnikatele, firmy apod. Sběrný dvůr je zařízení, k jehož provozu je nezbytný souhlas krajského úřadu. Sběrný dvůr podléhá stavebnímu povolení, provoz se řídí schváleným provozním řádem. Sběrný dvůr plní obdobné funkce jako sběrné místo, obec však může umožnit využívání sběrného dvora občanům okolních obcí, podnikatelům či firmám Odpady vzniklé z údržby zeleně obce (řádek 7) Náklady spojené se sběrem a svozem odpadu vzniklého z údržby zeleně obce, včetně nákladů spojených s dalším nakládáním s ní. Nepatří sem náklady spojené se sběrem bioodpadů od obyvatel. Koše na veřejných prostranstvích úklid a vysypávání (řádek 8) Náklady spojené s vyprazdňováním košů, svozem a odstraněním odpadů pocházejících z odpadkových košů. Úklid veřejných prostranství (řádek 9) Náklady na sběr, svoz a odstranění uličních smetků (volně odhozených odpadů), tj. náklady na metaře, použití techniky a odstranění odpadů (jedná se pouze o provozní náklady). Do nákladů je možné zahrnou také náklady spojené s úklidem okolo stanovišť sběrných na komunální odpad včetně jeho využitelných složek, pokud jsou tyto náklady fakturovány samostatně. Do nákladů nezahrnujte náklady na strojní čištění ulic, kropení, apod. Černé skládky (řádek 10) Náklady na odstranění odpadů z nelegálních černých skládek včetně nákladů na jejich konečné odstranění na skládce či ve spalovně. Informování veřejnosti (řádek 12) Náklady spojené s propagací třídění odpadů a nakládání s nimi a informování občanů obce, např. letáky, přednášky, venkovní akce Administrativa odpadového hospodářství v obci (řádek 13) Náklady související s celkovou administrací odpadového hospodářství obce (výpočty poplatků, cen, náklady na správu a výběry plateb, vyplňování dotazníků, statistických hlášení o odpadech). K jejich zjištění je možné použít tzv. přepočteného pracovníka, tj. kolik pracovníků a jakým procentem své pracovní doby se zabývá administrativou odpadového hospodářství obce. Následně vypočtený počet pracovníků vynásobíte jejich průměrnými ročními mzdovými náklady. str. 9

10 Celkové náklady na odpadové hospodářství v obci (řádek 11) Sečtěte celkové náklady na odpadové hospodářství v položkách 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Částky uvádějte v Kč včetně DPH, pokud je uplatňováno). Do celkového součtu nelze 2x započíst částky na řádcích 1a-1e, ale jen celkovou sumu řádku 1. Z tabulky vyplývá, že obec nemá smlouvu o využití sběrného dvora nebo sběrného místa v jiné obci, ale provozuje vlastní. Obec má náklady spojené se sběrem biologicky rozložitelných odpadů, které sbírá v komunitní kompostárně. Dále z tabulky vyplývá, že obec nemá žádné náklady s úklidem košů na veřejných prostranstvích. Strana 4 dotazníku Tabulka 9 - Způsob úhrady za služby v odpadovém hospodářství obce Tato tabulka musí být vyplněna! Uveďte údaje o využívaných způsobech platby za služby v odpadovém hospodářství mezi obcí a svozovou firmou. Vyberte v tabulce způsoby úhrady, které Vaše obec využívá a podle jednotlivých druhů odpadu (papír, plast, nebezpečné odpady ). V příslušném sloupci zaškrtněte pole, které odpovídá způsobu úhrady sběru a svozu tohoto odpadu. V případě využití více způsobů úhrady (například při spolupráci s více firmami), ZAŠKRTNĚTE více polí. Pokud Vám nevyhovuje žádná z možností úhrady, ZAŠKRTNĚTE pole jiný způsob a v posledním řádku tabulky popište, o jaký typ platby se jedná. str. 10

11 Z tabulky vyplývá, že směsný plast je sbírán nádobovým, nebo pytlovým způsobem sběru a firma jej účtuje za svezený pytel. Sběr papíru a samostatný sběr PET lahví obec platí v ceně za výsyp nádoby. Sklo je sváženo zdarma, nebezpečné a komunální odpady obec hradí podle svezeného množství (cena za tunu nebo kilogram). Na sběr kovového odpadu obec poskytuje smluvní příspěvek (například část příjmu od systému EKO-KOM). Tato platba je zahrnuta a vypsána v poli pro jiné typy plateb. Platba za komunální odpad (popelnice) je kombinovaná, je hrazena paušální platba za svoz a poté cena za každý ujetý kilometr. Tabulka 10 - Příjmy obce od občanů a podnikatelů Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte příjmy (částky uvádějte v Kč včetně DPH, pokud je uplatňováno), které obec získala: V poplatku od občanů Uveďte příjmy za místní poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo příjmy za poplatek za komunální odpad (nádoba, pytel atd.), nebo ze smluvní úhrady dle 17, odst. 5 zákona o odpadech, v sestavě FIN 2-12 M v příjmech položka 1337 nebo paragraf 3722 a většinou položka V poplatku od rekreantů Uveďte případné příjmy z místního poplatku za využití systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nebo příjmy z poplatku za komunální odpad (nádoba, pytel atd.), od rekreantů nebo vlastníků rekreačních objektů nebo vztažené k rekreačním objektům. Od ostatních původců za využití systému Uveďte příjmy od fyzických nebo právnických osob, které mají s obcí smlouvu (podle 17 odst. 5, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech). Jedná se o podnikatele, kteří využívají systému obce a mají s obcí smlouvu na svoz odpadu ze své podnikatelské činnosti. Z prodeje druhotných surovin Uveďte příjmy z prodeje druhotných surovin (tříděný odpad), pokud s nimi obec sama obchoduje nebo je-li cena surovin přímo kalkulována v ceně služby, kterou zajišťuje svozová firma pro obec. Pokud informace nemáte, dotažte se přímo svozové firmy. Do těchto příjmů nepatří odměna ze systému EKO-KOM. Za zpětný odběr elektrozařízení Uveďte celkové příjmy od kolektivních systémů (bez rozlišení) za zpětně odebraná elektrozařízení. Do těchto příjmů nepatří odměna ze systému EKO-KOM. Z tabulky vyplývá, že obec od občanů vybrala poplatek v celkové výši Kč, od živnostníků a podnikatelů, kteří využívají sběrný systém obce, dalších Kč a v rámci příspěvků za zpětný odběr elektrozařízení získala 7500 Kč (včetně příspěvku na provoz místa zpětného odběru). Tabulka 11a - Výše zpoplatnění obyvatelstva (obec-občan) Tato tabulka musí být vyplněna! Všechny přepínače v tabulce musí mít zvolenu jednu z možností ANO/NE. str. 11

12 V tabulce ZAŠKRTNĚTE způsob platby za odvoz komunálních odpadů od občanů, který obec v roce 2014 uplatňovala. Dále do tabulky ČÍSLEM vyplňte výši poplatků (částky uvádějte v celých Kč), které obec občanům za daný způsob v roce 2014 účtovala. V případě uplatňování více způsobů, vyberte každý z nich. Do třetího řádku tabulky ČÍSLEM vyplňte, kolik procent plátců v roce 2014 neuhradilo poplatek. Místní poplatek (za trvale bydlícího občana a rekreační objekt) (Kč/obyvatele a rok) S účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů. Místní poplatek za komunální odpad, podle 10b zákona o místních poplatcích, jednoznačně definuje poplatníka. Novelizace přinesla změny, kdy byl rozšířen okruh poplatníků, a došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku. Jednoznačný je v případě místního poplatku za komunální odpad právní režim správy tohoto poplatku, který se uskutečňuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Místní poplatek podle zákona o místních poplatcích je poplatkem za "provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů". Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad podle zákona č. 185/2001 o odpadech. Poplatek, za komunální odpad, podle 17a zákona o odpadech může ve srovnání s místním poplatkem v mnohem větší míře odrážet skutečný stav věci, tzn. produkci komunálního odpadu fyzickými osobami na území obce. Poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Podle 17a odst. 5 zákona o odpadech se maximální výše poplatku stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu, přičemž v poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Tento typ poplatku může být rozlišen podle služby, jakou si občan přeje, proto vyplňte výši poplatků podle uvedených příkladů. Z tabulky vyplývá, že obec vybírala v roce 2014 místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 680 Kč za trvale žijícího občana a rok. Zároveň obec eviduje 5% občanů, kteří poplatek neuhradili. str. 12

13 Tabulka 11b - Výše místního poplatku za trvale bydlícího občana a rekreační objekt v roce 2015 Do tabulky ČÍSLEM vyplňte výši poplatků (částky uvádějte v Kč), které obec občanům za daný způsob poplatku bude účtovat v roce Z tabulky vyplývá, že pro rok 2015 obec stanovila místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem ve výši 740 Kč za trvale žijícího občana a rok. Zároveň obec stanovila výši poplatku za využití systému od rekreantů nebo vztažené k rekreačním objektům na 740 Kč/rok. Strana 5 dotazníku Tabulka 12 - Množství odstraněných a využitých komunálních odpadů Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte množství odpadu, který obec vyprodukovala (hmotnost uvádějte v tunách). Množství směsného komunálního odpadu uloženého na skládku v tunách za rok - tento údaj zjistíte z Hlášení o produkci a nakládání s odpady (pod katalogovým číslem ), které Vám zasílá za ukončený rok vaše svozová společnost. Množství spáleného směsného komunálního odpadu ve spalovně komunálních odpadů v tunách za rok - tento údaj zjistíte z Hlášení o produkci a nakládání s odpady, které Vám zasílá za ukončený rok vaše svozová společnost. Z tabulky vyplývá, že obec vyprodukovala v roce 2014 celkem 50,325 tun směsného komunálního odpadu, který byl odstraněn na skládce. Do spalovny komunálních odpadů bylo předáno 16,300 tun směsného komunálního odpadu. Dále bylo v obci sebráno celkem 16,700 tuny objemných odpadů, které byly taktéž uloženy na skládce komunálních odpadů. Tabulka 13 - Cena za uložení nebo spálení směsného komunálního odpadu Tato tabulka musí být vyplněna! Do tabulky ČÍSLEM vyplňte cenu (částky uvádějte v Kč včetně DPH), které obec hradí za uložení nebo spálení jedné tuny komunálního odpadu. Dále ZAŠKRTNĚTE, zda obec má na svém území skládku komunálního odpadu. V prvním řádku tabulky uveďte cenu za tunu skládkování komunálního odpadu ( včetně DPH a rekultivačního poplatku a základního poplatku za uložení odpadu, který náleží obci, na jejímž území skládka komunálního odpadu leží (výše základního poplatku v roce 2014 činila 500 Kč). V druhém řádku tabulky uveďte cenu za spálení tuny komunálního odpadu, (včetně DPH, pokud je účtována) pokud je komunální odpad z obce spalován ve spalovně komunálních odpadů (energeticky využíván). V tázacím poli pod tabulkou vyberte ANO, pokud má Vaše obec na svém katastrálním území povolenou a provozovanou skládku komunálního odpadu (S-OO). Pokud obec na svém území takovou skládku komunálního odpadu nemá, vyberte NE. str. 13

14 Z tabulky vyplývá, že obec na svém území nemá provozovanou skládku komunálního odpadu, a že směsný komunální odpad, který obec vyprodukovala, byl odvážen jak do spalovny komunálního odpadu (1300 Kč/tuna) tak také k uložení na skládce (1145 Kč/tuna). Tabulka 14 - Realizované projekty obce do odpadového hospodářství v roce 2014 Do tabulky doplňte údaje o nákladech realizovaných projektů v roce 2014 zaměřených na: - nákup nádob na tříděný sběr, - výstavbu sběrného dvora, - výstavbu zařízení pro nakládání s odpady (např. dotřiďovací linka, kompostárna), - jiné, které nejsou uvedeny v předchozím a souvisí s odpadovým hospodářstvím, např. stavební úpravy v okolí sběrných hnízd. Z tabulky vyplývá, že obec v roce 2013 začala projekt nákupu nádob a v roce 2014 pořídila nádoby na tříděný sběr v celkové hodnotě Kč a v roce 2014 dokončila projekt výstavby sběrného dvora v hodnotě Kč. Zároveň v roce 2014 pokračovala v budování nových stání pro kontejnery na tříděný sběr. Za výstavbu stání obec zaplatila v roce 2014 celkem Kč. Tabulka 15 - Zapojení obce do dotačních programů v oblasti odpadového hospodářství V této tabulce uveďte názvy projektů, ze kterých má Vaše obec zájem získat finanční nebo materiálovou podporu z krajských nebo evropských projektů. Uveďte: - název programu (Krajského, Evropského, Operačního ze SFŽP), - název projektu, - zpracovatele projektu, - odhadované náklady projektu (celkové, tj. včetně vlastních zdrojů financování), - dobu jeho trvání. Z tabulky vyplývá, že studii rozvoje tříděného sběru obec v roce 2014 využila grantu poskytnutého krajským úřadem v celkové výši Kč. str. 14

15 Tabulka 16 - Plánované investice obce do odpadového hospodářství v letech Do tabulky 16 specifikujte blíže údaje o plánovaných investicích realizovaných mimo projekty uvedené v tabulce č. 16 na: - rozšíření sběrné sítě nádob na tříděný sběr, - obnova sběrné sítě nádob na tříděný sběr, - výstavbu, rekonstrukci nebo dovybavení sběrného dvora, - výstavbu či rekonstrukci dotřiďovací linky využitelných odpadů, - výstavbu či rekonstrukci kompostárny, - výstavbu či rekonstrukci bioplynové stanice, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro úpravu směsných komunálních odpadů (MBT), - výstavbu či rekonstrukci překládací stanice komunálních odpadů, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro energetické využití odpadů, - výstavbu či rekonstrukci zařízení pro rozebírání elektroodpadu. Do tabulky uveďte rok zahájení, předpokládaný rok ukončení a odhadovanou výši investic z vlastních zdrojů. V případě, že plánujete jinou investici, než jsou nabízené možnosti, využijte prázdných polí pro vypsání jiných záměrů. Z tabulky vyplývá, že v roce 2015 obec plánuje rozšířit stávající sběrnou síť na tříděný sběr nákupem nových nádob. Odhadovaná výše investice činí Kč. Dále obec plánuje nahrazení stávajících (zastaralých) nádob na tříděný sběr, které již dosluhují. Nahrazení nádob je plánováno v roce 2015 a odhadovaná výše investice je Kč. Obec také plánuje rekonstrukci stávající kompostárny, které součástí je také generální oprava stávajícího nakladače. Rekonstrukce bude probíhat v letech 2015 až 2017 a vyžádá si investici Kč. Děkujeme za vyplnění dotazníku a prosíme o jeho odeslání jako přílohy ové zprávy na adresu: případně jej můžete zaslat poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK.) str. 15

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK)

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK) Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2013 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33 OBSAH OBSAH... 1 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1 Název obce/svazku obcí a základní údaje o obci/obcích... 3 1.1.1 Název obce, kontaktní údaje... 3 1.1.2 Statistické údaje o obci... 3 1.1.3 Územní aspekty obce

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Sběrný dvůr odpadů Drásov

Sběrný dvůr odpadů Drásov Sběrný dvůr odpadů Drásov Investor: Obec Drásov 1. Definice projektu Záměrem městysu Drásov je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava

OZO!!! OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava Ceník Č. 3 2011 pro města a obce (mimo Statutární město Ostrava). Pravidelný sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního odpadu V cenách je zahrnuto

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Článek 1 Smluvní strany

Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A OSTATNÍM ODPADEM Č. SKO-O-25-2011 formou provádění veřejných prací, dle 269, odst. 2 Obchodního zákoníku 1.1. Dodavatel Název: Zastoupený: Adresa:

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města Ev. č.: 20/001/15 Č. j.: KÚ-706/2015-TIJ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více