Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008"

Transkript

1 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek komunálního odpadu od občanů okresu Jeseník. Jde o dlouhodobý proces, který je neustále rozvíjen a zdokonalován. Veškerý využitelný separovaný odpad je po dokonalém roztřídění předán k dalšímu využití! V tabulkách uvádíme jen čisté množství po vytažení nevyužitelných odpadů (kuchyňské odpady, dětské pleny, dřevo, nevhodné a zašpiněné separované odpady apod.), kterých je cca 15 %. V roce 28 bylo svezeno z Jeseníku 736 t separovaných odpadů (z okresu t), ze kterých se oddělilo 13 t nevyužitelných skutečných odpadů (z okresu 244 t) a ostatních 578 t bylo předáno k recyklaci (z okresu t). Pro přiblížení některých skutečností dané problematiky sběru separovaného odpadu uvádíme v následujících tabulkových přehledech a grafických zobrazeních množství jednotlivých komodit separovaného odpadu (papír, plast, sklo, kov) v letech -28. PAPÍR: S papírem je sbírán i nápojový karton (tetrapak je vyroben z 6 7% papíru). Za rok 28 ho bylo samostatně vytříděno a předáno ke zpracování cca 5,3 t (z okresu 9,7 t). Tabulka č. 1 srovnání množství komodity - papír v letech -28 v tunách rok množství 3,7 8,9 41,5 6,4 54,9 77,4 93,4 94,8 96, , Graf č. 1 srovnání množství komodity - papír v letech -28 v tunách U této komodity došlo k poklesu o 2%, o příčinách se lze jen dohadovat. Určitý vliv na poklesu má celosvětová krize, která se projevuje i u nás a ovlivňuje také spotřebu potravin a ostatního zboží pro domácnosti, pokud klesá spotřeba, klesá i množství odpadů.

2 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 PLAST: Tabulka č. 2 srovnání množství komodity - plast v letech -28 v tunách rok množství,2 6,1 6, ,5 2, ,5 22,2 49,2 51,9 81,5 9, ,3 Graf č. 2 srovnání množství komodity - plast v letech -28 v tunách Rovněž u plastu došlo k poklesu o 7%, i zde se již v závěru roku začala projevovat světová krize, navíc se nepodařilo předat veškerý vytříděný odpad k následnému využití. SKLO: V tabulce i grafu je společně uvedeno sklo čiré i barevné jako jedna komodita. Tabulka č. 3 srovnání množství komodity - sklo v letech -28 v tunách rok množství,5 28,5 33,7 39,8 4,1 41,4 41,9 42,3 42,9 95, ,4 Graf č. 3 srovnání množství komodity - sklo v letech -28 v tunách

3 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Tabulka a graf č. 4 srovnání množství komodity - sklo barevné a čiré za r. 28 v tunách rok 28 barevné čiré množství 78,5 95, barevné čiré V říjnu 27 byly v obcích, na základě společného rozhodnutí a s pomocí společnosti EKO- KOM a.s., rozmístěny kontejnery pro sběr skla čirého - bezbarvého. Byl tak zaveden dvousložkový sběr skla a dle výsledků roku se ukázalo, že se jedná o správný krok. Vzhledem k dlouholetému systému separace odpadů a masivní osvětě a propagaci, se nový způsob sběru skla rozběhl bez problémů. Hned první svozy v závěru roku 27 ukázaly, že občané změnu pochopili a přijali. S předáním skla k dalšímu využití, na rozdíl od předcházejících období, nevznikly žádné potíže. Množství skla mírně pokleslo o 8%, zřejmě z důvodu zrušení balení minerálních vod do skleněných obalů. KOV: Tabulka č. 5 srovnání množství komodity - kov v letech -28 v tunách rok množství,2 1,9 4,1 2 1,9 6,9 7,8 7,2 7, ,7 22,6 16,4 13,9 11,7 8,8 6 16,4 Graf č. 5 srovnání množství komodity - kov v letech -28 v tunách U kovu po větší část roku pokračoval pokles množství, způsobenývysokou výkupní cenou ve sběrných surovinách. Tím jsou občané motivováni tento druh odpadu předávat k recyklaci mimo zavedený systém a evidenci. S pohybem cen došlo k obratu a celkově rok vykazuje zvýšení množství. Přesto se potvrzuje, jako správné, zrušení samostatných kontejnerů na kov (největší část kovu byla vytříděna na sběrném dvoře). Nadále mohou občané odkládat kovový odpad do kontejnerů na papír, při dotřídění na separační lince jej oddělí magnetický separátor.

4 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Porovnání všech druhů separovaných odpadů 27/28 pokles o 2,7%. Tabulka č. 6 srovnání množství celk. separovaného odpadu v letech -28 v tunách rok množství 4,6 45,4 85,4 118,2 113,4 146, 164,1 165,8 169,7 28,2 39,4 417,1 456,3 493,2 524,5 552,2 649,9 632,8 Graf č. 6 srovnání množství celk. separovaného odpadu v letech -28 v tunách Tabulka č. 7 podíl celk. separovaného odpadu na 1 občana/rok v kg v letech -28 rok kg,36 3,6 6,7 9,3 8,9 11,5 12,9 13,1 13,4 22,1 24,4 32,8 36,7 39,7 42,1 44,3 52,2 51,3 Graf č.7 podíl celk. separovaného odpadu na 1 občana/rok v kg v letech

5 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Poměr jednotlivých druhů komunálních odpadů k celkovému množství v roce 28: Pokud porovnáme všechny odpady za rok 28, které vytvořily jesenické domácnosti, dostáváme tyto hodnoty v kg/obyvatele/rok 28 (v závorkách je uvedeno celkové množství za rok). Celkové množství komunálního odpadu (zbytkový, separovaný velkoobjemový, stavební, nebezpečný aj.)...383,3 kg/rok (4725,2 t/rok). Z toho: zbytkový směsný komunální odpad ,4 kg/rok velkoobjemový odpad... 61,3 kg/rok (1829,6 t/rok) (756,3 t/rok) sběrný dvůr celkem 118,1 kg/rok (1455,7 t/rok) z toho : stavební odpady 18,4 kg/rok (1336,5 t/rok) ostatní odpady... 9,7 kg/rok (119,2 t/rok) separovaný odpad celkem... 51,3 kg/rok z toho: separovaný odpad papír...26,7 kg/rok separovaný odpad plast...1,8 kg/rok separovaný odpad sklo...14,1 kg/rok separovaný odpad kov... 1,3 kg/rok (632,8 t/rok) (328,7 t/rok) (113,3 t/rok) (174,4 t/rok) (16,4 t/rok) nebezpečný odpad... 1,2 kg/rok (14,3 t/rok) zpětný odběr elektrozařízení... 3, kg/rok (36,4 t/rok) Graf č. 8 poměr všech odpadů na 1 občana/rok v kg a v % v roce 28 Poměr odpadů občanů Jeseníku za r. 28 v kg/obyvatele/rok separovaný; 51,3; 13% ostatní odpady; 9,7; 3% stavební odpady; 18,4; 28% nebezpečný; 1,2; % zpětný odběr; 3; 1% SKO; 148,4; 39% objemný; 61,3; 16% SKO objemný stavební odpady ostatní odpady separovaný nebezpečný zpětný odběr

6 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Graf č. 9 poměr separovaných odpadů na 1 občana/rok v kg a v % v roce 28 Poměr vytříděných odpadů občanů Jeseníku za r. 28 v kg/obyvatele/rok kov; 1,3; 2% sklo čiré; 7,8; 14% nebezpečný; 1,2; 2% zpětný odběr; 3; 5% papír plasty sklo barevné; 6,4; 11% papír; 26,7; 47% sklo barevné sklo čiré kov nebezpečný plasty; 1,8; 19% zpětný odběr Celosvětová krize se projevuje i v Jeseníku a je nutné si to přiznat. Oblast odpadů je také zasažena. Je patrné, že celkový systém obchodování s vytříděným a využitelným odpadem provází po deseti letech nejhorší situaci. Omezuje se výroba a tím se omezuje i pohyb surovin a zejména pohyb druhotných surovin (vytříděné odpady). Také je patrný pokles cen ropy a tím pádem omezení výroby z vytříděných druhotných surovin. Naše společnost se odpady zabývá již mnoho let, máme dostatek zkušeností, kontaktů a dostáváme se k důležitým strategickým informacím a tak jsme schopni reagovat na tuto negativní skutečnost. Prozatím garantujeme, že veškerý využitelný odpad dotřídíme a předáme k dalšímu využití. Naše snaha je zabezpečit pro všechny města obce regionu správné nakládání s odpady a zajistit maximální a zároveň ekonomicky dostupné separování odpadů s dlouhodobým trváním. EKO-KOM, a.s. poskytuje městu čtvrtletně odměny za vytříděný využitelný odpad (výše odměn jsou různé v závislosti na velikosti města, množství separačních kontejnerů, počtu tříděných komodit, kdo odpad sváží a zejména na množství vytříděných odpadů). Do systému EKO-KOM město vstoupilo již v roce (od ) a bylo mezi prvními v republice. V hodnocení všech měst a obcí republiky provedeném obalovou společností EKO-KOM, a.s. byl Jeseník v roce 28 vyhodnocen jako 1. a získal mimo jiné křišťálovou popelnici - pro nejlepší a nejdokonalejší obec v oblasti separace odpadů (v roce 27 skončil na 3. místě). Další hodnocení bylo provedeno na konci roku 28 za Olomoucký kraj a Jeseník byl opět (již po čtvrté za sebou!) vyhodnocen jako nejlepší v kategorii obcí nad 3 obyvatel. Tato ohodnocení jsou povzbudivá a je nutné nadále udržovat a zdokonalovat zavedený a funkční systém. Separace je a bude do budoucna ta nejlepší a také ta nejlevnější varianta pro nakládání s odpady! Je potřebné stále vyvíjet aktivity, aby se s odpadem nakládalo nejen v rovině zákona, ale také, abychom chránili naše životní prostředí. Zpracoval: Prejda Jan ředitel TS Jeseník a.s., dne

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova

Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Analýza systému nakládání s odpady v obci Olšany u Prostějova Cíle analýzy: zhodnotit současný stav nakládání s odpady vytipovat klíčové oblasti a slabá místa rámcově navrhnout opatření na zlepšení stavu

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEHLSEN TŘINEC, S.R.O. ROK 2013 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 V Třinci dne 16. 5. 2014 Vážení společníci, předkládám Vám výroční zprávu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh logistického systému pro sběr a energetické využití objemného domovního odpadu Pavel

Více

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

EKO-KOM, a.s. Oddělení využití odpadů Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4 Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2014 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Technické služby Jeseník a.s.

Technické služby Jeseník a.s. Technické služby Jeseník a.s. 20 let Trvalé spokojenosti a Jistoty Technické služby Jeseník akciová společnost je prosperující společnost regionálního významu, která zajišťuje mnoho služeb nejen pro Jeseník,

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Plán odpadového hospodářství města Poděbrady 8/2005 Identifikační list Název akce: Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Objednatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady IČO: 00239640

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Výtěžnost bez kovů

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Výtěžnost bez kovů Výsledky systému EKO-KOM v roce 2OO9 zpr@vodaj Ohlédnutí za konferencí Odpady a obce Léto ve znamení čistých festivalů Úvodní slovo Léto budiž pochváleno. ference Odpady a obce. Poprvé Slunce už od rána

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009

B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ. 154 PRAHA Životní prostředí 2009 B4 ODPADY B4 ODPADY B4.1 EVIDENCE ODPADŮ Uvedené údaje o produkci a nakládání s odpady jsou výstupem z Informačního systému o odpadech (ISOH), který od roku 27 pro MŽP provozuje CENIA, česká informační

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina: KS - PRAHA Brejcha Radim pracovní skupina: Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Prohlášení:

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více