Budoucí kupující: - jednotky č. 254/5, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucí kupující: - jednotky č. 254/5, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně"

Transkript

1 SMLOUVA O UZAVŘENÍ SMLOUVY BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená podle 1785 a násl. a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále v textu také jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany Budoucí prodávající: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76042, na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č.j. KSLB 87 INS 6366/2015-B-24 ze dne 1. října 2015 insolvenční správce dlužníka Bytové družstvo Maršíkova 254, se sídlem Janův Důl, Janův Důl 10, PSČ , Okres Liberec, IČO: , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 1132 a Budoucí kupující: a Zúčastněný subjekt: GAUTE, a.s., IČO: se sídlem Brno, Lidická 26, č.p. 2006, PSČ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2794 zastoupena Ing. Ondřejem Gavlasem, předsedou představenstva II. Předmět smlouvy 1. Budoucí prodávající prohlašuje, že výše uvedený dlužník Bytové družstvo Maršíkova 254 je výlučným vlastníkem těchto nemovitých věcí: - jednotky č. 254/1, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č.p. 254, bytový dům, příslušné k části obce Liberec VI-Rochlice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen Budova ). Budova je postavena na pozemku parc. č. 389, zapsán rovněž na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen Pozemek I ), to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6332/ na společných částech Budovy a na Pozemku I a dále na pozemku parc.č. 391, zapsán rovněž na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen Pozemek II ), náležejícího k výše specifikované jednotce, - jednotky č. 254/2, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4949/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/3, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3343/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/4, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3115/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/5, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7852/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a 1 strana z 13

2 - jednotky č. 254/6, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2352/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/7, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 9395/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/8, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3314/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/9, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3347/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/10, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3241/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/11, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 8010/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/12, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2437/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/13, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 9700/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/14, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3356/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/15, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3395/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/16, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3361/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/17, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 8185/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/18, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2511/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/19, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id / na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/20, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7243/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/21, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7387/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/22, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7544/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/23, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6213/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/24, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně 2 strana z 13

3 spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7787/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/25, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id / na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/26, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6753/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/27, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3416/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/28, jiný nebytový prostor, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id / na společných částech Budovy, na Pozemku I a všechny výše specifikované jednotky jsou zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále všechny výše uvedené nemovité věci se všemi součástmi a příslušenstvím také jen Předmět převodu ). 2. Budoucí prodávající prohlašuje, že s výše uvedeným dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení a dne 23. června 2015 bylo vydáno Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesení č.j. KSLB 87 INS 6366/2015-A-18 o zjištění úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu. První schůze věřitelů se konala dne 1. října Budoucí prodávající prohlašuje, že jako insolvenční správce shora uvedeného dlužníka zjistil, že do majetkové podstaty dlužníka náleží dle ust. 205 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, Předmět převodu uvedený v odst. 1 tohoto článku, a že Předmět převodu zapsal do majetkové podstaty dlužníka shora uvedeného. 4. Budoucí prodávající prohlašuje, že jako insolvenční správce výše uvedeného dlužníka je oprávněn navrhnout zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, včetně Předmětu převodu. III. Závazek k uzavření budoucí smlouvy 1. Všechny strany této smlouvy se dohodly, že spolu v budoucnu za podmínek uvedených v této smlouvě uzavřou kupní smlouvu (dále jen Kupní smlouva nebo Budoucí smlouva ), jejímž předmětem bude převod vlastnictví k Předmětu převodu za úplatu do vlastnictví budoucího kupujícího, tj. prodej a koupě Předmětu převodu. 2. Budoucí prodávající prohlašuje, že je oprávněn prodat (zpeněžit) Předmět převodu mimo dražbu. Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení Předmětu převodu byl vydán dne ; tato smlouva je uzavřena v souladu s uvedeným pokynem. 3. Budoucí prodávající a budoucí kupující shodně prohlašují, že k výběru budoucího kupujícího došlo v online aukci formou výběrového řízení, která proběhla na webové adrese a byla organizována zúčastněným subjektem, a to pod evidenčním číslem A1747; třetí kolo výběrového řízení skončilo dne , vítěz byl vyhlášen dne 4. Budoucí prodávající a budoucí kupující se zavazují, že Kupní smlouvu uzavřou do třiceti dnů poté, kdy bude ukončena online aukce ve formě výběrového řízení podle odst. 3 tohoto čl. III. této smlouvy. 5. Kupní smlouva bude uzavřena v níže uvedeném znění, s tím, že případně chybějící ujednání budou doplněna dle skutečného stavu a stejně tak budou upravena dle aktuálního stavu i ta ujednání, která se ukážou nepřesnými nebo neurčitými: 3 strana z 13

4 začátek textu Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) a dále za použití 1186 a násl. občanského zákoníku a za použití zákona č.72/1994 Sb. I. Smluvní strany Prodávající: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO: se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76042, na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č.j. KSLB 87 INS 6366/2015-B-24 ze dne 1. října 2015 insolvenční správce dlužníka Bytové družstvo Maršíkova 254, se sídlem Janův Důl, Janův Důl 10, PSČ , Okres Liberec, IČO: , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 1132 a Kupující: a Zúčastněný subjekt: GAUTE, a.s. se sídlem Lidická 2006/26, Černá Pole, Brno IČ: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 2794 zastoupena Ing. Ondřejem Gavlasem, předsedou představenstva, a II. Předmět smlouvy 1. Prodávající prohlašuje, že výše uvedený dlužník Bytové družstvo Maršíkova 254 je výlučným vlastníkem těchto nemovitých věcí: - jednotky č. 254/1, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v budově č.p. 254, bytový dům, příslušné k části obce Liberec VI-Rochlice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen Budova ). Budova je postavena na pozemku parc. č. 389, zapsán rovněž na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen Pozemek I ), to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6332/ na společných částech Budovy a na Pozemku I a dále na pozemku parc.č. 391, zapsán rovněž na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen Pozemek II ), náležejícího k výše specifikované jednotce, - jednotky č. 254/2, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4949/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/3, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3343/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/4, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3115/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a 4 strana z 13

5 - jednotky č. 254/5, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7852/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/6, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2352/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/7, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 9395/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/8, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3314/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/9, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3347/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/10, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3241/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/11, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 8010/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/12, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2437/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/13, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 9700/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/14, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3356/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/15, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3395/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/16, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3361/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/17, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 8185/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/18, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2511/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/19, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id / na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/20, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7243/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/21, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7387/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/22, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7544/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/23, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně 5 strana z 13

6 spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6213/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/24, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 7787/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/25, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id / na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/26, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 6753/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/27, byt, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3416/ na společných částech Budovy, na Pozemku I a - jednotky č. 254/28, jiný nebytový prostor, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. v Budově, to vše včetně spoluvlastnického podílu o velikosti id / na společných částech Budovy, na Pozemku I a všechny výše specifikované jednotky jsou zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále všechny výše uvedené nemovité věci se všemi součástmi a příslušenstvím také jen Předmět převodu ). 2. Prodávající prohlašuje, že s výše uvedeným dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení a dne 23. června 2015 bylo vydáno Krajským soudem v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesení č.j. KSLB 87 INS 6366/2015-A-18 o zjištění úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu. První schůze věřitelů se konala dne 1. října Prodávající prohlašuje, že jako insolvenční správce shora uvedeného dlužníka zjistil, že do majetkové podstaty dlužníka náleží dle ust. 205 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, Předmět převodu uvedený v odst. 1 tohoto článku, a že Předmět převodu zapsal do majetkové podstaty dlužníka shora uvedeného. Prodávající dále prohlašuje, že jako insolvenční správce výše uvedeného dlužníka je oprávněn navrhnout zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. Prodávající tedy prohlašuje, že je oprávněn prodat (zpeněžit) Předmět převodu. 4. Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení Předmětu převodu byl vydán dne ; tato smlouva je uzavřena v souladu s uvedeným pokynem. 5. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k Předmětu převodu. Prodávající prodává touto smlouvou do vlastnictví kupujícího Předmět převodu se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, vše tak jak stojí a leží (úhrnkem) dle 1918 občanského zákoníku, a kupující tento Předmět převodu kupuje a přijímá do svého výlučného vlastnictví, vše tak jak stojí a leží, to vše za níže sjednanou kupní cenu. 6. Prodávající a kupující shodně prohlašují, že k výběru kupujícího došlo v online aukci formou výběrového řízení, která proběhla na webové adrese a byla organizována zúčastněným subjektem, a to pod evidenčním číslem A1747; třetí kolo výběrového řízení skončilo dne , vítěz byl vyhlášen dne III. Výše a splatnost kupní ceny 1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu Předmět převodu za dohodnutou kupní cenu ve výši,- Kč (slovy korun českých). 2. Kupující zaplatil celou kupní cenu ve výši..,- Kč (slovy korun českých) před podpisem této smlouvy takto: 6 strana z 13

7 a) část kupní ceny ve výši ,- Kč (slovy osm set tisíc korun českých) zaplatil kupující před podpisem této smlouvy na účet zúčastněného subjektu v rámci kauce na účast ve výběrovém řízení uvedeném v čl. II. odst. 6 této smlouvy, což zúčastněný subjekt výslovně potvrzuje; tuto kauci je podle podmínek výběrového řízení možno započíst na kupní cenu podle této smlouvy, b) část kupní ceny ve výši,- Kč (slovy korun českých) zaplatil kupující na účet majetkové podstaty dlužníka Bytové mužstvo Maršíkova 254 č /2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol , což prodávající potvrzuje podpisem této smlouvy. 3. Zúčastněný subjekt se zavazuje, že složenou kauci dle odst. 2 písm. a) tohoto článku poukáže na účet majetkové podstaty dlužníka uvedený v odst. 2 písm. b) tohoto článku nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to za podmínek uvedených v odst. 4 tohoto článku. 4. Všechny smluvní strany se dohodly, že zúčastněný subjekt je oprávněn započíst složenou kauci vůči prodávajícímu na odměnu a náklady, které mu náleží na základě Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje ze dne xx. xx a je tedy oprávněn poukázat dle tohoto ujednání na účet majetkové podstaty dlužníka pouze zbývající část kauce po odečtení odměny a nákladů, které mu náleží na základě Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje ze dne xx. xx Prodávající se zavazuje, že s kupní cenou přijatou na účet majetkové podstaty dle odst. 2 a 3 výše nebude nijak nakládat až do doby, nežli bude proveden vklad vlastnického práva k Předmětu převodu podle této smlouvy do katastru nemovitostí. 6. Náklady spojené s touto smlouvou si nesou strany samostatně, vyjma poplatku za zahájení řízení o vkladu vlastnického práva u příslušného katastrálního úřadu a poplatku za zahájení řízení o výmazu omezení vlastnických práv u příslušného katastrálního úřadu v celkové výši 2.000,- Kč, které se zavazuje uhradit kupující do 10 (deseti) dnů ode dne podpisu této smlouvy na účet zúčastněného subjektu č /2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol (IČ/RČ...), specifický symbol 1747; zúčastněný subjekt předmětné návrhy podá postupem podle čl. VII. odst. 5 této smlouvy. IV. Práva a závazky váznoucí na Nemovitostech 1. Prodávající prohlašuje, že na listu vlastnictví č pro katastrální území Rochlice u Liberce jsou ve vztahu k Předmětu převodu zapsána tato zástavní práva a omezení vlastnického práva: - zástavní právo smluvní pro Sano, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, IČO: , zapsáno pod V-8580/ , V-8579/ , včetně poznámky spornosti na základě žaloby na určení neexistence zástavního práva, zapsáno pod Z-7388/ , - zástavní právo smluvní pro Sano, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, IČO: , zapsáno pod V-1156/ , včetně vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zástavního práva, zapsáno pod Z-6455/ , a včetně poznámky spornosti na základě žaloby na určení neexistence zástavního práva, zapsáno pod Z-7388/ , - zákaz zcizení nebo zatížení po dobu trvání zástavního práva v rozsahu dle listiny pro Sano, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, IČO: , zapsáno pod V-1156/ , - zástavní právo smluvní pro Sano, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, IČO: , zapsáno pod V-1157/ , včetně vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zástavního práva, zapsáno pod Z-6455/ , a včetně poznámky spornosti na základě žaloby na určení neexistence zástavního práva, zapsáno pod Z-7388/ , - zákaz zcizení nebo zatížení po dobu trvání zástavního práva v rozsahu dle listiny pro Sano, a.s., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, IČO: , zapsáno pod V-1157/ , - zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro Českou republiku, Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97/25, Liberec III, zapsáno pod V-8747/ , - rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona), zapsáno pod Z-3805/ , a prohlášení konkurzu podle insolvenčního zákona, zapsáno pod Z- Z-3805/ , Z-3839/ strana z 13

8 2. Dle ust. 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka ve prospěch insolvenčního správce zaniká jejich zpeněžením, a tudíž neovlivňuje jejich hodnotu. 3. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. V. Další prohlášení a závazky smluvních stran 1. Kupující nabude vlastnictví k Předmětu převodu podle této smlouvy vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec. Na základě této smlouvy lze zapsat vklad vlastnického práva k Předmětu převodu do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. 2. V případě pravomocného zastavení řízení o vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu nebo některým z nich pro kupujícího nebo zamítnutí vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu nebo některým z nich pro kupujícího katastrálním úřadem se zavazují obě strany, že uzavřou bez zbytečných průtahů novou kupní smlouvu za stejných cenových i ostatních smluvních podmínek, pouze s přihlédnutím k úpravám nutným z hlediska možnosti provést vklad vlastnického práva dle zjištění příslušného katastrálního úřadu, která by vklad vlastnického práva pro kupujícího katastrálním úřadem umožnila. 3. Kupující se zavazuje převzít Předmět převodu od prodávajícího do pěti dnů ode dne výzvy prodávajícího k převzetí. O předání a převzetí Předmětu převodu bude vypracován samostatný předávací protokol. Kupující zejména prohlašuje, že měl možnost si Předmět převodu řádně prohlédnout a seznámit se s jeho právním i faktickým stavem, a dále výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že vše, co je touto smlouvou prodáváno, je mu prodáváno a předáváno tak, jak stojí a leží ve smyslu 1918 občanského zákoníku, a že za této podmínky a v takovémto stavu vše, co je touto smlouvou prodáváno, v celém rozsahu kupuje a přebírá. 4. Kupující prohlašuje, že si nevymiňuje žádnou konkrétní vlastnost Předmětu převodu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, zda kupující bude moci Předmět převodu využít k účelu zamýšlenému kupujícím. Zejména prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu převodu. Všichni účastníci se dohodli na vyloučení (omezení) odpovědnosti za vady Předmětu převodu í v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští. 5. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází na kupujícího okamžikem předání ke dni uvedenému v předávacím protokolu. V případě, že kupující nepřevezme i jen některou část z Předmětu převodu ve lhůtě stanovené shora v odst. 3 tohoto článku, přechází nebezpečí škody na Předmětu převodu na kupujícího dnem následujícím po uplynutí sjednané lhůty. Veškeré případné náklady spojené s předáním Předmětu převodu nese kupující. VI. Daň z nabytí nemovitých věcí Prodávající a kupující se dohodli, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující, který je proto povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň. Kupující se zavazuje včas a řádně podat příslušné daňové přiznání a daň zaplatit. 8 strana z 13

9 VII. Závěrečná ujednání 1. Prodávající a kupující výslovně a shodně prohlašují, že mezi sebou neujednali výhradu vlastnického práva dle 2132 občanského zákoníku, výhradu zpětné koupě dle 2135 občanského zákoníku, výhradu zpětného prodeje dle 2139 občanského zákoníku, výhradu lepšího kupce dle 2152 občanského zákoníku, předkupní právo dle 2140 a násl. občanského zákoníku, a že tato smlouva není koupí na zkoušku dle 2150 a násl. občanského zákoníku; prodávající a kupující výslovně a shodně prohlašují, že vylučují použití těchto ujednání pro tuto smlouvu. 2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 577 občanského zákoníku se pro tuto smlouvu nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 3. Dle 1765 občanského zákoníku na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 4. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Jeden exemplář bude podán příslušnému Katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad smlouvy do katastru nemovitostí a po jednom exempláři obdrží každá ze smluvních stran. Všichni účastníci se dohodli, že jeden exemplář této smlouvy určený pro katastr nemovitostí uloží u zúčastněného subjektu a pověřují zúčastněný subjekt, aby tento exemplář smlouvy podal příslušnému Katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad smlouvy do katastru nemovitostí. Obě strany tímto udělují zúčastněnému subjektu plnou moc k podpisu a k podání návrhu na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí a k jejich zastupování v celém řízení před Katastrálním úřadem, a to včetně přebírání všech listin s řízením spojených; zúčastněný subjekt je oprávněn k jednáním v rozsahu udělené plné moci zmocnit třetí osobu. Zúčastněný subjekt tuto plnou moc v celém rozsahu přijímá. Obě strany dále udělují zúčastněnému subjektu plnou moc k podpisu a podání návrhu na výmaz omezení vlastnických práv specifikovaných v čl. IV. odst. 1 této smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování prodávajícího a kupujícího v řízení o povolení výmazu těchto omezení vlastnického práva z katastru nemovitostí před Katastrálním úřadem, a to včetně přebírání všech listin s řízením spojených. Zúčastněný subjekt tuto plnou moc v celém rozsahu přijímá. 6. Všechny strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jí porozuměly a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé a svobodné vůle. V souladu s 4 odst. 1 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. V... dne... V... dne... Prodávající: Kupující: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. insolvenční správce dlužníka Bytové družstvo Maršíkova 254 JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., společník 9 strana z 13

10 ... Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. insolvenční správce dlužníka Bytové družstvo Maršíkova 254 JUDr. Petr Michal, společník V... dne... Zúčastněný subjekt:... GAUTE, a.s. Ing. Ondřej Gavlas, předseda představenstva konec textu Kupní smlouvy IV. Kupní cena a daň z nabytí nemovitých věcí v Kupní smlouvě 1. Kupní cena Předmětu převodu v Kupní smlouvě bude činit,- Kč (slovy korun českých). 2. Budoucí kupující se zavazuje zaplatit celou kupní cenu ve výši,- Kč (slovy korun českých) takto: a) část kupní ceny ve výši ,- Kč (slovy osm set tisíc korun českých) zaplatil budoucí kupující řed podpisem této smlouvy na účet zúčastněného subjektu v rámci kauce na účast ve výběrovém řízení uvedeném v čl. III. odst. 3 této smlouvy, což zúčastněný subjekt výslovně potvrzuje; tuto kauci je podle podmínek výběrového řízení možno započíst na kupní cenu podle této smlouvy, b) část kupní ceny ve výši,- Kč (slovy korun českých) se budoucí kupující zavazuje zaplatit na účet majetkové podstaty dlužníka Bytové mužstvo Maršíkova 254 č /2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol , nejpozději ke dni podpisu Kupní smlouvy, tedy do třiceti dnů poté, kdy na bude ukončena online aukce ve formě výběrového řízení podle odst. 3 tohoto čl. III. této smlouvy. 3. Zúčastněný subjekt se zavazuje, že složenou kauci dle odst. 2 písm. a) tohoto článku poukáže na účet majetkové podstaty dlužníka uvedený v odst. 2 písm. b) tohoto článku nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy se dozví, že část kupní ceny dle odst. 2 písm. b) tohoto článku byla zaplacena na účet majetkové podstaty dlužníka, a to za podmínek uvedených v odst. 4 tohoto článku. 4. Všechny smluvní strany se dohodly, že zúčastněný subjekt je oprávněn započíst složenou kauci vůči budoucímu prodávajícímu na odměnu a náklady, které mu náleží na základě Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje a je tedy oprávněn poukázat dle tohoto ujednání na účet majetkové podstaty dlužníka pouze zbývající část kauce po odečtení odměny a nákladů, které mu náleží na základě Smlouvy o výhradním zprostředkování prodeje. 5. Budoucí prodávající se zavazuje, že s kupní cenou přijatou na účet majetkové podstaty dle odst. 2 a 3 výše nebude nijak nakládat až do doby, nežli bude proveden vklad vlastnického práva k Předmětu převodu podle Kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 10 strana z 13

11 6. Budoucí prodávající a budoucí kupující se dohodli, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, ohledně Předmětu převodu v Kupní smlouvě je budoucí kupující. Budoucí kupující se zavazuje podat včas a řádně podat příslušné daňové přiznání a daň zaplatit. 7. V případě, že budoucí kupující nezaplatí část kupní ceny dle odst. 2 písm. b) tohoto článku v termínu tam sjednaném, je povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč (slovy pět set tisíc korun českých). 8. Budoucí prodávající se zavazuje na vyžádání vydat o provedení úhrady kupní ceny v souladu se shora uvedenými ujednáními budoucímu kupujícímu písemné potvrzení. V. Další ujednání 7. Budoucí prodávající se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu budoucího kupujícího Předmět převodu nezatíží žádnými právy třetích osob, zejména právem stavby, právem zástavním, předkupním právem, právem odpovídajícím věcnému břemeni nebo právem nájemním. 8. Budoucí prodávající prohlašuje, že na listu vlastnictví č. č pro katastrální území Rochlice u Liberce jsou zapsána omezení vlastnického práva, specifikovaná v textu Kupní smlouvy dle čl. III. odst. 5 této smlouvy. Budoucí prodávající výslovně prohlašuje, že dle 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li výslovně v zákoně stanoveno jinak. 9. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. 10. Budoucí kupující se zavazuje převzít Předmět převodu od budoucího prodávajícího do pěti dnů ode dne výzvy budoucího prodávajícího k převzetí. Budoucí prodávající se zavazuje vyzvat budoucího kupujícího k převzetí Předmětu převodu nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení části kupní ceny dle čl. IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy. O předání a převzetí Předmětu převodu bude vypracován samostatný předávací protokol. Budoucí kupující přebírá Předmět převodu tak, jak stojí a leží (úhrnkem) dle 1918 občanského zákoníku. Budoucí kupující prohlašuje, že si nevymiňuje žádnou konkrétní vlastnost Předmětu převodu. Budoucí prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, zda budoucí kupující bude moci Předmět převodu využít k účelu zamýšlenému kupujícím. Zejména budoucí prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu převodu, s čímž je budoucí kupující srozuměn. Všichni účastníci se dohodli na vyloučení (omezení) odpovědnosti za vady Předmětu převodu v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští. 11. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází na budoucího kupujícího okamžikem předání Předmětu převodu ke dni uvedenému v předávacím protokolu. V případě, že budoucí kupující nepřevezme Předmět převodu ve lhůtě stanovené shora v odst. 4 tohoto článku, přechází nebezpečí škody na Předmětu převodu na budoucího kupujícího dnem následujícím po uplynutí sjednané lhůty. Veškeré případné náklady spojené s předáním Předmětu převodu nese budoucí kupující. VI. Sankční ujednání Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost uzavřít ve sjednané lhůtě Kupní smlouvu, a to i přesto, že budou splněny podmínky podle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je povinna porušující strana zaplatit oběma dalším smluvním stranám smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých), a strana, která smlouvu neporušila, je nadto oprávněna odstoupit od této smlouvy. Smluvní strana, která 11 strana z 13

12 porušila povinnost uzavřít Kupní smlouvu prokazatelně bez svého zavinění (náhlá nemoc či nečekaná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, náhlá nepřítomnost v ČR bez možnosti dostavit se k podpisu smlouvy apod.), není povinna smluvní pokutu platit, pokud svůj závazek splní ihned po pominutí této překážky. VII. Závěrečná ujednání 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že považují obsah Kupní smlouvy za určitě a zcela sjednaný a zavazují se, že po splnění ujednaných předpokladů pro uzavření Kupní smlouvy ji podepíší ve lhůtě ujednané touto smlouvou. Strany tedy nehodlají obsah Kupní smlouvy již více určovat či zpřesňovat s výjimkou ujednání čl. III. odst. 5 této smlouvy, které není tímto dotčeno, ani toto navrhovat u soudu. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 1788 občanského zákoníku se pro tuto smlouvu nepoužije a že žádná ze stran není povinna dávat jakékoli další straně výzvu k uzavření Kupní smlouvy. 2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 577 občanského zákoníku se pro tuto smlouvu nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 3. Podle 1765 občanského zákoníku na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že využívají možnosti dané 630 občanského zákoníku a ujednávají mezi sebou prodloužení promlčecí lhůty majetkových práv na 15 (patnáct) let. 5. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 8. Všechny strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jí porozuměly a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé a svobodné vůle. V souladu s 4 odst. 1 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. V Praze dne... V... dne... Budoucí prodávající: Budoucí kupující: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. insolvenční správce dlužníka Bytové družstvo Maršíkova 254 JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D., společník 12 strana z 13

13 ... Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. insolvenční správce dlužníka Bytové družstvo Maršíkova 254 JUDr. Petr Michal, společník V Brně dne... Zúčastněný subjekt:... GAUTE, a.s. Ing. Ondřej Gavlas, předseda představenstva 13 strana z 13

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany JUDr. Patrik Graňák se sídlem

Více

Budoucí kupující:... se sídlem... IČ:... zapsána v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl.., vložka... zastoupena... a

Budoucí kupující:... se sídlem... IČ:... zapsána v obchodním rejstříku vedeném... soudem v..., oddíl.., vložka... zastoupena... a SMLOUVA O UZAVŘENÍ SMLOUVY BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená podle 1785 a násl. a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále v textu také jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

podle 1785 a násl. a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále v textu také jen občanský zákoník )

podle 1785 a násl. a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále v textu také jen občanský zákoník ) SMLOUVA O UZAVŘENÍ SMLOUVY BUDOUCÍ KUPNÍ podle 1785 a násl. a 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále v textu také jen občanský zákoník ) Smluvní strany Budoucí prodávající: a JUDr.

Více

I. Smluvní strany. Kupující: (jméno / název)..., (r.č. / IČ:)... bytem / se sídlem...

I. Smluvní strany. Kupující: (jméno / název)..., (r.č. / IČ:)... bytem / se sídlem... KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) a dále za použití 1186 a násl. občanského

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany Prodávající: Jihočeský zemědělský lihovar,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi: GAUTE, a.s. se sídlem Brno, Lidická 26,č.p.2006, PSČ 60200 IČ: 25543709 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2794 zastoupen

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále v textu také jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany Budoucí prodávající:

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřená podle 50a a 588 a násl. občanského zákoníku

SMLOUVA o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřená podle 50a a 588 a násl. občanského zákoníku SMLOUVA o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřená podle 50a a 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Budoucí prodávající: JUDr. Karel Sigmund, advokát Brno, Berkova 9, okres Brno-město na základě

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí Příloha č. 3 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. David Termer se sídlem

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha smlouvy č.3: Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kterou uzavřeli v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

(dále jen kupující ) takto:

(dále jen kupující ) takto: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

I. Preambule. 1.3 Dne zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 s násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 s násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 s násl. občanského zákoníku Prodávající: a Kupující: a I. Smluvní strany PRAGORENT uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a Kupující: I. Smluvní strany GSN a.s. se sídlem

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Ktrou uzavřely v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti Dnešního dne: 1. Burián & Penka, insolvence, v.o.s. IČ: 29352037 se sídlem Středova 94/1, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

I. Preambule. Javorník, a zároveň byla Mgr. Pavlína Jašková ustanovena do funkce insolvenčního správce, výše

I. Preambule. Javorník, a zároveň byla Mgr. Pavlína Jašková ustanovena do funkce insolvenčního správce, výše Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a Kupující: a I. Smluvní strany HORMEN CE a.s. se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

Kupní smlouva. mezi. I. Preambule

Kupní smlouva. mezi. I. Preambule Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také OZ ), ve znění pozdějších změn, mezi Mgr. Miroslav Sládek,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí GERENTEA v.o.s., prodávající kupujícím: kupující Preambule

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí GERENTEA v.o.s., prodávající kupujícím: kupující Preambule Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 občanského zákoníku

REZERVAČNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 občanského zákoníku REZERVAČNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 občanského zákoníku 1. účastník: Právnická osoba: I. Smluvní strany název se sídlem... IČ:... zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v...,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA. (Mgr. Cihelková a Mgr. Ubr společně dále též jako Prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA Mgr. Monika Cihelková, se sídlem: Praha 1, Lazarská 5, PSČ 110 00 insolvenční správce insolvenčního dlužníka GRG Holding s.r.o., IČO 270 71 987 se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany JUDr. David Termer se sídlem

Více

Smlouva o převodu nemovitých věcí

Smlouva o převodu nemovitých věcí Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce insolvence@forteslegal.cz / DS: 58ukpbv Dobrovského 824/50, 612 00 Brno / tel.: 777 713 101 Italská 834/34, 120 00 Praha / tel.: 777 713 366 Studentská

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

AUKČNÍ VYHLÁŠKA AUKČNÍ VYHLÁŠKA 3009201401 Bod 1. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast v této aukci. Datum a čas zahájení

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha č. 1 podmínek VŘ: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně druhé

Více

Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Česká insolvenční v.o.s. IČ: 28810341 se sídlem:fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové zastoupená JUDr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: a I. Smluvní strany Indra-Šebesta v.o.s. se

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

Smlouva o koupi nemovitých věcí uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Smlouva o koupi nemovitých věcí uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník Smlouva o koupi nemovitých věcí uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník Ing. Jana Edelmannová, IČ : 66077532, se sídlem Drahůnská 327/26, 417 02 Dubí - Bystřice, insolvenční správkyně

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: GESTORE v.o.s., identifikační číslo: 28820959, se sídlem Brno - Trnitá, Čechyňská 361/16, PSČ 602 00, ustanovená pravomocným usnesením Krajského soudu v v Hradci

Více

VZOR SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÝCH VĚCÍ

VZOR SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÝCH VĚCÍ SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÝCH VĚCÍ uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Insolvenční správci, v.o.s IČ 22800085, se sídlem Praha 6, Na Mičánce

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

Kupní smlouvu (smlouvu o prodeji mimo dražbu) Článek I. Osvědčení způsobilosti prodávajícího zpeněžit předmět koupě

Kupní smlouvu (smlouvu o prodeji mimo dražbu) Článek I. Osvědčení způsobilosti prodávajícího zpeněžit předmět koupě xxxxxxxxxxxxxxx (dále jen kupující ) n a s t r a n ě j e d n é Mgr. Emil Fischer, MBA, se sídlem Podolská 90/5, 147 00 Praha 4 insolvenční správce společnosti VV Pet s.r.o., se sídlem Libáň, Cukrovar 53,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. David Gregor, se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSBR 32 INS 28242/2012-A-14 ze dne 09.04.2013 insolvenčním správcem

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

Kupní smlouva. jako prodávající na straně jedné,

Kupní smlouva. jako prodávající na straně jedné, Kupní smlouva Níže podepsaní účastníci, a to STAFIN Nepomucká s.r.o. IČ: 28001834, se sídlem Edvarda Beneše 590/31, 301 00 Plzeň zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli dle svého prohlášení plně svéprávní účastníci Mgr. Ing. Petra Hýsková IČ: 743 60 809 se sídlem Tyršova 1835/13, 120 00 Praha

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A991. Komerční objekt Brno - Bystrc Insolvenční řízení EUREA INVEST, s.r.o.

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A991. Komerční objekt Brno - Bystrc Insolvenční řízení EUREA INVEST, s.r.o. Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A991 Komerční objekt Brno - Bystrc Insolvenční řízení EUREA INVEST, s.r.o. OBSAH Komerční objekt Brno Bystrc... 2 Stručný popis... 2 Přehled nájmů a ploch... 3 Důležité

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí movitých a nemovitých kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

Kupní smlouva o prodeji věcí movitých a nemovitých kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Kupní smlouva o prodeji věcí movitých a nemovitých kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. David Jánošík, se sídlem Gočárova 1105/36, PSČ 500 02 Hradec Králové jako insolvenční správce dlužníka

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 s násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 s násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 s násl. občanského zákoníku Prodávající: a Kupující: a I. Smluvní strany PRAGORENT uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Jiřího ze Vtelna

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníků Valérie Janové a Mikuláše Jano (Prodávající) a (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

KUPNÍ SMLOUVU. Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli JUDr. David Termer, insolvenční správce dlužníka SOME TECHNIKA s.r.o., IČ 260 60 574, se sídlem Jarošovská 1267, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01; ustanoven usnesením

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1217

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1217 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1217 Soubor věcí nemovitých a movitých Stanice PHM Božejov Insolvenční řízení CALIBRA PLUS, s.r.o. 1 OBSAH Čerpací stanice PHM Božejov, okr. Pelhřimov... 3 Stručný

Více