Hasiče můžeme potřebovat možná častěji, než jsme si ochotni sami připustit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hasiče můžeme potřebovat možná častěji, než jsme si ochotni sami připustit."

Transkript

1 O staré vratislavické hasičině M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 78 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2016/02 A tu někdo zabušil na vnější okenní tabule a chraplavý hlas křičel do hospody: Hoří, hoří! Chlapi jako když si sednou na řežavé uhlí a hospodský, co náčelník hasičů, otevřel prudce dveře do kuchyně a zavolal na své ženské, aby mu podaly helmici, uniformu, pás a holínky, ale čile Z knihy Rok se valí přes hory Hasiče můžeme potřebovat možná častěji, než jsme si ochotni sami připustit. Třeba když nám, nedej bože, hoří střecha nad hlavou a my nevíme, jestli dříve vynášet nábytek, peřiny nebo babičku. Zahoukají, přiřítí se, babičku odnesou po žebříku v náručí a plameny uhasí. Sháníme se po nich ale také, když je vody zase najednou příliš moc, hladina Nisy se zvedne a my náhle plaveme v rozbouřené řece uprostřed vlastního domu. Nebo když se vybouráme v autě a oni nás musí vystříhat ven z plechu velkými hydraulickými nůžkami, abychom v troskách dočista nezcepeněli. Chlapi v hasičských uniformách sem tam také vyhánějí z kůlen a půd sršně, otevírají bez klíčů beznadějně neodemknutelné dveře, vyprošťují zoufalce, na které spadl jejich chatrný sklep či stodola a přehrazují potoky, když do nich nějaký ničema vypustí jedovaté látky. Na první pohled to vypadá, jako by hasiči byli jakousi holkou pro všechno, po - slední záchranou. Potomkem dávných ostrostřelců či domobrany, která měla chránit obyvatele proti všemu zlému. Snad to někdy neradi slyší, ale je to pravda. Skoro nikdo totiž nedělá pro lidi tolik jako hasiči. Oni nejenže vyprošťují, zachraňují a hasí, ale nadto ještě slouží za dobré koření obce. Vystavují na odiv svoji techniku, starají se o hasičský dorost, pořádají zábavy pro děti i dospělé, vaří guláše pro hosty nejrůznějších slavností a veselic a soutěží v hasičském sportu na přeborech a mistrovstvích. Zdejší lidé je sledují, jak pulírují svoji hasičárnu a červené cisterny; někdo se nad tím usmívá, jiný je obdivuje, dalším jsou lhostejní ale to jen do doby, než začne potřebovat jejich pomoc. A co na to samotí hasiči? Vlastně nic, žijí pro svoji hasičinu, někdy dokonce v celých rodinách, kde se ušlechtilé hasičské řemeslo předává z generace na generaci. V přísném pořádku udržují všechnu svoji techniku, hrdě chodí ve svých pracovních i svátečních uniformách. A po každém zažehnaném ohni suší hadice a potom připíjejí na počest svatému Floriánovi, svému patronu. Na další ohně a boj s nimi. A budou to tak asi dělat až 617

2 do konce věků, protože hasiči jsou dnes se životem lidí v obci srostlí natolik, že je od něj nemůže oddělit nic jiného než zkáza celého světa. A i s tou se jistě pokusí poprat Požáry jsou v údolí Nisy stejně staré jako zdejší osídlení. Původní dře - věné domky s odtahem spalin z topenišť natvrdo skrze šindelové či doškové střechy, či novější trámové chalupy s prkennými komíny čas od času prostě vždycky poškodil či dočista pohltil červený kohout. Nutno říci, že se to asi příliš neřešilo, protože hasit požáry na troud vyschlých chalup bylo v dávných dobách takřka nemožné nejčastěji probíhalo jen tak, že se z domu stojícího v plamenech strhávaly háky hořící části, tak aby nedošlo k zapálení staveb v okolí. Roztroušená zástavba vesnických Vratislavic naštěstí v tomto ohledu skýtala velkou výhodu oheň se obvykle přenesl jen na sousední stodolu či drobné kůlny a dále se již nešířil. Jak rozdílné to bylo v malých městech, kde sebemenší plamínek na střeše dřevěného domu okamžitě přerostl ve zkázu celých ulic. Vyprávět o tom mohli kupříkladu ve starém opevněném Frýdlantě, kde kdysi nedopatřením jisté ženštiny od kamen chytla a shořela velká část města. Plošné zničení vesnic v jizerském podhůří ohněm za nejstarších dob bývalo spojováno spíše s válečnými událostmi, kdy nepřátelská vojska při svých průtazích vyhrožovala vypálením všech domů. A dost často nejen vyhrožovala, ale i konala. Většina domů tak v tomto kraji lehla popelem nejen za časů válek husitských v 15. století, ale zejména v důsledku kruté války třicetileté ve století sedmnáctém. Jakákoliv obrana proti vypálení vesnice nepřítelem byla marná, stejně jako hašení hořících domů. Od 18. století se ve vsi nad Nisou začalo stále více domů budovat z ka - mene a střechy získávaly svoji téměř nehořlavou krytinu z břidlice a pálených tašek. Jenže rozvoj řemesel a konečně i vratislavického průmyslu v po - čátku 19. století zase přinesl nové hrozby. Dílny, manufaktury a nakonec i velké továrny, to vše představovalo živnou půdu pro vznik požárů, dost často i velmi rozsáhlých. Práce s ohněm a hořlavinami, rozpálené transmise pohánějící stroje ve výrobních halách plných vyschlé vlny, mlýny s dřevěným ústrojím, které se občas vznítilo, později i kotelny s parními stroji a konečně lokomotivy projíždějící Vratislavicemi za sršení jisker, to vše přinášelo velká rizika požárů. A řada z nich nakonec opravdu vypukla a zničila rozsáhlé hodnoty. Věhlasný a dlouho tradovaný byl například požár, který 20. února 1907 brzy ráno vypukl v horní přádelně Gizkeyovy továrny v tzv. Elst - nerově mlýně. Ze čtyřposchoďové budovy stojící nad řekou Nisou pod vratislavickou školou tehdy zůstaly jen obvodové zdi. 618

3 Jedna z menších hasičských zbrojnic, které stávaly porůznu na území Vratislavic nad Nisou, zde patrně šlo o hasičárnu na Nové Rudě Potřeba koordinovaného hašení požárů větších budov a později zejména oněch rozsáhlých továrních areálů tak typických pro Vratislavice a Proseč vedla nutně ke zrodu zdejšího hasičského umění. Zprvu ale ještě tak trochu nesměle. Stalo se to takto: poslední šolc pravobřežních Vratislavic, Ignaz Hauser II., vydal dne 24. března 1836 úplně první požární řád pro tuto část vsi. Podle jeho příkazu musela být v každém zdejším domě umístěna nádoba na vodu, žebřík a lucerna osvětlující vchod a lidé měli povinnost účastnit se záchranných prací. Stalo se, organizovaná hasičina zde spatřila světlo světa! Protipožární vybavení samotné obce bylo ale v době vydání řádu ještě veleskromné: na hašení ohňů byly připravené pouze tři požární háky, umístěné v domech č. p. 14, 47 a 82. Dále pak družstvo 36 velkých džberů rozmístěných ve dvanácti dalších domech na různých místech vsi. K těmto větším nádobám pak mohlo k boji s ohněm nastoupit ještě dalších 30 ky - blíků. A k tomu ještě jedna sekera a krumpáč. Nejdůležitější požární vy - bavení bylo uloženo ve zděné hasičárně, které tehdy zdejší Němci říkávali 619

4 Spritzenhaus čili Dům pro stříkačku. První ruční a vcelku nevýkonnou vratislavickou stříkačku mělo podle pravidel daných šolcem obsluhovat dnes až neuvěřitelných dvacet osob. Musely býti pamětlivy toho, že nebudou-li v případě požáru včas přistaveny koňské potahy, musí stříkačku dotáhnout na místo zásahu vlastní silou. Buď jak buď, rok 1836 lze označit za zrod hasičiny ve Vratislavicích, byť tedy pouze v tehdy samostatné vsi na pravém břehu Nisy. Na založení samostatného hasičského sboru bylo ale nutné si ještě pár desetiletí počkat. V té době byla likvidace požárů totiž pořád ještě věcí všech členů vesnické obce. Nutno zdůraznit, že šlo o osoby bez jakékoliv přísné organizace a prosté hasičského výcviku. Žebříky a konve na vodu museli k požáru vždy přinést vesničané ze svých domů. Stejně tak muselo být určenými dobrovolníky dopraveno k požářišti obecní vybavení z hasičárny. Při vzniku požáru měl vratislavický učitel za povinnost vyzvánět na kostelní zvon a tím vyzvat všechny, aby šli rychle hasit. Velitelem zásahu, v dnešní terminologií řečeno, byl tehdy sám šolc coby obecní představený, později starosta obce. Zajímavé bylo, že se ve vsi pravidelně držely noční požární hlídky, v horní i dolní části obce strážila každou noc vždy dvojice mužů, které chodil představený na - mátkově kontrolovat. Teprve ve druhé polovině 19. století vznikl i v údolí Nisy organizovaný hasičský sbor. Co sbor, hned sbory! A další dva pak následovaly v počátku století dvacátého! Typická ruční stříkačka, která byla ve Vratislavicích používána za časů nejstarších hasičů 620

5 Nejprogresivnější byla v tomto ohledu samozřejmě kobercárna, kde byl vznik požáru velmi pravděpodobný. V roce 1869 se proto Ignaz Ginzkey rozhodl zřídit vlastní tovární hasičský sbor. Sestával zprvu z 12 lezců a 48 ha - sičů, k nimž později přibylo ještě dalších 20 pomocných hasičů. Lezci zvaní štajgři měli nejtěžší úkol, museli být schopni vylézat po zvláštních žebřících na hořící budovy, zachránit odtud lidi a majetek i strhávat hořící kusy či hasit ve výškách. Na starých fotografiích se štajgrovské čety poznají podle lan spletených do zvláštních vánoček které se v případě potřeby rozpletly a používaly pro lezení a slanění z budovy. Ginzkeyův sbor byl velmi slušně vyzbrojen: pro likvidaci požárů mu to - várník pořídil hned dvě stříkačky, plachtu pro záchranu osob z hořících domů a další běžné nářadí jako háky, žebříky, sekyry. Vrchním velitelem tohoto úplně prvního sboru mezi Prosečským hřebenem a Císařským kamenem byl určen Anton Schäfer. Patrně to byl onen poslední rychtář levobřežní vsi, jehož rychta stála nedaleko továrny, byť na protilehlém břehu Nisy. Výkonným velitelem byl pak Stefan Schäfer, adjutantem Josef Klogert, velitelem lezců Franz Sitte, jeho zástupcem Ignaz Bergmann, vedoucími čet byli zvoleni Ignaz Ginzkey jun., Willy Bergmann, Karl Wöhl a Franz Peukert. Ještě v tomtéž roce, jen o několik měsíců později, následovalo založení Freiwillige Feuerwehr der Gemeinden Maffersdorf čili Sboru dobrovolných hasičů vratislavických obcí, který soudě i podle názvu, byl zřízen společně pro levobřežní i pravobřežní vesnice. Velitelem se stal Franz Appelt a adjutantem pak Ignaz Appelt. Dochovala se kupodivu i všechna jména velitelů od založení až do časů těsně před vypuknutím 1. světové války. Zmíněný Franz Appelt svoji funkci vykonával jen do roku 1872, kdy jej nahradil Gustav Hauser, který pak sboru velel šest let, do roku Tehdy na jeho místo nastoupil Anton Porsche, otec Ferdinanda Porscheho, jenž tuto funkci zastával celých 20 let. Až do roku 1898, kdy jej nahradil Josef Fritsche. Jednotka obecních hasičů byla nejdříve organizována do jednoho lezec - kého oddílu a čtyřech oddílů hasebních, později dokonce přibyly ještě další dva oddíly sbor tak měl celkem šest čet. Po základním výcviku pod vedením vratislavického lékaře Dr. Emila Molitora byl ve sboru roku 1902 zřízen i oddíl samaritánů. Stará hasičárna z roku 1836, jejíž přesnou lokalizaci již dnes neznáme, nemohla tak velkému sboru stačit. Nová hasičská zbrojnice byla proto zřízena na pozemcích v dnešní ulici U Tělocvičny roku V roce 1897 byla tato budova přestavěna na onen malý zámeček s věží a stěnami zdobenými hrázděním. Architektonicky byl sladěn se vzhledem hospodářských objektů 621

6 v okolí Ginzkeyova zámečku. Přestože není autor znám, lze předpokládat, že šlo minimálně o inspiraci stylem architekta Hanse Grisebacha, autora Zámecké konírny. Někde na území Vratislavic ještě musela existovat věž nebo nějaké jiné zařízení na sušení hadic, věžička v nové hasičárně tomuto účelu totiž nesloužila. Hasičský zámeček u tělocvičny byl určen 1. a 6. četě lezecké, tedy elitě. Ostatní čety měly další čtyři menší hasičárny, postavené v podobě větších garáží různě po vsi: na Nové Rudě, v Rochlické ulici a na hranicích s Prosečí a Kunraticemi. Hasiči sice disponovali slušným vybavením a lidskou silou, ale vlastní potahy nedrželi. Pravidlo dopravy stříkaček bylo pořád ono staré a jedno - duché sedlák bydlící nejblíže k hasičárně měl stříkačku zapřáhnout a dovést na požářiště, v případě nutnosti se do stříkačky opřeli přímo lidé. Rozmístění hasičáren po celé vsi bylo rozmyšleno tak, aby každé místo ve Vratislavicích bylo jednou z čet dosažitelné v krátkém čase. Další čety pak postupně nastupovaly až po zahájení likvidace ohně podle potřeby ze vzdálenějších míst. Díky tomu, že měl sbor své vybavení rozmístěno takto šikovně, vypomáhal při hašení požárů i v sousedních vsích Proseč, Vesec a Rochlice. Roku 1894 došlo k modernizaci požární techniky byla zakoupena parní stříkačka, o patnáct let později byl pořízena dokonce stříkačka elektrická. V roce 1925 byla pro vratislavické hasiče u chomutovské firmy Herold objednána konečně i nejvhodnější stříkačka motorová. Vylepšení byla ale celá řada v dobách první republiky byli ve Vratislavicích zřízeni tzv. Rychlí hasiči čili Schnelle Feuerwehr, kteří se po vsi svižně pohybovali na kolech. V těch dobách je vratislavická hasičina také hodně spojena se jmény zdejších lékařů Dr. Emila Molitora, Dr. Rudolfa Knoblocha a Dr. Emila Haslera, kteří byli zárukou pro samaritánské činnosti sboru. V roce 1928 došlo ještě k jedné velké změně: při ohlašování požáru bylo upuštěno od kostelního zvonění, které bylo nahrazeno houkáním sirény umístěné na věži hasičárny. V roce 1929 měl vratislavický sbor celkem 599 členů mezi čestné členy patřily zdejší osobnosti Willy Ginzkey, starosta Josef Brix či právě lékař Dr. Emil Molitor. Celkem 415 členů bylo pouze přispívajících, ale i tak zde bylo dalších 142 členů schopných výjezdu. Ve vybavení bylo v té době již šest stříkaček vedle tří ručních i ona elektrická, parní a motorová a celkem dva kilometry hadic. A to zdaleka nebylo v hasičině v údolí Nisy všechno. V roce 1912 byl ještě založen Betriebsfeuerwehr der Maffersdorfer Brauerei (Podnikový hasičský sbor 622

7 Vratislavická hasičská zbrojnice postavená na konci 19. století na okraji parku přiléhajícího k zámečku Ginzekeyů. Na obrázku je ještě před rekonstrukcí v prvním desetiletí 21. století. 623

8 Vratislavického pivovaru) a roku 1921 navíc dobrovolný sbor Fabriksfeuerwehr der Fa. Carl Wagner und Co. (Podnikový hasičský sbor firmy Carl Wagner a spol.). Navíc i v sousední Proseči existoval hasičský sbor, založený již roku 1871, byť šlo v porovnání s tím vratislavickým o jednotku výrazně menší na konci 19. století měla 50 členů. Dohromady ale stály na stráži dobra před zlem živelných katastrof v údolí řeky Nisy stovky chlapů s vybavením! Jejich nejkrásnější defilé přišlo v létě 1929, kdy se všechny zdejší sbory sešly na vratislavickém náměstí na ploše dnešního hřiště u kina v Dlouhomostecké ulici při příležitosti oslav 60. výročí vzniku obecního sboru. Dodnes se z této události dochovalo pár černobílých snímků. Na pokosené louce u Nisy, v pozadí betonový most: koňské potahy se stříkačkami, žebříky, první motor, hadice a okolo desítky a desítky hasičů. Všichni hasičští chlapáci ve světlých překrásných uniformách, s lesklými helmicemi na hlavách. Okolo jejich holky a děti. Uprostřed nich pak stojí velitel Anton Porsche, syn předválečného komandanta stejného jména a bratr konstruktéra Ferdinanda. Co z té starohasičské krásy zůstalo poté, co mladé chlapy od stříkaček odvedli na frontu do ruské zimy? Ano, nepochybně i řada prvorepublikových hasičů německé řeči horovala před válkou pro Henleina, ale asi jen málokdo z nich čekal, že místo pomáhání bližnímu v hasičské uniformě bude věčně mrznout v kabátu wehrmachtu kdesi v bahně. Historie starých vratislavických hasičů tak končí s koncem druhé světové války. Dne 31. ledna 1946 zde byl prvními 33 členy založen nový český sbor. Ale to už je další, i když velmi podobný příběh o nadšení a obětavosti. Zajímavým sousedem staré hasičské zbrojnice ve Vratislavicích je pamětní kámen F. F. Jahna otce tělocviku 624

Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě ve zbrusu

Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě ve zbrusu M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 27 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/03 O starodávné správě vratislavické obce Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě

Více

Je až úsměvné, kolik lidí je dnes fascinováno příběhy z televizních seriálů

Je až úsměvné, kolik lidí je dnes fascinováno příběhy z televizních seriálů M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 31 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/07 08 Sága rodu Ginzkeyů Je až úsměvné, kolik lidí je dnes fascinováno příběhy z televizních seriálů a

Více

Jedním z nejstarších vratislavických mlýnů býval takzvaný Gürtlermühle

Jedním z nejstarších vratislavických mlýnů býval takzvaný Gürtlermühle M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 62 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2014/5 Jedním z nejstarších vratislavických mlýnů býval takzvaný Gürtlermühle neboli Gürtlerův mlýn. Pojmenovaný

Více

Posledních několik desítek let máme tak málo času se zamyslet nad krajinou

Posledních několik desítek let máme tak málo času se zamyslet nad krajinou M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 07 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2009/07-08 O dvou lánových vsích Posledních několik desítek let máme tak málo času se zamyslet nad krajinou

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i č ů

S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i č ů Spolkový život Ani spolkový život nepřišel v Lačnově zkrátka a představoval důležitou součást života obce, jak dokazují následující údaje. K ř e s ť a n s k ý l i d o v ý s p o l e k. Iniciátorem byl Johann

Více

S B O RY D O B R O V O L N Ý C H H A S I Č Ů A J I N É

S B O RY D O B R O V O L N Ý C H H A S I Č Ů A J I N É S B O RY D O B R O V O L N Ý C H H A S I Č Ů A J I N É Tak jako snad všude jinde na Moravě, i v Sulkovci a Polomi se v průběhu druhé poloviny 19. století staly hlavní páteří společenského života obce zdejší

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Úřad vlády České republiky Západní průčelí paláce se vstupním portálem LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Nedaleko Karlova mostu na nároží ulic

Více

Wolfgang Ginzel (1. 11. 1933 14. 2. 2004) ve vzpomínkách svých přátel

Wolfgang Ginzel (1. 11. 1933 14. 2. 2004) ve vzpomínkách svých přátel Wolfgang Ginzel (1. 11. 1933 14. 2. 2004) ve vzpomínkách svých přátel Byl to starý dům, do kterého jsem kdysi chodíval. Dřevěný a úctyhodný. Je to téměř půl století, kdy jsem do něj poprvé vstoupil, ale

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Nejstarší obyvatelé Nové Rudy se živili vesměs jako zemědělci či ka -

Nejstarší obyvatelé Nové Rudy se živili vesměs jako zemědělci či ka - M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 81 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2016/05 Nejstarší obyvatelé Nové Rudy se živili vesměs jako zemědělci či ka - meníci, řada z nich ale ještě

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Tato kniha se těší laskavé podpoře Nadace Český literární fond. Editions Gallimard, 1986 Rubato, 2012 Translation Tereza Maňhalová, 2012 ISBN 978-80-904817-7-0 I.

Více

SDH Česká Třebová. Údaje o stříkačce

SDH Česká Třebová. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Česká Třebová Českou Třebovou navštívil červený kohout několikrát. V roce 1636 vyhořelo 57 domů (zůstalo jen 30) a v roce 1745 zůstalo z celého náměstí jen 6 domů. V roce 1872 vyhořely

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice. V podvečer 3. ledna 1934 se na dole

Více

Hoření Ch_020_Chemické reakce_hoření Autor: Ing. Mariana Mrázková

Hoření Ch_020_Chemické reakce_hoření Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení Pištín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

Horké. srdce. kanadské. na návštěvě ve srubu

Horké. srdce. kanadské. na návštěvě ve srubu na návštěvě ve srubu Horké kanadské 1 srdce Nezažili jsme snad nikdy na našich cestách za návštěvami srubů dobrodružnější cestu k domu. Hluboký les u rakouských hranic, nekončící cesta, úzký průsek. Pak

Více

U D O B Ř E M E S E! A N E B O M Í S T N Í C H

U D O B Ř E M E S E! A N E B O M Í S T N Í C H U D O B Ř E M E S E! A N E B O M Í S T N Í C H H O S T I N C Í C H A Z ÁB AV Á C H V převážně katolickém Sulkovci byly odedávna největšími svátky samozřejmě Velikonoce. Vánoce, kdy malebná krajina Vysočiny

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Návrh k projednání Strana 1 z 5 Zpracovaný na základě Rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2009, 2008 2011, 2009 2013, 2010-2014 Místní plán obnovy vesnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3985-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3985-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3985-1/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.186 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291m 2 včetně rodinného domku čp.202, jež je součástí pozemku p.č.st.186, pozemku p.č.st.965

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2012

Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2012 Zpráva o činnosti zásahové jednotky za rok 2012 Hezký večer Vám všem. Rád bych Vás seznámil s činností zásahové jednotky v uplynulém roce. Nejdříve se podíváme na techniku, kterou disponujeme a o co jsme

Více

PRAVIDELNÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

PRAVIDELNÉ SPOLEČENSKÉ AKCE 2008 POČASÍ V lednu a únoru bylo poměrně vlhko, teploty nad bodem mrazu. V týdnu od 25.2 nastoupily extrémně vysoké teploty. 25.2. naměřili v Č. Budějovicích až 21st. C. U nás to bylo asi kolem 18st. V

Více

Junák- středisko Jestřáb Pačejov

Junák- středisko Jestřáb Pačejov Junák- středisko Jestřáb Pačejov Historie skautského hnutí na Pačejovsku Kořeny počátku skautského hnutí na Pačejovsku spadají do května roku 1945. Zakladatelem tohoto hnutí zde byl bratr Barborka, který

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Technologické zázemí nízké (shedové) přádelny berounské textilní továrny TIBA 1880-2012

Technologické zázemí nízké (shedové) přádelny berounské textilní továrny TIBA 1880-2012 Technologické zázemí nízké (shedové) přádelny berounské textilní továrny TIBA 1880-2012 - přehled vývoje a změn z technologického hlediska > V Berouně, >> v roce 2012, >>> na základě informací z dokumentace,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený.

srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. FORUM 2000 (zahájení 10.10.2010) Dámy a pánové, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000 a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat za ztracený. Vím sice

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020

Místní program obnovy vesnice. Mníšek. r. 2014-2020 Místní program obnovy vesnice Mníšek r. 2014-2020 Obsah 1. Úvod - Program obnovy vesnice Programem obnovy vesnice, se obec definuje v hospodářském rozvoji obce, který je zaměřen na stavební obnovu obytných

Více

120 let Sboru dobrovolných

120 let Sboru dobrovolných 120 let Sboru dobrovolných hasičů Malhotice 1891 2011 120 let Sboru dobrovolných hasičů Malhotice Sestavili: František Kobliha, David Šíma, Jitka Černocká Vydal: Sbor dobrovolných hasičů Malhotice, 2011

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4022-38/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4022-38/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4022-38/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. - pozemku p.č.st.21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 406m 2 včetně součásti pozemku tj. stavby bydlení čp.29 - pozemku p.č.678/12 ostatní

Více

Josef Nitra. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Josef Nitra. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Josef Nitra ˇ HasiC a komíny Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska 2013 1 Josef Nitra Hasiè a komíny Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska, Praha 2013 Ve spolupráci s Ústøední odbornou radou prevence

Více

kolní rok 2010 10/20 /2011

kolní rok 2010 10/20 /2011 Záklladníí školla a Mateřská školla Liišov kolní rok 2010 10/20 /2011 Číísllo 3 co v tomto čísle najdete : - nejen kulturný akce školi - palení čarodejnyc - správi ze školnýho parlamentú - víznamné dny

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

Středoškolská technika 2012 NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Lucie Novotná Střední zdravotnická škola Máchova 400, Benešov Úvod Toto téma jsem

Více

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Vyšehrad Jiří Orten Ohnice Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Otcově památce Copyright Jiří Orten, 1941 Illustrations Pavel Sukdolák, 2012 ISBN 978-80-7429-286-6 Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4032-48/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4032-48/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4032-48/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.248 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 435m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.185 - pozemku p.č.160/4 zahrada

Více

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek T.O. Zlatý list plackovací práce 2016 Jaromír Bláha - Ježek Úvod Úvod V této práci popíši práci vedoucích a přípravu jídla v táborové kuchyni a její vybavení. Již několikátým rokem dělám vedoucího v kuchyni

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY

INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY INFORMÁTOR ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY srpen 2015 informace z obecního úøadu V regionu je sucho, hrozí požáry. Krajský úøad naøídil dodržovat opatøení, proti požárùm. S ohledem na pøetrvávající suché,

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VOJKOVICE

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE VOJKOVICE OBEC Vojkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Vojkovice, na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17.4.2013, podle 29 odst.1písmeno o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Slovo starostky. O čem jednalo zastupitelstvo obce

Slovo starostky. O čem jednalo zastupitelstvo obce Vydání 1/2013, 4.4.2013 Slovo starostky Vážení a milí spoluobčané, v rukou držíte první vydání Vinarského zpravodaje roku 2013. Nový rok už od svého startu přinesl řadu novinek a událostí. O těch nejdůležitějších

Více

HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA

HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA První usedlosti v naší obci vznikaly ještě před husitskými válkami. Byly budovány podél lesní stezky, ze které později vznikla říšská silnice z Liberce do Frýdlantu. Obec

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY

LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY A G E N T U R A O C H R A N Y P Ř Í R O D Y A K R A J I N Y Č R LIDOVÁ ARCHITEKTURA CHKO BÍLÉ KARPATY Národopisné oblasti Bílých Karpat Dům ze Žítkové v 60. letech minulého století Dvorec ve Vápenicích

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Pracovní arch pro odpovědi na otázky ze sešitku LIDOVÝ DŮM

Pracovní arch pro odpovědi na otázky ze sešitku LIDOVÝ DŮM Život na Hřebečsku Lidový dům Pracovní arch pro odpovědi na otázky ze sešitku LIDOVÝ DŮM Pracovní list 1A 1) Jistě pro vás nebude obtížné určit, který z obrázků představuje lidovou architekturu a který

Více

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení.

Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Úvodní ustanovení. Požární řád obce Vydáno dne 20.11.2008 Vyhláška Obce Hudlice č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Hudlice se na svém zasedání konaném dne 20.11.2008 usneslo vydat podle 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4009-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4009-25/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby bydlení čp.119 a pozemku p.č.211/20 trvalý

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE SDH Petrašovice Oslava 120. výročí od založení sdružení sobota 17. května 2014 od 13:00 hod. PROPOZICE K SOUTĚŽI Vladimír Kučera

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Obecná činnost členů družstva +5 Metodický list číslo Vydáno dne..996

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3743-133/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3743-133/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3743-133/2012 O ceně nemovitostí, tj. rodinného domu čp.37 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.47, vše v obci a k.ú.herálec, okres Havlíčkův Brod, část obce Herálec Objednatel znaleckého

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1

Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1 Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1 Vážení příznivci hasičství, dostává se k Vám zcela první číslo zpravodaje zachycujícího výraznější momenty z činnosti našeho sboru

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

LEDEN. Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEDEN. Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Spojené království Ve Spojeném království nemá svůj původ pouze průmyslová revoluce a veškeré hudební styly, které

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Tabulka č. 21: Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Bečov kostel sv. Jiljí návrší v severovýchodní části obce Bečov socha sv. Floriána u kostela

Více

Trojtřídní národní škola v Moravském Lačnově, dům č. 125

Trojtřídní národní škola v Moravském Lačnově, dům č. 125 Moravský Lačnov, dům č. 129 Vlastník: Demel Johann a Marie roz. Kruschina Obrázek dole: Kaple v Lačnově společně s rychtou a školou tvořila střed obce. Okolí kaple, která byla již bohužel zbořena (1971),

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA!

Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA! Husité MOŘE DOBRÝ, ALE JE TU TROCHU ZIMA! Klára Smolíková HUSITÉ Ilustrace Honza Smolík POSEKÁNO, VYMLÁCENO! LETOS JSME TY ŽNĚ ZVLÁDLI RYCHLE. Albatros Tuto fantastickou procházku historií věnujeme Jirkovi

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2)

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Metodický list Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada: 1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-1ST-36

Více

Sovětsko/ruské maskáče v kostce...

Sovětsko/ruské maskáče v kostce... Sovětsko/ruské maskáče v kostce... -Sovětská armáda nastoupila do bojů v Afgánistánu s běžnou armádní uniformou M69 hnědé barvy s tropickým kloboukem místo standartní lodičky. Zastaralá, nepraktická uniforma

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3970-93/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemků p.č.st.18/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2126m 2 včetně součásti tohoto pozemku tj. stavby bydlení čp.41 a pozemku p.č.13 zahrada

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více