Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Politika jako zboží Pro poněkud nepatřičné přirovnání se nabízí několik příkladů, které jsou s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky stále zřetelnější. Patrné je to zejména z bilboardů či z tramvají a autobusů městské dopravy, na kterých se místo nabídky nejrůznějších výrobků objevují portréty představitelů politických stran se sliby z volebních programů. Stejně jako jsou někdy nevhodné reklamy na zboží a služby, ne vždy se zdají být ony předvolební poutače seriozní. Dalším příkladem jsou naše poštovní schránky, kde se mezi nespočtem letáků, vesměs obchodních organizací, podbízejí adepti na poslanecká křesla. Nabídku zboží můžeme buď ignorovat, nebo reklamě podlehnout. Nejsme-li pak se zakoupeným výrobkem spokojeni, lze jej reklamovat, byť někdy s obtížemi. Pokud jde o volební agitaci, můžeme ji rovněž ignorovat, ale tu bychom měli práva volit využít. Ovšem pokud po volbách nejsme se stranou, které jsme dali hlas, spokojeni, je jakákoliv reklamace bezpředmětná. Příklady shodnosti reklamy i agitace lze nalézt také ve sdělovacích prostředcích. Pro reklamu zboží i pro předvolební agitaci je ale společné to, že obojí si zaplatíme. Reklamu zboží, navzdory proklamovaným slevám, v jeho ceně. Předvolební poutače hradí sice jednotlivé politické strany, ale z peněz, které dostávají ze státního rozpočtu, tedy od nás, daňových poplatníků. Takže stejně jako zvažujeme, zda to či ono zboží koupit, měli bychom zvažovat i při volbě strany, pro kterou se rozhodneme. Odevzdáním hlasovacího lístku si vlastně kupujeme její volební program. Odlišnost je v tom, že námi zakoupené zboží užíváme pouze sami, zatímco po volbách bude ve společnosti uplatňován ten program, který si zakoupilo nejvíce voličů. J. Sedlák Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva městského obvodu, které se koná ve středu 24. května 2006 od hodin v zasedací místnosti úřadu MO. Projednávat se kromě jiného budou výsledky hospodaření za prvé čtvrtletí. Volby 2006 V pátek 2. a v sobotu 3. června 2006 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Ve Vratislavicích budou volební místnosti na stejných místech jako při minulých volbách. Znamená to, že v obvodu bude těchto šest volebních okrsků: Okrsek č. 79 Střední umělecká škola, Sladovnická ul. 309 Okrsek č. 80 Zdravotní ústav (dříve Státní veterinární ústav), ul. U Sila 1139 Okrsky č. 81, 82 a 83 Základní škola, ul. Nad Školou 278 Okrsek č. 84 Úřad městského obvodu Vratislavice n. N., Tanvaldská 50 Na úřadu MO, kancelář č. 1 v přízemí budovy, mají voliči právo si ověřit, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění nebo opravu údajů. Ti voliči, kteří jsou ve Vratislavicích přihlášeni k trvalému pobytu a nebudou moci z nejrůznějších důvodů volit v příslušném volebním okrsku, mohou požádat rovněž na úřadu MO o vydání voličského průkazu. Formulář žádosti je možné si stáhnout i na webových stránkách městského obvodu (www.vratislavice.cz). Podmínkou účasti ve volbách je prokázání totožnosti. Totéž platí i pro voliče, kteří se do volební místnosti nemohou ze zdravotních důvodů dostavit a požádají okrskovou volební komisi o návštěvu doma s přenosnou volební urnou. Požádat o to předem je možné i na telefonním čísle Podrobné informace o volbách jsou zveřejněny ve vývěsní skříňce před budovou úřadu, na webových stránkách a lze je získat i na stejném telefonním čísle u Zuzany Sachrové. -r- Navzdory nepříznivému počasí se v pátek 28. dubna vydal od mateřské školy na sídlišti lampiónový průvod dětí a jejich rodičů do parku před kinem. Zhruba padesát dětí se pak zúčastnilo programu připraveného členy kulturní komise městského obvodu a dalšími občany. Pro děti byly připraveny různé soutěže a drobné ceny.

2 2 Vratislavický zpravodaj 2006/5 Z jednání zastupitelstva Dubnové zasedání zastupitelstva městského obvodu mělo sice obsáhlý programu, ale proběhlo poměrně svižně. Poněkud obšírněji se diskutovalo ke změně městského znaku, k inventarizaci majetku a k některým informacím starostky. K těmto záležitostem se podrobněji věnujeme samostatnými články na jiných místech ZPRAVODAJE. Tradičně se zastupitelé zabývali zprávou finančního výboru, ale tentokrát nijak obšírně. Avizovaná informace kontrolního výboru se odsouvá na příští zasedání, neboť ne všichni její členové stihli prověřit kontrolované dokumenty. Bez připomínek byly vzaty na vědomí nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec týkající se územního plánu. V závěru pak bylo vzneseno několik připomínek a podnětů zastupitelů a poté i přítomných občanů. -jas- Co se událo V Tanvaldské ulici byly nainstalovány radary měření rychlosti projíždějících vozidel. Upozorňují tak řidiče, jakou rychlostí projíždějí, a s uspokojením lze konstatovat, že většina z nich na radary reaguje a přizpůsobí svoji jízdu povolené rychlosti v obci. -r- Letošní dlouhá zima způsobila mnohé škody i na komunikacích v katastru Vratislavic. Jedním z důsledku bylo také sesutí krajnice ve Zvonkové ulici, které ohrožovalo bezpečnost silničního provozu. Uvedená závada vadila jak chodcům, tak i řidičům, a proto je možné s uspokojením konstatovat, že tato havárie se již odstraňuje. -js- Třítýdenní uzávěrka Rochlické ulice v úseku mezi odbočkou k pekárnám a lékárnou skončila. Úpravu komunikace realizovala firma Stavby silnic a železnic v souladu se stavbou přeložky silnice I/14. Na silnici Inventarizace majetku Aktuálně z městského obvodu byl položen nový živičný povrch, upraveny byly kanalizační poklopy, bylo vyznačeno svislé a vodorovné dopravní značení a především vybudován nový chodník od kruhového objezdu v Zeleném údolí až k lékárně. Náklad Vratislavického ZPRAVODAJE byl zvýšen o 250 výtisků, takže se kolportuje do více než tří tisíc domácností. Pokud ZPRAVODAJ nedostáváte, obraťte se na poštovního doručovatele. Na území městského obvodu bylo v roce 2005 zaregistrováno 874 psů, na které byl jejich majitelům předepsán poplatek ve výši 318 tisíc korun. Z toho 51 držitelů psa stanovený poplatek dosud neuhradilo a městskému obvodu dluží korun. Další pokus o prodej areálu Vratislavické kyselky se má uskutečnit formou dražby 10. května. Správce konkurzní podstaty, Reality Hradec Králové, tentokrát stanovil dražební částku ve výši 5,4 mil. korun. Velký Jedním z bodů jednání městského zastupitelstva bylo posouzení inventarizace majetku městského obvodu k poslednímu dni minulého roku. Na základě doporučení dílčích a následně i hlavní inventarizační komise bylo součástí projednání také vyřazení nepotřebného či již nepoužitelného majetku, a to ke 30. dubnu tohoto roku. V diskusi zazněly různé návrhy na likvidaci těch předmětů, které by bylo možné ještě případným zájemcům nabídnout. Přestože většina předmětů navržených k likvidaci je skutečně nepoužitelná, jsou i takové, které by ještě bylo možné odprodat. Nakonec byl přijat návrh zveřejnit seznam takovýchto předmětů na webových stránkách městského obvodu (www.vratislavice.cz). Případní zájemci se pak mohou se žádostí o koupi obrátit na úřad městského obvodu. -rvýprodej Zboží za výhodné ceny Nabízíme: Koberce, předložky, zbytky deky Larisy zbytky Larisy, oblečení, obuv, sklo, porcelán, lustry, stoj. lampy, sektorová kuch. linka a různý nábytek, různé věci do domácnosti Heidlassová Marie Prosečská 722, Liberec 30 Tel.: První jarní den se v obřadní síni městského obvodu uskutečnilo letos prvé vítání občánků. Při tradičním aktu bylo slavnostně uvítáno třicet dětí, z nichž bylo 16 chlapců. Na Nové Rudě byl 13. dubna slavnostně otevřen autosalon AUDI. Auta této značky tu lze koupit za hotové i na leasing. a co se chystá Od loňského srpna zajišťovala společnost AHOLD dvěma spoji bezplatnou autobusovou dopravu z Vratislavic (resp. z Proseče n. N.) do Hypernovy a zpět. Spoj, zavedený na základě požadavků občanů, bude dle sdělení provozovatele zrušen z důvodu nedostatečné rentability, tedy proto, že jej využívá jen hrstka zájemců. O dalším osudu tohoto provozu se nadále jedná. Zrušení železničního přejezdu u Kyselky vyvolalo rozhořčení místních občanů. Rada MO se s jejich nespokojeností ztotožnila a rozhodla připravit projektovou dokumentaci na propojení chodníku mezi železniční trati a objektem Kyselky, využívaným chodci i cyklisty. Vyvolala rovněž jednání se zástupci Českých drah a autory připravovaného Regiotramu, ze kterého vyplynul příslib Českých drah úsilí rady MO pomoci. V jednání mezi radou MO a Dopravním podnikem města Liberce je uvedení nové autobusové linky z Vratislavic od lékárny Rochlickou ulicí kolem pekáren, přes Poštovní náměstí a ulicí České mládeže do průmyslové zóny a zpět. Je však nutné vyřešit způsob otočky autobusu v prostoru u lékárny a poté bude zahájen tříměsíční zkušební provoz. Jednání rady k této záležitosti byl přítomen i primátor města Liberec Ing. Jiří Kittner. S ním členové rady rovněž jednali o změně statutu městského obvodu, zejména v možnosti rozhodování o přidělování uvolněných bytů ve Vratislavicích či větší možnosti rozhodovat o územním plánu. -FJ-

3 2006/5 Vratislavický zpravodaj 3 Rekonstrukce kina O osudu objektu někdejšího kina se na jednáních zastupitelstva hovořilo v minulosti několikrát. Výsledkem bylo zadání studie na jeho rekonstrukci na zařízení pro pořádání společenských a kulturních akcí. Studie zpracovaná firmou INOARCH Liberec byla k posouzení zastupitelům předložena na březnovém zasedání. Členové zastupitelstva přijali studii vesměs pozitivně, a proto uložili radě zadat zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Protože zájmem zastupitelů je vybudovat z budovy kina zařízení sloužící občanům Vratislavic, přiblížíme onu studii postupně na stránkách ZPRAVODAJE. Dnes připomeneme historii budovy, nacházející v poklidné části parku ohraničeném korytem řeky Nisy a ulicí Dlouhomosteckou. Park je v současnosti využíván k občasnému pořádání různých akcí, jejichž přitažlivost zprovozněním objektu nepochybně vzroste. Budova byla postavena počátkem 20. století původně jako elektrárna a obecní lázně. Na kino byla přestavěna v polovině dvacátých let. Po druhé světové válce zahájilo kino činnost již počátkem roku První rekonstrukce se uskutečnila až v roce 1955, kdy byla vyměněna sedadla, instalováno nové plátno a také zvuková aparatura. Přesto v porovnání s úrovní libereckých kin bylo zařízení kina a zvláště jeho zázemí na horší úrovni. Další generální oprava, zahrnující opravu veškerého zařízení, instalaci širokoúhlého plátna a potažení stěn dekorativní látkou, se uskutečnila v roce 1965 a umožnila zařadit kino do I. kategorie, tedy předvádět i premiérové filmy. Návštěvnost byla vysoká a ještě v roce 1966 se uskutečnilo 377 představení, které vidělo na 31 tisíc diváků. Pak však začala návštěvnost klesat, omezoval se počet dnů promítání a ve druhé polovině osmdesátých let to byla už pouze dětská představení. Definitivně se přestalo promítat v roce V letech změnil nájemce budovy kino na diskotéku, restaurační zařízení a půjčovnu videokazet, ale i tomu již stárnoucí zařízení vyhovovalo stále méně, takže tu byl veškerý provoz zcela ukončen. Přispělo k tomu i narušení suterénu po povodni v roce Tolik pro dnešek, příště se seznámíme s architektonickým řešením. -jas- Liberecká městská karta Od druhého pololetí začne Liberec využívat městskou čipovou kartu. Nejdříve bude zavedena v městské hromadné dopravě a zhruba o rok později bude její použití rozšířeno do dalších oblastí. Například umožní vstup do radnice přes turniket, rezervaci vstupenek do kulturních zařízení ve městě a sloužit i k bezhotovostním platbám za některé služby ve městě. Uplatněním karty v městské dopravě se pro cestující nic nemění, pouze ti, kteří využívají časových jízdenek, budou mít místo průkazky čipovou kartu, na kterou bude uhrazené jízdne nahráno. Vše potřebné bude podrobně uvedeno v jednom z příštích Zpravodajů liberecké radnice, který se dostává i všem občanům Vratislavic. Proto jen připomínáme, že o kartu je nutné požádat na žádance, kterou kromě jiného lze získat i na úřadu městského obvodu ve Vratislavicích. Tiskopis žádanky si lze navíc stáhnout na webové stránce kde lze získat i veškeré další informace. Informovat se lze i na telefonním čísle v době od 7 do 18 hodin v pracovní dny. Do 30. listopadu budou karty vydávány zdarma, poté za manipulační poplatek 140 korun. Pro získání karty i informací budou zřízena čtyři kontaktní místa a jedním z nich je také budova úřadu Městského obvodu Vratislavice, přízemí dveře č. 1, tel. č Provozní doba je v pondělí a ve středu od 8.00 do a od do hod. V ostatní pracovní dny dle dohody. BUTIK EVA ELEGANTNÍ DÁMSKÉ PRÁDLO iroká 35/1c, Liberec 1, tel.: Znaãková prodejna Trioly Nabízíme: dámské, matefiské prádlo velikosti 70 A aï 100 E znaãky Triola Nová kolekce plavek léto 2006 velikosti B, C, D Tû íme se va i náv tûvu Provozní doba po pá hodin so 9 12 hodin Ceník inzerce Formát 8 x 6, 4 x 12, 2,5 x 19 cm 400 Kč Formát 16 x 6, 8 x 12, 5 x 19 cm 650 Kč Formát A5 (19 x 12, 12 x 19) Kč Formát A4 (25 x 19) Kč Občanská inzerce (řádková) 100 Kč Občanská inzerce + foto 200 Kč

4 4 Vratislavický zpravodaj 2006/5 Policie ČR informuje Při služebním zákroku v zábavním podniku Rio ve Vratislavicích 23. března byla nalezena nelegálně držená pistole. Policisté původně jeli řešit jiný problém, ale během zásahu objevili zbraň, kterou už čtyři roky bez zbrojního pasu vlastnil 34letý provozovatel Ria. Bylo mu sděleno obvinění z trestného činu nedovoleného ozbrojování. Od roku 2005 policie marně pátrala po 38letém neplatiči výživného. Ve svém bydlišti na vratislavickém sídlišti nad školou se záměrně nezdržoval, pobýval mimo Liberec. V dubnu se jej podařilo zadržet policistům v Tanvaldu a ti muže předali vratislavickým kolegům. Útok na veřejného činitele se odehrál o Velikonocích v Tanvaldské ulici ve Vratislavicích a pokračoval i na policejní služebně. Hlídka řešila případ výtržnictví, když tři 19letí mladíci se poprali, snažili se povalit plot. Po příjezdu policistů se pustili do nich, kromě toho policistům hrubě nadávali ( hovada, černé svině, gestapo i vulgárnější výrazy). Na oddělení, kam byli rváči přemístěni, měla rvačka dohru. Na zdi služebny jsou ještě dnes stopy krve. Jeden z výtečníků jednoho z policistů kousnul, další jinému skočil na záda po vzoru scénky herce Kaisera Klíště, jeden z policistů měl utržené výložky na uniformě Policisté nakonec rváče přemohli a dvěma z nich bylo sděleno obvinění pro výtržnictví a útok na veřejného činitele. Další velikonoční případ se odehrál ve Vratislavicích 17. dubna, kdy 27letý neurvalec rozbil skleněnou výplň dveří v bytě své matky, kterou napadl, vzal ji do náručí a hodil ji na zem. Přivolaná policejní hlídka pachatele zadržela, umístila do policejní cely a sdělila podezření z trestných činů porušování domovní svobody a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Hrozí mu až rok vězení. Celkově za poslední období tradičně nejvíce policisty ve Vratislavicích zaměstnávala řešení případů krádeží motorových vozidel. Nejtěžší případy v dubnu v obvodu vratislavického policejního oddělení vznikly mimo území Městského obvodu Vratislavice, konkrétně na sídlišti Kunratická. Pachatel loupežného přepadení pošty je zatím neznámý, pachatel vraždy byl dopaden do 24 hodin. K případu požáru benzinové pumpy a úmrtí čerpadláře krajská kriminálka stále nevydala nové informace. jsj Dostavba domova důchodců Před časem se ve sdělovacích prostředcích objevila zpráva o záměru umístit do Domova důchodců ve Vratislavicích také osoby postižené Alzheimerovou chorobou. Bližší objasnění mi poskytl ředitel domova Miloslav Vodrážka. Záměr rozšířit vratislavický domov důchodců se zrodil po rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí uvolnit dotace na rekonstrukce domovů důchodců. Podpořen byl radou kraje i sociálním odborem Libereckého kraje, a tak bylo zadáno zpracování studie Skupinové bydlení pro seniory s vysokou potřebou podpory a péče v areálu Domova důchodců ve Vratislavicích nad Nisou. Jedná se o dostavbu domova s cílem umožnit tu bydlení seniorů s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby, tedy nejen lidí postižených Alzheimerovou chorobou. Základem projektu je postavení tří bezbariérových dvojdomků, přičemž v každém domku je jeden skupinový byt pro osm klientů. Celkem tedy bude vytvořeno 48 nových míst. Posláním skupinového bydlení je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí při výrazně snížené soběstačnosti. Skupinové bydlení je podobné domácímu prostředí, takže v každém bytě je společný obývací prostor a osm pokojů se samostatným sociálním zařízením. Od běžných rezidenčních zařízení poskytujících péči seniorům se liší respektováním zvláštních potřeb lidí s demencí s důrazem na zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a všech zachovaných schopností co nejdéle. Předpokladů pro realizaci tohoto záměru v domově důchodců ve Vratislavicích je více, ale jedním z hlavních je dostatečná plocha v areálu domova pro výstavbu oněch nových objektů. Tím jsou dostupné i všechny inženýrské sítě a dostatečné jsou i přístupové komunikace. Vyhovující pro zvýšení počtu klientů je také stávající zázemí domova a v neposlední řadě i spolehlivý pracovní kolektiv, který bude po realizaci projektu doplněn o další kvalifikované pracovnice. Pokud ministerstvo dotaci pro vratislavický domov důchodců přidělí, bude zadán projekt. Akce za téměř sto miliónů korun bude realizována ve dvou etapách. Prvá se týká výstavby bydlení, druhá pak úpravy zahrady. Na uvedené výši nákladů se bude podílet i kraj. Pokud vše dopadne podle předpokladů, začalo by se stavět již v příštím roce a o rok později by mohly být ony dvojdomky připraveny k užívání. J. Sedlák

5 2006/5 Vratislavický zpravodaj 5 Jarní úklid Stejně jako v minulých letech jsou pro jarní úklid rozmístěny v katastru Vratislavic velkoobjemové kontejnery. V minulém ZPRAVODAJI jsme uvedli místa umístěných kontejnerů v termínu 5. května. Dnes plán jejich rozmístění dokončujeme. Přistavení místo odvoz pátek Dlážděná (parkoviště u č. p ) pondělí Nad Kyselkou (u křižovatky) Pod Skalkou U Strže U Cihelny Na Vrších K Mojžíšovu prameni Na Rozcestí Dlouhomostecká Krajová Okálová Vinařská Kapraďová pátek Na Břehu (u č.p. 99) pondělí Skloněná Sídliště Zelené údolí Májová (parkoviště u prodejny) Dopravní (u č. p. 544) Východní (cesta k č. p. 178) Nová Ruda (p. Lašák č. p. 201 p. Pospíšilová č. p. 1233) pátek Lesopark (Pobočná Rumburská) pondělí Východní Sladovnická Kořenovská (křižovatka) Pivovarská Prosečská Za Kinem (spojka od č. p. 777) Svornosti (umístění u modřínů) Vnitřní Malá Kunratická u č. p. 156 Uskuteční se rovněž mobilní svoz nebezpečného odpadu, a to v sobotu 27. května na následujících zastávkách a ve stanoveném čase: Východní u č. p Křižovatka ul. Zavřená Zvonková Donská u č. p Pivovarská u č. p Křižovatka ul. Krajová Tulipánová Křiž. ul. Dlouhomostecká Dopravní Prosečská u č. p U zastávky Proseč Nisa Křiž. ul. Dlážděná Zámecký vrch Připomínáme, že bezplatný svoz se týká zejména těchto odpadů: oleje a tuky, barvy. Lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti. -r- Náměstí centrem obvodu Záměr vybudovat nad budovou úřadu městského obvodu náměstí je v současné době ve stádiu územního rozhodnutí. Předpokládá se, že výstavby objektů se ujme soukromý investor, přičemž plocha náměstí, vzniklá podloubí a parkoviště zůstanou obvodu. Existující studie celého záměru obsahuje údaje o počtu objektů, nebytových prostor, bytů a další. To vše budeme postupně zveřejňovat ve ZPRAVODAJI. -r- Parkoviště nebudou V uplynulých letech se městskému obvodu podařilo ve Vratislavicích vytvořit řadu nových parkovacích stání. V investičních záměrech pro letošní rok, schválených v závěru minulého roku zastupitelstvem, bylo vybudovat v některých částech obvodu další. Podaří se například v prostoru okálů, ale v některých lokalitách bylo nutné od záměru odstoupit. Mezi vytipovanými místy totiž byly i pozemky, které nejsou ve vlastnictví obvodu, tedy statutárního města Liberec. Proto bylo nutné s majiteli oněch pozemků jednat, ale k dohodě bohužel nedošlo, takže se záměr neuskuteční, přestože se městský obvod navíc zavazoval zajišťovat na těchto pozemcích údržbu zeleně. Konkrétně se jednalo o bezúplatný převod části pozemků před obytnými domy č. p a 1392 ve Vnější ulici, které vlastní obyvatelé oněch domů. Stanoviska převážné většiny majitelů zmiňovaných pozemků však byla negativní, proto nelze záměr obvodu realizovat. Druhý případ se týká pozemků u obytných domů č. p. 1396, 1397, 1398 a 1399 v ulici Zámecký vrch, obývané členy Stavebního bytového družstva Pozemní stavby. Situace je tu však komplikovanější tím, že by družstvo muselo nejdříve žádat o bezúplatný převod oněch pozemků z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu do vlastnictví družstva. Teprve poté by mohlo dojit k obdobnému bezúplatnému převodu pozemků, jako v předchozím případě. K dohodě se Stavebním bytovým družstvem Pozemní stavby však nedošlo, takže ani tento záměr nemůže obvod realizovat. Je to jistě ke škodě těch, kteří by nová parkovací místa využívali, neboť nyní parkují na komunikaci, čímž komplikují její průjezdnost. Navíc si vlastníci těchto pozemků musí zajišťovat údržbu zeleně na vlastní náklady. Rada městského obvodu přesto věří, že majitelé zmíněných pozemků změní časem své postoje a že městský obvod bude moci záměr zřídit další parkovací plochy uskutečnit. -s-

6 6 Vratislavický zpravodaj 2006/5 MŠ Lísteček Z nového roku 2005 se ukrojily již tři měsíce a typicky ladovská zima potěšila hlavně naše nejmenší děti. Koncem ledna absolvovalo 20 malých lyžařů svůj kurz na Bucharce pod Ještědem, ostatní děti dováděly na ježdících a bobech téměř do konce března díky příznivým sněhovým podmínkám. V únoru se podařil velký rej karnevalových masek, hemžilo se to princeznami, supermany, čaroději i roztodivnými zvířátky a postavičkami z pohádek. Pedagogický personál zaujal děti svými pyžamovými oblečky. Děti totiž doufaly, zvláště ty starší, že si s nimi paní učitelky vymění místo na lehárně. Ale o pohádky děti nepřichází, divadélko přijíždí pravidelně za dětmi do školky a nyní je čeká i návštěva Naivního divadla a pohádky v PKO. Konečně sluníčko zahřálo dětské tvářičky a ony se těšily na velikonoční hodovačku v MŠ, na pálení čarodějnic, spojené s opékáním buřtů a písničkami s kytarou na zahradě naší MŠ. Také na ekologický výlet spojený s výsadbou našeho stromu do Oldřichova v Hájích děti nadchl, protože kromě zajímavého programu se svezly i autobusem pana Řezáče, což je obrovský zážitek. Velké přípravy se konají na nejmilejší vystoupení pro babičky a dědečky v Domově seniorů ve Vratislavicích ( od 10 hodin v Kapli DS) a pro maminky ke Dni matek ( od 16 hodin v kulturním sále DS). Všechny rodiče, prarodiče a příznivce naší MŠ srdečně zveme, dětský úsměv, rozzářená očka, optimismus a elán udělá určitě radost všem. Na konec května a Den dětí se připravují a nemohou se ho dočkat ty děti, které pojedou na školu v přírodě do Poniklé v Krkonoších. Zprávu o tom, jak si tam pobyt užily děti i personál, Vám určitě přineseme. Také zveme další rodiče a děti k zápisu do naší MŠ, který je stanoven na Za kolektiv MŠ Lísteček Alena Mádlová Z redakční pošty Dětem zima nevadila V úvodu příspěvku, který nám za kolektiv učitelek mateřské školy Lísteček na Nové Rudě poslala Alena Mádlová, je popsáno, jak děti prožívaly letošní zimu. Dvě desítky dětí absolvovaly lyžařský kurz na Bucharce, ostatní dováděly na ježdících a bobech. V únoru se ve škole uskutečnil velký rej karnevalových masek, na kterém se to hemžilo postavičkami z pohádek. Ty děti znají z představení divadélka, které přijíždí za dětmi, ale i z návštěvy Naivního divadla a pohádkového představení v libereckém PKO. Děti se těšily také na velikonoční hodovačku v mateřské škole a na pálení čarodějnic spojené s opékáním buřtů i písničkami s kytarou na zahradě školy. Uskutečnil se již také ekologický výlet do Oldřichova v Hájích, kde má mateřská škola vysazený svůj strom. Nyní se děti připravují na vystoupení pro dědečky a babičky v domově důchodců, které se uskuteční v kapli domova 11. května v 10 hodin a ve stejný den od 16 hodin také pro maminky ke Dni matek v kulturním sále domova důchodců, na který zvou všechny rodiče, prarodiče i příznivce. Na konec května se pak nejvíce těší ty děti, které pojedou do školy v přírodě do Poniklé v Krkonoších. Chodníky budou Po více než ročním úsilí členů rady a pracovníků odboru správy majetku městského obvodu na vybudování chodníku ke hřbitovu se podařilo záměr prosadit. Požadavek vyplynul z potřeby odstranit jedno z nebezpečných míst pro chodce, kteří dosud museli používat pouze okraj nepřehledné komunikace. Chodcům hrozilo nebezpečí střetu s projíždějícími motorovými vozidly. V minulých dnech bylo konečně vydáno stavební povolení, takže již byla zahájena stavba chodníku po levé straně komunikace. Předtím bylo nutné vykácet Od 10. dubna 2006 probíhalo stěhování oddělení zdravotní péče Zdravotního ústavu se sídlem v Liberci. Jednalo se o přesun z budovy Krajské hygienické stanice (Husova ul.) na adresu Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, U Sila 1139, Liberec 30, PSČ na této straně asi patnáct nemocných stromů. Zachována zůstala druhá polovina aleje, kde o osudu stromů bude rozhodnuto po zvážení jejich zdravotního stavu. Předpokládá se, že chodník bude zprovozněn již v červnu tohoto roku. Současně bude instalováno pouliční osvětlení. Obdobné nebezpečí číhá na chodce procházející Tanvaldskou ulicí z Nové Rudy k lékárně. Také tu je vybudování chodníku již stavebně připraveno a je tedy předpoklad, že další kritické místo pro chodce zmizí. -s- Zdravotní ústav se přestěhoval Od 24. dubna 2006 je na tomto pracovišti plně obnoven provoz pro širokou veřejnost. Jsme vám k dispozici i na tel. č nebo na internetových stránkách našeho ústavu

7 2006/5 Vratislavický zpravodaj 7 Objekt SCHMIBI spadl Od roku 2004 usiloval odbor správy majetku úřadu městského obvodu o vyřešení havarijní situace objektu č. p. 95 na Tanvaldské ulici (známého pod pojmem SCHMIBI ). Budova byla jako Bartlova vila postavena počátkem dvacátého století. Po druhé světové válce tu mělo jednu z provozoven Severočeské konzumní Liberec k urychlenému řešení prakticky nikdy nereagovala a ani zamýšlenou rekonstrukci nezačala. Zub času však byl rychlejší a dne 31. března letošního roku došlo k částečnému sesuvu obvodové stěny na přilehlý chodník. Úřad městského obvodu o této situaci okamžitě informoval stavební úřad Liberec, vlastníka Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. družstvo. V roce 1947, kdy byla naše země postižena suchem a následnou neúrodou, se tu od místních zemědělců vykupovalo obilí nikoliv za peníze, ale za poukázky na chleba, neboť existoval lístkový přídělový systém. Značně zchátralý objekt, patřící firmě Imstav Group, s. r. o. Liberec, již hrozil zřícením a tím ohrožoval bezpečnost jak chodců, tak i motoristů. Uvedená firma přesto hodlala objekt rekonstruovat, ale na výzvy městského obvodu a následně i stavebního úřadu komunikace ulice Tanvaldská, tedy Ředitelství silnic a dálnic Praha, obvodní oddělení Policie ČR a také vlastníka objektu, firmu Imstav Group, s. r. o. Liberec. Záležitost převzal stavební úřad Liberec, který zahájil s majitelem správní řízení. Výsledkem je uskutečnění úplné demolice objektu a nyní probíhající úklidové práce. Z Vratislavic tak zmizel jeden z ostudných, byť bohatě zdobených objektů, ale zejména bylo odstraněno možné nebezpečí úrazu v okolí objektu. -jas- Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne: dle dohody po telefonu.

8 8 Vratislavický zpravodaj 2006/5 Vratislavický Prvomájový motoristický víkend Občanské sdružení AUTOMUZEUM.CZ uspořádalo o posledním dubnovém víkendu ve vratislavickém pivovaru již III. ročník jarního setkání motoristických příznivců. Téměř stovka krásných historických motocyklů a automobilů přijelo do Vratislavic nad Nisou i přes letošní vskutku aprílové počasí. Jako odměna jim byla připravena turisticko-orientační jízda do okolí. Vratislavický pivovar na tuto akci přichystal mimořádnou edici 11 piva s etiketou prvního v Liberci vyrobeného Každý návštěvník Prvomájového motoristického víkendu obdržel pro štěstí malý suvenýr znázorňující svatého Kryštofa, patrona všech motoristů. Ti nejstatečnější si mohli na trenažéru zapůjčeném od pojišťovny Generali vyzkoušet, jak vypadá čelní náraz automobilem při rychlosti 30 km/h. Po takovéto zkoušce bude jistě jejich jízda probíhat mnohem bezpečněji. Celou akci uspořádanou za podpory statutárního města Liberec i Městského úřadu Vratislavice nad Jízda historickou tramvají Dopravní podnik města Liberce, a. s., letos opět pořádá jízdy historickou tramvají Bovera na lince č. 1. Jízdy se konají o státních svátcích odpoledne v úseku Viadukt Lidové Sady dle jízdních řádů vyvěšených na zastávkách. Pro tuto jízdu platí zvláštní tarif, jízdenky prodává průvodčí přímo ve voze a v ceně 20 Kč, děti ve věku 6 15 let 10 Kč a mladší zdarma. V letošním roce se jízdy pořádají 1. 5., 8. 5., 5. 7., 6. 7., , a r- automobilu značky LINSER z roku Návrh etikety pro pořadatele vypracoval nejznámější malíř motoristických obrazů, Václav Zapadlík. Vedle veteránů se zde letos představilo i několik zajímavých závodních vozidel. Unikátním setkáním generací bylo vystavení prvního závodního vozu LIAZ DAKAR z roku 1985 a o 21 let mladšího letošního účastníka stejné soutěže. Svou motorizovanou techniku přivezli návštěvníkům představit i vratislavičtí hasiči. Aktuální novinky předvedli i prodejci nových automobilů několika známých značek. Nisou navštívilo po oba dny více jak sobotu návštěvníků. Z kladného hodnocení diváků je zřejmé, že i v příštím roce se bude tato mimořádná akce opakovat. Pokud někteří tuto akci propásli, tak nemusí zoufat. Motoristické muzeum v areálu vratislavického pivovaru je otevřeno každou neděli od 10 do 16 hodin a již 13. května zde bude mít svou odpolední mezietapu jízda historických automobilů značky Škoda, vedoucí z Mladé Boleslavi přes Liberec od Jičína. Milan Bumba Učíme se v galerii Oblastní galerie v Liberci nabízí řadu projektů pro školy. V rámci března měsíce knihy se žáci pátých tříd z Vratislavic zúčastnili projektu Netradiční obal. Žáci se dozvěděli něco o designu, o využití netradičních materiálů, práci s barvou a následně si každý dle své volby vyrobil tašku či obal na knihu.

9 2006/5 Vratislavický zpravodaj 9 Naše mateřské školy Náš miniseriál o mateřských školách ukončíme představením třetí, tedy mateřské školy Tanvaldská. O této škole jsme toho sice dost uvedli loni, u příležitosti oslav padesáti let jejího trvání. Ty se těšily nebývalému zájmu veřejnosti, na což mnozí stále ještě vzpomínají. mohou podrobnější informace získat na telefonních číslech nebo Od září, chtějí zavést cvičení se zaměřením na vady pohybového aparátu. V současné době navazují spolupráci s institucí Sarema, která tuto činnost zabezpečuje. Dvě ohlédnutí MŠ Skloněná Jak na nás zaťukalo jaro Pohlazení jarního sluníčka jsme si všichni moc po té dlouhé zimě přáli. I když před Velikonocemi ještě moc venku nesvítilo, v naší mateřské škole při otevřeném odpoledni ho bylo dost. Svítilo i v očích našich dětí velkou radostí ze společných her mezi námi, rodiči i dětmi. Všichni vyráběli hezké a nápadité velikonoční ozdoby, povídali si a hráli. Přejme si, aby nás sluníčko vzájemného pochopení a společné radosti hřálo po celý rok. Jak na nás zaťukala zahrada S proměnou naší zahrady jsme vás již seznamovali. Moc nás i naše děti těší zájem našich zastupitelů, kteří nám poskytli finanční prostředky na obnovu zahrady. Věnujme se však skutečnosti, tedy tomu, co vše tu pro děti dělají. Kapacitou 45 dětí ve dvou třídách je tato mateřská škola nejmenší a nevelký je i kolektiv pracovnic. Ten spolu s ředitelkou Ivou Drozenovou, která tu působí již čtvrt století, tvoří tři učitelky, z nichž jedna na poloviční úvazek, kuchařka a školnice. Jejich prvořadým zájmem, navzdory stále náročnějším administrativním požadavkům nadřízených institucí, je péče o děti, o jejich zdravý vývoj v téměř rodinném prostředí. K tomu směřují všechny aktivity, které pro děti, leckdy i nad rámec svých povinností, provozují. Je to například výtvarný kroužek, cvičení na míčích a hodlají obnovit kroužek hry na flétnu. Možná, že se podaří objevit stejný talent, jakým loni byla Karolinka Smolíková, která ještě za pobytu ve školce začala navštěvovat Základní uměleckou školu v Liberci. Pořádají řadu akcí s přispěním rodičů, jako například mikulášskou a vánoční besídku, oslavy svátku matek či mezinárodního dne dětí, nebo rozpustilé (dříve barevné) dny, rozlučka se školáky a podobně. K oblíbeným akcím patří vítání jara, pořádané od roku 1990 a spojené s utopením Moreny v nedaleké Nise. Školní výlety jsou vždy vyplněny zajímavým programem. Loni to byl například výlet do Jablonného v Podještědí, spojený s návštěvou mateřské školy v nedaleké německé obci, kde bylo co obdivovat. Uvažují rovněž o opětném pořádání škol v přírodě s předškoláky a se zaměřením na fyzický rozvoj dětí a na jejich vztah k životnímu prostředí. Pozoruhodnou aktivitou této mateřské školy je logopedická poradna, které mohou využít i rodiče všech dětí z Vratislavic. Odbornice v tomto oboru dochází do školy pravidelně každé dva týdny a zájemci Opomenout nelze ani materiální zabezpečení, poskytované městským obvodem. Po nedávné rekonstrukci uvnitř budovy probíhá obnova plotu a letos se chystá rozsáhlejší úprava zahrady a její vybavení novými prvky. Mnohé mohli rodiče i další zájemci zhlédnout při nedávném dnu otevřených dveří. Zápis nových dětí se uskuteční až 5. června, ale už dnes je zřejmé, že všechny rodiče nebude možné vzhledem k naplněné kapacitě uspokojit. I to svědčí o zájmu rodičů svěřit péči o své dítě kolektivu zkušených, kvalifikovaných a dětmi oblíbených pracovnic. J. Sedlák V sobotu 22. a ve středu 26. dubna jsme se spolu s rodiči i dětmi sešli na zahradě. Všichni pilně pracovali opravovali a upravovali zahrada si oddechla od starého listí. Zasázeli jsme nové keře a květiny. Také okolí školky jsme uklidili a upravili. Všichni věříme, že dlouho očekávaná oprava rampy se uskuteční zároveň s přístavbou naší mateřské školy. Děkujeme všem, kteří mají pochopení, mají nás rádi a pomáhají nám. Děti a pracovní kolektiv MŠ na sídlišti ve Vratislavicích

10 10 Vratislavický zpravodaj 2006/5 Změna obecního znaku Letos uplyne sto let od významné události v historii Vratislavic, tedy od udělení obecní znaku. Dokument podepsaný císařem Františkem Josefem I. podrobně popisuje podobu znaku. Pamětníci si jistě vybaví, že Publikace o Vratislavicích V červnu vyjde nová publikace Františka Jelínka Obrazová kronika aneb Vratislavice dříve a dnes. Bližší podrobnosti o publikaci a její distribuci přineseme v příštím ZPRAVODAJI. -r- na znaku jsou ženy, přičemž jedna symbolizuje od řeky Nisy levobřežní část obce se zemědělskou výrobou, zatímco druhá, pravobřežní, vyjadřuje nastupující průmyslový rozvoj. Dnes již patří tyto symboly minulosti, ale stejně tak minulosti patří symboly na znaku, kterým byl onen původní nahrazen v roce Na současném znaku totiž je symbol textilního průmyslu a zřídla vratislavické kyselky. Na jednání zastupitelstva byl předložen návrh vrátit se k původnímu historickému obecnímu znaku. K návrhu, doporučenému kulturní komisí, se většina zastupitelů vyjádřila kladně. Byli i oponenti, kteří argumentovali tím, že znak již neodpovídá skutečnosti a že předložení návrhu zastupitelstvu mělo předcházet jakési neoficiální referendum občanů Vratislavic. Při hlasování pak převážil argument, že jde o historický znak, a většinou zastupitelů byl předložený návrh přijat. Bez ohledu na tuto skutečnost uvítáme názory občanů, které mohou předat na úřad městského obvodu. Změna znaku podléhá schválení Parlamentem České republiky. Komise, která podklady pro jednání poslanců připraví, slíbila, že žádost MO Vratislavice posoudí již počátkem května. -r- Upozornění Držitelům zvířat připomínáme vyhlášku statutárního města Liberec č. 1/2002 o veřejném pořádku a zeleni ve městě Liberci, zvláště pak článek č. 4 týkající se držení zvířat, ve které je uvedeno: 1. Držitel zvířete je povinen provést taková opatření, aby zvíře nemohlo ohrozit zdraví, bezpečnost nebo poškodit majetek ostatních občanů a aby je neobtěžovalo svými projevy. 2. Držitel zvířete je povinen na veřejném prostranství odstranit výkaly po drženém zvířeti. 3. Držitel zvířete je povinen zabránit vstupu zvířete na veřejné hřiště či pískoviště. 4. Na veřejných komunikacích a na veřejné zeleni v obytné zástavbě je držitel psa povinen vést ho pod kontrolou na vodítku, kromě ploch vymezených v příloze vyhlášky (o vyhrazeném prostoru pro volné pobíhání psů ve Vratislavicích jsme již informovali). 5. Držitel zvířete se nezbaví těchto povinností, svěří-li zvíře osobě mladší patnácti let. Současně upozorňujeme, Městská policie Liberec je oprávněna kontrolovat dodržování městských vyhlášek a může za jejich nedodržování ukládat pokuty. -r-

11 2006/5 Vratislavický zpravodaj 11 Zprávy z knihovny ve Vratislavicích Duben 2006: Dětem ze školní družiny se v prostorách knihovny představili pražští herci s pásmem o Velikonocích. Proběhla beseda o Číně, která byla zajímavá, ale měla malou návštěvnost. Na besedě na téma Válka žen a mužů s Igorem Pavelčákem bylo přítomno téměř 35 lidí. Květen 2006: Ve čtvrtek pořádá Svaz žen Vratislavice od hodin v knihovně besedu s paní Sadílkovou na téma W. A. Mozart. Ve středu od se koná přednáška a beseda Mgr. Pavelčáka na téma Proč lidé berou drogy. Od poloviny května bude v knihovně výstava kroužku keramiky děti a dospělí ZŠ Vratislavice. Nové knihy: V březnu se knižní fond obohatil o 52 knih, z toho 24 beletrie pro dospělé a 9 pro mládež, naučná literatura 15 pro dospělé a 4 pro děti. Ze zajímavých titulů je možno uvést: Marek Eben Plovárna 2, L. Sodomka Kronika Nobelových cen, H. Pawlowská Záhada žlutých žabek, pro děti Rodd Emily Deltora 7 a Deltora 8 a jiné. Pro čtenáře je na počítači v knihovně nainstalován on-line katalog, kde si mohou sami najít potřebno literaturu. Z dalších služeb knihovna nabízí internet a kopírování. Výpůjční doba knihovny: pondělí a středa hodin, čtvrtek 9 11 a hodin. Dosud nejzajímavější barevný den zažila vratislavická škola v pátek 21. dubna. Téma extravagantní účesy oslovilo malé i velké a všichni se úkolu vytvořit si na hlavě zajímavou kreaci zhostili velmi dobře. Školou prolétla vůně barev, laků, tužidel a gelů na vlasy a bez nadsázky to byla opravdová pastva pro Tel , KERIO WinRoute: FireWall a poštovní server spolehlivá brána do Internetu CÉZAR: modulární programy s jednoduchým ovládáním pro malou firmu, kompletní vybavení prodejny, VO sklad i ostatní agendy Fujitsu-Siemens: mediální centra, PC, notebooky, LCD TV Myrica, PDA Opravy PC, monitorů, tiskáren, UPS záložní zdroje Máte problémy s výpočetní technikou? Nevíte jak legalizovat programy? Neváhejte a zavolejte. Fugasoft, spol. s r. o. Tanvaldská 345, Liberec 30 Tel.: , fax: Extravagantní účesy na škole oči. K vidění byla číra různých barev i velikostí, hlavy plné culíků, copánků a stovky různých gumiček, mašliček, sponek a skřipců, které zdobily hlavy většiny dětí. Fotografie z této obzvlášť vydařené akce si budou zájemci moci brzy prohlédnout na internetových stránkách naší školy. Mgr. Jolana Hegedüsová polečenská kronika V květnu oslaví svá významná životní výročí tito naši spoluobčané: 70 let Marie Roubínková, Břeněk Bárta, Miroslav Šmíd, Vladimír Schneeberg, Jana Matějková, Stanislav Pavlů 75 let Luboš Kunášek, Júlia Suchánková, Albína Bártová, Hanuš Vrabec, Erich Havel, Květoslava Sádovská Marie Mistrová 80 let František Novák, Vojtěch Pecháček Jubilantům blahopřejeme! Městský obvod Vratislavice n. N. pořádá v neděli 14. května 2006 od 19 hodin v Kapli vzkříšení koncert vážné hudby Galantní doteky francouzské hudby a poezie 17. století Účinkují: Hana Kimelová cembalo Robert Heger flétna Jiří Hošek violoncello Miroslav Kovářík recitace Přednáška o drogách Ve čtvrtek proběhla na ZŠ ve Vratislavicích přednáška o drogové problematice pro žáky 8. tříd vedená MUDr. Veronikou Kotkovou. Kromě teoretických informací o jednotlivých typech drog a jejich účincích se žáci seznámili s vážnými riziky, které s sebou užívání drog přináší. Po zajímavém vyprávění, které bylo spojeno s promítáním různých obrázků, proběhla beseda s vězněm rýnovické věznice, který žákům přiblížil negativní účinky drog na vlastních zkušenostech. Závěr dvouhodinové přednášky byl věnován dotazům, kterých bylo tolik, že se nedalo na všechny ani odpovědět. Doufejme, že si z této přednášky žáci odnesli nejen nové informace, ale uvědomili si i skutečnost, že i takzvaně legální či měkká droga může mít tvrdý dopad a že by si v jejich životě neměla najít žádné místo. L. M.

12 12 Vratislavický zpravodaj 2006/5 Velikonoce v galerii Pomlázky, malovaná vajíčka, velikonoční přání. To vše si mohli vyrobit či koupit děti i dospělí na tradiční akci Velikonoce v Oblastní galerii v Liberci. K velikonoční atmosféře přispěly i žákyně druhého stupně vratislavické ZŠ. O výrobky z jejich dílničky byl velký zájem. Svátek matek na ZŠ ve Vratislavicích Jednou z tradičních akcí vratislavické ZŠ je společná oslava Svátku matek, který připadá na druhou neděli v měsíci květnu, letos tedy na Ve škole však proběhne setkání k tomuto svátku již ve čtvrtek 11. května v obou tělocvičnách. V té menší si děti (ale i jejich rodiče) budou moci ještě před samotným svátkem opatřit drobné dárky pro své maminky či babičky. Vyrobili je jejich spolužáci v hodinách výtvarné výchovy, pracovního vyučování nebo v družině. Výtěžek z prodeje těchto dárků škola stejně jako v minulých letech zašle na Fond ohrožených dětí. Všichni jsou od hodin zváni i do velké tělocvičny, kde bude probíhat kulturní program, který si připravují děti z různých kroužků, organizovaných při škole. Vystoupí v něm například roztleskávačky, skupina aerobiku, flétnové soubory i všechna oddělení Zpívajících Blech. Necháme se překvapit, zda i letos na závěr vystoupí příležitostný sbor sborových tatínků Zpívající Bleši. Vratislavičtí žáci skončili v testování nad republikovým průměrem Testování žáků 9. tříd základních škol, které proběhlo v únoru a jehož výsledky byly i součástí přijímacího řízení na střední škoy v Libereckém kraji, přineslo žákům vratislavické základní školy úspěšné výsledky. Z tabulky výsledků testů, kterou vypracovala pořádající instituce CERMAT, vyplývá, že jak v českém jazyku, tak v matematice i ve studijních dovednostech obstáli vratislavičtí žáci lépe, než je celorepublikový průměr. Výsledky testů (průměrná úspěšnost): Matematika ZŠ Vratislavice 45,8 %, Liberecký kraj 45,0 %, Česká republika 43,2 %. Český jazyk škola 67,1 %, kraj 69,6 %, ČR 66,5 %. Studijní dovednosti škola 65,8 %, kraj 64,5 %, ČR 61,5 %. Klasickým referátům u tabule odzvonilo Pedagog patří k lidem, kteří se musí vzdělávat po celý život. A tak nebylo vyhnutí a 17 pedagogů z vratislavické základní školy zasedlo k počítačům a čtyři pondělní odpoledne bojovalo s programem PowerPoint. Výsledkem je certifikát a nový program na počítači, který žáci pod vedením učitelů používají při prezentaci svých prací v hodinách českého jazyka, dějepisu, přírodopisu i dalších. Projektové vyučování v sobotu 1. dubna Chodit v sobotu do školy? To není apríl. V sobotu 1. dubna se sešla děvčata z devátých tříd vratislavické ZŠ na projektovém vyučování pracovních činností. Jejich úkolem bylo zútulnit prostředí pro děti, které tráví odpoledne v prostorách družiny. Brousilo se, malovalo práce bylo více než dost. Část děvčat tvořila kuchařský tým, a tak oběd o čtyřech chodech dodal dost energie pro práci na celý den. Evropa ve škole Na slavnostním předávání cen krajského kola soutěže Evropa ve škole přijala učitelka Martina Kynclová z vratislavické ZŠ gratulace od zastupitelů magistrátu a vedení ZUŠ v Liberci. Pod vedením učitelky Kynclové vyrobily děti z 2.A výtvarnou práci Jedno městečko ve střední Evropě. Tato práce je vystavená v ZUŠ v Liberci, protože postoupila do ústředního kola soutěže Evropa ve škole, které hostí letos Liberecký kraj. Práce reprezentující naši školu je tak vystavena s nejlepšími pracemi základních a uměleckých škol z celé republiky. Gratulujeme. SQUASH Vratislavice Zámecký vrch 1170, Liberec 30 3 x Squash, solárium, půjčovna vybavení, občerstvení Novinka! Nejvýhodnější letní ceny! 100 Kč/hod tel.:

13 2006/5 Vratislavický zpravodaj 13 Přijímací zkoušky na střední školy V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy, které proběhlo 24. dubna, dosáhli uchazeči z vratislavické ZŠ těchto výsledků: 9. třídy: na gymnázia se hlásili 4 žáci, přijati byli 3. Na SŠ a SOŠ s maturitou se hlásilo 18, přijato bylo 13. na SOU se hlásilo 12, všech 12 bylo přijato třídy: na šestiletá gymnázia se hlásilo 8 žáků, přijati byli třídy: na osmiletá gymnázia se hlásilo 9 žáků, přijato bylo 6. Žáci 8. třídy (9 let povinné školní docházky): na SOU se hlásilo 5 žáků, všichni byli přijati. Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou pořádá v neděli 4. června 2006 od 14 hodin v parku u kina Dětský den Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče ODS Vratislavice nad Nisou Vás zve již na 3. ročník oslav Dne dětí Kdy od hodin Kde již tradičně v Zámeckém parku u Spořitelny Bohatý program, soutěže o hodnotné ceny, opět přijde i kouzelník! Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji. Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice. U Šamotky 736, Liberec Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax:

14 14 Vratislavický zpravodaj 2006/5 Vratislavický běhoun Devatenáctý ročník již tradičního přespolního běhu Vratislavický běhoun se letos vydařil. Příjemné jarní počasí přilákalo v sobotu 22. dubna do okolí koupaliště Sluníčko více než stovku účastníků všech věkových kategorií. Organizátoři, běžci sportovního klubu Maxtri Liberec, zajistili pro tři nejlepší z každé kategorie hodnotné ceny a pro všechny pak v cíli malé občerstvení. Většina členů klubu Maxtri absolvovala desetikilometrovou trať hlavního závodu. Zpestřením byl start části pěveckého sboru Zpívající Blechy v čele se sbromistryní. Zdařilou akci podpořilo finančně i technicky vedení i Technické středisko městského obvodů a finančně pak tito sponzoři: Filinger, a. s., Nydrle projektová kancelář, Pmk, spol. s. r. o., Framil, Fugasoft, s. r. o., MK Cars, s. r. o., Kovo Vančura, AQUA PARK Centrum Babylon, Spoltex, spol. s. r. o., Koberce Oraný, Potraviny S+Š, s. r. o., Odkolek pekárny, Telmo, s. r. o., Kasro, spol. s. r. o. Kyocera, Kelcom International, s. r. o., Interma, a. s., Firma Zdenička Moudrá, Pivovar HOLS, a. s., ŠAMO, spol. s. r. o., Geoprint Liberec. Bez jejich podpory by se závod mohl těžko uskutečnit. Výsledky: Hoši kategorie A: 1. M. Pařízek, 2. J. Urban, 3. M. Gebouský kategorie B: 1. L. Bartůněk, 2. J. Jech, 3. O. Gebouský kategorie C: 1. B. Pražák, 2. Š. Krtička, 3. D. Zejbrlík Dívky kategorie A: 1. B. Pokorná, 2. T. Blinková, 3. A. Dlouhá kategorie B: 1. M. Davidová, 2. N. Junová, 3. T. Puldová kategorie C: 1. B. Topková, 2. B. Hostonská, 3. V. Trejbalová Mladší žáci: 1. M. Bartůněk, 2. A. Dlouhý, 3. M. Pokorný Mladší žákyně: 1. M. Křížová, 2. K. Burdysová, 3. A. Soprová Starší žáci: 1. M. Tišer, 2. M. Hylmar, 3. R. Tomek Starší žákyně: 1. J. Lenčová, 2. M. Mendlíková Dorostenci: 1. J. Schulhof, 2. J. Žižka, 3. V. Cvrkal Dorostenky: 1. K. Štolová, 2. B. Vodňanská, 3. P. Filingerová Junioři: 1. M. Paclt Juniorky: 1. Z. Albrechtová, 2. M. Hájková, 3. M. Votrubcová Mílaři: 1. P. Ježek, 2. J. Trakal, 3. J. Bošek Mílařky: 1. M. Schullerová, 2. H. Konšelová, 3. S. Rygálová Ženy hl. závod: 1. Z. Albrechtová Muži hl. závod: 1. M. Daňko, 2. M. Rexa, 3. M. Francke Veteráni hl. závod: 1. Z. Bufka, 2. J. Lenča, 3. P. Vaněk. Kompletní výsledková listina včetně fotografií je na internetové adrese

15 2006/5 Vratislavický zpravodaj 15 Aktivní tanečníci V průběhu března a dubna se členové tanečního klubu TOPDANCE Vratislavice zúčastnili dalších soutěží. V Praze na mistrovství České republiky 25. března vybojovali tři zlaté medaile. Na stupních vítězů stanuli i na soutěžích Nymburská pečeť a IDSF Brno Open. Soutěže v latinsko-amerických tancích jsou v současné době v plném proudu, a tak zatím poslední medaile vybojovali tanečníci tohoto klubu na postupových soutěžích v libereckém Koloseu. -s- Daniel Humpolec a Klára Mališová První závod cyklistů Cyklistický klub Pivovar Vratislavice uspořádal v polovině dubna již za pěkného počasí první letošní závod horských kol, IV. ročník Konrad MTB-XC. Závodu se v několika kategoriích zúčastnilo 42 cyklistů, kteří závodili na okruhu dlouhém 3,8 kilometrů. Z pořadatelského klubu si nejlépe vedl P. Štěpánek, který zvítězil v kategorii Masters II. Druhá místa vybojovali P. Janouš v kat. Masters I a L. Špulák v kat. Masters III. Ženy závodily pouze dvě z pořádajícího klubu a dojely v pořadí první L. Škaloudová před Z. Synovcovou. Skate park Skate park v Liberci v Barvířské ulici je opět otevřen a předpokládá se, že v provozu bude do konce října. Provoz zajišťuje odbor sociální péče statutárního města Liberec. Provozní doba: duben a říjen Po-Pá 13 9 hod., So-Ne, svátky hod., v květnu a září je provozní doba do 20 hod., v červnu do 21 hod. a v červenci a srpnu denně od 10 do 21 hodin. Naše fotbalové B-mužstvo si vede v okresní soutěži na výbornou. V dubnu kráčelo od vítězství k vítězství a v tabulce stahuje náskok vedoucího béčka Českého Dubu. Vratislavice B Gasservis B 4:1 (2:1). Domácí byli lepší, navíc nevyužili dvě penalty. Branky: Šidák 2, Rokoský, Koutský Čermák. Rozhodčí Sopr, 30 diváků. Bílá Vratislavice B 0:6 (0:2). Hosté nepřipustili žádný problém. Branky: Šidák 3, Vrána, Koutský, S. Doležel. Rozhodčí Hradecký, ŽK: 0:1, 40 diváků. Osečná B Vratislavice B 2:6 (0:3). Hosté se stále drží na přední příčkách a podruhé po sobě nastříleli půltucet. Branky: Bílý z pen., Diblíček Preisler 2 (1 z pen.), Průšek 2, Dlouhý, Bím. Rozhodčí Popelář, 60 diváků. Tabulka okresní soutěže, skupiny Jih: 1. Český Dub B :10 39 STUDIO K centrum aerobiku a relaxace tělocvična ZŠ ve Vratislavicích n. N. K. Bachmanová, tel.: , Srdečně Vás zveme na cvičební lekce plné dynamiky, relaxace, nových možností a příjemných setkání s novými lidmi... Pondělí 17 hodin děti 18 hodin Aerobic (od 9 let) 19 hodin Jogalates (PJ s overbaly) Úterý 17 hodin děti 18 hodin Tae bo (5 8 let) 19 hodin Power jóga Čtvrtek 17 hodin děti 18 hodin Triple ex (od 9 let) 19 hodin Power jóga Od 1. června cvičíme na koupališti Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou Rozvrh lekcí Pondělí 17 hodin děti 18 hodin Aerobic Úterý 17 hodin děti 18 hodin Aerobic 19 hodin Power jóga Čtvrtek 17 hodin děti 18 hodin Aerobic Rozvrh lekcí koupaliště 19 hodin Sluníčko Power jóga lekce 40 Kč s možností využití bazénu Navštivte naše nové webové stránky K. Bachmanová Béčko stahuje náskok Českého Dubu 2. Vratislavice B : Hrádek B : Rynoltice : Vesec : VTJ Ještěd B : Machnín : Václavice : Hodkovice : Gasservis B : Osečná B : Zdislava : Bílá :69 3 Po uzávěrce: Vratislavice B Machnín 2:4 (2:1). Branky domácích: Bím, Klíma, (výsledek není započítán do tabulky).

16 16 Vratislavický zpravodaj 2006/5 Vratisla atislavický fotbalf Ve fotbalové I.B třídě naši muži hned v úvodním jarním utkání utrpěli debakl s vedoucím celkem tabulky a již asi jisým vítězem, libereckými vojáky. Navzdory střídavým výsledkům stále drží druhé místo v tabulce. VTJ Ještěd Liberec Vratislavice 5:0 (3:0), hráno na umělé trávě u Nisy. Zápas prvního se druhým přinesl dvacet minut vyrovnaného boje, v němž hosté dobře bránili a měli dokonce první gólovku. Jenže dva góly vojáků v rozmezí pěti minut jejich odpor zlomily, a ti pak měli až do konce převahu a další šance. Vstřelili tři góly, orazítkovali tyč a břevno. Hattrickem se blýskl Koštejn. Branky: 39., 63. a 87. Koštejn, 34. Novák, 43. Řeháček. Rozhodčí Doležel, ŽK: 0:1, 120 diváků. Vratislavice: T. Valenta Belas, Jiskra, Rokoský (79. Dlouhý), Koutský Pošmourný, Klíma, Vrána, Milan Štěpánek P. Valenta, Bím. Vratislavice Brniště 2:0 (1:0), hráno na umělé trávě v Harcově. Jasná převaha domácích, ale proti byl gólman hostů, který do svého zranění ve 35. minutě zabránil šesti jasným brankám. Ve 39. nacentroval od rohového praporku Rokoský a Bím hlavou otevřel skóre. Hosté nepředvedli nic a Jirák si nesáhl na balon. Ve II. půli začalo Brniště desetiminutovým náporem, ale ten byl bez koncovky. V 66. Belas po úniku nastřelil tyč. A tak definitivní tečku udělal domácí Šidák, ranou z hranice šestnáctky, přesně k tyči. Branky: 39. Bím, 78. Šidák. Rozhodčí Vachek, ŽK: 1:0, 30 diváků. Vratislavice: Jirák Šidák, Jiskra, Vrána (84. Dlouhý), Čermák Rokoský (46. Milan Štěpánek), Pošmourný, P. Valenta, Belas Klíma, Bím. Kamenice Vratislavice 3:1 (2:0). Fotbalová převaha byla na straně hostů, ale ti předvedli minimum střelby v koncovce. Domácí šli do vedení z penalty Dorost v polovině tabulky Vratislavičtí dorostenci na jaře zatím nezískali ani bod a jsou v tabulce krajského přeboru na pátém místě. Výsledky: Hrádek Vratislavice 3:1, Vratislavice Elitex Jablonec n. Nis. 2:4, Nový Bor Vratislavice 4:1. 1. Nový Bor : Česká Lípa : Elitex : Pavlovice : Vratislavice : Hrádek : Pěnčín-Turnov : V. Hamry : Jablonec n. Jiz :65 3 Fotbalisté Jiskry bezpečně druzí a druhý úspěch připojili za pět minut poté ranou do šibenice z osmi metrů. Klíma pálil přesně a vykřesal volejem naději, ale tu uhasili domácí z druhé, přísné penalty. Kamenice ustála dvacetiminutový velký tlak bez úhony. Branky: 22. Pechr z pen., 27. Kurej, 74. Pechr z pen. 52. Klíma. Rozhodčí Vachek, ŽK: 1:2, 50 diváků. Vratislavice: Jirák Šidák, Jiskra, Vrána, Čermák (31. Soukup) Rokoský, P. Valenta, Pošmourný, Belas Klíma, Milan Štěpánek. Vratislavice Doksy 1:1 (1:0). Vratislavice začaly velkým náporem a hosté během úvodních patnácti minut dvakrát vykopávali míč z brankové čáry. Tlak domácích neustával a ve 28. minutě po centru Klímy trefil Štěpánek dokonce tyč. Branky se ale Vratislavice dočkaly až ve 40., kdy si centr Vrány srazil do vlastní brány obránce Doks hlavou poslal míč přímo do šibenice. Převahu měli domácí ještě deset minut po poločase, poté se ale začaly Doksy více tlačit dopředu a závěr zápasu patřil jim. Deset minut před koncem hosté vyrovnali a minutu před koncem se málem dostali dokonce do vedení. Vratislavice od porážky zachránil brankář Jirák, který výtečným zákrokem zabránil jistému gólu. Branky: 40. vlastní 80. Šverma. Rozhodčí Ouředník, ŽK 0:2, 70 diváků. Vratislavice: Jirák Soukup, Jiskra, P. Valenta, Belas Vrána, Pošmourný, Čermák (85. Rokoský) Klíma, Šidák, Milan Štěpánek. Tabulka I. B třídy, skupiny Západ: 1. VTJ Ještěd : Vratislavice : Habartice : St. Splavy : Kravaře :38 27 Přípravka zahájila Nejmenší vratislavičtí fotbaloví žáčci z přípravky zahájili jarní část sezony vcelku úspěšně. Porazili Slovan Liberec A 1:0 (1:0) brankou Tesaře a Slovan B 9:0 (4:0), když 4 branky vstřelil Jonák, 3 Hegedüs a po 1 Maidl a Zounek. Proti béčku Slovanu hrála vratislavická druhá garnitura, protože soupeři byli o dva roky mladší. S Českým Dubem Vratislavice prohrály 2:3 (2:1), když výsledek pokazil závěr zápasu a slabá koncentrace, ale i fyzička. Do vedení poslal Jiskru Tesař a po vyrovnání znovu Hegedüs. 6. Kr. Studánka : Mimoň B : Cvikov : Ž. Brod B : Doksy : Chrastava : Kamenice : Jindřichovice : Brniště :47 8 Po uzávěrce: Jindřichovice Vratislavice 0:5 (0:1). Branky: Bím 2, Klíma 2, Milan Štěpánek, (výsledek není započítán do tabulky). jsj, bar, LB Fotbalový program Sobota Neděle Přípravka doma hostí Slovan A a B, Český Dub Žáci hrají doma 2. kolo nadstavby Muži B hostí doma Zdislavu 9.30 Dorostenci hostí Pěnčín- Turnov Muži A hrají v Mimoni Následující domácí zápasy budou vzhledem k rekonstrukci trávníku hrát všechna vratislavická družstva v Liberci (zřejmě na městském stadionu)! Sobota Neděle Sobota Neděle Sobota Dorost v Pavlovicích Přípravka v Českém Dubu Žáci venku utkání nadstavby Muži A hostí Železný Brod B Muži B v Hodkovicích 9.30 Dorost hostí Velké Hamry Muži A v Kravařích 9.00 Přípravka v Hlavici Žáci venku utkání nadstavby Muži B hostí Hrádek B 9.00 Přípravka v Českém Dubu (poslední turnaj) Žáci venku utkání nadstavby 9.30 Dorost v České Lípě (poslední mistrovské utkání) Muži B ve Vesci Neděle Muži A hostí Staré Splavy Do Kravař pojede s týmem autobus, příznivci jsou zváni. Sezona krajských soutěží mužů končí o víkendu června, nová začne 12. srpna bar Vratislavický zpravodaj Vyšlo Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák. Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Vladimír Braun, Ing. Petr Jeništa, Z. Škodová, F. Jelínek. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

15. INFORMACE STAROSTY

15. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 09. 2013 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015

VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA 2011-2015 1. Kanalizace 2. Výstavba a opravy komunikací 3. Veřejné osvětlení 4. Životní prostředí 5. Správa majetku 1. KANALIZACE

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Městská část Praha Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 6. 11. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Spojovací chodník Milotická K Třešňovce

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 20.5.2009 Bod pořadu jednání: 10. 2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh 2. rozpočtového

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8

Z A D Á N Í SRPEN Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě. stránka 1 z 8 B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto tel: +420 465 466 111, e-mail: radnice@vysoke-myto.cz, www.vysoke-myto.cz Z A D Á N Í Studie dopravy v klidu v ul. Českých bratří ve Vysokém Mýtě SRPEN 2012 stránka 1

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2. dubna

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání:

STATUTÁRNÍ MĚSTO. Návrh usnesení. 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008. Bod pořadu jednání: STATUTÁRNÍ MĚSTO L IBEREC 9. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 10. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Zpráva o činnosti Městské policie Liberec za 1. pololetí 2008 Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ladislav

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více