Construction. Sikafloor -21 PurCem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Construction. Sikafloor -21 PurCem"

Transkript

1 Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační číslo: Středně až vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností, samonivelační, pro vysoké chemické a mechanické zatížení, odolná vůči rázům a vysokým teplotám do +140 C Construction Popis výrobku Použití je vícekomponentní, polyuretanem modifikovaná barevná vodní disperze s obsahem cementu a kameniva, se střední až vysokou pevností, se samonivelačními vlastnostmi. Má estetický povrch, snadno čistitelný, s hladkou povrchovou texturu, vykazující střední protiskluznost při typické tloušťce 4,5 6 mm (při plnění kamenivem až do 12 mm viz kap. Příprava podkladu). V oblastech vystavených střednímu až vysokému zatížení, opotřebení a vysokému chemickému namáhání, kde poskytuje potřebnou ochranu povrchu. Současně s požadavkem na hladkou a dekorativní plochu. Jako například: v potravinářském průmyslu, v mokrých i suchých provozech, mrazících boxech, chladírnách a v prostorách namáhaných teplotními šoky chemické závody laboratoře výrobní průmyslové objekty Vhodná pro Zvýšení fyzické odolnost (Zásada 5, metoda 5.1 dle EN ) Vhodná pro Chemickou odolnost (Zásada 6, metoda 6.1 dle EN ) Výhody vynikající chemická odolnost, odolná široké škále organických a anorganických kyselin, alkálií, aminů, solí a rozpouštědlům, pro detailní odolnosti nastudujte prosím tabulku nebo se poraďte s technickým poradcem má podobný součinitel tepelné roztažnosti jako beton a proto při běžném namáhání spolupůsobí s podkladem, to dovoluje udržet všechny jeho vlastnosti v širokém rozsahu teplot od -40 C do +140 C má vyšší pevnost v tahu než beton, který se poruší dříve bez škodlivého zápachu bez organických těkavých látek (VOC) vysoce mechanicky odolná, při nárazu houževnatá, při porušení se deformuje, ale nepraská a nedělí se vysoká odolnost proti opotřebení díky robustnímu plnivu tolerantní k vlhkému podkladu - lze aplikovat na beton starý 7 až 10 dní (po důkladné přípravě podkladu a přídržnosti překračující 1.5 MPa) rychlé vytvrzování dovoluje pochozí zatížení již po 8 hodinách a zatížitelný jeden den po aplikaci (viz kap. Zatížitelnost), dojde tak ke zkrácení výrobní prodlevy na minimum 1 1/9

2 Výhody bezesparý systém, pracovní spáry nejsou nutné přiznávat, je třeba přiznat jen dilatační spáry v podkladu snadno udržovatelná aplikovatelná v širokém rozsahu teplot: +10 C až +40 C Životní prostředí informace EU Nařízení 2004/42 VOC Decopaint Podle EU směrnice 2004/42 je maximální přípustný obsah VOC (kategorie IIA / j typ wb) 140 g/l (hodnota 2010). neobsahuje VOC. USGBC LEED Rating Vyhovuje požadavkům Section EQ (Indoor Environmental Quality), Credit 4.2L Speciální hodnocení TVOC / TSVOC 28d v µg / m 3 Low-Emitting Materials Paints and Coatings. Výpočtový obsah VOC 50 g/l. Po 3 dnech 10 TVOC Po 28 dnech 1.0 TVOC 0.1 TSVOC. Zkušební zprávy Testy Polyuretanová stěrka na ochranu betonu podle požadavků EN pro Zásadu 5 a 6 jako nátěr a splňuje požadavky EN 13813: 2002, Prohlášení o vlastnostech č , certifikovaný systém řízení výroby Oznámeným subjektem č. 0086, certifikát č , a CE značení. SZÚ Praha posouzení použití pro přímý styk s potravinami ITC Zlín stanovení protiskluzných vlastností protokol č /5 Splňuje požadavky na potraviny podle: - EN1186, EN 13130, a prcen/ts 14234, and the Decree on Consumer Goods, representing the conversion of directives 89/109/EEC, 90/128/EEC and 2002/72/EC pro kontakt s potravinami, podle zkušební zprávx ISEGA, Registered Nº U 07, z USDA - schválené pro použití ve výrobních provozech potravin v USA - Canadian Food Inspection Agency - Schválené pro použití ve výrobních provozech potravin v Kanadě - British Standards Specifications (BSS) - Schválené pro použití ve výrobních provozech potravin ve Velké Británii. Campden and Chorleywood Food Research Association, Ref. S/REP/98152/2A, Třída reakce na oheň podle EN , vydal Exova Warrington Fire pro, No z Součinitel teplotní roztažnosti a odolnost vůči rozmrazovacím cyklům vydal IBAC, report č. M-1614 dne Protiskluzné vlastnosti dle DIN viz zkušební protokoly č S/12 a S/12 z Kapilární absorpce report Taylor Woodrow Construction, Ref , dated Dec. 5 th, 2008 Údaje o výrobku Vzhled / Barvy Komponent A (barevný): barevná kapalina Komponent A (neutrální): světle béžová kapalina Komponent B: hnědá kapalina Komponent C: šedý prášek Komponent D: pigment (pro komponent A neutrální) 2 2/9

3 Vzhled / Barvy (pokračování) Dostupné barvy: ~ RAL 1001 béžová ~ RAL 1006 žlutá kukuřičná ~ RAL 3009 oxidovaná červená ~ RAL 5015 nebeská modrá ~ RAL 6010 trávová zelená ~ RAL 7032 štěrková šedá ~ RAL 7035 světle šedá ~ RAL 7037 prachová šedá ~ RAL 7038 achátová šedá Uvedené barvy RAL jsou pouze orientační (nelze požadovat žádné nároky v případě odlišnosti od barvy RAL). Jiné, než výše uvedené, barvy je možné dodat na vyžádání. U jednotlivých šarží může dojít k mírným barevným odchylkám, pro větší plochy používejte produkty pouze jedné výrobní šarže (aby byly tyto odchylky eliminovány). Vlivem slunečního záření může dojít k zesvětlení barvy, toto nemá žádný vliv na funkčnost a trvanlivost systému. Balení Směs A+B+C: 21,0 kg připravené k míchání (nebo A neutrální+b+c+d) Skladování Komponent A (barevný): Komponent A (neutrální): Komponent B: Komponent C: Komponent D: 3,00 kg plastový kanystr 2,615 kg plastový kanystr 3,00 kg plastový kanystr 15,0 kg plastem vyztužený dvojitý papírový pytel 0,385 kg plastový obal (pro komponent A neutrální) Skladovací podmínky / Skladovatelnost Skladujte v originálním, neotevřeném a nepoškozeném obalu, v suchu a za teplot od +10 C do +25 C. Trvanlivost: Komponent A (barevný): 12 měsíců od data výroby, chraňte před mrazem Komponent A (neutrální): 12 měsíců od data výroby, chraňte před mrazem Komponent B: 12 měsíců od data výroby, chraňte před mrazem Komponent C: 6 měsíců od data výroby, chraňte před vlhkostí Komponent D: 24 měsíců od data výroby, chraňte před mrazem Technická data Chemická báze Komponent A (barevný): Polyol na vodní bázi a pigmenty Komponent A (neutrální): Polyol na vodní bázi Komponent B: Izokyanát Komponent C: Kamenivo, cement s aktivním plnivem Komponent D: Polyol na vodní bázi a pigmenty Objemová hmotnost Komponent A (barevný): ~ 1,07 kg/l (při +20 C) (EN ISO ) Komponent A (neutrální): ~ 1,05 kg/l (při +20 C) & (ASTM C 905) Komponent B: ~ 1,24 kg/l (při +20 C) Komponent C: ~ 1,48 kg/l (při +20 C) Komponent D: ~ 1,45 1,50 kg/l (při +20 C) závisí na barvě Směs A+B+C: Směs A neutrální+b+c+d: ~ 1,93 kg/l ± 0,03 (při +20 C) ~ 1,93 kg/l ± 0,03 (při +20 C) Kapilární absorpce Propustnost pro vodu: < 0,009 kg/(m 2.h 0,5 ) (EN ) Tloušťka vrstvy Koeficient tepelné roztažnosti 4,5 mm min. / 6,0 mm max. α 4,4 x 10-5 / C (EN 1770) (teplotní rozsah: -20 C to +40 C) Absorpce vody 0,18 % (ASTM C 413) Propustnost vodní páry 0,115 g/h/m 2 (ASTM E-96) (4,8 mm) Reakce na oheň Třída B (fl) s1 (EN ) Provozní teploty Výrobek je vhodný pro použití, kdy je vystaven trvalým provozním teplotám v mokrém či suchém prostředí až do +120 C. Minimální provozní teplota je -40 C při tloušťce vrstvy 6,0 mm. Minimální provozní teplota je -20 C při tloušťce vrstvy 4,5 mm. 3 3/9

4 Mechanické / fyzikální vlastnosti Pevnost v tlaku > 44,0 MPa po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (ASTM C 579) > 50,0 N/mm 2 po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (BS EN ) Pevnost v ohybu > 14,7 MPa po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (3 mm) (ASTM C 580) > 15,0 N/mm 2 po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (BS EN ) Pevnost v tahu > 9,1 N/mm 2 po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (ASTM C 307) Pevnost spoje > 2,5 N/mm 2 (porušení v betonu) (EN 1542) Pevnost spoje po tepelném šoku (1,5 N/mm 2 je minimální pevnost v tahu povrchové vrstvy) 4,41 ± 0,34 N/mm 2 (EN 1542) Pevnost dle Shore D (ASTM D 2240) Modul pružnosti 3720 ± 431 MPa (ASTM C 580) Koeficient tření Ocel: 0,3 (ASTM D T) Guma: 0,5 Protiskluznost Hodnoty protiskluznosti (EN ) Podklad suchý mokrý TRRL Pendulum, Rapra 4S Slider Protiskluznost (DIN 51130) Sklon Hodnota R Hodnota V 11,1 R10 n/a Odolnost proti otěru Třída Special Vysoká odolnost v otěru (BS 8204 Part 2) AR 0,5 (EN ) (při méně než 0,05 mm hloubky opotřebení) 861 mg (ASTM D ) Taber Abrader H-22 kolečko / 1000 g / 1000 cyklů Třída A6 (EN ) 4,58 cm 3 /50 cm 2 Vtisk ~ 0 % (MIL PFR 24613) Odolnost vůči nárazu Třída III ( 20 Nm) (BS EN ISO ) 2 pounds / 30 inches (3 mm tloušťka) (ASTM D 2794) Odolnosti Chemická odolnost Teplotní odolnost Odolnost náhlé teplotní změně Odolnost proti mnoha chemikáliím. Pro více informací si vyžádejte tabulku chemických odolností na technickém oddělení firmy Sika CZ, s.r.o.. Výrobek není navržen pro zatížení teplotním šokem (horká voda, horká pára). Čištění parou není doporučeno. Použijte Sikafloor -20 PurCem. Výrobek je při tloušťce vrstvy 6 mm odolný zatížením teplotním šokem (horká voda, horká pára). Odolává. (ASTM C 884) (bez trhlin a/nebo delaminace) Bod měknutí > +140 ºC (284 F) (ASTM D-1525 ISO 306 Metoda B) Informace o systému 4 4/9

5 Skladba systému Níže uvedené produkty aplikujte podle doporučení v aktuálních technických listech. Více informací naleznete v příslušném technickém listu nebo Metodické příručce pro aplikaci systému Sikafloor PurCem.. Penetrace podkladu: Penetrace podkladu není za běžných podmínek vyžadována (viz kapitola Kvalita podkladu). V případě pochybností o kvalitě podkladu, kontaktujte technickou podporu společnosti Sika CZ, s.r.o. Střední až vysoké zatížení: tloušťka vrstvy: stěrka: (v tloušťce vrstvy 3 6 mm) Aplikační podrobnosti Spotřeba / Dávkování Samonivelační stěrka 3-6 mm: (komp. A+B+C nebo A neutrální+b+c): ~ 1,9 kg/m 2 /mm tloušťky vrstvy Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, neberou v úvahu žádný dodatečný materiál na vyplnění a vyrovnání porézního a nerovného podkladu atd. Kvalita podkladu Na betonovém podkladu musí být prokázána dostatečná pevnost v tlaku minimálně 25,0 N/mm 2 a minimální pevnost v tahu 1,5 N/mm 2. Podklad musí být čistý, suchý nebo vlhký do kapilární nasycenosti (SSD) a očištěn od všech možných znečištění jako jsou olej, mastnota, nátěry, další povrchové úpravy atd. Jestliže vzniknou pochybnosti, proveďte nejdříve zkušební místo. Použití penetrace není za normálních okolností potřebné, pouze za určitých okolností. V důsledku změny kvality betonu, stavu a přípravy povrchu, podmínek okolí a zkušebních oblastí jsou doporučeny průkazní zkoušky před aplikací penetrace a určení možnosti tvorby bublin, trhlin a ostatních estetických změn. může být aplikován na mladý nebo na starý vlhký beton bez nutnosti penetrace a pokud podklad splňuje výše uvedené požadavky. Příprava podkladu Betonový podklad musí být upraven mechanicky vhodnými metodami, např. tryskáním nebo brokováním, musí být odstraněno cementové mléko a dosaženo otevřené textury CSP 3-6 dle International Concrete Repair Institute. Nekvalitní beton musí být odstraněn a povrchové vady jako díry a prázdná místa musí být zcela vyčištěny a poté zaplněny. Pro opravu podkladu, vyplnění děr a vyrovnání povrchu musí být použito vhodných produktů řady Sikafloor nebo SikaDur. Při hlubších nerovnostech do 12 mm lze plnit suchým křemičitým pískem až do 30 % (6 kg), zrnitost 2-3 mm. Vyvýšená místa odstranit zbroušením. Všechen prach, nesoudržný a drobivý materiál musí být zcela odstraněn z povrchu před aplikací produktů, nejlépe vysavačem nebo smetáčkem. Ukončení hran. Pro všechny volné okraje a pracovní spáry, podél ohraničených ploch a podél žlabů nebo odvodňovacích kanálků je nutné zvláštní kotvení pro rozložení mechanického napětí. Toho je nejlépe dosaženo tvarováním nebo řezem drážek v betonu. Drážky musí mít výšku a šířku jako dvojnásobek tloušťky vrstvy. Je-li to nezbytné, chraňte všechny volné okraje mechanicky kotvenými kovovými pásy. Nikdy neukončujte do ostrých hran vytvořte sražení hran. Dilatační spáry. Dilatační spáry prováděné v podkladu v křížení a při spojování materiálů. Oddělte oblasti vystavené tepelnému namáhání, vibracemi nebo kolem nosných sloupů a v jímkách. Více informací naleznete v příslušné Metodické příručce Aplikační podmínky / Omezení Teplota podkladu Teplota okolí +10 C min. / +40 C max. +10 C min. / +40 C max. 5 5/9

6 Vlhkost podkladu Relativní vzdušná vlhkost Rosný bod Podklad musí být suchý nebo zavlhlý bez stojící vody. Materiál je tolerantní k vlhkosti v podkladu. V případě obsahu vlhkosti dle ASTM D 4263 v produktech řady Sikafloor PurCem musí být provedeny testy ke zjištění aktuálního množství relativní vlhkosti. Více informací v kapitole Skladba systému, Penetrace. 85 % max. Chraňte před kondenzací! Teplota podkladu a nevytvrzené stěrky musí být minimálně o 3 C vyšší než je teplota rosného bodu, dojde k minimalizaci rizika kondenzace vody na podlaze. Aplikace Poměry míchání Míchání Míchací nástroje Metody aplikace Komponent A : B : C = 1 : 1 : 5 (velikost balení = 3,0 : 3,0 : 15,0) hmotnostně. Komponent A neutrální : B : C : D = 0,87 : 1,0 : 5,0 : 0,13 (velikost balení = 2,615 : 3,0 : 15,0 : 0,385) hmotnostně. Míchejte vždy pouze celá balení. Teplota materiálu a prostředí mohou ovlivnit proces míchání. Nejlepší podmínky pro aplikaci jsou mezi +15 C až +21 C. Nejdříve promíchejte komponent A samostatně pomocí nízkootáčkového elektrického míchadla, přidejte komponent B a míchejte směs (komponent A+B) po dobu minimálně 30 sekund. Ujistěte se, že pigment je rovnoměrně rozprostřený ve směsi. Varianta s komponentem A neutrální a barevným pigmentem: Nejdříve promíchejte komponent A neutrální samostatně pomocí nízkootáčkového elektrického míchadla a přidejte komponent D. Míchejte do dosažení homogenní barvy. Přidejte komponent B a míchejte po dobu minimálně 30 sekund. Ujistěte se, že pigment je rovnoměrně rozprostřený ve směsi. Pro konečné namíchání směsi použijte dvouramenné míchadlo (pro zajištění nejlepších výsledků), postupně do směsi přidejte komponent C (ke směsi A+(D)+B) a míchejte po dobu 15 sekund. Společně směs míchejte minimálně po dobu 2 minut pro zajištění dokonalého promíšení a dosažení jednotné konzistence. V průběhu míchání seškrabujte materiál ze stěn a dna nádoby lžící pro zajištění dokonalého promíchání. Míchejte pouze celá balení. Pro přípravu opravné/vyrovnávací malty přidejte 6 kg suchého kameniva zrnitosti 2-3 mm ihned po smíchání všech komponentů (komponent A+B+C+(D)). Používejte nízkootáčková míchadla ( ot./min.) pro míchání komponentů A a B, případně D. Pro přípravu stěrky použijte dvouramenné míchadlo. Vždy používejte čisté nádoby. Před aplikací si ověřte obsah vlhkosti v podkladu, relativní vlhkost vzduchu a rosný bod. Za normálních okolností (při dodržení kvality podkladu) není vyžadována penetrace (viz kapitola Kvalita podkladu). Nalijte namíchaný na podklad, pomocí zednické lžíce či ocelového hladítka rozprostřete do požadované tloušťky, s hladkým vzhledem konečného povrchu. Pro zajištění lepšího vzhledu konečné vrstvy používejte kombinaci plastového jehlového válečku pro zahlazení stop od ocelového hladítka. Čištění nářadí Veškeré použité náčiní očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla Sika, typ C (Thinner C, Verdünnung C). Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. 6 6/9

7 Zpracovatelnost Teplota Doba +10 C ~ minut +20 C ~ minut +30 C ~ minut +35 C ~ minut Čekací doba / Přetíratelnost Poznámky k aplikaci / Omezení Při aplikaci na vyčkejte: Čekací doba Teplota podkladu Minimum Maximum +10 C 24 hodin 72 hodin +20 C 24 hodin 48 hodin +30 C 12 hodin 24 hodin +35 C 12 hodin 24 hodin Poznámka: Uvedené časy jsou pouze přibližné a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí a podkladu, např. teplota a relativní vlhkost vzduchu. Výše uvedená tabulka platí i pro vyrovnávací malty s přidaným kamenivem. Dilatační spáry vyžadují předběžnou úpravu a uzavření, aby nedocházelo ke ztrátám materiálu přes spáru. Kotvicí drážky musí být umístěny v exponovaných okrajích aplikační plochy (ohraničení, spojů a přípojů, soklů, sloupů, šikmin a odtoků) jak je uvedeno v aplikačních detailech Metodické příručky systému Sikafloor PurCem. Tím se předejde znehodnocení při vytvrzování. Šířka a hloubka musí být dvojnásobkem tloušťky podlahové úpravy. Ředidlo Sika, typ C (Thinner C, Verdünnung C) je hořlavé. NEVYSTAVUJTE OTEVŘENÉMU PLAMENI. Vždy zabezpečte ventilaci při použití v uzavřeném prostoru, aby se předešlo nadměrné vlhkosti vzduchu. Neaplikujte při teplotě nižší jak +9 C a vyšší jak +31 C nebo relativní vlhkosti vzduchu nad 85 %. Neaplikujte na nesoudržné pískové a cementové potěry, asfaltový podklad, keramickou dlažbu nebo porézní materiály a také na magnezit, měď, hliník, měkké dřevo, gumové materiály a kompozity ze skelných vláken. Neaplikujte na beton pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší jak 3 C nad rosným bodem.chraňte podklad během aplikace a v průběhu vytvrzování před vodou, např. kondenzáty z potrubí a stropu. Nemíchejte produkty řady Sikafloor -PurCem ručně. Používejte pouze vhodná elektrická zařízení. Neaplikujte na popraskané a nesoudržné podklady. Produkty řady Sikafloor PurCem mohou vlivem UV záření žloutnout. Tento jev nemění žádné vlastnosti produktů, jde pouze o estetickou změnu. Produkty mohou být použity pokud je změna vzhledu zákazníkem akceptovatelná. není vhodný pro nárazové zmrazování (i když je určen pro provozní teploty až do -40 C). Systém může aplikovat pouze firma řádně proškolená a schválená společností Sika CZ. Vytvrzující podrobnosti 7 7/9

8 Zatížitelnost : Teplota podkladu Pochůznost Lehké zatížení Plné vytvrzení +10 C ~ 20 hodin ~ 34 hodin ~ 7 dní +20 C ~ 12 hodin ~ 16 hodin ~ 4 dny +30 C ~ 8 hodin ~ 14 hodin ~ 3 4 dny +35 C ~ 8 hodin ~ 14 hodin ~ 3 4 dny Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí. Čištění / Údržba Postup Pro udržování stálých vlastností po aplikaci je nutné dodržovat doporučení výrobce a dodavatele čistících prostředků např. Diversey, TASKI.. CE značení Odpovídá požadavkům ČSN EN pro výrobky uvedené v ČS EN Potěrové materiály a podlahové potěry. Musí být označeny CE značkou podle Přílohy ZA.3, tabulka ZA 1.5 a 3.3 a splnit předepsané požadavky. Odpovídá požadavkům ČSN EN : Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí Definice, požadavky, kontrola jakosti a hodnocení shody Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu. Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu. Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese Bezpečnostní předpisy Ochranná opatření Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat. Místní omezení V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu. 8 8/9

9 Právní dodatek Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ Brno tel: fax: /9

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Technický list Datum vydání 06/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000021 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

Sikafloor -230 ESD TopCoat je 2komponentní barevný nátěr, vodní disperze na bázi epoxidu.

Sikafloor -230 ESD TopCoat je 2komponentní barevný nátěr, vodní disperze na bázi epoxidu. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 01 37 0 000001 Sikafloor -230 ESD TopCoat Sikafloor -230 ESD TopCoat 2komponentní elektrostaticky disipativní epoxidový uzavírací nátěr Popis

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000001 2komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Construction Popis výrobku je 2komponentní nízkoviskózní epoxidová

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC Technický list Datum vydání 11/2014 identifikační číslo: 02 08 01 04 040 0 000001 2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým

Více

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr,

Více

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm.

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm. Technický list Vydání 06/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 02 01 001 0 000001 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm Construction Popis výrobku

Více

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Technický list Datum vydání 10/2012 Identifikační č.: Verze č. 01 Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Popis výrobku je 2-komponentní, elastická, trhliny přemosťující, rychle tvrdnoucí

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod.

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 05 01 002 0 000003 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým

Více

Construction. 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

Construction. 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy Technický list datum vydání 09/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 01 05 001 0 000003 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2komponentní, nízkoviskózní,

Více

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Technický list Vydání 22/07/2011 Identifikační č.: 02 06 07 01 001 0 000005 Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Construction Popis výrobku Použití

Více

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 009 0 000004 Sikafloor -169 2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Construction Popis výrobku Použití Sikafloor -169

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Technický list Vydání 04/03/2009 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 Sikafloor -159Sikafloor -159 Sikafloor -159 2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000001 1180 Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku.

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 03/2011 Identifikační č.: 010803010080000032 Verze č. 03 Sikafloor Level -T2 Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití    Construction Vlastnosti / výhody     Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Construction Použití. Sikagard -680 S Betoncolor. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy

Construction Použití. Sikagard -680 S Betoncolor. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům, proti

Více

Construction. Sikafloor -22 PurCem

Construction. Sikafloor -22 PurCem Technický list Datum vydání: 09/2013 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000014 Construction Středně až vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s jedinečnou teplotní a mechanickou

Více

Technický list Sikalastic -445 Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Construction Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled / Barva

Technický list Sikalastic -445 Popis výrobku Použití       Vlastnosti / výhody  Construction Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled / Barva Technický list Vydání 01/06/2010 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Víceúčelový tekutý nátěr pro hydroizolaci střech Popis výrobku je aplikovaný za studena, UV-odolný, vysoce elastický, 1- komponentní

Více

Součást systému Sikalastic MTC

Součást systému Sikalastic MTC Technický list Datum vydání 08/2010 Identifikační č.: 02 09 02 90 900 0 000002 2komp. polyuretanové lepidlo pro systém tekuté střešní hydroizolace MTC Cold Bonding, neobsahuje rozpouštědla. Popis výrobku

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

Construction. Sikafloor -31 PurCem

Construction. Sikafloor -31 PurCem Technický list Datum vydání: 09/2013 Identifikační číslo: 02 08 02 02 004 0 000001 Vysoko pevnostní polyuretanový nátěr bez rozpouštědel, s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností, pro vysoké chemické

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

Construction. Sikafloor -31 PurCem. Polyuretanový nátěr bez rozpouštědel. Popis výrobku. Životní prostředí informace

Construction. Sikafloor -31 PurCem. Polyuretanový nátěr bez rozpouštědel. Popis výrobku. Životní prostředí informace Technický list Datum vydání: 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 004 0 000001 Polyuretanový nátěr bez rozpouštědel Popis výrobku je vícekomponentní, vysoce pevnostní, barevný, polyuretanem modifikovaný

Více

Construction. Sikafloor -29 PurCem

Construction. Sikafloor -29 PurCem Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační číslo: 02 08 02 02 003 0 000001 Vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová krycí a detailová malta s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností,

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

Construction. Sikafloor -20 PurCem

Construction. Sikafloor -20 PurCem Technický list Datum vydání 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000001 Vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s vynikající chemickou, mechanickou a teplotní odolností až

Více

Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy

Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy Technický list vydání 09.09 číslo: 2207 Sikagard -253 W (Sikagard -253 W Primer, Sikagard -253 W Deck) Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy Popis výrobku Sikagard -253 W je kvalitní,

Více

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 09/2012 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2-komponentní

Více

Construction. Sikafloor -21 PurCem

Construction. Sikafloor -21 PurCem Technický list Datum vydání 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000002 Středně až vysoce pevnostní samonivelační polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s vynikající mechanickou, chemickou

Více

Construction. Sikafloor -22 PurCem

Construction. Sikafloor -22 PurCem Technický list Datum vydání: 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000014 Středně až vysoce pevnostní samonivelační polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s vynikající teplotní, chemickou

Více

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev

Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 06 001 0 000019 Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -1 Rychletuhnoucí lepidlo na lepení kotev Popis výrobku Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvící

Více

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití.

Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota. vytvrzujicí vzdušnou vlhkostí. Vhodná pro venkovní i vnitřní použití. Technický list Vydání 03/11/2010 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Sikaflex -11 + Sikaflex -11 + Jednokomponentní polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Construction Popis výrobku Sikaflex -11

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. SikaGrout -318. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 26.03.2014 Identifikační č.: 02 02 01 0100 1 0000006 1180 SikaGrout -318 SikaGrout -318 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -318 je

Více

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění Technický list Vydání 01/2012 Identifikační č.: 02 08 01 04 004 0 000001 Sikafloor -302 W 2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem Popis výrobku Sikafloor -302 W je 2komponentní polyuretanová

Více

Construction. Sikafloor -ArmorTop. Vsyp s metalickým plnivem pro pancéřové betonové podlahy s mimořádnou provozní zátěží.

Construction. Sikafloor -ArmorTop. Vsyp s metalickým plnivem pro pancéřové betonové podlahy s mimořádnou provozní zátěží. Technický list Datum vydání 10/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 001 0 000014 1180 Vsyp s metalickým plnivem pro pancéřové betonové podlahy s mimořádnou provozní zátěží Popis výrobku je předmíchaná cementová

Více

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny

Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny Technický list Vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 07 03 02 Systém Sikadur -Combiflex SG systém Sikadur -Combiflex SG systém Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny Construction

Více

ŽÁDNÁ AKTIVACE POVRCHU PÁSŮ NA STAVBĚ

ŽÁDNÁ AKTIVACE POVRCHU PÁSŮ NA STAVBĚ Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 07 03 02 Systém Sikadur-Combiflex SG systém Sikadur-Combiflex SG systém Vysoce účinný těsnicí systém pro pracovní a dilatační spáry, trhliny schválený

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -20 PurCem

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -20 PurCem PRODUKTOVÝ LIST VYSOCE PEVNOSTNÍ POLYURETANEM MODIFIKOVANÁ CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA POPIS PRODUKTU je vícekomponentní, barevná, polyuretanem modifikovaná cementová podlahová stěrka. Vhodná pro zhotovení

Více

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Technický list Vydání 02/05 Identifikační č.: Verze č. 04 Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Construction Popis výrobku Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Systém

Více

Construction. Sikafloor -24 PurCem. Samonivelační tenkovrstvá polyuretanem modifikovaná cementová stěrka pro průmyslové použití pro střední zatížení

Construction. Sikafloor -24 PurCem. Samonivelační tenkovrstvá polyuretanem modifikovaná cementová stěrka pro průmyslové použití pro střední zatížení Technický list Datum vydání 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000017 Samonivelační tenkovrstvá polyuretanem modifikovaná cementová stěrka pro průmyslové použití pro střední zatížení Construction

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -21 PurCem

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -21 PurCem PRODUKTOVÝ LIST STŘEDNĚ AŽ VYSOCE PEVNOSTNÍ, SAMONIVELAČNÍ, POLYURETANEM MODIFIKOVANÁ PODLAHOVÁ STĚRKA POPIS PRODUKTU je vícekomponentní, na vodní bázi, barevná, polyuretanem modifikovaná podlahová stěrka

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -24 PurCem

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -24 PurCem PRODUKTOVÝ LIST SAMONIVELAČNÍ, POLYURETANOVÁ, HYBRIDNÍ PODLAHOVÁ STĚRKA PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ POPIS PRODUKTU je vícekomponentní, barevná, polyuretanová hybridní stěrka se samonivelačními vlastnostmi na

Více

Bobtnavá injektážní hadička pro těsnění konstrukčních spár ve vodotěsných stavbách

Bobtnavá injektážní hadička pro těsnění konstrukčních spár ve vodotěsných stavbách Technický list Vydání 31/03/2008 Identifikační č.: 02 07 03 05 001 0 000013 Set ( Sika Injectoflex-Systém typ HPM ) ( Sika Injectoflex-systém typ HPM ) Bobtnavá injektážní hadička pro těsnění konstrukčních

Více

Construction. Sikafloor komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr na prosypávané povrchy. Popis výrobku.

Construction. Sikafloor komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr na prosypávané povrchy. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 11/2014 identifikační číslo: 02 08 01 02 046 0 000002 2komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr na prosypávané povrchy Popis výrobku je 2komponentní houževnatě

Více

Construction. Sikafloor -155 WN. 2komponentní základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku 1 1/5.

Construction. Sikafloor -155 WN. 2komponentní základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku 1 1/5. Technický list datum vydání 01/2014 Identifikační číslo: 02 08 01 02 006 0 000003 2komponentní základní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic Construction Popis výrobku Použití je základní nátěr na bázi

Více

Construction. Sarnafil TS 77-20. Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Sarnafil TS 77-20. Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání 08/2014 Identifikační č.: 02 09 10 01 200 0 200000 1005 Hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 2,0 mm) je polyesterovou tkaninou a skelnou netkanou rohoží vyztužená,

Více

2komponentní epoxidový nátěr na bázi vodní disperze

2komponentní epoxidový nátěr na bázi vodní disperze Technický list Datum vydání: 04/2016 Identifikační č.: 02 08 07 03 001 0 000002 1029 2komponentní epoxidový nátěr na bázi vodní disperze Popis výrobku je 2komponentní, barevná, epoxidová pryskyřice na

Více

Construction. Sarnafil TS 77-15. Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Sarnafil TS 77-15. Hydroizolační střešní fólie. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání 08/2014 Identifikační č.: 02 09 10 01 200 0 150000 1005 Hydroizolační střešní fólie Construction Popis výrobku Použití (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou a skelnou

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000021 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání.

MasterFlow 648. Vysokopevnostní, chemicky odolná, zálivková hmota na bázi EP pro přesné podlévání. POPIS MasterFlow 648 je 3K vysokopevnostní, zálivková hmota na bázi EP s nízkým smrštěním. Vykazuje vysokou počáteční I konečnou pevnost. Po smíchání všech tří složek MasterFlow 648 představuje maltu s

Více

2komponentní PUR barevná matná uzavírací vrstva. Odpovídá požadavkům EN SR-B1,5.

2komponentní PUR barevná matná uzavírací vrstva. Odpovídá požadavkům EN SR-B1,5. Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 04 014 0 000001 2komponentní PUR barevná matná uzavírací vrstva Popis výrobku je houževnatě pružná, UV odolná, 2komponentní matná barevná

Více

2komponentní polyuretanový pružný barevný samonivelační podlahový nátěr, s nízkým obsahem VOC, součást systému Sika ComfortFloor

2komponentní polyuretanový pružný barevný samonivelační podlahový nátěr, s nízkým obsahem VOC, součást systému Sika ComfortFloor Technický list Datum vydání 03/2016 identifikační číslo: 02 08 12 04 002 0 000025 2komponentní polyuretanový pružný barevný samonivelační podlahový nátěr, s nízkým obsahem VOC, součást systému Sika ComfortFloor

Více

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG.

141-10-01. ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S EN 13888 Kerapoxy je spárovací hmota (G) na bázi reaktivní pryskyřice (G) třídy RG. Dvousložková epoxidová kyselinovzdorná hygienicky nezávadná spárovací hmota (k dispozici v 26 barevných odstínech), pro spáry o šířce nad 3 mm. Lze ji použít i jako lepidlo. 14101 ZATŘÍDĚNÍ VE SHODĚ S

Více

snadno aplikovatelný ekonomický (nízká spotřeba)

snadno aplikovatelný ekonomický (nízká spotřeba) Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 012 0 000001 2komponentní elektrostaticky vodivý epoxidový penetrační nátěr Popis výrobku je 2komponentní, vysoce elektrostaticky vodivý

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Technický list Sikafloor 156 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikafloor 156 / strana 1/6 11/2002 Technický list Sikafloor 156 / strana 1/6 Základní nátěr Sikafloor 156 Druh Sikafloor 156 je nízkoviskózní bezbarvá 2-komponentní pryskyřice na bázi epoxidu, bez rozpouštědel. Použití Sikafloor 156 se

Více

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000040 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta Popis výrobku je tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi

Více

aplikace i za nízkých teplot (min. +5 C) krátké čekací doby nízká viskozita dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace

aplikace i za nízkých teplot (min. +5 C) krátké čekací doby nízká viskozita dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace Technický list Vydání 01/2014 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 2komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction Popis výrobku je 2komponentní, rychle

Více

Construction. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování. Technický list datum vydání 03/08/2012 identifikační číslo: 02 08 01 04 002 0 000003

Construction. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování. Technický list datum vydání 03/08/2012 identifikační číslo: 02 08 01 04 002 0 000003 Technický list datum vydání 03/08/2012 identifikační číslo: 02 08 01 04 002 0 000003 Construction 2komponentní polyuretanový pružný barevný samonivelační podlahový nátěr, s nízkým obsahem VOC, součást

Více

komp. A pryskyřice komp. B tvrdidlo komp. C plnivo (barevné pigmenty) 17 kg pro 1 balení

komp. A pryskyřice komp. B tvrdidlo komp. C plnivo (barevné pigmenty) 17 kg pro 1 balení Technický list Vydání 26/06/2009 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková hmota

Více

2komponentní samonivelační epoxidová stěrka, chemicky a mechanicky vysoce odolná

2komponentní samonivelační epoxidová stěrka, chemicky a mechanicky vysoce odolná Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 019 0 000010 2komponentní samonivelační epoxidová stěrka, chemicky a mechanicky vysoce odolná Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -264 Thixo

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -264 Thixo PRODUKTOVÝ LIST 2KOMPONENTNÍ STRUKTUROVANÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR A UZAVÍRACÍ VRSTVA POPIS PRODUKTU je 2komponentní, barevná epoxidová pryskyřice. Celkový obsah pevných částic podle testovací metody Deutsche

Více

2komponentní polyuretanový vysoce elastický, trhliny přemosťující nátěr

2komponentní polyuretanový vysoce elastický, trhliny přemosťující nátěr Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 04 025 0 000001 2komponentní polyuretanový vysoce elastický, trhliny přemosťující nátěr Construction Popis výrobku Použití Výhody Zkušební

Více

2komponentní polyuretanový houževnatě elastický nátěr, překlenující trhliny

2komponentní polyuretanový houževnatě elastický nátěr, překlenující trhliny Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 04 011 0 000005 2komponentní polyuretanový houževnatě elastický nátěr, překlenující trhliny Construction Popis výrobku je 2komponentní, nízkoviskózní,

Více

2komponentní, bezrozpouštědlové, barevné pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, pro zhotovení samonivelačních podlahových nátěrů

2komponentní, bezrozpouštědlové, barevné pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, pro zhotovení samonivelačních podlahových nátěrů Technický list Datum vydání: 09/2016 Identifikační č.: 02 08 11 02 002 0 000058 2komponentní, bezrozpouštědlové, barevné pojivo na bázi epoxidové pryskyřice, pro zhotovení samonivelačních podlahových nátěrů

Více

2-komponentní barevný epoxidový nátěr na podlahy

2-komponentní barevný epoxidový nátěr na podlahy Technický list Datum vydání 25/11/2013 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000018 2-komponentní barevný epoxidový nátěr na podlahy Popis výrobku je 2komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

Construction. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování. Technický list Datum vydání 03/2016 identifikační číslo:

Construction. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování. Technický list Datum vydání 03/2016 identifikační číslo: Technický list Datum vydání 03/2016 identifikační číslo: 02 08 01 04 002 0 000003 Construction 2komponentní polyuretanový pružný barevný samonivelační podlahový nátěr, s nízkým obsahem VOC, součást systému

Více

2komponentní strukturovaný epoxidový uzavírací nátěr

2komponentní strukturovaný epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 050 0 000005 2komponentní strukturovaný epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2komponentní, ekonomický, barevný nátěr na bázi epoxidové

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

Sikadur -Combiflex systém

Sikadur -Combiflex systém Technický list Sikadur -Combiflex / strana 1/7 Těsnící materiály Sikadur -Combiflex systém Druh Sikadur - Combiflex je těsnící systém pro spáry s velkým pohybem a pro trhliny. Systém je vhodný pro styk

Více

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 09/09 Identifikační č.: 02 08 01 02 017 0 000001 Verze č. 06 Sikafloor - 354 2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor -354 je houževnatě

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 13/07/2009 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 Sikafloor 264 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor 264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr

Více

powercolor technický list spárovací hmoty a silikony 11/12 222 POWERCOLOR

powercolor technický list spárovací hmoty a silikony 11/12 222 POWERCOLOR powercolor 11/12 222 technický list POWERCOLOR Cementová spárovací hmota nejnovější generace obsahující ionty stříbra pro spáry od 1 do 5 mm šíře. Ionty stříbra zajišťují extrémně účinnou a dlouhodobou

Více

Construction. Sikafloor -263 SL. 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku.

Construction. Sikafloor -263 SL. 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi s nízkými emisemi částic

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi s nízkými emisemi částic Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000018 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi s nízkými emisemi částic Construction Popis výrobku je 2komponentní barevný

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování Technický list Datum vydání 05/2010 Identifikační č.: Verze č. 01 2-komponentní správková malta Construction Popis výrobku je 2-komponentní, připravená malta na bázi cementu, modifikovaných emulgovaných

Více

701/4.96 PLANICRETE. Cementové malty k dokončení povrchů vystavených těžkému abraznímu zatížení (průmyslové podlahy, rampy, kanály apod.

701/4.96 PLANICRETE. Cementové malty k dokončení povrchů vystavených těžkému abraznímu zatížení (průmyslové podlahy, rampy, kanály apod. 701/4.96 PLANICRETE PŘÍSADA DO CEMENTOVÝCH MALT KE ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH A ADHESNÍCH PARAMETRŮ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ OBLASTI POUŽITÍ Jako přísada ke zlepšení mechanických a adhesních vlastností cementových

Více

2komponentní epoxidový nátěr, chemicky vysoce odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní epoxidový nátěr, chemicky vysoce odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 019 0 000010 2komponentní epoxidový nátěr, chemicky vysoce odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku Sikaflex -381 ECF je 2komponentní,

Více

Tekutá polyuretanová impregnační krytina IMPERMAX

Tekutá polyuretanová impregnační krytina IMPERMAX Tekutá polyuretanová impregnační krytina IMPERMAX Popis Jednosložková tekutá impregnační směs, která po polymerizaci vytvoří elastomerní polyuretanovou krytinu aplikovanou za studena. Tato krytina po zatvrdnutí

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -390 N

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -390 N PRODUKTOVÝ LIST 2KOMPONENTNÍ, PRUŽNÝ, CHEMICKY ODOLNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚROVÝ A STĚRKOVÝ SYSTÉM POPIS PRODUKTU je 2komponentní, elastický, barevný nátěr a stěrka na bázi epoxidové pryskyřice, s vysokou chemickou

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor W

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor W PRODUKTOVÝ LIST 2KOMPONENTNÍ BAREVNÝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI, S NÍZKÝMI EMISEMI POPIS PRODUKTU je 2komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Schválen a testován podle předpisů

Více

Construction. SikaDecor dekorativní, barevná, cementová, samonivelační stěrka pro použití v interiéru, vysoce trvanlivá, odolná vůči opotřebení

Construction. SikaDecor dekorativní, barevná, cementová, samonivelační stěrka pro použití v interiéru, vysoce trvanlivá, odolná vůči opotřebení Datum: 08/2012 Metodická příručka SikaDecor dekorativní, barevná, cementová, samonivelační stěrka pro použití v interiéru, vysoce trvanlivá, odolná vůči opotřebení Klíčová slova: SikaDecor, dekorativní

Více

2komponentní chemicky odolné povrstvení betonových ploch

2komponentní chemicky odolné povrstvení betonových ploch Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000001 Sikafloor -390N 2komponentní chemicky odolné povrstvení betonových ploch Popis výrobku je 2komponentní, elastický, barevný nátěr

Více

Construction. 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice.

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -150

PRODUKTOVÝ LIST Sikafloor -150 PRODUKTOVÝ LIST EPOXIDOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, VYROVNÁVACÍ MALTA A STĚRKA POPIS PRODUKTU je 2komponentní víceúčelová epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou a sníženým zápachem. Může být použita jako epoxidová

Více

Technický list SikaTop -121 / strana 1/4 11/2002

Technický list SikaTop -121 / strana 1/4 11/2002 Technický list SikaTop -121 / strana 1/4 2-komponentní SikaTop -121 správková malta Druh 2 - komponentní tmelicí hmota, thixotropní, s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami. Použití Jako pevnostní

Více

Construction. 2komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Skladování

Construction. 2komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Skladování Technický list datum vydání 09/08/2012 identifikační číslo: 02 08 01 02 046 0 000001 2komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr Construction Popis výrobku je 2komponentní houževnatě

Více

2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem

2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 014 0 000010 2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem Popis výrobku Sikaflex -262 AS N Thixo je

Více

2komponentní epoxidová penetrace, vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potěr

2komponentní epoxidová penetrace, vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potěr Technický list Datum vydání 02/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000004 2komponentní epoxidová penetrace, vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potěr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem.

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Technický list Sikafloor 82 EpoCem / strana 1/6 Tekutá podlaha Sikafloor 82 EpoCem Druh 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Použití Jako samonivelační tekutá podlaha o tloušťce

Více

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Vulmsidozol CO2. Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmsidozol CO2 NÁTERY NA BETON ODOLNÉ PROTI USAZENÍ CO2 Popis výrobku: Vulmsidzol CO2 je dvousložková vodou ředitelná kompozice určená na tvorbu vodou nepropustného

Více