Construction. Sikafloor -29 PurCem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Construction. Sikafloor -29 PurCem"

Transkript

1 Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační číslo: Vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová krycí a detailová malta s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností, pro vysoké chemické a mechanické zatížení, odolná vůči rázům a vysokým teplotám do +140 C Construction Popis výrobku Použití je vícekomponentní, vysoko pevnostní, barevná, polyuretanem modifikovaná vodní disperze, s obsahem cementu a jemného kameniva pro svislé plochy a detaily. Má dekorativní strukturovaný povrch, díky jemnému kamenivu poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení, chemickému zatížení a poškození. Pro tloušťky vrstev 3 9 mm. V kombinaci s ostatními produkty řady Sikafloor PurCem na podklady z betonu. Určen pro fabiony, vertikální plochy a detailová řešení v oblastech s namáháním a vysokým chemickým zatížením Jako například: v potravinářském průmyslu, v mokrých i suchých provozech, mrazících boxech, chladírnách a v prostorách namáhaných teplotními šoky chemické závody laboratoře výrobní průmyslové objekty Vhodná pro Zvýšení fyzické odolnost (Zásada 5, metoda 5.1 dle EN ) Vhodná pro Chemickou odolnost (Zásada 6, metoda 6.1 dle EN ) Výhody vynikající chemická odolnost, odolná široké škále organických a anorganických kyselin, alkálií, aminů, solí a rozpouštědlům, pro detailní odolnosti nastudujte prosím tabulku nebo se poraďte s technickým poradcem určený pro aplikace zednickou lžící nebo hladítkem, na svislé plochy má podobný součinitel tepelné roztažnosti jako beton a proto při běžném namáhání spolupůsobí s podkladem, to dovoluje udržet všechny jeho vlastnosti v širokém rozsahu teplot od -40 C do +140 C má vyšší pevnost v tahu než beton, který se poruší dříve bez škodlivého zápachu bez organických těkavých látek (VOC) vysoce mechanicky odolná, při nárazu elastická, při porušení se deformuje, ale nepraská a nedělí se struktura povrchu zajišťuje protiskluznost vysoká odolnost proti opotřebení díky robustnímu plnivu tolerantní k vlhkému podkladu - lze aplikovat na beton starý 7 až 10 dní (po důkladné přípravě podkladu a přídržnosti překračující 1.5 MPa rychlé vytvrzování dovoluje pochozí zatížení již po 8 hodinách a zatížitelný jeden den po aplikaci (viz kap. Zatížitelnost), dojde tak ke zkrácení výrobní prodlevy na minimum 1 1/8

2 Výhody (pokračování) Životní prostředí informace EU Nařízení 2004/42 VOC Decopaint USGBC LEED Rating bezesparý systém, pracovní spáry nejsou nutné přiznávat, je třeba přiznat jen dilatační spáry v podkladu snadno udržovatelná aplikovatelná v širokém rozsahu teplot: +10 C až +40 C Podle EU směrnice 2004/42 je maximální přípustný obsah VOC (kategorie IIA / j typ wb) 140 g/l (hodnota 2010). neobsahuje VOC. Vyhovuje požadavkům Section EQ (Indoor Environmental Quality), Credit 4.2L Low-Emitting Materials Paints and Coatings. Výpočtový obsah VOC 50 g/l. Zkušební zprávy Testy Polyuretanová stěrka na ochranu betonu podle požadavků EN pro Zásadu 5 a 6 jako nátěr a splňuje požadavky EN 13813: 2002, Prohlášení o vlastnostech č , certifikovaný systém řízení výroby Oznámeným subjektem č. 0086, certifikát č , a CE značení. Údaje o výrobku SZÚ Praha posouzení použití pro přímý styk s potravinami Splňuje požadavky na potraviny podle: - EN1186, EN 13130, a prcen/ts 14234, the Decree on Consumer Goods, reprezentované Nařízením č. 89/109/EEC, 90/128/EEC a 2002/72/EC pro kontakt s potravinami, podle zkušební zprávy ISEGA, Registrační číslo Nº U11 a U11 z USDA - schválené pro použití ve výrobních provozech potravin v USA - Canadian Food Inspection Agency - Schválené pro použití ve výrobních provozech potravin v Kanadě - British Standards Specifications (BSS) - Schválené pro použití ve výrobních provozech potravin ve Velké Británii. Campden and Chorleywood Food Research Association, Ref. S/REP/98152/2A, Třída reakce na oheň podle EN , vydal Exova Warrington Fire pro Sikafloor -20 PurCem, No z Vzhled / Barvy Komponent A (barevný): barevná kapalina Komponent B: hnědá kapalina Komponent C: šedý prášek Dostupné barvy: ~ RAL 1001 béžová ~ RAL 1006 žlutá kukuřičná ~ RAL 3009 oxidovaná červená ~ RAL 5015 nebeská modrá ~ RAL 6010 trávová zelená ~ RAL 7032 štěrková šedá ~ RAL 7035 světle šedá ~ RAL 7037 prachová šedá ~ RAL 7038 achátová šedá Uvedené barvy RAL jsou pouze orientační (nelze požadovat žádné nároky v případě odlišnosti od barvy RAL). Jiné, než výše uvedené, barvy je možné dodat na vyžádání. U jednotlivých šarží může dojít k mírným barevným odchylkám, pro větší plochy používejte produkty pouze jedné výrobní šarže (aby byly tyto odchylky eliminovány). Vlivem slunečního záření může dojít k zesvětlení barvy, toto nemá žádný vliv na funkčnost a trvanlivost systému. 2 2/8

3 Balení Směs A+B+C: 22,0 kg připravené k míchání Komponent A (barevný): Komponent B: Komponent C: 1,50 kg plastový kanystr 1,50 kg plastový kanystr 19,0 kg plastem vyztužený dvojitý papírový pytel Skladování Skladovací podmínky / Skladovatelnost Skladujte v originálním, neotevřeném a nepoškozeném obalu, v suchu a za teplot od +10 C do +25 C. Trvanlivost: Komponent A (barevný): 12 měsíců od data výroby, chraňte před mrazem Komponent B: 12 měsíců od data výroby, chraňte před mrazem Komponent C: 6 měsíců od data výroby, chraňte před vlhkostí Technická data Chemická báze Komponent A (barevný): Polyol na vodní bázi a pigmenty Komponent B: Izokyanát Komponent C: Kamenivo, cement s aktivním plnivem Objemová hmotnost Komponent A (barevný): ~ 1,07 kg/l (při +20 C) (EN ISO ) Komponent B: ~ 1,24 kg/l (při +20 C) & (ASTM C 905) Komponent C: ~ 1,58 kg/l (při +20 C) Směs A+B+C: ~ 1,97 kg/l ± 0,03 (při +20 C) Kapilární absorpce Propustnost pro vodu: < 0,016 kg/(m 2.h 0,5 ) (EN ) Tloušťka vrstvy Koeficient tepelné roztažnosti 3,0 mm min. / 9,0 mm max. α 2,44 x 10-5 / C (EN 1770) (teplotní rozsah: -20 C to +40 C) Absorpce vody 0,18 % (ASTM C 413) Propustnost vodní páry 0,104 g/h/m 2 (ASTM E-96) (4,3 mm) Reakce na oheň Třída B (fl) s1 (EN ) Provozní teploty Mechanické / fyzikální vlastnosti Výrobek je vhodný pro použití, kdy je vystaven trvalým provozním teplotám v mokrém či suchém prostředí až do +160 C. Minimální provozní teplota je -40 C při tloušťce vrstvy 9,0 mm. Minimální provozní teplota je -20 C při tloušťce vrstvy 3,0 mm. Pevnost v tlaku > 39,0 MPa po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (ASTM C 579) > 44,0 N/mm 2 po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (BS EN ) Pevnost v ohybu > 8,1 MPa po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (3 mm) (ASTM C 580) > 8,0 N/mm 2 po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (BS EN ) Pevnost spoje > 2,0 N/mm 2 (porušení v betonu) (EN 1542) Pevnost spoje po tepelném šoku (1,5 N/mm 2 je minimální pevnost v tahu povrchové vrstvy) 2,84 ± 0,20 N/mm 2 (EN 1542) Pevnost dle Shore D (ASTM D 2240) Modul pružnosti 4050 MPa (ASTM C 580) Koeficient tření Ocel: 0,7 (ASTM D T) Guma: 0,8 Protiskluznost Hodnoty protiskluznosti (EN ) Podklad suchý mokrý převrstvený Sikafloor PurCem TRRL Pendulum, Rapra 4S Slider 3 3/8

4 Odolnost proti otěru Třída Special Vysoká odolnost v otěru (BS 8204 Part 2) AR 0,5 (EN ) (při méně než 0,05 mm hloubky opotřebení) 501 mg (ASTM D ) Taber Abrader H-22 kolečko / 1000 g / 1000 cyklů Třída A6 (EN ) 6,0 cm 3 /50 cm 2 Vtisk ~ 0 % (MIL PFR 24613) Odolnost vůči nárazu Třída III ( 20 Nm) (BS EN ISO ) 2 pounds / 40 inches (3 mm tloušťka) (ASTM D 2794) Odolnosti Chemická odolnost Teplotní odolnost Odolnost náhlé teplotní změně Odolnost proti mnoha chemikáliím. Pro více informací si vyžádejte tabulku chemických odolností na technickém oddělení firmy Sika CZ, s.r.o.. Výrobek je při tloušťce vrstvy 9 mm odolný zatížením teplotním šokem (lze čistit horkou párou). Odolává. (ASTM C 884) (bez trhlin a/nebo delaminace) Bod měknutí > +180 ºC (356 F) (ASTM D-1525 ISO 306 Metoda B) (testováno na Sikafloor -20 PurCem ) Informace o systému Skladba systému Níže uvedené produkty aplikujte podle doporučení v aktuálních technických listech. Více informací naleznete v příslušném technickém listu nebo Metodické příručce pro aplikaci systému Sikafloor PurCem.. Zpracování detailů a vertikální aplikace: - Penetrace: Penetrace podkladu není za běžných podmínek vyžadována. V případě pochybností o kvalitě podkladu, kontaktujte technickou podporu společnosti Sika CZ, s.r.o. - Malta na detaily a svislé plochy: - Uzavírací nátěr: 1 x Sikafloor -31 PurCem Poznámka: Uvedená skladba systému musí být přesně dodržena a v žádném případě nesmí být měněna. Aplikační podrobnosti Spotřeba / Dávkování Krytí a zpracování detailů (tloušťka vrstvy 3 9 mm): (komponent A+B+C): ~ 2,0 kg/m 2 /mm tloušťky Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, neberou v úvahu žádný dodatečný materiál na vyplnění a vyrovnání porézního a nerovného podkladu atd. Kvalita podkladu Na betonovém podkladu musí být prokázána dostatečná pevnost v tlaku minimálně 25,0 N/mm 2 a minimální pevnost v tahu 1,5 N/mm 2. Podklad musí být čistý, suchý nebo vlhký do kapilární nasycenosti (SSD) a očištěn od všech možných znečištění jako jsou olej, mastnota, nátěry, další povrchové úpravy atd. Jestliže vzniknou pochybnosti, proveďte nejdříve zkušební místo. 4 4/8

5 Příprava podkladu Betonový podklad musí být upraven mechanicky vhodnými metodami, např. tryskáním nebo brokováním, musí být odstraněno cementové mléko a dosaženo otevřené textury CSP 3-6 dle International Concrete Repair Institute. Nekvalitní beton musí být odstraněn a povrchové vady jako díry a prázdná místa musí být zcela vyčištěny a poté zaplněny. Pro opravu podkladu, vyplnění děr a vyrovnání povrchu musí být použito vhodných produktů řady Sikafloor, SikaDur nebo Sikagard. Vyvýšená místa odstranit zbroušením. Všechen prach, nesoudržný a drobivý materiál musí být zcela odstraněn z povrchu před aplikací produktů, nejlépe vysavačem nebo smetáčkem. Ukončení hran. Pro všechny volné okraje a pracovní spáry, podél ohraničených ploch a podél žlabů nebo odvodňovacích kanálků je nutné zvláštní kotvení pro rozložení mechanického napětí. Toho je nejlépe dosaženo tvarováním nebo řezem drážek v betonu. Drážky musí mít výšku a šířku jako dvojnásobek tloušťky vrstvy. Je-li to nezbytné, chraňte všechny volné okraje mechanicky kotvenými kovovými pásy. Nikdy neukončujte do ostrých hran vytvořte sražení hran. Dilatační spáry. Dilatační spáry prováděné v podkladu v křížení a při spojování materiálů. Oddělte oblasti vystavené tepelnému namáhání, vibracemi nebo kolem nosných sloupů a v jímkách. Více informací naleznete v příslušné Metodické příručce. Více informací k provedení detailů naleznete v Metodické příručce pro systém Sikafloor -PurCem. Aplikační podmínky / Omezení Teplota podkladu Teplota okolí Vlhkost podkladu Relativní vzdušná vlhkost Rosný bod +10 C min. / +40 C max. +10 C min. / +40 C max. 4 % hmotnostně (dle požadavků použité penetrace) Testovací metoda: Sika -Tramex (<6 %). Sikafloor -PurCem stěrka (-19, -20) a detailová malta (-29) mohou vydržet hodnotu přenosu vodní páry cca 12 lbs/1000 ft 2 testováno podle ASTM F 1869 Anhydrous Calcium Chloride test. Před aplikací vždy zkontrolujte vlhkost podkladu. Více informací naleznete v kapitole Skladba systému. 85 % max. Chraňte před kondenzací! Teplota podkladu a nevytvrzené stěrky musí být minimálně o 3 C vyšší než je teplota rosného bodu, dojde k minimalizaci rizika kondenzace vody na podlaze. Aplikace Poměry míchání Komponent A : B : C = 1 : 1 : 11,7 (velikost balení = 1,5 : 1,5 : 19,0) hmotnostně. Míchejte vždy pouze celá balení. 5 5/8

6 Míchání Míchací nástroje Metody aplikace Čištění nářadí Zpracovatelnost Teplota materiálu a prostředí mohou ovlivnit proces míchání. Nejlepší podmínky pro aplikaci jsou mezi +15 C až +21 C. Nejdříve promíchejte komponent A samostatně pomocí nízkootáčkového elektrického míchadla, přidejte komponent B a míchejte směs (komponent A+B) po dobu minimálně 30 sekund. Ujistěte se, že pigment je rovnoměrně rozprostřený ve směsi. Pro konečné namíchání směsi použijte dvouramenné míchadlo (pro zajištění nejlepších výsledků), postupně do směsi přidejte komponent C (ke směsi A+B) a míchejte po dobu 15 sekund. Společně směs míchejte minimálně po dobu 2 minut pro zajištění dokonalého promíšení a dosažení jednotné konzistence. V průběhu míchání seškrabujte materiál ze stěn a dna nádoby lžící pro zajištění dokonalého promíchání. Míchejte pouze celá balení. Pro přípravu opravné/vyrovnávací malty přidejte 6 kg křemičitého písku zrnitosti 2-3 mm ihned po smíchání všech komponentů (komponent A+B+C). Používejte nízkootáčková míchadla ( ot./min.) pro míchání komponentů A a B. Pro přípravu stěrky použijte dvouramenné míchadlo. Před aplikací si ověřte obsah vlhkosti v podkladu, relativní vlhkost vzduchu a rosný bod. Pokud je obsah vlhkosti v podkladu > 6 % (hmotnostně), aplikujte systém SIkagard -720 EpoCem jako dočasnou bariéru proti vlhkosti (T.M.B temporary moisture barrier), nejdříve aplikujte penetrací Sikafloor -156 nebo Sikafloor Malta: Nanášejte namíchaný na podklad opatřený penetrací pomocí zednické lžíce či hladítka do požadované tloušťky a povrch vyhlaďte. Nanášejte dokud je ještě penetrace lepivá (nevytrvzená). Jestliže penetrace ztrácí lepivost, aplikujte ji znova. Lehce vyhlaďte povrch dokud je malta ještě tvárná a uzavřete všechna nerovná místa. Ponechte minimálně 10 hodin na vytvrzení při +20 C. Pro dokonalé utěsnění koutů, musí být materiál aplikován nejlépe ve dvou vrstvách, druhá vrstva slouží k uzavření povrchu a zlepšení vzhledu. Veškeré použité náčiní očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla Sika, typ C (Thinner C, Verdünnung C). Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Teplota Doba +10 C ~ minut +20 C ~ minut +30 C ~ minut +35 C ~ minut Čekací doba / Přetíratelnost Dodržte aby byla penetrace lepivá (nevytvrzená), jestliže ztrácí lepivost, či je vytvrzená, aplikujte ji opakovaně. Sledujte vlhkost podkladu dle typu konstrukce. Před další aplikací na vyčkejte: Čekací doba Teplota podkladu Minimum Maximum +10 C 20 hodin 72 hodin +20 C 10 hodin 48 hodin +30 C 5 hodin 24 hodin +35 C 5 hodin 24 hodin Poznámka: Uvedené časy jsou pouze přibližné a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí a podkladu, např. teplota a relativní vlhkost vzduchu. 6 6/8

7 Poznámky k aplikaci / Omezení Kotvicí drážky musí být umístěny v exponovaných okrajích aplikační plochy (ohraničení, spojů a přípojů, soklů, sloupů, šikmin a odtoků) jak je uvedeno v aplikačních detailech Metodické příručky systému Sikafloor PurCem. Tím se předejde znehodnocení při vytvrzování. Šířka a hloubka musí být dvojnásobkem tloušťky podlahové úpravy. Nepoužívejte na PCC (polymerem modifikované cementové malty). Ředidlo Sika, typ C (Thinner C, Verdünnung C) je hořlavé. NEVYSTAVUJTE OTEVŘENÉMU PLAMENI. Vždy zabezpečte ventilaci při použití v uzavřeném prostoru, aby se předešlo nadměrné vlhkosti vzduchu. Pro dosažení maximálních hygienických požadavků aplikujte na Sikafloor -29 PurCem 1 2 vrstvy Sikafloor -31 PurCem. Neaplikujte při teplotě nižší jak +9 C a vyšší jak +31 C nebo relativní vlhkosti vzduchu nad 85 %. Neaplikujte na nesoudržné pískové a cementové potěry, asfaltový podklad, keramickou dlažbu nebo porézní materiály a také na magnezit, měď, hliník, měkké dřevo, gumové materiály a kompozity ze skelných vláken (FRP). Neaplikujte penetraci na mokrý nebo čerstvý beton, pokud je obsah vlhkosti v podkladu > 4 %. Neaplikujte na beton pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší než 3 C nad rosným bodem. Chraňte podklad během aplikace a v průběhu vytvrzování před vodou, např. kondenzáty z potrubí a stropu. Nemíchejte produkty řady Sikafloor - PurCem ručně. Používejte pouze vhodná elektrická zařízení. Neaplikujte na poškozené podklady a podklady s trhlinami. Zabraňte vzniku louží během aplikace penetrace. Vždy minimálně po dobu 48 hodin po aplikaci zamezte kontaktu s potravinami. Produkty řady Sikafloor PurCem mohou vlivem UV záření žloutnout. Tento jev nemění žádné vlastnosti produktů, jde pouze o estetickou změnu. Produkty mohou být použity pokud je změna vzhledu zákazníkem akceptovatelná. Systém Sikafloor -PurCem může aplikovat pouze firma řádně proškolená a schválená společností Sika CZ. Vytvrzující podrobnosti Produkt připravený k použití : Teplota podkladu Pochůznost Lehké zatížení Plné vytvrzení +10 C ~ 24 hodin ~ 36 hodin ~ 7 dní +20 C ~ 12 hodin ~ 22 hodin ~ 5 dní +30 C ~ 8 hodin ~ 16 hodin ~ 3 4 dny +35 C ~ 8 hodin ~ 16 hodin ~ 3 4 dny Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí. Čištění / Údržba Postup Pro udržování stálých vlastností po aplikaci Sikafloor -20 PurCem je nutné dodržovat doporučení výrobce a dodavatele čistících prostředků např. Diversey, TASKI. 7 7/8

8 CE značení CE značení - Odpovídá požadavkům ČSN EN Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČS EN Potěrové materiály a podlahové potěry. Musí být označeny CE značkou podle Přílohy ZA.3, tabulka ZA 1.5 a 3.3 a splnit předepsané požadavky. CE značení - Odpovídá požadavkům ČSN EN Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČS EN Výrobky a systém pro ochranu a opravu betonu. Musí být označeny CE značkou podle Přílohy ZA.1, tabulka ZA 1.a až 1g. a splnit předepsané požadavky Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu. Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese Bezpečnostní předpisy Místní omezení Právní dodatek Ochranná opatření Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat. V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu. Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ Brno tel: fax: /8

Construction. Sikafloor -21 PurCem

Construction. Sikafloor -21 PurCem Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000002 Středně až vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností, samonivelační,

Více

Construction. Sikafloor -22 PurCem

Construction. Sikafloor -22 PurCem Technický list Datum vydání: 09/2013 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000014 Construction Středně až vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s jedinečnou teplotní a mechanickou

Více

Construction. Sikafloor -31 PurCem. Polyuretanový nátěr bez rozpouštědel. Popis výrobku. Životní prostředí informace

Construction. Sikafloor -31 PurCem. Polyuretanový nátěr bez rozpouštědel. Popis výrobku. Životní prostředí informace Technický list Datum vydání: 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 004 0 000001 Polyuretanový nátěr bez rozpouštědel Popis výrobku je vícekomponentní, vysoce pevnostní, barevný, polyuretanem modifikovaný

Více

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000008 2komponentní pružný epoxidový nátěr, chemicky odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku je 2komponentní, elektrostaticky

Více

Construction. Sikafloor -31 PurCem

Construction. Sikafloor -31 PurCem Technický list Datum vydání: 09/2013 Identifikační číslo: 02 08 02 02 004 0 000001 Vysoko pevnostní polyuretanový nátěr bez rozpouštědel, s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností, pro vysoké chemické

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Technický list Datum vydání 06/2015 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000021 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

Construction. Sikafloor -20 PurCem

Construction. Sikafloor -20 PurCem Technický list Datum vydání 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000001 Vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s vynikající chemickou, mechanickou a teplotní odolností až

Více

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru

dobrá penetrační schopnost vysoká přídržnost snadná aplikace krátké čekací doby víceúčelový vhodný i pro použití v exteriéru Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000001 2komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Construction Popis výrobku je 2komponentní nízkoviskózní epoxidová

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor Garage je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000021 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2komponentní, barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění Technický list Vydání 01/2012 Identifikační č.: 02 08 01 04 004 0 000001 Sikafloor -302 W 2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem Popis výrobku Sikafloor -302 W je 2komponentní polyuretanová

Více

2komponentní epoxidový nátěr na bázi vodní disperze

2komponentní epoxidový nátěr na bázi vodní disperze Technický list Datum vydání: 04/2016 Identifikační č.: 02 08 07 03 001 0 000002 1029 2komponentní epoxidový nátěr na bázi vodní disperze Popis výrobku je 2komponentní, barevná, epoxidová pryskyřice na

Více

2komponentní PUR barevná matná uzavírací vrstva. Odpovídá požadavkům EN SR-B1,5.

2komponentní PUR barevná matná uzavírací vrstva. Odpovídá požadavkům EN SR-B1,5. Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 04 014 0 000001 2komponentní PUR barevná matná uzavírací vrstva Popis výrobku je houževnatě pružná, UV odolná, 2komponentní matná barevná

Více

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování

Construction. 2-komponentní správková malta. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování Technický list Datum vydání 05/2010 Identifikační č.: Verze č. 01 2-komponentní správková malta Construction Popis výrobku je 2-komponentní, připravená malta na bázi cementu, modifikovaných emulgovaných

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr,

Více

Sikafloor -230 ESD TopCoat je 2komponentní barevný nátěr, vodní disperze na bázi epoxidu.

Sikafloor -230 ESD TopCoat je 2komponentní barevný nátěr, vodní disperze na bázi epoxidu. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 01 37 0 000001 Sikafloor -230 ESD TopCoat Sikafloor -230 ESD TopCoat 2komponentní elektrostaticky disipativní epoxidový uzavírací nátěr Popis

Více

Construction. Sikafloor -24 PurCem. Samonivelační tenkovrstvá polyuretanem modifikovaná cementová stěrka pro průmyslové použití pro střední zatížení

Construction. Sikafloor -24 PurCem. Samonivelační tenkovrstvá polyuretanem modifikovaná cementová stěrka pro průmyslové použití pro střední zatížení Technický list Datum vydání 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000017 Samonivelační tenkovrstvá polyuretanem modifikovaná cementová stěrka pro průmyslové použití pro střední zatížení Construction

Více

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod.

1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr. lehké až střední mechanické zatížení balkony, terasy, lávky, schodiště apod. Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 05 01 002 0 000003 1komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s nízkým

Více

Construction. Sikafloor komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr na prosypávané povrchy. Popis výrobku.

Construction. Sikafloor komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr na prosypávané povrchy. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 11/2014 identifikační číslo: 02 08 01 02 046 0 000002 2komponentní houževnatě pružný barevný epoxidový uzavírací nátěr na prosypávané povrchy Popis výrobku je 2komponentní houževnatě

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s

Více

Construction. Sikafloor -21 PurCem

Construction. Sikafloor -21 PurCem Technický list Datum vydání 07/2014 Identifikační číslo: 02 08 02 02 001 0 000002 Středně až vysoce pevnostní samonivelační polyuretanem modifikovaná cementová stěrka s vynikající mechanickou, chemickou

Více

komp. A pryskyřice komp. B tvrdidlo komp. C plnivo (barevné pigmenty) 17 kg pro 1 balení

komp. A pryskyřice komp. B tvrdidlo komp. C plnivo (barevné pigmenty) 17 kg pro 1 balení Technický list Vydání 26/06/2009 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková hmota

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry

2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 009 0 000004 Sikafloor -169 2-komponentní epoxidové pojivo pro malty, stěrky a pečeticí nátěry Construction Popis výrobku Použití Sikafloor -169

Více

Construction. Ochranný nátěr překlenující trhliny. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Vzhled

Construction. Ochranný nátěr překlenující trhliny. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Vzhled Technický list Vydání 11/03/2009 Identifikační č.: 02 03 03 03 002 0 000003 Ochranný nátěr překlenující trhliny Popis výrobku je plasticko elastický 1 - komponentní povlak na bázi světlem vytvrzované akrylátové

Více

Splňuje požadavky TKP ŘSD ČR, kap.24 Tunely

Splňuje požadavky TKP ŘSD ČR, kap.24 Tunely Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 08 01 01 014 0 000004 2komponentní pečeticí epoxidový nátěr na bázi vodní disperze Construction Popis výrobku je 2komponentní, barevná, epoxidová pryskyřice

Více

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci

Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Technický list Datum vydání 10/2012 Identifikační č.: Verze č. 01 Tekutá PU elastická izolační vrstva, pro strojní aplikaci Popis výrobku je 2-komponentní, elastická, trhliny přemosťující, rychle tvrdnoucí

Více

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC

2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým obsahem VOC Technický list Datum vydání 11/2014 identifikační číslo: 02 08 01 04 040 0 000001 2komponentní pružná barevná polyuretanová pryskyřice, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor Pro, s nízkým

Více

3-komponentní opravná a výplňová malta

3-komponentní opravná a výplňová malta Technický list Vydání 05/01/2009 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000010 3-komponentní opravná a výplňová malta Popis výrobku je tixotropní, 3 - komponentní opravná a výplňová malta na bázi epoxidové

Více

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm.

Construction. Sikafloor -81 EpoCem. 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm. Technický list Vydání 06/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 02 01 001 0 000001 3-komponentní epoxi-cementová malta pro samonivelační podlahové stěrky tloušťky vrstvy 1,5-3 mm Construction Popis výrobku

Více

snadno aplikovatelný ekonomický (nízká spotřeba)

snadno aplikovatelný ekonomický (nízká spotřeba) Technický list Datum vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 012 0 000001 2komponentní elektrostaticky vodivý epoxidový penetrační nátěr Popis výrobku je 2komponentní, vysoce elektrostaticky vodivý

Více

Construction. 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy

Construction. 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy Technický list datum vydání 09/08/2012 Identifikační číslo: 02 08 01 05 001 0 000003 2komponentní, penetrace na bázi reaktivních akrylátových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2komponentní, nízkoviskózní,

Více

Construction. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování. Technický list Datum vydání 03/2016 identifikační číslo:

Construction. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování. Technický list Datum vydání 03/2016 identifikační číslo: Technický list Datum vydání 03/2016 identifikační číslo: 02 08 01 04 002 0 000003 Construction 2komponentní polyuretanový pružný barevný samonivelační podlahový nátěr, s nízkým obsahem VOC, součást systému

Více

2-komponentní barevný epoxidový nátěr na podlahy

2-komponentní barevný epoxidový nátěr na podlahy Technický list Datum vydání 25/11/2013 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000018 2-komponentní barevný epoxidový nátěr na podlahy Popis výrobku je 2komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci

Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Technický list Vydání 22/07/2011 Identifikační č.: 02 06 07 01 001 0 000005 Chemicky odolná vodotěsnicí membrána, na bázi hybridu polyurea-polyuretanu, pro strojní aplikaci Construction Popis výrobku Použití

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty

2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Technický list Vydání 04/03/2009 Identifikační číslo: 02 08 01 02 049 0 000001 Sikafloor -159Sikafloor -159 Sikafloor -159 2-komponentní, rychle tuhnoucí základní nátěr a pojivo pro vyrovnávací malty Construction

Více

Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta

Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta Technický list Datum vydání 07/2011 Identifikační č.: 02 08 03 03 001 0 000009 Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta Popis výrobku je 1-komponentní, rychle tuhnoucí, tixotropní, výplňová

Více

Construction. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování. Technický list datum vydání 03/08/2012 identifikační číslo: 02 08 01 04 002 0 000003

Construction. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování. Technický list datum vydání 03/08/2012 identifikační číslo: 02 08 01 04 002 0 000003 Technický list datum vydání 03/08/2012 identifikační číslo: 02 08 01 04 002 0 000003 Construction 2komponentní polyuretanový pružný barevný samonivelační podlahový nátěr, s nízkým obsahem VOC, součást

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi s nízkými emisemi částic

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi s nízkými emisemi částic Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000018 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi s nízkými emisemi částic Construction Popis výrobku je 2komponentní barevný

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zprávy. Skladování. Technický list Vydání 13/09/2010 Identifikační č.

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zprávy. Skladování. Technický list Vydání 13/09/2010 Identifikační č. Technický list Vydání 13/09/2010 Identifikační č.: Zálivková hmota Popis výrobku Použití Výhody je 1-komponentní zálivková hmota s cementovým pojivem, expanzní, homogenní malta s vysokými pevnostmi po

Více

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování Technický list Vydání 16/07/2009 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

2komponentní samonivelační epoxidová stěrka, chemicky a mechanicky vysoce odolná

2komponentní samonivelační epoxidová stěrka, chemicky a mechanicky vysoce odolná Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 019 0 000010 2komponentní samonivelační epoxidová stěrka, chemicky a mechanicky vysoce odolná Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

Tekutá polyuretanová hydroizolační vrstva

Tekutá polyuretanová hydroizolační vrstva Technický list Datum vydání 04/2016 Identifikační č.: 02 07 02 03 0010 000007 Tekutá polyuretanová hydroizolační vrstva Popis výrobku je 2komponentní rychle tvrdnoucí polyuretanová tekutá pryskyřice ke

Více

2komponentní strukturovaný epoxidový uzavírací nátěr

2komponentní strukturovaný epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 050 0 000005 2komponentní strukturovaný epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2komponentní, ekonomický, barevný nátěr na bázi epoxidové

Více

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor W je 2komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi. Sikafloor W je 2komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice. Technický list Datum vydání 25/09/2012 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000001 2komponentní barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2komponentní barevný nátěr na vodní bázi epoxidové

Více

2komponentní epoxidový nátěr, chemicky vysoce odolný a elektrostaticky vodivý

2komponentní epoxidový nátěr, chemicky vysoce odolný a elektrostaticky vodivý Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 019 0 000010 2komponentní epoxidový nátěr, chemicky vysoce odolný a elektrostaticky vodivý Popis výrobku Sikaflex -381 ECF je 2komponentní,

Více

Jemná malta na vyplňování pórů a vyhlazení, třída R3

Jemná malta na vyplňování pórů a vyhlazení, třída R3 Technický list Vydání 07/2013 Identifikační č.: 02 03 02 05 001 0 000042 1180 Jemná malta na vyplňování pórů a vyhlazení, třída R3 Popis výrobku je modifikovaná polymerem jemná opravná malta, s nízkým

Více

2komponentní chemicky odolné povrstvení betonových ploch

2komponentní chemicky odolné povrstvení betonových ploch Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 020 0 000001 Sikafloor -390N 2komponentní chemicky odolné povrstvení betonových ploch Popis výrobku je 2komponentní, elastický, barevný nátěr

Více

2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem

2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 014 0 000010 2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem Popis výrobku Sikaflex -262 AS N Thixo je

Více

2komponentní epoxidová penetrace, vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potěr

2komponentní epoxidová penetrace, vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potěr Technický list Datum vydání 09/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000004 2komponentní epoxidová penetrace, vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potěr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs

3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Technický list Vydání 24/04/2008 Identifikační č.: 02 02 02 01 001 0 000001 3 - komponentní, vysoce pevnostní epoxidová licí směs Popis výrobku 3 - komponentní, vysoce pevnostní, samonivelační, bez rozpouštědel,

Více

Construction. 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Vydání 08/08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku

Construction. Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur. Popis výrobku Technický list Datum vydání: 11/2011 Identifikační č.: 02 04 01 01 004 0 000004 Tyče z tažených uhlíkových vláken pro zesilování konstrukcí, součást systému Sika CarboDur Construction Popis výrobku Použití

Více

PVC pásy pro těsnění spár v betonu. 10 m role 15 m role 30 m role V závislosti na typu a rozměru.

PVC pásy pro těsnění spár v betonu. 10 m role 15 m role 30 m role V závislosti na typu a rozměru. Technický list Datum vydání 03/2010 Identifikační č.: 02 07 03 01 Sika - spárové pásy Sika - spárové pásy PVC pásy pro těsnění spár v betonu Popis výrobku Sika - spárové pásy jsou pružné a vodotěsné na

Více

Cementová vysoce účinná malta pro spárování keramické dlažby

Cementová vysoce účinná malta pro spárování keramické dlažby Technický list datum vydání 06/2011 Identifikační číslo: 02 04 02 03 005 0 000015 Ceram-520 TG Ceram-520 TG Cementová vysoce účinná malta pro spárování keramické dlažby Construction Popis výrobku Použití

Více

2komponentní stěrka na bázi kombinace epoxidu a polyuretanu

2komponentní stěrka na bázi kombinace epoxidu a polyuretanu Technický list Datum vydání: 09/2016 Identifikační č.: 1625 2komponentní stěrka na bázi kombinace epoxidu a polyuretanu Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Zkušební zprávy je 2komponentní

Více

Construction. Flexibilní ochranný nátěr na pohledový beton. Popis výrobku. Testy

Construction. Flexibilní ochranný nátěr na pohledový beton. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 30/03/2009 Identifikační č.: 02 03 03 03 001 0 000003 Flexibilní ochranný nátěr na pohledový beton Popis výrobku je 1-komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové

Více

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000039 Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice Popis výrobku je tixotropní 2-komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota. SikaGrout -314 je vysoce kvalitní zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem.

Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota. SikaGrout -314 je vysoce kvalitní zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. Technický list Vydání 13/01/2009 Identifikační č.: Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota Popis výrobku je vysoce kvalitní zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. Použití se

Více

2komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr

2komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Technický list Vydání 09//08/2012 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000001 2komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Construction Popis výrobku Použití je nízkoviskózní bezbarvá

Více

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 02 05 01 002 0 000007 SikaAnchorFix -2 Normal Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu Construction

Více

Součást systému Sikalastic MTC

Součást systému Sikalastic MTC Technický list Datum vydání 08/2010 Identifikační č.: 02 09 02 90 900 0 000002 2komp. polyuretanové lepidlo pro systém tekuté střešní hydroizolace MTC Cold Bonding, neobsahuje rozpouštědla. Popis výrobku

Více

Sikagard -675 W ElastoColor

Sikagard -675 W ElastoColor Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 03 03 03 001 0 000003 Ochranný nátěr na pohledový beton Popis výrobku je 1komponentní, vodou ředitelný, flexibilní nátěr na bázi akrylátové disperze pro

Více

Technický list Sikalastic -445 Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Construction Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled / Barva

Technický list Sikalastic -445 Popis výrobku Použití    Vlastnosti / výhody Construction Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled / Barva Technický list Vydání 01/06/2010 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Víceúčelový tekutý nátěr pro hydroizolaci střech Popis výrobku je aplikovaný za studena, UV-odolný, vysoce elastický, 1- komponentní

Více

2komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list Datum vydání 04/2016 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Popis výrobku je 2komponentní, rychle

Více

Construction. Sikagard -545 W Elastofill. Mezivrstva ochranného nátěrového systému přemosťující trhliny. Popis výrobku. Údaje o výrobku.

Construction. Sikagard -545 W Elastofill. Mezivrstva ochranného nátěrového systému přemosťující trhliny. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 03 03 03 003 0 000002 Mezivrstva ochranného nátěrového systému přemosťující trhliny Popis výrobku l je elastická akrylátová disperze. l je součástí systému

Více

Construction. Sikafloor -263 SL. 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku.

Construction. Sikafloor -263 SL. 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

Construction. 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku

Construction. 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Popis výrobku. Zkušební zprávy. Údaje o výrobku Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice.

Více

2-komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr

2-komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Technický list Vydání 08/2010 Identifikační č.: 02 08 01 02 007 0 000001 Sikafloor -156 2-komponentní epoxidový základní nátěr, samonivelační malta a potěr Popis výrobku Sikafloor -156 je nízkoviskózní

Více

Stavební lepidlo pro:

Stavební lepidlo pro: Technický list Vydání 23/12/2008 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000006 2-komponentní stavební lepidlo Popis výrobku Použití Tixotropní, 2 - komponentní stavební lepidlo na epoxidové bázi, v kartuši.

Více

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití  Construction Vlastnosti / výhody   Testy Zkušební zprávy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000043 2komponentní tixotropní epoxidové lepidlo Popis výrobku je tixotropní 2komponentní konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové

Více

Construction. Ochranný protikorozní nátěrový systém. Popis výrobku. Zkušební zprávy. (Icosit EG-systém)

Construction. Ochranný protikorozní nátěrový systém. Popis výrobku. Zkušební zprávy. (Icosit EG-systém) Technický list Vydání 01/2012 Identifikační č.: 1615 (Icosit EG-systém) Ochranný protikorozní nátěrový systém Popis výrobku je kombinace osvědčených 2 - komponentních povlaků na bázi epoxidových pryskyřic,

Více

Sikaflex -262 AS N je 2komponentní, elektrostaticky vodivý, barevný, samonivelační systém, na bázi epoxidových pryskyřic.

Sikaflex -262 AS N je 2komponentní, elektrostaticky vodivý, barevný, samonivelační systém, na bázi epoxidových pryskyřic. Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 014 0 000007 2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý samonivelační podlahový systém Popis výrobku Sikaflex -262 AS N je 2komponentní,

Více

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000001 1180 Transparentní těsnicí a ošetřovací postřik betonu, zvyšuje tvrdost a odolnost povrchu, snižuje prašnost, výrobek na ochranu

Více

mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 04 005 0 000003 2komponentní polyuretanová barevná pečeticí vrstva s matným vzhledem, součást systému Sika ComfortFloor a Sika ComfortFloor

Více

Construction. Vysoce účinné, tenkovrstvé, flexibilní cementové lepidlo na dlažbu. Popis výrobku

Construction. Vysoce účinné, tenkovrstvé, flexibilní cementové lepidlo na dlažbu. Popis výrobku Technický list Datum vydání 03/2012 Identifikační č.: 02 07 01 01 001 0 000082 Vysoce účinné, tenkovrstvé, flexibilní cementové lepidlo na dlažbu Construction Popis výrobku Použití je vysoce účinné, tenkovrstvé,

Více

Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta, určená do interiéru. Tmavě šedý prášek. Papírové pytle 12 kg

Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta, určená do interiéru. Tmavě šedý prášek. Papírové pytle 12 kg Technický list Datum vydání 07/2012 Identifikační č.: Verze č. 1 Rychle tuhnoucí opravná, výplňová a vyrovnávací malta, určená do interiéru Construction Popis výrobku Použití Výhody stabilní Zkušební zprávy

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 16/03/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Technický list vydání 15/03/2010 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní malta s nízkým

Více

Sikagard -186 je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí umělých částí, schválená dle ZTV-BEL-B, část 3, TL/TP BEL-EP.

Sikagard -186 je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí umělých částí, schválená dle ZTV-BEL-B, část 3, TL/TP BEL-EP. Technický list datum vydání 01/2014 Identifikační číslo: 02 07 02 04 001 0 000003 2komponentní epoxidová penetrace a pojivo pro opravné malty Popis výrobku je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí

Více

Construction Použití. Sikagard -680 S Betoncolor. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy

Construction Použití. Sikagard -680 S Betoncolor. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům, proti

Více

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku.

Construction. Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15 mm. Popis výrobku. Technický list Datum vydání 03/2011 Identifikační č.: 010803010080000032 Verze č. 03 Sikafloor Level -T2 Směs na bázi cementu pro samonivelační podlahy s vysokou provozní zátěží pro tloušťku vrstvy 5-15

Více

Construction. Jemná správková malta, třída R2 podle EN 1504-3. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Jemná správková malta, třída R2 podle EN 1504-3. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 07/2015 Identifikační č.: 02 03 02 05 001 0 000003 1180 Jemná správková malta, třída R2 podle EN 1504-3 Popis výrobku je 1komponentní plošný tmel s cementovým pojivem, zušlechtěný

Více

Opravná malta na horizontální plochy třída R4 podle EN

Opravná malta na horizontální plochy třída R4 podle EN Technický list Vydání 07/2016 Identifikační č.: 02 03 02 04 001 0 000128 1180 Opravná malta na horizontální plochy třída R4 podle EN 1504-3 Popis výrobku je 1-komponentní reprofilační malta s cementovým

Více

Technický list Sika Level-300 Extra Popis výrobku Použití Vlastnosti / Výhody Construction Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled

Technický list Sika Level-300 Extra Popis výrobku Použití  Vlastnosti / Výhody   Construction  Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled Technický list Vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 03 03 001 0 000015 Samonivelační cementová vyrovnávka s vynikajícími vlastnostmi pro vrstvy tloušťky 0,5 15 mm, 15 30 mm s přídavkem kameniva Construction

Více

Construction. Sikagard -720 EpoCem 3komponentní jemná stěrka na cemento-epoxidové bázi. Popis výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Sikagard -720 EpoCem 3komponentní jemná stěrka na cemento-epoxidové bázi. Popis výrobku. Zkušební zprávy Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 03 02 01 002 0 000002 3komponentní jemná stěrka na cemento-epoxidové bázi Popis výrobku je 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová, tixotropní,

Více

Epoxidové pojivo pro maltu na beton a ocel

Epoxidové pojivo pro maltu na beton a ocel Technický list Vydání 12/2008 Identifikační č.: 1605 SikaCor 277, 255 SikaCor 277 (Icosit 277) Epoxidové pojivo pro nátěry a maltu SikaCor 255 (Icosit 255) Epoxidové pojivo pro maltu na beton a ocel Construction

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Datum vydání: 11/2016 Identifikační č.: 02 02 05 01 001 0 000001 SikaAnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů,

Více

Construction. Opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy.

Construction. Opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Technický list Vydání 02/10/2012 Identifikační č.: 01 03 02 0400 30000066 SikaTop -122 SP SikaTop -122 SP Opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí Popis výrobku SikaTop -122 SP je 1-komponentní

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

Construction. Samonivelační rychle tvrdnoucí cementová vyrovnávka pro vrstvy tloušťky 0,5 10 mm a 10 30 mm s přídavkem kameniva.

Construction. Samonivelační rychle tvrdnoucí cementová vyrovnávka pro vrstvy tloušťky 0,5 10 mm a 10 30 mm s přídavkem kameniva. Technický list Vydání 24/09/2009 Identifikační č.: 02 08 03 03 001 0 000003 Samonivelační rychle tvrdnoucí cementová vyrovnávka pro vrstvy tloušťky 0,5 10 mm a 10 30 mm s přídavkem kameniva Construction

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

Construction. SikaDecor. 1komponentní dekorativní, finální, cementová, samonivelační stěrka pro vnitřní použití. Popis výrobku.

Construction. SikaDecor. 1komponentní dekorativní, finální, cementová, samonivelační stěrka pro vnitřní použití. Popis výrobku. Technický list Vydání 15/03/2012 Identifikační číslo: 01 08 030 30 010 000022 SikaDecor 1komponentní dekorativní, finální, cementová, samonivelační stěrka pro vnitřní použití Construction Popis výrobku

Více

2-komponentí barevný epoxidový nátěr na vodní bázi

2-komponentí barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 024 0 000001 2-komponentí barevný epoxidový nátěr na vodní bázi Popis výrobku je 2-komp. barevný nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice.

Více

Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy

Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy Technický list vydání 09.09 číslo: 2207 Sikagard -253 W (Sikagard -253 W Primer, Sikagard -253 W Deck) Ochranný barevný nátěr na vodní bázi na betonové povrchy Popis výrobku Sikagard -253 W je kvalitní,

Více

Opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí třída R4 podle EN

Opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí třída R4 podle EN Technický list Vydání 01/03/2016 Identifikační č.: 02 03 02 04 003 0 000066 1180 SikaTop -122 SP SikaTop -122 SP Opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí třída R4 podle EN 1504-3 Popis

Více

2-komponentní epoxidová penetrace a pojivo pro opravné malty

2-komponentní epoxidová penetrace a pojivo pro opravné malty Technický list datum vydání 07/10/2008 číslo: 02 07 02 04 001 0 000003 2-komponentní epoxidová penetrace a pojivo pro opravné malty Popis výrobku Sikagard 186 je nízkoviskózní 2-komponentní epoxidová pryskyřice

Více

1komponentní, povrchový nátěr na vodní bázi a na bázi modifikované akrylátové pryskyřice

1komponentní, povrchový nátěr na vodní bázi a na bázi modifikované akrylátové pryskyřice Technický list Datum vydání 03/2014 Identifikační č.: 02 08 07 01 001 0 000001 1komponentní, povrchový nátěr na vodní bázi a na bázi modifikované akrylátové pryskyřice Construction Popis výrobku je 1komponentní,

Více