Construction. Sikafloor -29 PurCem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Construction. Sikafloor -29 PurCem"

Transkript

1 Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační číslo: Vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová krycí a detailová malta s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností, pro vysoké chemické a mechanické zatížení, odolná vůči rázům a vysokým teplotám do +140 C Construction Popis výrobku Použití je vícekomponentní, vysoko pevnostní, barevná, polyuretanem modifikovaná vodní disperze, s obsahem cementu a jemného kameniva pro svislé plochy a detaily. Má dekorativní strukturovaný povrch, díky jemnému kamenivu poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení, chemickému zatížení a poškození. Pro tloušťky vrstev 3 9 mm. V kombinaci s ostatními produkty řady Sikafloor PurCem na podklady z betonu. Určen pro fabiony, vertikální plochy a detailová řešení v oblastech s namáháním a vysokým chemickým zatížením Jako například: v potravinářském průmyslu, v mokrých i suchých provozech, mrazících boxech, chladírnách a v prostorách namáhaných teplotními šoky chemické závody laboratoře výrobní průmyslové objekty Vhodná pro Zvýšení fyzické odolnost (Zásada 5, metoda 5.1 dle EN ) Vhodná pro Chemickou odolnost (Zásada 6, metoda 6.1 dle EN ) Výhody vynikající chemická odolnost, odolná široké škále organických a anorganických kyselin, alkálií, aminů, solí a rozpouštědlům, pro detailní odolnosti nastudujte prosím tabulku nebo se poraďte s technickým poradcem určený pro aplikace zednickou lžící nebo hladítkem, na svislé plochy má podobný součinitel tepelné roztažnosti jako beton a proto při běžném namáhání spolupůsobí s podkladem, to dovoluje udržet všechny jeho vlastnosti v širokém rozsahu teplot od -40 C do +140 C má vyšší pevnost v tahu než beton, který se poruší dříve bez škodlivého zápachu bez organických těkavých látek (VOC) vysoce mechanicky odolná, při nárazu elastická, při porušení se deformuje, ale nepraská a nedělí se struktura povrchu zajišťuje protiskluznost vysoká odolnost proti opotřebení díky robustnímu plnivu tolerantní k vlhkému podkladu - lze aplikovat na beton starý 7 až 10 dní (po důkladné přípravě podkladu a přídržnosti překračující 1.5 MPa rychlé vytvrzování dovoluje pochozí zatížení již po 8 hodinách a zatížitelný jeden den po aplikaci (viz kap. Zatížitelnost), dojde tak ke zkrácení výrobní prodlevy na minimum 1 1/8

2 Výhody (pokračování) Životní prostředí informace EU Nařízení 2004/42 VOC Decopaint USGBC LEED Rating bezesparý systém, pracovní spáry nejsou nutné přiznávat, je třeba přiznat jen dilatační spáry v podkladu snadno udržovatelná aplikovatelná v širokém rozsahu teplot: +10 C až +40 C Podle EU směrnice 2004/42 je maximální přípustný obsah VOC (kategorie IIA / j typ wb) 140 g/l (hodnota 2010). neobsahuje VOC. Vyhovuje požadavkům Section EQ (Indoor Environmental Quality), Credit 4.2L Low-Emitting Materials Paints and Coatings. Výpočtový obsah VOC 50 g/l. Zkušební zprávy Testy Polyuretanová stěrka na ochranu betonu podle požadavků EN pro Zásadu 5 a 6 jako nátěr a splňuje požadavky EN 13813: 2002, Prohlášení o vlastnostech č , certifikovaný systém řízení výroby Oznámeným subjektem č. 0086, certifikát č , a CE značení. Údaje o výrobku SZÚ Praha posouzení použití pro přímý styk s potravinami Splňuje požadavky na potraviny podle: - EN1186, EN 13130, a prcen/ts 14234, the Decree on Consumer Goods, reprezentované Nařízením č. 89/109/EEC, 90/128/EEC a 2002/72/EC pro kontakt s potravinami, podle zkušební zprávy ISEGA, Registrační číslo Nº U11 a U11 z USDA - schválené pro použití ve výrobních provozech potravin v USA - Canadian Food Inspection Agency - Schválené pro použití ve výrobních provozech potravin v Kanadě - British Standards Specifications (BSS) - Schválené pro použití ve výrobních provozech potravin ve Velké Británii. Campden and Chorleywood Food Research Association, Ref. S/REP/98152/2A, Třída reakce na oheň podle EN , vydal Exova Warrington Fire pro Sikafloor -20 PurCem, No z Vzhled / Barvy Komponent A (barevný): barevná kapalina Komponent B: hnědá kapalina Komponent C: šedý prášek Dostupné barvy: ~ RAL 1001 béžová ~ RAL 1006 žlutá kukuřičná ~ RAL 3009 oxidovaná červená ~ RAL 5015 nebeská modrá ~ RAL 6010 trávová zelená ~ RAL 7032 štěrková šedá ~ RAL 7035 světle šedá ~ RAL 7037 prachová šedá ~ RAL 7038 achátová šedá Uvedené barvy RAL jsou pouze orientační (nelze požadovat žádné nároky v případě odlišnosti od barvy RAL). Jiné, než výše uvedené, barvy je možné dodat na vyžádání. U jednotlivých šarží může dojít k mírným barevným odchylkám, pro větší plochy používejte produkty pouze jedné výrobní šarže (aby byly tyto odchylky eliminovány). Vlivem slunečního záření může dojít k zesvětlení barvy, toto nemá žádný vliv na funkčnost a trvanlivost systému. 2 2/8

3 Balení Směs A+B+C: 22,0 kg připravené k míchání Komponent A (barevný): Komponent B: Komponent C: 1,50 kg plastový kanystr 1,50 kg plastový kanystr 19,0 kg plastem vyztužený dvojitý papírový pytel Skladování Skladovací podmínky / Skladovatelnost Skladujte v originálním, neotevřeném a nepoškozeném obalu, v suchu a za teplot od +10 C do +25 C. Trvanlivost: Komponent A (barevný): 12 měsíců od data výroby, chraňte před mrazem Komponent B: 12 měsíců od data výroby, chraňte před mrazem Komponent C: 6 měsíců od data výroby, chraňte před vlhkostí Technická data Chemická báze Komponent A (barevný): Polyol na vodní bázi a pigmenty Komponent B: Izokyanát Komponent C: Kamenivo, cement s aktivním plnivem Objemová hmotnost Komponent A (barevný): ~ 1,07 kg/l (při +20 C) (EN ISO ) Komponent B: ~ 1,24 kg/l (při +20 C) & (ASTM C 905) Komponent C: ~ 1,58 kg/l (při +20 C) Směs A+B+C: ~ 1,97 kg/l ± 0,03 (při +20 C) Kapilární absorpce Propustnost pro vodu: < 0,016 kg/(m 2.h 0,5 ) (EN ) Tloušťka vrstvy Koeficient tepelné roztažnosti 3,0 mm min. / 9,0 mm max. α 2,44 x 10-5 / C (EN 1770) (teplotní rozsah: -20 C to +40 C) Absorpce vody 0,18 % (ASTM C 413) Propustnost vodní páry 0,104 g/h/m 2 (ASTM E-96) (4,3 mm) Reakce na oheň Třída B (fl) s1 (EN ) Provozní teploty Mechanické / fyzikální vlastnosti Výrobek je vhodný pro použití, kdy je vystaven trvalým provozním teplotám v mokrém či suchém prostředí až do +160 C. Minimální provozní teplota je -40 C při tloušťce vrstvy 9,0 mm. Minimální provozní teplota je -20 C při tloušťce vrstvy 3,0 mm. Pevnost v tlaku > 39,0 MPa po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (ASTM C 579) > 44,0 N/mm 2 po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (BS EN ) Pevnost v ohybu > 8,1 MPa po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (3 mm) (ASTM C 580) > 8,0 N/mm 2 po 28 dnech při +23 C / 50 % r.v. (BS EN ) Pevnost spoje > 2,0 N/mm 2 (porušení v betonu) (EN 1542) Pevnost spoje po tepelném šoku (1,5 N/mm 2 je minimální pevnost v tahu povrchové vrstvy) 2,84 ± 0,20 N/mm 2 (EN 1542) Pevnost dle Shore D (ASTM D 2240) Modul pružnosti 4050 MPa (ASTM C 580) Koeficient tření Ocel: 0,7 (ASTM D T) Guma: 0,8 Protiskluznost Hodnoty protiskluznosti (EN ) Podklad suchý mokrý převrstvený Sikafloor PurCem TRRL Pendulum, Rapra 4S Slider 3 3/8

4 Odolnost proti otěru Třída Special Vysoká odolnost v otěru (BS 8204 Part 2) AR 0,5 (EN ) (při méně než 0,05 mm hloubky opotřebení) 501 mg (ASTM D ) Taber Abrader H-22 kolečko / 1000 g / 1000 cyklů Třída A6 (EN ) 6,0 cm 3 /50 cm 2 Vtisk ~ 0 % (MIL PFR 24613) Odolnost vůči nárazu Třída III ( 20 Nm) (BS EN ISO ) 2 pounds / 40 inches (3 mm tloušťka) (ASTM D 2794) Odolnosti Chemická odolnost Teplotní odolnost Odolnost náhlé teplotní změně Odolnost proti mnoha chemikáliím. Pro více informací si vyžádejte tabulku chemických odolností na technickém oddělení firmy Sika CZ, s.r.o.. Výrobek je při tloušťce vrstvy 9 mm odolný zatížením teplotním šokem (lze čistit horkou párou). Odolává. (ASTM C 884) (bez trhlin a/nebo delaminace) Bod měknutí > +180 ºC (356 F) (ASTM D-1525 ISO 306 Metoda B) (testováno na Sikafloor -20 PurCem ) Informace o systému Skladba systému Níže uvedené produkty aplikujte podle doporučení v aktuálních technických listech. Více informací naleznete v příslušném technickém listu nebo Metodické příručce pro aplikaci systému Sikafloor PurCem.. Zpracování detailů a vertikální aplikace: - Penetrace: Penetrace podkladu není za běžných podmínek vyžadována. V případě pochybností o kvalitě podkladu, kontaktujte technickou podporu společnosti Sika CZ, s.r.o. - Malta na detaily a svislé plochy: - Uzavírací nátěr: 1 x Sikafloor -31 PurCem Poznámka: Uvedená skladba systému musí být přesně dodržena a v žádném případě nesmí být měněna. Aplikační podrobnosti Spotřeba / Dávkování Krytí a zpracování detailů (tloušťka vrstvy 3 9 mm): (komponent A+B+C): ~ 2,0 kg/m 2 /mm tloušťky Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, neberou v úvahu žádný dodatečný materiál na vyplnění a vyrovnání porézního a nerovného podkladu atd. Kvalita podkladu Na betonovém podkladu musí být prokázána dostatečná pevnost v tlaku minimálně 25,0 N/mm 2 a minimální pevnost v tahu 1,5 N/mm 2. Podklad musí být čistý, suchý nebo vlhký do kapilární nasycenosti (SSD) a očištěn od všech možných znečištění jako jsou olej, mastnota, nátěry, další povrchové úpravy atd. Jestliže vzniknou pochybnosti, proveďte nejdříve zkušební místo. 4 4/8

5 Příprava podkladu Betonový podklad musí být upraven mechanicky vhodnými metodami, např. tryskáním nebo brokováním, musí být odstraněno cementové mléko a dosaženo otevřené textury CSP 3-6 dle International Concrete Repair Institute. Nekvalitní beton musí být odstraněn a povrchové vady jako díry a prázdná místa musí být zcela vyčištěny a poté zaplněny. Pro opravu podkladu, vyplnění děr a vyrovnání povrchu musí být použito vhodných produktů řady Sikafloor, SikaDur nebo Sikagard. Vyvýšená místa odstranit zbroušením. Všechen prach, nesoudržný a drobivý materiál musí být zcela odstraněn z povrchu před aplikací produktů, nejlépe vysavačem nebo smetáčkem. Ukončení hran. Pro všechny volné okraje a pracovní spáry, podél ohraničených ploch a podél žlabů nebo odvodňovacích kanálků je nutné zvláštní kotvení pro rozložení mechanického napětí. Toho je nejlépe dosaženo tvarováním nebo řezem drážek v betonu. Drážky musí mít výšku a šířku jako dvojnásobek tloušťky vrstvy. Je-li to nezbytné, chraňte všechny volné okraje mechanicky kotvenými kovovými pásy. Nikdy neukončujte do ostrých hran vytvořte sražení hran. Dilatační spáry. Dilatační spáry prováděné v podkladu v křížení a při spojování materiálů. Oddělte oblasti vystavené tepelnému namáhání, vibracemi nebo kolem nosných sloupů a v jímkách. Více informací naleznete v příslušné Metodické příručce. Více informací k provedení detailů naleznete v Metodické příručce pro systém Sikafloor -PurCem. Aplikační podmínky / Omezení Teplota podkladu Teplota okolí Vlhkost podkladu Relativní vzdušná vlhkost Rosný bod +10 C min. / +40 C max. +10 C min. / +40 C max. 4 % hmotnostně (dle požadavků použité penetrace) Testovací metoda: Sika -Tramex (<6 %). Sikafloor -PurCem stěrka (-19, -20) a detailová malta (-29) mohou vydržet hodnotu přenosu vodní páry cca 12 lbs/1000 ft 2 testováno podle ASTM F 1869 Anhydrous Calcium Chloride test. Před aplikací vždy zkontrolujte vlhkost podkladu. Více informací naleznete v kapitole Skladba systému. 85 % max. Chraňte před kondenzací! Teplota podkladu a nevytvrzené stěrky musí být minimálně o 3 C vyšší než je teplota rosného bodu, dojde k minimalizaci rizika kondenzace vody na podlaze. Aplikace Poměry míchání Komponent A : B : C = 1 : 1 : 11,7 (velikost balení = 1,5 : 1,5 : 19,0) hmotnostně. Míchejte vždy pouze celá balení. 5 5/8

6 Míchání Míchací nástroje Metody aplikace Čištění nářadí Zpracovatelnost Teplota materiálu a prostředí mohou ovlivnit proces míchání. Nejlepší podmínky pro aplikaci jsou mezi +15 C až +21 C. Nejdříve promíchejte komponent A samostatně pomocí nízkootáčkového elektrického míchadla, přidejte komponent B a míchejte směs (komponent A+B) po dobu minimálně 30 sekund. Ujistěte se, že pigment je rovnoměrně rozprostřený ve směsi. Pro konečné namíchání směsi použijte dvouramenné míchadlo (pro zajištění nejlepších výsledků), postupně do směsi přidejte komponent C (ke směsi A+B) a míchejte po dobu 15 sekund. Společně směs míchejte minimálně po dobu 2 minut pro zajištění dokonalého promíšení a dosažení jednotné konzistence. V průběhu míchání seškrabujte materiál ze stěn a dna nádoby lžící pro zajištění dokonalého promíchání. Míchejte pouze celá balení. Pro přípravu opravné/vyrovnávací malty přidejte 6 kg křemičitého písku zrnitosti 2-3 mm ihned po smíchání všech komponentů (komponent A+B+C). Používejte nízkootáčková míchadla ( ot./min.) pro míchání komponentů A a B. Pro přípravu stěrky použijte dvouramenné míchadlo. Před aplikací si ověřte obsah vlhkosti v podkladu, relativní vlhkost vzduchu a rosný bod. Pokud je obsah vlhkosti v podkladu > 6 % (hmotnostně), aplikujte systém SIkagard -720 EpoCem jako dočasnou bariéru proti vlhkosti (T.M.B temporary moisture barrier), nejdříve aplikujte penetrací Sikafloor -156 nebo Sikafloor Malta: Nanášejte namíchaný na podklad opatřený penetrací pomocí zednické lžíce či hladítka do požadované tloušťky a povrch vyhlaďte. Nanášejte dokud je ještě penetrace lepivá (nevytrvzená). Jestliže penetrace ztrácí lepivost, aplikujte ji znova. Lehce vyhlaďte povrch dokud je malta ještě tvárná a uzavřete všechna nerovná místa. Ponechte minimálně 10 hodin na vytvrzení při +20 C. Pro dokonalé utěsnění koutů, musí být materiál aplikován nejlépe ve dvou vrstvách, druhá vrstva slouží k uzavření povrchu a zlepšení vzhledu. Veškeré použité náčiní očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla Sika, typ C (Thinner C, Verdünnung C). Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Teplota Doba +10 C ~ minut +20 C ~ minut +30 C ~ minut +35 C ~ minut Čekací doba / Přetíratelnost Dodržte aby byla penetrace lepivá (nevytvrzená), jestliže ztrácí lepivost, či je vytvrzená, aplikujte ji opakovaně. Sledujte vlhkost podkladu dle typu konstrukce. Před další aplikací na vyčkejte: Čekací doba Teplota podkladu Minimum Maximum +10 C 20 hodin 72 hodin +20 C 10 hodin 48 hodin +30 C 5 hodin 24 hodin +35 C 5 hodin 24 hodin Poznámka: Uvedené časy jsou pouze přibližné a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí a podkladu, např. teplota a relativní vlhkost vzduchu. 6 6/8

7 Poznámky k aplikaci / Omezení Kotvicí drážky musí být umístěny v exponovaných okrajích aplikační plochy (ohraničení, spojů a přípojů, soklů, sloupů, šikmin a odtoků) jak je uvedeno v aplikačních detailech Metodické příručky systému Sikafloor PurCem. Tím se předejde znehodnocení při vytvrzování. Šířka a hloubka musí být dvojnásobkem tloušťky podlahové úpravy. Nepoužívejte na PCC (polymerem modifikované cementové malty). Ředidlo Sika, typ C (Thinner C, Verdünnung C) je hořlavé. NEVYSTAVUJTE OTEVŘENÉMU PLAMENI. Vždy zabezpečte ventilaci při použití v uzavřeném prostoru, aby se předešlo nadměrné vlhkosti vzduchu. Pro dosažení maximálních hygienických požadavků aplikujte na Sikafloor -29 PurCem 1 2 vrstvy Sikafloor -31 PurCem. Neaplikujte při teplotě nižší jak +9 C a vyšší jak +31 C nebo relativní vlhkosti vzduchu nad 85 %. Neaplikujte na nesoudržné pískové a cementové potěry, asfaltový podklad, keramickou dlažbu nebo porézní materiály a také na magnezit, měď, hliník, měkké dřevo, gumové materiály a kompozity ze skelných vláken (FRP). Neaplikujte penetraci na mokrý nebo čerstvý beton, pokud je obsah vlhkosti v podkladu > 4 %. Neaplikujte na beton pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší než 3 C nad rosným bodem. Chraňte podklad během aplikace a v průběhu vytvrzování před vodou, např. kondenzáty z potrubí a stropu. Nemíchejte produkty řady Sikafloor - PurCem ručně. Používejte pouze vhodná elektrická zařízení. Neaplikujte na poškozené podklady a podklady s trhlinami. Zabraňte vzniku louží během aplikace penetrace. Vždy minimálně po dobu 48 hodin po aplikaci zamezte kontaktu s potravinami. Produkty řady Sikafloor PurCem mohou vlivem UV záření žloutnout. Tento jev nemění žádné vlastnosti produktů, jde pouze o estetickou změnu. Produkty mohou být použity pokud je změna vzhledu zákazníkem akceptovatelná. Systém Sikafloor -PurCem může aplikovat pouze firma řádně proškolená a schválená společností Sika CZ. Vytvrzující podrobnosti Produkt připravený k použití : Teplota podkladu Pochůznost Lehké zatížení Plné vytvrzení +10 C ~ 24 hodin ~ 36 hodin ~ 7 dní +20 C ~ 12 hodin ~ 22 hodin ~ 5 dní +30 C ~ 8 hodin ~ 16 hodin ~ 3 4 dny +35 C ~ 8 hodin ~ 16 hodin ~ 3 4 dny Poznámka: Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí. Čištění / Údržba Postup Pro udržování stálých vlastností po aplikaci Sikafloor -20 PurCem je nutné dodržovat doporučení výrobce a dodavatele čistících prostředků např. Diversey, TASKI. 7 7/8

8 CE značení CE značení - Odpovídá požadavkům ČSN EN Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČS EN Potěrové materiály a podlahové potěry. Musí být označeny CE značkou podle Přílohy ZA.3, tabulka ZA 1.5 a 3.3 a splnit předepsané požadavky. CE značení - Odpovídá požadavkům ČSN EN Uvedený výrobek patří pod výrobky uvedené v ČS EN Výrobky a systém pro ochranu a opravu betonu. Musí být označeny CE značkou podle Přílohy ZA.1, tabulka ZA 1.a až 1g. a splnit předepsané požadavky Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu. Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese Bezpečnostní předpisy Místní omezení Právní dodatek Ochranná opatření Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Odstraňování odpadu - Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat. V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu. Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ Brno tel: fax: /8

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000011 1180 Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Construction

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy Design je reakční (R) spárovací hmota (G) třídy RG.

KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy Design je reakční (R) spárovací hmota (G) třídy RG. Dvousložková dekorativní epoxidová kyselinovzdorná spárovací hmota (v 8 barevných odstínech), ideální pro spárování skleněné mozaiky. Použitelná také jako lepicí tmel. KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy

Více

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002 Lepidlo Sikadur 30 Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 Druh Thixotropní 2 - komponentní lepící hmota na epoxidové bázi,bez rozpouštědel. Použití Silová spojení : - CFK lamel na betonu a dřevě - ocelových

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI úvod Tato příručka pro instalaci tepelně izolačního systému MAPEI slouží k usnadnění práce řemeslníků i stavbyvedoucího.

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS P Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY REVCO REVCOVER P a REVCOVER M TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS TECHNICKÉ DETAILY PŘÍLOHY Obsah 1. Kompozitní tepelně izolační systémy (ETICS) REVCOVER 1.1. Použití systémů 1.2. Popis systémů

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2013 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2013 Platnost od 1. 2. 2013 Obsah Penetrační nátěry... 1 Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Epoxidový penetrační nátěr VG 7 Rychlý epoxidový

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou KOMPLEXNÍ SYSTÉM EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU infra OBSAH 1 Všeobecně 6 2 Systém STORMBOX 7 3 Certifikace, značení

Více

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2014

Pro Vaši podlahu to nejlepší. Maloobchodní ceník 2014 Pro Vaši podlahu to nejlepší Maloobchodní ceník 2014 Obsah 06 _ Penetrační nátěry Univerzální penetrace VG 2 PU penetrační nátěr VG 5 Rychlý epoxidový penetrační nátěr VG 7 S PCI Repahaft PCI Gisogrund

Více