Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace. Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace. Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014"

Transkript

1 Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014

2 Velká vlastenecká válka Vstup SSSR do velké mezinárodní politiky VIII. seminář

3 Struktura semináře diskuse o domácím zadání; Velká vlastenecká válka hlavní témata; jak se neztratit? 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 3

4 Hlavní témata jak se neztratit? rozdílné interpretace; metodologické problémy; vývoj mezinárodního postavení SSSR do roku 1945; prameny a literatura 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 4

5 Jak se neztratit? I velice přesně vědět co chci studovat; důsledně oddělovat politiku od vojenských témat; prameny a literaturu lze v zásadě rozdělit do sedmi celků: sovětská+ruská provenience; německá+spojenci Německa; Spojenecká; neutrální; zajímavými zdroji mohou být dobové dokumentární a hrané filmy stupeň fabulace a její příčiny (Pád Berlína); válka v krásné literatuře proměny zachycení války v čase; 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 5

6 Jak se neztratit? II vybudovat si pevný zlatý střed a teprve kolem něho materiály z jedné i druhé strany; velký pozor na paměti politických představitelů SSSR jak stoupají na politickém žebříčku, tak roste jejich podíl na válečném vítězství; ani velitelé RA nemohli psát jak chtěli; nezapomínat na to, že Velká vlastenecká a její výsledky jsou stále v Rusku jak citlivým, tak i politickým tématem: Pakt o neútočení s Německem 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 6

7 Různé interpretace rozdílné interpretace do roku 1989: východní a západní interpretace; za perestrojky první změny; po roce 1989: historiografie zemí býv. sovětského bloku jde jinudy; v ruské historiografii se rovněž objevují nové směry interpretací; dělící čáru načrtly především práce Viktora Suvorova SOLONIN, Mark. Новая хронология катастрофы. Москва : Яуза, Эксмо s. ISBN /8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 7

8 Metodologické problémy dodnes není toto téma v Rusku a v zemích postsovětského bloku odpolitizováno některé otázky jsou dodnes aktuálním politikem sovětsko německá smlouva o neútočení z roku 1939; poprava polských důstojníků v katyňském lese; instalace komunistických režimů ve střední Evropě jako výsledek druhé světové války; nedostupnost sensitivnějších materiálů v ruských archivech; byla druhá světová válka klíčovým a jediným hybatelem změny politické mapy světa? 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 8

9 Mezinárodní postavení SSSR 3.iii xi x iii v xii iv./19.v iv /6.vi do r I uzavřena brest-litevská mírová smlouva; RSFSR anulovala brest-litevskou mírovou smlouvu; Nejvyšší rada dohodových mocností v Paříži vyhlásila hospodářskou blokádu RSFSR; mírová smlouva mezi RSFSR a Polskem. Polsko získalo podstatnou část Běloruska a Ukrajiny; RSFSR uzavřela obchodní smlouvu s Německem; RSFSR uzavřela obchodní smlouvu s Itálií; RSFSR se účastní ekonomické konference v Janově; Sovětské Rusko a Německo podepsaly v Rapallu smlouvu o vzájemných vztazích; podepsáním prozatímní obchodní smlouvy v Praze ČSR de facto uznala sovětské Rusko a navázala diplomatické vztahy; 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 9

10 Mezinárodní postavení SSSR do r II 15.vi./19.vii na konferenci v Haagu RSFSR nedosáhla výměnou za uznání carských dluhů uznání de iure a úvěry; 4. a 9.vi SSSR se nótami britskému MZV zavázal nepodporovat revoluční hnutí v Asii; 1924 založena společnost ARMTORG rozvíjející obchodní vztahy mezi SSSR a USA; 2.ii x i iv v Velká Británie navázala diplomatické styky se SSSR; Francie navázala diplomatické styky se SSSR; Japonsko navázalo diplomatické styky se SSSR. Za ropnou koncesi vyklidilo část Sachalinu; sovětsko-německá smlouva o přátelství a neutralitě; Londýn přerušil diplomatické styky se SSSR. Znovu navázány 3.x. 1929; 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 10

11 Mezinárodní postavení SSSR do r III 9.ii viii vii xi xi vi iii v v SSSR podepsal s Estonskem, Lotyšskem, Polskem a Rumunskem protokol o neprodlené účinnosti Briand- Kellogova paktu (Všeobecná smlouva o odmítnutí války); SSSR přerušil diplomatické styky s Čínou. Obnoveny 22.xii. 1932; sovětsko-polská smlouva o neútočení; sovětsko-francouzská smlouva o neútočení. Ta otevírala nepřímý kontakt na země Malé dohody; USA navázaly diplomatické styky se SSSR; ČSR navázala diplomatické vztahy se SSSR; britský zaminir Eden jednal v Moskvě se Stalinem; Francie a SSSR odepsaly smlouvu o spojenectví a vzájemné pomoci; ČSR a SSSR podepsaly smlouvu navazující na francouzsko-sovětskou smlouvu; 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 11

12 Mezinárodní postavení SSSR ix vii./11.viii iv v do r IV sovětské jednotky vstoupily do Mongolska na pomoc proti možnému japonskému útoku; sovětské jednotky odrazily útok japonské armády u jezera Chasan; SSSR navrhl Velké Británii podepsat společně s Francií smlouvu na obranu proti Německu; Maxim Litvinov vystřídán Vjačeslavem Molotovem. Významný signál pro Německo; 11. v Japonsko zaútočilo na Mongolsko. Poraženo sovětskou armádou. Boje až do 15.ix; 11./21.viii v Moskvě neúspěšná jednání vojenských delegací Anglie, Francie a SSSR; 19. viii SSSR a Německo podepsaly obchodní dohodu; 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 12

13 Mezinárodní postavení SSSR 23.viii ix ix do r V SSSR a Německo podepsaly smlouvu o neútočení na 10 let, včetně tajného dodatku o dělení sféry vlivu; sovětská armáda zaútočila na Polsko; sovětsko-německá smlouva o přátelství a úpravě společných hranic; 28.ix./10.x vnuceny smlouvy o vojenských základnách Baltským státům; 30.xi xii iii /11.iii vi./1.vii /6.viii SSSR zaútočil na Finsko; SSSR vyloučen ze Společnosti národů; SSSR uzavřel s Finskem mírovou smlouvu; katyňský masakr; anexe Besarábie; anexe Baltských států; 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 13

14 Mezinárodní postavení SSSR do r VI 12./13. xi neúspěšná jednání Molotova v Berlíně. SSSR nedostal do své sféry vlivu Bulharsko, Finsko a Rumunsko; 8.iv vi vi sovětsko-japonská smlouva o neutralitě; TASS dementuje zprávy o možném útoku Německa na SSSR Německo zaútočilo na SSSR bez vyhlášení války 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 14

15 Sovětský svaz a spojenci I 22.vi vi vii vii vii viii ix xi W.S. Churchill v projevu prohlásil SSSR za spojence a přislíbil pomoc; F.D. Roosevelt přislíbil SSSR všemožnou pomoc; sovětsko-anglická smlouva o vzájemné pomoci; SSSR uznal československou exilovou vládu; SSSR navázal diplomatické styky s polskou exilovou vládou; britská a sovětská vojska obsadila Írán; SSSR se připojil k Atlantické chartě; v rámci Lend-Lease první půjčka 1 miliarda USD; V rámci pomoci SSSR obdržel od USA a GB cca 17 tisíc letadel, 400 tisíc nákladních automobilů a džípů, 2000 lokomotiv, stroje, suroviny, potraviny. 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 15

16 Sovětský svaz a spojenci II 7.iii v iv vii x xi.-1.xii W. Churchill akceptoval Curzonovu linii jako novou sovětsko-polskou hranici; v Londýně podepsána sovětsko-britská smlouva o spolupráci ve válce proti Německu; SSSR přerušil diplomatické styky s polskou exilovou vládou sovětské výzvědné služby začínají soustřeďovat své aktivity na USA, Velkou Británii a další země; moskevská konference zaminirů SSSR, USA a VB rozhodla o poválečném obnovení Rakouska, odebrání Východního Pruska Německu a potrestání válečných zločinů; Teheránská konference (dohoda o vytvoření druhé fronty, poválečné uspořádání Německa, polské hranice na Odře a Curzonově linii, účast SSSR ve válce proti Japonsku po ukončení válečných operací v Evropě); 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 16

17 12.xii vi vii viii x /18.x Sovětský svaz a spojenci III Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi SSSR a ČSR; vylodění v Normandii; v Chelmu vytvořen Polský výbor národního osvobození (Lublinský výbor); Polský výbor národního osvobození uzavírá tajnou smlouvu se SSSR o nové společné hranici; sovětské a československé jednotky překračují československou státní hranici; jednání Stalin Churchill v Moskvě. Uzavřena procentní dohoda o vlivu na Balkáně; 4./11. ii Jaltská konference (okupace a správa Německa, potvrzení polských hranic, územní zisky SSSR na úkor Japonska) 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 17

18 17/31.iii v v vi Sovětský svaz a spojenci IV E. Beneše v Moskvě. Sestavení vlády Národní fronty; Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci; 1. ukrajinský front osvobodil Prahu; předání Podkarpatské Rusi SSSR; 17.vii./2.viii./1945 Postupimská konference (uspořádání poměrů v Německu, západní hranice Polska, odsun německého obyvatelstva z ČSR, Maďarska a Polska); 20.xi počátek Norimberského procesu (konec 1.x. 1946) 5.iii Churchill pronesl ve Fultonu projev o Evropě rozdělené železnou oponou. 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 18

19 Curzonova linie 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 19

20 Procentní dohoda 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 20

21 Jaltská konference 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 21

22 Postupim I 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 22

23 Postupim II 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 23

24 Mýty a legendy I Pád Berlína (1949), Stalinův přílet do Berlína 1:08 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 24

25 Mýty a legendy II 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 25

26 Prameny a literatura I Prameny: Dokumenty: sovětská strana: ГАВРИЛОВ, В.А. Документы Разведуправления Красной Армии. Январь 1939 июнь 1941 г. Moskva: МФД, s. ISBN РЕШИН, Л.Е. (kol. autorů) й год. Книга первая. Moskva: МФД, s ISBN РЕШИН, Л.Е. (kol. autorů) й год. Книга вторая. Moskva: МФД, s ISBN /8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 26

27 Prameny a literatura II sovětsko-německé vztahy : SONTAG, Raymond James BEDDIE, James Stuart. Nazi-Soviet Relations, Documents from the Archives of the German Foreign Office. Washington: U. S. Government Printing Office, s. sovětsko-americké vztahy : ЖИЛЯЕВ, Б.И. САВЧЕНКО, В.И. Cоветско-американские отношения Moskva: МФД, s.792. ISBN: Х. sovětsko-britské vztahy : МИД СССР. Советско-английские отношения во время Великой отечественной войны Moskva: Издательство политической литературы, s /8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 27

28 Prameny a literatura III československo-sovětské vztahy NĚMEČEK, Jan (edit). Československé vztahy v diplomatických jednáních svazky. Praha: Státní ústřední archiv, s. 627, s ISBN , X. Teheránská konference 28.xi.-1.xii Jaltská konference ii Postupimská konference 17. vii.-2.viii Paměti: 4/8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 28

29 Prameny a literatura IV Literatura: FENBY, Jonathan. Spojenci. Praha: Práh, s ISBN HOLLOWAY, David. Stalin a bomba. Praha: Academia, s ISBN HRBEK, Jaroslav SMETANA, Vít KOKOŠKA, Stanislav PILÁT, Vladimír Hofman, Petr. Draze vykoupená svoboda. Osvobození Československa svazky. Praha: Paseka, s.351, s ISBN , NAROČNICKAJA, Natalija FALIN Valentin. Partitúra druhej svetovej vojny. Kto a kedy začal vojnu? Praha: Ottovo nakladatelství, s ISBN REES, Laurence. Druhá světová válka. Za zavřenými dveřmi. Stalin, nacisté a západ. Praha: Euromedia Group, s ISBN /8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 29

30 Domácí zadání na 14.iv Slovenské jednotky v SSSR, Rudá armáda na Slovensku prameny a literatura; základní pozice hodnocení Deadline: 12.iv., /8/2014 Dějiny SSSR a Ruska 30

5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945

5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VII EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. Wilsonova diplomacie.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

Obecné právní dějiny. Vojáček

Obecné právní dějiny. Vojáček Obecné právní dějiny Vojáček Krátké dvacáté století (1914 1989) Vojáček Obsah: 1. První světová válka 2. Prosperita dvacátých let 3. Ekonomická a politická krize třicátých let 4. Druhá světová válka 5.

Více

První světová válka. VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ

První světová válka. VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ První světová válka VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století nejprve drobné spory Anglie a Francie o Horní Nil,

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, January 13, BITVA 2015 O BRITÁNI

DĚJEPIS 9. ROČNÍK VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NAPADENÍ POLSKA, January 13, BITVA 2015 O BRITÁNI VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NAPADENÍ POLSKA Po rozbití ČSR Hitler pokračoval ve své výbojné politice (získal litevský přístav Klajpeda), Itálie obsadila Albánii. Srpen 1939 podepsána německo sovětská

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Polský protinacistický odboj

Polský protinacistický odboj Polský protinacistický odboj Zemská armáda, Polský podzemní stát a povstání ve Varšavě 1943 a 1944 Pavel Zeman Hlavním reprezentantem polského protinacistického odboje byla v letech 1942 až 1945 Zemská

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

Turecko. Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu. Seminární práce z dějepisu. David Antoš 7.J - 1 -

Turecko. Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu. Seminární práce z dějepisu. David Antoš 7.J - 1 - Turecko Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu Seminární práce z dějepisu David Antoš 7.J - 1 - Obsah: Úvod... 3 Vznik a vývoj Osmanské říše... 3 Důvody úpadku Osmanské říše... 4 Vývoj před světovou

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Druhá světová válka v současných německých učebnicích na druhém stupni základních škol a niţších stupních gymnázií

Druhá světová válka v současných německých učebnicích na druhém stupni základních škol a niţších stupních gymnázií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Druhá světová válka v současných německých učebnicích na druhém stupni základních škol a niţších

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ Jaroslav Šedivý I. HISTORICKÉ OKOLNOSTI VZNIKU ČASOPISU MEZINÁRODNÍ VZTAHY Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii začal

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Košický vládní program (5.4. 1945)

Košický vládní program (5.4. 1945) Košický vládní program (5.4. 1945) I. Po více než šesti letech cizácké poroby přišel čas, kdy nad naší těžce zkoušenou vlastí vzchází slunce svobody. Na své slavné vítězné cestě na západ osvobodila Rudá

Více

KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM TEXT

KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM TEXT KOŠICKÝ VLÁDNÍ PROGRAM TEXT I. Po více než šesti letech cizácké poroby přišel čas, kdy nad naší těžce zkoušenou vlastí vzchází slunce svobody. Na své slavné vítězné cestě na západ osvobodila Rudá armáda

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Bc. Gabriela Literová

Bc. Gabriela Literová Bc. Gabriela Literová Edvard Beneš ve veřejném diskursu na přelomu 20. a 21. století (příklad historické osobnosti při utváření národní identity) (Vydání první) I. ÚVOD Osobnost Edvarda Beneše byla v dramatickém

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918

Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918 Pracovní listy k prezentaci: 1. světová válka 1914 1918 www.moderni-dejiny.cz Jaké země tvořily tzv. Trojspolek? Jaké státy tvořily tzv. Trojdohodu? Jaké byly válečné cíle Německa? Jaké cíle mělo Srbsko

Více