PROGRAM. Vyšší odborné školy grafické. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM. Vyšší odborné školy grafické. Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22"

Transkript

1 PROGRAM Vyšší odborné školy grafické Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha 1, Hellichova 22

2 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ VOŠG a SPŠG v Praze patří k tradičním a vysoce ceněným umě leckoprůmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální fotografii a vydavatelství, je v České republice školou jedinečnou a výjimečnou. Studijní program je rozdělen do dvou vzdělávacích stupňů: střední pro absolventy základní školy, zakončený maturitní zkouškou, vyšší odborný pro absolventý střední školy s maturitou, zakončeného absolutoriem, přičemž se absolventům uděluje titul DiS. (diplomovaný specialista) uváděný za jménem. Na úrovni středního vzdělávání se žáci připravují v následujících oborech: Užitá fotografie Propagační výtvarnictví grafická úprava tiskovin Konzervátorství a restaurátorství Polygrafie První tři obory jsou výtvarné a je v nich dbáno zejména na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků ve specifických oborových zaměřeních, s důrazem na osvojování tradičních řemeslných principů a moderních technologických postupů. Obor Polygrafie směřuje k odbornému vzdělání a orientaci ve složité struktuře polygrafické výroby ve všech jejích oblastech, s důrazem na moderní elektronické zpracovatelské postupy. Na úrovni vyššího odborného vzdělávání je v rámci programu Grafický design a realizace tiskovin specializovaným studiem kladen důraz na praktické osvojení komplexního spektra činností v jednom z následujících zaměření: 01 propagační grafika 02 knižní grafika 03 fotografická tvorba a média 04 zpracování tiskovin 05 vydavatelská činnost 06 restaurování uměleckoř. děl z papíru a pergamenu ORGANIZACE ŠKOLY /adresa školy a telefon/ Praha 1, Hellichova 22, tel /vedení školy/ ředitel školy PhDr. Jan Sehnal statutární zástupce ředitele Ing. Radek Blahák / VOŠG a polygrafie / zástupkyně ředitele Mgr. Petra Eichlerová / SPŠG a provoz školy / pedagogický vedoucí dílen Jan Čermák /výchovné poradenství/ protidrogová prevence PhDr. Jarmila Rozehnalová pedagogické poradenství Mgr. Eva Dovalilová /provoz školy/ vedoucí tiskového střediska Jiří Císler vedoucí Nakladatelství grafické školy Naděžda Polívková sekretářka Jana Chytilová školník v budově Hellichova Mojmír Šustek školník v budově Maltézské náměstí František Rossi ODDĚLENÍ POLYGRAFIE Ing. Radek Blahák vedoucí oddělení Ing. Jitka Bělousová Jan Čermák Jitka Haklová Pavel Hora Ing. Jaromír Král Petr Kutheil Adam Lešikar, DiS. Vladimír Lukeš Ing. Pavel Pop /externí vyučující/ Petr Dvořáček PhDr. Marie Formáčková Daniela Kupsová Vladimír Mertlík Dr. Ing. Josef Opletal Mgr. Bohumil Práchenský Bc. Matyáš Urbánek, DiS. Ondřej Žáček

3 ODDĚLENÍ GRAFICKÉHO DESIGNU Ak. mal. Zbyněk Kočvar vedoucí oddělení PhDr. Jan Sehnal Mgr. Jana Budíková Ak. mal. Milan Erazim Ak. mal. Věnceslava Kovalská Ak. mal. Dana Krobová Mgr. art. Martina Lacová MgA. Martin Procházka PhDr. Jana Průšová ODDĚLENÍ FOTOGRAFIE A MÉDIÍ Helena Márová vedoucí oddělení Ing. Radek Blahák MgA. Ivana Fixlová MgA. Viktor Kopasz MgA. Lucie Mlynářová /externí vyučující/ MgA. Libuše Jarcovjáková Jan Maštera, DiS. ODDĚLENÍ KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ Milana Vanišová vedoucí oddělení Olga Hrušková Mgr. Věra Nováková /externí vyučující/ Benjamín Bartl Ing. Antonín Krejčí Ing. Hana Paulusová Bc. Adéla Růžičková Ing. Alena Samohýlová Ljuba Svobodová RNDr. Světlana Spiwoková FILOLOGIE Mgr. Jiřina Hoření vedoucí předmětové komise Mgr. Eva Dovalilová Mgr. Jindřiška Havlíčková Mgr. Eva Hrušková Mgr. Lenka Janská Alexandra Kadičová Mgr. Lucie Kletvíková Mgr. Dominika Křesťanová PhDr. Jarmila Rozehnalová Mgr. Libuše Staňková Mgr. Lýdie Váňová Mgr. Alena Vavřičková /externí vyučující/ JUDr. Dagmar Kopencová PŘÍRODNÍ VĚDY Mgr. Petra Eichlerová vedoucí předmětové komise Mgr. Zdeňka Chvojková Ing. Eva Honsová Mgr. Marcela Smolová INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Jiří Císler vedoucí předmětové komise Bohumila Broumová Tomáš Krcha, DiS. Jan Lindner Petr Novák /externí vyučující/ Daniel Hamerník, DiS. Bc. Martin Hejtmánek Jiří Jahoda Ing. Pavel Kočička

4 ORGANIZACE STUDIA /vzdělávací program, zaměření studia a formy výuky/ Studium na VOŠG je organizováno jako tříleté denní vzdělávacím programu N/05 Grafický design a realizace tiskovin, a to s následujícím zaměřením: /01/ propagační grafika /02/ knižní grafika /03/ fotografická tvorba a média /04/ zpracování tiskovin /05/ vydavatelská činnost /06/ restaurování uměleckořem. děl z papíru a pergamenu Školní rok je rozdělen za dvě výuková období zimní a letní semestr. Každý semestr je zakončen třítýdenním zkouškovým obdobím. Základními formami studia jsou přednášky, seminární a ate liérová cvičení, laboratorní cvičení, exkurze, konzultace a klauzurní práce. /poplatky spojené se studiem/ Studenti jsou v tomto školním roce povinni uhradit stanovenou výši školného, která činní Kč. Školné za zimní semestru ve druhém a třetím ročníku, tj Kč, je nutno zaplatit do 15. září 2009, za letní semestr ve všech ročnících do 15. února /účast ve výuce a omlouvání absence/ Student se za rok musí zúčastnit nejméně 70 % všech studijních forem, přičemž vyučující jednotlivých předmětů mohou některé akce označit jako bezpodmínečně povinné a určit požadované procento účasti ve svém předmětu. Zvláštní důraz je kladen na docházku ve stěžejních předmětech propagační grafika, knižní grafika, předměty fotografické tvorby a veškeré technologie. Dlouhodobou absenci více jak tři dny je třeba do 20 dnů od trvání nepřítomnosti doložit lékařským potvrzením. Ve zvláštních případech může ředitel školy povolit na doporučení vyučujícího ve vybraném předmětu individuální plán. /práva a povinnosti studentů/ Student má právo využívat v dané provozní době školy učebny, ateliéry, knihovnu, dílny a jiná zařízení VOŠG, pokud jejich využití vychází z učebních plánů. Studenti se dále mohou účastnit, dle svých schopností, výzkumné, tvůrčí a společenské činnosti školy. Student je povinnen dodržovat školní řád, plnit studijní povinnosti a uvádět v sekretariátu školy veškeré změny svého trvalého i přechodného bydliště. Ve vlastním zájmu je dále student povinnen sledovat vývěsky ve všech budovách školy. /dislokace učeben/ Učebny č. 1 až 6 jsou v budově na Maltézském nám. Učebny 7 až 44 a učebny AULA a T se nachází v budově Hellichova. Učebny A a B jsou v tzv.»školičce«za Hladovou zdí pod Petřínem. /stravování studentů/ Zakoupení obědů je možné ve školní jídelně ZŠ v Karmelitské ulici. Cena jednoho obědu je 28 Kč. /skříňky studentů/ Klíče ke skříňkám v budovách na Maltézském nám. a v Hellichově ulici obdrží studenti u obou školníků po zaplacení vrazné zálohy 100 Kč. Ve všech budovách školy je vyžadováno přezouvání! HODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ Rozsah předmětu je vyjádřen počtem hodin přednášek a cvičení, a také formou hodnocení, která může být následující: ozn. forma hodnocení zápis ve výkazu o studiu Z zápočet»započteno«, datum, podpis KZ klasifikovaný zápočet stupeň hodnocení, datum udělení ZK zkouška KZ nebo ZK, podpis pedagoga případně průběžným hodnocením ve výuce předmětu Výsledky hodnocení klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami: stup. slovní vyjádření 1 výborně 2 velmi dobře 3 dobře 4 nevyhovující Nevyhovující hodnocení se u zkoušky, případně neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.

5 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU /prázdniny, volné dny a akce školy/ zápis studentů, organizační pokyny slavnostní zahájení školního roku v kině Blaník státní svátek den otevřených dvěří státní svátek 29. a podzimní prázdniny státní svátek 21. a volné dny vánoční prázdniny pololetní prázdniny maturitní ples volný den jarní prázdniny volný den velikonoční prázdniny pondělí velikonoční /klauzury/ G1A a G1B G2A G3A G1A a G1B G2A /zkouškové období/ 17. a G2A, G3A G1A, G1B, G2B, G3B G2A G3A G2A, G3A G1A, G1B, G2B G3A, G3B G2A G2A /absolutoria/ 29. a náhradní a opravný termín absolutorií výběr tématu absolventské práce odevzdání explikace absolvenské práce praktická absolutoria G3A studijní volno před absolutorii řádný termín absolutorií G3A, G3B ABSOLUTORIA VE ŠKOLNÍM ROCE I. zkouška z anglického jazyka II. zkouška z odborných předmětů a/ předměty společného základu: Dějiny kultury nové doby Management b/ odborné předměty zaměření 01/ propagační grafika: Propagační grafika Zpracování obrazu a textu Polygrafické technologie Dějiny užité grafiky Web video animace b/ odborné předměty zaměření 02/ knižní grafika: Knižní grafika Zpracování obrazu a textu Polygrafické technologie Dějiny užité grafiky Web video animace c/ odborné předměty zaměření 03/ fotografická tvorba: Zpracování obrazu a textu Studiová a reklamní fotografie Dokumentární fotografie Výtvarná fotografie Multimediální tvorba Teorie a dějiny fotografie d/ odborné předměty zaměření 04/ zpracování tiskovin: Předtisková příprava Řízení kvality polygrafické výroby Hodnocení kvality a standardizace polygrafické výroby Dokončovací zpracování a expedice Informační systémy e/ odborné předměty zaměření 05/ vydavatelská činnost: Integrace obrazu a textu Elektronická média a archivace Redakční a vydavatelská činnost Technologie mediální produkce Distribuce Ekonomika vydavatelství III. obhajoba absolventské práce

6 G1A / Mgr. Eva Hrušková / zkr. vyučovací předmět zimní semestr letní semestr rozsah vyučující rozsah vyučující předměty společného základu DEK Dějiny kultury nové doby 2/0 Z Mgr. Janská 2/0 KZ Mgr. Janská SPV Společenské vědy 1/1 Z PhDr. Rozehnalová 1/1 Z PhDr. Rozehnalová MAN Management 2/1 Z Ing. Pop 1/1 KZ Ing. Pop TMP Technologie mediální produkce 2/1 KZ Ing. Pop Ing. Blahák 2/1 ZK Ing. Pop Lešikar, DiS. /01/ propagační grafika ANJ Anglický jazyk 1/2 Z Mgr. Havlíčková 1/2 KZ Mgr. Havlíčková PRG Propagační grafika 0/4 KZ Ak. mal. Kočvar 0/5 ZK Ak. mal. Kočvar TAP Typografie a písmo 1/3 KZ Ak. mal. Kočvar 0/4 ZK Ak. mal. Kočvar FOT Fotografie 0/3 Z MgA. Mlynářová 0/3 KZ MgA. Mlynářová ZOT Zpracování obrazu a textu 1/2 Z Broumová 1/2 KZ Broumová FIK Figurální kresba 0/3 Z Mgr. art. Lacová 0/3 KZ Mgr. art. Lacová PRO Prostorová cvičení 0/2 Z Mgr. Budíková 0/2 KZ Mgr. Budíková /02/ knižní grafika ANJ Anglický jazyk 1/2 Z Mgr. Hrušková 1/2 KZ Mgr. Hrušková KNG Knižní grafika 0/4 KZ Ak. mal. Erazim 0/4 ZK Ak. mal. Erazim GUT Grafické umělecké techniky 0/4 Z Ak. mal. Erazim 0/4 KZ Ak. mal. Erazim TAP Typografie a písmo 1/3 KZ Ak. mal. Kovalská 0/4 ZK Ak. mal. Kovalská ZOT Zpracování obrazu a textu 1/2 Z Broumová 1/2 KZ Broumová FIK Figurální kresba 0/3 Z Mgr. art. Lacová 0/3 KZ Mgr. art. Lacová PRO Prostorová cvičení 0/2 Z Mgr. Budíková 0/2 KZ Mgr. Budíková

7 G1B / Mgr. Libuše Staňková / zkr. vyučovací předmět zimní semestr letní semestr rozsah vyučující rozsah vyučující předměty společného základu DEK Dějiny kultury nové doby 2/0 Z Mgr. Janská 2/0 KZ Mgr. Janská SPV Společenské vědy 1/1 Z PhDr. Rozehnalová 1/1 Z PhDr. Rozehnalová MAN Management 2/1 Z Ing. Pop 1/1 KZ Ing. Pop /03/ fotografická tvorba a média ANJ Anglický jazyk 1/2 Z Mgr. Hoření 1/2 KZ Mgr. Hoření TMP Technologie mediální produkce 2/1 KZ Ing. Pop Ing. Blahák 2/1 ZK Ing. Pop Lešikar, DiS. TAP Typografie a písmo 1/2 KZ Ak. mal. Kovalská 0/3 ZK Ak. mal. Kovalská ZOT Zpracování obrazu a textu 1/2 Z Broumová 1/2 KZ Broumová SFO Stavba a skladba fotografického obrazu 1/2 Z MgA. Mlynářová 1/2 KZ MgA. Mlynářová STE Snímková technika 1/1 Z Márová PZO Principy zobrazování 1/4 KZ Márová DIZ Digitální zobrazování 1/3 KZ MgA. Mlynářová STF Studiová fotografie 0/5 KZ MgA. Mlynářová FTV Fotografická tvorba 0/4 ZK MgA. Mlynářová MMT Multimediální tvorba 0/3 Z Maštera, DiS. /04/ zpracování tiskovin ANJ Anglický jazyk 1/2 Z Mgr. Havlíčková 1/2 KZ Mgr. Havlíčková NEJ Německý jazyk 1/2 Z Mgr. Staňková 1/2 KZ Mgr. Staňková TAP Typografie a písmo 1/2 KZ Čermák 0/3 ZK Čermák ZOT Zpracování obrazu a textu 1/2 Z Broumová 1/2 KZ Broumová POT Polygrafické technologie 3/0 ZK Ing. Pop 3/2 ZK Žáček KSP Kvalita a standardizace v polygrafii 2/2 KZ Lukeš 2/2 ZK Lukeš LC1 Laboratorní cvičení I 0/4 Z Ing. Král 0/2 KZ Ing. Král APV Aplikace přírodních věd v polygrafii 2/0 KZ Ing. Blahák MAP Materiály v polygrafii 2/1 KZ Ing. Blahák

8 G2A / Mgr. Jindřiška Havlíčková / zkr. vyučovací předmět zimní semestr letní semestr rozsah vyučující rozsah vyučující předměty společného základu SPV Společenské vědy 0/1 KZ PhDr. Rozehnalová MAN Management 1/1 ZK Ing. Pop PAP Podnikové a autorské právo 2/0 KZ JUDr. Kopencová UCT Účetnictví 1/0 KZ Kadičová ANJ Anglický jazyk 1/2 Z Mgr. Havlíčková 1/2 KZ Mgr. Havlíčková DEK Dějiny kultury nové doby 2/0 Z Mgr. Janská 2/0 KZ Mgr. Janská DUG Dějiny užité grafiky 2/0 KZ Mgr. Janská 2/0 ZK Mgr. Janská PT1 Polygrafické technologie I 2/0 KZ Lešikar, DiS. 2/0 ZK Lešikar, DiS. /01/ propagační grafika PRG Propagační grafika 0/8 KZ Ak. mal. Kočvar 0/8 ZK Ak. mal. Kočvar ZOT Zpracování obrazu a textu 1/2 Z Císler Krcha, DiS. 1/2 KZ Císler Krcha, DiS. WVA Web video animace 1/2 Z Jahoda 1/2 KZ Jahoda KNV Knižní vazba 0/3 KZ Hrušková, O. 0/3 ZK Hrušková, O. SIM Signmaking 2 Z p. Lindner /02/ knižní grafika KNG Knižní grafika 0/4 KZ Ak. mal. Erazim 0/4 ZK Ak. mal. Erazim GUT Grafické umělecké techniky 0/4 Z Ak. mal. Erazim 0/4 KZ Ak. mal. Erazim ZOT Zpracování obrazu a textu 1/2 Z Císler Krcha, DiS. 1/2 KZ Císler Krcha, DiS. WVA Web video animace 1/2 Z Jahoda 1/2 KZ Jahoda KNV Knižní vazba 0/3 KZ Hrušková, O. 0/3 ZK Hrušková, O. SRG Serigrafie 0/2 Z Lešikar, DiS. 0/2 KZ Lešikar, DiS.

9 G2B / Ing. Radek Blahák / zkr. vyučovací předmět zimní semestr letní semestr rozsah vyučující rozsah vyučující předměty společného základu SPV Společenské vědy 0/1 KZ PhDr. Rozehnalová MAN Management 1/1 ZK Ing. Pop PAP Podnikové a autorské právo 2/0 KZ JUDr. Kopencová UCT Účetnictví 1/0 KZ Kadičová DEK Dějiny kultury nové doby 2/0 Z Mgr. Janská 2/0 KZ Mgr. Janská NEJ Německý jazyk 1/2 Z Mgr. Staňková 1/2 KZ Mgr. Staňková /04/ zpracování tiskovin ANJ Anglický jazyk 1/2 Z Mgr. Havlíčková 1/2 KZ Mgr. Havlíčková ZOT Zpracování obrazu a textu 1/2 ZK Ing. Blahák PT2 Polygrafické technologie II 3/2 ZK Žáček Kutheil KSP Kvalita a standardizace v polygrafii 2/4 ZK Ing. Král LAC Laboratorní cvičení 0/4 KZ Ing. Král ODP Odborná praxe 12 t. KZ Ing. Blahák /05/ vydavatelská činnost a reklama ANJ Anglický jazyk 1/2 Z Mgr. Váňová 1/2 KZ Mgr. Váňová CEJ Český jazyk 0/2 Z Mgr. Kletvíková 0/2 KZ Mgr. Kletvíková SLT Současné literární trendy 3/0 Z PhDr. Formáčková 2/1 KZ PhDr. Formáčková ZOT Zpracování obrazu a textu 1/2 Z Ing. Blahák 1/2 KZ Ing. Blahák RVČ Redakční a vydavatelská činnost 1/1 Z Kupsová 1/1 KZ Kupsová TMP Technologie mediální produkce 1/2 Z Mgr. Práchenský Ing. Pop 1/2 ZK Jahoda DIS Distribuce 1/1 Z Mgr. Práchenský 1/1 KZ Mgr. Práchenský EVY Ekonomika vydavatelství 1/1 Z Dr. Ing. Opletal 1/1 KZ Dr. Ing. Opletal

10 G3A / Mgr. Lýdie Váňová / zkr. vyučovací předmět zimní semestr letní semestr rozsah vyučující rozsah vyučující předměty společného základu ANJ Anglický jazyk /skupina 1/ 3 Z Mgr. Havlíčková 3 ZK Mgr. Havlíčková ANJ Anglický jazyk /skupina 2/ 3 Z Mgr. Váňová 3 ZK Mgr. Váňová DEK Dějiny kultury nové doby 2 Z Mgr. Janská 2 ZK Mgr. Janská /01/ propagační grafika DUG Dějiny užité grafiky 2 ZK Mgr. Janská SIM Signmaking 2 KZ Lindner KNV Knižní vazba 3 KZ Kutheil PRG Propagační grafika 8 ZK Ak. mal. Kočvar 4 ZK Ak. mal. Kočvar ZOT Zpracování obrazu a textu 3 Z Ing. Kočička 3 ZK Ing. Kočička WVA Web video animace 3 KZ Bc. Hejtmánek 3 ZK Bc. Hejtmánek SAP Seminář absolventské práce 3 Z Ak. mal. Kočvar /02/ knižní grafika DUG Dějiny užité grafiky 2 ZK Mgr. Janská KNV Knižní vazba 3 KZ Kutheil SRG Serigrafie 2 KZ Lešikar, DiS. KNG Knižní grafika 4 ZK Ak. mal. Erazim 4 ZK Ak. mal. Erazim GUT Grafické umělecké techniky 4 KZ Ak. mal. Erazim 4 KZ Ak. mal. Erazim ZOT Zpracování obrazu a textu 3 Z Ing. Kočička 3 ZK Ing. Kočička WVA Web video animace 3 KZ Bc. Hejtmánek 3 ZK Bc. Hejtmánek SAP Seminář absolventské práce 3 Z Ak. mal. Erazim /03/ fotografická tvorba a média TDF Teorie a dějiny fotografie 2 ZK MgA. Fixlová ZOT Zpracování obrazu a textu 3 Z Císler 3 ZK Císler MMT Multimediální tvorba 3 KZ Maštera, DiS. 3 ZK Maštera, DiS. DOF Dokumentární fotografie 3 KZ MgA. Jarcovjáková 3 ZK MgA. Jarcovjáková VYF Výtvarná fotografie 4 KZ MgA. Mlynářová 4 ZK MgA. Mlynářová SRF Studiová a reklamní fotografie 4 Z MgA. Mlynářová, Kopasz 4 ZK MgA. Mlynářová, Kopasz SAP Seminář absolventské práce 3 Z MgA. Mlynářová

11 G3B / Ing. Pavel Pop / zkr. vyučovací předmět zimní semestr letní semestr rozsah vyučující rozsah vyučující předměty společného základu DEK Dějiny kultury nové doby 2 Z Mgr. Janská 2 ZK Mgr. Janská /04/ zpracování tiskovin NEJ Německý jazyk 3 ZK Mgr. Staňková ANJ Anglický jazyk 3 Z Mgr. Havlíčková 3 ZK Mgr. Havlíčková ZOT Zpracování obrazu a textu 3 Z p. Novák 3 ZK p. Novák ISY Informační systémy 3 KZ Bc. Urbánek, DiS. 3 ZK Bc. Urbánek, DiS. PEP Pokroky a ekologie v polygrafii 2 KZ Ing. Pop 2 KZ Ing. Pop ŘKP Řízení kvality polygrafické výroby 2 KZ Ing. Král 2 ZK Ing. Král HSV Hodnocení kvality a standardizace výroby 2 KZ Ing. Král 2 ZK Ing. Král LAC Laboratorní cvičení 4 KZ Ing. Král 2 ZK Ing. Král SAP Seminář absolventské práce 3 Z Ing. Král /05/ vydavatelská činnost a reklama ODP Odbroná praxe 12 t. KZ Ing. Blahák NEJ Německý jazyk 3 ZK Mgr. Staňková ANJ Anglický jazyk 3 Z Mgr. Váňová 3 ZK Mgr. Váňová EMA Elektronická média a archivace 3 KZ p. Mertlík RVČ Redakční a vydavatelská činnost 3 KZ p. Kupsová TMP Technologie mediální produkce 3 KZ p. Císler EVY Ekonomika vydavatelství 3 ZK Dr. Ing. Opletal SAP Seminář absolventské práce 3 Z Ing. Pop

12 PROGRAM Vyšší odborné školy grafické platný od zpracoval Radek Blahák Určeno k interním účelům VOŠG a SPŠG

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora Seznam ateliérů, vedoucích ateliérů a odborných asistentů Ateliér Vedoucí Odborný asistent prof. Mgr. Miroslav MgA. Marián Beneš KFO RF Aplikovaná Vojtěchovský a reklamní fotografie doc. Ing. Pavel MgA.

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. aa/ JUDr. Petr Hochman v lednu a únoru každého roku - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost)

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost) VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ Č. j. VPŠB-311-27/UV-2010 Brno 27. dubna 2011 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015

Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015 Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015 Vážení přátelé, zde získáte informace o nabídce našich vzdělávacích akcí pro rok 2015. Ministerstvem zdravotnictví nám byla udělena akreditace

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2015

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2015 Soutěž: Dárkové balení (DB) 9 Aneta Veselá 3 Kateřina Vocelková 6 Alexandra Varadyová 375 1. 368 2. 360 3. 2 Kristýna Kostrunková Střední škola, Strážnice 358 4. 7 Ivana Baranová Obchodní akademie a Hotolevá

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Strana 1 z 5 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaného dne 8.10.2012 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Shromáždění vlastníků souhlasí s renovací vrat v Ostrovní ulici s firmou Tomáš Šmídl

Více

Sólový a komorní zpěv. Úterý 3.5. 2016 velký sál

Sólový a komorní zpěv. Úterý 3.5. 2016 velký sál Úterý 3.5. 2016 velký sál Sólový a komorní zpěv Kategorie 9-10 let 1. část 1 Pernica Josef ZUŠ Jedovnice Bronzové pásmo Hana Korčáková dipl.um. MgA. Radka Hreňová 2 Bednáříková Leona ZUŠ Zlín Zlaté pásmo

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017

Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o přijímání do vzdělávacích programů a kurzů ve studijním roce 2016-2017 http://dokumenty.osu.cz/pdf/czv/programy-kurzy-pdf-czv.pdf

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

Organizační pokyny. k maturitním zkouškám 2014/2015

Organizační pokyny. k maturitním zkouškám 2014/2015 Organizační pokyny k maturitním zkouškám 2014/2015 podzim Termíny Profilová část maturitní zkoušky: Třída: Praktická zkouška Ústní zkoušky Vysvědčení Protokoly A4 28. a 14. 9. 2015 E4 28. a 10. 11. 9.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Adresa:

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Maturitní vyhláška jarního zkušebního období roku 2016 na SŠPU v Opavě

Maturitní vyhláška jarního zkušebního období roku 2016 na SŠPU v Opavě e mail: sspu@sspu-opava.cz, www.sspu opava.cz Maturitní vyhláška jarního zkušebního období roku 2016 na SŠPU v Opavě Maturitní zkoušky umělecké obory Jarní zkušební období roku 2016 A) Obsah maturitních

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Petr Lukáš sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:40 {knih} Mgr. Simona Kukučová / Mgr. Lenka Ochránková / pr. - Dějiny výtvarné kultury 9:10 9:35 {Vkre} PhDr. Jarmila

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník)

Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace (zkratka ČZA Mělník) www.zas-me.cz Informační zpravodaj p r o r o d iče a žáky střed n í š k o l y č.20 Školní

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

MATURITY JARO 2016 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, LITTROWA 122, HORŠOVSKÝ TÝN 30.3.2016

MATURITY JARO 2016 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, LITTROWA 122, HORŠOVSKÝ TÝN 30.3.2016 MATURITY JARO 2016 30.3.2016 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM Školský zákon č. 561/2004, Vyhláška ke šk. zákonu č. 177/2009, Vyhláška o některých dokladech o vzdělání č. 3/20015, vše v platném

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014 2015 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652 FAX 518

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Opravné usnesení II/28/2011

Opravné usnesení II/28/2011 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-6518/2011-542/VLJ Rousínov, dne 10. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

Maturitní zkoušky. 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o.

Maturitní zkoušky. 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Třída: DE4A - DE4A (rok nástupu 2011) Třída: *DE4A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 25. 5. - úterý 26. 5. 2015 Předseda: Mgr. Ivana Bělohoubková Místopředseda: RNDr. Naďa Končelíková Třídní: Mgr.

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Přehled opravných zkoušek

Přehled opravných zkoušek Antoňuk Milan P3A učebna Základy informačních systémů 29.08.2014 09:15 uč. 301 zkouška v náhradním Účetnictví a daně 29.08.2014 12:00 uč. 304 1. opravná zkouška Bilka Olaf P3A učebna Český jazyk a rétorika

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru

C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního oboru C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2013) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2012) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 11. 9. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Jiří Leden

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Český jazyk a literatura - didaktický

Více

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35 Rozpis studentů u maturitní zkoušky Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.D - Ekonomika a podnikání Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání, Management

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách Mgr. et MgA. Anna Ronovská Záměr Výzkum možností umělecké edukace v prostředí technicky zaměřených vysokých

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory CZ0522 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 659541 List vlastnictví: 6709 572659 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Babák Pavel a Babáková Jana, Pod lipami 894,

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal. zobcová flétna JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ

JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal. zobcová flétna JMÉNO MÍSTO KATEGORIE VYUČUJÍCÍ Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje: Šebela Antonín 1. místo 9. Vratislav Hrabal saxofon Steiger Václav 1. místo 7. Mgr. Tomáš Klásek fagot Hasalíková Michaela 2. místo 2. Jana

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016)

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 23.7. 2010 31.7. 2016) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 Název předmětu způs. druh zak. před. kr. přednášející

Více

Licenční smlouva. l i c e n č n í s m l o u v u :

Licenční smlouva. l i c e n č n í s m l o u v u : Licenční smlouva Karlovarský kraj sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 zastoupený: PaedDr. Josef Novotný, hejtman na straně jedné (dále jako nabyvatel licence ), a Střední

Více

Studijní plán a státní závěrečná zkouška

Studijní plán a státní závěrečná zkouška Studijní plán a státní závěrečná zkouška Vysoká škola Univerzita Karlova Součást vysoké školy Pedagogická fakulta Druh studijního programu Bakalářský Název studijního programu Specializace v pedagogice

Více

12.00-13.00 13.00-14.00

12.00-13.00 13.00-14.00 - 12.00 12.00- - -15.00 15.00-16.00 16.00- - - -20.00 Pondělí zelená Geografie cestovního ruchu RNDr. Ivan Farský, CSc. 16.2.2015, 9.3.2015 13.4.2015, 8.6.2015 Vybrané kapitoly z medicíny MUDr. Pavel Sušický

Více

5. kolo Poháru České republiky ve slalomu minikár - Memoriál Ladislava Buriánka Litoměřice 26. května 2012 Startovní listina

5. kolo Poháru České republiky ve slalomu minikár - Memoriál Ladislava Buriánka Litoměřice 26. května 2012 Startovní listina Startovní listina Kategorie M 1 13 Kategorie M 2 6 Kategorie M 3 3 Kategorie M 3D 4 Kategorie M 4 8 Kategorie M 5 19 Celkem 53 Kategorie M 1 143 HANUŠOVÁ Adriana Autoklub VELEŠÍN 219,18 100 176,00 164,09

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia prezenční kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J LISTOPAD 2005 ČÍSLO 8 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 1 Praha. obvodní pracoviště Praha 4. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 1 Praha obvodní pracoviště Praha 4 Inspekční zpráva MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s r. o. Machkova 1646, 149 00 Praha 4 - Jižní Město Identifikátor

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti

ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŠKOLNÍ 1377 ROČNÍ PLÁN výchovné a vzdělávací činnosti na školní rok 2015/2016 Nové Město nad Metují Ing.

Více

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 14.05.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 7 Počet listů příloh:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 Průvodce studiem 2014/15 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2014 Vypracovaly: Mgr. Iveta Schwarzová,

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní - 1 - Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence

Více

Ekonomika cestovního ruchu

Ekonomika cestovního ruchu Studijní obor Ekonomika cestovního ruchu Studijní program Ekonomika a management Základní informace o studijním oboru výuka studijního oboru byla zahájena v akademickém roce 1991/1992 studijní obor je

Více

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 1 / 20 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 54-01-07 Výtisk číslo: QI 54-01-07 Tato směrnice je majetkem

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 1.12.2010 OZNÁMENÍ

Více