VELMOCI JAKO PŮVODCI KRUTOSTI PROČ SVĚT POTŘEBUJE SILNOU SMLOUVU O OBCHODU SE ZBRANĚMI. Amnesty International březen 2013 Index: ACT 30/001/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELMOCI JAKO PŮVODCI KRUTOSTI PROČ SVĚT POTŘEBUJE SILNOU SMLOUVU O OBCHODU SE ZBRANĚMI. Amnesty International březen 2013 Index: ACT 30/001/2013"

Transkript

1 VELMOCI JAKO PŮVODCI KRUTOSTI PROČ SVĚT POTŘEBUJE SILNOU SMLOUVU O OBCHODU SE ZBRANĚMI 1

2 Bomba dopadla na střechu přesně nad místem, kde se shromáždili. Byl to masakr. Tři mé dcery zemřely a čtvrtá byla vážně zraněna, ostatní děti také utrpěly příšerná zranění Proč by někdo bombardoval domovy nevinných civilistů? Jak to, že je něco takového možné? Tisíce lidí po celém světě je každoročně zabito, zraněno, znásilněno či vysídleno ze svých domovů v důsledku krutých zločinů spáchaných za pomoci konvenčních zbraní a munice. Otřesná svědectví i záběry z ozbrojených konfliktů, krizí a porušování lidských práv po celém světě naléhavě zdůrazňují, že nelegálnímu obchodu se zbraněmi a jejich nezodpovědným transferům musí být bezodkladně učiněna přítrž. Na konferenci OSN v červenci 2012 měla být dojednána konečná podoba Smlouvy o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty, ATT), o níž usilují představitelé občanské společnosti řadu let a tlačí politické představitele k jejímu přijetí tak, aby jasně určila mezinárodní pravidla kontroly světového obchodu se zbraněmi. Ačkoliv byl na této konferenci zaznamenán určitý posun, nedošlo ke konečné dohodě, neboť několik klíčových států se přijetí rozhodlo blokovat. Návrh smlouvy tedy sice obsahuje několik ustanovení týkajících se lidských práv, ovšem tato ustanovení a další klíčová opatření musí být dále posílena. Amnesty International a stovky dalších nevládních organizací pokračují ve svých dlouhotrvajících snahách, aby byla účinná smlouva sjednána. V březnu 2013 se členské státy OSN opět sejdou na devět dní v New Yorku, aby jednání dokončily. Za většinu světového obchodu s konvenčními zbraněmi je zodpovědných několik klíčových států, mezi něž patří pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN: Čína, Francie, Ruská federace, Spojené království a Spojené státy. Právě postoje těchto zemí budou rozhodovat o tom, zda dojde ke shodě a OSN přijme účinnou smlouvu založenou na úctě k lidským právům. Amnesty International v této výzkumné zprávě popisuje roli každého ze stálých členů RB (tzv. velké pětky ) na světových trzích se zbraněmi a zdůrazňuje, která hlavní opatření smlouvy je nutno vylepšit. Amnesty International vyzývá světové politické osobnosti k tomu, aby využily svého vlivu ke sjednání účinné Smlouvy o obchodu se zbraněmi do března Nahoře: Domy a obchody zničené náletem ve čtvrti Tarík al-báb v syrském Aleppu, srpen 2012 Dole: Stovky fotografií pohřešovaných před budovou Severního soudu v lybijském Benghází, duben 2011 Ahmad Sulajmán, jehož dcery byly mezi oběťmi dvojitého náletu na dům v syrské Tarmale v oblasti Džabal az-zawíja ČÍNSKÝ OBCHOD SE STŘELNÝMI ZBRANĚMI Většina čínských konvenčních zbraní se vyrábí ve státem ovládaných společnostech. Hlavními výrobci ručních střelných a jiných lehkých zbraní jsou společnosti China North Industries Group Corporation (Norinco Group) a China South Industries Group Corporation, (GSGC). Tyto dvě firmy společně vyrábí všechny typy lehkých zbraní, včetně útočných pušek, automatických zbraní, granátometů a minometů i příslušnou munici. Podle čínských zákonů smějí zbraně, munici a s nimi spojené vybavení vyvážet jen státem vlastněné exportní společnosti jako například Norinco Corporation, což je hlavní vývozce a dovozce produktů firem Norinco Group, GSGC a Poly Technologies Inc. Jedná se o dodavatele zbraní, které byly v roce 2008 nalezeny na lodi směřující do Zimbabwe, což vyvolalo mezinárodní pobouření. 2

3 Ruční a lehké zbraně vyrobené v Číně byly nalezeny v zemích, na které jsou uvalena zbrojní embarga Rady bezpečnosti OSN, nebo státech, kde je pravděpodobné jejich užití při páchání zločinů postihovaných mezinárodním právem či porušování lidských práv. Mezi tyto státy patří Demokratická republika Kongo stejně jako oblast Dárfúru a další súdánské regiony. Není ve všech případech známo, zda Čína tyto zbraně poskytla přímo, ovšem čínské zbraně, jako například automatické granátomety typu QLZ87, se opakovaně objevovaly v Dárfúru a v poslední době i v Jižním Kordofánu. Expertní panel OSN, který má na starosti dohled nad vynucováním embarg OSN týkajících se zbraní v Dárfúru, v roce 2011 oznámil, že významné počty zbraní používaných v Dárfúru súdánskou armádou, dalšími bezpečnostními složkami a milicemi podporovanými státem byly zřejmě vyrobeny v Číně a byla na nich nalezena označení užívaná čínskými zbrojařskými společnostmi. Čínská právní úprava týkající se exportu neobsahuje ustanovení, která by LIBYE: SELHALA ČÍNSKÁ VLÁDA V KONTROLE STÁTNÍCH SPOLEČNOSTÍ? Jak ukázaly dokumenty, které v Libyi našel kanadský novinář po pádu Kaddáfího režimu, zástupci libyjské vlády v červenci roku 2011 navštívili Peking. Během setkání s manažery státem vlastněných čínských společností China North Industries Corporation, China National Import-export Corp (CNIEC), exportní agenturou, jež se věnuje přesnému strojírenství, a China Xinxing Import and Export Corporation jednali o koupi zbraní v hodnotě 200 milionů amerických dolarů. Kanadský deník The Globe and Mail následně poukázal na tajné rozhovory o dodávkách zbraní z Číny přes Jižní Afriku a Alžírsko. Ačkoliv neexistují důkazy o tom, že k dodávkám skutečně došlo, čínské společnosti byly zjevně ochotné obchodovat s libyjským režimem i přesto, že země podléhala zbrojnímu embargu Rady bezpečnosti OSN. V době těchto vyjednávání byl v Libyi v plném proudu konflikt mezi ozbrojenými silami podporujícími Kaddáfího na jedné straně a jeho odpůrci podporovanými mezinárodními jednotkami pod záštitou NATO na straně druhé. Kaddáfího jednotky závažně porušovaly mezinárodní humanitární právo a dopouštěly se mimo jiné válečných zločinů a hrubých porušení lidských práv. Za pomoci široké škály konvenčních zbraní Kaddáfího lidé cíleně zabíjeli a mrzačili neozbrojené protestující, domnělou opozici podrobovali mučení, nuceným zmizením a dalšímu nelidskému zacházení a dále svévolně zadržovali početné skupiny civilistů. Uskutečňovali minometné, dělostřelecké a raketové útoky na různá místa včetně obytných oblastí a používali zbraně, jako jsou protipěchotní miny a kazetové pumy, k necíleným útokům na civilisty. Bez projednání před soudem také popravovali zajaté či zadržené osoby, které nepředstavovaly žádné nebezpečí. Čínské ministerstvo zahraničí popřelo, že by o těchto jednáních cokoliv vědělo, a čínští představitelé v minulosti prohlašovali, že každá společnost, která se chystá vyvážet zbraně, si musí ještě před zahájením jakýchkoliv jednání opatřit povolení od příslušného vládního úřadu. 3

4 znemožňovala povolení vývozu zbraní v případech, kde je pravděpodobné, že budou tyto zbraně použity k závažným porušením zbrojních embarg OSN nebo mezinárodního humanitárního práva a mezinárodně chráněných lidských práv. Tři zásady čínského vývozu zbraní znějí: 1. poskytnutí pomoci k právu na spravedlivou obranu přijímacího státu, 2. žádné ohrožení míru, bezpečnosti ani stability daného regionu ani světa jako celku, 3. žádné zasahování do vnitřních záležitostí přijímacího státu. Uvedené zásady však umožňují udělovat povolení k nezodpovědným vývozům zbraní. Míra netransparentnosti informací, které Čína zveřejňuje, navíc komplikuje přezkoumávání množství destinací, do kterých vyvážené zbraně směřují, nejsou-li později odhaleny v zahraničí. Ačkoliv Čína uznala, že Smlouva o obchodu se zbraněmi musí obsahovat ustanovení zakotvující úctu k mezinárodně chráněným lidským právům a k mezinárodnímu humanitárnímu právu, postavila se proti přísným pravidlům vynucujícím takovou zásadu. Co se věcné působnosti smlouvy týče, Čína nakonec v červenci souhlasila se zahrnutím ručních a lehkých zbraní, a to zejména na nátlak rozvojových zemí především v subsaharské Africe. Postavila se však proti tomu, aby do působnosti smlouvy byly zahrnuty také předávky vojenského materiálu vládami či dary, jejichž vynětí by představovalo velkou mezeru v právní úpravě a umožnilo by nezodpovědné transfery zbraní. FRANCIE: TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY SÚDÁNU Bez naděje na brzké řešení již deset let pokračuje konflikt v Dárfúru a porušování lidských práv je zde i nadále každodenní skutečností. Mezinárodní pozornost se ovšem v poslední době soustředí spíše na boje v Jižním Kordofánu a státech kolem Modrého Nilu, které propukly v polovině roku Právě v tomto roce se vládní jednotky a provládní milice v Dárfúru dopustily kobercových náletů. Ozbrojené opoziční skupiny své útoky cílily i na města a vesnice, kde se nacházely tábory pro vnitřně vysídlené osoby (IDP). Příslušníci vládních jednotek a provládních milicí se na uprchlých ženách a dívkách dlouhodobě dopouštěli znásilnění a dalšího sexuálního násilí. Jakékoli ozbrojené složky potřebují v dárfúrských pouštích pro přesuny vojáků terénní vozy. Používají se zejména evropské modely, které se montují v místní továrně Sudanese GIAD Automotive Industry Company, mezi něž patří i vozy značky Renault Midlum. Právě tyto nákladní vozy byly podle studie nezávislého institutu International Peace Information Service (IPIS) sídlícím v Nizozemí zachyceny v britském dokumentárním filmu nazvaném Svět mimo zpravodajství (Unreported World) z roku Používaly je vládou podporované milice Džanžavíd, které se dopustily hrubých porušení lidských práv. V letech zdokumentovala Amnesty International v Dárfúru případy opakovaných útoků na civilisty, které měly na svědomí právě milice Džanžavíd. Nahoře: Zbraně, které zanechaly Kaddafího jednotky po svém ústupu z Misráty, Libye, květen

5 Zpráva IPIS dále popsala, jak společnost Renault Trucks vlastněná automobilkou Volvo dovážela do súdánské továrny GIAD vozy typu Midlum x4 ve formě jednotlivých dílů a součástek. V Súdánu měly být vozy smontovány a v roce 2004 byly nabízeny společností Renault Trucks Défense jako véhicules civils militarisables, tedy běžné nákladní vozy, které mohou být uzpůsobeny do podoby vojenských vozidel. Od svého založení v roce 1997 je společnost GIAD Industrial Complex navíc napojena na Súdánskou společnost vojenského průmyslu (Military Industry Corporation of Sudan), která v GIADu vlastní pětadvacetiprocentní podíl. Americké ministerstvo financí v roce 2007 na GIAD uvalilo sankce pro podíl na konfliktu v oblasti Dárfúru. Automobilka Renault nebyla povinna požádat o exportní licenci, protože podle francouzského ministerstva zahraničních věcí tyto typy nákladních vozů nejsou uvedeny na seznamu vojenského materiálu Evropské unie nebo unijním seznamu materiálu s duálním využitím. Společnost Renault Trucks tvrdí, že sporné vozy mají civilní charakter a lze je použít pouze pro nevojenské účely, a to i přesto, že marketingové oddělení společnosti Renault v roce 2004 stejné vozy inzerovalo jako véhicules civils militarisables, tedy vozy, které mohou být uzpůsobeny do podoby vojenských vozidel, a právě ony byly prokazatelně užity pro vojenské účely ozbrojenou skupinou v Dárfúru. Podle prohlášení Renault Trucks společnost v roce 2010 znovu navázala obchodní kontakty se společnostmi GIAD a AEW (Advanced Engineering Works Company) na základě obnovení podmínek stanovených smlouvami, jejichž platnost předtím vypršela. Další typ lehkého terénního vozidla firmy Renault, VLRA, byl vyfotografován v prosinci roku 2007 na súdánské vojenské přehlídce. Francouzská dodavatelská společnost pro Renault Trucks, výrobce terénních vozů ACMAT, mezi 25. květnem 2005 a 21. květnem 2007 do Súdánu vyvezla 155 vozů typu VLRA. Renault Trucks tvrdí, že tato transakce byla v souladu s příslušnými zákony a dalšími předpisy a byla provedena po předchozím souhlasu francouzských národních úřadů. V odpovědi na dopis Amnesty International z listopadu 2012, v němž se AI dotazovala na podrobnosti ohledně tvrzeného souhlasu francouzských úřadů s vyvážením nákladních vozů Midlum a VLRA do Súdánu, společnost Renault Trucks setrvala na tom, co sdělila institutu IPIS a uvedla, že nákladní vozy nejsou zbraně a zákazníci jsou povinováni nepřizpůsobovat tyto vozy pro vojenské účely. V dopise z 20. prosince 2012 pak francouzský Vrchní úřad pro obranu a národní bezpečnost (Secrétariat général de la defense et de la sécurité nationale) informoval Amnesty International, že od roku 2005 nebyly francouzskou vládou vydány žádné exportní licence pro vojenský materiál směřující do Súdánu. Zbraňová embarga týkající se Súdánu a Dárfúru Rezolucí Rady bezpečnosti OSN č bylo v roce 2004 uvaleno zbrojní embargo na všechna nevládní uskupení a jednotlivce, včetně milicí Džanžavíd, kteří působí ve státech Severní Dárfúr, Jižní Dárfúr a Západní Dárfúr. To znamená, že súdánská vláda sice může dovážet zbraně přes Chartúm nebo Port Súdán, ale nemůže je přesunout přímo do Dárfúru bez předchozího souhlasu Komise pro sankce OSN. Rovněž Evropská unie v roce 1994 uvalila na Súdán embargo, které členským státům zakazuje dodávat zbraně, munici nebo vojenské vybavení jakýmkoli súdánským subjektům. Společným postojem Evropské rady z 9. ledna 2004 bylo toto embargo rozšířeno o zákaz technické, finanční, zprostředkovatelské a transportní pomoci spojené s vojenskou činností či materiálem. Jelikož je zbrojní embargo Rady bezpečnosti OSN omezené jen na oblast Dárfúru a bylo uplatňováno velmi chabě, Amnesty International vyzývá všechny státy k tomu, aby pozastavily veškeré mezinárodní zbrojní zásilky, jejichž příjemcem je súdánská vláda, a rovněž apeluje na Radu bezpečnosti, aby zbrojní 5

6 embargo rozšířila na území celé země. Tyto kroky by pomohly zabránit dalším závažným porušením lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Na základě alarmujícího stavu lidských práv v Dárfúru a dalších částech Súdánu i proto, že je na celé území Súdánu uvaleno zbrojní embargo Evropské unie, je Amnesty International přesvědčena, že je povinností francouzské vlády zajistit, aby výše zmíněné typy vozů, které mohou být užity pro vojenské účely, byly zařazeny na seznam kontrolovaného vyváženého vojenského materiálu, a tak byl jejich vývoz přiměřeně regulován. Během jednání na Konferenci OSN v červenci roku 2012 řada států požadovala, aby Smlouva o obchodu se zbraněmi přímo zahrnovala i všechny typy vojenských vozidel, jejich díly a součástky, stejně jako technologie, které mohou být využity k vojenským účelům. Foto vozidel: Záběr z britského dokumentárního filmu Svět mimo zpravodajství odvysílaného v roce 2008, ukazující nákladní vůz značky Midlum, který byl smontován společností GIAD Automotive Industry Company. Logo společnosti GIAD je vyobrazeno na pravých dveřích vozu. RUSKÉ DODÁVKY ZBRANÍ DO SÝRIE Ruská federace je druhým největším vývozce zbraní na světě z hlediska hodnoty zboží a disponuje tedy při jednáních o Smlouvě o obchodu se zbraněmi velkým vlivem. Přitom to bylo právě Rusko, které se z tzv. velké pětky významných zemí vyvážejících zbraně jako jediné 6. listopadu 2012 zdrželo hlasování Valného shromáždění OSN o pokračování vyjednávání o ATT. Amnesty International zdokumentovala řadu dodávek ruských zbraní do zemí, kde je pravděpodobné, že budou použity k vážnému porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Jako příklady lze uvést útočné pušky typu AK prodané do Libye za vlády Kaddáfího nebo bojové vrtulníky Mi-24 dodané do Súdánu i přesto, že takové helikoptéry předtím užívalo súdánské letectvo při vzdušných útocích na civilní i vojenské cíle v Dárfúru. ZBRANĚ PRO SÝRII Existuje řada spekulací o tom, zda Rusko dodávalo zbraně do Sýrie během stále trvajícího konfliktu. Před rokem 2011 bylo podle dostupných informací Rusko největším dodavatelem zbraní do Sýrie, čímž navazovalo na roli, kterou předtím plnil Sovětský svaz. Zbraně pro Sýrii dokonce činily 10% celého ruského zbrojního exportu. Rusko spolu s Čínou již od počátku konfliktu na půdě OSN brání uvalení zbrojního embarga na Sýrii a stejně tak odmítá postoupit situaci v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu. Ruská vláda nepodnikla mnoho veřejných kroků k tomu, aby vyvrátila podezření ohledně pokračujících dodávek zbraní do Sýrie během konfliktu a zřejmě se naopak do země v červnu 2012 pokusila dodat modernizované útočné vrtulníky. V červenci téhož pak eskalovaly nálety syrských vládních jednotek. Vnitřní ozbrojený konflikt už zahltil většinu země a vyžádal si tisíce obětí i stovky tisíc vysídlených civilistů a uprchlíků. Plošné nálety a minometné útoky stejně jako bombové útoky, mimosoudní popravy a hromadné popravy, výhrůžky, únosy a braní rukojmích se staly každodenními skutečností. Od počátku nepokojů v březnu roku 2011 Amnesty International obdržela jména více než lidí, kteří přišli o život. 6

7 Muž se snaží posbírat nábytek, který zbyl v jeho domě po bombardování města Ma arat al-nu mán vládními silami, severozápadní Sýrie, listopad 2012 Do výzbroje syrské armády patří především stíhačky a vrtulníky sovětské výroby, z nichž většina byla dodána před více než 20 lety, ačkoliv některé stroje zjevně prošly modernizací. Podle Registru konvenčních zbraní OSN navíc v roce 2008 Bělorusko prodalo do Sýrie 33 letounů MiG-23 pocházejících z Ruska. Rozhodnutí třetích zemí dále vyvážet ruské zbraně vyžadují povolení z Moskvy, přičemž v roce 2006 Rusko se Sýrií podepsalo dohodu o monitorování správného užívání určitých druhů vojenského zboží. Syrská armáda během náletů a bombardování používá různé druhy letounů, mezi něž podle analýzy dostupných on-line záběrů patří stíhačky Mig-21, Mig-23 a Su-24 i transportní vrtulníky Mi-8/17 a útočné vrtulníky Mi- 24 a Mi-25. Plošná bombardování ze strany syrské armády zabíjí, mrzačí a terorizují civilisty po celé zemi. Takovéto útoky, které nerozlišují mezi civilními a vojenskými cíli, naplňují skutkovou podstatu válečných zločinů. V září roku 2012 zdokumentovala Amnesty International každodenní bombardování, dělostřelecké a minometné útoky ve městech a vesnicích v celé oblasti Džabal az- Zawíja a dále v části provincie Idlib a na severu provincie Hamá. Mezi nevybuchlou municí a zbytky zbraní, které Amnesty International zkoumala na místech útoků, byly nalezeny tříštivo-trhavé neřízené letecké bomby sovětské výroby typu OFAB a další neidentifikované neřízené bomby plné kusů kovu zaručující maximální ničivý účinek, kazetové pumy typu RBK-250 obsahující submunici v podobě zápalných bomb ZAB-2.5, rakety S5, dělostřelecké granáty ráže 122 mm a minomety ráže 120 mm. Používání takto nepřesných bojových zbraní a munice v obydlených oblastech dramaticky zvýšilo počet civilních obětí a donutilo velké počty lidí opustit své domovy. V letech Sýrie podle dostupných informací podepsala s Ruskem několik smluv na generální opravy a vylepšení několika stíhaček a helikoptér včetně útočných vrtulníků typu Mi-25. V červenci roku 2012 se pak Rusko pokusilo dodat další tři opravené vrtulníky do Sýrie na palubě lodi MV Alead, která vyplula z ruského přístavu Baltijsk v baltském moři 11. června 2012 a následně byla v Severním moři donucena k návratu. Podle dalších informací Rusko následně plánovalo vrtulníky do Sýrie dopravit letecky, není však jasné, zda k dodávce nakonec skutečně došlo. Podle článku zveřejněného neziskovou organizací Pro Publica nepovolil Irák za tímto účelem přelet nad svým územím. Bez ohledu na to, zda se dodávka modernizovaných bojových vrtulníků uskutečnila, nebo ne, je zřejmé, že je Rusko ochotno poskytovat syrskému režimu zbraně, ačkoliv budou pravděpodobně použity k páchání dalších válečných zločinů. Syrské systémy letecké obrany jsou také převážně ruského původu a hovoří se 7

8 o tom, že Sýrie uzavřela smlouvy o dodávkách nových či vylepšených vzdušných a pobřežních protiraketových obranných systémů a tyto dodávky pokračovaly v letech Například první čtyři zásilky modernizovaného protiraketového obranného systému středního doletu typu S-125-2M Pechora -2M (SA-3B Mod) byly do Sýrie dodány v roce 2011 a další čtyři byly odeslány na palubě nákladní lodi Alead v červnu Prohlášení ruské vlády týkající se podepsaných zbrojních kontraktů a dodávek zbraní do Sýrie jsou přinejmenším dvojznačná. Rusko tvrdí, že žádné nové zbraně nedodává, avšak připouští, že některé zbraně a další vojenský materiál mohou být do Sýrie dováženy na základě starých smluv. Náměstek ruského ministra zahraničí Michajl Bogdanov několikrát prohlásil, že při rozhodování o dodávkách některých zbraní Rusko vždy bere v úvahu své mezinárodní závazky v této oblasti, které bezezbytku dodržuje, a situaci v přijímací zemi a obecně regionu, ve kterém se nachází. Dodávky neuskutečníme, pokud se domníváme, že by mohly mít destabilizační účinek. Amnesty International apeluje na Ruskou federaci, aby učinila přítrž spekulacím o dodávkách zbraní syrským ozbrojeným silám a okamžitě přerušila veškerý prodej zbraní a jejich dodávky do Sýrie, včetně zmodernizovaného vybavení, a podpořila uvalení souhrnného zbrojního embarga OSN na syrskou vládu. Zbrojní embarga jsou nutná v případech, kdy jsou zbraně, munice a s nimi související materiál používány k rozsáhlému či systematickému porušování lidských práv a páchání válečných zločinů. Tato embarga jsou ovšem zpravidla uvalena příliš pozdě. Proto by klíčovým cílem Smlouvy o obchodu se zbraněmi mělo být pomoci zabránit takovým krizím tím, že žádný stát nebude smět povolit transfer konvenčních zbraní v případech, kdy existuje zásadní riziko jejich použití k závažným porušením lidských práv chráněných mezinárodním právem a mezinárodního humanitárního práva. Státy jsou povinny neposkytovat pomoc ani asistenci jiným státům v případě, že jsou si vědomy vysoké pravděpodobnosti, že bude tato pomoc či asistence zneužita k závažným porušováním lidských práv považovaným za mezinárodní zločiny a páchání válečných zločinů, jako jsou mimosoudní popravy, nucená zmizení nebo mučení. Smlouva o obchodu se zbraněmi by tento zákaz měla odrážet. VELKÁ BRITÁNIE: OBCHOD SE ZBRANĚMI A NASTRČENÉ SPOLEČNOSTI Od 1. října 2008 rozšířila vláda Spojeného království kontrolu firem obchodujících se zbraněmi i na transakce s lehkými zbraněmi, a to včetně jejich převážení. Přesto začínají přibývat důkazy o tom, že ve Velké Británii fungují nastrčené společnosti, které zahraniční překupníci využívají k nelicencovaným dodávkám zbraní, munice a souvisejícího materiálu do zemí, kde jsou pravděpodobně používány k závažnému porušování lidských práv. Celá řada takových firem registrovaných ve Velké Británii má britské sídlo, ale zahraničního vlastníka. Ačkoliv jsou tyto společnosti britskými právnickými osobami, zpravidla jsou řízeny ze zahraničí vlastníky bez trvalého bydliště ve Spojeném království, a tak nemusí přiznávat identitu svých akcionářů a skutečných vlastníků, kteří tyto společnosti zneužívají k dodávkám zbraní do třetích zemí nebo se věnují převozu zbraní a logistickým službám. BRITSKÁ FIRMA ZPROSTŘEDKOVALA DODÁVKU TANKŮ DO JIŽNÍHO SÚDÁNU Britské nastrčené firmy byly i součástí utajené mezinárodní sítě, přes kterou byly do Jižního Súdánu přes Keňu dodány velké zásilky tanků T-72 ukrajinské výroby, dělostřeleckého vojenského materiálu, několika raketových systémů, granátů s raketovým pohonem a útočných pušek. Zjištění Amnesty International ukazují, že v Británii zaregistrovaná společnost s ručením omezeným Marine Energy Trading Company Ltd. (METCO) naplánovala převoz první dodávky zbraní na palubě lodi MV Radomyshl. Tato loď provozovaná ukrajinskou společností Danube Shipping vyplula 14. prosince 2007 z ukrajinského přístavu Okťabrsk a do keňské Mombasy doplula 29. října Druhá dodávka, která z Okťabrsku vyrazila na palubě lodi Beluga Endurance 12. prosince 2007 a do Mombasy dorazila 12. ledna 2008, byla zorganizována společností AceShipping Ltd, registrovanou na ostrově Man. Ukrajinská společnost Phoenix Transport Services, která dodávky zajistila, sdělila 8

9 Amnesty International, že jediný důvod, proč byla použita pro převozy firma Ace Shipping, spočívá v jednodušším účetnictví, neboť ukrajinská daňová legislativa je jednou z nejkomplikovanějších na světě. Během útoků a protiútoků mezi ozbrojenými složkami Jižního Súdánu a ozbrojenými opozičními skupinami v jihosúdánské oblasti Horního Nilu v roce 2011 útočily obě strany konfliktu na nevojenské cíle, což mělo za následek vysídlení tisíců lidí. V některých případech ani jedna strana příliš nerozlišovala mezi civilními a vojenskými cíli, jak to vyžaduje mezinárodní humanitární právo. Jihosúdánské bojové tanky byly užívány k ostřelování ozbrojených opozičních jednotek v civilních oblastech, a to bez přiměřených opatření, která by předešla zraněním či obětem mezi civilisty. Pozorování Amnesty International odhalilo 24. ledna 2012 ve městě Mayom ve svazovém státě Jednota tři bojové tanky T-72M1 ukrajinské výroby. Jedná se o stroje zcela nevhodné pro boje v obydlených oblastech, a přesto byly požívány k ostřelování bez rozlišování vojenských a civilních cílů v oblastech obydlených civilisty. Výzkum Amnesty International a organizace Small Arms Survey ukázal, že v letech bylo podobných tanků pro potřeby vlády Jižního Súdánu dovezeno 75 kusů. Stroje putovaly z Ukrajiny přes Keňu ve třech várkách spolu s velkým množstvím dělostřeleckého vojenského materiálu a lehkých zbraní. Tehdy výzkumníci Amnesty International poprvé potvrdili použití těchto tanků v Jižním Súdánu. Amnesty International opakovaně naléhá na všechny vlády včetně britské, aby zajistily účinný monitoring a autorizační systém pro veškerý obchod se zbraněmi i dopravní služby v rámci jejich území, a aby tyto požadavky vtělily do Smlouvy o obchodu se zbraněmi. Vláda Spojeného království by se měla zasadit o přísná pravidla pro registraci, vlastnictví a povinné zveřejňování údajů firem se zahraničními vlastníky. Úřady by tak měly možnost účinněji regulovat zbrojní transakce a převozy organizované těmito společnostmi bez ohledu na to, zda se tyto aktivity ve skutečnosti odehrávají na území Spojeného království. DEFINICE A DRUHY STŘELIVA Seznam vojenského materiálu vedený ve Spojených státech obsahuje kategorie obranných prostředků, služeb a technologie, včetně útočných pušek, obrněných vozidel, letadel a munice. Střelivo je považováno za důležitý vojenský materiál vyžadující zvláštní vývozní kontroly, neboť má značný potenciál pro využití v bojových operacích. Mezi tři hlavní kategorie munice patří 1. dělostřelecká munice, 2. střely, rakety, bomby a miny a 3. toxické látky včetně těch používaných v slzném plynu. Vláda Spojených států k mezinárodním transferům střeliva přistupuje stejně jako k ostatním položkám v tomto seznamu. V současném návrhu Smlouvy o obchodu se zbraněmi pojem střelivo nezahrnuje všechny typy munice. Ne v každé zemi má termín munice stejný význam, ale zpravidla se do něj počítá dělostřelecká munice všeho druhu užívaná spolu s různými typy zbraní a technologií, stejně jako bomby, rakety, granáty, střely, zásobníky do střelných zbraní, miny a torpéda, výbušné a toxické látky i zápalné předměty určené pro vojenské účely. Smlouva by měla odrážet širokou praxi různých států a přímo zahrnovat všechny typy střeliva a munice. AMERICKÉ DODÁVKY STŘELIVA DO JEMENU Spojené státy americké jsou největší vývozce zbraní na světě a zásobují více než 70 zemí obrovským množstvím bomb, zásobníků, výbušnin, minometů a raket. Spolu s dalšími činiteli se opakovaně vyslovují proti zahrnutí střeliva do působnosti Smlouvy o obchodu se zbraněmi s odůvodněním, že se jedná o odvětví, které lze obtížně monitorovat, a to i přesto, že USA vlastní regulaci vývozu a dovozu střeliva provádějí. Všechny členské státy OSN, které se účastní vyjednávání o Smlouvě, se shodly, že by její působnost neměla zahrnovat vnitrostátní prodej a převozy zbraní. I přesto proti Smlouvě tvrdě lobuje americká Národní střelecká asociace (National Rifle Association,NRA) s tvrzením, že půjde o omezení osobního vlastnictví zbraní ve Spojených státech. NRA proto tlačí na americkou vládu, aby se postavila proti návrhům na monitoring dovozů střelných zbraní za účelem snížení rizika překupnictví. Nelze vysledovat položky na seznamu zbraní a munice ve všech případech. Náměstek americké ministryně zahraničí 10. července 2012 nicméně prohlásil, že jeho země umí dodávky zbraní sledovat podle palet nebo jednotlivých várek, nikoliv podle kusů, a tyto dodávky zpravidla obsahují stovky, tisíce či miliony kusů. Americká legislativa navíc vyžaduje určitou míru průhlednosti převozu zbraní, a to včetně podávání zpráv Kongresu. Zodpovědnost při dodávání zbraní, munice a souvisejícího materiálu do třetích zemí je nezbytná a zpětné kontroly jsou účinným mechanismem, jak sledovat, zda se jednotlivé položky dostaly ke konečnému a zákonnému uživateli. DODÁVKY NESTANDARDNÍHO STŘELIVA (VYROBENÉHO MIMO USA) DO JEMENU Pod záštitou programu Foreign Military Sales (FMS) jsou vládám spřátelených států dodávány zbraně pro účely výcviku a bojových operací. Spojené státy také vyvážejí tzv. nestandardní střelivo. Jedná se o střelivo, které nebylo vyrobeno v USA, ale dovezeno zpravidla ze zemí bývalého Sovětského svazu a východní Evropy. Rozhodnutí o takových dodávkách podléhají schvalování podle zákona o kontrole vývozu zbraní (Arms Export ControlAct), zákona o zahraniční pomoci (Foreign Assistance Act) a dalších zákonů a předpisů, pokud Ministerstvo zahraničí Spojených států vládu dané země nepovažuje takovou, která by systematicky a hrubě porušovala mezinárodně uznaná lidská práva. Skutečný vývoz nestandardního střeliva ze třetích zemí nepodléhá povolování Spojených států. Povolení k vývozu nestandardního střeliva je vydáno v zemi, kde je materiál přijímací zemí zakoupen. Takové střelivo pak není nikde evidováno coby dovoz či vývoz v celních údajích Spojených států, neboť se fyzicky na 9

10 území USA nikdy nedostane, a tudíž není ani zaneseno do amerického systému automatické kontroly vývozu (US Automated Export System), což je nejdůležitější zdroj průhledných informací o veškerém vývozu z území Spojených států, a to včetně mezivládního programu FMS. Amnesty International spolu s dalšími organizacemi, jako je US Government Accountability Office, zpochybňuje fakt, že za podobné transfery zbraní do třetích zemí nenese nikdo jasnou odpovědnost. Ministerstvo obrany USA 13. září 2012 přiřklo firmě Alliant Techsystems Inc. zakázku na dodávku nestandardního střeliva pro zahraniční vlády a mezinárodní organizace s oprávněním přijímat prostředky vojenské obrany. Maximální potenciální hodnota zakázky přesahuje 236 milionů dolarů. Mezi příjemce bude patřit afgánská národní policie a armáda, Irák, Filipíny, Jemen, Uganda a další nezveřejněné země. Amnesty International ve výše uvedených zemích dlouhodobě upozorňuje na obavy z porušování lidských práv a závažného zneužívání zbraní, munice a souvisejícího materiálu ze strany ozbrojených složek. Zakázka pro Jemen obsahuje milion kusů ostřelovacích pušek, raket typu OG-7V HE Frag ráže 40 mm používaných pro reaktivní granáty a minometných střel ráže 82 mm. Spojené státy se staly největším dodavatelem vojenského materiálu do Jemenu a v roce 2011 dodaly jemenské vládě v rámci programu FMS zbraně v hodnotě 4,8 milionů amerických dolarů. V průběhu roku 2011 používaly jemenské ozbrojené složky ostré střelné zbraně, slzný plyn, obušky a zbraně produkující elektrické šoky proti pokojným protestujícím. K jednomu z nejzávažnějších případů došlo 18. března, kdy zemřely desítky lidí a přes 200 jich bylo zraněno poté, co ostřelovači umístění na střechách spolu s vojenskými jednotkami na zemi koordinovaně zaútočily na demonstranty shromážděné kolem univerzity v Saná. Nejméně tři lidé zemřeli 7. července 2012 po střelbě, které se dopustily bezpečnostní jednotky proti pokojným demonstrantům pochodujícím v přístavním městě Aden. Čtvrtý muž zemřel na následky zranění později Nahoře: Zraněni protestující jsou ošetřováni v polní nemocnici během střetů s vládními jednotkami ve městě Ta izz v jižním Jemenu v dubnu Vojenské jednotky a policejní ostřelovači stříleli na účastníky pochodu a nejméně 15 lidí bylo zabito. a dalších 18 lidí bylo podle dostupných informací zraněno. Během konfliktu v provincii Abján použily jemenské vládní jednotky letecké a dělostřelecké útoky v obydlených čtvrtích a pokusily se opětovně získat kontrolu nad oblastmi, které ovládaly ozbrojené milice Ansáraš-Šaría napojené na organizaci Al-Kaida na Arabském poloostrově. Množství civilistů včetně dětí bylo zabito a mnoho dalších utrpělo zranění. Příslušníci milic Ansáraš-Šaría používali výbušniny a střelné zbraně v zalidněných místech a bezohledně je tak vystavili hrozbě a újmě. Rovněž zatýkali a zadržovali civilisty, špatně s nimi zacházeli, odepírali jim přístup ke zdravotní péči a používali ve velkém měřítku nášlapné miny. Amnesty International opakovaně vyzývá vládu Spojených států k tomu, aby pozastavila veškeré dodávky zbraní do Jemenu, u nichž je pravděpodobné riziko, že by mohly být zneužity k závažnému porušení lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva. Americká vláda měla podpořit začlenění účinných ustanovení, mezi jiným tvrdých kritérií v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, aby takové dodávky nemohly zprostředkovávat ostatní státy a dodávky veškerých zbraní a střeliva byly regulovány podle Smlouvy. Smlouva by měla obsahovat i účinná ustanovení bránící všem státům, aby se zapojily do zbrojního překupnictví. Spotřebovaná munice, Jemen,

11 ZÁVĚR Všechny uvedené příklady dodávek zbraní ze strany členských států Rady bezpečnosti v této zprávě, jakož i případy z dalších zemí, dokládají potřebnost účinné Smlouvy o obchodu se zbraněmi. V současné době neexistují ve světovém měřítku žádná pravidla, kterým by podléhala kontrola mezistátního obchodu se zbraněmi, což musí být nezbytně a bezodkladně napraveno, neboť tento stav si každoročně vyžádá tisíce lidských životů a má na svědomí zničené živobytí milionů lidí. Aby byla Smlouva o obchodu se zbraněmi skutečně účinná, musí obsahovat zlaté pravidlo, podle kterého bude od všech přistoupivších států vyžadováno, aby odmítly, pozastavily či odňaly zpět povolení k takovým mezinárodním transferům zbraní, u nichž hrozí zásadní riziko, že budou zneužity k závažnému poručování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Smlouva by také měla přímo zakazovat, aby přistoupivší stát za jakýchkoliv okolností poskytoval jinému státu pomoc či asistenci v podobě konvenčních zbraní při vědomí, že by tyto zbraně mohly být přijímací zemí zneužity k páchání válečných zločinů a závažnému porušování lidských práv, která lze považovat za zločiny podle mezinárodního práva (např. mimosoudní popravy, nucená zmizení, mučení a pod.). Titulní strana: Muž bezmocně gestikuluje před domy, které byly zničeny během náletů syrského Letectva na město Azaz, 47 km od Aleppa, Sýrie, srpen REUTERS/Goran Tomasevic Do působnosti Smlouvy by také měly být zařazeny všechny typy zbraní a munice určené k použití při vojenských operacích a zajišťování vnitřní bezpečnosti, a to včetně souvisejícího vybavení, součástek a technologií. Do dodávek by měly být zahrnuty též dary a transakce mezinárodního obchodu. Zprostředkování, převážení a financování mezinárodních zbrojních transakcí musí podléhat regulaci. Výroční zprávy by měly obsahovat data týkající se všech dodávek i aktivit a být veřejně přístupné. Neměly by být stanoveny žádné výjimky. Takto tvrdá pravidla by pomohla zachránit mnoho životů a ochránit živobytí milionů lidí před nezodpovědnými dodávkami zbraní. Smlouva o obchodu se zbraněmi není všelékem. Bude-li však uzavřena, půjde o zásadní krok na cestě k daleko bezpečnějšímu světu pro miliardy lidí. Nahoře vlevo: Během července 2012 probíhala na půdě OSN jednání Smlouvě o obchodu se zbraněmi. Amnesty International tehdy v New Yorku vystavila náhrobní kameny, aby upozornila na důsledky neregulovaného obchodování se zbraněmi. Nahoře vpravo: Mexická pobočka Amnesty International postavila před velvyslanectví USA v Mexico City žlutý tank, aby protestovala proti tomu, že Spojené státy vystupují proti zahrnutí střeliva do jednání o obchodu se zbraněmi na půdě OSN v červenci Amnesty International by ráda poděkovala International Peace Information Servicev a Omega Research Foundation, které se podílely na výzkumných informacích obsažených v této zprávě. Amnesty International je celosvětová organizace s více 3 miliony podporovatelů, členů a aktivistů ve více než 150 zemích a oblastech, kteří usilují o ukončení závažných porušení lidských práv. Vizí Amnesty International je svět, ve kterém každý člověk může užívat práva obsažená ve Všeobecné deklaraci lidských práv stejně jako práva garantovaná dalšími prameny mezinárodního práva. Amnesty International je nezávislá na činnosti států a vlád, politických ideologiích, ekonomických zájmech či náboženstvích. Finanční prostředky získává převážně z členských příspěvků a veřejných darů. 11

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy

Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133

Více

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1

Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 ve vztahu k činnosti Licenční správy Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 Akty EU zavádějící sankce vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících

Více

Omezující opatření vůči Ruské federaci

Omezující opatření vůči Ruské federaci Seminář Rusko exportní příležitosti pro české firmy 1. března 2017 1 Akty EU zavádějící opatření vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 31.7.2014 L 229/13 ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

Role celních orgánů v oblasti obchodu se strategickým materiálem

Role celních orgánů v oblasti obchodu se strategickým materiálem Role celních orgánů v oblasti obchodu se strategickým materiálem kpt. Bc. Milan Halberštát mjr. Mgr. Lubomír Doskočil Generální ředitelství cel Odbor Celní 21.října 2009 Obsah: Celní správa ČR Úvod do

Více

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Kontrola exportu zboží dvojího použití Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)

Více

III. (9) Evropská Rada přijala v prosinci roku 2003 strategii proti. (11) V roce 1992 byl vytvořen Registr konvenčních zbraní OSN.

III. (9) Evropská Rada přijala v prosinci roku 2003 strategii proti. (11) V roce 1992 byl vytvořen Registr konvenčních zbraní OSN. 13.12.2008 Úřední věstník Evropské unie L 335/99 III (Akty přijaté na základě Smlouvy o EU) AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice

10. funkční období. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 109 10. funkční období 109 Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Active Fence v Turecké republice 2015 Návrh U S N E S E N Í S e n á t u P a r l a m e n t u České republiky

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních

Více

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017

Zákon o obranném rozpočtu pro fiskální rok 2017 Pro autorizaci výdajů ve fiskálním roce 2017 na vojenské aktivity Ministerstva obrany, akvizice vojenských systémů, stanovení počtu vojenského personálu a další účely se Senát a Sněmovna reprezentantů

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Konference ekonomických radů, MZV Praha, 22. 6. 2015 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE A OBRANNÝ PRŮMYSL Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně zhoršila. Potřebujeme

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Mezinárodní humanitární právo T2 Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012R0267 CS 16.01.2016 017.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. VYBRANÁ TÉMATA Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. 2006 - (5/2006) Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Parlament České republiky Kancelář

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT STANOVISKO. Výbor pro zahraniční věci 2006/2291(INI) Výboru pro zahraniční věci. pro Výbor pro rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT STANOVISKO. Výbor pro zahraniční věci 2006/2291(INI) Výboru pro zahraniční věci. pro Výbor pro rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro zahraniční věci 2009 2006/2291(INI) 1. 3. 2007 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro rozvoj k Africkému rohu: regionální politické partnerství EU pro mír,

Více

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy

N Á V R H USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy 280 9. funkční období 280 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 2014 N Á

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.10.2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016 B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2016 č. 14 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. prosince 2001

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 20. prosince 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2001 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů, kterou poskytuje kanadský zákon o ochraně osobních informací a elektronických

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie)

Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Seznam příloh Příloha č. 1: Portért Franjo Tujdmana prezidenta Chorvatska (fotografie) Příloha č. 2: Slobodan Miloševič prezident Srbska a Černé Hory (fotografie) Příloha 3: Etnické rozdělení Jugoslávie

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika a záruky stability pro

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. dubna 2013 (14.06) (OR. en) 9035/13 Interinstitucionální spis: 2013/0144 (NLE)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. dubna 2013 (14.06) (OR. en) 9035/13 Interinstitucionální spis: 2013/0144 (NLE) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2013 (14.06) (OR. en) 9035/13 Interinstitucionální spis: 2013/0144 (NLE) PESC 472 RELEX 343 COASI 63 COARM 75 FIN 228 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise / vysoká představitelka

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o Libyi, které Rada přijala na svém zasedání konaném dne 6. února 2017.

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o Libyi, které Rada přijala na svém zasedání konaném dne 6. února 2017. Rada Evropské unie Brusel 6. února 2017 (OR. en) 5321/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 6. února 2017 Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace MAMA 12 CFSP/PESC

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem v České republice

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem v České republice Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem v České republice Materiál byl zpracován v rámci společného projektu NESEHNUTÍ, Amnesty International a Ekumenické akademie a díky finanční podpoře

Více

Dokument ze zasedání. v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu. o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (2015/3034(RSP))

Dokument ze zasedání. v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu. o provádění čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii (2015/3034(RSP)) Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání B8-0045/2016 13.1.2016 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2011, kterým se částečně pozastavuje uplatňování Dohody o

Více

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU

SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU SMÍŠENÉ PARLAMENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKT-EU Výbor pro politické věci 19. května 2006 APP 3850/1-17 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-17 Návrh zprávy (APP 3850) Ateem Garang Deng (Súdán) a Johan Van Hecke Role regionální

Více

Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Financing Business with Egypt

Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Financing Business with Egypt Ondřej Michalovský, specialista zahraničního obchodu (GTPS) Bankovní systém v Egyptě OBSAH Největší banky v Egyptě Dokumentární platby Trade Facilitation Program - EBRD Bankovní záruky Exportní faktoring

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rybolov 2. 9. 2010 2008/0250(NLE) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro rybolov pro Výbor pro mezinárodní obchod k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o partnerství

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2010D0413 CS 16.01.2016 024.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 ROZHODNUTÍ RADY 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Čj. 2206/15 V Praze 28. ledna 2015 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 4. února 2015 v 10:00 h v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1,

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y k návrhu na sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokolu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

CYBERWAR A KRITICKÁ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA

CYBERWAR A KRITICKÁ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA CYBERWAR A KRITICKÁ INFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA Bezpečnost informací a udržitelný rozvoj 18.6.2013 Ing. Aleš Špidla Ales.spidla@gmail.com Cyberewar Bezpečnostní expert vlády USA Richard A. Clarke ve své

Více

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.)

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 344/2010 Sb. Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.) 0 1. Vývozce IČ 2. Číslo jednací žadatele

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 335 9. funkční období 335 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 10. funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2016 (OR. en) 15170/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. listopadu 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 7650 final Předmět: COMPET 643 CHIMIE 74 ENFOPOL

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha Česká exportní banka Česká banka pro český export 26. 1. 2016, Praha Výsledky ČEB 1996-2014 Objem podpořeného exportu 375,3 miliard Kč Počet uzavřených obchodů 1 262 ČEB v roce 2014 2015 ČEB rozšířila

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více