SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník"

Transkript

1 SC NEWS ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

2 > > > > > 1/2006 Pomocné prostředky pro tamponový tisk Jelikož slýcháme od našich zákazníků čím dál častěji dotazy na téma pomocných prostředků v tamponovém tisku, rozhodli jsme se otisknout následující článek, ve kterém se dozvíte jak správně používat pomocné a přídavné prostředky do barev Marabu pro tamponový tisk. (pokračování z minulého čísla) 7. Zlepšovače adheze Polyolefíny jako polyethylén (PE) a polypropylén (PP) musí být před tiskem upraveny, aby vůbec barva na podkladu držela. Výjimkou je polypropylén, při použití barvy Maraprop PP. Vedle tradičních metod předúpravy jako korona, případně ožeh plynovým plamenem, je pro polypropylén k dispozici speciální prostředek Primer P 2. Primer P2 Primer P2 Tento speciální přípravek se nanáší ručně hadříkem nebo stříkací pistolí celoplošně a povrch polypropylénu před tiskem. Po zaschnutí je možné tisknout na polypropylén jednosložkovou nebo dvoudložkovou barvou. Je třeba dbát na to, aby mezi touto předúpravou a tiskem neuběhlo více času než 1 2 dny. 8. Čištění před tiskem Mnohé materiály jako např. PVC, práškově i za mokra lakované podklady jsou na povrchu neviditelně znečistěny aditivy a změkčovadly. To znamená, že místo přímo na potiskovaný materiál tiskneme barvu na určitý druh separační vrstvy. To bývá často důvodem špatné adheze barvy. Čistič na plachty PLR Tímto jemným čističem na bázi alkoholu je možné hadrem očistit nečistoty na povrchu potiskovaných materiálů. Tím se často výrazně zlepší přídržnost barev. Hadr je nutné dostatečně často měnit, aby místo k čištění nedocházelo pouze k dalšímu roztírání. 9. Tužidla Existují typy barev, které je možné zpracovávat jako jednosložkové nebo dvousložkové. U těchto univerzálních barev je možné zlepšit přilnavost barev na obtížně potiskovaných podkladech přidáním tužidla a případně zvýšit chemickou i mechanickou stálost. V případě použití dvousložkových barev, musí být tužidlo přidáno vždy. Při tom je důležité počítat s tím, že přidáním tužidla omezíme zpracovatelnost barvy na 8 16 hodin (kromě tužidla HT 1). Pro různé druhy barev Marabu existují různá tužidla: Tužidlo H1 Tužidlo H1 je alifatický polyisokyanát, který reaguje při pomalejěím sušení a delší době zpracovatelnosti tak, že vytváří relativně pružný barvový film, který lze použít dlouhodobě venku, aniž by docházelo ke žloutnutí. Tužidlo H2 Tužidlo H2 je aromatický polyisokyanát, který vytvráří s barvou tvrdý a křehký barvový film, avšak schne velmi rychle. Doba zpracovatelnosti je kratší. Tužidlo H2 žloutne při silném působení UV světla, což může být viditelné u laků, bílé a světlých odstínů. Tužidlo HT1 Toto teplotně aktivní tužidlo reaguje s pojivem použité barvy pouze při sušení v peci při 150o C po dobu 30 minut. Tužidlo HT1 lze použít místo tužidel H1 nebo H2 ve stejném poměru. Velkou výhodou je doba zpracovatelnosti barvy s tužidlem 6 měsíců. Pozor: Tužidlo HT1 lze použít pouze na teplotně odolné materiály. Tužidlo GLH Toto tužidlo je spcifické pro určitou barvu barvu GL a nelze jej doporučit do žádného jiného druhu barvy. REDAKCE Redaktoři: Kamil Suchánek, Alena Popelková, Hynek Konečný VÝROBA Grafické zpracování: Jiří Nevěřil, Kamil Suchánek Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: , Tisk: EXPODATA-DIDOT s.r.o., Výstaviště 1, Brno, tel: Náklad: ks VYDAVATEL SERVIS CENTRUM, s.r.o., Staňkova 41, Brno Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E Poznámky k tužidlům: Obecně platí, že tužidla jsou citlivá na vlhkost. Proto je důležité, aby sušení barvy v prvních 24 hodinách probíhalo pokud možno při nízké vlhkosti. Jinak mohou části tužidla reagovat s vlhkostí místo s barvou. Také skladování nádob s tužidly musí být zajištěno tak, aby byla vyloučena vlhkost (tubu nebo plechovku je vždy potřeba dobře uzavřít). Dále je třeba počítat s tím, že u všech 1 SC News

3 1/2006 < < < < < dvousložkových barev závisí stupeň zesíťování (tužidla s kmenovým lakem) a tím i konečná mechanická a chemická odolnost natištěné barvy na teplotě. Na obtížných podkladech jako sklo, některé kovy nebo termosety a při vysokých nárocích na např. odolnost při mytí v myčce nádobí může být sušení v peci nezbytné. 10. Shrnutí Obecně vzato obsahují tamponové barvy všechna důležitá aditiva. Modifikování barev pomocnými a přídavnými prostředky je tedy potřebné pouze v relativně vzácných případech. Existuje mnoho možností, jak přizpůsobit barvu tiskovým podmínkám, ale rovněž tak mnoho rizik, že tím vlastnosti barvy zhoršíme. Tužidlo GLH Nejlepší stálosti barvy docílíme sušením s použitím vyšší teploty ihned po tisku 140 o C, minut. Dvousložkové systémy je možné sušit i při pokojové teplotě. Dokonalé zesíťování barvy trvá pak 7 10 dní, při případně nižší stálosti. Pomocné prostředky mění částečně výrazně vlastnosti barvy, proto je vždy nutné provést před tiskem nákladu zkoušky. Tato informace by vám měla poskytnout vodítko pro případ nutnosti přizpůsobit barvu. Promyšlený a odpovědný postup s pomocnými a přídavnými prostředky a použití váhy jsou vždy nutným předpokladem. Alena Popelková, SC Brno SLEVA 2 % na každou objednávku! Neváhejte a navštivte náš internetový obchod, kde můžete nakupovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 dní v roce a nyní se slevou 2 % na každou objednávku. Sleva se nevztahuje na strojní zařízení a platí až do odvolání. 2 SC News

4 > > > > > 1/2006 Povrchové napětí materiálů, měření a úprava V sítotiskové praxi jsme často postaveni před otázku, zda a čím potisknout určitý povrch. Sítotiskové barvy a často i lepidla a jiné materiály, které lze sítotiskem nanášet jsou obvykle určeny pouze na některé povrchy a na jiné by dobře nepřilnuly. Je to jeden z hlavních důvodů tak velkého sortimentu barev. Problémy nepůsobí pouze plasty, kterých je poměrně značné množství a které jsou obvykle dodávány pouze pod obchodním názvem, který nic nevypovídá o jejich struktuře. Také na kovech a dokonce i na skle bývají různá více či méně viditelná ovrstvení, která mají za následek to, že v těchto případech netiskneme na kov nebo sklo, ale na zcela jiný podklad například polyetylen. Pokud zvolíme správnou barvu na určitý podklad, je nezbytné, aby barva podklad smáčela. Barva může podklad smáčet buď tím, že ředidla barvy alespoň lehce podklad napadají anebo proto, že povrchové napětí potiskovaného podkladu je vyšší anebo alespoň stejné jako povrchové napětí barvy. Termín povrchové napětí se ve fyzice používá pro kapaliny, zatímco povrchová energie pro pevné fáze. V obou případech se jedná o mechanickou energii uloženou v povrchu fáze, kterou je nutné vynaložit ke zvětšní jejího povrchu. Měří se v mn/m (dříve v dyn/cm). Některé umělé hmoty, zvláště polyolefíny (nejčastěji to bývá polyetylen PE nebo polypropylen PP) se vyznačují tím, že na jejich povrchu nejsou téměř žádné náboje (ani kladné, ani záporné), jejich povrch je nepolární, má velmi nízké povrchové napětí. Tato vlastnost se kladně projevuje tím, že hmoty téměř s ničím nereagují, odpuzují vodu i tuky, odolávají vlivům počasí apod. Ovšem při nanášení barev, laků, lepidel a dalších materiálů brání nízká povrchová energie dobrému zakotvení. Povrchové napětí některých materiálů: teflon 18 mn/m, PP 29 mn/m, PE 31 mn/m, PVC 39 mn/m, PES 43 mn/m, sklo (bez úpravy) 250 mn/m, ocel (asi) 700 mn/m. Vzhledem k tomu, že např. povrchové napětí PVC je poměrně nízké a přitom lze PVC obvykle snadno potiskovat (protože povrch napadají ředidla barvy) je patrné, že hodnota povrchového napětí není jediným kritériem pro přilnavost barvy na povrchu materiálu. Měření povrchového napětí Testovací tekutina Přesná metoda měření je náročná a používá se pouze na specializovaných pracovištích. Spočívá v měření tzv. krajového úhlu na kapce určité chemikálie, která se vytváří na povrchu substrátu. Pokud má substrát nízkou energii a nesmáčí se, jsou kapky vysoké a úhel je výrazný, pokud se povrch smáčí, kapalina se rozteče a úhel je velmi malý. Pro běžnou praxi je možné použít jako velmi orientační test smáčení povrchu vodou. Po namočení je zřejmé, zda voda na povrchu vytváří znatelné kapky nebo rovnoměrně smáčí povrch. Přesnější metodou je použití testovacích inkoustů. Jedná se o speciálně připravené směsi na bázi etylenglykolu, které se dodávají různě odstupňované pro různé hodnoty povrchového napětí. Po nanesení tohoto inkoustu (pro zlepšení možnosti pozorování bývají obarvené) na povrch, inkoust povrch smáčí a vytvoří souvislou vrstvu, která by měla zůstat nejméně 6 sekund zachována. Pokud se vrstva vůbec nevytvoří nebo se rozpadne rychleji, je povrchová energie substrátu nižší než hodnota použitého inkoustu. Pokud se po asi 5 6 sekundách začnou tvořit na okrajích nánosu kapičky, odpovídá hodnota povrchového napětí substrátu přibližně hodnotě použitého testovacího inkoustu. Tak je pomocí celé sady inkoustů možné dobrat se konkrétní hodnoty povrchového napětí. V praxi se často místo inkoustů v lahvičkách, z praktických důvodů, používají speciální popisovače, do kterých jsou tyto testovací inkousty plněny. Použití popisovačů je jednodušší, avšak může po určité době dávat ne zcela přesné údaje. A to zejména proto, že se hrot popisovače ušpiní. Nejčastěji zjišťovanou hodnotou je 38 mn/m. Je to proto, že převážná většina ředidlových barev a lepidel je scho pná smáčet povrchy s touto hodnotou a dobře na nich zakotvit. Některé barvy, zvláště třeba UV barvy vyžadují však povrchy s ještě vyšší energií až 52 mn/m. Úprava povrchového napětí Testovací tužka K aktivaci nepolárních povrchů a tedy zvýšení povrchové energie se používají různé metody: koronový výboj, ožeh plamenem, plazmová úprava, chemická úprava fluorem, působení UV záření a ozónu a další. Nejčastějšími metodami jsou korona a plamen. Koronový výboj je zvláštní formou plazmové úpravy, dochází k němu mezi dvěma elektrodami při vzniku ur- 3 SC News

5 1/2006 < < < < < čitého napěťového potenciálu, ale dříve než dojde ke vzniku jiskry. Při výboji dochází k aktivaci volných iontů. Ožeh se provádí oxidující částí modrého plamene (propan, butan nebo zemní plyn) Na některé povrchy je vhodnější úprava koronou, na některé je vhodnější úprava plamenem, a to hlavně proto, že někdy zanechává na upravovaném povrchu stopy korona, na jiném materiálu může zase zanechat stopy plamen. Plazmová úprava spočívá v působení částečně ionizované směsi plynů (obsahuje volné elektrony i ionty) a je velmi efektivní (umožňuje i potisk nebo lepení teflonu). Směs plynů se volí podle druhu upravovaného materiálu (kromě kyslíku se nejčastěji používá argon). Tento druh úpravy zasahuje také poměrně do hloubky materiálu a proto úprava vydrží poměrně dlouho. Zvláště vhodná je na nerovné formované díly, protože zde je méně vhodná úprava koronu nebo ožehem, u kterých (zvláště u korony) extrémně záleží na vzdálenosti upravované plochy od výboje, resp. plamene. Nevýhodou této metody jsou vysoké investiční náklady. Velmi efektivní je i úprava fluorem, i ta je však poměrně náročná na zařízení, protože fluor je velmi nebezpečný plyn. Kromě těchto úprav je možné nanést na nepolární materiály speciální látky (primery), které potom tvoří podklad pro tisk. Tato úprava (přímo od výrobce fólie) je nejběžnější na polyesterových fóliích určených pro tisk. Nelze ji použít na poyletylen, lze ji obvykle použít na polypropylen. V tomto případě se primer pak nanáší bezprostředně před tiskem. Je třeba si však uvědomit, že úprava materiálu se postupně ztrácí a její trvání závisí jak na způsobu provedení, tak i na samotném materiálu. Dále musíme vědět, že úprava nepolárních materiálů je nezbytnou, avšak nikoliv jedinou podmínkou adheze barvy (lepidla). Průhledné tisky Švýcarská firma SEFAR, která je největším výrobcem sítotiskových tkanin představila na posledním veletrhu FESPA další ze svých výrobků - fólie Decovision a Decoview. Jsou to speicální fólie pro sítotisk a digitální potisk. Jsou určeny na průhledné podklady, kde potom z jedné strany (např. zevnitř) umožňují prakticky nerušený průhled a z druhé strany průhledu brání a navíc jsou dekorované. Tohoto efektu je docíleno optickým klamem, který využívá nedokonalosti našeho vnímání. Fólie je hustě dírkovaná. Ze strany, která umožňuje průhled je fólie černá. To způsobuje, že pozornost pozorovatele se soustřeďuje na světlejší body, které reprezentují dírky a obraz za nimi. Z opačné strany je fólie bílá tak, aby bylo možné ji barevně potiskovat. Fólie lze použít jak venku na skleněné plochy, dopravní prostředky apod, tak i uvniř např. pro dělení prostoru. Otevřená plocha udává podíl průhledné části (dírek) k celé ploše. Čím více je otevřené plochy, tím větší je průhled. Fólie se dodávají buď se 40 % nebo 50 % otevřenou plochou. Pro menší aplikace a bližší pozorovací vzdálenost jsou lepší fólie s otevřenou plochou 40 %, pro větší plochy a větší vzdálenosti jsou lepší fólie s otevřenou plochou 5O %. SEFAR Decoview je samolepicí fólie, jejíž lepidlo po sejmutí nezanechává stopy. Používá se především pro vnější reklamy, dekoraci vozidel, skleněných fasád apod. SEFAR Decovision je nelepicí fólie, pro její upevnění se dodávájí různé montážní prvky. Hlavní použití je dělení prosotrů, výstavnictví, krátkodobé aplikace v dopravních prostředcích apod. Alena Popelková, SC Brno SC News 4

6 > > > > > 1/2006 Ruční sítotiskové stoly PROTON Není tomu tak dávno, kdy jsme představili nové typy ručních sítotiskových stolů, které se liší od známých a používaných konstrukcí natolik, že se staly předmětem patentu. Za poměrně krátkou dobu se staly velmi oblíbenými pomocníky již desítkám tiskařů. Tato nová řada ručních strojů nese název PROTON a vyrábí se ve třech standardních formátech. Nejmenším je PROTON Mini pro tisk formátu 700 x 700 mm, tj. arch B2 na výšku nebo na šířku. Stroje PROTON 1 a 2 pak umožňují potisk formátů B1 a B0. Můžete se právem ptát, proč se v době překotné automatizace a digitalizace všech možných činností včetně tisku a potisku vyrábějí stroje pro ruční tisk a k čemu je tiskaři mohou potřebovat. Je to především proto, že právě sítotisk je výjimečná tisková technika, která vyžaduje veliký podíl osobní zručnosti tiskaře. Technika průtisku umožňuje nanášení velmi hrubých materiálů do vrstev až milimetrových, tisk více barvami najednou, nebo naopak přesné konturové tisky na nerovné a tvarované podklady. V řadě případů se jedná o tak náročné a zajímavé artikly, mnohdy ryze umělecké, jindy zase speciální průmyslové potisky, že jiný než ruční řemeslný typ tisku není možný. Sítotiskové stoly PROTON jsou prvotřídně zpracované české výrobky zcela nové konstrukce. Jsou standardně vybaveny rovnoběžným zdvihem síta, pneumatickým ovládáním a jednostranně vedenou těrkou. Řadu tvoří PROTON mini, PRO- TON 1 a PROTON 2. Všechny typy mají velmi podobné řešení, liší se pouze velikostí tiskového formátu. Podívejme se blíže na některé jejich vlastnosti. Vybavení stolů: Všechny stroje jsou vybaveny vodorovným duralovým broušeným tiskovým stolem s vakuovým přisáváním potiskovaného materiálu, které se automaticky přeruší při zvednutí tiskové formy. Tiskový stůl je PROTON Mini je nejmenší ruční sítotiskové zařízení z typové řady, které představuje převratnou koncepci ve své konstrukční třídě. Je totiž navrženo pro pneumaticky ovládaný, vodorovný rovnoběžný zdvih síta, což je obvyklé pouze u větších a dražších zařízení. Jeho výhodou je čtvercová tisková plocha pro tisk formátu o velikosti mm, což umožňuje tisk formátu B2 na výšku nebo nadél. Výška potiskovaného materiálu je plynule nastavitelná od 1 do 20 mm. pro přesné nastavení soutisku vodorovně posuvný v ose X a ose Y třemi mikrometrickými šrouby. Tisková forma se upevňuje do nerezového pomocného rámu, jehož výška nad potiskovaným materiálem, je nastavitelná jediným šroubovým kolem seřízení odtrhu. V pomocném rámu jsou PROTON 1 a 2 jsou větší stroje z typové řady, určené pro tisk do formátu mm u PROTONU 1 nebo mm u PROTONU 2. Také tato tisková zařízení mají vodorovný rovnoběžný zdvih síta. I zde je k dispozici plynule nastavitelná výška potiskovaného materiálu od 1 do 50 mm. To umožňuje potisk nejrůznějších substrátů, takže je možné stejně dobře zpracovat např. plastové tašky, dřevotřískové desky nebo malé krabice. Sítotiskové stoly PROTON Technické údaje PROTON mini PROTON 1 PROTON 2 Tiskový formát mm mm mm Velikost desky mm mm mm Max. velikost rámu mm mm mm Výška potiskovaných materiálů 0 20 mm 0 60 mm 0 60 mm Pneumatické prvky SMC: prac.tlak 6 bar 6 bar 6 bar max. tlak 10 bar 10 bar 10 bar příkon vývěvy 180 W 320 W 320 W Rozměry: šířka 1250 mm 1900 mm 2200 mm délka otevřená/zavřená 1350 mm 1900/1500 mm 2100/1700 mm výška otevřená/zavřená 1500/1200 mm 1800/1300 mm 1800/1300 mm výška tiskové desky 850 mm 860 mm 860 mm Hmotnost 110 kg 170 kg 280 kg El. přípojka 1 N PE 230 V, 50 Hz, A 1 N PE 230 V, 50 Hz, A 1 N PE 230 V, 50 Hz, A Příslušenství těrka 500 mm, svěrka 4ks těrka 760 mm, svěrka 4ks těrka 880 mm, svěrka 4ks 5 SC News

7 1/2006 < < < < < Jednostranně vedená těrka pak upevněny dvě vyjímatelné příčky, které umožňují upevnění sítotiskových rámů nejrůznějších druhů a rozměrů čtyřmi příčnými svěrkami. Pomocný rám s tiskovou formou se zdvihá pneumaticky. Pohybuje se spolu se sítem rovnoběžně nad tiskovým stolem, což zabraňuje stékání a rozlévání barev. Zvedání rámu se ovládá kolenní pákou, v tiskové poloze je pomocný rám registrován pneumatickým válcem. Na pomocném rámu je také uložena vodící tyč pro jednostranně vedenou těrku, což významně usnadňuje tisk velkých ploch. Vedená těrka má otočnou rukojeť, kterou je možné nastavit pro dvě výšky, jednu pro plnění šablony a druhou pro tisk, nastavitelné jsou také oba příslušné těrkové úhly. Prostor na bocích stolu zůstává vždy zcela volný, což umožňuje postupný tisk dlouhých formátů, například transparentů nebo pásů. Všechny typy stolů jsou vybaveny pevně namontovanou tichou nízkotlakou radiální vývěvou, která se ovládá speciálním jističem. Ke strojům je standardně dodávána těrka FIMOR v délce pro tisk maximálního formátu, na přání se dodávají těrky i jiných délek a tvrdostí, případně lze po malé úpravě použít i držák pro upevnění těrek jiného systému. Sítotiskové stoly řady PROTON jsou určeny především pro malé a střední sítotiskové dílny a malonákladový speciální tisk nebo vzorové nátisky ke strojům. Představují moderní řešení pro vysoce přesný průmyslový a grafický ruční sítotisk. Jsou snadno a pohodlně ovladatelné, jednoduché a tím také nenáročné na údržbu. Hodí se především pro potisk papíru, samolepících fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, plastových tašek, organického skla, plechu a plechových panelů, transferních matric pro textilní tisk, stupnic, štítků, dřevotřískových desek apod. Výrobě stolů PROTON je věnována nejvyšší technická péče a péče v oblasti řízení jakosti v systému ISO 9001: Při jejich konstrukci bylo využito zkušeností nejlepších tiskařů a konstruktérů. Stoly PROTON mají okamžitý servis a je na ně poskytována standardní záruka 12 měsíců. Každý stůl je opatřen kompletní technickou dokumentací a prohlášením evropské shody ES. Možnost nastavení odtrhu a soutisku Pneumatický zdvih síta SC News 6

8 > > > > > 1/2006 Kupte si 10 a více utěrek Kimberly-Clark a získáte praktický pojízdný stojan v hodnotě 2.499,- ZDARMA! Wypall L x 38 cm, 1000 útržků, 1 vrstva, modrá 1 role 660,- 2499,- ZDARMA UTĚRKY WYPALL L vyrobené z materiálu AIRFLEX mají vynikající absorpční schopnost jsou pevné i ve vlhkém stavu vhodné pro širokou škálu stíracích úkonů určené k utírání všech povrchů vynikající zejména na barvy a mastnoty název popis balení cena Wypall L x 38 cm,, 500 útržků, 2 vrstvy, modrá 1 role 539,- 7 SC News

9 1/2006 < < < < < Novinky a jiné zajímavé výrobky z nabídky Servis centra Z vývojových dílen oddělení lepidel firmy KISSEL + WOLF jsme získali vzorky dvou nových výrobků: zařízení, ve kterém je šablona přímo digitálně osvitována paprskem, KIWO I JET je ink jetová tiskárna, která motiv tiskne na síto. Stroj je jednoduchý a robustní a vyrábí se spíše pro menší formáty. KIWOPRINT ANTISLIP HT a KIWOPRINT PRO-TEC D 50. KIWOPRINT ANTISLIP je druh UV vytvrditelného lepidla, které lze tisknout sítotiskem. Toto lepidlo v podstatě nelepí, ale pouze na povrchu vytváří protiskluznou vrstvu. Nejčastější známá aplikace je na podnosy, ale jistě příjdete i na jiné možnosti použití. KIWOPRINT PRO-TEC je ochranná vrstva, kterou lze sítotiskem přetiskovat choulostivé plochy tak, aby byly chráněny před mechanickým poškrábáním a znečištěním (např. při dopravě a prodeji). Vrstvu lze poté snadno sloupnout, aniž by zanechala stopy. Ze sortimentu výrobků MARABU bychom vám rádi doporučili zcela transparentní odstíny barev na sklo GL, které se dodávají ve žluté, červené, modré a zelené barvě. Lze je vzájemně míchat i míchat s krycími odstíny nebo se zlatou a stříbrnou. Barvy je možné používat samostatně tam, kde je potřeba použít zcela transparentní odstíny anebo mícháním s jiným odstíny výrazně rozšířit paletu barev a efektů. V sortimentu barev GL je dále několik typů imitací leptu, i ty lze samozřejmě probarvovat transparentními odstíny. Vývojové dílny firmy KIWO připravily další novinku KIWO I JET. Stejně jako zařízení KIWO SCREEN SETTER se jedná o CTS (Computer to Screen) systém pro přímou přípravu sítotiskových šalbon z digitálních dat. Zatímco KIWO SCREEN SETTER je Novinkou v našem sortimentu je ředidlová barva LIBRAPRINT LIP. Tato barva je vhodná na poměrně širokou škálu materiálů PVC, ABS, SAN, PS, PMMA, PETG, papír, karton, lepenku a další. Barva je lesklá, středně krycí, vyznačuje se velmi mírným zápachem a dobrou otevřeností síta i při pomalém tisku. Je vhodná pro tažení a tvarování (prosvětlená reklama). Dodává se v 17 základních odstínech a v rastrových odstínech. 8 SC News

10 > > > > > 1/2006 Tažné plasty tažné barvy CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE Termoplastické hmoty lze tvarovat působením tlaku a tepla v oblasti teploty počínajícího měknutí hmoty a to ohýbáním, protahováním, prolisováním do prohlubní. Při tom dochází ve hmotách ke změnám orientace molekulových řetězců, což způsobuje ve hmotě určité vnitřní napětí. To se projeví například tak, že při novém nahřátí má hmota tendenci vrátit se do původního tvaru. Tvarování se provádí buď vakuové nebo tlakové. Obvyklejší u nás je vakuové tvraování, které je z hlediska potřebného vybavení levnější, ale je poněkud méně přesné, zvláště v hranách. Lze jim vyrábět motivy jak pozitivně, tak i negativně. Při tvarování bývají díly nahřívány buď kontaktně nebo infrazářením. Optimální teplota pro tváření je daná jednak typem umělé hmoty, ale závisí i na tloušťce hmoty a na velikosti protažení. Při tisku na plasty, které budou následně tvářeny, je potřeba nejen vybrat vhodný druh barvy z hlediska dostatečné přilnavosti na podklad, ale je třeba také počítat tím, že tvářená hmota může kvůli napětím vzniklým tvářením být náchylnější na trhání povrchu vlivem ředidel obsažených v barvě. Dále je samozřejmě nutné zvolit barvu elastickou, kterou je možné tvářet spolu s podkladem. I u těch druhů barev, které jsou pro tváření vhodné, je nutné se vyhnout použití krycí bílé barvy, kterou tvarovat nelze. V sortimentu některých typů barev je speciální bílá vhodná pro tváření např. LIP 971. Abychom se vyhnuli korozi plastů způsobené ředidly je obecně nutné, abychom použili ředidla co nejméně agresivní a aby ředidla na povrch působila co nejkratší dobu. U některých barev je vhodné použití tužidla a zpracování barvy jako dvousložkové. Při tvarování je nezbytné, aby barva byla bezvadně usušená a neobsahovala žádné zbytky ředidel. Při zahřívání totiž mohou ředila naráz z barvy vystupovat a tvořit bublinky, které se v usušené barvě jeví jako dírky. Tedy hned dva důvody proto, abychom při tisku přidávali do barvy pouze kontrolovaná množství ředidel a především zpomalovačů tak, aby proces tisku i sušení byl standardizovaný a vždy stejný. To znamená, že i sušení by mělo vždy probíhat za stejných podmínek. Z toho pohledu se na vybrané materiály jeví jako velmi vhodná alternativa k různým druhům ředidlových barev UV barva Ultraform UVFM, která se dá velmi dobře tvarovat a u níž problémy s ředidly odpadají. V každém případě doporučujeme výběr barev pro tyto účely konzultovat s našimi techniky a vždy provést před tiskem nákladu zkoušky na originálním materiálu a včetně tvarování. Alena Popelková, SC Brno SUDOKU pro volný čas Střední obtížnost, Marek Čierny, 2006, ZÁBAVA Návod k luštění SUDOKU Vaším cílem je vyplnit tabulku Sudoku číslicemi 1 9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, řádku, ani v žádném z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. K vyřešení Sudoku nepotřebujete žádné matematické výpočty či náhodné doplňování. Stačí Vám logické myšlení a trocha trpělivosti. Řešení SC News

11 1/2006 < < < < < INZERCE Prodej: Sušáky pro sítotisk 3 ks dřevěné, pojízdné na kolečkách Kontakt: Martin Hartmann tel.: , Prodej: Ruční stůl Bochonow 5000, r. v Max. formát mm vč. 4 rámů mm Poloautomat SPS, formát B1, r. v Vymývací vana Bochonow 1100, mm vč. čistícího usazovacího zařízení SIRI Sušící box Bochonow 1100 pro rámy do formátu mm Kopírovací zařízení Bochonow Sirikop pro rámy do formátu mm Kontakt: Roman Švestka tel.: Prodej: Osvitová lampa pro sítotisk (výbojka RVIM 2000 W) Kontakt: J. Mrázová tel.: Prodej: Ruční karusel 12 pozic, výroba Finish Pardubice Kompresor SE 100 Vzdušník 1000l Sušička vzduchu Sabroe Cena vždy dohodou Kontakt: mobil Prodej: Karusel čtyřpolohový, ruční tiskové stoly (různé rozměry), kompresor, vývěvy, sušící regály, zažehlovací lis na trika, vymývací vany a další zařízení pro sítotisk. Kontakt: tel.: , pan Buchar 10 SC News

12 SERVIS CENTRUM s. r. o. BRNO tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staňkova 41, Brno tel./fax: české sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvr ze ného po ly styrenu a PVC, organického skla, plechu a ple cho vých pa nelů, vý robu plošných spojů a fóliových kláves nic pro elek t ro niku, štítků apod. Stroj má vý suvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO špič kové sí to ti s kové barvy na pa pír, plasty, tex til a mnoho ji ných materiálů, barvy s extrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzo vané UV zá ře ním, barvy na tex til, barvy na sklo, odolné v myč kách ná dobí, barvy UV na ob tížně po ti s ko va telné po ly o lefiny, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, ke ra miku, barvy pro po tisk hra ček a na au to mo bi lové plachty. Barvy jsou zá sadně prosté ob sahu oxidů těž kých kovů, také pro po tisk hraček, s kompletní zdravotní a bezpečnostní dokumentací v českém jazyce, certifi kace ISO prvo třídní švý car ské sí to viny pro sí to tisk a tex tilní tisk u nás již tradičně velmi oblí bené a osvěd čené pod znač kou SEFAR PET a PA, sí to viny všech di mensí pro elek t rotechniku i keramický průmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláště malým protažením, certifi kace ISO šablonové materiály a přípravky světové úrovně, kopírovací diazoroz toky kla sické, UV-fo to po ly merní a SBQ roz toky, ša b lo nové filmy, čistící a odmašťovací prostředky, lepidla a korekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i re ge ne ro va telné, sa mo lepy k na ná šení sí to ti s kem, le pi dla a pří pravky pro flo ko vací tisk, ná plně pro strojní myčky sít, vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostředí, s úplnou zdravotní a bez peč nostní dokumen tací. Ce nově velmi pří z nivé a spoleh livé ovr stvo vací au to ma ty KIWO MAT, cer ti fi kace ISO Vý konné, vy soce přesné cy lin d rické sí to ti s kové au to maty pro plochý tisk na pře vážně pružné ma te ri ály, zvláště vhodné na vý robu transfer ních ti sků, štítky a klá ves nice, la ko vání. Mo du lární sušárny hor ko vzdušné, UV, s chla ze ním, se zvlhčo vá ním, při hrádkové su šárny a sto ho vače. Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu ftalátů Oekoflash. míchání barev a kolorimetrie zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných předloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj. odborné přednášky a diskusní semináře světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných předmětů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních disků, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, sušárny, vytvrzovací jednotky flash pro tisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba kompletních linek. Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, těrkové systémy FIMOR a RKS, ko rekční tužky a mon tážní fo lie FO- LEX, mě řiče na pnutí síta TETKOMAT. Měřící mikroskopy, měřiče tloušťky vrstev a ne rov nosti šablony Rz, měřiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS aj. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E 12474

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 4 2005 9. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 3

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

vrchní materiál označení provedení lepidlo split formát (cm) s D2000 bez DPlus bez NP7 s/bez 10165 bílý matný DPlus bez 10808 bílý matný D2000 s

vrchní materiál označení provedení lepidlo split formát (cm) s D2000 bez DPlus bez NP7 s/bez 10165 bílý matný DPlus bez 10808 bílý matný D2000 s samolepicí papíry SAMOLEPICÍ PAPÍRY A FÓLIE V ARŠÍCH Samolepicí papíry JAC Kolekce samolepicích papírů JAC je známá vysokou kvalitou a širokým sortimentem vrchních materiálů a lepidel. V nabídce jsou nenatírané

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé

3M Průmyslová divize. Lepicí transferové a oboustranné pásky. Rychlé. přesné. a trvanlivé 3M Průmyslová divize Lepicí transferové a oboustranné pásky Rychlé přesné a trvanlivé Předběžné upevnění a nastavení materiálů do správné polohy Oboustranné lepicí pásky 3M jsou ideální ke spojování materiálů

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT

KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ HH 131 THREAD LOCK TĚSNĚNÍ ZÁVITŮ A 1044 PIPE SEALANT KATALOG LEPIDEL ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A 1042 THREAD LOCK Rychlé vytvrzuje - manipulační pevnost 5 10 min. Zabraňuje mezikrystalické korozi v závitu Demontovatelný běžným nářadím Barva: modrá Možno použít

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

REFERENCE. book. UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany

REFERENCE. book. UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany REFERENCE book REFERENCE book UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany Tisk na KAPA plast Tisk na plátno do hliníkových rámů 4 REFERENCE BOOK REFERENCE BOOK 5 Tisk ÚV inkoustem

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk

Speciální efekty. Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Strana: 1/6 Speciální efekty Barvy Marabu se speciálními efekty pro sítotisk a tamponový tisk Mnohé výrobky zušlechtěné tiskem získávají exkluzívní vzhled barvami s optickými efekty, čímž budí spontánní

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

k k TECHNICKÝ LIST Použití / Oblasti použití Skladování / Zpracování Kvalitativní znaky / Technická data EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EGGER EUROSPAN PRACOVNÍ DESKY Stav: 10. listopad 2011 EGGER EUROSPAN Pracovní desky jsou sendvičové elementy, skládající se z dřevotřískových desek E1 EUROSPAN, jež jsou na ploše a jakož

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ŠKODA s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro ŠKODA Referenční číslo Volkswagen: VAS 871005 * (ASE 87100500000)

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

NÁVRHY KOMBINACÍ. 4 Řada[e] 2P800 TAD 1P800 O 2P400 D4 1P400 O Dřevo (dub) Základna (BA)

NÁVRHY KOMBINACÍ. 4 Řada[e] 2P800 TAD 1P800 O 2P400 D4 1P400 O Dřevo (dub) Základna (BA) Řada[e] 2 Řada[e] Řada[e] Pokud jde o řadu Series[e], prakticky jediným omezením je vaše představivost. Multifunkční úložné jednotky lze použít ve většině prostředí; pro neplánované schůzky, jako sedací

Více

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů.

Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Vyžádejte si od nás tuto šikovnou pomůcku, která Vám usnadní výběr jednorázových ochranných oděvů. Na adrese oop.cz@mmm.com, nebo telefonicky na: +420 261 380 111 Nebo navštivte náš web: www.3m.cz/oopp,

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

BETTER VINOTÉKY VLHKOST

BETTER VINOTÉKY VLHKOST BETTER VINOTÉKY VLHKOST Vinotéky jsou vybaveny antikorozními hliníkovými stěnami SRA (hliník s reliéfem kamene). Okolní vlhkost přirozeně obsažená ve vzduchu je udržována na garantované ideální úrovni

Více

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz

LAURA LAURA. spol. s r.o. www.laurapraha.cz LAURA www.laurapraha.cz spol. s r.o. velkoobchod školní, kancelářské a výtvarné potřeby, párty program LAURA SKOLA Pražská Kostelec nad Černými lesy Telefon: Telefax: E-mail: info@laurapraha.cz Internet:

Více

Oblast použití. Zpracování

Oblast použití. Zpracování ABS hrany - v šíři role Povrchová úprava: - hladká - perlička - gravír Rozsah použití ABS hran je prakticky neomezený a proto jsou vhodné pro všechny typy nábytku, zejména na namáhaná místa, vystavovaná

Více

Co vám nabízíme? Magazín sítotisku a tamponového tisku. ročník 7 číslo 3. Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. sítotiskové stoly řady proton

Co vám nabízíme? Magazín sítotisku a tamponového tisku. ročník 7 číslo 3. Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. sítotiskové stoly řady proton Magazín sítotisku a tamponového tisku Co vám nabízíme? sítotiskové stoly řady proton pomocné prostředky ročník 7 číslo 3 sítotisk a digitální tisk co to je, když se řekne Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. novinky

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě.

Original GARDENA Cleansystém. Perfektní péče na mokro, která má systém. Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Perfektní péče na mokro, která má systém Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na zahradě. Čisticí systém s přívodem vody a přípojkami GARDENA systému. Jednoduše kombinovatelný Ideální

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro HYUNDAI s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image NOVINKA Postranní ochranné potahy pro HYUNDAI obj. č. D-HY 55 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení pro výuku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení pro výuku Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu plnění TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem ZŠ Pacov náměstí Škola pro život dodávka nábytku a vybavení

Více

Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall

Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall Orientační přehled nejprodávanějších textilních materiálů pro velkoplošný digitální tisk www.hsw.cz Textil je na vzestupu Přímý potisk textilních materiálů

Více

A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21. B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6 7 22

A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21. B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6 7 22 Obsah: Postup Zpracování Příklady technologických postupů Popis výrobků A Nábytek všeobecně (dveře, obývací pokoje, ložnice, kuchyně ) 2 5 20 21 B Židle, zábradlí, soustružené dílce, stolové podnoží 6

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré. Modely Pixel v nabídce: VACUO H, R P3, O3 POLO BEZ LET ZÁRUKA Povrchy: Vacuo bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge Sklo v ceně: činčila čiré,

Více

Katalog. Didaktik s.r.o. Revoluční 1 696 01 Rohatec. vizuální komunikace

Katalog. Didaktik s.r.o. Revoluční 1 696 01 Rohatec. vizuální komunikace Učební pomůcky pro fyziku, anatomii, laboratorní zařízení, vybavení učeben, doplňky bílé magnetické tabule zelené magnetické tabule školní rozvrhové tabule plánovací tabule popisovatelné mapy korkové a

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

TABULE. 3 roky záruka TABULE

TABULE. 3 roky záruka TABULE . 52 59 3 roky záruka Pylonový zvedací systém, hliníkové provedení výška 2900 mm Zvedací systém pro 1 tabuli PYLON1 10 346 Kč Zvedací systém pro 2 tabule PYLON2 20 693 Kč magnetický povrch z certifikované

Více

Industry. Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci

Industry. Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci Industry Sika jednička v lepení autoskel Zjednoduší Vaši každodenní práci Sika Váš silný technologický partner pro přímé zasklívání Naše vedoucí postavení v technologii Vás udrží stále na špici Sika je

Více

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně

Možnost jakýchkoliv barevných kombinací díky dvířkám a zásuvkám, které se objednávají samostatně 90 cm nový typ úchytu 90 cm UZ510011 1390 Kč Čtvercová skříňka na zásuvky Součástí skříňky je jedna pevná polička. Skříňka je přizpůsobena k zasunutí čtyř širokých zásuvek (prodávají se samostatně, což

Více

TECHNICKÝ LIST. Použití / Oblasti použití. Skladování / Zpracování. Kvalitativní znaky / Technická Data EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ

TECHNICKÝ LIST. Použití / Oblasti použití. Skladování / Zpracování. Kvalitativní znaky / Technická Data EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY SKLADOVÁNÍ TECHNICKÝ LIST EUROLIGHT PRACOVNÍ DESKY EUROLIGHT Pracovní desky jsou sendvičové elementy skládající se z EUROLIGHT lehčených konstrukčních desek, které jsou na ploše a/nebo v oblasti profilu bezešvě potaženy

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 B2C ceník č. 2/2015 platnost 1. 6. 30. 9. 2015 aktualizace 1. 6. 2015 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60

Post-ity. od 24, 80. od 43, 60 Post-ity 150.595 Post-It bločky Photo - pět bločků s 50-ti listy ve velikosti 127 x 74,5 mm. Se stojánkem ve vašem designu (od 1000 ks). Rozměr: 12,7 x 74 cm. Technologie potisku: digitální tisk. Plocha

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o.

Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Záznam z průmyslové praxe TART s.r.o. Student: Daniela Pavelková 2 Obsah 1. Profil firmy... 3 2. Kontrola

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: lavičkyinfo@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - beata I-3 foca I-4 tubo I-5 ponávka I-6 bobrava I-7 mbz I-8 akát I-9

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 ceník č. 4/2013 platnost 1. 10. 31. 12. 2013 aktualizace 1. 10. 2013 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ

www.yatexfoam.eu SYSTÉMY BALENÍ SYSTÉMY LENÍ boxy, krabice, proložky a zásobníky pro vícenásobné použití elegantní náhrada papírové kartonáže delší životnost možnost laminace pěnou potisk kombinace s PE a PP pěnami nízké výrobní náklady

Více

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš)

Příloha č. 4 - Specifikace požadovaných kancelářských potřeb (Vzorový koš) Popis produktu Jednotka Požadované množství 1) Pořadač archivační, šířka hřbetu 80 mm, hřbetní otvor pro pohodlné vytažení, vnější potah v tmavě mramorované barvě, všitá kartonová kapsa, určeno na dokumenty

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 B2C ceník č. 2/2014 platnost 1. 4. 30. 6. 2014 aktualizace 1. 4. 2014 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Rychlejší. Spolehlivější. Ziskovější. Standardní pracovní procesy s brusivem Premium GRANAT.

Rychlejší. Spolehlivější. Ziskovější. Standardní pracovní procesy s brusivem Premium GRANAT. Rychlejší. Spolehlivější. Ziskovější. Standardní pracovní procesy s brusivem Premium GRANAT. Vaši zákazníci očekávají perfektní výsledky a to včas. K tomu potřebujete výborné vybavení, od nářadí až po

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Ceník potisku reklamních předmětů

Ceník potisku reklamních předmětů Ceník potisku reklamních předmětů Uvedené ceny jsou bez DPH SÍTOTISK - deštníky, tašky, batohy, vaky na šaty, nafukovací lehátka, míče do29 600,00 Kč 500,00 Kč od 30 20,00 Kč 15,00 Kč od 50 18,50 Kč 12,00

Více

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání

Výhody VCI balení. Antikorozní balení VCI může být založeno na následujících složkách: Srovnání VCI papíru a fólie. Příklady používání Balení pomocí volných inhibitorů koroze ( VCI ) Výhody VCI balení Úspora času + Snadné a rychlé používání. + Produkty mohou být použity ihned po rozbalení. Nízké náklady + Možnost kombinace balení a antikorozního

Více

Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY

Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY Kontinuální olepování profilů PODMÍNKY Verze. 1 / 2011 / CZ 1) Dodací podmínky: Standardní termín dodání služby olepování profilů je: a) 14 dní (nabídka standardních dekorů - DECOR 22 viz. vzorník) b)

Více

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji ASTRO nová kolekce 2012 platná od 01.01.2012 www.pol-skone.cz Laureat XI i XII edycji ASTRO Vnitřní dveře plné barev - to je nový model určený těm, kteří při navrhování interiérů hledají originální efekty.

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

NOBO PERFORMANCE PLUS

NOBO PERFORMANCE PLUS SUPER CENA Otočná tabule NOBO Steel 150x120 cm Magnetická Bílá barva Rozměry tabule: 150 x 120cm Uzamykatelná kolečka pro maximální stabilitu Rychle uzamykatelné otáčení tabule Velký prostor pro odkládání

Více

Beach vlajky (Muší křídla) - provedení jednostranné, nebo oboustranné - možnost výběru velikostí - možnost výběru příslušenství dle způsobu využití

Beach vlajky (Muší křídla) - provedení jednostranné, nebo oboustranné - možnost výběru velikostí - možnost výběru příslušenství dle způsobu využití C Co Rychlý a stručný průvodce výrobou vsaďte na jistotu a naše dlouholeté zkušenosti Potřebujete kvalitní reklamu? Mějte nás vždy po ruce a budete bez starostí. Chceme být s Vámi. Společnost Czech K &

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

A centrum Kladno s.r.o.

A centrum Kladno s.r.o. A centrum Kladno s.r.o. Na Stráni 2588, 272 01 Kladno GPS 50 8'45.31"N, 14 5'40.50"E www.acentrum.cz zakazky@acentrum.cz tel. 312 256 000 603 900 001 606 900 000 fax 312 256 001 Ceník kopírovacích služeb

Více

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč

Ceník reklamního potisku tampoprintem paušál 380 Kč + 280,00 Kč 3,80 Kč + 2,80 Kč 3,20 Kč + 2,20 Kč 2,80 Kč + 2,00 Kč 2,50 Kč + 1,80 Kč Ceník reklamního potisku tampoprintem méně než 100 ks paušál 380 Kč + 280,00 Kč 100-199 ks 3,80 Kč + 2,80 Kč 200-299 ks 3,20 Kč + 2,20 Kč 300-499 ks 2,80 Kč + 2,00 Kč 500-999 ks 2,50 Kč + 1,80 Kč 1 000-1

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1996

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1996 SC NEWS 2 2004 8. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více