SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník"

Transkript

1 SC NEWS ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

2 > > > > > 1/2006 Pomocné prostředky pro tamponový tisk Jelikož slýcháme od našich zákazníků čím dál častěji dotazy na téma pomocných prostředků v tamponovém tisku, rozhodli jsme se otisknout následující článek, ve kterém se dozvíte jak správně používat pomocné a přídavné prostředky do barev Marabu pro tamponový tisk. (pokračování z minulého čísla) 7. Zlepšovače adheze Polyolefíny jako polyethylén (PE) a polypropylén (PP) musí být před tiskem upraveny, aby vůbec barva na podkladu držela. Výjimkou je polypropylén, při použití barvy Maraprop PP. Vedle tradičních metod předúpravy jako korona, případně ožeh plynovým plamenem, je pro polypropylén k dispozici speciální prostředek Primer P 2. Primer P2 Primer P2 Tento speciální přípravek se nanáší ručně hadříkem nebo stříkací pistolí celoplošně a povrch polypropylénu před tiskem. Po zaschnutí je možné tisknout na polypropylén jednosložkovou nebo dvoudložkovou barvou. Je třeba dbát na to, aby mezi touto předúpravou a tiskem neuběhlo více času než 1 2 dny. 8. Čištění před tiskem Mnohé materiály jako např. PVC, práškově i za mokra lakované podklady jsou na povrchu neviditelně znečistěny aditivy a změkčovadly. To znamená, že místo přímo na potiskovaný materiál tiskneme barvu na určitý druh separační vrstvy. To bývá často důvodem špatné adheze barvy. Čistič na plachty PLR Tímto jemným čističem na bázi alkoholu je možné hadrem očistit nečistoty na povrchu potiskovaných materiálů. Tím se často výrazně zlepší přídržnost barev. Hadr je nutné dostatečně často měnit, aby místo k čištění nedocházelo pouze k dalšímu roztírání. 9. Tužidla Existují typy barev, které je možné zpracovávat jako jednosložkové nebo dvousložkové. U těchto univerzálních barev je možné zlepšit přilnavost barev na obtížně potiskovaných podkladech přidáním tužidla a případně zvýšit chemickou i mechanickou stálost. V případě použití dvousložkových barev, musí být tužidlo přidáno vždy. Při tom je důležité počítat s tím, že přidáním tužidla omezíme zpracovatelnost barvy na 8 16 hodin (kromě tužidla HT 1). Pro různé druhy barev Marabu existují různá tužidla: Tužidlo H1 Tužidlo H1 je alifatický polyisokyanát, který reaguje při pomalejěím sušení a delší době zpracovatelnosti tak, že vytváří relativně pružný barvový film, který lze použít dlouhodobě venku, aniž by docházelo ke žloutnutí. Tužidlo H2 Tužidlo H2 je aromatický polyisokyanát, který vytvráří s barvou tvrdý a křehký barvový film, avšak schne velmi rychle. Doba zpracovatelnosti je kratší. Tužidlo H2 žloutne při silném působení UV světla, což může být viditelné u laků, bílé a světlých odstínů. Tužidlo HT1 Toto teplotně aktivní tužidlo reaguje s pojivem použité barvy pouze při sušení v peci při 150o C po dobu 30 minut. Tužidlo HT1 lze použít místo tužidel H1 nebo H2 ve stejném poměru. Velkou výhodou je doba zpracovatelnosti barvy s tužidlem 6 měsíců. Pozor: Tužidlo HT1 lze použít pouze na teplotně odolné materiály. Tužidlo GLH Toto tužidlo je spcifické pro určitou barvu barvu GL a nelze jej doporučit do žádného jiného druhu barvy. REDAKCE Redaktoři: Kamil Suchánek, Alena Popelková, Hynek Konečný VÝROBA Grafické zpracování: Jiří Nevěřil, Kamil Suchánek Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: , Tisk: EXPODATA-DIDOT s.r.o., Výstaviště 1, Brno, tel: Náklad: ks VYDAVATEL SERVIS CENTRUM, s.r.o., Staňkova 41, Brno Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E Poznámky k tužidlům: Obecně platí, že tužidla jsou citlivá na vlhkost. Proto je důležité, aby sušení barvy v prvních 24 hodinách probíhalo pokud možno při nízké vlhkosti. Jinak mohou části tužidla reagovat s vlhkostí místo s barvou. Také skladování nádob s tužidly musí být zajištěno tak, aby byla vyloučena vlhkost (tubu nebo plechovku je vždy potřeba dobře uzavřít). Dále je třeba počítat s tím, že u všech 1 SC News

3 1/2006 < < < < < dvousložkových barev závisí stupeň zesíťování (tužidla s kmenovým lakem) a tím i konečná mechanická a chemická odolnost natištěné barvy na teplotě. Na obtížných podkladech jako sklo, některé kovy nebo termosety a při vysokých nárocích na např. odolnost při mytí v myčce nádobí může být sušení v peci nezbytné. 10. Shrnutí Obecně vzato obsahují tamponové barvy všechna důležitá aditiva. Modifikování barev pomocnými a přídavnými prostředky je tedy potřebné pouze v relativně vzácných případech. Existuje mnoho možností, jak přizpůsobit barvu tiskovým podmínkám, ale rovněž tak mnoho rizik, že tím vlastnosti barvy zhoršíme. Tužidlo GLH Nejlepší stálosti barvy docílíme sušením s použitím vyšší teploty ihned po tisku 140 o C, minut. Dvousložkové systémy je možné sušit i při pokojové teplotě. Dokonalé zesíťování barvy trvá pak 7 10 dní, při případně nižší stálosti. Pomocné prostředky mění částečně výrazně vlastnosti barvy, proto je vždy nutné provést před tiskem nákladu zkoušky. Tato informace by vám měla poskytnout vodítko pro případ nutnosti přizpůsobit barvu. Promyšlený a odpovědný postup s pomocnými a přídavnými prostředky a použití váhy jsou vždy nutným předpokladem. Alena Popelková, SC Brno SLEVA 2 % na každou objednávku! Neváhejte a navštivte náš internetový obchod, kde můžete nakupovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 dní v roce a nyní se slevou 2 % na každou objednávku. Sleva se nevztahuje na strojní zařízení a platí až do odvolání. 2 SC News

4 > > > > > 1/2006 Povrchové napětí materiálů, měření a úprava V sítotiskové praxi jsme často postaveni před otázku, zda a čím potisknout určitý povrch. Sítotiskové barvy a často i lepidla a jiné materiály, které lze sítotiskem nanášet jsou obvykle určeny pouze na některé povrchy a na jiné by dobře nepřilnuly. Je to jeden z hlavních důvodů tak velkého sortimentu barev. Problémy nepůsobí pouze plasty, kterých je poměrně značné množství a které jsou obvykle dodávány pouze pod obchodním názvem, který nic nevypovídá o jejich struktuře. Také na kovech a dokonce i na skle bývají různá více či méně viditelná ovrstvení, která mají za následek to, že v těchto případech netiskneme na kov nebo sklo, ale na zcela jiný podklad například polyetylen. Pokud zvolíme správnou barvu na určitý podklad, je nezbytné, aby barva podklad smáčela. Barva může podklad smáčet buď tím, že ředidla barvy alespoň lehce podklad napadají anebo proto, že povrchové napětí potiskovaného podkladu je vyšší anebo alespoň stejné jako povrchové napětí barvy. Termín povrchové napětí se ve fyzice používá pro kapaliny, zatímco povrchová energie pro pevné fáze. V obou případech se jedná o mechanickou energii uloženou v povrchu fáze, kterou je nutné vynaložit ke zvětšní jejího povrchu. Měří se v mn/m (dříve v dyn/cm). Některé umělé hmoty, zvláště polyolefíny (nejčastěji to bývá polyetylen PE nebo polypropylen PP) se vyznačují tím, že na jejich povrchu nejsou téměř žádné náboje (ani kladné, ani záporné), jejich povrch je nepolární, má velmi nízké povrchové napětí. Tato vlastnost se kladně projevuje tím, že hmoty téměř s ničím nereagují, odpuzují vodu i tuky, odolávají vlivům počasí apod. Ovšem při nanášení barev, laků, lepidel a dalších materiálů brání nízká povrchová energie dobrému zakotvení. Povrchové napětí některých materiálů: teflon 18 mn/m, PP 29 mn/m, PE 31 mn/m, PVC 39 mn/m, PES 43 mn/m, sklo (bez úpravy) 250 mn/m, ocel (asi) 700 mn/m. Vzhledem k tomu, že např. povrchové napětí PVC je poměrně nízké a přitom lze PVC obvykle snadno potiskovat (protože povrch napadají ředidla barvy) je patrné, že hodnota povrchového napětí není jediným kritériem pro přilnavost barvy na povrchu materiálu. Měření povrchového napětí Testovací tekutina Přesná metoda měření je náročná a používá se pouze na specializovaných pracovištích. Spočívá v měření tzv. krajového úhlu na kapce určité chemikálie, která se vytváří na povrchu substrátu. Pokud má substrát nízkou energii a nesmáčí se, jsou kapky vysoké a úhel je výrazný, pokud se povrch smáčí, kapalina se rozteče a úhel je velmi malý. Pro běžnou praxi je možné použít jako velmi orientační test smáčení povrchu vodou. Po namočení je zřejmé, zda voda na povrchu vytváří znatelné kapky nebo rovnoměrně smáčí povrch. Přesnější metodou je použití testovacích inkoustů. Jedná se o speciálně připravené směsi na bázi etylenglykolu, které se dodávají různě odstupňované pro různé hodnoty povrchového napětí. Po nanesení tohoto inkoustu (pro zlepšení možnosti pozorování bývají obarvené) na povrch, inkoust povrch smáčí a vytvoří souvislou vrstvu, která by měla zůstat nejméně 6 sekund zachována. Pokud se vrstva vůbec nevytvoří nebo se rozpadne rychleji, je povrchová energie substrátu nižší než hodnota použitého inkoustu. Pokud se po asi 5 6 sekundách začnou tvořit na okrajích nánosu kapičky, odpovídá hodnota povrchového napětí substrátu přibližně hodnotě použitého testovacího inkoustu. Tak je pomocí celé sady inkoustů možné dobrat se konkrétní hodnoty povrchového napětí. V praxi se často místo inkoustů v lahvičkách, z praktických důvodů, používají speciální popisovače, do kterých jsou tyto testovací inkousty plněny. Použití popisovačů je jednodušší, avšak může po určité době dávat ne zcela přesné údaje. A to zejména proto, že se hrot popisovače ušpiní. Nejčastěji zjišťovanou hodnotou je 38 mn/m. Je to proto, že převážná většina ředidlových barev a lepidel je scho pná smáčet povrchy s touto hodnotou a dobře na nich zakotvit. Některé barvy, zvláště třeba UV barvy vyžadují však povrchy s ještě vyšší energií až 52 mn/m. Úprava povrchového napětí Testovací tužka K aktivaci nepolárních povrchů a tedy zvýšení povrchové energie se používají různé metody: koronový výboj, ožeh plamenem, plazmová úprava, chemická úprava fluorem, působení UV záření a ozónu a další. Nejčastějšími metodami jsou korona a plamen. Koronový výboj je zvláštní formou plazmové úpravy, dochází k němu mezi dvěma elektrodami při vzniku ur- 3 SC News

5 1/2006 < < < < < čitého napěťového potenciálu, ale dříve než dojde ke vzniku jiskry. Při výboji dochází k aktivaci volných iontů. Ožeh se provádí oxidující částí modrého plamene (propan, butan nebo zemní plyn) Na některé povrchy je vhodnější úprava koronou, na některé je vhodnější úprava plamenem, a to hlavně proto, že někdy zanechává na upravovaném povrchu stopy korona, na jiném materiálu může zase zanechat stopy plamen. Plazmová úprava spočívá v působení částečně ionizované směsi plynů (obsahuje volné elektrony i ionty) a je velmi efektivní (umožňuje i potisk nebo lepení teflonu). Směs plynů se volí podle druhu upravovaného materiálu (kromě kyslíku se nejčastěji používá argon). Tento druh úpravy zasahuje také poměrně do hloubky materiálu a proto úprava vydrží poměrně dlouho. Zvláště vhodná je na nerovné formované díly, protože zde je méně vhodná úprava koronu nebo ožehem, u kterých (zvláště u korony) extrémně záleží na vzdálenosti upravované plochy od výboje, resp. plamene. Nevýhodou této metody jsou vysoké investiční náklady. Velmi efektivní je i úprava fluorem, i ta je však poměrně náročná na zařízení, protože fluor je velmi nebezpečný plyn. Kromě těchto úprav je možné nanést na nepolární materiály speciální látky (primery), které potom tvoří podklad pro tisk. Tato úprava (přímo od výrobce fólie) je nejběžnější na polyesterových fóliích určených pro tisk. Nelze ji použít na poyletylen, lze ji obvykle použít na polypropylen. V tomto případě se primer pak nanáší bezprostředně před tiskem. Je třeba si však uvědomit, že úprava materiálu se postupně ztrácí a její trvání závisí jak na způsobu provedení, tak i na samotném materiálu. Dále musíme vědět, že úprava nepolárních materiálů je nezbytnou, avšak nikoliv jedinou podmínkou adheze barvy (lepidla). Průhledné tisky Švýcarská firma SEFAR, která je největším výrobcem sítotiskových tkanin představila na posledním veletrhu FESPA další ze svých výrobků - fólie Decovision a Decoview. Jsou to speicální fólie pro sítotisk a digitální potisk. Jsou určeny na průhledné podklady, kde potom z jedné strany (např. zevnitř) umožňují prakticky nerušený průhled a z druhé strany průhledu brání a navíc jsou dekorované. Tohoto efektu je docíleno optickým klamem, který využívá nedokonalosti našeho vnímání. Fólie je hustě dírkovaná. Ze strany, která umožňuje průhled je fólie černá. To způsobuje, že pozornost pozorovatele se soustřeďuje na světlejší body, které reprezentují dírky a obraz za nimi. Z opačné strany je fólie bílá tak, aby bylo možné ji barevně potiskovat. Fólie lze použít jak venku na skleněné plochy, dopravní prostředky apod, tak i uvniř např. pro dělení prostoru. Otevřená plocha udává podíl průhledné části (dírek) k celé ploše. Čím více je otevřené plochy, tím větší je průhled. Fólie se dodávají buď se 40 % nebo 50 % otevřenou plochou. Pro menší aplikace a bližší pozorovací vzdálenost jsou lepší fólie s otevřenou plochou 40 %, pro větší plochy a větší vzdálenosti jsou lepší fólie s otevřenou plochou 5O %. SEFAR Decoview je samolepicí fólie, jejíž lepidlo po sejmutí nezanechává stopy. Používá se především pro vnější reklamy, dekoraci vozidel, skleněných fasád apod. SEFAR Decovision je nelepicí fólie, pro její upevnění se dodávájí různé montážní prvky. Hlavní použití je dělení prosotrů, výstavnictví, krátkodobé aplikace v dopravních prostředcích apod. Alena Popelková, SC Brno SC News 4

6 > > > > > 1/2006 Ruční sítotiskové stoly PROTON Není tomu tak dávno, kdy jsme představili nové typy ručních sítotiskových stolů, které se liší od známých a používaných konstrukcí natolik, že se staly předmětem patentu. Za poměrně krátkou dobu se staly velmi oblíbenými pomocníky již desítkám tiskařů. Tato nová řada ručních strojů nese název PROTON a vyrábí se ve třech standardních formátech. Nejmenším je PROTON Mini pro tisk formátu 700 x 700 mm, tj. arch B2 na výšku nebo na šířku. Stroje PROTON 1 a 2 pak umožňují potisk formátů B1 a B0. Můžete se právem ptát, proč se v době překotné automatizace a digitalizace všech možných činností včetně tisku a potisku vyrábějí stroje pro ruční tisk a k čemu je tiskaři mohou potřebovat. Je to především proto, že právě sítotisk je výjimečná tisková technika, která vyžaduje veliký podíl osobní zručnosti tiskaře. Technika průtisku umožňuje nanášení velmi hrubých materiálů do vrstev až milimetrových, tisk více barvami najednou, nebo naopak přesné konturové tisky na nerovné a tvarované podklady. V řadě případů se jedná o tak náročné a zajímavé artikly, mnohdy ryze umělecké, jindy zase speciální průmyslové potisky, že jiný než ruční řemeslný typ tisku není možný. Sítotiskové stoly PROTON jsou prvotřídně zpracované české výrobky zcela nové konstrukce. Jsou standardně vybaveny rovnoběžným zdvihem síta, pneumatickým ovládáním a jednostranně vedenou těrkou. Řadu tvoří PROTON mini, PRO- TON 1 a PROTON 2. Všechny typy mají velmi podobné řešení, liší se pouze velikostí tiskového formátu. Podívejme se blíže na některé jejich vlastnosti. Vybavení stolů: Všechny stroje jsou vybaveny vodorovným duralovým broušeným tiskovým stolem s vakuovým přisáváním potiskovaného materiálu, které se automaticky přeruší při zvednutí tiskové formy. Tiskový stůl je PROTON Mini je nejmenší ruční sítotiskové zařízení z typové řady, které představuje převratnou koncepci ve své konstrukční třídě. Je totiž navrženo pro pneumaticky ovládaný, vodorovný rovnoběžný zdvih síta, což je obvyklé pouze u větších a dražších zařízení. Jeho výhodou je čtvercová tisková plocha pro tisk formátu o velikosti mm, což umožňuje tisk formátu B2 na výšku nebo nadél. Výška potiskovaného materiálu je plynule nastavitelná od 1 do 20 mm. pro přesné nastavení soutisku vodorovně posuvný v ose X a ose Y třemi mikrometrickými šrouby. Tisková forma se upevňuje do nerezového pomocného rámu, jehož výška nad potiskovaným materiálem, je nastavitelná jediným šroubovým kolem seřízení odtrhu. V pomocném rámu jsou PROTON 1 a 2 jsou větší stroje z typové řady, určené pro tisk do formátu mm u PROTONU 1 nebo mm u PROTONU 2. Také tato tisková zařízení mají vodorovný rovnoběžný zdvih síta. I zde je k dispozici plynule nastavitelná výška potiskovaného materiálu od 1 do 50 mm. To umožňuje potisk nejrůznějších substrátů, takže je možné stejně dobře zpracovat např. plastové tašky, dřevotřískové desky nebo malé krabice. Sítotiskové stoly PROTON Technické údaje PROTON mini PROTON 1 PROTON 2 Tiskový formát mm mm mm Velikost desky mm mm mm Max. velikost rámu mm mm mm Výška potiskovaných materiálů 0 20 mm 0 60 mm 0 60 mm Pneumatické prvky SMC: prac.tlak 6 bar 6 bar 6 bar max. tlak 10 bar 10 bar 10 bar příkon vývěvy 180 W 320 W 320 W Rozměry: šířka 1250 mm 1900 mm 2200 mm délka otevřená/zavřená 1350 mm 1900/1500 mm 2100/1700 mm výška otevřená/zavřená 1500/1200 mm 1800/1300 mm 1800/1300 mm výška tiskové desky 850 mm 860 mm 860 mm Hmotnost 110 kg 170 kg 280 kg El. přípojka 1 N PE 230 V, 50 Hz, A 1 N PE 230 V, 50 Hz, A 1 N PE 230 V, 50 Hz, A Příslušenství těrka 500 mm, svěrka 4ks těrka 760 mm, svěrka 4ks těrka 880 mm, svěrka 4ks 5 SC News

7 1/2006 < < < < < Jednostranně vedená těrka pak upevněny dvě vyjímatelné příčky, které umožňují upevnění sítotiskových rámů nejrůznějších druhů a rozměrů čtyřmi příčnými svěrkami. Pomocný rám s tiskovou formou se zdvihá pneumaticky. Pohybuje se spolu se sítem rovnoběžně nad tiskovým stolem, což zabraňuje stékání a rozlévání barev. Zvedání rámu se ovládá kolenní pákou, v tiskové poloze je pomocný rám registrován pneumatickým válcem. Na pomocném rámu je také uložena vodící tyč pro jednostranně vedenou těrku, což významně usnadňuje tisk velkých ploch. Vedená těrka má otočnou rukojeť, kterou je možné nastavit pro dvě výšky, jednu pro plnění šablony a druhou pro tisk, nastavitelné jsou také oba příslušné těrkové úhly. Prostor na bocích stolu zůstává vždy zcela volný, což umožňuje postupný tisk dlouhých formátů, například transparentů nebo pásů. Všechny typy stolů jsou vybaveny pevně namontovanou tichou nízkotlakou radiální vývěvou, která se ovládá speciálním jističem. Ke strojům je standardně dodávána těrka FIMOR v délce pro tisk maximálního formátu, na přání se dodávají těrky i jiných délek a tvrdostí, případně lze po malé úpravě použít i držák pro upevnění těrek jiného systému. Sítotiskové stoly řady PROTON jsou určeny především pro malé a střední sítotiskové dílny a malonákladový speciální tisk nebo vzorové nátisky ke strojům. Představují moderní řešení pro vysoce přesný průmyslový a grafický ruční sítotisk. Jsou snadno a pohodlně ovladatelné, jednoduché a tím také nenáročné na údržbu. Hodí se především pro potisk papíru, samolepících fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, plastových tašek, organického skla, plechu a plechových panelů, transferních matric pro textilní tisk, stupnic, štítků, dřevotřískových desek apod. Výrobě stolů PROTON je věnována nejvyšší technická péče a péče v oblasti řízení jakosti v systému ISO 9001: Při jejich konstrukci bylo využito zkušeností nejlepších tiskařů a konstruktérů. Stoly PROTON mají okamžitý servis a je na ně poskytována standardní záruka 12 měsíců. Každý stůl je opatřen kompletní technickou dokumentací a prohlášením evropské shody ES. Možnost nastavení odtrhu a soutisku Pneumatický zdvih síta SC News 6

8 > > > > > 1/2006 Kupte si 10 a více utěrek Kimberly-Clark a získáte praktický pojízdný stojan v hodnotě 2.499,- ZDARMA! Wypall L x 38 cm, 1000 útržků, 1 vrstva, modrá 1 role 660,- 2499,- ZDARMA UTĚRKY WYPALL L vyrobené z materiálu AIRFLEX mají vynikající absorpční schopnost jsou pevné i ve vlhkém stavu vhodné pro širokou škálu stíracích úkonů určené k utírání všech povrchů vynikající zejména na barvy a mastnoty název popis balení cena Wypall L x 38 cm,, 500 útržků, 2 vrstvy, modrá 1 role 539,- 7 SC News

9 1/2006 < < < < < Novinky a jiné zajímavé výrobky z nabídky Servis centra Z vývojových dílen oddělení lepidel firmy KISSEL + WOLF jsme získali vzorky dvou nových výrobků: zařízení, ve kterém je šablona přímo digitálně osvitována paprskem, KIWO I JET je ink jetová tiskárna, která motiv tiskne na síto. Stroj je jednoduchý a robustní a vyrábí se spíše pro menší formáty. KIWOPRINT ANTISLIP HT a KIWOPRINT PRO-TEC D 50. KIWOPRINT ANTISLIP je druh UV vytvrditelného lepidla, které lze tisknout sítotiskem. Toto lepidlo v podstatě nelepí, ale pouze na povrchu vytváří protiskluznou vrstvu. Nejčastější známá aplikace je na podnosy, ale jistě příjdete i na jiné možnosti použití. KIWOPRINT PRO-TEC je ochranná vrstva, kterou lze sítotiskem přetiskovat choulostivé plochy tak, aby byly chráněny před mechanickým poškrábáním a znečištěním (např. při dopravě a prodeji). Vrstvu lze poté snadno sloupnout, aniž by zanechala stopy. Ze sortimentu výrobků MARABU bychom vám rádi doporučili zcela transparentní odstíny barev na sklo GL, které se dodávají ve žluté, červené, modré a zelené barvě. Lze je vzájemně míchat i míchat s krycími odstíny nebo se zlatou a stříbrnou. Barvy je možné používat samostatně tam, kde je potřeba použít zcela transparentní odstíny anebo mícháním s jiným odstíny výrazně rozšířit paletu barev a efektů. V sortimentu barev GL je dále několik typů imitací leptu, i ty lze samozřejmě probarvovat transparentními odstíny. Vývojové dílny firmy KIWO připravily další novinku KIWO I JET. Stejně jako zařízení KIWO SCREEN SETTER se jedná o CTS (Computer to Screen) systém pro přímou přípravu sítotiskových šalbon z digitálních dat. Zatímco KIWO SCREEN SETTER je Novinkou v našem sortimentu je ředidlová barva LIBRAPRINT LIP. Tato barva je vhodná na poměrně širokou škálu materiálů PVC, ABS, SAN, PS, PMMA, PETG, papír, karton, lepenku a další. Barva je lesklá, středně krycí, vyznačuje se velmi mírným zápachem a dobrou otevřeností síta i při pomalém tisku. Je vhodná pro tažení a tvarování (prosvětlená reklama). Dodává se v 17 základních odstínech a v rastrových odstínech. 8 SC News

10 > > > > > 1/2006 Tažné plasty tažné barvy CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE Termoplastické hmoty lze tvarovat působením tlaku a tepla v oblasti teploty počínajícího měknutí hmoty a to ohýbáním, protahováním, prolisováním do prohlubní. Při tom dochází ve hmotách ke změnám orientace molekulových řetězců, což způsobuje ve hmotě určité vnitřní napětí. To se projeví například tak, že při novém nahřátí má hmota tendenci vrátit se do původního tvaru. Tvarování se provádí buď vakuové nebo tlakové. Obvyklejší u nás je vakuové tvraování, které je z hlediska potřebného vybavení levnější, ale je poněkud méně přesné, zvláště v hranách. Lze jim vyrábět motivy jak pozitivně, tak i negativně. Při tvarování bývají díly nahřívány buď kontaktně nebo infrazářením. Optimální teplota pro tváření je daná jednak typem umělé hmoty, ale závisí i na tloušťce hmoty a na velikosti protažení. Při tisku na plasty, které budou následně tvářeny, je potřeba nejen vybrat vhodný druh barvy z hlediska dostatečné přilnavosti na podklad, ale je třeba také počítat tím, že tvářená hmota může kvůli napětím vzniklým tvářením být náchylnější na trhání povrchu vlivem ředidel obsažených v barvě. Dále je samozřejmě nutné zvolit barvu elastickou, kterou je možné tvářet spolu s podkladem. I u těch druhů barev, které jsou pro tváření vhodné, je nutné se vyhnout použití krycí bílé barvy, kterou tvarovat nelze. V sortimentu některých typů barev je speciální bílá vhodná pro tváření např. LIP 971. Abychom se vyhnuli korozi plastů způsobené ředidly je obecně nutné, abychom použili ředidla co nejméně agresivní a aby ředidla na povrch působila co nejkratší dobu. U některých barev je vhodné použití tužidla a zpracování barvy jako dvousložkové. Při tvarování je nezbytné, aby barva byla bezvadně usušená a neobsahovala žádné zbytky ředidel. Při zahřívání totiž mohou ředila naráz z barvy vystupovat a tvořit bublinky, které se v usušené barvě jeví jako dírky. Tedy hned dva důvody proto, abychom při tisku přidávali do barvy pouze kontrolovaná množství ředidel a především zpomalovačů tak, aby proces tisku i sušení byl standardizovaný a vždy stejný. To znamená, že i sušení by mělo vždy probíhat za stejných podmínek. Z toho pohledu se na vybrané materiály jeví jako velmi vhodná alternativa k různým druhům ředidlových barev UV barva Ultraform UVFM, která se dá velmi dobře tvarovat a u níž problémy s ředidly odpadají. V každém případě doporučujeme výběr barev pro tyto účely konzultovat s našimi techniky a vždy provést před tiskem nákladu zkoušky na originálním materiálu a včetně tvarování. Alena Popelková, SC Brno SUDOKU pro volný čas Střední obtížnost, Marek Čierny, 2006, ZÁBAVA Návod k luštění SUDOKU Vaším cílem je vyplnit tabulku Sudoku číslicemi 1 9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, řádku, ani v žádném z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. K vyřešení Sudoku nepotřebujete žádné matematické výpočty či náhodné doplňování. Stačí Vám logické myšlení a trocha trpělivosti. Řešení SC News

11 1/2006 < < < < < INZERCE Prodej: Sušáky pro sítotisk 3 ks dřevěné, pojízdné na kolečkách Kontakt: Martin Hartmann tel.: , Prodej: Ruční stůl Bochonow 5000, r. v Max. formát mm vč. 4 rámů mm Poloautomat SPS, formát B1, r. v Vymývací vana Bochonow 1100, mm vč. čistícího usazovacího zařízení SIRI Sušící box Bochonow 1100 pro rámy do formátu mm Kopírovací zařízení Bochonow Sirikop pro rámy do formátu mm Kontakt: Roman Švestka tel.: Prodej: Osvitová lampa pro sítotisk (výbojka RVIM 2000 W) Kontakt: J. Mrázová tel.: Prodej: Ruční karusel 12 pozic, výroba Finish Pardubice Kompresor SE 100 Vzdušník 1000l Sušička vzduchu Sabroe Cena vždy dohodou Kontakt: mobil Prodej: Karusel čtyřpolohový, ruční tiskové stoly (různé rozměry), kompresor, vývěvy, sušící regály, zažehlovací lis na trika, vymývací vany a další zařízení pro sítotisk. Kontakt: tel.: , pan Buchar 10 SC News

12 SERVIS CENTRUM s. r. o. BRNO tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staňkova 41, Brno tel./fax: české sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvr ze ného po ly styrenu a PVC, organického skla, plechu a ple cho vých pa nelů, vý robu plošných spojů a fóliových kláves nic pro elek t ro niku, štítků apod. Stroj má vý suvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO špič kové sí to ti s kové barvy na pa pír, plasty, tex til a mnoho ji ných materiálů, barvy s extrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzo vané UV zá ře ním, barvy na tex til, barvy na sklo, odolné v myč kách ná dobí, barvy UV na ob tížně po ti s ko va telné po ly o lefiny, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, ke ra miku, barvy pro po tisk hra ček a na au to mo bi lové plachty. Barvy jsou zá sadně prosté ob sahu oxidů těž kých kovů, také pro po tisk hraček, s kompletní zdravotní a bezpečnostní dokumentací v českém jazyce, certifi kace ISO prvo třídní švý car ské sí to viny pro sí to tisk a tex tilní tisk u nás již tradičně velmi oblí bené a osvěd čené pod znač kou SEFAR PET a PA, sí to viny všech di mensí pro elek t rotechniku i keramický průmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláště malým protažením, certifi kace ISO šablonové materiály a přípravky světové úrovně, kopírovací diazoroz toky kla sické, UV-fo to po ly merní a SBQ roz toky, ša b lo nové filmy, čistící a odmašťovací prostředky, lepidla a korekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i re ge ne ro va telné, sa mo lepy k na ná šení sí to ti s kem, le pi dla a pří pravky pro flo ko vací tisk, ná plně pro strojní myčky sít, vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostředí, s úplnou zdravotní a bez peč nostní dokumen tací. Ce nově velmi pří z nivé a spoleh livé ovr stvo vací au to ma ty KIWO MAT, cer ti fi kace ISO Vý konné, vy soce přesné cy lin d rické sí to ti s kové au to maty pro plochý tisk na pře vážně pružné ma te ri ály, zvláště vhodné na vý robu transfer ních ti sků, štítky a klá ves nice, la ko vání. Mo du lární sušárny hor ko vzdušné, UV, s chla ze ním, se zvlhčo vá ním, při hrádkové su šárny a sto ho vače. Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu ftalátů Oekoflash. míchání barev a kolorimetrie zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných předloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj. odborné přednášky a diskusní semináře světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných předmětů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních disků, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, sušárny, vytvrzovací jednotky flash pro tisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba kompletních linek. Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, těrkové systémy FIMOR a RKS, ko rekční tužky a mon tážní fo lie FO- LEX, mě řiče na pnutí síta TETKOMAT. Měřící mikroskopy, měřiče tloušťky vrstev a ne rov nosti šablony Rz, měřiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS aj. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E 12474

Pomocné prostředky pro tamponový tisk

Pomocné prostředky pro tamponový tisk Pomocné prostředky pro tamponový tisk Strana: 1/7 Správné používání pomocných a přídavných prostředků do barev Marabu pro tamponový tisk Tamponový tisk je velmi univerzální tisková technika s téměř neomezenými

Více

Vážení zákazníci, čtenáři a přátelé našeho magazínu

Vážení zákazníci, čtenáři a přátelé našeho magazínu SC NEWS4 2004 8. ročník U nás máte Vánoce až do 31. 1. 2005 Vážení zákazníci, čtenáři a přátelé našeho magazínu S blížícím se koncem roku se vám dostává do rukou také poslední letošní číslo našeho magazínu

Více

S Í T O T I S K O V É S T R O J E

S Í T O T I S K O V É S T R O J E S Í T O T I S K O V É S T R O J E Princip tisku 1 Sklopný pohyb tiskové formy 2 Sítotisková barva 3 Tříč (Těrka) 4 Potiskovaný materiál 5 Barviště 6 5 6 Obrazotvorná šablona 7 Barvový film 7 Na tisknoucích

Více

Glasfarbe GL. Tamponová barva

Glasfarbe GL. Tamponová barva Strana: 1/5 Glasfarbe GL Tamponová barva Rozsah použití Potiskované materiály Tamponová barva Glasfarbe GL je vhodná na sklo, keramiku, různé kovy, chromované díly, lakované podklady, eloxovaný hliník

Více

Libraprint LIP. Sítotisková barva

Libraprint LIP. Sítotisková barva Strana: 1/5 Libraprint LIP Sítotisková barva Rozsah použití Barva Librapritt LIP je velmi univerzální ředidlová sítotisková barva, dodávaná v přímých i v rastrových odstínech a určená pro každodenní práce

Více

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie

TISKOVÉ TECHNIKY S Í T O T I S K. www.sshopct.cz/polygrafie S Í T O T I S K ZÁKLADNÍ POJMY SÍTOTISKU TISKOVÉ TECHNIKY TISKOVÁ PŘEDLOHA (printon) Jedná se o vzor, text, který má být otisknut na potiskovaný materiál. Kvalita tiskové předlohy rozhodujícím způsobem

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem

Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem Strana: 1/6 Pomocné prostředky pro sítotiskové barvy vytvrzované UV světlem Význam sítotiskových barev vytvrzovaných UV světlem v posledních letech významně vzrostl tak, že dnes je jimi pokryto mnoho aplikací

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Ultrapack UVC. Ultrapack UVC Strana: 1/5 Revize: 10.3.2010

Ultrapack UVC. Ultrapack UVC Strana: 1/5 Revize: 10.3.2010 Strana: 1/5 Ultrapack UVC Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Potiskované materiály Ultrapack UVC je universální sítotisková UV barva vhodná na následující materiály: předupravený

Více

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Lepení materiálů RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Princip Adheze Smáčivost Koheze Dělení lepidel Technologie lepení Volba lepidla Lepení kovů Zásady navrhování lepených konstrukcí Typy spojů Princip lepení Lepení

Více

Libraspeed LIS. Sítotisková systémová barva

Libraspeed LIS. Sítotisková systémová barva Strana: 1/6 Libraspeed LIS Sítotisková systémová barva Rozsah použití Libraspeed LIS je ředidlová sítotisková barva - velmi rychle schnoucí a extrémně odolná proti slepení při stohování. Vyrábí se jako

Více

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím.

Ultraglass UVGO. Vysoce lesklá, rychle se vytvrzující, vynikající stálost při mytí v myčce, vysoká odolnost proti čisticím louhům a chemikáliím. Strana: 1/5 Ultraglass UVGO Sítotisková barva vytvrzovaná ultrafialovým zářením Rozsah použití Ultraglasss UVGO je UV barva určená speciálně pro tisk na: Předupravené, za studena zušlechťované obalové

Více

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset

Úvod Co je to ofset? Výroba tiskových desek a princip tisku Ofsetový potisk plastů Závěr Literatura Konec. Ofset Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Ofset Autor: Jan Štokr, David Legner Editor: Eliška Housarová, Pavel Hradec Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Marastar SR. Sítotisková systémová barva

Marastar SR. Sítotisková systémová barva Strana: 1/5 Marastar SR Sítotisková systémová barva Rozsah použití Potiskované materiály Marastar SR je určená pro použití na samolepící PVC fólie a na neměkčené PVC. Kromě toho je barva vhodná na směsné

Více

Lepení plastů a elastomerů

Lepení plastů a elastomerů Lepení plastů a elastomerů 3 Proč používat lepidla Loctite nebo Teroson namísto jiných spojovacích metod Tato příručka nabízí základní vodítko pro výběr vhodného lepidla Loctite nebo Teroson výrobků Henkel

Více

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost

PVC-U desky vhodné pro každou příležitost potisk. lakování. nanášení tenkých vrstev. PVC-U desky vhodné pro každou příležitost Obchodní informace pro: dekoratéry reklamní techniky digitální tisk projektové a reklamní agentury vystavovatele výrobce

Více

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost.

KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM. Vhodné pro kancelář i domácnost. KATALOG LEPÍCÍ PROGRAM Vhodné pro kancelář i domácnost. 1 Lepidla Lepidlo 8g tuhé gelové Lepidlo 15g tuhé gelové - Tuhá lepící pasta, vysouvatelná z plastové tuby, pro univerzální použití v kanceláři i

Více

Možnosti barevného řešení pracovních desek naleznete v kapitole design.

Možnosti barevného řešení pracovních desek naleznete v kapitole design. Nabízíme širokou škálu pracovních desek. Všechny námi používané pracovní desky mají platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. Možnosti barevného řešení

Více

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody:

Vulmproepox R RH. Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze. Popis výrobku: Použití: Výhody: Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox R RH ROPOVODY, PLYNOVODY Nátěr na železné konstrukce, antikorozní základní i vrchní nátěr. Popis výrobku: Vulmproepox R RH je dvousložková nátěrová hmota

Více

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg

Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg Sladká reklama Reklamní bonbóny točené 3,5 g v bílé twist fólii (cena za 1 kg) kód popis zboží potisk od 25 kg od 50 kg od 100 kg od 200 kg od 300 kg od 500 kg 90411.B 1 barva 341,60 316,40 294,00 273,00

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

SC NEWS4 2010. NIKDO JEŠTĚ NA SVÉ SMRTELNÉ POSTELI NEŘEKL, ŽE BY SI PŘÁL STRÁVIT VÍCE ČASU V PRÁCI. Paul Tsongas

SC NEWS4 2010. NIKDO JEŠTĚ NA SVÉ SMRTELNÉ POSTELI NEŘEKL, ŽE BY SI PŘÁL STRÁVIT VÍCE ČASU V PRÁCI. Paul Tsongas SC NEWS4 2010 14. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2009 a environmentálního managementu ISO

Více

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu zelené průsvitné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

Sítotisk a reklamní technika Deskové materiály

Sítotisk a reklamní technika Deskové materiály Sítotisk a reklamní technika Deskové materiály printing. laminating. decoupage. printing. cutting. creative work. printing. decoupage. decorating. printing. painting. film coating. KÖMAPRINT 3 PVC desky

Více

PLASTEHN C120 Základový plnič 2K (HS) HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1)

PLASTEHN C120 Základový plnič 2K (HS) HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1) PLASTEHN C120 Základový plnič 2K (HS) HIGH SOLID FILLER-SURFACER (4:1) KPF-tvrdidlo Plastehn C120 High-Solid je dvousložkový základový plnič s poměrem mísení 4:1. Je použitelný při opravách automobilů

Více

SC NEWS4 2009. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku. Vydává SERVIS CENTRUM a.s. 13. ročník

SC NEWS4 2009. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku. Vydává SERVIS CENTRUM a.s. 13. ročník SC NEWS4 2009 13. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

UV pískovací fólie. Obsah

UV pískovací fólie. Obsah UV pískovací fólie Obsah 1. typy folií 2. popis jednotlivých fólií 3. tabulka (stručný přehled) 4. příslušenství (UV osvitky, boxy, wapka, pistole, pomůcky) 5. software 6. folie 7. tiskárny 8. školení

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor -

TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - TECHNICKÝ LIST HENSOTHERM 410 KS - indoor - Protipožární nátěrový systém pro ocel schválení dle EN 13501-2 použití pro požární odolnost 30 60 min VLASTNOSTI Technika optimální vzhled díky nízkým tloušťkám

Více

SÍTOTISK. sítotisk.

SÍTOTISK. sítotisk. sítotisk www.papyrus.com OBSAH 01 Materiály 01 Materiály VINYLOVÉ PODKLADOVÉ FÓLIE 3 VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY BÍLÉ 5 TRANSPARENTNÍ 6 BAREVNÉ 6 POLYESTEROVÉ 7 POLYPROPYLENOVÉ 8 SPECIÁLNÍ, STATICKÉ A JINÉ

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA

TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA GPH DICOMTRADE kabelové soubory - bøezen 2007.indd 1 27.2.2007 14:15:33 TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA pro ochranu a izolování vodičů Materiál: modifikovaný polyetylen Smršťovací teplota:

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. Sítotisk. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Sítotisk semestrální práce Ondřej Kočí editor: Helena Míková V Praze dne 30. 4. 2012 Kartografická

Více

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA RUČNÍ VÝROBA PAPÍROVÝCH TAŠEK VÝROBA VYSOKÝCH NÁKLADŮ TECHNOLOGIE TISKU MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ TECHNOLOGIE REFERENCE

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA RUČNÍ VÝROBA PAPÍROVÝCH TAŠEK VÝROBA VYSOKÝCH NÁKLADŮ TECHNOLOGIE TISKU MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ TECHNOLOGIE REFERENCE nejen papírové tašky... Výrobou papírových tašek se naše firma zabývá od konce 90. let. Během let se naše nabídka rozšířila nejen na výrobu papírových tašek, ale i na vlastní výrobu šanonů, krabic na víno

Více

vrchní materiál označení provedení lepidlo split formát (cm) s D2000 bez DPlus bez NP7 s/bez 10165 bílý matný DPlus bez 10808 bílý matný D2000 s

vrchní materiál označení provedení lepidlo split formát (cm) s D2000 bez DPlus bez NP7 s/bez 10165 bílý matný DPlus bez 10808 bílý matný D2000 s samolepicí papíry SAMOLEPICÍ PAPÍRY A FÓLIE V ARŠÍCH Samolepicí papíry JAC Kolekce samolepicích papírů JAC je známá vysokou kvalitou a širokým sortimentem vrchních materiálů a lepidel. V nabídce jsou nenatírané

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Tiskové techniky. 15. Tiskové formy pro sítotisk. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013. www.isspolygr.cz.

Tiskové techniky. 15. Tiskové formy pro sítotisk. Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013. www.isspolygr.cz. 15. Tiskové formy pro www.isspolygr.cz Vytvořila: Hana Světlíková Vytvořeno dne: 4. 2. 2013 Strana: 1/8 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ LEPENÍ Osnova učiva: Úvod Lepený spoj Rozdělení lepidel Druhy lepidel Tmely Příprava lepených

Více

Lough Gowna Cavan Republic of Ireland Telephone: 00 353 43 83525/6 Fascimile: 00 353 43 83523 www.foamaliteplastics.com

Lough Gowna Cavan Republic of Ireland Telephone: 00 353 43 83525/6 Fascimile: 00 353 43 83523 www.foamaliteplastics.com Foamalite Limited Lough Gowna Cavan Republic of Ireland Telephone: 00 353 43 83525/6 Fascimile: 00 353 43 83523 www.foamaliteplastics.com Foamalite jsou vysoce kvalitní, velice všestranné PVC pěněné desky.

Více

beata doporučená sestava informační tabule a vitríny

beata doporučená sestava informační tabule a vitríny beata strana 12 32 strana 23 strana 33,35 strana 65 beata Informační panel doplňující řadu městského mobiliáře Beata. Tabule sendvičové konstrukce je doplněna hranatými stojinami. Tabule lze napojit použitím

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek. 2008 Katalog

Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek. 2008 Katalog Inovativní výrobce strojů a nářadí pro opracování trubek 2008 Katalog Svařování plastových trubek Přístroj na svařování elektrotvarovek 156 Přístroje pro polyfúzní svařování přeplátováním 157 Stroje s

Více

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ KOLÉBKOVÉ OKNO OKNO S DĚLÍCÍ PŘÍČKOU

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ KOLÉBKOVÉ OKNO OKNO S DĚLÍCÍ PŘÍČKOU ATYPICKÁ ŘEŠENÍ Kolébkové okno Okno s dělící příčkou Mezi nabízená atypická řešení patří atypické tvary, rozměry a barvy střešních oken, široký sortiment zasklení splňující různorodé potřeby uživatele,

Více

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro ALFA ROMEO s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Postranní ochranné potahy pro ALFA ROMEO obj. č. D-AR 95 Postranní ochranné potahy chrání přední

Více

Svařování plastových trubek

Svařování plastových trubek Svařování plastových trubek Přístroj na svařování elektrotvarovek 162 Přístroje pro polyfúzní svařování přeplátováním 163 Stroje s topným článkem pro svařování na tupo 164 Přístroje s topným článkem pro

Více

www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image

www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image www.datex.com DATEX Ochranné autopotahy pro všechny modely s jistotou chrání šetří náklady zlepšují image Univerzální postranní ochranný potah obj. č. D-U 12 Postranní potah chrání přední blatník proti

Více

KABELOVÉ SOUBORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DO 1 kv

KABELOVÉ SOUBORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DO 1 kv TEPLEM SMRŠTITELNÁ A ZALÉVACÍ TECHNIKA KABELOVÉ SOUBORY A PŘÍSLUŠENSTVÍ DO 1 kv (vydání leden 2008) www.gph.cz Sázíme na spolehlivá spojení... TEPLEM SMRŠTITELNÉ TRUBICE TENKOSTĚNNÉ BEZ LEPIDLA pro ochranu

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

POLYS P-1. ruční svářečky s termostatickou regulací

POLYS P-1. ruční svářečky s termostatickou regulací POLYS P-1 ruční svářečky s termostatickou regulací Svářečky POLYS P-1 jsme vyvinuli na základě zkušeností našich zákazníků, kteří požadují jednodušší svářečku jako doplněk profesionální P-4 nebo svářečku

Více

02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ)

02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ) 02 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ TKANÉ (PLOCHÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování břemen.

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové trendy v povrchových úpravách materiálů chromování, komaxitování Obor: Nástrojař Ročník: 1. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

modrá, modrá námořní, černá

modrá, modrá námořní, černá Desky z llehčeného PVC KOMAPLUS Ekonomicky výhodná varianta desek s vysokou přidanou hodnotou. Desky mají velmi nízkou hmotnost, výborné mechanické vlastnosti, dokonalý povrch, pravidelnou strukturu jádra

Více

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch Filtry a koše Naše filtry pro Váš úspěch Filtry Filtry Filtry jsou důležitou součástí technologických procesů v nejrůznějších odvětvích hospodářství. Používají se k filtraci tekutin v chemickém a potravinářském

Více

Ceník potisku 2009 T1 1-49 50-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 NAD 5000 NAD 10000 NAD 20000 TAMPONOVÝ TISK

Ceník potisku 2009 T1 1-49 50-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 NAD 5000 NAD 10000 NAD 20000 TAMPONOVÝ TISK Ceník potisku 2009 T1 1-49 50-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-4999 NAD 5000 NAD 10000 NAD 20000 TAMPONOVÝ TISK 1 BARVA 280,5 280,5 2,9 2,2 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2 2 BARVY 392,7 392,7 4,0 3,3 3,1 2,9 2,6

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 4 2005 9. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

SÍTOTISK CENÍK MATERIÁLŮ PRO SÍTOTISK. www.multiexpo.eu info@multiexpo.cz

SÍTOTISK CENÍK MATERIÁLŮ PRO SÍTOTISK. www.multiexpo.eu info@multiexpo.cz 06 SÍTOTISK CENÍK MATERIÁLŮ PRO SÍTOTISK www.multiexpo.eu info@multiexpo.cz SÍTOTISK - obsah Materiály JAC JAC vinylové samolepicí podkladové fólie... 3 JAC vinylové samolepicí archy - přehled produktů...

Více

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem

KIWOPRINT L 4002. Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Strana: 1/5 KIWOPRINT L 4002 Lepidlo na ředidlovém základu určené pro nanášení tiskem Kiwoprint L 4002 je vysoce jakostní samolepící lepidlo nanášené tiskem pro výrobu samolepícího zboží z papíru, kartonu,

Více

KŘÍDLOVÉ BRÁNY. Zenturo KATALOG

KŘÍDLOVÉ BRÁNY. Zenturo KATALOG KŘÍDLOVÉ BRÁNY Zenturo KATALOG Katalog: obsah 1. Zázemí 2. Brány Zenturo 2.1 Komponenty brány 2.1.1 Křídlo brány 2.1.2 Sloupky brány 2.1.3 Příslušenství 2.2 Označení & balení 2.3 Kompatibilita s panely

Více

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o.

Technický dokument. Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi. DRIZORO CZ, s.r.o. Technický dokument Použití spojovacích můstků na epoxidové bázi DRIZORO CZ, s.r.o. Obsah ÚVOD... 3 KOMPONENTY A SMĚS... 3 APLIKACE A SPOTŘEBA... 4 PŘIPOMÍNKY... 4 PREFABRIKOVANÉ BETONY... 5 ŘADA VÝROBKŮ

Více

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 2016

PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 2016 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 016 - technické informace - zaměření - montáž V0160701 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí OKENNÍ PROFIL VÁLCOVANÝ - OV 5x10 OKENNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ - OE 4x4 OKENNÍ

Více

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY A DLAŽBY A MOZAIKY

SPÁROVACÍ HMOTY PRO OBKLADY A DLAŽBY A MOZAIKY A DLAŽBY A MOZAIKY KATALOG VÝROBKŮ A DLAŽBY A MOZAIKY 45 COLORFILL FLEX 0-6 Jednosložková spárovací hmota pro obklady a dlažby s okamžitou přilnavostí, vodoodpudivá a pružná, pro spáry o velikosti 0-6 mm Jedná se o tmel

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

obchod@extrashop.cz M +420 736 480 422 www.extrashop.cz Vše naleznete také na www.extrashop.cz VŠE PRO KANCELÁŘ

obchod@extrashop.cz M +420 736 480 422 www.extrashop.cz Vše naleznete také na www.extrashop.cz VŠE PRO KANCELÁŘ obchod@extrashop.cz M +420 736 480 422 www.extrashop.cz Vše naleznete také na www.extrashop.cz VŠE PRO KANCELÁŘ 10 10.2 kolekce Calypso 10.3 jednací a kancelářské židle 10.4 info tabulky, podložky, stupátka

Více

Katalog. obalových materiálů

Katalog. obalových materiálů Katalog obalových materiálů Kartonové lepící pásky Nejčastěji používané pásky, slouží většinou k uzavírání kartonů. Dodáváme v rozměrech 12 75 mm x 66 m, v provedení hnědém nebo průhledném. V šířích 25

Více

Sloupek Bekafix. Obr. 1

Sloupek Bekafix. Obr. 1 1 Popis je vyroben z oceli Sendzimir (1) metodou profilového válcování. Sloupek je následně potažen vrstvou polyesteru. Sloupky Bekafix lze použít v kombinaci s panely Nylofor 3D, Nylofor 3-M, Nylofor

Více

výroby dopravních prostředků

výroby dopravních prostředků Komplexní profesionální řešení pro dané segmenty. www.tork.cz paliv a energie strojírenský výroby dopravních prostředků chemický správná volba má význam Charakter práce v oblasti strojírenského, automobilového,

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz S 10 S 10 Plus Hepa Kč 4.180,- Kč 5.800,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje.

Více

Informace o výrobku DELFLEET

Informace o výrobku DELFLEET Informace o výrobku DELFLEET BC - Basislack F390 VÝROBKY Delfleet BC pojidlo Delfleet čirý lak Delfleet MS tužidlo Delfleet MS tužidlo, krátké Delfleet ředidlo, dlouhé Delfleet ředidlo, normální Delfleet

Více

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE FUNKCE VÝROBKU: Lamelové okno Coltlite je určeno k přirozenému větrání budov, dennímu osvětlení vnitřních prostor budov a dále k přirozenému odvodu kouře a tepla při požáru. Okno Coltlite může být použito

Více

www.back-tech.com Mega-Star DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM

www.back-tech.com Mega-Star DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM www.back-tech.com Mega-Star DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM Mega-Star DĚLIČKA SE SKULOVÁNÍM VYNIKAJÍCÍ KVALITA Mega-Star předčí všechny požadavky, které pekař usilující o kvalitu klade na moderní stroj na dělení

Více

KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků

KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU. - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTĚ PROTI HMYZU - technické informace - zaměření - montáž - ceníky hotových výrobků www.kasko-vs.cz V0140101 OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 3 2004 8. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

Kristína Bobotová KIKASPOL tel.:

Kristína Bobotová KIKASPOL tel.: Kristína Bobotová KIKASPOL tel.: 0907 516 045 0911 516 045 OBSAH 01 Materiály 01 Materiály VINYLOVÉ PODKLADOVÉ FÓLIE 185 VINYLOVÉ SAMOLEPICÍ ARCHY BÍLÉ 187 TRANSPARENTNÍ 188 BAREVNÉ 189 POLYESTEROVÉ 190

Více

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:2005

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:2005 SC NEWS2 2009 13. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM a.s. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO

Více

DATEX - ochranné potahy pro JEEP s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

DATEX - ochranné potahy pro JEEP s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro JEEP s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Seznam model - Jeep poslední aktualizace: prosinec 2015 aktuální modely postranní potah p ední potah modely

Více

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír

Doplňkový sortiment 3-4 5-6 7-8. www.antalis.cz. Obalový materiál - fólie. Obálky a tašky 2. Lepicí pásky. Obalový materiál - papír Doplňkový sortiment Obalový materiál - fólie Obálky a tašky 2 Lepicí pásky Obalový materiál - papír Vlnité lepenky, krabice Strana v PDF 3-4 5-6 7-8 9 10 STREČOVÉ FÓLIE - RUČNÍ Micron Šíře (mm) Návin (m)

Více

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ)

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) 01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování

Více

Průmyslové nátěrové hmoty

Průmyslové nátěrové hmoty Průmyslové nátěrové hmoty Společnost FEYCOLOR vznikla v Německu v roce 1948 a je trvale úzce specializována na vývoj a výrobu vysoce kvalitních průmyslových nátěrů pro oblast antikorozní ochrany, ochrany

Více

Madla pro panelové domy

Madla pro panelové domy Madla pro panelové domy určená pro revitalizaci zábradlí panelových domů široká nabídka provedení materiálu a dekoru dodávky materiálu k vlastní montáži autorizovaná montáž po celé ČR množstevní slevy

Více

Polykarbonátové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511. polykarbonat@omniplast.cz

Polykarbonátové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511. polykarbonat@omniplast.cz ové komůrkové desky MONTÁŽNÍ MANUÁL WWW.OMNIPLAST.CZ +420 545 217 511 polykarbonat@omniplast.cz Polykarbonát je materiál kombinující výborné mechanické, tepelně-izolační a optické vlastnosti. Vyniká zejména

Více

Madla pro panelové domy

Madla pro panelové domy Madla pro panelové domy Vážení, rádi bychom Vás oslovili nabídkou dodávek a montáže madel pro panelové domy. Tento sortiment dodáváme na český trh již několik let. Zajišťujeme dodávky kvalitního materiálu

Více

IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO BAZÉNY PRO BAZÉNY

IMPREGNAČNÍ PŘÍPRAVKY PRO BAZÉNY PRO BAZÉNY KATALOG VÝROBKŮ 79 NORPHEN POOL Epoxidový nátěr pro bazény. NORPHEN POOL je dvousložkový přípravek, který se připravuje k použití bezprostředně před aplikací smícháním dvou složek pomocí mechanického mixéru.

Více

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70

novinka 16290.K 80281.M 16291.M 80282.C 16293.Z 16292.E 80283.S 80280.R 33986.Z nová barva 42652.Z ks 1-99 100+ 500+ 1 000+ Kč 38,70 37,10 35,60 34,70 Drobné dárky Hliníková minisvítilna s 6x LED světlem a karabinou Ø 25 57 mm, laserový popis ks 1-69 70+ 350+ 700+ Kč 67,- 62,90 60,70 59,20 16290.K Hliníková minisvítilna s 3x LED světlem a karabinkou

Více

Balící stroj na brikety BP 800

Balící stroj na brikety BP 800 Balící stroj na brikety BP 800 Pro balení briket nabízíme poloautomatický balicí stroj typu SmiPack BP 800 pro skupinové balení briket do teplem smrštitelné folie LDPE. Předpokládané technické zadání:

Více

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré. Modely Pixel v nabídce: VACUO H, R P3, O3 POLO BEZ LET ZÁRUKA Povrchy: Vacuo bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge Sklo v ceně: činčila čiré,

Více

DATEX - ochranné potahy pro PEUGEOT s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image

DATEX - ochranné potahy pro PEUGEOT s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image www.datex.com DATEX - ochranné potahy pro PEUGEOT s jistotou chrání - šetří náklady - zlepšují image Přední ochranný potah pro PEUGEOT obj. č. D-P 115-01 Přední ochranný potah chrání přední část všech

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Digitální tiskárna etiket SurePress L-6034VW KONZISTENTNÍ BARVY, ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK

Digitální tiskárna etiket SurePress L-6034VW KONZISTENTNÍ BARVY, ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK Digitální tiskárna etiket SurePress L-6034VW KONZISTENTNÍ BARVY, ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK VYTVÁŘEJTE OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI S inkoustovou digitální tiskárnou etiket SurePress L-6034 je malonákladový tisk barevných

Více

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011

... teplo pro Vás. technický ceník. Platnost cen od 01.05.2011 ... teplo pro Vás technický ceník Platnost cen od 01.05.2011 04/2011 ZÁRUKA LET GARANCE 10 Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším

Více

Coloured by the way you think

Coloured by the way you think Fasádní systém 1 Coloured by the way you think 2 Rozšiřujeme paletu vašich možností Barva, odstín a struktura povrchu patří k nejmocnějším zbraním v tvůrčím arzenálu každého architekta a designéra. Vyjímečný

Více

RF1 G4, G 6. Domovní membránový plynoměr. Základní vlastnosti. Použití. Metrologie. Provedení. Kvalita. Tlaková ztráta

RF1 G4, G 6. Domovní membránový plynoměr. Základní vlastnosti. Použití. Metrologie. Provedení. Kvalita. Tlaková ztráta RF1 G4, G 6 Domovní membránový plynoměr Základní vlastnosti Kompaktní velikost 2 dm3 cyklického objemu rozsah G1,6 G2,5 G4, G 6 V souladu s EN 1359 a OIML Provedení Robustní konstrukce Nezávadný Dlouhodobá

Více

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ Rozváděčové skříně DSR-EKO Obsah Obsah Obecné informace... 3 Technický popis, ovládací pulty... 3 Provedení... 4 Skladování... 4 Rozváděčové skříně DSR-EKO, jednokřídlé dveře... 5 Rozváděčové

Více

REFERENCE. book. UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany

REFERENCE. book. UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany REFERENCE book REFERENCE book UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany Tisk na KAPA plast Tisk na plátno do hliníkových rámů 4 REFERENCE BOOK REFERENCE BOOK 5 Tisk ÚV inkoustem

Více

Úvod Sítotisková technologie Předtisková příprava Historie sítotisku Závěr Literatura Konec. Sítotisk. Autor: Ondřej Kočí Editor: Helena Míková

Úvod Sítotisková technologie Předtisková příprava Historie sítotisku Závěr Literatura Konec. Sítotisk. Autor: Ondřej Kočí Editor: Helena Míková Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Sítotisk Autor: Ondřej Kočí Editor: Helena Míková Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie Fakulta stavební ČVUT v Praze Úvod

Více