SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SC NEWS. Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. 10. ročník"

Transkript

1 SC NEWS ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

2 > > > > > 1/2006 Pomocné prostředky pro tamponový tisk Jelikož slýcháme od našich zákazníků čím dál častěji dotazy na téma pomocných prostředků v tamponovém tisku, rozhodli jsme se otisknout následující článek, ve kterém se dozvíte jak správně používat pomocné a přídavné prostředky do barev Marabu pro tamponový tisk. (pokračování z minulého čísla) 7. Zlepšovače adheze Polyolefíny jako polyethylén (PE) a polypropylén (PP) musí být před tiskem upraveny, aby vůbec barva na podkladu držela. Výjimkou je polypropylén, při použití barvy Maraprop PP. Vedle tradičních metod předúpravy jako korona, případně ožeh plynovým plamenem, je pro polypropylén k dispozici speciální prostředek Primer P 2. Primer P2 Primer P2 Tento speciální přípravek se nanáší ručně hadříkem nebo stříkací pistolí celoplošně a povrch polypropylénu před tiskem. Po zaschnutí je možné tisknout na polypropylén jednosložkovou nebo dvoudložkovou barvou. Je třeba dbát na to, aby mezi touto předúpravou a tiskem neuběhlo více času než 1 2 dny. 8. Čištění před tiskem Mnohé materiály jako např. PVC, práškově i za mokra lakované podklady jsou na povrchu neviditelně znečistěny aditivy a změkčovadly. To znamená, že místo přímo na potiskovaný materiál tiskneme barvu na určitý druh separační vrstvy. To bývá často důvodem špatné adheze barvy. Čistič na plachty PLR Tímto jemným čističem na bázi alkoholu je možné hadrem očistit nečistoty na povrchu potiskovaných materiálů. Tím se často výrazně zlepší přídržnost barev. Hadr je nutné dostatečně často měnit, aby místo k čištění nedocházelo pouze k dalšímu roztírání. 9. Tužidla Existují typy barev, které je možné zpracovávat jako jednosložkové nebo dvousložkové. U těchto univerzálních barev je možné zlepšit přilnavost barev na obtížně potiskovaných podkladech přidáním tužidla a případně zvýšit chemickou i mechanickou stálost. V případě použití dvousložkových barev, musí být tužidlo přidáno vždy. Při tom je důležité počítat s tím, že přidáním tužidla omezíme zpracovatelnost barvy na 8 16 hodin (kromě tužidla HT 1). Pro různé druhy barev Marabu existují různá tužidla: Tužidlo H1 Tužidlo H1 je alifatický polyisokyanát, který reaguje při pomalejěím sušení a delší době zpracovatelnosti tak, že vytváří relativně pružný barvový film, který lze použít dlouhodobě venku, aniž by docházelo ke žloutnutí. Tužidlo H2 Tužidlo H2 je aromatický polyisokyanát, který vytvráří s barvou tvrdý a křehký barvový film, avšak schne velmi rychle. Doba zpracovatelnosti je kratší. Tužidlo H2 žloutne při silném působení UV světla, což může být viditelné u laků, bílé a světlých odstínů. Tužidlo HT1 Toto teplotně aktivní tužidlo reaguje s pojivem použité barvy pouze při sušení v peci při 150o C po dobu 30 minut. Tužidlo HT1 lze použít místo tužidel H1 nebo H2 ve stejném poměru. Velkou výhodou je doba zpracovatelnosti barvy s tužidlem 6 měsíců. Pozor: Tužidlo HT1 lze použít pouze na teplotně odolné materiály. Tužidlo GLH Toto tužidlo je spcifické pro určitou barvu barvu GL a nelze jej doporučit do žádného jiného druhu barvy. REDAKCE Redaktoři: Kamil Suchánek, Alena Popelková, Hynek Konečný VÝROBA Grafické zpracování: Jiří Nevěřil, Kamil Suchánek Sazba: Jiří Nevěřil, tel.: , Tisk: EXPODATA-DIDOT s.r.o., Výstaviště 1, Brno, tel: Náklad: ks VYDAVATEL SERVIS CENTRUM, s.r.o., Staňkova 41, Brno Vydávání povoleno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E Poznámky k tužidlům: Obecně platí, že tužidla jsou citlivá na vlhkost. Proto je důležité, aby sušení barvy v prvních 24 hodinách probíhalo pokud možno při nízké vlhkosti. Jinak mohou části tužidla reagovat s vlhkostí místo s barvou. Také skladování nádob s tužidly musí být zajištěno tak, aby byla vyloučena vlhkost (tubu nebo plechovku je vždy potřeba dobře uzavřít). Dále je třeba počítat s tím, že u všech 1 SC News

3 1/2006 < < < < < dvousložkových barev závisí stupeň zesíťování (tužidla s kmenovým lakem) a tím i konečná mechanická a chemická odolnost natištěné barvy na teplotě. Na obtížných podkladech jako sklo, některé kovy nebo termosety a při vysokých nárocích na např. odolnost při mytí v myčce nádobí může být sušení v peci nezbytné. 10. Shrnutí Obecně vzato obsahují tamponové barvy všechna důležitá aditiva. Modifikování barev pomocnými a přídavnými prostředky je tedy potřebné pouze v relativně vzácných případech. Existuje mnoho možností, jak přizpůsobit barvu tiskovým podmínkám, ale rovněž tak mnoho rizik, že tím vlastnosti barvy zhoršíme. Tužidlo GLH Nejlepší stálosti barvy docílíme sušením s použitím vyšší teploty ihned po tisku 140 o C, minut. Dvousložkové systémy je možné sušit i při pokojové teplotě. Dokonalé zesíťování barvy trvá pak 7 10 dní, při případně nižší stálosti. Pomocné prostředky mění částečně výrazně vlastnosti barvy, proto je vždy nutné provést před tiskem nákladu zkoušky. Tato informace by vám měla poskytnout vodítko pro případ nutnosti přizpůsobit barvu. Promyšlený a odpovědný postup s pomocnými a přídavnými prostředky a použití váhy jsou vždy nutným předpokladem. Alena Popelková, SC Brno SLEVA 2 % na každou objednávku! Neváhejte a navštivte náš internetový obchod, kde můžete nakupovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 365 dní v roce a nyní se slevou 2 % na každou objednávku. Sleva se nevztahuje na strojní zařízení a platí až do odvolání. 2 SC News

4 > > > > > 1/2006 Povrchové napětí materiálů, měření a úprava V sítotiskové praxi jsme často postaveni před otázku, zda a čím potisknout určitý povrch. Sítotiskové barvy a často i lepidla a jiné materiály, které lze sítotiskem nanášet jsou obvykle určeny pouze na některé povrchy a na jiné by dobře nepřilnuly. Je to jeden z hlavních důvodů tak velkého sortimentu barev. Problémy nepůsobí pouze plasty, kterých je poměrně značné množství a které jsou obvykle dodávány pouze pod obchodním názvem, který nic nevypovídá o jejich struktuře. Také na kovech a dokonce i na skle bývají různá více či méně viditelná ovrstvení, která mají za následek to, že v těchto případech netiskneme na kov nebo sklo, ale na zcela jiný podklad například polyetylen. Pokud zvolíme správnou barvu na určitý podklad, je nezbytné, aby barva podklad smáčela. Barva může podklad smáčet buď tím, že ředidla barvy alespoň lehce podklad napadají anebo proto, že povrchové napětí potiskovaného podkladu je vyšší anebo alespoň stejné jako povrchové napětí barvy. Termín povrchové napětí se ve fyzice používá pro kapaliny, zatímco povrchová energie pro pevné fáze. V obou případech se jedná o mechanickou energii uloženou v povrchu fáze, kterou je nutné vynaložit ke zvětšní jejího povrchu. Měří se v mn/m (dříve v dyn/cm). Některé umělé hmoty, zvláště polyolefíny (nejčastěji to bývá polyetylen PE nebo polypropylen PP) se vyznačují tím, že na jejich povrchu nejsou téměř žádné náboje (ani kladné, ani záporné), jejich povrch je nepolární, má velmi nízké povrchové napětí. Tato vlastnost se kladně projevuje tím, že hmoty téměř s ničím nereagují, odpuzují vodu i tuky, odolávají vlivům počasí apod. Ovšem při nanášení barev, laků, lepidel a dalších materiálů brání nízká povrchová energie dobrému zakotvení. Povrchové napětí některých materiálů: teflon 18 mn/m, PP 29 mn/m, PE 31 mn/m, PVC 39 mn/m, PES 43 mn/m, sklo (bez úpravy) 250 mn/m, ocel (asi) 700 mn/m. Vzhledem k tomu, že např. povrchové napětí PVC je poměrně nízké a přitom lze PVC obvykle snadno potiskovat (protože povrch napadají ředidla barvy) je patrné, že hodnota povrchového napětí není jediným kritériem pro přilnavost barvy na povrchu materiálu. Měření povrchového napětí Testovací tekutina Přesná metoda měření je náročná a používá se pouze na specializovaných pracovištích. Spočívá v měření tzv. krajového úhlu na kapce určité chemikálie, která se vytváří na povrchu substrátu. Pokud má substrát nízkou energii a nesmáčí se, jsou kapky vysoké a úhel je výrazný, pokud se povrch smáčí, kapalina se rozteče a úhel je velmi malý. Pro běžnou praxi je možné použít jako velmi orientační test smáčení povrchu vodou. Po namočení je zřejmé, zda voda na povrchu vytváří znatelné kapky nebo rovnoměrně smáčí povrch. Přesnější metodou je použití testovacích inkoustů. Jedná se o speciálně připravené směsi na bázi etylenglykolu, které se dodávají různě odstupňované pro různé hodnoty povrchového napětí. Po nanesení tohoto inkoustu (pro zlepšení možnosti pozorování bývají obarvené) na povrch, inkoust povrch smáčí a vytvoří souvislou vrstvu, která by měla zůstat nejméně 6 sekund zachována. Pokud se vrstva vůbec nevytvoří nebo se rozpadne rychleji, je povrchová energie substrátu nižší než hodnota použitého inkoustu. Pokud se po asi 5 6 sekundách začnou tvořit na okrajích nánosu kapičky, odpovídá hodnota povrchového napětí substrátu přibližně hodnotě použitého testovacího inkoustu. Tak je pomocí celé sady inkoustů možné dobrat se konkrétní hodnoty povrchového napětí. V praxi se často místo inkoustů v lahvičkách, z praktických důvodů, používají speciální popisovače, do kterých jsou tyto testovací inkousty plněny. Použití popisovačů je jednodušší, avšak může po určité době dávat ne zcela přesné údaje. A to zejména proto, že se hrot popisovače ušpiní. Nejčastěji zjišťovanou hodnotou je 38 mn/m. Je to proto, že převážná většina ředidlových barev a lepidel je scho pná smáčet povrchy s touto hodnotou a dobře na nich zakotvit. Některé barvy, zvláště třeba UV barvy vyžadují však povrchy s ještě vyšší energií až 52 mn/m. Úprava povrchového napětí Testovací tužka K aktivaci nepolárních povrchů a tedy zvýšení povrchové energie se používají různé metody: koronový výboj, ožeh plamenem, plazmová úprava, chemická úprava fluorem, působení UV záření a ozónu a další. Nejčastějšími metodami jsou korona a plamen. Koronový výboj je zvláštní formou plazmové úpravy, dochází k němu mezi dvěma elektrodami při vzniku ur- 3 SC News

5 1/2006 < < < < < čitého napěťového potenciálu, ale dříve než dojde ke vzniku jiskry. Při výboji dochází k aktivaci volných iontů. Ožeh se provádí oxidující částí modrého plamene (propan, butan nebo zemní plyn) Na některé povrchy je vhodnější úprava koronou, na některé je vhodnější úprava plamenem, a to hlavně proto, že někdy zanechává na upravovaném povrchu stopy korona, na jiném materiálu může zase zanechat stopy plamen. Plazmová úprava spočívá v působení částečně ionizované směsi plynů (obsahuje volné elektrony i ionty) a je velmi efektivní (umožňuje i potisk nebo lepení teflonu). Směs plynů se volí podle druhu upravovaného materiálu (kromě kyslíku se nejčastěji používá argon). Tento druh úpravy zasahuje také poměrně do hloubky materiálu a proto úprava vydrží poměrně dlouho. Zvláště vhodná je na nerovné formované díly, protože zde je méně vhodná úprava koronu nebo ožehem, u kterých (zvláště u korony) extrémně záleží na vzdálenosti upravované plochy od výboje, resp. plamene. Nevýhodou této metody jsou vysoké investiční náklady. Velmi efektivní je i úprava fluorem, i ta je však poměrně náročná na zařízení, protože fluor je velmi nebezpečný plyn. Kromě těchto úprav je možné nanést na nepolární materiály speciální látky (primery), které potom tvoří podklad pro tisk. Tato úprava (přímo od výrobce fólie) je nejběžnější na polyesterových fóliích určených pro tisk. Nelze ji použít na poyletylen, lze ji obvykle použít na polypropylen. V tomto případě se primer pak nanáší bezprostředně před tiskem. Je třeba si však uvědomit, že úprava materiálu se postupně ztrácí a její trvání závisí jak na způsobu provedení, tak i na samotném materiálu. Dále musíme vědět, že úprava nepolárních materiálů je nezbytnou, avšak nikoliv jedinou podmínkou adheze barvy (lepidla). Průhledné tisky Švýcarská firma SEFAR, která je největším výrobcem sítotiskových tkanin představila na posledním veletrhu FESPA další ze svých výrobků - fólie Decovision a Decoview. Jsou to speicální fólie pro sítotisk a digitální potisk. Jsou určeny na průhledné podklady, kde potom z jedné strany (např. zevnitř) umožňují prakticky nerušený průhled a z druhé strany průhledu brání a navíc jsou dekorované. Tohoto efektu je docíleno optickým klamem, který využívá nedokonalosti našeho vnímání. Fólie je hustě dírkovaná. Ze strany, která umožňuje průhled je fólie černá. To způsobuje, že pozornost pozorovatele se soustřeďuje na světlejší body, které reprezentují dírky a obraz za nimi. Z opačné strany je fólie bílá tak, aby bylo možné ji barevně potiskovat. Fólie lze použít jak venku na skleněné plochy, dopravní prostředky apod, tak i uvniř např. pro dělení prostoru. Otevřená plocha udává podíl průhledné části (dírek) k celé ploše. Čím více je otevřené plochy, tím větší je průhled. Fólie se dodávají buď se 40 % nebo 50 % otevřenou plochou. Pro menší aplikace a bližší pozorovací vzdálenost jsou lepší fólie s otevřenou plochou 40 %, pro větší plochy a větší vzdálenosti jsou lepší fólie s otevřenou plochou 5O %. SEFAR Decoview je samolepicí fólie, jejíž lepidlo po sejmutí nezanechává stopy. Používá se především pro vnější reklamy, dekoraci vozidel, skleněných fasád apod. SEFAR Decovision je nelepicí fólie, pro její upevnění se dodávájí různé montážní prvky. Hlavní použití je dělení prosotrů, výstavnictví, krátkodobé aplikace v dopravních prostředcích apod. Alena Popelková, SC Brno SC News 4

6 > > > > > 1/2006 Ruční sítotiskové stoly PROTON Není tomu tak dávno, kdy jsme představili nové typy ručních sítotiskových stolů, které se liší od známých a používaných konstrukcí natolik, že se staly předmětem patentu. Za poměrně krátkou dobu se staly velmi oblíbenými pomocníky již desítkám tiskařů. Tato nová řada ručních strojů nese název PROTON a vyrábí se ve třech standardních formátech. Nejmenším je PROTON Mini pro tisk formátu 700 x 700 mm, tj. arch B2 na výšku nebo na šířku. Stroje PROTON 1 a 2 pak umožňují potisk formátů B1 a B0. Můžete se právem ptát, proč se v době překotné automatizace a digitalizace všech možných činností včetně tisku a potisku vyrábějí stroje pro ruční tisk a k čemu je tiskaři mohou potřebovat. Je to především proto, že právě sítotisk je výjimečná tisková technika, která vyžaduje veliký podíl osobní zručnosti tiskaře. Technika průtisku umožňuje nanášení velmi hrubých materiálů do vrstev až milimetrových, tisk více barvami najednou, nebo naopak přesné konturové tisky na nerovné a tvarované podklady. V řadě případů se jedná o tak náročné a zajímavé artikly, mnohdy ryze umělecké, jindy zase speciální průmyslové potisky, že jiný než ruční řemeslný typ tisku není možný. Sítotiskové stoly PROTON jsou prvotřídně zpracované české výrobky zcela nové konstrukce. Jsou standardně vybaveny rovnoběžným zdvihem síta, pneumatickým ovládáním a jednostranně vedenou těrkou. Řadu tvoří PROTON mini, PRO- TON 1 a PROTON 2. Všechny typy mají velmi podobné řešení, liší se pouze velikostí tiskového formátu. Podívejme se blíže na některé jejich vlastnosti. Vybavení stolů: Všechny stroje jsou vybaveny vodorovným duralovým broušeným tiskovým stolem s vakuovým přisáváním potiskovaného materiálu, které se automaticky přeruší při zvednutí tiskové formy. Tiskový stůl je PROTON Mini je nejmenší ruční sítotiskové zařízení z typové řady, které představuje převratnou koncepci ve své konstrukční třídě. Je totiž navrženo pro pneumaticky ovládaný, vodorovný rovnoběžný zdvih síta, což je obvyklé pouze u větších a dražších zařízení. Jeho výhodou je čtvercová tisková plocha pro tisk formátu o velikosti mm, což umožňuje tisk formátu B2 na výšku nebo nadél. Výška potiskovaného materiálu je plynule nastavitelná od 1 do 20 mm. pro přesné nastavení soutisku vodorovně posuvný v ose X a ose Y třemi mikrometrickými šrouby. Tisková forma se upevňuje do nerezového pomocného rámu, jehož výška nad potiskovaným materiálem, je nastavitelná jediným šroubovým kolem seřízení odtrhu. V pomocném rámu jsou PROTON 1 a 2 jsou větší stroje z typové řady, určené pro tisk do formátu mm u PROTONU 1 nebo mm u PROTONU 2. Také tato tisková zařízení mají vodorovný rovnoběžný zdvih síta. I zde je k dispozici plynule nastavitelná výška potiskovaného materiálu od 1 do 50 mm. To umožňuje potisk nejrůznějších substrátů, takže je možné stejně dobře zpracovat např. plastové tašky, dřevotřískové desky nebo malé krabice. Sítotiskové stoly PROTON Technické údaje PROTON mini PROTON 1 PROTON 2 Tiskový formát mm mm mm Velikost desky mm mm mm Max. velikost rámu mm mm mm Výška potiskovaných materiálů 0 20 mm 0 60 mm 0 60 mm Pneumatické prvky SMC: prac.tlak 6 bar 6 bar 6 bar max. tlak 10 bar 10 bar 10 bar příkon vývěvy 180 W 320 W 320 W Rozměry: šířka 1250 mm 1900 mm 2200 mm délka otevřená/zavřená 1350 mm 1900/1500 mm 2100/1700 mm výška otevřená/zavřená 1500/1200 mm 1800/1300 mm 1800/1300 mm výška tiskové desky 850 mm 860 mm 860 mm Hmotnost 110 kg 170 kg 280 kg El. přípojka 1 N PE 230 V, 50 Hz, A 1 N PE 230 V, 50 Hz, A 1 N PE 230 V, 50 Hz, A Příslušenství těrka 500 mm, svěrka 4ks těrka 760 mm, svěrka 4ks těrka 880 mm, svěrka 4ks 5 SC News

7 1/2006 < < < < < Jednostranně vedená těrka pak upevněny dvě vyjímatelné příčky, které umožňují upevnění sítotiskových rámů nejrůznějších druhů a rozměrů čtyřmi příčnými svěrkami. Pomocný rám s tiskovou formou se zdvihá pneumaticky. Pohybuje se spolu se sítem rovnoběžně nad tiskovým stolem, což zabraňuje stékání a rozlévání barev. Zvedání rámu se ovládá kolenní pákou, v tiskové poloze je pomocný rám registrován pneumatickým válcem. Na pomocném rámu je také uložena vodící tyč pro jednostranně vedenou těrku, což významně usnadňuje tisk velkých ploch. Vedená těrka má otočnou rukojeť, kterou je možné nastavit pro dvě výšky, jednu pro plnění šablony a druhou pro tisk, nastavitelné jsou také oba příslušné těrkové úhly. Prostor na bocích stolu zůstává vždy zcela volný, což umožňuje postupný tisk dlouhých formátů, například transparentů nebo pásů. Všechny typy stolů jsou vybaveny pevně namontovanou tichou nízkotlakou radiální vývěvou, která se ovládá speciálním jističem. Ke strojům je standardně dodávána těrka FIMOR v délce pro tisk maximálního formátu, na přání se dodávají těrky i jiných délek a tvrdostí, případně lze po malé úpravě použít i držák pro upevnění těrek jiného systému. Sítotiskové stoly řady PROTON jsou určeny především pro malé a střední sítotiskové dílny a malonákladový speciální tisk nebo vzorové nátisky ke strojům. Představují moderní řešení pro vysoce přesný průmyslový a grafický ruční sítotisk. Jsou snadno a pohodlně ovladatelné, jednoduché a tím také nenáročné na údržbu. Hodí se především pro potisk papíru, samolepících fólií, kartonu, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, plastových tašek, organického skla, plechu a plechových panelů, transferních matric pro textilní tisk, stupnic, štítků, dřevotřískových desek apod. Výrobě stolů PROTON je věnována nejvyšší technická péče a péče v oblasti řízení jakosti v systému ISO 9001: Při jejich konstrukci bylo využito zkušeností nejlepších tiskařů a konstruktérů. Stoly PROTON mají okamžitý servis a je na ně poskytována standardní záruka 12 měsíců. Každý stůl je opatřen kompletní technickou dokumentací a prohlášením evropské shody ES. Možnost nastavení odtrhu a soutisku Pneumatický zdvih síta SC News 6

8 > > > > > 1/2006 Kupte si 10 a více utěrek Kimberly-Clark a získáte praktický pojízdný stojan v hodnotě 2.499,- ZDARMA! Wypall L x 38 cm, 1000 útržků, 1 vrstva, modrá 1 role 660,- 2499,- ZDARMA UTĚRKY WYPALL L vyrobené z materiálu AIRFLEX mají vynikající absorpční schopnost jsou pevné i ve vlhkém stavu vhodné pro širokou škálu stíracích úkonů určené k utírání všech povrchů vynikající zejména na barvy a mastnoty název popis balení cena Wypall L x 38 cm,, 500 útržků, 2 vrstvy, modrá 1 role 539,- 7 SC News

9 1/2006 < < < < < Novinky a jiné zajímavé výrobky z nabídky Servis centra Z vývojových dílen oddělení lepidel firmy KISSEL + WOLF jsme získali vzorky dvou nových výrobků: zařízení, ve kterém je šablona přímo digitálně osvitována paprskem, KIWO I JET je ink jetová tiskárna, která motiv tiskne na síto. Stroj je jednoduchý a robustní a vyrábí se spíše pro menší formáty. KIWOPRINT ANTISLIP HT a KIWOPRINT PRO-TEC D 50. KIWOPRINT ANTISLIP je druh UV vytvrditelného lepidla, které lze tisknout sítotiskem. Toto lepidlo v podstatě nelepí, ale pouze na povrchu vytváří protiskluznou vrstvu. Nejčastější známá aplikace je na podnosy, ale jistě příjdete i na jiné možnosti použití. KIWOPRINT PRO-TEC je ochranná vrstva, kterou lze sítotiskem přetiskovat choulostivé plochy tak, aby byly chráněny před mechanickým poškrábáním a znečištěním (např. při dopravě a prodeji). Vrstvu lze poté snadno sloupnout, aniž by zanechala stopy. Ze sortimentu výrobků MARABU bychom vám rádi doporučili zcela transparentní odstíny barev na sklo GL, které se dodávají ve žluté, červené, modré a zelené barvě. Lze je vzájemně míchat i míchat s krycími odstíny nebo se zlatou a stříbrnou. Barvy je možné používat samostatně tam, kde je potřeba použít zcela transparentní odstíny anebo mícháním s jiným odstíny výrazně rozšířit paletu barev a efektů. V sortimentu barev GL je dále několik typů imitací leptu, i ty lze samozřejmě probarvovat transparentními odstíny. Vývojové dílny firmy KIWO připravily další novinku KIWO I JET. Stejně jako zařízení KIWO SCREEN SETTER se jedná o CTS (Computer to Screen) systém pro přímou přípravu sítotiskových šalbon z digitálních dat. Zatímco KIWO SCREEN SETTER je Novinkou v našem sortimentu je ředidlová barva LIBRAPRINT LIP. Tato barva je vhodná na poměrně širokou škálu materiálů PVC, ABS, SAN, PS, PMMA, PETG, papír, karton, lepenku a další. Barva je lesklá, středně krycí, vyznačuje se velmi mírným zápachem a dobrou otevřeností síta i při pomalém tisku. Je vhodná pro tažení a tvarování (prosvětlená reklama). Dodává se v 17 základních odstínech a v rastrových odstínech. 8 SC News

10 > > > > > 1/2006 Tažné plasty tažné barvy CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE Termoplastické hmoty lze tvarovat působením tlaku a tepla v oblasti teploty počínajícího měknutí hmoty a to ohýbáním, protahováním, prolisováním do prohlubní. Při tom dochází ve hmotách ke změnám orientace molekulových řetězců, což způsobuje ve hmotě určité vnitřní napětí. To se projeví například tak, že při novém nahřátí má hmota tendenci vrátit se do původního tvaru. Tvarování se provádí buď vakuové nebo tlakové. Obvyklejší u nás je vakuové tvraování, které je z hlediska potřebného vybavení levnější, ale je poněkud méně přesné, zvláště v hranách. Lze jim vyrábět motivy jak pozitivně, tak i negativně. Při tvarování bývají díly nahřívány buď kontaktně nebo infrazářením. Optimální teplota pro tváření je daná jednak typem umělé hmoty, ale závisí i na tloušťce hmoty a na velikosti protažení. Při tisku na plasty, které budou následně tvářeny, je potřeba nejen vybrat vhodný druh barvy z hlediska dostatečné přilnavosti na podklad, ale je třeba také počítat tím, že tvářená hmota může kvůli napětím vzniklým tvářením být náchylnější na trhání povrchu vlivem ředidel obsažených v barvě. Dále je samozřejmě nutné zvolit barvu elastickou, kterou je možné tvářet spolu s podkladem. I u těch druhů barev, které jsou pro tváření vhodné, je nutné se vyhnout použití krycí bílé barvy, kterou tvarovat nelze. V sortimentu některých typů barev je speciální bílá vhodná pro tváření např. LIP 971. Abychom se vyhnuli korozi plastů způsobené ředidly je obecně nutné, abychom použili ředidla co nejméně agresivní a aby ředidla na povrch působila co nejkratší dobu. U některých barev je vhodné použití tužidla a zpracování barvy jako dvousložkové. Při tvarování je nezbytné, aby barva byla bezvadně usušená a neobsahovala žádné zbytky ředidel. Při zahřívání totiž mohou ředila naráz z barvy vystupovat a tvořit bublinky, které se v usušené barvě jeví jako dírky. Tedy hned dva důvody proto, abychom při tisku přidávali do barvy pouze kontrolovaná množství ředidel a především zpomalovačů tak, aby proces tisku i sušení byl standardizovaný a vždy stejný. To znamená, že i sušení by mělo vždy probíhat za stejných podmínek. Z toho pohledu se na vybrané materiály jeví jako velmi vhodná alternativa k různým druhům ředidlových barev UV barva Ultraform UVFM, která se dá velmi dobře tvarovat a u níž problémy s ředidly odpadají. V každém případě doporučujeme výběr barev pro tyto účely konzultovat s našimi techniky a vždy provést před tiskem nákladu zkoušky na originálním materiálu a včetně tvarování. Alena Popelková, SC Brno SUDOKU pro volný čas Střední obtížnost, Marek Čierny, 2006, ZÁBAVA Návod k luštění SUDOKU Vaším cílem je vyplnit tabulku Sudoku číslicemi 1 9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, řádku, ani v žádném z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala. K vyřešení Sudoku nepotřebujete žádné matematické výpočty či náhodné doplňování. Stačí Vám logické myšlení a trocha trpělivosti. Řešení SC News

11 1/2006 < < < < < INZERCE Prodej: Sušáky pro sítotisk 3 ks dřevěné, pojízdné na kolečkách Kontakt: Martin Hartmann tel.: , Prodej: Ruční stůl Bochonow 5000, r. v Max. formát mm vč. 4 rámů mm Poloautomat SPS, formát B1, r. v Vymývací vana Bochonow 1100, mm vč. čistícího usazovacího zařízení SIRI Sušící box Bochonow 1100 pro rámy do formátu mm Kopírovací zařízení Bochonow Sirikop pro rámy do formátu mm Kontakt: Roman Švestka tel.: Prodej: Osvitová lampa pro sítotisk (výbojka RVIM 2000 W) Kontakt: J. Mrázová tel.: Prodej: Ruční karusel 12 pozic, výroba Finish Pardubice Kompresor SE 100 Vzdušník 1000l Sušička vzduchu Sabroe Cena vždy dohodou Kontakt: mobil Prodej: Karusel čtyřpolohový, ruční tiskové stoly (různé rozměry), kompresor, vývěvy, sušící regály, zažehlovací lis na trika, vymývací vany a další zařízení pro sítotisk. Kontakt: tel.: , pan Buchar 10 SC News

12 SERVIS CENTRUM s. r. o. BRNO tradiční dodavatel strojů, materiálů a služeb pro sítotisk a tamponový tisk Staňkova 41, Brno tel./fax: české sítotiskové poloautomaty a třičtvrtěautomaty pro potisk papíru, samolepicích fólií, kartonu, desek z tvr ze ného po ly styrenu a PVC, organického skla, plechu a ple cho vých pa nelů, vý robu plošných spojů a fóliových kláves nic pro elek t ro niku, štítků apod. Stroj má vý suvný tiskový stůl a pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy. Certifikace ISO špič kové sí to ti s kové barvy na pa pír, plasty, tex til a mnoho ji ných materiálů, barvy s extrémní odolností a vysokým leskem. Barvy vytvrzo vané UV zá ře ním, barvy na tex til, barvy na sklo, odolné v myč kách ná dobí, barvy UV na ob tížně po ti s ko va telné po ly o lefiny, vynikající barvy pro tamponový tisk na jakékoliv hmoty, sklo, ke ra miku, barvy pro po tisk hra ček a na au to mo bi lové plachty. Barvy jsou zá sadně prosté ob sahu oxidů těž kých kovů, také pro po tisk hraček, s kompletní zdravotní a bezpečnostní dokumentací v českém jazyce, certifi kace ISO prvo třídní švý car ské sí to viny pro sí to tisk a tex tilní tisk u nás již tradičně velmi oblí bené a osvěd čené pod znač kou SEFAR PET a PA, sí to viny všech di mensí pro elek t rotechniku i keramický průmysl, sítoviny kalandrované, metalisované i se zvláště malým protažením, certifi kace ISO šablonové materiály a přípravky světové úrovně, kopírovací diazoroz toky kla sické, UV-fo to po ly merní a SBQ roz toky, ša b lo nové filmy, čistící a odmašťovací prostředky, lepidla a korekční laky na šablony, odvrstvovače, odstraňovače duchů, mycí přípravky, emulgační i re ge ne ro va telné, sa mo lepy k na ná šení sí to ti s kem, le pi dla a pří pravky pro flo ko vací tisk, ná plně pro strojní myčky sít, vše ekologicky definované a šetrné k životnímu prostředí, s úplnou zdravotní a bez peč nostní dokumen tací. Ce nově velmi pří z nivé a spoleh livé ovr stvo vací au to ma ty KIWO MAT, cer ti fi kace ISO Vý konné, vy soce přesné cy lin d rické sí to ti s kové au to maty pro plochý tisk na pře vážně pružné ma te ri ály, zvláště vhodné na vý robu transfer ních ti sků, štítky a klá ves nice, la ko vání. Mo du lární sušárny hor ko vzdušné, UV, s chla ze ním, se zvlhčo vá ním, při hrádkové su šárny a sto ho vače. Francouzské plastisolové barvy pro textilní tisk, barvy s nízkou teplotou želatinace řady Flashcolor a řada plastisolů bez obsahu ftalátů Oekoflash. míchání barev a kolorimetrie zdarma od Vás odebereme k likvidaci veškeré obaly, ve kterých jsme Vám naše zboží dodali a vydáme Vám o tom potvrzení zdarma odebereme k likvidaci také použité čistící prostředky vyrobíme Vám hliníkové sítotiskové rámy jakýchkoliv rozměrů nabízíme Vám služby našeho napínacího servisu výroba tiskových forem z dodaných předloh zdarma provedeme potiskové zkoušky a doporučíme vhodné tiskové barvy, případně vhodnou tiskovou techniku z vlastní výrobní produkce Vám nabízíme osvědčené sítotiskové stroje a zařízení tiskové stoly, karusely, vakuové kopírovací rámy, mycí a vyvolávací boxy, brusky těrek, sušící skříně aj. odborné přednášky a diskusní semináře světoznámé speciální sítotiskové stroje pro potisk tvarovaných předmětů a ploch, přímý potisk výlisků, lahví, stroje pro přímý potisk tvarového skla a porcelánu, stroje pro potisk kompaktních disků, stroje pro kontinuální tisk z role na roli, tisk etiket, vícebarevné stroje, transportní zařízení, zásobníky, sušárny, vytvrzovací jednotky flash pro tisk UV barvami, ožehovací stanice a stavba kompletních linek. Osvitové jednotky BELTRON, DECA hliníková ovrstvovací korýtka, těrkové systémy FIMOR a RKS, ko rekční tužky a mon tážní fo lie FO- LEX, mě řiče na pnutí síta TETKOMAT. Měřící mikroskopy, měřiče tloušťky vrstev a ne rov nosti šablony Rz, měřiče tvrdosti SHORE, vzorníky světových míchacích systémů PANTONE, RAL, HKS, NCS aj. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 Evidováno Ministerstvem kultury České republiky jako periodický tisk SC NEWS evidenční číslo MK ČR E 12474

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997

Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu ISO 14001:1997 SC NEWS 4 2005 9. ročník Čtvrtletník sítotisku a tamponového tisku Vydává SERVIS CENTRUM s.r.o. Společnost SERVIS CENTRUM je držitelem certifikace jakosti ISO 9001:2000 a environmentálního managementu

Více

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO

MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO MAGAZÍN SÍTOTISKU A TAMPONOVÉHO TISKU VYDÁVÁ SERVIS CENTRUM s.r.o. BRNO Serigrafie je lepší než sítotisk (úvaha k 8. březnu) Západoevropští intelektuálové, zvláště pak stoupenci feminismu naši zemi řadí

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST

WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST WÜRTH - PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST Společnost würth, spol. s r.o. - ČR působí na českém trhu již od roku 1991. Za tuto dobu se rozrostla na 310 zaměstnanců. Z toho je 246 obchodních zástupců s působností

Více

Katalog 2011. Antalis Packaging. Materiály Systémy Řešení Servis

Katalog 2011. Antalis Packaging. Materiály Systémy Řešení Servis Katalog 0 Antalis Packaging y Systémy Řešení Servis Nákup na jednom místě Obalové materiály Dodávky po celé Evropě Certiflikace DIN ISO 00 Víme, co od nás, jako vašeho partnera pro technicky inovativní

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2009 Jakub Tarasov TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ. zpravodaj pro oblast signmakingu. prázdniny 1998. V čísle. slevy až 50 % CorelSign Show byla úspěšná

VELKÝ LETNÍ VÝPRODEJ. zpravodaj pro oblast signmakingu. prázdniny 1998. V čísle. slevy až 50 % CorelSign Show byla úspěšná zpravodaj pro oblast signmakingu 4 prázdniny 1998 V čísle Přímý tisk na desky Forex Hladký povrch PVC deskových materiálů Forex se hodí nejen pro aplikaci vinylové grafiky, ale i pro potisk airbrushem.

Více

Zpracování vlnitých lepenek

Zpracování vlnitých lepenek Zpracování vlnitých lepenek Obsah 1. Hladké a vlnité lepenky nejrozšířenější obalové materiály 2. Výroba vlnitých lepenek 3. Potisk vlnitých lepenek 4. Zařízení na provádění výseku vlnitých lepenek 5.

Více

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu

Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk. Jaro 2011. www.multiexpo.eu Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk Jaro 2011 www.multiexpo.eu AGFA GRAPHICS Široké možnosti tisku se systémem :Anapurna. :ANAPURNA M4F 4 COLOUR UV PRINTER. :ANAPURNA M 2050

Více

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005

InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní veletrh FESPA 2005 3/2005 Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Separace do CMYK Adobe Acrobat Flexotisk Textil jako reklamní medium Design s podporou státu Mezinárodní

Více

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI 1/2010 1. září, XIV. ročník MIGATRONIC Novinky - Zeta 100, Delta 400E, Pi 350 Migatronic slaví 40 let AIR PRODUCTS Technické plyny pro LASER ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV Plazmové, elektronové a laserové svařování

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod

Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 4/2007 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Tady si i koroze vyláme zuby! Řešení pro nejvyšší požadavky: MACO kování

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

1/2009. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod. Dřevěné zásuvky

1/2009. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod. Dřevěné zásuvky Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1/2009 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Vysoce kvalitní zásuvkový systém holzbox byl vyvinut v návaznosti na výrobky

Více

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4 Venkovní podlahy Měření vlhkosti Adresář členů Cechu podlahářů ČR strana 2 strana 4 strana 12 Zpravodaj Cechu podlahářů České republiky Neprodejný výtisk Podlahářský Speciál 2010 Ocenění Inovace roku 2009

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Zpravodaj pro oblast signmakingu

Zpravodaj pro oblast signmakingu info květen 2001 Zpravodaj pro oblast signmakingu 2 Co je nového v Brně? Uplynulo již více než půl roku, co jsme oficiálně zahájili provoz v naší brněnské pobočce. Důvod založení byl zcela prostý chceme

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

dveře Jednobarevné i vzorované, Moderní Nesnadný úkol VYBÍRÁME IDEÁLNÍ PODLAHU Co jste nevěděli o vinylu, dřevu i laminátu

dveře Jednobarevné i vzorované, Moderní Nesnadný úkol VYBÍRÁME IDEÁLNÍ PODLAHU Co jste nevěděli o vinylu, dřevu i laminátu Č. 2, ROČNÍK 11, VYCHÁZÍ 5. ÚNORA 2013 ČASOPIS NOVÝCH TRENDŮ, STYLŮ A DESIGNU PRAHA A STŘEDOČESKÝ ESKÝ KRAJ / WWW.GRANDBYDLENI.CZ / ZDARMA Nesnadný úkol VYBÍRÁME IDEÁLNÍ PODLAHU Co jste nevěděli o vinylu,

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

D 520 instalace, český návod a zaškolení v ceně 79.900,- zpravodaj pro oblast signmakingu. duben 1999. V čísle. Veletrh Reklama 99 Hroši mezi hvězdami

D 520 instalace, český návod a zaškolení v ceně 79.900,- zpravodaj pro oblast signmakingu. duben 1999. V čísle. Veletrh Reklama 99 Hroši mezi hvězdami zpravodaj pro oblast signmakingu 2 duben 1999 V čísle Nové trendy. Výroba samolepicích etiket pomocí řezacího plotru je oproti klasické technologii nejen jednodušší, ale i levnější. Str. 4 Lidé se ptají

Více

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH

Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Martin JIRÁNEK IZOLACE PROTI RADONU NÁVRH A POKLÁDKA IZOLACÍ V NOVÝCH STAVBÁCH Předmluva Předkládaná publikace je první ze série příruček, které Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude postupně vydávat.

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota

ZPRACOVÁNÍ PLECHU. Číslo 4/2011. Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní jistota ČÍSLO 1/2010 Číslo 4/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz Zpracování bez zbytkové mříže Úspora materiálu o 10 až 30 % Vysoká kvalita a procesní

Více