Manuál, servisní a záruční podmínky. DeeGreen. Verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál, servisní a záruční podmínky. DeeGreen. Verze 1.0"

Transkript

1 Manuál, servisní a záruční podmínky DeeGreen Verze 1.0

2 - 2 -

3 1. Obsah 1. Obsah Technické specifikace Bezpečnostní upozornění Obsah balení Popis součástí Pomůcky k tisku Požadavky na provoz tiskárny DeeGreen Zprovoznění tiskárny Postup instalace obslužného SW DeeControl DeeControl obsluha Schéma menu tiskárny Čištění a podpora Objednávka spotřebních dílů a materiálů Záruční podmínky Povolené servisní zásahy Kontaktní údaje

4 2. Technické specifikace Technologie tisku Velikost tiskové plochy Přesnost tisku Tloušťka vrstvy Průměr trysky Rychlost tisku Ovládání tiskárny Vnitřní osvětlení Tiskový materiál Zdroj Vnější rozměry Hmotnost Datové vstupy FDM 150 x 150 x 150 mm 0,1 mm 0,1 / 0,15 / 0,2 mm 0,4 mm 90 mm / s Dotykový displej LED PLA, PVA, Wood 230 V / 120 W 495 x 395 x 390 mm 20 kg USB, SD karta 3. Bezpečnostní upozornění Způsobením škody na 3Dtiskárně z důvodu nedodržení tohoto uživatelského manuálu zaniká nárok na záruku. 1. Za věcné škody a poškození způsobené neodborným zacházením s tiskárnou v rozporu s tímto uživatelským manuálem nebo nedodržením bezpečnostních předpisů je plně odpovědný uživatel tohoto zařízení. 2. Nebezpečí úrazu popálením a možné způsobení úrazu osob! Dbejte nejvyšší opatrnosti! 3. Toto zařízení není hračka! Chraňte před dětmi! Zařízení smí obsluhovat osoby starší 18 let, nezletilí pouze pod dohledem dospělé osoby. 4. Nikdy nenechávejte zařízení pracovat bez dozoru! 5. Pozor na horké části tiskárny nad 70 C! Nebezpečí popálení! 6. Před použitím se ujistěte, že výrobek je kompletní. 7. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 8. Zařízení nesmí být likvidováno do standardního odpadu. 9. Nepokládejte těžké předměty na tiskárnu. 10. Tiskárnu instalujte na místě, které je: suché a bezprašné stabilní (teplota, vlhkost) dobře větrané v blízkosti snadno přístupné zásuvky elektrické sítě v dostatečné vzdálenosti od předmětů, které by mohly zakrýt ventilační otvory tiskárny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (například záclon a závěsů), v dostatečné vzdálenosti od stříkajících kapalin, v dostatečné vzdálenosti od organických plynů (například čpavku) mimo dosah přímého slunečního záření v dostatečné vzdálenosti od vývodů vytápěcích, ventilačních a klimatizačních systémů - 4 -

5 4. Obsah balení 1. 3D tiskárna DeeGreen 2. Napájecí zdroj 24V/5A 3. USB kabel 4. SD karta 5. Držák tiskového materiálu 6. CD se softwarem DeeControl 7. DeeGlue - 3D lepidlo na podložku 8. Špachtle na čištění tiskové podložky a odejmutí modelů 9. Manuál 5. Popis součástí - 5 -

6 - 6 -

7 6. Pomůcky k tisku DeeGlue- speciální tuhé lepidlo v tubě, zlepšující přilnavost tisknutého modelu k podložce Špachtle- slouží k čištění tiskové podložky a k odejmutí hotového modelu z tiskové podložky 7. Požadavky na provoz tiskárny DeeGreen a) Podporované operační systémy: Podporované Windows 7 a vyšší (DirectX 10+), OpenGL, kompatibilní s Windows XP a Windows Vista OS X verze 10.7 a vyšší b) Minimální HW nároky: Frekvence procesoru 2 GHz Paměť RAM 2 GB Volné místo na HDD 500 MB USB slot, nebo čtečka SD karet 8. Zprovoznění tiskárny Před prvním použitím tiskárny 1. Rozbalte krabici, vyjměte přibalené příslušenství a vrchní pěnové díly chránící tiskárnu. 2. Tiskárnu postavte na pevnou podložku (stůl). 3. Otevřete dvířka tiskového prostoru, uchopte hranu vrchního krytu tiskárny a odejměte jej. Odstraňte pěnový výlisek chránící tiskovou hlavu proti pohybu. 4. Tiskovou podložku, přibalenou s příslušenstvím, rozbalte a umístěte do prostoru tiskárny na čtyři pevné trny. 5. Umístěte držák tiskového materiálu do prostoru materiálu. 6. Z přiloženého CD nainstalujte software podle uvedeného návodu (viz bod 8). 7. Tiskárnu připojte ke zdroji napětí a k počítači (USB port). 8. Tiskárnu zapněte na zadní straně (viz obr. v popisu tiskárny). Před prvním tiskem. 1. Vybalte cívku s tiskovým materiálem. Nalezněte konec struny, nařízněte ji 1 cm od konce a v místě nářezu zlomte. Pokud tiskový materiál (strunu) nemáte, objednejte na 2. Tiskárna je určena pro použití s materiály PLA, PVA a Wood (1,75mm) 3. Zaveďte strunu dle instrukcí v odstavci 15, Zavedení nové struny na displeji tiskárny stiskněte Nastavení a poté Výměna struny. 4. Na tiskovou podložku naneste rovnoměrnou vrstvu přiloženého lepidla. 5. Digitální model připravte pro tisk v programu DeeControl. 6. Dle postupu (z DeeControl, nebo z displeje tiskárny) zahajte tisk. Před zahájením tisku proběhne automatická kalibrace podložky. 7. Po dokončení tisku nechte tiskárnu před vypnutím, nebo případným dalším tiskem pár minut vychladnout. 8. Při výměně tiskového materiálu dbejte na jeho správné uložení. Prostrčte vždy konec tiskové struny otvorem ve špulce tak, aby nedošlo k případnému nežádoucímu zpětnému navinutí

8 9. Postup instalace obslužného SW DeeControl Instalační soubor programu DeeControl naleznete na přiloženém CD v umístění deecontrol/setup.exe. Po spuštění Vás průvodce provede samotnou instalací programu: V úvodním okně můžete zkontrolovat verzi programu. Klikněte na Další. V tomto bodu si můžete vybrat umístění složky softwaru. Klikněte na Další

9 Zde můžete změnit název umístění, které pak bude zobrazeno v nabídce start. V tomto bodě Vám instalátor nabídne vytvoření zástupce na plochu. Klikněte na Další

10 Zde si můžete ověřit nastavení instalace. Klikněte na Další. Provádí se samotná instalace softwaru a kopírování souborů na pevný disk

11 Instalace je dokončena. Nyní můžete spustit ovládací program DeeControl. Možné komplikace při prvním spuštění: Chyba se zobrazí, pokud není nainstalován DirectX pro podporu 3D zobrazení. Klikněte na odkaz pro stažení nebo nainstalujete DirectX z CD přiloženému k tiskárně

12 Instalace softwaru pro podporu zobrazení ve 3D: Klikněte na Yes pro odsouhlasení licenčních podmínek. Zadejte, kam se mají soubory instalace nakopírovat. Klikněte na S podmínkami licenční smlouvy souhlasím

13 Klikněte na Další pro provedení samotné instalace. V tomto kroku probíhá instalace DirectX do lokálního PC

14 Instalace byla úspěšně dokončena. 10. DeeControl obsluha a) Popis obrazovek Informace o připojení/nepřipojení tiskárny k Vašemu počítači Pokud chcete Úvodní obrazovku přeskakovat, potvrďte volbu Pole s posledními otevřenými soubory. Umožňuje rychlé znovuotevření. Tlačítka pro otevření souboru z vlastních složek nebo z internetových modelů z portálu be3d.cz Úvodní obrazovka

15 Návrat na úvodní obrazovku Vrátí náhled do původní pozice Pokračování k tisku Seznam načtených modelů Model připravený pro tisk Parametry pro manipulaci s vybraným modelem Tisková plocha. Pomocná tlačítka Přípravná obrazovka Výběr tiskového materiálu - struny Tlačítko pro změnu struny v tiskárně Tlačítko umožňující předehřát tiskárnu dříve, urychlí proces tisku v pozdější fázi Zde zvolte požadovanou kvalitu tisku Vstup do menu nastavení Pro volbu tvorby podpor zaškrtněte Obrazovka tisku

16 b) Popis DeeControl DeeControl je program sloužící pro přípravu modelů k tisku na tiskárně DeeGreen DeeControl na operačním systému Windows vyžaduje instalaci DirectX 10 nebo novější Vstupní data pro DeeControl jsou soubory ve formátu STL Výstupní data pro DeeControl jsou soubory ve formátu.gco Tiskárna tiskne pouze ze souborů s příponou.gco uložených na SD kartě v kořenovém adresáři DeeControl sám detekuje zapnutou tiskárnu připojenou k počítači V průběhu tisku můžete tiskárnu od počítače odpojit, aniž by byl chod tiskárny narušen c) Od spuštění k tisku Na úvodní obrazovce Po spuštění DeeControl se nacházíte na úvodní obrazovce Zkontrolujte, že je vaše tiskárna zapnutá a připojená k vašemu počítači Z pole posledních otevřených souborů nebo pomocí tlačítek můžete zvolit model, který budete chtít tisknout Na přípravné obrazovce Na přípravné obrazovce, kam jste se volbou modelu přepnuli, můžete o Přidat další model na tiskovou plochu pomocí tlačítka Přidat objekt o Kopírovat již přidaný model pomocí tlačítka Kopírovat o Můžete vybraný objekt posouvat, zvětšovat či zmenšovat a otáčet Pokud nejste se změnami spokojeni, využijte tlačítka Vrátit změny nebo vybraný model smazat tlačítkem Smazat Je vhodné, aby byl každý model položen na tiskové ploše a nezasahoval pod úroveň plochy využijte tlačítka usadit na plochu Modely před pokračováním k tisku nesmí přesahovat okraje plochy Máte-li model/modely připraveny k tisku, stiskněte zelené tlačítko pokračovat Na obrazovce tisku 1. Krok Nejprve zkontrolujte nastavení struny typ struny, kterým hodláte tisknout. Tiskárna je určena pro tisk z materiálů PLA, PVA a Wood. Neodpovídá-li nastavení materiálu skutečnosti (nemáte tento typ materiálu připraven v tiskárně), znovu zkontrolujte, že je tiskárna k počítači připojena a stiskněte tlačítko změnit strunu. Máte-li v tiskárně zavedenou jinou strunu, potvrďte a vyčkejte, než se struna z tiskárny z tiskárny uvolní a vy ji budete moci úplně vyjmout. Při vkládání nové struny pokračujte dle instrukcí v manuálu odstavec 14, zavedení nové struny Zvolte požadovanou kvalitu tisku. Kvalita tisku ovlivní tloušťku vrstev tisknutého modelu (rychlý tisk = 0,2mm, kvalitní tisk = 0,15mm a velmi kvalitní tisk = 0,1mm) Pokud chcete tisknout model s podporami, potvrďte tuto volbu zaškrtnutím tohoto pole (podpory jsou pomocné konstrukce umožňující tisk převislých modelů). Máte-li předchozí body připraveny, pokračujte tlačítkem Pokračovat 2. Krok Tento krok připraví a zahájí tisk (není-li tiskárna připojena k počítači, využijte možnosti uložit připravený soubor.gco na SD kartu) Pokud je tiskárna k počítači připojena, DeeControl nakopíruje připravený podklad pro tisk do paměti tiskárny, zahájí vyhřívání tiskárny, kalibraci podložky a tisk 3. Krok V tomto kroku jste informováni o dokončení tisku

17 11. Schéma menu tiskárny 12. Čištění a podpora Pojezdové osy udržujte namazané (viz. kapitola 14 - údržba a servisní intervaly). Vnitřní prostor tiskárny udržujte bez zbytků tiskového materiálu. Po každém tisku vyčistěte prostor tiskárny. 13. Objednávka spotřebních dílů a materiálů Spotřební materiály a náhradní díly je možné objednat u svého dodavatele nebo na portálu be3d.cz (viz kontaktní údaje). 14. Záruční podmínky ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 3D TISKÁRNY DeeGreen Práva zodpovědnosti za vady Záruka je dle Českého právního řádu a jedná se právě o záruku zodpovědnosti za vadu. Nejedná se o záruku za jakost. Záruka na mechanické části je stanovena na dobu 24 měsíců. Tato záruka chrání zařízení proti jakékoli nechtěné mechanické závadě způsobené výrobním zpracováním nebo montážním nedostatkem. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Podmínky záruky: Výrobce odpovídá za správnou funkci zařízení pod podmínkou, že bude instalovaný, spuštěný a používaný ve shodě s informacemi poskytovanými v návodu k obsluze, montáži a instalaci. Během trvání záruční lhůty výrobce záruční odpovědnost jen za chyby a závady, které vznikly vinou výrobce. Během trvání záruční lhůty má uživatel právo na bezplatné opravy vad vzniklých vinou výrobce. Závady, které úplně znemožní tisk, budou odstraněny co nejdříve maximálně do 30 dní od doby písemného nahlášení. Závady, které nebrání užívání zařízení, budou odstraněny co nejdříve maximálně však do 30 dní od písemného nahlášení. Záruka se nevztahuje na poruchy nebo přerušení práce způsobené: použitím nekvalitního tiskového materiálu instalací v rozporu s návodem a platnými zákony a normami provozem za nevhodných klimatických podmínek nesprávnou manipulací

18 Uživatel je povinen uhradit náklady spojené s prací a výjezdem servisního technika v případě neoprávněné reklamace nebo vyzvání k: opravě poškození, které bylo způsobené uživatelem opravě tiskárny, na které byly provedeny pomocné úpravy a opravy provedené prohlídce a vyčištění tiskárny opravě z důvodu výpadku elektrické energie opravě z důvodu problému při spouštění, instalaci a neodpovídající kvalitě tiskového materiálu Uživatel ztrácí právo na záruku v následujícím případě, že svévolně uskutečnil změny v konstrukci zařízení v době 4 měsíců od instalace nebyla provedena údržba a mazání pohyblivých částí v souladu s návodem údržba nebyla provedena v intervalu 200 tiskových hodin (kapitola 14 - mazání pojezdových tyčí) nebere v úvahu doporučení k instalaci nebo provozu uvedené v návodu používal jiné tiskové materiály, než jsou uvedeny v návodu došlo ke změnám v elektroinstalaci tiskárny nebyly vyrovnány finanční závazky vůči prodejci nebo výrobci došlo k poškození nebo nesprávnému provozu z důvodu nevhodné přepravy na místo montáže instalace a překročení nejvyšší povolené teploty Záruka se nevztahuje na poškození elektroinstalace a řídicí jednotky z důvodů atmosférických a živelných jevů, blesku, přepětí v elektrické síti, znečištění i poškození mechanického, chemického a tepelného původu a taktéž opravy nebo úpravy neautorizovaným servisním střediskem nebo uživatelem. 15. Povolené servisní zásahy Při přesném dodržení postupů uvedených v této části nebo doručených s náhradními díly: Zavedení nové struny Pomocí průvodce na displeji tiskárny v tiskárně vytáhněte předešlou strunu. Ručně vytáhněte strunu ze zbytku vedení. Na nové struně zarovnejte konec nůžkami nebo nožem a prvních 5cm narovnejte. Struna nesmí být ohnutá. Vložte strunu do otvoru pro vstup. Zastrčte strunu až k tiskové hlavě, která bude klást odpor tak, že struna nepůjde zastrčit dále. Pomocí průvodce na displeji pokračujte až na krok, kde se automaticky spustí vtahování struny a zároveň mírně tlačte strunu do tiskárny. Pohledem zkontrolujte polohu struny. Průvodce ukončete poté, co začne z trysky vytékat roztavený materiál

19 Mazání pojezdových tyčí V menu, položka nastavení, tiskárnu uveďte do parkovací pozice. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí zdroj. Sejměte vrchní kryt tiskárny. Pomocí imbusového klíče (3mm) vyšroubujte čtyři šrouby na zadním krytu tiskárny. Odklopte opatrně zadní kryt. Při manipulaci s ním se nedotýkejte žádných elektronických součástí ani kabelů. Naneste po celé délce pojezdových tyčí slabou vrstvu tekutého maziva (doporučujeme použití strojního oleje s nízkou viskozitou). Dále naneste slabou vrstvu tuhého vaziva na trapézový šroub (doporučujeme použití vaziva odolného teplotám nad 100 C). Po dokončení mazání vraťte zadní a vrchní kryt do původní pozice a zajistěte šrouby. Věnujte zvýšenou pozornost při opětovné montáži, aby nedošlo ke skřípnutí, povytažení nebo jinému zásahu do elektroinstalace zařízení. Zapněte tiskárnu a v menu nastavení spusťte kalibraci. Pohledem a poslechem zkontrolujte všechny osy. Na koncích pojezdových tyčí nesmí zůstat nadměrně velké množství maziva. Pojezdy nesmí vydávat téměř žádný hluk. Slyšitelné mohou být pouze motory. 16. Kontaktní údaje Výrobce: DO-IT, s.r.o. IČ Kontaktní adresa: Pod Hájkem 1, Praha 8, Fakturační adresa: Pod Hájkem 1, Praha 8, Web: Změny a tiskové chyby v tomto dokumentu vyhrazeny

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH

SÍŤOVÁ KAMERA. Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH SÍŤOVÁ KAMERA Uživatelská příručka SNP-3302/3302H/ 3371/3371H/3371TH Síťová Kamera Uživatelská Příručka Autorská práva 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka je registrovaná

Více

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka

Acer Aspire řady 2000. Uživatelská příručka Acer Aspire řady 2000 Uživatelská příručka Copy right 2003 Všechna práva vyhrazena. Notebook Acer Aspire řady 2000 uživatelská příručka Původní vydání: Srpen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

3D tiskárna NEO. Obj. č.: 109 30 99. Rozsah dodávky. Systémové požadavky. Nastavení. Vlastnosti

3D tiskárna NEO. Obj. č.: 109 30 99. Rozsah dodávky. Systémové požadavky. Nastavení. Vlastnosti 3D tiskárna NEO Rozsah dodávky Stolní tiskárna NEO 3D Držák tavného vlákna Napájecí adaptér a kabel USB kabel Návod k obsluze a software na CD Systémové požadavky Obj. č.: 109 30 99 Vážení zákazníci, děkujeme

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. VisionBook 9000WSX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VisionBook 9000WSX Vážení zákazníci. Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto mobilního počítače a věříme, že budete s jeho činností spokojeni. Tato příručka by Vám měla pomoci s prvními

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek.

Každý přístroj je ve výrobě podroben zkouškám a testován. Při spuštění přístroje není nutné nastavovat žádný prvek. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili pokladnu od firmy jejíž součástí je i příručka uživatele, kterou právě držíte v ruce. Příručka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potřebujete znát k pohodlné a

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více