2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová"

Transkript

1 Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI: Časopis Společenství je zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK CR E Vychází v Havířově, nepravidelně 6x ročně. Vydavatelem je Římskokatolická farnost Havířov, ICO: , Havířov, Farská 2. Neprodejné. Příspěvky lze odevzdat ve farní knihovně, zaslat na adresu Společenství, Farní úřad, Farská 2, Havířov, nebo na mail: Uzávěrka dalšího čísla: Tisk: Tiskárna Kleinwächter, Čs.armády 2233, Frýdek-Místek - 1 -

2 Velikonoční vítězství... V noci z Bílé soboty na velikonoční neděli při velikonoční vigilii uslyšíme výzvu k vykonání toho, nač jsme se 40 dní připravovali A bude následovat okamžik, kdy s rozsvícenými svíčkami v rukou obnovíme své křestní vyznání: nejdříve třikrát Ano jako zřeknutí se hříchu, všeho, co k němu láká, i ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní. Potom třikrát Věřím Předpokladem k čistému a ryzímu vyznávání víry je zřeknutí se hříchu. Říci hříchu Ne - to je prostředek. Říci Bohu Ano - to je cíl. Celý pozemský život máme k tomu, abychom dorůstali k definitivnímu Ano v hodině naší smrti. Je však přinejmenším zbytečné zabývat se tím, kdy by ta hodina mohla nastat. Spíše je nanejvýš důležité ptát se: Jak prožívám okamžik, který je právě nyní? Jsem nyní ochoten říci Bohu Ano? Jen ještě poznamenejme, že je nezbytně nutné připustit, že Bůh k nám může promlouvat i skrze druhého člověka. K tomuto Ano je někdy třeba hodně síly - síly k boji, síly k vítězství. Je nám útěchou, že Pán Ježíš Kristus, Pramen naší síly, už zvítězil. Padesát dní velikonoční doby je toho důrazným připomenutím. Naši nebeskou Matku Marii budeme v alelujové době v závěru mše svaté vyzývat těmito slovy: Z vítězství jeho raduj se, aleluja, u něho za nás přimluv se (nyní i v hodinu smrti naší), aleluja. Kéž se na Mariinu přímluvu Jeho vítězství rozšíří i na nás To vám ze srdce přejeme. o. Marcel, o. Karel, jáhen Pavel Pořad bohoslužeb o Velikonocích Velikonoční vigilie patří k velikonoční neděli - obřady nemají začínat před západem slunce. Sv. Anna Sv. Markéta Špluchov Sv. Jan Bosko Sv. Jan Křtitel Zelený čtvrtek 17,30 18,00 16,00 16,30 16,30 Velký pátek 17,30 16,00 16,30 16,30 Bílá sobota Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Velikonoční pondělí Adorace 8-12h 20,00 8,00, 10,00, 17,30 8,00, 10,00 Adorace 14-18h 19,00 20,30 9,00 11,00 8,30 10,15 18,00 8,45 9,00 polsky 11,00 8,30 8,45 Zabit smrtí, zabil smrt. /sv. Augustin/ Šťastné svátky přeje ThDr. Milan Adámek a Mgr. Jan Szymurda, jáhen - 2 -

3 Plánované akce v naší farnosti 15. dubna út - zpovědní den u sv. Anny v 8-12 hod a ve hod 24. dubna-čt vzdělávání ve víře v knihovně od 18,15 hod Výroky a příběhy pouštních otců (o. Karel Rechtenberg) května so-ne víkend dětí na faře, které se připravují k 1. sv. přijímání května st-so mládež pojede na brigádu za o. Jiřím Filipcem do Vápenné, odtud se zúčastní poutě rodin na Maria Hilf května čt-ne prodloužený víkend pro rodiny ve Zlatých Horách. Zúčastníme se poutě rodin na Maria Hilf viz plakátek 10. května so pojedeme autobusem na diecézní pouť rodin do Zlatých Hor viz plakátek 15. května čt - vzdělávání ve víře v knihovně od 18,15 hod Hodnota života u Jana Pavla II. (o. Marián Pospěcha) 17. května so v 10,30 hod žehnání kaple sv. Ambrože nad kostelem sv. Markéty viz plakátek května so-ne setkání ministrantů na faře v Bludovicích 22. května čt - vzdělávání ve víře v knihovně od 18,15 hod Zamyšlení nad biblickým textem (Jan13,1-15 Umývání nohou) května pá-ne duchovní obnova pro mládež děkanátu na Orlím hnízdě 31. května so 1. svátost smíření dětí v kostele sv. Anny od 10 hod 1. června ne 1. sv. přijímání v 10 hod v kostele sv. Anny 1. června ne v 15 hodin Dětský den u fary v Bludovicích 12. června čt - vzdělávání ve víře v knihovně od 18,15 hod Věřící v dialogu se světem (o. Vojtěch Mičan) 18. června st poslední hodina náboženství s možností svátostí smíření pro děti i rodiče 28. června so kněžské svěcení našeho o. Pavla Marka v Ostravě 3. července čt primice P. Pavla Marka v Lubině července po-pá prázdninová školka na faře viz plakátek 13. července ne pouť u sv. Markéty v Bludovicích července ne-pá farní tábor dětí základní školy viz plakátek 27. července ne pouť u sv. Anny v Havířově * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Splácení půjček na opravu sv. Anny Milí farníci, jak už jsem říkal při otevření kostela sv. Anny , kostel jsme opravili především díky půjčkám farností, spolků a fyzických osob, kteří nám všechny půjčky poskytli bezúročně! Nesmírně si toho vážím, je to jen na úrocích pro naši farnost obrovská finanční úspora. Pro přehled o našich závazcích je v tabulce soupis všech našich dluhů s datem splacení. Děkuji tímto všem, kteří nám půjčku poskytli. Možná mnohým z vás bude připadat ta výše splátek v některých rocích vysoká. Přiznám se, že se toho nebojím. Jednak stále zažívám malé zázraky, když tu a tam přicházejí lidé, kteří i ze svého důchodu věnují třeba i Kč jako dar na farnost. Dále jsme dostali teď v březnu z německé nadace Kirche in Not Kč jako příspěvek na opravu kostela. A chci věřit, že vyjdou i další 2 projekty, které jsme podali jednak na Statutární město Havířov a dále na Nadaci OKD, kde žádáme v obou případech na dokončení zádveří o Kč. Samozřejmě jsou to částky, se kterými nemohu napevno počítat. Na co ale spoléhám a oč chci prosit, je Vaše štědrost při běžných i mimořádných sbírkách (3. neděle v měsíci). Zároveň jsem stále připraven přijmout jakýkoliv dar :-), na který můžu vystavit potvrzení pro odpočet z daní. Díky! o. Marcel - 3 -

4 Půjčky na opravu kostela sv. Anny r.2014 r.2015 ŘKF Těrlicko ŘKF Frýdlant ŘKF Frýdlant Fyz. osoba Fyz. osoba celkem Biskupství celkem r.2016 ŘKF Frýdlant r ŘKF Frýdlant ŘKF Hor.Suchá Fyz. osoba Fyz. osoba Biskupství Biskupství celkem celkem r.2018 r.2019 ŘKF Frýdlant Biskupství Fyz. osoba Fyz. osoba Fyz. osoba Fyz. osoba Dobrá kat.dům Fyz. osoba Fyz. osoba ŘKF Petrovice Biskupství celkem celkem ,-Kč * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Víkend dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání května víkend začíná v sobotu v 8 hod na faře. Končíme v neděli mší sv. u sv. Anny v 10 hod. S sebou: spacák, přezůvky, oblečení na faru, oblečení ven, oblečení na nedělní mši sv., hyg. potřeby. Cena: 100,- zaplatit s přihláškou katechetům nejpozději týden před akcí

5 Diecézní pouť rodin na poutní místo P. Marie Pomocné ve Zlatých Horách sobota 10. května 2014 Odjezd autobusu v 7.00 hod z autobusového nádraží v Havířově 7.05 hod ze zastávky u kulturního domu P. Bezruče Program: 8,30 hod- zastávka v Opavě v konkatedrále P. Marie Nanebevzaté 12 hod křížová cesta ze Zlatých Hor od areálu Bohemy na poutní místo 13,30 hod katecheze pro rodiče o. D. Vícha paralelní program pro děti (zajišťuje naše mládež) 14,30 hod - stezka manželské rande připravuje Centrum pro rodinu paralelně růženec s rozjímáním 15 hod mše sv. s o. biskupem Františkem Návrat: kolem 20. hod Cena: 150,- dospělí, 50,- děti Přihlášky: do se zálohou 50,- na osobu v sakristii. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Prodloužený víkend pro rodiny čtvrtek 8. - neděle 11. května 2014 ve Zlatých Horách Ubytování: skautská základna v Mikulovicích 9 km od Zlatých Hor. Spaní ve vlastních spacácích. Cena 50 Kč/osoba/noc + energie Strava: polopenze společné snídaně a teplé večeře, cena 70 Kč/osoba/den Doprava: vlastními auty S sebou: spacák, přezůvky, otevřené srdce pro Boha a bližní Přihlaste se nejpozději do kapacita omezena. Podrobnější info u Hanky Svobodové tel Program: Čtvrtek začínáme večeří, společná modlitba, duchovní slůvko pro děti i dospělé Pátek - společná modlitba, snídaně, turistika v okolí lázní Jeseník, společná večeře, modlitba Sobota modlitba, snídaně, turistika v okolí města Zlaté Hory, zúčastníme se pouti rodin na Maria Hilf - od 12 hod křížová cesta, mše sv. s biskupem, návrat do ubytovny, večeře, modlitba Neděle modlitba, snídaně, mše sv., odjezd směr domů - 5 -

6 Brigáda mládeže v pohraniční farnosti Vápenná na Jesenicku Odjezd: ve středu 7. května večer (sraz v na vlakovém nádraží v Havířově) Návrat: v sobotu 10. května večer Náplň: ve čtvrtek a v pátek práce ve Vápenné (fara, kostel, zahrada), v sobotu účast na Diecézní pouti rodin na Maria Hilf a pomoc se soutěžemi pro děti Minimální věk: 15 let Maximální počet: 20 lidí schopných a ochotných pracovat Cena: 200 Kč Za přihlášeného se považuje ten, kdo o. Karlovi R. osobně zaplatí 200 Kč. Farní tábor pro kluky a holky...aneb podivuhodná pouť pouští Máš-li odvážné a dobré srdce, neváhej a vydej se s námi na nezapomenutelnou pouť a objev to, co ještě nikdo neobjevil! Termín výpravy: Pouštní základna: na pěkně zařízené chatě v horách, u vesničky Hutisko-Solanec Cena: 900Kč Přihlaste se co nejdříve na mail: Kontakt: Hanka Svobodová počet poutníků je omezen Pavla Matoušková Dobrodružství Hry Kamarádi Přátelství Modlitba Příroda Výlety Výzva Zážitky - 6 -

7 NAPSALI JSTE NÁM Ohlédnutí za duchovní obnovou žen. Vše proběhlo podle programu zveřejněného ve Společenství 1/2014. V sobotu 15. března 2014, v kostele svaté Anny, lektorka - MUDr. Jitka Krausová. Přihlásilo se cca 70 žen a dívek. Co od obnovy účastnice očekávaly? Osobní odpověď na výzvu, kterou představují Velikonoce - největší křesťanské svátky v roce? Obdobu oblíbených čistících jarních kúr? Jakousi paralelu v duchovní rovině s každoročním jarním gruntováním, smýčením a bílením našich obydlí?...? Ta temná zákoutí v nás a nevětraná místa s neviditelnými pavučinami a zaprášenými umělými květy, které je nám tak líto vyhodit kdo z nás je nemá? Buď jsou s námi tak dlouho, že už o nich nevíme, nebo si je pěstujeme, už k nám patří. Dr. Krausová nazvala duchovní obnovu zkratkou VPKD (Velký plán křesťanské detoxikace) a díky ostrému reflektoru jejího přesného slova jsme měli šanci podívat se do sebe a nasvítit ta místa. Položit si otázku, odpovědět na ni, nebo ji zařadit mezi dlouhodobé úkoly k přemýšlení a změně. KDO jsem ve vztahu k Bohu a lidem, jaká je moje IDENTITA? V KTERÉM ČASE (minulost, přítomnost, budoucnost) žiji a setkávám se s Bohem? Nelibuji si v minulosti zakořeněné SEBELÍTOSTI? K čemu mi slouží SMYSLY? Jaká je moje ŘEČ? Jak jsem na tom s EMOCEMI a VŮLÍ? Ve kterých CTNOSTECH se potřebuji cvičit? Co je centrem mého DUCHOVNÍHO ŽIVOTA - můj či cizí HŘÍCH? Nebo KRISTUS a LÁSKA? Z množství a závažnosti témat je asi zřejmé, jak hodně jich putovalo do kategorie dlouhodobé úkoly. Hodně pozornosti lektorka věnovala tématu VDĚČNOSTI. Jak jsme na tom s VDĚČNOSTÍ? Na tuto poslední otázku nedostižně odpovídá Karel Kryl. napsala: I. V. Karel Kryl píseň Děkuji Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat, děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat, děkuji, děkuji za nezdar: ten naučí mne píli, bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, za slzy, za slzy děkuji: ty naučí mne citu, k živým, jež, k živým, jež žalují a křičí po soucitu, děkuji, děkuji, děkuji Pro touhu, pro touhu po kráse děkuji za ošklivost, děkuji za to, že utká se láska a nevraživost, pro sladkost, pro sladkost usnutí děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu, děkuji, děkuji, děkuji, Děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla, za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral, beránku, děkuji, marně jsi neumíral, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji...

8 SVĚDECTVÍ Bůh může vzkřísit i mrtvé manželství Čeladná S manželem jsme se vzali v lednu roku Ačkoliv manžel nebyl věřící, ba ani nebyl pokřtěn, měli jsme svatbu v kostele. Když se nám narodila dcera a za tři roky syn, zdálo se, že nic nemůže zkalit naše štěstí. 18 let jsme měli krásné, harmonické manželství, rodinu plnou pohody a lásky, ve které nám všem bylo dobře. V roce 1991 jsem jela poprvé do Lurd. V Lurdech jsem prožila konverzi, vlastně se mi rozhořelo srdce pro Boha natolik, že jsem přestala být pouze nedělní katolík. Ale obrácení přináší i své zápory. Dnes tvrdím, že každého konvertitu by měli nejdříve na rok přivázat za nohu ke stolu, aby nenatropil svým euforismem, který je pro ostatní nepochopitelný, víc škody než užitku. Ale stalo se. Manžel mou změnu těžce nesl, měl pocit, že mu unikám do světa, který je pro něho cizí. Ale pro mne to byla doba prvních osobních zkušeností života z víry, dobrodružství duchovních objevů, touhy dovědět se víc, četby duchovní literatury a později i Písma, spousty aktivit a emocí. Někdy v té době moje švagrová přivedla mého muže také k duchovnu, ale z druhé strany - jóga, léčitelství, bojová umění. V roce 1994 absolvoval manžel kurs reiki, prošel dvojím zasvěcením, a pak to začalo. Nejdříve můj nevěřícný úžas nad proměnou smýšlení mého muže, jiné kultury, jiný směr, východní vítr. Jako by někdo mezi nás postavil nepřekročitelnou bariéru, která ničila srdce a rozdělovala nás nejen v názorech, ale ve všech směrech soužití. Postupně přicházela ztráta komunikace, odmítání všech dober, která nás dosud spojovala, a následně pak opovržení vůči kříži, pohrdání církví, křtem svatým a svátostmi. Postupná proměna vedla k tvrdosti srdce, ztrátě lásky, totálnímu rozbití manželské jednoty. Touha po dokonalosti jej zaslepila, všechno bylo najednou jako v pokřiveném zrcadle. Následovala změna povahy, kdy se z laskavého a mírného člověka stával člověk zaměřený na své vlastní ego, člověk toužící po obdivu a uznání skrývaných za pokoru, člověk ješitný, pyšný a ukřivděný, ale také člověk s rozbitým srdcem plným hořkosti a bolesti. Stal se z něj člověk spravedlivě trestající, ale i člověk velmi laskavý ke všem, kdož vyznávali učení, kterým se zabýval, člověk nesmírně ochotný pomáhat a vyhovět všem, kdož hledají pomoc a zdraví podle jeho vyznání. A bylo mnoho těch, kdož ho obdivovali a poslouchali ho a on k nim byl mimořádně milý. Avšak byl také bez zájmu a plný opovržení k těm, kdož se neřídili jeho radami, neboť perly se neházejí sviním, jak se často vyjadřoval. Stal se z něj člověk, který ztratil zájem o běžné denní povinnosti, protože nejvyššími hodnotami se stalo zdraví, cvičení a péče o tělo, jakož i důkladné studium duchovna podle čínských praktik, které vyvrcholilo přenášením energií a léčitelstvím, neboť zdraví stojí na prvním místě a lidstvu je potřeba prokazovat dobro. Tyto činnosti zaplnily všechen jeho volný čas. A protože poznání je potřeba předávat dál, stal se pro své mimořádné znalosti a schopnosti ve svých kruzích i velmi uznávaným a obdivovaným léčitelem a školitelem. A protože rodina se nezapojila do jeho aktivit, ba naopak, byla odsunuta na vedlejší kolej. Zaplavil mne dosud nepoznaný, stálý úzkostný strach a bolest, se kterou jsem se neuměla vyrovnat. V té době totiž o působení těchto praktik na člověka bylo v katolické církvi ticho po pěšině. A tak jsem se vším zůstala sama. Hrůza a zmatek svíraly mé srdce. Ale bylo to právě bytostné rozjímání nad bolestnými tajemstvími růžence, která mi ukazovala směr mého života. A Bůh byl se mnou. Na této cestě mé téměř neúnosné utrpení proměňoval v dobro - v dobro mých prázdných rukou, v dobro mé vydanosti Jemu, v dobro Velké Lásky, kdy v tisících okamžicích se mi On sám stával útěchou, blízkostí, posilou, radostí i cestou. To On sám mě postupně naplňoval, abych byla schopná udělat všechno, co je pro mne a pro mého muže dobré a potřebné podle Jeho vůle, bez ohledu na - 8 -

9 mé vlastní potřeby a touhy. To On nedovolil Zlu, aby nás úplně rozdělilo. A tak jsem s odstupem času poznala, že radost i bolest jsou dvě strany téže mince Božího života v člověku. Rok Vypravila jsem se do hor. Aby mi cesta lépe ubíhala, cestou k vrcholu jsem se začala modlit slavný růženec. Když tu jsem náhle v srdci poznala, že růženec má ještě třetí část. Nejen tu lidskou - radostnou a bolestnou, ale tu BOŽÍ - SLAVNOU, kdy jedná Bůh! A proto i můj život, který již prošel a prochází částí radostnou i bolestnou, musí být završen vítězstvím - oslavou Boha. Zúročením mých modliteb, slz a obětí k proměně lidských srdcí aby byl oslaven Bůh! Najednou věřím, že můj muž jednou pozná, oč větší je láska než zdraví. Věřím, že Ježíšova láska jej vyvede ze svázanosti, ve které teď žije a která boří vztahy a ničí srdce, ačkoliv on tuto svázanost dosud považuje za smysl svého života a nepochopení druhých. Věřím, že jednou v pokoře poznání poklekne při křtu svatém před Tím, který dává život. Věřím, že Ježíš nás opět spojí láskou k Němu, aby byl oslaven Otec v Synu! Nevím, kdy tento Boží čas nastane, ale musí nastat, protože růženec má ještě třetí část! Ale této slavné části předchází temnota hrobu. Tak čeho bych se měla bát, nad čím si zoufat, když JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH a k této slávě povolal i člověka? A tak tato zkušenost víry prožitá v horách s Ježíšem při rozjímání nad slavnými tajemstvími svatého růžence, se mi do budoucna stala neotřesitelnou nadějí a jistotou ve všech dalších zkouškách, těžkostech a trápeních. Rok V sobotu 4. května dostal můj muž těžkou mozkovou mrtvici. Mrtvici způsobilo ucpání tepny do mozku. Lékař mě upozorňoval na to, že jeho stav je velmi vážný a manžel je v nebezpečí života. Je ochrnutý na pravou stranu a nemluví. Druhý den nastaly další komplikace - krvácení do mozku a otok mozku, tedy diagnóza, která je rovněž smrtelná. Byla jsem u něj v nemocnici, když za mnou přišel ošetřující lékař a sdělil mi, že manžel musí být neprodleně převezen do fakultní nemocnice k operaci mozku a že rychlíci již vyjeli a do půl hodiny tu budou. Manžel byl při tomto rozhovoru při vědomí a jeho oči se na mne dívaly plné úzkosti. Nevěděla jsem, co mám dělat, když tu ze mne vypadla otázka - mám ti zavolat kněze? Manžel přikývl. Jeho odpověď mě překvapila, myslela jsem si, že mí špatně rozuměl, proto jsem znovu opakovala otázku. Chceš, abych k tobě zavolala katolického kněze? Opět horlivé přikývnutí. Zeptala jsem se lékaře, zda ještě stihnu zavolat kněze. Pokrčil rameny a řekl, pokud mám svého známého kněze, ať to zkusím. Rozhodovaly minuty. Začala jsem tedy vytáčet číslo svého zpovědníka. Naštěstí hovor přijal. Rychle jsem mu vylíčila situaci. Řekl, že je daleko a nestihl by včas dojet, ale že mi zařídí příchod kněze z fary v místě nemocnice. Do deseti minut přišel mladý, mi neznámý kněz. Chtěl manželovi udělit pomazání nemocných, ale když jsem mu řekla, že manžel není pokřtěn, zrozpačitěl a zeptal se, co má tedy udělat? Já nevím říkám, třeba se nad ním modlete. Anebo - bleskl mi hlavou nápad, pokřtěte ho! To bohužel nemůžu, potřebuji souhlas nemocného. Obrátila jsem se tedy na svého manžela. Chceš být pokřtěn?, ptám se. Přikývl. Obrátila jsem se ke knězi - chce být pokřtěn, prosím, pokřtěte ho! Nezlobte se, říká kněz, ale já jsem mu nerozuměl. Úzkost dostupuje vrcholu. Dívám se do velkých, rozšířených, modrých očí svého muže, který napjatě sleduje náš rozhovor. V tom mě to napadlo. Jirko, říkám mu, pokud chceš být opravdu pokřtěn, zavři oči! Můj muž se na mě dívá, potom pomalu zavřel oči a znova je otevřel. Kněz celou naši rozmluvu pozorně sledoval. Prosím, stačí to jako souhlas ke křtu? ptám se. Ano, odpovídá kněz a začal připravovat vše potřebné. Já jsem byla kmotra. Držela jsem manžela za ruku a on při plném vědomí kývnutím hlavy odpovídal na všechny otázky. A tak byl pokřtěn. Můj muž se stal dítětem Božím! Líbala jsem ho, brečela i smála se současně a on se také usmíval, držel mě za ruku a na mou otázku, jestli je šťastný, horlivě přikyvoval, ve tváři měl úsměv - 9 -

10 a uvolněný výraz. Ještě jsme se společně pomodlili, když tu se otevřely dveře a do místnosti vstoupili rychlíci ze záchranky, kteří manžela naložili na nosítka a odváželi do fakultní nemocnice k operaci mozku. A tak po 19 letech Bůh vyslyšel mé modlitby a splnil mé nejvroucnější přání. Můj muž se stal dítětem Božím! A nejen to. Protože Bůh není troškař, natřásl nám svou milost měrou vrchovatou a začaly se jaksi samovolně dít věci, o kterých se mi ani nesnilo. Začal celý proces uzdravování a životních změn. Myslím, že právě modlitba byla po celých 19 let tou nejmocnější zbraní proti Zlu, které útočilo v plné síle. Ale Bůh i ze zla dokáže vytěžit dobro o to větší, čím je zlo horší. Po zkušenostech posledních měsíců nabývám téměř jistoty, že můj muž byl po celých 19 let, kdy trvalo naše manželské rozdělení ve všech oblastech soužití, pod přímým působením Zlého. To nebyl můj muž, kterého jsem si vzala. Duchovno, kterým se 19 let zabýval a které samo o sobě vypadalo jako dobro, ho postupně vytrhávalo z reality života, hodnot i vztahů a ničilo jeho srdce. Tím z něj formovalo člověka tvrdého, pyšného a ukřivděného s nenávistí vůči církvi a Ježíši Kristu, jakož i vůči mně, protože jsem pro něj ztělesňovala církev a Kristovo učení. Zlo ho přivedlo až na okraj smrti, kdy mu nenávratně odumřela polovina mozku, což se už nespraví. Ale Bůh i ze zla vytěžil dobro a probudil ho k novému životu. A to fyzicky, kdy podle všech lékařských nálezů už neměl být mezi živými, i duchovně, kdy můj muž se ve křtu svatém, půl hodiny před operací mozku, stal dítětem Božím. Unikl Zlu, ale Zlo nesložilo své zbraně a útočilo dál. Ale Kristus vždy vítězí! Po všech trablech a svízelích mám manžela z nemocnice opět doma. Avšak DOMA už není v Havířově! V průběhu července jsem se přestěhovala z Havířova na Čeladnou. Vůbec jsem neměla v úmyslu se stěhovat, ale Bůh zavolal a zařídil! Nyní bydlíme v garsonce, v domě s pečovatelkou službou. A tak jsem manžela přivezla s těžce poškozeným mozkem do nového domova, ochrnutého na pravou stranu, s poruchou vnímání, vědomí a řeči. Všechno zapomněl, neumí číst, psát ani základní počty. Čínská medicína a alternativní způsoby léčení, které považoval za nejvyšší smysl svého života, východní duchovno a vším, čím se zabýval, mu neříká vůbec nic, neví, co to je. V mozkové mrtvici zemřel ten cizí člověk v něm. Bůh mého muže vzkřísil z mrtvých! Avšak vzkřísil toho muže, kterého jsem si vzala - mírného a laskavého. Toho muže, který byl již 19 let mrtev! Toho muže, kterého zabilo dvojité zasvěcení se duchovnímu směru reiki. Po 19 letech se suché kosti obalily masem a Bůh do nich vdechl život! Bůh vyslyšel mé modlitby a po 19 letech obrátil mé utrpení v radost. Vrátil mi mého muže takového, jaký byl dřív - laskavého, mírného, pozorného, trpělivého a ohleduplného. Vrátil mi ho jako dítě, které nemluví, nechápe, neví, co má dělat, ale vrátil mi ho jako dítě Boží, které bylo ve křtu svatém přijato Otcem, Synem a Duchem svatým do věčného života. Radost a vděčnost Bohu za tento dar zaplavuje moje nitro. A opravdu se můj muž proti všem lékařským prognózám začal spravovat. Ale Zlý opět zaútočil. Když jsem manžela přivezla domů, začal mít těžké epileptické záchvaty. Pokaždé jsem volala záchranku a ta ho v těžkém stavu bezvědomí opět vezla do nemocnice. Po každém záchvatu se zhoršoval, byl slabší a slabší, až byl opět blízko smrti. Záchvaty měl pravidelně každý týden, vždy nejpozději za 12 hodin, když jsme byli společně na nedělní mši svaté. Náhoda? Potom jsme byli spolu v lázních. Docházel za námi na pokoj pravidelně kněz, který manžela pokřtil. Manžel se na něj vždy těšil a přijímal Ježíše v Eucharistii. Po přijímání se vždy velmi zklidnil, byl plný pokoje. Začal se znovu velmi rychle spravovat, už sám chodí, začíná částečně vnímat a chápat. Nyní společně ruku v ruce chodíme pravidelně na nedělní

11 mši svatou, chodíme nakupovat i do cukrárny, byli jsme na koncertě, chodíme na procházky. Zkrátka přes veškerá omezení žijeme naplno a radostně si užíváme toho, že jsme opět spolu a nejen vedle sebe. Také si toho nyní řekneme mnohem více, než když manžel mluvil. Zatímco v tom zlém čase 19 let nás slova stále víc a víc zraňovala a rozdělovala, až každého z nás zahnala do jiného kouta, nyní mluva lásky, která k pochopení nepotřebuje množství slov, stále více spojuje a uzdravuje naše zraněná srdce. Můj muž musel ztratit rozum, aby přišel k rozumu a zase se začal chovat normálně. Aby pochopil, že je to Bůh, kdo dává život a člověk sám si nepřidá ani den. Můj muž musel ztratit rozum, aby pochopil, že láska je důležitější než zdraví. Králi nebe i země, Pane nad životem a smrtí, Otče, děkuji ti, že jsi tyto věci skryl před moudrými a ukázal je maličkým! Boží cesty jsou opravdu úplně jiné než naše představy. A já stále znovu a znovu nevycházím z úžasu, když se ohlížím zpět na tu velikou, trnitou, ale nádhernou duchovní cestu, po níž mě Bůh vedl k sobě a kde se střídaly světlo a tma, aby na jejím konci přivedl do svého světla i mého muže. Světlo a tma. Ale SVĚTLO ZVÍTĚZILO! Pochválen buď Ježíš Kristus! Vaše Jana Bártová * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tu písničku asi ještě neznáte, že? (Zpívá se jako: My jsme Valaši, jedna rodina ) Tento pohodový text je z milého článku o ekumenických setkáních, otištěném v občasníku farnosti Valašské Meziříčí. Dostal se mi do ruky náhodou, zkusil jsem si to zazpívat - a ono to fajně pasuje! Tak si to třeba zkuste taky.a hodně Velikonoční radosti!!! - to vám přeje - dědek Jargus My jsme křesťani, jedna rodina, v nebi u Boha je naša otčina. Aj dyž křesťani, každy sme hříšník, ať evangelik nebo katolik. Refr.: Ešče, že Pan Buh je dobrak od kosti a rad nam odpušča našej hluposti! Ej, my jsme křesťani, jedna rodina, v nebi u Boha je naša otčina. Za jeho milosť vzdavame mu dik, ať evangelik nebo katolik Refr.: Ešče, že Pan Buh je atd. Schólovíkend První soustředění schóly proběhlo ve dnech na faře ve Staříči a sešlo se nás 20 zpěváků a hudebníků. Páteční večer se nesl v duchu seznamování a hraní her, ale sobota již byla povětšinou ryze zpívací. Spolu s hudebním doprovodem jsme nacvičovali zpěvy jak na dobu postní, tak na Velikonoce. Odpoledne jsme vyrazili na krátkou procházku k dolu Paskov a cestou zpět jsme narazili na místní domácí farmu, kde pávi lezli po stromech. Tento nevšední zážitek nás občerstvil, a tak jsme se mohli s radostí pustit do odpoledního programu, zahrnujícího mimo jiné dva workshopy, které si připravili Tom a Kačka, a to: zacházení s mikrofony a práce s hlasem ve sboru. Během večera nás navštívil jáhen Pavel, který měl pro nás připravenou přednášku na téma hudba v liturgii. V neděli jsme se zúčastnili místní bohoslužby, kterou jsme doprovázeli svým zpěvem. Po mši sv. jsme dopilovávali poslední písně a po obědě jsme se již rozjeli do svých domovů. Radostná atmosféra se nesla celým víkendem, a tak věříme, že schólovíkend nebyl prvním a posledním. VaK a MaK

12 Postní kázání otce Karla Před začátkem postní doby nám v Bludovicích pan kaplan oznámil, že u sv. Anny budou v postní době o nedělích skrutinia (v církvi se tímto slovem označují modlitby, kterými vrcholí příprava dospělých na křest) těch, kdo budou pak na Bílou sobotu pokřtění. Pan farář že bude o postních nedělích u sv. Anny a on sám tedy u sv. Markéty, kde bude mít postní kázání na sebe navazující. V tu neděli se četlo evangelium s Ježíšovými slovy Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Dostali jsme tehdy první domácí úkol (dále DÚ) do příští neděle promyslet si během týdne: Která věc či které věci mohou být pro mne mamonem? Otec Karel přitom nabídl několik příkladů mamonu: pro někoho to může být dobrá pověst, pro jiného živá sestřenice či mrtvá sestřenice, slon, orangutan, ředkvičkový džus, fialový svetr či zelený svetr, Na 1. neděli postní se četlo evangelium o pokušení na poušti. V kázání jsme slyšeli, ať se nedivíme, že jsme pokoušeni, když i Pán Ježíš byl pokoušen. Jen je třeba se pokušení pokud možno hned postavit. A z toho vyplynula i první část dalšího DÚ: S radostí odmítat drobná pokušení. A promyslet si: Proč/s čím chodím na mši svatou. Na tuto otázku navázal o. Karel při promluvě na 2. ne postní: Mše svatá je oběť, ze které můžeme hodně načerpat nebo ji také klidně zcela promarnit. Může nás nechat netečnými?! Může. Může to snad neproměňovat náš život?! Může. Záleží totiž na našem postoji, přístupu ke mši svaté. Modlit se mohu všude: doma, v lese, v obchodě, ve vlaku, ve fabrice na výrobu ředkvičkového džusu,... Pokud však své radosti, obavy, starosti či plány, své boje s mamonem přineseme ve mši sv. při obětování Pánu k proměnění, mohou se stát Kristovými! Obětovat něco znamená nabídnout Bohu k proměnění. A následoval DÚ na další týden: Co čekám od svatého přijímání? Při 3. neděli postní vyšel o. Karel z úryvku od papeže Františka z Evangelii gaudium: V případě lidových kultur katolických populací můžeme rozpoznat některé slabosti, které stále potřebují být uzdraveny evangeliem: machismus, alkoholismus, domácí násilí, slabá účast na eucharistii, fatalistická víra či pověry, které vedou k magii. Slabá účast na eucharistii je tady v jedné rovině s velkými a pro nás očividnými zly! Jak tedy dosáhnout toho, aby naše účast na eucharistii byla silná? Proč chtěl Pán Ježíš, abychom ho přijímali často? - Aby nás pozvolna v rytmu času dovedl až k věčnému životu. Ten, kdo jí tento chléb, bude žít navěky (J 6,58). Je ale třeba nejprve toužit po věčném životě. Přeji si pro sebe nebe? To je základní prvotní otázka. Dokud si ji člověk nepoloží, jak ho může zajímat sv. přijímání a všechno ostatní? Nás dnes zajímá zdraví, úspěch, peníze pole, domy. Ale nebe?!? Bůh ano, ten ať požehná nám, našemu podnikání, naší práci, našemu zdraví ale ať nás tady nechá na pokoji. O jeho nebe nestojíme, vystačíme si s tím svým. Papež Pius X. tvrdil, že sv. přijímání přináší větší užitek těm, kteří provedou dokonalejší přípravu a díkůčinění. Od vlažnosti ve víře, od vlažnosti v přijímání svátostí vysvoboď nás, Pane! Kéž bychom toužili po nebi! Kéž by naše touha po nebi byla nakažlivá! Pán Ježíš každému z nás říká: Žízním! Dej mi napít! Toužím po tom, abys po mně toužil DÚ na příště: Vzbuzovat v sobě touhu po nebi. A zamyslet se nad tím: Proč chci být zbaven nemoci (i v přeneseném smyslu)?

13 Následovala 4. neděle s udělováním svátosti nemocných. V evangeliu se četlo o uzdravení slepce. Kdybych byl zbaven nemoci, sloužil bych lépe Pánu Bohu nebo spíš mamonu? Nevykoupil nás mamon, ale Pán Ježíš! Vidět v nemoci šanci plnější opravdovější, ryzejší, oddanější služby Bohu. Tuto šanci mohu obrovsky využít, nebo také promarnit. Nemocní jsou pokladem církve, když své utrpení ve víře spojují se spasitelným utrpením Ježíše Krista. To je náročné. Je k tomu potřeba zvláštní milost - a tu právě dává svátost pomazání nemocných. DÚ na další týden zněl: Jak jsem smířen s tím, že zemřu? Na něj navazovalo téma 5. neděle postní, když se četlo evangelium o vzkříšení Lazara Představme si, že ležíme v hrobě (je potřeba počítat s tím, co nás jednou čeká). Postoj křesťana ke smrti je ve světle vzkříšení. Po smrti uvidím Boha tváří v tvář. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha (Mt 5,8). Mám-li čisté srdce, mám se na co těšit. Vzkříšení Lazara je předzvěstí velikonočního příběhu, je to ale jen slabý odvar. Ježíšovo zmrtvýchvstání je velkolepé a trvalé! Bůh je Pánem situace, i když z lidského pohledu už jsme bez šance. Bůh má poslední slovo! Neuzurpujme si pro sebe poslední slovo. Udělejme, co můžeme, ale poslední slovo nechme Bohu. Je to náročná cesta žít podle Ducha. Žijeme podle Ducha a ne podle těla, pokud v nás přebývá Duch Boží. Tělem se zde nemyslí naše fyzické tělo, ale hříchem zasažené lidství směřující k pádu. Nebýt nenažraný nejen v souvislosti s jídlem, ale v souvislosti s tělem = umět říci NE! Stop! Podle toho poznám, je-li ve mně Duch, že umím říci NE, STOP, že chci povstat. To je cesta ke vzkříšení, které je Božím NE ke smrti. Dle 2. Kor 13,4 i my jsme s Ním slabí, ale budeme mít dostatek síly k novému životu. Radost po zpovědi může být tušením radosti v Božím království. Chtějme žít jako křesťané se zaměřením ke vzkříšení! DÚ na další týden: Nechat Bohu poslední slovo (na rozdíl od slov: To už nemá cenu.) A zamyslet se: Co bych měl (ne chtěl) ve svém životě změnit, aby můj život více odpovídal tomu, že chci sloužit Bohu? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Otec Karel nás takto systematicky vedl k hlubšímu duchovnimu životu, k zamyšlení nad sebou samými i nad naším vztahem k Bohu i k mamonu. Téměř při žádném svém kázání neopomněl uvést ředkvičkový džus. A tak ho před pátou nedělí postní jeden z bludovických kůrovců v improvizované domácí fabrice na ředkvičkový džus vyrobil. Na závěr mše svaté pak spolu s díkem za vedení na hlubinu, k hlubšímu prožívání mše svaté a k touze po nebi, kde bude ředkvičkového džusu dostatek pro všechny, obdržel otec Karel půl litru tohoto stále připomínaného, avšak ještě nikdy neochutnaného moku M. Sv. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Velikonoční uzdravení (Jan Graubner - Burcování) Co však pro nás znamená zůstat s Kristem, spojit svůj život s tím, který se s námi sjednotil až k smrti na kříži? Svatý Pavel říká: Na svém těle doplňuji to, co zbývá do Kristových zásluh. To neznamená, že by Kristova oběť byla nedokonalá a my ji mohli nějak vylepšovat. My všichni, které Kristus vykoupil a kteří jsme přijali jeho pozvání do církve, tvoříme jedno tajemné tělo, v mystickém smyslu jsme v Kristu, jsme Kristus. On je naše hlava, my jeho tělo. Pak má smysl i každá naše bolest, křivda či nezdar, když je ve spojení s Kristovou obětí nabízíme nebeskému Otci jako dar z lásky a znamení smíru, a to nejen za sebe, ale i za jiné, třeba i za ty, kteří ještě Krista nepoznali.

14 VELIKONOCE - SRDCE VÍRY Tři velikonoční dny nás přivádějí k jádru křesťanské víry: k utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Jsou to dny, které bychom mohli považovat za jeden jediný den: představují srdce a ohnisko celého liturgického roku, jakož i života církve. O Velikonocích vstupujeme do téže atmosféry, jakou prožíval Ježíš kdysi v Jeruzalémě. Chceme v sobě probudit živou vzpomínku na utrpení, které Pán podstoupil pro nás, a připravit se na radostné slavení Zmrtvýchvstání. Kristus opravdu vstal z mrtvých, smrt nad Ním již nemá žádnou moc. Orientujme v těchto dnech svůj život směrem k přijetí plánu nebeského Otce; obnovme své přitakání božské vůli, jak to učinil Ježíš. Působivé velikonoční obřady nám dávají příležitost prohloubit smysl a hodnotu našeho křesťanského povolání, které pramení z velikonočního tajemství, a konkretizovat je věrným následováním Krista za všech okolností, jako to činil On, až k velkodušnému odevzdání se. Konat památku Kristových tajemství znamená také žít v hlubokém přilnutí k dnešku v přesvědčení, že to, co slavíme, je živá realita. Přinesme tedy do své modlitby dramatičnost situací, které v těchto dnech sužují mnohé naše bratry a sestry v našem nejbližším okolí, ale i v mnoha částech světa. My víme, že nenávist, rozdělení a násilí nemají v historickém dění nikdy poslední slovo. Oživme v sobě během těchto dnů onu velkou naději: ukřižovaný Kristus vstal z mrtvých a přemohl svět. Láska je silnější než nenávist, zvítězila a k tomuto vítězství lásky se máme přidat. /Z myšlenek Josepha Ratzingera/ Ó blažení, kdo v tebe věří! Teď, nedbaje už stěn a dveří, budeš k nim vycházet, host a Pán, a v rozžhavená srdce jejich se vlévati ne po krůpějích, ale jak déšť, jak oceán. A blažení, kdo hledají tě! Teď ty je vyhledáš. Mé dítě, prvněs však přišel za matkou! Nastokrát víc bych trpět chtěla, než co jsem dosud vytrpěla, jen pro tu chvíli přesladkou. - Jen pro tu chvíli? Popelko má, brzo i ty už budeš doma, pak teprve poznáš, co je jas! Teď spěchá, Pastýř probuzený, prolnouti tolikeré stěny, vyhledat tolikeré z nás. Mnozí ho spatří, mnozí tuší a mnoho vyvolených duší až hmatá světlo jeho stop. A přátelé i nepřátelé šeptají kradmo, rozechvěle. On vstal! On vstal! Je prázdný hrob! Vstal, skrývá se. Kde, v kterém místě? Na cestě své ho najde jistě, kdo věří v něj. A nalezna, bude ho v duši mívat hostem. Kde je tvůj zničující osten, ó smrti, včera vítězná? Denně v tom pozdviženém čase Pán přicházel a mizel zase, jak vlny vůní z jarních lích, jak stíny oblaků, jež plynou, jak deště v máji nad krajinou, jak příboj nocí měsíčných, jak tichý host a tišší vládce. I blažíval své malé stádce, jež kolem Panny Marie se vyplašeno shromáždilo. Ó Bože-lásko, Bože-sílo, veď k studnám života i je, ať ruce do nich ponoří si, ať hříšné léčí, mrtvé křísí a světlem prostupují zdi! Veď je k těm studánkám, ó Pane, jimiž tvé údy probodané i slavně vzkříšeny se rdí. /úryvek básně Václava Renče - Popelka Nazaretská /

15 PŘEČETLI JSME... Tajemství velikonoční radosti /50 duchovních inspirací/ - Ansem Grün, Karmelitánské nakladatelství, Benediktinský mnich Anselm Grün je oblíbeným autorem také u českých čtenářů. Napsal celou řadu duchovnich publikací, v nichž se zamýšlí nad osobní spiritualitou jednotlivce a současně proniká do oblasti hlubinné psychologie člověka. Věřícím je obecně známa spíš křížová cesta než cesta vzkříšení. V této své publikaci přináší 50 duchovních inspirací pro celou dobu velikonoční, na každý týden vybral jedno velikonoční evangelium a z něj na každý den v týdnu vyvolil jeden symbol nebo postavu, kterou se snaží přivést do naší konkrétní životní situace. Jednotlivé dny velikonoční doby mohou být takto inspirovány nějakým obrazem, s nímž lze náš život vidět a prožívat jinak. Cesta vzkříšení je cestou terapeutickou, začíná životem, který v nás touží rozvést, našimi možnostmi a schopnostmi, vším, co v nás chce Bůh vyvolat. Když je naše bytí ohroženo depresemi, beznadějí, rezignací a zklamáním, může nám meditace o cestě vzkříšení pomoci, abychom vykročili na novou cestu, po níž dojdeme pravého života. Novou odvahu ke ctnosti - Karl Rahner, Bernhard Welte a další, nakl. Vyšehrad, Knížka vyšla v edici Cesty s laskavým přispěním Ackermann-Gemeinde. Přitažlivost a objektivitu daného tématu zaručuje velká řada vybraných autorů, jsou to biskupové, teologové, profesoři filosofie, sociologie, ekonomie a publicisté. Pestrý je také záběr literárních žánrů, jedná se o výtahy z přednášek, rozhovory, dopisy, eseje i básně. Své postřehy a zkušenosti zde sdělují vynikající představitelé křesťanského myšlení K. Rahner, K. Lehmann, B. Casper, H. U. von Balthasar, Y. Congar, B. Welte a další. Podtitul knihy láska, pravdivost, otevřenost, bratrství, trpělivost, lidskost, přátelství, odvaha, jakož i samotné názvy příběhů či objevů renomovaných křesťanských osobností potvrzují, že pravá ctnost je vždy otevřena vůči druhým lidem, vzdáleným i blízkým. Skutečná ctnost je vždy výrazem odvahy riskovat a tvořit, a zdaleka ne pouze se něčeho zříkat anebo se orientovat na nějaké abstraktní ideály. Vztahuje se k situacím, v nichž se bezprostředně rozhoduje o povaze naší doby, o bytí či nebytí lidské existence. J. Vokoun v doslovu k českému vydání uvádí: Pojem ctnost se stal v naší krajině téměř cizím slovem... O mlčení - Anselm Grün, Karmelitánské nakladatelství, Záplava knih o mlčení svědčí o touze člověka po tichu. V současném moderním světě hrozí lidem onemocnění z neustálého hluku a shonu. Mnozí jedinci odhalili ozdravný účinek ticha a mlčení při svém setkání s meditačními technikami Východu. Autor v knížce uvádí zkušenosti starých mnichů / stol./, jež mohou vnést vice světla do dnešního pohledu na mlčení. Především by mělo být zřejmé, že mlčení je duchovní úkol, který vyžaduje celého člověka. Pro mnichy není mlčení ani tak technikou relaxace nebo uměním vypnout, ale má přispět k tomu, abychom odbourali své chybné postoje, potírali svůj egoismus a otevřeli se pro Boha. Z. K. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Z farní vývěsky v Havířově: Když Bůh postaví nějakou duši na vaši cestu, chce vám tím říci, že pro ni máte něco udělat. (Matka Tereza) Nejdůležitějším v životě není viditelný výkon, nýbrž setrvání na místě, na které nás Bůh postavil, být zde pro druhého, kterého nám Pán poslal do cesty. (Heinrich Spaeman) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16 APOŠTOLÁT MODLITBY DUBEN Všeobecný úmysl: Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství. Misijní úmysl: Aby zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci. Národní úmysl: Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci. KVĚTEN Všeobecný úmysl: Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím pravdě a míru. Misijní úmysl: Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve k ohlašování Krista všem lidem. Národní úmysl: Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou svatosti a moudrosti. ČERVEN Všeobecný úmysl: Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu. Misijní úmysl: Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny. Národní úmysl: Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci. /www.jesuit.cz/ Nabízíme volná místa na SVATOŘEČENÍ Jana Pavla II. a Jana XXIII. v ŘÍMĚ. Termín Cena zájezdu: 2400,- Kč Odjezdová místa: Ostrava, Olomouc, Brno Program zájezdu: 1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách do Říma 2. den: příjezd v brzkých ranních hodinách: dopoledne Svatořečení. Odpoledne prohlídka význačných křesťanských kostelů s průvodcem. 3. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách Bližší informace na níže uvedeném kontaktu. Přihlášky: Nejpozději do na webových stránkách Informace: tel.: Václav Nováček * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Hledáme domácí přivýdělek, bez poplatků předem. Jsme zrakově postižení manželé z Havířova hledající domácí přivýdělek v oblasti: práce s PC, zpracování dokumentů (MS WORD, EXCEL, INTERNET EXPLOREL) nebo manuální práci, nenáročnou na zrak. Kontakty: ,

17 BISCUP aneb diecézní setkání s otcem biskupem 5. dubna v Opavě Již 29. světový den mládeže, který připadá na Květnou neděli, prožili mladí ostravskoopavské diecéze s týdenním předstihem. Sraz jsme měli v 7:55 na vlakovém nádraží v Havířově a za 14 minut jsme již seděli ve vlaku směr Štítina. Z Havířova a blízkého okolí nás jelo asi 22. Postupně jsme se potkali s ostatními, takže nakonec nás z našeho karvinského děkanátu jelo okolo padesáti. Ze Štítiny jsme šli pěšky do Kravař, kde jsme po požehnání velmi pěkné děkanátní vlajky měli adoraci. Poté jsme pokračovali do Opavy. Po cestě jsme se pomodlili růženec a zazpívali si mariánskou píseň. Takto připutovali do Opavy z různých směrů mladí ze všech děkanátů naší diecéze. Ve třech opavských kostelích jsme se od 14 hodin zúčastnili programu, který byl rozdělen podle věku (12-15 let, let 20 let a starší). Jeho součástí byla katecheze se společným tématem: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Ta byla prokládaná pauzami k zamyšlení podmalovanými varhanní hudbou, případně i s houslemi. Bylo zde pro nás také připraveno občerstvení (koláče byly fakt dost dobré) a prohlídka kostela či návštěva kůru nebo hra venku před kostelem. Následně jsme se všichni sešli v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, kde každý děkanát představil svou vlajku. Otec biskup zde na závěr setkání sloužil mši sv. s mnoha kněžími. Ve své promluvě zmínil, že mladí někdy říkají třeba jen o pár let starším: Vrať se do hrobu, a myslí tím, že už jim starší nemají co říci. Co však nás opravdu vede do hrobu? Naše hříchy a závislosti. Blahoslavený může být každý člověk, protože to znamená být šťastný. V čem je pravé štěstí? Ve spoustě věcí, o kterých si myslíme, že bez nich nemůžeme žít? Mnoho z nich je prospěšných, ale obejdeme se i bez nich. Blahoslavenství vede ke svobodě nebýt na těch věcech závislí. Chudoba podle evangelního blahoslavenství znamená osvobodit se od závislosti na věcech, ale také třeba od chuti odplatit zlé či nějaké příkoří. Při cestě domů posíleným vlakem plným účastníků setkání jsme se zeptali některých havířovských: Co se ti na letošním diecézním setkání mládeže líbilo?/co tě oslovilo? Miriam H. (18): Všechno. J Líbila se mi katecheze, její zpracování a hudba. Ondra H.: Líbilo se mi, jak hrála schola, a taky hra, kterou jsme hráli po katechezi. Klárka K.: Líbila se mi hudba při katechezi a schola. Vojta M. (18): Pouť. Lukáš K. (17): Líbilo se mi společenství, modlitby a program. Přednáška byla zajímavá. Vojta W. (16): Líbila se mi katecheze od otce Víchy a mše. o. Karel: Líbilo se mi, že nás šlo dost pěšky - asi 50. A dobré koláče, zvlášť ty tvarohové. Grepa (17): Líbila se mi katecheze od Daniela Víchy, promluva otce biskupa a také společenství mladých. Honza Š. (22): Líbilo se mi, že byl program rozdělen do skupin. A že jsem si zdříml. J Lukáš B. (23): Líbila se mi vlajka, mše s biskupem a to, že jsme byli rozděleni dle věku. Ivan R. (17): Líbila se mi adorace v Kravařích a požehnání vlajky. Také se mi líbila prohlídka varhan v kostele sv. Vojtěcha. Sestavili: Eliška, Vojta, Majka a o. Karel

18 Dopisy do záhrobí Herodes Antipas, tetrarcha v Judei a Perei V městě Šumbarku, v druhém roce vlády zemana Potácivého Tetrarcho Herode, oslovuji Tě tímto římským titulem, který jsi právem považoval za podřadný, a nikoli titulem královským, o nějž jsi tolik usiloval. Nikdy jsi nebyl skutečným králem, nikdy jsi nedosáhl věhlasu svého krutého otce, nikdy jsi nenaplnil ambice vlastní ani své nezákonné manželky. Marně jsi budoval honosný palác v Tiberiadě, kde ses obklopil veškerým myslitelným přepychem a houfem dvořanů. Všechno zlato, všechny nákladné hostiny a slavnosti nemohly nasytit Tvou touhu po moci, slávě a bohatství. Tvůj život jakkoliv rozmařilý byl prázdný a nudný. I ty nejvybranější pochoutky se časem přejedí, sebelepší taneční kreace okoukají a po požití přílišného množství jakkoli výtečného vína přichází kocovina. To byl důvod, proč jsi tolik zajásal, když k Tobě na Pilátův pokyn přivedli obžalovaného Ježíše. Vůbec ses nestaral o vlastní obvinění; zajímala Tě výhradně Ježíšova osoba. Tolik jsi toho o něm slyšel! Pověstem o jeho činech jsi nemohl uniknout ani za hradbami svého paláce, byť Ježíš Tvé sídelní město nikdy nenavštívil. Bezpochyby proto, aby Ti stejně jako ostatní pravověrní Židé vyjádřil pohrdání a nesouhlas s přílišnou náklonností k Římu. Dokonce se nelichotivě vyjadřoval o Tvé lstivé povaze; i to se k Tobě doneslo. Měl jsi k tomuto prorokovi zvláštní rozpolcený vztah, podobný jako k jeho předchůdci Janovi. Dílem ses ho bál jako potenciálního konkurenta na svém nepevném trůnu, dílem jsi byl zvědavý na jeho prazvláštní učení. Svářila se v Tobě uražená ješitnost a touha po nějakém novém zážitku. A nyní tento Ježíš stojí před Tebou a Tvými spolustolovníky, v poutech, špinavý a poplivaný. Prohlížíš si ho jako vzácné zboží na tržišti a snažíš se dopátrat, čím tento muž tolik oslovil Tvé poddané. Hledáš jeho skryté charisma a nenacházíš je. Nevidíš nejmenší důvod, proč by tato lidská troska měla uvádět do vytržení a pohybu davy příznivců. Přesto se jedná o vítané zpestření Tvé hostiny. Nechť Ježíš promluví, nechť předvede své kejkle, jež nevzdělaný lid nazývá zázraky! A tu přichází další zklamání; Ježíš Ti nevěnuje jediné slovo ani pohled, jako by si vůbec nebyl vědom, že máš moc nad jeho dalším osudem. Kdyby Tě prosil o milost nebo Tě aspoň dostatečně pobavil, osvobodil bys ho, už jen proto, abys naštval Piláta. Ale on se o Tebe nezajímá ani tolik, co Ty o něj! Nemůžeš pochopit jeho jednání, jeho postoj. Vaše vnímaní světa se zcela míjejí. Nemáte společný jazyk, jímž byste mohli komunikovat. Ježíš už stojí mimo tento svět, už je na cestě k Otci, do svého království. Všechny zbývající síly si šetří pro to podstatné. Pilátovi řekl sotva pár slov, pak promluví až na kříži. Nemá, co by Ti řekl, ne proto, že by Tebou pohrdal, nýbrž proto, že ho nemůžeš slyšet. Nerozuměl bys jedinému slovu. On sám sebe nazval cestou, pravdou a životem, Ty máš zkušenost pouze s pravým opakem těchto filosofických kategorií. Tvá životní cesta připomíná zmatené bloudění a často i útěk před domnělými i skutečnými nepřáteli. Svou politiku jsi založil na lži a intrikách. Na konci všech životních radovánek Tě čeká smrt, jakkoliv se Tví hudebníci snaží svými nástroji přehlušit její plíživé kroky. Zemřeš v dalekém vyhnanství, opuštěný a zapomenutý. Na rozdíl od onoho Ježíše, kterého jsi poslal zpátky k Pilátovi, posměšně oděného do královského purpuru. Tvůj zmatek je příznačný do dnešních dnů. Dobře mu rozumím, protože se s jeho projevy setkávám u svých souvěrců. Mnozí z nich čekají právě takového Krista jako Ty. Mocného divotvůrce, který umí rozmnožovat chléb a proměňovat vodu ve víno. Který si hravě poradí se všemi nemocemi těla i duše, ba dokonce vítězí nad samotnou smrtí. To je ten pravý král,

19 jehož je dobré následovat. Takový je Ježíš v našich více či méně skrytých představách. Čekáme od něj zázraky, které nám maximálně usnadní naši cestu životem, plné stoly a taky trochu té zasloužené zábavy. Nedočkáme se ho. Ježíš nemá nějakou marketingově přijatelnější soft verzi křesťanství, která se obejde bez kříže. Vaše letmé setkání usvědčuje z tragického omylu všechny, kdo doufají v jakousi alianci trůnu a oltáře, kdo se domáhají uznání církve či jejích nároků, kdo ji chtějí zabezpečit pro léta budoucí Právě zde, ve Tvém paláci, se láme chléb a nám všem zůstává jediná zásadní volba. Buďto s Tebou zasedneme k prostřeným stolům a ubavíme se k smrti, nebo spolu s Kristem vykročíme na cestu ke Golgotě. A ke vzkříšení -ok- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Sbírky Datum Havířov-sv. Anna Havířov-Bludovice Špluchov účel ,- 3539,- 797, ,- 7061,- 2050,- na opravu kostela ,- 3679,- 1502, ,- 3681,- 1100, ,- 3396,- 1270,- Březen 2014 v našich farnostech Sv. Markéta Pohřby: Jana Svrčková rozená Waloszková 48 let * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Přijďte v sobotu 17. května 2014 v hodin do bývalého zámeckého parku na ulici Frýdecká v Havířově Bludovicích, budete svědky S L A V N O S T N Í H O V Y S V Ě C E N Í K A P L I Č K Y Sv. A M B R O Ž E, P A T R O N A V Č E L A Ř Ů Ke slavnostní atmosféře přispěje cimbálová muzika Vonička a medové speciality domácí kuchyně. Všechny Vás zve včelařský kroužek Ambrožíci Havířov Koncert chval v pátek 6. června od 19 hod v kostele sv. Anny (po adoraci) vystoupí skupina Zacheus Live z Českého Těšína, ukončení koncertu kolem 20,30 hod

20 HÁDANKY A MALÉ HŘÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY Milé děti, jsou tady opět nejdůležitější svátky v roce Velikonoce. Proto bude i dnešní křížovka velikonoční. A pokud byste na některou otázku neznaly odpověď, nebojte se vyzkoušet své rodiče J ) Ježíšovo zmrtvýchvstání si připomínáme na Velikonoční 2) Čtvrtek ve velikonočním týdnu se jmenuje 3) Z jakého stromu se vyrábí pomlázky? 4) Jak se lidově říká větvičkám, které se světí na Květnou neděli? 5) Holky zdobí o Velikonocích pro kluky 6) Ježíšovo utrpení si připomínáme na Velký 7) Hody, hody doprovody jak se říká těmto básničkám, které kluci říkají při pomlázce? 8) Ježíšovo tělo leželo v hrobu v den, kterému říkáme Bílá 9) Tradiční velikonoční pečivo - kulatý bochník ze sladkého těsta 10) Ježíš s učedníky večeřel při Poslední večeři maso z 11) Na Zelený čtvrtek prý odlétají zvony do 12) Jeden druh pečiva se také jmenuje podle Ježíšova zrádce - byl to 13) Velikonoce jsou pohyblivý svátek, slaví se v měsíci březnu nebo v 14) Velikonoce se slaví první neděli po prvním úplňku. 15) Velikonoční doba trvá do svátku Seslání Ducha Svatého neboli do 16) Židé si o Velikonocích připomínají odchod Izraelitů z 17) Paškál je velikonoční 18) Velikonoční oktáv se jmenuje první velikonoční Požehnanou dobu velikonoční a rozkvetlé jaro! Marťa

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více