VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 let škol AHOL Autor: Mgr. Pavla Sztulová ředitelka školy 1

2 Výroční zpráva o činnosti AHOL - Střední školy, gastronomie, turismu a lázeňství za školní rok 2012/2013 byla projednána a schválena: Radou školské právnické osoby dne JUDr. Josef Holík předseda Školskou radou dne Mgr. Jana Horáková předsedkyně 2

3 OBSAH: 1. Úvod Základní údaje o škole Přehled oborů rejstříku vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském Počty ţáků ve školním roce 2012/ k Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/ Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Hospitační činnost a její závěry Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní cíle a úkoly školy ve školním roce 2012/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech a dotacích Aktivity školy v Gastronomickém studiu AHOL Činnost předmětových komisí, preventisty a výchovné poradkyně Závěrečná zpráva o učební praxi ve školním roce 2012/ Závěrečná zpráva o odborné praxi ţáků školy Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI Závěr

4 1. Úvod Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školským zákonem ve znění novely č 472/2011 Sb., vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Při vytváření image školy vycházíme z Dlouhodobého záměru rozvoje Moravskoslezského kraje z roku 2008 a máme snahu naplnit jeho jednotlivé cíle. V rámci podpory kurikulární reformy pracujeme se školními vzdělávacími programy a průběţně je inovujeme, snaţíme se o zvyšování profesionality pedagogických pracovníků v rámci moţností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Našim cílem je vychovávat co nejlepší odborníky, modernizovat školu, zavádět nové metody práce s ohledem na rámcové vzdělávací programy a jejich začleňování do školských vzdělávacích programů, efektivně vyuţívat inovativní výukové metody. Máme tu nejlepší snahu prezentovat školu na veřejnosti tak, aby si upevňovala své dobré jméno v rámci AHOL - škol a všech středních škol nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v rámci celé republiky. AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství vznikla 1. září 2007 tím, ţe se z původní AHOL - Střední odborné školy vyčlenily obory gastronomické, a to obor vzdělání M/004 Hotelnictví a turismus, denní forma vzdělávání a obor vzdělání L/504 Společné stravování, denní a dálková forma vzdělávání. 4

5 2. Základní údaje o škole Název školy: AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Adresa školy: Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, IČ: IZO: Bankovní spojení: KB, pobočka Ostrava-Hrabůvka, Telefon: č. ú /100 Adresa internetové stránky: Právní forma: školská právnická osoba Den zápisu do rejstříku škol: , č. j /06-21 Název zřizovatele: AHOL - SOŠ, s. r. o, Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 Ostrava - Vítkovice, Orgány školské právnické osoby: Předseda rady školské právnické osoby: Členové: Statutární zástupce: Ředitelka: ředitel rada JUDr. Josef Holík Ing. Pavel Fojtík, Ing. Jaroslav Černík ředitel školské právnické osoby Mgr. Pavla Sztulová 5

6 Školská rada: zvolena Předseda: Členové jmenováni ředitelkou: Členové zvoleni ze zástupců rodičů: Členové zvoleni ze zástupců žáků: Ing. Pavel Sokol Mgr. Miriam Lacinová Ing. Ivana Ďurďová, Mgr. Jana Horáková, Ing. Jana Kramná, Ing. Michal Čejka, pí Jiřina Hudečková Petr Horák, Kateřina Hudečková, Jakub Čejka Jsme AHOL!!! 6

7 3. Přehled oborů rejstříku vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském Obory vzdělání Dobíhající obory vzdělání: M/004 Hotelnictví a turismus denní forma vzdělávání, délka 4 roky M/011 Služby cestovního ruchu denní forma vzdělávání, délka 4 roky L/504 Společné stravování (nástavba) denní forma vzdělávání, délka 2 roky L/504 Společné stravování (nástavba) dálková forma vzdělávání, délka 3 roky Obory vzdělání vyučované dle ŠVP: M/01 Hotelnictví ŠVP: Moderní hotelové služby denní forma vzdělávání, délka 4 roky M/02 Cestovní ruch ŠVP: Provoz cestovní kanceláře denní forma vzdělávání, délka 4 roky H/01 Kuchař - číšník ŠVP: Kuchař - číšník denní forma vzdělávání, délka 3 roky L/51 Gastronomie ŠVP: Moderní hotelové služby denní forma vzdělávání, délka 2 roky 7

8 4. Počty žáků ve školním roce 2012/ k P. č. Obor vzdělání Délka Forma vzdělávání 1. Hotelnictví 4 roky Denní Kód oboru M/01 Ročník Celkem žáků Cestovní ruch 4 roky Denní M/ Gastronomie 2 roky Denní L/ Kuchař - číšník 3 roky Denní H/ AHOL - SŠ GTL celkem Adaptační kurz 1. ročníků 8

9 Přehled počtu žáků podle oborů od roku vzniku školy Obory vzdělání Forma vzdělávání Školní rok 2007/ / / / / /2013 Hotelnictví a turismus Denní Sluţby cestovního ruchu Denní Společné stravování Nástavba - denní Společné stravování Nástavba - dálková Hotelnictví Denní Cestovní ruch Denní Kuchař - číšník Denní Gastronomie Nástavba - denní Celkem žáků Stavy k Hotelnictví a turismus Služby cestovního ruchu Společné stravování Společné stravování Hotelnictví Cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomie / / / / / /2013 9

10 5. Přehled pracovníků školy Úvazky učitelů ve školním roce 2012/2013 A: Interní učitelé: Příjmení a jméno Celkem týdenní úvazek Celkem hodin/ týden 1. Boháčová Karin, Bc. 20 AJ, 3 BEK, 1 AJ, 8 AJ Elbelová Jarmila, Mgr. 15 EKO, 2 EKMG, 2TEA, 4 OBK, Grygarová Alena, Mgr. 8 ZCR, 2 LRT, 3 TEV, 2CR Kučerová Dagmar 5,75 OPXA 5,75 5. Kowalská Dana, Mgr. 9 TOS, 4 PAV, 3 MGA, 2 UPX, 2 PRA, 4 HRP Lacinová Miriam, Mgr. 4 DEJ, 2 DEK, 3 NJ, 7 CJL Mócik Martin 8 TPP 8 8. Netík Eduard 15 ODV Ondrušová Ingrid 18 ODV, 4 TPP, 1 TOS Oprštěná Jana, Mgr. 12 MAT, 2 ZPV, 2 CHEM, 2 FYZ, Radičová Libuše, Mgr. 22 CJL, 2 DEJ, 2 DEK Skupienová Lenka, Mgr. 13 NJ, 2 KOM, 4 UPX Sztulová Pavla, Mgr. 2 MAMG, 2 SPP, 2 UPX Urbánková Helena, Mgr. 10 NJ, 9 ZSV, 2 SZSV, 3 PRA 24 10

11 B: Externí učitelé: Příjmení a jméno Celkem týdenní úvazek Celkem hodin/ týden 1. Guzdek Jiří, Ing, 3 MGA 3 2. Hofman Michal, Mgr. 9 TEV 9 3. Hornsteiner Pavel, Mgr. 14 IT, 1 IT Kolková Anna, Ing. 10 UCE Matýsková Pavla, Mgr. 4 MAT 1 MAT 5 6. Pospěchová Yvona, M. A. 8 AJ od Špirková Stanislava, Mgr 2 RTS, 3 CR, 4 PRU 9 Třídní učitelé v jednotlivých třídách Jméno vyučujícího denní dálkové Počet žáků Mgr. L. Radičová 1 KČA, 1 KČB 36 Mgr. J. Oprštěná 1 H, 1 CR 26 Pí I. Ondrušová 2 KČ 19 Mgr. H. Urbánková 1 G, 2 G 6,7 Mgr. A. Grygarová 2 H, 2 CR 14 Mgr. L. Skupienová 3 KČA, 3 KČB 23 Mgr. D. Kowalská 3 H 10 Mgr. K. Boháčová 4 H, 4 CR 30 11

12 Předmětové komise pro školní rok 2012/2013 Jméno vyučujícího Mgr. H. Urbánková Mgr. A. Grygarová Mgr. K. Boháčová Mgr. L. Radičová Mgr. D. Kowalská Mgr. M. Lacinová Mgr. J. Elbelová Název komise Metodická komise VPK PV, TV, Environmentální výchova Výchovná poradkyně, školní metodik PSPJ VPK JČ, SV VPK GASTRO VPK CZJ VPK EKO Gratulujeme úspěšným ţákům 12

13 Interní a externí zaměstnanci Ředitelka školy 1 Zástupkyně ředitelky školy 1 Pedagogičtí pracovníci: 12 Sekretářka: 1 Fyzický stav interních zaměstnanců celkem: 14 Fyzický stav externích zaměstnanců celkem 7 Učitelé podle předmětů Počet celkem Z toho ženy Z toho muži Interní pro všeobecně vzdělávací předměty pro odborné předměty Externí pro všeobecně vzdělávací předměty pro odborné předměty Pedagogičtí pracovníci školy jsou vedeni ke splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon pedagogické činnosti v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a vyhláškou č.412/2006sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Pedagogové si rozšiřují svou kvalifikaci dalším akreditovaným vzděláváním jazyková vzdělávání ICT kompetence sledování nových trendů v oblasti pedagogiky a metodiky středoškolského vzdělávání vzdělávání v daném oboru vzdělávání k nové maturitní zkoušce na pozici komisaře, zadavatele nebo hodnotitele. 13

14 Třídní učitelé v jednotlivých třídách Jméno vyučujícího Mgr. Libuše Radičová Mgr. Jana Oprštěná Mgr. H. Urbánková Ingrid Ondrušová Mgr. A. Grygarová Mgr. L. Skupienová Mgr. D. Kowalská Bc. K. Boháčová Denní forma 1KČ 1H + 1CR 1G + 2G 2KČ 2H + 2CR 3KČA + 3KČB 3H 4H + 4CR Předmětové komise pro školní rok 2012/2013 Jméno vyučujícího Mgr. A. Grygarová Mgr. K. Boháčová Mgr. L. Radičová Mgr. D. Kowalská Mgr. M. Lacinová Mgr. H. Urbánková Mgr. J. Elbelová Název komise VPK PV, TV, Environmentální výchova Výchovná poradkyně, školní metodik PSPJ VPK JČ, SV VPK Gastro VPK CZJ Metodická komise VPK EKO 14

15 6. Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 pro denní formu vzdělávání probíhalo v AHOL- Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství 22. dubna 2013 v souladu s vyhláškou 394/2008 Sb. Další termíny byly vyhlašovány průběţně a kdykoliv na základě zájmu ze strany uchazečů. Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 pro formu nástavbovou probíhalo 23. dubna Uchazeči o vzdělávání byli přijímání na základě řádně došlých přihlášek na formulářích SEVT. Na webových stránkách školy a informační nástěnce ve škole byli uchazeči seznámeni s termíny a kritérii přijímacího řízení. Přijímací řízení organizovala a řídila zástupkyně ředitelky školy a probíhalo podle stanoveného programu. Při zahájení rodiče s jejich dětmi přivítala ředitelka školy, která je seznámila se strategií a cíli školy a s nadstandardy, které jim poskytuje vzdělávání na soukromé škole. Po vyplnění dotazníku byl s uchazeči uskutečněn motivační pohovor. Na základě splnění kritérií přijímacího řízení bylo předáno ţákům rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Zároveň ţáci obdrţeli tyto informace v písemné podobě: - Etický kodex ţáka AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství. - Seznam učebnic pro teoretické vyučování. - Informace k praktickému vyučování - šití oblečení na obsluhu a vaření. - Pozvánka k zahájení školního roku. - Informace k adaptačnímu pobytu ţáků 1. ročníku. Kritéria pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou: a) ukončena školní docházka, b) údaje získané vykonáním přijímacího motivačního pohovoru. Kritéria pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem: a) ukončena školní docházka. b) údaje získané vykonáním přijímacího motivačního pohovoru. c) dobrý zdravotní stav a vyjádření lékaře ke zvolenému oboru. 15

16 Podkladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání v oboru Gastronomie, nástavbová forma byly tyto skutečnosti: a) předloţení výučního listu. b) předloţení vysvědčení za 3. ročník ukončeného oboru s výučním listem v oborech: kuchař, číšník, cukrář. Pro školní rok 2013/2014 byl přijat podle oborů níţe uvedený počet ţáků se stavem k : Obor vzdělání Dívky Chlapci Celkem Hotelnictví Cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomie - denní nástavba Celkem Dívky Chlapci Celkem Hotelnictví Cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomie - denní nástavba Celkem Informace o přijímacím řízení: termín konání, přijímací motivační pohovor, předpokládané počty přijímaných ţáků byly uvedeny na v informační broţuře vydané Úřadem práce v Ostravě, v příručce Kam po základní škole, na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje. 16

17 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Počet tříd ve školním roce 2012/2013 Třída Třídní učitel/ka Počet žáků ve třídě Kmenová učebna 1. 1KČ Mgr. Radičová H Mgr. Oprštěná CR Mgr. Oprštěná G Mgr. Urbánková KČ p. Ondrušová H Mgr. Grygarová CR Mgr. Grygarová H Mgr. Kowalská KČ Mgr. Skupienová H Bc. Boháčová CR Bc. Boháčová Celkem žáků - k Zpracovala: Ing. Barbora Krupová 17

18 Celkový prospěch tříd ve školním roce 2012/2013 Třída Počet žáků k k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Odešlo během roku Přistoupilo během roku Průměr třídy 2. pololetí 2. pol. 2. pol. 2. pol. 2. pol. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 1KČ , H , CR , G , KČ ,47 2, H ,35 2, CR ,77 2, G ,22 2, H ,35 2,04 2, KČ ,82 2,79 2, H ,72 2,18 2,42 2,57 4CR ,13 2,03 1,75 2,02 Celkem ,36 2,23 2,29 2,29 Údaje o prospěchu jsou vztaţeny ke dni pedagogických porad k 4. čtvrtletí. Zpracovala: Ing. Barbora Krupová Šerpování maturantů a učňů

19 7.1 Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL jarní termín 2013 Předmět Konalo celkem žáků Uspělo ústní Neuspělo ústní Uspělo písemné Neuspělo písemné Uspělo celkem Neuspělo celkem žáků Český jazyk a literatura /97% 1 Anglický jazyk /95% 1 Německý jazyk /66% 1 Matematika /23% odborný předmět - ekonomické předměty /100% 0 2. odborný předmět - gastro /100% 0 Maturitní práce /100% 0 Praktická maturitní zkouška /100% 0 Konalo celkem žáků 34 Prospělo celkem 22 65% Neprospělo celkem 12 35% Neprospělo z 1 předmětu 11 32% Neúspěšnost dle tříd: 4H 4CR 2G 2NSS 4HTB 4 ţáci 0 ţáků 5 ţáků 1 ţák 2 ţáci 19

20 Z toho jarní termín 2013 opravný pro neúspěšné maturanty ze školního roku 2010/2011 a školního roku 2011/2012 Předmět Konalo celkem žáků Uspělo ústní Neuspělo ústní Uspělo písemné Neuspělo písemné Uspělo celkem Neuspělo celkem žáků Matematika /66% 2 Konalo celkem žáků 3 Prospělo celkem 1 33% Neprospělo celkem 2 66% Neúspěšnost dle tříd: 4HTB 2 ţáci V řádném i opravném jarním termínu 2013 konalo maturitní zkoušku celkem 34 ţáků, z toho 22 ţáků (tj. 65%) sloţilo maturitní zkoušku úspěšně, 12 ţáků (35%) neprospělo z jednoho předmětu. Nejméně úspěšným předmětem byla matematika, kterou úspěšně sloţilo 23% maturantů. Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 20

21 7.1.2 Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL podzimní termín 2013 Předmět Konalo celkem žáků Uspělo ústní Neuspělo ústní Uspělo písemné Neuspělo písemné Uspělo celkem Neuspělo celkem žáků Český jazyk a literatura /100% 0 Anglický jazyk /100% 0 Německý jazyk /0% 1 Matematika /62% 3 1. odborný předmět - ekonomické předměty /100% 0 2. odborný předmět - gastro /100% 0 Maturitní práce /100% 0 Konalo celkem žáků 11 Prospělo celkem 7 63% Neprospělo celkem 4 37% Neprospělo z 1 předmětu 4 37% Neúspěšnost dle tříd: 4H 2G 2 ţáci 2 ţáci V řádném i opravném podzimním termínu 2013 konalo maturitní zkoušku celkem 11 ţáků, z toho 7 ţáků (tj. 63%) sloţilo maturitní zkoušku úspěšně, 4 ţáci (37%) neprospěli z jednoho předmětu. Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 21

22 7.1.3 Hodnocení maturitních zkoušek na AHOL - SŠ GTL podzimní termín 2013 Předmět Konalo celkem žáků Uspělo ústní Neuspělo ústní Uspělo písemné Neuspělo písemné Uspělo celkem Neuspělo celkem žáků Český jazyk a literatura /100% 0 Anglický jazyk /100% 0 Německý jazyk /66% 1 Matematika /77% 3 1. odborný předmět - ekonomické předměty /100% 0 2. odborný předmět - gastro /100% 0 Maturitní práce /100% 0 Praktická maturitní zkouška /100% 0 Konalo celkem žáků 35 Prospělo celkem 31 89% Neprospělo celkem 4 11% Neprospělo z 1 předmětu 4 11% Neúspěšnost dle tříd: 4H 4G 2 ţáci 2 ţáci Ve školním roce 2012/2013 se k maturitní zkoušce v jarním i podzimním termínu přihlásilo celkem 35 ţáků. Maturitní zkoušku vykonalo úspěšně 31 ţáků tj.89% všech přihlášených, 3 ţáci prospěli s vyznamenáním. Z celkového počtu ţáků 3 neuspěli v didaktickém testu z matematiky a jeden ţák u písemné práce z německého jazyka. Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 22

23 7.2 Hodnocení praktických závěrečných zkoušek 2. ročníku oboru Hotelnictví Ţáci připravili slavnostní tabuli a čtyřchodové menu pro 8-9 osob na téma,,italská gastronomie. Odborná komise: Mgr. Dana Kowalská, Bc. Svatoslava Barošová, pí Ingrid Ondrušová, rodiče a prarodiče ţáků, představitelé veřejného ţivota města. Datum: Nástup žáků: 7.00 hod. Příchod hostů: hod. Obsluha: Marcela Danyiová Nikol Gregorová Známky: výborně výborně Kuchaři: Petra Cicáková Barbora Študentová chvalitebně výborně Zpracovala: Ing. Barbora Krupová 23

24 7.3 Hodnocení Závěrečných učňovských zkoušek absolventů oboru Kuchař číšník a národní soustavy kvalifikací podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek Předsedkyně komise: Mgr. Irena Víchová Místopředsedkyně komise: Mgr. Helena Urbánková Odborná komise: Mgr. Karin Boháčová, Bc. Svatoslava Barošová, pí Bohumila Bajgarová, Mgr. Dana Kowalská, Mgr. Miriam Lacinová, pí. Ingrid Ondrušová, p. Eduard Netík Ve školním roce 2012/2013 se ve dnech konaly závěrečné zkoušky ţáků oboru Kuchař číšník podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný školní rok. Těchto zkoušek se celkem zúčastnilo 18 ţáků, přičemţ všichni ţáci vykonali závěrečnou zkoušku úspěšně a získali výuční list ve svém oboru. 6 ţáků sloţilo závěrečnou zkoušku s vyznamenáním. Třída Počet žáků přihlášených k JZZ Počet úspěšně vykonaných JZZ Počet žáků s vyznamenáním 3KČA KČB V náhradním termínu ve dnech konalo závěrečnou zkoušku celkem 5 uchazečů, včetně jedné absolventky Národní soustavy kvalifikací. I v tomto termínu vykonali všichni ţáci závěrečnou zkoušku úspěšně a získali výuční list. Třída Počet žáků přihlášených k JZZ Počet úspěšně vykonaných JZZ Počet žáků s vyznamenáním 3KČA KČB NSK Celkově prospělo 23 uchazečů. Zpracovala: Mgr. Miriam Lacinová 24

25 7.4 Hodnocení splnění kritérií odborného výcviku v učebním oboru Kuchař - číšník k postupu do 2. Ročníku V rámci školního vzdělávacího programu Kuchař - číšník vykonávají ţáci postupovou zkoušku z oboru kuchař a číšník. Cílem je zjistit odbornou připravenost ţáků v praktickém vyučování a jeho zařazení na odborný výcvik smluvních partnerů. Příjmení a jméno Kuchař Číšník 1 Bartůňková Petra 2 Blaţek Patrik 3 Drlíková Veronika 4 Giemza Jiří 5 Hlávka Tomáš 6 Hošková Nikola 7 Hruza Lukáš 8 Jochim Filip 9 Karna Mandy Legin 10 Kropáček Lukáš Kuběna Lukáš 12 Kuchařová Dagmar 13 Lacúchová Klára 14 Liberdová Dominika 15 Macková Jiřina 16 Malíková Petronela

26 Jméno a příjmení Mizera Tomáš 17 Moravová Aneţka 18 Nález Ludvík 19 Olšanský Patrik 20 Plonka Aleš 21 Rusinková Nela 22 Slíva Petr 23 Sobotková Jana 24 Straka Jakub 25 Šlachtová Lada 26 Špilová Radka 27 Vlková Adéla 28 Vlková Adéla Kuchař Číšník

27 8. Hospitační činnost a její závěry Interní hospitační činnost Cíle hospitační činnosti Ve školním roce 2012/13 byla hospitační činnost zaměřena na tyto oblasti vzdělávání: - připravenost maturitních ročníků ke státní maturitní zkoušce, - připravenost a realizace praktického vyučování, - realizace učební a odborné praxe, - soulad výuky se školními vzdělávacími programy, - koordinace a úpravy ŠVP. Hospitující Hospitační činnost byla realizována: - ředitelkou školy - ekonomické předměty, praktické vyučování, učební a odborná praxe, - zástupkyni ředitelky školy - humanitní předměty, jazykové vzdělávání, kontrola maturitní připravenosti ţáků, - vedoucí předmětových komisí - uplatňování aktivizačních metod, soulad výuky se školními vzdělávacími programy, - vedoucí metodické komise - koordinace a úpravy ŠVP. 27

28 Přehled uskutečněných hospitací Jméno hospitovaného předmět hospitující funkce Mgr. L. Radičová CJL Mgr. P. ŘŠ Sztulová Pí I. Ondrušová ODV Mgr. P. ŘŠ Sztulová Pí. D. Kučerová OPXA Mgr. P. ŘŠ Sztulová Mgr. L. Skupienová UPXA Mgr. P. ŘŠ Sztulová Mgr. D. Kowalská TOS Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. L. Skupienová UPXA Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. P. Matýsková MAT Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Bc. K. Boháčová AJ Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. H. Urbánková NJ Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. L. Skupienová NJ Mgr. M. ZŘŠ Lacinová PhDr. B. Chovancová AJ Mgr. M. ZŘŠ Lacinová Mgr. P. Hornsteiner ICR Mgr. J. Elbelová VPK Závěry hospitačních zjištění Z hospitačních zjištění jsme vyvodili tato konkrétní opatření: - maturitní okruhy profilové MZ (odborné předměty gastronomické a ekonomické) upravit k potřebám praxe, - aktivity v rámci učební praxe - projektové dny, soutěţe, přednášky a besedy realizovat podle plánu práce školy s důrazem na systematickou, odbornou a aktivizující přípravu ţáků a průběh jednotlivých aktivit učební a odborné praxe, - v odborném výcviku kuchařů - číšníků být náročný, důsledný, výchovně oceňovat aktivního ţáka, - aktivizovat ţáky k účasti ve školních olympiádách a odborných soutěţích gastronomického zaměření, - pro jazykovou výuku metodou CLIL pokračovat v přípravě pracovních listů s důrazem na připravenost ţáků k ústní maturitní zkoušce a zkvalitnění učební praxe. 28

29 9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje průběţně a je plně v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje Moravskoslezského kraje a jeho cíli prioritně zaměřeno na zvyšování profesionality pedagogických pracovníků, na podporu, zkvalitnění a modernizaci výuky cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, proškolení pedagogů k realizaci státní maturitní zkoušky V průběhu roku se vyučující účastnili seminářů a školení ke státní maturitní zkoušce pro funkci: I. Hodnotitel pro ZU a VU, PUP II. Zadavatel III. Komisař Preventistka sociálně patologických jevů se účastnila seminářů: IV. Školních metodiků prevence Vyučující odborných předmětů: V. Odborné profesní kurzy - carving, sommeliér VI. Odborná stáţ v GH PUPP VII. Podnikatelská akademie AHR Ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy: VIII. Odborné konference v gastronomii a cestovním ruchu IX. Tvorba ŠVP s novými poznatky X. Semináře ke SMZ XI. Seminář a exkurze Moderní dějiny pro učitele XII. Účast na jednáních a VH Sdruţení pro rozvoj MSK, Unihostu, AHR, HK XIII. Jazykové kurzy 29

30 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Interní pedagogové IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 1. Boháčová Karin, Bc. 2. Elbelová Jarmila, Mgr. IV. XIII. IV. XIII. IV. XIII. III. 3. Grygarová Alena, Mgr. 4. Kowalská Dana, Mgr. XII. XII. XII- V. V. 5. Kučerová Dagmar XII. XIII. XII. 6. Lacinová Miriam, Mgr. Bc. XIII. XIII. XIII. XIII. I. XIII I. XIII. XIII. XI. XIII. I. XI. XIII. XIII. 7. Netík Eduard 8. Ondrušová Ingrid V. V. VI. VII 9. Oprštěná Jana, Mgr. 10. Radičová Libuše, Mgr. XII. XII. 11. Skupienová Lenka, Mgr. 12. Střádala Daniel VII. 13. Sztulová Pavla, Mgr. 14. Urbánková Helena, Mgr. XII. XII. VIII. XII. XII. XII. XII. VIII. VIII. XII. I. I. I. 30

31 10. Hlavní cíle a úkoly školy ve školním roce 2012/13 Podpora jazykového vzdělávání Realizace: Uskutečňujeme jazykové vzdělávání metodou CLIL - AJ a NJ v předmětech Biologie člověka, Dějiny kultury, Základy společenských věd, Aplikovaná psychologie, Učební praxe. Další zefektivnění výuky bylo řešeno novými pracovními listy s vyuţitím ITC technologiemi. V jazykové olympiádě AJ se ţák M. Řeha umístil v okresním kole na čtvrtém místě. Rozšířili jsme ve spolupráci s FIDES nabídku jazykového vzdělávání ve volnočasových aktivitách ţáků o ruský jazyk, španělský a francouzský jazyk. Účast ţáků na divadelních představeních v AJ. Týdenní poznávací zájezd do Anglie v rámci výuky AJ. K zajištění jazykové vybavenosti ţáků na odborné zahraniční praxi jsme připravili soustředění s výukou německého a anglického jazyka. Rozšíření spolupráce se sociálními partnery školy, významnými subjekty v oblasti hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu Realizace: K zajištění odborného vzdělávání ţáků v oblasti gastronomie a cestovního ruchu jsme rozšířili spolupráci se subjekty v regionu Ostravsko - MIURA a PROSPER na Čeladné, ParkInn Ostrava, Mercury Ostrava, Orchard Ostrava, Ostravské muzeum, Slezskoostravský hrad, Dolní oblast Vítkovice. Projekty mezinárodní spolupráce Realizace: Od září 2011 do června 2013 naši ţáci vykonávali učební praxi v hotelových zařízeních v Německu, lázeňském městě Bad Neustadt. Celkem se do projektu zapojilo 20 ţáků oboru vzdělání Hotelnictví a Cestovní ruch, 5 pedagogů. Ţáci před výjezdem absolvovali jazykovou a gastronomickou přípravu. V rámci programu Leonardo bylo 10 ţáků oboru Hotelnictví a Cestovní ruch na odborné stáţi v Anglii Londýně. Přidanou hodnotou, kterou ţáci získali: 31

32 Jazyková vybavenost. Pracovní zkušenosti na zahraničním trhu práce. Rozvíjení morálně volních vlastností. Zajistit vhodnou marketingovou strategii školy, zaměřenou na vytváření goodwillu školy Realizace: Zabezpečovali jsme propagaci výsledků činnosti AHOL - SŠ GTL v masmédiích a na webových stránkách školy. Články o škole a jejich aktivitách byly otištěny v těchto celostátních médiích - Zpravodaj AHR, COT Business, Sommeliér, Učitelské noviny, Právo, Moravskoslezský deník, Mladá fronta Dnes, regionální zpravodaje - obvodu Vítkovic, Jiţní listy a Zpravodaj Unihostu. Přenášení aktuálních trendů a nových poznatků do výuky Realizace: V rámci výuky odborných předmětů a projektových dnů jsme připravili a realizovali odborné přednášky pod vedením lektorů - odborníků z praxe. Zaměřili jsme se na regionální potraviny, zvyky a tradice, nové trendy v gastronomii a řízení hotelu. Ţáci se zúčastnili: odborných přednášek o finanční gramotnosti, zúčastnili se konferencí o podnikání, regionálním rozvoji, ţivotním prostředí, rezervačním systému pro obor Cestovní ruch, zúčastnili se Dnů českého pohostinství, festivalu Kolem světa, TUR festivalu k ţivotnímu prostředí Odborných gastronomických seminářů AHR Gastronomických kurzů pořádaných školou pro ţáky v Gastronomickém studiu AHOL kurz výroby sýrů, nové trendy v gastronomii, úprava tradičních jídel, Vaření s Allianz Frances Inspirace francouzskou gastronomií Technická podpora odborného vzdělávání a kvalitního vybavení školy Realizace: Ve spolupráci se sociálními partnery, profesními sdruţeními, dodavateli, rodiči se nám podařilo vybudovat Gastronomické studio AHOL, v jehoţ prostorách jsou nejmodernější technologie pro gastronomii a moderní ITC - kamerový systém, televizní přenos přípravy pokrmů. Studio bude vyuţíváno pro odborné vzdělávání ţáků i veřejnosti k pořádání kurzů vzdělávacích a dílčích kvalifikací. Dále jsme vybavili 2 odborné učebny - pro výuku metodou CLIL technologiemi ITC. 32

33 Zvyšování kvality pedagogického sboru Realizace: V průběhu školního roku si pedagogové zvyšovali pedagogickou a odbornou způsobilost v rámci DVPP, individuálním studiem cizích jazyků, doplňovali si nutnou kvalifikaci k připravenosti školy ke státní maturitě, k výuce metodou CLIL. Absolvovali školení k projektu OP VK Peníze do škol. Maturitní zkoušky a závěrečná učňovská zkouška Realizace: Zabezpečili jsme obsahovou a materiální přípravu maturitních zkoušek v náhradním a opravném termínu ve školním roce 2012/2013 podle novelizované vyhlášky. Podrobnější hodnocení v samostatné kapitole. Pro absolventy kurzů 6 dílčích kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací jsme připravili po obsahové a metodické stránce závěrečnou učňovskou zkoušku. Ve šk. roce 12/13 jsme realizovali první úspěšné závěrečné zkoušky pro obor Kuchař číšník. Praxe žáků Realizace: Po ověřování fungování odborného výcviku a prvních pozitivních a negativních zkušenostech byl svolán poradního sbor školy pro obor Kuchař číšník sloţených z odborníků z praxe. Na základě poznatků byla upravena směrnice pro učební a odbornou praxi s cílem stanovit přesná kritéria pro omlouvání ţáků a stanoven min. počet odpracovaných hodin odborného výcviku. Pedagogové odborné a učební praxe kladli důraz na kontrolu a dodrţování směrnice, řešili vzniklé situace s cílem budovat dobré jméno školy. Náborové aktivity a propagace školy Realizace: Bylo zpracováno samostatné TOO k náborovým aktivitám školy, které jsme postupně realizovali. Ve spolupráci s AHOL - SOŠ jsme uskutečnili 5 Dnů otevřených dveří, kdy jsme autobusy svezli celkem z 36 škol Ostravy a okolí 1512 ţáků, 24 výchovných poradců a 26 pedagogů. Dále jsme prezentovali školu na Veletrhu vzdělávání na Černé louce, prezentačních akcích Úřadu práce v Havířově, Opavě, Frýdku Místku a Karviné. V prostorách školy jsme uskutečnili 3 Dny otevřených dveří s celkovou účastí 54 zájemců s rodiči. V průběhu školního roku v tisku vyšlo celkem 12 zpráv o činnosti školy - viz kopie v příloze. O škole byly natočeny dvě reportáţe AHOL CUP 2012 a 2013 a Vyřazení absolventů na radnici. Do propagace školy byli zapojení interní vyučující - návštěva základních škol s předáním výukové nabídky a letáku k DOD. Školu reprezentují ke vztahu s veřejností i web stránky www. ahol.cz, kde jsou informace o dění ve škole, aktivitách školy, povinná dokumentace, fotogalerie, aktuální informace pro ţáky, taktéţ mají ţáci svůj facebook, který spravují a předávají si informace. 33

34 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Nejvýznamnější aktivitou školy je organizování gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2013 pořádané XV. ročník AHOL CUP 2013 soutěží pětičlenná družstva v gastronomických dovednostech a znalostech soutěží tříčlenná družstva v gastronomických dovednostech a znalostech - junior barmani junior classic mistr kávy junior mistr kávy profi 1. Hodnotící zpráva o uskutečnění gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2013 pořádané AHOL Střední školou gastronomie, turismu a lázeňství. Letošní 15. ročník gastronomické soutěţe s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP 2013 byl uskutečněn v Park Inn Hotelu za účasti představitelů veřejného a společenského ţivota v Ostravě, pod 34

35 odbornou záštitou Asociace hotelů a restaurací ČR, České barmanské asociace, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, odborné veřejnosti a zahraničních delegací z Francie, Polska a Slovenska. Na tuto gastronomickou soutěţ byla Moravskoslezským krajem poskytnuta účelová dotace, která byla vyuţita k přípravě, průběhu a zajištění gastronomické soutěţe s mezinárodní porotou a účastí AHOL CUP Moravskoslezský kraj byl prezentován logem kraje na čelním místě, informační tabulí o záštitě náměstkyně Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové, dále bylo logo pouţito na propagačních materiálech, které obdrţeli účastníci soutěţe. V průběhu AHOL CUPu byly v PowerPointové prezentaci reprezentovány aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu a gastronomie (vyhlídková věţ, Slezskoostravský hrad, náměstí T. G. Masaryka, hotely v centru Ostravy, kavárny a další aktivity kraje - Záţitkové balíčky). Mediálními partnery konference byli: Fabex, Česká televize, Moravskoslezský deník, Právo, Všudybyl, Zpravodaj AHR, Vítkovický zpravodaj. AHOL CUP 2013 svou účastí podpořila náměstkyně MSK Mgr. Věra Palková, která k účastníkům promluvila o významu odborného gastronomického školství a popřála účastníkům mnoho zdaru v soutěţním klání. Soutěţ taktéţ podpořil náměstek primátora města Ostravy Ing. Petr Štěpánek, Ph. D., který vyjádřil ve svém příspěvku podporu aktivitám, které přispívají k rozvoji kongresového cestovního ruchu a rozvoji vzdělávání v gastronomii a rozvoji cestovního ruchu ve městě Ostravě. Za Úřad městského obvodu Ostrava - Vítkovice přišel pozdravit a popřát úspěšný průběh starosta obvodu p. Petr Dlabal. Mezi významné přítomné hosty patřili: náměstkyně MSK Mgr. Věra Palková, náměstek primátora Ostravy Ing. M. Štěpánek, Ph. D., PhDr. Magda Habrmanová, CSc., ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Ing. V. Stárek, prezident České barmanské asociace Bc. A. Svojanovský, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR Bc. M. Kubec, zástupce Unihostu Ostrava p. Z. Blinka a p. M. Paloncy, ředitelka COFET, a. s. Ing. Dominika Prchlíková, za Park Inn Hotel Ostrava Bc. M. Zátopek, ředitelka Makro Cash & Carry D. Lukáčová AHOL Střední škola gastronomie a lázeňství pořádala jiţ 15. ročník. Můţeme konstatovat, ţe informace, výměna zkušeností, přehlídka dovedností a znalostí ţáků byla odbornou veřejností, ţáky a pedagogy škol hodnocena jako přínosná a inspirující. V kategorii pětičlenných druţstev v gastronomických dovednostech a znalostech došlo k zařazení týmového kuchařského úkolu, který přispěl k většímu profesnímu zapojení všech soutěţících, důraz byl kladen na týmovou spolupráci. V uplynulém školním roce jsme pro ţáky základních škol zorganizovali AHOL CUP JUNIOR v kategorii tříčlenných druţstev v gastronomických dovednostech a znalostech rozeznávání 35

36 ovoce a zeleniny a jejich tepelné zpracování, určování druhů sklenic k nápojům, dovednost v loupání brambor a cizojazyčná konverzace. V kategorii barman ţáci připravovali After diner cocktail a Sparkling cocktail z ingrediencí sponzorských firem Brown Forman, Coca Cola, Monin a Bohemia. Nově jsme ve spolupráci s CBA vyhlásili i soutěţ v přípravě espressa a cappuccina ve dvou kategoriích mistr kávy junior a profi. Základním cílem bylo: - aktivizovat ţáky hotelových škol, odborných škol s obory vzdělání Hotelnictví, Kuchař, Kuchař - číšník k přípravě na soutěţ podle nejnovějších metod a forem výuky v odborných předmětech, - zapojit co největší počet soutěţících do 2 regionálních kol (v Plzni a v Ostravě) a ústřední kolo zajistit s mezinárodní účastí a porotou, - naučit ţáky při soutěţi pouţívat nejmodernější přístroje a gastronomická zařízení, se kterými se setkávají po absolvování střední školy u zaměstnavatelů. Přínos projektu spatřujeme v: - předávání odborných poznatků a informací odborníků z dané oblasti všem cílovým skupinám, - objasnění zejména mladým posluchačům, co musí udělat pro to, aby uspěli na mezinárodním trhu práce, - prezentaci úspěšných barmanů, kuchařů- tím se mnohým divákům (ţákům) dostane inspirace pro další podobné aktivity, - přínosu akce zvýšením povědomí mladých lidí o nových moţnostech uplatnění ve specifických formách hotelnictví, ale také o významu tolerance a přizpůsobování se ţivotu ve společné Evropě, znalosti norem a podmínek vedoucích ke zvýšení mobility pracovní síly v rámci Evropy. Cílová skupina, která se zúčastnila AHOL CUPu: - ţáci z regionu MSK, - ţáci hotelových škol z celé republiky, - zahraniční soutěţící - Polsko, Slovensko, - zahraniční komisaři - Slovensko, Francie, - odborná veřejnost z řad podnikatelů, zástupci hotelů a restaurací, - odborní vyučující gastronomických předmětů, - zástupci pedagogů a studentů našich spolupracujících škol, - Stredná odborná škola obchodu a sluţieb v Topoľčanoch, Slovensko, - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany, Slovensko, - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Wisła, Polsko 36

37 AHOL CUPu se zúčastnilo: - v regionálním kole 65 soutěžících, - ústřední kolo: - pětičlenná druţstva v gastronomických dovednostech a znalostech - 40 soutěžících - tříčlenná druţstva v gastronomických dovednostech a znalostech - AHOL CUP JUNIOR - 21 soutěžících, - barmani junior classic - 35 soutěžících, - mistr kávy junior - 9 soutěžících, - mistr kávy profi - 3 soutěžící, diváků - celkem 108 soutěžících Pořadatelé konstatují, ţe odborná příprava a přehlídka gastronomických dovedností a znalostí ţáků škol - mladých odborníků oslovil a uspokojil všechny, jimţ další rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví v Moravskoslezském kraji není lhostejný. AHOL CUP se stal významnou akcí, zúčastnili se jí zástupci zastupitelských orgánů kraje, města Ostravy, mezinárodních organizací a zahraničních institucí, středních, vysokých a odborných škol, profesních sdruţení a podnikatelé z oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Výsledky a pořadí soutěžících Gastronomické dovednosti a znalosti: 1. místo Hotelová škola Plzeň 2. místo Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín 3. místo Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka Gastronomické dovednosti a znalosti kategorie junior: 1. druţstvo ZŠ Stará Bělá 2. druţstvo ZŠ Chrjukinova 3. druţstvo ZŠ Stará Bělá Barmani - celkový vítěz: 1. Robin Kapusta ze Střední hotelové školy Zlín 2. Nikol Burelová z Integrované střední školy - Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 3. Zuzana Řezáčová, ţákyně Střední školy hotelové, polygrafické a obchodní, Český Těšín Mistr kávy junior 1. Klára Kanyzová ze Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka 2. Oldřich Holiš ml. ze základní školy Pata 3. Iva Oliveriusová z Hotelové školy Vincenze Priessnitze Jeseník Mistr kávy profi 1. Lukáš Podbehlý ze SOŠ Hotelových sluţeb Nové Zámky 2. Roman Pospíchal - soutěţící za Tonino Lamborghini 3. Josef Košta - restaurace Nad jezerem, Staré Splavy. 37

38 Poděkování a ohlasy: Dobrý den paní ředitelko, chtěla jsem Vám velmi poděkovat za moţnost zúčastnit se Vaší akce AHOL CUP Junior 2013, akce se Vám velmi vydařila, výborná organizace, úroveň, zvolené prostředí a také kompetentní a milá porota. Našim ţákyním i doprovodu se akce velmi líbila, odnesly si z ní hezké záţitky a nadšení. Setkaly se zde také se staršími našimi bývalými ţákyněmi, jsem ráda, ţe se na Vaší škole rozvíjejí dále, jsou moc spokojené a hodně toho umí. Ještě jednou díky, přeji Vám a Všem, kteří se na akci podíleli hodně dalších úspěchů Jana Poledníková ředitelka školy ZŠ Ostrava-Stará Bělá Dobrý den, i já děkuji celému organizačnímu týmu AHOL SŠ GTL Ostrava - Vítkovice v čele s váţenou paní ředitelkou Pavlou Sztulovou, za perfektní spolupráci při organizaci soutěţí barmanů a baristů AHOL CUP 2013, pod odbornou garancí České barmanské asociace, o.s. Jsme připraveni jednat a podílet se na dalším ročníku této tradiční soutěţe tak, aby byla ještě lepší neţ ta, kterou jsme s úspěchem před dvěma dny uzavřeli. Máme několik zajímavých postřehů a nápadů, které jistě společně dovedeme k realizaci. S přátelským pozdravem Bc. Aleš Svojanovský prezident CZECH BARTENDERS ASSOCIATION Váš článek i s fotografiemi je uveřejněn na Děkuji, bylo mě potěšením s Vámi spolupracovat. S pozdravem Tomáš Zahradil 38

39 garant kategorie mistr kávy Váţená paní ředitelko, my děkujeme Vám! Vaše soutěţe jsou pro nás zajímavé, atraktivní, milé. Těšíme se vţdy na Vaše pozvání. Rádi k Vám jezdíme. Obdivujeme organizaci a průběh soutěţe. Jste pro nás inspirativní. Váţíme se spolupráce s Vámi. Zdraví a hodně zdaru přeje Ing. Vanda Palowská S t ř e d n í š k o l a hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace Váţená paní ředitelko, já osobně beru jako svou povinnost účastnit se Ahol Cupu. Děkuji Vám za pohostinnost a profesionální přístup Vašich pedagogů k přípravě takovéto soutěţe a samotnému průběhu. To, ţe jste pořádali soutěţ v jiném hotelu, a to Park Inn, tak určitě přispělo k dalším poznatkům a novým zkušenostem, jak pro mne, tak pro Vaše ţáky a další účastníky soutěţe. S pozdravem Karel Mayer komisař CBA 39

40 pořádá XV. ročník AHOL CUP 2013 gastronomické soutěže s mezinárodní porotou a účastí pětičlenných druţstev v gastronomických dovednostech a znalostech, tříčlenných druţstev v gastronomických dovednostech a znalostech - junior, barman - junior classic, mistr kávy junior, mistr kávy profi 40

41 spolupořadatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Park Inn OSTRAVA 19. února 2013 ústřední kolo Záštitu převzali Mgr. Věra Palková náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje 41

42 Ing. Martin Štěpánek, Ph. D. náměstek primátora Statutárního města Ostravy Petr Dlabal starosta Ostrava-Vítkovice PhDr. Magda Habrmanová ředitelka KHK Ostrava Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 42

43 Odborní garanti Česká barmanská asociace Asociace kuchařů a cukrářů České republiky 43

44 Pořadatelé gastronomické soutěže s mezinárodní účastí a porotou Za finanční podpory Generální partner 44

45 Hlavní partner 45

46 Hlavní sponzor 46

2. Základní údaje o škole

2. Základní údaje o škole OBSAH: 1. Úvod... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Přehled oborů v rejstříku vzdělání... 5 4. Počty žáků ve školním roce 2013/2014 - k 30. 9. 2013... 6 5. Přehled pracovníků školy... 8 6. Údaje o přijímacím

Více

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi

Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Tisková zpráva Dva dny ve Frenštátě p. R. s gastronomickými soutěžemi Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 soutěžila v Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm více než stovka žáků z 26 gastronomických středních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016

Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016 Koncepce rozvoje SŠHSS Teplice nad Metují 2012-2016 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují listopad 2012 1. Úvod Koncepce rozvoje školy je vyjádřením manažerského záměru ředitele, patří mezi nejvýznamnější

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Výroční zpráva o škole a hospodaření

Výroční zpráva o škole a hospodaření Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu, o.p.s. Stromořadí 420, Uničov Výroční zpráva o škole a hospodaření za školní rok 2013/2014 Ředitel školy: Ing. Antonín Koudelka Výroční zpráva o škole obsahuje:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., Opava, za období školního roku 2011/2012 od září 2011 do září 2012 Projednáno a schváleno Školskou radou 25.9.2012 Schváleno pedagogickou

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2

Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 2013 Zpráva z workshopu projektu ECVET Tour 2 Tým projektu ECVET Tour2 EDUcentrum o.s. 29.3.2013 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031 Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 Obsah 1. Projekt - Praxe pro život 2. Klíčové aktivity 3. Kompetence a povinnosti koordinátorů aktivit

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

PROPOZICE (junior classic) obor barman

PROPOZICE (junior classic) obor barman PROPOZICE (junior classic) obor barman Název soutěže: XIII. ročník AHOL- CUP 2011 mezinárodní juniorská koktejlová soutěž Pořadatel soutěže: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8,

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Ţadatel: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008

Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0040 Název projektu: Komplexní gastronomicko-obchodně podnikatelské vzdělávací centrum Hodnocení projektu Období listopad 2006-červen 2008 Časový sled Podzim

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více