OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVMT Zkoušky bez porušení materiálu"

Transkript

1 Zkoušky bez porušení materiálu Materiál, hutní polotovary, strojní součásti i konstrukce obsahují většinou různé povrchové nebo vnitřní vady. Defekty vznikají již při výrobě nebo následně v průběhu provozu. Tyto skryté vady ve strojních součástech ohrožují bezpečnost provozu a omezují životnost strojů a zařízení, protože zeslabují nosný průřez, vyvolávají vrubové účinky nebo způsobují netěsnost spojů. Ke kontrole se však nedají vždy použít zkoušky, při kterých dochází k porušení materiálu. Je nezbytné aplikovat zkoušky bez porušení materiálu defektoskopické zkoušky. Tyto metody umožňují jednak zjištění vnitřních nebo skrytých vad, kromě toho však napomáhají při zavádění nových technologických způsobů, umožňuje značnou úsporu materiálu, a tím snížení hmotnosti výrobků atd. Těchto metod je dnes značný počet a mnohé z nich se výhodně doplňují. Žádnou z metod nelze totiž zjistit všechny vady, které se v materiálu mohou vyskytnout, a proto je často nutné vhodné je kombinovat. Nejdůležitější a nejčastěji používané metody jsou: zkoušení magnetickou metodou práškovou, metodami kapilárními, zkoušení prozařováním rtg. zářením a zářením gama, zkoušení ultrazvukem. S nimi se postupně seznámíme. Kromě těchto zkoušek existují ještě další např.: zkoušky magnetoinduktivní, zkoušky infračerveným zářením, zkoušky termoelektrické, neutronová radiografie, akustická emise, laserová holografie aj. Obr. 1. Přehled defektoskopických zkoušek materiálů Každá z defektoskopických metod má své výhody i omezení vyplývající z její fyzikální podstaty. Neexistuje metoda, která by umožňovala zjištění všech typů vad. V praxi se proto volí kombinace alespoň dvou metod. 1

2 Zkouška prozařováním RTG a gama zářením Oba druhy záření jsou elektromagnetická vlnění s velmi malou vlnovou délkou (kratší než vlnová délka viditelného spektra světla). Princip metody je u obou druhů záření stejný. Záleží na schopnosti obou záření pronikat materiálem a působit na citlivou vrstvu fotografického materiálu. Při průchodu záření materiálem dochází k různému stupni zeslabení jeho intenzity podle tloušťky materiálu, jeho chemického složení, množství vad (např. vměstků), dutin apod. Na film tak dopadá záření o různé intenzitě, což způsobí jeho zčernání. Vady materiálu téměř vždy zeslabují tloušťku stěny, a proto se na filmu po jeho vyvolání projeví jako tmavší skvrny v méně zčernalém okolí. Jako zdroje RTG záření se používá zařízení, která pracují s napětím nejčastěji od 50 do 300 kv. Zdrojem záření gama jsou umělé radioizotopy 1 (kobalt, cesium, iridium). Použití RTG paprsky ocel do tl. 90 mm, hliník do 400 mm gama paprsky ocel do tl. 300 mm 1 Jádra atomů izotopů jednoho chemického prvku mají stejný počet protonů ale rozdílný počet neutronů. Např U, U ( protonové číslo nukleonové číslo X). 2

3 Obr. 2. Schéma vzniku RTG záření Obr. 3. Princip metody prozařování RTG paprsky 3

4 Kapilární zkouška Kapilární zkoušení materiálů se řadí mezi nejstarší defektoskopické metody. Tato zkouška se vyvinula ze zkoušek těsnosti spojů a odlitků pomocí petroleje a vápenného mléka, které byly prováděny již v 19. století. Zkouška je zaměřena pouze na zjišťování vad materiálu komunikujících s povrchem, jako jsou například póry a trhliny. Kapilární zkoušky jsou založeny na fyzikálním jevu, který popisuje chování kapalin na povrchu materiálů a nazývá se kapilární elevace. Použití kapilárních metod je hlavně u kovových nebo i nemagnetických materiálů, jako jsou: austenitické oceli, barevné kovy a jejich slitiny, plastické hmoty, glazovaná keramika, sklo. Kapilárními metodami nelze zkoušet materiály, které jsou pórovité a materiály, které vykazují mělké a prostorové vady. U těchto materiálů dochází k degradaci výsledků v důsledku rozpití penetrantů ve vývojce nebo k vymytí penetrantů během čištění přebytků penetrantu z povrchu. Obr. 4. Postup kapilární zkoušky 4

5 Princip kapilární zkoušky spočívá v aplikaci penetrantu na povrch testovaného dílu máčením, nátěrem štětcem, poléváním, rozprašovačem nebo v poslední době nejčastěji nastříkáním sprejem v aerosolové formě. Doba penetrace nutná k tomu, aby penetrant vnikl do případných vad, je 5 až 30 minut (u jemných trhlin až 3 hodiny). Teplota okolí by během zkoušky měla být v rozmezí 5 50 C. Po uplynutí penetračního času je nutné ihned odstranit přebytek penetrantu (penetrant nesmí zaschnout). Při čištění je nutno dát pozor na to, aby se neucpaly případné trhliny. Následně se na zkoušený povrch se nanese vhodná detekční látka - vývojka (prášek nebo rychle schnoucí suspenze), která nasává indikační látku (penetrant) ze štěrbiny a změnou barvy zviditelňuje povrchovou vadu. Zkouška se může provádět v normálním i ultrafialovém světle. Obr. 5. Výsledek kapilární zkoušky sváru na trhliny po 48 hodinách u oceli S690-QL Obr. 6. Výsledek kapilární zkoušky v ultrafialovém světle Tab. 1. Přehled používaných indikačních a detekčních látek Indikační látka Detekční látka Zobrazení vady Použití Petrolej Vápenné mléko Malířská hlinka Tmavé zobrazení v místě vady Nejjednodušší Kontrola hrubých součástí (odlitky, svary) a zkoušky Fluorescenční olej (směs petroleje a fluorescenční látky) Barevná kapalina (petrolej zbarvený červení) Práškový uhličitan hořečnatý Suspenze uhličitanu vápenatého nebo hořečnatého v acetonu Fluorescenční obraz vady v UV světle Barevná indikace vady netěsnosti Sériová výroba u náročných výrobků z neželezných kovů Výroba i montáž Doplněk magnetické práškové zkoušky 5

6 Název úlohy: Kapilární zkouška Zadání úlohy a) U daných součástí zjistěte pomocí kapilární metody možné vnitřní vady související s povrchem b) Součást nakreslete a zakótujte velikost případné zjištěné vady Použitá měřidla a pomůcky Čistící přípravek ve spreji Penetrační přípravek ve spreji Obr. 7. Přípravky Nákres součásti Součást nakreslete a zakótujte 6

7 Postup měření V místech, kde budete zjišťovat vady, očistěte čistícím přípravkem ve spreji. Obr. 8. Odmaštění povrchu Na očištěný povrch naneste penetrační červenou látku ve spreji a nechte působit přibližně 10 minut. Pokud jsou v součásti praskliny, pronikne červená penetrační látka do těchto vad. 7

8 Obr. 9. Penetrování povrchu Barvu s povrchu součásti setřete hadrem. Na takto upravený povrch naneste látku ve spreji. Případné vady souvisejí s povrchem se zviditelní růžovým povrchem Obr. 10. Zviditelnění vad 8

9 Pokud zjistíte v materiálu vadu, zakótujte její velikost a vzdálenost od okraje součástí Závěr Zhodnoťte provedenou zkoušku. 9

10 Použité zdroje Archiv autora ZKOUŠKA ULTRAZVUKEM. In: Strojírenství pro střední školy [online]. březen 2011 [cit ]. Dostupné z: KAPILÁRNÍ ZKOUŠKY. In: Strojírenství pro střední školy [online]. březen 2011 [cit ]. Dostupné z: archiv autora BTW Institute Gamma - Dye Penetrant Testing. BTW Institute Gamma [online]. [cit ]. Dostupné z: BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření pro SPŠ strojní. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2009, 206 s. ISBN Defektoskopie - Testing Lab s.r.o. Testinglab.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Institut Dr. Foerster: Metoda rozptylových toků. INSTITUT DR. FOERSTER [online] [cit ]. Dostupné z: Kapilární zkoušení BVD Nedestruktivní defektoskopie. BVD Nedestruktivní defektoskopie [online]. (c) 2010 [cit ]. Dostupné z: NDT Trade - specialisté na ndt,ultrazvuk, tloušťkoměry, defektoskopy EPOCH, Phased array, TOFD. NDT Trade [online] [cit ]. Dostupné z: NDT. Postup kapilární defektoskopické zkoušky. Brno, Dostupné z: 10

11 Rentgenové záření. Fyzika v moderním lékařství [online] [cit ]. Dostupné z: Strojírenství: Kapilární zkoušky. Strojírenství [online]. (c)2011 [cit ]. Dostupné z: TEDIKO s.r.o. - Technická diagnostika komponent. Tediko [online]. (c) 2009 [cit ]. Dostupné z: TEDIKO s.r.o. - Technická diagnostika komponent. Tediko [online]. (c)2009 [cit ]. Dostupné z: TECHNOTEST - Nedestruktivní zkoušení materiálu. Technoset [online]. b.r. [cit ]. Dostupné z: ULLMANN, Jiří. PTS JOSEF SOLNAŘ. Nedestruktivní zkoušení materiálu: Magnetická metoda prášková stupeň 1. Ostrava, Ultrazvuk. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: 11

Kontrolně inspekční činnost v údržbě

Kontrolně inspekční činnost v údržbě Kontrolně inspekční činnost v údržbě objektivní a subjektivní metody nedestruktivní defektoskopie Cíle kontrolně inspekční činnosti zjištění technického stavu objektu (diagnóza) Dělení kontrolně inspekční

Více

KATALOG SLUŽEB 2011-12

KATALOG SLUŽEB 2011-12 APC, Certifikační sdružení pro personál Association for Personnel Certification KATALOG SLUŽEB 2011-12 Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9, tel.: +420 246 061 395, fax: + 420 246 061 399 KVALIFIKACE A CERTIFIKACE

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

ATG - ŠKOLICÍ STŘEDISKO - KVALIFIKACE NDT PERSONÁLU

ATG - ŠKOLICÍ STŘEDISKO - KVALIFIKACE NDT PERSONÁLU OBSAH KDO JSME, CO NABÍZÍME...1 SLUŽBY A PRODUKTY PRO NDT...2 VÝROBKY PRO NDT...4 SCHVÁLENÍ A OPRÁVNĚNÍ ATG...6 ATG CERT - CERTIFIKAČNÍ ORGÁN (EN ISO/IEC 17024)...7 ATG CERT - ZKUŠEBNÍ STŘEDISKO...8 JAKOU

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr.

Radioaktivita využití v praxi GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Seminární práce. Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, P. O. Jan Mitoraj VI.B Radioaktivita využití v praxi Seminární práce Předmět: Seminář z Fyziky Vedoucí práce: Mgr. Milan Šula Hlučín 2013 Resume This work is about practical

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA

CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA CESTA DO HLUBIN ATOMOVÉHO JÁDRA A ZPĚT Anna Macková 1 Úvod Současným vědeckým pozorováním jsou dostupné prostorové vzdálenosti v rozsahu přibližně 10 18 m 10 23 m. V následujícím přehledu jevů probíhajících

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013

Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Bulletin 2/ 13 POSPOL 2/2013 Společnost MECAS ESI s.r.o. jako součást ESI Group Společnost MECAS ESI s.r.o. byla založena v roce 1995 jako MECAS s.r.o. Vzhledem k dosaženým úspěchům se v roce 2001 stala

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU

KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ STAVBY (STRUKTURY) NEBO VNITŘNÍHO SLOŽENÍ OBJEKTU Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c. Policejní akademie ČR Praha KRIMINALISTICKÉ STOPY OBSAHUJÍCÍ INFORMACI O VLASTNOSTECH VNITŘNÍ

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz 12 důvodů proč používat BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz ASOCIACE VÝROBCŮ PRO BETONOVÉ KANALIZACE CÍLE ASOCIACE Uplatňování betonových a železobetonových dílců při výstavbě kanalizačních sítí.

Více

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD

Číslo dokumentu Číslo listu 1/12. Std 201 APC STANDARD Číslo dokumentu Číslo listu 1/12 Číslo revize 2 STANDARD KVALIFIKACE A CERTIFIKACE PRACOVNÍKŮ PRO SPECIFICKÉ ČINNOSTI V NDT A OBORECH SOUVISEJÍCÍCH DLE POŽADAVKŮ ČSN EN ISO/IEC 17024 Účel Tento standard

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4

Měření. vlhkosti. členů Cechu podlahářů ČR strana 2. strana 4 Venkovní podlahy Měření vlhkosti Adresář členů Cechu podlahářů ČR strana 2 strana 4 strana 12 Zpravodaj Cechu podlahářů České republiky Neprodejný výtisk Podlahářský Speciál 2010 Ocenění Inovace roku 2009

Více

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA

NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA NDT - LT A VSTUP DO EÚ. POŽIADAVKY A REALITA SEMINÁR PIEŠŤANY, MÁJ 2004 Ing. Václav Jandura, ATG s.r.o., ČR Co je to vizuální kontrola? Vizuální kontrola jako metoda NDT v současné průmyslové praxi Oblasti

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I Studijní opora Radek Čada Ostrava 2007 Recenze: doc. Dr. Ing. René Pyszko (FMMI, VŠB Technická univerzita Ostrava), prof. RNDr. Erika Mechlová,

Více

Diagnostika stavu valivých ložisek

Diagnostika stavu valivých ložisek Diagnostika stavu valivých ložisek RNDr. Radomír Sglunda V nákladech podniku hrají nezanedbatelnou roli finanční prostředky spotřebované na údržbu strojních zařízení. Pokud rozebereme strukturu nákladů

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ

1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ 1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ 1.1 Plastové profily Zkouška obecného vzhledu na optické vady se provádí ve vzdálenosti tří metrů. Vnější konstrukční části by

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více