Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 4, číslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 4, číslo 1"

Transkript

1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 4, číslo 1

2

3 Prázdniny skončily a začal nový školní rok 2013/2014. Slavnostní zahájení se uskutečnilo jako vždy v tělocvičně školy 2. září 2013, kde zástupci našich tří obcí a pan ředitel přivítali žáky a naše Zahájení školního roku 2013/2014 nové prvňáčky. Tento školní rok jich nastoupilo 13. Tři děti z Kuželova, šest dětí z Hrubé Vrbky a čtyři z Malé Vrbky. Po zahájení v tělocvičně se prvňáčci i s rodiči přesunuli do 1. třídy, kde jsme si společně třídu prohlédli, děti mně ukázaly, co všechno už umí jaká písmena, barvy, tvary a číslice poznávají. Až jsme se všichni seznámili a povyprávěli si, tak si děti vzaly balíčky, které už měly nachystané na lavicích, rozloučili jsme se s tím, že už se všichni těšili na zítřejší den. Pak děti společně s rodiči odcházely domů. Martina Sečková Výstava ovoce a zeleniny 23. září jsme celý 1 stupeň šli na výstavu ovoce a zeleniny. Bylo tam úplně všechno: jablka, papriky, dýně, rajčata prostě kde co. Dokonce tam byly i výkresy od mateřské školky, byly tam i jablka mého dědy Jiřího Okénky. Daly se tam koupit různé výtvory z papírů a proutků. Papriky tam byly různé druhy např. feferonky, chilli a kozí rohy. Podle mě to tam bylo dobré. Jaroslav Tichý, 4. třída

4 English Camp 2013 Začátkem letošního školního roku jsme již po páté vyrazili na English Camp kurz anglického jazyka rozšiřující běžnou výuku ve škole. I přes menší účast žáků jsme se nenechali odradit a uspořádali tuto akci, jako již tradičně, ve spolupráci s MŠ a ZŠ Louka. Celý English Camp byl naplánován na čtyři dny a byla opět zajištěna přítomnost rodilého mluvčího pana Andrease Chernela. Camp má sloužit k doplnění a v jistých směrech rozšíření základních znalostí žáků v anglickém jazyce. Je však pojat mnohem zábavněji a volněji, nežli běžná výuka, a také prostředí tábora velmi pozitivně ovlivňuje jak výuku, tak také volnočasové aktivity žáků. Camp začíná už přesunem na místo určení letní tábor Jitřenka v Kloboučkách u Bučovic, který bývá pro žáky velkým dobrodružstvím, obzvláště pro ty, kteří necestují vlakem na větší vzdálenosti tak často. Zábava ve vlaku se rozproudí a my ani nevnímáme, že jsme strávili ve vlaku již celou hodinu. Zastávka Nesovice, vystupujeme a vydáváme se na pěší túru lesem přes kopec na místo určení. Po cestě hledáme houby, ale hlavně proklínáme všechny a všechno, že musíme táhnout své věci na zádech. Konečně tábor, rychle si sednout, chvíli odpočinout a už jdeme do určených chatek vybalit si věci a nachystat si své místečko. Následující dny rychle ubíhají, střídají se nejrůznější činnosti písničky, scénky, soutěže ve skupinách, malování na chodníku, sportovní soutěže, ale také úklid chatek a pomoc v kuchyni. Počas celého Campu nás žene kupředu soutěživost, snaha porazit druhé skupiny, být v popředí bodování, a také v rámci soutěže jednotlivců chce zazářit každý z nás a dostat se tak do Top ten dne vidina dortu a jiných cen za dobré umístění je lákavá. Nejtěžší, ale zároveň nejveselejší a nejzábavnější chvíle prožíváme při komunikaci

5 s Andym. Pořád nás nutí mluvit a ptát se anglicky, a to nás děsně štve, ale zase nás to nutí s Andym. Pořád nás nutí mluvit a ptát se anglicky, a to nás děsně štve, ale zase nás to nutí neustále přemýšlet, jak se co řekne a jak se máme správně zeptat, když něco chceme. Je s ním ale velká legrace a taky se od něho dozvíme spoustu nových věci, třeba jak se žije v Jihoafrické republice a Keni. Po čtyřech dnech se nám (některým) vůbec nechce domů, ale musíme. Dort je snězený, věci sbalené a čeká nás cesta pěšky na nádraží a pak vlakem a autobusem až domů. A v červnu zase POJEDEME!!!!!! účastníci English campu Dopravní výchova jsme 1., 2., 3. a 4. třída vyrazili na dopravní hřiště, které bylo ve Veselí nad Moravou v Domě dětí a mládeže. Když jsme dorazili, všichni si odložili věci do takové velké místnosti plné stolů a židlí. Pak 3. a 4. třída odešla ven, zatímco 1. a 2. třída zůstala vevnitř. Venku jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla na jízdu zručnosti a druhé ukazovala lektorka silnice, a jak se mají chovat. Na jízdě zručnosti jsme na kole jezdili slalom, podjezd a nájezd na prkno. Pak jsme se vyměnili. Za chvíli jsme buď jezdili nebo byli chodci. Nejhorší bylo, že za dvě chyby jste si museli sednout a nemohli jste nic dělat. Pak jsme šli dovnitř a tam nám ukazovali, jaké barvy auto líp uvidí. Ale naštvalo mě, že mě posadili dozadu a já jsem nic neviděla tehdy jsem neměla brýle takže kdyby to neříkali, tak z toho nemám nic. Monika Hrbková, 4. třída

6 Plavecká výuka 4. října 2013 začala plavecká výuka. Účastní se jí žáci 1., 2. a 3. třídy. Plavat jezdíme každý pátek do Bzence v počtu 32 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 skupin podle toho, jak jsou v plavání zdatní. Nejvíce dětí je ve skupině pokročilých. Děti se každou hodinu učí nové plavecké prvky: splývání, potopení, plavou s oporou, loví kroužky, skáčou s pomocí tyče, plavou bez opory, sjíždějí po skluzavce, plavou styly prsa, kraul a znak. Většina dětí se na plavání těší. Minulou hodinu trénovali a pilovali plavecké styly, které použijí na poslední hodinu plavání 13. prosince. Tato hodina je vyhrazena volnému plavání a plaveckým závodům, kde žáci změří své plavecké síly mezi sebou, a zároveň se školou z Javorníka, která má výuku plavání spolu s námi. Tak jim budeme držet palce, ať se umístí co nejlépe, ale hlavně, ať se nebojí vody a plavání, a vodní sporty vůbec jim dělají v budoucnu radost. Jana Spružinová Divadelní představení České balady Dne 7. října naší školu navštívila umělecká agentura Aleny Bastlové z Opavy se svým programem České balady. Snažila se nás seznámit s vývojem české balady od balad lidových až po umělé. V pořadu byly zastoupeny balady české lidové tvorby až po díla českých klasických autorů jako například Karla Jaromíra Erbena, Jana Nerudy a Jiřího Wolkera. Program navštívili žáci druhého stupně naší základní školy. V ukázkách účinkovali čtyři herci v kostýmech s náznakovou dekorací, choreografické zpracování bylo doplněno hudebním doprovodem. Některé ukázky byly

7 smutné, ale jinak byly zajímavé a zábavné byly zajímavé, byly zajímavé, byly zajímavé smutné, ale jinak byly zajímavé a zábavné. Divadelní představení se žákům celkem líbilo, i když bylo náročnější. Naděžda Žáková Strojírenský veletrh Brno Na tomto místě měl být uveřejněný článek žáků 9. třídy, který bohužel do konce uzávěrky neodevzdali ke zpracování, a proto již nebylo v našich silách ho zařadit do tohoto čísla. Beseda s žáky na téma etika V rámci cyklu preventivních programů pro děti a mládež proběhly na podzim v naší škole besedy, které organizuje Centrum pro rodinu Uherský Brod. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina (1. a 2. třída) měla besedu na téma Já a moji kamarádi. Náplň besedy byla jak neubližovat druhým a jak si nenechat ublížit, pravidla dobrých vztahů. Druhá skupina (3. a 4. třída) měla téma Můžu se stát hrdinou? Moje vzory, úspěch a neúspěch, kdo je mým vzorem. Besedy trvaly 2 hodiny. Byly pro děti velmi zajímavé, jednak tématem, jednak díky střídání různých forem práce. Střídaly se krátké přednášky, diskuse, samostatná práce, práce ve dvojicích, tvoření a dramatizace. Jana Spružinová

8 Dotace od zřizovatele 2013 V roce 2013 se podařilo u zřizovatele školy obce Kuželov získat příspěvek na provedení nutných oprav, rekonstrukce a vybavení školy. V první fázi došlo k sanaci zdí v prostorách sklepů, kdy bylo nutno zamezit průsakům vody. Na to navázaly nové omítky a výmalba prostor. Celkově zde bylo proinvestováno Kč. Pro nový školní rok 2013/2014 bylo zřizovatelem přislíbeno provedení dalších oprav a rekonstrukce prostoru šaten. V měsících říjen až prosinec došlo k opravám a výmalbě všech učeben a školní jídelny. Na prvním stupni bylo v učebnách instalováno nové stropní osvětlení. Největší změny byly uskutečněny v prostorách šaten, kdy z původních prostor byly odstraněny mřížové dělící stěny a do nově vzniklého prostoru byly instalovány nové zamykatelné šatní skříně. Odstraněním původních mřížových stěn vznikl otevřený prostor, do kterého mohly být nainstalovány skříně pro oba dva stupně společně. Došlo také k výměně vstupních dveří do tělocvičny školy a úpravě systému otevírání. V rámci obnovy tělocvičného náčiní byla zakoupena nová švédská bedna a odrazový můstek. Investice se dotkly i kuchyně, kde bylo v rámci úsporných opatření vyměněno zařízení pro ohřev teplé vody. Původní tři elektrické boilery byly nahrazeny jediným plynovým ohřívačem vody, který zajistí efektivnější a hospodárnější provoz ohřevu teplé vody. Celková investice do všech výše popsaných oprava rekonstrukcí byla Kč. Martin Dosoudil

9 Projektové vyučování k tématu 17. listopad a večerní lampionový průvod Na 1. stupni V projektový den k 17. listopadu žáci 1. stupně debatovali o různých věcech týkajících se tohoto významného dne. Někteří se zamýšleli nad tím, co znamená slovo svoboda. Poté ostatním skrze dramatizaci předvedli, jak si tento pojem představují. Další se pokusili k této době přiblížit s pomocí rodičů, kdy hledali předměty, které jim doma po době nesvobody zbyly. Okrajově jsme se bavili i o velkém shromáždění, které v daný den proběhlo. Proto každá třída 1. stupně vytvořila dvě děti z papíru, ty namalovala, polepila kousky látek nebo vlny. Tak vznikli noví spolužáci, kteří uvítali nejen účastníky večerního lampionového průvodu. Alžběta Matulová Na 2. stupni Na 2. stupni jsme si připomněli 17. listopad projektovým vyučováním. Žáky jsme seznámili s událostmi okolo sametové revoluce, vysvětlili jsme si dějinné souvislosti, a poté shlédli dokumentární film o událostech 17. listopadu K tomuto videu měli žáci řadu doplňujících dotazů, protože o těchto událostech často slýchají, ale vzhledem k jejich věku nedokázali souvislosti správně zařadit. Následně si nově získané znalosti upevnili při vyplňování pracovních listů, které pedagogové vytvořili speciálně pro tuto příležitost. Večerní lampionový průvod Večer, při zahájení lampionového průvodu, měli úvodní slovo naši deváťáci. Ti stručně seznámili své mladší spolužáky s novými znalostmi, které získali během dopoledního projektového vyučování na téma 17. listopad. Poté jsme už vyrazili na tradiční obchůzku Kuželovem. K tomu nám hrál do kroku místní rozhlas. Šárka Bartošková, Petra Horáčková

10 Výukový program v ekocentru Karpaty 18. a žáci 1. stupně naší školy navštívili Ekocentrum Karpaty Nová Lhota, kde se při výukovém programu Tajemství louky Bílých Karpat blíže seznámili s místní přírodou. Jak to bylo v Ekocentru Nová Lhota? Na tento den jsem se moc těšila, protože jsme měli jet do ekocentra v Nové Lhotě. Jeli jsme docela dlouho, ale nenudili jsme se. Za chvilku jsme dorazili na místo, kde bylo ekocentrum Karpaty. Jak jsme vešli, jedna paní, co tam pracovala, nás přivítala a odvedla nás nahoru. Tam nás čekali dva lektoři Petr a Milan. Seznámili jsme se a potom nám dali fixy a lepicí papírky a na ty jsme napsali naše jména. Potom jsme hádali, co všechno patří k louce a věděli jsme toho hodně. Seděli jsme na zelených podložkách, byly moc pohodlné. Hráli jsme také hodně her, například Opuštěné pole anebo Miss orchidej. Taky jsme si četli jejich vlastní komiks. Ten byl o tom, jak vznikla louka. Měli jsme tam dobrou svačinu i oběd. Taky jsme měli koulovačku a pak už jsme se museli rozloučit. Veronika Maňáková, 3. třída Anketa třeťáků: Pamatuješ si název některých orchidejí? Tořič čmelákovitý (Jenda G., 2. třída) Vojáček. (Jůlinka M., 1. třída) Pětiprstka (Nella D., 1. třída) Bradáček (Kuba D., 4. třída) Co bylo k svačině? Loupáček a jogurt. (Agátka M., 4. třída) Moc mi chutnala. (Vítek S., 2. třída) Jak se ti tam líbilo? Pěkné. (Alička P., 2. třída) Nijak. (Joanka B., 2. třída) Dobře. (Adam R., 4. třída) Která z činností se ti líbila nejvíc? Provaz. (Lukáš K., 4. třída) Opuštěné pole. (Adam R., 4. třída) Kreslení. (Simča K., 2. třída, Alenka F., 1. třída, Maruška M. 1. třída) Pexeso. (Dominik B., 2. třída) Ve dnech a byli také žáci 2. stupně v ekocentru Karpaty. Téma bylo stejné jako pro žáky 1. stupně Louka, ale rozsah byl o dost náročnější. Výukový program žákům přiblížil bělokarpatské louky, které mají hned za domem a často o nich moc neví. Někteří z žáků se již v minulých letech účastnili terénních vycházek na malanské louky či Čertoryje, takže pro ně byl program trochu teoretickým opakováním. Jiní žáci (spíše ti z nižších ročníků 2. stupně) se naučili poznávat základní druhy rostlin a živočichů našich vzácných luk v čele s orchidejemi. Nedílnou součástí výuky (která spíše připomínala hru než klasickou hodinu ve škole) bylo poukázání na roli člověka při vzniku a vývoji luk. Petra Horáčková

11

12 Výchovný koncert skupiny Marbo 27. listopadu 2013 se ve škole v tělocvičně uskutečnil výchovný koncert pro děti MŠ a ZŠ. Vystoupila hudební skupina Marbo, která u nás byla i minulý rok. Koncert byl rozdělený na 2 části. První část byla pro děti MŠ a 1. stupně a druhá část pro děti 2. stupně. A jak se dětem hudební skupina Marbo líbila, zjistíte už z ankety dětí: Nejvíc se mi líbila písnička Saxáno. Chci, aby dojeli zase. Alice Prachařová, 2. třída Moc se mi ten koncert líbil, hlavně ty písničky, které sami složili, třeba Uauaá. Ta písnička se mi líbila nejvíc. Chtěla bych, aby Marbo přijela znovu. Veronika Maňáková, 3. třída Mně se to líbilo celé a chtěla bych, aby přijeli i příští rok! Agáta Minaříková, 4. třída Mně se to líbilo všechno! Přijeďte! Prosím! Marbo! Martin Važík, 3. třída Nejvíc se mi líbilo, že jsme zpívali. Písnička Děda u počítače se mi líbila nejvíc. Doufám, že přijedou zase. A bude hrát dobrá nálada. Denisa Halacová, 4. třída Mně se to hrozně líbilo. Hlavně písničky. Nej písnička byla Já tak rád trsám, trsám. Chtěla bych, aby přijeli příště. Doufám, že příště dojedou. Míša Kučerová, 3. třída Skupina Marbo se mi moc líbila. Nejvíc se mi líbilo, jak zpívali a hráli třeba na saxofon. Chtěla bych, aby přijeli zase. Alice Prachařová, 2. třída Přijel k nám výukový koncert skupiny Marbo. Bylo to pěkné. Zpívali mnoho pěkných skladeb a naučili jsme se nějaké nové písničky. Jiří Tomeš, 6. třída Na koncertě skupiny Marbo jsem se naučil, co mají za hudební nástroje rockové, jazzové nebo orchestrální kapely. Líbila se mi písnička od ABBY Honey Honey v českém překladu. Roman Prachař, 6. třída Skupina Marbo se mi líbila. Jenom by mohli zpívat známější písničky, abychom si taky s nimi zazpívali. Kristýna Jurenová, 6. třída Moc se mi to líbilo. Nejlepší bylo, když jsme s nima buď zpívali, nebo mávali rukama ze strany na stranu. Chtěla bych, aby ještě přijeli a aby zpívali další známé i neznámé písničky. Nikola Bajková, 7. třída Skupina Marbo byla dobrá. Ukázali nám nový nástroj kazu. Zazpívali nám spoustu dalších písniček, které hodně lidí znalo. Byl to hezký zážitek a doufám, že přijedou příští rok! Sylvie Oláhová, 7. třída Skupina Marbo se mi moc líbila. Líbily se mi tam písničky, které zpívali. Mohli hrát na víc nástrojů a mohlo to být víc než hodinu. Jinak se mi to velmi líbilo. Veronika Šilhavá, 7. třída Líbilo se mi, jak hráli na různé hudební nástroje a hlavně na kazu. Dobré skladby si vybrali a pěkně je zpívali. Nelíbilo se mi, že to bylo tak krátké, ale mohli udělat přestávky. Jakub Hrůza, 7. třída

13 Letošní školní Mikulášská nadílka Na tomto místě měl být uveřejněný článek žáků 9. třídy, který bohužel do konce uzávěrky neodevzdali ke zpracování, a proto již nebylo v našich silách ho zařadit do tohoto čísla. Chorynští z Ledské Městské muzeum Veselí nad Moravou V úterý 10. prosince navštívili žáci 6. a 7. ročníku vzdělávací expozici o šlechtickém rodu Chorynských z Ledské, který obýval po dlouhou dobu Veselí nad Moravou. Celou expozicí žáky provedl a odborným výkladem doprovodil pan Peter Futák, ředitel muzea. Během výkladu byli žáci seznámení s historií rodu Chorynských, historií šlechtických rodů obecně, vývojem středověké společnosti a jednotlivými společenskými vrstvami. Během prohlídky si žáci mohli vyslechnout komentář ke středověkým a novověkým zbraním, výstroji i oblečení šlechticů. Nahlédli pod pokličku osobního života jednotlivých členů rodu. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o každodenním životě, zálibách a mnohdy velmi tajuplných osudech členů šlechtického rodu Chorynských z Ledské. Po zhlédnutí expozice se žáci zastavili na vánočních dílničkách v prostoru muzea. Tam si mohli vyzkoušet ozdobit perník, vyrobit andílka nebo vlastní vánoční svíčku. Na závěr jsme navštívili společně vánoční trhy na Bartolomějském náměstí a zakončili tak příjemné dopoledne plné poznání i zábavy. Martin Dosoudil Vánoční vystoupení Jak jistě všichni víte, vrcholem našich letošních předvánočních příprav bylo Vánoční vystoupení, které po letech nahradilo Vánoční jarmak. Vystoupení se uskutečnilo v sobotu 14. prosince 2013 od 15 hodin v kulturním domě v Hrubé Vrbce. Všechny třídy nacvičovaly svá vystoupení několik týdnů, nebojím se říct až několik měsíců. Složení programu bylo velmi různorodé. Některé třídy tancovaly, jiné recitovaly, zpívaly či sehrály scénky. V sobotu před začátkem vystoupení jsme všichni byli velmi nervózní. Nevím, jestli víc děti (pro některé to bylo vůbec první vystoupení na podiu před publikem), a nebo učitelé, kteří si přáli, aby se vystoupení jejich žákům povedlo. Diváci, kteří přišli do sálu až těsně před začátkem vystoupení, si už téměř neměli kam sednout, dalo by se říct, že kulturák praskal ve švech. Celým programem nás provázeli dva šikovní deváťáci Adéla Štefánková a Jan Pavlík. Každé vystoupení žáků bylo po zásluze odměněno bouřlivým potleskem.

14 Na dalších stránkách se můžete podívat na fotoreportáž z příprav a samotného průběhu Vánočního vystoupení:

15

16 Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě Vánočního vystoupení podíleli žákům, kteří si připravili krásná vystoupení, učitelům, kteří prožili několik bezesných nocí přemýšlením o možných selháních techniky, kterou k vystoupení žáci potřebovali i obecnímu úřadu v Hrubé Vrbce, který nám zdarma zapůjčil prostory kulturního domu. Žáci si za své vystoupení vydělali na dobrovolném vstupném Kč. Za občerstvení pro vystupující (celkem 96 dětí včetně MŠ) se utratilo celkem Kč. Zbytek výtěžku ze vstupného bude použitý na zakoupení sladkostí na lednový karneval a další akce. S vánočním vystupováním nekončíme! Doufám, že už se všichni těšíte na páteční Zpívání u stromečku! Petra Horáčková

17 Poděkování SRPŠ Chtěli bychom poděkovat SRPŠ, které i v tomto roce přispělo nemalou finanční částkou na činnost žáků a materiální vybavení školy. Výdaje SRPŠ v roce 2013 leden karneval - občerstvení a sladkosti 721 Kč lyžování Filipov doprava 600 Kč únor + březen doprava + stravné Mikulčin vrch a Filipov Kč zápis do I. třídy + karneval Kč květen jízdné Krahulíček 295 Kč odměny žáků + výlet 1. stupeň (45 žáků) Kč červen výlet 2. stupeň (38 žáků) + divadlo Kč občerstvení sběr železa a akce na konci roku Kč laminátor + laminovací folie Kč English camp (3 dny) Kč knižní odměny a sladkosti Kč doprava opík divadlo v Louce 800 Kč září doprava Obadal výlet červen Kč říjen 2x CD přehrávač Kč listopad výtvarné pomůcky Kč prosinec Mikulášská nadílka Kč doprava muzeum Veselí nad Mor Kč balony TV Kč výdaje celkem Příjmy SRPŠ v roce Kč příjmy celkem výtěžek z plesu SRPŠ příspěvek na žáka od rodičů za minulý školní rok Kč Kč Kč Markéta Srubjanová Obecní knihovna Paní knihovnice Anna Valášková se těší na vaši návštěvu ve své knihovně a chce všem svým stávajícím i novým čtenářům připomenout půjčovní dobu: pondělí 13:00 14:30 17:00 19:00 V knihovně jsou skoro každý měsíc nové knihy z výměnného fondu. Knihy, které v knihovně nejsou, je možné objednat z jiných knihoven pomocí meziknihovního výpůjčního systému.

18 Práce školní družiny Rádi bychom i my, žáci školní družiny, přispěli do časopisu a pochlubili se tím, co všechno ve školní družině děláme. V letošním školním roce došlo k některým změnám v organizaci. Kapacita oddělení byla od října navýšena na 30 dětí a můžeme si také, za souhlasu rodičů, vypracovávat domácí úkoly. Od října 2013 navštěvuje "družku" 28 dětí z třídy. Činnost máme různorodou odpočinkovou, zájmovou, rekreační i přípravu na vyučování. Toto vše je zahrnuto v celoročním plánu. V září jsme se seznámili s činností a plánem ŠD. V říjnu jsme četli, ilustrovali a hráli pohádky od Františka Hrubína. Také jsme soutěžili o nejkrásnější malovanou dýni, kterou vyhrála Míša Kučerová. V listopadu jsme navštívili Horňáckou farmu., kde byla k vidění různá hospodářská zvířata. Paní Kadubcová nás provedla farmou, mohli jsme si pohladit koně, což byl největší zážitek. Chvíli jsme si hráli na dětském hřišti a pak se vrátili do školy. Další den jsme vytvořili koláž s názvem Na farmě a naučili se píseň Když jsem já sloužil. A začal advent a příprava na Vánoce. Začali jsme výrobou ovocných čertů a čertovských kornoutů. Byli jsme také na besedě v Obecní knihovně. Mohli jsme si prohlédnout knížky a paní Valášková si pro nás připravila jazykolamy. Nejlépe to šlo Šimonovi Minaříkovi a Radkovi Skokovi. My jsme jí za to zazpívali na závěr koledu. Nyní vyrábíme ozdoby na stromeček a čeká nás ještě pečení vánočního cukroví, výtvarná vánoční soutěž a zpívání koled. Na závěr bychom chtěli poděkovat Horňácké farmě i Obecní knihovně za spolupráci a popřát všem veselé Vánoce a šťastný nový rok. děti školní družiny Dějepisná olympiáda Dne se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Tematickým zaměřením letošního ročníku bylo Město v proměnách času. Na žáky čekalo celkem 23 dějepisných otázek, ve kterých mohli ukázat své dějepisné znalosti. První tři místa obsadili: 1. Jan Prášek 2. Kateřina Kadubcová 3. Jan Maňák Výhercům blahopřejeme! Jan Prášek se počtem získaných bodů zároveň kvalifikoval do okresního kola dějepisné olympiády, které se uskuteční v lednu na gymnáziu ve Strážnici. Budeme mu držet palce. Šárka Bartošková

19 Najdi 7 rozdílů: Zábava na závěr Poznáš, co to je? Její hlava? Ta je němá! Pak břicho, ocas, víc už nemá. Však kam by také chodila, vždyť na souši by nežila. Skáče jako mistr skoku na moři i kolem doků. A u toho se chechtá, když rybky ploutví lechtá. Na rybníce dovádí, v létě bruslí, v zimě spí. Kdopak je to? Kdo to ví? Bílé tričko stále nosí, míchá, chutná, maso dusí. Když spokojení jsou její hosti, z jídla zbydou jenom kosti. Poradíte si i z obrázkovým sudoku? Návod jak luštit obrázkové SUDOKU: každý obdélník (3 x 3 políčka), řádek a sloupec musí obsahovat daný obrázek jen jednou. Použité obrázky:

20 Co takhle zkusit hrátky se zápalkami (pod dozorem dospěláků ) Na obrázku je pyramida tvořená deseti zápalkami. Zkuste přesunout tři zápalky tak, aby základna byla nahoře a vrchol dole. Hrátky se zápalkami ještě jednou, protože matematiky není nikdy dost : Rovnice na obrázku je napsaná římskými čísly. Vezměte všech 14 zápalek a zkuste je přeskládat do jiné, arabskými čísly psané rovnice. Žádná zápalka nesmí chybět ani přebývat. Nápověda: řešením jsou 2 zlomky A na závěr zkuste kresbu jedním tahem Pět čtverců, které vidíte na obrázku můžeme opravdu nakreslit jedním tahem a bez křížení čar. Příjemnou zábavu v kruhu rodinném. Nechť se Vám všem daří nejen při zábavném luštění. Marcela Krajčová Ročník 4, číslo 1, školní rok 2013/2014 Výroba a tisk: ZŠ Kuželov Počet výtisků: 70 kusů Děkujeme sponzoru Pavlu Gráfovi za zakoupení toneru a papíru pro vydání tohoto čísla školního časopisu O.

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, o činnosti naší školy Vás průběžně informujeme na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole, v loňském

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, o činnosti naší školy Vás průběžně informujeme na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole, v loňském 31. ledna 2012 1 Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy, o činnosti naší školy Vás průběžně informujeme na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole, v loňském roce 2011 jsme u příležitosti 50. výročí

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. Obsah:

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. Obsah: Obsah: - Starostka získala mandát - Ve školní jídelně se vaří zdravěji - Pochlubte se svým betlémem - Halloweenská škola - Družina navštívila kynology - Pohádkový víkend v Moravském krasu - Setkání s Dubinou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více