Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 4, číslo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 4, číslo 1"

Transkript

1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 4, číslo 1

2

3 Prázdniny skončily a začal nový školní rok 2013/2014. Slavnostní zahájení se uskutečnilo jako vždy v tělocvičně školy 2. září 2013, kde zástupci našich tří obcí a pan ředitel přivítali žáky a naše Zahájení školního roku 2013/2014 nové prvňáčky. Tento školní rok jich nastoupilo 13. Tři děti z Kuželova, šest dětí z Hrubé Vrbky a čtyři z Malé Vrbky. Po zahájení v tělocvičně se prvňáčci i s rodiči přesunuli do 1. třídy, kde jsme si společně třídu prohlédli, děti mně ukázaly, co všechno už umí jaká písmena, barvy, tvary a číslice poznávají. Až jsme se všichni seznámili a povyprávěli si, tak si děti vzaly balíčky, které už měly nachystané na lavicích, rozloučili jsme se s tím, že už se všichni těšili na zítřejší den. Pak děti společně s rodiči odcházely domů. Martina Sečková Výstava ovoce a zeleniny 23. září jsme celý 1 stupeň šli na výstavu ovoce a zeleniny. Bylo tam úplně všechno: jablka, papriky, dýně, rajčata prostě kde co. Dokonce tam byly i výkresy od mateřské školky, byly tam i jablka mého dědy Jiřího Okénky. Daly se tam koupit různé výtvory z papírů a proutků. Papriky tam byly různé druhy např. feferonky, chilli a kozí rohy. Podle mě to tam bylo dobré. Jaroslav Tichý, 4. třída

4 English Camp 2013 Začátkem letošního školního roku jsme již po páté vyrazili na English Camp kurz anglického jazyka rozšiřující běžnou výuku ve škole. I přes menší účast žáků jsme se nenechali odradit a uspořádali tuto akci, jako již tradičně, ve spolupráci s MŠ a ZŠ Louka. Celý English Camp byl naplánován na čtyři dny a byla opět zajištěna přítomnost rodilého mluvčího pana Andrease Chernela. Camp má sloužit k doplnění a v jistých směrech rozšíření základních znalostí žáků v anglickém jazyce. Je však pojat mnohem zábavněji a volněji, nežli běžná výuka, a také prostředí tábora velmi pozitivně ovlivňuje jak výuku, tak také volnočasové aktivity žáků. Camp začíná už přesunem na místo určení letní tábor Jitřenka v Kloboučkách u Bučovic, který bývá pro žáky velkým dobrodružstvím, obzvláště pro ty, kteří necestují vlakem na větší vzdálenosti tak často. Zábava ve vlaku se rozproudí a my ani nevnímáme, že jsme strávili ve vlaku již celou hodinu. Zastávka Nesovice, vystupujeme a vydáváme se na pěší túru lesem přes kopec na místo určení. Po cestě hledáme houby, ale hlavně proklínáme všechny a všechno, že musíme táhnout své věci na zádech. Konečně tábor, rychle si sednout, chvíli odpočinout a už jdeme do určených chatek vybalit si věci a nachystat si své místečko. Následující dny rychle ubíhají, střídají se nejrůznější činnosti písničky, scénky, soutěže ve skupinách, malování na chodníku, sportovní soutěže, ale také úklid chatek a pomoc v kuchyni. Počas celého Campu nás žene kupředu soutěživost, snaha porazit druhé skupiny, být v popředí bodování, a také v rámci soutěže jednotlivců chce zazářit každý z nás a dostat se tak do Top ten dne vidina dortu a jiných cen za dobré umístění je lákavá. Nejtěžší, ale zároveň nejveselejší a nejzábavnější chvíle prožíváme při komunikaci

5 s Andym. Pořád nás nutí mluvit a ptát se anglicky, a to nás děsně štve, ale zase nás to nutí s Andym. Pořád nás nutí mluvit a ptát se anglicky, a to nás děsně štve, ale zase nás to nutí neustále přemýšlet, jak se co řekne a jak se máme správně zeptat, když něco chceme. Je s ním ale velká legrace a taky se od něho dozvíme spoustu nových věci, třeba jak se žije v Jihoafrické republice a Keni. Po čtyřech dnech se nám (některým) vůbec nechce domů, ale musíme. Dort je snězený, věci sbalené a čeká nás cesta pěšky na nádraží a pak vlakem a autobusem až domů. A v červnu zase POJEDEME!!!!!! účastníci English campu Dopravní výchova jsme 1., 2., 3. a 4. třída vyrazili na dopravní hřiště, které bylo ve Veselí nad Moravou v Domě dětí a mládeže. Když jsme dorazili, všichni si odložili věci do takové velké místnosti plné stolů a židlí. Pak 3. a 4. třída odešla ven, zatímco 1. a 2. třída zůstala vevnitř. Venku jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla na jízdu zručnosti a druhé ukazovala lektorka silnice, a jak se mají chovat. Na jízdě zručnosti jsme na kole jezdili slalom, podjezd a nájezd na prkno. Pak jsme se vyměnili. Za chvíli jsme buď jezdili nebo byli chodci. Nejhorší bylo, že za dvě chyby jste si museli sednout a nemohli jste nic dělat. Pak jsme šli dovnitř a tam nám ukazovali, jaké barvy auto líp uvidí. Ale naštvalo mě, že mě posadili dozadu a já jsem nic neviděla tehdy jsem neměla brýle takže kdyby to neříkali, tak z toho nemám nic. Monika Hrbková, 4. třída

6 Plavecká výuka 4. října 2013 začala plavecká výuka. Účastní se jí žáci 1., 2. a 3. třídy. Plavat jezdíme každý pátek do Bzence v počtu 32 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 skupin podle toho, jak jsou v plavání zdatní. Nejvíce dětí je ve skupině pokročilých. Děti se každou hodinu učí nové plavecké prvky: splývání, potopení, plavou s oporou, loví kroužky, skáčou s pomocí tyče, plavou bez opory, sjíždějí po skluzavce, plavou styly prsa, kraul a znak. Většina dětí se na plavání těší. Minulou hodinu trénovali a pilovali plavecké styly, které použijí na poslední hodinu plavání 13. prosince. Tato hodina je vyhrazena volnému plavání a plaveckým závodům, kde žáci změří své plavecké síly mezi sebou, a zároveň se školou z Javorníka, která má výuku plavání spolu s námi. Tak jim budeme držet palce, ať se umístí co nejlépe, ale hlavně, ať se nebojí vody a plavání, a vodní sporty vůbec jim dělají v budoucnu radost. Jana Spružinová Divadelní představení České balady Dne 7. října naší školu navštívila umělecká agentura Aleny Bastlové z Opavy se svým programem České balady. Snažila se nás seznámit s vývojem české balady od balad lidových až po umělé. V pořadu byly zastoupeny balady české lidové tvorby až po díla českých klasických autorů jako například Karla Jaromíra Erbena, Jana Nerudy a Jiřího Wolkera. Program navštívili žáci druhého stupně naší základní školy. V ukázkách účinkovali čtyři herci v kostýmech s náznakovou dekorací, choreografické zpracování bylo doplněno hudebním doprovodem. Některé ukázky byly

7 smutné, ale jinak byly zajímavé a zábavné byly zajímavé, byly zajímavé, byly zajímavé smutné, ale jinak byly zajímavé a zábavné. Divadelní představení se žákům celkem líbilo, i když bylo náročnější. Naděžda Žáková Strojírenský veletrh Brno Na tomto místě měl být uveřejněný článek žáků 9. třídy, který bohužel do konce uzávěrky neodevzdali ke zpracování, a proto již nebylo v našich silách ho zařadit do tohoto čísla. Beseda s žáky na téma etika V rámci cyklu preventivních programů pro děti a mládež proběhly na podzim v naší škole besedy, které organizuje Centrum pro rodinu Uherský Brod. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina (1. a 2. třída) měla besedu na téma Já a moji kamarádi. Náplň besedy byla jak neubližovat druhým a jak si nenechat ublížit, pravidla dobrých vztahů. Druhá skupina (3. a 4. třída) měla téma Můžu se stát hrdinou? Moje vzory, úspěch a neúspěch, kdo je mým vzorem. Besedy trvaly 2 hodiny. Byly pro děti velmi zajímavé, jednak tématem, jednak díky střídání různých forem práce. Střídaly se krátké přednášky, diskuse, samostatná práce, práce ve dvojicích, tvoření a dramatizace. Jana Spružinová

8 Dotace od zřizovatele 2013 V roce 2013 se podařilo u zřizovatele školy obce Kuželov získat příspěvek na provedení nutných oprav, rekonstrukce a vybavení školy. V první fázi došlo k sanaci zdí v prostorách sklepů, kdy bylo nutno zamezit průsakům vody. Na to navázaly nové omítky a výmalba prostor. Celkově zde bylo proinvestováno Kč. Pro nový školní rok 2013/2014 bylo zřizovatelem přislíbeno provedení dalších oprav a rekonstrukce prostoru šaten. V měsících říjen až prosinec došlo k opravám a výmalbě všech učeben a školní jídelny. Na prvním stupni bylo v učebnách instalováno nové stropní osvětlení. Největší změny byly uskutečněny v prostorách šaten, kdy z původních prostor byly odstraněny mřížové dělící stěny a do nově vzniklého prostoru byly instalovány nové zamykatelné šatní skříně. Odstraněním původních mřížových stěn vznikl otevřený prostor, do kterého mohly být nainstalovány skříně pro oba dva stupně společně. Došlo také k výměně vstupních dveří do tělocvičny školy a úpravě systému otevírání. V rámci obnovy tělocvičného náčiní byla zakoupena nová švédská bedna a odrazový můstek. Investice se dotkly i kuchyně, kde bylo v rámci úsporných opatření vyměněno zařízení pro ohřev teplé vody. Původní tři elektrické boilery byly nahrazeny jediným plynovým ohřívačem vody, který zajistí efektivnější a hospodárnější provoz ohřevu teplé vody. Celková investice do všech výše popsaných oprava rekonstrukcí byla Kč. Martin Dosoudil

9 Projektové vyučování k tématu 17. listopad a večerní lampionový průvod Na 1. stupni V projektový den k 17. listopadu žáci 1. stupně debatovali o různých věcech týkajících se tohoto významného dne. Někteří se zamýšleli nad tím, co znamená slovo svoboda. Poté ostatním skrze dramatizaci předvedli, jak si tento pojem představují. Další se pokusili k této době přiblížit s pomocí rodičů, kdy hledali předměty, které jim doma po době nesvobody zbyly. Okrajově jsme se bavili i o velkém shromáždění, které v daný den proběhlo. Proto každá třída 1. stupně vytvořila dvě děti z papíru, ty namalovala, polepila kousky látek nebo vlny. Tak vznikli noví spolužáci, kteří uvítali nejen účastníky večerního lampionového průvodu. Alžběta Matulová Na 2. stupni Na 2. stupni jsme si připomněli 17. listopad projektovým vyučováním. Žáky jsme seznámili s událostmi okolo sametové revoluce, vysvětlili jsme si dějinné souvislosti, a poté shlédli dokumentární film o událostech 17. listopadu K tomuto videu měli žáci řadu doplňujících dotazů, protože o těchto událostech často slýchají, ale vzhledem k jejich věku nedokázali souvislosti správně zařadit. Následně si nově získané znalosti upevnili při vyplňování pracovních listů, které pedagogové vytvořili speciálně pro tuto příležitost. Večerní lampionový průvod Večer, při zahájení lampionového průvodu, měli úvodní slovo naši deváťáci. Ti stručně seznámili své mladší spolužáky s novými znalostmi, které získali během dopoledního projektového vyučování na téma 17. listopad. Poté jsme už vyrazili na tradiční obchůzku Kuželovem. K tomu nám hrál do kroku místní rozhlas. Šárka Bartošková, Petra Horáčková

10 Výukový program v ekocentru Karpaty 18. a žáci 1. stupně naší školy navštívili Ekocentrum Karpaty Nová Lhota, kde se při výukovém programu Tajemství louky Bílých Karpat blíže seznámili s místní přírodou. Jak to bylo v Ekocentru Nová Lhota? Na tento den jsem se moc těšila, protože jsme měli jet do ekocentra v Nové Lhotě. Jeli jsme docela dlouho, ale nenudili jsme se. Za chvilku jsme dorazili na místo, kde bylo ekocentrum Karpaty. Jak jsme vešli, jedna paní, co tam pracovala, nás přivítala a odvedla nás nahoru. Tam nás čekali dva lektoři Petr a Milan. Seznámili jsme se a potom nám dali fixy a lepicí papírky a na ty jsme napsali naše jména. Potom jsme hádali, co všechno patří k louce a věděli jsme toho hodně. Seděli jsme na zelených podložkách, byly moc pohodlné. Hráli jsme také hodně her, například Opuštěné pole anebo Miss orchidej. Taky jsme si četli jejich vlastní komiks. Ten byl o tom, jak vznikla louka. Měli jsme tam dobrou svačinu i oběd. Taky jsme měli koulovačku a pak už jsme se museli rozloučit. Veronika Maňáková, 3. třída Anketa třeťáků: Pamatuješ si název některých orchidejí? Tořič čmelákovitý (Jenda G., 2. třída) Vojáček. (Jůlinka M., 1. třída) Pětiprstka (Nella D., 1. třída) Bradáček (Kuba D., 4. třída) Co bylo k svačině? Loupáček a jogurt. (Agátka M., 4. třída) Moc mi chutnala. (Vítek S., 2. třída) Jak se ti tam líbilo? Pěkné. (Alička P., 2. třída) Nijak. (Joanka B., 2. třída) Dobře. (Adam R., 4. třída) Která z činností se ti líbila nejvíc? Provaz. (Lukáš K., 4. třída) Opuštěné pole. (Adam R., 4. třída) Kreslení. (Simča K., 2. třída, Alenka F., 1. třída, Maruška M. 1. třída) Pexeso. (Dominik B., 2. třída) Ve dnech a byli také žáci 2. stupně v ekocentru Karpaty. Téma bylo stejné jako pro žáky 1. stupně Louka, ale rozsah byl o dost náročnější. Výukový program žákům přiblížil bělokarpatské louky, které mají hned za domem a často o nich moc neví. Někteří z žáků se již v minulých letech účastnili terénních vycházek na malanské louky či Čertoryje, takže pro ně byl program trochu teoretickým opakováním. Jiní žáci (spíše ti z nižších ročníků 2. stupně) se naučili poznávat základní druhy rostlin a živočichů našich vzácných luk v čele s orchidejemi. Nedílnou součástí výuky (která spíše připomínala hru než klasickou hodinu ve škole) bylo poukázání na roli člověka při vzniku a vývoji luk. Petra Horáčková

11

12 Výchovný koncert skupiny Marbo 27. listopadu 2013 se ve škole v tělocvičně uskutečnil výchovný koncert pro děti MŠ a ZŠ. Vystoupila hudební skupina Marbo, která u nás byla i minulý rok. Koncert byl rozdělený na 2 části. První část byla pro děti MŠ a 1. stupně a druhá část pro děti 2. stupně. A jak se dětem hudební skupina Marbo líbila, zjistíte už z ankety dětí: Nejvíc se mi líbila písnička Saxáno. Chci, aby dojeli zase. Alice Prachařová, 2. třída Moc se mi ten koncert líbil, hlavně ty písničky, které sami složili, třeba Uauaá. Ta písnička se mi líbila nejvíc. Chtěla bych, aby Marbo přijela znovu. Veronika Maňáková, 3. třída Mně se to líbilo celé a chtěla bych, aby přijeli i příští rok! Agáta Minaříková, 4. třída Mně se to líbilo všechno! Přijeďte! Prosím! Marbo! Martin Važík, 3. třída Nejvíc se mi líbilo, že jsme zpívali. Písnička Děda u počítače se mi líbila nejvíc. Doufám, že přijedou zase. A bude hrát dobrá nálada. Denisa Halacová, 4. třída Mně se to hrozně líbilo. Hlavně písničky. Nej písnička byla Já tak rád trsám, trsám. Chtěla bych, aby přijeli příště. Doufám, že příště dojedou. Míša Kučerová, 3. třída Skupina Marbo se mi moc líbila. Nejvíc se mi líbilo, jak zpívali a hráli třeba na saxofon. Chtěla bych, aby přijeli zase. Alice Prachařová, 2. třída Přijel k nám výukový koncert skupiny Marbo. Bylo to pěkné. Zpívali mnoho pěkných skladeb a naučili jsme se nějaké nové písničky. Jiří Tomeš, 6. třída Na koncertě skupiny Marbo jsem se naučil, co mají za hudební nástroje rockové, jazzové nebo orchestrální kapely. Líbila se mi písnička od ABBY Honey Honey v českém překladu. Roman Prachař, 6. třída Skupina Marbo se mi líbila. Jenom by mohli zpívat známější písničky, abychom si taky s nimi zazpívali. Kristýna Jurenová, 6. třída Moc se mi to líbilo. Nejlepší bylo, když jsme s nima buď zpívali, nebo mávali rukama ze strany na stranu. Chtěla bych, aby ještě přijeli a aby zpívali další známé i neznámé písničky. Nikola Bajková, 7. třída Skupina Marbo byla dobrá. Ukázali nám nový nástroj kazu. Zazpívali nám spoustu dalších písniček, které hodně lidí znalo. Byl to hezký zážitek a doufám, že přijedou příští rok! Sylvie Oláhová, 7. třída Skupina Marbo se mi moc líbila. Líbily se mi tam písničky, které zpívali. Mohli hrát na víc nástrojů a mohlo to být víc než hodinu. Jinak se mi to velmi líbilo. Veronika Šilhavá, 7. třída Líbilo se mi, jak hráli na různé hudební nástroje a hlavně na kazu. Dobré skladby si vybrali a pěkně je zpívali. Nelíbilo se mi, že to bylo tak krátké, ale mohli udělat přestávky. Jakub Hrůza, 7. třída

13 Letošní školní Mikulášská nadílka Na tomto místě měl být uveřejněný článek žáků 9. třídy, který bohužel do konce uzávěrky neodevzdali ke zpracování, a proto již nebylo v našich silách ho zařadit do tohoto čísla. Chorynští z Ledské Městské muzeum Veselí nad Moravou V úterý 10. prosince navštívili žáci 6. a 7. ročníku vzdělávací expozici o šlechtickém rodu Chorynských z Ledské, který obýval po dlouhou dobu Veselí nad Moravou. Celou expozicí žáky provedl a odborným výkladem doprovodil pan Peter Futák, ředitel muzea. Během výkladu byli žáci seznámení s historií rodu Chorynských, historií šlechtických rodů obecně, vývojem středověké společnosti a jednotlivými společenskými vrstvami. Během prohlídky si žáci mohli vyslechnout komentář ke středověkým a novověkým zbraním, výstroji i oblečení šlechticů. Nahlédli pod pokličku osobního života jednotlivých členů rodu. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o každodenním životě, zálibách a mnohdy velmi tajuplných osudech členů šlechtického rodu Chorynských z Ledské. Po zhlédnutí expozice se žáci zastavili na vánočních dílničkách v prostoru muzea. Tam si mohli vyzkoušet ozdobit perník, vyrobit andílka nebo vlastní vánoční svíčku. Na závěr jsme navštívili společně vánoční trhy na Bartolomějském náměstí a zakončili tak příjemné dopoledne plné poznání i zábavy. Martin Dosoudil Vánoční vystoupení Jak jistě všichni víte, vrcholem našich letošních předvánočních příprav bylo Vánoční vystoupení, které po letech nahradilo Vánoční jarmak. Vystoupení se uskutečnilo v sobotu 14. prosince 2013 od 15 hodin v kulturním domě v Hrubé Vrbce. Všechny třídy nacvičovaly svá vystoupení několik týdnů, nebojím se říct až několik měsíců. Složení programu bylo velmi různorodé. Některé třídy tancovaly, jiné recitovaly, zpívaly či sehrály scénky. V sobotu před začátkem vystoupení jsme všichni byli velmi nervózní. Nevím, jestli víc děti (pro některé to bylo vůbec první vystoupení na podiu před publikem), a nebo učitelé, kteří si přáli, aby se vystoupení jejich žákům povedlo. Diváci, kteří přišli do sálu až těsně před začátkem vystoupení, si už téměř neměli kam sednout, dalo by se říct, že kulturák praskal ve švech. Celým programem nás provázeli dva šikovní deváťáci Adéla Štefánková a Jan Pavlík. Každé vystoupení žáků bylo po zásluze odměněno bouřlivým potleskem.

14 Na dalších stránkách se můžete podívat na fotoreportáž z příprav a samotného průběhu Vánočního vystoupení:

15

16 Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě Vánočního vystoupení podíleli žákům, kteří si připravili krásná vystoupení, učitelům, kteří prožili několik bezesných nocí přemýšlením o možných selháních techniky, kterou k vystoupení žáci potřebovali i obecnímu úřadu v Hrubé Vrbce, který nám zdarma zapůjčil prostory kulturního domu. Žáci si za své vystoupení vydělali na dobrovolném vstupném Kč. Za občerstvení pro vystupující (celkem 96 dětí včetně MŠ) se utratilo celkem Kč. Zbytek výtěžku ze vstupného bude použitý na zakoupení sladkostí na lednový karneval a další akce. S vánočním vystupováním nekončíme! Doufám, že už se všichni těšíte na páteční Zpívání u stromečku! Petra Horáčková

17 Poděkování SRPŠ Chtěli bychom poděkovat SRPŠ, které i v tomto roce přispělo nemalou finanční částkou na činnost žáků a materiální vybavení školy. Výdaje SRPŠ v roce 2013 leden karneval - občerstvení a sladkosti 721 Kč lyžování Filipov doprava 600 Kč únor + březen doprava + stravné Mikulčin vrch a Filipov Kč zápis do I. třídy + karneval Kč květen jízdné Krahulíček 295 Kč odměny žáků + výlet 1. stupeň (45 žáků) Kč červen výlet 2. stupeň (38 žáků) + divadlo Kč občerstvení sběr železa a akce na konci roku Kč laminátor + laminovací folie Kč English camp (3 dny) Kč knižní odměny a sladkosti Kč doprava opík divadlo v Louce 800 Kč září doprava Obadal výlet červen Kč říjen 2x CD přehrávač Kč listopad výtvarné pomůcky Kč prosinec Mikulášská nadílka Kč doprava muzeum Veselí nad Mor Kč balony TV Kč výdaje celkem Příjmy SRPŠ v roce Kč příjmy celkem výtěžek z plesu SRPŠ příspěvek na žáka od rodičů za minulý školní rok Kč Kč Kč Markéta Srubjanová Obecní knihovna Paní knihovnice Anna Valášková se těší na vaši návštěvu ve své knihovně a chce všem svým stávajícím i novým čtenářům připomenout půjčovní dobu: pondělí 13:00 14:30 17:00 19:00 V knihovně jsou skoro každý měsíc nové knihy z výměnného fondu. Knihy, které v knihovně nejsou, je možné objednat z jiných knihoven pomocí meziknihovního výpůjčního systému.

18 Práce školní družiny Rádi bychom i my, žáci školní družiny, přispěli do časopisu a pochlubili se tím, co všechno ve školní družině děláme. V letošním školním roce došlo k některým změnám v organizaci. Kapacita oddělení byla od října navýšena na 30 dětí a můžeme si také, za souhlasu rodičů, vypracovávat domácí úkoly. Od října 2013 navštěvuje "družku" 28 dětí z třídy. Činnost máme různorodou odpočinkovou, zájmovou, rekreační i přípravu na vyučování. Toto vše je zahrnuto v celoročním plánu. V září jsme se seznámili s činností a plánem ŠD. V říjnu jsme četli, ilustrovali a hráli pohádky od Františka Hrubína. Také jsme soutěžili o nejkrásnější malovanou dýni, kterou vyhrála Míša Kučerová. V listopadu jsme navštívili Horňáckou farmu., kde byla k vidění různá hospodářská zvířata. Paní Kadubcová nás provedla farmou, mohli jsme si pohladit koně, což byl největší zážitek. Chvíli jsme si hráli na dětském hřišti a pak se vrátili do školy. Další den jsme vytvořili koláž s názvem Na farmě a naučili se píseň Když jsem já sloužil. A začal advent a příprava na Vánoce. Začali jsme výrobou ovocných čertů a čertovských kornoutů. Byli jsme také na besedě v Obecní knihovně. Mohli jsme si prohlédnout knížky a paní Valášková si pro nás připravila jazykolamy. Nejlépe to šlo Šimonovi Minaříkovi a Radkovi Skokovi. My jsme jí za to zazpívali na závěr koledu. Nyní vyrábíme ozdoby na stromeček a čeká nás ještě pečení vánočního cukroví, výtvarná vánoční soutěž a zpívání koled. Na závěr bychom chtěli poděkovat Horňácké farmě i Obecní knihovně za spolupráci a popřát všem veselé Vánoce a šťastný nový rok. děti školní družiny Dějepisná olympiáda Dne se na naší škole uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Tematickým zaměřením letošního ročníku bylo Město v proměnách času. Na žáky čekalo celkem 23 dějepisných otázek, ve kterých mohli ukázat své dějepisné znalosti. První tři místa obsadili: 1. Jan Prášek 2. Kateřina Kadubcová 3. Jan Maňák Výhercům blahopřejeme! Jan Prášek se počtem získaných bodů zároveň kvalifikoval do okresního kola dějepisné olympiády, které se uskuteční v lednu na gymnáziu ve Strážnici. Budeme mu držet palce. Šárka Bartošková

19 Najdi 7 rozdílů: Zábava na závěr Poznáš, co to je? Její hlava? Ta je němá! Pak břicho, ocas, víc už nemá. Však kam by také chodila, vždyť na souši by nežila. Skáče jako mistr skoku na moři i kolem doků. A u toho se chechtá, když rybky ploutví lechtá. Na rybníce dovádí, v létě bruslí, v zimě spí. Kdopak je to? Kdo to ví? Bílé tričko stále nosí, míchá, chutná, maso dusí. Když spokojení jsou její hosti, z jídla zbydou jenom kosti. Poradíte si i z obrázkovým sudoku? Návod jak luštit obrázkové SUDOKU: každý obdélník (3 x 3 políčka), řádek a sloupec musí obsahovat daný obrázek jen jednou. Použité obrázky:

20 Co takhle zkusit hrátky se zápalkami (pod dozorem dospěláků ) Na obrázku je pyramida tvořená deseti zápalkami. Zkuste přesunout tři zápalky tak, aby základna byla nahoře a vrchol dole. Hrátky se zápalkami ještě jednou, protože matematiky není nikdy dost : Rovnice na obrázku je napsaná římskými čísly. Vezměte všech 14 zápalek a zkuste je přeskládat do jiné, arabskými čísly psané rovnice. Žádná zápalka nesmí chybět ani přebývat. Nápověda: řešením jsou 2 zlomky A na závěr zkuste kresbu jedním tahem Pět čtverců, které vidíte na obrázku můžeme opravdu nakreslit jedním tahem a bez křížení čar. Příjemnou zábavu v kruhu rodinném. Nechť se Vám všem daří nejen při zábavném luštění. Marcela Krajčová Ročník 4, číslo 1, školní rok 2013/2014 Výroba a tisk: ZŠ Kuželov Počet výtisků: 70 kusů Děkujeme sponzoru Pavlu Gráfovi za zakoupení toneru a papíru pro vydání tohoto čísla školního časopisu O.

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 číslo: 81

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 číslo: 81 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 číslo: 81 Obsah: Slovo ředitele školy. Rozsvěcení obecního stromu, pekelná škola, divadelní představení, koncert v Milíně,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více