kalendář akcí květen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí květen 2013"

Transkript

1

2 kalendář akcí květen St Státní svátek Čt Mateřské centrum (SCJS) h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. Knihovna: ZAVŘENO - dovolená Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Pietní akt na náměstí (více: 13. db) h. Mateřské centrum (SCJS) h. Senior-klub (SCJS) h. Ukázková hodina - minikurz čakrové léčby (více: Sport) h St Státní svátek Čt Mateřské centrum (SCJS) h. Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Pietní akty k výročí osvobození (více: Z činnosti...) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h. Přednáška Kamily Polákové - Co je osud II h. (více: MC Jinečáček) Pá Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (SCJS) h. Fotografování dětí (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. DEN MATEK pro seniory (více: KS) h St Zájezd zahrádkářů do Mělníka (více: Z činnosti...) 6.00 h. Český den proti rakovině (více: Ze života školy) Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (SCJS) h. DIAKONIE (více: Z činnosti...) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže knihovny h. Šachový oddíl (SCJS) h. UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje na červen 2

3 So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. POUŤOVÁ ZÁBAVA (více: Z činnosti...) h Ne Pou v Jincích Po Knihovna: ZAVŘENO - dovolená Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (SCJS) h. Senior-klub (SCJS) h St Knihovna: ZAVŘENO - dovolená Koncert ZUŠ - pobočka Jince v PDA pro žáky ZŠ (více: ZUŠ) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Koncert ZUŠ - pobočka Jince v PDA pro veřejnost (více: ZUŠ) h Čt Pronájem SCJS (školení) h. Mateřské centrum (SCJS) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. NOCI KOSTELŮ (více: Z činnosti...) h So STAROČESKÉ MÁJE (více: Zprávy z Ohrazenice) h. Zábava v Ohrazenici h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (SCJS) h. Senior-klub (SCJS) h St Knihovna: ZAVŘENO - dovolená Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Pronájem SCJS (školení) h. Mateřské centrum (SCJS) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. Červen 2013 Více informací v příštím čísle JZ So Rybářské závody dětí (více: Z činnosti...) h. Knihovna otevřena akce Vyměň svoji dětskou knížku h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...) h Ne Zahájení lovu ryb na Čardě (více: Z činnosti...) St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h Čt Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h So Zájezd do ZOO (více: Z činnosti...) 8.00 h Ne Slavíkovy Jince h. (SCJS) = akce konané ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19 Fotogalerii kulturních a knihovnických akcí najdete nově na internetových stránkách 3

4 přehled květen 2013 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 6 Usnesení Zastupitelstva městyse Jince Na slovíčko se starostou Josefem Hálou Proč jsou u dopravních značek cedule s hráběmi? SMJ informuje Hasiči doporučují II Kulturní středisko strana 19 Pravidla Jineckého zpravodaje Knihovna strana 24 Otevírací hodiny v květnu Vyhodnocení výtvarné soutěže Co nás čeká Mateřské centrum Jinečáček strana 31 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 32 Připravujeme Pionýrská skupina Jince strana 38 Ze života školy strana 41 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecká brigáda strana 48 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 52 Policie informuje strana 53 Sport strana 54 Zprávy z Čenkova strana 57 Zprávy z Ohrazenice strana 62 Kultura v Hořovicích strana 63 Kultura v Příbrami strana 64 Inzerce strana 65 4

5 společenská kronika květen 2013 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. MATOUŠKOVÁ Anna 87 let TELAŘÍK Miroslav 70 let ŠINDAROVÁ Marie 70 let HLOBILOVÁ Marta 91 let PLAVEC Josef 85 let Varuj se ran, co se dlouho hojí, važ si lidí, co za to stojí. Dosáhni v životě všeho co chceš a žij tak, a ničeho nelituješ. V květnu 2013 oslaví své životní jubileum starosta Městyse Jince, vážený pan Josef Hála. Všechno nejlepší do dalších let přejí spolupracovníci. 12. května 2013 oslaví paní Květoslava Smetanová z Ohrazenice 80. narozeniny. Hodně zdraví a pohody přeje syn Milda a dcera Anča s rodinou. Narození Dne 5. dubna 2013 se narodil Robert Tržil. Měřil 52 cm a vážil 3,96 kg. Radost bude dělat rodičům v Jincích. Rozloučili jsme se BOHUSLAVOVÁ Eva DOSTÁL Miroslav BERÁNKOVÁ Jana PRCHALOVÁ Anežka nejstarší občanka Jinec, v červnu t. r. by jí bylo 99 let 5

6 Městys Jince květen 2013 Výpis usnesení mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Ján Vavrek, Ing. Miroslav Jandík. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu p. Miloslava Horkého a p. Miroslava Maršálka. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dořešení majetkoprávního vztahu k č. p. 32 a souvisejícím pozemkům: přijetí daru od p. Thomase George Gibiana, Sandy Spring, USA, a to spoluvlastnického podílu ideální jedné čtvrtiny vzhledem k celku budovy č. p. 32 v Jincích, postavené na poz. par. č. 391 zast. pl. a nádvoří, poz. par. č. 391 zast. pl. a nádvoří o výměře 364 m 2, poz. par. č. 406 ost. pl. zeleň o výměře 526 m 2, poz. par. č.407/6 ost. pl., ost. komun. o výměře 6 m 2 a poz. par. č. 408/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 12 m 2, vše v k. ú. Jince, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména vodovodní, kanalizační a elektro přípojky a venkovní úpravy; znění darovací smlouvy na převod předmětných nemovitostí. Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje bezúplatný převod pozemků pod silnicí II/118 Středočeskému kraji, a to pozemků: - parc. č. 1166/20 (89 m 2 ), parc. č. 1166/19 (15 m 2 ) a parc. č. 1166/22 (218 m 2 ) - vše dle KN, v k. ú. Jince, ostatní plocha, silnice; - parc. č. 499/19 (136 m 2 ) v k. ú. Jince - dle GP č /2013 z , ostatní plocha, silnice; - parc. č. 13/44 (468 m 2 ) v k. ú. Rejkovice dle GP č /2013 z , travní plocha. Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince stanoví jako dalšího oddávajícího p. Vladimíra Valtu. Zprac. Věra Kadeřábková tajemnice 6

7 Na slovíčko se starostou Josefem Hálou Konečně je jaro a naplno se mohou rozjet práce na zvelebování našeho městyse. V minulém zpravodaji byla zmínka o tom, že byla zahájena rekonstrukce koupaliště. Jde vše podle harmonogramu? Letošní zima opravdu neměla konce. To se odrazilo na aktivitách Služeb městyse Jince v souvislosti s úklidem městyse, ale i na dalších aktivitách z programu rozvoje městyse, konkrétně na výstavbě naučné stezky v okolí Plešivce a též na rekonstrukci koupaliště. K rekonstrukci bazénu jsme museli již přistoupit nejen proto, že jsme každý rok před zahájením sezóny byli nuceni investovat značné finanční prostředky na opravy. Problém byl i s kvalitou vody z Ohrazenického potoka, která je pro koupání zdravotně nezpůsobilá. Zastupitelé se shodli na rekonstrukci do podoby přírodního bio koupaliště, které se do naší krajiny nejlépe hodí a je pro obec i finančně dostupné. I samotný provoz bude levnější, nebude využívána chemie k úpravě vody atd. V současné době dokončujeme zemní práce s tím, že počítáme s otevřením koupaliště v červnu. Věřím, že už nás počasí nebude zlobit a nepřekvapí nás nějaké vícepráce. Začátkem května také rada rozhodne o tom, kdo koupaliště bude provozovat. 7

8 Proslýchá se, že městys získal po dlouhých jednáních darem pečovatelský dům č. p. 32. Znamená to, že se bude moci zahájit tolik potřebná rekonstrukce? Ano, v první polovině letošního dubna jsem po osmiletém vyjednávání s téměř třiceti vlastníky mohl podepsat darovací smlouvu na jednu čtvrtinu domu č. p. 32, kde jsou malobyty pro starší spoluobčany. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci pro celkovou rekonstrukci domu, vybudování ústředního topení, střechy aj. Vzhledem k finanční náročnosti akce budeme hledat vhodné dotační tituly. S rekonstrukcí tak začneme asi až v příštím roce. Městys také zažádal o dotaci 4,8 miliónu Kč na výstavbu osmi malobytů v bytovém domě, který bychom pro starší spoluobčany (kategorie 70+) chtěli stavět ještě v letošním roce v proluce mezi zdravotním střediskem a bytovými domy v Čenkovské ulici. Je tomu právě rok, co byl uveden do provozu sběrný dvůr v Jincích. Můžete toto období zhodnotit? Výstavba sběrného dvora nebyla jednoduchá, ale vyplatila se. Je opravdu na úrovni, kterou nám závidí i okolní města. Nejenže jsme vyrobili obrovské množství kompostu, ale odevzdali i pět tun papíru, tři a půl tuny skla, sedm a půl tuny kovů, čtyřicet pět tun stavební suti a další. I když v rámci Středočeského kraje jsme v třídění na jednoho obyvatele asi v polovině výsledkové tabule, patří našim spoluobčanům velký dík. Až na některé výjimky nám nevznikají černé skládky, a když, tak je tvoří někteří neukáznění podnikatelé, kteří si mají v souladu se zákonem řešit likvidaci odpadů sami. Tento problém, podle mých informací, nám kromě jiných pomáhají řešit také děti z jinecké školy, např. v rámci Dne Země. Od nového roku si sami svážíme tříděný odpad ze zvonů a prodáváme ho. Tím významně snižujeme náklady, které každý rok městys za tuto službu vynakládal. 8

9 Do konce roku chceme zavést i třídění a svoz biologicky rozložitelného odpadu z domácností, čímž zase občané uspoří za vývoz popelnic. Víte, že do popelnic přichází až 45 procent tohoto odpadu? Co chcete letos v obci zrealizovat? Již jsem hovořil o podané dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu nového bytového domu u zdravotního střediska. Žádost o dotaci jsme podali i na Regionální operační program (ROP) Středočeského kraje na rekonstrukci vozovek kolem kostela a Společenského centra Josefa Slavíka, okolo bývalé pošty a panelky u klubovny chovatelů, s napojením na polní cesty, opravené v loňském roce. Poslední komunikaci, kterou bychom chtěli opravit z této dotace, je silnice a chodník od vlakového nádraží kolem hotelu Kratochvíl. Tato komunikace není městyse a vedeme složitá jednání o jejím odkupu se Správou železniční dopravní cesty Praha. V letošním roce také počítáme s rekonstrukcí rybníka Hejdov v Rejkovicích, nákupem dvanácti tunového vozidla na odvoz velkoobjemových kontejnerů, ale i s nákupem nástaveb na toto vozidlo v podobě zametacího vozu, a také tzv. kuka vozu na svoz biologicky rozložitelného odpadu od občanů. Vše bude opět z dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), stejně jako popelnice na bioodpad do sídliš a kompostéry pro majitele rodinných domů, respektive zahrad u rodinných domů. Z dotace ze SFŽP budeme také realizovat protipovodňová opatření, v rámci kterých získáme nový místní rozhlas, další sirénu na Zborovskou ulici, sondu na měření průtoku vody v Ohrazenickém potoce, zařízení pro měření spadu vody na čistírně odpadních vod a další techniku. V rámci této dotace městys získá také digitální povodňový plán. Máme schválenu i dotaci na další etapu rekonstrukce zeleně. Počítáme s dokončením skate parku u fotbalového hřiště i vydáním mapy Plešivce a okolí k propagaci naučné stezky. To vše z dotací ze Středočeského kraje, které jsme obdrželi v loňském roce. Za pomoci pracovníků příspěvkové organizace Služby městyse Jince chceme opravovat chodníky, především od věžového domu - v prostoru bývalého kulturního střediska, ve spodních Jincích vybudovat provizorní chodník z betonových dlaždic, které nám zbyly z koupaliště. Předpokládám, že upravíme plochy pro zeleň - např. pod hřbitovem, na křižovatce U křížku a v dalších částech Jinec. Dokončíme rekonstrukci kanalizace v Žižkově ulici, propojíme obecní vodovod v obci se studnou v Čenkovské ulici aj. 9

10 Seznámíte nás v krátkosti s rozpočtem městyse na tento rok? Rozpočet jsme v letošním roce schvalovali až počátkem března vzhledem k tomu, že jsme čekali nejen na schválení a rozpis státního rozpočtu, ale i na upřesnění rozpočtového určení daní pro obce. Oproti loňskému roku bychom měli totiž navíc získat od státu asi pět miliónů korun. Letos máme plánovaný vyrovnaný rozpočet, a to ve výši 36,037 miliónů korun. Máme v něm pochopitelně zapracovány všechny provozní výdaje, spoluúčasti na dotace, o kterých jsem hovořil výše, stejně jako splátky odložených faktur za tělocvičnu u ZŠ a komunikace v lokalitě A10 - nebo raději již nově v ulici Na Vyhlídce. Počítáme ale s navýšením příjmů i výdajů právě o dotace ze SFŽP. Pokud se týká plnění rozpočtu za první čtvrtletí, tak v příjmech jsme na 37,6 procentech (Středočeský kraj nám doplatil 3,55 miliónů korun z dotací na tělocvičnu, škola nám vrátila půjčku ve výši 350 tisíc korun na dofinancování dotace atd.) a výdajích na 21,6 procentech. Ke konci dubna jsme na účtech městyse měli kolem šesti miliónů korun. Vzhledem k tomu, že se nám poslední dobou daří prodávat pozemky na výstavbu rodinných domků, počítáme s dalšími příjmy, které ale odložíme jako rezervu na příští léta. A te na jiné téma. Koncem března navštívili Jince starostové Podbrdského regionu a hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Podepsali společné prohlášení, že starostové nesouhlasí s návrhem ministerstva vnitra na oddělení části území od Středočeského kraje a jeho přičlenění k Plzeňskému kraji. Téhož dne pokračovalo jednání v Posádkovém domě armády v Jincích za přítomnosti zástupců krajů a armády. Jak dopadlo? Velmi si vážím toho, že se povedlo setkání hejtmana se starosty podbrdského regionu v Jincích uspořádat. I pan hejtman Josef Řihák byl rád, že si přes svou zaneprázdněnost našel čas a opět jsme se mohli setkat, podobně jako tomu bylo v době, kdy jsme společně odmítali USA radar v Brdech. Pozastavovali jsme se nad tím, že MO chce zrušit VVP Brdy, hovořili jsme o zajištění ochrany životního prostředí v Brdech a podepsali prohlášení k případnému předání území Středočeského kraje, o kterém jste hovořila. Řešili jsme i otázku nezaměstnanosti v regionu a pan hejtman mimo jiné přislíbil urychlení prací na rekonstrukci celé komunikace II/118 z Příbrami na Beroun. Již před létem bude zahájena i rekonstrukce komunikace z Hořovic na Žebrák. 10

11 Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a starostové Podbrdského regionu podepsali ve Společenském centru Josefa Slavíka důležité prohlášení. Foto Ung. 11

12 Na samotném jednání se zástupci ministerstva obrany, ministerstva vnitra a ministerstva životního prostředí, které svolal Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy do Posádkového domu armády v Jincích, jsme opět připomínkovali rušení Vojenského výcvikového prostoru, chtěli opět znát ekonomiku záměru a hlavně jsme požadovali, aby stát v případě zrušení VVP bezúplatně převedl na obce vodohospodářská zařízení i zdroje vody v Brdech. Nechceme v budoucnu naši vodu draze kupovat od nějaké, nejlépe zahraniční, společnosti. Byli jsme seznámeni s tím, že 13. dělostřelecká brigáda zřizuje posádkové cvičiště v Brdech, a to od komunikace Obecnice Zaječov, směrem na Jince. Tím armáda ušetří značné prostředky za případnou přepravu vojsk na střelby. Dostali jsme informace i o tom, že probíhá již očista Brd od nevybuchlé munice s tím, že jen za tři měsíce vojáci v okolí padr ských rybníků nalezli a zneškodnili téměř kusů pyrotechnické zátěže. V souvislosti s touto informací opět upozorňuji spoluobčany na opatrnost při pohybu v Brdech a chtěl bych požádat o nahlášení případných nálezů munice nebo jejich částí. V žádném případě s municí nemanipulujte a hlavně v tomto směru hlídejte i děti! Děkujeme za povídání a těšíme se někdy příště. Já také děkuji za oslovení a čtenářům přeji příjemné prožití jarních měsíců, zdraví a pohodu. Dětem pak úspěšné dokončení školního roku. Těším se na další setkání s občany na akcích pořádaných městysem, kulturním střediskem, kulturní komisí, 13. dělostřeleckou brigádou i jineckými společenskými organizacemi. Ung. Proč jsou u dopravních značek cedule s hráběmi? Jistě jste si všimli zvláštní cedule, přidané k dopravní značce s názvem Jince. Městys Jince se totiž připojil k celostátní aktivitě, která má za cíl upozornit na požadavek, že obce a města mají NÁROK na peníze EU tzv. Druhé zlínské výzvě. Tu podepsalo již přes 1300 starostů, místostarostů, zastupitelů a jiných představitelů komunálního veřejného života. Snahou je, aby co nejvíce evropských prostředků nového rozpočtového období EU směřovalo do měst a obcí přímo (nárokový model) a byly zohledněny potřeby venkovských regionů ČR. 12

13 Čerpání evropských prostředků v novém období bude pro obce a města jednou z posledních možností, jak se alespoň částečně vyrovnat se znevýhodněními, které je limitují v jejich vlastním rozvoji, a jak si sáhnout na evropské peníze. Představuje jak obrovskou příležitost při správě obcí a měst a jejich úspěšnému rozvoji, tak výrazně rizikové období, pokud náš boj za obranu postavení obcí a měst v čerpání evropských prostředků nového období podceníme, či tuto bitvu dokonce prohrajeme. Že nejde o plané malování čerta na ze, dokazuje aktuální vývoj přípravy čerpání peněz EU nového období. Dne 20. února 2013 se odehrálo jednání pracovní skupiny ministra zemědělství k návrhu struktury nového Programu rozvoje venkova (PRV) na období Podpora venkova v novém PRV má být podle návrhu ministerstva zemědělství vytěsněna na absolutně minimálně možnou hranici pět procent, jak ji pro metodu LEADER z celkové alokace vyčleněné na realizaci Společné zemědělské politiky v daném státě předepisují evropské předpisy. Jinými slovy dojde k dramatickému poklesu prostředků vyčleněných na podporu venkovského prostoru v rámci metody LEADER oproti současnému stavu. Ten, kdo si na úkor obcí a měst výrazně polepší, jsou zemědělci. Je zcela důvodná obava, že obce a města na tom v novém programovacím období budou ještě hůře než doposud. Proto je na čase razantně se ozvat a nenechat nikoho na pochybách, že hlas obcí a měst nelze přehlížet. Chceme neotřelou formou upozornit na naše legitimní požadavky. Je zřejmé, že každý občan bude souhlasit, že i jeho obec či město má nárok na peníze EU. Proč jsou na ceduli zobrazeny hrábě v zákazové značce? Stavíme se za zákaz hrabat evropské peníze pod sebe, zákaz shrábnout co nejvíce peněz v neprůhledných tocích ministerstev a centrálních orgánů. Chceme peníze co nejjednodušší cestou rovnou obcím a městům. V neposlední řadě si hrábě umí vzít každý podporovatel Druhé zlínské výzvy na demonstraci do Prahy, jestliže kroky ministerstev nedoznají změn. Jana Juřenčáková předsedkyně Druhé zlínské výzvy 13

14 ROZPIS SVOZŮ SKO x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x 14 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. a 26. prosince KOMBI od 9. května do 12. září 2013 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.: 9. a 23. května, 6. a 20. června, 4. a 18. července, 1., 15. a 29. srpna, 12. září. od 26. září do 26. prosince 2013 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 26. září, 3., 10., 17., 24. a 31. října, 7., 14., 21. a 28. listopadu, 5., 12., 19. a 26. prosince. 1 x května 15. srpna 7. listopadu 13. června 12. září 5. prosince 18. července 10. října Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA je zřízen pro fyzické osoby občany s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně. K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz. POZOR! Od otevírací hodiny sběrného dvora a kompostárny takto: středa hod. sobota hod. Uložení odpadů je zdarma. Miroslava Tichá ředitelka SMJ 14

15 HASIČI doporučují - II. Vypalování trávy, porostů... V tomto čísle se zaměříme na vypalování trávy, větví, porostů nebo grilování, opékání, táboření a vůbec rozdělávání ohně v přírodě. Na území městyse Jince je pálení přírodních porostů, travin a listí zakázáno. Tyto je potřeba po shrabání odevzdat ve sběrném dvoře, kde se zpracují na kompost. Začíná období opékání, grilování a táboráků Zvláš v posledních letech se stalo hitem grilování nejen na zahradách domů, ale dokonce i na balkonech a terasách bytů. Pokud grilujete na balkoně, uvědomte si, že můžete snadno naštvat sousedy, pokud jim z vašeho grilu bude kouř proudit do jejich bytu. Přesto hasiči doporučují dbát zvýšené opatrnosti, gril používat dle pokynů výrobce, aby nedošlo ke zbytečnému zranění nebo vzniku požáru. Než vůbec začnete grilovat, vyberte si k tomuto účelu především vhodné místo, a to tak, aby odletující jiskry nezapálily například suchou trávu. Dále je třeba mít nachystán dostatek vody či písku pro případ, kdyby se oheň vymkl kontrole. Také může při převrácení grilu dojít k zapálení suché trávy nebo jiných hořlavých materiálů v okolí grilu a i malý vánek může oheň rozšířit do okolí. Po celou dobu grilování je potřeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla a především oheň pozorně hlídat, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. OBECNÁ PRAVIDLA PRO SPALOVÁNÍ VENKU Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení. V lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech, podle zákona by mělo být místo pálení vzdáleno od okraje lesa minimálně 50 m. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (odstup minimálně 100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, 15

16 nebo díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí: Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým alespoň jeden metr. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby polena byla poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru. Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo, což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny. Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné. Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku vůbec nerozdělávejte. Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. I rodiče mohou být dle 78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol 16

17 nepatří k sobě. Zvláš pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení. Zákon hovoří jednoznačně. Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům tedy i fyzickým osobám z ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto: Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku. Další požadavky mohou vyplývat ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a dále ze závazných vyhlášek obcí. Více informací k dané problematice lze získat na stránkách např. HZS Středočeského kraje Příjemné a bezpečné posezení u ohně a jarních radovánek s tím spojených přeje Ján Vavrek místostarosta Rozdělávat oheň v přírodě si vyzkoušeli účastníci příměstského tábora. Na bezpečnost bedlivě dohlížel hlavní vedoucí Václav Zeisek. Foto Zuzana Belanská 17

18 MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji ATRAKTIVNÍ POZEMKY na výstavbu rodinných domů JINCE - lokalita A10 s výhledem na brdské hřebeny velikost pozemků: m m 2 plné zasí ování (elektřina, voda, plyn, kanalizace) nová komunikace a chodníky cena: 650 Kč/m 2 Dále Městys Jince nabízí prodej pozemků na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4 (u Svazarmu). Prodejní cena 500,- Kč/m 2. Podrobnosti o volných parcelách a pozemcích na tel

19 Kulturní středisko květen 2013 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 9. května 2013 od 14 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se uskuteční ve středu 5. června. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 2. května 2013 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se uskuteční ve čtvrtek 6. června. Kulturní středisko pořádá Úterý 14. května 2013 DEN MATEK ve Společenském centru J. Slavíka Odpolední program pro všechny seniory zahájí děti z Mateřské školy Jince, k dobré náladě pak bude vyhrávat DUO KRATOCHVÍL ze Zaječova. Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni. SLAVÍKOVY JINCE Koncert k uctění památky jineckého rodáka, geniálního houslisty Josefa Slavíka, se letos bude konat mimořádně až v měsíci červnu. Je to způsobeno tím, že v květnu probíhá na Pražské konzervatoři řada absolventských koncertů a v diáři pana profesora Jaroslava Foltýna se nenašel volný termín. Koncert Slavíkovy Jince se uskuteční v neděli 9. června 2013 od 16 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka. Skladby na housle a violu přednese Michal Foltýn za klavírní spolupráce paní profesorky Daniely Foltýnové. 19

20 Hudební festival Antonína Dvořáka 2013 Slavnostní zahájení festivalu hod. - Velká scéna Divadla A. Dvořáka Světoznámé operní árie v podání sólistů Teatro alla Scala: Annamaria Popescu - mezzo soprán (Itálie), Danilo Formaggia - tenor (Itálie), Komorní filharmonie Pardubice, Zbyněk Miller - dirigent Kompletní program byl uveřejněn v Jineckém zpravodaji Duben 2013, najdete ho též na internetových stránkách nebo Kulturní středisko Jince nabízí zájezd do Prahy na muzikály MATA HARI (Divadlo Broadway) CASANOVA (Divadlo Broadway) MAUGLÍ (Divadlo Kalich) QUASIMODO (Divadlo Hybernia) LUCREZIA BORGIA (Divadlo Hybernia) ZORRO (Divadlo Hybernia) JESUS CHRIST SUPERSTAR (Hudební divadlo Karlín) Přihlášky na tel nebo Pojede se na to představení, o které bude největší zájem. Termín se určí dle počtu přihlášených. Ve e Společenském centru J. Slavíka v prodeji NOVÉ KNIHY: T. Makaj Pověsti Středních Brd 280 Kč Dvořák/Holečková Řeka sedmi jmen 300 Kč Dvořák/Holečková Tajemná místa Podbrdska 239 Kč Dvořák/Holečková Poklady pod skálou poutníků 219 Kč Dvořák/Holečková Litavka, řeka skrytých pokladů 219 Kč Dvořák/Holečková Dávnou vodní cestou za tajemstvím staré kačice 219 Kč Dvořák/Holečková Po stopách českých králů na kole 219 Kč Dvořák/Holečková Dolní Berounka 219 Kč 20

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: Vít Halata, Letovice Vladěna Hrdličková, Letovice Srdečně

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Únor 2008 www.jince.cz

Únor 2008 www.jince.cz Únor 2008 ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 1. 2. Pá únor 2008 2. 2. So Sběrný dvůr 8 11 hod. 3. 2. Ne 4. 2. Po Začátek jarních prázdnin ZS Jince 5. 2. Út Senior klub v KS 14.00 hod. 6. 2. St Schůzka

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více