kalendář akcí květen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí květen 2013"

Transkript

1

2 kalendář akcí květen St Státní svátek Čt Mateřské centrum (SCJS) h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. Knihovna: ZAVŘENO - dovolená Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Pietní akt na náměstí (více: 13. db) h. Mateřské centrum (SCJS) h. Senior-klub (SCJS) h. Ukázková hodina - minikurz čakrové léčby (více: Sport) h St Státní svátek Čt Mateřské centrum (SCJS) h. Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Pietní akty k výročí osvobození (více: Z činnosti...) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h. Přednáška Kamily Polákové - Co je osud II h. (více: MC Jinečáček) Pá Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (SCJS) h. Fotografování dětí (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. DEN MATEK pro seniory (více: KS) h St Zájezd zahrádkářů do Mělníka (více: Z činnosti...) 6.00 h. Český den proti rakovině (více: Ze života školy) Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (SCJS) h. DIAKONIE (více: Z činnosti...) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže knihovny h. Šachový oddíl (SCJS) h. UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje na červen 2

3 So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. POUŤOVÁ ZÁBAVA (více: Z činnosti...) h Ne Pou v Jincích Po Knihovna: ZAVŘENO - dovolená Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (SCJS) h. Senior-klub (SCJS) h St Knihovna: ZAVŘENO - dovolená Koncert ZUŠ - pobočka Jince v PDA pro žáky ZŠ (více: ZUŠ) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Koncert ZUŠ - pobočka Jince v PDA pro veřejnost (více: ZUŠ) h Čt Pronájem SCJS (školení) h. Mateřské centrum (SCJS) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. NOCI KOSTELŮ (více: Z činnosti...) h So STAROČESKÉ MÁJE (více: Zprávy z Ohrazenice) h. Zábava v Ohrazenici h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (SCJS) h. Senior-klub (SCJS) h St Knihovna: ZAVŘENO - dovolená Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Pronájem SCJS (školení) h. Mateřské centrum (SCJS) h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h. Červen 2013 Více informací v příštím čísle JZ So Rybářské závody dětí (více: Z činnosti...) h. Knihovna otevřena akce Vyměň svoji dětskou knížku h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...) h Ne Zahájení lovu ryb na Čardě (více: Z činnosti...) St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h Čt Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h So Zájezd do ZOO (více: Z činnosti...) 8.00 h Ne Slavíkovy Jince h. (SCJS) = akce konané ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19 Fotogalerii kulturních a knihovnických akcí najdete nově na internetových stránkách 3

4 přehled květen 2013 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 6 Usnesení Zastupitelstva městyse Jince Na slovíčko se starostou Josefem Hálou Proč jsou u dopravních značek cedule s hráběmi? SMJ informuje Hasiči doporučují II Kulturní středisko strana 19 Pravidla Jineckého zpravodaje Knihovna strana 24 Otevírací hodiny v květnu Vyhodnocení výtvarné soutěže Co nás čeká Mateřské centrum Jinečáček strana 31 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 32 Připravujeme Pionýrská skupina Jince strana 38 Ze života školy strana 41 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecká brigáda strana 48 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 52 Policie informuje strana 53 Sport strana 54 Zprávy z Čenkova strana 57 Zprávy z Ohrazenice strana 62 Kultura v Hořovicích strana 63 Kultura v Příbrami strana 64 Inzerce strana 65 4

5 společenská kronika květen 2013 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. MATOUŠKOVÁ Anna 87 let TELAŘÍK Miroslav 70 let ŠINDAROVÁ Marie 70 let HLOBILOVÁ Marta 91 let PLAVEC Josef 85 let Varuj se ran, co se dlouho hojí, važ si lidí, co za to stojí. Dosáhni v životě všeho co chceš a žij tak, a ničeho nelituješ. V květnu 2013 oslaví své životní jubileum starosta Městyse Jince, vážený pan Josef Hála. Všechno nejlepší do dalších let přejí spolupracovníci. 12. května 2013 oslaví paní Květoslava Smetanová z Ohrazenice 80. narozeniny. Hodně zdraví a pohody přeje syn Milda a dcera Anča s rodinou. Narození Dne 5. dubna 2013 se narodil Robert Tržil. Měřil 52 cm a vážil 3,96 kg. Radost bude dělat rodičům v Jincích. Rozloučili jsme se BOHUSLAVOVÁ Eva DOSTÁL Miroslav BERÁNKOVÁ Jana PRCHALOVÁ Anežka nejstarší občanka Jinec, v červnu t. r. by jí bylo 99 let 5

6 Městys Jince květen 2013 Výpis usnesení mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Ján Vavrek, Ing. Miroslav Jandík. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu p. Miloslava Horkého a p. Miroslava Maršálka. Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dořešení majetkoprávního vztahu k č. p. 32 a souvisejícím pozemkům: přijetí daru od p. Thomase George Gibiana, Sandy Spring, USA, a to spoluvlastnického podílu ideální jedné čtvrtiny vzhledem k celku budovy č. p. 32 v Jincích, postavené na poz. par. č. 391 zast. pl. a nádvoří, poz. par. č. 391 zast. pl. a nádvoří o výměře 364 m 2, poz. par. č. 406 ost. pl. zeleň o výměře 526 m 2, poz. par. č.407/6 ost. pl., ost. komun. o výměře 6 m 2 a poz. par. č. 408/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 12 m 2, vše v k. ú. Jince, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména vodovodní, kanalizační a elektro přípojky a venkovní úpravy; znění darovací smlouvy na převod předmětných nemovitostí. Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje bezúplatný převod pozemků pod silnicí II/118 Středočeskému kraji, a to pozemků: - parc. č. 1166/20 (89 m 2 ), parc. č. 1166/19 (15 m 2 ) a parc. č. 1166/22 (218 m 2 ) - vše dle KN, v k. ú. Jince, ostatní plocha, silnice; - parc. č. 499/19 (136 m 2 ) v k. ú. Jince - dle GP č /2013 z , ostatní plocha, silnice; - parc. č. 13/44 (468 m 2 ) v k. ú. Rejkovice dle GP č /2013 z , travní plocha. Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince stanoví jako dalšího oddávajícího p. Vladimíra Valtu. Zprac. Věra Kadeřábková tajemnice 6

7 Na slovíčko se starostou Josefem Hálou Konečně je jaro a naplno se mohou rozjet práce na zvelebování našeho městyse. V minulém zpravodaji byla zmínka o tom, že byla zahájena rekonstrukce koupaliště. Jde vše podle harmonogramu? Letošní zima opravdu neměla konce. To se odrazilo na aktivitách Služeb městyse Jince v souvislosti s úklidem městyse, ale i na dalších aktivitách z programu rozvoje městyse, konkrétně na výstavbě naučné stezky v okolí Plešivce a též na rekonstrukci koupaliště. K rekonstrukci bazénu jsme museli již přistoupit nejen proto, že jsme každý rok před zahájením sezóny byli nuceni investovat značné finanční prostředky na opravy. Problém byl i s kvalitou vody z Ohrazenického potoka, která je pro koupání zdravotně nezpůsobilá. Zastupitelé se shodli na rekonstrukci do podoby přírodního bio koupaliště, které se do naší krajiny nejlépe hodí a je pro obec i finančně dostupné. I samotný provoz bude levnější, nebude využívána chemie k úpravě vody atd. V současné době dokončujeme zemní práce s tím, že počítáme s otevřením koupaliště v červnu. Věřím, že už nás počasí nebude zlobit a nepřekvapí nás nějaké vícepráce. Začátkem května také rada rozhodne o tom, kdo koupaliště bude provozovat. 7

8 Proslýchá se, že městys získal po dlouhých jednáních darem pečovatelský dům č. p. 32. Znamená to, že se bude moci zahájit tolik potřebná rekonstrukce? Ano, v první polovině letošního dubna jsem po osmiletém vyjednávání s téměř třiceti vlastníky mohl podepsat darovací smlouvu na jednu čtvrtinu domu č. p. 32, kde jsou malobyty pro starší spoluobčany. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci pro celkovou rekonstrukci domu, vybudování ústředního topení, střechy aj. Vzhledem k finanční náročnosti akce budeme hledat vhodné dotační tituly. S rekonstrukcí tak začneme asi až v příštím roce. Městys také zažádal o dotaci 4,8 miliónu Kč na výstavbu osmi malobytů v bytovém domě, který bychom pro starší spoluobčany (kategorie 70+) chtěli stavět ještě v letošním roce v proluce mezi zdravotním střediskem a bytovými domy v Čenkovské ulici. Je tomu právě rok, co byl uveden do provozu sběrný dvůr v Jincích. Můžete toto období zhodnotit? Výstavba sběrného dvora nebyla jednoduchá, ale vyplatila se. Je opravdu na úrovni, kterou nám závidí i okolní města. Nejenže jsme vyrobili obrovské množství kompostu, ale odevzdali i pět tun papíru, tři a půl tuny skla, sedm a půl tuny kovů, čtyřicet pět tun stavební suti a další. I když v rámci Středočeského kraje jsme v třídění na jednoho obyvatele asi v polovině výsledkové tabule, patří našim spoluobčanům velký dík. Až na některé výjimky nám nevznikají černé skládky, a když, tak je tvoří někteří neukáznění podnikatelé, kteří si mají v souladu se zákonem řešit likvidaci odpadů sami. Tento problém, podle mých informací, nám kromě jiných pomáhají řešit také děti z jinecké školy, např. v rámci Dne Země. Od nového roku si sami svážíme tříděný odpad ze zvonů a prodáváme ho. Tím významně snižujeme náklady, které každý rok městys za tuto službu vynakládal. 8

9 Do konce roku chceme zavést i třídění a svoz biologicky rozložitelného odpadu z domácností, čímž zase občané uspoří za vývoz popelnic. Víte, že do popelnic přichází až 45 procent tohoto odpadu? Co chcete letos v obci zrealizovat? Již jsem hovořil o podané dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu nového bytového domu u zdravotního střediska. Žádost o dotaci jsme podali i na Regionální operační program (ROP) Středočeského kraje na rekonstrukci vozovek kolem kostela a Společenského centra Josefa Slavíka, okolo bývalé pošty a panelky u klubovny chovatelů, s napojením na polní cesty, opravené v loňském roce. Poslední komunikaci, kterou bychom chtěli opravit z této dotace, je silnice a chodník od vlakového nádraží kolem hotelu Kratochvíl. Tato komunikace není městyse a vedeme složitá jednání o jejím odkupu se Správou železniční dopravní cesty Praha. V letošním roce také počítáme s rekonstrukcí rybníka Hejdov v Rejkovicích, nákupem dvanácti tunového vozidla na odvoz velkoobjemových kontejnerů, ale i s nákupem nástaveb na toto vozidlo v podobě zametacího vozu, a také tzv. kuka vozu na svoz biologicky rozložitelného odpadu od občanů. Vše bude opět z dotací ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), stejně jako popelnice na bioodpad do sídliš a kompostéry pro majitele rodinných domů, respektive zahrad u rodinných domů. Z dotace ze SFŽP budeme také realizovat protipovodňová opatření, v rámci kterých získáme nový místní rozhlas, další sirénu na Zborovskou ulici, sondu na měření průtoku vody v Ohrazenickém potoce, zařízení pro měření spadu vody na čistírně odpadních vod a další techniku. V rámci této dotace městys získá také digitální povodňový plán. Máme schválenu i dotaci na další etapu rekonstrukce zeleně. Počítáme s dokončením skate parku u fotbalového hřiště i vydáním mapy Plešivce a okolí k propagaci naučné stezky. To vše z dotací ze Středočeského kraje, které jsme obdrželi v loňském roce. Za pomoci pracovníků příspěvkové organizace Služby městyse Jince chceme opravovat chodníky, především od věžového domu - v prostoru bývalého kulturního střediska, ve spodních Jincích vybudovat provizorní chodník z betonových dlaždic, které nám zbyly z koupaliště. Předpokládám, že upravíme plochy pro zeleň - např. pod hřbitovem, na křižovatce U křížku a v dalších částech Jinec. Dokončíme rekonstrukci kanalizace v Žižkově ulici, propojíme obecní vodovod v obci se studnou v Čenkovské ulici aj. 9

10 Seznámíte nás v krátkosti s rozpočtem městyse na tento rok? Rozpočet jsme v letošním roce schvalovali až počátkem března vzhledem k tomu, že jsme čekali nejen na schválení a rozpis státního rozpočtu, ale i na upřesnění rozpočtového určení daní pro obce. Oproti loňskému roku bychom měli totiž navíc získat od státu asi pět miliónů korun. Letos máme plánovaný vyrovnaný rozpočet, a to ve výši 36,037 miliónů korun. Máme v něm pochopitelně zapracovány všechny provozní výdaje, spoluúčasti na dotace, o kterých jsem hovořil výše, stejně jako splátky odložených faktur za tělocvičnu u ZŠ a komunikace v lokalitě A10 - nebo raději již nově v ulici Na Vyhlídce. Počítáme ale s navýšením příjmů i výdajů právě o dotace ze SFŽP. Pokud se týká plnění rozpočtu za první čtvrtletí, tak v příjmech jsme na 37,6 procentech (Středočeský kraj nám doplatil 3,55 miliónů korun z dotací na tělocvičnu, škola nám vrátila půjčku ve výši 350 tisíc korun na dofinancování dotace atd.) a výdajích na 21,6 procentech. Ke konci dubna jsme na účtech městyse měli kolem šesti miliónů korun. Vzhledem k tomu, že se nám poslední dobou daří prodávat pozemky na výstavbu rodinných domků, počítáme s dalšími příjmy, které ale odložíme jako rezervu na příští léta. A te na jiné téma. Koncem března navštívili Jince starostové Podbrdského regionu a hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Podepsali společné prohlášení, že starostové nesouhlasí s návrhem ministerstva vnitra na oddělení části území od Středočeského kraje a jeho přičlenění k Plzeňskému kraji. Téhož dne pokračovalo jednání v Posádkovém domě armády v Jincích za přítomnosti zástupců krajů a armády. Jak dopadlo? Velmi si vážím toho, že se povedlo setkání hejtmana se starosty podbrdského regionu v Jincích uspořádat. I pan hejtman Josef Řihák byl rád, že si přes svou zaneprázdněnost našel čas a opět jsme se mohli setkat, podobně jako tomu bylo v době, kdy jsme společně odmítali USA radar v Brdech. Pozastavovali jsme se nad tím, že MO chce zrušit VVP Brdy, hovořili jsme o zajištění ochrany životního prostředí v Brdech a podepsali prohlášení k případnému předání území Středočeského kraje, o kterém jste hovořila. Řešili jsme i otázku nezaměstnanosti v regionu a pan hejtman mimo jiné přislíbil urychlení prací na rekonstrukci celé komunikace II/118 z Příbrami na Beroun. Již před létem bude zahájena i rekonstrukce komunikace z Hořovic na Žebrák. 10

11 Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a starostové Podbrdského regionu podepsali ve Společenském centru Josefa Slavíka důležité prohlášení. Foto Ung. 11

12 Na samotném jednání se zástupci ministerstva obrany, ministerstva vnitra a ministerstva životního prostředí, které svolal Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy do Posádkového domu armády v Jincích, jsme opět připomínkovali rušení Vojenského výcvikového prostoru, chtěli opět znát ekonomiku záměru a hlavně jsme požadovali, aby stát v případě zrušení VVP bezúplatně převedl na obce vodohospodářská zařízení i zdroje vody v Brdech. Nechceme v budoucnu naši vodu draze kupovat od nějaké, nejlépe zahraniční, společnosti. Byli jsme seznámeni s tím, že 13. dělostřelecká brigáda zřizuje posádkové cvičiště v Brdech, a to od komunikace Obecnice Zaječov, směrem na Jince. Tím armáda ušetří značné prostředky za případnou přepravu vojsk na střelby. Dostali jsme informace i o tom, že probíhá již očista Brd od nevybuchlé munice s tím, že jen za tři měsíce vojáci v okolí padr ských rybníků nalezli a zneškodnili téměř kusů pyrotechnické zátěže. V souvislosti s touto informací opět upozorňuji spoluobčany na opatrnost při pohybu v Brdech a chtěl bych požádat o nahlášení případných nálezů munice nebo jejich částí. V žádném případě s municí nemanipulujte a hlavně v tomto směru hlídejte i děti! Děkujeme za povídání a těšíme se někdy příště. Já také děkuji za oslovení a čtenářům přeji příjemné prožití jarních měsíců, zdraví a pohodu. Dětem pak úspěšné dokončení školního roku. Těším se na další setkání s občany na akcích pořádaných městysem, kulturním střediskem, kulturní komisí, 13. dělostřeleckou brigádou i jineckými společenskými organizacemi. Ung. Proč jsou u dopravních značek cedule s hráběmi? Jistě jste si všimli zvláštní cedule, přidané k dopravní značce s názvem Jince. Městys Jince se totiž připojil k celostátní aktivitě, která má za cíl upozornit na požadavek, že obce a města mají NÁROK na peníze EU tzv. Druhé zlínské výzvě. Tu podepsalo již přes 1300 starostů, místostarostů, zastupitelů a jiných představitelů komunálního veřejného života. Snahou je, aby co nejvíce evropských prostředků nového rozpočtového období EU směřovalo do měst a obcí přímo (nárokový model) a byly zohledněny potřeby venkovských regionů ČR. 12

13 Čerpání evropských prostředků v novém období bude pro obce a města jednou z posledních možností, jak se alespoň částečně vyrovnat se znevýhodněními, které je limitují v jejich vlastním rozvoji, a jak si sáhnout na evropské peníze. Představuje jak obrovskou příležitost při správě obcí a měst a jejich úspěšnému rozvoji, tak výrazně rizikové období, pokud náš boj za obranu postavení obcí a měst v čerpání evropských prostředků nového období podceníme, či tuto bitvu dokonce prohrajeme. Že nejde o plané malování čerta na ze, dokazuje aktuální vývoj přípravy čerpání peněz EU nového období. Dne 20. února 2013 se odehrálo jednání pracovní skupiny ministra zemědělství k návrhu struktury nového Programu rozvoje venkova (PRV) na období Podpora venkova v novém PRV má být podle návrhu ministerstva zemědělství vytěsněna na absolutně minimálně možnou hranici pět procent, jak ji pro metodu LEADER z celkové alokace vyčleněné na realizaci Společné zemědělské politiky v daném státě předepisují evropské předpisy. Jinými slovy dojde k dramatickému poklesu prostředků vyčleněných na podporu venkovského prostoru v rámci metody LEADER oproti současnému stavu. Ten, kdo si na úkor obcí a měst výrazně polepší, jsou zemědělci. Je zcela důvodná obava, že obce a města na tom v novém programovacím období budou ještě hůře než doposud. Proto je na čase razantně se ozvat a nenechat nikoho na pochybách, že hlas obcí a měst nelze přehlížet. Chceme neotřelou formou upozornit na naše legitimní požadavky. Je zřejmé, že každý občan bude souhlasit, že i jeho obec či město má nárok na peníze EU. Proč jsou na ceduli zobrazeny hrábě v zákazové značce? Stavíme se za zákaz hrabat evropské peníze pod sebe, zákaz shrábnout co nejvíce peněz v neprůhledných tocích ministerstev a centrálních orgánů. Chceme peníze co nejjednodušší cestou rovnou obcím a městům. V neposlední řadě si hrábě umí vzít každý podporovatel Druhé zlínské výzvy na demonstraci do Prahy, jestliže kroky ministerstev nedoznají změn. Jana Juřenčáková předsedkyně Druhé zlínské výzvy 13

14 ROZPIS SVOZŮ SKO x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x 14 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. a 26. prosince KOMBI od 9. května do 12. září 2013 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.: 9. a 23. května, 6. a 20. června, 4. a 18. července, 1., 15. a 29. srpna, 12. září. od 26. září do 26. prosince 2013 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 26. září, 3., 10., 17., 24. a 31. října, 7., 14., 21. a 28. listopadu, 5., 12., 19. a 26. prosince. 1 x května 15. srpna 7. listopadu 13. června 12. září 5. prosince 18. července 10. října Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA je zřízen pro fyzické osoby občany s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně. K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz. POZOR! Od otevírací hodiny sběrného dvora a kompostárny takto: středa hod. sobota hod. Uložení odpadů je zdarma. Miroslava Tichá ředitelka SMJ 14

15 HASIČI doporučují - II. Vypalování trávy, porostů... V tomto čísle se zaměříme na vypalování trávy, větví, porostů nebo grilování, opékání, táboření a vůbec rozdělávání ohně v přírodě. Na území městyse Jince je pálení přírodních porostů, travin a listí zakázáno. Tyto je potřeba po shrabání odevzdat ve sběrném dvoře, kde se zpracují na kompost. Začíná období opékání, grilování a táboráků Zvláš v posledních letech se stalo hitem grilování nejen na zahradách domů, ale dokonce i na balkonech a terasách bytů. Pokud grilujete na balkoně, uvědomte si, že můžete snadno naštvat sousedy, pokud jim z vašeho grilu bude kouř proudit do jejich bytu. Přesto hasiči doporučují dbát zvýšené opatrnosti, gril používat dle pokynů výrobce, aby nedošlo ke zbytečnému zranění nebo vzniku požáru. Než vůbec začnete grilovat, vyberte si k tomuto účelu především vhodné místo, a to tak, aby odletující jiskry nezapálily například suchou trávu. Dále je třeba mít nachystán dostatek vody či písku pro případ, kdyby se oheň vymkl kontrole. Také může při převrácení grilu dojít k zapálení suché trávy nebo jiných hořlavých materiálů v okolí grilu a i malý vánek může oheň rozšířit do okolí. Po celou dobu grilování je potřeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla a především oheň pozorně hlídat, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. OBECNÁ PRAVIDLA PRO SPALOVÁNÍ VENKU Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení. V lese lze rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech, podle zákona by mělo být místo pálení vzdáleno od okraje lesa minimálně 50 m. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (odstup minimálně 100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov, 15

16 nebo díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. Několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí: Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem širokým alespoň jeden metr. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby polena byla poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru. Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo, což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny. Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné. Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku vůbec nerozdělávejte. Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. I rodiče mohou být dle 78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol 16

17 nepatří k sobě. Zvláš pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení. Zákon hovoří jednoznačně. Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům tedy i fyzickým osobám z ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto: Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku. Další požadavky mohou vyplývat ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a dále ze závazných vyhlášek obcí. Více informací k dané problematice lze získat na stránkách např. HZS Středočeského kraje Příjemné a bezpečné posezení u ohně a jarních radovánek s tím spojených přeje Ján Vavrek místostarosta Rozdělávat oheň v přírodě si vyzkoušeli účastníci příměstského tábora. Na bezpečnost bedlivě dohlížel hlavní vedoucí Václav Zeisek. Foto Zuzana Belanská 17

18 MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji ATRAKTIVNÍ POZEMKY na výstavbu rodinných domů JINCE - lokalita A10 s výhledem na brdské hřebeny velikost pozemků: m m 2 plné zasí ování (elektřina, voda, plyn, kanalizace) nová komunikace a chodníky cena: 650 Kč/m 2 Dále Městys Jince nabízí prodej pozemků na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4 (u Svazarmu). Prodejní cena 500,- Kč/m 2. Podrobnosti o volných parcelách a pozemcích na tel

19 Kulturní středisko květen 2013 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 9. května 2013 od 14 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se uskuteční ve středu 5. června. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 2. května 2013 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se uskuteční ve čtvrtek 6. června. Kulturní středisko pořádá Úterý 14. května 2013 DEN MATEK ve Společenském centru J. Slavíka Odpolední program pro všechny seniory zahájí děti z Mateřské školy Jince, k dobré náladě pak bude vyhrávat DUO KRATOCHVÍL ze Zaječova. Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni. SLAVÍKOVY JINCE Koncert k uctění památky jineckého rodáka, geniálního houslisty Josefa Slavíka, se letos bude konat mimořádně až v měsíci červnu. Je to způsobeno tím, že v květnu probíhá na Pražské konzervatoři řada absolventských koncertů a v diáři pana profesora Jaroslava Foltýna se nenašel volný termín. Koncert Slavíkovy Jince se uskuteční v neděli 9. června 2013 od 16 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka. Skladby na housle a violu přednese Michal Foltýn za klavírní spolupráce paní profesorky Daniely Foltýnové. 19

20 Hudební festival Antonína Dvořáka 2013 Slavnostní zahájení festivalu hod. - Velká scéna Divadla A. Dvořáka Světoznámé operní árie v podání sólistů Teatro alla Scala: Annamaria Popescu - mezzo soprán (Itálie), Danilo Formaggia - tenor (Itálie), Komorní filharmonie Pardubice, Zbyněk Miller - dirigent Kompletní program byl uveřejněn v Jineckém zpravodaji Duben 2013, najdete ho též na internetových stránkách nebo Kulturní středisko Jince nabízí zájezd do Prahy na muzikály MATA HARI (Divadlo Broadway) CASANOVA (Divadlo Broadway) MAUGLÍ (Divadlo Kalich) QUASIMODO (Divadlo Hybernia) LUCREZIA BORGIA (Divadlo Hybernia) ZORRO (Divadlo Hybernia) JESUS CHRIST SUPERSTAR (Hudební divadlo Karlín) Přihlášky na tel nebo Pojede se na to představení, o které bude největší zájem. Termín se určí dle počtu přihlášených. Ve e Společenském centru J. Slavíka v prodeji NOVÉ KNIHY: T. Makaj Pověsti Středních Brd 280 Kč Dvořák/Holečková Řeka sedmi jmen 300 Kč Dvořák/Holečková Tajemná místa Podbrdska 239 Kč Dvořák/Holečková Poklady pod skálou poutníků 219 Kč Dvořák/Holečková Litavka, řeka skrytých pokladů 219 Kč Dvořák/Holečková Dávnou vodní cestou za tajemstvím staré kačice 219 Kč Dvořák/Holečková Po stopách českých králů na kole 219 Kč Dvořák/Holečková Dolní Berounka 219 Kč 20

PRAVIDLA JINECKÉHO ZPRAVODAJE

PRAVIDLA JINECKÉHO ZPRAVODAJE PRAVIDLA JINECKÉHO ZPRAVODAJE 1. Rozsah a vzhled zpravodaje, tiráž a) Jinecký zpravodaj vychází 1x měsíčně, nejpozději do třetího dne aktuálního měsíce (červenec + srpen ve dvojčísle). Velikost A5, barevná

Více

Telefonní seznam k

Telefonní seznam k Městys Jince Telefonní seznam k 1. 1. 2017 Úřad městyse Jince Sběrný dvůr a kompostárna Společenské centrum JS a knihovna Základní škola a Mateřská škola Jince Společenské a zájmové organizace a spolky

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013

ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013 www.strazpr.cz ROČNÍK XXII ČERVENEC SRPEN 2013 cena 6 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta červenec srpen 2013 - - - - - - - - - - - - - - - - červenec srpen 2013 - - - - - - - - - - -

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015

Požární řád obce R P E T Y. Vyhláška č. 2 / 2015 Požární řád obce R P E T Y Vyhláška č. 2 / 2015 Obec Rpety na základě usnesení zastupitelstva ze dne 26. 2. 2015 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Borotínský zpravodaj

Borotínský zpravodaj Opravená terasa na výstavním pavilonu v arboretu v Borotíně foto: Fr. Chlup ml. Borotínský zpravodaj Březen 2013 vydává zastupitelstvo Obce Borotín www.obecborotin.cz Důležitá tel. čísla: Tísňové volání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení 9/2014 Fotokronika Vážení spoluobčané, V příloze Zpravodaje si opět můžete prohlédnout fotografie, na kterých uvidíte změny, které se během roků udály. Například to, že nadměrné množství vody není jen

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více