DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE"

Transkript

1 Obec Vinaře DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE a VINICE Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové záměry na nejbližší roky. Vytvoření Programu rozvoje obce umožní efektivně využít finanční prostředky a je podkladem při získávání dotací na uskutečnění rozvojových záměrů. Považuji za velmi důležité využít Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být. Žádám Vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku. Vámi poskytnuté údaje budou vyhodnoceny, projednány na veřejném zasedání a poslouží jako podklad pro zpracování Programu rozvoje obce. Dotazník prosím odevzdejte do poštovní schránky na Obecním úřadě. V případě poškození dotazníku si lze nový vyžádat na OÚ nebo vytisknout z webových stránek obce. Dotazník lze zpracovat i elektronicky na Vašem počítači na adrese Děkuji Vám za spolupráci. Josef Brom starosta obce Stránka 1 z 6

2 Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce. Jste? žena muž Věk? let let let let 65 a více let Vzdělání? základní střední odborné střední odborné s maturitou vyšší odborné vysokoškolské Sociální postavení? žák, student zaměstnanec živnostník, podnikatel v domácnosti nezaměstnaný důchodce Kde bydlíte? Vinaře Vinice chalupář Typ Vaší domácnosti? domácnost bez dětí domácnost s dětmi (do 18 let) Váš vztah k obci? žiji zde od narození přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči přistěhoval jsem se v dospělosti před více než 5 lety přistěhoval jsem se v dospělosti během posledních 5 let Mezilidské vztahy v obci považujete za? velmi dobré docela dobré spíše špatné špatné nedovedu posoudit Co se Vám v naší obci nejvíce líbí? (vyberte max. 3 možnosti) klidný život kontakty se sousedy a dalšími obyvateli obce příznivé životní prostředí blízkost přírody dostupnost pracovních příležitostí dobrá dopravní dostupnost kulturní a společenský život sportovní vyžití vzhled obce bezpečnost v obci jiné (prosím vypište) Stránka 2 z 6

3 Co naopak považujete za hlavní problémy obce? (vyberte max. 5 možnosti) celkový vzhled obce a veřejných prostranství inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, místní rozhlas) údržba a výstavba silnic a cest údržba a výstavba chodníků provoz a parkování automobilů v obci málo kvalitní životní prostředí sběr, třídění a odvoz odpadů stav ovzduší nedostatek pracovních příležitostí špatné podmínky pro podnikání nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb nedostatečný kulturní a společenský život nedostatečné sportovní vyžití špatné vztahy mezi lidmi, nezájem lidí o obec něco jiného (uveďte) Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? Kde sledujete informace o dění v obci? na webových stránkách na úřední desce nezajímám se jiným způsobem (uveďte) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj obce? rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nedovedu posoudit Jste spokojen/a s technickou infrastrukturou obce? (kanalizace, vodovody, rozvody elektřiny) rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne komentář (s jakými oblastmi jste ne/spokojen/a): Představte si, že můžete požádat o dotaci na větší investiční akce. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3možnosti) vybudování letního kulturněspolečenského areálu vybudování nového rybníku rekonstrukce místních komunikací oprava Školy lepší péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci (parky atd.) veřejné osvětlení něco jiného (uveďte) Stránka 3 z 6

4 Představte si, že můžete rozhodovat o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (vyberte max. 3 možnosti) častější spoje veřejné dopravy oprava chodníků a místních komunikací podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci oprava bývalé školy obnova lesa rekonstrukce veřejného osvětlení výstavba dětského hřiště zřízení provozoven obchodu a služeb v obci výstavba (obnova) polních cest nebo stezek v okolí obce něco jiného (uveďte) Jaké nové využití budovy školy by podle Vašeho názoru mohlo být? Která místní komunikace je podle Vašeho názoru nejhorší a mělo by se začít co nejdříve s opravou? Je dostačující noční svícení od setmění do 23:00 a ráno od 4:00 do svítání? ano ne jiné (uveďte) Prosím odpovězte na následující informace: Využíváte pevnou telefonní linku? ANO NE jiné (uveďte) Máte zájem o Komplexní pozemkové úpravy? ANO NE Nemám informace Souhlasili byste s tzv. smsrozhlasem? Info z OÚ probíhá pomocí sms zprávy. ANO NE jiné (uveďte) Souhlasíte se zákazem pálení zahradního odpadu (větve, listí)? ANO NE jiné (uveďte) Máte zájem o zavedení nedělního klidu? (zákaz hluku - sekání, řezání atd.) ANO NE jiné (uveďte) Stránka 4 z 6

5 Měl by být v obci zakázán podomní prodej a nabízení služeb (dům od domu)? ANO NE jiné (uveďte) Máte zájem o větší počet nádob na tříděný odpad v dostupné vzdálenosti? ANO NE jiné (uveďte) Má obec hradit odvoz jedné BIO nádoby za jednu nemovitost z rozpočtu obce? ANO NE jiné (uveďte) Máte zájem o větší počet BIO popelnic ke každému domu za poplatek? ANO NE jiné (uveďte) Máte zájem obnovit činnost místní knihovny? ANO NE jiné (uveďte) Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek: (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti) Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné 1 Rozvoj obce Dostupnost školství Dostupnost zdravotnictví Veřejná doprava Kultura a společenský život Sportovní vyžití Životní prostředí Péče obce o své prostředí Podmínky pro podnikání Informovanost o dění v obci Činnost zastupitelstva Vaše další náměty, připomínky, komentáře: Stránka 5 z 6

6 Děkujeme za vyplnění. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do do příslušné poštovní schránky na Obecním úřadě. DOTAZNÍK BUDE ZAHRNUT DO CELKOVÉHO VÝSLEDKU POUZE ODEVZDANÝ V OBDRŽENÉ OBÁLCE!!! Stránka 6 z 6